Swenska Fjärilar


WRIGHT WILHEM VON Svenska fjärilar. I-III vol. (I-II. samt kommentardel). Stockholm 1989. Coeckelbergs. Faksimilutgåva av von Wrights Swenska Fjärilar (Målade för greve Nils Bonde 1828-35.) Förlagets vackra gulddekorerade röda helläderband med 4 upphöjda bind samt tillhörande kassett. Bundna och tryckta av Grafiche Milani. Stora 8:o. Innehåller sammanlagt 292 helsides färgplansher. Vol I: (4), Titelsida, 148 helsides färgplanscher, (6).+ Vol II: (2), Titelsida, 144 helsides färgplanscher, (6).+ Vol III: Kommentardel av Björn Dahl: (2), 127 sid. (4), De Wrightska bilderna av allt från däggdjur till insekter och mollusker, utgör den absoluta höjdpunkten i 1800-talets nordiska produktion av naturalhistoriska illustrationer, fullt i paritet med det yppersta som framställts av Europas stora kulturnationer. Faksimilutgåvan är framställd i 4000 exemplar varav 1699 exemplar reserverats för det svenska språkområdet. Detta verk har nummer 844. Vid framställningen av denna faksimilutgåva har konservator Jonas Palm vid Uppsala Universitetsbibliotek ansvarat för särtagningen och, sedan verket färdigställts, den därpå följande restaureringen av originalbandet. Verket har härigenom sida för sida kunnat reproduceras direkt efter originalet. Vid färgseparering och tryckning har det vidare genom fortlöpande jämförelse med originalet i normerad belysning varit möjligt att uppnå en mycket hög originaltrohet. Eftersom originalinlagan är väl bevarad och med obetydlig åldersändring av papperets färgton och få fläckar, har bakgrundstonen inte reproducerats. Fjärilsbilderna har istället frilagts varsamt. Papperet har specialtillverkats av det anrika pappersbruket Cartiere Enrico Magnani i Pescia. Det består uteslutande av rena bomullsfibrer, är neutralt limmat och buffrat för att bibehålla ett neutralt pH-värde; allt för att så långt som möjligt säkerställa papperets åldersbeständighet. Färgsepareringen har anförtrotts åt A. de Pedrini i Milano (Vol I) och Schwitter AG i Allschwil i Schweiz (Vol II).
Bibliofilupplaga. Detta verk har nummer 844. Fint skick.
5500 SEK - Beställ