On-line boklista 36.1800-talet / book list 36.19th Century

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Aalls Jacob. Jacob Aalls Stockholmsreise. Brev til hjemmet fra stortingsdeputasjonens reise til kronprins Oscars bryllup mai-juli 1823. Oslo 1944. Forening for norsk Bokkunst. Dekorerat häft. 222 s. + (2). Illustrerad med teckningar i s/v. 150:-

2Adam Victor. Proverbes en Action. Paris, Bulla undated. (early 1800).4:o (27 x 32 cm). Peper binding with title in gold. Bacstrip in leather. Lithographic album, illustrating old proverbs. 13 whole page plates without text. Some foxings. 3000:-Worn spine with a 1 cm damage to the foot and a 4 cm damage to the head. Some foxing inside.

3Adlerberths Gudm. Jöran Poëtiska arbeten. I-II. i 2 volymer. Sthlm. 1818. Tredje upplagan. Halvfranska band. m. gröna och röda ryggar.(ii), 388 sid.(i), (iv), 355 sid.(i) 500:-Bandet slitna i övre/undre kapitäl

4Adlerbeth G., Horatii., Horatius. Oder och epoder. Stockholm 1817. A. Gadelius. Senare grönt halvklot med ryggtitel i guld. 197 s. + (1). 300:-Försättsbladet saknas. Enstaka lagerfläckar samt enstaka fuktfläckad i sista boken.

5Adlersparre C.A. Anteckningar om bortgångne samtida. Stockholm 1859-61. Albert Bonniers Förlag. 2 delar i 1 volym. Halvläderband med gulddekorerad rygg. Marmorerade snitt. 281 + 375 s. 500:-GOtt skick.

6Akenside Mark The poetical works of Mark Akenside with the life of the author. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding with marbled boards. xxiv + 263 pp. Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

7 Album för det vackra könet för 1853. Stockholm 1852. Philipp J. Meyer. 4:0. Blindpressat gulddek. klotband. 128 s. 17 stålstucka gravyrer. Bunden hos P. Chr. Åkerlunds BOkbinderi i Malmö. 800:-Något fläckad.

8Andersen Carl. Nye Genrebilleder. Kjöbenhavn 1869. Forlag Gad. Thieles Bogtrykkeri. 12:o. Halvklot med svarta pärmar. Guldtext på ryggen. 125:-Lätt nött av ålder. Samtida namnteckning på försättsblad.

9Andersen H C. Eventyr och historier. Köpenhamn 1862-63. Reitzels Forlag. 2 delar i 1 volym. Halvfranskt band. 440, 430 s. Ill. 800:-

10--- H.C. Andersen's Historier. Med 55 Illustrationer efter Orginaltegninger av V. Pedersen, skaarne i Trae af Ed. Kretzschmar. Köpenhamn 1855. C.A. Reitzels Bo og Arvinger. Första utgåvan. Samtida halvfranskt band med dekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (8) + 167 s. + (1). Illustrerad. 1200:-Anteckning på försättsbladet daterad sommaren 1854. Liten skada å kapitäl, nedre 1 cm på sid 65-66 fuktfläckad. Övrigt bra skick.

11Andersson Charles John. Sjön Ngami, forskningar och upptäckter under fyra års vandringar i Sydvestra Afrika. Stockholm 1856. Adolf Bonnier. Samtida halvfranska band. 2 band. Vol I: VIII + (10) + 1-247 s. Vol II: 248 - 503 s. 16 stålgravyrer och talrika träsnitts-ill. samt en utvikningsbar karta, med en liten reva. 1400:-Charles A. Är son till L. Lloyd författare av Scandinavian adventures m.m. Band I med lätt skada i kapitälet. Band II är sliten i ena falsen.

12--- Sjön Ngami, forskningar och upptäckter under fyra års vandringar i sydvestra Afrika. Stockholm 1856. Adolf Bonnier. Samtida halvfranskt band. 2 delar i en vol. VIII+ 503 s.+ (10) Register. 16 stålgravyrer och talrika träsnitts-ill. samt en utvikningsbar karta. 1500:-Författaren är son till L. Lloyd författare av Scandinavian adventures m.m. Sliten rygg. Namnteckning. Inklistrad text på insida pärm.

13Andersson N.J. Inledning till Botaniken. Stockholm. 1859. J& A Riis. Samtida halvskinnbd. (2),XV,(1),46,IV, 47-188,(2),IV 189-380. pp. Med 190 träsnitt, upptagande 1221 fig. 600:-I enlighet med undervisningsplanen i nu gällande Stadga för Elemtärläroverken.

14Annerstedt Herman. Minnen från Fjerran Länder. I, Amerika. Upsala 1872. Akademiska Bokhandeln. Halvfranskt band. 244 s. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Sliten rygg.

15Areschoug F.W.C. Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna. Lund 1881. Gleerups förlag. 2:dra upplagan. Ryggläderband med dekorerade pärmar. (XXII), 585 s. 250:-Skadad i kapitälet. Exlibris från tidigare ägare.

16--- Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna. Lund 1881. Gleerups förlag. 2:dra upplagan. Halvklot band. (XXII), 585 s. 400:-Noteringar i texten.

17--- Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna. Lund 1881. Gleerups förlag. 2:dra upplagan. Halvklot band. (XXII), 585 s. 450:-

18Arfwedson Carl David. Konung Carl XI och hans gunstlingar. Historisk roman i två avdelningar af författaren till Förenta Staterna och Canada, m.m. Norrköping 1845. Östlund & Berling. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar och stänkta snitt. 207 s. + (1) + 252 s. 500:-Bandet ngt slitet och kantstött.

19Arfwedson C.D. Läse=Bibliothek af Den Nyaste Utländska Litteraturen i Svensk Öfversättning. Del II. Förenta Staterna och Canada, åren 1832, 1833, 1834. I tvenne delar. Stockholm 1835. L.J. Hjerta. 2 delar i ett band. Halvläder band med marmorerade pärmar. Stor 12:0. 674 s. 1250:-Slitet band. Slitna falsar. Nött övre kapitäl.

20 Arkiv för Nyare Resor. Månads-skrift. Fjärde delen. Första-tredje häftet. Stockholm 1811. J. P. Marquard. Samtida, något slitet band. 301 s. 3 graverade planscher, en colorerad, 1000:-

21Arosenius F. Beskrifning öfver provinsen Dalarne. Falun 1862-68. Halvfranskt band. 75, 68, 38, 48, 31, 54, 61, 131, 42, 64, 47, 44, 64, 92, 66 s. 2000:-Enstaka svaga fuktfläckar i nedre marginalen.

22Arrhenius J. Elementarkurs i botaniken. Upsala 1850. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg. 332 s. 9 planscher. 400:-Fuktskada nedre vänster del av inlagan.

23Atterbom P. D. A. Minnesteckningar och tal. Örebro 1869. Beijers förlag. 2 volymer. Halvfranska band. 339, 425 s. 325:-

24--- Poesiens historia. Örebro 1861. 2 volymer. Halvfranska band. 284, 207 s. 200:-

25Backman C. J., Göranson Kiellman. Pantherjägaren Bombonnel./ Lejonjägaren Julius Gérards äfventyr i fransyska Afrika, skildrade af honom sjelf. Stockholm 1861, Upsala 1856. J. L. Brudins förlag/C. Wasmuths förlag. Halvfranskt band. 248, 271 s. 450:-Samtida namnteckning. Sliten i kanterna.

26Baedeker Karl. Rheinlande von der Schweiz bis zur Holländischen Grenze. Leipzig 1892 Verlag von Karl Baedeker. Rotes Verlagsband. Vollständig mit 46 Karten 22 Stadtpläne und mehrere Grundrissen. 600:-Stadtplan über Cöln locker über Mainz ganz locker. Kleine Riss (eine cm) am Stadtplan über Trier. Ûbrigens im guten Zustand.

27Bagge C. A. Stockholm. Stockholm 1841. Norstedts. Halvläderband, slitet. 138 s. Fyra st helsides stålstick. Den utvikbara kartan saknas. 650:-

28Barden E. Arithmetische Aufgaben nebst Lehrbuch der Arithmetik vorzugsweise für höhere Bürgerschulen, Realschulen, Progymnasien und Realprogymnasien. Leipzig 1895. Teubner Verlag. Samtida skinnryggsband, 8:o, 269 sidor. 75:-Liten skada (1 cm) nedtill på ryggen.

29Barthélemy J J. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l'ere vulgaire. I-VII. Paris 1820. Theodore Dabo. Contemporary halfleather with richly gold ornated back and marbled boards. (4) + 555 pp. : (4) + 603 pp. + (1) + II. : (4) + 571 pp. + (1) + II. : (4) + II + 578 pp. : (4) + 566 pp. + II. : (4) + 522 pp. : (2) + 514 pp. 1500:-More published.

30Baur Samuel. Repertorium für alle Amtsverrichtungen eines Predigers. I-XII. Halle 1820. In der Gebauerschen Buchhandlung. 12 volumes. Contemporary halfleatherbd. Marbled boards. Scarcely golddecorated spines with title labels in light leather and gold text. (3) + IV-XX + (3) 4-692 : (5) + IV-X + (3) + 4-724 : (5) + IV-XIV + (3) + 4-746 + (6) : (5) + IV-XIV + (3) + 4-600 : (5) + IV-XXVI + (3) + 4-656 : (5) + IV-XXVI + (3) 4-788 : (5) + IV-VIII + (3) + 4-630 : (5) + IV-VII + (3) + 4-618 : (5) + VI-XII + (3) + 4-692 : (5) + IV + XIV + (3) + 4-702 : (5) + IV-XVIV + (3) + 4-756 : (3)+ IV-XXVI + (3) + 4-778. 1250:-Exlibris in all volumes. The books are worn of age. Especially in the edges.

31Beckman Ernst. Från Nya Verlden. Reseskildringar från Amerikas Förenta Stater. Stockholm 1877. Norstedts. Halvläderband. 386 s. Ill. 250:-Något sliten.

32--- Från påfvarnas land. Stockholm 1880. Z. Heaggströms förlagsexpedition. Halvfranskt band. 252 s. 250:-

33Bell Charles. Bibliothek i Populär Naturkunnighet. Andra Afdelningen, innehållande Bridgewater-Afhandlingarne om Guds i Skapelsen Uppenbarade Allmagt, Vishet och Godhet. IV. Stockholm 1842. Zacharias Häggström. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. 295 sid. Innehåller 5 utvikbara lithografiska planscher. Lithografierna är gjorda av J.C. Boklund. 400:-Lite lätt nött av ålder.

34Berg Joh. Aug. Bilder ur svenska folklifvet. Göteborg 1855. Bonniers förl. Folio, 39,5 x 50 cm. Nära samtida klotband med skadad rygg, slitet i övrigt, dock intakt. Titelsida + (24) + 12 tecknigar. Teckningarna efter originaler af B. Nordenberg, K. Zoll, J. W. Wallander, J. Höckert och B. Wennerberg. Utförda i tontryck af Arnz & Co. i Düsseldorf. Paralelltext på Tyska respektive Engelska. En gammal fuktfläck (ca 5 cm.) genomgående i text samt teckningar i övre västra hörn, i övrigt inga skador å text eller teckningar. Fläcken håller sig i marginalen av teckningarna och text. 3000:-Sällsynt i komplett skick. Upplaga om 1500 ex.

35Bergelin J. Theod. Albrecht Thaers Grundsatser i den Rationella Landthushållningen Stockholm 1861. Halvläderband 445 sid. + reg. Tredje Sv. Uppl. Med författarens porträtt samt biografi. Slitet ex. Fläckad. 350:-Tabeller mm.

36Berghaus Heinrich. Jordens folkslag, efter deras egendomlighet i afseende på regeringsform, religon, seder och klädedrägter. Stockholm 1849. Bonniers. Halvläderband med marmorerade pärmar. 4:0. 392 s. 15 handkolorerade planscher. 1000:-Slitet band. Volym 1. Mer utkommit.

37Bergman Johan. Napoleon och världskriget för 100 år sedan. En maktpolitikers saga berättad för svenska folket. Stockholm 1915. Bohlin & co. Förlag. Halvklot med marmorerade pärmar. 192 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad. 100:-

38Bergroth Elis. Den Finska kyrkans historia i dess grunddrag. Borgå 1892. Söderström & Co. Dekorerat klotband. 8:o. 307 s. S/v ills. 200:-Blekt band. Något slitet.

39Bergström J. N. Illustrerad beskrifning öfver Östergötland. Stockholm 1890. Bonniers. Liten 8:0. 15,5 cm/hög. Av ålder slitet halvfranskt band. 32 sidor samt 2 kartor och 20 illustrationer. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Nött rygg.

40Bergström Rich., Stridsberg O. A. En bok om Sverige. Stockholm 1893. Fahlcrantz & Co. 2 volymer. Ryggklotband. 328, 236 s. Ill. 250:-

41Bergström Rich D:r, Stridsberg O. A. En bok om Sverige. Förra delen: Land och folk. Senare delen: Historia. Stockholm 1893. Ivar Haeggströms boktryckeri. Två delar i ett samtida vackert, i guld och svart dekorerat klotband med marmorerade snitt. 328, (4), 236 s. Illustrerad med fotografier. En sida, 31/32 i förra delen, lös och naggad, ojämnheter i häftningen. Ett par små riss på ryggens överkant, eljest är rygg och pärmar på det hela taget i gott skick. Ej blekta. 200:-

42Berlepsch. (Text). Rittmeyer. (Illustrationer). Alperna, deras natur och folk. Med 24 illustrationer i tontryck. Stockholm 1871. E.T. Bergegrens Bokhandel. Gulddekorerad rött förlagsklot. 400 sid. Med 23 lithografiska tontryck. Bunden av I Elkan i Stockholm. 450:-Kapitäl och fot nötta. Nötta inre falsarna.

43Berlin R. Läsebok i naturläran för Sweriges allmoge. Lund 1857. Gleerups förlag. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. 434. Ill. 225:-Lätt slitna falsar.

44Berling E. W. Lund korta anteckningar om staden och dess omgivningar. Stockhom 1977. Tryckmans. Häftat. 165 s. + (4). Illustrerat med plankarta över Lund. 150:-Nytryck efter originalet från 1879.

45Bernardin Saint-Pierre Paul et Virginie. Paris Uå ( ca, 1850). 4:0. Guld dek. klotband. Guldsnitt. 276 s. No Year, (ca,1850) Gold dec. Clothbd. upper edges gilt the rest uncut. Illustraded with cromo lith, and steel engravings. Foxing. 500:-Med kromolitt. samt stålstick. Inlagan fläckad.

46 Berättelser ur Gamla historien. Jemte ett bihang innehållande Första Begreppen af Konsternas och Wettenskapernas historia hos greker och romare. Upsala 1830. Palmblad. Senare gulddek. halvfranskt band. Rester av gråkappa. Märkt av ålder. IV + (6) + 520 sid. 200:-Denna bok är komplett då den gavs ut dels utan planscher, dels med 8, 16, 24, 32 eller 40 kopparstick. Detta exemplar tillhör således den upplagan som saknade stick redan från utgivaren.

47Beskow Bernhard von. Dramatiska studier. I-III. Stockholm 1836-1838. Johan Hörberg. Tre delar i ett band. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg, ryggtitel etiketter i rött samt grönt läder, marmorerade pärmar och stänkta snitt. (10) + 232 s. + (4) + 187 s. + (3) + (4) + 189 s. + (3). Omslagen medbundna samt titelbladen till del två och tre. 1000:-Två exlibris på pärmens insida samt försättsbladet. Mycket fint skick.

48 Beskrifning öfver Trollhätann, och dess Slussverk. Stockholm 1817. Gråkappa. 77 s. Utvikbar karta och tabell 2500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

49Bestyrelsen för det konglige danske geografiske Selskab. Prf. Ed. Erslev (Red.) Geografisk tidskrift. 3de Bind, 1879. Copenhagen 1879. 4:o. 141-172 pp. + index. One expandable map. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

50--- Geografisk tidskrift. 3de Bind, 1879. Hefte IX og IX. Copenhagen 1879. 4:o. 117-140 pp. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

51--- Geografisk tidskrift. 3de Bind, 1879. Hefte VII og VIII. Copenhagen 1879. 4:o. 93-110 pp. With Illustrations and one expandable map. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

52--- Geografisk tidskrift. 4de Bind, 1880. Hefte IX og X. Copenhagen 1880. 4:o. 107-138 pp. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

53--- Geografisk tidskrift. 4de Bind, 1880. Hefte V og VI. Copenhagen 1880. 4:o. 66-84, 8 pp. periodical of the Royal Danish Geografical Society. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

54--- Geografisk tidskrift. 4de Bind, 1880. Hefte VII og VIII. Copenhagen 1880. 4:o. 85-106 pp. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

55--- Geografisk tidskrift. 9de Bind, 1887-88. Hefte III. Copenhagen 1887-88. 4:o. 31-62 pp. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

56--- Geografisk tidskrift. 9de Bind, 1887-88. Hefte I-II. Copenhagen 1887-88. 4:o. 1-30 pp. One large expandable map of Greenland with tables. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

57--- Geografisk tidskrift. 9de Bind, 1887-88. Hefte IV. Copenhagen 1887-88. 4:o. 63-76 pp. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

58--- Geografisk tidskrift. 9de Bind, 1887-88. Hefte V-VI. Copenhagen 1887-88. 4:o. 77-108 pp. One large expandable map of Greenland with tables. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

59--- Geografisk tidskrift. 10de Bind, 1889-90. Hefte III-IV. Copenhagen 1889-90. 4:o. 53-102 pp. One large expandable map of Greenland. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

60--- Geografisk tidskrift. 11de Bind, 1891-92. Hefte I-II. Copenhagen 1891-92. 4:o. 1-58 pp. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

61--- Geografisk tidskrift. 11de Bind, 1891-92. Hefte VIII. Copenhagen 1891-92. 4:o. 187-249 pp. + index. Two expandable maps. Periodical of the Royal Danish Geografical Society. Editor: Prof. Ed. Erslev. 200:-Good condition. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

62Bildt C. Anteckningar från Italien af en svensk diplomat. Stockholm 1896. Norstedts. Guld dek. klotband. 259 s. S/v fotoill. 200:-

63Björk Tomas., Brummer Hans Henrik., Grandien Bo., Nilsson Torbjörn. Myt och landskap. Unionsupplösning och kulturell gemenskap. Kristianstad 2005. 4:o. Förlagets blå pappersband med silvertryck på ryggen och skyddsomslag. 182 s. med talrika illustrationer i färg och sv/v. 200:-Gott skick.

64Björkman P. Beskrifning öfver Wermland, innefattande historiska, geografiska, politiska, ecclesiastica och ekonomiska uppgifter samt statistiska tabeller, jemte inledning om Wermländningarnas lynne, karaktér och dialekt, m.m. Carlstad 1842. Tryckt hos J. Lundberg. Halvläder band med marmorerade pärmar. 224 s. samt register. 1000:-Skadat övre kapitäl. Lagad titelsida.

65Björling C. F. E. Meteoriter och kometer.; Om vindarnes lagar och de nyare försöken till väderleks-förutsägelser. [Bundna i en volym]. Lund 1874-1875. F. & G. Beijers förlag. Rött halvfranskt band med fem upphöjda bind samt gulddekor å ryggen. Marmorerade pärmar och marmorerade snitt runt om. (4) + 95 s. + (1). Ill. med 4 planscher samt ill. i texten. (6) + 100 s. + (2). Ill. med 9 kartos samt ill. i texten. 500:-"Populära föredrag av C. F. E. Björling." Med diskret stämpel på titelsidan till Meteoriter och kometer. från Vänersborgs H. A. Läroverks bibliotek.

66--- Om vindarnes lagar och de nyaste försöken till väderleks-förutsägelser. Stockholm 1871. F. & G. Beijers förlag. Halvfranskt band. 108 s. Ill. samt 6 planscher. 250:-Några lägg släppt från bindningen. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

67Blair Robert., Schiavonetti Louis (ill). The Grave, a poem. Illustrated by twelve Etching executed by Louis Schiavonetti, from the original inventions of William Blake 1808. London 1808. Printed by T. Bensley. Folio. Black halfleatherbd. Spine with 5 elevated bindings and gold text. XIV + 36 pp + IV. Includes 12 copper-edges plates. First edition. 25000:-Slightly worn on the spine. Good interior.

68Bleland John Memoirs of a Coxcomb. London 1751. Biblioph. edition. Limited to One Hundred Copies. Hard cover. Damaged in the back.(i) 233 sid.(ii). 400:-

69Bodelsen Merete Karl Madsen. Bibliografi. Köbenhavn 1939. fischer Förlag. Klotband med skyddsomslag. (xxxvi) 176sid.(i) ill. 300:-

70Bodin Felix. Öfversigt af Frankrikes historie, intil närvarande tid. Stockholm 1824-28. 3 delar i 1 volym. Blått pappband. 82, 73, 96 s. 400:-Insida pärm är full med samtida anteckningar.

71Boehn Max von. Från Kejsardöme till Republik. Hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Stockholm 1918. Lars Hökerberg. Halvklot. 4:o. 436 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad dels i texten samt med planscher i färg. 200:-

72--- Från kejsardöme till republik hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Stockholm 1918. Lars Hökberg. 4:o. Halvfransktband med marmorerade pärmar samt 4 upphöjda bind. 436 s. Med 11 färgplanscher, 8 enfärgsplanscher samt nära 200 illustrationer. 340:-ex-libris.

73Boldényi J. Ungern i pittoreskt, historiskt, litterärt, artistiskt och monumentalt hänseende. Stockholm 1852. P.G. Berg. Samtida halvläderband. Gulddekorerad rygg med de 5 binden upphöjda. 1 colorerad plansch + (2) + 1-197 s + (1) + 1-132 s. + (1). Illustrerad med helsidesteckningar i s/v. samt colorerade planscher. 1800:-Lätt sliten av ålder.

74--- Ungern i pittoreskt, historiskt, litterärt, artistiskt och monumentalt hänseende. Stockholm 1852.P.G. Berg. Ryggläderband, blindpressade pärmar med guldtext. 1 colorerad plansch + (2) + 1-197 s + (1) + 1-132 s. Illustrerad med helsidesteckningar i s/v. samt colorerade planscher. 1500:-Bandet något slitet i kapitälet samt hörnorna. Ca 3 cm av kanten på främre pärmen skadad. Reva på sida 17, ca 7 cm samt reva i en plansch, ca 10 cm. Inlagan något brunfläckig.

75Bolin Johan. Beskrifning öfwer Nord-Amerikas Förenta Stater. Med naturhistoriska och andra underrättelser, jemte särskilda upplysningar och råd för dem, som wilja dit inflytta. Amsterdam 1970. Bokförlaget Rediviva. Förlagets gråvita konstläder- (plast-) band med skyddsomslag. (7), (2), 364 s. 70:-Ex 2 saknar skyddsomslag.

76Bonami Paul Dr. Nouveau Dictionnaire De La Santé. Paris 1889. Libr. J.-B. Bailliére et fils. Clothbd. with marbled boards. more then 700 ills, in the text. 950 pp. page 641-650 with foxing. 750:-Comprenant La Médecine Usuelle, L´hygiéne Journaliére, La Pharmacie Domestique, Et Les Applications des Nouvelles conquétes de la Science a Lárt de Guérir. Illustré de 700 Figures intercalées dans le texte.

77Bonniers Förlag Stockholm och dess omgifningar. Illustrerad handbok för resande. Stockholm 1887. Bonniers förl. Förlagets dek, klotbd. 212 s. Med nära 100 illustrationer samt planer och kartor öfver Stockholm, dess omgifningar, Djurgården och Uppsala. Femte ånyo omarbetade upplagan. Något sliten av ålder. 400:-

78Boon Louis Paul. Svarta handen. Anarkismen i industristaden Aalst under 1800-talet. Helsingborg 1979. Forum. Klotimiterande limbundet pappersband. 328, (1) s. 90:-

79Borgman G. Försök till beskrifning öfver Kila Socken. Strengnäs 1828. Carl Erik Ekmarck Tr. samtida pappersbd. Grav. titelsida + 82 sid.+ grav karta över Sätra hälsobrunn + utvb.tabell. ryggen. 5 Häftet i Westmanlands Läns Kongl. Hushållssällskaps handlingar. 1100:-Skadad i ryggen, Sällsynt.

80--- Försök till beskrifning öfver Kila Socken. Strengnäs 1828. Carl Erik Ekmarck Tr. Samtida pappersbd. Grav. titelsida + 82 sid.+ grav karta över Sätra hälsobrunn + utvb.tabell. 5 Häftet i Westmanlands Läns Kongl. Hushållssällskaps handlingar. 1100:-Skadad i ryggen, Sällsynt.

81Bornemann M. Frideric August., Xenophontis. Opera omnia. Recensuit et commentariis in usum scholarum instruxit... Gothae et Erfordiae 1828. Sumtibus Guil. Hennings. Halvfranskt band. LXVIII + (2) + 626 s. 350:-Texten på grekiska. Bandet nött av ålder. Lätt fläckat index.

82Bossuet, Jaques-Benigne. Discours sur L'Histoire Universelle. Paris undated. (1839). Vol. I-II. Contemporary richly golddecorated dark blue full leather bd. Back with 5 raised bands. Gilt edges. Large 4:o. VIII pp, 475 pp, 523 pp. Frontispice in steel engraving. 12 plates. Good condition. A few paqes with a little foxing. 2500:-

83--- Discours sur L'Histoire Universelle. Pour expliquer la fuite de la Religion & les changemens des Empires. Premiere Partie. Depuis le commencement du monde jusqu'à l'Empire de Charlemagne. Amsterdam 1710. Aux dépens d'Estuenne Roger, Marcahnd Libraire. Small 8:o. Golddecorated spine. Marbled edges. Marbled inner boards. Coppar etched engraving + engraved titlepage + 438 pp + 2 folded maps + (6). The maps i faxcimile. 1200:-Worn spine. Golddecorations on the spine are worn. Pages 21-24 are slightly repaired on the edge.

84Brander Seb. Kapt. Tyska Förbundskriget 1866, Utarbetad efter autentiska källskrifter. Helsingfors 1896-97. AB F Tilgman Bok & Stentr. Halvklotbd. med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. Tre delar i ett band. Del 1.XVI.268 s.XII. Del 2.XI. 437 s. LII.(6). Del 3. VIII 228 s. XIV. 500:-Med 4 översiktskartor, 13 bataljkartor och 4 skizzer i texten.

85Brassey A. En sjöfärd omkring jorden under elfva månader ombord å jakten Sunbeam. Stockholm 1881. Oskar L. Lamms förlag. Halvläderband med slitna fallsar. 395 s. 118 ill. samt 1 karta. 300:-

86--- En sjöresa i tropikerna. Stockholm 1885. Oscar L. Lamms Förlag. Dek. klotband. 451 s. Ill. 400:-Blekt rygg.

87--- En sjöresa i tropikerna. Stockholm 1885. Oscar L. Lamms förlag. Grått orginalklot med rikt svart och gulddekorerad rygg. Svarta blindpressade speglar på främre pärmen inramandes illustration i silver, guld, grått och svart. Blindpressad spegel samt supra- exlibris på bakre pärmen. 451 s. + (1) + IV + utvikbar karta över "Sunbeams" sjöfärd. Rikt illustrerad löpande genom texten. 450:-Biblioteksstämpel från Uppsala universitet på försättsbladet samt titelbladet. Exlibris från Anna Kempff på insidan av främre pärmen. Mycket fint skick.

88Bredman J. Theoretiska astronomiens grunder för begynnare. Uppsala 1985. Gammalt halvklotband med marmorerade pärmar. Med 7 utvikara tabeller i stentryck. 410 sid. Fint skick. 500:-Gott skick!

89Bredow G. G. Första Begreppen i Almänna Hisoriken, för Begynnare. Stockholm 1859. Zacharias Haeggström. Halvklotsband. 12:o. 110 sid. Sjette Svenska Upplagan. 100:-

90Bremer Frederika. Life in Sweden. The President's daughters. Nina. (part I-II) New York 1843. Harper & Brothers. Translated by Mary Howitt. Original brown paperback. 73 pp. + (3). : 137 pp. + (7). 500:-Slightly chipped wrappers.

91--- New sketches of every-day life: A Diary. Together with strife and peace. New York 1844. Harper & Brothers. Translated by Mary Howitt. Original brown paperback. 134 pp. + (2). 300:-Slightly chipped wrappers.

92--- The H-family: Trälinnan: Axel and Anna: and other tales. New York 1844. Harper & Brothers. Translated by Mary Howitt. Original brown paperback. 136 pp. 300:-Slightly chipped wrappers.

93Broman Gunnar (urval)., Erixon Sigurd (utg)., Reenstierna Märta Helena, Stålhane Arvid (utg)., Wallin Sigurd (utg). Årstadagboken. Journaler från åren 1793-1839. Del II. 1813-1825. Stockholm 1949. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Rött halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 554 sid. S/v ills. 350:-Lite lätt kantstött.

94Broome William Dr. The Poetical works of William Broome. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. COntemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. 142 pp. Fullpage illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

95Browning Oscar. True stories from english history, from the conquest to the present time. Edinburgh NY(1882). Griffith Farran Browne 6 Co. Richly golddecorated red leatherbd. 364 pp. Ills. 300:-

96Brun R. Magazin for de allernyeste og interessanteste reisebeskrivelser. Köpenhamn 1817. Boghandler Halvläder band, skadad rygg, bit saknas. 432+250 s. 300:-

97Bruzelius Nils. Allmogelifwet i Ingelstads härad i Skåne under slutet af förra och början af detta århundrade. Malmö 1876. Ljunggrens förlag. Klotband. 120 s. 2 utvikbara planscher. Försättsbl. Saknas. 250:-Blekt rygg. Exlibris.

98Buckle Henry Thomas. Civilisationens Historia i England. I-II. Stockholm 1882. Hjalmar Linnströms Förlag. Ny öfversedd och tillökad upplaga. Bruna halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerade ryggar med 4 upphöjda bind. Marmorerade snitt. 690 + 536 sid. Bundna hos C.A. Ömanssons Bokbinderi i Uppsala. 250:-Lätt blekta ryggar, lätt nötta. Exlibris.

99Buel J. W. Heroes of the dark continent and how Stanley found Emin Pasha etc. USA 1888. Desmond Publishing. 4:0. Dec. Clothbd. 606 pp. Illustrated with 500 of the grandest, most beautiful and wonderful engravings & and magnificent colored plates. 750:-One textpage lose from binding. Faded spine. Worn in upper and lower capital.

100--- The living world: a complete natural history of the world's creatures, fishes, reptiles, insects, birds and mammals etc. USA 1888. Desmond Publishing. 4:0. Dec. Clothbinding embellished with over 1200 elegant engravings. Illustrating the animals of the earth in their natural condition, and Magnificent colored plates. 1000:-Slightly worn upper capital.

101Bulwer., Lewald August. Historiskt och geografiskt arkif. I-IV. Stockholm 1834. Bonniers. 4 delar i 1 volym. Samtida halvläderband. 99, 104, 104, 110 s. 400:-Smutstirtelblad saknas, titelbladen i facimil. Sliten i inre falsarna.

102Bursell Barbro. Träskoadel. En etnologisk undersökning av lancashiresmedernas arbets- och levnadsförhållanden på Ramnäs bruk vid tiden kring sekelskiftet 1900. Lund 1975. Nordiska museet (Nordiska museets handlingar 85). 305 s. Sv/v ill. 100:-Nyskick.

103Burton Charlie, Carlson Robert Tvenne berättelser för ungdom. Stockholm 1864. Bonniers. Halvfranskt band. (6) + 1- 140 s. + (1) + 60 s. Illustrerad. 100:-Sidorna 61 - 64 med skador.

104Burty, Philippe. Chefs-d'Oeuvres des Arts Industriels. Paris 1866. Ceramiques, vereerie et vitaux, emaux métaux, orfévriere et bijouterie tapisserie. Leather bd. with golddec. backstrip. 598 pp, 200 enravings in the text. 800:-Good condition. Some foxing in beginning and last pages.

105Byron. Don Juan. I-II. (bundna i ett band). Stockholm 1857-62. J.L. Brundins förlag. Halvfranskt band. (2) + 1-349 s. + (3) + 1-384 s. + (2). 500:-

106Bååth A. U. Nordiskt forntidslif. Stockholm 1890. Fahlcrantz & Co. Dekorerat klotband. 241 s. 175:-

107Bååth-Holmberg Cecilia. Giuseppe Garibaldi. Stockholm 1892. Fahlcrantz. Dek. klotband. 418 s. Ill. 60:-

108--- När seklet var ungt, berättelse från det gamla Lund. Stockholm 1897. Fahlcrantz & Co. 2 delar i 1 volym. Halvklot band. 204, 187 s. 80:-

109Bäckman J. Geografiska bilder för hemmet och skolan. Ordnade af J. Bäckman. I-III. [Sverige - Europa - De Främmande Verldsdelarne]. Stockholm 1887, 1889, 1890. Albert Bonniers Förlag. Tvär 4:o. Förlagets ryggklot med rikt dekorerade pärmar. 64 s. : 54 s. : 64 s. Rikt illustrerad i s/v. 500:-Inre falsarna spräckta, inlagorna i bra skick, banden nötta av ålder.

110Böttiger Carl Wilhelm. Repetitions kurs i allmänna historien. Stockholm 1836. Ryggklotband i pappkasett. 232 s. 120:-

111--- Repetitions-Curs i Allmänna historien för Gymnasie och Student-Examina. Stockholm 1836. Zacharias. Häftat förlagsband. 232 sid. (iii). 150:-

112Campbell Donald., Ödman Samuel. Donald Campbells land-resa til Indien och Fra Paolinos da San Bartolomeo resor uti Indien. Stockholm 1801. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Ljusgröna snitt. (VI), 364 s. samt register. 1700:-Exlibris. Liten samtida signatur på titelbladet.

113Campe. J.H. Nytt geografiskt Bibliotek för ungdom, Eller samling af intresanta Reseskildringar till den uppväxande ungdomens nytta och nöje. Del V-VIII. Stockholm 1812-14. 8:o. Tryckt hos N.M. Lindh. 3 delar i 1 band. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Plansch + titelblad + 170 + utvikbar plansch + titelblad + 182 + plansch + titelblad + 182 + plansch + titelblad 171 sid. Planscherna är kopparstick. Översättn. J.P Wåhlin. 1500:-Lätt fläckad på enstaka ställen. En fläck sträcker sig från sid 182 i del VII till och med sid 1 i del VIII.

114Campe Joachim Henrich. Bobisnson den Yngre. läsebok för barn. Stockholm 1856. Axel Hellstens Förlag. Illustrerat klotband. 331 s. Ill. 300:-En del lager fläckar.

115Captain Marryat, C.B., Dickens Charles. American Notes for General Circulation. Bound with; Narrative of the Travels and Adventures of Monsieur Violet, in California, Sonora, and Western Texas. Written by Kaptain Marryat, C.B. New York. 1844. Published by Harper & Brothers, 82 Cliff-st. Contemporary Cloth, 92 pp. + Narrative ; 133 pp + (3). 1100:-Page 17, with a burnmark (5 mm.) Signature on both titlepages. The binding a bit worne by age. Staines on a few pages.

116Carlsund A. G. Anteckningar under resor i England, Frankrike och Nederländerna, åren 1825 till 1828. Stockholm 1834. Gråkappa. Oskuren. 473 s. Utvikbar tabell. 200:-Endast del 1.

117Carlyle Thomas The French Revolution. London 1894. Chapman. Cloth binding. 412 pp. with one portrait of Carlyle. T. Carlyles famous work about the french revolution. 150-One spine broken

118Carrey Emil. Robin Jouets'resor och äfventyr i Guyanas och Brasiliens urskogar. Stockholm 1878. Askerbergs. Halvfranskt band, slitet av ålder. 342 s. Ill. 300:-Namnteckning.

119Cassel Hj. Jönköpings omgifningar. En vägledning för turister som besöka Jönköpingstrakten. Jönköping 1895. Jönköpings kretsförening af Svenska Turistföreningen. Tvär 8:0. 60 sid. 19 illustrationer samt utvikbar karta. Sällsynt! 500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

120Castillon. M. Resan Kring Verlden för barn. Stockholm 1864. Tryckt hos P. G. Berg. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. Marmorerade snitt. 206 s. Illustrerad med 12 Litografiska plancher. 450:-Bandet slitet, nedre yttre falls skadad cirka 2 cm. Inlagan gott skick, dock något fläckad.

121Cather Thomas Thomas Cather´s Journal of a Voyage to America in 1836. London 1955 Rodale Press. Publishers clothbackbd. 48 pp. Ill. 150:-

122Cavallin Christian Latinskt Lexicon, till Läroverkets tjenst, I Etymologisk uppställning. 2 delar i en volym. Sthlm 1873. Beijers förlag. guldek. hfr. band. (x) + 1160 spalter. +(ii) + 1436 spalter.+ v. (bihang). 350:-Klassisk arbete

123Chaillu Paul B. Midnattssolens land, sommar och vinter resor i Sverige, Lappland, Norge och Norra Finland. I-II. Örebro 1881-1883. Lindhska Bokhandeln. 2 band. 8:o. Röda halvläderband med gulddekorerad rygg och 4 upphöjda bind. Stänkta snitt. 1 utvikbar panorama + XVI + 532 sid + (1) ; 1 ill + XX + 548 + (1). Med 240 träsnitt illustrationer. 1500:-Ren och fin inlaga. Samtida namnteckning på försättsbladet och titelbladet i bägge exemplar. Lätt slitna kanter.

124--- Midnattssolens land. Sommar och vinter resor i Sverige, Lappland, Norge och Norra Finland. Örebro 1881. Lindhska Bokhandeln. Halvläder med gulddekorerad rygg. 532 s. 240 ill. Översatt av Hugo Gamelius. 450:-Endast del 1.

125Chaillu Paul B du. Reise i Mellem-Afrika. I-II. Köpenhamn 1862-1863. Boghandler B. Pios forlag. Samtida gulddekorerade halvfranska band med marmorerade pärmar. (2) + utvikbar plansch + 376 s. + (2). : (2) + 316 s. + stor utvikbar karta + (2). Ill. 1000:-Fint skick.

126Cham. Les Folies Parisiennes, quinze années comiques 1864-1879. Paris 1883. Calmann Lévy. 4:0. Clothbd. 341 pp. Ills. 1200:-Damaged in head and tail.

127Chambers Robert. Wilson. The land of Burns, a series of landscapes and portrits. London 1840. 2 vol. Helläderband, yttre denteller, gulddekorerad rygg. 4:0. 103, 72 pp. 82 engr. Gold dec. Leatherbd. 2500:-

128Choraei Michaël. Samlade skaldestycken. Örebro 1826. Tryckt hos N. M. Lindh. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 308 s. 200:-

129C.H.Rundgren Norrköpings Kyrko-tidning år 1861. No. 1-16. Norrköping 1861. Norrköpings Kyrko-tidning. 250 sid. Marmorerat hårdpappband. Tredje årgången. 300:-

130Cicero. The orations translated by Duncan, the offices by Cockman, and the Cato and Laelius by Melmoth. I-III. London 1833. A. J. Valpy, M.A. Contemporary gold decorated leatherback. Gilt upper edges. Small 8:o. Engraved frontispiece of Cicero + titelpage + XCII + 235 pp. : (4) + 319 pp. : (4) + 348 pp. 650:-

131Clarette Jules. Paris assiégé 1870-1871. Illustrations par Dore´, Didier, Beaumetz etc. Paris c 1872. Goupil. Folio. Publishers silverdecorated red cloth. Top edge gilt. 154 pp.(2). Richly b/w and colour illustrated. 400:-Worn inner hinges. Damaged spine.

132Coleridge. Samuel Taylor. The litterary remains of samuel Taylor coleridge. Collected and edited by Henry Nelson Coleridge. I-III vol. London 1836. William Pickering. Blue cloth binding. 395 + 416 + 422 pp. 900:-Volume 1, broken inner spine. Vol IV is missing. The title field on the spines are almost worn off.

133Commetant Oscar. Tre år i Förenta Staterna. Iakttagelser och skildringar. Stockholm 1860. C.H. Fahlstedts förlag. Samtida halvfranskt band. (2) + 342 s. 700:-Lätt slitet band, något fläckig.

134Coppée Francois. Poésies de Francois Coppée 1864-1869. Le Reliquaire. - Intimitès. - Poèmes modernes. - La Grève des Forgerons. Paris [late 19:th century]. Alphonse Lemerre. Red half leather with five elevated bindings and gilt lettering on spine. Gilt upper edge, other edges raw cut. Frontis + titel page + 221 pp. + (3). Illustrated with decorative vignettes. 400:-A very good copy with only slightly bumped corners. Exlibris.

135Corneille P., Corneille Thomas. Oeuvres complètes de P. Corneille suivies des oeuvres choisies de Thomas Corneille. I-VII. Paris 1874-79. Librairie Hachette. Vol 1, 1879. Vol 2 + 5-7, 1877. Vol 3-4, 1874. Red leather back bindings with richly golddecorated backs. (6) + XII + 433 pp. + (5) : (6) + 506 pp. + (4) : (6) + 402 pp. + (4) : (6) + 379 pp. + (3) : (6) + 419 pp. + (3) : (6) + 402 pp. + (4) : (6) + 319 pp. + (3). 2000:-Large tear in page 418, vol 5, no text lost.

136Cranér J. (Översatt fr Grekiska) Anakreons sånger. Uppsala 1833. Palmblad & c. 8:o. Halvklotband. 231 sid + innehållsfört. Med kopparstick av Ralf Mengs. 400:-Andra upplagan. Exlibris.

137Cronholm Abraham. Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. 1-6.2 [8 volymer]. Stockholm 1857-1872. Johan Beckman. B. Cronholm. N.P. Lundberg. Författarens förlag. F. & G. Beijers förlag. Samtida halvläder band med rikt gulddekorerad rygg, mönsterpressade pärmar med blomrankor i mörkgrönt, brunt och rött samt marmorerade snitt. (6) + 490 s. : (8) + 576 s. : (14) + 615 s. + (1) : (16) + 708 s. med utvikbar tabell + (4) + 4 utvikbara tabeller. : (6) + 443 s. + (3) : (6) + 368 s. + III + (1) : (8) + 412 s. + XII : (6) + 509 s. + VIII + (3). 3000:-Gott skick. W.E. Svedelius namnteckning i banden.

138Cruikshank., Slader Samuel. Cruikshank at home: a new family album of endless entertainment. With numerous illustrations, engraved on wood by Samuel Slader. First Series, Second Series, Third Series. [In three volumes]. London [ca. second quarter or 19:th century]. W. Kidd. Modern full leather with gilt lettering on spine. VI + (2) contents. + 316 pp. : VI + (2) contents. + 319 pp. + (1). : VI + 316 pp. + (2) contents. Illustrated with numerous woodcuts by Samuel Slader on unpaginated plates. 1500:-A very fine copy except for half-titel missing in vol. one and three. Frontispiece repaired in vol. three.

139Crusenstolpe Magnus Jacob. 1720, 1772, 1809. Andra upplagan. Stockholm 1837.L.J. Hjerta. Klotbd. 429 s. Kultur och Historiska anteckn. 300:-

140--- Stamfadrens antecedentia. Stockholm 1863. J. L. Brudins förlag. Halvfranskt band. 530 s. 350:-

141--- Taflor och skildringar från Slesvigska kriget år 1864. Stockholm 1864. Bonniers. 4:0. Halvfranskt band, något slitet samt lös i bindningen. 78 s. samt planscher och utvikbara kartor. 500:-Lätt sliten rygg och kanter.

142Dahl Christopher Grammatica Graeca. Grekiska språkläran Upsala 1809. J.F.Edman, Kgl. Acad. Boktr. Samtida halvläderband. 8:o. (II) XXX sid. 390 sid. Med grammatikaliska böjningstabeller. Fläckiga försätts och titelblad. Sista sidan trasig. 800:-Nött av ålder.

143Dahl F.A. Om åkerjordens afdikning. Stockholm 1855. Bonniers. Halvfranskt band. 99 s. 4 planscher, 1 karta, 33 träsnitt i texten. Övre bit av försättsbladet bort klippt. Fuktfläckar sista 3 bladen. 400:-

144Dahlberg Erik. Suecia Antiqua et Hodierna. Kortfattad text till Afbildningarne uti E. Dahlbergs Suecia Antiqua Et Hodierna. Stockholm 1865. Tryckt hos J & A Riis. Stor tvär 8:0. Halvläderband med marmorerade snitt. Guldtext på främre pärm. 105 s. samt avbildningarna. Boken består av häften med beskrivande text där planscerna inte återkommer i nummerordning. Det kan se ut som att planscherna är bundna i fel ordning men så är inte fallet. 3000:-Slitet band. Lätt nött i inre falsarna. Plansch 14 "Stockholmia Metropolis Regni Sueciae Sedes Regia" är naggad i övre kant.

145Dahlgren E. Morgonstjernan. Poetisk Kalender för år 1834. Stockholm 1833. P.A. Norstedt & Söner. 12:o. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. VIII + 376 sid. 150:-Försättsblad och I-VI saknas. Skadat huvud och kapitäl. Kantstött.

146Dahlström C.A. Gäst Norna. Teckningar ur hvardagslifet. Stockholm 1858. Ryggklotband. 48 s. samt 24 stålstick. Inlagan lös. 1000:-

147Dansk tourist forening Dansk Touristtidende Kjöbenhavn 1894. Årgång 1. Nr.1-12, Nr.4 och 7 saknas dock. Årgång 2. Nr.2- 11. 4:o. Halvfransktband. Från Svenska Turistföreningens bibliotek. Bandet slitet i ryggen. 350:-Sällsynt

148Dardel, N. von (förord och bildtexter)., Dardel Fritz von (teckningar). Ur Fritz von Dardels album. Bilder ur sällskaps- och militärlifvet från adertonhundratalets midt. Stockholm 1915. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Liggande 8:o. Förlagets gröna klotband. VIII, (60) s. m. 30 färgreproduktioner. 250:-

149 Das Malerische Schweden. Fine Schilderung in Wort und bild Breslau-Leipzig 1891. Schlessische Buchdruckerei, Kunst und Verlagsanstalt, vormals S. Schottlaender. 4:o. Halfleather bindings. 160 illustrations, 400:-Guter Zustand. Good condition. Slightly faded spine.

150Daudet Alphonse. Oeuvres de Alphonse Daudet. Fromont jeune et risler ainé. Paris [late 19:th century]. Alphonse Lemerre. Red half leather with five slightly elevated bindings and gilt lettering on spine. Gilt upper edge, other edges raw cut. (6) + 470 pp. + (4). 400:-Some shelfwear to edges. Exlibris.

151 Den Svenska Psalmboken. Af Konungen Stadfästad och Gillad, år 1819. Evangelier och Epistlar; samt Böner för offentelig och enskilt Andakt eligt Evangelii-Boks Komiténs nya Förslag. Stockholm 1831-32. Tryck hos P.A. Norstedt & Söner. 2 vol i 1 band. Grönt gulddekorerat helläderband med guldsnitt. 444 + 306 sid. 650.Titelsidan i del I är delvis lös. Sid 5-20 är lösa.

152 Den Swenske Kocken; eller handbok i den i Swerige nu brukliga så wäl tarfliga, som i synnerhet finare Matlagningen jemte utförliga föreskrifter för tillredning af Bakwerk, Sylter, Glacer, Bärwiner och Safter, finare warma och kalla Drycker, äfwensom Öl, Mjöd och wanliga Drickessorter; Insaltning, Torkning, m. m.; beredning af Ättikor, Sirap, Senap, o. s. w. Upsala 1850. W Lundequist. Tredje omarbetade och tillökade upplagan. Samtida halvläderband, 8:o, med marmorerade pärmar, nött i rygghuvud och -fot. Trevlig testamentarisk tillskrift från bokens ursprungliga innehavare på insidan av främre pärmen skänker charm åt proveniensen. Några blad med fläckar och några recept markerade med kryss i marginalen. På ett par ställen finns diskreta anteckningar i marginalen. Sidan 193-194 beskuren i marginal och sidfot utan textförlust. XII + 348 sidor. 1200:-

153 Det nordiska Student-mötet 1856. Stockholm 1856. Bonniers. Nyare halvfranskt band. 216 s. 2 titelblad. Det ena litogr. frontespice. 14 ill. 500:-Mycket fint skick.

154Dickens Charles. Master Humphrey's Clock. London 1840-41. 3 parts in 2 volyms. Halfleatherbd. 306, 306, 426 pp. Ills. Inner hing lose Bd. II. 4500:-Ills. by George Cattermole and Hablot Browne.

155--- The Life and Adventures of Nicholas Nickleby. London 1839. Chapman and Hall. First edition. Contemporary halfleather binding with richly blind pressed decor on back with dark brown title field with gilt letters. Marbled boards, edges and flyleafs. XVI pp. including frontispiece, titel page, preface, contents and list of plates. + 624 pp. Illustrated with 39 engraved plates by Phiz. The frontispiece and first four plates bearing the printer's imprint. Frontispiece picturing Charles Dickens engraved by Finden from a painting by D. Maclise. The Head of the outer spine with a dammage. The frontispiece somewhat foxed. Some foxing on the illustrations. 5000:-Printed under the portrait of Charles Dickens, "Faithfull yours" followed by Charles Dickens autography. One exlibris on the innerboard.

156Dielitz Th. Märkvärdiga händelser till lands och watten, för ungdomen bearbetade. Stockholm 1845. Halvklot band. 275 s. 6 handcolorerade planscher. 750:-En plansch lös. Några hörn rivna.

157Dietrichson L., Estlander C. G., Jaeger Johannes., Lange Jul., Nyblom C.R. Nordiskt konstnärs-album. 1879. Ett urval af nyare nordiska konstverk. Stockholm 1878. Fr. Skoglund. Rikt dekorerat klotband i rött med dekorationer i svart och guld. Bundet hos Centraltryckeriet. 4:o. 94 s. Illustrerad med 21 planscher. 400:-Kapitäl saknar 2 cm. Fot saknar 1 cm. Lätt lagerfläckad.

158Dietrichson L. Tidskrift för bildande konst och konstindustri. 1875. Stockholm 1875. Fritze's bokhandel. 4:0. Dek. klotband. 214 s. Ill. 300:-Slitna hörn, ryggen borta.

159D`israeli I. An inquiry into the literary and political character of James the First. London 1816. John Murray. Contemporary leatherbinding. Broken spine. 226 pp. Golddecorated spine with 5 slightly elevated bindings. 350:-Worn spine.

160Doctor Syntax. The tour of doctor Syntax. In search of the picturesque. A poem. London 1828. Ackermann. Later Cloth binding. 12:o. 4th edition. Frontespiece (With handcoloured engraving. 276 pp. Complete with 31 handcoloured engravings. 1500:-A little worne by age. Binding intact.

161Drachmann Holger Der var engang. Köpenhamnn 1887, Gyldendals Bokhandels Förlag, 2:a omarbetade upplagan. Liten 8:o, 154 s. i samtida band. 200:-På Danska.

162Dumrath O.H. Furst Otto von Bismarck, tyska rikets grundläggare. Stockholm 1895. Wilhelm Billes bokförlag. Konstläderband. 244 s. 80:-

163Dybeck Vilhelmus De Paroecia Westmanniae Odensvi. Uppsaliae 1846. Historisk topografisk akademisk avhandl. Bunden i modern tid i pergament. 12 sid. samt utv. plansch. 350:-Fuktfläck i övre hörnet av plr. Slagna pärmar.

164Edgeworth Maria. Moral tales. London 1826. Printed for R. Hunter ; Baldwind, Cradock, and Joy ; G.B. Whittaker ; and Simpkin and Marshall. 2 volumes. Halfleather bd. Marbled inner and outer boards. Golddecorated spines. Title and volume lables in green and red leather. 350 + 349 pp. 9th edition. 1500:-Slightly worn.

165Edmondstoune Aytoun William. Lays of The Scottish Cavaliers and other poems. England 1870. William Blackwood and Sons. Stor 8:0. Guld dek. klotband. Guldsnitt. 268 s. Ill. 300:-

166Eichhorn C. Bilder från Gamla Stockholm valda och beskrifna af C. Eichhorn. Första serien. Stockholm 1889. P.E. Eklunds förlag. Rött klotband med blindpressade rikt ornerade speglar på pärmarna, främre pärmens spegel ifyllt med svart, samt rygg- och pärmtitel i guld. 4:o oblong. (4) + (40) textsidor. Illustrerad med 40 planschblad av Dahlberg, Ehrenstrahl, Tessin, Martin, Mörner m.fl. i både s/v samt färg. 2000:-Främre pärmen lätt fuktskadad i ena hörnan. Liten fläck i nederkanten på ett fåtal planscher. Lös i bindet.

167--- Skrifter af Carl August Ehrensvärd. Stockholm 1866. E.M.Girons förlag. Blått klotband. (XLIV), 120 s. Blekt rygg. 250:-

168Eichhorn Johan Gottf. De tre sista Århundradernas historia. Strängnäs 1824. Gråkappa. 529 s. Oskuren. 150:-Bit saknas av ryggen. Femte bandet. Innehållande Amerikas historia samt register över hela werket.

169Ekenmark Gustaf. Afhandling om den förbättrade och förenklade Nya Magerska linspinnings-methoden, m.m. Stockholm 1848. Tryckt hos Lundberg & Comp. Marmorerat pappband. 39 s. 1 utvikbar plansch. 800:-

170Ekenmark J. E. och systrar. Afhandling om Drällers och dubbla golfmattors tillverkning, med begagnande af harnesk-rustning, författad af J. E. Ekenmark och Systrar. Stockholm 1828. Kongl. Ordens-Boktryckeriet. Gråkappa. (6) + 111 s. + (3). 11 utvikbara planscher. 1500:-Oskuren, kantstött och trasig rygg.

171Ekman E.J. Reseminnen från Tyrolen, Italien, Schweiz och Nordafrika. Stockholm 1892. Ekmans förlag. Rött dek. klotband. 264 s. S/v fotoill. 150:-Med 195 illustrationer.

172--- Reseminnen från Tyrolen, Italien, Schweiz och Nordafrika. Stockholm 1892. Ekmans förlag. Blått dek. klotband. 264 s. S/v fotoill. 150:-Med 195 illustrationer.

173--- Reseminnen från Tyrolen, Italien, Schweiz och Nordafrika Stockholm 1892. E.J. Ekmans Förlagsexpedition. 4:o. Brunt dekorerat klotband. 264 s. 195 illustrationer. 150:-

174 Engelska Revolutionens historia (till Karl den Förstes afrättande. Stockholm 1810. Tryckt hos Olof Grahn. Gråkappa. Oskuren. 160 s. 150:-Bakre omslag saknas.

175Englund J. A. Gedungsen eller Ragundasjöns Utgräfning. Stockholm 1853. Tryckt hos Isaac Marcus. Original omslag. 185 s. Utvikbar karta. 750:-Slitet omslag med enstaka revor.

176Erckmann-Chatrian. Efter Moskwas brand. Roman från Napoleons dagar. Stockholm 1899. Ljus. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. 151 s. Illustrerad. 100:-

177Erslev Ed. Allmän geografi för skolans högre klasser och till läsning i hemmet. Stockholm 1881. Bonniers. Halvfranskt band. 543 s. 226 bilder och en karta. 150:-

178Esquiros Alphonse. Englands natur och folk. Örebro 1864-66. N.M. Lindh. 2 volymer. Halvläderband med gulddekorerad rygg. Vol I: VII + 316, VII + 276 s. 750:-

179Eurén Axel. Minnen af utmärkta personer. I-XVI. [2 band]. Gjöthström & Magnusson. 1835-38. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar. Litograferad titelsida + (260). Illustrerad med 64 litograferade planscher. Samtliga häftesframsidor medbundna. 500:-Illustrerad av C.F. Vougt.

180 Europas länder och folk, beskrifna för ungdomen, med berättelser och talrika afbildningar. Stockholm 1866. P. Palmqvists förlag. Dekorerat klotband. 411 s. Ill. 1500:-

181Fahlcrantz Chr. Er. Samlade skrifter I -III. Örebro 1863 - 1864. N.M. Lindh. Tre samtida vinröda halvläder band med gulddekorerade ryggar samt marmorerade snitt. Del I: 1 - 219 s. Del II: VII + 1 - 311 s. Del III: XVIII + (2) + 1 - 249 s. 900:-Lite nötta i kanterna. Blekta ryggar. Namnteckning på smutstitelblad.

182Fehr Isak. (red). Strengnäs kyrkomuseum samt notiser om staden och dess domkyrka. Strengnäs 1892. Westerlundska boktryckeriet. Halvfranskt band med marmorerade pärmar samt marmorerade snitt. 64 s. Illustrerad. 150:-från svenska turistföreningens bibliotek.

183Figuier L. Sednare Tiders Vigtigaste Vetenskapliga Upptäckter och Uppfinningar. Framställde med afseende å deras beskaffenhet och utveckling. Stockholm 1855-56. Albert Bonniers Förlag. Samtida ej uniforma halvläderband med marmorerade pärmar. Del I har marmorerade snitt. Del II har blåa snitt. Del I har gulddekorerad rygg. (4) + 491 sid + 4 planscher. : (2) + V + 509 sid. Böckerna innehåller flertalet träsnitt. Andra upplagan. 1800:-Exlibris. Slitna av ålder. Vol I har Slitna hörn, lätt sliten rygg och lätt slitna pärmar. Vol II har bägge yttre falsarna spräckta, sliten rygg, kantstött och missfärgade pärmar.

184Filippi D. A. Le nouveau maitre Italien. Vienne 1812. Chez Camesina Marchand - Libraire. Halfleatherbd. Marbled boards. XXIV, 520 pp. 475:-A little worn in the edges.

185Flathe Ludwig. Gustav Adolf und der dreissigjährige krieg. I-IV. Dresden 1841-42. Eduard Bieksch & Comp. 4 volumes in 2 bindings. 12:o. Contemporary red golddecorated leatherbd. Nice dec. back. 1029 pp. 47 beautiful hand-coloured lithographs. 2250:-Both books have a damaged head. Vol III-IV have a large crack in one of the outer hinges.

186Forbath Peter. Den siste hjälten. Finland 1989. Bokförlaget Legenda AB. Förlagsband med skyddsomslag. 674 sid. S/v ills. 150:-Gott skick.

187Franzén Frans M. Columbus eller Amerikas Upptäckt. Poem. Förra delen. Stockholm 1831. Thomson. 12:o. Samtida nött hårdpappband. Marmorerade pärmar. 346 sid. (1). Ill. 250:-Slitna pärmar. Kapitäl saknas 1 cm. Ryggen saknar några bitar. Sid 83-86 är lösa i bindet.

188Fredrik Oscar. Dikter. Stockholm 1897. Eklunds. 4:0. Dek. klotband. Guldsnitt. 222 s. Ill. 200:-

189Frend Arthur. Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1805. London 1806. J Mawman. 8:o. IV, 210 pp. incl. index. Astronomical observations during the year 1804. Old binding in cloth. 800:-Second edition. Library stamp.

190--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1806. London 1806. J Mawman. 8:o. IV, 281, I pp. Astronomical observations during the year 1806. Ills. Old binding in cloth. Spine broken. No pages missing. 800:-First edition. Library stamp.

191--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1807. London 1807. J Mawman. 8:o. IV, 263, I pp. Astronomical observations during the year 1807. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

192--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1808. London 1808. J Mawman. 8:o. IV, 252 pp. 5 plates. Astronomical observations during the year 1808. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

193--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1810. London 1810. J Mawman. 8:o. IV, 198 pp. 4 plates. Astronomical observations during the year 1810. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

194--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1811. London 1811. J Mawman. 8:o. IV, 205 pp. Astronomical observations during the year 1811. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

195--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1812. London 1812. J Mawman. 8:o. IV, 223, I pp. Astronomical observations during the year 1812. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

196--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1813. London 1813. J Mawman. 8:o. IV, 192 pp. Astronomical observations during the year 1813. Ills. Old binding in cloth. Good condition. Title page loose from bd. 800:-First edition. Library stamp.

197--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1814. London 1814. J Mawman. 8:o. IV, 204 VIII pp. Astronomical observations during the year 1814. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

198--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1815. London 1815. J Mawman. 8:o. IV, 188 pp. Astronomical observations during the year 1815. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

199Frese de Am Sveriges Hjeltekonungar, Gustaf Wasa, Gustaf II Adolf och Carl XII. Lefnads och karaktersbilder tecknade för ungdomen Stockholm 1872. Bergström & Lindroth. Illustrerat hårdpappband. Ryggen skadad. (1) + 160 s. 6 planscher. 500:-Bearbetning efter Geijer, Odhner m. Fl.

200Fries Ellen. Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider. Stockholm 1895-1901. Norstedts. 2 delar i 1 band. Halvpergaments band med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 247 + 219 s. 500:-Namnteckning på försättsbladet.

201Fries Th. M. Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné. Uppsala 1893 samt 1897 Upsala univeristets Årskrift Program VII. Akademiska Boktr. 2 delar i ett samtida halvfranskt band.502, VII. sid. 1200:-Exlibris. Lätt sliten i falsarna.

202--- Bilder ur växtverlden. Stockholm 1868. J. Arrhenii förlag. Samtida klotband. (4) + 179 s. + 18 illustrationer i texten. 250:-Exlibris.

203Friesen Carl von Schweiz. bilder från berg och dal. skildringar i fri bearbetning efter Waldemar Kadens tyska text. Med 48 helsides och illustrationer i texten. Stockholm 1882. Jos. Seligmann & C:is Förlag. Green richly golddecorated in trad. nationalromantic style clothband. Gilt edges. Folio. (iii) 190 pp. (ii). With 48 fullpage pictures and 125 illustrations in the text. 700:-Very damaged spine, but the bindings are intact.

204Friis J.A. Lajla. Skildringar från Finmarken. Stockholm 1882. Bonniers. Halvklot band, något slitet. 250 s. 300:-Inlagan något fläckad. En fals sprucken.

205Fröberg A.P. Facit-bok till lärobok i räknekonsten. Göteborg 1870. Handelstidningens förlag. Ryggläderband. 110 sid. Med tabeller. 150:-Sliten.

206Gadelii A. Spelbok. Tryckt hos boktryckaren A: Gadelii i Sverige 1817. Ett privatbundet litet närmast fyrkantigt gulddekorerat halvklotband med marmorerade pärmar. 8:o. Boken innehåller fem arbeten om kortspel tryckta mellan 1816-17. Samtliga arbeten är kompletta. 1817 gavs texterna ut i bokform under titeln "Lyckans talismaner." (ii) 92 pp.+ (i) 56 pp.+ (i) 5-59 pp.+(i) 5-51 pp.+(i) 5-68 pp. (ii). 1100:-Fint skick.

207 Gamla Testamentet. Stockholm 1826. Samuel Rumstedt. På föranstaltande af Swenska Bibel-Sällskapet. Helläderband med blindpressad rygg och titeletikett i rött läder, stänkta snitt. 9x19 cm. (4) + 680 s. 200:-Försättsbladet saknas. Bandet nött av ålder, kapitälskada, inlagan fin.

208Garwood Darrell. Crossroads of America. The story of Kansas city. USA 1948. W. W. Morton & Company Inc. (New York). Publisher's clothbd with dust-jacket. 331, (5) pp., with 1 map, and 8 b/w illustrations. 125:-

209Geer Louis de. Minnen. Förra och senare delen. Stockholm 1892. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Förlagets röda originalklot med gulddekorerad rygg samt främre pärm. 281 + 300 sid. 300:-

210Geijer E. G. Teckning af Sveriges tillstånd och af de förnämsta handlande personerna under tiden från konung Carl XII:s död till konung Gustaf III:s anträde af regeringen. Stockholm 1838. A.G. Hellsten. Gråkappa. 381 s. + (3). 400:-Sliten rygg. Fuktrand i övre marginalen drygt 190 sidor.

211Geijer Gustaf Erik. Erik Gustaf Geijers samlade skrifter. Stockholm 1849 - 1855. Norstedts & Söner. 13 samtida halvfranska band, sparsamt gulddekorerade samt med marmorerade snitt. I: 1-8, 2: I-5. Frontespise + LIV + 1 - 349 s. 1:2: Titelsida + 322 s. + (4). 1:3: Titelsida + (6) + 1 - 425 s. 1:4: Titelsida + (4) + 1 - 412 s. 1:5: Titelsida + (4) + 1 - 424 s. + (2). 1:6: Titelsida + IV + (1) + 1 - 535 s. 1:7: Titelsida + III + (1) + 1 - 406 s. + (2). 1:8: Titelsida + II + (2) + 1 - 559 s. 2:1: Titelsida + X + 1 - 459 s. 2:2: Titelsida + (6) + 1 - 343 s. 2:3: Titelsida + (4) + 1 - 393 s. 2:4: Titels. + (4) + 1 - 472 s. 2:5: Titelsida + (4) + 1 - 269 s. + (1). 1500:-Gott skick.

212Generalstabens litografiska anstalt. Från Nationalmuseum. Taflor af svenska konstnärer. Stockholm 1899. Ivar Haeggströms Boktryckeri. Rikligt illustrerad. Gulddekorerat klotband. Helt guldsnitt. Innehåller 80 planscher i helsideformat. 250:-

213(Genlis, Mme de). Les Veillées du Chateau, ou Cours de Morale a l'Usage des Enfans. Par l'Auteur d'Adèle et Théodore. I-II. [Vol. 3 missing]. Paris 1819. Maradan. Half leatherbd with richly gold decorated spines. Marbled boards. Light green edges. XXXIX + (1) + 364 pp. : (4) + 418 pp. 650:-Slightly bumped corners.

214Genlis de. Henric den Stores historia. Stockholm 1820. Tryckt hos Olof Grahn. Halvläder band med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 575 s. Med 2 helsides titelplanscher. 500:-Lätt blekt rygg.

215 Geographien öfwer Swerige. Andra afdelningen innehållande Tredje, Fjerde, Femte och Sjette delarna U o o å. Halvfranskt band. 288 s.+ register. Biblioteks stämplar. 200:-

216Gillen C. W. Minnen från mina resor genom Norr Amerikas Förenta Stater och Canada. Örebro 1897. Utgifarens förlag. Ryggklotband. 272 s. 80:-Smutstitelbladet saknas.

217Gjellerup Karl. Den aeldre Eddas gudesange. Köpenhamn 1895. P. G. Philipsens Forlag. 4:0. Helläderband. Gulddekorerad rygg med 5 lätt upphöjda bind. 325 s. Ill. 1250:-Tegninger af Lorenz Frölich.

218Glover Richard The poetical works of Richard Glover with the life of the author. London [ca. 1800]. Cooke's edition. 12:o. xxxvi, 1-272 pp.+ 4 fullp.illustations and tailpieces. Contemporary golddecorated halfleather binding. Marbled boards. Coppar-etchings. 300 :-Exlibris.

219Gonzales Melitón. El Gran Chaco Argentino. Buenos Aires 1890. Compañia Sud-Americana de Biiletes de Banco. Publisher´s gold decorated red clothbinding. xx 214 pp.(2). 4:o. Gilt edges. Illustrated with b/w. photos. 900:-Good condition.

220Gosselman Carl August. Resa i Colombia, åren 1825 och 1826. Stockholm 1830. Förra delen. Ill. pappersband, ryggen trasig. Med 1 plansch av två, samt karta. Oskuren. Andra upplagan. 350:-Sliten rygg. Pärmarna lite lösa.

221--- Resa i Norra Amerika. Nyköping 1835. 2 del. i 1 vol. Pappband med sliten rygg, en del fläckar i inlagan. 326, 332 s. 1200:-

222--- Resa i Norra Amerika. Nyköping 1835. Halvfranskt band. Marmorerade snitt. 2:dra delen av 2. 332 s. 800:-

223Gough John B. Eko från talarestolen eller Lefvande sanningar för förstånd och hjärta. Stockholm 1898. Vackert gulddek. och illustrerat klotband. 576 sid. Stor 8:o. Med över två hundra illustrationer. 225:-

224--- Sunlight and Shadow or, Gleanings from my Life Work. Comprising Personal Experiences and Opinions, Anecdotes, Incidents, and Reminiscences, gathered from Thirty-seven Years' Experience on the Platform and among the People, at Home and Abroad. London 1881. R. D. Dickinson. In gold and black decorated grey clothbd. xviii, 326 pp. with frontespiece. 450:-Signs of the effects of dampness and pressure on covers which also show some wear at edges. Partial yellow-toning of endpapers due to previous presence of newspaper-scrap or like. Back endpaper broken at hinge. A major spot with a surrounding somewhat whitened area (signifying trial to remove the spot?) below title on back.

225Grandville J.J. Lustiga taflor ur djurens lif tecknade af J.J. Grandville. Med text efter franska författare bearbetad af V.E. Öman. Sthlm. 1877. Första svenska upplagan. 4:o. Samtida halvfranskt band. Marmorerad pärmar. Gulddek, rygg. (ii) 344 sid. Rikligt ill. med teckningar av författaren mfl. (Grandville är en pseudonym för Jean Ignace Isidore Gérard 1803-47). Texterna i boken är skrivna av Balzac, George Sand, (en parisisk sparf som reder för att finna en bättre regering.), Benjamin Franklin mfl. 1900:-Ryggen något sliten av ålder.

226Granville Geo. The poetical works of the right hon, Geo. Granville, Lord Lansdowne. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. half leater binding. Marbled boards. xvi + 152 pp. + (4). Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

227Grape Zacharias. Öfversigt af culturens tillstånd i Norrland under catholska tidehvarfet. Upsala 1851. Wahlström & Co. Marmorerat pappband. 16 s. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Pärmarnas falsar slitna.

228Gray Thomas The poetical works of Thomas Gray. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. xxvi + 71 pp. Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris. End paper loose.

229Greenwood James Londons Skuggsidor Stockholm 1876. Isaac Marcus boktryckeri. Halvfransktband. (8) plus 276 s. 10 litografierade planscher. 900:-Sklildringar ur de fattigas lif. Översättning från engelska.

230--- Londons Skuggsidor Stockholm 1876. Isaac Marcus boktryckeri. Halvfransktband. (8) plus 276 s. 10 litografierade planscher i s/v. Översättning. Gott skick. 900:-Skildringar ur de fattigas lif.

231Grönstedt Johan. Nu, månadsskrift. Årgång 1875-1877. Stockholm 1875, 1876, 1877. Haeggströms. 400, 476, 436 sid. Vackert dekorerade förlagsband. Vackert bundna. 900:-Något slitna i falsarna. Annars gott skick.

232--- Teaterlifvet i Paris. Stockholm 1879. J. Beckmans förlag. Ljusblått halvklotband med marmorerade pärmar. 56 s. 100:-

233Gyllenborg. Fabler. Af Gyllenborg. ur dess Sednare Vitterhets Arbeten aftryckte. Stockholm 1828. Johan Hörberg. Samtida ryggläderband med pergamenthörn, gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. Frontespis + (6) + 207 s. + (1). 600:-Kapitälet lagat tidigare. 4 cm spricka i främre falsen. Inlagan i skick som ny. Spår efter bortrivet exlibris på insida pärm.

234Gödecke P. A. Turistbref från En Resa i Norge sommaren 1875 af Finn. Stockholm 1876. AB Nu. Halvläderband. 273 s. 600:-Bandet slitet. Inlagan fin.

235Göransson Jacob. Samaritkurs enligt generalläkaren Esmarchs och andra författares åsigter om första hjelpen vid plötsliga olycksfall. Stockholm 1886. Fahlcrantz & C:o. Helläder med guldtext på främre pärmen. (6) + 134 s. + (6). Illustrerad med 2 färgtrycksplanscher samt 104 bilder i texten. 300:-

236Hagberg Knut. Järnhertigen. Essayer. Stockholm 1944. Wahlström & Widstrand. Häftad. 186 s. 80:-

237Hageby Axel Lind af. Minnen från ett tre-årigt vistande i engelsk örlogstjenst 1857-1859. Stockholm 1860. Adolf Bonnier. Förlagets guldillustrerade klotband med marmorerade snitt. (16) + 1 - 468 s. + (10). Med 27 plancher i stålstick och lithografiska färgtryck samt 4 kartor. 2200:-Bunden av bokbindare I. Elkan.

238--- Minnen från ett tre-årigt vistande i engelsk örlogstjänst 1857-1859. Stockholm 1860. Bonniers. Stor 8:0. 2 delar i ett band. Ryggklot med bruna pärmar. 468 s. Med 27 st litografiska stålstick. Kolorerade planscher samt utvikbara kartor. 2200:-Blekt rygg.

239Hall P.A. Sa correspondance de famille. Uppsala 1955. 141 pp. b/w and colour illustrations. Publishers binding. Lightblue binding with white decorations. Written in French. Edited by Karl Asplund. 200:-

240Hammarsköld L. E. J. Stagnelii samlade skrifter. Stockholm 1824-25. A. Wiborgs förlag. 2 delar i 1 band. Halvfranskt band. 225, 489 s. 450:-

241Hannover Adolph. Om mikroskopets bagning og dets brug. En laerebog. Köpenhamn 1847. Baa Universitetsboghandler E.U. Reibels Forlag. 115 sid. Blått häftat band med påklistrad titeletikett. 1200:-En adelsstämpel finns på titelsidan. Den föreställer en krona med 7 knoppar och initialerna R.V. Främre pärmen något lös.

242Hartman C. utg. - (Smitt Johan Wilh.) Skandinaviens Förnämsta Ätliga och Giftiga Svampar. Stockholm 1874. EM. Girons förlag. Förlagets röda gulddekorerade klotband. VII, 71 s,(1). samt 8 dubbelsidiga planscher med 82 kolorerade svampar avbildade. Bandet slitet av ålder, något sliten inlaga. 900:-

243Hartman Gabr. Isr. Lärobok uti allmäna Geografien, jemte sammandrag af gamla geografien. Lund 1839. 10:e uppl. Halvläder.bd. 318,73 sid. Inkl. reg. Slitet bd. Inlagan genomgående lagerfläckad. Pärmens insida och försättsblad med namnt. 400:-Även ett sammandrag med gamla geografien.

244Hartwig Dr G. Naturen og Folkelivet paa Sydhaus-Öerne. skildringar for Dannede af alle Staender. Kjöbenhavn 1868. gulddekorerat halvfranskt band. XV, 640 sid. + 2 kartor samt 4 färglithograferade planscher. Utvikbara kartan saknas. 600:-Ryggen sliten. Utvikbara kartan saknas.

245Haskell Francis. Past and Present in Art and Taste. Selected Essays. Over Wallop (Hampshire, Great Britain) 1987. Yale University Press (New Haven and London). Short 4:o. Publisher's paperbd with dust-jacket. xv, (i), 255, (1) pp. with b/w illustrations. 250:-

246Haydn Joseph., Kienzl Wilhelm. Der Evangelimann. Musikalisches Schauspiel in zwei Aufzügen. Dichtung und musik von WIlhelm Kienzl. Vollständiger Klavier-Auszug mit deutschem und englischem Text. Nach der Partitur bearbeitet vom Componisten. : Joseph Haydn. Die Jahreszeiten - Die Schöpfung. Die sieben Worte des Erlösers am Kreuze. Klavierauszüge zu 2 Händen. No date (late 19th century). Ed- Bote & G. Bock. Breitkopf & Härtel. 4:o9. Halfleather binding with gold text on the spine. 129 + 31 pp. Contains notes. 500:-Worn spine and 2 cm missing of the foot. II Aufzug, II Theil is missing in the binding.

247Hazelius Artur. Minnen från Nordiska Museet. Afbildningar af föremål i Museet jämte åtföljande text. Stockholm 1885. Tvär 4:0. Dekorerat klotband. 36 planscher samt text. 700:-

248--- Minnen från Nordiska Museet. Avbildningar af föremål i museet jämte åtföljande text. Stockholm 1895. P.B. Eklunds förl. Centraltr. Med 36 planscher samt 14 träsnitt med tillhörande textdel. Under medverkan av flera konstnärer och författare. Restarurerat förlagsband med brun klotrygg samt blåa hörn. 700:-

249--- Minnen från Nordiska Museet. Avbildningar af föremål i museet jämte åtföljande text. Stockholm 1895. P.B. Eklunds förl. Centraltr. Med 36 planscher samt 14 träsnitt med tillhörande textdel. Under medverkan av flera konstnärer och författare. Restarurerat förlagsband med brun klotrygg samt blåa hörn. 700:-

250--- Ur De Nordiska folkens Lif. Sthlm. 1882. beijers förlag. gulddek. halvläderband.(iii) VI sid. (i) 160 sid. 51 illustrationer i texten. Svensk riksdagsmannaalbum 1885, 44 sidor på tidningspapper, inbundet i volymen. Meddelanden för helso och sjukvård 1887 17-32 sid. inbundet sist i volymen- 300:-

251Headley I. T., Strain Isaac C. Darien-Isthmus. Upptäcksresa för utstakning af en skeppskanal tvärs öfver Panama-näset. Stockholm 1869. J. J. Flodins förlag. Halvklot band. 108 s. Karta. 350:-

252Hector D.S. James Cook eller Jorden rundt tre gånger. Stockholm 1894. Norstedt & söners förl. Förlagets dekorerade klotband. 8:o. 296 sid. Illustrerad i s/v. 225:-P.A. Norstedts & Söners ungdomsböcker Nr. 18.

253Hedberg Frans Stockholmslif Skärgårdsluft. Stockholm 1886. Svanbäcks. Senare gulddekorerat halvfranskt band. 5 upphöjda bind. Lokrantz bokbinderi Stockholm. (ii) Titelblad, 488 sid. Inbundet häfte. (Tredje häftet i en serie från Oscar Lamms Förlag. Omslagets baksida saknas.) boken innehåller berättelser från Stockholm och skärgården. 500:-

254Hedenborg Johan. Resa i Egypten och Afrika. Stockholm 1843. Hjerta. Gulddekorerat halvklotbd. (i) Titelporträtt av förf. XIII sid. 382 sid. Komplett med 21 litografier samt en utvikbar karta. Förra delen av Hedenborgs resa i Egypten och Nubien 1834-35. Inlagad något fläckad, några planscher skurna med liten marginal som följd. 800:-

255Hedin S.A. Eichhorn C. Fryxell mot Geijer. Bidrag till en granskning af Professor and. Fryxells. Bidrag till sveriges litteraturhistoria. Upsala 1861. Tryckt hos Esaias Edquist. Pamflett. 62 sid. 200:-Två stridskrifter mot anders Fryxell. den ena av politikern mm. S.A. Hedin. Det andra inlägget av Bellmanutgivaren C. Eichorn. namteckning av Claes Annerstedt. (En av de aderton.) Lös i ryggen. Sliten. Främre omslag löst.

256Hedin Sven. Genom Persien Mesopotamien och Kaukasien. Stockholm 1887.A Bonniers Förlag. Halvklotbd. (klotet med några fläckar). Med 128 Illustrationer efter fotografier och Förf, egna teckningar. xvi 461 s. iii + 2 kartor varav en utvikbar. 900:-Sällsynt. Debutboken.

257Heeren Arnold Hermann Ludvig. Handbok uti europeiska statssystemets och dess koloniers historia. Strengnes 1819. Tryckt hosCarl Erik Ekmarck. Guldek. halfranskt band med marmorerade pärmar. Blåa snitt. Gulddekorerad rygg. 8:0. XXVII + 752 sid. (x). 350:-

258--- Handbok uti europeiska statssystemets och dess koloniers historia, ifrån detsammas bildande, sedan uptäckten af båda Indierna, till dess återställande, efter Franska Kejsare Thronens störtande. Fortsättning af Heeren's Handbok uti Europeiska Statsystemets och dess coloniers histora ifrån 1804 till 1818. Strengnes 1819. Trycktt hos Carl Erik Ekmarck. Senare havlklot med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Marrmorerade pärmar. Stänkta snitt. 8:0. Titelblad + s 593-752 + tillägg (28) sid. 150:-Lätt blekt rygg. Exlibris.

259--- Utweckling af Korstågens Följder för Europa. Strengnäs 1816. Tryckt hos Carl Ekmarck på eget förlag. Samtida halvläderbd. Marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 8:o. (i) VII sid. 326 sid. (i). första svenska översättningen av en av franska nationalinstitutet belönt prisskrift. 450:-3 cm del av kapitäl saknas. I övrigt i gott skick.

260Hehn Viktor. Italien. Ansichten und Streiflichter. Berlin 1892. Gebrüder Borntraeger. Original decorated cloth. XXX + (2) + 299 pp. + (1). 75:-

261Hellstenius J., Malmström C. G. Sveriges statskunskap, kort sammandrag. Stockholm 1880. W. Schultz. Halvfranskt band. 89 s. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

262Hellström E. V., Romell Johan. Den döde lefver eller H. M. Stanleys Lif och Resor. Stockholm 1889. David Lunds boktryckeri. 12:o. Samtida vackert halvklotband med marmorerade pärmar. Titeletikett i svart läder och guld tryck. 95 s. Om Stanley´s återkomst till civilisationen efter den långa "resan". Samt övriga äventyr av densamma. Ett hörn av eftersättsbladet saknas, (2 cm). 600:-Sällsynt.

263Hemberg Eugen. Nya jagt- och turistskildringar från tsarernas land. Stockholm 1897. Bonniers. Samtida ryggläderband med pärmhörn av pergament samt marmorerade pärmar. (4) + 254 s. + (2). 450:-Ryggen något sliten, i övrigt fin. Bindningen i bra skick.

264Henderson W.G. The industrialization of Europe 1780 - 1914. Norwich 1969. Henderson. Publishers cloth binding with wrapper. 215 sid. Illustrated. 110.-

265Henningsen Bernd (utg.)., Klein Janine (utg.)., Müssener Helmut (utg.)., Söderlind Solfrid (utg.). Skandinavien och Tyskland 1800-1914. Möten och vänskapsband. Berlin 1997. Jovis Verlagsbüro (Nationalmusei utställningskatalog 599). 4:o. 453 s. med 741 illustrationer, merparten i färg. 250:-

266Henson Josiah., Onkel Tom., Tom Onkel. Onkel Toms (Pastor Josiah Hensons) lefnadshistoria. Från 1789 till 1877. Berättad af honom sjelf. Stockholm 1877. C.A.V. Lundholms förlag. Första och enda svenska upplagan. Halvfranskt band. 202 s. + (2). Illustrerad med två porträtt av dels Josiah Henson (Onkel Tom) och Harriet Beecher Stowe (förf. till "Onkel Toms stuga") samt flertal helsidesillustrationer. 300:-Bandet nött av ålder. Inlagan fin.

267Herder J. G. von Cid efter Spanska Romanser. Öfversatt af Oscar Fredrik. Stockholm 1859. C.E. Fritzes förlag. Samtida halvfranskt band från Levins i Uppsala. 25 cm. (2) titelsida. + illustrerad titelsida. + 240 s. Rikt illustrerad i s/v. 350:-Bandet nött av ålder, inlagan mkt fin. Nedre hörnan av eftersättsbladet bortriven.

268Herodotos. Creuzeri. Baehr. Herodoti Halicarnassensis Musae. (Vol I, III, IV) Lipsiae 1856-61. Hahniano. Later golddecorated half-leather bindings. XIV, 897 + 823 + 762 pp. 600:-A bit worne by age. Incomplete no, II missing.

269Herre Franz Radetzky. Eine Biographie Köln 1981 Kiepenheuer & Witsch. Verlagsband. 246 seiten. Illustriert. Eine Biographie über Österreichs Feldmarshall 1766 - 1858. Der Mann der schon im anfang 19:e Jahrhundert der aufstieg Russlands und USA vorgesehen hat und schon damals glaubte dass die zukunftige hoffnung Europas liegt in eine Union. 100:-

270Hildebrand Hans. Lifvet på Island under sagotiden. Stockholm 1883. Jos. Seligmann & C:is förlag. Halvklotband med marmorerade pärmar. 318 s. Andra omarbetade upplagan. 500:-En del understryckningar med blyerts och bläck.

271--- Lifvet på Island under sagotiden. Stockholm 1883. Jos. Seligmann & C:is förlag. Helklotband. 318 s. Ivar Hansson Bokbinderi. Andra omarbetade upplagan. 600:-En del understryckningar med blyerts.

272Hildebrand Karl. Johan III och europas katolska makter. Studier i 1500-talets politiska historia. Uppsala 1898. A&W. Halvklotband. 321 s. 125:-

273Hintze Ed. (red)., Klencke Herman., Kühne H. TH. (red). Alexander von Humboldts lif och resor. Stockholm 1879. C. E. Gernandts Boktryckeri. Halvklot band med marmorerade pärmar. Rygg med titeletikett i läder med guldtext. 432 s. Ill. 250:-

274 Historiska Målningar af Märkfwärdiga Menniskor jemte Deras enskildta Lefnadshändelser. Vol I-II. Örebro 1818-1822. Utgifne af ett Sällskap Historiens Wänner. Tryckt hos N. M. Lindh. 2 delar i ett senare havläderband med marmorerade pärmar. Rygg med guldtext och fem lätt upphöjda bind. 312 + 319 sid. Med två helsides kopparstick. 400:-Två st ex libris i inre pärm.

275 Historisk-statistisk Beskrifning öfver Jönköping från äldre till närvarande tid Jönköping 1861. Nordström & son. (4) 144 s. Halvklotband utan ryggtitel. De tryckta pappersomslagen uppfodrade på pärmarna. 6 st. utvikbara tabeller. 1650:-Gott skick.

276Hjortzberg Olle., Runeberg Johan Ludvig. Julkvällen. En dikt i tre sånger. Stockholm 1898. F. & G. Beijers bokförlagsaktiebolag. Original blått dekorerat klotband. 4:o. 62 s. + (2). Rikt ill. av Olle Hjortzberg. 200:-

277Holberg Ludvig., Liebenberg F. L. Den danske Skueplads eller Holbergs Comedier. Köpenhamn 1876. Utgiven av F.L. Liebenberg. Forlagsbureauet i Kjobenhavn. Grönt dekorerat klotband. 592 s. Andra upplagan. 350:-Lite nött i övre kapitäl.

278Holberg Ludvig. Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergts Samtlige Comedier i eet Bind. utgivne ved A.C Boye. Kiöbenhavn. 1852. Anden Utgave. Forlagt af forlags-foreningen. Samtida halvläderbd. xvi 712 s.(1) 300:-Något lagerfläckad samt något sliten.

279--- Peder Paars. Köpenhamn 1885. J.C. Stochholm forlag. 4:0. Dek. klotband. 148 s. Ill. 200:-Lätt sliten. Illustrerad av Hans Nikolai Hansen.

280Holm Nils F. (utg.)., Krusenstierna Edvard von. Minnesanteckningar utgivna av Kungl. Samfundet för utgivande av skrifter rörande Skandinaviens historia genom Nils F. Holm. Stockholm 1967. Kungl. Samfundet för utgivande av skrifter rörande Skandinaviens historia. (Historiska handlingar del 38:2.) 142, (2 blanka) s. 100:-Gott skick. Osprättad.

281Holmberg Axel Em., Westerberg L. Europeiska nationerna, deras seder, bruk och klädedrägter. ;Om Skandinavien och dess inbyggare. Stockholm 1848-1849. J.J. Flodins förlag. Modernt hårdpappband med ryggetikett i svart läder. Plansch + 1-332 s. + 1-48 s. + (6). Illustrerad med litograferade planscher i färg. 1200:-

282Holmberg-Bååth Cecilia. Kampen för och emot Negerslafveriet;Ett blad ur förenta staternas historia. Stockholm 1896. Fahlcrantz & Co. 4:o. Förlagets blåa gulddekorerade blindpressade helklotband. IV + 1 - 304 s. Illustrerad. 350:-Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.

283Holmgren Aug. Emil. Om skadeinsekter inom hus, deras kännetecken, utveckling och lefnadssätt, samt medlen att utrota dem. Stockholm 1879. J. Beckmans förlag. 111 s. Ill. 450:-

284Holmström Leonard. Om strandliniens förskutning å Sveriges kuster. Stockholm 1888. Norstedts. 4:0. Halvfranskt band. 99 s. samt 8 taflor. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

285Homeros. Ilias Örebro 1846. Lindhs. Något slitet halvfranskt gulddek. band. VIII. 243 s. 200:-Från grekiskan av Johan Fredrik Johansson. Slitet band. Trasigt kapitäl.

286Hovgaard A. Nordenskiölds rejse omkring Asien og Europa. populairt fremstillet efter mine dagboger. Med 3 kaart, 24 tontryck och 22 i texten indrykte billeder. Kjöbenhavn 1881. Forlagsbureauet. Vackert blindpressat gulddekorerat klotband. Indbunden hos J.Poulsen. 356 sid. Illustrerad. 700:-Gott skick.

287Hubertus. Jagt- och skärgårdslif. Nya jagtminnen och äfventyr. Stockholm 1894. Albert Bonniers. Halvfranskt band med mjuka klotpärmar. (2) + 170 s. + (2). 200:-Fuktfläck på ryggen.

288Huc. Resa i Kina. Stockholm 1864. Axel Hellstens förlag. 8:0. 390 s. Samtida halvfranskt band. 350:-

289Hughes William (ed). Philips' Cabinet Atlas of Modern Geography. Constructed from the latest and most authentic sources. With a copious consulting index. London No date (late 19th century). George Philip and Son. 4:o. Red blindpressed golddecorated cloth. Contains 45 lithographic colour maps + 28 pages of index. 750:-Shelf ware. Dirty boards.

290Hulot M. Instruction sur le service de l´Artellerie. A l´usage de MM. les Élèves de Écoles militaires établies à Sain-Cyr et à Saint-Germain; Precedee d´une Instruction sur les armes a feu at armes blanches portatives. Paris, Magimell. 1813. Troisiéme edition. Contemporay green halvleather binding with red title field. Golden title text. Gold decorated spine with small flowers. Marbled boards. xii, 283 pp. + 4 folding plates. 3300:-Standard artillery book, fine condition.

291Hülphers A.A. Andra afdelningen, Innhållande tredje, fjerde, femte och sjette delarna af Geographien öfwer Swerige. UO UÅ. Halvläder band med marmorerade pärmar. 288 s. samt stort register. 500:-Saknar titelsidan. Ort och År kan inte fasställas.

292Hunter /William, of the Inner Temple) A ShortView of the Plotical Situation of the Northern Powers: Founded on Observations Made during a Tour trought Russia, Sweden and Denmark, in the last seven Months of the year 1800. With Conjectures on the Probalble Issue of the Approaching Contest. Printed for John Stockdale, 1801. 8:o Unbound. This pamphlet, contains interesting political and economical observations. It ends on p. 111, with the verso blank, but fo no obvious reason has the catchword CHAUCARD`S at the foot of p. 111. 900:-The titlepage with some foxing the rest of the pamphlet clean.

293Hutchinson Alex H. Try Lapland London 1870 Chapman & Hall. 228 pp. Green contemporary clothbd. Exlibris. Ills and folded map. A fresh field for summer tourists. 1100:-The folded map with a tear. (2 cm).

294Hägg J., Trolle H af. Minnen och anteckningar från ångkorvetten Gefles expedition till vestkusten af Afrika och Medelhavet åren 1864-1865 under befäl af Herr Kaptenen och Riddaren m. m. A. Pettersén. Stockholm 1867. Bonniers. Blindpressat klotband med pärmdekor i guld. 323 s. 16 ill. samt 2 kartor. Bunden hos I. Elkan. 1500:-Skadad i övre och nedre kapitäl.

295Hägg J. och Trolle af H. Ångkorvetten Gefles expidition till Vestkusten af Afrika och Medelhavet åren 1864-65. Under befäl av herr kaptenen och riddaren mm. A. Pettersén. Sthlm. 1867. Bonniers. First edition. 8:o. Golddec. orig. clothband in good condition. (vi), 323 pp. (i). Complete with 16 fullpage plates and 2 coloured fold maps. The expidition went to Liberia, Alexandria and the Greece islands. 1864-65. 1500:-Good condition

296Högberg D. Svensk Flora innefattande Sveriges Phanerogamvexter; Med en kort, förberedande Vextlära. För Nybörjare. Örebro 1843. N.M. Lindhs Boktr. P.m. Lindhs Förlag. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. viii, 92 s. (vextlära) + 294 s. (floran) inkls, Register. + 3 helsides plrs. med växter. 850:-Fint skick.

297Hökerberg Lars (red)., Sturzen-Becker Vilh. (utg). Hemvännen. Illustreradt Månadsblad. 1875-1878. Första årgången - Fjärde årgången.. Stockholm 1875. P.A. Norstedt & Söner. Halvläderband med gulddekorerad rygg. 96 + 96 + 96 + 104 sid. Rikligt illustrerad med träsnitt. 1000:-Slitna inre falsar och ryggen. Veck och reva på försättsbladet.

298Hörling Folke. Genom kikaren. Skövde U å. NLT. 4:0. Förlagsband. 111 s. Ill. 150:-

299Irving Washington Christopher Columbus, hans lefnad och resor. Stockholm 1862. Axel Hellstens Förlag. Halvläderband med guldtext på ryggen. 225 s. 3 st träsnitt. 200:-Slitet av ålder.

300--- Christopher Columbus, hans Lefnad och Resor Översättning, med 3 träsnitt. Stockholm 1862. Tryck hos Axel Hellsten. Samtida halvfranskt band med texten: Praemium den 1 Juni 1872, i guld präglat på främre pärmen. (xiii) 225 sid. 300:-

301Iser Carl. Folkslagens historia. Örebro 1807. Tryckt hos Nils Magnus Lindh. Utgiven på eget förlag. Två del. i 1 vol. Halvfranskt band med 4 upphöjda bind. Vol 1, 1-268 s, vol. 2, 1-164 s, saknas till 259. 27 kolorerade planscher. Ej komp. 2500:-Gott skick.

302Jackson Wray J. Det röda, röda vinet. En nykterhetsberättelse. Stockgholm 1898. H. Nilssons förlag. Andra upplagan. Dekorerat orginalklot. 358 s. + (2). 250:-

303Jacquemart Albert. Histoire du Mobilier. Paris 1876. Hachette. Beautiful golddec. red halfleather bd. 4to. Gilt edges. Cover dec. renaissance style by A. Souze. 665 pp. 200 illustrations. Text covers antique furniture, tapestries etc. 850:-From Skottorps book collection.

304Jacques. Svenske Kuplettsångaren - humoristiska kupletter, soloscener, föredrag. Stockholm 1893. F.C. Askerbergs förlag. 12:o. Halvfranskt band. 168 s. 80:-

305James J.T. Journal of a tour in Germany, Sweden, Russia, Poland in 1813-14. London 1819. 2 vol. Helläder band. (XVI), 470, 447 pp. Många planscher. Vol. 1 Främre pärmen lös, ryggen skadad. Vol. 2 ryggen fläckad. Inlagan fin. Leatherbd. Damaged on both vol. 3000:-

306Jaques-Henri-Bernadin de Saint-Pierre. key.case. Oeuvres. Paris 1836. Two volumes. Halfleather bd. with gold dedecorated raised backstrip. One volume damaged by tear in backstrip, approx. 3,5 cm from bottom of backstrip. Spine intact. 654, 768 pp. 700:-

307--- Oeuvres. Paris 1836. Two volumes. Halfleather bd. with gold dedecorated raised backstrip. 654, 768 pp. 1500:-Good condition.

308Jedeur Elof. Odéum. En samling af öfversatta lyriska skaldestycken jemte biographier och orginalförsök utgifne af Elof Jedeur. Götheborg 1832. tryckt hos Sam. Norberg. Pappband. (2) + VI + (2) + 432 s. + 3 utvikbara notblad. 500:-Ryggen lite sliten. Inlagan är hel och ren.

309Jerndorff Aug, Richardt Chr. Romance og digte - Danske og Norske. Kjobenhavn 1882. Gyldendalske boghandels Forlag. 4:o. Gulddekorerat klotband. (4) + 1 - 197 s. + (3). Illustrerad med vinjetter och teckningar. 150:-

310Jürgensen Fritz. 84 Tegninger. Med ett Portraet, tegnet af ham self samt en biografisk Skizze af P. Hansen. 3 volymer i ett band. Kjobenhavn. 1875-1888. Jacob Lunds förlag. Samtida gulddekorerat halvfranskt band. 4:o. (2), 16 sid. (Biografisk text) samt 84 helsidesplanscher. Vol I: (40 tegningar. Kjobenhavn 1888), Vol II: (20 tegningar. Kjobenhavn 1875), Vol III: (24 efterladte teckningar. Kjobenhavn 1875), (2). 700:-1 teckning lös. genomgående lagerfläckad.

311Kaufmann Richard. Från "Verldens hufvudstad". Nya Pariserskisser. Stockholm 1887. Bonniers förlag. Förlagets rikt dekorerade röda originalklot. (2) + plansch + (2) + utvikbar plansch + 383 s. + (1). Rikt illustrerad. 300:-

312--- Pariserlif på 80-talet. Nya skizzer från det moderna Frankrike. Stockholm 1885. Albert Bonniers förlag. Vackert dekorerat beige klotband i silver, svart, rött, blått och vitt. Med blindpressad spegel på bakre pärmen. (4) + 382 s. + (2). Rikt illustrerad med 6 plansher samt talrika teckningar av franska konstnärer löpande i texten. 200:-Bakre pärmen något rödfläckad.

313Kellgren. Joh. Henr. Samlade skrifter. Stockholm 1796 - 1800. Tryckt hos Johan Pehr Lindh. 3 samtida icke uniforma marmorerade, gulddekorerade halvfranska band. I : Frontispise + titelsida + (32) s. (underrättelser). + 287 s. II: Titelsida + (4) + 321 s. III: Titelsida + (3) + 305 s. + (3). 1250:-Första bandet tr, år 1800. Andra bandet tr, år 1800, Tredje bandet tr, år 1796. Trevligt svit i samtida band även om de inte uniforma.

314Kingston W.H.G. På Amazonflodens stränder. Stockholm 1896. Askerbergs förlag. Dek. klotband. 439 s. Talrika illustrationer. 100:-Något lös i bindet.

315Kjellin Carl Erik. Försök till en Elementar Lärobok i Astronomien, innehållande, jemte Inledning till Läran om Globerna, en kort Underrättelse om Verldssystemet, samt Anvisning att lära känna Stjernorna. Stockholm 1822. A. Wiborgs förlag. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar och stänkta snitt, samt gulddekorerad rygg. XVIII + 279 s. samt utvikbar tabell + (1) + tre utvikbara graverade planscher. 350:-Yttre falsen spräckt. Nött av ålder.

316Klee Fr. Europa från år 1815 till närvarande tid. Stockholm 1860. Bonniers. Marmorerade snitt. 3 delar i 2 volymer. Samtida halvfranska band. 797, 746, 304, XXII s. 650:-Gott skick.

317Klemming G.E. Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875 Bibliografi Stockholm 1863-79 Imiterat pergamntband med röda titelfält i läder samt guldtext.(4), 651, (1) sid. 650:-Fint skick.

318Klinckowström A. Bref om de Förente Staterne, författade under en Resa till America, Åren 1818, 1819 och 1820. Förra och senare delarna. Stockholm 1824. Ecksteinska Tryckeriet. Samtida gulddekorerat halvfranskt band med marmorerade pärmar. 496 sid. Graverad titelsida (Amerikanska örnen och skölden), Smutstitelsida (Bref om de Förenta Staterna etc. Förra delen), (2), IX pp. 1 - 242 pp. (2), Graverad titelsida (Som ovan), Smutstitelsida (Bref om de förenta Staternas etc. Senare delen.) III-VIII PP. (2), 243 - 496 pp. Spricka i yttre falsen. Innehåller Klinckowströms brev till allmännheten där han bland annat berättar om sin visit hos president Monroe den 12:e februari 1819. Dessutom: Beskriviningen av Floridas ockupation. "Nödvändig för Förenta Staterna." Brev från New York 1819 respektive 1820. + 1 utvikbar Sjöfartstabell. (Förteckning på Ångbåtarna på Missisippi och dess biströmmar, som komma och gå från New Orleans, under loppet af år 1819. På baksidan: Förteckning öfver Ångbåtarna i New York. Namn på ångbåtarna i Philadelphia år 1818). 4000:-Tidig och ovanlig skildring av USA.

319Klingspor Carl Arvid. Svenska slott och herresäten. Ekenäs Stockholm 1887: Centraltr. 4:0. Bunden i ett samtida halvfranskt band med 29 sid. text samt en helsidesill på slottet. 400:-Från Svenska Turisföreningens Bibliotek.

320--- Svenska Slott och Herresäten. Horn Stockholm 1885. I Haeggströms Tr. 4:0. 22 sid. Bunden i ett samtida halvfranskt band. En helsidesill. av slottet. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

321--- Svenska slott och herresäten. Högsjögård. Stockholm 1885. I. Haegströms boktr. Bunden i ett samtida halvfranskt band. 4:0. 29 sid. samt 2 helsidesills. i färg. 400:-Från Svenska Turistföreningens bibliotek.

322Knorring Oscar von. Genom Lappland, Skåne & Seeland Sthlm. 1874. P.A. Nordstedt & Söner. Brunt klotbd. 396 s. + reg. Ills. Nött bd. blekt rygg. Reva i övre kapitäl. 400:-Efter en äventyrlig resa i lappland i slutet av 1800-talet skrev journalisten och författaren O.v.K. bl.a. sin initierade skildring om samernas kultur, traditioner och levnadsförhållanden.

323--- Två månader i Egypten Stockholm 1873. Norstedt & Söner. Modernt klotbd. Med 2 kartor 16 träsnitt och litografier. 331 s. 800:-Gott skick

324--- Två månader i Egypten. Stockholm 1873. P.A. Norstedt & Söner. Halvfranskt band med svarta pärmar. Frontespis + (8) + 331 s. + errata + utvikbar karta över Suezkanalen + utvikbar plansch över Suezkanalen. Illustrerad med 16 träsnitt och lithographier. 675:-Ursprungligen från Linköpings Arbetareförenings Boksamling.

325Knös Teodor. Skildringar från Korsika, jemte några reseminnen från Nordafrika. Stockholm 1880. Bonniers. Klotband. 138 s. samt fem planscher. 300:-

326Kolthoff Gustaf. Vårt villebråd, beskrifvet af jägare och fackmän. Stockholm 1896. Fr. Skoglunds förlag. 2 volymer. Dekorerade klotband. 8:o. 826 s. Ill. 700:-Fint skick.

327Kongl. Vetenskaps Academie. Hofcalender för året 1802./Sveriges Krigs- och Civil Calender för året 1802/Stockholms stads-calender för året 1802. Stockholm Uå. Samtida pappband. 152, 146, samt register, 138 s. 500:-

328[Kortspel]. Illustrerad Patience-bok. Sjuttio Patiencer med kortbilder i färgtryck. Andra genomsedda och tillökade upplagan. Stockholm 1887. Hugo Gebers Förlag. (4) + 120 s. Illustrerad med teckningar i rött och svart. Förlagets gröna klotband med spegel i svart på främre pärmen. Monterade spelkortskopior i hörnen, pärm- och ryggtitel i svart. Blindpressad spegel på bakre pärmen. 250:-Första fyra sidorna lösa. Kapitäl samt fot lätt slitet av ålder samt något stötta hörn.

329Krok Johan Peter. Maxel, parodi på Axel, af Esaias Tegnér. Med Dedicationer yill "Frithiofs Skald," Minerva och Argus, samt ett Företal om litterärt tadel och beröm i allmänhet. Stockholm 1830. Carl Deleén. Brunt pappersomslag med författare, titel samt tryckort, -år skrivet med bläck på framsidan. 73 s. + (1) rättelser. 200:-Lätt fläckad inlaga samt hundöra på sid 25.

330Kropotkin Peter En anarkists minnen. Stockholm 1907. Ljus förlag. Klotband. 168, 196 s. 150:-

331Kühner Raphael (ed)., Xenophontis. Xenophontis de Socrate Commentarii. Londini 1858. Sumptibus Hennings. Contemporary golddecorated halfleather binding with marbled boards. Gold ornamented back. Red title field in leather with gold letters. (10), X-XII (Prefatio), 548 pp. 300:-Small damage in the head.

332Kullberg Eduard. Sjömanna-sällskapets i Göteborg kalender År 1874. Göteborg 1874. Göteborgs sjömannasällskaps förlag. 52 s. Grått häfte. 100:-

333Kungl. Maj:t. Kungörelser. 1810. Stockholm 1810-1811. Tryckt i kungliga tryckeriet. Samtida gråkappa. Innehåller ett hundratal kungörelser som dateras från januari till december 1810. Innehåller bl.a. fredsfördraget med Napoleon som slöts 6 januari 1810 och ratificerades 2 februari. 2500:-Lite sliten rygg.

334--- Kungörelser. 1811-1812. Stockholm 1811-1812. Tryckt i kungliga tryckeriet. Samtida gråkappa. Innehåller ett hundratal kungörelser som dateras från 9 januari 1811 till 30 december 1812. 2500:-Lite sliten rygg.

335--- Svensk författnings-Samling. Stockholm 1861-1978. Tryckt i Kongl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner. Blått pappband. Innehåller ett flertal författningar mellan åren 1861-1878. 250:-Skadad fot. Naggad kapitäl. Nött i hörnen.

336Kungl. Medicinalstyrelsen. Handbok för Vaccinatörer. Stockholm 1884. Ryggklotband. 62 s. 275:-

337Kågén Elis. Från Tranåsbyggden. Åren 1780-1930. Linköping 1978. Elis Kågens Förlag. 321 sid. Ills. Hembygdshistoria. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

338Köhler L. Norrige 1814. Historisk-Romantisk Målning. Stockholm 18744. 2 delar i 1 band. Ryggläder band. 182 + 177 s. 225:-

339La Societe Des Tourists Suedois. Suede. Queslques renseignements pour les touristes visitant le pays du soleil de minuit. No. 8. Stockholm 1895. Wahlström & Widstrand. Oböog 8:0. 64 pp. Illustrated in b/w photographs. 200:-From Svenska Turistföreningens Bibliotek.

340Laboulaye Edouard. Förenta Staternas Historia från de första kolonisationsförsöken till unionsförfattningens antagande. I-III. Stockholm 1867. L.J. Hierta Förlag. 2 band. samtida röda gulddekorerade halvläderband med marmorerade pärmar. Marmorerade snitt. 325:-Lätt nötta av ålder. Banden är felmärkta. Band 1 innehåller vol III och band 2 innehåller vol I, II.

341--- Förenta staternas historia I-III. Stockholm 1857. Hiertas. 3 delar i 1 volym. Halvfranskt band. 311, 303, 389 s. Ill. 300:-Slitna falsar.

342Lagercrantz Bo. Josabeth Sjöbergs värld. Stockholm 1969. Stockholms stadsmuseum. Häftad. 35 s. + (1). Illustrerad med 6 dubbelsidiga färgplanscher. 100:-

343Laing Malcolm. Esq. The poems of Ossian. Containing the Poetical Works of James Macpherson Esq. in prose and rhyme: With notes and illustrations Edinburgh, 1805.: Printed by James Ballatyne. In two volumes. Contemporary leatherbinding in fine conditions, with richly gold ornamented backs. Vol I. Engraved Fronts. lxix.(3) 579 pp. Vol II. ii. 634 pp. 2800:-The father of romanticism.. Old signature in the corner of the title page.

344Lamartine. Voyage en orient, 1832, 1833. Sammandrag i ett band, med upplysande noter af historiskt, geographiskt och grammatikaliskt innehåll samt fullständig ordbok, till bruk vid undervisningsverken bearbetadt... Stockholm 1847. Zacharias Haeggström. Andra förbättrade upplagan. Samtida halvfranskt band. (4) + 266 s. + (2) + CXC ordbok + (2) reklam. 400:-Lamartines text på franska, förord, innehållsförteckning o.s.v. på svenska. Reva å sid IX-X i ordboken, ingen textförlust. Reva i inre marginalen sid 15-16. Inre falsen skadad sid 16-17.

345Lamartine A. de. Franska revolutionen 1848. I-II. (i ett band). Lund 1849. Bernh. Cronholms förlag. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg. Frontespis + (2) + 1-302 s. + (2) + 1-334 s. 200:-Bandet slitet av ålder, inlagan brunfläckad.

346--- Histoire de la Russie. I-II. Paris 1855. Perrotin, Libraire-Éditeur. 8:o. 2 volumes. Contemporary halfleatherbd. Marbled boards. Light brown golddecorated spine with title label in dark leather with gold text. Marbled edges. Titlepage + 396 pp + 1 p : Titlepage + 403 pp. 1600:-Signature on front leaf in both volumes. Sligtly worn corners. Interior with foxing.

347Laurie André. Den stora magneten, eller, fyra veckor på månen. Stockholm 1889. Hugo Gebers förlag. Halvläder band med marmorerade pärmar. Marmorerade snitt. 341 s. Ill. 1000:-Exlibris.

348 Le Keepsake Francais 1840. Londres 1840. Asher & Co, Fleet Street. Contemporary clothbinding with gilt edges. (ii). Frontespiece (Titelpage with engraving from Heaths Picturesque Annual for 1839) (ii) 48 pp. Contains 24 fullpage engravings. 1500:-Faded spine.

349Lee Mrs. R. ANECDOTES OF THE HABITS AND INSTINCTS OF THE BIRDS, REPTILES, AND FISHES. With Illustrations by Harrison Weir. London Grant and Griffith, MDCCCLIII. (1853). Publishers blue decorated clothbd. vi, 410 pp.+ 24 pp. (a cat. of new and popular works)+ 6 plrs. Spine broken 1100:-

350Lenngren Anna Maria. Samlade skaldeförsök. Stockholm 1890. Bonniers. 4:0. Halvklot band, något slitet. 144 s. Ill. 100:-Illustrationer av Carl Larsson.

351Licausi Eugenio., Parisio Nicola. Società Alpina Meridionale. Bollettino trimestrale. 1898. Num. 1-4. Napoli 1898. Half leather bind with marbled boards and edges. (1) titel page (for 1897) + (2) table of contents (for 1897) + 168 pp. Ill. 350:-From the STF library. Some shelfwear. Interior very good.

352Lignell And. Beskrifning öfver Grefskapet Dal. Stockholm 1851-52. Norstedts. 2 volym. Halvfranska band. XVI, 446, 267 s. 1000:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

353Liljeblad F. Svenska rikets vapen. Stockholm Norrköping 1878. Dekorerat orginalklot med pärmtitel i guld. Oblong 8:o. Errata + 16 chromolitograferade planscher + plansch i s/v + (4) + 1-10 s. 500:-Nött av ålder, lös i bindet. Inlagan i bra skick dock lätt fläckad.

354Lillihöök John. Tvenne år bland Zouaverne, minnen och anteckningar från fälttåget uti Italien och expeditioner uti Afrika åren 1859 och 1860. Stockholm 1861. Bonniers. Förlagets gulddekorerade klotband. Front + (6) + 338 sid. + (2). Illustrerad med planscher i både färg och s/v. + utvikbara kartor. 575:-Bandet slitet i inre / yttre falsar. Inlagan i fint skick.

355Lindeberg Anders m.fl. Svenska Minnen. Stockholm 1836-8. 2 vol. Samtida röda halvfranska band, något skadade, gulddec. Ryggar. 192 + 192 s. 96 litografier + 2 litograferade titelblad. 1400:-Band 2 är sprucken i falsarna.

356Lindström Carolus Ferdinandus. De paroecia Rättvik in Dalekarlia dissertatio. Stockholm 1839. Halvfranskt band (slitet). 12 s. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

357Loliée Frédéric. Talleyrand. Stockholm 1915. C.E. Fritzes Bokförlags Aktiebolag. Blått halvklot med marmorerade pärmar. 274 sid. S/v ill. 150:-

358Lovett Richard. United States Pictures. Drawn with pen and pencil. England 1891. The religious tract society. 4:0. Beautifully gold dec. clotbd. 223 pages. Ill. Inlagan något fläckad. Moderate Foxing throughout the interior. 450:-With a map and 157 engravings. The inside with some foxing.

359Lundequist N. W. Sweriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen 1734. Nionde upplagan. Med tillägg af de Stadganden, som tillkommit på grund af sednaste Riksdag, till Maj 1861. Stockholm 1861. B.A. Huldbergs Bokhandel. Tryckt hos J.W. Lundberg. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 307 s + 219 s bihang. 250:-Skada i kapitäl, falsar och fot. Kantstött.

360Lundgren Egron. En målares anteckningar II. Indien utdrag ur dagböcker och bref. Stockholm 1874. Norstedts & Söner. Gulddekorerat klotband. (8) + 1 - 242 s. + II. 250:-Ryggen blekt av solen med lätt skada.

361--- Lediga stunder främmande Land. Utdrag ur Dagböcker och Bref. Stockholm 1873. P.A. Norstedt & Söner. klotband. 246 s. 150:-Exlibris

362--- Lediga stunder i främmande land, utdrag ur dagböcker och bref. Stockholm 1879. Norstedt. Halvklot band. 246 s. Övre titelsidan avklippt. Några ill. 200:-Sid 1 lagad. Ex libris.

363Lundin. Minnen från en resa i Sverige. Stockholm och stockholmare. I. Stockholm 1869. L. Lamms Förlag. 139 s. 300:-

364Lundmark Knut. Nya himlar. Från stjärnkunskapens gryning till vintergatornas vintergata. Stockholm 1943. Nordisk Rotogravyr. 4:0. Pergamenryggband med övre guldsnitt. 764 s. Ill. 2000:-

365Lundqvist Berndt. Från Luleå till Ofoten, reseanteckningar. Stockholm 1888. Pappbd. 30 s. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

366Lytton Edward Bulwer. Harold, sachsernas sista konung. Stockholm 1848. Bonniers. 2 delar i 1 band. Halvläderband med marmorerade pärmar. Ljusblå blekta snitt. band. 296, 272 s. 125:-

367Malm Wilhelm Konstnärs-gillets Album. Häfte 1-6. Vacker lackerat halvläderband med vackert hand marmorerade pärmar. Rikt gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind och orange titelfält med guldtext. Övre guldsnitt. Marmorerade inre pärmar. Folio. Bandet är senare datum och gjort hos Gustaf Hedbergs bokbinderi i Stockholm. Innehåller 17 helsides litografier av bland andra Marcus Larsson. Avbildningar av Stegeborg, Kalmar slott, Marstrand, Karlskrona mm. Blå Slussen av Billmark saknas i detta ex. samt den separata utgivna texten. 6000:-"Denna samling af Stentryck utförda efter nu lefvande svenska konstnärers Originalteckningar är ämnas att utgöra 6 á 8 häften med 3 plancher i hvarje. Arbetet uföres af de förnämsta lithografer samt tryckes på de bästa Officiner i Paris, Köpenhamn och Stockholm. Priset på hvarje häfte är 2 Riksdaler Banko. Särskilt utgifves en text, författad af våra utmärktare litteratörer."

368Mangor A M. Kogebog for smaa huusholdninger, indeholdende Anviisning til forstjellige Retters og Kagers Tillavning, med nöiagtig angiven Maal og Waegt. I-II. Köpenhamn 1857. Thieles Bogtrykkeri. Elfte upplagan. Samtida halvfranska band med marmorerade pärmar och guldornerade ryggar. XVIII + 298 s. : VIII + 176 s. 1200:-Banden nötta av ålder. Band två med spräckt fals, ca 2 cm.

369Manning S. Lovett R. Faraonernas land, eller Egypten och Sinai skildrade i ord och bild. Stockholm 1989. Fosterlands-Stiftelsens förlag. 4:0. Dek. klotband. 196 s. Ill. 150:-Något sliten.

370Mariager P. (övers), Pouchet, F. A. Dr. Naturens Vidundere. Populaire Naturskildringer fra det uendeligt Smaaes og det uendeligt Stores Verden. Kjöbenhavn.1869. Thieles Bogtr. Philipsens forlag. Samtida halvfranskt band . XX 475 s. samt 182 illustrationer många helsidesills samt en Cromolithografi. Gott skick. 650:-Oversat og bearbeidet efter Originalets anden Utgave. Fina avbildningar av dinosaurier från forskningens barndom.

371Marlitt e. Antmannens piga. Samlade berättelser. VIII. Stockholm 1881 Bonniers. Halvfranskt band. Guldornamenterad rygg. Marmorerade pärmar. 200 sid. 175:-gott skick.

372Marmontel, J. F. Belisaire. London 1825. pp. 216 + iii. Green full leatherbd., w exterior gilt detelles and goldornated backstrip with title on red titlefield in leather. 12:o. Nouvelle edition: Revue, corigee, et suivie de notes instructives par L.T. Ventouillac. 1250:-Small stains on boards othervice in good condition.

373Marmontel M. Nouveaux Contes Moraux. Nouvelle Édition. I-III. Stockholm 1799-1800. Chez Jean Christ. Holmberg. 3 parts in 1 volume. Contemporary halfleatherbd. Marbled boards. Blue edges. Golddecorated spine. (3) + 2-168 : (3) + 2-174 : (3) + 218 pp. 800:-Slighlty worn outer hinges. Worn edges. Otherwise in good condition.

374Marryat. A diary in America, with remarks on its institutions. France 1839. Printed by Chapelet. Baudry's European Library. Halfleatherbd. Somewhat worn bd. 2 volumes. 345, 353 pp. 725:-Exlibris. Vol II:s spine is loose.

375Martin Aimé L. Éducation des Méres de Famille ou de la Civilisation du Humain par les Femmes. Paris, Charpentier 1847. 321 pp. Halfleather with golddecorated spine. Marbled inner boards. Beatifully marbled edges. 5th edition. 400:-Only tome premier(vol I).

376Mason Nicholas (ed.)., Perry, George (ed.). Rula Britannia. The Victorian world. Westerham (Kent) 1974. Times Newspapers Limited. 4:o. Publisher's clothbd with dust-jacket. 254, (1) pp. Richly illustrated, to some extent in colour. 125:-

377May A. A course of English reading, compiled from standard authors in prose and verse with notes. Stockholm 1854. P.P.Elde. Second edition. Contemporary half leather with marbled boards and gold letters on the back. XVII + (1) Errata + 264 pp. + (1) 'Lately published by the same author'. + (1). 200:-Worn by age. A little stained inside.

378 Meddelande från Nordiska Museet 1897. Stockholm 1898. Halvfranskt band. 274 s. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

379 Meddelande från Nordiska Museet 1898. Stockholm 1900. Halvfranskt band. 400 s. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

380 Meddelande från Nordiska Museet 1899-1900. Stockholm 1902. Halvfranskt band. 234 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

381Mellin G.H. Krigen och Statshvälfningarna i våra dagar. Stockholm 1848. Norstedt & Söner Förlag. Samtida lite nött halvläderband, marmorerade pärmar, Graverad titelsida, 212 sid. + 10 utvikbara kartor i stålstick + 27 utsigter i stålstick. 1400:-Gammal namnteckning på försättbl. samt ägarstämpel å främre pärmens insida. enstaka åldersfläckar i inlagan.

382--- Sveriges nomader. Bilder från fjellöknarnas herdelif. Stockholm 1876. Bonniers. Halvfranskt band. 141 s. 500:-Aqvareller från en resa, af. R-y samt En hemlighet för verlden af Emilie Flygare-Carlen.

383Meyer Gustaf red. Album för litteratur och konst Stockholm 1890. Beijers. 4:0. Dek. klotband, något slitet. 79 s. samt planscher. 150:-Bidrag bl.a. av Bååth, Melin, Rydberg, Warburg.

384Moberg Peter. Försök till en praktisk lärobok för svenska nybegynnare i Engelska Språket. Stockholm 1831. Isaac Utter. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 430 s. 500:-Slitna hörn.

385 Moderne Kunst in Meister-Holzscnitten nach gemälden und skulpturen. Berühmter meister der gegenwart. XIV. Band. No date (ca 1900). Verlag von Rich. Bong. Folio. Richly golddecorated clothbd. Marbled inner boards. 424 pp. LXXXVIII full page b/w ills. Richly illstrated with some in colour. 1000:-Worn binding. Titlepage has been folded. Bumped corners. Worn head and foot. Some water damage on the title page and index page in the edges.

386Molière. Oeuvres complètes de Molière. Paris 1876. Charpentier et C.le, libraires-editeurs. Contemporary half leather with golddecorated spines and gilt edges. (6) + XCII + 610 pp. + (1) + (5). : (6) + 602 pp. + (1) + (5). : (8) + 711 pp. + (1) + (4). Illustrated with numerous copper engravings by Moreau jeune. 1500:-Page 581-584 in first volume detached. Otherwise a nice and clean set.

387Mollien G. Resa i det inre Afrika till floderna Senegals och Gambias källor. På Franska regeringens befallning företagen åren 1818, 1819. Samt Resa i Columbien åren 1822 och 1823. Stockholm 1825. Halvfranskt band. (XI), 178, (VI), 295. 1 stick föreställande Bolivar. Exlibris. 1500:-

388Molloy Fitzgerald. Ryska Hofhistorier. Skildringar från det adertonde seklet. Stockholm 1906. Wahlström & Widstrand. Rött halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind. 8:o. 327 sid. 400:-Fint skick. Namnstämpel och namnteckning på smutstitelbladet.

389Montelius Oscar. La Suéde préhistorique. Stockholm 1874. Norstedts. Brown clothbd. 172 pp. Ills. 500:-From the Swedish Turistorganisation.

390Morel Emma. Mythologie Épurée a l'usage des maisons déducation pour les deux sexes augmentée d'un Questionnaire, de Notes Géographiques, et d'une explication de la Mythologie par l'histoire. Tours 1880. Alfred Mame et Fils, Éditeur. Spine cloth. 12:o. 178 pp. B/w ills. 150:-Worn by age. Names written on the inside of the front board.

391Morin. Morin's handbok i praktisk mekanik. Stockholm 1862. Norstedts. 571 s. samt 10 utvikbara planscher. Bakre häftesomslaget borta. 200:-Berabetad av I.S. Bagge efter fjerde original-upplagan.

392Mounteney-Jephson A.J. Emin Pascha och de upproriska i Sudan. Stockholm 1891. Dek. Klotbd. Svenska upplagan utgifven af E.W Dahlgren Norstedt & Söner Förl. 441 sid. inkls. reg. Rikt illustrerad samt karta och facsimile av mahdins brev till Emin pascha 550:-Fint skick

393Mühlbach Louise. Fredrik den Store och hans syskon. Vol I - II. Stockholm 1859. Bonniers. Samtida guldornamenterade halvfranska band. Vol I: 516 sid. Vol II: 452 sid. Övre och undre kapitälskada å vol I. Blekta av tiden. 500:-Nötta i falsarna.

394Müller Sophus. Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske archaeologi. Köpenhamn 1897. Det Nordiske Forlag. Halvpergament med mörk titeletikett i läder på ryggen samt marmorerade pärmar. (6) + 712 s. Med 441 textillustrationer i s/v samt 6 planscher i färg. 500:-

395Müller Wilhelm Beckers världshistoria. I-V. Stockholm 1896-98. Albert Bonniers Förlag. 7 samtida gulddekorerade ryggläderband med klotpärmar. Förgylld titeltext. Marmorerade inre pärmar. (v).440 sid.(i).ill. + 4 kartor. (iii) 368 sid. ill. + 4 kartor. (iii) 419 sid.(ii) + 2 kartor. (iii), 350 sid.(ii) + 3 kartor. (iii), 385 sid. (iv). + 1 karta. 500:-Vackra band. Mindre kapitälskada på vol III. I övrigt i gott skick.

396Mundy. G.C. Vandringar i Australien och Vandiemens land. Bearbetad av Friedrich Gerstäcker. Sthlm 1857. J.L. Brudins förlag. Hfr. band. Guldek. rygg.Nedre vänstra hörnet å framsidan skadad. En tidig skildring av Australiens land och folk jämte en ingående beskrivning av englands deportering av fångar till Australien. XI sid. 393 sid.(i). 1800:-

397[Münnich Hans Herman Vilhelm] Peppar och salt på Wallenbergska Förklaringen öfver polisbragderna i mars 1864. Med porträtter af Polismästaren Wallenberg och "vittnet" Lindqvist. Stockholm 1864. N. Marcus. Häfte. 21 s. + (3). Med två illustrationer. 150:-Sliten rygg.

398Munthe Arnold. Svenska Sjöhjältar I. Gustaf von Psilander. Stockholm 1899. Norstedts. Häftad. Liten 4:0. 62 s. Ill. Bruntonad och med namnteckning på framsidan. 75:-Svenska sjöhjältar I.

399Murray Lindley. English Exercises, adapted to Murray´s English Grammar. Highland Ousegate 1810. Wilson & Son. 14th edition. Contemporary leatherband. (1), 227 pp. (1). Grammar with a lot of exercises. 300:-Upper capital small damage.

400Mynster J.P. Predikningar. Andra delen. Stockholm 1819. Haeggström. Ryggläderband. Marmorerade pärmar. 234 sid. 125:-Hörnen stötta.

401Möllhausen Baldvin. Vandringer gjennem det vestlige Nordamerikas prairier og adorkener fra Missisippi til Sydhavets kyster. Köpenhamn 1862. Halvläderband. (XVI),476 s. Med lithografier i tontryck samt 1 utvikbar karta. 2000:-Lätt sliten i falsarna.

402Nansen Fridtjof. Eskimålif. Stockholm 1891. Gebers. Dek. klotband. 260 s. Ill. 975:-

403--- Fram öfver polarhafvet. Den Norska polarfärden 1893-96. Stockholm 1897. Bonniers. 2 volymer. Röda gulddekorerade klotband. 539, 570 sid. Illustrerad genomgående i texten samt utvikbara kartor. 750:-Banden något slitna i hörn och kapitäl i övrigt fint skick.

404Nathorst A.G. Eld och svärd i Sudan eller skräckväldet under Mahdin och Kalifen Abdullahi. Stockholm 1896. W. Billes bokförlag. Halvläderband. xii. 584 s. Med 40 Illustratione i s/v. 250:-

405Nicander Karl Aug. Pittoreskt universum eller taflor ur hela den kända verlden. Stockholm 1847. Bonniers. Andra upplagan. Halvfranskt band. Liggande 8:o. 181 s + (5). Med 48 stålgravyrer + graverad titelsida. Första bandet av 4. Främre pärmen lös. 800:-

406Nicander Karl Aug. och Mellin G.H. Pittoreskt Universum eller taflor ur hela den kända verlden. Första bandet. Stockholm 1838. A. Bonnier. 1 bd. av 4. Andra upplagan. Tvär 8:o. Halvfranskt band. 180 s. 24 st. stålgravyrer ur Bibliografiska Institutets Konstanstalt i Hildburghausen. Engravings from landscapes, cities and architecture from all over the world. 800:-One spine broken. Sligtly foxed in the beginning.

407Nicander Karl August. Hesperider. Örebro 1835. N.M. Lindh. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar och stänkta snitt. (4) + 329 s. + (1). 350:-

408--- Minnen från Södern. Efter en Resa i Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien. I-II. Örebro 1831-1839. N.M. Lindhs boktryckeri. Samtida halvfranska band med marmorerade pärmar och snitt samt rikt gulddekorerad rygg. 10 böcker i två volymer. Volym I: 1:a - 4:e boken. (1) Litograferad plansch + (8) + 327 s. + (1) rättelser. Volym II: 5:e - 10:e boken. (1) Litograferad plansch + (4) + 435 s. + (1) rättelser. Illustrerad med ovannämnda 2 litograferade planscher. 1000:-Exlibris på insidan av främre pärmarna samt namnteckning på båda försättsbladen. I band I är försättsbladet och lithografien lätt fläckade. Lite sliten i hörnen, annars i gott skick.

409NIEMEYER, AUG. H. Utkast till akademiska föreläsningar i uppfostrings- och undervisnings-läran för dem som skola blifva uppfostrare och lärare inom familjer och vid allmänna skolor. Öfversatt och med några tilläggningar utgifvit af El. Christoph. Grenander. Uppsala, J. F. Edman, 1805. 8:o. (8),180,(2) s.+ Bundet med Wärkvärdiga händelser utur Werld-historien. Till första undervisningen så wäl i offentliga som enskilda Skolor sammandragne af G.G. Bredow. Efter Femte Upplagan öfversatte af M. Altén. Stockholm 1810.Stockholm 1810 Tryckt hos Olof Grahn påF.D.D. Ulrichs förlag. Samtida slitet halvläderband med marmorerade pärmar. Brun titeletikett med förgylld titeltext. Ryggen riktligt förgylld. IV. 140 s. 950:-Smutstitelbladet saknas i båda verken. Lätt lagerfläckad i vissa delar av inlagan. Gammal namnteckning på främre pärms framsida. Med tryckt dedikation till Axel von Fersen.

410Nilsson Alex. Amerika sådant det är! Förenta Staternas politiska och sociala förhållanden, sammanstälda med Sveriges. Stockholm 1871. Sigfrid Flodins förlag. Samtida halvklot med marmorerade pärmar. Liten 8:o. VII + (1) + 170 s. + (1) errata + (1). 600:-Lätt bruntonad i kanterna på sidorna.

411Nordenfalk Carl. van Gogh. En livsväg. Stockholm 1947. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Dekorerat häft. Liten 4:o. 204 s. Illustrerad i s/v och färg på separata blad. 100:-

412Nordensvan Georg. De bildande konsternas historia under 19:de århundrandet. Stockholm 1900. Hugo Gebers förlag. Halvfranskt band med marmorerade pärmar samt rikt gulddekorerad rygg, fem upphöjda bind och ryggtiteletikett i rött läder med guldtext. 4:o. (6) + 456 s. + (2). Illustrerad med 208 illustrationer i s/v. dels textillustrationer dels planscher. 300:-Vackert band dock något nött av ålder.

413Nordforss Erik. Nytt Swenskt och Fransyskt hand=lexikon. Örebro 1827. Tryckt hos N.M. Lindh. Andra upplagan. 2 vol. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. 12:0. (VIII), 753, 754-1560. 350:-Lätt slitna av ålder.

414Nordin Carl Gustaf. Minnen öfver namnkunniga svenska män. Uppläste i Svenska Akademien, på Dess Högtidsdagar, åren 1787-1811. Stockholm 1818. Tryckt hos A. Gadelius. Wiborgs Förlag. Brunt halvläderband med svarta pärmar. 2 delar i 1 volym. 254, 391 s. 1100:-Exlibris.

415 Nordiska målares taflor. Träsnitt efter målningar af Svenska, Norska, Danska och Finska konstnärer. Med text. Stockholm 1877. P.A.Norstedt & Söner. Rikt dekorerat rött orginal klotband med dekor i guld, svart samt blått. Folio. (4) + 92 s. Illustrerad med 53 planscher samt porträtt i texten. 450:-Lätt sliten rygg, litet hål i ryggen. Inlagan hel och ren förutom ca 1 cm skada i inre marginalen, sid 18-25 samt 4 planscher däremellan.

416Nordström J.J. Afhandlingar hörande till Läran om Crediten. I. Credit- och Bankväsendet. Stockholm 1953. P.A. Norstedt & Söner. 8:o. Brunt samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg med svart titeletikett i läder med guldtext. V + 289 sid. 400:-Namnteckning på insida pärm. Fläckade hörn på bägge inre pärmarna.

417Nordwall Erik. Afhandling rörande mechaniquen, med tillämpning i synnerhet til Bruk och Bergverk. Stockholm 1800. Tryckt hos Directeuren J.A. Carlbohm 588 s. Gråkappa. Oskuren. 1000:-Endast del 1. Ryggen borta.

418Nothorst Hjalmar. Om Ayrshire-rasen, åkerbruket och ost-tillverkningen i södra Skottland. Lund 1889. Gleerups. 60 s. 1 plansch. 200:-

419 Ny Lag=Samling, första häftet, innehållande de fyra första Balkarna af 1734 års lag. Örebro 1831. Folio. Gråkappa. Oskuren. 384 s. 1000:-Fint skick.

420 Ny Lag=Samling. Andra häftet, innehållande Handels=Balken af 1734 års lag. Örebro 1837. Folio. Gråkappa. Oskuren. 385-650 s. 1000:-Fint skick.

421 Nyckel till Almanackan eller förklaring öfwer tidräkningen jemte en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnas namn, hela året igenom. Ett sällskap till hwarje års almanach. Stockholm 1863. Tryckt hos L.J. Hierta. Häfte som är intejpad i ett modernt pappomslag. Titeln är maskinskriven på ryggen. 269 sid. Andra upplagan. 200:-

422Nylander Margaretha Handbok wid den nu brukliga finare Matlagningen, med allt hwad dertill hörer. Förökad med ett Tillägg, innehållande några och Sextio utsökta rätter af Gustafwa (Elisabeth Lagerström). Stockholm 1854. F.L Brudin. Tionde upplagan. Samtida halvläderband med lätt gulnade sidor. 426 s. + (2) (innehållsfört.) 950:-Klassisk kokbok i gott skick.

423Nyman. Frider. Carol. Sylloge Florae Eurpaeae, seu plantarum vascularium Europae indigenarum, enumeratio Oerebroae 1854-1855. Sumptu et typis N. M. Lindh. Gulddekorerat klotband. XXXIII + 441 s. Supplementum: Sylloges Florae Europaeae. Oerebroae 1865. (1) + VI + 76 s + (1). 500:-ex libris.

424Nyström J. F. red. Sveriges Rike. Handbok för det svenska folket. Stockholm 1899-02. Expeditionen af Ljus. 4:0. I-II (av III). Rött, i svart och guld dekorerat, klotband. 364, 308 spalter. Ill. Anm.: Förekommer som 3 delar i 2 volymer. Del tre har 566 spalter. 100:-

425 Något om en sjöfarande uti samtal om Det oumbärligaste till En förnöjd och lycklig Sjöresa. Götheborg 1841. Sam Norberg. Klotband med svart rygg och marmorerade hårdpapp pärmar från tiden. 136 sid. 350:-

426Odd Orvar. Trollhätta-album. Göteborg 1861. D.F.Bonniers Förlag. Liten 4:o. Oblong. Ryggklotband. VIII + 1 - 10 s. 10 litograferade planscher av H. Siegumfeldt. 900:-Samling af de vackraste och märkvärdigaste utsigter vid och omkring Trollhättan och dess slussar. Andra upplagan. Texten fläckad och inlagan lös. Reva (2cm) i marginalen på plr,2. övriga plrs, i gott skick.

427Oehlenschläger Adam. Nordens guder. Et episk Digt. Falun 1841. P.A. Huldberg. Halvklot med marmorerade pärmar. 354 s. + (2). 400:-Mycket fint skick.

428Old Nick & Grandville. Petites Misères de la vie humaine. Paris 1844. H. Fournier. Halfleather binding with gold decorated back. (2) + frontispice (4) + VIII + 392 pp. Illustrated with plates and many illustrations throughout the text. 1000:-Text in french. Somewhat worn by age in the corners.

429O'Meara Barry E. Napoleon i landsflykt eller rösten ifrån St. Helena, innehållande Napoleons tankar och omdömen öfver de vigtigaste händelserna under hans lefnad och regering. Stockholm 1823. Gråkappa. Råkanter. 445 s. Endast del I. Mu. 650:-

430Orléans Henrik af. (Oeléans)., Rundqvist A. H. Sex månader i Indien. Tiger-jagter. Auktoriserad öfversättning efter originalets fjerde upplaga. Stockholm 1889. A.V. Carlson. Samtida helklot med bokstäverna "C. R. D." i stort guldtryck på främre pärmen. (4) + 360 s. + 2 utvikbara kartor. 350:-Med Robert Dicksons initialer på främre pärmen. Troligen är det samme Robert Dickson som var bl.a. överståthållare i Stockholm från 1902.

431Osterberg Frans. C.I. Hallmans skrifter. Stockholm 1820. Carl Deleen. Tryckt hos E. A. Ortman. Samtida gulddekorerat marmorerat halvläder band med röda snitt. Frontespise + titelsida + (3) + VIII + (4) + 455 s. Monogramsigill i rött vax. 1100:-Tillegnas ordens-sällskapet Par Bricole.

432Overbeck J. Pompeji in seinen gebäuden, alterthümern und kunstwerken für kunst-und alterthumsfreunde. Leipzig 1856. Verlag von Wilhelm Engelmann. Contemporary brown cloth. (XVII), 438 pp. 2 lith. + 2 folded plans plus xylographies. 2500:-Mit einer Ansicht und einem Plane von Pompeji, Zwei Cromolithographirten Blättern und gegen Dreihundrert Holzschnitten.

433Paijkull C. W. En sommar på Island. Reseskildring. Stockholm 1866. Bonniers. Klotband. 335 s. Med 35 illistrationer i träsnitt, 4 litografier i färgtryck och en graverad karta öfver Island. 1000:-Kartan lagad, en del planscher fuktfläckade. Blekt rygg.

434Palmblad W. F. Lärobok i den äldre och nyare physiska och politiska geographien. Upsala 1835. Palmblad, Sebell & C. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. 339 s. + (1). 150:-Bandet slitet, bakre pärmens marmorering helt askavd, inlagan i gott skick.

435Palmblad W.F. Lärobok i Geografien, för Elemntarläroverk Örebro 1861 N.M.Lindh. Elfte uppl. Samtida halvfransktbd. 352 sid inkls. Reg. Smutstitel saknas. 450:-Ånyo översedd av IV. U Sörensson

436Palmer Alan (red). Optimismens Tidevarv. Historiens Milstolpar 1803-1896. Vol V. Malmö 1971. Bernces Förlag. 4:o. Rött klotband med skyddsomslag. 160 sid. Rikligt färg och s/v ills. 175:-Gott skick.

437Palmstruch J. W. Svensk botanik. Stockholm 1803. Häftad, inga pärmar. 69 planscher med textdel (plansch 73 - 144, plansch 85 urskuren, textdel kvar), bundet med Tillägg hörande till Första och Andra Tomen af Svensk Botanik (I-XXII s.). Samt Rigister öfver Andra Tomen af Svensk Botanik (14 s.). 12000:-Bl.a. planscherna Flugsvamp, Iris, Morot, Sälj, Hvit Näckört, Tall.

438 Panorama. Ett prisbilligt bilder-album för vänner af jordbeskrifning och naturskildring i 80 taflor med text. Stockholm 1871. Albert Bonniers Förlag. Blått klotband med rikt blindpressade pärmspeglar samt utsmyckad pärmtitel i guld. 4:o. (4) + 42 s. Illustrerad med 80 planscher. 500:-Bandet nött av ålder. Bägge inre falsarna spräckta. Inlagan lös i bindet med enstaka fläckar.

439 Panorama. Ett prisbilligt bilder-album för vänner af jordbeskrifning och naturskildring i 80 taflor med text. Stockholm 1871. Albert Bonniers Förlag. Brunt klotband med rikt blindpressade pärmspeglar samt utsmyckad pärmtitel i guld. 4:o. (4) + 42 s. Illustrerad med 80 planscher. 500:-Bandet nött av ålder. Ena inre falsen spräckt. Inlagan nästan lös i bindet med enstaka fläckar.

440Payer Julius. Upptäcktsresor i norra polarhafvet. Stockholm 1877. Bonniers. Gulddekorerat klotband. 461 s. 147 ill. och 3 kartor. 600:-

441--- Upptäcktsresor i norra polarhafvet. Stockholm 1877. Bonniers. Gulddekorerat klotband. 461 s. 147 ill. och 3 kartor. 750:-

442Paykull L. G. von. Handbok för ingeniörer och mekanici. Stockholm 1877. Albert Bonniers förlag. Andra omarbetade och tillökade upplagan. Helläderband med blindpressade ramar på pärmarna samt guldtext på ryggen och främre pärmen. (6) + 572 s. Rikt illustrerad i s/v. 500:-Lite lös i bindet.

443Perrin Michel. Det Nyaste Riket. Karakteristiska Skildringar från Tanklöshetens och Oförsynthetens Tidehvarf. Stockholm 1882. Berndt Hedgren. Liten 8:o. Samtida blått halvklott med marmorerade pärmar. 38 sid. 150:-Skadad inre fals.

444Peterson K.E. Öfversigt af Rysslands härordning utarbetad inom generalstabens militärstatistiska afdelning. Stockholm 1890. Halvfranskt band, foten skadad. (VIII), 376 s. Med mycket tillskrivet. 600:-

445Petterkvist Lovisa. I Stockholm. Också en resebeskrifning. Stockholm 1892. Hugo Gebers Förlag. 8:o. Halvklot med marmorerade pärmar. Rygg med titeletikett i läder med guldtext. 284 sid. 125:-

446Pettersson Abraham. Nattwards=förhör, bestående uti frågor och swar, dem til tjänst, som äro sorgfällige om en rätt wärdighet wid den heliga nattwarden, m.m. Stockholm 1762. Samtida halvfranskt band. 327 s. 500:-

447Pettersson Carl Anton. Lappland, Dess Natur och Folk, Efter fyra somrars vandringar. I bilder och text skildrade af Carl Anton Pettersson, Kaptenlöjtnant, mm. Stockholm 1871. P.B. Eklund. Tvär 8:o. Gulddek. klotband. (i) 144 sid. Komplett med 21 färglitografiska plancher. (Complete with 21 fullpage colourlith.) 1500:-Titelblad t.o.m. s 2 är lösa i bindet.

448Pilling William. The emancipation of South America. England 1893. Chapman & Hall. Halfleatherbd. 499 pp. 300:-

449Polybius., Sallustius., Thukydides. Bibliothek af Grekiske och Romerske prosaister i Svensk Öfversättning. I-V vol. (2;a,4;e;7;e;10;e bandet i serien). Stockholm 1831-34. Hjerta. 12:o. Samtida guldornamenterade halvläderband med marmorerade pärmar. 596s.+506s.+258s.+471s.+320s. Svensk översättning från grekiskan av P.J. Emanuelsson. 1000:-Fläck 3x0,5 cm å övre ryggen på Thukydides del I.

450Pontin Magnus af. Anteckningar öfver natur, konst och wetenskap, på en Resa genom Berlin och Harz till naturforskande sällskapets möte i Hamburg År 1830 samt återresa genom Köpenhamn. Stockholm 1831. P.A. Norstedt & Söner. Första upplagan. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg och marmorerade pärmar och stänkta snitt. (6) + IV + (2) + 287 s. + (1) errata. 1 litografisk plansch med en vy över Harz. 1300:-Kapitälet skadat samt båda porträtten saknas. I övrigt är bandet i gott skick, inlagan likaså.

451Pontoppidan Henrik. Lykke-Per finder skatten. Köpenhamn 1898. Det Nordiske Forlag. Bogforlaget Ernst Bojesen. Halvklot med marmorerade pärmar. Främre omslaget + (4) + 157 s. + (1). 150:-Med främre omslaget medbundet.

452Poten Bernhard. Unser Volk in Waffen. Berlin & Stuttgart (u.a). W. Speman Verlag. Folio. Gilt ornated half moroccan bd. Richly golddecorated spine with 5 elevated bindings. MArbled edges. pp. 385. Richly Illustrated. Bound by Gust. Hedberg in Stockholm. 1000:-Ills by Chr. Speyer. Top/bottom of boards/spine worn. Otherwise in good condition.

453Pradt. de Tiden och cabinetterna, en blick på rörelserna i den politiska verlden under de tvänne sist förflutna åren, från congressen i Aachen till congressen i Laybach. Stockholm 1821. Zacharias Haeggström. Halvfranskt band med dekorerad rygg. (XXV),240 s. 300:-Lätt slitna falsar.

454Prescott W. H. Mexikos eröfring. Stockholm 1863. Klot band. 637 s. 450:-

455Pritchard Andrew. A History of Infusoria, living and fossil. London 1842. Whittaker and Co. Brown halfleatherbd with beautifully marbled boards. Golddecorated spine with 4 slightly elevated bindings. Marbled edges and inner boards. VIII, 439 pp. 12 plates. 2500:-Good condition.

456 Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln, vid Urtima Riksdagen i Stockholm, Åren 1817 och 1818. Stockholm 1822. Tryckt hos Olof Grahn. Vackert gulddekoreratd halvfranskt band med marmorerade pärmar. 428 s. + (1). Åttonde bandet. 250:-exlibris.

457 Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm år 1818. Stockholm 1818. 3:dje bandet, rörande februari. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg. 656 s. 300:-

458 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834. Stockholm 1834. Sjunde bandet. 8:o. pp 1-906. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

459 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834. Fjerde Bandet. Stockholm 1834. Tryckt hos B.M. Bredberg. 8:o. Gråkappa. 1123 sid. Oskuren. 200:-

460 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834-35. Stockholm 1835. Ninode bandet. 8:o. pp 1-1156. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

461 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834-35. Stockholm 1835. Tionde bandet. 8:o. pp 1-493. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

462 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1844. Stockholm 1844. Första bandet. 8:o. pp 1-702. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

463Prschevalskÿ Nikolai General Prschevalskÿ's forskningsresor i Centralasien 1870-1885. Stockholm 1891. Bonniers. Halvfranskt band, något slitet. 90, 456 s. Kartor, ill., samt planscher. Övers. Sven Hedin 800:-

464Quinto Titulo Evoluciones de Linea. Madrid 1855. Manuel Minesa. Contemp. golddec. leather binding. 205 pp. With 23 folded pictures of various battle formations. 300:-

465Rabenius Lars Georg. Lärobok i svenska kameral-lagfarenheten. Försök. Örebro 1832. N.M. Lindh. Andra upplagan. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar. (6) + VII + (3) + 502 s. + 3 tabeller varav en utvikbar + (20) register. + (62) blanka blad. 300:-I registersidan H-K så är det ett hål, 5x15 mm, stående över 6 rader. Eftersättsbladet saknas. Bandet nött av ålder samt med mindre kapitälskada.

466Racine J. Théatre Complet. Paris 1880. Laplace, Sanchez. Contemp. golddec. leather binding with cloth boards. Gold ornamented back. 5 elevated bindings. Gilt edges. (2), front. (Colour lith. of Racine). V. 623 pp. (2). In the text there are 3 coloured lithographs. 500:-Stamp with initials and contemporary dedication on front leaf. A little worn in the head. Otherwise good condition.

467Raspail F. V. D:r F. V. Raspail's Nya Läkemetod eller teoretisk och praktisk anvisning att sjelf behandla de flesta botliga sjukdomar och vid de obotliga och kroniska åtminstone förskaffa sig största möjliga lindring, samt att sjelf bereda enkla, billiga och bepröfvade läkemedel, enligt den nya läkemetoden. Stockholm 1870. Sigfrid Flodins förlag. Samtida halvfranskt band. 256 s. 275:-Ex libris. Samtida namnteckning.

468 Readings in poetry: A selection from the best English poets, from Spenser to the present times: and specimens of several American poets. To which is prefixed, a brief survey of the history of english poetry. London 1834. John W. Parker. Second edition. Enlarged. Half leather with five elevated and golddecorated binds, label on back in red leather with gold lettering, marbled boards and edges. (2) + frontispiece + 448 pp. + (2). 900:-Very good, interior excellent. A interesting work about poetry with names like Pope, Burns, Keats, Wordsworth, Scott, Coleridge among others. A good selection from many of the great poets in anglican poetry.

469 Register öfver vällofliga Borgare-Ståndets protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859-1860. Stockholm 1862. Tryck hos Joh. Beckman. Samtida halvläderband medstänkta pärmar. Gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind. Grön och orange titeletikett. Röda snitt. 277 s. 300:-Lite lätt sliten av ålder.

470Renland R-d. biografiska teckningar af vår tids största fältherrar och namnkunnigaste statsmän. Sthlm. 1811. Marquardska tr. 8:o. gulddek. samtida halvfranskt band.(iii) 348 sid. Enligt förordet till största delen en övers. från Carl Stein´s Cabinett d. biographischen Gemählden d. merkwürdigsten Personen aus d. neuesten Zeitgesichte, Berlin 1810. 600:-

471Retzius Gustaf. Bilder från Nilens land. Stockholm 1891. Adolf Bonnier. Förlagets dekorerade originalklot. 374 s. + (2). Rikt illustrerad med både mindre textillustrationer, vignettbilder och helsidesillustrationer. 600:-"Skizzer och uppsatser af Gustaf Retzius. I."

472Reuchlin H. Italiens historia från de regerande dynastiernas grundläggande till närvarande tid. Stockholm 1859-62. Bonniers. 3 delar i 2 volym. Samtida halvläder band. gulddekorerade ryggar. 409, 402, 279 s. 400:-Översättn. av Gustaf Thomée. gott skick.

473Rhys Grace. Mary Dominic. Leipzig 1899. Bernhard Tauchnitz. Small 8:o. Contemporary brown cloth with gold text on the spine. 296 pp. 300:-Good condition. Exlibris. Collection of British Authors. Tauchnitz Edition. Vol 3364. Mary Dominic by Grace Rhys. In one volume.

474Richard Jules. Le Salon Militaire de 1886. Sans lieu d'imprimature, sans date. Jules Moutonnet, Éditeur (Paris, 1886). In-4. Deux volums. Volum I: Relié avec dos de cuir. (4), 90, (1) pp. avec 2 gravures dans le text. Volum 2: Portefeuille avec dos de cuir. Gravures 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15-17, 19, 20, 24-27, 32-38, 40-45, 47-50 (ici nombrés conforme à la liste dans volum 1, pages 89-90), en tout 33. 600:-

475Richter Aug. Gottl. Speciel Therapi, eller afhandling om sättet att behandla Människokroppens Sjukdomar. Norrköping 1831. Schimdt & Comp. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 555 s. Sjätte delen: Kroniska sjukdomar. 600:-Exlibris.

476 Ridderskapet och Adelns den 4, 5, 6, 7 December 1865 hållna öfverläggning angående Kongl. Maj:ts förslag till ny Riksdagsordning, m.m. Stockholm 1866. Tryckt hos E. Westrell. Blått häfte. 270, 23 s. 125:-Blekt rygg.

477Rishaub J. A., Silverstolpe G. A. övers. Elementar.Bok i latinska språket, innehållande Den Gamla Verldens Historia. Carlstad 1809. Tryckt hos E. Höijer. Samtid halvläderband. 243 + 230 s. Med Svensk förklaring utgifven af G. A. Silverstolpe. 850:-

478Ritchie Leitch. Windsor Castle and Its Environs. London 1840. Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans. Original green cloth with golddecorated front board and gilt edges. VIII + 274 pp. Illustrated with 15 engravings made after the original drawings by the first artist. 2200:-Heath's Picturesque Annual 1840.

479Robida A. Les cent Nouvelles. Nouvelles. Édition revue sur les textes originaux et illustrée de plus de 300 dessins. I-II vol. Paris c.1870. Contemp. goldornamented half-leather bindings. Collin Königl. Hofbuchbinder Berlin. (Collin. Royal book-binder Berlin). Gilt upper edges. 5 elevated bindings. Marbled boards. Marbled inner boards. Vol I:(4), VII, 335 pp, (4). Vol II:(4), 308 pp. 1000:-Elegant volumes. Spines a bit damaged.

480Rogberg Carl., Schinkel B von. Minnen ur Sveriges och Norges historia efter år 1814. I-II. 1814-1822. (Motsvarar del IX-X i hela verket). Stockholm 1864-68. Samson & Wallin. Samtida halvfranska band. XIII + (3) + 512 s. : IX + (3) + 331 s. + (1). 250:-Banden lätt nötta av ålder. Inlagan hel och ren.

481Rogge Bernh D:R Gustaf II Adolf ett kristligt hjeltelif Stockholm 1894. Palmquists. Pappband. 120 s. 150:-Minnesblad med anledning af tre hundrade årsdagen af Konung Gustaf II Adolf födelse.

482Rogh John. Från orientens förgårdar, skisser. Stockholm 1894. Wilhelm Billes Bokförlags AB. Halvfranskt band. 169 s. Ill. 250:-Exlibris. Gott skick.

483Roman Abraham. Berättelse om Norrbotten och dess Lappmarker. Stockholm 1818. Zacharias Haeggström. Senare halvläder band. Marmorerade snitt. 133 s. 1500:-Kartan ej med. Sliten rygg. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

484Romin Karl. Wisby, 30 bilder. Stockholm 1891. Bonniers. 14 s. samt 30 bilder. 125:-Kortfattad text af C. J. Bergman. Lös i bindningen.

485Roscoe Thomas. Belgium: in a picturesque tour. London 1841. Longman. 8:0. Green dec. Clothbd 288 pp. With 16 gravures. 1400:-The first ill. and the title page are almost loos from the binding. Faded spine.

486Rosenvinge L. Kolderup. Grönlands Havalger. Köpenhamn 1893. Halvläder band. 765-981, 2 plancher, samanfattning på franska 125, 1 planch. Saertryk af "Meddelelser om Grönland". III. 1000:-Lätt sliten i falsarna.

487Rotteck Karl von. Nytt Läse=Bibliothek. Historiska Afdelningen. Allmän Historia från de äldsta urkunder, till närvarande tid. I-IX. Stockholm 1836-1837. Tryck hos L.J. Hierta. 12:o. 9 delar i 10 band. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Turquosa snitt. Gulddekorerade ryggar. 498 s + XIII + utvikbar plansch ; 520 s + XIII + utvikbar plansch ; 243 s + VII + 33 s ; 450 s + VIII + utvikbar plansch ; 527 + XI + utvikbar plansch ; 386 s + X + 42 s + utvikbar plansch ; 511 + XI + utvikbar plansch ; 583 + XI + utvikbar plansch ; 464 s + X ; s 465-742 + VI + 82 s + 2 utvikbara planscher. 750:-Ryggarnas guldtext är delvis borta.

488Rousseau James Robert-Macaire. Illustrationer av Honoré Daumier Sthlm. 1947. Bibliofila klubben. Hft. m. skyddsomslag. 106 sid. (ii). Illustrerad med teckningar och 4 monterade färgbilder. Tryckt i 500 numrerade ex. varav detta är nummer: 103. Om skojaren och advokaten Robert-Macaire, "Han förkroppsligar vår materialistiska, själviska, giriga, lögnaktiga, skrytsamma och för att tala rent, alltigenom på bluff inställda epok... Detta nittonde århundrade." 300:-Reva i skyddsomslag.

489Rovigo, Hertigen av. Utdrag ur Hertigens af Rovigo memoirer rörande Katastrofen med Hertigen af Enghien (Pärmtitel: Katastrofen med...) Stockholm 1823, tryckt i Ecksteinska tryckeriet. 8:o, senare (grönt) konstläderbd (Nils Hellman, Sthlm). 89 s. Ex libris. 250:-Gott skick.

490Rowe Nicholas The Poetical works of Nicholas Rowe London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. xviii + 138 pp. + iv. Fullpages illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

491Rudbeck T.. Rese-Bilder, samlade i Tyskland år 1839. Stockholm 1841. Hjerta. Samtida ngt, slitet halvfranskt band med marmorerade pärmar. (8), 200 sid. En resa genom ett Tyskland mellan häst och ånga. Från Berlin via Dresden, Bayern, Frankfurt, Köln och Bremen. 225:-

492Ruders C.I. Portugisisk Resa, Beskrifven i Bref till Vänner Stockholm 1803. 1805-09. Carl Delén Tryckare. 4 delar varav 3 blekta samtida halvklotband + 1 band i marmorerat hårdpappband med.; Några anmärkningar öfver Portugall meddelade genom brev som utkom 2 år innan de övriga delarna. vol, 1. vi,309 s. Vol 2. ii 311 s. Vol 3. 281 s.+ Vol 4. i 243 s. Bd. 4 med en fuktfläck i nedre delen av inlagans senare del. 1200:-Verket består av 3 delar samt en del. Några anmärkningar öfver Portugall 1803.

493Ruffini John. Doctor Antonio + Carlino and other Stories. Leipzig 1861, 1872.Bernhard Tauchnitz. Small 8:o. Later brown cloth. Blind pressed boards. Golddecorated spine. 377 + 288 pp. 400:-Exlibris. Good condition. Collection of British Authors. Vol 553 + 1243. Tauchnitz Edition.

494Rühs Fr. Svea Rikes historia från de äldsta tider till Konung Carl XII:s död. 1-5 [bundet i 4 band]. Stockholm 1823-1825. E.A. Ortman. Zacharias Haeggström. Samtida orangea halvklot med marmorerade pärmar. XX + 364 s. + (2) + 352 s. : (2) + 574 s. samt utvikbar plansch över släkten Sture. : 707 s. + (1). : 621 s. + (1). 1700:-Ryggen skadad och saknas delvis på band I, övriga ryggar lätt slitna. Bindningen och inlagan dock hel.

495Runeberg Johan Ludvig. Elgskyttarne, en dikt i nio sånger. Helsingfors 1892. G.W. Edlunds förlag. Stor 4:0. Klotband. 86 s. Ill. 200:-Teckningar av Louis Sparre.

496Sager Leo. Bismarck, Alexander II och Gortjakov. Stockholm 1950. Norstedts. Häftad. 107 s. Ill. med planscher i s/v. 100:-

497Salmson A.J. Rikssalen på Gripsholms slott. Historiskt porträttgalleri af Konung Gustaf I:s samtida regenter i Lithocromi och Tontryck. Stockholm c. 1890. Salmson. Förlagets blindpressade klotband. Guldornamenteringar på främre pärmen (Blomstermönster vilket inramar titeltexten). 54 textsidor samt 27 kromolitograferade helsides plancher på europas 1500-tals regenter. (Gustav själv, Elisabeth, Henrik VIII, Maximilian, tyska kurfustar etc.) 1800:-Sällsynt. Ex Libris. Lös i bindet. Halva ryggen är lös men ligger i boken. Inlagan dock i gott skick.

498Salomon Otto föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau. Med hänsyn till hans uppfostringsuppsatser. I-II Vol. (2 volymer i ett band) Göteborg 1892. Zachrissons. Samtida gulddekorerat halvfranskt band. Vol I: 118 sid. Vol II: 105 sid. Innehåller 20 föreläsningar hållna inför Göteborgs folkskolors lärarkår Vårterminen 1891. (Vol I: föreläsning 1-11. Vol II: föreläsning 12-20). 250:-

499Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Djursholm 1889-1939. Årgång 1940 Djursholm. 1940. Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. 274 sid. Ills. Skadat i ryggen. 200:-Renoverigsobjekt. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

500Sandberg Johan Gustaf. Galleri af utmärkta samtida. Första heftet. Andra heftet. Stockholm 1843-44. Norstedts. Vackert marmorerat pappband med titeletikett i röd läder med guldtext på ryggen.. 142 + 167 sid. 3 + 3 litografiska porträttplanscher. 500:-Biografier av Sir R Robert, Espartero, Guizot, Lord J. Russel, O'Connell, Lamartine. Enstaka fläckar. Ex libris. Titelblad restaurerat med japanpapper.

501Sander Fredrik. Dr. Guldhornen från Gallehus i Slesvig. Stockholm 1880. P.A. Norstedts Söner. Liten 4:o. Vackert halvpergament band bundet i Ungern med marmorerade pärmar, titeletikett i läder. 98 s. 4 st. utvikbara sidor med afbildningar i träsnitt. 900:-Exlibris. Nordens yppersta fornfynd upptäckta och åter förlorade. En hedersgåva.

502--- Hvem var Sigurd Fafnersbane?. Stockholm 1883. P.A. Norstedt & Söner. Liten 4:o. Vackert halv pergament band med marmorerade pärmar titeletikett i läder, nybundet i Ungern. Illustrerade med runstenar och runskrift. 1100:-Exlibris. Ett bidrag till frågans besvarande hemtadt från runskriften å rökstenen i Östergötland. Fläckad inlaga. En hedersgåva.

503Santine X.B. Le Cemin des ecoliers. Promenade de Paris a Marly-le-Roy en suivant les bords du Rhin. Paris. 1861. 4to. Leatherbd. Golddec. back. 634 pp. 450 vignettes by Gustave Dore and others. Illustrated. 900:-

504Saxo Grammaticus. Danmarks krønike. Oversat af Anders Sørensen Vedel trykt paa ny og tilligemed Vedels Levnet af C.F. Wegener udgivet ved Samfundet til den danske Literaturs Fremme. Kjöbenhavn 1851. 4:o. Samtida halvfranskt band. Slitna falsar. [6]+XXXIII+34+DXLVII+[31]+292+[2] sidor. Medbundet är originalutgåvans titelsida i faximil i rött och svart tryck . 1000:-Ren och fin inlaga.

505Schedvin John. Anwisning till Latinska Prosodien, med tillsats Af sådant, som hörer Till Latinska och Swenska Wers-konsten. Örebro 1830. Samtida ryggläderband (något slitet). 60 s. Saknar försättsblad. 500:-

506Schenström F. Kopparbergs, Gefleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Stockholm 1900. Wahlström & Widstrand. Rött klotband. XIV + 258 s. + (4). 3 utvikbara kartor i ficka. 175:-

507Scheutz Georg. Jorden, illustrerade naturbilder. Stockholm 1862. Axel Hellstens förlag. Halvklot band. 354 s. Ill. 300:-

508--- Stockholm. Illustrerade utkast. Stockholm 1860. Axel Hellstens förlag. Grönt klotband med blindpressade speglar på pärmarna samt titel och bild på Birger Jarl statyn i guld på främre pärmen. Frontespis + (4) + 191 s. + (1) + V + (3). Rikt illustrerad med helsid- och textträsnitt. 200:-Kartan saknas samt båda pärmarna lösa. Pärman har blivit dåligt lagade med tejp.

509--- Stockholm. Illustrerade utkast. Stockholm 1860. Axel Hellstens förlag. Blått klotband med blindpressade speglar på pärmarna samt titel och bild på Birger Jarl statyn i guld på främre pärmen. Falsarna slitna. Frontespis + (4) + 191 s. + (1) + V + (3) + utvikbar karta i ficka å bakre pärmens insida. Rikt illustrerad med helsid- och textträsnitt. 600:-Kartan lite lagad med arkivtejp.

510Schiller. Franska religionskriget ( Bartholomei-natten ). Stockholm 1819. Tryck i Cederborgska Boktryckeriet. Samtida marmorerat pappband. 198 s. 250:-Nött rygg.

511--- Schillers sämtliche werke. I-XII. Stuttgart und Tübingen 1838. J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Cloth with gilt lettering. 12:o. (1) + VIII + 459 pp. : (4) + 502 pp. : (4) + 439 pp. : (4) + 402 pp. : (4) + 504 pp. : (4) + 436 pp. : (4) + 370 pp. : (4) + 464 pp. : (4) + 500 pp. : (4) + 487 pp. : (4) + 499 pp. : (4) + 436 pp. 1200:-The engraving of Schiller is missing. Otherwise a very nice, clean and tight set. The bindings are worn of age. Some with minor damages.

512--- Wallenstein. Ein dramatisches gedicht. [I-II in one bind] Leipzig [ca. late 19:th century]. Philipp Reclam jun. Cloth with gilt lettering on spine. 12:o. 1-120 pp. + 1-126 pp. + (2) + 1-13 pp. + (3). 150:-

513Schiller Friedrichs von. Sämmtliche Werke. I - XII. (18 vol. + 6 suppl. Insgesamt 24 vol. in 12 Bände.) Stuttgart und Tübingen 1822 - 25. Cotta. Kleines 8:o. Goldornamentiertes Halblederbände. Marmorierte Umschläge. Mit 21 Kupfern. 18 vol. + supplement für vol. I - VI. 273 + 284 + 412 + 327 + 376 + 441 + 410 + 336 + 376 + 345 + 408 + 259 + 340 + 293 + 356 + 403 + 394 + 500 + 400 + 489 + 312 + 278 + 186 + 314 Seiten. 3500:-Mit dem schönen Schiller Portät gestochen von Höfel im ersten Band. Die anderen Titelkupferns nach J.H. Ramberg und L. Schnorr v. Carolsfeld.

514Schimdt. Karl Af. Anteckningar rörande Helgona Kyrka. Nyköping 1896. Nyköping, E. D. Cederskogs boktryckeri, 1896. Stor 8:o. (8),+ X,+ 292 s.+ 10 planscher i ljustryck. Privatbundet halvklot i grönt med marmorerade pärmar. Främre och bakre omslag medbundet. 2 hörn i sakregistret lagade, ingen textförlust. Fint bunden. 500:-

515Schjöler S.M. Mejeriskötseln. Stockholm 1890. Bonniers förl. Häftat med 60 stålstick avbildningar samt 148 sid. Understrykningar annars en fin inlaga. Allt om mejeriprodukter från ost till smör, mm. 900:-Stålstick.

516Schmid Ch. Contes de Chanoine Schmid. PAris 1843. 4:o. Green leather bd with golddek backstrip. 5 raised bands. 404 pp. Illustrations by Gavarni. Hundreds of small ills. and vignettes by Gavarni. Some pages with little foxing, mainly in beginning and end of text. Wear marks on backstrip and corners of cover. All gilt edges. 850:-

517Schoener J. G. Schwedens Högfjällgebiet. Germany 1897. 4:0. Halfleatherbd. 12 pp. 200:-Separat-Abdruck aus Nr. 475 und 476 vom 1. und 15. April 1897 der "Oesterr. Alpen-Zeitung".

518Schopenhauer Johanna. Johanna Schopenhauers resa genom Södra Frankrike. Stockholm 1927. Tryckt hos Zacharias Haeggström. 2 del. 131, 186 s. Oskuren. 750:-Luggsliten. Främre omslaget löst. Bakre omslaget saknas.

519Schram E.G., Swederus M.B. Geografisk läsning för skolan och hemmet. I-III. Del I: Asien och Australien. Del II: Afrika och Amerika. Del III: Europa. Stockholm 1888-1890. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Grå halvklot med marmorerade pärmar. Stänkta snitt. 8:o. 3 band. Gulddekorerade ryggar med 4 upphöjda bind. 285 + 314 + 456 sid. 550:-Lätt blekta ryggar.

520Schück Martin. Vårt land och folk, skildringar af Sveriges natur ooch innebyggare. Stockholm 1867. Bonniers. Halvklot band, något slitet. 3 delar i 1 volym. 226, 216, 168 s. Ill. 225:-

521Schultz Johan Gustaf. Sweriges geographie, statistik och historia, med bifogad geographiska och statistiska underrättelser om Norrige. Strängnäs 1816. Tryckt hos Carl Eric Elmarck. Röd gråkappa, oskuren. 158 s. 250:-Lätt sliten i ryggen.

522Ségur L. P. Historisk och politisk tafla öfver Europa, ifrån 1736 till 1796, eller Fr. Rep. år IV; innehållande historien om de märkvärdiga händelser under Konung Fredric Wilhelm II:s af Preussen regering; Jemte ett sammandrag af revolutionerne i Holland, Brabant, Pohlen och Frankrike. Stockholm 1812. Tryckt hos Henr. A. Nordström. Utgivet på densammes förlag. Halvläderband med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 256 s. 200:-Endast del 3. Namnteckning på insida pärm.

523Seward W. H. Travels around the world. USA 1873. D. Appelton and Company. Dec. clothbd. 788 pp. Maps and ills. 450:-

524Sidenbladh Elis. La Suède. Exposé statistique. Paris 1876. Robert Sager. Contemporary half leather with gold lettering on spine. Foldout map + XI + (1) table + 484 pp. 1000:-Outer hinges and boards worn by age.

525Silverstolpe Axel Gabriel. Skaldestycken. Andra, tillökta Upplagan. Stockholm 1814. A. Wiborgs Förlag. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar och rikt gulddekorerad rygg. (16) + 488 s. 600:-Lätt sliten. Namnteckning på insida pärm.

526Silverstolpe G. A. Allmän geographie, med de efter sista freden skedda förändringarna. Stockholm 1806. Tryckt hos Anders J. Nordström. Samtida halvläderband. (VI), 498 s. 650:-Lätt skada i ena pärmens överkant. Sliten av ålder.

527--- Läro-Bok i den allmänna verldshistoriens Chronologi, Jämte Synchronistiska Tabeller öfver Allmänna Historien, inrättade efter den Svenska Historiens Hufvud-Tidehvarf. Stockholm 1805. Anders J. Nordström. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar. (2) + 157 s. 400:-Kantstött.

528Sjöberg C. J. Några ord om Wisby fornlemmningar m.m. utgifna såsom Upplysningar till Kartan öfver Wisby. Wisby 1857. 30 s. Gråkappa. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

529Sjöberg N. L. Skaldestycken. Stockholm 1820. A. Wiborgs förlag. Halvfransktband. 212 s. Andra upplagan, tillökad. 300:-

530Sjögren Haquini., Sjögren Håkan. Explicatio paraphrastico-exegetica S. S. librorum Novi foederis... Jönköping 1800-01. Samtida halvläderband (något slitet). VIII, 370, 316, 404 s. 1300:-

531Sjögren Håkan., Streling Johan. Grammatica latina, på et lätt och tydligt sätt, både för begynnare, och dem, som mognare äro i det latinska språket. Örebro 1807. Tryckt hos Nils Magnus Lindh. Samtida halvfranskt band. 232 s. 450:-Lätt sliten. Omfattande bläckanteckningar på insida pärm.

532Sjögren Otto. Historisk Läsebok för skolan och hemmet. Senare delen. Nya tiden. Stockholm, 1893, P.A. Nordstedts & Söner. 8:o, ryggklot band m. dekorationer. 356 sid. s/v illustrationer löpande i texten. 125:-3:e upplagan. Exlibris. Slitna pärmkanter.

533Skjöldebrand A. F. Odin, hjelte-dikt i tio sånger. Stockholm 1816. Olof Grahn. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar, röda snitt och ryggtiteletikett i mörkt läder med guldtext. (2) + VIII + 194 s. Sid 97-194 tryckt på blåtonat papper. 500:-Rester efter "gråkappa" på titelsidan och sid 194. På titelsidans nedre del skrivet med prydlig handstil "A.F. Skjöldebrand, f 1754 +1834.". Exlibris på främre pärmens insida samt signatur. Försätts- och eftersättsbladen brunfläckade i hörnorna, lika så pärmarnas insida.

534--- Voyage pittoresque au Cap Nord. Nouvelle Édition sans gravures. Stockholm 1805. Printed by Charles Delén. Halfleatherbd. Marbled boards. Golddecorated spine. 217 pp. 2600:-Spine slightly damaged in the upper capital. Titlepage has been repaired.

535Sköldberg Pehr Benjamin. Beskrifning öfver Skandinaviska halfön, i topografiskt, statistiskt och historiskt hänseende. Stockholm 1846. Tryckt hos P.G. Berg. Halvläderband med marmorerade pärmar. Blåa snitt. 375 s. Med flertalet tabeller. Ryggen lös från bindet. 200:-Slitet band. Ryggen lös, ligger i boken.

536Smollett T. The poetical works of T. Smollett, M. D London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec halfleather binding. Marbled boards. 71 pp. Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

537 Småländska Archifvet. 3:e Delen. Brev och handlingar rörande Smålands Historia. Wexjö 1874. C. G. Södergrens Bokhandel. Häftad, omslaget tryckt på Smålandspostens boktryckeri 1887. (1), 1 - 184 s. Främre omslag löst. 1000:-Sökt. Sällan förekommande.

538 Småländska Archifvet. Andra delen. Bref och Handlingar rörande till Smålands Historia. Wexjö 1864-1869. C.G. Södergrens Bokhandel. Häftad (gråkappa). (2), 482 s. Osprättad. . 1200:-Sökt Sällan förekommande.

539 Smärre valda biografier öfver några ryktbara personer i Frankrike under Napoleons tidehvarf. Två häften i ett band. Stockholm 1827. Nestius. Samtida halvfransk band. Guldornamenterad rygg med röda och gula titeletiketter. Marmorerade pärmar. (2), 159, (1), 173 sid. 300:-Samtida biografier över fältherrarna Ney, Oudinot, Brune, över Chateaubriand, Foché, David, fru de Genlis mfl. Text och pappersförlust I:57 sid(15 x 4 cm.) Hörnen nötta.

540Snoilsky Carl. Elias Sehlstedts Sånger och Visor Stockholm 1893. Bonniers. Guddek. helklotsband. 450 sid. Rikt illustrerad i färg och s/v tryck av Carl Larsson. 350:-

541Snorre. Bitar. Stockholm 1897. Fahlcrantz. Stor 8:0. Dek. klotband. 152 s. Ill. 160:-Illustrerad av Edv. Forsström och Carl Printzensköld.

542Sommer Johan Gottfried. Bibliothek i Populär Naturkunnighet. Del I. Naturmålningar ur Speciella Physiken. Häfte I-IV. Stockholm 1837-1838. Zacharias Haeggström. 4 delar i 2 band. Gulddekorerade halvfranska band. Marmorerade pärmar. 408 + 386 + 309 + 288 sid. Samt 2 utvikbara gravyrer. 1500:-Sällsynt. Lätt skada på övre kapitäl. Band I.

543--- Bibliothek i populär naturkunnighet. Naturmålningar ur Speciella Physiken I-IV. Stockholm 1837-38. Zacharias Haeggström. 4 samtida guldornamenterade svarta halvfranska band. Marmorerade pärmar. 408 + 386 + 309 + 288 sid. Med 3 utvikbara gravyrer. 1500:-Lös sida. I:234. Banden ngt. nötta.

544Sonninis S. C. C. S. Sonninis resa i Öfre och Nedre Egypten 1777-78. Stockholm 1801. Tryckt i Kongl. Ordens Boktryckeriet. Halvläderband med guldtext på ryggen. IV + 266 s. samt register. 850:-Samuel Ödmans översättning. Sliten i falsarna.

545Southey Robert The life of Nelson. London 1895. Brickers and Son. 8:0. Samtida halvfranskt band med röd etikett. 12 gravyer. En plansch lös. Cont. Leatherbd. 12 engr. 1 lose. 1200:-

546Souvestre Emile. I Löfsalen - Familjeberättelser. Hudiksvall 1874. Sam. Hellströms förlag. 12:o. Halvfransktband. 68 s. 100:-Fri översättning av O. von Knorring.

547Springer Anton. Handbuch der kunstgeschichte I-IV. Illustrierte Ausgabe. Leipzig 1895. E. A. Seeman. 4 volyms. 4:0. Dec. clothbd. 242, 278, 328, 410 pp. Ills. 700:-

548Spry W.J.J. Korvetten Challengers rejse omkring jorden. Köpenhamn 1879. Thieles bogtrykkeri. 8:0. Halvfranskt band. Övre kapitelet trasigt. 436 s. Med 93 större och mindre avbildningar samt en karta. 475:-

549Stagnelius E.J. Utgifne av L. Hammarsköld. Samlade Skrifter I - II. Stockholm 1824-25. Första utg. I-II. Delen. Tryckt hos Johan Hörberg, Wiborgs Förl. Samtida halvfransktbd Rikligt förgylld å ryggen. 225 s. (1) (blank sida). Ny Titelsida + (3) + 489 s. + (1) (rättelser). 750:-En inre falls lite svag. III:e delen ej med här, (utkom 1826.)

550Stang Ragna Edvard Munch. Människan och konstnären. Sthlm 1977. forum. Guldde. linneband. m. skyddsomslag. 4:0. (i), 317 sid.(ii). Rikligt illustrerad i färg. 300:-

551 Statssekreteraren Elis Schröderheims anteckningar till Konung Gustaf III:s historia jemte brefvekling emellan Konungen och honom. Örebro 1851. Tryckt hos N.M. Lindhs Tryckeri. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. 254 s. 200:-

552Stenhammar Chr. Per Ulrik Gernells anteckningar under en resa i det sydliga Europa, m.m. Linköping 1833. 12:0. Samtida halvfranskt band, sprucken i övre pärmbindningen. (X), 312, 2 graverade planscher, 1 med musiknoter, den andra med reva. 400:-

553Stenhammars Joh. Poetiska skrifter. Stockholm 1807. J.P. Lindh. Samtida gulddekorerat marmorerat halvfranskt band. (1) + xvi + (4) + 1 - 332 s. 700:-Lätt slitet band.

554Stevenson Robert Louis. Kidnapped, being Memoirs of the Adventures of David Balfour in the Year 1751. Cassell & Company, Limited. 1886. First edition, first issue. Original green cloth. VIII including folding map. + 311 pp. + 17 pp. of publisher's advertisements. 11000:-Advertisements dated "5G. 4.86". "business" on p.40 line 11. Inner spines slightly damaged.

555Stoddard John L. Glimpses of the world. A portfolio of photographs of the marvelous works of god and man. Prepared under the supervision of the distinguished lecturer and traveler John L. Stoddard containing a rare and elaborate collection of photographic views of the entire world of nature and art. Presenting and describing the choicest treasuers of Europe, Asia, Africa, Australia, North and South America, the old world and the new. Chicago 1894. The Werner company. Richly decorated original green cloth. Oblong 4:o. 549 p. Richly illustrated with a couple of hundred full page photographs in b/w. 900:-The beginning until page 14 are a bit loose.

556Story William Wetmore. Roba di Roma. Cambridge, USA 1896. Houghton, Mifflin and Company. 2 vol. Golddecorated immitated pargement bindings. Richly golddecorated spines. Red edges. Marbled inner boards. (2) + IX + (3) + 292 pp ; (2) + IV + 293-616 pp. Richly illustrated with b/w photographies. Eighth edition. 1000:-Fine condition. Previous owner's signature on front leaf in both volumes.

557Strindberg August Erik XIV. Skådespel i fyra akter. Stockholm 1899. C. & E. Gernandts förlags aktiebolag. Klotband med guldtext på ryggen. 178 s. 150:-Fint skick.

558Strömberg Th. Bilder och minnen från södra Mälarstranden. Stockholm 1878. Halvfranskt band med gulddek. rygg. Privatbunden. 134 sid. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

559Stål Carl Lärobok i topografien för linie-officerare Stockholm 1835. Tryckt hos Johan Hörberg. 8.o. Samtida marmorerat pappband. Slitet. 140 s. Med utviksbar tabell. 350:-

560Sundblad Johannes. Gammaldags seder och bruk. Stockholm 1888. Fahlcrantz & Co. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg. 384 s. 150:-

561Sundström Pehr W. Sjömanslif. Minnen och äfentyr från skilda världsdelar. Stockholm 1892. Bonniers. Dek. klotband. 248 s. Ill. 500:-Bandet slitet och snedläst samt inlagan brunfläckad.

562Surtees R. S. Ask mamma, or, the richest commoner in England. London 1858. Priv. bound half leatherbd. 412 pp. With 13 coloured steeletchings by John Leech. 1200:-

563--- Handley Cross; or Mr. Jorrocks's Hunt. London 1854. Bradbury, Evans, and Co. Contamporary golddecorated halfleather binding with 5 elevated bindings. Gilt edges. (14) 550 pp (1). Illustrations by John Leech. The spine illustrated in gold with a fox, dog, horse, and horseshoe. 2900:-The author of "Mr. Sponge´s Sporting tour", "Ask Mamma" etc..

564--- Mr. Facey Romford´s hounds London 1865. Samtida halvfranskt band. (VII), 391 s. 24 colorerade stålstick av John Leech och Hablot Browne. 1900:-

565Svedelius Erik Wilhelm Anteckningar om mitt förflutna lif. Stockholm 1889. Haegströms. Vackert dekorerat samtida klotband. 8:o. (i) III sid. 638 sid. Med en illustration. Professor Svedelius minnen från sitt liv i Västerås, Uppsala och Lund 1816 - 1887. 300:-

566Svenonius Fredr., Svenska turistföreningen. Väster- och norrbottens län. Stockholm 1899. W & W. 12.o. Gulddekorerat klotband. XI + 171 s. Med karta. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker II.

567Svensén Emil. Jorden och Menniskan. Allmän geografisk läsebok. Stockholm 1887. Centraltryckeriet. Marmorerat halvfranskt band med gulddekorerad titeletikett i rött skinn. Titelblad + 1 - 593 s. Med 132 bilder i texten. 150:-

568--- Ur vårt fosterlands historia efter 1809. Med 121 illustrationer och 4 bilagor. Stockholm 1909. Hugo Gebers förlag. Dekorerat klotband. 498 s. 121 s/v ill. 150:-Exlibris.

569Svensk Choralbok. Af Kongl. Psalm-Kommitén gillad och antagen År 1819. Haeffner Ioh. Christ. Fred. Stockholm 1820. Stentryck af C Müller på A. Wiborgs Förlag. Samtida något slitet halvläderband med fem upphöjda bind. Titeletikett i ljustbrunt läder med guldtext. liggande 4:o, höjd,23 cm, bred 32 cm. (2), + 128 litografiska sidor (Stentryck) på tjockt papper. Några fläckar i slutet av boken. En mindre fuktfläck i nedre yttre hörnet av bokens sista tjugo sidor, dock endast i marginalen. 1500:-

570 Svenska målares taflor. Träsnitt efter målningar af konstnärer under Carl XV:s tid. Stockholm 1875. Norstedts. 4:0. Gulddekorerat klotband. 47 sidor text samt 63 planscher i träsnitt. Ren och fin inlaga bandet rikligt gulddekorerat. Ryggen lite sliten. 1500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

571 Svenska Slott och Herresäten. Ekensberg. Stockholm 1886. I Haegströms boktr. 4:0. 24 sidor text. Bunden i ett samtida halvfranskt band med en helsideillustration av slottet. 400:-Från Svenska Turistföreningen Biblotek.

572Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift. Årgångarna 1896, 1897, 1899, 1902, 1906, 1908, 1916-1918, 1937-1940. Bundna i gråa halvklotband. 1899 finns i dublett i grönt halvklotbd. 200:-1896-1908, 200:-/st. 1937-1940, 100:-/st. Fint skick samtliga vol.

573 Swea, tidskrift för vetenskap och konst. Upsala 1826. Nionde och tionde häftet i en volym. Halvfranskt band, kapitäl skadat. 144 s, 1 plansch, 200 s, 84 s, 220 s. 350:-

574Swederus G. Nyaste Bonde-Praktika, Omgjord efter den Gamla. Gefle 1836. Joh. Olof Linn. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. II + 270 sid. 300:-Skadad rygg. Slitet band.

575Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Land och folk. 1876. Illustrerad tidskrift för folklifstecknare och reseskildringar. Stockholm 1876. Halvfranskt band. 252 s. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

576--- Land och folk. 1877. Illustrerad tidskrift för folklifstecknare och reseskildringar. Stockholm 1877. Halvfranskt band. 252 s. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

577--- Land och folk. 1878. Illustrerad tidskrift för folklifstecknare och reseskildringar. Stockholm 1878. Halvfranskt band. 252, 64 s. Ill. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

578--- Ur folkens häfder. 1874. Illustrerad tidskrift för skildringar ur Swenska och Allmänna historien. Stockholm 1874. Halvfranskt band. 257 s. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

579--- Ur folkens häfder. 1875. Illustrerad tidskrift för skildringar ur Swenska och Allmänna historien. Stockholm 1875. Halvfranskt band. 257 s. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

580--- Ur folkens häfder. 1876. Illustrerad tidskrift för skildringar ur Swenska och Allmänna historien. Stockholm 1876. Halvfranskt band. 256 s. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

581--- Ur folkens häfder. 1877. Illustrerad tidskrift för skildringar ur Swenska och Allmänna historien. Stockholm 1877. Halvfranskt band. 256 s. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

582--- Ur folkens häfder. 1878. Illustrerad tidskrift för skildringar ur Swenska och Allmänna historien. Stockholm 1878. Halvfranskt band. 256 s. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

583Sätherberg Herman Blomsterkonungen. Bilder ur Linnés lif. Stockholm 1879. Norstedts. Samtida guldekorerat klotband. (iv) 137 sid. (ii). Illustrerad. 175:-Nedre delen av ryggen skadad och i behov av reparation. Exlibris. Namnteckning.

584Säve P. A. Åkerns sagor. Spridda drag ur Odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Stockholm 1876. Norstedts. Stor 8:0. 140 s. 250:-Häftes omslaget trasigt, inlagan fin.

585Söderström Alfred. Minneapolis Minnen. Kulturhistorisk Axplockning Från qvarnstaden vid Mississipi. Minneapolis 1899. Samtida grönt dek. klotband. (ii) 458 sid. (iv). Illustrerad. Svensk/amerikansk dedikation. Tvåspaltig. 900:-

586Tahm Wilh. Beskrifning öfver Örebro Län. Beskrifning öfver Westerås Län. Beskrifning öfver Upsala län. Stockholm 1849-50. C. A. Bagges förlag. 3 delar i 1 samtida halvläder band med moarmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Marmorerade snitt. Titelsida + (2) + 148; Titelsida + (2) + 172 sid; Titelsida + (2) + 212 + (4). 850:-Slitna falsar. Sliten av ålder. Fin inlaga.

587Tavaststjerna Karl A. Korta brev från hemmets lugna härd. Hangö 1895. Hangö tryckeri & Tidnings AB. G. W. Edlunds förlag, Helsingfors. Hft. (4) 141 s. Osprättad. 110:-Första utg. En fläck på första text sida, annars i gott skick.

588Taylor Bayard Nordisk Resa. Sommar och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige. Stockholm 1859. P.G. Berg Översättning. Samtida halvläder band (4), 339 sid. 1200:-Försättbladet saknas. Slitet band. Nedre halvan av ryggen saknas. Fläckad. Stämpel från STF.

589Taylor Isaac. European biography, Beginnings of. The early ages. From the decline of the roman empire, to the reign of Charlmagne. London 1827. Harris John. Publishers leather back binding. (1) XVII pp. 150 pp. complete with 24 engravings. 350:-A little worne by age.

590Tegnér Esaias. Axel, en romans. Lund 1822. Berlingska Boktryckeriet. Första utgåvan. Senare pappband i ljust blått med titeletikett på pärmen i vitt med svart text. 39 s. 600:-Liten fläck på sid 16-17, litet hål i nedre marginalen på sid 15.

591--- Bihang till Frithiofs saga, episk dikt. Stockholm 1849. Bonniers. Halvläder band. Marmorerade snitt. 116 s. Ill. samt utvikbar karta och lithografiska planscher. 250:-Sliten av ålder.

592--- Esaias Tegners samlade skrifter. Stockholm 1854. Norstedts. 1- 6 vol, i 3 band. Tre röda vackra helläderband i guld dekorerade med figurer, förgyllt snitt. Gulddekorerade denteller 242 s, 304 s. 304 s, 304 s. 304 s, 308 s. 650:-Lätt blekta ryggar.

593--- Samlade skrifter 1-6 [3 band]. Stockholm 1847-49. C. E. Fritze. Samtida halvfranska band med gulddekorerade ryggar, marmorerade pärmar samt gröna snitt. Frontespis + LXXXVI + (2) + 1-240 s. + (2) + 1-304 s. : 1-304 s. + 1-304 s. : 1-304 s. + 1-308 s. 500:-Banden slitna av ålder. Inlagan i fint skick.

594--- Tal vid särskilta tillfällen af Esaias Tegnér. Första bandet. Stockholm 1831. Direct. Henrik Anders Nordström. Samtida halvfranskt band med rikt gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (4) + 297 s. 220:-Innehåller delarna 'Akademiska Tal' samt 'Skol-Tal'.

595 Telje tokar. Saga enligt en gammal sägen berättad för ungdom. Stockholm 1889. F. C. Askerbergs förlag. 47 s. 300:-

596Thackeray W.M. Verldsmarknaden. En roman utan någon hjelte. I-III. Stockholm 1873. Ivar Haeggströms Boktryckeri. 3 delar i 1 band. Senare grönt halvläderband med marmorerade pärmar. Påklistrad gulddekorerad rygg. 324 + 288 + 228 sid. 150:-2 exlibris.

597Tham. Wilh. Beskrifning öfver Örebro Län. Westerås Län. Uppsala Län. 1849-50. P.A. Norstedt & söner. C.A.Bagges förl. De tre verken bundna i ett samtida halvskinnband. med marmorererade pärmar.(4), 148 s. + (4), 171 s, (1). + (4), 212 s, (4). 850:-Bandet i hyggligt skick. Inlagan i fint skick. Från STF´s Bibliotek.

598 The book of Common Prayer, and administration of The Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the use of the United Church of England and Ireland; together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be sung or said in Churches; and the form and manner of making, ordaining, and consecrating of bishops, priests, and deacons. London 1858. Printed by G.E. Eyre and W. Spottiswoode. 12:o in cassette. Contemporary leatherbd. Blindpressed boards. Gilt edges. Unpaginated. Ca 500 p. 300:-A little worn spine.

599The House of Representatives. Report of the International Polar Expedition to Point Barrow, Alaska, in response to the resolution of The House of Representatives of December 11, 1884. Washington 1885. Government printing office. Clothbd. 695 pp. Illustrated in b/w and colour. Several beautiful lithographies + 1 folded map. 4000:-Loose in binding. Worn edges.

600 The Laurel Bush. An old-fashioned love story to which is added Two Little Tinkers. Leipzig 1876. Bernhard Tauchnitz. Contemporary halfleatherbd. Marbled boards. Golddecorated spine. 288 pp. 150:-Worn by age.

601Thedenius K. Fr. Uplands och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter Stockholm 1871. Bonnier. Halvfranskt orginalband. 8:o. 524 s. 350:-Gott skick. Exlibris.

602Thomaeus Jöran J. Christna kyrkans historia uti Swerige, Ifrån de äldsta, till närwarande tider; Sammandragen af Jöran J.Thomaeus. Örebro 1817. Tryckt hos N.M. Lindh. Gråkappa. 561 sid. 350:-Tagen ur band, omslaget (gråkappan) löst.

603Thomas William Widgery Jr. Från Slott till Koja. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige. Stockholm 1891- F & G Beijers förlag. Stor 8:0. Dek. klotband. 752 s. Ill. 450:-

604Thomée Gustaf. Lärobok i geographi, physisk och politisk, nyare och äldre. Stockholm 1853. Zacharias Haeggström. Grönt ryggklot medgröna pärmar. 8:o. 408 s. 300:-

605Thomson C. G. Skandinaviens insecter, en handbok i entomologi, till elementar-läroverkens tjenst. Lund 1862. F. Berlings förlag. Halvfranskt band, kapitälet trasigt. 392 s. Ill. 350:-

606Thorell T. Zoologiens grunder, efter Milne Edwards m.fl. I-II. [bundet i tre volymer] Stockholm 1860-1865. Axel Hellstens förlag. Samtida halvfranska band med gulddekorerad rygg. (8) + 333 s. + (3). : (8) + 281 s. + (1) : (14) + 283-505 s. + (1). Rikt illustrerad i s/v. 375:-Gott skick.

607Thümmels von A.M. Sämmtliche Werke 1-8. Leipzig 1839 verlag von Georg Joachim Gösschen. 8:o 4 vols. Golddec. Conteporary halfleatherbd. Illustrated with a portrait of the author in each vol. 338, 235, 162, 213 pp. 950:-Reise in die mittäglichen Provinsen von Frankreich.

608Tollstorp J. P. Kongl. Djurgården, historisk-statistisk. Stockholm 1994. Rekolid. Facsimile, med infogat förord av Per Wästberg, av upplagan från 1844. 12:o. Förlagets färgillustrerade vita pappersband. (4, 3, 1), 92, (4) s. m. sv/v kartor och illustrationer. 120:-

609Tollstorp J.P. Wadstena och dess omgifning. Historiskt romantiskt målning. Tecknad under en sommarresa kring Wettern. Wadtena 1832. Tryckt hos J.P. Tollstorp. Bundet i ett halvläderband från tiden med marmorerade pärmar, Titel i guldtext å ryggen. Bandet lätt slitet i falsarna. 1000:-Gammal namnteckning å titelsidans övre högra hörn.

610 Topografiska och statistiska uppgifter om Upsala Län. Stockholm 1850. Norstedts. Orginal pappersomslag. 73 s. 250:-

611Topsöe V.C.S. Från Amerika. Stockholm 1874. Bonniers. Gulddec. klotband. 423 s. Med 50 ill. och en 1 karta. 300:-Blekt rygg samt skadat kapitäl.

612Trolle Anna Mörner Stellan Carl mfl. Småländska Archivet. 2:a Delen. häft. 1. Wexiö 1864 Södergren. Förlagshäfte. 112 sid. 500:-Samlade aktstycken om bl.a. Wexiö stads källarfrihet. Om wattentorget i Wexiö, Om rådhusbalerna etc. Sällsynt.

613 True stories from modern history. London 1825. J. Harris. Leather backbd. 312 pp. Ills. 550:-

614 Twenne nöjsamma berättelser för barn och ungdom. Jönköping 1856. Tryckt hos J. Björk & Comp. Förlagshäfte. 16 sid. Komplett med 7 gravyrer. 150:-Sällsynt. Bunden i pappersomslag.

615Tybeck Johan. Den kränkta Sanningens förswar emot Smädeskriften, kallad: Bibeln och Swedenborg, samt emot prosten Mallmins förmenta förklaringsord i samma ämne. Stockholm 1824. Tryckt i Marquardska Tryckeriet. Senare lila halvklot med marmorerade pärmar. Stänkta snitt. 176 sid. 400:-Rester av en gråkappa på titelsidan och sista sidan. Blekt rygg.

616Uhde Emil Mindeblad om festen d 10 o 11 februar 1859. Hans Majestaet Kong Fredrik VII till Danmark. kjobenhavn 1860. Salomon. Samtida rikt gulddekorerat rött sammetsband. Främre pärmen inramad av geometriska blomster ornament. Dedikation i guld (HANS MAJESTAET KONG FREDRIK VII TIL DANMARK) samt krona och danska riksvapnet i guld. Bakre pärmen inramad av geometriskt blomsterornament i guld. titeltext i guld samt krona och danska riksvapnet i guld. Guldsnitt. 52 opaginerade sidor. 1000:-Mkt vackert konstband. Lättare skada å undre kapitäl. En minneskrift med anledning av 200-årsminnet av den frusna vinterdag 1659 då danskarna framgångsrikt försvarade sin huvudstad mot de belägrande svenskarna.

617Umlauft Friedrich. Lufthafvet, grunddragen af meteorologien och klimatologien Stockholm 1897. Gebers. Dek. klotband. 516 s. 400:-Med 152 afbildningar och fem kartor i färgtryck.

618Unonius Gustaf. Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika. Upsala. 1862. W. Schultz´s förlag. 2 vol. Förlagets dekorerade klotbd. (VIII),424,(VI),621, 8 st lihto. 900:-

619 Ur djurens verld. Skildringar af en del märkvärdiga nyttiga eller skadliga djur. Stockholm 1870. Oscar L Lamms förlag. Inbunden i samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar, 4.o. 28 s. samt 14 vackra kolorerade planscher med flera avbildningar på varje. Ryggen trasig, nästan ett slakt ex. 600:-Ryggen trasig.

620Various contributors. The Dome : a Quartely containing Examples of All the Arts. London 1897. The Unicorn Press. Publishers grey paper covered boards with gilt title letters. 104 pp. + 18 pp. publishers adverts. 700:-First edition. Slightly worn by age.

621Venedey J. Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar och rikt gulddekorerad rygg. 317 s + (3) + utvikskarta + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar". Illustrerad med 24 stålstuckna planser. 800:-Bandet något nött av ålder.

622--- Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida halvfranskt band. 317 s + (1) + utvikskarta + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar". Illustrerad med 24 stålstuckna planser. 700:-Främre fals sprucken. Bandet i övrigt något nött av ålder.

623--- Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida ryggläderband med pergamenthörn samt gulddekorerad rygg. 317 s + (3) + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar" + utvikbar karta + 24 stålstuckna planscher. 800:-Bandet något nött av ålder.

624Vertot Monsieur l'Abbé de. Historie des révolutions de Suède. Paris 1810. De l'imprimerie des frères mamé. Contemporary full leather with richly golddecorated back and marbled inner boards and edges. (6) + 362 pp. 1000:-Endpapers missing, no text though. A little worn on the edges. A little wotn in the head.

625Vintersol. Illustrerad kalender. 1894 Stockholm. 224 sid. s/v och färg illust. Rött omslag med svart och guld. Bidrag av G.e. Beskow, Natanael Beskow, Karl Fries, mm. 100:-Blekt rygg.

626Vischer Th. F. Om moderna. Ett bidrag till kunskapen om våra kulturformer och sedebegrepp jemte ett tillägg om cynism. Lund 1880. Lindstedts. Gulddekorerat halvfranskt band. 168 sid. 200:-

627Voltaire Francois. Histoire de Charles XII, Roi de Suède. Paris, 1835. Treuttel et Würtz. Contemporary golddecorated lether binding. Boards surrounded by leaf ornament in gold. Supra Ex Libris in gold. Collége d`Anillee 1837. (Surrounded by Wreath of laurel). Corners bumped. Worne by age. Gold ornamented back. Red title field with golden letters. Marbled inside the boards as well as the fly-leaf and end paper. (2), Engraved titelpage (Portrait of Voltaire), XXII pp. 347 pp. (2). The book about the swedish king Carl XII made voltaire famous in his time. 750:-

628--- La Henriade, poëme. Paris 1813. Duponcet. 12:o. Contemporary leather with gold decorated spine and gilt mirrors on both boards. Marbled edges. (2) + frontispice + (2) + 1-2 + 270 pp. 300:-Damaged outer front hinge, 2 cm from the head, and also inner front hinge damaged.

629--- Theatre de Voltaire. Nouvelle Édition. Paris. c 1880. Laplace, Sanchez. Contemp. golddec. halfleather binding. Gold ornamented back. Marbled outer and inner boards. (2), front. (coloured plate of Voltaire). XII. 610 pp. (1). with 4 full page colour lith. 600:-Ex Libris. C.G. Löwengren.

630Voss C. D. Ludvik XIV:ds tidhvarf. I-II. Stockholm 1825. A. Wiborgs Förlag. Två delar i ett samtida halvläderband med marmorerade pärmar. XIV + 222, VIII + 222 s. 4 kopparstuckna porträttsplanscher samt 2 kopparstuckna titelbladsporträtt.. 400:-Stämpel på inre pärm: "Skånska Nationens Bibliotek". Tillskrift: "Gåfva af Staten".

631 Vår samtid, en skildring af de Europeiska händelserna sedan Februari-Revolutionen 1848, de nyaste Europeiska konstitutionerne samt biografiska teckningar af åtskilliga bland nyaste tidens mest ryktbara personligheter. Stockholm 1850. Bonniers. Liten 4:0. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Rörigt paginerad. Ca 400 sid. Stål och träsnitt ills. 450:-Fläckad. Slitet band. Skada i övre kapitäl. Sliten i ena falsen.

632 Våra kungar. Gustaf I - Oskar II. Stockholm 1874. P.A. Huldbergs Bokhandel. Samtida gulddekorerat blindpressat brunt klotband. Titelblad + 20 lithograferade kungaporträtt + 68 sidor. 250:-Smutstitelbladet, titelbladet och planscherna är lösa i bindet.

633Waliszewski K. Katarina II af Ryssland. En kejsarinnas roman. Stockholm 1897. Albert Bonniers boktryckeri. Halvfranskt band med marmorerade pärmar, gulddekorerad rygg med den ryska örnen samt röda snitt. (2) + Frontespis + (2) + 539 s. + (1). 300:-Något lös i bindet samt något blekt rygg.

634Wallensteen J. P. Vidskepelser, vantro och huskurer i Danderyd och Lidingö i slutet af 1700-talet. Stockholm 1899. Utgifna af Edvard Hammarstedt. Stor 8:0. Halvfranskt band, övre kapitel skadat. IV, 22 s. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Sliten rygg.

635Wallensteen J.A. Krigs-Lagarne af den 11 Juni 1868 och Kongl. Förordningen om deras införande. Med tillägg ur allmän lag och särskilda författningar jemte hänvisningar och sakregister m.m. Stockholm 1870. Norstedts & Söner. Samtida rött vackert gulddekorerat klotband, förgyllt snitt samt förgyllda denteller. Främre och bakre pärm dekorerat med inre speglar i guld. XIV + 1 - 444 s. + (1). 650:-

636Waller Edmund The Poetical works of Edmund Waller. From Mr. Fenton Quarto edition, 1729. London. No date (ca 1800). Printed for C. Cooke edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. ix + 180 pp. Fullpage illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

637Wallin J. Beskrifning öfver badorterna å Sveriges Vestra Kust. Handbok för badgäster. Göteborg 1858. Oscar L. Lamms Förlag. Pappband. 129 s. 7 litografiska planscher. 750:-Fläckad.

638Wallin Johan Olof Början till Öfversättning af Eneiden, jemte några smärre Poemer Stockholm 1808. Tryckt hos Henrik And. Nordström. Vackert senare marmorerat kartongband i perfekt skick. Leonard Gustafssons bokbinderi Stockholm. (i), titelsida, 46 sid.(i) 800:-Perfekt exemplar.

639--- Predikningar öfver de årliga sön- och högtidsdagarnes evangelier. I-II. Stockholm 1876-1877. Central-tryckeriet. Fjerde upplagan. Helfranska band med rikt gulddekorerade ryggar, inte denteller och pärmspeglar samt guldsnitt. (2) + Frontespis + XLIII + 438 s. + (2) innehållsförteckning + (2). : (2) + (2) + 470 s. + (2) innehållsförteckning + (2). 450:-Något nötta band. Inlagorna i mycket bra skick.

640--- Religions-tal vid åtskilliga tillfällen. I-III. Stockholm 1825, del II 1827 samt del III 1831. Tryckt hos Johan Hörberg. Gulddekorerde halvfranska band med marmorerade pärmar. (8) + 412 s. +(4). ; (7) + 416 sid. ; (2) + XIV + (2) + 414 s. 1500:-

641--- Samlade Vitterhets-Arbeten. Stockholm 1847-1848. Tryckt hos Magnus' förlag. Två samtida vackert gulddekorerade halvfranska band. Del I: Frontespis + (10) + 1 - 287 s. + (3). Del II: Titelsida + (7) + 1 - 343 s. + (1). 900:-Blekta ryggar. Ena inre falsen i bägge banden är slitna.

642Wallmark P.A. Handen, skaldstycke i tre sånger. Stockholm 1807. Tryckt hos Carl Delen. 12:o. Samtida marmorerat halvfranskt band. Titelblad + (10) + 1 - 109 s. + (1). Med tvenne utviksbara kopparstick, Detta ex, saknar ett av sticken. 450:-Samntida namnteckning på smutstitelblad.

643Walther Ingo F. Vincent Van Gogh. 1853-1890. Vision and Reality. Cologne 1987. Taschen. Softback. 4:o. 96 pp. Richly illustrated in color. 120:-fine condition. isbn: 3822800414

644Watt Robert. Igjennem Europa. Reisenotitser. Köpenhavn 1866. Kristian Vissings forlag. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg. (6) + 333 s. + (3). Illustrerad titelsida. 500:-Lätt nötta falsar samt aningen stötta hörn. Ren och hel inlaga.

645Weichert Augustus. red. Poetarum Latinorum Hostii, Laevii, C. Licinii Calvi, C Helvii Cinnae, C. Valgii Rufi, Domitii Marsi Aliorumque Vitae et Carminum Reliquiae. Lipsiae 1830. Sumptibus et Typis B.G. Teubneri. Contemporary green cloth with golddecorated spine. Marbled edges. Titlepage + (7) + 496 pp. 300:-Sligthly faded spine.

646Westerberg L. L. Westerbergs utförliga Brefställare och rådgifware i lifwets förhållanden. Praktisk hielpreda wid författande af allehanda slags Bref, Uppsatser och Juridiska Skrifter som förekomma i det borgerliga och affärslifwet jemte underrättelser om det metriska mått= och wigtsystemet samt bihang, innehållande alfabetisk förteckning öfwer mer än 4000 i swenska språket förekommande utländska ord, med uttalsbeteckning och förklaring. Tolfte, fullständigt omarbetade upplagan. Norrköping 1886. M.W. Wallbergs förlag. Samtida gulddekorerat privatbundet halfranskt band i klot. Marmorerade pärmar. Leonard Holmströms bokbinderi Sala. XIV sid.(Innehållsförteckning). 351 sid. 300:-Gott skick

647Westerberg Ludv. Ny Plutarch, eller porträtter och biografier af de ryktbaraste män och fruntimmer bland alla nationer och stånd, ifrån äldre intill nuvarande tider. Stockholm 1844. Tryckt hos P.G. Berg. Halvläderband. 452 s. Ill. 1 titelplansch och 24 porträttplanscher i stålstick. 400:-Inlagan något fläckad. Blekt och sliten rygg.

648Wetterling Boye. Kongl. Svenska Museum. Samling af Contur-teckning, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne. Stockholm 1821, 1822, 1823. 3 del. i 1 vol. Halvfranskt band. Opaginerad. 70 planscher. Plansch 22 och 23 saknas. Planscherna 41-44 fel paginerade. 1600:-

649--- Kongl. Svenska Museum. Samling af Contur-teckning, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne. Stockholm 1821, 1822, 1823. 3 del. i 1 vol. Halvfranskt band. Opaginerad. 72 planscher. 1800:-

650Widegren Per David. Försök till en Ny Beskrifning av Östergötland. Linköping 1817. Petre & Abrahamsson. Sliten gråkappa. (9), 293 sid. (1). 500:-

651Wieland C. M. Horazens satiren aus dem Lateinischen übersekt und mit Einleitungen und erlauternden Anmerkungen. Neue verbesserte Ausgabe. I-II. Leipzig 1804. In der Weidmannischen Buchhandlung. Two volumes in 1 binding. Contemporary paperbinding. Red edges. VIII + 312 pp + 254 pp + (2). 350:-Binding is very worn of age.

652Wieselgren, Nils Forssell, Munthe, Arne Forssell Liljedahl Nordiska Administrativa Förbundet. Kungl. Maj:ts Kanslis Historia. Del 1. Kansliets organisation och utveckling intill 1840. Uppsala 1935. Almqvist & Wiksell. Förlagets pappband. 4:o. 373 sid. Sparsamt illustrerad. 150:-

653Wieselgren Harald Lilla Birgittaboken. 500 års minne av hennes kanonisation. Uo Uå (1891). Opaginerad. En studie i typografin i hennes arbeten. Helband i svinläder med präglad dekor av Gustav Hedberg. Bibliofil. 2000:-

654Wikström Joh.Em. Stockholms flora eller korrt Beskrifning af de vid Stockholm i vildt tillstånd förekommande Växter. Med en Inledning, innehållande En översikt af Stockholms - Traktens Natur-beskaffenhet. Förra delen. Jemte Charta öfver Stockholms omgifningar på en mils afstånd. Stockholm 1840. Tryckt hos Norstedt & Söner. Titelsida (Floran 1840). + (VIII) + Titelsida (Inledningen 1839). + (VI) + 185 s + (V) + 423 s. + Tillägg till florans förra del. 27 s. + (III) + Karta över Stockholm. Bundet i ett samtida halvfranskt band, varsamt renoverat, lagerfläckat i början och slutet av inlagan. 3000:-Sällsynt.

655Winge. Lärobok i allmänna och svenska historien, för begynnare. Sthlm 1839. Haeggström. Förlagets pappband. Tredje upplagan. 84 sid, (6) + en utvikbar tabell. Sliten. 100:-Sliten. Lös i häftningen.

656Winge J.M. Lärobok i Geographi och Historia för folkscholor och nybörjare. Stockholm 1855. Tionde upplagan. Klotband. 68 s. Omslagen medbundna. Fuktfläckar sista sidorna. 125:-

657--- Lärobok i Geographi och Historia för Folkscholor och Nybörjare Stockholm 1861. J&A Riis. Förra delen : Geographi. Samtida halvläderbd. 71 s. Väl använd men i gott skick. 125:-

658Winther Christian (utg.). Mythologisk haandbog. Kjobenhavn 1850. Philipsens Forlag. Halvklotband. 401 Sid. Ill. 200:-Något lös i bindet.

659Witt Mme de. (Née Guizot). Scènes Historiques. Odette la Suivante l'Enfance des Pascal vaux et Pignerol Derrière les haies, Guerre de la Vendée. Paris 1876. Hachette. 256 pp. Beautifully golddecorated red leather bindings. Gilt edges. 339 pp. 18 engravings by E. Bayard. Quatrième Édition. 900:-The hinges are a little worn.

660Wrangel Fr. Krigshistoriens grunddrag. Försök till lärobok för Krigshögskolan. 2 volymer i ett band. Stockholm 1866. Norstedts. Samtida guldekorerat halvläderband. 4 upphöjda bind. 8:o. (i) 148 sid. Vol 2. Stockholm 1875. 325 sid. (ii) Vol I skildrar krigskonstens historia fram till antikens slut. Vol 2 skildrar utvecklingen fram till 30-åriga kriget. 300:-En tredje del utkommit.

661Wästberg Per. Ett hörntorn vid Riddargatan och andra stockholmsskildringar. Malmö 1980. W&W. Pappband. 231 s. 125:-

662Wästberg Pär. Alice och Hjördis. Två systrar. Dagböcker och 1885-1964. Borås 1994. Wahlström & Widstrand. Kartonage med skyddsomslag. 8:o. 401 sid. S/v ills. ISBN: 91-46-16554-1. 160:-

663Young Egerton R. Oowikapun eller evangelium bland indianer vid Nelson-floden i Canada. Norrköping 1896. Bohlins. Dek. klotband. 160 s. Illustrerad med s/v bilder genomgående i texten. 200:-Översättning från engelskan av K.E. Norström

664Zangwill I. Ungkarlsklubbar. Stockholm 1893. Halvfranskt band. 304 s. 75:-

665Zell Dr. Karl (ed). Aristoteles Werke. Organon, oder Schriften zur logik. Erstes Bändchen. Stuttgart 1836. Verlag der J.B. Meklerschen Buchhandlung. Contemporary blue paperbinding. Blue edges. 448 pp. 250:-Faded spine.

666 Zermatt. Galerie de Vues Suisses. No Date (Late 19th century). Librairie Fr. Pfister. 4:o. Oblang. Half leather with marbled boards and edges. 20 pp. Title page in colour. 15 b/w full page ills. 5000:-Damaged spine. Interior in good condition. Rare! From the Swedish Touristorganisation.

667Zimmermann Eberhard August Willhelm von. Jorden och dess invånare, Brasilien, Chile och Patagonien samt deras invånare efter de nyaste upptäckter. Stockholm 1820. Zacharias Haegström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (4) + 1 - 310 s. + (1). Illustrerad med 3 utvikbara planscher. 600:-Sjunde delen. maskhål på sid 119 förövrigt i gott skick.

668--- Jorden och dess invånare Guiana, Peru, Paraguay och Tukuman samt Deras invånare efter nyaste upptäckter. Stockholm 1819. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (4) + 1 - 368 s. Illustrerad med 5 kopparstick. 550:-Kopparsticket över Pongo vid Manseriche saknas. Sjette delen.

669--- Jorden och dess invånare; Nordvestra Polarverlden och dess Invånare efter nyaste upptäckter. Stockholm 1816. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (2), 410, Illustrerad med 3 planscher och en utvb. charta. En plansch saknas.(Fronten,Sir Francis Drake). 500:-Tredje delen. Historisk tafla af det adertonde Århundradets Upptäckter om fremmande folkslag och länder.

670--- Jorden och dess invånare;Guinea och dess Invånare efter Nyaste upptäckter. Stockholm 1817. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (10) + XLVII + 1 - 391 s. Illustrerad med 1 karta och 5 planscher. 500:-Första delen, andra upplagan. Sidan III- IV av förordet saknas. Historisk tafla af det adertonde Århundradets Upptäckter om fremmande folkslag och länder.

671Zimmermann John George. An examination of the Advantages of Solitude. And of its operations on the heart and mind. With an enquiry into its prejudical influence on the imagination and passions. With explanatory notes. To which is prefixed, a biographical account of the author, and a sketch of his character and works. Vol I-II. London 1805. James Cundee. Black leatherbd. richly gold decorated backs and gilt mirrors on both covers. (2) + two plates. + XLVI + (2) + 340 pp. + (12). : (6) + 374 pp. + (14) + (2). Illustrated with a total of 10 plates, included two in the beginning. 1600:-Very good condition. Stamp and name on front leaf.

672Åberg J.O. Snapphanerne. Romantiserade skildringar från Karl XI:s krig i Skåne 1677. Barrikadkämparne. 2 volymer i ett band. Stockholm 1890. Beijers förlag. 4:e upplagan. gulddekorerat halvfranskt band. Ryggen ngt. sliten. (i) 199 sid. 194 sid. (i). 300:-

673Åhrman L. E. Beskrifning öfver provinsen Gestrikland. Stockholm 1861. Norstedts. Halvklotband. 293 s. 700:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

674Åkerblom Fr. Pommerska bref. Anteckningar från en resa i f.d. svenska Pommern. Stockholm 1892. Beijers bokförlag. Halvfranskt band, något slitet. 140 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

675Ålund. O. W. Amerika. Dess upptäckt, eröfring och fyrahundraåriga utveckling. Stockholm 1892. Albert Bonniers förlag. Vackert dekorerat klotband med rikt gulddekorerad rygg. (2) + karta över USA + (6) + 373 s. + (3). Illustrerad med 35 porträtt, 31 scener och vyer samt 10 kartor. 225:-

676Ålund O.W. övers. Världens hufvudstäder. Stockholm 1892. Bonniers. 4:0. Guld dek. klotband. 502 s. samt 325 Ill. 475:-

677--- Världens hufvudstäder. Stockholm 1892. Bonniers. 4:0. Guld dek. klotband. 502 s. samt 325 Ill. Från STF:s bibliotek. 375:-Yttre falsar spruckna, inre lösa.

678Åsbrink Gustav (red.). Drottning Victoria. En översikt av drottningens levnad och verksamhet. Utgiven till minne av 60-årsdagen. Stockholm 1923. AB C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel. 112 s. med två planscher och omslag i koppardjuptryck samt 95 bilder i texten. 4:o. Blått, gulddekorerat (bl.a. med drottningens monogram), klotband (G. Hedberg). 120:-.Gott skick.

679Ödman N.P. Ungdoms- och reseminnen. Vers och prosa. Stockholm 1881. Bonniers. Halvfranskt band, övre kapitäl trasigt. 192 s. 100:-

680--- Vexlande Bilder. Prosa och Vers. Stockholm 1893. Fahlcrantz & Co. Tryckt hos Ivar Haeggström. Blått dekorerat klot. 273 sid. 200:-1 exlibris i vardera insida pärm.

681Ödman Samuel. Hågkomster från hembygden och skolan. Örebro 1842. N.M. Lindhs Boktryckeri. 3:dje upplagan. Gråkappa. Oskuren. 91 s. 250:-Lös i häftningen. Trasig rygg. Främre omslag löst.

682Zölner Johan Friedrich. Om menniskoslägtets ursprung. Stockholm 1801. Tryckt hos Carl Delén och J.G. Forsgren. Samtida halvläderband med stänkta pärmar. Gulddekorerad rygg och rödstänkta snitt. 8:o. (2) + II + 168 sid. 400:-Gott skick.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat