Rare

These books and prints is something special and therefore we would like to draw your attention to them. For a larger picture and more information about a specific object, please click on the picture. The objects on this page is changed from time to time.AUSONIUS., CICERO., COLUMELLA., FLORUS., LUCANUS., STATIUS., TERENTIUS., VEGETIUS Opera quae supersunt omnia, secundum optimas novissimasque editiones. Vol. 1-20. 1783-87.; De re rustica libri XII, et liber de arboribus &c. Vol. 1-2. 1781.; Epitome rerum romanarum. 1779.; Pharsalia sive de bello civili libri decem. 1779.; Burdigalensis opera, ex editione in usum delphini. 1782.; Opera ex regensione IO. Friderici Gronovii. Vol. 1-2. 1782.; Afri comoediae sex, novissime et accurate ad optimas editiones recognitae. Vol. 1-2. 1788-1789.; Renati artis veterinariae sive mulomedicinae libri quatuor. 1781. Collection of eight different works, all printed in Mannheim between 1779 and 1789 by Cura & Sumptibus Societatis literatae. All bound in contemporary stiff yellow paper boards sprayed with black, red leather labels with gold lettering on spine, Cicero also have paper labels with handwriting telling the contents of every volume. A total of 30 volumes. 8:o. Pages and illustrations as follows: Cicero: Titelpage with engraved portrait of C. + XVI + 352 pp. : 380 pp. : 278 pp. : 344 pp. : 382 pp. : 384 pp. : 380 pp. : 382 pp. : 374 pp. : 358 pp. : 406 pp. : 365 pp. : 334 pp. : 358 pp. : 340 pp. : 422 pp. : 327 pp. : 423 pp. : 368 pp. : 125 pp. + (247) index. - Columella: Titelpage + 306 pp. : 440 pp. - Florus: Titelpage with engraved portrait of Augustus. + 5-239 pp. - Lucanus: Titelpage with engraved portrait of Pompeius. + 5-424 pp. - Ausonius: Titelpage with engraved portrait of Gratianus Augustus. + V-XVI + 400 pp. - Statius: Titelpage with engraved portrait of Augustus Germanicus. + V-VIII + 456 pp. : 327 pp. + (1) Corrigenda. - Terentius: Titelpage with engraved portrait of Terentius. + 5-252 pp. + (4) 'Nova, der neuen Hof- und Akademischen Buchhandlung in Mannheim zur jubilate-mes 1788.' : 230 pp. - Vegetius: 370 pp. All volumes illustrated with woodcut vignettes.
All good except for two with small damage to head and two that is slightly more worn then the others. Otherwise a good, tight and clean set. Scarce notes with pencil inside some of the volumes.
9500 SEK - Beställ
PUFENDORF SAMUEL VON., SOMMERFELD JOHAN JOACHIM MÖLLER VON Herrn Samuel von Pufendorf Sechs und zwantzig Bücher der Schwedisch- und Deutschen Kriegs- Geschichte von König Gustav Adolfs Feldzuge in Deutschland an, biss zur Abdanckung der Königin Christina... / Aus dem Lateinischen in die hochdeutsche Sprache übersetzet von J[ohan] J[oachim] M[öller] v S.[ommerfeld]. Franckfurt am Mayn und Leipzig 1688. Verlegts Johann Friedrich Bleditsch / Buchhändler. Contemporary leather with eight elevated bindings and titel on back in gold. 24x36 cm. Engraved plate, depicting winged humans, a bust of Gustav II Adolf and cherubs holding a portrait of queen Christina. + Titelpage. + (12) Preface. + Portrait of Samuel von Pufendorf. + 1-646 s. + Titelpage - "Der Schwedisch- und Deutschen Kriegs-Geschichte Fortsekung." + 1-758 s. (2) Blank page. + (36) Index. The plates is engraved by J. Sandrart.
Both the first plate, titelpage and portrait of Pufendorf have been renovated. Inset shaded slightly towards brown. Otherwise in good condition.
12'000 SEK - Beställ
HANDSKRIFT AV OKÄND FÖRFATTARE Bönebok. 1400-tal i romersk humanistisk stil. 3 färger bläck. 89 blad (1 blankt). Vattenmärket kan identifieras som italienskt 1400 tal (Bogain). Senare band, 1800-tal.
Ett vackert expl. på den antikva liknande stil, som sedan blev normerande i Västeuropa. 1:sta bladet beskuret utan textförlust.
30'000 SEK - Beställ
WRIGHT WILHEM VON Svenska fjärilar. I-III vol. (I-II. samt kommentardel). Stockholm 1989. Coeckelbergs. Faksimilutgåva av von Wrights Swenska Fjärilar (Målade för greve Nils Bonde 1828-35.) Förlagets vackra gulddekorerade röda helläderband med 4 upphöjda bind samt tillhörande kassett. Bundna och tryckta av Grafiche Milani. Stora 8:o. Innehåller sammanlagt 292 helsides färgplansher. Vol I: (4), Titelsida, 148 helsides färgplanscher, (6).+ Vol II: (2), Titelsida, 144 helsides färgplanscher, (6).+ Vol III: Kommentardel av Björn Dahl: (2), 127 sid. (4), De Wrightska bilderna av allt från däggdjur till insekter och mollusker, utgör den absoluta höjdpunkten i 1800-talets nordiska produktion av naturalhistoriska illustrationer, fullt i paritet med det yppersta som framställts av Europas stora kulturnationer. Faksimilutgåvan är framställd i 4000 exemplar varav 1699 exemplar reserverats för det svenska språkområdet. Detta verk har nummer 844. Vid framställningen av denna faksimilutgåva har konservator Jonas Palm vid Uppsala Universitetsbibliotek ansvarat för särtagningen och, sedan verket färdigställts, den därpå följande restaureringen av originalbandet. Verket har härigenom sida för sida kunnat reproduceras direkt efter originalet. Vid färgseparering och tryckning har det vidare genom fortlöpande jämförelse med originalet i normerad belysning varit möjligt att uppnå en mycket hög originaltrohet. Eftersom originalinlagan är väl bevarad och med obetydlig åldersändring av papperets färgton och få fläckar, har bakgrundstonen inte reproducerats. Fjärilsbilderna har istället frilagts varsamt. Papperet har specialtillverkats av det anrika pappersbruket Cartiere Enrico Magnani i Pescia. Det består uteslutande av rena bomullsfibrer, är neutralt limmat och buffrat för att bibehålla ett neutralt pH-värde; allt för att så långt som möjligt säkerställa papperets åldersbeständighet. Färgsepareringen har anförtrotts åt A. de Pedrini i Milano (Vol I) och Schwitter AG i Allschwil i Schweiz (Vol II).
Bibliofilupplaga. Detta verk har nummer 844. Fint skick.
5500 SEK - Beställ


All books described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Maps and prints are beeing sold without frames unless otherwise stated. Orders are taken preferably by telephone or e-mail.