Bönebok


HANDSKRIFT AV OKÄND FÖRFATTARE Bönebok. 1400-tal i romersk humanistisk stil. 3 färger bläck. 89 blad (1 blankt). Vattenmärket kan identifieras som italienskt 1400 tal (Bogain). Senare band, 1800-tal.
Ett vackert expl. på den antikva liknande stil, som sedan blev normerande i Västeuropa. 1:sta bladet beskuret utan textförlust.
30'000 SEK - Beställ

HANDWRITING BY UNKNOWN WRITER Prayer book. 15:th century, roman style. 3 colours, ink. 89 leafs, 1 blank. Water stamp can be identified as italian 15:th century (Bogain). Later binding, 19:th century.
A beautiful example of the 'antikva-looking' style that became standard in western europe. 1:st leaf cut with no text loss.
30'000 SEK - Order