On-line boklista 35.1700-talet / book list 35.18th Century

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* Vitterhetssamf: Argus]., Hesselman B. (utg.)., Lamm Martin (utg.). Then swänska Argus. Stockholm 1910-1919. Albert Bonniers förlag (Svenska författare utgifna af Svenska vitterhetssamfundet; I). (IV, II), 192, 16 + 193-401, (3 blanka), 17-90 + 193-498, (2 blanka, IV) + 91-266 + 17, (1 blank), CLXXI, (I blank), (8, X(XI) sv/v pl. 1, 1 blank) s. Osprättade. 300:-

2 Allehanda sedolärande fabler til nöjsamma tidsfördrif. Wästerås 1767. Samtida halvfranskt band. 386 s. samt register. Försättsbladet saknas. 675:-

3Anerstedt En ärlig man mm. Stockholm 1755. Tryckt hos Lorenz Ludvig Grefing. Senare halvfranskt band. Marmorerade pärmar. (ii). Skaldestycket En ärlig man. (18 ej paginerade sidor). Svar på Skalde Dikten En ärlig man. (Titelsida + 14 ej paginerade sidor.) Gensvar uppå Swaret angående En ärlig man: (22 sid. Ej paginerade) Negotiorum Gestio. Eller Återsvar uppå Gensvaret Angående en ärlig man. (16 id. Ej paginerade). 2500:-Vocis Imago 1755 20 sid. Den sista följdskriften saknas.

4Archives de France. Des Etats généraux au 18 brumaire. La Révolution francaise à travers les archives. Paris 1988. Archives nationales - la documentation francaise. Red cloth with dustjacket. 4:o. 438 pp. + (2). Ill. in b/w and colour, mostly photos of documents concerning 18 brumaire. 500:-

5Areen Ernst. Gustavianska Konstnärsbref. C.F. Sundvall till A.U. Wertmüller. Stockholm 1916. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Häftad. 172 sid. Opsrättad. 125:-

6Ausonius., Cicero., Columella., Florus., Lucanus., Statius., Terentius., Vegetius. Opera quae supersunt omnia, secundum optimas novissimasque editiones. Vol. 1-20. 1783-87.; De re rustica libri XII, et liber de arboribus &c. Vol. 1-2. 1781.; Epitome rerum romanarum. 1779.; Pharsalia sive de bello civili libri decem. 1779.; Burdigalensis opera, ex editione in usum delphini. 1782.; Opera ex regensione IO. Friderici Gronovii. Vol. 1-2. 1782.; Afri comoediae sex, novissime et accurate ad optimas editiones recognitae. Vol. 1-2. 1788-1789.; Renati artis veterinariae sive mulomedicinae libri quatuor. 1781. Collection of eight different works, all printed in Mannheim between 1779 and 1789 by Cura & Sumptibus Societatis literatae. All bound in contemporary stiff yellow paper boards sprayed with black, red leather labels with gold lettering on spine, Cicero also have paper labels with handwriting telling the contents of every volume. A total of 30 volumes. 8:o. Pages and illustrations as follows: Cicero: Titelpage with engraved portrait of C. + XVI + 352 pp. : 380 pp. : 278 pp. : 344 pp. : 382 pp. : 384 pp. : 380 pp. : 382 pp. : 374 pp. : 358 pp. : 406 pp. : 365 pp. : 334 pp. : 358 pp. : 340 pp. : 422 pp. : 327 pp. : 423 pp. : 368 pp. : 125 pp. + (247) index. - Columella: Titelpage + 306 pp. : 440 pp. - Florus: Titelpage with engraved portrait of Augustus. + 5-239 pp. - Lucanus: Titelpage with engraved portrait of Pompeius. + 5-424 pp. - Ausonius: Titelpage with engraved portrait of Gratianus Augustus. + V-XVI + 400 pp. - Statius: Titelpage with engraved portrait of Augustus Germanicus. + V-VIII + 456 pp. : 327 pp. + (1) Corrigenda. - Terentius: Titelpage with engraved portrait of Terentius. + 5-252 pp. + (4) 'Nova, der neuen Hof- und Akademischen Buchhandlung in Mannheim zur jubilate-mes 1788.' : 230 pp. - Vegetius: 370 pp. All volumes illustrated with woodcut vignettes. 9500:-All good except for two with small damage to head and two that is slightly more worn then the others. Otherwise a good, tight and clean set. Scarce notes with pencil inside some of the volumes.

7Barnabok. Hans Kungl. Höghet Kronprinsen i underdånighet tillägnad af Samfundet Pro Fide Et Christianismo År 1780. Gravyrer af Jacob Gillberg. Ånyo tryckt från orginalplåtarna och utgifven af Föreningen för Bokhandtverk. Stockholm. Lösa ark. (4) + 16 graverade blad. 500:-Fint skick. Komplett inlaga.

8Barrie J.M. Les Offices de Cicéron. Paris: Chez Barbour 1768. Second edition. Small 8:o. Contemporary golddec. leather bd. 5 elevated bindings. (ii) XVI pp. 464 sid. (i). 600:-2nd edition of Barret's translation.

9Batteux. Les Quatre Poëtiques: D'Aristote, d'Horace, de Vida, de Despréaux. I-II. Paris: Saillant & Nyon 1771. Two volumes. 8:o. Contemporary leather bd. with golddec. spines. 5 raised band. 2 pp. title, frontespiece, 2 pp. dedication, 310 pp., 103 pp. 2 pp. title, 1 pp, 116 pp. 2600:-Damage on top of backstrip and some wear. Beautiful bindings.

10Baumeisteri Christiani. Elementa Philosophiae recentioris. Usibus Iuuentiutis Scholasticae accommodata et Pluribus sententiis exemplisque ex Veterum Scriptorum Romanurum Monimentis Illustrata. Lipsiae 1740. Gleditschii. Paperbinding. Engraved front.(Portrait of Baumeister), (12), 588 pp. (6). 1000:-Worn by age. Pieces missing of the spine cover. Cover with multiple stains.

11Benzelius Ericus. Monumenta historica vetera ecclesiae sveogothicae... etc. Upsaliae 1709. Original helläderband med rik ryggförgyllning, 5 upphöjda bind, renoverat kapitäl. XLVI, 259, IV s. 8000:-

12Bergh Gunhild. Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen. Akademisk avhandling. Stockholm 1916. Jacob Bagges söners aktiebolag. 279 s. Häftad (gråbrunt omslag). 160:-Gott skick. Osprättad.

13Berquin M. Romance. France 1776. Golddecorated contemporary leatherbinding. Worne by time. (iii), XXV pp. (ii), 50 PP. (ii). Containing: (ii), front. (allegoric engraving with title and Adam chained by a tempteous snake), XXV pp. (Discours sur la Romance I), (i), engraving (The hunter), 4-19 pp. (Romance I), (i), engraving (Romantic scene. The drunk and sleeping man confronted by a savage bitch), 24-30 pp. (Romance II), (i), engraving (Woman thrown to the snakes), 34-41 pp. (Romance III), (i), engraving (Women and child), 46-50 pp. (Romance IV), (ii). 2000:-Small damage to the head and foot.

14Boije Carl Gustaf. Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållningen, uti hwilken tillkänna gifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå. til en indrägtig landthushållnings inrättande och wårdande, besynnerligen en nog gagnande fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga sjukdomar, hämmar den förderfweliga fåre-döden. Stockholm 1756. Lor. Ludv. Grefing. XIV, 396 s, (1) . ordförklaring samt 2 s. handskrivna ordförklaringar. Samtida halvläderband. Något slitet. 1900:-Liten skada i nedre delen av ryggen. Gamla namnteckningar.

15Boswell James. Esq. The journal of a tour to the Hebrides, with Samuel Johnson, LL.D. Containing Some Poetical Pices By Dr. Johnson, relative to the Tour, and never before published;... London MDCCLXXXVI.(1786). Printed by Henry Baldwin, for Charlie Dilly, in the Poultry. The third edition, Revised and Corrected. Contemporary leatherbd. Titlepage + xv + 1 folded map.442 pp. + 1 pp. adverts. The capital with a small damage The inside in good condition except for the first five pages (a few holes). 3500:-

16Brisman Swen. Engelskt och swänskt Hand-Lexicon. Innehållande engelska Orden med deras Betydelser samt Accentuation och Pronunciation. Stockholm, Upsala och Åbo. 1783.Kongl. Acad. bokhandaren M. Swederus. 12:0 Samtida halvfranskt band. 5 upph. bind, Främre o bakre pärmarna slitna f.ö. i gott skick. Graverad titelsida. (3), XII sid. 723 sid. 600:-

17Broman Gunnar (urval)., Erixon Sigurd (utg)., Reenstierna Märta Helena, Stålhane Arvid (utg)., Wallin Sigurd (utg). Årstadagboken. Journaler från åren 1793-1839. Del II. 1813-1825. Stockholm 1949. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Rött halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 554 sid. S/v ills. 350:-Lite lätt kantstött.

18Burns Robert. Poems, chiefly in the Scottish Dialect. Kilmarnock 1786. Printed by John Wilson. Original blue soft back. 240 pp. The pages are not cut. 1500:-Facsimile from 1909.

19Büschings Anton Fredr, Prof. Univers. Göttingen A.F. Büschings Allmänna afritning af Europa; Eller Inledning til Grundelig och Nyttig Kännedom, Af De Europeiska Rikens och Republikers Geographiska Beskaffenhet, Naturliga förmåner, Statförfatning, och Öfriga Märckvärdigheter. Öfversättning från Tyskan. Upsala 1763. Samtida slitet hårdpappbd. Smutstitel saknas. Titelsida (v) 138 sid. Väl använd. 550:-Tidigt läromedel. Sällsynt.

20Bäckström Joh., Nepos Cornelius Privat informator, eller Enskild handledare igenom Cornelium Nepotem, med stor möda och bekostnad then studerande Swenska Ungdomen till förmodelig tjenst och nytto, wälment framgifwen af thess oförtrutne tjenare Joh. Bäckström. Stockholm 1744. VI, 376 s. Halvläderband med marmorerade pärmar. Skadat i kapitäl. VI, 376 s. 1500:-Parallell text latin-svenska. Sista sidan hörn borta.

21Carlsson Signe. Sverige och Storbritannien 1787-1790. Studier i den gustavianska tidens diplomatiska historia. Lund 1944. Gleerupska univ.-bokhandeln. Häft. 331 s. + (3). 150:-Tillskrift på främre omslaget av författaren.

22Carteret Philip., Hawkesworth John (sammanställare). Över okänd ocean. Tammerfors 1946. Natur och Kultur (Stockholm). 210 s. med en karta samt en ytterligare, utvikbar, karta utom pagineringen. Förlagets ryggklotband. 150:-Gott skick.

23Colman George The dramatic works of George Colman I-IV. London 1777 Becket. 4 contemporary golddecorated leather bindings. Gold ornamented backs with red and black title fields in leather. boards surrounded by gold ornament. Frontal boards loose. (Volym I,II;IV). Vol I: (6), 292 pp. (14) (Epilogue). Vol II:(6), 294 pp. (4). Vol III: (4), 324 pp. (2). Vol IV: (2), 348 pp. (2). The rest of the bindings a bit worne by age. 1800:-Rare. The books are in need of rebinding. Damaged heads and feet.

24Consistorium Ecclesiasticum i Uppsala. Förslag till kyrkosånger för Svenska församlingen. Upsala 1793. Enligt Konungens Nådiga Befallning Utgifwet af Consistorium Ecclesiasticum. Samtida halvfranskt band med titeletikett i rött läder samt gulddekorerad rygg och marmorerade pärmar. (8) + 486 s. + (4) anvisningar + (2). 1000:-Med exlibris på inre främre pärmen.

25Crispus, C. SALLUSTIUS, ET L. ANNAEUS FLORUS Birminghamiae 1773. Joannis Baskerville. Contemperary golddecorated leatherband. Spine with 5 slightly elevated bindings and a red tile label in leather. Marbled inner boards. The binding was made for Henry J.B. clements. Supraexlibris in front and backcover with clements familyweapon in gold (an eagle, shield and the devise: Patriis Virtutibus). 4:o. 30,5x24 cms. (iv) titelpage. 317 pp. (ii). The binding damaged in the head. 8000:-Exlibris of J.B. Clemens in the book as well.

26Crusenstolpe Magnus Jacob. 1720, 1772, 1809. Andra upplagan. Stockholm 1837.L.J. Hjerta. Klotbd. 429 s. Kultur och Historiska anteckn. 300:-

27Dahlberg Erik. Suecia Antiqua & Hodierna. Bearbetad och kompletterad upplaga försedd med kommentarer huvudsakligen hämtade ur äldre källor. Stockholm 1975. Stureförlaget AB. 4:o. Rött gulddekorerat konstläderband. 469 sid. Rikligt illustrerad med Suecia Antiqua planscherna tryckta i offset med beskrivande text. 300:-Gott skick.

28Dalin Olof. von. Den Swänska Argus. Stockholm. Åren (1732) 1733. I-LII nr. och 1734. I-LI nr. Senare helläderband med förgylld titeletikett på fram pärm. Rött snitt ,inre denteller + pärmarnas insidor vackert marmorerade. Bundet av Nanna Grönvalls bokbind. Malmö. 440 s, + 4 s. register och 414 s. samt 4 s, register. Exlibris från tidigare ägare. 5500:-Första nummret utkom 13 december 1732.

29D'Aunoye Grefvinnan. Grefvinnans D'aunoye bref om Spanien. Upsala 1789. Tryckt hos Directeur. Joh. Edman. Samtida marmorerat mjukpapp band (gråkappa) . (4) + 1 - 100 s. + (2). 300:-Öfversatte utur tyska museum. Titelsidan reparerad.

30Derham W. Astro-Theology: Or, a demonstration of the being and attributes of god, from a servey of the heavens. London 1758. J. Richardson. Leatherbd. Godldecorated spine with 5 elevated bindings. lvi, 245 pp. 3 copper plates. 1800:-Slightly foxed in the beginning. Signatures on then inner board. Slightly worn on the inner hinges.

31D.L.M. Monsieur. Pensées de Monsieur le Comte D'Oxenstirn sur divers subjets; Avec les Reflexons Morales du même Auteur. Nouvelle Edition, revüe & corrigée, foit pour le Style, fot pour les Citations. I-II. A la Haye 1742. Chez Jean van Duren. 2 vol. Small 8:o. Contemporary green leatherbd. BLindpressed boards. Golddecorated spine with 3 elevated bindings. Red edges. Titlepage + (20) + 308 pp ; Titlepage + (4) + 266 pp. 1500:-Slightly worn spines. Otherwise very good condition.

32Doddriges Phil. Betracktelse Om Den sanna Gudacktighetens Början och Tilwäxt Uti En Människas Själ. Stockholm 1773. Tryckt hos Lars Kumblin. Uplagd på bokhandlaren D. Segerdahls Förlag. Samtida halvläder band. 432 s. 300:-

33Ehrensvärd Carl August. Resa til Italien 1780, 1781,1782 Stockholm 1978 Rediviva.Guldekorerat helläderband. 4:0 (v) 105 sid. samt 30 helsidesplanscher. Facsimilutgåva med 30 ej publicerade avbildningar av Ehrensvärds akvarallerade teckningar från resan. 500:-

34Ekebom Leonard, Översättare., Hörning Johann Christian Intet af en slump. Stockholm 1794. Översättarens förlag. Tryckt hos Anders Zetterberg. Samtida halvfranskt band. (16) + 458 s. + (1) errata + (1) + (2) innehållsförteckning till en ej påträffad och möjligen ej utkommen andra del. 300:-

35Fielding Henry The history of Tom Jones, A Foundling. 4 volumes. London 1792. Printed for Cooke C. Golddec. leatherbands with red titelembleme. 12:o. (i).2 engravings. 264 pp. + 3 engravings. (i) 272 pp. + 3 engravings. (i) 276 pp. + 1 engraving. The first "pocket edition" of Tom Jones. (First edition 1747). Coppar-etchings. 3000:-Vol I: Damage to the head and foot, crack in the spine. Vol II: Small damage to the foot. Vol IV: Damage to the head and foot.

36Flintberg Albrecht Jacab. Anmärkningar till Sweriges Rikes sjö-lag, jämte författningarne om hwarje, å utrikes ort wistande Swensk och Norrsk Consuls eller Commisfaries, med handel och sjöfart gemenskap ägande skylldigheter och rättigheter. Utgifne tillika med Orda-register. Stockholm 1794. Tryckt hos Controlleuren C.G. Cronland. Vackert samtida halvläder band med marmorerade pärmar, blått snitt. (4) + 1 - 651 s. 1500:-Första utgåvan. Inlagan något gulnad och en skada på övre kapitäl. Något fläckig inlaga.

37Flodero Johanne., Venerbom Ericus. D. D. Dissertatop Gradualis Indicans. Vestigia Poëseos Homericae et Hesiodeae in Oraculis Sibyllinis. Upsaliae 1770. Trckt av Johann. Edman. Marmorerat pappband, något slitet. 26 s. 300:-

38Florian J.P. Eliezer Paris 1797.(L´an VI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 179 pp. 200:-Stamp on the title page.

39--- Estelle. Paris 1803.(L´an XI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 212 pp. 200:-Stamp on the title page.

40--- Galatée, pastorale imitée de Cervantes. Paris 1797.(L´an VI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 170 pp. 200:-Stamp on the title page

41--- Gonzalve de Cordour, ou Grenade Reconquise. I-III vol. Paris 1794.(L´an III de la République.) 3 vol. 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 240 + 207 + 222 pp. 500:-Stamp on the title page.

42--- Guilla. Tell. Paris 1797.(L´an VI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. 118 pp. 150:-titel-page is missing. Stamp in the beginning.

43--- Isidore. Paris 1805.(L´an XIII de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. Vol I-II 105 + 105 pp. 200:-Stamp on front leaf from University of Paris.

44--- Les six Nouvelles. Paris 1794.(L´an III de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 176 pp. 200:-With a stamp on the title page.

45--- Melanges de Poésie et de litterature, Paris 1802.(L´an XI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 180 pp. 200:-With as stamp on the title page

46--- Nouveaux Melanges. Paris 1794.(L´an III de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 236 pp. 200:-With a stamp on Title page.

47--- Nouvelles Nouvelles. Paris 1794.(L´an III de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 261 pp. 200:-Stamp on the title page.

48--- Numa Pompilius I-II vol. Paris 1793.(L´an II de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 240 + 214 pp. 400:-Stamp on the title page

49--- Révolutions de Portugal. Paris 1803.(L´an XI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 191 pp. 200:-Stamp on the title page.

50--- Théatre. I-III vol. Paris 1794.(L´an III de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 190 + 199 + 191 pp. 600:-Stamp on the title page.

51--- Vie. Paris 1797.(L´an VI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 194 pp. 200:-Stamp on the title page.

52Florian M de. Oeuvres complètes. 1-8. Leipsic 1796. Gérard Fleischer. Nouvelle édition. Contemporary full leather with richly gold decorated spines and gold mirrors on boards. Gilt edges. (6) + 263 pp. : (6) + 311 pp. : 295 pp. : 205 pp. 367 pp. + (5) : 293 pp. : 227 pp. : 390 pp. 1700:-Worn by age, some damages to hinges on volume one and four.

53Florman Arwid Henrik. Inledning til Hästars Kännedom, i afseende på deras Temperament, slägter, ålder, fel och fullkomligheter, föda och skötsel, rörelser, färg m. m. Ämnad til bruk för hushållare, Kavallerister och Hästhandlare... Lund 1794. Prof. Joh. Lundblad. Första upplagan. Gråpappersomslag, främre omslaget saknas. Skuren enbart i över och nederkant. Titelblad + (4) förord. + (2) blank sida. + (4) innehåll. + 166 s. + (2) blank sida. 700:-Sliten.

54Forselles J.H. af., Kallstenius G.S., Lagerhjelm P. Hydrauliska försök, anställda vid Fahlu gruvfa, åren 1811-1815. Stockholm 1818. Cederborgska Boktr. 2 ej uniforma band från tiden, klot resp, halvfranskt bd. (12). 340 s. + (2) + 9 utvb. planscher. Del 2. (10) + 352 s. + (2) + 6 utvb. planscher. 2300:-First edition. A nice copy even if the bindings are not uniforme. Complete with 15 engraved plates.

55(Fougt,(utg.)). Kongl. svenska theatren. Vol. I-V. Stockholm 1778-1779, tryckt i Kongl. tryckeriet. 8:o. Gråkappor. Vol. II senare, vol. V skuren. (8) + 266 + (8) + 284 + (8) + 266 + (8) + 287 + (8) + 278 s. Ex libris Waldemar Ditzinger. 1200:-Hyggligt skick.

56Gadelii A. Spelbok. Tryckt hos boktryckaren A: Gadelii i Sverige 1817. Ett privatbundet litet närmast fyrkantigt gulddekorerat halvklotband med marmorerade pärmar. 8:o. Boken innehåller fem arbeten om kortspel tryckta mellan 1816-17. Samtliga arbeten är kompletta. 1817 gavs texterna ut i bokform under titeln "Lyckans talismaner." (ii) 92 pp.+ (i) 56 pp.+ (i) 5-59 pp.+(i) 5-51 pp.+(i) 5-68 pp. (ii). 1100:-Fint skick.

57Geer Louis de. Tankar öfver Landt=Bruket, Bergs=Rörelsen, Manufaturerne och Handel, m.m...med tillämpadt Äre=minne Öfver Stamfadern herr Louis De Geer, Såsom Svenske Näringarnas Mäktige Befordrare Uti Förra Seculo. Linköping, 1790. tryckte hos Fredric Schonberg och Biörkegren. Samtida pappband. (Gråkappa). Osprättad. 344 sid. + 12 sid register. 600:-Rent och helt ex.

58Gezelius Georg Äreminne Öfver Riks-Cancellern Grefve Axel Oxenstierna. Sthlm. 1774. Joh. Georg Lange. senare marmorerat kartonage. (i) Titelsida med kopparstucken gravyr. 3-56 sid. (i). Boken skriven av Gezelius, kyrkoherde vid Lillkyrka och Öby församling i Närke. 900:-

59 Gienwäg til de förnämsta Europäiska, Asiatiska, Africanska och Americanska Staters Historia. Stockholm och Upsala 1739, 1741. 2 del. i 1 vol. Helläderband, skada kapitället samt fot. (XII), 496, (VIII), 148, reg. Handskriven titelsida till del 1. 1500:-

60Giovanni D. Anno Spirituale. opera del Ven. Servo di Dio . Roma 1722. Translated from Spanish. Title and dedication I-XXXV, 524 pp. Contemporary halfpargement bd. with hand written title on pergament backstrip. 1400:-Dedicated to Queen Christina of Sweden.

61Gjörwell. red. Almänna Rese-Beskrifwaren eller Sammandrag af De Nyaste och Bästa Rese-Besjrifningar, hälst de som nyligen utkommit; til uplysning af andra länders geographie, natural-historia, statsförfatning, hushållning, lärdom, bruk och seder. Uti bref författat. Första Bandet. Första Flocken. Stockholm 1780. Joh. A. Carlbohm. 8:0. 360 s. Samtida halvfranskt band. Graverad frontespice. 1000:-Första bandet. Första flocken. Från Wattrangska biblioteket. Exlibris.

62Gyllenborg Carl. Swenska Sprätthöken. Uppsala 1959. AWE Gebers. Stänkdekorerat grått pappband med rygg- och pärmtiteletikett i vitt. 136 s. 100:-

63Hahr Gösta. Hinrich Hahr en handelsman från frihetstidens Stockholm. Stockholm 1966. Stockholms Stadsmuseum. Häftad. 8:o. 237 sid. S/v ills. 150:-Med författarens dediktation: "Till min kära anförvant Maja Ljungström Hahr med hjärtlig hälsning från förf."

64Haller, Albrecht von Primae Lineae Physiologiae.... Laussane. 1771.Frank Grasset et Socios. Contemporary calf. Marbeld innerboards, gilt backstrip. Raised bands. Title vignette, (12), 562 pp. The fourth edition (revised). 3500:-Fine condition.

65Harpe M de la. Oeuvres de M. de la Harpe, de l'Académie Francaise, nouvellement recueillies. I-II. Paris 1778. Chez Pissot. 2 vol. Contemporary half leather with gold decorated spines and marbled boards. (6) + XVI + (2) + 484 pp. : (4) + 424 pp. 1500:-Slightly bumped and worn corners. Otherwise a sound copy.

66Havens P von Nye og forbedrede efterraetninger om det ryssiske rige efter noyere kundskap som han har indsamlet paa hans sidste reyse. Kiöbenhvn 1747. Tryckt paa Autors egen Bekostning. Tryckt hos J.P. Anchersen. Läderband. Gulddekorerad rgg med 5 upphöjda bind. Marmorerade snitt. Marmorerade inre pärmar. XI + 548 s. 1500:-Förste Deel. Sliten rygg. Slitna över och nedre kapitäl.

67Hedin Sven A. Handbok för practiska läkare-vetenskapen. + Pharmacopée, eller förteckning på de flästa enkla och sammansatta medel, vilkas bruk i Handboken för den Practiska Läkare-vetenskapen är tillkännagifvet. Stockholm 1797. Johan C. Holmberg. Andra upplagan. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar. (22) + 356 s. + (4) register. + 48 s. 2000:-Bandet något nött av ålder. Inlagan hel och ren förutom hörn saknas på sid 327, ingen textförlust. Registret skadat i nederkant, ingen textförlust. Pharmacopée något lös i nederkant från bindet.

68Henel Andreas Jochim von. Det Anno MDCCXXXV florerande Sverige/ eller Fullkommelig Beskrifning, om den mycket kloka och högst berömmeligste Regerings Författning, Inrättning och Beskaffenhet uti Riket. Til allmän, såväl som enskylt Nytta och Underrättelse, med mycken anvend Möda och förd widlöftlig Correnspondence sammanbracht och författat, Samt til trycket befodrad.. Stockholm (1736). Benj. Gottf. Schneider.(8) 261 s. (32). Titelsidan saknas, samt delar av registret. Dock ersatta med vackra handskrivna sidor av gammalt datum. Bandet är ett 1800-tals ryggklot med förgylld titeltext samt marmorerade pärmar. 800:-Texten komplett med de handskrivna sidorna. Exlibris.

69Henne S. D. L. Anweisung wie man eine Baumschule von Obstbäumen im Grossen anlegen und gehörig unterhalten solle. neben eine vollständige Beschreibung der vornehmen darinn vorkommenden Obstsorten befindlich. Nebst einer deutlichen Anweisung zum Tropfen und Otulieren, und einer vorrede vom Nutzen der grossen Baumschule und Beplantzung der Heerstrassen mit Obstbäumen; Imgleichen einer neuer vorrede, so einer neue Entdeckung enthält. Vollständig mit 6 Kupferplatten. Halle 1796. Verlegt und gedrückt Johann Christian Hendel. Fünfte vollständig vermehrte Auflage. Vollständig mit 6 Kupferplatten. ( Frontsp. + 5 Gefaltene Kupferplatten von verschiedene Obst-sorten. Marmoriertes Papierband aus der Zeit. Frontsp. (2), 426 Seiten. (How to cultivate and maintain a large collection of fruit-trees. + 6 engravings of which 5 are folded. contamporary marbled paperboards. 5th. Extended edition. 9000:-Ungewöhnlich. Band ein bisschen Geschadet im Rücken. Inhalt im guten Kondition. (The binding is a little worn by age. othervice in good condition. Rare.)

70Hibbert Christopher. Furstarnas Tid. Historiens milstolpar 1601-1789. Vol IV. Malmö 1971. Bernces Förlag. 4:0. Rött klotband med skyddsomslag. 160 s. Rikligt färg och s/v ills. 175:-

71 Histoire de Henri de la Tour D'Auvergne, Vicomte De Turenne, Marechal-General des Armées du Roi. Tome Premier. Livre I-III. A la Haye (The Hague) 1736. Chez Jean Neaulme. 12:o. Contemporary leather binding. Blindpresses boards. Golddecorated spine. Red edges. (2) + titlepage + engraved portrait + XII + 109 pp ; 110-226 pp ; 227-371 pp. The book contains 7 copper-etchings in the text and 5 folded copper-etchings. 3000:-Only Vol I. Minor damage to the head. Spine a little worn of age. A small stain cover the edge from the beginning to page 100.

72HOLM, THOMAS CAMPANIUS. Kort beskrifning av provincien Nya Swerige uti America, Som nu förtiden af de Engelske kallas Pensylvania. Stockholm 1988. 360 s. + 6 planschblad. Förlagsband med skyddsomslag. 300:-faksimil av 1702 års utgåva i fint skick.

73Hülphers A.A. Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen II Bandet om Westerbottens städer. Wefterås 1797. Tryckt hos Joh. L. Horrn. 8:0. Halvfranskt band. XVI, 160 s. 1200:-

74--- Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen om Westerbotten. I bandet. Wefterås 1789. Tryckt hos Joh. L. Horrn. 8:0. Halvfranskt band. XIV, 344 s. samt Herdaminne 64 s. Utvikbar colorerad karta. 2000:-Bandet något slitet. Sprucken i ena falsen. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

75--- Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad. Wefterås 1771. Tryckt hos Joh. L. Horrn. Dekkorerat häfte. XI, 129 sid + 32. reg. Utvikbar karta. Bunden med Kort utdrag af Kyrkoherden i Grundsunda Hans Jon. Tunaei herdaminne. 2200:-Exlibris.

76--- Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Tredie Samlingen om Herjedalen. Westerås 1777. Tryckt hos Joh. L. Horrn. Senare halvläder band. 124, 8 s. 1750:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

77Iversen J. Medaillen auf die Thaten Peter des Grossen. Bearbeitet von J. Iversen. Ohne Ort oder Jahre. Facsimil nach einem Original, hrsgg in S:t Petersburg 1872. 4:o. Rött klotband. XXVII, (I blanke), 66, (iv) S. und XII schw/w Tafeln. 150:-

78Jungmarker Gunnar. Svenska mästartecknare. Sergel / Martin / Ehrensvärd. Stockholm 1955. Nationalmuseum. Förlagsband med skyddsomslag. 176 s. Rikt illustrerad med teckningar i s/v. 100:-

79Kalm Pehr. Pehr Kalms Västgöta och Bohuslänska resa 1742. London 1977. Wahlström & Widstrand. Svarta förlagsband med skyddsomslag. 8:o. 265 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Claes Krantz.

80Kellgren. Joh. Henr. Samlade skrifter. Stockholm 1796 - 1800. Tryckt hos Johan Pehr Lindh. 3 samtida icke uniforma marmorerade, gulddekorerade halvfranska band. I : Frontispise + titelsida + (32) s. (underrättelser). + 287 s. II: Titelsida + (4) + 321 s. III: Titelsida + (3) + 305 s. + (3). 1250:-Första bandet tr, år 1800. Andra bandet tr, år 1800, Tredje bandet tr, år 1796. Trevligt svit i samtida band även om de inte uniforma.

81Kellgren Johan Henric. Skrifter. I-II. Lund 1995. Svenska akademien. Förlagsband med skyddsomslag och pappkassett. 415 s. : 376 s. 250:-Svenska klassiker utgivna av Svenska akademien. Skick som ny.

82Kraft Laurentio Mag. Manuale Hermeneutico-Analyticum Graecae Lingvae Novi Testamenti, Upsalae 1759. Samtida gulddekorerat helläderband. 5 upphöjda bind. 8:o. (12), 480 sid. + 114 sid opaginerat index. Grekiskt lexikon över Nya Testamentet. 750:-Blyertsanteckningar å försättsbladet. enstaka bläckunderstrykningar i texten. Övre kapitälet skadat. dekorationen sliten av ålder.

83KRUSE, JÜRGEN ELERT. ALLGEMEINER UND BESONDERS HAMBURGISCHER CONTORIST,..I - II THEIL. Hamburg 1782-1783. Der vierten, oder zum drittenmal verbesserten und ansenlich vermehrten neuen Auslage. Fjärde upplaga i samtida helläderband med marmorerade för-eftersättsbl, Graverad sida med författarenn avbildad. (xx) 520 sid. Del II. 16 s. + 376 sid. Contemporary leatherbd. 3500:-Kruse's handbook of commercial arithmetic, with chapters on scales and weights, money scales and coin weights.

84Kungl. Maj:t. Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning, Angående Fyra Riddare=Orden. Gifwen Stockholms Slott i Ordens-Capitlet, Then 26 November 1798. Stockholm 1799. Tryckt i Kongl. Tryckeriet. Folio. Marmorerat pappband. Opaginerad. Kopparstucken gravyr på titelsidan + 6 kopparstuckna planscher. 4000:-Gott skick.

85Kågén Elis. Från Tranåsbyggden. Åren 1780-1930. Linköping 1978. Elis Kågens Förlag. 321 sid. Ills. Hembygdshistoria. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

86Lacombe Jaques. Geschichte der königin von Schweden, Christine. Leipzig 1762. Weidmanns. Contemporary leatherbd, titletext in gilt letters. 272 pp. small damage to head, fly-leaf missing. Some old water stains. 1000:-Rare.

87Lagerbring Swen. Sammandrag af Swea=Rikes historia, Ifrån de äldsta til de nyaste tider. Stockholm 1778. Tryckt hos Anders J. Nordström / Peter Sekelberg. 3 delar i 1 volym. Del II och III är andra upplaga. Samtida marmorerat pappband. 122, 61, 132 s. 400:-Anteckningar på insida pärm och försättsblad.

88Lempriere Wilh. Wilh. Lemprieres Resa uti Marocco, åren 1789 och 90. Stockholm 1795. Tryckt i kongl. Ordens-Tryckeriet, hos Johan Pfeiffer. Samtida halvläder band. 258 s. 800:-Nött i ena falsen.

89Leyonhufwud Adam Ludvic. Enväldets stadeliga påföljder och Aggets bittra frugter, tydeligen afftilbrade uti then berättelse, som Sal. herr Rådet, Generalen en Chef och Gouverneuren, Högmålborne herr Greve Adam Ludvic Leyonhufwud, uti thes fångenskap i Tyskland sammanfattat om alla thes tilstötte händelser, ifrån thes inträde uti fädernelandets tjenst år 1700 then 5 Juli, och til thes olyckeliga fångenskap i Tyskland år 1709 then 30 Juli. Samt äfwen och Salige Herr Generalen Carl Creutz sanfärdiga berättelse om then Pultawifta Actionen och Accordet wid Dniepern. Alltsammans sanningen til ggg och uprättelse, samt then ofunnoga allmänheten til tjenst, som härtildags famlat i mörkret om, hwad rätta orsaken warit til thenne Sweriges stora olycka, i dagsljuset framgifwit af En lagbunden Frihets uprigtiga äldstare och trogna Betjänt. Stockholm 1757. Tryckt uti Wildista Tryckeriet. Senare dekorerat hårdpappband, med guldekorerad titeletikett i läder samt gula snitt. Restaurerat och bundet av Fr. Ljunggrens bokbinderi Göteborg. Titelsida + (7) + 457 s. + (5). 1900:-Sista sidan av prenumerant förteckningen saknas. Boken är restaurerad.

90Lidner. Lidners nyare arbeten. Stockholm 1793. Tryckt hos Johan Pehr Lindh. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Marmorerade snitt. Titelblad + IV + 263 s. 450:-Lätt fläckig i inledningen. Genomgående fläck från början t.o.m. sid 45 i nedre insidan hörn.

91--- Nyare arbeten. Stockholm 1793. Johan Pehr Lindh. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt ryggtiteletikett i rött läder. Marmorerade pärmar och snitt. (8) + 263 s. + (1). 450:-Lätt lagerfläckad men annars i mycket bra skick.

92Liljencrantz Johan, Taube Bernh. (utg.). Anteckningar och memorial af Grefve Johan Liljencrantz. Af Kongl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia utgifna genom Bernh. Taube. Stockholm 1879. Kongl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. (Historiska handlingar del. 8 Nr 5.) 204, (1), (1 blank), (1), (1 blank) s. Med titelsida och innehållsförteckning till Historiska handlingars 8:e del. Omslaget slitet med betydande materialförlust. Oskuren men sprättad. Inlagans blad stukade (och gulnade) nedtill och i ytterkant samt i sin helhet gulnade fr. o. m. s. 193 (antagligen p. g. a. papperskvaliteten). 360:-Med titelsida och innehållsförteckning till "Historiska handlingars" 8:e del. Omslaget slitet med betydande materialförlust. Oskuren men sprättad. Inlagans blad stukade (och gulnade) nedtill och i ytterkant samt i sin helhet gulnade fr. o. m. s. 193 (antagligen p. g. a. papperskvaliteten).

93Lille De L'Abbe´ M. Les Georgiques de virgile traduites en vers francais. Paris 1791. Chez Delalain, Libraire, rue de la Comedie Francaise. 12:o. 2 volume in 1 binding. Contemporary goldec. leather bindings. Titlepage.+ 116 pp.(1) together with Les Jardins, ou l'art d'embellir les paysages poeme: Titlepage 120 pp.+ (1). 800:-Small damage on the capital.

94Linnaeus Carl., Linné Carl., Linné Carl von. Carl Linneaus Lapplandsresa år 1732. London 1975. Wahlström & Widstrand. 8:o. Svart förlagsband med skyddsomslag. 277 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow.

95Linné Carl von. Carl Linneaus Skånska resa år 1749. London 1975. Wahlström & Widstrand. Svarta förlagsband med skyddsomslag. 563 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Carl-Otto von Sydow.

96Loenbom Samuel. Kongl. Rådets och Fält=Marskalkens, Herr Grefwe Magni Stenbocks lefwerne. Stockholm 1757. 2 del. i 1 vol. Halvfranskt band, slitet. 151, 324 s. 2 gravyrer, 2 blad lösa. 1500:-

97--- Kongl. rådets och fält-marskalkens, herr grefwe Magni Stenbocks lefwerne. Stockholm 1757-65. Lars salvii förlag. Samtida halvläderband, Något slitet av ålder. Graverad frontespice + Titels. + 151 s. Andra delen. Företal (5), + 324 s, + två kopparstick varav 1 utvikbart.. Tredje delen. Företal (5), + 387 s. + ett utvikbart kopparstick. Fjärde delen. Företal (9), + 340 s, två utvikbara kopparstick. 2500:-Inlagan delvis något gulnad, samt enstaka lagerfläckar.

98Lundquist Carl Lennart. Council, king and estates in Sweden 1713-1714. Norrtälje 1975. Almqvist & Wiksell. Soft boards. Large 8:0. 215 pp. 100:-

99Marmontel M. Nouveaux Contes Moraux. Nouvelle Édition. I-III. Stockholm 1799-1800. Chez Jean Christ. Holmberg. 3 parts in 1 volume. Contemporary halfleatherbd. Marbled boards. Blue edges. Golddecorated spine. (3) + 2-168 : (3) + 2-174 : (3) + 218 pp. 800:-Slighlty worn outer hinges. Worn edges. Otherwise in good condition.

100Millot L`Abbe Élémens de L´Histoire de France, depuis les Premiers Temps de la Manarchie, jusqu´au Regne de Louis XV; Par L`Abbe Millot, de L`Academie Francais. Nouvelle Edition, continuée jusqu´en milhuit cent vingt-deux. Tome I - IV. Paris 1823. Chez tardieu-Denesle, Libraire. Contemporary leatherbinding, nicely golddecorated . 4 volumes. each containing one engraving. 425, 420, 392, 436 pp. 4000:-Good condition

101Molière. Ouvres complètes de Molière. Illustrations de Louis-Edouard Fournier. I - XII vol. In 6 bindings. Paris 1893 Dentu. 12:o. Contemporary private half-leather bindings. Gold ornamented backs. Brown and black title etiquttes. 5 elevated bindings. Upper gilt edges. Marbled boards. Covers included in the bindings. 307 + 274 + 257 + 264 + 306 + 282 + 266 + 267 + 192 + 249 + 260 + 225 pp, Illustreded fronts. + 41 full-page prints. 2800:-Beautiful bindings in fine condition.

102Mörk J.H Thecla, eller Den bepröfade trones dygd. Stockholm 1758. Lars SalviII förlag. 2 vackra gulddekorerade halvfranska band, lika vackert marmorerade pärmar samt supraexlibris. Marmorerat snitt. Gust. Hedbergs bokb. De två första delarna i ett band: 236 s + (5) andra delen 272 s. (8). Tredje delen: (16) 448 s. (16). Sällsynt vackert set. 4000:-en del av hörnet på sida 169 lagat, liten textförlust.

103Mörner Birger. Maria Aurora Königsmarck. Stockholm 1913. P.A. Norstedt & Söners förlag. Halvfranskt band med rikt gulddekorerad rygg. 5 upphöjda bind. Marmorerade inre och yttre pärmar. Övre guldsnitt. Folio. XVI + 287 s. + (3). Illustrerad med planscher i s/v. 250:-

104 Namnkunnige statsmäns lefnads-märkvärdigheter I-III. Stockholm 1794. Henrik A. Nordström. Tre delar i två band. Söta och välbevarade gulddekorerade halfranska band. Första häftet: William Cecil (lord Burleigh), William Laud (ärkebiskop af Canterbury), William Pitt (grefve av Chattam. Andra häftet: Thomas Wolsey (cardinal), georg Villiers (hertig av Buckingham), bihang. Tredje häftet: Robert Cecil (grefve av salisbury), Evard Coke (lord-Chief-Justice i england), Fracis Bacon (stor-canceller i England), John Hapden (engelsk patriot) William Cromwell (protector af engladn), Algernon Sydney (engelsk patriot). 244 sid (band 1), 250 sid (band 2). 1000:-Gott skick.

105Nievpoort G.H. Succincta Explicato Rituum qui olim apud Romanos. Budissae (Budapest) 1733. Contemporary Pargement bd. (12). 1-316 pp.(46) (index). + 2 folded tables. Handwritten titlefield. Good condition. 1600:-Good condition.

106Nohrborg Anders. Den fallna människans salighets-ordning, föreställd, uti betraktelser öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Stockholm 1771. Henr. Fougt. Senare helläderband (1900-tal) med fem upphöjda bind i gammal stil.(faksimil) porträtt av Anders Nohrborg + (2) titelsida + (24) enkelsidiga fotostatkopior av originaltexten + (2) + 1-2 s. + 3-6 s. enkelsidiga fotostatkopior... + 6-1064 s. + 1065-1070 s. enkelsidiga fotostatkopior... + (2) + (11) enkelsidiga fotostatkopior... Vissa sidor restaurerade. 1900:-Boken helt restaurerad, de sidor som saknats är ersatta av faksimil.

107Nordenflychet Hedwig Charlotta. Qwinligit Tankespel För Åhr 1745. Stockholm 1745. Tryckt hos Lars Salvius. Gulddekorerat halvfranskt . Titeletikett på främre pärm för hand skriven. (8) + 174 s. 5000:-Exlibris. Titelblad samt nästföljande 20 sidor fläckiga. Eftersättsblad saknas.

108Nyman Magnus. Upplysningens spegel. Götheborgs Allehanda om Frankrike och världen 1774-1789. Norge 1994. Atlantis. Klotband med skyddsomslag. 269 s. 125:-

109Nyström Barth. Dictonaire Francois-Sudeois et Suedois-francois. fransyskt och swenskt samt Swenskt och fransyskt Lexicon. Stockholm 1798. Eget förlag. Tryckt hos Anders Jac. Nyström. Samtida guldornamenterat skinnband. Guldornamenterade pärmar samt rygg i guld. Titeletikett i rött läder. Guldsnitt. Titelsida + 652 numrerade spalter. (326 sid.). Främre pärmens övre hörn lätt böjt. Ej brutet. 1800:-Gott skick.

110Nyström Barthold. Beskrifning om Swenska hemman och Lägenheter. Stockholm 1784. Pet. Hesselberg. Första upplaga. i samtida halvläderband med fem upphöjda bind. (20x17 cm.) (4)+160 sid. Lätt lagerfläckad samt en namnteckning på titelsidan. Hörnen lätt kantstötta. 650:-

111Poiret. Herr Poirets bref om Rumidien. Stockholm 1792. Halvfranskt band. IV, Errata, 215, Register. 400:-Inlagan fuktskadad i överkant.

112Pontoppidan Erich. Det förste Forsög på Norges Naturlige Historie förestillende Dette Kongeriges Luft, Grund, Fielde, Vande, Vaexter, Metaller, Mineralier, Steen-Arter, Dyr, Fugle Köpenhamn 1752. 2 delar i 1 band. Bandet slitet. försättblad fattas. Titelblad, 5 blad dedikation, 1 blad, 6 blad, 13, 338 s, register 12 blad, eftersättblad, 16 kopparstick, del II, Titelblad, 3 blad dedikation, 9 blad, 464 s, register 12 blad, 1 blad eftersättblad, 16 kopparstick. 12500:-Halva sticket av Bergen saknas, 5 stick med revor utan bildförlust. Skadat band. 1 cm av övre kapitäl saknas. Bitar av främre pärm saknas. Sliten rygg.

113Port Royale. Transl. fr. French of the messieurs De, A New Method Of Learning with greater Facility the Greek Tongue: Containing the Rules for the Decisions, Conjugations, Resolutions of Verbs, Syntax, Quantity, Access, Dialects, and Poetic Licence. Digested in the clearest and concisest Order. With Variety of useful Remarks, Proper to the Attaining A Complete Knowledge of that Language, and A perfect Understanding of the Authors who have writ in it. Translated from the French of the Messieurs de Port Royal. London 1746. First edition of this translation. 2 volumes. 8:o. New halfleather bd. with golddec. backstrip. lii, 336, 349 pp. + index. xxxxx 2250:-

114 Professor C. Furcht Gellerts Lefwerne. Stockholm 1779. Tryck hos Johan A. Carlbohm. Gråkappa, oskuren. 174 s. 250:-Ryggen saknas.

115Proyart Abbé. Märkwärdiga underrättelser om Loango, Kakongo och flere Afrikanska riken samt Johan Hunters resa til Nya Wallis åren 1787 samt Cap. Edvards resa omkring jorden åren 1790, 1791, 1792. Stockholm 1780, 1797. 2 del. i 1 vol. Samtida halvfranskt band. 252 s. register, 283 s. 1 graverad karta. Lite lös i bindningen. 2600:-

116Pufendorf Samuel., Pufendorfi Samuelis. Commentariorum de Rebus Suecicis libri XXVI. Ab expeditione Gustavi Adolfi Regis in Germaniam ab abdicationem usque Christinae. Editio altera emendatior. Frankfurt / Francofurti 1705. Friderici Knochii. 2:o. Contemporary leather with gold decorated spine and 6 elevated bindings. Red edges. (2) blank. + (2) engraved titel-page. + (2) titel-page with engraved vignette. + (2) portrait of Samuel Pufendorf. + (14) + 1064 pp. + (22) index. + (2) blank. 3000:-A complete second edition with both engraved titel-page and portrait of Pufendorf. The interior is in very fine condition, looks almost like printed yesterday. The boards is worn and got worn edges, no head or tail to spine and damaged front hinge. All this is only cosmetic damages since the bindings is very good. A perfect object for a re-back since the interior and bindings is almost like new.

117Racine J. Oeuvres de J. Racine, de l'académie francaise. I-III. Rouen 1792. Labbey. Contemporary full leather with label on spine in black leather. Lettering in gold. (4) + XX + (12) + 346 pp. + (2). : (2) + 360 pp. : (4) + 336 pp. 500:-Head and tail missing on vol. one. Small damage to head and hinges on vol. 2. Head missing on vol. 3. It seems like the head and tails missing have been cut away and it is by far a very visible or disturbing damage.

118Regenspurger Joseph. m.fl. Samling af Rön och afhandlingar rörande Landtbruket, som til Kongl. Wetenskaps Akademien bliwit ingifne. Tom. I. och II. Stockholm 1775. Tryckt hos H. Fougt. Samtida Halvfranskt band. 2 delar i 1 volym. X, 276, 352 s. 3 utvikbara planscher. 1600:-

119Rehbinder Johan Adam. Matrikel, innehållande en fortsattning om Swea Rikes introducerade Ridderskap och Adel. m.m. Stockholm 1782. Samtida helläderband med 5 upphöjda bind. Gulddekorerad rygg. (XL), 246 s. samt register. 1150:-

120Renland R-d. biografiska teckningar af vår tids största fältherrar och namnkunnigaste statsmän. Sthlm. 1811. Marquardska tr. 8:o. gulddek. samtida halvfranskt band.(iii) 348 sid. Enligt förordet till största delen en övers. från Carl Stein´s Cabinett d. biographischen Gemählden d. merkwürdigsten Personen aus d. neuesten Zeitgesichte, Berlin 1810. 600:-

121Rollin M. Histoire Romaine depuis la fondation de Rome ete. Amsterdam 1739. J. Weltstein & G. Smith. 9 vol. 8:0. Samtida läderband med röda etiketter. 4000:-Mycket fina.

122Roque Jean de la. Resa till Mokka 1708-1710. Om en resa till Mokka i lyckliga Arabien för inköp av kaffe, företagen för första gången av fransmännen sjövägen runt Godahoppsudden åren 1708-1710. Med en berättelse om besöket hos konungen av Jemen i staden Moab, vilket företogs under fransmännens andra expedition till Mokka åren 1711-1713. Tillika med notiser och historik om kaffet, nämligen kaffetrödets odling och egenskaper och kaffedrickandets utbredning såväl i Asien som i Europa, dess införande i Frankrike och tillkomsten av de första Pariskafeerna. Stockholm 1953. Kooperativa Förbundets Bokförlag. Förlagets pergamentrygg. 8:o. Bruna pärmar med guldemblem. 213 sid. S/v ills. 1 utvikbar bild. 200:-

123Röseri J.G. Institvitiones Morales, ex pvrioribvs Jvris Natvralis Rostochii & Lipsiae 1729. Rvssvvormii Joh. Henr. Contemp. half leather binding with marbled boards. Richly gold ornamented back. (Flower ornaments). 5 elevated bindings. Front. 1 full page engraving. (12), 720 pp. (21). 900:-

124Samfundet Pro Fide & christianissmo Barnabok. Stockholm [1910]. Föreningen för Bokhandtverk. Nyutgåva, ånyo tryckt från 1780 års originalplåtar. (1, 1 blank, 2) s., (32 (16 ensidesgravyrer)) s. 500:-

125--- Barna-Bok, Hans Kongl. Höghet Kron=Prinsen i underdånighet tilägnad. Stockholm 1780. Samtida halvläderband. 62 sid. Fem gravyrer varav tre kolorerade. 1000:-

126 Samling af Historiska bref Om det Svenska regerings-Sättet i äldre och nyare tider. andra och tredje flocken. (2 vol. i en.) Sthlm 1777. Kungl. tryckeriet. gulddek. halvklotband. Senare bindning. Gunnar von Heidekens Ex Libris. (ii).Titelsida. förord 4 sid. 241 sid. 302 sid.(ii). De första tolv breven voro en brevväxling mellan två Medborgare; men all de övriga är från en och samma hand. Tidigare opublicerade arbeten. 1100:-Exlibris.

127Schissler Pehr. Jerlsö Sokns i helsingeland, beskrifning, så til thess antiqvitet som oeconomie. Stockholm 1753. Gråkappa. 84 s. 6 planscher, de flesta utvikbara, samt träsnitt i texten 4000:-

128--- Jerlsö sokns i Helsingeland beskrifning. Holland 1972. Bokförlaget Rediviva. Pappband. III, 90 s. samt 4 utvikbara plancher. 150:-Facsimilupplaga i fint skick.

129Schmidt Johan Albrecht. Winternöjen. Stockholm 1766. Tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet. Samtida slitet halvfranskt band med tre upphöjda bind. 319 s. 500:-De första 4 sidorna saknas, samt ena hörnet brutet, dock intakt. Sällan förekommande.

130Schröderheim Elis. Elis Schröderheim's skrifter till Konung Gustaf III:s historia. Jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Lund 1892. F. & G. Beijers förlag. Rött ryggläder med rik gulddekor å ryggen samt pärmen. Röda snitt. Frontespis + (6) + 325 s. + (1). Ill. 250:-

131Sidney Algernon. Discours sur le Gouvernement et Ambassadeur de la République d'Angleterre prés de Charles Gustave, Roi de Suéde. Tome Premier. A la Haye 1702. Chez Louïs & Henry van Dole, Marchands Libraires, dans le Pooten. Small 8:o. Contemporary leahterbd. Golddecorated spine. Marbled edges. (26) + 451 pp. 1250:-Minor damage to the head. Sligtly worn by age. Otherwise in good condition.

132Sincerus Alexius. Der wolbestehende Becker. GDR 1982. Editio Leipzig. Publishers decorated back pargementbinding with slip-case . (18), 426 pp. + Reg. + 54 pp. (Comments). 500:-Mit einem Nachwort von Eva Beck. Fine condition.

133Sjögren Haqvini Lexicon Manvale Latino-Svecanum cum Brevi Indice Sveco-Latino, Methodo Qvodammodo nova Holmiae 1775. Jacobi Fil. Nordström. 12:o. Slitet samtida pergament band målat med guldfärg, 3 upphöjda bind. XX + 844 s. Eftersättsbladet saknas. 900:-Slitna falsar.

134Smollet, M.D. The adventures of Gil Blas. I-IV vol. London 1793-94. Cooke C. Gould and red dec. leatherbands. 12:0 (i) A2-A3 pp. 6-224 pp. (i) + 3 fullpage engravings. (i) 190 pp. (ii) + 1 fullpage engraving. 208 pp. + 2 fullpage engravings. (i) A2-A3 pp. 6-224 pp. (i). + 3 fullpage engravings. Spines broken bindings intact. Coppar-etchings. 2000:-T.Jones Penkerrig`s Ex Libris. Vol I with a damage to the head and foot. Vol II with a damage to the head. Vol IV with a damage to the foot.

135 Solemnitetsfesten, som föreföllo i Kongl. Recidence Staden Stockholm, åren 1771 och 1772. Stockholm 1771-72. Kartonnagebd. Folio.(28x44cm) 11 av 18 planscher. (boken innehåller 24 blad) Likprocessionens ordning vid Adolf Fredriks begravning, ritning av Riddarholmskyrkan m gustavianska gravkoret, Dekorerade pelare i Storkyrkan i samband med Gustav III:s kröning, sorgedek. vid Adolf Fredriks gravsättning, mfl. 2000:-Samtliga plancher är kopparstuckna.

136Spegel Haquin Guds Werck och Hvila. Stockholm 1705. 2dra upplagan. 4:0. På stort papper. De bägge första titelbladen med röd och svart text . Samtida gulddekorerat skinnband förgyllt med tre kronor i pärmarnas hörn (kronorna med 3 spiror vardera). Guldsnitt runt om. Gulddekorerad rygg med röd titeletikett. Övre kapitäl med skada. 2 titelblad, 26 pp företal och dedikation m.m. 1-296 pp. titelblad (Thet öpna Paradis). 4 blad inledning 1-160 pp, register 12 blad. 6000:-Ett praktexemplar av detta klassiska svenska arbete.

137Spegel Haqvin. Guds werck och hwila:Thet är hela werldenes skapelse, uthi sex dagar af then alsmächtiga Guden fulbordad: Samt then sjunde dagens nödwändiga helgelse, af samma allwisa Gudh instichtad. I + II:Thet Öpna och Tilslutna Paradis. (Ofullständig) Stockholm 1705. Sal. Henrich Keysers enkia. 4:o. Senare halvfranskt band med marmorerade pärmar. Titelblad tryck i rött och svart,stora delar av titelsidan förstört dock restaurerat men med textförlust. Del I: (16). + 298 s. Del II: (12) + 1 - 42 s. + 63 - 64. Sidorna 43 - 63 samt sidorna 64 - 160 i del II saknas.. 700:-Del I komplett. Del II ofullständig. Fuktfläckar på omslaget till del II.

138Strimesii Joh. Sam. Historiskt Geographiskt och Genealogiske Anmärkningar öfwer MDCCXXIII Års Post - Tidningar; I Königsberg samma År mestetals utgifne. Nu sedemera Dem till tienst, som åstunda grundelig efterrättelse och Förklaring öfwer de i nya historien och Tidningarne som oftast förekommande främmande Märkvärdigheter, På wårt Modersmål affatte, Med bifogadt Företal om detta Wärcks nytta, jämte fullkomligit register; Efter wederbörandes Censur och Approbation i Stockholm uptagde År 1726. Finnes till Kiöps hos Joh. Heinr. Rufsworm. Stockholm 1726. Tryckt hos Benjamin Gottlieb Schneider. 8:o. Samtida halvfranskt band med 5 upph. bind.(i) titelsida, 5 sid. dedikationer. 8 sid. företal. 408 sid. Register 8 sid.(i). 2000:-Bandet något slitet av ålder.

139Stroh. Alfred Grunddragen af Swedenborgs lif. Stockholm 1908. Nykyrkliga Bokförlaget. Vackert samtida hfr. band. Marmorerade pärmar och snitt. 12:0. Bundet hos A. Kjellgren Svanskog. (v) 175 sid. (i). Ill. 200:-Sliten rygg och kanter.

140Swedenborg Emanuel. Om nya jerusalem och des himmelska lära. Stockholm 1787. Tryckt hos A.J. Nordström. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. 284 s. 2000:-Första tryckta svenska översättningen.

141--- Om yttersta domen och det förstörda Babylon., samt fortsättning om yttersta domen och om andliga väsen. Sthlm. 1907. Nykyrkliga bokförlaget. Hft. 98 sid, 50 sid. 250:-

142--- Äktenskapliga kärleken (Vishetens förnöjelser) samt Galenskapens välluster angående Horiska kärleken. Sthlm. 1895. Nykyrkliga förlaget. 8:o. Halvläderband. Slitet band. (iii). 609 sid.(i). 350:-

143Söderström Rose-Marie. Tre 1700-talsmiljöer. Bålby. Sturehof. Kavaljersflygeln på Gripsholm. Lund 1993. Signum. Förlagsklot med omslag. Lagad reva (3 cm.) 256 sid. rikt illustrerad med fotografier i s/v och färg. 300:-Fint skick.

144Terence, Terrentii P. Publii Terentii Afri Comoediae. Birminghamiae 1772. Johannis Baskerville. A nice contemporary leatherbinding by the legendary publisher Baskerville. 4:o (304x235 mm). Golddecorated spine with 5 slightly elevated spines and red title label in leather. Paper boards backed in morroco gilt. Beautifully marbled edges and inner boards. (iii) 364 pp. (i) 10000:-Rebacked with the old covers. James John Hornby`s Ex Libris.

145 Then swenska psalm-boken, med the stycker som ther til höra, och på följande sida upteknade finnas. Vppå kongl. may:ts nådigste befallning, åhr MDCXCV. öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. Stockholm, tryckt hos Lorentz Lud. Grefing. : Åhr 1741. Stockholm 1741. Samtida helläderband med två intakta kläppen. 12:0. 420, (xii) 348 s. 4 helsides plancher. Gammalt guldsnitt. 2 blad lagade i marginalen med japanpapper, ett tilltalande exemplar. 3000:-Titelbladet tryckt i rött och svart.

146Thomson James. The seasons. London 1794. John Murray. Contemporary full leather with richly gold decorated back and mirror boards. Marbled edges and fly-leafs. (2) + XLV + (3) + 256 pp. + (4). Illustrated with 5 engravings. 900:-A new edition. Adorned with a set of engravings from original designs. To which is prefixed, an essay on the plan and character of the poem, by J. Aikin, M.D. Front spine broken.

147Thyselius Petrus Dissertatio de Fatis Historiae Apud Romanos. Upsalae 1789. Gråkappa. (Paperbinding). Titelpage+swedish dedikation page from the author, 17 sid. 14 sid. 15 sid. 26 sid. 17 sid. (ii). 10 sid. 20 sid. 4 sid. 17 sid. (ii) 46 sid. (ii) 17-30 sid. 10 sid. (i). 8 sid. 14 sid. 12 sid. 14 sid. 19 sid. 32 sid. 18 sid. (i) 17-29 sid. 8 sid. 16 sid. 13 sid. 16 sid. 24 sid. 22 sid. 13 sid. 20 sid. (i) 21-30 sid. 14 sid. (i) 28 sid. 22 sid. 3-8 sid. 12 sid. (i) 11-18 sid. 32 sid. (i) 33-40 sid. 23 sid. (i) 17-27 sid. 14 sid. 10 sid. (i) 11-15 sid. 16 sid. (ii) 17-28 sid. (i) 33-44 sid. (ii) 54 sid. (iii) 55-66 sid. (ii) 67-86 sid. (ii). 87-105 sid. (ii) 24 sid. (i) 73-95 sid. Ingår i samlingspärm 1-17. Bratt Andreas Uppsala 1789. 47 disputationer och akademiska avhandlingar i bl.a. medicin, historia, juridik och vältalighet. 800:-Worn spine, nött rygg.

148Trevor William. Ödets narrar. DDR 1985. Bokförlaget Bra Böcker (Höganäs). Limbundet pappersband med skyddsomslag. 251 s. 60:-

149Triller Daniel Wilhelm. Opuscula Medica. Medico philologica, antea sparsim edita nunc autem in unum collecta atque digesta ab auctore ipso prius recognita aucta castigata et emendata curavit et praefatus est Carolus Christianus Krause. Volumen I. Frankfurt and Leipzig. 1762. Contemporary paperbinding. XLVI + 568 pp. 700:-Only volume I.

150Vertot Monsieur l'Abbé de. Histoire des révolutions de Suede. I-II. [in one volume]. Paris 1772. Panckoucke. Contemporary half leather with gold decorated spine and red edges. Marbled inner boards. (12) + 1-276 pp. + (4) + 1-268 pp. 700:-Worn boards and large damage to head, parts missing. Exlibris. Nice and clean interior.

151--- Historie des révolutions de Suède. Paris 1810. De l'imprimerie des frères mamé. Contemporary full leather with richly golddecorated back and marbled inner boards and edges. (6) + 362 pp. 1000:-Endpapers missing, no text though. A little worn on the edges. A little wotn in the head.

152Wargentin Per Wilhelm. Tables of mortality based upon the Swedish population. Prepared and presented in 1766... Stockholm 1930. Ivar Haeggströms boktryckeri A.B. Pappband. 71 s. Ill. 80:-Pärmarna har slagit sig något.

153Wennerdahl Wilhelm Anders. Lexicon mythico-Historicum, eller Kort och tydelig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nympher, högtider, offer, caeremonier, bilder, namnkunnoga konungar, m.m.m Linköping 1748. Halvläderband med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 636 s. 8:o. 1500:-Sprucken i ena falsen.

154Wilcke Johan Carl. Tal om de nyaste förklaringar öfver Norr-Skenet. Stockholm 1778. Endast inlagan, oskuren. 110 s. 750:-Något fuktskadad.

155Åberg Alf. Fångars elände. Karolinerna i Ryssland 1700-1723. Lund 1991. Natur och Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 228 s. + (4). Rikt ill. 200:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat