On-line boklista 1.Allmän historia / book list 1.General history

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* Issue 59:2, Jan. 1971]., Chandler David P. (on Cambodia's relations with Siam in the Early Bangkok period)., Euayporn Kerdchoay (on Nang Talung, the shadow theatre of southern Thailand)., Griswold A. B. (on King Lödaiya of Sukhodaya and inscriptions)., Hogan David W. (on coastal tribes)., Kacha-ananda Chob (on Yao family structure)., Dessaint Alain Y. (on Lisu Settlement Patterns)., Kauffmann H. E. (on social and religious institutions of the Lawa)., Nagara Prasert na (on King Lödaiya of Sukhodaya and inscriptions)., Oblas Peter (on Thai foreign policy and the role of the American Foreign affaires advisor 1909-1925)., Smithies Michael (on village Mons of Bangkok and on Nang Talung, the shadow theatre of southern Thailand)., Solheim Wilhelm G. II. (on southeast Asian archaeology)., Terwiel B. J. (on the five precepts and ritual in rural Thailand)., Walker Anthony R. (blessing feasts and ancestor propitiation among the Lahu Nyi). The Journal of the Siam Society. January 1971. Volume 59 part 2. Bangkok 1972. Paperback. (6), 473, (15) pp., with tables and illustrations in the text, and 11, 19, 7, 3 b/w plates, 7 of them unfolding and 1 unfolding table. 80:-80:-

2[* Issue 60:1, Jan. 1972]., Chandler David P. (on Cambodia's relations with Siam in the Early Bangkok period)., Euayporn Kerdchoay (on Nang Talung, the shadow theatre of southern Thailand)., Griswold A. B. (on King Lödaiya of Sukhodaya and inscriptions)., Hogan David W. (on coastal tribes)., Kacha-ananda Chob (on Yao family structure)., Dessaint Alain Y. (on Lisu Settlement Patterns)., Kauffmann H. E. (on social and religious institutions of the Lawa)., Nagara Prasert na (on King Lödaiya of Sukhodaya and inscriptions)., Oblas Peter (on Thai foreign policy and the role of the American Foreign affaires advisor 1909-1925)., Smithies Michael (on village Mons of Bangkok and on Nang Talung, the shadow theatre of southern Thailand)., Solheim Wilhelm G. II. (on southeast Asian archaeology)., Terwiel B. J. (on the five precepts and ritual in rural Thailand)., Walker Anthony R. (blessing feasts and ancestor propitiation among the Lahu Nyi). The Journal of the Siam Society. January 1972. Volume 60 part 1. Bangkok 1972. Paperback. (6), 473, (15) pp., with tables and illustrations in the text, and 11, 19, 7, 3 b/w plates, 7 of them unfolding and 1 unfolding table. 80:-

3Abshagen Karl Heinz (Mitwirkende bei der Herausgebung), Kordt Erich Wahn und Wirklichkeit. Die Aussenpolitik des Dritten Reiches. Versuch einer Darstellung. Stuttgart 1948. Union deutsche Verlagsgesellschaft. 431 Seiten. Rückenleinenband des Verlags, mit Schutzumschl. 120:-Wohlerhaltet.

4Abukhanfusa Kerstin. Piskan och moroten. Om könens tilldelning av skyldigheter och rättigheter i det svenska socialförsäkringssystemet 1913-1980. Stockholm 1987. Carlssons. Limhäftad. 450 s. 400:-

5Adams James Truslow. Amerikanskt Epos. Stockholm 1939. Kooperativa förbundets bokförlag. Svart klotband med guldtext på rygg och främre pärm. 471 sid. S/v ills. 75:-Saknar skyddsomslag.

6Addison Howard Helen. War Chief Joseph. USA 1965. University of Nebraska press. Lincoln. Softback. 368 p. Illustrated in b/w. 100:-

7Adlerberths Gudm. Jöran Poëtiska arbeten. I-II. i 2 volymer. Sthlm. 1818. Tredje upplagan. Halvfranska band. m. gröna och röda ryggar.(ii), 388 sid.(i), (iv), 355 sid.(i) 500:-Bandet slitna i övre/undre kapitäl

8Adlersparre C.A. Anteckningar om bortgågne och samtida Sthlm. 1859.Albert Bonnier Förlag. Hlv. klot bd. 284 s. 100:-

9--- Anteckningar om bortgångne samtida. Stockholm 1859-62. Albert Bonniers Förlag. 3 vol. Bruna halvläderband med vackert individuellt marmorerade pärmar. Gulddekorerade ryggar. 281 + 375 + 281 sid. 400:-Inlagan något fläckad. Exlibris.

10--- Anteckningar om bortgångne samtida. Stockholm 1859-61. Albert Bonniers Förlag. 2 delar i 1 volym. Halvläderband med gulddekorerad rygg. Marmorerade snitt. 281 + 375 s. 500:-GOtt skick.

11Ahlenius Holger. Frankrikes litteratur under medeltiden. Stockholm 1957. Forum. Häft. 582 s. + (2). 100:-

12Ahlström Stellan. Studentföreningen Verdandis småskrifter. Wilhelm Ekelund. Stockholm 1940 Bonniers. Häftat förlagsband. 57 sid. 100:-Gott skick.

13Ahnlund Nils. Tradition och historia. Stockholm 1956. Norstedts. 259 s. 80:-

14--- Tradition och historia. Stockholm 1956. Norstedts. Klotband. 259 s. 125:-

15 Album för det vackra könet för 1853. Stockholm 1852. Philipp J. Meyer. 4:0. Blindpressat gulddek. klotband. 128 s. 17 stålstucka gravyrer. Bunden hos P. Chr. Åkerlunds BOkbinderi i Malmö. 800:-Något fläckad.

16Alfons Sven. Lindwall Bo. Josephsson Ragnar. Svensk konstkrönika under 100 år. Bildkrönika 1843 - 1943. Stockholm 1944 Lagerström. Folio. Blått halvfranskt band. Gulddekorerat. 5 upphöjda bind. Övre guldsnitt. C. 500 opaginerade sidor. 250:-

17Allan Tony. Vikings. The Battle at the end of time. Singapore 2002. Duncan Baird Publishers. Soft paper back. 4:o. 144 pp. Richly colour ills. ISBN: 0-903296-62-5. 300:-New condition.

18Allen Frederick Lewis. Den stora förändringen. Amerika blir annorlunda 1900-1950. Stockholm 1955. Berhs. 239 s. Ill. 35:-

19Allsop Kenneth. Gangsterväldet i Chicago. Arlöv 1980. Prisma. Förlagsband. 396 s. 150:-

20Almgren Bertil. Medeltiden. Närbilder från fyra världsdelar. Malmö 1968. Sverige radio förlag. 110 s. 50:-

21Almgren Bertil m.fl. Vikingen. Milano 1967. Tre Tryckare. Rött dekorerat förlagsband. 288 sid. Rikligt färg och s/v illustrerad med kartor och tabeller. 300:-

22Almquist. Florin. Förteckning å Svenska Nationalparker samt å Fridlysta Naturminnesmärken. Stockholm 1932. Almqvist & Wiksell. Häftad. 8:o. 66 sid. 150:-Slitet omslag som är nästan löst.

23Almqvist Carl Jonas Love. Menniskoslägtets saga, eller allmänna Werldshistorien förenad med geografi. Stockholm 1839. S.I. Laserons Förlag. (4), 610 sid, (2). + Extrabladet "Till Allmänheten" bundet sist i boken. Samtida hårtpappband (gråkappa) med brun titeletikett. 1200:-Lätt skada å övre kapitäl

24Almqvist Josef. Den gyllene åldern. Lev lyckligare och längre. Stockholm 1960. Folket i bilds förlag. Konstläderband med skyddsomslag. 4:o. 288 s. Illustrerad i s/v. 200:-

25Ambjörnsson Ronny., Gaunt David. Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna. Malmö 1984. Författarförlaget. Ill. pappband. 490 s. Ill. 150:-

26Amerongen Otto Wolff von. Made in Germany. 1977. Molden edition graphische kunst. Hardcover with dustjacket. 144 pp. Richly illustrated with photographs in b/w. 100:-Text in english.

27Amsler Jean Hitler. En dokumentarisk billed-biografi. Köpenhamn 1966. Gyldendals ugleböger. 214 sid + Gyldendal böger index 6 sid. s/v ill. Ill pocket. Översatt till danska av Gerd Thorkild Hansen. 70:-

28Ancker Bo. Stockholm 1940. en autentisk rapsodi genom ett kritiskt och händelserikt år. Finland 1972. Bok och Bild. Blått förlagsklot med skyddsomslag. 112 sid. S/v ills. 125:-

29Anderson Iwar., Arbman Holger., Erixon Sigurd., Holmström Richard., Liljeroth Erik., Svensson S. Artur. Östergötland. Malmö 1958. Allhems förlag. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 4:o. 736 sid med 940 illustrationer varav över 100 i fyrfärgskliché eller offsetfaksimil i två eller flera färger, 436 i djuptryck på gravyrpapper och 224 på konsttryckpapper. 600:-Lätt naggat skyddsomslag.

30Anderson William. Bleking. Några uppsatser i hembygdsundervisningens tjänst. Lund 1916. Gleerups. Halvklotband. Privatbundet. 89 sid. Ills. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

31--- Sveriges kyrkor. Blekinge. Bräkne härad och Listers härad. Band II. Stockholm 1941. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 190 s. Illustrerad. 200:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

32Andersson Aron., Franzén Anne Marie. Birgittareliker inlånade till Historiska museets utställning "Birgitta och det Heliga landet" 30 november 1973-17 februari 1974. Lund 1975. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien / Almqvist & Wiksell International (Stockholm). (Antikvariskt arkiv 59.) Stor 8:o. 60 s. 100:-Gott skick.

33Andersson Ingvar. Sveriges historia. Stockholm 1944. Natur och Kultur. Klotband. 566 s. Ill. 150:-

34André Marius. Sanningen om Kristofer Columbus, hans verkliga äventyr. Stockholm 1931. Natur och Kultur. Klotband. 223 s. 90:-

35André Maurius. Sanningen om Kristoffer columbus. Hans verkliga äventyr. Stockholm 1931 Natur och Kultur. Gulddekorerat blått helläderband. 224 sid. Illustrerad. 250:-Gott skick.

36Andrén Erik., Hernmarck Carl., Källström Olle., Munthe Gustaf., Stavenow Åke. Svenskt silversmide 1520-1850. Del I-IV. Del I: Renässans och Barock 1520-1700. Del II: Senbarock, Fredrik I:s stil och rokoko 1700-1780. Del III: Gustaviansk stil, empire och romantik 1780-1850. Del IV: Guld- och silverstämplar. Stockholm 1940-1963. Nordisk Rotogravyr. I-IV. 4:o. Del I-III i förlagets pergamentband med röda och blå titeletiketter på ryggen med guldtext samt guldsnitt, del IV helklotband. 4:o. Övre guldsnitt del I-III. 248 + 245 + 315 + 791 sid. 1928 s/v fotografier i vol. I-III, vol. IV sv/v illusttrerad. 7000:-

37Andrup Otto., Ilsöe Peter., Nörlund Poul. Danmarks Historie i Billeder med udblik til de andre nordiske lande. Köbenhavn 1965. Gyldendal. Klotrygg. Ca 350 s/v bilder + index. 80:-Lätt kantstött.

38Anna Komnena, östromersk prinsessa. Alexiade. Oversat fra græskog forsynet med historisk indledning og anmærkninger af O. A. Hovgård, utgivet for Selskabet til historiske kildeskrifters overforelse på modersmålet ved H. H. Lefolii. København 1879-1882. Karl Schønbergs forlag. Første bind (Første - Ottonde bog) och andet bind (Niende - Femtende bog) i en volym. Privat brunt konstläderband. (vi), 384, (viii), 391 s. samt utvikbar karta. 550:-Gott skick.

39Annebrant Kaj. Sextio spännande år. Boken om Jernvallen 1937-1997. Sandviken 1996. Kultur- och fritidsförvaltningen i Sandvikens kommun. Förlagsband. 4:o. 317 s. + (3). Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 170:-Tillskrift av författaren med hans signatur.

40Anquetil Histoire de France, depuis les tempes les plus reculés Jusqua la révolution de 1789. Paris 1850. Dufour et Mulat, Editéurs. 6 vol. Contemporary red golddec, halfleatherbindings. 496+487+479+527+559 pp. 5+4+6+5+7+8 b/w engr. 4000:-Corners small damaged in vol. 5 and 6. Vol I has an dedication from the previous owner in Swedish.

41 Antikvariska studier IV. Stockholm 1950. Wahlström & Widstrand. Häft. 312 s. Ill. 200:-Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Sjuttioförsta delen.

42Archives de France. Des Etats généraux au 18 brumaire. La Révolution francaise à travers les archives. Paris 1988. Archives nationales - la documentation francaise. Red cloth with dustjacket. 4:o. 438 pp. + (2). Ill. in b/w and colour, mostly photos of documents concerning 18 brumaire. 500:-

43Arfwedson Carl David. Konung Carl XI och hans gunstlingar. Historisk roman i två avdelningar af författaren till Förenta Staterna och Canada, m.m. Norrköping 1845. Östlund & Berling. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar och stänkta snitt. 207 s. + (1) + 252 s. 500:-Bandet ngt slitet och kantstött.

44Arfwedson C.D. Läse=Bibliothek af Den Nyaste Utländska Litteraturen i Svensk Öfversättning. Del II. Förenta Staterna och Canada, åren 1832, 1833, 1834. I tvenne delar. Stockholm 1835. L.J. Hjerta. 2 delar i ett band. Halvläder band med marmorerade pärmar. Stor 12:0. 674 s. 1250:-Slitet band. Slitna falsar. Nött övre kapitäl.

45Armorial Binding. Abbate Lancelloti da Perugia. L`Hoggidi overo gl`Ingegni. Venetia. MDCXLVI.(1646). Parte Seconda. 12:o, (48) 606 pp. Contemporary French calf, sides with gilt interlacing strapwork and dotted fleurons. Stamped in gilt in the centers are the Arms of Achille De Harlay, Comte de Beaumont, and with his monogram in four of the backstrip panels, joints weak. 10000:-Achille de Harlay (1639-1712) was a French judge noted for his learning and caustic wit. He was chosen as first president of the parlament of Paris 1689. Clement Auguste, Abp. of Cologne bookplate

46Arnold av Lybek, Helmold (Präst)., Kierkegaard P. (översättare) Præsten Helmolds Slavekrønike oversat af P. Kierkegaard, Cand. theol. Sambunden med Arnold af Lybeks Slavekrønike i oversættelse at theol. kand. P. Kierkegaard. K2jøbenhavn 1881 resp. 1885. Karl Schønbergs forlag. Privat brunt konstläderband. (ii), 304, (ii), (ii), 404 s. 700:-Gott skick. Övre hörn avrivna på s. 297-302 i Helmold.

47Arvedson A.A. Mythologiskt, Historiskt och Geografiskt Lexicon till ledning vid de Classiske Autornes studium m.m. Linköping 1834. Axel Petre. Samtida Halvfransktbd. Stor 8:o. vi 1080 spalter. Samt Reg. iv. 300:-Bandet slitet och främre falsen skadad.

48Ashworth William. Världens affärer. Ekonomisk historia 1850-1960. Lund 1970. Aldus. Häftad pocket. Liten 8:o. 300 s. 60:-

49Aspelin. Ehnmark mfl. De 50 åren. Sverige 1900-1950. Första och tredje volymerna. Sthlm 1950. Forum. 4:0. Förlagsklot med skyddsomslag. 243 sid. Rikligt illustrerad. 350:- för första, 500:- för tredje.

50Asplund Karl. Hellas. Stockholm 1941. Bonniers. Illustrerat halvklotband med gulddek. rygg. 155 sid. Rikt ills. med målningar och fotografier av antika såväl som nutida Grekland. 200:-

51Asselin Henry. L'ame et la vie d'un peuple. La Hollande dans le monde. Nouvelle Édition. Paris 1931. Librairie Académique Perrin et C. Back leather binding with marbled boards. Spine with gold dec. 227 pp. 60 b/w ill. Written in French. 300:-From the Swedish Turist Ascosiation. A little worn on the spine. Pages 34 and 47 are loose.

52Atterbom P. D. A. Poesiens historia. Örebro 1861. 2 volymer. Halvfranska band. 284, 207 s. 200:-

53Aubery. L'Histoire du Cardinal Mazarin. Nouvelle Edition. I-II. Amsterdam 1718. Michel Charles le Cene. 2 vol. Halvleather bd. Marbled boards. Marbled edges. Golddecorated spine. Vol I: Engraved illustration + titlepage with red and black ink + Epitre(17)+ Table du Premier Tome(3) + engraved portrait + 412 pp + (2). Vol II: Engraved illustration + titlepage with red and black ink + Table du Second Tome(2) + 573 pp. 2000:-Good condition.

54Aubry Octave. Sankt Helena. Helsingfors 1937. Mercator. Privatbundet gulddek. halvklotband. Marmorerade pärmar. 543 sid. Illustrerad. 150:-

55Audouard Antoine., Baltassat Jean-Daniel., Daniel A.B., Houette Bertrand. Inka. I pumans skugga. Falun 2001. Prisma. 8:o. Förlagsband med skyddsomslag. 383 sid. 2 s/v kartor. ISBN: 91-518-3916-4. 150:-Något snedläst.

56Augusta Josef. Urtidens människa. Illustrerad under författarens ledning av Zdenek Burian. Tjeckoslovakien 1960. Arena. Stockholm. Klotband med skyddsomslag. Tillhörande pappkasett. Stor 4:o. 61 s. + (3) + (2) + 54 färgplanscher. 250:-Lätt skada i skyddsomslagets rygg, reparerad.

57Aurios André. Edvard VII och hans tid. Uppsala 1934. Almqvist & Wiksells. Klotband, stänkta snitt. 342 s. Illustrerad med s/v fotografier. 100:-

58Avelius Nils. Patentverket från gamla tider till nu. 1885-1967/68. Uo Uå. 4:0. Halvklotband. 247 s. samt namnregister. Ill. 425:-

59Axelsson Sven. Sverige i utländska annalistik 900-1400, med särskild hänsyn till de islädska annalerna. Uppsala 1955. 351 s. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

60Baedeker Karl. Rheinlande von der Schweiz bis zur Holländischen Grenze. Leipzig 1892 Verlag von Karl Baedeker. Rotes Verlagsband. Vollständig mit 46 Karten 22 Stadtpläne und mehrere Grundrissen. 600:-Stadtplan über Cöln locker über Mainz ganz locker. Kleine Riss (eine cm) am Stadtplan über Trier. Ûbrigens im guten Zustand.

61Bain, Joe S. Price Theory. New York 1961. Holt, Reinhart and Winston. 150:-Revised and enlarged edition of the first part of Pricing, Distribution, and Employment, 1948.

62Bajer Fredrik. Nordens, saerlig Danmarks nevtralitet under krimkriget. Köpenhamn 1914. Schults forlagsboghandel. 826 s. 85:-

63Balanenko Yury, Berezin Alexander. Moscow. Moscow 1975. Planeta Publ. Large 4:o. 34.5 x 27 cm. Publishers decorated clothbinding with cover. 207 pp. Richly illustrated in b/w and color. 150:-Traslated from Russian by Galina Strelkova & Victoria Maslenina.

64Barnabok. Hans Kungl. Höghet Kronprinsen i underdånighet tillägnad af Samfundet Pro Fide Et Christianismo År 1780. Gravyrer af Jacob Gillberg. Ånyo tryckt från orginalplåtarna och utgifven af Föreningen för Bokhandtverk. Stockholm. Lösa ark. (4) + 16 graverade blad. 500:-Fint skick. Komplett inlaga.

65Barnett Ray., Wooding Dan. Triumferande kristendom i Uganda trots Idi Amin. Avesta 1981. Den kristna bokringen. Konstläder med skyddsomslag. 266 s. + (6). Ill. 90:-

66Barthélemy J J. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. I-IX. Paris [ca. 1800]. Richard, Caille et Ravier. Contemporary half leather. (2) + 381 pp. : (2) + 390 pp. : (2) + 394 pp. : (2) + 364 pp. : (2) + 398 pp. : (2) + 383 pp. : (2) + 392 pp. : (2) + 400 pp. : (2) + 337 pp. 1450:-Worn spines and hinges, interior very good.

67--- Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu de quatrième siècle avant l'ère vulgaire. 1-7 (vol 5 missing). Paris. de l'imprimerie de Didot jeune. Quatrième Edition. Red half leather with gold decorated spines. I-VIII + I-CLII + 367 pp. : III-VIII + 517 pp. : III-VIII + 496 pp. : III-VIII + 507 pp. : (6) + 454 pp. : (6) + 552 pp. 2200:-Volume 5 missing. First 70 pages of last volume water damaged, mostly at spine. The pages glued to spine in last volume.

68Basseches Nikolaus. Den okända armén. Ryska arméns karaktär och historia. Stockholm 1943 Lindströms. Häftat förlagsband. 260 sid. 75:-Sliten.

69Bastin John., Benda Harry J. Sydostasiens historia. Kolonialsystemets metoder, maktmedel och dess verkningar i vår tid. Malmö 1971. W&W 253 s. 120:-

70Bates Daisy. Skuggan från Little Rock. Ett ögonvittne berättar. Klippan 1963. EFS förlaget. Ryggklot band med skyddsomslag. 193 s. Några s/v fotoill. 60:-

71Batty Peter. Parish Peter. The divided union. The story of the American Civil War 1861-1865. Netherland 1988. Guild Publ. Small 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 224 pp. Ills. 200:-

72Bauer Eddy. Arnhem - soldater från luften. Norwich 1979. Bokorama/Förlags AB. Grönt gulddekorerat konstläderband. 4:o. 144 sid. Rikligt färg och s/v ills. ISBN: 91-7024-006-X. Serien Andra Världskriget. 125:-

73--- Landstigningen i Normandie. Norwich 1979. Bokorama/Förlags AB. Grönt gulddekorerat konstläderband. 4:o. 144 sid. Rikligt färg och s/v ills. ISBN: 91-7024-004-3. Serien Andra Världskriget. 125:-

74--- Mussolinis fall och kriget om Sydeuropa. Norwich 1983. Bokorama/Förlags AB. Grönt gulddekorerat konstläderband. 4:o. 144 sid. Rikligt färg och s/v ills. ISBN: 91-7024-007-8. Serien Andra Världskriget. 125:-

75--- Pearl Harbor. Norwich 1983. Bokorama / Förlags AB Wiken. 4:o. Förlagets konstläderband med guldtryck. 144 s., rikt illustrerad i färg och sv/v. 100:-

76Baumann Hans. Faraonernas värld. Stockholm 1960. Svensk läraretidnings förlag. Ryggklot med skyddsomslag. 219 s. Ill. i färg och s/v. 100:-

77Baumeisteri Christiani. Elementa Philosophiae recentioris. Usibus Iuuentiutis Scholasticae accommodata et Pluribus sententiis exemplisque ex Veterum Scriptorum Romanurum Monimentis Illustrata. Lipsiae 1740. Gleditschii. Paperbinding. Engraved front.(Portrait of Baumeister), (12), 588 pp. (6). 1000:-Worn by age. Pieces missing of the spine cover. Cover with multiple stains.

78Baur Samuel. Grifte tal till undervisning och tröst. Stockholm 1825. 286 sid. Handbunden i läder. Översatt av P.A Sondén. 125:-Försättsblad saknas.

79Bearne Catherine. En Drottning från Napoleons Hof. Désirée Clarys Lefnadshistoria. Stockholm 1906. Hugo Gebers Förlag. Privatbundet rött halvläderband. Marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind. 8:o. 384 sid. 250:-Lätt blekt rygg. Lätt sliten i falsarna. Namnstämpel och namnteckning på smutstitelbladet.

80Becker Carl Fredrik. Verldshistoria. Uppsala 1935-40. Palmblad & Co. 11 volymer. Halvläderband med marmorerade pärmar. Blåa snitt. 154, 247, 218, 143, 404, 453, 415, 445, 545, 494, 590 s. 1500:-Gott skick.

81Beijbom Ulf. Johansson Rolf. Drömmen om Amerika. Stockholm 1971. Forum/Svalan. 4:0. Ryggklot band. 116 s. S/v fotoill. 120:-

82Beker Avi (ed). Jewish Communities of the world. USA 1996. Lerner Publications Company. Green publisher's hardback. 256 pp. Colour ills. ISBN: 0-8225-1934-8. 100:-With the editor's dedication.

83Belleievre, Sirreli. Memoires de Bellievre et de Silleri. I-II. Haag 1696. 8:o. Leather bd. with Supra Ex Libris imprint in gold on cover. Two volumes in one binding. Titlepage in red and black. 6 pp. dedication, 6 pp. tables, 266 pp., 6 pp. tables, title page, 269-586 pp. On the negotiations over the peace treaty of Vervins 1598 (Henri IV of France, Philippes II of Spain, Charles Emanuel of Savoye). 4000:-Small damage on top of backstrip. Good condition, Solid spine, no foxing! Rare.

84Bellingham D. Whittaker C. Grant J. Myths and legends. Viking. Oriental. Greek. London 1996. Chartwell Books. 4:o. 208 pp. incl. reg. Publishers binding dustwrapper. Numereous illustrations in colour. 200:-

85Bengtsson Frans G. Karl XII:s levnad till uttåget ur Sachsen. II. Från Altranstädt till Fredriskhall. Stockholm 1994. Norstedts förl. Dec. Förlagsband. 343 s, + 320 s, + innehållsförteckn. 150:-gott skick.

86Bennett Robert., Bonnier Ann Catherine. Sveriges kyrkor. Uppland. Kulla och Hjälsta. Fittja kyrka. Band XII, häfte 1-2. Stockholm 1970. Almqvist & Wiksell. Förlagshäft. 104 s. + 105-158 s. Illustrerad. 220:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

87Berg Björn., Henrikson Alf. Alla Tider. Kronologisk översikt av världshistorien med teckningar av Björn Berg. Verona 1978. Bra böcker. Konstläder med skyddsomslag. 4:o. Opaginerad. Ca 360 s. Rikt ill. i färg och s/v. 170:-

88Berg Björn., Henrikson Alf. Det västliga Hellas. Stockholm 1980. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 276 s. Ill. 150:-Teckningar av Bengt Berg.

89Berg Tor. red. Från medeltid till nutid. Svenska tidsdokument i historisk dräkt. Sverige 1948. Bokförlaget Gothia. 4:0. Helläder band. Guldsnitt. 143 s. Ill. 400:-Bibliofil. 91/100. Framställd åt Lilly Wester.

90--- Från medeltid till nutid. Svenska tidsdokument i historisk dräkt. Sverige 1948. Bokförlaget Gothia. 4:0. Helläder band. Guldsnitt. 143 s. Ill. 350:-nr 222 ex.

91Bergala Alain. Magnum cinema. Photographs from 50 years of movie-making. London 1995 Phaidon. 4:o. Publishers decorated paper-binding. 360 pp. Richly illustrated with pictures from major commercial and experimental world-movies. 250:-Good condition.

92Bergbom Gunnar., Köhler Bertil. Norrbotten. Luleå 1974. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. (192). Rikt illustrerad i färg och s/v. 120:-

93Berggren Håkan. Förenta staternas historia. Halmstad 1966. W&W. 422 s. Ill. 100:-

94Bergh R. Om konst och annat. Stockholm 1908 Bonniers. Privatbundet halvfranskt band. Guldornamenterad rygg med svart titeletikett. Marmorerade pärmar. 223 sid. Illustrerad. 375:-Lätt skada övre kapitäl. I övrigt ett vackert ex. i gott skick.

95Bergman C.J. Gotländska skildringar och minnen. Visby 1882. Gotlands Allehanda. Första utgåva. 386 sid. 275:-Skadad rygg, lös i bindningen, främre omslags nedre hörn avrivet.

96Bergman Johan. Napoleon och världskriget för 100 år sedan. En maktpolitikers saga berättad för svenska folket. Stockholm 1915. Bohlin & co. Förlag. Halvklot med marmorerade pärmar. 192 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad. 100:-

97--- Pompeji, Bilder från antikens värld. Norrköping 1900. Bohlin. Dek. klotband. 304 s. S/v fotoill. 100:-

98Bergman Sven. Seklernas Vadstena. Vadstena 1955. Vadstena affärstryck. Dekorerat klotband. 538 s. + (4). Ill. i s/v. Omslagen medbunda har dock lossnat. 125:-Lös i bindningen. Ursprungligen från STF's bibliotek.

99Bergstedt Hugo. Huvuddragen av Grekernas och Romarnas mytologi. Sthlm 1945. Svenska Bokförlaget. P.A. Norstedt & Söner. Sjätte upplagan. Hft. 90 sid.(i) ill. Med efterskrift av professor Axel Boëthius. 75:-

100Berman C.J. Gotländska Skildringar och Minnen. Visby UÅ. Gotlands Allehanda. Häftad. 8:o. 307 sid. Fjärde upplagan. 120:-Gott skick.

101Bernadotte Folke. Slutet. Mina humanitära förhandlingar i Tyskland våren 1945 och deras politiska följder. Stockholm 1945. Norstedts. 161 s. Några ill. 80:-

102Bernadotte Lennart., Wilhelm prins. Kungaboken till Konung Gustaf på åttiofemårsdagen den 16 juni 1943. Stockholm 1943. Utgiven av Sveriges Barnens Dagsledares Förening till förmån för Sveriges barn. Häftad. Opaginerad. 128 s. Rikligt s/v ills. 100:-

103Bernardin De Saint-Pierre de Jaques-Henri. Oeuvres de Jaques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre. Vol I-II. Paris MDCCCXXXVI(1836). 2 volumes petit in-4, demi-chagrin rouge au grin trés fin. 785 + 651 pages. Texte sur 2 colonnes. Mises en ordre par L. Aimé-Martin. 2 volumes. Half leatherbd. Marbled boards. Spine with gold text and decorations. Picture of Bernardin in vol I. Edited by L. Aimé-Martin. 2800:-Part of the spine on vol I, missing.

104Bernhard Carl. Gamla minnen eller Christian VII och hans hof. Stockholm 1842. N. H. Thomson. Halvfranskt band med gröna snitt. 632 s. 100:-

105 Berättelser ur Gamla historien. Jemte ett bihang innehållande Första Begreppen af Konsternas och Wettenskapernas historia hos greker och romare. Upsala 1830. Palmblad. Senare gulddek. halvfranskt band. Rester av gråkappa. Märkt av ålder. IV + (6) + 520 sid. 200:-Denna bok är komplett då den gavs ut dels utan planscher, dels med 8, 16, 24, 32 eller 40 kopparstick. Detta exemplar tillhör således den upplagan som saknade stick redan från utgivaren.

106 Beskrifning om Swenska Hemman och Jorda-Gods. Första Delen om Hemman i allmänhet. Stockholm 1755-56. Tryckt på Lars Salvii Förlag. Samtida halvläderband med 5 upphöjda bind. XVIII + 250 sid. 2000:-Bandet sliten av ålder. Samtida signatur på pärmens insida.

107Bibby Geoffrey. The testimony of the spade. Great Britain 1957. Collins. Cloth. 448 s. Ill. with photographs on separate plates in b/w. 200:-

108 Bilagor till väloflige borgare-ståndets Protocoll vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834. Stockholm 1834. 8:o. pp 1-718. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

109Bildt Carl. Uppdrag Europa. Falun 2003. Norstedts. Förlagsband med skyddsomslag. 304 s. Ill. 100:-

110Billow Anders., Bohrn Erik., Erichs Malte., Tuulse Armin., Wilcke Lindqvist Ingeborg. Sveriges kyrkor. Uppland. Långhundra härad. Band III, häfte 1-4. Stockholm 1921-1953. Häfte 1, AB Svenska teknologföreningens förlag. Häfte 2-4, Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftade. 122 s. + 123-218 s. + 219-384 s. + 385-563 s. Illustrerad. 500:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

111Billow Anders. Öland. Stockholm 1925, Wahlström & Widstrand. Förlagets gulddekorerade klotband, 12.o, 121 (5) sid. med 28 illustrationer och 5 kartor varav en utvikbar. I serien Svenska Turistföreningens Resehandböcker Resehandböcker. 200:-Gott skick. Från Svenska Turistföreningens bibliotek.

112Biuw Anita. Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern. Borås 1992. Stockholms stad. Dekorerat hårdpappband. 353 s. + (1) + (5) lista över Monografier utgivna av Stockholms stad. Rikt illustrerad i s/v. 150:-Stockholmsmonografier nr. 76. Ursprungligen från STF's bibliotek.

113Björk Barbro, Schnell Jan-Bertil (Red.) Sundsvallsstrejken 1879. Sundsvall 1979. 297 sid. Ills. Samtida dokument och historisk belysning. 125:-

114Björkbom Carl. New Sweden Historical Exhibit. 1638-1938. American Swedish Historical Museum, Philadelphia 1938. 70 pp. ills. 170:-

115Björkhem Uno (red). Ulriksdal under 350 år. 1995 UO. Carlsson Bokförlag. Ljusblått förlagsband. 148 sid. S/v och färg ills. 8:o. 150:-

116Björklund Anders (red.) Sjöhistoriska museet 50 år. Stockholm 1988. Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum. 215 s., rikt illustrerad i färg och sv/v. Klotband. 150:-Gott skick.

117Björkman P. Geographiskt Onomastichon öfver Gamla Verlden. Stockholm 1841.Z Haeggström tr. Samtida halvfransktbd. 113 sid. Handlexicon i den gamla geographien. Något fläckad av ålder. 400:-Endast registret.

118Björkquist Manfred (red)., Flood Manne (red)., Frykberg J.E. (red)., Granlund Sten (red). Bondetåget 1914. Stockholm 1914. Utgiven av Erik Åkerlund. Folio. Gulddekorerat helläderband. Inre sammetspärmar. 44 sid + konst del på 2 rikt färg illustrerade uppslag. 300:-Bibliofil 308/1000. Något nött band.

119Björlin Gustaf Text Påhlman John.M. Utgivare Sveriges Krigshistoria i bilder. Stockholm 1914. Bröd. Påhlsman Förl. Liggande Folio 3 vol. Dek. klotbd. Rikligt illustrerad i både s/v och färg. 151 + 146 + 182 sid. 1400:-fint skick

120Blacker Irwin R. Cortés och Aztecernas underkuvande. Italien 1966. Allhems förlag Malmö. Dekorerat klotband. 4:o. 153 s. Rikt illustrerad i färg och s/v, 220:-Caravel serien.

121Blagowidow George. Attentatet mot Hitler. Falun 1985. Wahlströms. 240 sid. Förlagsklot med skyddsomslag. 18,5 x 12,5 cm. Översatt av Lennart Olofsson. Orig titel: The last from Berlin. 80:-

122Blair Clay. Hitler's U-Boat War. The Hunters 1939-1942. London 1997. Weidenfeld & Nicolson. 8:o. Hardback with d/w. 809 pp. B/w ills. 250:-Good condition. Only part I.

123Blanchard Wendell. Thailand. Its people, its society, its culture. USA 1958. Hraf Press. 528 pp. Country Survey Series. New Haven. Human Relations Area Files Inc. 225:-Country Survey Series. New Haven, Human Relations Area Files Inc.

124Bland J. O. Backhouse E. Kina under den sista änkekejsarinnan. Stockholm 1912. Norstedts. Liten 4:0. Dek. klotband. 430 s. Ill. 250:-

125 Blå-Vit bok om utvecklingen av relationerna mellan Finland och Rådsunionen hösten 1939 i belysning av officiella dokument. Stockholm 1940. Kooperativa förbundets bokförlag. 8:o. Häfte med skyddsomslag. 121 sid. 150:-Internationell Politik 11. Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Finlands Utrikesministerium.

126Bodin Felix. Öfversigt af Frankrikes historie, intil närvarande tid. Stockholm 1824-28. 3 delar i 1 volym. Blått pappband. 82, 73, 96 s. 400:-Insida pärm är full med samtida anteckningar.

127Boehn Max von. Från kejsardöme till republik. Hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Stockholm 1918 Hökerberg. Privatbundet guldornamenterat halvläderband. Marmorerade pärmar.436 sid. Illustrerad med färgplanscher samt svartvita bilder i texten. 250:-

128--- Från Kejsardöme till Republik. Hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Stockholm 1918. Lars Hökerberg. Halvklot. 4:o. 436 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad dels i texten samt med planscher i färg. 200:-

129--- Från kejsardöme till republik hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Stockholm 1918. Lars Hökberg. 4:o. Halvfransktband med marmorerade pärmar samt 4 upphöjda bind. 436 s. Med 11 färgplanscher, 8 enfärgsplanscher samt nära 200 illustrationer. 340:-ex-libris.

130Boehn Von Max Rococo, första delen, Franskt samhällsliv och fransk kultur 1700-1789. Stockholm 1920. Lars Hökerbergs förlag. 4:o. Guldekorerat rött halvläder band med marmorerade inre och yttre pärmar. Rygg med 4 upphöjda bind. Övre guldsnitt. 568 s. 16 färgplanscher, 4 koppartryck och omkring 200 illustrationer. 250:-Översättning Gunnar Örnulf. Nött i inre falsarna.

131Boëthius Axel. Etruscan culture. Land and people. Archeological research and studies conducted in San Giovenale and its enviroments by members of the Swedish institute in Rome. Malmö 1962. Allhem. Decorated clothbinding. Big 4:o. (22) + 478 p. + (2). 52 plates, 5 maps, 9 aerial photomaps, 6 drawings plus numerous illustrations in b/w throughout the text. 350:-

132Boëthius Axel., Olauson Åke. Vår svenska stam på utländsk mark. Svenska öden och insatser i främmande land. I österled. Västerut och söderut i Europa. Örebro 1952. Lindqvists förlag. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. 4:o. 464 s. 180:-

133Boëthius Gerda. Sveriges kyrkor. Dalarna. Leksand och Gagnefs tingslag. Falu domsagas norra tingslag. Band I-II. Stockholm 1916-1920. P.A. Norstedt & Söners förlag. STF's biblioteksband. Ryggläder med gulddekor samt marmorerade pärmar och pergamenthörn. V + (1) + 146 s. : (8) + 149-324 s. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar i s/v. 350:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Ursprungligen från STF's bibliotek.

134--- Sveriges kyrkor. Dalarne. Falu domsagas södra tingslag. Band I, häfte 3. Stockholm 1932. Svenska bokhandelscentralen AB. Limhäftad. 328-542 s. + V utvikbara planscher. Planscherna lösa. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

135--- Sveriges kyrkor. Dalarne. Falun. Band II, häfte 1. Stockholm 1941. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 175 s. + IV utvikbara planscher. Illustrerad. 200:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

136Bohm Stellan. Rysslands ekonomiska framtid. Ett Amerika i öster. Stockholm 1945. Halvklot band. 272 s. Ill. 70:-

137Bohrn Erik., Curman Sigurd., Tuulse Armin. Sveriges kyrkor. Södermanland. Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Band I, häfte 1. Stockholm 1964. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad med skyddsomslag. 2 volymer. Text: 364 s. Illustrerad. Planscher: XXIX planscher. 250:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

138Bohrn Erik., Curman Sigurd., Tuulse Armin. Sveriges kyrkor. Uppland. Frösåkers härad. Norra delen, Södra delen. Band II, häfte 4-5. Stockholm 1955-1956. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftade. 421-662 s. + 663-974 s. Illustrerad. 320:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

139Bohrn Erik., Vennberg Erik. Sveriges kyrkor. Uppland. Åkers skeppslag. Band I, häfte 4. Stockholm 1950. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 569-718 s. Illustrerad. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

140Boldényi J. Ungern i pittoreskt, historiskt, litterärt, artistiskt och monumentalt hänseende. Stockholm 1852. P.G. Berg. Samtida halvläderband. Gulddekorerad rygg med de 5 binden upphöjda. 1 colorerad plansch + (2) + 1-197 s + (1) + 1-132 s. + (1). Illustrerad med helsidesteckningar i s/v. samt colorerade planscher. 1800:-Lätt sliten av ålder.

141--- Ungern i pittoreskt, historiskt, litterärt, artistiskt och monumentalt hänseende. Stockholm 1852.P.G. Berg. Ryggläderband, blindpressade pärmar med guldtext. 1 colorerad plansch + (2) + 1-197 s + (1) + 1-132 s. Illustrerad med helsidesteckningar i s/v. samt colorerade planscher. 1500:-Bandet något slitet i kapitälet samt hörnorna. Ca 3 cm av kanten på främre pärmen skadad. Reva på sida 17, ca 7 cm samt reva i en plansch, ca 10 cm. Inlagan något brunfläckig.

142Bolen Carl van Dr. Erotiken genom tiderna. Malmö 1955. Beyronds aktiebolag. 4:o. Två halvfranska band med marmorerade pärmar. Del I: 303 s. Rikligt illustrerad i både s/v samt inklistrade färgplancher. Del II: 323 s. Rikligt illustrerad i s/v. 450:-

143Bolin Gunnar (red)., Josephson Ragnar (red)., Sjögren Arthur (red)., Upmark Gustaf (red). Stockholmsbilder från fem århundraden 1523-1923. Uppsala 1923. Aktioebolaget Gunnar Tisells Tekniska Förlag. Folio. Halvläder med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg med 5 lätt upphöjda bind. Övre guldsnitt. Marmorerade inre pärmar. 336. Rikligt s/v ills. 800:-Bit saknas av foten. Slitna yttre falsar. Mindre skada i kapitäl.

144Bolin Johan. BESKRIFNING ÖFWER NORD-AMERIKAS FÖRENTA STATER, I ANSEENDE TILL NATURBESKAFFENHET, DJUR, WEXTER, MINERALIER,...JEMTE SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR OCH RÅD FÖR DEM, SOM WILJA DIT INFLYTTA. Tryckt hos A.O Deurells Enka. Wesjö 1853. Första upplaga. First edition. Original blue paper cover with title text. (2) + 1-258 + 359-364 s. (s. 259-358 felpaginerade.) Ouppsprättat exemplar i fint skick. 5500:-The most widely read Swedish emigrant's guide to the United States.

145Bolin Sture. Skånelands historia. Del 1. Skildringar från tiden före försvenskningen. Malmö 1930. Borelius. Rött halvklotband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. Original framsidan medbunden. 171 s. S/v ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

146Boman Lars-Gunnar. Pamps dagbok 1834-35. En indelt soldat i Norrbotten. Luleå 1992. Norrbottens museum. Häftad. 160 s. Illustrerad i s/v. 120:-"Bothnica 14"

147Bonaparte Eugénie. Kejsarinnan Eugénies memoarer. Stockholm 1920. Bonniers. Två volymer. Biblioteksband. 400, 478 s. 200:-

148Bonnesen Sten. Peter den Store. Stockholm 1925. Norstedts. Halvklot band. 410 s. 110:-

149Bonnier Ann Catherine. Sveriges kyrkor. Uppland. Enköpings kyrkor. Band X. Stockholm 1984. Almqvist & Wiksell. Förlagshäft. 182 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

150Bonnier Åke (red)., Josephsson Robert (red)., Nyblom Elsa Vecko-Journalen. Lyxnummer Julen 1937. Stockholm 1937. Tryckt hos Åhlén & Åkerlund. Halvläderband med marmorerade pärmar. Marmorerade inre pärmar. Marmorerade snitt. Opaginerad. Ca 100 sid. Rikligt s/v ills. 200:-Skada i kapitäl och fot. Nött i hörnen och kanterna. Inlagan fin.

151Boon Louis Paul. Svarta handen. Anarkismen i industristaden Aalst under 1800-talet. Helsingborg 1979. Forum. Klotimiterande limbundet pappersband. 328, (1) s. 90:-

152Bossuet, Jaques-Benigne. Discours sur L'Histoire Universelle. Paris undated. (1839). Vol. I-II. Contemporary richly golddecorated dark blue full leather bd. Back with 5 raised bands. Gilt edges. Large 4:o. VIII pp, 475 pp, 523 pp. Frontispice in steel engraving. 12 plates. Good condition. A few paqes with a little foxing. 2500:-

153--- Discours sur L'Histoire Universelle. Pour expliquer la fuite de la Religion & les changemens des Empires. Premiere Partie. Depuis le commencement du monde jusqu'à l'Empire de Charlemagne. Amsterdam 1710. Aux dépens d'Estuenne Roger, Marcahnd Libraire. Small 8:o. Golddecorated spine. Marbled edges. Marbled inner boards. Coppar etched engraving + engraved titlepage + 438 pp + 2 folded maps + (6). The maps i faxcimile. 1200:-Worn spine. Golddecorations on the spine are worn. Pages 21-24 are slightly repaired on the edge.

154Boswell James, Övers. Harald Heyman. Samuel Johnsons liv. I-III. Stockholm A Bonniers förl. Hft. 3 vol. cxcv, 360 sid. + xiv, 519 s. + xvii, 581 s. 3 första delarna av fem. Tiden 1709-1775. 300:-

155Bowen Frank C. Wooden walls in action. England 1951. Halton & Co. Ltd. Big 8:0. Clothbd. 144 pp. Ills. 150:-

156Braidwood Robert J. Människor före historien. Halmstad 1960. Forum. Pappband med skyddsomslag. 262 s. Ill. 65:-

157Brandel Sven., Hedlund Samuel., Westlund Per Olof. Sveriges kyrkor. Stockholm. Bromma kyrka och Västerledskyrkan. Band VIII, häfte 1. Stockholm 1940. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 77 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

158Brandel Sven. Sveriges kyrkor. Uppland. Danderyds skeppslag, Förra delen. Band I, häfte 1. Stockholm 1918. P.A. Norstedt & Söners förlag. STF's biblioteksband. Ryggläder med gulddekor samt marmorerade pärmar och pergamenthörn. (8) + 170 s. + erratalapp medbunden + (1) bilaga. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar i s/v. 300:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Ursprungligen från STF's bibliotek.

159Brander Seb. Kapt. Tyska Förbundskriget 1866, Utarbetad efter autentiska källskrifter. Helsingfors 1896-97. AB F Tilgman Bok & Stentr. Halvklotbd. med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. Tre delar i ett band. Del 1.XVI.268 s.XII. Del 2.XI. 437 s. LII.(6). Del 3. VIII 228 s. XIV. 500:-Med 4 översiktskartor, 13 bataljkartor och 4 skizzer i texten.

160Brandes Heinrich Wilhelm. Bibliothek i Populär Naturkunnighet. Del II. Populära föreläsningar öfver Allmänna fysiken. Häfte I-III. Stockholm 1838-39. Zacharias Haeggström. 3 volymer i 2 band. Gulddekorerade halvfranska band. Marmorerade pärmar. XI, 383 + 400 + 568 sid. Komplett med 15 utvikabara plancher.(Ritningar, formler och maskiner). 1500:-Sällsynt.

161Brandon S.G.F. Forntida Imperier. Historiens milstolpar 3000 f.Kr.-70 e.Kr. Vol I. Malmö 1971. Bernces Förlag. 4:0. Rött klotband med skyddsomslag. 160 s. Rikligt färg och s/v ills. 175:-

162Brandt Michael (Hrsg)., Eggebrecht Arne (Hrsg)., Schuffels Hans Jakob (Wissenschaftliche Beratung und Biographie). Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen. Katalog der Ausstellung, Hildesheim 1993. Deutschland 1993. Bernward-Verlag (Hildesheim) und Verlag Philipp von Zabern (Mainz am Rhein). In/4:o. Firnisstes Leinwandband, vom Verlag, mit Schutzumschlag. 2 Bde. 524, + 645 S. mit zahlreiche Abb. in Farbe und schw/w. 900:-

163Branting Hjalmar. Socialdemokratiens århundrade. Andra bandet: Skandinavien. Stockholm 1903. Ljus förlag. 4:o. Dek. klotbd. 476 s. m. sv/v illustrationer. 250:-

164 Brasil Touring. Årg.2(1934):17-18. Årg.3:(1935) Årg.4(1936):31-42. Årg.5(1937):44-46. Brasilianska turisttidningar från 1934-37. 22 stycken.(Brasilian torist periodicals from the 1930s.) 500:-Vikta i förvaringsmapp.

165Bredow G. G. Första Begreppen i Almänna Hisoriken, för Begynnare. Stockholm 1859. Zacharias Haeggström. Halvklotsband. 12:o. 110 sid. Sjette Svenska Upplagan. 100:-

166Breitholtz Lennart. Vid medeltidens gryning. Lund 1984.Sv. Hum. förb. 358 sid. Rom under barbarernas svärd. 150:-lätt kantstött på ryggens huvud annars i fint skick.

167Broberg J. V. Om pesten i Stockholm 1710. Andra upplagan. Stockholm 1879. P.A. Norstedt & söner. Privatbundet halvkonstläderband. Främre omslag. + (4) + 65 s. + (1) + bakre omslag. 400:-Något hårt bundet. Smärre fuktfläck å inlagans övre inre hörn.

168Broman Gunnar (urval)., Erixon Sigurd (utg)., Reenstierna Märta Helena, Stålhane Arvid (utg)., Wallin Sigurd (utg). Årstadagboken. Journaler från åren 1793-1839. Del II. 1813-1825. Stockholm 1949. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Rött halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 554 sid. S/v ills. 350:-Lite lätt kantstött.

169Brown John. The Northern courts containing original memoirs of the sovereigns of Sweden and Denmark since 1766 including the extraordinary vicissitudes in the live of the grand-children of George II. In two volumes. London 1818. Printed for Archibald Constable and Co. Edinburgh; and Rest Fenner, London. 2 volumes. 353 + 379 pp. Beige leatherbinding with gold decorations on the front, back and spine. Marbled edges. 800:-The spine is partially missing and loose on both volumes. Some foxing in the beginning of the volumes.

170Brugère Vincent (ed). Chefs-D'Oeuvre De L'Art. L'art Ornemental No:4. La Tapisserie de öa Reine Mathilde a Bayeux. Milan 1969. Hachette - Fabbri - Skira. Folio. Soft paper back. 39 pp. Colour ills. 150:-

171Brusendorff Ove., Henningson Poul. Erotikens historia. I-III. Stockholm 1963-1965. Pigalle bokförlag. Förlagets röda konstläder med pärmdekoration och ryggtitel i guld. 266 s. : 268 s. : 254 s. Rikt illustrerad i s/v. 300:-Del ett med ett kantstött hörn å främre pärmen.

172Bruun Chr., Nielsen O., Petersen A. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- & Literaturhistorie, Köpenhamn 1866-67. Gyldendalske Boghandeln. Halvläderband. 398 s. 150:-

173Bruun Chr., Nielsen O., Petersen A. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- & Literaturhistorie, Köpenhamn 1865-66. Gyldendalske Boghandeln. Halvläderband. 413 s. 150:-

174Brøndsted Johannes. Guldhornene. En oversigt. Köpenhamn 1954. Nationalmuseet. Häftad med skyddsomslag. 86 s. + (2) + 3 utvikbara planscher. 100:-

175Buckle Henry Thomas. Civilisationens Historia i England. I-II. Stockholm 1882. Hjalmar Linnströms Förlag. Ny öfversedd och tillökad upplaga. Bruna halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerade ryggar med 4 upphöjda bind. Marmorerade snitt. 690 + 536 sid. Bundna hos C.A. Ömanssons Bokbinderi i Uppsala. 250:-Lätt blekta ryggar, lätt nötta. Exlibris.

176--- Civilisationens historia i England. I-II. Stockholm 1871-72. L. J. Hiertas Förlagsexpedition. Två volymer. Klotband. 568, xvi, 432, xx s. 200:-

177Bulganin N.A. Richtlinien des XX. Parteitages der KPdSU. für den sechsten Fünfjahrplan 1956-60. Bonn 1956. Botschaft der UdSSR. Papierheft. 56 Seiten. (Chrustschow:s stand against Stalinism and his orders for the fullfilment of the 6th five year-plan. 1956-60.) 100:-

178Bulwer., Lewald August. Historiskt och geografiskt arkif. I-IV. Stockholm 1834. Bonniers. 4 delar i 1 volym. Samtida halvläderband. 99, 104, 104, 110 s. 400:-Smutstirtelblad saknas, titelbladen i facimil. Sliten i inre falsarna.

179Bund Deutscher Verkehrs-Vereine. deutschlands Erholungsstätten, bäder und Kurorte im sommer 1915. Zum Vertrieb freigeben von den stellvertretenden Generalkommandos der sämtlichen deutschen Armeekorps. Deutschland 1915. Deutscher Verkehrs-Vereine. Verlagsheft. 48 Seiten. Illustriert. 100:-

180Burland C. A. Peoples of the sun. The Civilizations of Pre-Columbian America. Great Britain 1976. Weidenfeld and Nicolson. Publishers cloth with dustjacket. 4:o. 240 pp. Richly illustrated with photographs in b/w and full color. 180:-Excellent condition.

181Burrows Milar. Skriftfynden vid Döda havet.[ Stockholm 1957 Natur & Kultur. Förlagets ryggklotband. 363 sid. 150:-Gott skick.

182Buschor Ernst. Griechische Vasenmalerei mit 163 abbildungen. Zweite auflage. München 1914. R. Piper und Co. Verlag. Yellow decorated paper hardback. 4:o. 229 pp + 163 b/w ill. 150:-

183Buttet, Chastellain, Chavannes, Failletaz., Montmollin, de, Muyden, van, Schnetzler Lausanne a travers les ages. Lausanne 1906. La Municipalité de Lausanne & Librairie Rouge. 228 pages avec 95 illustrations dans le text et trois tables pliées. Reliure (par Arnold Tissot, Bienne) de démi-cuir avec papier de couverture imprimé décoratif et enteilles dorées. 500:-.Médiocre.

184Byron Lord. The poetical works by Lord Byron. collected and arranged with notes by: Walter Scott, Thomas Moore, Thomas Cambell etc. London, Leipzig 1860 Murray, Tauchnitz. gold-decorated half-leather binding. 5 raised bands. Marbled boards. Lithographed front. 827 pp. 1000:-

185Bååth A. U. Nials saga från fornisländskan. Med ett tillägg: Darrads-sången. Stockholm 1879. Jos. Seligmann & C:is förlag. Brunt dekorerat orginalklot. VIII + 356 s. + (2). 400:-Lätt sliten å kapitäl.

186Bååth A.U. Ungmön från Antwerpen, och andra dikter. Stockholm 1900 Gebers. Guldornamenterat blått klotband. 202 sid. 150:-Gott skick.

187Bäckman J. Geografiska bilder för hemmet och skolan. Ordnade af J. Bäckman. I-III. [Sverige - Europa - De Främmande Verldsdelarne]. Stockholm 1887, 1889, 1890. Albert Bonniers Förlag. Tvär 4:o. Förlagets ryggklot med rikt dekorerade pärmar. 64 s. : 54 s. : 64 s. Rikt illustrerad i s/v. 500:-Inre falsarna spräckta, inlagorna i bra skick, banden nötta av ålder.

188Bäckström Joh., Nepos Cornelius Privat informator, eller Enskild handledare igenom Cornelium Nepotem, med stor möda och bekostnad then studerande Swenska Ungdomen till förmodelig tjenst och nytto, wälment framgifwen af thess oförtrutne tjenare Joh. Bäckström. Stockholm 1744. VI, 376 s. Halvläderband med marmorerade pärmar. Skadat i kapitäl. VI, 376 s. 1500:-Parallell text latin-svenska. Sista sidan hörn borta.

189Bö Finn. Forbunden frukt. Oslo 1945. 212 sid. Ljusbrunt halvläderbd. s/v illustr. Skriven på norska. 100:-

190Böttiger Carl Wilhelm. Repetitions kurs i allmänna historien. Stockholm 1836. Ryggklotband i pappkasett. 232 s. 120:-

191--- Repetitions-Curs i Allmänna historien för Gymnasie och Student-Examina. Stockholm 1836. Zacharias. Häftat förlagsband. 232 sid. (iii). 150:-

192Böttinger (red)., Rudbeck Reinhold (red)., Trolle (red). Vår Konung och hans gärningar. Minnesskrift med anledning av Konung Gastav V:s 25-åriga regering och hans 75-årsdag. Stockholm 1933. Lindfors. 397 sid. Blått helläderband. Gustav V:s monogram i guld och guld dek. på främre pärmen. Guld dek. på bakre pärmen. Rygg med guld text, guld dek. och fyra upphöjda bind. Guldsnitt. Förgyllda inre denteller. Pärmarnas insidor resp. för- och eftersättsblad vackert marmorerade. S/v ill. 400:-Aningen sliten i falsarna. Nr 225 av 1200. Bunden av PA Nordstedt & Söners bokbinderi.

193Cairns Alan. Normandy...40 years on. An illustrated book for veterans and tourists. Basingstoke No date (early 80:s) A Gazette Publication. 8:o. Oblang. 28 pp. B/w ills. 100:-

194Cajander Zakarias. Engelska och Skotska Jordbrukets Historia från äldsta till närvarande jemte små bref och tillägg. Stockholm 1877-1880. Tryckt i Brincks & Central-Tryckeriet. 8:o. Samtida halvläderband medmarmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. II + 342 sid + (2). 250:-Gott skick.

195Calonii Mathiae., Calonius Mathias. Opera Omnia. Vol I-V. Holmiae (Stockholm) 1829-1836. 4 band. De första banden innehåller arbeten på latin. De två andra innehåller arbeten på svenska. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerade ryggar. Blåa snitt. 8:o. Litografisk titelplansch + VIII + 362 + IV + 428 + XVI + 508 + VII + 457 + 321. 2500:-I band I är titelplanschen lös. Banden har lätt slitna ryggar. Band IV har en spricka i ena falsen. I övrigt i gott skick.

196Campbell A. B. Havets mysterier. Sundsvall 1946. Fritzes. 179 s. 100:-Något nött omslag.

197Carlquist G. (red.) En Bok om Skåne Lund 1936. John Kron. Gulddek halvfranskt band. 400 sid. Ills med s/v fotografier. 225:-

198Carlquist Gunnar. Landshöfdingen Gustaf Wathier Hamilton och hans anteckningar från Karl Johanstiden. Stockholm 1921. Norstedt. Dekorerat häft. (4) + frontespis + 191 s. + errata. Ill. 150:-Fint exemplar.

199Carlsson Signe. Sverige och Storbritannien 1787-1790. Studier i den gustavianska tidens diplomatiska historia. Lund 1944. Gleerupska univ.-bokhandeln. Häft. 331 s. + (3). 150:-Tillskrift på främre omslaget av författaren.

200Carlsson Sten., Cornell Jan red., Rosén Jerker. Den Svenska historien. Stockholm 1966. Bonniers. 4:0. 1:sta upplagan. Förlagets klotband. 1-10. Kompl. 1200:-Gott skick.

201Carlyle Thomas The French Revolution. London 1894. Chapman. Cloth binding. 412 pp. with one portrait of Carlyle. T. Carlyles famous work about the french revolution. 150-One spine broken

202Caselli Giovanni (ill.)., Wood Bernard. Så föddes människan. Ljungbyhed 1978. Trevi. förlagets pappband. 4:o. 124 sid. Ill. 100:-

203Castrén Matti J. (red)., Hornborg Eirik red., Jutikkala Eino (red)., Waris Heikki (red). Helsingfors Stads Historia. Del V. Perioden 1918-1945. Första Bandet. Helsingfors 1964. Tryck i Centraltryckeriet. Blått ryggläderband med bruna klot pärmar. Plastomslag. Gulddekorationer. 507 sid + 1 utvikbar karta. S/v ills. 150:-Reva i omslaget.

204Cederblom Gerda. Svenska folklivsbilder. Stockholm 1923. Nordiska museet. Ryggskinnband med pergamenthörn. 4:o. 40 s. + 100 planscher i färg och s/v. 200:-Ryggen borta, eljest skulle man kunna tala om gott antikvariskt skick.

205Cederborg Fredrik. Uno von Thrazenberg. Berättelse av friherre Dolk. Med illustrationer av Kurt Jungstedt. Stockholm 1924 Bonniers. Marmorerat kartonage. Grön gulddekorerad titeletikett. 141 sid. Illustrerad av Jungstedt. 200:-Gott skick.

206Cederlöf Olle. Historiens plogbillar. Vapenhistorisk handbok. Malmö 1951. Svenska biblioteksförlaget. Häftad. 8:o. 240 s. Ill. 200:-Sällsynt.

207Cederström. Åzelius mfl. Finlandica i Livrustkammaren. Ett urval bilder. Stockholm 1934 Livrustkammaren. Häftat förlagsband. 64 sid. Illustrerad. 100:-Gott skick.

208Celsius, O. Gustaf Wasa, hielte-dikt uti siu sånger. Sthlm. 1774. H. Fought, 4:o Samtida hfr. band med 5 upph. bind. 195 sid. Ryggen med mindre skada överst och med nötta falsar. Med Sven Walls Ex Libris. Ett fint exempel på Fougts typografi. 1500:-Med namnteckningar i.

209Celsius Magnus O. Kort historia över Kungl. biblioteket i Stockholm. Stockholm 1961. Norstedts. Häftad. 154 s. Illustrerad med monterade plansher i s/v och färg. 110:-

210Celsius Olof. Konung Erik den fjortondes historia, sammanskrefwen efter gamla handlingar af Olof Celsius. Andra, af författaren äkta och förbättrade uplagan. Lund 1795. Joh. Lundblad. Samtida halvfranskt band med fem falska upphöjda bind, titeletikett i mörkt läder, gula pärmar. 341 s. + (1) + (24) register. 1000:-Stötta främre hörn och nött främre pärmkant. Bindningen i mycket bra skick.

211Ceram C. W. Efter 4000 år. Hettiternas gåta löses. Stockholm 1956. Pettersons. Svart klot. 238 sid. Illustrerad med 41 plancher smat 1 utvikbar karta. 200:-Ex Libris

212--- Fynd, forskare och forntidsgåtor. Arkeologins roman. Stockholm 1955. KF:s Bokförlag. Häftad. 454 s. + (2). Ill. 150:-

213Charlier. Hanse. Histoire Illustrée des Lettres Francais de Belgique. I-II vol. Bruxelles c. 1955. Ornamented leather-bindings. 4:0. Marbled hardpaper cassette. 1-334 + 335-656 pp. Richly illustrated. Limited editon of 1500 copies. 1700:-The books are a fine example of artistic binding and in excellent condition. A belgian dictonary of art.

214--- Histoire Illustrée des Lettres Francais de Belgique. I-II vol. Bruxelles c. 1955. Ornamented leather-bindings. 4:0. Marbled hardpaper cassette. 1-334 + 335-656 pp. Richly illustrated. Limited editon of 1500 copies. 1700:-The books are a fine example of artistic binding, and in excellent condition. A belgian dictonary of art.

215Chernow Ron. Titan. The life of John D. rockefeller SR. New York 1998 Random House. Publishers cloth with dust-jacket. 774 pp. Illustrated. 250:-isbn: 0679438084

216Chledowski Kasimir. Barocktidsmänniskorna i Rom. Stockholm 1916. Hugo Geber Förlag. 8:o. Grönt gulddekorerat klotband. Vackert marmorerade snitt. 531 sid. S/v ills. 150:-Lätt sliten i ena inre falsen.

217--- Rokokomänniskorna i Rom och Italien. Stockholm 1917. Hugo Gebers förlag. Förlagets helklot med vackert gulddekorerad rygg samt kartusch i guld runt titeltexten på pärmen. VIII + 499 s. + (1). Illustrerad med planscher i s/v. 300:-

218--- Rokokomänniskorna i Rom och Italien. Stockholm 1917. Hugo Gebers Förlag. Brunt halvläderband med marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. 499 sid. S/v ills. 200:-Gott skick.

219Choraei Michaël. Samlade skaldestycken Örebro 1826. Andra upplagan. guldek. hfr. band. 8:o. (i), 1 gravyr, XXXIV, 308 sid.(i). 350:-

220Christensen Chr. A. R., Hildebrand Karl. Världen i går och i dag. Våra dagars världshistoria. Helsingfors 1936-37. Natur och Kultur. Förlagets klotband med ryggetiketer i skinn. Liten 4:o. (6) + 278 s. + (2). : (10) + 294 s. + (2). : (10) + 302 s. + (2). Ill. med fotografier på separata planschblad. 400:-Behandlar mellankrigstiden fram till oktober 1936. Mycket fint skick.

221Christensson Erik., Lindgren Janerik. Två millennier, tvåhundra milstolpar. Italien 1999. Ekerlids förlag. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 205 s. Ill 175:-

222Christiansson Hans. Sydskandinavisk stil. Studier i ornamentiken på de senvikingatida runstenarna. Uppsala 1959. Boktryckeri Aktiebolag. Häftat. 282 s. + 190 bilder. 285:-

223Christiansson Hans., Holmström Richard., Liljeroth Erik., Lindman Stig., Svensson S. Artur., Westerlund Ernst., Ågern Per-Uno. Västerbotten. Malmö 1969. Allhems förlag. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 4:o. 512 sid. Rikligt illustrerad. Volymen är tryckt i djuptryck, boktryck och offset på Aktiebolaget Allhems Tryckerier i Malmö, där också bokbinderiarbetet utförts. 800:-Lätt naggat skyddsomslag.

224Christiansson Hans., Holmström Richard., Liljeroth Erik., Lindman Stig., Svensson S. Artur., Westerlund Ernst., Ågern Per-Uno. Västerbotten. Malmö 1969. Allhems förlag. Förlagets klotband med skyddsomslag. 4:o. 512 sid. Rikligt illustrerad. Volymen är tryckt i djuptryck, boktryck och offset på Aktiebolaget Allhems Tryckerier i Malmö, där också bokbinderiarbetet utförts. 500:-Lätt naggat skyddsomslag.

225Churchill Winston S. Historia. Stockholm 1956. Skoglunds förl. 4 Halvfranska förlagsbd. m. Skyddsomslag samt övre guldsnitt. Engelska originalets titel: A History of the English speaking peoples. Till Svenska av Nils Holmberg. 1200:-Fint skick.

226--- Till västs försvar. Vänersborg 1983. Contra. Häfte. 199 s. 60:-

227Cicero., Övers. Gabriel Sjögren. Cicero Samtliga Brev. Malmö Allhems förlag. 1963. I-IV. Förlags klotband. XXIV, 375 s.+ 372 s.+ 301 s.+ 369 s. Något illustrerad. 800:-Gott skick.

228Claesson Carl-Erik. Giganternas brottning i Stilla Havet. Stockholm 1944. Natur & Kultur. Stor 8:0. 293 s. Kartor. 150:-Lätt skadad i foten.

229Clay Lucius. Decision in Germany. London 1950. Heinemann. Publishers cloth-binding. 522 pp. Illustrated. 125:-General Clays own view of the most hot phase of the cold war.

230Close Ian (ed)., Kershaw Andrew (ed). The Desert War. Paulton 1975. Phoebus Publishing Company/BPC Publishing Ltd. 4:o. Soft paper back. 64 pp. B/w and colour ills. 100:-A little worn edges.

231Cohen-Portheim Paul. England den okända ön. Stockholm 1943. Skoglunds. 358 s. S/v fotoill. 80:-Inlagan något lös.

232Colbert Jean Baptiste. Testament Politique. Oùl`on voit tout ce qui s`est passe soul le Regne Louis le Grand, jusqu`en l`année 1684. La Haye 1693. Henry van Bulderen. Contemporary golddecorated leatherband. 5 elevated bindings. Rebacked. Corners bumped. (2), Titelpage with engraving, (30) (Epitre au Roy, Avis au Leteur, Table des Chapitres), 501 pp. (2). (The political testament of Jean Baptiste Colbert. Foreign Minister of France under Louis XIV). 3000:-Damaged fott and head. Cracks in both hinges. Interior very good.

233Coleman Terry. Going to America. New York 1972. Coleman. Publishers cloth with dust-cover. 317 pp. Illustrated. 100:-

234Colette. Le voyage égoiste. suivi de quatre saisons. (inédits 1912-1913) Paris 1928. Fernczi. Half leather bd. Marbled boards. Golddecorated spine. (1) + 217 pp + (2). 1500:-Rare book in a very beautiful binding. Spine slightly faded.

235Collijn Isak. Det äldsta danska korrekturet. Uppsala 1917. Föreningen för bokhandtverk. Hårdpappband. 4:o. (4) + 9 s. + (2) + utvikbar faksimil + (2). Bägge omslagen medbundna. 100:-Minnesskrift tillägnad Dansk Förening för Boghaandvaerk. Med anledning af den svenska bokutställningens öppnande i Det Danske Kunstundustrimuseum den 5 februari 1917. Bandet slitet av ålder, inlagan mycket fin. Exlibris.

236--- Det äldsta danska korrekturet. Uppsala 1917. Föreningen för bokhandtverk. Häftad. Stor 8:o. 9 s. + utvikbar faksimil. 60:-Ena övre hörnet är brunfärgat. Hörnet på omslaget saknas. Revor i omslaget.

237Collins Larry, Lapierre Dominique. Is Paris Burning? London 1965. Victor Gollancz Ltd. Publisher's cloth, 8:o, 377 pages. Illustrated with b/w photos. 18-page index. 125:-

238Combüchen Sigrid. Byron. En roman. Eslöv 1989. Norstedts. Kartonage med skyddsomslag. 495 sid. ISBN: 91-1-881602-9. 150:-

239Cook Robert. GREKERNA FÖRE ALEXANDER. Från järnålder till högklassisk tid. Stockholm 1963. Bonniers förlag. Förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 253 sidor. Illustrerad i s/v. Utgiven i serien Forntida länder och folk. 150:-Mycket gott skick.

240Coolidge Calvin. (Invitation from the President). Celebration of the Two Hundreth Anniversary of the birth of George Washington. February 22, 1927. Washington 1927. House of Representatives. 1 engraved invitation card. (25,5 x 16,5 cm). With an engraved portrait of George Washington as well as engraved pictures of the houses where George Washington was borne and where he died. The invitation was signed by W.C. Hawley, Chairman House Committe, and by the Chairman of the Senate Committe. The full text on the card : George Washington born February 22, 1732 at Wakefield, Virginia. Died December 14, 1799, at Mount Vernon, Virginia. Age 67 years. Address of Calvin Coolidge President of The United States and Chairman of the United States Commission for the Celebration of the Two Hundreth Anniversary of the birth of George Washington. House of Representatives. february 22, 1927. + 1 engraved admittance - card (13 x 9,5 cm). which admits the bearer to the Gallery of the House of Representatives + 1 engraved admittance - ticket for 10 days (signed feb. 16, 1927) to the Research Gallery of United States Senate Chamber. (10 x 7cm). + 2 slips for ordering books at the library (12 x 7,5 cm). + a fitting envelope. Photos on request is possible. 3000:-One corner on the Invitation card a little bent, otherwice in fine condition.

241Cooper Duff. Talleyrand. Stockholm 1946. AB Ljus Förlag. 8:o. Linneklotband med blått titelfält och guldtext. 399 sid. 1 s/v illustration. 125:-Gott skick.

242Cornell Henrik., Wallin Sigurd. Johannes Rosenrod. En svensk målare från 1437. Stockholm 1962. Bonniers. Häft. med skyddsomslag. 4:o. 86 s. + (2). Rikt illsutrerad med planscher i färg och s/v samt teckningar. 120:-Skyddsomslaget med fläck i nederkant samt liten reva i överkant. I övrigt mycket fin bok.

243Cornell Henrik. Lex communis regni Sueciae vetustior. ("Magnus Erikssons landslag") / E codice B 172 Bibl. Reg. Holm. / Suecice et Britannice praefatus. Edidit Henrik Cornell. / Sumptibus Einar Munksgaard. Hafniae 1943. Köpenhamn 1943. Einar Munksgaard. Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri. Nordisk kunst- og lystryk. Halvpergament med sex upphöjda bind samt två titeletiketter på ryggen i grönt och rött läder med guldbokstäver. På främre pärmen tre kronor i guld på pergamentet. Bandet signerat Petersen & Petersen. Folio, 30x39,5 cm. (2) + XLVI + (2) + 246 s. fotografiska avbildningar av manuskriptet B 172. + (2). 3000:-Med tillskrift på försättsbladet. "Til Herr Legationssekretaer jur. cand. J. Grauers venligst fra Einar Munkgaard Köbenhavn, den 18.1.44." Volym 1 i verket "Corpus codicum Suecicorum medii aevi".

244Cotes Peter. Niklaus Thelma. The little fellow. The life and work of Charles Spencer Chaplin. Illustrated with half tune plates. London 1952 Bodley Head. Gold-decorated cloth. 160 pp. Illustrated with half tune plates. 200:-

245Couch William T. (ed). Collier's Encyclopedia. Twenty volumes. With Bibliography and Index. USA 1956. Crowell-Collier Publishing Company. 20 volumes. Publishers cloth. Golddecorated spine. 4:o. Richly b/w ills. 1500:-Good condition.

246Crispus C. Sallustius. Primus in historia, seu Bellum Catilinarium et Jugurthinum. Eller Om Kriget emot Catilina och Jugurtha. Med korta anmärkningar på Swenska. Westerås 1814. Tryckt hos Nils Magn. Lindh. Samtida halvläderband. Gulddek. rygg. III + 240 sid. Skriven på latin med svenska kommentarer. 400:-

247Cristofani Mauro. The etruscans. A new investigation. London 1979. Orbis. Publishers cloth with dust-cover. 4:0. 128 pp. Illustrated. 125:-

248Cronholm Abraham. Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. 1-6.2 [8 volymer]. Stockholm 1857-1872. Johan Beckman. B. Cronholm. N.P. Lundberg. Författarens förlag. F. & G. Beijers förlag. Samtida halvläder band med rikt gulddekorerad rygg, mönsterpressade pärmar med blomrankor i mörkgrönt, brunt och rött samt marmorerade snitt. (6) + 490 s. : (8) + 576 s. : (14) + 615 s. + (1) : (16) + 708 s. med utvikbar tabell + (4) + 4 utvikbara tabeller. : (6) + 443 s. + (3) : (6) + 368 s. + III + (1) : (8) + 412 s. + XII : (6) + 509 s. + VIII + (3). 3000:-Gott skick. W.E. Svedelius namnteckning i banden.

249Crusenstolpe Magnus Jacob. 1720, 1772, 1809. Andra upplagan. Stockholm 1837.L.J. Hjerta. Klotbd. 429 s. Kultur och Historiska anteckn. 300:-

250--- Taflor och skildringar från Slesvigska kriget år 1864. Stockholm 1864. Bonniers. 4:0. Halvfranskt band, något slitet samt lös i bindningen. 78 s. samt planscher och utvikbara kartor. 500:-Lätt sliten rygg och kanter.

251Curman Gunilla., Curman Sigurd., Tuulse Armin. Sveriges kyrkor. Uppland. Sollentuna härad, Södra delen. Norra delen. Band VI, häfte 4-5. Stockholm 1958. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftade. 515-690 s. + 691-824 s. Illustrerad. 300:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

252Curman Sigurd (red)., Nerman Birger (red)., Selling Dagmar (red). Tiotusen år i Sverige. Uppsala 1945. Statens Historiska Museum. Folio. Pappband. Övre rött snitt. 488 sid. Rikligt färg och S/v ills. 300:-

253Curtius Julus Dr. Der Young-Plan. Entstehung und Wahrheit. Stuttgart 1950. Mittelbach. Verlagsband. 122 Seiten. 100:-

254Dahlberg Erik. Suecia Antiqua et Hodierna.-001 Stockholm 1924. Liggande folio. Rött halvläderband Något sliten med intakt . 2000:-Första lägget i bindningen håller på att släppa.

255--- Suecia Antiqua & Hodierna. Bearbetad och kompletterad upplaga försedd med kommentarer huvudsakligen hämtade ur äldre källor. Stockholm 1975. Stureförlaget AB. 4:o. Rött gulddekorerat konstläderband. 469 sid. Rikligt illustrerad med Suecia Antiqua planscherna tryckta i offset med beskrivande text. 300:-Gott skick.

256Dahlin Georg L. Canada, skisser och glimtar. Stockholm 1929. W&W. 189 s. S/v fotoill. 110:-

257Dahmén Gunnar. Gamla Bildbekanta. Stockholm 1978. Trevi. Häftad. 4:o. 159 s. Rikt ill. 90:-

258Dal Maso Leonardo B. Das Rom der Cäsaren. Luglio 1979. Bonechi-Edizioni "Il Turismo". Softback. 4:o. 126 pp. + (2). Richly illustrated with photos in full color. 120:-Very good.

259Dalarnas hembygdsförening. Kulturhistoriska sevärdheter i dalarna. Summarized in english. Falun 1965 Falu nya boktryckeri. 176 sidor. Fotoillustrerad. 75:-

260Dalin Olof. von. Den Swänska Argus. Stockholm. Åren (1732) 1733. I-LII nr. och 1734. I-LI nr. Senare helläderband med förgylld titeletikett på fram pärm. Rött snitt ,inre denteller + pärmarnas insidor vackert marmorerade. Bundet av Nanna Grönvalls bokbind. Malmö. 440 s, + 4 s. register och 414 s. samt 4 s, register. Exlibris från tidigare ägare. 5500:-Första nummret utkom 13 december 1732.

261 Danske og Norske historieke Mindesange, samlede og med oplysende Inledninger..Landsfaderen Dannemarks og Norges Konge Frederik den siette af taknemmelig Borgerhengivehed allerunderdanigst. Köpenhamn 1810, Thoring & colding. Halvläderband med marmorerade pärmar. 172 s. 400:-Gott skick.

262Darmstadt Michel. Der Kriegsrat Johann Heinrich Merck. Berlin 1941 Verlag Chemie. Verlagsheft. 41 Seiten, (7). Illustriert mit Farbplanschen und Silhouetten. 300:-Seltenes buch. Los im oberem Rücken.

263Darnoc. Napoleoniderna intill närvarande tid. Stockholm 1843. Tryckt hos P.G. Berg. 12:0. Helläderband. 62 s. 12 porträttgravyrer + almanach 1844 till Stockholms horisont. 250:-

264 Das Reich der Salier 1024-1125. Deutschland 1992. Jan Thorbecke Verlag (Sigmaringen). 4:0. Privates Leinenbd (Leonard Gustafsson, Stockholm); Umschlag mitgebunden. XXX, (ii), 503 S. Illustr. Ex libris René Jessen Christensen. 300:-

265D'Aunoye Grefvinnan. Grefvinnans D'aunoye bref om Spanien. Upsala 1789. Tryckt hos Directeur. Joh. Edman. Samtida marmorerat mjukpapp band (gråkappa) . (4) + 1 - 100 s. + (2). 300:-Öfversatte utur tyska museum. Titelsidan reparerad.

266Davenport Russel W. USA den ständiga revolutionen. Stockholm 1952. Lindqvist. Ryggklot band. 250 s. S/v fotoill. 60:-

267Davidson Marshall B. The Horizon History of The World in 1776. USA 1975. Published by American Heritage Publishing Co., Inc., New York. 4:o. Spine cloth with d/w. 352 pp. B/w and colour ills. 150:-

268Davidsson Åke. Elias Martin teckningar till Sveriges historia. Malmö 1956. Allhem. Tvär 4:0. 40 s. samt 65 planscher 200:-

269de Geer Gerad. Dalkarlssjön. Några glimtar av Bergslagens natur och historia. Stockholm 1957. Bonniers. Ill. pappband. 151 s. 100:-

270de Geer Louis. Ätten de Geer. Stamtaflor övfer samtliga dess grenar från äldsta till närvarande tid. Uppsala 1920. Folio. 2 blanka bl + 2 titel bl + 1 bl med stor vapen illustration i Cromslitografi med titel bl + 1 bl förord m. förfs. signatur + 2 bl + blankt bl + Cromslithografi + pp 17-114 + 4 bl. Bibliofil i 250 ex. Halvpergament dekorerat. Några sidor med lagerfläckar. 1750:-

271De Laeft Sigfrid J. Arkeologins metoder och problem. Sthlm. 1958 Natur & Kultur. Häftat förlagsband. 198 sid. Ill. med 16 planscher. 100:-

272Debo Angie. A History of the Indians of the United States. Norman 1970. University of Oklahoma Press (The Civilisation of the American Indian Series, Volume 106). First edition, ninth printing. 450 pp., b/w illustrations. Svart rygg med vit text. 120:-Good condition.

273Den Danske Turistbevaegelse Turisten. 1926. Officiellt organ for den Danske turisbevaegelse. Odense 1926. 4:o. Halvklotband. Hela första årgången med 12 nr. Varje nr inneh. 16 sid. Rikligt illustrerad. 150:-Från STF:s bibliotek.

274Desmaisons Jaques Le Scene. Histoire de la derniere revolution de Suede. (Dúne analyse de l`histoire de ce Pays, pour développer les vraises causes de cet événement. Nouvelle Édition, revue & corrigée. Amsterdam 1782. Original blue wrapper. 291 pp. Uncut. 400:-Worn spine.

275Desroches-Noblecourt Christiane. Tutanchamon. En faraos liv, död och återuppståndelse. Stockholm 1967. Bonniers förl. inbunden i förlagsbd.. 220 s. Med 32 fotografier i färg av L. Kennett. 100:-Omslag saknas.

276 Det nordiska Student-mötet 1856. Stockholm 1856. Bonniers. Nyare halvfranskt band. 216 s. 2 titelblad. Det ena litogr. frontespice. 14 ill. 500:-Mycket fint skick.

277 Det svenska Finland. En orientering. Stockholm 1948. Svensk-Finlands vänner. Klotband. 281 s. + (3). Ill. 150:-

278 Det östasiatiske Kompagni. Aktieselskapet. Kobenhavn 1947. aktieselskapet. Förlagets hårdpappband. 74 sid. Ill. 200:-

279Dickens Charles. Englands Historia. Förra och Sednare delen. Stockholm 1858. J.J. Flodin. Halvläderband med plindpressade pärmar. 8:o. 419 sid + 4. 150:-Slitna kanter. Namnteckning.

280Dinesen Isak. Ehrengard. London 1965. Harvey. förlagsklot med skyddsomslag. 72 sid. 100:-

281Dixon Philip. Barbarian Europe. London 1976. Phaidon. Publishers cloth with dust-cover. 152 pp. Illustrated. 125:-

282D.L.M. Monsieur. Pensées de Monsieur le Comte D'Oxenstirn sur divers subjets; Avec les Reflexons Morales du même Auteur. Nouvelle Edition, revüe & corrigée, foit pour le Style, fot pour les Citations. I-II. A la Haye 1742. Chez Jean van Duren. 2 vol. Small 8:o. Contemporary green leatherbd. BLindpressed boards. Golddecorated spine with 3 elevated bindings. Red edges. Titlepage + (20) + 308 pp ; Titlepage + (4) + 266 pp. 1500:-Slightly worn spines. Otherwise very good condition.

283 Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Berlin 1939. Gedruckt in der Reichsdruckerei. 8:o. Soft paper back. 488 pp. Auswärtiges Amt 1939 Nr 2. 300:-1 cm missing to the head. 2 cm missing to the foot. 1 cm tear in one of the outer hinges.

284Donat Coupé de St. / Roquefort B. De Mémoires pour servir a l'histoire de Charles-XIV-Jean, Roi de Suède et de Norwège. Vol I-II. Paris 1820. Chez Plancher, Libraire-Éditeur du Manuel des Braves. Half leather binding. Spine with gold decorations. Title field in red leather with gold text. Marbled edges and inner boards. Titlepage + XXIV + 352 pp + 358 pp. 1800:-The spines are worn and the red title-leather is missing on vol I. Vol II has a few stains on front board. Some foxing.

285Douskou Iris (editor-in-chief). The Olympic Games in Ancient Greece. Ancient Olympia and the Olympic Games. Athens 1982. Ekdotike Athenon S. A. 303 pp., colour-illustrated. 4:o. Publisher's yellow cloth with dust-wrapper (gul rygg). 400:-.Good condition.

286Drachmann A. G. Antikens teknik. Solna 1965. Bokförlaget Prisma. Pocket. 144 s. Rikt illustrerad med teckningar. 100:-

287Dreyer W. Naturfolkens lif. Stockholm 1899. Expeditionen af Ljus. 4:0. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. Guld text på ryggen. Titelsida + 3 färgplanscher + 416 spalter (208 s). Rikligt ill. 400:-

288Dufour Pierre. Geschichte der Prostitution. I-VI. Berlin (ca 1900). Verlag von J. Gnadenfeld & Co. Contemporary halfleather with marbled boards. (4) + XVI + 219 pp. + (1). : 221 pp. + (11). : 211 pp. + (1). : 223 pp. + (1). : (4) + 215 pp. + (1). : (4) + 238 pp. + (2). 1500:-Very good condition. Exlibris.

289Dumrath O. H. Jordens erövring. De geografiska upptäckternas historia från äldsta tider till våra dagar, efter egenhändiga anteckningar, dagböcker, berättelser och skildringar av och om de förnämsta sjöfarare, kolonisatörer, upptäcksresande och geografer samt de bästa moderna källor. I-II. Stockholm 1923-1924. Fröléen & Comp. Halvfranska band med rikt gulddekorerade ryggar. Ryggtiteletiketter i rött läder. 640 s. : 640 s. Rikt illustrerade i s/v och färg. 250:-Hyllslitage å ena bandet.

290Duner, Arthur. Skytteväsendets historia. En 100-årig kulturkrönika. Stockholm 1933. Lars Hökeberg förl. klotryggsband. 539 sid. Ills. 225:-gott skick.

291Dunér N.C. Kungliga Vetenskaps Societetens i Upsala Tvåhundraårsminne. I. Minnesskrift vid Tvåhundraårsfesten d. 19 november 1910. II. Protokoll af 1711 - Stadgar af 1719 och 1728. III. Dedalus Hyperboreus, Facsimile. Upsala 1910. Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling. Häftad. Stor 8:o. Porträtt + (4) + 73 sid (3) + (8) + 23 sid + (3) + 25-138 sid + 1-16 + (13) + flertalet planscher. 250:-Sliten i kanterna. Spricka i ryggen. Lätt skada i foten och kapitäl.

292Dürer Carl Gerhard Um Vaterland und Freiheit. Leipzig 1917. Verlag Hermann Montanus. 4 Band. Verlagsband. Papierband. 112 Seiten. Über 266 Wirklichkeits Aufnahmen aus dem Weltkriege. 200:-

293E. Picard En Blick på Vetenskapens Historia Stockholm 1937. Nordstedt. Förlagshäftad. 79 sid. Skadad rygg. 80:-

294Eckerdal Anders., Fredrikson Mats., Lindqvist Gunnar., Linge Sverker., Sällberg Jonas. Katedralen i Linköping. Värnamo 2001. Carlssons. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 326 s. Rikt illustrerad i färg. 340:-

295Egerbladh Berndt. Jag minns mitt 40-tal. Jugoslavien 1991. Bra Böcker AB. Förlagsband med skyddsomslag. 304 sid. S/v ills. 125:-

296--- Jag minns mitt 50-tal. Italien 1992. Bra Böcker AB. Förlagsband med skyddsomslag. 224 sid. S/v ills. 125:-

297Ehemliges Staaliche Museen Berlin. The head of queen Nofretete. Berlin 1958. Mann. Golddecorated paper-binding. 4:o. 22 sid. Illustrated. 150:-

298Ehrén Svenolov., Klindt-Jensen Ole. Vikingarnas värld. Milano 1967. Forum. 4:o. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. 235, (5) s. Rikt illustrerad med teckningar i färg och sv/v. 200:-Gott skick.

299Ehrensvärd Augustin, Eklund Hans. Efterskrift samt renskriven typografisk text och bildförteckning till Augustin Ehrensvärds "Anteckningar under en resa i Finland 1747". Efterskrift och första häftet. Stockholm 1970. Föreningen Norden. 46 + 50 sid. Häftade pappband med dekorerade skyddsomslag. Riktligt s/v ill. Andra häftet saknas. 300:-Första häftet är oskuret.

300Ehrensvärd Carl August. Resa til Italien 1780, 1781,1782 Stockholm 1978 Rediviva.Guldekorerat helläderband. 4:0 (v) 105 sid. samt 30 helsidesplanscher. Facsimilutgåva med 30 ej publicerade avbildningar av Ehrensvärds akvarallerade teckningar från resan. 500:-

301Eichhorn C. Bilder från Gamla Stockholm valda och beskrifna af C. Eichhorn. Första serien. Stockholm 1889. P.E. Eklunds förlag. Rött klotband med blindpressade rikt ornerade speglar på pärmarna, främre pärmens spegel ifyllt med svart, samt rygg- och pärmtitel i guld. 4:o oblong. (4) + (40) textsidor. Illustrerad med 40 planschblad av Dahlberg, Ehrenstrahl, Tessin, Martin, Mörner m.fl. i både s/v samt färg. 2000:-Främre pärmen lätt fuktskadad i ena hörnan. Liten fläck i nederkanten på ett fåtal planscher. Lös i bindet.

302Ekelund Jakob Fäderneslandets Historia I sammandrag för begynnare, Stockholm 1844. Zacharias Haeggström. Förlagets hårdpappbd. 320 sid samt tabeller över kungaätterna. gulnade sidor, lös i bindet. 400:-

303Ekelund Vilhelm. Det andra ljuset Sthlm. 1935. Bonniers. Originalutgåva. Hft. 259 sid. 175:-Reva i främre omslag.

304Ekholm Gunnar. Forntid och Fornforskning i Skandinavien. Stockholm 1935. Bonniers. Rött halvfranskt band. 4:o. (iv), VI - VIII sid. 384 sid. (i). 150:-

305Eklund Hans. Stockholmstavlor. Stockholm 1975. Stockholms Stadsmuseum. Häftad med skyddsomslag. 84 s. Ill. 140:-

306Ekman Stig., Grimnes Ole Kristian (red). Broderfolk i ufredstid. Norsk-Svenske forbindelser under annen verdenskrig. Otta 1991. Universitetsforlaget. Kartonage med skyddsomslag. 8:o. 332 sid. S/v ills. 250:-Med dedikation.

307Ekroth Erik. Kåkar och gårdar inom Stockholms hank och stör. Stockholm 1918. Fritzes Kungl. Hovbokh. Centraltryckeriet (text). Ett hundra etsningar av E. Ekroth. Upplaga om 100 ex. Dekoreat förlagsklotband. 28 sid text. 5500:-Med orienterande text av John Coldén. Fint skick.

308Elling Christian. Stockholms hjärta. Stockholm 1949. Norstedts. Häft. 150 s. Ill. 100:-Osprättad.

309--- Venezia. Iagttagelser mellem skuepladser. Köpenhamn 1959. Det Berlingske Bogtrykkeri. Ryggklot. 72 s. Ill. med 44 planscher. 85:-

310Emporagrius, Eric Gabrielsson. Consistorii Stockholmiensis lusta & extorta defensio antipositorium, de disciplina ecclesiastica, Holmiae 29. novemb. an. 1660.. contra... Dn. Johannis Matthie... episcopi Strengnesis gravisimi positiones auctius.. editas etc. : Strengnesiae, Anno 1661.. Holmia: (typis Meurerianis) 1662. Samtida pergamentband med handskriven ryggtitel. 8:o. (41) 2-328 sid. 2000:-Exlibris. Gott skick.

311 En timme i Gotlands fornsal. Valda föremål kort skildrade. Visby 1938. Gotlands Allehanda. Häfte. 23 sid. 1 planbeskrivning. 50:-

312 Engelska Revolutionens historia (till Karl den Förstes afrättande. Stockholm 1810. Tryckt hos Olof Grahn. Gråkappa. Oskuren. 160 s. 150:-Bakre omslag saknas.

313 Englands blå bok, Dokument rörande de Tysk-Polska relationerna och utbrottet av fientligheterna mellan Storbritannien och Tyskland den 3 september 1939. Stockholm 1939. Bonniers. 243 s. 115:-

314Englund Peter. Brev från nollpunkten. Norge 1996. Atlantis. Pappband med skyddsomslag. 292 s. Fotoill. i s/v och färg. 100:-En samling historiskka essäer som berör 1900-talet.

315--- Poltava. Berättelsen om en armés undergång. Helsingborg 1989. Atlantis. Klotband med skyddsomslag. 276 sid. 150:-Tillskrift till tidigare ägare.

316Enkel Lars. Folken runt östersjön. Glimtar ur vår gemensamma historia. Lund 2003. Hjalmarson & högberg. 4:0. Förlagsband med skyddsomslag. 157 s. Ill. 200:-

317Ericsson Christoffer H. Grekernas Gyllen Väster. Helsingfors 1962. Gleerups. Förlagets ryggklot med skyddsomslag. 234 sid. S/v ills. 150:-Reva i skyddsomslaget.

318Erikson Bo G., Löfman Carl O. Sagan om Sverige. Milano 1990.Natur & Kultur. Förlagsklot med skyddsomsl. 4:o. 256 sid. Inkls. Reg. Rikt illustrerad med foton i färg. 225:-Bilder från forntiden.

319Eriksson Gunnar / Frängsmyr Tore. Idéhistoriens huvudlinjer. Helsingborg 1985. Wahlström & Widstrand. 208 sid. Ill. limmhäftad pocket. 140:-

320Eriksson Sven. Skandinaver emellan. Stockholm 1957. P.A.Norstedt & Söners förlag. Dekorerat häft. 99 s. + (5). Illustrerad i s/v. 60:-Osprättad. Bandet naggat i kanterna.

321Erixon Byar, Gårdar och hus under Bjärka-Säby Kristianstad 1984. Nordiska Museet. 170 sid. 150:-

322Erixon Sigurd. Byalag och byaliv. Kristianstads boktryckeri 1978. Utgiven av Nordiska museet, häftad 4:o, 174 s. Illustrerad med svartvita fotografier och tabeller. 125:-Gott skick.

323--- Stockholms hamnarbetare. Stockholm 1988. Atlantis. Förlagets dekorerat häfte. Liten 4:o. 202 sid. Illustrerad. 150:-

324Erixson Sigurd., Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Ny följd. Del I. Stockholm 1934. Skoglunds bokförlag. Häftad. 4:o. 164 s. Ill. i s/v samt med färgplanscher. 150:-Från STF's bibliotek. Stämpel från STF på titelsidan.

325Erixson Sigurd., Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Ny följd. Del II. Stockholm 1934. Skoglunds bokförlag. Häftad. 4:o. (4) + 165-323 s. + (5). Ill. i s/v samt med färgplanscher. 150:-Från STF's bibliotek. Stämpel från STF på titelsidan.

326Erixson Sigurd., Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Ny följd. Del V. Stockholm 1936. Skoglunds bokförlag. Häftad. 4:o. 168 s. Ill. i s/v samt med färgplanscher. 150:-Från STF's bibliotek. Stämpel från STF på titelsidan.

327Erixson Sigurd., Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Ny följd. Del VI. Stockholm 1936. Skoglunds bokförlag. Häftad. 4:o. (4) + 169-336 s. + (2). Ill. i s/v samt med färgplanscher. 150:-Från STF's bibliotek. Stämpel från STF på titelsidan.

328Erlandsson Th. Gotländska Kulturbilder. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. Stockholm 1947. Nordisk Rotogravyr. Grått klotband med grön titeletikett i läder. 124 + VII. S/v ill. 200:-Leonard Gustafssons Bokbinderi.

329Eskeröd Albert. Årets äring. Etnologiska studier i skördens och julens tro och sed. Lund 1947. Nordiska Museet. Häftad. 4:o. 381 s. + (3). 250:-Nordiska Museets Handlingar: 26. Från STF's bibliotek. Stämpel på titelsidan. Främre omslaget med reva tvärs över, reparerat med tejp. Osprättad.

330Eurén Axel. Minnen af utmärkta personer. I-XVI. [2 band]. Gjöthström & Magnusson. 1835-38. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar. Litograferad titelsida + (260). Illustrerad med 64 litograferade planscher. Samtliga häftesframsidor medbundna. 500:-Illustrerad av C.F. Vougt.

331Eyck, Erich Bismarck vol. I-III. Zurich 1941, 1943, 1944. Eugen Rentsch Verlag. Clothbound in three volumes. pp. 679, 630, 687. Text in German. 400:-First edition. Good condition. Exlibris.

332Fage J. D., Oliver Roland. A short history of Africa. England 1963. Penguin. 280 pp. 80:-

333Fagerkvist Thor., Sämund. Tryms-Kvädet ur Sämunds Edda. Stockholm 1915. P. A. norstedt & Söners Förlag. 4:o. Häftad. 47 sid. S/v ills. 150:-

334Fahlborg Birger. Sveriges yttre politik. 1664-1668. Akademisk avhandling. Stockholm 1949. Wahlström & Widstrand. Häftad. 619 sid. 150:-Delvis osprättad.

335Fahlgren Karl. Skellefteå stads historia. På uppdrag av Skellefteå stad skriven till 100-årsjubileet. Uppsala 1945. Almqvist & Wiksells boktryckeri aktiebolag. Dekorerat klotband. VII. + 471 s. + (3). Ill. i s/v. Tre utvikskartor. 450:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

336Falda Giovan Battista. Le Fontane Di Roma e Del Tuscolo. Italy 1965. Editalie - Edizioni D'Italia. Large 4:o. Oblang. Golddecorated leatherbd. with cassette. Spine with 4 elevated bindings and gold decorations. Title page + (5) + 49 fullpage illustrations + (3). 1250:-Bibliofil 1178/1449. Little worn spine. One of the hinges in the cassette are broken.

337Falköpings Stadsfullmäktige. Falköping. Förr och nu. Falköping 1910. A.B. Falköpings tidnings tryckeri. Häft. 318 s. + (2). + utvikbar karta. Ill. i s/v. 150:-Skadad ryggfot. Ursprungligen från STF's bibliotek.

338Ferenius Jonas., Fogelström Per Anders., Lundquist Gunnar., Stahre Nils Gösta Stockholms Gatunamn Uppsala 1982. Almquist & Wiksell. Utg. av Stockholm Stad. Första utgåva. Förlagets klotband med skyddsomslag. 669 sid. (5). Rikligt illustrerad med s/v Fotogr. Monografier utgivna av Stockholms Kommun 50. 500:-Fint skick av denna klassiker.

339Fernández-Armesto Felipe. Millennium, de senaste tusen årens historia. Italien 1997. Forum Stor 8:0. Pappband med skyddsomslag. 787 s. Ill. 200:-Gott skick.

340Ferrero, Guglielmo. Rom. Dess Storhet och förfall I-V. Stockholm 1921. Albert Bonniers Förl. Häftade. I. Hur Rom blev ett världsrike. II. Julius Ceasar. III. Från Ceasar till Augustus. IV. Augustus Republik. V. Augustus och världsväldet. Översättn. Hjalmar Bergman. 400:-Lätt slitna i ryggarna.

341Figuier L. Sednare Tiders Vigtigaste Vetenskapliga Upptäckter och Uppfinningar. Framställde med afseende å deras beskaffenhet och utveckling. Stockholm 1855-56. Albert Bonniers Förlag. Samtida ej uniforma halvläderband med marmorerade pärmar. Del I har marmorerade snitt. Del II har blåa snitt. Del I har gulddekorerad rygg. (4) + 491 sid + 4 planscher. : (2) + V + 509 sid. Böckerna innehåller flertalet träsnitt. Andra upplagan. 1800:-Exlibris. Slitna av ålder. Vol I har Slitna hörn, lätt sliten rygg och lätt slitna pärmar. Vol II har bägge yttre falsarna spräckta, sliten rygg, kantstött och missfärgade pärmar.

342Fischer Ernst., Roland Anders. Sveriges kyrkor. Västergötland. Kållands härad. Syd.väst. delen. Band I, häfte 3-4. Stockholm 1922. AB Gunnar Tisells tekniska förlag. Limhäftad. 329-420 s. + 421-549 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

343Fischer Ernst., Roland Anders. Sveriges kyrkor. Västergötland. Kållands härad. Syd.öst. delen. Band I, häfte 2. Stockholm 1914. P.A. Norstedt & Söners förlag. Limhäftad. 328 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

344Fischer Ernst., Roland Anders. Sveriges kyrkor. Västergötland. Källands härad. Stockholm 1913. P.A. Norstedt & Söners förlag. STF's biblioteksband. Ryggläder med gulddekor samt marmorerade pärmar och pergamenthörn. VI + 178 s. + utvikbar släkttavla. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar i s/v. 300:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Ursprungligen från STF's bibliotek.

345Fisher Stanley. The decoration of English Porcelain. A description of the Painting and Printing on English Porcelain of the Period 1750 to 1850. London 1954 Versschoyle. Small 4:o. Publishers cloth. 213 pp. Illustrated. 400:-

346Flathe Ludwig. Gustav Adolf und der dreissigjährige krieg. I-IV. Dresden 1841-42. Eduard Bieksch & Comp. 4 volumes in 2 bindings. 12:o. Contemporary red golddecorated leatherbd. Nice dec. back. 1029 pp. 47 beautiful hand-coloured lithographs. 2250:-Both books have a damaged head. Vol III-IV have a large crack in one of the outer hinges.

347Flodén Dan. Vidgad horisont. En krönika om resor förr och nu. Arboga 1964. Stor 8:0. Ryggklotband. 160 s. Ill. 125:-

348Flosculus. Historia Universalis. ab orbe condito... Chronologia Principum series & Successio Romanorum Pontificium, Augustiss. Imperatorum, SR.I. Electorum. Editio altera. Coloniae 1656. Later golddecorated half-leather binding. Marbled boards. Small 8:0. With 17 full page engravings. (204 portraits of ancient heroes, kings and emperors as well as 17th century kings etc) engraved front. (2), 400 pp (Of which 310 are paginated). 1500:-A bit worne by age. Page 21-28 are loose in the binding.

349Fogelmarck Stig., Petersens Lennart af., Setterwall Åke. Stockholms slott och dess konstskatter. Stockholm 1950. Albert Bonniers Förlag. Halvklot med dekorerade pärmar. 4:o. 200 s. Rikti llustrerad med fotografier i s/v och färg. 250:-Mycket fint skick.

350Forbis William H. Cowboys. Danmark 1978. Bra Böcker. Häftad. 4:o. 237 s. + (1). Rikt ill. i färg och s/v. 150:-Mycket fint skick.

351Foris de M., Ragois le. Instruction sur l'Histoire de France. I-II [bound together in one bind]. Paris 1824. Prodhomme et Leloutre. Full leather with gold decorated spine and marbled edges. (4) + 1-266 pp. + 1-238 pp. + (2). Illustrated with 69 portraits on plates of French kings from Pharamond, reign 420-428 to Louis XVIII, reign from 1795. 400:-Missing head.

352Forsell Nils. Från Robespierre till Clemenceau. Stockholm 1944. Bonniers. 293 sid. Ill. 100:-Gott skick.

353Forselles J.H. af., Kallstenius G.S., Lagerhjelm P. Hydrauliska försök, anställda vid Fahlu gruvfa, åren 1811-1815. Stockholm 1818. Cederborgska Boktr. 2 ej uniforma band från tiden, klot resp, halvfranskt bd. (12). 340 s. + (2) + 9 utvb. planscher. Del 2. (10) + 352 s. + (2) + 6 utvb. planscher. 2300:-First edition. A nice copy even if the bindings are not uniforme. Complete with 15 engraved plates.

354Forsgren Nils. Porjus. Pionjärverket i ödemarken. Stockholm 1982. Förlagsband med skyddsomslag. 4:o. 93 s. + (4). Rikligt illustrerad i s/v & färg. 110:-

355Forssman Erik. Anders Zorns silversamling. Mit einer Zusammenfassung in deutscher sprache. Stockholm 1955 Rabén & Sjögren. Förlagsklot med skyddsomslag. 96 sid. (Text) samt 62 svart/vita fotoplanscher. 300:-Ovanlig.

356Foss Michael Undreamed Shores. England´s wasted Empire in America. London 1974. Harrap publ. Publishers clothbinding with dustwrapper. 186 pages incl. Index. Richly illustr. With photos in b/w and colour. 175:-

357Fracchia Charles A. Fire & Gold. The San Francisco Story. USA 1994. Heritage Publishing Company. Cloth with dustjacket. 4:o. 396 pp. + (6). Richly illustrated. 400:-Very good.

358 Fram, Fram, Bondemän! Minnes- och maningsord till Bondetågets ledamöter utgifna af dess arbetsutskott. Stockholm 1914. Tryckt hos P.A. Norstedt & Söner. 8:o. Häfte. 48 sid. S/v ills. 100:-0.5 cm reva på bakre omslag.

359Franck Harry A. Wandering in northern China. Illustrated with 171 unusual photographs by the author with a map showing his route. New York 1923. The century co. XX, 502 pp illustrated whith excellent photos as well as one map over the journy. 1000:-Harry Franck author of the classical A Vagabond Journy of the world. Slightly torn d/w.

360Franzén Frans M. Columbus eller Amerikas Upptäckt. Poem. Förra delen. Stockholm 1831. Thomson. 12:o. Samtida nött hårdpappband. Marmorerade pärmar. 346 sid. (1). Ill. 250:-Slitna pärmar. Kapitäl saknas 1 cm. Ryggen saknar några bitar. Sid 83-86 är lösa i bindet.

361Frese de Am Sveriges Hjeltekonungar, Gustaf Wasa, Gustaf II Adolf och Carl XII. Lefnads och karaktersbilder tecknade för ungdomen Stockholm 1872. Bergström & Lindroth. Illustrerat hårdpappband. Ryggen skadad. (1) + 160 s. 6 planscher. 500:-Bearbetning efter Geijer, Odhner m. Fl.

362Fridericia J. A. Revolutionen og Napoleon I. 1789-1815. Köpenhamn 1937. Gyldendalske boghandel. Nordisk forlag. Häftad. (10) + 235 s. + (3). 75:-Understrykningar i blyerts. Exlibris.

363Fries Carl. Europa och tjuren. Vägar över Medelhavet. Stockholm 1961. Wahlström & Widstrand. Ryggklot med skyddsomslag. Främre omslaget medbundet. 225 s. Ill. 100:-

364--- Europa och tjuren. Vägar över Medelhavet. Stockholm 1961. Wahlström & Widstrand. 225 s. Ill. 100:-

365Friesen Hans von. Förändringens land. Det nya Storbritannien. Stockholm 1964. Wahlström & Widstrand. Häftad 8:o, 157 sidor. Fotoillustrerad. 50:-

366Friesen von Sten. Om mått och män. Toledo 1987. Bra Böcker. Förlagsband med skyddsomslag. 216 s. Rikt ill. i färg. 120:-

367Friis Johansson mfl. De förhistoriska tiderna i Europa. I-II vol. Stockholm 1926. Norstedts. Häftade förlagsband. 495 sid, 440 sid. Illustrerade. 225:-

368Frisch Hartwig. Europas kulturhistoria. Gütersloh 1979. Wahlström & Widstrand. Förlagets pappersband med skyddsomslag. 1-4. 552, 557, 502, 602 s. med sv/v illustrationer. 180:-Ex. 1: Gott skick, 260:-, ex. 2 gott antikvariskt skick, 160:-.

369Fritzell Gunnar. Nya synpunkter på Visby stads äldsta historia. Visby 1960. Gotland Allehanda. Häfte. 22 sid. 2 planbeskrivningar. 30:-

370Frontini Sextus Julius. Libri quatour Strategematicon, com notis integris Francisci Modii, Godescalci Stewechii, Petri Scriverii & Samuelis Tennulii. Accedunt, cum P. Scriverii, tum aliorum, doctorum ineditae observationes, Curante Fransisco Oudenorpio. Qui & suas adnotationes, variasque MStorum lectiones adjecit. Lugduni Batavorum. apud Samuelem Luchtmans 1731. Contemporary full parchment binding with blindprinted mirrors with gilt decorations and gilt supraexlibris on both covers. Back with gilt decorations. (2) + frontispice + (32) titel page, "ad lectorem" and preface by Francisci Modii + (38) "Joannis Poleni Contexta" + (4) preface by Johann. Fred. Gronovius + 512 pp. including Index I + (112) Index II + (13) Index III + (2) Index IV + (1). 5000:-Good condition.

371Fryxell And. Berättelser ur svenska historien. Till ungdomens tjänst utgifven. Stockholm 1900-04. P.A. Norstedts. Gröna halvklotband med marmorerade pärmar. 46 delar i 12 volymer. 1900:-

372 Från Vasa till Bernadotte. Fem svenska dynastier. Strängnäs 1981. Utgiven av Skattkammaren i samarbete med Husgerådskammaren-Bernadottebiblioteket och Livrustkammaren. Häfte. 8:o. 32 sid. Färg och s/v ills. 100:-

373Fröberg A.P. Facit-bok till lärobok i räknekonsten. Göteborg 1870. Handelstidningens förlag. Ryggläderband. 110 sid. Med tabeller. 150:-Sliten.

374Fröding H. Berättelser ur Göteborgs historia under gustavianska tiden. Göteborg 1922. Medéns bokhandels aktiebolag. Häftad. 394 s. + (2). Ill. 150:-

375--- Berättelser ur Göteborgs äldsta historia. Göteborg 1908. Wald. Zachrissons förlag. Dekorerat klotband. 366 s. + (2). 200:-Mycket fint skick.

376Funch, Elsbeth. Gestalter och öden. En krönika kring porträtten på Övedskloster. Malmö 1953 Allhems förlag. 4:o. Förlagets halvskinnband med övre guldsnitt och dubbla skyyddsomslag av papper och cellouid. 300 s. varav 69 sid med helsidesplanscher i S/v. samt 11 i färg. Gott skick. Skador neders på skyddomslagens ryggar lagade med plasttape. 300:-Gott skick.

377Furuhagen Birgitta. Utsikt mot Europa. Belgien 1991. Bra Böcker. 4:0. Svart förlagsband. 324 s. Ill. 125:-Saknar skyddsomslag.

378Furuhagen Hans. Antikens undergång. En essä om historieskrivningen som i själva verket speglar sin egen samtid. U.o. U.å. (1985). Bonniers. Häftad. Opaginerad. 70:-Osprättad.

379Förenade Bibelsällskapen. Gamla testamentet. De apokryfiska böckerna. Uppsala 1950. Almqvist & Wicksell. klotband. c 150 sid. 100:-

380Gachon Jean. La politique étrangère des États-Unis. Qui la conduit? Paris 1929. Librairie Félix Alcan. Beautiful orange spine leather with marbled inner and outer boards. Top edge gilt. 252 pp. 1500:-Small note on page 152. Spine worn on few places. Exlibris.

381Gadelii A. Spelbok. Tryckt hos boktryckaren A: Gadelii i Sverige 1817. Ett privatbundet litet närmast fyrkantigt gulddekorerat halvklotband med marmorerade pärmar. 8:o. Boken innehåller fem arbeten om kortspel tryckta mellan 1816-17. Samtliga arbeten är kompletta. 1817 gavs texterna ut i bokform under titeln "Lyckans talismaner." (ii) 92 pp.+ (i) 56 pp.+ (i) 5-59 pp.+(i) 5-51 pp.+(i) 5-68 pp. (ii). 1100:-Fint skick.

382 Gamla Märsta i ord och bild. Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening, 1980. 58 s. m. s/v ill. 4:o (eg. A4). Limmad m. brun klisterremsrygg och mjuka pärmar (kompendiestil). 50:-.Hyggligt skick.

383Garwood Darrell. Crossroads of America. The story of Kansas city. USA 1948. W. W. Morton & Company Inc. (New York). Publisher's clothbd with dust-jacket. 331, (5) pp., with 1 map, and 8 b/w illustrations. 125:-

384Gascoigne Bamber. Kina. Kejsare, dynastier och konstskatter. Norwich 1973. Bonniers. 256 s. Illustrerad, delvis i färg. Liten 4:o. Förlagets klotimiterande pappersband med skyddsomslag. 120:-Gott skick.

385Gauffin Axel. På Zolas begravning. Några minnesblad. Stockholm 1941 Norstedts. Häftat förlagasband. 67 sid. 100:-Bibliofilupplaga tryckt i 500 ex.

386Gaunt David. Familjeliv i norden. Malmö 1983. Gidlunds. Ill. pappband. 326 s. Fint skick. 150:-Familjelivets utveckling i Norden, från vikingatid till nutid.

387Geer Louis de. Valda skrifter. Andra delen. Sthlm 1892 Norstedts. Hedbergband. Rött halvfranskt med marmorerade pärmar. Guldornamenterad rygg. 5 upphöjda bind. Medbundet omslag. 353 sid. (2). 250:-Hedbergband i gott skick. Ex Libris. Endast andra delen.

388Geijer E. G. Teckning af Sveriges tillstånd och af de förnämsta handlande personerna under tiden från konung Carl XII:s död till konung Gustaf III:s anträde af regeringen. Stockholm 1838. A.G. Hellsten. Gråkappa. 381 s. + (3). 400:-Sliten rygg. Fuktrand i övre marginalen drygt 190 sidor.

389Geitel Max. Världsindustrin. Teknikens segertåg i ord och bild. Der siegeslaud det Technik. Med bidrag av de förnämsta auktoriteter på olika tekniska områden. Stockholm 1914. Nordiska Bokförlaget. Förlagets dekorerade klotband. XVI, (2), 1360 sid, XLVIII. 950:-

390Gencoux Jaques. Les très riches heures de la civilisation Francaise. Stockholm 1959. Radiodiffusion Telévision Suèdoise (Swedish Radio). Blue soft paperback. 215 pp. B/w ill. Written in French. 150:-

391 Genealogica Brahaea, Sive Certisimae traducis. Peruetuvstae prosapiae illustrissimorum comitum. Brahaeorum, comitum in vvisningburg,L. Baronum De Ridboholm et Lindholm, &c. Holmia 1647. 3 dubbelsidiga genealogiska tabeller. 15 grav. Porträtt saknas. Två utvikbara planscher varav en med Braheätten stamträd. Folio. Samtida pergament band. 3 sidor ded. 1 sida släkttavla. 42 sidor text. 4000:-3 dubbelsidiga genealogiska tab, samt 15 grav. portätt saknas

392Geographischen Gesellschaft Bremen. Deutsche Geographische Blätter. Band 41. Heft 1-2. 1933 Bremen 1933 Leuwer. Papierband vom verlag. 200 seiten. Mit 2 Pläne. 150:-

393--- Deutsche Geographische Blätter. Band 43. Heft 1-2. 1940 Bremen 1940 Leuwer. Papierband vom verlag. 131 seiten. Mit 2 Pläne. 150:-

394George Margaret. Maria av Skottland. Roman om en Drottning. Finland 1993. Forum. Förlagsband. 680 s. 125:-

395Gerhardi Iohannis. Meditationes sacra. Editio postrema, prioribus emendatior. Amstelodami 1650. Ioann Ianssonium. Half parchment with marbled boards, gilt edges and a red title in leather. Small 12:o. (12) + 290 s. + (4) + (6). 2500:-Very good.

396Gerholm Tor Ragnar., Magnusson Sigvard. Idé och samhälle. Den kulturella revolutionen. Lärobok i idéhistoria för gymnasiet åk 1-3. Stockholm 1966. SÖ-förlaget, Skolöverstyrelsen. Stor 8:o. Förlagets illustrerade, klotimiterande, pappersband jämte register och errata i separat häfte (s. o. o. å.). 478 + 16 s. 300:-Omslaget gulnat. Gott antikvariskt skick, på det hela taget.

397Geyl P. Oranje en Stuart 1641-1672. Utrecht 1939. Oosthoek's. Red clothbd. 555 pp. Ills. 350:-

398Géza Moussong. Turista Közlöny. Turista Tanügyi Folyóirat. Budapest 1906. Golddecorated green publishers binding. 264 pp. Illustrated. 200:-

399Gibbon Edward. Romerska rikets nedgång och fall. År 180-476. Stockholm 1946. Ljus. Halvklot. 675 s. + (1) + utvikbar karta. 100:-Lös i bindet.

400 Gienwäg til de förnämsta Europäiska, Asiatiska, Africanska och Americanska Staters Historia. Stockholm och Upsala 1739, 1741. 2 del. i 1 vol. Helläderband, skada kapitället samt fot. (XII), 496, (VIII), 148, reg. Handskriven titelsida till del 1. 1500:-

401Gillhespy Brayshaw. Derby porcelain. London 1961 Spring books. Small 4:o. Publishers cloth. with dust-cover. 144 pp. (Text). 38 pp. (Full-page colour-photos). 400:-

402Gilligan Edmund. Gyllene hinden. Stockholm 1949. Fahlcrantz. Häftat förlagsband. 274 sid. 100:-

403Glans Sigurd (red.)., Strand Dieter (red.). Europa i ruiner. Vittnen från krigsslutet 1945 i urval av Sigurd Glans och Dieter Strand. Finland 1995. Norstedts förlag (Stockholm). Förlagets pappersband med skyddsomslag. 302 s. 150:-Gott skick.

404Goddard W. G. Formosa. A study in chinese history. Great Britain 1966. Macmillian. Cloth with dustjacket. XVII + (1) + 229 pp. + (1). Ill. Maps. 160:-Slightly damaged dustjacket.

405Goertz von. Rettung der Ehre und Unschuld, des weiland König. Schwedishen Staats-Ministers und herzogl. Schleswig - hollsteinisschen Geheimen- Raths und Ober- hof Marschalls Georg Heinrichs, freiherrn von Schliss genannt von Goertz, aus des Königs Carl des XII. des Schwedischen senats, der Schwedischen Herrn und Männer, Original- und andern Urkunden, erwiesen. Mit XXX Beylagen. Hamburg 1776. Herold. Halblederband aus der Zeit mit Rückenvergoldung. Erste Ausgabe. (1), VIII, 542 Seiten, (2). Von dem ersten Versuch einer Reahbilitation von Goertz der Diplomat berühmt für seine Notmünze mit denen Carolus XII teilweise seine Kriege finansierte. 2500:-Kleinere rückenschaden. Worn binding. Damage in the head and foot. Bumped corners.

406Goethe Richard. Medelpads Finnmarker. Stockholm 1945. 294 sid. Ills. Kulturhistoriska underslkningar rörande den finska kolonisationen inom mellersta Norrland under 15-, 16, och 1700-talen. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

407Goldsmith Oliver Romerska historien i sammandrag. Band I-II. Upsala 1814. Stenhammar & Palmblad. Samtida halvläderband. Brun rygg med röd titeletikett med guldtext. VIII + 460. 500:-2 st ex libris. Namntekning.

408Gough John B. Eko från talarestolen eller Lefvande sanningar för förstånd och hjärta. Stockholm 1898. Vackert gulddek. och illustrerat klotband. 576 sid. Stor 8:o. Med över två hundra illustrationer. 225:-

409Grammaticus Saxo. Den Danske krönicke som Saxo Grammaticus screff, halfffierde hundrede Aar forleden: Nu först aff latinen udsaet, flittelige offuerseet oc forbedret, aff Anders Söffrinsson Vedel. Kiöbenhaffn 1575. Hans Stöckelman, Andream Gutterwitz. Helpergamentband med ryggtitel i guld, bundet 1961. Titelblad i faksimil. + (34) + DXLVII s. + (33). 10000:-Genomgående halvmåneformad fuktfläck i nedre marginalen, 1 cm i radie. Skadade sidor fackmässigt renoverade i kanterna. Registret i slutet med vissa fuktfläckar samt noteringar i marginalerna. Ex libris.

410Graninger Göran m.fl. Amerika förr och nu. Lund 1969. Läromedels förlagen. Klotband. 216 s. S/v fotoill. 80:-

411--- Emigranter, en bok om den stora utvandringen till Amerika. GDR 1971. Bra Böcker. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 144 s. Ill. 130:-

412Great Western Railway Company, Paddington Station, London W. South Wales. The Country of Castles. Its Annals Antiquities and Attractions. London 1907. Great Western Railway Company. Publishers paper-binding. 208 pp. + 1 folded colour map of South Wales. 500:-Rare. Worn inner spine.

413Greenwood James Londons Skuggsidor Stockholm 1876. Isaac Marcus boktryckeri. Halvfransktband. (8) plus 276 s. 10 litografierade planscher. 900:-Sklildringar ur de fattigas lif. Översättning från engelska.

414--- Londons Skuggsidor Stockholm 1876. Isaac Marcus boktryckeri. Halvfransktband. (8) plus 276 s. 10 litografierade planscher i s/v. Översättning. Gott skick. 900:-Skildringar ur de fattigas lif.

415Groth Östen. Nordkalotten. Konung Faravids land. Finland 1996. Tiden. Pappband med skyddsomslag. 187 s. Illustrerad. 150:-

416Gruyer Paul. Napoleon konung öfver Elba. Stockholm 1906. Aktiebolaget Nordiska Bokhandeln. 4:o. Marmorerat halvfranskt Hedbergsband med förgyllda detaljer, samt övre förgyllda snitt. 249 s. Med 24 helsidor illustrationer och en karta öfver Elba. 750:-Översättning av A. Börtzell. Hedbergsband.

417Gruyer Paul övers. A. Börtzell Napoleon Konung över Elba Stockholm 1906. Nord. Bokhandel AB. Vackert dekorerat halvfranskt band av G.Hedbergs bokb. 249 sid. Rikt illustrerad. 24 helsidor ills. + utv. karta. 750:-Gott skick

418 Gröna Lund 1883-1983. Bjästa 1983. CEWE-Förlaget. Grönt klot med skyddsomslag. 108 sid. Färg och s/v ills. 125:-

419Grönbeck Bo. Banditer och statsmän, berättelser ur Siciliens historia. Solna 1961.Natur och Kultur. Ryggklot band med skyddsomslag.198 s. S/v fotoill. 125:-

420Grönstedt Johan. Nu, månadsskrift. Årgång 1875-1877. Stockholm 1875, 1876, 1877. Haeggströms. 400, 476, 436 sid. Vackert dekorerade förlagsband. Vackert bundna. 900:-Något slitna i falsarna. Annars gott skick.

421Gunther John. Inside Africa. New York 1955. Harper & Brothers. 952 pp. Publisher's cloth (ryggen svart med ränder i guld och grönt). 250:-.Some creasing on spine, otherwise good.

422Gurevitj Aron. Den svårfångade individen. Självsyn hos fornnordiska hjältar och medeltidens lärde i Europa. Smedjebacken 1997. Ordfront. Första upplaga. Förlagsband med skyddsomslag. 281 s. 150:-Fint skick.

423 Gustaf II Adolf. Minnesskrift på 300-årsdagen av slaget vid Lützen utarbetad inom Generalstabens Krigshistoriska Avdelning. Stockholm 1932. Aktiebolaget Hasse W. Tullbergs förlag. 4:o. XII, 431 s., med sv/v illustrationer, och en karta, separat, i ficka. 200:-Något slitet omslag med viss försvagning i falsarna, eljest gott antikvariskt skick.

424Gustafsson Bo urval. V. I. Lenin. Halmstad 1965. W&W. 246 s. 70:-

425Gustafsson C.A. Skogvaktaren. Tidskrift för skogsägare, skogstjänstemän, jägare, trädgårdsodlare m.fl. Organ för de svenska skogsmannaförbundet. Elfte årgången. Gefle 1901. Skogsmannaförbundet. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. 150:-Ngt nött. Sällsynt. Från STF:s bibliotek.

426Gustafsson Gustaf. Europas Framtid enligt Nostradamus. Stockholm 1956. Almqvist & Wiksell. Häftad. 8:o. 209 sid. 100:-Slitet omslag. Bit saknas på nedre del av rygg.

427Gustave Doré (illustrationer)., Michaud Joseph-Francois Korstågen. Med 100 helsidesillustrationer av Gustave Doré. Uddevalla 1973. Niloe. Konstläderband med skyddsomslag. 478 s. Med 100 helsidesillustrationer av Gustave Doré. 250:-Gott skick.

428Gutheim Frederick. Consultant., Natioanl Capital Planning Commision Worthy of the Nation. The History of Planning for the National Capital. U.S.A. 1977. Published by the Smithsonian Inst. Press. Publishers Cloth with dec. dust-jacket. xviii. 415 pp. (1). Illustrated in b/w. Signature on front-leaf. Fine condition. 450:-

429Gyllenborg G.F. Tåget öfver Bält. Hjelte-dikt i Tolf Sånger. Stockholm 1785. Swederus. Anders Jacob Nordström. Senare halvfranskt band med marmorerade pärmar samt ryggtitel i guld. Graverad titelsida + 335 s. + (1). 1100:-Bandet i fint skick, inlagan något brunfläckad samt med mindre bläckfläck på sid 194.

430Göransson Göte. Gustav Vasa och hans folk. Stockholm 1984. Bra böcker. Konstläderband med skyddsomslag. 4:o. 267 s. Rikt ill. i färg mestadels. 200:-Fint skick.

431 Göteborgs historiska museum. Årstryck 1976. Göteborg 1977. Rundqvists Boktryckeri. Häftad 8:o, 57 sidor. 50:-

432Hagberg Knut. Järnhertigen. Essayer. Stockholm 1944. Wahlström & Widstrand. Häftad. 186 s. 80:-

433HAGBOM BENGT. (red.) Kungl Norrlands Artilleriregemente 1893-1993. Beksrivning av regementet och vad som hänt där under dess första sekel. Västervik 1993. Ekblads. Blått gulddekorerat klotband med skyddsomslag. Liten 4:o. (25 x 18 cm.) 514 sid. Illustrerad i både färg och s/v. 275:-Som ny.

434Hagerman Maja. Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Italien 1996. Rabén Prisma. Klotband med skyddsomslag. 436 s. S/v och färg Ill. 150:-

435Hall P.A. Sa correspondance de famille. Uppsala 1955. 141 pp. b/w and colour illustrations. Publishers binding. Lightblue binding with white decorations. Written in French. Edited by Karl Asplund. 200:-

436 Hallands landstormsförbund. Minnesskrift 1908-1943. Halmstad 1943. Meijels Bokindustri. Häftad. 4:0. 120 s. Ill. 100:-Sliten i kanterna.

437Hallin daniel C. "The Uncensored War". The Media and Vietnam. USA 1986. Oxford University Press. 8:o. Spinecloth with d/w. 285 pp. ISBN: 0-19-503814-2. 150:-Good condition.

438Hallström Per. De fyra elementerna. Helsingfors 1923 Bonniers. Samtida privatbundet rött halvfranskt band. marmorerade pärmar. 5 upphöjda bind. Medbundet omslag. 205 sid. (1). 200:-Vackert band i gott skick.

439--- Karl den elfte. Historiskt skådespel. Stockholm 1918 Bonniers. Grönt halvläderband (G Hedberg) med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. 192 sid. + 7 sid inklistrad rescension. 250:-Blekt rygg.

440--- Våren. En roman från 1890-talet. Gustav sparverts roman. Två volymer i ett band. Helsingfors 1923. Bonniers. Privatbundet halvfranskt läderband med marmorerade pärmar. 4 upphöjda bind. Medbundna omslag. Vol I:(1), 152 sid. Vol II: 151 sid. 250:-Ex Libris. Vackert band i gott skick.

441Hallwylska muséet. Hallwyllska silversamlingen./The hallwyll Collection of Silver. Stockholm 1999. Hallwyllska museet. Förlagets ryggläderband med sammetspärmar. Guldekorerat med genomskinligt skyddsomslag. Publishers half-leather binding with velvet boards. Golddecorated. Permeable dustcover. 311 sid. Richly illustrated. 550:-Bra skick. Good condition.

442Halstead Murat. Vår Martyr-President William McKinley's Lysanden Lefnadsbana. Rikt Illustrerad. Med talrika gravyrer efter originalfotografier. Chicago 1901. Murat Halstead. Dekorerat skinnband med guldtext på rygg och främre pärm. Guldsnitt. 424 sid. S/v ills. Liten 4:o. 250:-En sannfärdig berättelse om lönmordet, I dödens skugga, Slutet, Beegrafningshögtidligheterna. Tillika med hans härkomst, gossår, studenttid, hans bana som Soldat, Sakförare, Statsman, Guvernör och President, de principer han förfäktade och de triumfer han vann, jemte hans lif i hemmet. Anarki, dess historia, inflytande och faror, jemte en kort skildring ad lönmördfarens lefnad.

443Hammargren Henning. Gotland: En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Stockholm 1939. Marinlitteraturföreningens förlag. Häftad 8:o, 318, [4] sidor. Illustrerad med kartor, tabeller, fotografier och skisser. 150:-

444Hammerich Fr. Danmark under adelsvaelden (1523 -1660). I-II. Kjobenhavn 1854. Tryckt hos Louis Riein. Halvfranskt band. Två volymer i ett band. Vol I: 1-228 s. + (2). Vol II: titelsida + 1-193 s.+ (3). 200:-Exlibris.

445Hamner J. W. Gotland. Stockholm 1913, Wahlström & Widstrand, 2:a upplagan. Förlagets röda gulddekorerade klotband, 12.0, 174 sid med 61 illustrationer och 8 kartor varav 2 utvikbara. 225:-Gott skick. Från Svenska Tursitföreningens bibliotek.

446Han Suyin. Destination Chungking. London 1954. Jonathan Cape (1953 edition). ix,+(2),+8-287 pp. Publisher's clothbd. 120:-Paled back, otherwise good.

447Hancocks & Co. Hall Marks of english silver. London 1962 Hancocks. Publishers hard-cover pmplette. String-binded. Golddecorated. 48 pp. (36 pp with lists of british Hall Marks). 175:-Including list of british Silver Hall Marks from 1479 to 1961.

448 Handbook/ ther uthi är författadt huruledes gudstiensten/Medh Christelige Cermonier och Kyrktiosedher/ uthi wåra Swenska församlingar skal bliffua hållitt och förhandladt, Förbättrat och förmeradt i Stockholm Anno 1599, och åter öfferseedt/ Anno 1608. Stockholm 1637. Ignatium. Samtida helläderband. Titelsida med träsnitt, (4), Helsides träsnitt (Johannes döparen o Kristus), 160 sid. 2800:-5 cm av nedre ryggen saknas. Lös i bindningen. Behov av ombindning.

449Hannerberg David. Närkes landsbygd 1600-1820. Folkmängd och befolkningsrörelse. Åkerbruk och spannmålsproduktion. Göteborg 1941. Stiftelsen Saxons Närkesarkiv. Häft. (1) + 253 s. + (3). Illustrerad med kartor och grafer i s/v. 250:-Närke - Studier över landskapets natur och odling N:r. III. Lätt kantstött. Ursprungligen från STF's bibliotek.

450Hanson Dian (ed). The History of Men's Magazines. Volume I: 1900 to Post-WW II. Germany 2004. Taschen. Hard back. 4:o. Richly colour ills. 460 pp. ISBN: 3-8228-2229-9. 400:-New condition.

451Hargreaves Reginald. Berömda fältslag. Verona 1973. Forum. 158 s. Ill. 40:-

452Hartwig Dr G. Naturen og Folkelivet paa Sydhaus-Öerne. skildringar for Dannede af alle Staender. Kjöbenhavn 1868. gulddekorerat halvfranskt band. XV, 640 sid. + 2 kartor samt 4 färglithograferade planscher. Utvikbara kartan saknas. 600:-Ryggen sliten. Utvikbara kartan saknas.

453Hauser O., Larsson Robert. Människan för 100,000 år sedan. Stockholm 1918. Hugo Gebers förlag. Tredje upplagan. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. VII + (1) + plansch + 133 s. + (1). Rikt illustrerad med fotografier och skisser i s/v på separata planschblad. 200:-Ytterst liten skada i kapitälet. Annars bra skick.

454Hawkes Jacquetta. Människans väg. Allmän kulturhistoria från 35000 år f Kr till år 500 e Kr. Italien 1978. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 255 s. Ill. 150:-

455Hazelius Artur. Minnen från Nordiska Museet. Avbildningar af föremål i museet jämte åtföljande text. Stockholm 1895. P.B. Eklunds förl. Centraltr. Med 36 planscher samt 14 träsnitt med tillhörande textdel. Under medverkan av flera konstnärer och författare. Restarurerat förlagsband med brun klotrygg samt blåa hörn. 700:-

456--- Minnen från Nordiska Museet. Avbildningar af föremål i museet jämte åtföljande text. Stockholm 1895. P.B. Eklunds förl. Centraltr. Med 36 planscher samt 14 träsnitt med tillhörande textdel. Under medverkan av flera konstnärer och författare. Restarurerat förlagsband med brun klotrygg samt blåa hörn. 700:-

457Heckmann Wolf. Rommels krig i Afrika. "Ökenrävar" mot "ökenråttor". Vänersborg 1980. Berghs förlags AB (Malmö - Stuttgart - Zürich). Limhaftat pappersband med skyddsomslag. 436 s. och sv/v illustrationer. 120:-

458Heckscher Gunnar. Brittiska imperiet i krig. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1941. Utrikespolitiska institutet. hft. 32 sid. Utrikespolitiska inst. Broschyrserie. 100:-Gott skick.

459Hedin A. Halsbandsäfentyret, granskning af den gängse sägnen. Stockholm 1890. Fritze's. Ryggklot band. 252 s. 600:-En utvikbar afbildning av halsbandet. Ex libris.

460Hedin S.A. Eichhorn C. Fryxell mot Geijer. Bidrag till en granskning af Professor and. Fryxells. Bidrag till sveriges litteraturhistoria. Upsala 1861. Tryckt hos Esaias Edquist. Pamflett. 62 sid. 200:-Två stridskrifter mot anders Fryxell. den ena av politikern mm. S.A. Hedin. Det andra inlägget av Bellmanutgivaren C. Eichorn. namteckning av Claes Annerstedt. (En av de aderton.) Lös i ryggen. Sliten. Främre omslag löst.

461Hedin Sven. Gennem Asiens Aeventyrlande. Med illustrationer. Köbenhavn 1904 Gyldendal. Dekorerat grönt klotband. 302 sid. Illustrerad. 600:-Gott skick.

462--- Stormän och Kungar. I-II. Hälsingborg 1950. Fahlcrantz & Gumaelius. Dekorerat häft. 512 s. + (4). : 499 s. + (5). Illustrerad med fotografier i s/v. 250:-

463Hedin Sven A. Handbok för practiska läkare-vetenskapen. + Pharmacopée, eller förteckning på de flästa enkla och sammansatta medel, vilkas bruk i Handboken för den Practiska Läkare-vetenskapen är tillkännagifvet. Stockholm 1797. Johan C. Holmberg. Andra upplagan. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar. (22) + 356 s. + (4) register. + 48 s. 2000:-Bandet något nött av ålder. Inlagan hel och ren förutom hörn saknas på sid 327, ingen textförlust. Registret skadat i nederkant, ingen textförlust. Pharmacopée något lös i nederkant från bindet.

464Hedinstam verner von. Vad vilja vi? Tal till studenterna på Grand Hotel. Tal vid ankomsten till Uppsala. Föredrag i föreningen Heimdal. Tal på gillet. Tal vid Östgöta nations uppvaktning. Stockholm 1914. Albert Bonnier. 37 sid. Häftad. Liten 8:o. 100:-Gott skick.

465Hedlund Samuel. Sveriges kyrkor. Stockholm. Gustav Vasa kyrka. Band V, häfte 2. Stockholm 1943. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 136-197 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

466Heeren Arnold Hermann Ludvig. Utweckling af Korstågens Följder för Europa. Strengnäs 1816. Tryckt hos Carl Ekmarck på eget förlag. Samtida halvläderbd. Marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 8:o. (i) VII sid. 326 sid. (i). första svenska översättningen av en av franska nationalinstitutet belönt prisskrift. 450:-3 cm del av kapitäl saknas. I övrigt i gott skick.

467Heindel Max Die Weltanschuung der Rosenkreuzer oder Mystisches Christentum. Leipzig 1921. Theosophisches Verlagshaus. Dek. Clothbd. 602 pp. ills. Some notes with pencil. 250:-Eine elemetare Abhandlung über die vergangene Entwicklung, die gegenwärtige Zusammensetzung und die künstige Entfaltung der Menschheit.

468Heinkel Ernst. Stürmisches leben. Die aufsehenerregenden Memoiren des Welt-bekannten deutschen Flugzeugindustriellen. Stuttgart 1953. Mundus. Zweite Auflage. Verlagsklot mit Umschlag. 561 seiten. Illustriert. 175:-Mit einer erzählung von der erste Flieg einer reaktions Flugzeug der Welt im 1939.

469Helle Knut red. m.fl. Bra böckers Världshistoria. Höganäs 1982. Bokförlaget Bra böcker. 4:0. Konstläderband med skyddsomslag. Som komplett omfattar verket 15 volymer. Detta är band 13. 140:-

470Heller Frank. Andarna och Furustolpe Stockholm 1920. Bonniers. Fjärde tusendet. Förlagets dekorerade häft. 285 sid. 220:-Fint skick.

471Henderson Simon. Instant Empire. Saddam Hussein's Ambitions for Iraq. USA 1991. Mercury House. 8:o. Soft paper back. 271 pp. B/w ills. 150:-Sticker on the front board.

472Henriksen Aage. Bali indonesiens pärla. Stockholm 1949 Lindkvists. Häftat förlagsband. 162 sid. Fotoillustrerad + 2 kartor. 125:-

473Henrikson Alf. Biblisk historia. Gamla testamentet. Sverige 1990. Bonniers. Pappband med skyddsomslag. 321 s. Ill. 110:-

474--- Ekot av ett skott. DDR 1986. Bra böcker. 8:0. Förlagsband med skyddsomslag. 273 s. 100:-

475Henrikson Alf., Hwang Tsu-Yü Kinesisk Historia. Stockholm 1967. Bonniers. Förlagsband med skyddsomslag. 470 s. + (2). Illustrerad med teckningar av Björn Berg. 200:-Mycket fint skick av första utgåvan.

476Henrikson Alf. Ända från Vendelkråka. En nordisk kronologi. Tjeckoslovakien 1985. Bra Böcker. Förlagets konstläderband med skyddsomslag. 4:o. 360 s. Rikt illustrerad i både färg och s/v. 200:-Gott skick.

477Henschen Ingegerd., Tuulse Armin. Sveriges kyrkor. Uppland. Vallentuna härad. Östra delen, Västra delen. Band V, häfte 1-2. Stockholm 1953-1954. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftade. 104 s. + 105-220 s. Illustrerad. 250:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

478Henson Josiah., Onkel Tom., Tom Onkel. Onkel Toms (Pastor Josiah Hensons) lefnadshistoria. Från 1789 till 1877. Berättad af honom sjelf. Stockholm 1877. C.A.V. Lundholms förlag. Första och enda svenska upplagan. Halvfranskt band. 202 s. + (2). Illustrerad med två porträtt av dels Josiah Henson (Onkel Tom) och Harriet Beecher Stowe (förf. till "Onkel Toms stuga") samt flertal helsidesillustrationer. 300:-Bandet nött av ålder. Inlagan fin.

479Hentzel Roland., Sahlberg Gardar. Vår underliga historia. Från Gustaf III till Gustaf V. Stockholm 1938. Bokförlaget Natur och Kultur. 4:o. I blått dekorerat klotband. 543 s., m. sv/v illustrationer, och 14 färgplanscher. 120:-

480Herder J. G. von Cid efter Spanska Romanser. Öfversatt af Oscar Fredrik. Stockholm 1859. C.E. Fritzes förlag. Samtida halvfranskt band från Levins i Uppsala. 25 cm. (2) titelsida. + illustrerad titelsida. + 240 s. Rikt illustrerad i s/v. 350:-Bandet nött av ålder, inlagan mkt fin. Nedre hörnan av eftersättsbladet bortriven.

481Hermann A.H. A history of The Czechs. Suffolk 1975. Allen Lane. 324 pp. Blue publisher's cloth. Silver text on the spine. 4 maps. 100:-Dust jacket missing.

482Hermann Rauschning Vilddjuret och den Stora Freden Stockholm 1941. Natur och Kultur. 214 sid. Skadad titelsida samt namnteckning. 100:-Sökt

483Herodotos. Creuzeri. Baehr. Herodoti Halicarnassensis Musae. (Vol I, III, IV) Lipsiae 1856-61. Hahniano. Later golddecorated half-leather bindings. XIV, 897 + 823 + 762 pp. 600:-A bit worne by age. Incomplete no, II missing.

484Herr Friedrich. Medeltiden 1100-1350. Stockholm 1966. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 296 s. Ill. 175:-

485Herre Franz Radetzky. Eine Biographie Köln 1981 Kiepenheuer & Witsch. Verlagsband. 246 seiten. Illustriert. Eine Biographie über Österreichs Feldmarshall 1766 - 1858. Der Mann der schon im anfang 19:e Jahrhundert der aufstieg Russlands und USA vorgesehen hat und schon damals glaubte dass die zukunftige hoffnung Europas liegt in eine Union. 100:-

486Hersey John. Hiroshima. Great Britain 1946. Penguin Books. Small 8:o. Soft paper back. 119 pp + 7 p. 100:-Signature.

487Hibbert Christopher. Furstarnas Tid. Historiens milstolpar 1601-1789. Vol IV. Malmö 1971. Bernces Förlag. 4:0. Rött klotband med skyddsomslag. 160 s. Rikligt färg och s/v ills. 175:-

488Hietsch Otto. Austria - Land of Enchantment. The Land and Its History. Salzburg 1990s. Helmut Schmidt. Publishers cloth with dustjacket. 4:o. 207 pp. + (3). Richly illustrated with photographs in b/w and full color. 200:-Very good condition.

489Higgins Reynold. The archaeology of minoan crete. Great Britain 1973. The Bodley Head. Hardback with dustjacket. 111 s. + (1). Richly illustrated with photographs in b/w and full color. 100:-Very good condition.

490Hildebrand, Bror Emil. Svenska sigiller från medeltiden. Del II. Stockholm 1867. Utgifna af Bror Emil Hildebrand. Andra häftet. Blått rygg klot. Folio. 42 plancher. 55 sid referens. 12 sid register. 450:-del 1 ej med här. Lätt slitna pärmar. Sliten rygg.

491Hildebrand Hans. Lifvet på Island under sagotiden. Stockholm 1883. Jos. Seligmann & C:is förlag. Halvklotband med marmorerade pärmar. 318 s. Andra omarbetade upplagan. 500:-En del understryckningar med blyerts och bläck.

492--- Lifvet på Island under sagotiden. Stockholm 1883. Jos. Seligmann & C:is förlag. Helklotband. 318 s. Ivar Hansson Bokbinderi. Andra omarbetade upplagan. 600:-En del understryckningar med blyerts.

493Hildebrand Karl. Gustaf V som människa och regent. Malmö 1945-48. AB Svensk Litteratur. 2 volymer. 4:0. Halvklotband. 604, 625 s. Ill. 400:-Pärmarna lätt ljusblekta.

494--- Gustaf V som människa och regent. Malmö 1945-48. AB Svensk Litteratur. 2 volymer. 4:0. Halvklotband. 604, 625 s. Ill. 400:-Pärmarna lätt ljusblekta.

495Hilton James. Farvel, Mr. Chips! Köbenhavn 1935 Jespersen og Pios. Dansk originalutgåva i kassett. Konstnärligt dekorerat hårdpappband. Medbundna omslag. 135 sid. Illustrerad. 150:-Vackert ex.

496Hinz Earl R. Landfalls of Paradise: The guide to Pacific Islands. Covering 33 island groups including Polynesia, Melanesia, Micronesia and the other islands of Oceania. with 150 photographs, 90 charts and 56 Ports of Entry. Ventura, California 1981. Western Marine Enterprises. 4:o. Publishers decorated paper-binding. 384 pp. Illustrated. 400:-Rare.

497 Histoire de Henri de la Tour D'Auvergne, Vicomte De Turenne, Marechal-General des Armées du Roi. Tome Premier. Livre I-III. A la Haye (The Hague) 1736. Chez Jean Neaulme. 12:o. Contemporary leather binding. Blindpresses boards. Golddecorated spine. Red edges. (2) + titlepage + engraved portrait + XII + 109 pp ; 110-226 pp ; 227-371 pp. The book contains 7 copper-etchings in the text and 5 folded copper-etchings. 3000:-Only Vol I. Minor damage to the head. Spine a little worn of age. A small stain cover the edge from the beginning to page 100.

498 Historiska Målningar af Märkfwärdiga Menniskor jemte Deras enskildta Lefnadshändelser. Vol I-II. Örebro 1818-1822. Utgifne af ett Sällskap Historiens Wänner. Tryckt hos N. M. Lindh. 2 delar i ett senare havläderband med marmorerade pärmar. Rygg med guldtext och fem lätt upphöjda bind. 312 + 319 sid. Med två helsides kopparstick. 400:-Två st ex libris i inre pärm.

499hitti Philip K. The Arabs. A short history. USA 1970. Henry Regnery company. Gateway edition. Softback. (10) + 274 pp. 100:-

500Hjorth Daniel. Kakafoni. Sverige 1984. Alba. Klotband med skyddsomslag. 266 s. Ill. av Henrik Tikkanen. 150:-

501Hjorth Harriet. Kring ett gammalt hus i Sigtuna. En dokumentärroman om livet i Sigtuna. Adertonhundratalet. Del V av Staden. Uddevalla 1978. Rabén & Sjögren. Förlagsband med skyddsomslag. 310 s. 100:-

502Hjulström, Arpi, Lövgren. Sundsvallsdistriktet 1850 - 1950. Uppsala 1955. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. Häftad med dekorerat skyddsomslag. V + 418 s. + stor karta i ficka. Samt med utvikskarta i texten. Ill. i s/v. 250:-Geographica. Skrifter från Uppsala universitets geografiska institution. Med författarens dedikation på titelbladet.

503Hjärne Harald. Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Stockholm 1902. Ljus förlag. Vackert privatbundet halvläderband med guldornameterad rygg. 5 upphöjda bind. Marmorerade inre och yttre pärmar. 219 sid. Illustrerad. 250:-Blekt rygg.

504Hjärpe Jan. Islam, lära och livsmönster. Lund 1980. AWE/ Gebers. 8:o. Häftad. 132 sid. S/v ills. Andra upplagan. 75:-Klisterlapp på insida pärm.

505Hobsbawm E.J. Revolutionens tidsålder. Kristianstad 1979. Tidens förlag. Klotband med skyddsomslag. 452 s. Illustrerad med helsides fotografier i s/v. Några understryckningar. 100:-

506Holmberg-Bååth Cecilia. Kampen för och emot Negerslafveriet;Ett blad ur förenta staternas historia. Stockholm 1896. Fahlcrantz & Co. 4:o. Förlagets blåa gulddekorerade blindpressade helklotband. IV + 1 - 304 s. Illustrerad. 350:-Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.

507Holmbergsson., Thomée Gustaf. Sextiosju Portraitteckningar till FÄDERNESLANDETS HISTORIA. Sthlm. 1850. Haeggströms. Vackert samtida gulddek. svart klotband. (iii) 16 helsidesplancher av svenska kungar från Oden till Oskar I. Kommenterade minnesverser över samtliga avbildade kungar av Gustaf Thomér. 300:-

508Holmquist Hjalmar. Munkväsendets framväxt. Stockholm 1928. 108 sid. 90:-

509Holmqvist Wilhelm. Sveriges forntid och medeltid. Kulturhistoriskt bildatlas på grundval av statens historiska museums publikation "Tiotusen år i Sverige". Malmö 1949. John Kroon. 4:0. Halvklotband. 408 s. Ill. 450:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

510Holmström Richard., Liljeroth Erik., Schnell Ivar., Svensson S. Artur. Skåne. Malmö 1962. Allhems förlag. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 4:o. 232 + (387) sid. Rikligt illustrerad. Volymen är tryckt i djuptryck, boktryck och offset på Aktiebolaget Allhems Tryckerier i Malmö, där också bokbinderiarbetet utförts. 700:-

511Holmström Richard., Liljeroth Erik., Schnell Ivar., Svensson S. Artur. Uppland. Malmö 1964. Allhems förlag. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 4:o. (2) + 214 + (352) sid. Rikligt illustrerad. Volymen är tryckt i djuptryck, boktryck och offset på Aktiebolaget Allhems Tryckerier i Malmö, där också bokbinderiarbetet utförts. 600:-

512Holt J. C. Magna Carta. Cambridge 1976. Cambridge University Press. Reprint of first paperback edition, 1969. Paperback. 378 pp. 75:-Load-damage. Marks from prize-etiquettes. Not worn.

513Homeros., Lagerlöf Erland. Homeros' Iliad. Från grekiskan av Erland Lagerlöf. I-II. Stockholm 1912. C.W.K. Gleerup. Förlagets blå helklot med fotodekorerade pärmar. Pärm- och ryggtitel i guld samt blå snitt. (4) + 205 s. : (4) + 209-425 s. + V + (1). 450:-

514Homeros. Iliaden. Från grekiskan av Erland Lagerlöf. Bearbetning och inledning av Gerhard Bendz. Finland 1990. Wahlström & Widstrand. Förlagsband med skyddsomslag. 392 sid. 125:-Namnteckning.

515Honey William Bowyer. European ceramic art. From the end of the Middle Ages to about 1815. Illustrated historical survey. London 1949. Faber and Faber. First Edition. Publishers cloth with dustjacket. 4:o. 56 pp. + XXIV plates + 57-80 pp. + 192 plates + (8) Index of plates. 250:-Dustjacket slightly damaged.

516Horizon magazine. Franska revolutionen. Italien 1966. Allhem. Illus. förlagsband. 152 s. Ill. 200:-

517Hornborg Eirik. Från forntid till nutid. Världshistorien i populär översikt. Helsinfors 1938. Lindqvist förlag. Stor 8:0. Klotband. 855 s. Ill. 100:-

518--- Roms tredje storhetstid. Helsingfors 1941. Natur och Kultur. Häftad. 323 s. + (5). Ill. 150:-

519Hovgaard A. Nordenskiölds rejse omkring Asien og Europa. populairt fremstillet efter mine dagboger. Med 3 kaart, 24 tontryck och 22 i texten indrykte billeder. Kjöbenhavn 1881. Forlagsbureauet. Vackert blindpressat gulddekorerat klotband. Indbunden hos J.Poulsen. 356 sid. Illustrerad. 700:-Gott skick.

520Hughes Jill. A Victorian Sunday. England 1972. Wayland Publ. Papperbd. with dustwrapper. 96 pp. Ills. 100:-

521Hulot M. Instruction sur le service de l´Artellerie. A l´usage de MM. les Élèves de Écoles militaires établies à Sain-Cyr et à Saint-Germain; Precedee d´une Instruction sur les armes a feu at armes blanches portatives. Paris, Magimell. 1813. Troisiéme edition. Contemporay green halvleather binding with red title field. Golden title text. Gold decorated spine with small flowers. Marbled boards. xii, 283 pp. + 4 folding plates. 3300:-Standard artillery book, fine condition.

522Hultin Måns. Resa till Amerika 1864 med emigrantskeppet Ernst Merck. Uppsala 1958. Bokgillet. 180 s. Ill. 95:-

523Humboldt Alexander von. Margillivray. Friherre Alexander von Humboldts resor och forskningar i sammandrag ur hans arbeten. Två volymer i ett band. Stockholm 1836 Elméns. Graverad front. (Porträtt av Humboldt) 251 sid+242 sid. X, (Index). Med sammanlagt 4 helsides gravyrer samt en helsides karta över Orinocco och södre delen av Karibiska havet. 600:-Papperförlust sida 191 del I. (0,5x1,5 cm.) Ingen textförlust.

524Hunter /William, of the Inner Temple) A ShortView of the Plotical Situation of the Northern Powers: Founded on Observations Made during a Tour trought Russia, Sweden and Denmark, in the last seven Months of the year 1800. With Conjectures on the Probalble Issue of the Approaching Contest. Printed for John Stockdale, 1801. 8:o Unbound. This pamphlet, contains interesting political and economical observations. It ends on p. 111, with the verso blank, but fo no obvious reason has the catchword CHAUCARD`S at the foot of p. 111. 900:-The titlepage with some foxing the rest of the pamphlet clean.

525Hyltén-Cavallius Olof. En student upptäcker sitt land 1835. Stockholm 1942. Saxon & Lindström. Häftad. 167 s. Ill. 100:-

526Håstad Elis. Sveriges historia under 1900-talet. Stockholm 1965. Aldus. 167 s. Ill. 40:-

527Häger Olle, Norman Jan-Hugo., Villius Hans. 1000 år. En svensk historia. Uppsala 1980. Brombergs bokförlag. Stor 8:o. Förlagets pappersband med skyddsomslag. 213, (3) s., rikt illustrerad i färg och sv/v. 100:-Gott antikvariskt skick.

528Hägg Erik. Sjömännens historia. Karlskorna 1926. 116 sid. Ills 100:-Tredje upplagan

529Hägg J. och Trolle af H. Ångkorvetten Gefles expidition till Vestkusten af Afrika och Medelhavet åren 1864-65. Under befäl av herr kaptenen och riddaren mm. A. Pettersén. Sthlm. 1867. Bonniers. First edition. 8:o. Golddec. orig. clothband in good condition. (vi), 323 pp. (i). Complete with 16 fullpage plates and 2 coloured fold maps. The expidition went to Liberia, Alexandria and the Greece islands. 1864-65. 1500:-Good condition

530Hässler Edvard, Wahlström Lars. Bokbinderier i Stockholm under 1900-talet. Stockholm 1998. Stockholms stad. Förlagets gröna klotband. 230 sid. Ills. Hågkomster och uppgifter om bokbinderier och bokbindare i Stockholm under 1900-talet. 400:-Ny skick!

531Høffding Harald. Ledande tankar under det nittonde århundradet. Stockholm 1925. Norstedts. Häftad. Liten 4:0. 146 sid. 150:-Enstaka blyertsanteckningar i texten.

532Höglund Zeth. Hjalmar branting och hans livsgärning. I-II vol. Stockholm 1934. Klara ciciltryckeri. Samtida blå halvfranska band. marmorerade pärmar. 527 + 558 sid. fotoillustrerade. 200:-

533Höjer Torvald. Karl XIV Johan. Stockholm 1948. Saxon & Lindströms Förlag. 172 s. Ill. Häftad. 100:-Särtryck ur Sveriges historia genom tiderna. Skada i kapitäl. Dediktation på främre omslag.

534Iggulden Conn. Kejsaren. Roms portar.Neros stad. Falun 2004. Bonniers. Förlagsband. 359 s. 100:-

535Ingemann Bernhard Severin. Erik Menveds Barndom. Stockholm 1903. Albert Bonniers Förlag. Halvklot med illustrerade pärmar. Dekorerad rygg. 638 sid. S/v ills. Femte svenska upplagan. 125:-Lite naggad i kanterna. Exlibris.

536--- Valdemar Seier. Historisk Roman. Stockholm 1902. Albert Bonniers Förlag. Rött gulddekorerat klotband. 623 sid. S/v illstrationer av R. Christiansen. 6:e svenska upplagan. 125:-Lätt blekt och sliten rygg. Exlibris.

537"Internationalen Zentralbüro freude und Arbeit " Berlin Das Neue Protokoll. The New Record. Le nouveau protocole. Il nuevo Protocollo. Berlin 1939. Sozialpolitische Welt-Schau März 1939. Heft 2/II. Jahrgang. Softcover 4:o.(iv) 189-366 pp.(i). From STF´s Library. 500:-Inhalt: Italien, Polen, Türkei, Deutschland.

538Interpress. A thousand years of Poland. Warzawa c. 1970. Interpress. Publishers cloth with dust-cover. Small 4:0. 255 pp. Ill. 150:-

539Iroyat Henri. Fantastiska Furstinnor. Värnamo 1999. Fischer & Co. Förlagets hårdpappband med skyddsomslag. 268 s. + (1). 120:-Översättning från franskan av Katja Walden. Om ryska furstinnor

540Irving Washington Columbus. Övers. Jakob Gunnarsson Uddevalla 1991. Niloé Klassikerförl. Förlagsbd. 320 sid. 52 helsides illustrationer. 150:-Columbus liv och resor.

541Isacson Claes Göran. Karl X Gustavs krig. Fälttågen i Polen, Tyskland, Baltikum; Danmark och Sverige 1655-1660. Falun 2002. Historiska Media. Förlagsband med skyddsomslag. 286 s. Illustrerad. 110:-

542Isberg A.V. Historisk-Topografiska Utställningen för Malmö stad. Den 17 Juli-15 Sept. 1907. Malmö 1921. A-B Lundgrens Söners Förlag. 27 sid. 90:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

543Iser Carl. Folkslagens historia. Örebro 1807. Tryckt hos Nils Magnus Lindh. Utgiven på eget förlag. Två del. i 1 vol. Halvfranskt band med 4 upphöjda bind. Vol 1, 1-268 s, vol. 2, 1-164 s, saknas till 259. 27 kolorerade planscher. Ej komp. 2500:-Gott skick.

544Jacobs David. Medeltida Katedralbyggare. Malmö 1970. Allhems förlag. Liten 4:o. Illustrerat förlagsband. 153 s. mycket rikligt illustrerad i både s/v färg. 225:-Trevlig historia bok, passar barn och ungdom. Gott skick.

545Jacobson Gustaf. Svenska konungar och stormän i bild. Stockholm 1936. Natur och kultur. Privat halvklotband. Främre och bakre omslag medbundet. Ryggtitel i läder med guldtext. 144 sid. 4:o. 30 x 21 cm. Med 192 bilder. 250:-Inbunden hos Isbergs, Norrköping. Med ett exlibris (Dani Liebenfeld). Fint skick.

546--- Svenska kvinnor i bild med text. Stockholm 1936. Natur och kultur. Privat halvklotband. Främre och bakre omslag medbundet. Ryggtitel i läder med guldtext. 139 sid. 4:o. 30 x 21 cm. Med 186 bilder. 250:-Inbunden hos Isbergs, Norrköping. Med ett exlibris (Dani Liebenfeld).

547Jaern Alb. Så kom befriarna. Oslo 1945. Ekko forlag. Förlagets dekorerade pappband. 114 träsnitt samt dagbokskommentarer till varje bild. Albert Jaerns hemliga illustrerade dagbok innifrån det ockuperade Norge. 1940-45. 300:-

548Jansson E. Alfred Boo sockens historia. Stockholm 1946. Svenska Tryckeriaktiebolaget. Klotband. 335 s. + (1) errata. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 150:-Hälsningsfras samt namnteckning på försättsbladet.

549Jarrick Arne Kärlekens makt och tårar Stockholm 1997. Norstedts förl. Förlagsband med skyddsomsl. 336 sis inkls. Reg. 150:-

550 Jemtländska Härens Hemmarsch 1719. Hedemora 1888. A.F. Lidmans Boktryckeri. Samtida marmorerat pappband. 6 sid + 1 utvikbar karta. 200:-Bandets rygg är slitet. Kartan har enstaka revor.

551Jessen Franz. De. Bibliograpie de la Littérature Francais relative au Danemark. Paris 1924. Jules Meynial. Private half-leather binding. Golddecorated back. 5 elevated bindings. Marbled boards. 4:o. (1), titel-page, (5), VI, 322 pp. (3). 3000:-Authors dedikation. Limited edition. Number two out of fifty. Elegant binding in good condition.

552Jessen Franz von. Danske i Paris gennem tiderne. Kobenhavn. 1936. Reitzels. Privatbundet halvläderband. 4:o. 5 upphöjda bind. Övre guldsnitt. Marmorerade pärmar. 539 sid, (6). Illustrerad. 800:-Vackert band.

553Jessen Knud Det förhistoriska tiderna i Europa I-II. Stockholm 1926.Norstedt & Söner. I-II. 495 sid. 440 sid. Hft. Rikt illustrerad med s/v. ills. Naturförhållanden paleolitisk kultur syd & Östeuropa, den yngre stenåldern i mellan väst & nordeuropa. 225:-

554Johanson Alf, Johansson Stig. Världshändelser i ord och bild 1970. Uddevalla 1971. AB Kulturhistoriska förlagen. 4:o. Skinnband med fotoillustrerat skyddsomslag. 269 s. + (1). Mycket rikligt fotoillustrerat i s/v. 190:-

555Johanson A.O. Sandhult. Gammalt och nytt. Borås 1954. Sandhults hembygdsförening. Halvklot. 269 s. + (3). Ill. i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

556Johanson Erik O., Johansson Gotthard. Sveriges kyrkor. Småland. Jönköping och Huskvarna. Band I. Stockholm 1940. Centraltryckeriet. Limhäftad. 183 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

557Johansson Alf W. Europas krig. Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleontiden till andra världskriget slut. Tiden 1989. 8:o. 416 s. Illustrerad med fotografier och kartor. Förlagsband med skyddsomslag. 200:-Fint skick

558Johansson Gust. De Norröna Trosartiklarna. Göteborg 1968. Nordiska Boktryckeri AB. Brunt klotband. 79 sid. 100:-Gott skick.

559Johansson Knut. Voxtorpsboken. Historisk beskrivning över Voxtorps socken. Värnamo 1952. Fälths Tryckeri. Häft. 413 s. + (3). 250:-Något sliten rygg. Från STF's bibliotek.

560Johansson Stig. Slottsbyggarna Uppsala 1995. Byggförlaget. Förlagsband med skyddsomsl. 224 sid. Illustrerad. 175:-Fint skick.

561Johnsson Pehr. Gården och byn, några drag ur dess utveklingshistoria. Eksjö 1938. Smålands-Tidningens Tryckeri-Aktiebolag. 71 s. Stor 8:0. Häftat. 110:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

562Jonsson Maria. Peterson Nisse. Handens verk. Om gotländskt hantverk. Stockholm 1998 Prisma. Förlagsklot med skyddsomslag. 159 sid. Illustrerad med Nisse Petersons färgbilder. 175:-

563Josephson Ragnar., Wilcke Ingeborg. Sveriges kyrkor. Uppland. Seminghundra härad. Band IV, häfte 2. Stockholm 1919. P.A. Norstedt & Söners förlag. STF's biblioteksband. Halvklot med gulddekor samt marmorerade pärmar. IV + II + (2) + 205-520 s. Bägge omslagen medbunden. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar i s/v. 200:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Ursprungligen från STF's bibliotek.

564Jutikkala Eino. Kulturländernas historia. Finlands historia. Stockholm 1965. Natur & Kultur. 8:o. Häftad. 340 s. 75:-Fläckar på omslaget. Snedläst. Namnteckning.

565Jägerskiöld Stig. Gustaf Mannerheim 1918. Helsingfors 1967. Holger Schildts. Häftat förlagsband med skyddsomslag. 8:o. 410 sid. Fotoillustrerad. 150:-

566--- Riksföreståndaren. Gustaf Mannerheim 1919. Helsingfors 1969. Holger Schilts Förlag. 8:o. Klotband med skyddsomslag. 335 sid. S/v ills. 200:-Omslaget skadat i kapitäl.

567Järv Harry Konst är kvalitet. Kulturpolitiska inlägg och utblickar. Uddevalla 1979. Cavefors. Förlagets pappersband med skyddsomslag. 364, (1) s. 100:-

568--- Trollkarl eller lärling? Om krafter och maktstrukturer i samhället. Kristianstad 1986. Atlantis. Förlagsband. 474 s. + (1). Ill. 150:-

569Kalliola Reino. Suomen Luonto. (Vuodenaikojen Vaihtelussa). Helsinki 1951. söderström. Förlagets gulddek. klotband med skyddsomslag. 4:o. 387 sid. rikligt fotoiluustrerad. 250:-Författarens dedik. Inlaga: Maskinskriven rescension för Nya Argus nr 1-2 1952 av lektor börje Hörnblad. 2 A4-sid. florpapper. Kalliolas andra fristående del av sitt klassiska verk om finlands natur. Från STF:S bibliotek.

570Kantanen Pekka., Sillanpää Kari J. Osakekirjat Kertovat. Aktiebreven Berättar. Share Certificates, past and present. Espoo 1988. Kustannusosakeyhtiö Frederika. 4:o. Grönt klotband med skyddsomslag. green cloth with d/w. 184 sid/pp. Färg och s/v ills. Colour and b/w ills. 450:-Mindre reva i ena falsen på omslaget. Minor tear in on of the d/w's outer hinge.

571Kardell S. J. Minnen från fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zetterström och hans tid. Stockholm 1886. Häfte. (6) + 153 s. 100:-Naggad i kanterna.

572Karlson Axel., Sydsvenska Kraftaktiebolaget. Sydsvenska kraftaktiebolaget. Vattenkraftanläggningarne vid Lagan i Småland och Halland och kraftledningarne genom Halland och Skåne. Malmö 1910. Förlags-Aktiebolagets i Malmö Boktryckeri. 4:0. Klotband. Guldtext på främre pärm. 73 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

573Katz Mikael (övers). Den stora massakern. Hur de europeiska judarna förintades 1933-45. Yad Vashem, Jerusalem. 4:o. Häftad. 77 sid. S/v ills. Institutet till minne av de judiska offren för nazismen i samarbete med Centrum för judisk utbildning och kultur i Skandinavien. 100:-Gott skick.

574Kaufmann Hanne. Lyre og slagtöj. I anledning av Dansk Författerforenings 75-årsjubiléum. 1894 - 1969. Köbenhavn 1969. Lademann. 4:o. Dekrerat förlagsband i kassett. 121 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick.

575Kaus Gina. Katharina den stora. Stockholm 1936. Skoglunds. Förlagets blå klotband med supraexlibris samt ryggtitel i guld. 424 s. Ill. med monterade planscher. Främre omslaget medbundet. 150:-

576Kay Susan. Elisabet, Anne Boleyns dotter Gloriana. Finland 1989. Forum. Förlagsband. 594 s. 125:-

577Keegan John. Encyclopedia of World War II. Japan 1977. Bison Books Limited. 4:o. Red cloth. 256 pp. B/w and colour ills. ISBN: 0-600-39382-8. 300:-Good condition.

578Keller Walter. Die schönsten Novelle der Italienischen Renaissance. Ausgewählt u. übertragen von Dr. Walter Keller. Mit Titel und Bildschmuck von Paul Kammüller. Zürich 1918. Füssli. Sehr schönes Privatgebundenes Halblederband mit mamorierten vor und Hinterseiten. Rücken Goldornamentiert. 5 erhöhte Bindungen. Mitgebundene Orginalumschläge. 383 Seiten. Illustriert mit Gedruckte Holzschnitte. (Vollseitige.) 500:-Doppelte Ex Libris. Werke von v.a. Boccaccio, Sacchetti, Bandello.

579Kellgren Gunnar. Gotland 1690-1720. Studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. Södertälje 1942. AB Lundmarks bokhandel. Häftad. XIX + (1) + 240 s. 180:-Ursprungligen från STF's bibliotek. Delvis osprättad. Fint skick.

580Kelly J. N. D. The Oxford Dictionary of the Popes. Bungay 1988. Oxford University Press (Oxford & New York). Paperback. xiv, 347, (7) pp. 100:-Fine condition.

581Keneally Thomas. Schindler's List. Trondhjem 1994. Norstedt Förlag. Limmhäftad pocket. 394 sid. 50:-

582Kilström Bengt Ingmar. Sveriges kyrkor. Uppland. Härkeberga kyrka, Litslena kyrka. Band IX, häfte 1-2. Stockholm 1968-1969. Almqvist & Wiksell. Förlagshäft. 75 s. + 76-156 s. Illustrerad. Häfte 3 saknas. 200:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

583 King alberts Book. Suffolk 1915. Decoratet linnenbinding. 188 pp. (i) Richly illustratd. Contains one separate portrait of the belgian king Albert. A typical british book in honour of the crushed belgians and their king. 300:-

584Kingston Jeremy. Witches and Witchcraft. Spain 1976. The Danbury Press. Hardcover. 4:o. 144 pp. Ill. 100:-"The Supernatural".

585Kjellberg Sven T., Svensson S Arthur. Slott och herresäten i Sverige. Kungliga slotten. Malmö 1971. Allhems förlag. Rikt illustrerad. Två volymer. 342, 351 s. Förlagets röda konstläderband med skyddsomslag. 500:-

586Kjellberg Sven T., Svensson S. Artur. Slott och herresäten i Sverige. Uppland I-II. Malmö 1967. Allhems förlag. Rikt illustrerad. 388, 366 sidor + en utvikbar karta. Förlagets röda konstläderband. Text av Bengt G. Söderberg. 650:-

587Kjellberg/Åkesson Märkligare Svenska Kyrkor. Stockholm 1874. Kjellberg & Åkesson. Grönt guldekorerat förlagsklotbd. 4:o. (iii) 96 sid. (i). samt 36 färgplanscher i tontryck. (Riddarholmskyrkan, Hedvig Elenora kyrka i Stockholm, Göteborgs Domkyrka, Jockmocks kapell, Strengnes Domkyrka, Wreta Klosters Kyrka mfl. 1200:-Lätt slitet av ålder.

588Kjellin Helge. Sveriges kyrkor. Värmland. Grums härad 1. Grums härad 2. Band I, häfte 1-2 i ett band. Stockholm 1924. AB Gunnar Tisells tekniska förlag. STF's biblioteksband. Halvklot med gulddekor samt marmorerade pärmar. VII + (1) + 100 s. + V + (1) + 101-157 s. Samtliga omslag medbundna. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar i s/v. 300:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Ursprungligen från STF's bibliotek.

589--- Sveriges kyrkor. Värmland. Grums härad. Band I, häfte 1-2. Stockholm 1924. Gunnar Tisells tekniska förlag. Limhäftad. 100 s. + 101-157 s. Illustrerad. 250:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

590Kjellström Löjtnant C.J.O. Thordeman Löjtnant Bror. Generalstabens Litografiska Anstalt. Sverige i 32 kartblad. Skala 1:500 000. Med fullständigt namnregister. Stockholm 1916 och 1931. Bonniers. 4:o. Förlagets ryggklotband med dekorerade hårdpapp-pärmar. C. 90 sid. (32 kartuppslag). 300:-

591Kleberg Johan (red). Kungliga Vasaorden. Uppsala 1944. Almquist & Wiksell. 880 sid. Blått halvläder band med marmorerade pärmar. Rygg med guld text och guld dek. Blått övre snitt. Rikliga s/v foto. 300:-Aningen nött i kanterna. Nr 767 av 1700. Detta exemplar är tryckt för Byrådirektör Karl Söderberg.

592Klee Fr. Europa från år 1815 till närvarande tid. Stockholm 1860. Bonniers. Marmorerade snitt. 3 delar i 2 volymer. Samtida halvfranska band. 797, 746, 304, XXII s. 650:-Gott skick.

593Klein Ernst. Bilder ur Sveriges historia. Svensk kultur från urtid till nutid. Stockholm 1931-32. Nordisk rotogravyr. 4:0. Helläderband. Blåa snitt. 448 s. Ill. samt fotoill. 200:-

594--- Bilder ur Sveriges historia. Svensk kultur från urtid till nutid. Stockholm 1931-32. Nordisk Rotogravyr. 4:0. Halvklotband. 448 s. Ill. 175:-

595Klindt-Jensen Ole. Bornholm i Folkevandringstiden og forudsætninger i tidlig jernalder Köpenhamn 19577. Nationalmuseet. 4:0. 323 s. Illustrationer samt utvikbara plancher. Omslaget något luggslitet. 550:-Nationalmuseets skrifter. Större beretninger II.

596Klinge Matti. Idyll och hot. Zacharias Topelius - hans politik och idéer. Lund 2000. Atlantis/Söderström & Co Förlag. Pappband med skyddsomslag. 408 s. 125:-

597Klockars Birgit. Birgittas svenska värld. Stockholm 1976. Natur och Kultur. Limhäftad. 184 s. 60:-

598Klockhoff O. Utg. Meddelanden från östergötlands Fornminnesförening 1903. Linköoing 1903. A.B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri. Häft. 38 s. Rikt Illustrerad i s/v. 80:-Inlagan lös.

599Knightley Phillip. Krigets första offer är sanningen. Krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Finland 2004. Ordfront. Förlagsband med skyddsomslag. 572 s. 220:-Skick som ny, med stämpel på övre snittet "Recensions ex".

600Kongl. Järnvägs-styrelsen. Allmän Svensk jernvägsstatistik 1897. Jemte några uppgifter om jernvägstrafiken år 1898. Stockholm 1899. 4:o. Beckmans boktr. Halvklotband. Privatbundet. 34 sid + karta över Sverige, Norges och Danmarks Järnvägar år 1898. 600:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

601Kotker Norman., Smith Lacey Baldwin. The Horizon book of the Elizabethan world. USA 1967. Paul Hamlyn Ltd. American heritage publishing co., Inc. Cloth with dustjacket. 4:o. 416 pp. Richly illustrated in color. 250:-

602Kraft Salomon och Lindberg Folke. Linköpings historia. 1 Uppsala 1946. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. Häft. 1: 338 s. Illustrerad i s/v. Samt s/v planscher. 100:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

603--- Linköpings historia. 1-2:2 Uppsala 1946. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. Häft. 1: 338 s. 2:1: 381 s. 2:2: 382-722 s. Illustrerad i s/v. Samt s/v planscher. 250:-

604--- Linköpings historia. 1-2:2 Uppsala 1946. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. Halvklot med gulddekor. 1: 338 s. 2:1: 381 s. 2:2: 382-722 s. Illustrerad i s/v. Samt s/v planscher. 350:-

605Kraft Salomon red., Seitz Heribert red. Historiska bilder. Studier kring vårt lands minnen i Livrustkammaren och andra samlingar. Stockholm 1970. AB Bokverk. 3 volymer. 4:0. Halvläderband med grönt snitt. 461, 539, 524 s. Rikt illustrerad. 600:-

606Kraks legat. Kraks kort over Kobenhavn 1934. Kobenhavn 1934 kraks. innehåller 15 dubbelsidiga detaljkartor över köpenhamn i färg och svart/vitt. samt en översiktskarta i färg + en utvikbar färgkarta över innerstaden. + inlaga: Omnibusruter. 300:-

607Krantz Claes. Att resa på havet. Stockholm 1955 Wahlström & Widstrand. Privatbundet gulddekorerat pappband med linnerygg. 265 sid. Illustrerad med teckningar av författaren. 175:-Gott skick.

608Krarup Nic., Stavnstrup P. Dansk Historie. Siden Stavnsbaandets Lösning. Köbenhavn 1942. H. Hirschsprungs Forlag. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. 332 sid. S/v ills. 150:-Gott skick.

609Kullberg O (utg.). Bildgalleri över svenska apotek 1942. Mjölby 1942. O Kullbergs förlag. Häftad utan ryggtitel, titeln i guld på främre pärmen som är utförd i ett trevligt präglat gråbrunt papper, 8:o, 70 sidor. Helt igenom fotoillustrerad. 150:-Mycket gott skick.

610 Kung Gustaf och hans folk. Stockholm 1950. Åhlén & Åkerlunds Förlag. 4:o. Gulddekorerat illustrerat pappband. Ca 90 sid. Opaginerad. Rikligt s/v ills. 60:-Nött rygg.

611Kungl. Maj:t. Bihang Till Samtliga Riks-Ståndens Protocoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Första samlingen. Första afdelningen. Kongl. Maj:ts Nådiga Propositioner och Skrifvelser jemte Utdragen af de inför Kongl. Maj:t uti Stats-Rådet i ämnet förde Protocoll. Stockholm 1847-1848. P.A. Norstedt & Söner, mfl. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Blåa snitt. Guldtext på främre pärm: "Af Riddarhusets". Innehåller protokoll på ca 1000 sid. 1000:-Ena falsen spräckt på insidan och utsidan. Exlibris.

612--- Kungörelser. 1810. Stockholm 1810-1811. Tryckt i kungliga tryckeriet. Samtida gråkappa. Innehåller ett hundratal kungörelser som dateras från januari till december 1810. Innehåller bl.a. fredsfördraget med Napoleon som slöts 6 januari 1810 och ratificerades 2 februari. 2500:-Lite sliten rygg.

613--- Kungörelser. 1811-1812. Stockholm 1811-1812. Tryckt i kungliga tryckeriet. Samtida gråkappa. Innehåller ett hundratal kungörelser som dateras från 9 januari 1811 till 30 december 1812. 2500:-Lite sliten rygg.

614--- Svensk författnings-Samling. Stockholm 1861-1978. Tryckt i Kongl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner. Blått pappband. Innehåller ett flertal författningar mellan åren 1861-1878. 250:-Skadad fot. Naggad kapitäl. Nött i hörnen.

615--- Sweriges Rijkes Ständers Beslut, som av den...Stockholm den 3 Nov. 1660. Stockholm 1660. Tryckt hos Henrich Renfer. Häfte i nyare pappbd. 20 sid. 300:-Vapen vignet. Riksdagsbeslut.

616Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Early Medieval Studies 1. Stockholm 1970. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 81 pp. 9 plates. 100:-Antikvariskt arkiv 38.

617--- Early Medieval Studies 7. Lund 1973. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 82 pp. Ills. 100:-Antikvariskt arkiv 54.

618 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens fastigheter av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställda under akademiens eller riksantikvarieämbetets förvaltning. Lund 1960. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Häftad. 250 s. + (2). Ill. 150:-

619Kürtz Hans Joachim. Zu Zeiten der Hanse. Handel und Wandel in den Hansekontoren Bergen, Brügge, London und Nowgorod. Lübeck 1983. LN-Verlag Lübecker Nachrichten GmbH. Plastlaminatbd. 128 S. Illustriert, teilweis Farbig. 75:-

620Kylberg Ulf (ill)., Montgomery Bo-Gabriel. Gustavus Adolphus. Äreminne över Gustaf II Adolf. Stockholm 1944. Effellve. 4:o. Häftad. 142 sid. S/v ills. 150:-Gott skick.

621Laboulaye Edouard. Förenta Staternas Historia från de första kolonisationsförsöken till unionsförfattningens antagande. I-III. Stockholm 1867. L.J. Hierta Förlag. 2 band. samtida röda gulddekorerade halvläderband med marmorerade pärmar. Marmorerade snitt. 325:-Lätt nötta av ålder. Banden är felmärkta. Band 1 innehåller vol III och band 2 innehåller vol I, II.

622--- Förenta staternas historia I-III. Stockholm 1857. Hiertas. 3 delar i 1 volym. Halvfranskt band. 311, 303, 389 s. Ill. 300:-Slitna falsar.

623Laffont Robert red. Europas historia, ett panorama i text och bild. Fankrike 1960. Natur & Kultur. 4:0. Klotband. 280 s. Ill. samt kronologi. 200:-

624Lager Birgitta. Stockholms befolkning på Johan III:s tid. Stockholm 1962. Stadshistoriska institutet. Häftad. 196 s. Ill. 150:-

625Lagerbring Gustaf. Guvernörer och landshöfdingar i Göteborgs & Bohus län 1658-1897. Göteborg 1917. Wald. Zachrissons förlag. Häftad. 194 s. + (2). Ill. 220:-Främre omslaget något trasigt i hörnen.

626Lagerbring Swen. Sammandrag af Swea=Rikes historia, Ifrån de äldsta til de nyaste tider. Stockholm 1778. Tryckt hos Anders J. Nordström / Peter Sekelberg. 3 delar i 1 volym. Del II och III är andra upplaga. Samtida marmorerat pappband. 122, 61, 132 s. 400:-Anteckningar på insida pärm och försättsblad.

627Lagercrantz Bo., Rehnberg Mats. Kungens glada dagar. Bilder från Carl XV:s tid. Stockholm 1954. Wahlström & Widstrand. Häftad. 4:o. 158 s. + (2). Rikt illustrerad. 125:-

628Lagerquist Marshall. Rokokomöbler signerade av ebenister och schatullmakare i Stockholm. Lund 1949. Nordiska Museet. Häftad. 4:o. 200 s. + 126 s/v fotografier på planschblad. Ill. med textillustrationer, färgplansch samt ovan nämnda s/v fotografier. 450:-Nordiska Museets Handlingar: 31. Från STF's bibliotek.

629Lagerstedt Lars (red.). 100 år med Svenska dagbladet 1884-1984. Ett sekel speglat i tidningssidor. Södertälje 1984. Svenska dagbladets förlags AB. 4:o. Limhäftat pappersband med skyddsomslag. Opag. Ill. 100:-

630Lagerström Svensk Bokkonst. Stockholm 1920. Bröderna Lagerström.Pappband. 4:0. 177 sid (i). Illustrerad efter teckningar av Berta Svensson. 500:-Främre pärmen lös.

631Lagerström Bertil. Skepp från de sju haven. Malmö 1962. Gebers. Klotband. 250 s. 150:-

632Lagréze G.B. De. Pompei, les Catacombes, L'Alhambra. Paris 1872. Halfleather bd with golddec. 8:o. backstrip and 5 raised bands. All edges gilt. Typography by Firmin Didot. 95 engravings. Steel engravings, many full page. 490 pp. 500:-Faded binding and boards. Worn in the corners.

633Laing Alistair., Napier Michael. The London Oratory. Centenary 1884-1984. Hungary. Trefoil. Hardback with dustjacket. 4:o. 181 pp. + (3). Richly ill. in b/w and color. 150:-

634 L'Album de la Guerre 1914-1919. Histoire photographique et documentaire reconstituée chronologiquement a l'aide de clichés et de dessins publiés par "L'Illustration" de 1914 a 1921. Édition augmentée de documents inédits et comprenant de nombreuses reproductions en couleurs, ainsi qu'un texte sommaire constitant un véritable "Précis d'histoire". Tome Premier + Tome Second. Paris 1926. Illustration. 2 vol. Golddecorated leather binding. Golddecorated spine. pp 1-660 + 661-1304 + 1 folded map + Tableau Chronologique + Table des chapitres. Hundreds and further hundreds of b/w and colour illustrations and pictures from the 1st World War. 1500:-Front leaf have been folded in both volumes. The title page has been folded and has a big tear in vol II. The spines are worn and has faded. The edges are worn. The books are very heavy!!!

635Lamartine A. de. Franska revolutionen 1848. I-II. (i ett band). Lund 1849. Bernh. Cronholms förlag. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg. Frontespis + (2) + 1-302 s. + (2) + 1-334 s. 200:-Bandet slitet av ålder, inlagan brunfläckad.

636--- Histoire de la Russie. I-II. Paris 1855. Perrotin, Libraire-Éditeur. 8:o. 2 volumes. Contemporary halfleatherbd. Marbled boards. Light brown golddecorated spine with title label in dark leather with gold text. Marbled edges. Titlepage + 396 pp + 1 p : Titlepage + 403 pp. 1600:-Signature on front leaf in both volumes. Sligtly worn corners. Interior with foxing.

637Lamartine Alphonse de. Girondisternas historia. Stockholm. 1848-49. I-V .Tryckt hos Joh. Beckman på A. Bonniers förlag, 8:o.: Litogr. porträtt,+ 384 s; litogr. porträtt,+ 376 s; litogr. porträtt,+ 380; 2 litogr. porträtt,+ 325 s; litogr. porträtt,+ 238 s. Ren och fin inlaga. Samtida halvfranska band med rikt guldornerade ryggar samt marmorerade pärmar och sprängda snitt. Porträtterade är Vergniaud, Mme Roland, Danton, Marat, Charlotte Corday respektive Robespierre. 1000:-Komplett i fint skick. Öfversatt af Gustaf Thomée.

638Lambourne Lionel. Victorian Painting. Hong Kong 1999. Phaidon Press Ltd. Large 4:o. Soft paperback with d/w. 512 pp. Richly colour illstrated. 450:-1 cm tear on the back of the book in the d/w.

639Landström Björn. Columbus. Historien om Amiralen över Oceanen Don Cristóbal Colón och hans resor den västliga vägen till Indien efter samtida källor återberättad. Stockholm 1966. Forum. 4:0. Helklot med skyddsomslag. 208 s. Ill. 200:-

640--- Vägen till Indien. Upptäcktsresor till lands och sjöss från expeditionen till Punt 1493 f.Kr. till upptäckten av Godahoppsudden 1488 e.Kr. Tjeckoslovakien 1971. Bra böcker. 4:0. Helklot med skyddsomslag. 224 s. + (15) register. + (1). Rikt illustrerad med vackra teckningar. 200:-Lätt skadat skyddsomslag.

641Langenfelt Gösta. Staden vid de ljusa vattnen. Sjuhundra år i Stockholm. Ystad 1953. KF:s bokförlag. Förlagets klotrygg. 147 s. Ill. 150:-

642Lapide P. Schalom schalom. Sthlm 1964. Verbum. Förlagspocket. 187 sid. 60:-

643Larsson Lars-Gunnar (red). Vårt händelserika århundrade. Bologna 1982. Reader's Digest AB. 4:o. Rött konstläderband med skyddsomslag. 543 sid. Rikligt färg och s/v ills. 200:-Gott skick.

644Laurentii Andrea. Bibliska Chrönikor, thet är all Propheternas och apostlarnas böner etc. Stockholm 1676. Wiisingsberg. Halvläder band med marmorerade pärmar. Liten 8:o. (17) företal samt tre handskrivna sidor, 369 sid. 2250:-Sällsynt. Bandet slitet. Innehållet i gott skick. Reparerad titelsida med liten textförlust.

645Laurent-Täckholm Vivi. FARAOS BLOMSTER. En kulturhistorisk-botanisk skildring av livet i Gamla Egypten byggd på verklighetens grundval och med bilder från de sista årens grävningar. Stockholm 1951. Natur & Kultur. Förlagets ljusbruna halvfranska band med blindpräglad dekor på ryggen och färgat titelfält, 4:o, 298 sidor. Illustrerad med s/v fotografier. 550:-

646Lauts Jan. Wehr und Waffen Leipzig 1939. Neue erweiterte auflage. Hartpapierband mit Umschlag Ein Riss im Vorderen Umschlag. (i). 127 Seiten (i) Mit eine grosse farbdarstellung von historischen Deutschen Uniformen. Schwarzwiss illustrationen von Ernst Dölling und Karl Ahlfeldt. Deutsche Kriegsgesichte von Völkerwanderzeiten bis zum ersten Weltkrieg. 250:-

647Leander Folke. Studentföreningen Verdandis småskrifter. Nya synpunkter på romantiken. Stockholm 1944 Bonniers. Häftat förlagsband. 62 sid. 100:-Gott skick.

648Leighton Clare. Southern harvest. England 1943. Victor Gollancz Ltd. Clothbd. 124 pp. Ills. 250:-Faded spine.

649Leijonhufvud Karl. Ny svensk släktbok. Stockholm 1906. Norstedts. Stor 8:0. Rött halvläder band med marmorerade pärmar. Rikt gulddekorerad rygg. Marmorerade inre pärmar. 871 sid + XXVIII + XIII + VIII + VI + IV + III + II. 700:-Lite sliten i kanterna. Namnteckning på försättsblad.

650Leish Kenneth W. The American heritage. Pictorial History of the presidents of the United States. I-II. USA 1968. American heritage publishing co. Inc. Silverdecorated half cloth. 4:o. 1-512 pp. : 513-1023 pp. + (1). Richly illustrated in color and b/w. 300:-

651Lenotre Gaston. Bilder från revolutionen. Massdränkningarna i Nantes. 1908 Stockholm. 267 sid. s/v illustr + kartor. Franskt halvband. Rygg med guldtext och gulddekorationer. Överdel i guld. Handbuden av P.A. Nordstedt & Söners Bokbinderi Stockholm. Översatt av A. Börtzell. 250:-

652Leopold, Svend. Prinsesse Charlotte. Roman om Frederik VII's moder. Kjöbenhavn och Kristiania 1917, Gyldendalske boghandel och Nrdisk forlag. 8:o. Naturfärgat ryggskbd m. mörk titeletikett och marmorerade snitt; omslagen medbundna (G. Hedberg, Sthlm). 254 s. 400:-Inlagan gulnad, eljest välhållet.

653 l'Esprit de Sainte Therese, recueilli de ses oeuvres et de ses lettres, avec ses opuscules. Lyon 1775. Pierre Bruyset Ponthus. Contemporary leather bind with marbled edges. (4) + (XLVII) + (1) + 617 pp. + (3). 500:-Damaged head and worn foot.

654Lewenhaupt Adam. En färd till minnenas värld. Hågkomster från barndomen (1861-1870). Stockholm 1936. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. Inbunden med bägge omslagen. 230 sid. S/v ills. Stor 8:o. 150:-Nött skyddsomslag.

655--- Svenskt Sjuttiotal. Hågkommster från ungdomen (1871-1881). Stockholm 1937. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. Inbunden med bägge omslagen. 244 sid. S/v ills + 1 utvikbar släkttavla. Stor 8:o. Andra upplagan. 125:-Nött skyddsomslag med en stor reva. Ex Libris.

656Lewenhaupt C.A.C. Med Caesar Alexander bland alligatorer och skallerormar. Med Reddy Impen och Taffy. Två vol. i ett band. Med 65 illustrationer efter fotografier. Stockholm 1903 Bonniers. Gulddekorerat halvfranskt band. Marmorerade pärmar. 262 + 163 sid. Illustrerad. 350:-Gott skick.

657Lewis Edward V., O'Brien Robert. Fartyg. Väst Tysklan 1969. Aldus/Time Life Book. 192 s. Illus. 150:-

658Leyonhufwud Adam Ludvic. Enväldets stadeliga påföljder och Aggets bittra frugter, tydeligen afftilbrade uti then berättelse, som Sal. herr Rådet, Generalen en Chef och Gouverneuren, Högmålborne herr Greve Adam Ludvic Leyonhufwud, uti thes fångenskap i Tyskland sammanfattat om alla thes tilstötte händelser, ifrån thes inträde uti fädernelandets tjenst år 1700 then 5 Juli, och til thes olyckeliga fångenskap i Tyskland år 1709 then 30 Juli. Samt äfwen och Salige Herr Generalen Carl Creutz sanfärdiga berättelse om then Pultawifta Actionen och Accordet wid Dniepern. Alltsammans sanningen til ggg och uprättelse, samt then ofunnoga allmänheten til tjenst, som härtildags famlat i mörkret om, hwad rätta orsaken warit til thenne Sweriges stora olycka, i dagsljuset framgifwit af En lagbunden Frihets uprigtiga äldstare och trogna Betjänt. Stockholm 1757. Tryckt uti Wildista Tryckeriet. Senare dekorerat hårdpappband, med guldekorerad titeletikett i läder samt gula snitt. Restaurerat och bundet av Fr. Ljunggrens bokbinderi Göteborg. Titelsida + (7) + 457 s. + (5). 1900:-Sista sidan av prenumerant förteckningen saknas. Boken är restaurerad.

659Liederman Earle. Unfinished Song of Achmed Mohammed. Illustrations in b/w. by Keye Luke. Hollywood 1951 House-Warven. Small 4:o. Gold ornamented leather-binding. c 80 pp. 106 poems as well as several full page plates by Luke. 350:-

660Lien Carsten., Skard Eiliv. Passio Olavi. Lidingssoga og undergjerningane åt den Heilage Olav. Oslo 1930. Det Norske Samlaget. 4:o. Häftat pappband. Gulddekorerat omslag. 83 sid. 300:-Lätt nött i kanterna.

661Lifar Serge. La danse. Les grands courants de la danse academique avec trente-six clichés. Hors texte et dans le texte. Paris 1938 Lifar. Publishers paper-binding. 349 pp. Illustrated. 250:-Worne by age.

662Liisberg Bering H.C. Napoleon. Sthlm. 1894. 4:o. 294 sid. ill. 100:-

663Liliequist Marianne. Nybyggarbarn. Barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850 - 1920. Stockholm 1994 Carlssons. Häftat förlagsband. 269 sid. 100:-

664Lindal Kurt. SJÄLVCENSUR I STÖVELNS SKUGGA. Den svenska radions roll och hållning under andra världskriget. Spanien 1998. Carlssons förlag. Häftad 8:o, 310 sidor. Illustrerad. Förlagsny. 75:-isbn: 9172038225

665Lindberg Folke. Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid. Finland 1989. Prisma. 254 s. 80:-

666Lindblom Andreas. Femtio år med Birgitta. Birgittastiftelsen 1920-1970. (Malmö 1970) Allhems förlag. Häftad. 121 s. Rikt illustrerad. 100:-

667--- Sveriges kyrkor. Östergötland. Bankekinds härad 1. Bankekinds härad 2. Band I, häfte 1-2 i ett band. Stockholm 1921. AB Svenska teknologföreningens förlag. STF's biblioteksband. Halvklot med gulddekor samt marmorerade pärmar. (4) + 98 s. + (2) + 99-190 s. Samtliga omslag medbundna. Rikt illustrerad med fotografier och ritningar i s/v. 300:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Ursprungligen från STF's bibliotek.

668Lindblom Gerhard. Jakt- och fångstmetoder bland afrikanska folk. I-II. Stockholm 1925-1926. Etnografiska Riksmuseet. Victor Petterssons Bokindustriaktiebolag. Häftade. 138 s. : 157 s. Illustrerade med 61 resp. 122 bilder i s/v. 500:-Del ett, till större delen sprättad, del två, osprättad. Del ett med slitet främre omslag. Del ett är bruntonad.

669Lindeberg Anders m.fl. Svenska Minnen. Stockholm 1836-8. 2 vol. Samtida röda halvfranska band, något skadade, gulddec. Ryggar. 192 + 192 s. 96 litografier + 2 litograferade titelblad. 1400:-Band 2 är sprucken i falsarna.

670Lindeberg Lars. De så det ske. Englandskrigene 1801-14. Slaget på Reden. Guldalder. Statsbankerot. Odense? 1974. Lademann (København). 4:o. Klotband med skyddsomslag. 244 s. Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg. Något snedläst. Skyddsomslaget trasigt. 150:-

671Linder Jan. Gudrun Åhlberg. Stockholm 1993 Raster. Förlagsklot med skyddsomslag. 116 sid. rikligt illustrerad med färgplanscher. 200:-Gott skick.

672Lindgren Erik. Posten i samhället. Skildringar från fyra sekel. Sverige 1986. Posten. Förlagsband. 201 s. Ill. 110:-

673Lindgren Gustaf. Prins Eugens Waldemarsudde. Stockholm 1948. Bonniers. Gulddek. halvfranskt band med marmorerade pärmar. 4:0. (i) 138 sid. (iii). rikligt illustrerad. 200:-Kapitäl- och fotskada.

674Lindquist Bo. Högteknologi hos forntidens folk. Literaturinventeringar och tolkningar. Stockholm 1992. Valentin Förlag. Förlagsbunden. 203 sid. Ills. 100:-

675Lindqvist Herman Historien om Sverige. Drömmar och verklighet. Värnamo 2000. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 642 s. Ill. 300:-Första uppl, första tryck.

676--- Historien om Sverige. Från islossning till kungarike. Värnamo 1993. Norstedts 8:0. Förlagsband med skyddsomslag. 412 s. 250:-Med dedikationen av författaren.

677--- Historien om Sverige. Från islossning till kungarike. Värnamo 1993. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 412 s. Ill. 200:-

678--- Historien om Sverige. Gustav Vasa och hans söner och döttrar. kung. Värnamo 1993. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 501 s. Ill. 200:-Första upplagan första tryckning.

679Lindqvist Kjell. Apoteksbolaget 25 år. Sverige 1996. Apoteksbolaget. Förlagsband. 136 s. Ill. 100:-

680Lindroth Per Gustaf., Sundqvist Gösta. Per Gustav Lindroths resejournal från 1797. Falköping 1976. Gösta Sundqvist. Ryggklot. 163 s. + (5). 160:-

681Lindroth Sten. Fru Lusta och Fru Dygd. Studier och porträtt. Stockholm 1957. W&W. Ryggklot band med skyddsomslag. 216 s. Ill. 80:-

682Lindström Claës. Bragd och brott på haven. Med 49 bilder och 20 kartor. Stockholm 1956 Gebers. Gulddekorerat ryggklot. Marmorerade pärmar. 319 sid. Ill. 225:-

683Ljungberg Sven Runristaren med trägravyrer av författaren. Värnamo 1990. Alba. Förlagsband. 135 s. + (2). Ill. 100:-

684Loenbom Samuel. Kongl. Rådets och Fält=Marskalkens, Herr Grefwe Magni Stenbocks lefwerne. Stockholm 1757. 2 del. i 1 vol. Halvfranskt band, slitet. 151, 324 s. 2 gravyrer, 2 blad lösa. 1500:-

685Lofts Norah. Domestic Life in England. Great Britain 1976. Weidenfield and Nicolson. Publishers binding with dustwrapper. 254 pp. 4:o. Colour & b/w ills. 100:-Small reparations of the d/w.

686Lo-Johansson Ivar. Dagar och dagsverken. Stockholm 1975 Bonniers. Förlagsband med skyddsomslag. 255 sid. 250:-Författardedikation skrivet på bifogat visitkort.

687Loon Hendrik van. The story of mankind. Bath 1931. George G. Harrap & Co. Ltd. Original decorated gray cloth with pictorial medallion on front board. Pictorial decorated spine. XXVIII + 492 pp. Illustrated throughout the text in b/w and on separate plates in both color and b/w. 200:-Very good condition.

688--- Van Loon's lives. England 1957. George G. Harrap & Co. Ltd. Red clothbd. with dustwrapper. 646 pp. Ills. 90:-

689Lundberg Erik. Arkitekturens formspråk. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling. Vol II: Den yngre antiken. 300 f. Kr. - 600 e.kr. Stockholm 1951. Nordisk Rotogravyr. Förlagets vita klotband. 742 sid. Illustrerad. 350:-Reva i skyddsomslaget.

690--- Arkitekturens formspråk. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling. Vol Iv: Västerlandets medeltid. 1200 - 1450. Stockholm 1951. Nordisk Rotogravyr. Förlagets vita klotband. 513 sid. Illustrerad. 350:-

691--- Arkitekturens formspråk. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling. Vol VII: Renässansen utanför Italien. 1420 - 1620. Stockholm 1951. Nordisk Rotogravyr. Förlagets vita klotband. 438 sid. Illustrerad. 350:-

692Lundberg Erik., Waldén Bertil. Sveriges kyrkor. Närke. Örebro stad. Band I, häfte 1. Stockholm 1939. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 155 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

693Lundberg Sten. Tyskland under hundra år. Från Bismarck till Brandt. Stocholm 1970. Tidens förlag. 244 s. 75:-

694Lundborg Rangar. Staterna i vår tid. I-III. (i två band). Lund 1923-26. C.W.K. Gleerups förlag. Halvklot med marmorerade pärmar. 1-262 s. + (2). + 1-223 s. + (1). : 426 s. + (2). 200:-Ursprungligen från Folkbiblioteket i Umeå.

695Lundgren H. Två gamla beskrifningar öfver Norrköping. Efter originalhandskrifterna i Linköpings Stiftsbibliotek. Norrköping 1916. Östergötlands Dagblads Nya AB:s Tryckeri. Häft. 91 s. + (2). 150:-Urpsrungligen från STF's bibliotek.

696Lundh Herbert. Det glömda Uppsala. Uppsala 1963 Almqvist & Wiksell. Gulddekorerat blått linneband. 200 sid. Illustrerad. 100:-

697Lundin Claes. Strindberg August. Gamla Stockholm. Stockholm 1974. Gidlunds. Förlagets hårdpappband. 644 sid. Illustrerad. Utgiven i samarbete med Institutet för folklivsforskning vid Nordiska Muséet och Stockholms universitet. 300:-

698Lundqvist Eric. Moder India. Stockholm 1964. Bonniers. 229 s. samt 64 helsidesfotografier. 100:-

699Lundqvist V:son Bo. Falköpings historia. Falköping 1940. A.B. Falköpings tidnings tryckeri. Häftad. 4:o. 2 volymer. Volym 1: Falköping genom tiderna I. Från äldsta tid till omkring år 1620. 251 s. + 2 utvikskartor. Volym 2: Falköping genom tiderna II-III. 1620-1865. 461 s. Ill. i s/v. 450:-Urpsrungligen från STF's bibliotek.

700Lundström Evert. Draken. Roman om en Borgare i 1700-talets Göteborg. Stockholm 1976. Bonniers. Klotband. 251 s. 80:-

701Lytton Edward Bulwer. Harold, sachsernas sista konung. Stockholm 1848. Bonniers. 2 delar i 1 band. Halvläderband med marmorerade pärmar. Ljusblå blekta snitt. band. 296, 272 s. 125:-

702 Lärobok i Historien och Geografien för Begynnare Stockholm 1840 Elmérs & Granbergs Tr. Femte uppl. Översedd. Samtida halvläderbd. 106 sid. 400:-Nött av ålder.

703Löfstedt Einar. Romare. Stockholm 1957. P.A. Norstedt & söners förlag. Andra upplagan. Häftad. 194 s. 100:-

704Lönnroth Erik. Scandinavians. Selected historical essays. Göteborg 1977. Large 8:0. 211 pp. 75:-

705Löwegren Gunnar. Les forets et les industries forestieres du Norrland. Stockholm 1945 Chambre de Commerce suédoise en France. Publishers paper-binding. 68 pp. + 1 map over Norrland. 100:-

706Macdonald John. Great battles of the Civil War. Foreword by John Keegan. New York 1988 Collier. 4:o. Publishers paper-binding. 200 pp. Richly illustrated. 200:-

707Maiander Harry (red). Folkens Historia Genom Tiderna. Illustrerad Världshistoria. I-VII. Stockholm 1950. Saxon & Lindström Förlag. Förlagets halvläderband med stänkta pärmar. Övre beiga snitt. 624 + 536 + 720 + 576 + 592 + 592 + 631 + LXII tillägg och register. Rikligt s/v ills. Andra reviderade och utvidgade upplagan. 21:a-40:e tuseendet. 600:-Lätt blekta band i gott skick.

708Malm Einar. Sitting Bull och kampen om Vilda Västern. Solna 1961. Prisma. Pocket. 221 s. 80:-

709Malm Kristian Vilhelm. Svenska konungalängden från och med Gustaf I intill närvarande tid. Med porträtt och Biografier. Stockholm 1842. L:s Gust. Rylander. Samtida halvfranskt band. Graverad titelsida + 123 s. Illustrerad med 17 graverade helsidesplanscher på sveriges kungar. 500:-Kapitälskada ca 7 mm. Titelblad, första två sidorna samt första porträttet lösa i nederkant.

710Malm Wilhelm Konstnärs-gillets Album. Häfte 1-6. Vacker lackerat halvläderband med vackert hand marmorerade pärmar. Rikt gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind och orange titelfält med guldtext. Övre guldsnitt. Marmorerade inre pärmar. Folio. Bandet är senare datum och gjort hos Gustaf Hedbergs bokbinderi i Stockholm. Innehåller 17 helsides litografier av bland andra Marcus Larsson. Avbildningar av Stegeborg, Kalmar slott, Marstrand, Karlskrona mm. Blå Slussen av Billmark saknas i detta ex. samt den separata utgivna texten. 6000:-"Denna samling af Stentryck utförda efter nu lefvande svenska konstnärers Originalteckningar är ämnas att utgöra 6 á 8 häften med 3 plancher i hvarje. Arbetet uföres af de förnämsta lithografer samt tryckes på de bästa Officiner i Paris, Köpenhamn och Stockholm. Priset på hvarje häfte är 2 Riksdaler Banko. Särskilt utgifves en text, författad af våra utmärktare litteratörer."

711Malmberg Bo. Från backstusittare till arrendator. Olaga bosättningar och upplåtelser av arrenden i de nordligaste länen. Umeå 1985. Skrivarförlaget/Länsbildningsförbundet i Västerbotten. 189 s. m. sv/v illustrationer. 120:-

712Manne Hofgren Helgerum i Tjust. Personkrönika och byggnadshistoria. Stockholm 1949. Nordisk Rotogravyr. Gulddek. helklotband. 136 sid. Ills med s/v fotografier. 300:-

713Manning. Lovett. Faraonernas land, eller Egypten och Sinai. Sthlm 1895. Beijers. Röd gulddekorerad blindpressad förlagsklot. 190 sid. Ill. 350:-

714Manning S. Lovett R. Faraonernas land, eller Egypten och Sinai skildrade i ord och bild. Stockholm 1989. Fosterlands-Stiftelsens förlag. 4:0. Dek. klotband. 196 s. Ill. 150:-Något sliten.

715Mannström Oscar Sveriges kyrkor. Stockholm. Adolf Fredriks kyrka. Band V, häfte 1. Stockholm 1924. A.B. Gunnar Tisells tekniska förlag. Limhäftad. 134 s. Illustrerad. 200:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

716Marcellinus Ammianus. Femogtyve år af Roms historie i det fjerde årh. e. Kr. Arendal 1877. Del 1 och 2 i en vol. (2), 351, (2), 242 s. Privatbundet brunt konstläderband. 600:-

717Marlitt e. Antmannens piga. Samlade berättelser. VIII. Stockholm 1881 Bonniers. Halvfranskt band. Guldornamenterad rygg. Marmorerade pärmar. 200 sid. 175:-gott skick.

718Martin Bröderna. Selling Gösta. Gustavianska bilder. Ett album av bröderna Martin. Med inledning av Gösta Selling. Stockholm 1954 Fritzes. Liggnade 8:o. Häftat förlagsband i hårdpapp-kassett. 19 sid. (Text). samt 26 helsides färgplanscher i i offsettryck på lumppapper från Lessebo pappersbruk. (Främst Stockholmsvyer). 200:-Gott skick.

719Martin R. Rysslands framtid. Stockholm 1907. AB Fortuna. Klotband. 171 s. 120:-

720Mauricheau-Beaupré Charles. Versailles. Monaco 1949. Les documents d'art. English edition. LXIV (text ) + 202 (illustrations) + (3) pp., with VIII b/w. illustrations in the text and XVIII numbered, but not in any other wise pagined, colour-plates interfoliating the 144 helioengravings (b/w) of the proper illustrations section. 4:o. Publisher's light-blue paperbinding. 150:-.Good antiquarian condition. Bleeched covers.

721Mayer August. Architektur und Kunstgewerbe in Alt-Spanien. München 1921. Delpin-Verlag. Klotband vom Verlag. 4:o. XXIV, 176 seiten (Foto-Abbildungen.) 350:-Gutes Exemplar. Mit 176 Seiten nur mit Bilder.

722Mc Elwee William. England. Stockholm 1956. 221 sid. s/v illustr. Limhäftad. Orange och dekorerat omslag. 100:-Nött rygg och framsida.

723McNeill James. Whistler. Sa vie et son oeuvre. Paris 1913. Hachette et C.ie. Cloth with gold lettering on board and spine. 4:o. (16) + 440 pp. Ill. with 74 plates. 500:-

724Mehnert Klaus. Kampen om arvet efter Mao. Vänersborg 1979. Berghs Förlag AB. Klotband med skyddsomslag. 333 s. Illustrerad med fotografier i s/v. 100:-

725Meijer-Granqvist Paul Carl X Gustaf. Den förste Pfalzaren på sveriges tron. Ett 250 Årsminne. Stockholm 1910. Askerbergs. Häftat förlagsband. 139 sid. 75:-

726Mellin G.H. Krigen och Statshvälfningarna i våra dagar. Stockholm 1848. Norstedt & Söner Förlag. Samtida lite nött halvläderband, marmorerade pärmar, Graverad titelsida, 212 sid. + 10 utvikbara kartor i stålstick + 27 utsigter i stålstick. 1400:-Gammal namnteckning på försättbl. samt ägarstämpel å främre pärmens insida. enstaka åldersfläckar i inlagan.

727Meredith Roy. Mr. Lincoln's General: U.S. Grant, an illustrated autobiography. New York 1981. Bonanza. 4:o. Clothbd. with dustwrapper. 252 pp. Ills in b/w. One large separate map of battlefields, Virginia. 250:-

728Meresjkovski Dimitri S. Kristus och antikrist. I. Gudarnas död. Julianus avfällingen. Stockholm 1920. Hugo Gebers förlag. Privatbundet halvfranskt band. 335 s. Bägge omslagen medbundna. 150:-

729Merz Charles. The Dry Decade. Garden City 1931. Doubleday, Doran & Company, Inc. Publisher's decorated green cloth. (x), 343 pp. 100:-Good condition.

730Meyer, Kirstine Erasmus Bartholin. Et tidsbillede Kobenhavn 1933. Levin & Munksgaard. Helläderband i tre färger. Illustrerad med ett par diagram. 53 sid. 400:-fint band med begynnande spricka i falsen, (2 cm).

731Militärhistoriska avdelningen vid Kungliga Militärhögskolan. Carl X Gustaf och Danmark. Carl X Gustaf-Studier I. Källkritik och krigshistoria. Kristianstad 1965. Militärhistoriska förlaget. Liten 4:o. Häftad. 447 sid. ill. 300:-Gott skick

732Miller Jonathan. Vår sinnrika kropp och hur den utforskats. Sverige 1982. Rabén & Sjögren. Liten 4:0. Klotband med skyddsomslag. 352 s. Ill. 150:-

733Millot L`Abbe Élémens de L´Histoire de France, depuis les Premiers Temps de la Manarchie, jusqu´au Regne de Louis XV; Par L`Abbe Millot, de L`Academie Francais. Nouvelle Edition, continuée jusqu´en milhuit cent vingt-deux. Tome I - IV. Paris 1823. Chez tardieu-Denesle, Libraire. Contemporary leatherbinding, nicely golddecorated . 4 volumes. each containing one engraving. 425, 420, 392, 436 pp. 4000:-Good condition

734Mineau Wayne. Svart guld. Stockholm 1959. Caslon Press. Illustrerat förlagsband, 8:o, 262 sidor, s/v illustrationer. Boken är en populärhistorisk framställning av oljeindustrins framväxt och utveckling från tidigaste pionjärtid till våra dagars tekniskt fulländade oljefält och raffinaderianläggningar. 100:-Boken komplett med transparent skyddsomslag med tryckt baksidestext.

735 Minerva, en historisk skrift. I-II. Örebro 1811-1813. Tryckt hos N.M. Lindh. Samtida halvläderband med gulddekorerade ryggar. Marmorerade snitt. VOL I: Porträttplansch + titelblad + (2) + s 1-30 + porträttplansch + s 31-50 + handkolorerad plansch + s 51-66 + utvikbar plansh + s 67-96 + porträttplansch + 97-138 + porträttplansch + s 139-150 + utvikbar handkolorerad plansch + s 151-176 + porträttplansch + s 177-234 + porträttplansch + s 235-258 + utvikbar plansch + s 259-282 + porträttplansch + s 283-302 + utvikbar handkolorerad plansch + s 303-316 + handkolorerad plansch + s 317-342 + (2). VOL II: Porträttplansch + titelblad + s 1-18 + utvikbar plansch + s 19-46 + porträttplansch + s 47-68 + utvikbar handkolorerad plansch + s 69-80 + porträttplansch + s 81-96 + utvikbar plansch + s 97-138 + porträttplansch + s 139-152 + plansch + s 153-160 + porträttplansch + s 161-182 + utvikbar plansch + s 183-208 + utvikbar plansch + s 209-212 + porträttplansch + s 213-240 + porträttplansch + s 241-264 + porträttplansch + s 265-314 + utvikbar handkolorerad plansch + s 315-318 + (2). 1800:-Saknar Vol III. Spruckna inre och yttre falsar. De är lite slitna av ålder. I Vol I finns en fläck som går från ena hörnet på plansch 1 t.o.m. s 35. I övrigt fläckad. 2 planscher saknas i Vol I. 1 plansch i Vol II saknas. I övrigt väldigt vackra kopparstick föreställande personer och platser under Napoleontiden.

736 Minerva, en historisk skrift. II-III. Örebro 1813-1814. Tryckt hos N.M. Lindh. Samtida halvläderband med gulddekorerade ryggar. VOL II: Porträttplansch + titelblad + s 1-18 + utvikbar plansch + s 19-46 + porträttplansch + s 47-68 + utvikbar handkolorerad plansch + s 69-80 + porträttplansch + s 81-96 + utvikbar plansch + s 97-138 + porträttplansch + s 139-152 + plansch + s 153-160 + porträttplansch + s 161-182 + utvikbar plansch + s 183-208 + utvikbar handkolorerad plansch + s 209-212 + porträttplansch + s 213-240 + porträttplansch + s 241-264 + porträttplansch + s 265-284 + handkolorerad plansch + s 285-314 + utvikbar handkolorerad plansch + s 315-318 + (2). VOL III: Porträttplansch + titelblad + s 1-10 + porträttplansch + s 11-38 + utvikbar handkolorerad plansch + s 39-64 + utvikbar plansch + s 65-80 + porträttplansch + s 81-114 + porträttplansch + s 115-134 + utvikbar plansch + s 135-148 + utvikbar plansch + s 149-174 + handkolorerad plansch + s 175-208 + utvikbar plansch + s 209-232 + porträttplansch + s 233-256 + porträttplansh + s 257-276 + utvikbar handkolorerad plansch + s 277-318 + porträttplansch + s 319-330 + utvikbar plansch + s 331-334 + (2). 1800:-Vol I finns ej med. Banden har slitna kanter. De är lite slitna av ålder. Samtliga 32 kopparstick finns med och är i gott skick. Väldigt vackra kopparstick föreställande personer och platser under Napoleontiden.

737Mjöberg Jöran. Bortom skyskraporna. Falun 1957. Natur och Kultur. 214 s. S/v fotoill. 50:-

738Moberg Carl-Axel., Olsson Ulf. Ekonomisk historisk början. Försörjning och samhälle. Malmö 1973. W&W. 179 s. Ill. 70:-

739Molander Harald. En Lyckoriddare. Berättelse från 1600-talet. Stockholm 1897. Wahlström & Widstrand. Halvfranskt band med ryggetikett i läder. 356 s. 200:-

740Molière. Ouvres complètes de Molière. Illustrations de Louis-Edouard Fournier. I - XII vol. In 6 bindings. Paris 1893 Dentu. 12:o. Contemporary private half-leather bindings. Gold ornamented backs. Brown and black title etiquttes. 5 elevated bindings. Upper gilt edges. Marbled boards. Covers included in the bindings. 307 + 274 + 257 + 264 + 306 + 282 + 266 + 267 + 192 + 249 + 260 + 225 pp, Illustreded fronts. + 41 full-page prints. 2800:-Beautiful bindings in fine condition.

741Molotow W.M. Reden an der Berliner Aussenminister-Konferenz. I- II. Folge. Berlin 1954 Dietz. Papierband vom Verlag. 138 + 48 Seiten. 150:-

742Monteilhet Hubert. Neros stad. Finland 1992. Forum. Förlagsband. 691 s. 100:-

743Montross Lynn. The United States Marines. New York 1959. Montross. 4:o. Publishers binding. 242 pp. Photoillustrated. 225:-

744Morris Edita. Hiroshimas blommor. stockholms 1961. folket i bild. Förlagsband. 175 sid. 100:-

745Motley John Lothrop. The rise of the Dutch Republic. A History. England No year. Ward, Lock & Co. Gold dek. full calfbd. 462 pp. Ills. 700:-

746Müller Sophus. Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske archaeologi. Köpenhamn 1897. Det Nordiske Forlag. Halvpergament med mörk titeletikett i läder på ryggen samt marmorerade pärmar. (6) + 712 s. Med 441 textillustrationer i s/v samt 6 planscher i färg. 500:-

747Müller Wilhelm Beckers världshistoria. I-V. Stockholm 1896-98. Albert Bonniers Förlag. 7 samtida gulddekorerade ryggläderband med klotpärmar. Förgylld titeltext. Marmorerade inre pärmar. (v).440 sid.(i).ill. + 4 kartor. (iii) 368 sid. ill. + 4 kartor. (iii) 419 sid.(ii) + 2 kartor. (iii), 350 sid.(ii) + 3 kartor. (iii), 385 sid. (iv). + 1 karta. 500:-Vackra band. Mindre kapitälskada på vol III. I övrigt i gott skick.

748Mundy. G.C. Vandringar i Australien och Vandiemens land. Bearbetad av Friedrich Gerstäcker. Sthlm 1857. J.L. Brudins förlag. Hfr. band. Guldek. rygg.Nedre vänstra hörnet å framsidan skadad. En tidig skildring av Australiens land och folk jämte en ingående beskrivning av englands deportering av fångar till Australien. XI sid. 393 sid.(i). 1800:-

749[Münnich Hans Herman Vilhelm] Peppar och salt på Wallenbergska Förklaringen öfver polisbragderna i mars 1864. Med porträtter af Polismästaren Wallenberg och "vittnet" Lindqvist. Stockholm 1864. N. Marcus. Häfte. 21 s. + (3). Med två illustrationer. 150:-Sliten rygg.

750Munthe Arnold. Svenska Sjöhjältar I. Gustaf von Psilander. Stockholm 1899. Norstedts. Häftad. Liten 4:0. 62 s. Ill. Bruntonad och med namnteckning på framsidan. 75:-Svenska sjöhjältar I.

751Munthe Henr. Om nordens, främst baltikums senkvartära utveckling och stenåldersbebyggelse. Kungl. svenska Vetenskapsakademins handlingar. Tredje serien. Band 10 N:o 1. Med 16 tavlor och 37 figurer i texten. Stockholm 1940. Almqvist & Wiksell. Förlagshäfte. 242 sid. Illustrerad. + 16 utvikbara kartor i färg. 400:-

752Murelius Olof Det verkliga USA. Bjärnum 2001. Carlssons förlag. Häftad 8:o, 187 sidor. 110:-

753Myers Bernard S. Art and civilization. Italy 1967. McGraw-Hill book company. Publishers cloth binding with dustjacket. Big 4:o. 423 p. + (17). Richly illustrated in b/w & full colour. 350:-Lower right corner of dust jacket slightly damaged.

754Mynster J.P. Predikningar. Andra delen. Stockholm 1819. Haeggström. Ryggläderband. Marmorerade pärmar. 234 sid. 125:-Hörnen stötta.

755Myrberg O. F., Petri Olaus Olai Petri svar på tolf spörsmål om den evangeliska och den påfviska läran. En hufvudskrift från den svenska reformationens tid jämte tvenne reformationstal hållna i Uppsala 1891 och 1893. Stockholm 1893. Norstedts. Rikt guldekorerat helläderband. Rikt gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind och titeletikett i rött läder. Övre guldsnitt. Kantförgyllnig. Vackert marmorerade inre pärmar. 120 s. 1000:-Ett väldigt vackert band i mycket gott skick. Tryckt på handgjort papper. Namnteckning på smutstitelblad.

756Mytinger Caroline. Med pensel och penna runt Korallhavet. Stockholm 1943. Esselte. 330 sid. Ill. 75:-

757Mörner Birger. Bråvallahus. Stockholm 1916 Bonniers. Samtida privatbundet halvläder band. Marmorerade pärmar. gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind. 421 sid. 200:-En äventyrsroman som utspelar sig i 1700-talets Sverige.

758--- Bråvallahus. Stockholm 1923 Åhlen & Åkerlund. Grönt halvklot med marmorerade pärmar. 253 sid. 175:-Gott skick.

759--- Maria Aurora Königsmarck. Stockholm 1913. P.A. Norstedt & Söners förlag. Halvfranskt band med rikt gulddekorerad rygg. 5 upphöjda bind. Marmorerade inre och yttre pärmar. Övre guldsnitt. Folio. XVI + 287 s. + (3). Illustrerad med planscher i s/v. 250:-

760N. P-n Illustrerad Helsingborgs Historia i tre afdelningar. Helsingborg 1901. Helsingborgs-postens tryckeri. Gulddekorerat klotband. 352 s. Rikligt illustrerat med fotografier och illustrationer samt en utvikbar karta. 350:-Första afdelningen: Gamla Helsingborg. Andra afdelningen: Nya Helsingborg. Tredje afdelningen: Helsingborgs närmaste grannskap på båda sidor om sundet.

761 Namnkunnige statsmäns lefnads-märkvärdigheter I-III. Stockholm 1794. Henrik A. Nordström. Tre delar i två band. Söta och välbevarade gulddekorerade halfranska band. Första häftet: William Cecil (lord Burleigh), William Laud (ärkebiskop af Canterbury), William Pitt (grefve av Chattam. Andra häftet: Thomas Wolsey (cardinal), georg Villiers (hertig av Buckingham), bihang. Tredje häftet: Robert Cecil (grefve av salisbury), Evard Coke (lord-Chief-Justice i england), Fracis Bacon (stor-canceller i England), John Hapden (engelsk patriot) William Cromwell (protector af engladn), Algernon Sydney (engelsk patriot). 244 sid (band 1), 250 sid (band 2). 1000:-Gott skick.

762Napoleon III. (Bonaparte Louis Napoleon) Histoire de Jules Cesar I-II. Paris 1865. 4:o. Two volumes in ontemporary halfleather bd. VII, 415 pp, VII, 585 pp. 700:-Vol II partly damaged on lower back-spine

763Nathorst-Böös Ernst. Hela världens tjuv. En studie i straffen för mynt- och sedelförfalskningsbrotten före cirka 1850. Stockholm 1973. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Limhäftad. 192, (1) s. m. några sv/v illustrationer. 75:-

764Nationalmuseum. Marieberg 1758 - 1788. Stockholm 1945 Nationalmuseum. Häftat förlagsband. 95 sid. (Katalogtext) samt 20 fotoplanscher. 200:-Sällsynt.

765Naval education and training Command. Basic military Requirements. Washington 1981. US government. Publishers paper binding 4:o. 300 pp. Illustrated. 250:-

766Nelson Helge. Den inre kolonisationen i Canada och dess förutsättningar. ur Ymer, tidskrift utgiven av svenska sällskapet för antropologi och geografi årg 1923 H.I. Stockholm 1923 svenska sällskapet för antropologi och geografi. Förlagshäfte. 50 sid. Ill. + kartor i texten. 125:-sällsynt. Lätt naggad i kanten.

767Nelson Lars P. President Wilson. Världfredsstiftare. Stockholm 1918. P. A. norstedt & Söner. Häftad. 168 sid. S/v ills. 4:o. 150:-Osprättad.

768Nerman Birger. Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia. Uppsala 1914, K W Appelbergs Boktryckeri. Häftad 8.o, 31 sidor. Dekorerad pärm. 100:-Oläst, men sliten rygg.

769Nerman Ture. Crusenstolpes kravaller. Historiskt reportage från Stockholm sommaren 1838. Stockholm 1938. Saxon & Lindströms förlag. Häftad. 304 s. Ill. 200:-Fint recensionsex, ouppskuret.

770Nevins Allan. U.S.A. ett fritt folks historia. Stockholm 1952. KF förlag. Klotband. 563 s. 70:-

771Nicander Karl Aug. och Mellin G.H. Pittoreskt Universum eller taflor ur hela den kända verlden. Första bandet. Stockholm 1838. A. Bonnier. 1 bd. av 4. Andra upplagan. Tvär 8:o. Halvfranskt band. 180 s. 24 st. stålgravyrer ur Bibliografiska Institutets Konstanstalt i Hildburghausen. Engravings from landscapes, cities and architecture from all over the world. 800:-One spine broken. Sligtly foxed in the beginning.

772Nievpoort G.H. Succincta Explicato Rituum qui olim apud Romanos. Budissae (Budapest) 1733. Contemporary Pargement bd. (12). 1-316 pp.(46) (index). + 2 folded tables. Handwritten titlefield. Good condition. 1600:-Good condition.

773Nievpoort Henr. Ge. Ritvvm Qvi Olim Apvd Romanus. (Obtinvervnt Svccincta Explicatio Ad Intelligentiam Vetrvm Avctorvm). Berlini (Berlin) 1784. Voss Et Vilvm. Contemporary halfleather binding. Handwritten green title field. Engraved front. Titel page. XXXVI pp.(Preface), 464 pp. Index 44 pp. (Not paginated) + 42 pp. (Forma Tribvnalis et Maiestate Praetoris) + 12 folded engravings.As well as 4 fullpage engravings and 6 engravings in the text. A book about Rome. Its magistrate, religion, science, jurisdiction, institutions, military etc. 1900:-

774Nihlén John. Gotlands Stenåldersboplatser. Stockholm 1927. Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag. Häftat. 237 s. + (4). Rikligt illustrerad. 200:-Kungl. Vitterhets Historie och antikvitets akademiens handlingar, del 36:3.

775Nilsson Alex. Amerika sådant det är! Förenta Staternas politiska och sociala förhållanden, sammanstälda med Sveriges. Stockholm 1871. Sigfrid Flodins förlag. Samtida halvklot med marmorerade pärmar. Liten 8:o. VII + (1) + 170 s. + (1) errata + (1). 600:-Lätt bruntonad i kanterna på sidorna.

776Nilsson Axel Bokbanddekorens stilutveckling. Göteborg 1922. Röhsska Konstslöjdmuseet. Dekorerat originalhårdpappband. 4:0. (i) 161 sid. (i). med 65 helsidesplanscher. John Papes Ex Libris. 400:-Skada i kapitäl. Med författares dedikation: "Fru Mary von Sydow vördsammast fr. förf."

777Nilsson Christer. Folkets farsoter och kungarnas krämpor. Värnamo 2000. Carlssons förlag. Andra omarbetade upplagan. Illustrerat förlagsband, 8:o, 191 sidor. Illustrerad. 100:-Förlagsny.

778Nilsson John., Stenberg Ragnar., Svenungsson David. Stockholms stift i ord och bild. Minnesverk 1945. Stockholm 1946. Iduns tryckeri AB. Halvfranskt band med storkyrkans torn i guld på pärmen, övre guldsnitt samt gulddekorerad rygg. 4:o. 972 s. + (2). samt utvikbar karta i färg. Rikt illustrerad i s/v. 350:-Ryggen solblekt samt nedre kanten på pärmarna sliten.

779Nilsson Martin P:n. Den romerska kejsartiden. Andra delen. Stockholm 1921. Halvklotband. Norstedts. 525 sid. Ills. En utvikbar karta. 500:-

780--- Den romerska kejsartiden. I-II. Stockholm 1921. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Halvklotband med marmorerade pärmar. X + 384 s. : VIII + 525 s. + utvikbar karta. Ill. 550:-

781Nilsson Åman G. Abailard. Stockholm 1932. Bonniers. Häftat. 215 s. + (1). 75:-Ett medeltida livsöde jämte fem brev från Abailard och Heloisa i översättning från latinet.

782Nilsson-Tannér Per. Byamän. Glimtar och närbilder från de sista originalens tid. Uppsala 1942. Brunt ryggläderband med klotöverdragna pärmar. Omslag och teckningar av Acke Åslund. 155 sid. Ills. 125:-

783Njardvik Njördur. Island i forntiden. En översikt över den fornisländska fristatens historia. Stockholm 1973. Wahlström & Widstrand. Pocket. W&Wserien 335. 112 s. 80:-

784N.N. Delsbomålet. Upptecknat efter en gammal delsbogumma. Uppsala 1908. Almqvist & Wicksell. förlagshäfte. 16 sid. 150:-

785--- Fra carmen Sylvas kongerige. Kjobenhavn 1883. Universitetsboghandler Gud. gulddekorerat klotband. guldsnitt. 198 sid. Illustrerad. 200:-Lätt sliten i ena falsen.

786--- Lands of the Nile. New York. 1986. Torstars. Publishers cloth with dust-jacket. 120 pp. Illustrated. 120:-

787Nohrborg Anders. Den fallna människans salighets-ordning, föreställd, uti betraktelser öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Stockholm 1771. Henr. Fougt. Senare helläderband (1900-tal) med fem upphöjda bind i gammal stil.(faksimil) porträtt av Anders Nohrborg + (2) titelsida + (24) enkelsidiga fotostatkopior av originaltexten + (2) + 1-2 s. + 3-6 s. enkelsidiga fotostatkopior... + 6-1064 s. + 1065-1070 s. enkelsidiga fotostatkopior... + (2) + (11) enkelsidiga fotostatkopior... Vissa sidor restaurerade. 1900:-Boken helt restaurerad, de sidor som saknats är ersatta av faksimil.

788Nolhac, Pierre. Le Trianon de Marie-Antoinette. Paris 1914. Goupil & C:ie. 4:to. Exquisitely fine and detailed gilt decorations on Moroccan full leather binds and boards, with heraldry/signage on front and back. Also goldeornated dentels (inside the boards). pp. 182 with 54 engravings. 3500:-Premiere edition. First edition. No: 283/500 'sur papier a la forme Manufactures d'Arches'. Outer spine partially broken. Else in good condition.

789Norberg P. Avesta skola. 1642-1872. En folkskola 200 år äldre än folkskolstadgan. Stockholm 1924. Sveriges allmänna folkskollärarförenings litteratursällskap. Häfte. 170 s. 100:-Pedagogiska skrifter. Etthundrasjunde häftet. Från svenska turistföreningens bibliotek. Naggad i kanterna samt ryggskada.

790Norberg Rune., Wilcke Lindqvist Ingeborg. Sveriges kyrkor. Uppland. Lyhundra härad, Nordöstra delen, 1. Estuna och Söderby-Karls kyrkor. Nordöstra delen, 2. Karls kyrkoruin. Band V, häfte 5-7. Stockholm 1966-1967. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftade med skyddsomslag. 673-863 s. + 864-972 s. Illustrerad. 300:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

791Nordberg Michael. Eldsjälen från Mallorca och andra medeltida skribenter. Smedjebacken 1998. Rabén Prisma. Klot med skyddsomslag. 264 s. Ill. i färg. 150:-Exlibris.

792--- Renässansmänniskan. 1400-talets Italien, myter och verklighet. Stockholm 1993. Tidens förlag. Klotband med skyddsomslag. 351 s. Rikligt illustrerad i färg. 130:-1400-talets Italien - myter och verklighet.

793Nordberg Mickael. Den dynamiska medeltiden. Finland 1997. Rabén Prisma. Gummerus printing. Klotband med skyddsomslag. 429 s. Ill. 300:-Tredje uppl. andra tryck.

794Nordenfelt Thorsten. Historiska samtidighetstabeller. Stockholm 1013. Svenska Tryckeriaktiebolaget. Pappband med marmorerade för och eftersättsblad och marmorerade pärmar. 144 s. 150:-

795Nordforss Erik. Nytt Swenskt och Fransyskt hand=lexikon. Örebro 1827. Tryckt hos N.M. Lindh. Andra upplagan. 2 vol. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. 12:0. (VIII), 753, 754-1560. 350:-Lätt slitna av ålder.

796Nordhagen Per Jonas., Weibull Jörgen. Natur och nationalitet. Nordisk bildkonst 1800-1850 och dess europeiska bakgrund. Italien 1992. Wiken. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 256 s. Ill. 250:-

797Nordholm Uno. Om apotekarsocietetens uppkomst och utveckling. Stockholm 1976. Häftad utan ryggtitel, stor 8:o, 68 sidor. Illustrerad. 50:-

798Nordiska museet. Gustaviansk stil i dess tidigare form. Ett urval av föremål från Nordiska Muséets avdelning för de högre stånden. Stockholm 1926. Nordiska muséets förlag. privatbundet blått halvfranskt band. Marmorerade pärmar. 71 sid. Fotoillustrerad. 300:-Gott skick.

799 Nordiska museets tjugofemårsminne. 1873-1898. Stockholm 1900. P.A. Norstedt & söner. STF's biblioteksband med marmorerade pärmar och snitt. 127 s. Ill. med separata planscher i s/v. 200:-"Handlingar angående Nordiska museet. 4." Skadad i ytan å ryggen. Inget strukturellt. Annars mycket fin.

800Nordquist Bengt. Förr och nu i Stockholm med Arvid Nordquist 100 år. Sthlm 1984. Nordquist. Förlagsklot med skyddsomslag. 208 sid. Ill. 125:-Gott skick.

801Nordström Gert. Stockholms blodbad. Ett drama från 1520 i bild och text. Uddevalla 1979. Cikada. Förlagsband. 119 sid. Ill. 150.-

802Norlind Arnold. Det senmedeltida Rom, världsstat och gudsstat. Stockholm 1924. Norstedts. 163 s. 70:-

803Norn Otto. Kronborg. Köbenhavn 1954 Schönbergske. Häftat förlagsband. 40 sid. Fotoillustrerad. 100:-

804Norrman Hans. Den utsatta familjen : liv, arbete och samlevnad i olika nordiska miljöer under de senaste tvåhundra åren, en antologi från Familjehistoriska projektet vid Historiska institutionen. Kristianstad 1983. LTs förlag. 256 s. Ill. 140:-

805Norstedt & Söner P.A. Läsning för härens och flottans manskap. Stockholm 1910. Andra utgåvan. 558 sid. Halvläder band. Beige rygg med rött titelfält och guldtext. 300:-

806Nylén Anna-Maja Folkligt dräktskick i västra Vingåker och Österåker. Lund 1947. Nordiska Museet. Häftad. 4:o. 261 s. + (3). Ill. med textillustrationer och fotografier i s/v samt färgplanscher. 350:-Nordiska Museets Handlingar: 27. Från STF's bibliotek. Stämpel på titelsidan.

807Nyman Magnus. Upplysningens spegel. Götheborgs Allehanda om Frankrike och världen 1774-1789. Norge 1994. Atlantis. Klotband med skyddsomslag. 269 s. 125:-

808Nyström Barthold. Beskrifning om Swenska hemman och Lägenheter. Stockholm 1784. Pet. Hesselberg. Första upplaga. i samtida halvläderband med fem upphöjda bind. (20x17 cm.) (4)+160 sid. Lätt lagerfläckad samt en namnteckning på titelsidan. Hörnen lätt kantstötta. 650:-

809Nyström J.E. Biblisk Ordbok för Hemmet och Skolan. Med 7 kartor och 244 afbildningar. Stockholm 1868. P. Palmqvists Förlag. Halvläderband med blindpressade pärmar. Gulddekorerad rygg. 8:o. (4) + 492 sid. 7 graverade kartor och 244 träsnitt. 500:-Lätt slitet band. Namnteckning på insida pärm. Svag vattenfläck på yttre marginalen från sid 1-32.

810Näsström Gustaf. Forna dagars Sverige. Stockholm 1941. Bonniers Förlag. STF's halvklot biblioteksband med marmorerade pärmar. 380 s. Bägge omslagen medbundna. Rikt illustrerad i s/v. 225:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

811--- Forna dagars Sverige. II. Kulturhistorisk bilderbok om Vasatid och Karolinsk tid. Stockholm 1948. Albert Bonniers Förlag. 4:o. Halvläderband med marmorerade inre och yttre pärmar. Gulddekorerad rygg med 2 stora upphöjda bind. Rött övre snitt. Med bägge omslagen medbundna. 360 sid. S/v ills. 250:-Blekt rygg.

812Ohlmarks Åke. Boken om Gamla stan. En jubileumsskrift. Stockholm 1953. Förlagsaktiebolaget Boken. Förlagets dekorerade bruna klotband. 648 s. + utvikbar karta över Gamla stan i färg. 1000:-Medverkande Oscar Wieselgren samt Vera Siöcrona.

813--- Resa till Egyptens gudar. Karlskrona 1963. Termac. Ryggklot med skyddsomslag. 248 s. Ill. 180:-Med tillskrift av Åke Ohlmarks på försättsbladet.

814Ohlmarks Åke (red). Eddans guda sånger. Uppsala 1948. Gebers. 318 s. 100:-

815Olán Eskil. Bohus fästning och Kungälvs stad. Kort historik samt vägledning för turister. Uddevalla 1923. Aktiebolaget Seelig & C:o. Dekorerat häft. 76 s. + utvikskarta. Rikligt illustrerad i s/v. 100:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

816Olofsson Sven Ingemar. Carl X Gustaf. Hertigen-tronföljaren. Stockholm 1961. P. A. Norstedt & Söners förlag. Förlagets ryggklotband med främre omslaget medbundet. 329 s. och 6 dubbelsidiga sv/v planschblad. 150:-Gott antikvariskt skick.

817Olsson Henry Banbrytare och stigfinnare Sthlm. 1984. P.A. Nordstedt & Söner. 186 s. Ills. Pappbd. Skyddsomslag. 75:-Ett knippe svenska porträttskisser.

818Olsson Jan Olof. Generaler och likställda. Stockholm 1970. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 257 s. 250:-

819Olsson Martin. Red. Stockholms Slotts Historia. 1:a, vol. Det Gamla Slottet. 2:a del. Det Tessinska Slottet. 3:e del. Från Fredrik I till Gustaf V. Stockholm 1940-41. P.A. Norstedt & Söners. I - III. Stor 4:o. Ljusblåa halvfranska band med 5 upphöjda bind samt marmorerade pärmar och fösättsblad. Del I: (10) + 343 s. Del II: (1) + 285 s. Del III: 337 s. + (2). Vackert illustrerade. 2200:-Vackert set. Hedersgåva!

820Onions. Editor. Shakespeare's England. An Account of the Life & Manners of his Age. I-II. Oxford 1926. Clarendon Press. Publishers cloth with rich gold decoration. I-II pp. + Frontispiece + III-XXIV. + 546 s. + (2). : I-II + Frontispiece + III-X + (2) + 610 s. + (2). Illustrated with plates and textillustrations in b/w. 500:-Worn by age, small damage to back.

821Orieux Jean. Talleyrand ou le sphinx incompris. Saint-Amand 1970. Flammarion (Paris). Reliure d'éditeur en toile rouge avec jacquet protectif plastic. 200:-

822Osborn Henry Fairfield. Man rises to Parnassus. Princeton University Press 1927. 217 pp. b/w ill. Publisher's winered cloth. Front and spine with gold text. First edition. 150:-

823Ott Estrid. Med Finlands lottor i fält. Helsingfors 1940. Medéns Förlags Aktiebolag. Häftad. 8:o. 173 sid. S/v ills. I stort sett osprättad. 100:-Skada i foten. Skada i kapitäl. Ryggen har nästan släppt i bindet.

824Ovidius Konsten att älska. stockholm 1925 Bonniers. Guldekorerat halfranskt band. 4:o. 132 sid. (ii). Illustrerad med koppartryck efter originalteckningar av Yngve berg. Översatt från latinet av Elias Janzon. 500:-Skadad å övre kapitäl.

825Oxenstierna Eric. Järnålder Guldålder. Stockholm 1959. Bokförlaget Natur och Kultur. Förlagets illustrerade häftade band. 241 s. Med 108 planscher, därav 4 färgplanscher. 100:-Omslaget något nött.

826--- Så levde vikingarna. Stockholm 1959. Forum. Ryggklot med skyddsomslag. 4:o. 256 s. Illustrerad i färg och s/v. 220:-

827Ozment Steven. Borgmästarens dotter. En skandal i en tysk stad på 1500-talet. Finland 1998. Natur & Kultur. Klotband med skyddsomslag. 262 s. 150:-

828Paderewski. Schümmer. Convention entre la Pologne et la Ville libre de Danzig Paris 1920. Pampl. 4:0. 24 pp. The official peace treaty negotiated by the allies in Versaille, considering the separation of Danzig from Germany. With all 40 articles. 500:-a bit worne by age.

829Palmblad W.F. Lärobok i Geografien, för Elemntarläroverk Örebro 1861 N.M.Lindh. Elfte uppl. Samtida halvfransktbd. 352 sid inkls. Reg. Smutstitel saknas. 450:-Ånyo översedd av IV. U Sörensson

830Palmer Alan (red). Optimismens Tidevarv. Historiens Milstolpar 1803-1896. Vol V. Malmö 1971. Bernces Förlag. 4:o. Rött klotband med skyddsomslag. 160 sid. Rikligt färg och s/v ills. 175:-Gott skick.

831Palmer R.R. A history of the modern world. New York 1956. Knopf. Publishers cloth. with dust-cover. 945 pp. XXVI. Illustrated. 125:-Gott skick.

832Palmgren Yngve. E.M. Remarque och det stortyska riket. Sthlm 1986. Författarens bokmaskin. 150 sid. 70:-

833Pama-Brouwer F. Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van Wapens. Uitgeverij Arti. Alkmar. No year of printing. (ca.1950). Hardcover, 63 pp. Illustrated with Crest´s in b/w, and color on most every page. Illstr. Dustcover. With ownerstamp. 300:-Good condition

834Panstwowy Instytut Sztuki. Drzi Gnieznienskie. Dokumentacja Fotograficzna. Wroclaw 1956. Yellow gloth binding. 153 b/w ill. Written in Polish. 120:-

835Paulini L. Gothi., Paulinus Laurentius Gothus. Ethicae Christianea praxis generalis, de Poenitentia. Strängnäs 1625. Olof Olofsson. Samtida helläderband, en fals spräckt. XXII, 457 s. samt register. 6000:-Ett av de första Strängnäs trycken. Titelbladet restaurerat.

836Pedersen Olof. Medeltidens världsbild. Astronomi och kultur under medeltiden. Karlshamn 1982. Doxa. 91 s. Ill. 100:-

837Peringskiöld Johan. En Book af Menniskiones Slächt och Jesu Christi Börd eller Biblisk Slächt-Register Från Adam, til Iesu Christi heliga Moder Jungfru Maria, och hennes trolåfwade Man Ioseph; Med the förnämsta, Hufwud-Slächters Grenar. Efter then Heliga Skrift och lärda Mäns Böcker Sammansatt af Kongl. Secreteraren och Antiquarien Johan Peringskiöld. Tryckt i Stockholm af Kongl. Antiquitets Archivi Boktryckaren Olof Enaeus, och af Jul. G. Matth: på thet 1713 Åhret efter Christi Födelse, fullbordat. Stockholm 1713. Olof Enaeus. Senare halvfranskt band med röda snitt. Folio. (6) + 210 s. Rikt ill. med träsnitt, bilder och vignetter samt anfanger. Även fyra stora graverade planscher samt graverad titelsida. 4000:-Fin och ren inlaga. Bandet slitet i kanterna. Två av planscherna skurna för mycket i högermarginalen. En reparerad i övre hörnet med förlust. En plansch med förlust i övre hörnet, ej reparerat. Vissa sidor lösa, dock är boken komplett.

838Petersen N.M. Nordisk mytologi. Föreläsningar af N.M. Petersen. Öfversättning från orginalets andra upplaga af E. hildebrand. Med afbildningar efter framstående konstverk tecknade af C.S. Hallbeck. I-IV. Stockholm 1868-1869. Ebeling & Comp. Dekorerat häft. I: 96 s. + III planscher. II: 97-192 s. + IV-VI planscher. III: 193-288 s. + VII-IX. IV: 289-372 s. + XXIV + X-XII planscher. 900:-Oskurna, gott skick.

839Petreio Petro. Een kort och nyttigh Chröica om alla Swerikis och Göthis konungar/ som hafwa både in och vthrijkis regerar ifrån Konung Magogh in til nuvarande högloflig konung Gustaf Adolph. Så och om the Amazoniske Qwinnors bedref, hwar the haffva bodt och regerar, hwadan the äre uthgångne och huru länge theras Reges mente warade: Sampt en oration som hållen år uthi Basel, aff D. Mile Eavaldi Erchiebisto i Ubsala, om Gotha och Swea manliga gärningar. Korteligen uthi tree böter författat arifwin, och nu på nytt förbättrat och uthgången. Stockholm 1614. Tryckt hoos Ignatium. Samtida halvläderbd. Illustrerad titelsida + (6) + 180 + 2 handskrivna sidor. 2000:-Sid 7/8, 39/40 och de sista 8 sidorna saknas. Sid 39/40 och 181/182 är ersatta av handskrivna sidor.

840Pflugk-Harttung J. von. Weltgeschichte. Die Entwicklung der Menschheit in Staat und Gesellschaft, in Kultur und Geistessleben. I-III. + Die grossen kulturkreise der Menschheit, Atlas. [Gruppe II - Neuere Seit. 1500-1650, 1650-1815, Seit 1815]. Berlin 1907. Ullstein & Co. Publishers white cloth with decorations in black and gold, black edges. (20) + 629 pp. + (23). : (20) + 643 pp. + (21). : (20) + 625 pp. + (23). and Die grossen kulturkreise der menschheit, Atlas zu Lamprecht: Europäische expansion 8 karten mit erklärenden deckblättern. Richly illustrated with both plates in color and b/w as well as color photographs, fold-out maps and illustrations throughout the text. 2000:-Good condition.

841Piggott Stuart. red. Kulturens gryning. Bonniers illustrerade kulturhistoria. Stockholm 1961. Albert Bonniers Förlag. Stor 4:0. Orange halvläderband. 404 s. Rikligt färg och s/v ill. 250:-Lite kantstött.

842Platen Gustaf von mfl. Gustaf VI Adolf. Den stora bildberättelsen om kungen. Nacka 1973 Semic. 4:o. Förlagets hårdpappband. 160 sidor. Rikligt illustrerad. 125:-

843Plutarch (Plutarcho Cheronese) Opuscoli Morali di Plutarcho Cheronese. Filosofo & Historico notabilissimo, etc. Venice 1625. Two Volumes. Translation to Italian by Sig. Marc Antonio Gandino. First vol: titlepage, 3 pp. preface, 11 pp. index, pp. 1- 376. Second vol: titlepage, 19 pp. index, pp. 1-398. Old half pargement bd. with brown leather label with gilt letters. Good condition! Rare! 5000:-Some worm holes on beginning pages. Otherwise in good condition. This copy miss the two plates/Tabula.

844Polybius., Sallustius., Thukydides. Bibliothek af Grekiske och Romerske prosaister i Svensk Öfversättning. I-V vol. (2;a,4;e;7;e;10;e bandet i serien). Stockholm 1831-34. Hjerta. 12:o. Samtida guldornamenterade halvläderband med marmorerade pärmar. 596s.+506s.+258s.+471s.+320s. Svensk översättning från grekiskan av P.J. Emanuelsson. 1000:-Fläck 3x0,5 cm å övre ryggen på Thukydides del I.

845Pontoppidan Erich. Origines Hafnienses Eller Den kongelige Residens-Stad Kjöbenhavn, Forestillet i sin Oprindelige Tilstand, Fra de aeldste Tider af, indtil dette Seculi Begyndelse... Genudgivet med en efterskrift af Sv. Cedergren Bech. Danmark Rosenkilde og Bagger 1973. Vackert halvläderband. Rikt gulddekorerad rygg med titeletikett i rött läder och guldtext. Övre stänkt snitt. (34) 512 s. (12). Flertalet utvikbara planscher och illustrationer. 750:-Fint skick.

846Popoff Haralan. Det var på Stalins tid. 13 år i fängelse. Stockholm 1965 Slaviska missionen. häftat förlagsband. 297 sid. Illustrerad. 150:-

847Poulsen Vagn. Fidias. Stockholm 1949. PA Nordstedt. Grått halvklot med blå pärmar. 111 sid. S/v ill. Översatt från danska av Arvid Andrén. 200:-

848Pradt. de Tiden och cabinetterna, en blick på rörelserna i den politiska verlden under de tvänne sist förflutna åren, från congressen i Aachen till congressen i Laybach. Stockholm 1821. Zacharias Haeggström. Halvfranskt band med dekorerad rygg. (XXV),240 s. 300:-Lätt slitna falsar.

849Prescott W. H. Mexikos eröfring. Stockholm 1863. Klot band. 637 s. 450:-

850--- Spaniens historia under Ferdinand och Isabella. Stockholm 1859. Adolf Bonniers. 2 delar i 1 band. Halvläderband. Marmorerade snitt. Gulddekorerad rygg med 4 lätt upphöjda bind. 447 s. 1 s/v träsnitt porträtt. Historiskt Bibliotek. Europeiska Staternas och Folkens Historia. Tredje Serien. 350:-Främre pärmen lös. Andra falsen sliten.

851Presseabteilung der botschaft der UdSSR. Entschliessung des Zwanzigsten Parteitages der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zum Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU, Bonn. 1956. Botschaft der UdSSR. Papierheft. 28 Seiten. Die berühmte Parteitag wo Chrustschow seine Abmachung mit Stalin durchgeführt hat. (Chrustschows famous stand against Stalinism.) 100:-Beilage;Nachrichten aus der Sowjetunion 4 Seiten.

852Priestley J. B. The English. England 1973. Heinemann.4:0. Clothbd. with dustwrapper. 256 pp. Ills. 220:-

853Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and social sciences. 1994. 43. 4. 369-432. Estonian Academy of Sciences. 369-432 pp. + XXX plates. Illustrated in the text with maps, plans, elevations and drawings, some foldout, plus photographs on separate plates. 110:-Text in russian, estonian, english and german.

854 Professor C. Furcht Gellerts Lefwerne. Stockholm 1779. Tryck hos Johan A. Carlbohm. Gråkappa, oskuren. 174 s. 250:-Ryggen saknas.

855 Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm år 1818. Stockholm 1818. 3:dje bandet, rörande februari. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg. 656 s. 300:-

856 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834. Stockholm 1834. Sjunde bandet. 8:o. pp 1-906. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

857 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834. Fjerde Bandet. Stockholm 1834. Tryckt hos B.M. Bredberg. 8:o. Gråkappa. 1123 sid. Oskuren. 200:-

858 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834-35. Stockholm 1835. Ninode bandet. 8:o. pp 1-1156. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

859 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834-35. Stockholm 1835. Tionde bandet. 8:o. pp 1-493. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

860 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1844. Stockholm 1844. Första bandet. 8:o. pp 1-702. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

861Pufendorf Samuel., Pufendorfi Samuelis. Commentariorum de Rebus Suecicis libri XXVI. Ab expeditione Gustavi Adolfi Regis in Germaniam ab abdicationem usque Christinae. Editio altera emendatior. Frankfurt / Francofurti 1705. Friderici Knochii. 2:o. Contemporary leather with gold decorated spine and 6 elevated bindings. Red edges. (2) blank. + (2) engraved titel-page. + (2) titel-page with engraved vignette. + (2) portrait of Samuel Pufendorf. + (14) + 1064 pp. + (22) index. + (2) blank. 3000:-A complete second edition with both engraved titel-page and portrait of Pufendorf. The interior is in very fine condition, looks almost like printed yesterday. The boards is worn and got worn edges, no head or tail to spine and damaged front hinge. All this is only cosmetic damages since the bindings is very good. A perfect object for a re-back since the interior and bindings is almost like new.

862Pynchon Thomas. Mason & Dixon. Sverige 2001. Bonniers. Förlagsband med skyddsomslag. 779 s. 300:-

863Quennerstedt Aug. Carl XII:s Lefnad. Förra och Senare Delen. Stockholm 1916. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Original häften inbundna i ett halvläderband med marmorerade pärmar. Rikt gulddekorerad rygg med fyra upphöjda bind. Marmorerade snitt. Marmorerade inre pärmar. 212 + 228 sid. 400:-Lätt blekt rygg. Annars i gott skick.

864Quensel Alice. Sveriges kyrkor. Stockholm. Jakobs kyrka. Församlingshistoria. Band IV, häfte 1. Stockholm 1928. Svenska bokhandelscentralen AB. Limhäftad. 222 s. Illustrerad. 200:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

865Qvarsell Roger (red)., Sandin Bengt (red). Den mångfaldiga historien. Tio historiker om forskningen inför framtiden. Falun 2000. Historisk Media. 8:o. Förlagskartonage. 233 sid. ISBN: 91-88930-91-2. 150:-Gott skick.

866Rabenius Lars Georg. Lärobok i svenska kameral-lagfarenheten. Försök. Örebro 1832. N.M. Lindh. Andra upplagan. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar. (6) + VII + (3) + 502 s. + 3 tabeller varav en utvikbar + (20) register. + (62) blanka blad. 300:-I registersidan H-K så är det ett hål, 5x15 mm, stående över 6 rader. Eftersättsbladet saknas. Bandet nött av ålder samt med mindre kapitälskada.

867Rabenius Olof. Stockholms Borgarskola under hundra år 1836-1936. Uppsala 1936. Almqvist & Wiksell. Häftad. Stor 8:o. 231 sid. S/v ills. 100:-Gott skick.

868Radziwill Prinsessan Catherine. Minnen ur mitt lif. Anteckningar från flera europeiska hof och hufvudstäder. Stockholm 1905. Wahlström & Widstrand. Rött halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind. 8:o. 296 sid. 200:-Lätt slitna falsar. Namnstämpel och namnteckning på smutstitelbladet.

869Ragghianti, Carlo Ludovico (red) British Museum London. Italien 1968. Allhems förlag. Klotband med skyddsomslag, 4:o. 172 s. Rikt ill. 200:-"Världens stora museer"

870Rajamaa Ruth. Systrarnas verksamhet, undervisning och uppfostran i Vadstena kloster 1384-1595. Edsbruk 1992. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. (XII), 281 s. 125:-Gott skick.

871Ramsey L. G. G. Antique English Furniture. London 1961. The Connoisseur. Publishers cloth with dustjacket. (2) + plate + 192 pp. Richly illustrated with drawings and photographs in b/w. 150:-The Connoisseur new guide to. Dustjacket damaged.

872Ramsing H.U. Kobenhavns Historie og Topografi i Middelalderen I-III. Kodenhavn 1940. Ejnar Munksgaards Forlag. Tre delar i tre volymer. Marmorerade halvfranska band. Vol I: 309 s. Vol 11: 287 s. Vol III: 243 s. + 8 s. kartor. Rikligt illustrerade. 1500:-

873Rausching Hermann. Gespräche mit Hitler. Europa Verlag New York. 1940. First edition. Publishers clothbd. 272 pp. 900:-Erste Ausgabe. Exlibris from Amb. Ragnar Kumlien. Former Swedish Amb, in USA. Fine condition.

874Rehnberg Mats. red. Sverige i fest och glädje. Stockholm 1948. Wahlström & Widstrand. Dekorerat häft. 4:o. 256 s. Rikt illustrerad. 125:-Osprättad. Liten reva i omslaget nära kapitälet.

875Renland R-d. biografiska teckningar af vår tids största fältherrar och namnkunnigaste statsmän. Sthlm. 1811. Marquardska tr. 8:o. gulddek. samtida halvfranskt band.(iii) 348 sid. Enligt förordet till största delen en övers. från Carl Stein´s Cabinett d. biographischen Gemählden d. merkwürdigsten Personen aus d. neuesten Zeitgesichte, Berlin 1810. 600:-

876Retzius Gustaf. Bilder från Nilens land. Stockholm 1891. Adolf Bonnier. Förlagets dekorerade originalklot. 374 s. + (2). Rikt illustrerad med både mindre textillustrationer, vignettbilder och helsidesillustrationer. 600:-"Skizzer och uppsatser af Gustaf Retzius. I."

877Reuchlin H. Italiens historia från de regerande dynastiernas grundläggande till närvarande tid. Stockholm 1859-62. Bonniers. 3 delar i 2 volym. Samtida halvläder band. gulddekorerade ryggar. 409, 402, 279 s. 400:-Översättn. av Gustaf Thomée. gott skick.

878Reutersvärd Oscar. Kärleksriter och straffdomar i egyptiska myter/Ritual Love-Making and Punishment in Egyptian Myths. Lund 1975. Sellem. 4:o. Häftat förlagsband. (8), 60 sid. (30 uppslag med text samt illustrationer. Publishers paper-binding. With 30 full-page illustrations. 300:-Sällsynt. En genomgång av fallos och självalstringskulten inom den egyptiska mytologin. Rare. Gods "masturbating hand" as seen in the egyptian mythology.

879Rhyzelii Andreae Ol., Rhyzelius Andreas Olavi. Episcoposcopia Sviogothica, eller ett SweaGöthisk Sticht- och Biskops-Chrönika, Om alla Swea- och GöthaRikets Sticht och Biskopar, ifrå början, in til närwarande tid; Bestående af twå Delar. Med några anmerkningar Och fullkomligt Register. Linköping 1752. Gabriel Biörckegren, Linköpings Läns och Stichts Boktryckare. Halvfranskt band med nya pärmar, gammal rygg. (2) gammalt försättsblad + graverad frontespis + titelsida i rött och svart + (23) + 1-360 s. + 1-170 s. + (1) errata + (1) blank + (2) gammalt eftersättsblad. Ill. med dels graverad frontespis samt anfanger och slut-vignetter i träsnitt. 1200:-Boken restaurerad med nya pärmsidor med den gamla ryggen intakt. Inlagan hel och ren. Inga lagerfläckar dock tidvis bruntonad. Finns ett ex, till i sämre skick för 900:-

880Ringgren. Ström. Religionerna i historia och nutid. Stockholm 1964. Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag. Tredje, översedda upplagan. Förlagets purpurfärgade klotband (med titelfält) med främre omslaget medbundet. 492 sid. 175:-

881Ritchie Leitch. Windsor Castle and Its Environs. London 1840. Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans. Original green cloth with golddecorated front board and gilt edges. VIII + 274 pp. Illustrated with 15 engravings made after the original drawings by the first artist. 2200:-Heath's Picturesque Annual 1840.

882Robert Henri. Franska krigargestalter. Stockholm 1928. Skoglunds bokförlag. Marmorerat halvfranskt band med 5 upphöjda bind. 214 s. Illustrerad. 150:-

883Roberts Michael. Sverige under frihetstiden 1719-1772. Falun 1995. Tiden. Klotband med skyddsomslag. 352 s. 175:-Fint skick.

884Rodendahl Ph. Jakob Danielsen. Kalälek amïssor. En grönländsk målare. Godthåb 1957. Det gronlandske Förlag. 4:0. Ryggklotband. 84 sid, + 8 helsides färgplanscher samt 2 kartor. Limiterad upplaga: 3000 ex. 400:-Bifogat häfte 32 sid. Limiterad upplaga: 3000 ex.

885Rodocanachi E. Tre furstehov i Vatikanen under Renässansen. Stockholm 1929. Wahlström & Widstrand. Klotband. 447 s. + 4 utvikbara blad med släktled. 100:-

886Rogberg Carl., Schinkel B von. Minnen ur Sveriges och Norges historia efter år 1814. I-II. 1814-1822. (Motsvarar del IX-X i hela verket). Stockholm 1864-68. Samson & Wallin. Samtida halvfranska band. XIII + (3) + 512 s. : IX + (3) + 331 s. + (1). 250:-Banden lätt nötta av ålder. Inlagan hel och ren.

887Rollin M. Histoire Romaine depuis la fondation de Rome ete. Amsterdam 1739. J. Weltstein & G. Smith. 9 vol. 8:0. Samtida läderband med röda etiketter. 4000:-Mycket fina.

888Roos Rosalie. Rosalie Roos resa till Amerika 1851-55. Uppsala 1969. Alqvist & Wiksell. Klotband med skyddsomslag. 236 s. 60:-

889Roosval Albin. Mörner Birger mfl. Saisonen. magasin för konst, nyheter och mode. I:a årgången 1916 komplett nr. 1 - 17-18. Stockholm 1916. Saisonen. 4:o. Blomsterdekorerat klotband med förgylld titeletikett. 496 sid. Rikligt illustrerad med annonser, fotografier, mm i s/v. 800:-Sällsynt. Sid 479-482 är nästan lösa bindet. Nött i kapitäl och fot. Inlagan lite lös i bindet.

890Rosell Ingrid. Sveriges kyrkor. Uppland. Åsunda härad, södra delen. Svinnegarns, Enköpings-näs och Teda kyrkor. Band XI, häfte 1. Stockholm 1966. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad med skyddsomslag. 207 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

891Rosen Eric von. Trolltiven. Stockholm 1960. Nordisk Rotogravyr. Klotband med dekorerat skyddsomslag. 135 s. Anteckningar och bilder från Tiveden. 125:-

892Rosén Johan. Varbergs historia. Författad och offentliggjord i Götheborgska magasinet 1759. Lund 1923. C. W. K. Gleerups förlag. Dekorerat häft. 134 sw. + (2) + (III) planscher varav 2 utvikbara. 150:-Svenska bygder i äldre beskrivningar. Med anmärkningar och register. Utgivna av Jöran Sahlgren. Halland II. Rosén: Varbergs historia. Ursprungligen från STF's bibliotek.

893[Rosenkilde Adolf Marius] Anders Tikjöb eller en Jutländsk klockares besök i Köpenhamn. Upsala 1863. Esaias Edquist. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar. (2) + 129 s. + (1). 100:-Lätt fläckad. Stämplad exlibris på insida pärm.

894Rossier Edmond. Drottningprofiler. Stockholm 1919. W&W. Klotband. 233 s. 70:-

895Rotteck Karl von. Nytt Läse=Bibliothek. Historiska Afdelningen. Allmän Historia från de äldsta urkunder, till närvarande tid. I-IX. Stockholm 1836-1837. Tryck hos L.J. Hierta. 12:o. 9 delar i 10 band. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Turquosa snitt. Gulddekorerade ryggar. 498 s + XIII + utvikbar plansch ; 520 s + XIII + utvikbar plansch ; 243 s + VII + 33 s ; 450 s + VIII + utvikbar plansch ; 527 + XI + utvikbar plansch ; 386 s + X + 42 s + utvikbar plansch ; 511 + XI + utvikbar plansch ; 583 + XI + utvikbar plansch ; 464 s + X ; s 465-742 + VI + 82 s + 2 utvikbara planscher. 750:-Ryggarnas guldtext är delvis borta.

896Rovigo, Hertigen av. Utdrag ur Hertigens af Rovigo memoirer rörande Katastrofen med Hertigen af Enghien (Pärmtitel: Katastrofen med...) Stockholm 1823, tryckt i Ecksteinska tryckeriet. 8:o, senare (grönt) konstläderbd (Nils Hellman, Sthlm). 89 s. Ex libris. 250:-Gott skick.

897Rowse A. L. The spirit of english history. + Englands historia i sammandrag. Stockholm 1944-1945. Ljus förlag. Brown halfleather with sprinkled boards and golddecorated back. 1-150 pp. + (2) + 1-210 s. + (2). All four wrappers included. 550:-Excellent condition. Two books in one, the english and the swedish translation.

898Rudbeck T.. Rese-Bilder, samlade i Tyskland år 1839. Stockholm 1841. Hjerta. Samtida ngt, slitet halvfranskt band med marmorerade pärmar. (8), 200 sid. En resa genom ett Tyskland mellan häst och ånga. Från Berlin via Dresden, Bayern, Frankfurt, Köln och Bremen. 225:-

899Rudé George. Det revolutionära Europa 1783-1815. Malmö 1967. Bokförlaget Aldus / Bonniers. Pocket. 314, (6) s. 80:-

900Rühs Fr. Svea Rikes historia från de äldsta tider till Konung Carl XII:s död. 1-5 [bundet i 4 band]. Stockholm 1823-1825. E.A. Ortman. Zacharias Haeggström. Samtida orangea halvklot med marmorerade pärmar. XX + 364 s. + (2) + 352 s. : (2) + 574 s. samt utvikbar plansch över släkten Sture. : 707 s. + (1). : 621 s. + (1). 1700:-Ryggen skadad och saknas delvis på band I, övriga ryggar lätt slitna. Bindningen och inlagan dock hel.

901Rydberg Sven. Unesco. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1949. Utrikespolitiska institutet. 100:-Gott skick.

902Rydfors Aron. Svensk Medeltidens Rim-Krönikor. Stockholm 1925. AB Magnus Bergvalls Bokförlag. 2 vol. Förlagets imiterade halvpergamentband med guld illustration på främre pärmar. 295 + 239 sid. 200:-

903--- Sveriges Historia 1859-1900 Stockholm 1909. P.A Nordstedt & Söner. Liten 4:o. Halvfranskt band. I-II, 320 s. Rikligt med illustrationer löpande i texten. 575:-

904Rydh Hanna. Kring Medelhavets stränder. Forntid och nutid. Stockholm 1928. Natur och Kultur. 237 s. Ill. samt s/v fotoill. 70:-

905Sager Leo. Bismarck, Alexander II och Gortjakov. Stockholm 1950. Norstedts. Häftad. 107 s. Ill. med planscher i s/v. 100:-

906Sahlberg Gardar. Mera makt åt kungen, revolutionsförsöket 1756. Stockholm 1976. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 246 s. Ill. 85:-Skyddsomslaget med lätt skada.

907Sahlström K.E. Gudhems härads fornminnen. Skövde 1932. Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag. Häft. Stor 8:o. 291 s. + karta i ficka. 1:o. Ill. i s/v. 250:-Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie N:r 3.

908Saintine X. B. Le Chemin Des Écoliers Promenade De Paris A Marly-Le-Roy En Suivant Les Bords Du Rhin. Avec 450 Vignettes De G. Doré, Foster, etc. Paris 1861. Librairie De L. Hachette Et C. Contemporary publisher's red golddecorated spine leather binding with blind stamped cloth boards. Spine wih 4 slightly elevated bindings. Gilt edges. 634 pp. Richly b/w ills. 1250:-Previous owner's handwritten dedication.

909Saint-Réal. Conjurations des Espagnols contre la République de Venise; Et des Gracques précédées de sept discours sur l'usage de l'histoire. Paris 1803. An XI. Firmin Didot. Contemporary paperbinding. 239 pp. 200:-Stamp on the title page.

910Salignac Francais. Les Avantures de Telemaque. Fils D`Ulysse Örebro 1817. Printed by N.M. Lindh. Contemporary golddecorated halfleater binding. 552 pp., (34). Romantisised episodes from the life of Odysseus son. 250:-

911Salmson A.J. Rikssalen på Gripsholms slott. Historiskt porträttgalleri af Konung Gustaf I:s samtida regenter i Lithocromi och Tontryck. Stockholm c. 1890. Salmson. Förlagets blindpressade klotband. Guldornamenteringar på främre pärmen (Blomstermönster vilket inramar titeltexten). 54 textsidor samt 27 kromolitograferade helsides plancher på europas 1500-tals regenter. (Gustav själv, Elisabeth, Henrik VIII, Maximilian, tyska kurfustar etc.) 1800:-Sällsynt. Ex Libris. Lös i bindet. Halva ryggen är lös men ligger i boken. Inlagan dock i gott skick.

912Salomonsson Carl Köping -ett bildverk om en gammal stad som blivit en modern industristad, stadd i rask utveckling. Köping 1965. Bärgsbladets tr. Halvklotband. 2:a uppl. 104 sid. Ills. 120:-

913Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Djursholm 1889-1939. Årgång 1940 Djursholm. 1940. Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. 274 sid. Ills. Skadat i ryggen. 200:-Renoverigsobjekt. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

914Samfundet för hembygdsvård Hembygden. Från stendös till stadshus. Stockholm 1936. Samfundet för hembygdsvård. Nordisk rotogravyr. Bibliofilutgåvan, arkivexemplar/100. Halvpergament med rygg och pärmdekor. 4:o. LXIII. Illustrerad med 64 monterade bilder av Boberg på ark paginerade 1-64. 500:-Denna bibliofilutgåva trycktes i 100 exemplar varav detta är ett onumrerat arkivexemplar.

915Samfundet Pro Fide & christianissmo Barnabok. Stockholm [1910]. Föreningen för Bokhandtverk. Nyutgåva, ånyo tryckt från 1780 års originalplåtar. (1, 1 blank, 2) s., (32 (16 ensidesgravyrer)) s. 500:-

916--- Barna-Bok, Hans Kongl. Höghet Kron=Prinsen i underdånighet tilägnad. Stockholm 1780. Samtida halvläderband. 62 sid. Fem gravyrer varav tre kolorerade. 1000:-

917 Samling af Historiska bref Om det Svenska regerings-Sättet i äldre och nyare tider. andra och tredje flocken. (2 vol. i en.) Sthlm 1777. Kungl. tryckeriet. gulddek. halvklotband. Senare bindning. Gunnar von Heidekens Ex Libris. (ii).Titelsida. förord 4 sid. 241 sid. 302 sid.(ii). De första tolv breven voro en brevväxling mellan två Medborgare; men all de övriga är från en och samma hand. Tidigare opublicerade arbeten. 1100:-Exlibris.

918Samuelsson Ebba. Vår Kung. Stockholm 1969. Williams Förlags AB. Blått pappband med skyddsomslag. 4:o. 55 sid. Rikligt färg och s/v ills. 60:-

919Samuelsson Kurt. Från stormakt till välfärdsstat, svensk samhällsutveckling under 300 år. En jubileumsskrift utgiven med anledning av Sveriges Riksbanks 300-åriga tillvaro. Stockholm 1968. Rabén & Sjögren. Klotband. 348 s. 150:-

920Sandberg Algot. Amerikafebern Stockholm 1912. Svenska bokförlaget. Samtida dekorerat förlagsband i klot. 607 sid. Illustrerad. 200.-

921Sandberg Johan Gustaf. Galleri af utmärkta samtida. Första heftet. Andra heftet. Stockholm 1843-44. Norstedts. Vackert marmorerat pappband med titeletikett i röd läder med guldtext på ryggen.. 142 + 167 sid. 3 + 3 litografiska porträttplanscher. 500:-Biografier av Sir R Robert, Espartero, Guizot, Lord J. Russel, O'Connell, Lamartine. Enstaka fläckar. Ex libris. Titelblad restaurerat med japanpapper.

922Sander Fredrik. Dr. Guldhornen från Gallehus i Slesvig. Stockholm 1880. P.A. Norstedts Söner. Liten 4:o. Vackert halvpergament band bundet i Ungern med marmorerade pärmar, titeletikett i läder. 98 s. 4 st. utvikbara sidor med afbildningar i träsnitt. 900:-Exlibris. Nordens yppersta fornfynd upptäckta och åter förlorade. En hedersgåva.

923--- Hvem var Sigurd Fafnersbane?. Stockholm 1883. P.A. Norstedt & Söner. Liten 4:o. Vackert halv pergament band med marmorerade pärmar titeletikett i läder, nybundet i Ungern. Illustrerade med runstenar och runskrift. 1100:-Exlibris. Ett bidrag till frågans besvarande hemtadt från runskriften å rökstenen i Östergötland. Fläckad inlaga. En hedersgåva.

924Sandström Gösta E. Tunnlar. Stockholm 1960. Hörsta förlag. Förlagets ryggklot. 103 s. + (1). Ill. i s/v. 150:-

925Saxo Grammaticus. Danmarks krønike. Oversat af Anders Sørensen Vedel trykt paa ny og tilligemed Vedels Levnet af C.F. Wegener udgivet ved Samfundet til den danske Literaturs Fremme. Kjöbenhavn 1851. 4:o. Samtida halvfranskt band. Slitna falsar. [6]+XXXIII+34+DXLVII+[31]+292+[2] sidor. Medbundet är originalutgåvans titelsida i faximil i rött och svart tryck . 1000:-Ren och fin inlaga.

926Schauwecker Franz. So war der Krieg. Berlin 1927. Frundsberg Verlag. Second edition. Publishers cloth. 4:o. (2) + 136 pp. Richly illustrated with photographs in b/w. 600:-Back bleached, small damage to head.

927Schedel Hartmann. Weltskronik, Weltescronik. Liber Cronicarum. Nürnberg 1493. Folio. Halfleather bd. with golddecorated backstrip. Facsimile of one of the worlds most famous books*. Woodcut views of all Europes greatest cities. Published in Germany 1990. ISBN: 3-935293-04-6. 5000:-Bibliophile published in 1000 copies.

928Schiller. Franska religionskriget ( Bartholomei-natten ). Stockholm 1819. Tryck i Cederborgska Boktryckeriet. Samtida marmorerat pappband. 198 s. 250:-Nött rygg.

929--- Wallenstein. Ein dramatisches gedicht. [I-II in one bind] Leipzig [ca. late 19:th century]. Philipp Reclam jun. Cloth with gilt lettering on spine. 12:o. 1-120 pp. + 1-126 pp. + (2) + 1-13 pp. + (3). 150:-

930Schiller Friedrichs von. Sämmtliche Werke. I - XII. (18 vol. + 6 suppl. Insgesamt 24 vol. in 12 Bände.) Stuttgart und Tübingen 1822 - 25. Cotta. Kleines 8:o. Goldornamentiertes Halblederbände. Marmorierte Umschläge. Mit 21 Kupfern. 18 vol. + supplement für vol. I - VI. 273 + 284 + 412 + 327 + 376 + 441 + 410 + 336 + 376 + 345 + 408 + 259 + 340 + 293 + 356 + 403 + 394 + 500 + 400 + 489 + 312 + 278 + 186 + 314 Seiten. 3500:-Mit dem schönen Schiller Portät gestochen von Höfel im ersten Band. Die anderen Titelkupferns nach J.H. Ramberg und L. Schnorr v. Carolsfeld.

931Schiller Harald (red.) Västgötaland. De vida vyernas landskap. Stockholm 1947. Aktiebolaget Svensk litteratur. 255+(2) s. m. sv/v illustrationer. 4:o. Halvskinnband med övre guldsnitt och mörk pressad dekor (små heraldiska lejon) på ryggen. 300:-Spår av fuktskada å rygg, likväl gott skick.

932Schlegel Friedrich von. Historiens Philosophi. Aderton föreläsningar, hållna i Wien, 1828, af Friedrich von Schlegel. I-II. Stockholm 1841. Tryckt hos Zacharias Haeggström. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Blåa snitt. 2 delar i 1 volym. VIII + 296 sid : 298 sid. 600:-Namnstämpel på smutstitelblad. Lätt kantstött i inre nedre hörnet av främre pärmen. Annars mycket gott skick.

933Schreiber Herman. Från Sinai till FN. En bok om de mänskliga rättighetrna. Förlagets klotband med skyddsomslag. 422 sid. Illustrerad. Stockholm 1964 Gummessons. Förlagets klotband med skyddsomslag. 422 sid. Illustrerad. 200:-

934Schroderus Eric (Olofsson Hans). Historisk relation om konung Christiens then andres medh thet namnet, fördom konungs i Danmark ,grymme tyranij, som han uthi sin regimentz tijdh uthi the try rijken, Swerige, Danmark Norje öfwat hafwer. Uthdragen och sammanhämtat uthur the danskes egen historica.... Stockholm 1644.. 8:o. 18x16,5 cm. (4) + 1-236 sid. Viktigt historiskt arbete på rim baserad på Arild Huidtfelt. Författad av Hans Olofsson, borgmästare i Lidköping samt lagman öfver Östanstång. Nu på nytt reviderad och efter poetiskt aart förbättrat. Samtida halvfranskt band. 5 upphöjda bind, titeletikett i ljust läder. Ett fåtal mindre fläckar på 3 sista bladen, två gamla namteckningar å pärmens insida 5000:-Andra upplaga

935Schröderheim Elis. Elis Schröderheim's skrifter till Konung Gustaf III:s historia. Jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Lund 1892. F. & G. Beijers förlag. Rött ryggläder med rik gulddekor å ryggen samt pärmen. Röda snitt. Frontespis + (6) + 325 s. + (1). Ill. 250:-

936Schuck., Stavenow Katalog över Gustav II Adolfs utställningnen i nordiska museets hall. 1632-1932. Stockholm. Uppsala 1932. Alqvist & Wiksell. Vackert gulddekorerat halläderband. 5 upphöjda bind på ryggen. Övre guldsnitt. 252 sid. 250:-Bibiofil uppl. nr 11/300. Med 112 planscher och supplement till katalogen (separat häfte). Försättsblad löst i bindet.

937Schück Henrik. Rom. En vandring genom seklerna. Stockholm 1912. Gebers. Liten 4:0. Klotband med främre omslag medbundet. 263 s. Ill. 185:-

938--- Rom. En vandring genom seklerna. Stockholm 1923. Hugo Gebers förlag. Två volymer. Helläderband med fem bind samt förgyllda inre denteller. Helt guldsnitt. Främre omslag medbundna. 276, 274 s. Ill 1000:-Vackra band i fint skick.

939--- Svenska akademiens dagbok 1786-1789. Stockholm 1916. Norstedt. Häftad. X + 591 s. 60:-

940--- Svenska akademiens dagbok 1786-1789. Stockholm 1916. Norstedt. Halvfranskt band. X + 591 s. Främre omslaget medbundet. 200:-

941--- Svenska Bilder. Del II. Valda Smärre Skrifter i Svensk Kulturhistoria. Stockholm 1940. Bonniers. Häftat med skyddsomslag. 309 sid. 100:-

942--- Svenska Bilder. Del V. Valda Smärre Skrifter i Svensk Kulturhistoria. Stockholm 1940. Bonniers. Häftat med skyddsomslag. 309 sid. 100:-

943--- Svenska memoarer och bref. I-II. Stockholm 1900. Bonniers. Halvläder band. VI, 238, XV, 278 s. 250:-Två delar i ett band. Öfverste Brelins anteckningar 1809-1818. J. G. Oxenstjernas, Mitt minne. Ono von Troils själfbiografi och reseantekningar i del I. Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref.

944Sedillot R. Spaningsflykt över världshistorien. Lund 1950. Fritzes. Gulddekorerat rött halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. 311 sid. Del tredje bladet från slutet borta. Texten intakt. 175:-

945Sefve Ivar. Människan och hennes föregångare. Stockholm 1944. Bokförlaget Natur och Kultur. Häftad 8:o, 160 sidor. Illustrerad i svart/vitt med teckningar och fotografier. Ex Libris. 60:-

946Ségur L. P. Historisk och politisk tafla öfver Europa, ifrån 1736 till 1796, eller Fr. Rep. år IV; innehållande historien om de märkvärdiga händelser under Konung Fredric Wilhelm II:s af Preussen regering; Jemte ett sammandrag af revolutionerne i Holland, Brabant, Pohlen och Frankrike. Stockholm 1812. Tryckt hos Henr. A. Nordström. Utgivet på densammes förlag. Halvläderband med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 256 s. 200:-Endast del 3. Namnteckning på insida pärm.

947Selling Gösta., Wallin Sigurd. Samfundet S:t Eriks årsbok 1930. Stockholm 1930. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 192 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

948Selling Gösta., Wallin Sigurd. Samfundet S:t Eriks årsbok 1931. Stockholm 1931. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 216 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

949Selling Gösta. Samfundet S:t Eriks årsbok 1932. Stockholm 1932. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 221 s. + (1) + 1-16 s. medlemsregister. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

950--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1933. Stockholm 1933. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 206 s. + (2). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

951--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1934. Stockholm 1934. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 217 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

952--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1935. Stockholm 1935. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 149 s. + (3). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

953--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1936. Stockholm 1936. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 147 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

954Shakespeare William. Shakespeares Dramatiska Arbeten. UO UÅ. (Sent 1800-tal). Vackert rött helläder band med guldtext på ryggen. Innehåller 12 pjäser med bl.a. Hamlet, Othello, Richard III, Romeo & Julia, etc. 1128 sid. S/v ills. 500:-Lätt lagerfläckad i början.

955Sick J. Fr. Nogle bidrag til Christiern den andens historie under landflygtigheden. Köpenhamn 1860. C.A.Reitzels Forlag. Helklot med pärmtitel i guld samt med blindpressade och förgyllda pärmspeglar. 4:o. (2) + Frontespis föreställande Christian II + (4) + 98 s. + (2). Illustrerad med 5 litograferade planscher samt 2 kartor varav en utvikbar. 600:-Mycket fint skick.

956Sidney Algernon. Discours sur le Gouvernement et Ambassadeur de la République d'Angleterre prés de Charles Gustave, Roi de Suéde. Tome Premier. A la Haye 1702. Chez Louïs & Henry van Dole, Marchands Libraires, dans le Pooten. Small 8:o. Contemporary leahterbd. Golddecorated spine. Marbled edges. (26) + 451 pp. 1250:-Minor damage to the head. Sligtly worn by age. Otherwise in good condition.

957Sienkiewiez Herryk. Övers. Ernst C:Son Bredberg. Que Vadis. Höganäs 1975. Bra böcker. Laminerat förlagsband. 300 s. Rikt illustrerad i s/v. 100:-Gott skick.

958Silagi. United sense of art. Stockholm 1990 Uke Art. Liten 4:o. Häftat förlagsband. 107 sid. Illustrerad. 100:-

959Silfverstolpe Carl. Kungl. Svea Livgardes fyrahundraårsjubileum. Minnesskrift. Stockholm 1927. Åhlén & Åkerlund. 89 sid. Limmhäftat pappband. Vackra s/v ill. Bibliofilupplaga. Nr 152 av 350. 110:-Framsida, baksida och rygg nötta. Rygg delvis lös.

960Siliotti Alberto. Egypt, splendours of an ancient civilization. Italien 1994. Thames and Hudson. Stor 4:0. Klotband med skyddsomslag. 290 s. Fotoill. 500:-

961Silverstolpe G. A. Läro-Bok i den allmänna verldshistoriens Chronologi, Jämte Synchronistiska Tabeller öfver Allmänna Historien, inrättade efter den Svenska Historiens Hufvud-Tidehvarf. Stockholm 1805. Anders J. Nordström. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar. (2) + 157 s. 400:-Kantstött.

962Silverstolpe G.A. Almänn Geographie; Med de efter sista freden skedda förändringar. Stockholm 1806 Ander F.Nordström Tr. Samtida halvfranskbd. 495 s. Inkls. Reg. Slitet band. 650:-

963Sincerus Alexius. Der wolbestehende Becker. GDR 1982. Editio Leipzig. Publishers decorated back pargementbinding with slip-case . (18), 426 pp. + Reg. + 54 pp. (Comments). 500:-Mit einem Nachwort von Eva Beck. Fine condition.

964Siökrona Vera. Mitt Gamla stan. fotografier Karin Hallert. Stockholm 1967. Natur & Kultur. Andra upplagan. örlagsklot med skyddsomslag. 94 sid. Fotoillustrerad. 125:-

965--- Mitt Gamla stan. fotografier Karin Hallert. Stockholm 1967. Natur & Kultur. Andra upplagan. örlagsklot med skyddsomslag. 94 sid. Fotoillustrerad. 125:-

966Sjöberg Ake G. Det stora myrodlingsförsöket. Visby 1975. Barry Press Förlags. Häfte. S 87-112. 20:-Särtryck unr Gotländska studier 4, 1975.

967Sjöberg Sven. mera om...Frihetstidens Sverige. Stockholm 1962. Läromedelsförlaget. Förlagsband. 72 s. Ill. 50:-

968Sjögren Otto. Det nittonde århundradets historia. Stockholm 1891. Fritze's. Ryggläder band med vackert dekorerade klotpärmar. 2 volymer. XII, 450, VIII, 636 s. Ill. 350:-Vackra band.

969--- Historisk Läsebok för skolan och hemmet. Senare delen. Nya tiden. Stockholm, 1893, P.A. Nordstedts & Söner. 8:o, ryggklot band m. dekorationer. 356 sid. s/v illustrationer löpande i texten. 125:-3:e upplagan. Exlibris. Slitna pärmkanter.

970SJÖQVIST, ERIK. Sicily and the Greeks. Michigan 1973 By the univ. of Michigan. Publisher clothbd. with cover. 90 pp. ISBN: 0-472-08795-9. 150:-Good condition.

971Sjöstrand Albert. Eksjö stad. En minnesskrift vid 500-årsjubileet 1938. Stockholm 1938. Generalstabens litografiska anstalt. Häft. 4:o. 120 s. Rikt illustrerad i s/v. 250:-

972 Skandinaviska student-tåget 1856 (Omslagets och ryggens titel: Det nordiska student-mötet 1856). Stockholm (tryckt:) 1856, Albert Bonniers förlag. 8:o. Nutida hfrbd m. medbundna omslag. 216 s. m. 14 s/v ill. och förteckn. över deltagarna. 650:-Hyggligt skick

973Smythe David Mynders. Madame de Pompadour. Kunglig älskarinna. Vänersborg 1954. Bokförlaget Gothia. Ryggklotband. 303 s. Illustr. 110:-

974 Småländska Archifvet. 3:e Delen. Brev och handlingar rörande Smålands Historia. Wexjö 1874. C. G. Södergrens Bokhandel. Häftad, omslaget tryckt på Smålandspostens boktryckeri 1887. (1), 1 - 184 s. Främre omslag löst. 1000:-Sökt. Sällan förekommande.

975 Småländska Archifvet. Andra delen. Bref och Handlingar rörande till Smålands Historia. Wexjö 1864-1869. C.G. Södergrens Bokhandel. Häftad (gråkappa). (2), 482 s. Osprättad. . 1200:-Sökt Sällan förekommande.

976 Smärre valda biografier öfver några ryktbara personer i Frankrike under Napoleons tidehvarf. Två häften i ett band. Stockholm 1827. Nestius. Samtida halvfransk band. Guldornamenterad rygg med röda och gula titeletiketter. Marmorerade pärmar. (2), 159, (1), 173 sid. 300:-Samtida biografier över fältherrarna Ney, Oudinot, Brune, över Chateaubriand, Foché, David, fru de Genlis mfl. Text och pappersförlust I:57 sid(15 x 4 cm.) Hörnen nötta.

977 Solemnitetsfesten, som föreföllo i Kongl. Recidence Staden Stockholm, åren 1771 och 1772. Stockholm 1771-72. Kartonnagebd. Folio.(28x44cm) 11 av 18 planscher. (boken innehåller 24 blad) Likprocessionens ordning vid Adolf Fredriks begravning, ritning av Riddarholmskyrkan m gustavianska gravkoret, Dekorerade pelare i Storkyrkan i samband med Gustav III:s kröning, sorgedek. vid Adolf Fredriks gravsättning, mfl. 2000:-Samtliga plancher är kopparstuckna.

978Sommer Johan Gottfried. Bibliothek i Populär Naturkunnighet. Del I. Naturmålningar ur Speciella Physiken. Häfte I-IV. Stockholm 1837-1838. Zacharias Haeggström. 4 delar i 2 band. Gulddekorerade halvfranska band. Marmorerade pärmar. 408 + 386 + 309 + 288 sid. Samt 2 utvikbara gravyrer. 1500:-Sällsynt. Lätt skada på övre kapitäl. Band I.

979--- Bibliothek i populär naturkunnighet. Naturmålningar ur Speciella Physiken I-IV. Stockholm 1837-38. Zacharias Haeggström. 4 samtida guldornamenterade svarta halvfranska band. Marmorerade pärmar. 408 + 386 + 309 + 288 sid. Med 3 utvikbara gravyrer. 1500:-Lös sida. I:234. Banden ngt. nötta.

980Soukup Richard Dr. Lueger und sein Wien. Wien 1953. Intern. Werbegesellschaft. Dek. Clothbd. 320 pp. incl. Index Illustrations in b/w. 250:-Ein volksbuch um den grossen bürgermeister Wiens.

981Soustelle Jacques. Dagligt liv hos Aztekerna i det gamla Mexico. Finland 1985. Prisma Magnum. 306 s. Ill. 75:-

982Spegel Haqvin. Guds werck och hwila:Thet är hela werldenes skapelse, uthi sex dagar af then alsmächtiga Guden fulbordad: Samt then sjunde dagens nödwändiga helgelse, af samma allwisa Gudh instichtad. I + II:Thet Öpna och Tilslutna Paradis. (Ofullständig) Stockholm 1705. Sal. Henrich Keysers enkia. 4:o. Senare halvfranskt band med marmorerade pärmar. Titelblad tryck i rött och svart,stora delar av titelsidan förstört dock restaurerat men med textförlust. Del I: (16). + 298 s. Del II: (12) + 1 - 42 s. + 63 - 64. Sidorna 43 - 63 samt sidorna 64 - 160 i del II saknas.. 700:-Del I komplett. Del II ofullständig. Fuktfläckar på omslaget till del II.

983Staatlichen Museen zu Berlin. Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali. Réunion des Musées Nationaux. Die Etrusker und Europa. Paris 1992. Berlin 1993. altes Museum berlin 28.2 - 31.5 1993. Berlin Paris Milano 1992. Privat gebundenes rückendekoriertes Linnenband. 4:o. Mitgebundene Umschläge. (9), 519 seiten. Reichlich Illustriert. 1000:-Ex. Libre. Schönes Privatband in gutem Kondition. Ex. Libris.

984Stadling J. Genom den Stora Vestern. Stockholm 1883. Utgiven på författarens förlag. Brunt ryggklot med hård papp pärmar. VI + (2) + 328 sid. S/v ills. 400:-Lätt sliten i kapitäl och fot.

985Staf Nils. Sveriges kyrkor. Stockholm. Klara kyrka. Församlingshistoria. Band VI, häfte 1. Stockholm 1927. Svenska bokhandelscentralen AB. Limhäftad. 180 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

986Stavrianos Leften Stavros. The World Since 1500. A global history. USA 1982. Fourth edition, Prentice-Hall Inc. (Englewood Cliffs, NJ). xxiii, (i blank), 552 pp. Markings and underlinings. 120:-

987Steckzén Bertil. Övre Norrland i tidningarna åren 1740-1810. Luleå 1958. Föreningen Norrbottens främjande. Häft. 241 s. Ill. i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

988Steenstrup Johannes. Historieskrivningen under det nittonde århundradet. Stockholm 1922. Norstedts. Liten 4:0. 149 s. 60:-

989--- Historieskrivningen under det nittonde århundradet. Stockholm 1922. Norstedts. 149 s. Bibliofilupplaga om 500 exemplar varav detta är nummer 64. 125:-

990Steinby Torsten. Forskning och Vitterhet. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Del I. Det första halvseklet. Helsingfors 1985. Svenska Litteratursällskapet i Finland. Liten 4:o. Grönt dekorerat konstläderband. 351 sid. S/v ills. 150:-Endast del I.

991Stendhal. Vie de Rossini. I-II. Paris 1929. Le Divan. Softback. Limited edition, no. 1614/1800. (6) + XXXVII + (1) + 337 pp. + (3). : (6) + 341 pp. + (5). 1000:-No. 1614/1800. Unread, not cut open.

992--- Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase. Paris 1928. Le Divan. Softback. Limited edition, no. 1736/1800. (6) + XXVII + (1) + 419 pp. + (5). 600:-No. 1736/1800. Unread, not cut open.

993Stephens George. Svenska Medeltidens Kloster- och Helgona-bok; en samling af de äldste på svenska skrifne Legender och Äfventyr. Efter gamla handskrifter. I. S. Patriks-Sagan. Stockholm 1844. P.A. Norstedt & Söner. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar och röda snitt. (2) + LII + utvikbar faksimil + 89 s. + (1). 150:-Skada å kapitäl och fot.

994Stille Arthur. Konung Karl XII:s banesår. 1917 års undersökning och i samband därmed gjorda iakttagelser. Stockholm 1918. Norstedts. 4:0. 180 s. samt 1 plus 34 helsides planscher. 350:-

995Stille Åke. Studier över Bengt Oxenstiernas politiska system och Sveriges förbindelser med Danmark och Holstein-Gottorp 1689-1692. Uppsala 1947. Almqvist & Wiksell. 286 s. Ill. 125:-

996 Stockholm och dess nejder, en kort framställning af hufvudstadens historia jemte beskrifning på de märkligaste ställen så väl inom densamma som i dess närmaste grannskap. U.o. U.å. Rediviva. Faksimil av 1865 års upplaga. Häftad. (4) + 71 s. + (1). Illustrerad med 40 s/v bilder. 80:-

997Stockholms Stadsarkiv. Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. Del VI 1605-1608. Stockholm 1963. Stor 8:0. VIII, 434 sid. 200:-

998--- Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. Del VII 1608-1613. Stockholm 1964. Stor 8:0. 376 s. 200:-

999Stoll H.W. Fornromerska Bilder. Stockholm 1882. C.E. Fritze's K. Hofbokhandel. 8:o. Halvläderband. Gulddekorerad rygg med 4 upphöjda bind. (2) + 621 sid. S/v ills. 250:-Lätt sliten i kanterna. Lapp inklistrad på insida pärm. Stämpel på försättsbladet.

1000Storry Richard. A history of modern Japan. England 1960. Pelican book. 287 s. 60:-

1001Strandberg Rolf. Det hände en gång... Malmö 1960. Eget förlag. Häftad. 160 s. 120:-"Historiska tids- och miljöskildringar"

1002--- Kungar, Riksråd och andra dödliga. Malmö 1960. Eget förlag. Häftad. 160 s. 120:-"Historiska berättelser"

1003--- Tronföljarval och Vikingafärder. Malmö 1962. Eget förlag. Häftad. 160 s. 120:-"Historiska berättelser"

1004Stresemann. Reden und schriften. Politik - Geschichte - Literatur 1897-1926. Dresden 1926. Reissner. Verlagsband. 388 Seiten. 100:-

1005Stresemann Gustav. Vermächtnis. Der Nachlass in drei Bänden. I-III. Berlin 1932-33. Ullstein. Erstausgabe. Golddekorierte schwarze Lederbände. Vol I: (Vom Ruhrkrieg bis London) 643 Seiten, Vol II: (Locarno und Genf) 608 Seiten, Vol III: (Von Thoiry bis zum Ausklang) 608 Seiten. 800:-

1006Strimesii Joh. Sam. Historiskt Geographiskt och Genealogiske Anmärkningar öfwer MDCCXXIII Års Post - Tidningar; I Königsberg samma År mestetals utgifne. Nu sedemera Dem till tienst, som åstunda grundelig efterrättelse och Förklaring öfwer de i nya historien och Tidningarne som oftast förekommande främmande Märkvärdigheter, På wårt Modersmål affatte, Med bifogadt Företal om detta Wärcks nytta, jämte fullkomligit register; Efter wederbörandes Censur och Approbation i Stockholm uptagde År 1726. Finnes till Kiöps hos Joh. Heinr. Rufsworm. Stockholm 1726. Tryckt hos Benjamin Gottlieb Schneider. 8:o. Samtida halvfranskt band med 5 upph. bind.(i) titelsida, 5 sid. dedikationer. 8 sid. företal. 408 sid. Register 8 sid.(i). 2000:-Bandet något slitet av ålder.

1007Strindberg August Impressionist-Bilder. Uddevalla 1997. Albert Bonniers. Häfte. 4:o. 20 bilder på Strindberg + utdrag på ett brev från Strindberg till Bonnier + (20). 120:-Fint skick.

1008Stroh. Alfred Grunddragen af Swedenborgs lif. Stockholm 1908. Nykyrkliga Bokförlaget. Vackert samtida hfr. band. Marmorerade pärmar och snitt. 12:0. Bundet hos A. Kjellgren Svanskog. (v) 175 sid. (i). Ill. 200:-Sliten rygg och kanter.

1009Ström Fredrik. Svenska folkgåtor. Stockholm 1937 Bonniers. Privatbundet vitt linneband. Gulddekorerad brun titeletikett. 435 sid. Omslag medbundna. Illustrerad. 300:-Gott skick.

1010Strömberg Kjell. Paris i närbild. Stockholm 1934. Bonniers Förlag. Förlagets dekorerade ljusgröna klotband, 435 sidor, 8:o. Rikt fotoillustrerad. 150:-Välbevarad.

1011Strömbom Sixten. Fem stora Gustavianer. Stockholm 1944. Norstedts. Liten 4:o. Pappband. 296 s. Rikligt med illustrationer och fotografier. 200:-Författare: Karl Asplund, carl Hernmarck;Boo von Malmborg, Martin Olsson, Axel Sjöblom, Sixten Strömbom, Bo Wennberg

1012Ståhlbrandt Marianne. à la Marianne. En samling recept, menuer och goda råd om god mat. Stockholm 1963 Forum. Förlagets dekorerade hårdpappband. 75:-Tillskrift på smutstitelbl. lätt använd.

1013Städtische Verkehrsausschuss Eupen. Eupen. Der Luftkurort geschildert von einem Kurgast. Eupen c. 1910 Braselmann. Verlagsheft. 40 Seiten. Illustriert. Mit einem Plan. 100:-

1014Suetonius. Kejsarbiogrfier. Tiberius. Nero. Stockholm 1961. Natur och Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 270 sid. Liten 8:o. 70:-Nött skyddsomslag.

1015Summerson John. The microcosm of London. London 1947. Penguin. Publishers paper-binding. 31 pp. + 16 colour-plates. 150:-Worne by age.

1016Sundberg Stig. Vikingarnas värld. Borgå 1997. Eget förlag. 279 s. Ill. 250:-

1017Sundén Hjalmar. Den heliga Birgitta. Ormungens moder som blev Kristi brud. Uddevalla 1973. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. 255 s. 150:-

1018Svahnström Gunnar. Visby under tusen år. Värnamo 1984. AWE/Gebers. Klotband med skyddsomslag. 291 s. + (1). Rikt illustrerad i s/v. 250:-Nyskick.

1019Svedelid Olof. catarina i nya världen. Falun 2003. Forum. Kartonage med skyddsomslag. 352 sid. ISBN: 91-37-12304-1. 150:-Nyskick.

1020Svedelid Olov. Reseliv Stockholm 2000. Sellin. Liten 4:o. Förlagets hårdpappband med skyddsomslag. 309 s. + (5). Illustrerat. 210:-

1021Svedelius Erik Wilhelm Anteckningar om mitt förflutna lif. Stockholm 1889. Haegströms. Vackert dekorerat samtida klotband. 8:o. (i) III sid. 638 sid. Med en illustration. Professor Svedelius minnen från sitt liv i Västerås, Uppsala och Lund 1816 - 1887. 300:-

1022Svenska fornminnesföreningen. Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf. Stockholm 1932. Norstedts förlag. Mellanbrunt helskinnband, kantförgyllning, inre denteller, gulddekorationer på rygg och främre pärm. Bunden av Norstedt och söners bokbinderi. 398 sidor. Illustrerad. 300:-

1023--- Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf. Stockholm 1932. Norstedts förlag. Mellanbrunt halvklotband. 398 sidor. Illustrerad. 260:-

1024 Svenska målares taflor. Träsnitt efter målningar af konstnärer under Carl XV:s tid. Stockholm 1875. Norstedts. 4:0. Gulddekorerat klotband. 47 sidor text samt 63 planscher i träsnitt. Ren och fin inlaga bandet rikligt gulddekorerat. Ryggen lite sliten. 1500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1025Svenska turistföreningen. En krönika om Svenska Turistföreningen, tillägnad dess ordförande Arthur Lindhagen på hans 50-årsdag den 21 juli 1934. Stockholm 1934. Svenska Turistföreningen. 4:0. Häftad. Opaginerad. Ill. 100:-

1026--- Skåne. Skåne, the southernmost province of Sweden. Schonen, die Südlichste Provinz Schwedens. STF:s publikation n:o 449. Malmö 1929. STF. 4:o. Förlagets pappband. c. 70 sidor svart/vita fotoillustrationer. 150:-

1027Svenska Turistföreningens Resehandböcker. gottland. Stockholm 1920. Svenska Turistföreningen. 12:o. Rött guldekorerat förlagsband i klot. (1), 182 sid, (1). fotoillustrerad med två kartor i texten. 200:-

1028Sveriges Arbetsgivareförening för Hotell och Restauranger. Minnesskrift utgiven i anledning av föreningens 25-års-jubileum. Stockholm 1945. Hotell & Restaurang. Förlagets ryggklotband. 900 sid. Ill. 250:-Limiterad upplaga: 1000 ex.

1029 Sveriges kyrkolag af år 1686, jemte ännu gällande stadganden, genom hvilka den blifvit ändrad eller tillökt. Jönköping 1856. A. J. Rydén. D. F. Bonniers. Samtida halvfranskt band. XXVII + (1) + 670 s. 300:-Genomgående lagerfläckad.

1030 Sveriges Prydnader och Märkvärdigheter inom Historien, Konstens och Naturens Områden. Med 160 illustrationer. 1849. Stockholm 1849. Tryckt hos P.G. Berg. Senare halvläderband med marmorerade pärmar. Rygg med 4 upphöjda bind och röd titeletikett. Marmorerade snitt. S/v ills. 750:-Bortrivet exlibris på insida pärm. Blå bläckfläck på titelbladet. Flertalet illustrationer saknas.

1031 Sveriges Rikes Grundlagar. Kungl. Maj:ts och Rikets Ständers fastställda Regeringsform med de därefter, och sist vid riksdagen i Stockholm år 1909, af Konungen och riksdagen antagnaförändringar. Daterad Stockholm den 6 juni 1809. Stockholm 1910. Bröderna Lagerström. Dekorerat häfte. Stor 8:o. 126 sid. Rikt dekorerade sidor utförda av Arthur Sjögren. 100:-Sliten rygg. Enstaka revor i omslaget. Ena hörnet på baksidan saknas. Delar av framsidan saknas. Inlagan ren och fin.

1032Swahn Waldemar. Haga. Från tjusarkonungens tid till våra dagar. Stockholm 1922. P. A. Norstedts & Söners Förlag. Beige förlagskartonage. 4:o. 88 sid. 100:-

1033--- Per Albin Hansson. Springpojken som blev statsminister. Stockholm 1942. C.E. Fritzes bokförlags aktiebolag. Ryggklot. 286 s. Illustrerad med fotografi av P.A. Hansson på frontespisen samt 100 illustrationer. Främre omslag medbundet. 200:-

1034Swedenborg Emanuel. Nya Jerusalems lära om Tron. Stockholm 1827. Carl Deelen. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. (4) 36 sid. Första svenska utgåvan. Latinska originalet utkom 1763. 1800:-Bandet slitet med mindre skador, ena inre falsen skadad. Sällsynt.

1035--- Om yttersta domen och det förstörda Babylon., samt fortsättning om yttersta domen och om andliga väsen. Sthlm. 1907. Nykyrkliga bokförlaget. Hft. 98 sid, 50 sid. 250:-

1036--- Äktenskapliga kärleken (Vishetens förnöjelser) samt Galenskapens välluster angående Horiska kärleken. Sthlm. 1895. Nykyrkliga förlaget. 8:o. Halvläderband. Slitet band. (iii). 609 sid.(i). 350:-

1037Swedish Institute. Sweden is modern. G. Howard Smith reviews the development of modern architecture in Sweden. A selection of recent residential, recreational and cultural buildings. Stockholm 1945. The architectural forum. 4:o. Förlagshäfte. 87-100 sid. Fotoillustrerad. 100:-

1038Swedish Tourist Club. Views of Sweden. Stockholm. Leipzig 1895. Oblange 12:o. Pamphlette. Wahlström & Widstrand. 1895. c. 30 pp. 150:-Loose and worn title page.

1039Szelezak Thomas A Platon & Läsaren Malmö 1999. Atlantis. Övers. Eva-Karin Gerö. Förlagsband med skyddsomsl. 212s. 125:-

1040Sällskapet Arosbröderna. Arosiana. Plock ur Arosbrödernas arkiv. Ser I-IV. Stockholm 1910-22. Fyra häften och ett tillägg till ser. IV, bundet i ett 1900-tals gulddek. halvfranskt band. 80, 81, 164, 181, 22 sid. Ills. 500:-Ryggen blekt. Lätt sliten.

1041Säve-Söderbergh Torgny. Faraoner och människor. Stockholm 1967. Panbok. 226 s. Ill. 50:-

1042Söderberg Bengt G. Svenska Kyrkomålningar från medeltiden Stockholm 1951 Natur & Kultur. 4:o. 283 sid inkls. Reg. Förlagsklotbd. 4 färgplrs. 164 planschbilder i djuptryck 62 bilder i boktryck. Denna bok har tryckts i 3300 exemplar 500:-Fint skick

1043--- Visby - en vandring genom sekler. Visby 1972 Gotlandstryck. Cop. Gotlandskonst AB.Hft. 133 s. + innehållsfört. Illustrerad i s/v. 75:-fint skick.

1044--- Visby - en vandring genom sekler. Visby 1972 Gotlandstryck. Cop. Gotlandskonst AB.Hft. 133 s. + innehållsfört. Illustrerad i s/v. 75:-fint skick.

1045Söderberg Rolf. Stockholmsspegel. En kulturhistorisk krönika i teckningar och akvareller ur en bildskatt i Stockholms stadsmuseums gömmor. Borås 1984. LiberFörlag. Stockholmsmonografier. Förlagsband. 314 s. Rikt ill. 180:-

1046Söderhjelm Alma. Sverige och den franska revolutionen. Bidrag till kännedom om Sveriges och Frankrikes inbördes förhållande i slutet av 1700-talet. Del I. Gustav III:s tid. Helsingfors 1920. Söderström & Co. Förlagsaktiebolag. 8:o. Privatbundet halvlaminatband med marmorerade pärmar. Orangea övre snitt. Guldtext på ryggen. 310 sid. 300:-Restaurerad titelsida. Exlibris. Med författarens dedikation.

1047Söderhjelm Henning.(Red.) Nordens Kalender Göteborg 1931. 4:o. 197 sid. Historia, reseskildringar och berättelser om Norden. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1048Söderlind Solfrid. Porträttbruk i Sverige. 1840 - 65. En funktions och interaktionsstudie. Stockholm 1993 Carlssons. Dekorerat förlagsband. 498 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick. Ex Libris.

1049Södermark Robert. Kungl. Svenska Riddareordnarna jämte Konung Oscar II:s jubileums-minnestecken, personhistoriskt praktverk. Lund 1907. C. Lunds förlag. 4:0. Blått klotband. 436 s. samt rikligt med s/v illustrationer och planscher. 350:-

1050Söderström Göran Utg. Röda rummet. Skildringar ur artist- och författarlivet Borås 1979. Centraltr. Förlagsband med skyddsomsl. 213 sid. Illustrerad med s/v foton från tiden. 200:-

1051Söderström Rose-Marie. Tre 1700-talsmiljöer. Bålby. Sturehof. Kavaljersflygeln på Gripsholm. Lund 1993. Signum. Förlagsklot med omslag. Lagad reva (3 cm.) 256 sid. rikt illustrerad med fotografier i s/v och färg. 300:-Fint skick.

1052Tair Hugh Porcelain. London 1972. Hamlyn house. 4:0. Publishers cloth. with dust jacket. 95 pp. Ill. 100:-

1053Tait Hugh. Jewellry through 7000 years. London 1978. British Museum Publications Ltd. Decorated softback. 276 pp. + (4). Richly illustrated with photos in b/w and full color. 250:-Very good condition. Reprinted edition.

1054Taplin Oliver. Greek fire. England 1989. Jonathan Cape. Small 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 276 pp. Ills. 110:-

1055Taube gurli. Fredrik Wilhelm Scholanders Uplandsresa 1851. Malmö 1955 Allhelms. Förlagets hårdpappband. 51 sid. 150:-Bibliofilupplaga i 999 ex. varav detta är nr. 949.

1056Taylor A.J.P. From Sarajevo to Potsdam. Norwich 1966. Thames and Hudson. 8:o. Cloth with d/w. 216 pp. B/w and colour ills. 100:-Dedication on the front leaf.

1057Taylor Isaac. European biography, Beginnings of. The early ages. From the decline of the roman empire, to the reign of Charlmagne. London 1827. Harris John. Publishers leather back binding. (1) XVII pp. 150 pp. complete with 24 engravings. 350:-A little worne by age.

1058The British Museum. Introductury guide to the egyptian collections. London 1964. British Museum. Publishers paper-back. 267 pp. Illustrated. 85:-

1059The Geographical Society of the Pacific. The discovery of San Francisco Bay. The rediscovery of the port of Monterey; the establishment of the Presido, and the founding of the mission of San Francisco. San Francisco, Cal. 1907. Partridge. Contemporary private halfleather binding with marbled boards, ordered by the Swedish Board of Tourism. Golddecorated back. IV, 153 pp. 900:-A fascinated story about adventures who claimed that they sighted the San francisco Bay area as early as 1757 but sorry to say the history of the Bay-area is not that old. To the yaer 1772 ther is no record that any europeen had seen the entrance to the Bay of San Francisco.

1060The Geographical Society of the Pacific. (Two volumes in one binding.) Transactions and proceedings of The Geographical Society of the Pacific. The tracks and landfalls of Bering and Chirikof on the Northwest coast of America, from the point of their separation in latitude 49. 10´, longitude 176. 40´west to their return to the same meridian, June,July, august, September, October, 1741. as well as: Two years in Argentina as the consulting engineer of the national Public Parks. San Francisco, Cal. 1902 - 03. Patridge. Contemporary private binding ordered by the Swedish Tourist Board. Gold decorated halfleather binding with marbled boards. (5), 58 pp, + large folded map in black and white regarding the expidition of Bering and Chirikof in 1741. 65 pp. The latter volume with photo illustrations. 900:-A bit worne by age.

1061 The Siam Society. Fiftieth Anniversary, Commemorative Publication. Selected Articles from The Siam Society Journal. Bangkok 1954. 2 volumes (1904-1953). Gold-decorated blue artificial leatherbd. (ii), vii, (i blank), 290, (iv) + (iv), 300, (ii) pp. 400:-

1062Thomaeus Jöran J. Christna kyrkans historia uti Swerige, Ifrån de äldsta, till närwarande tider; Sammandragen af Jöran J.Thomaeus. Örebro 1817. Tryckt hos N.M. Lindh. Gråkappa. 561 sid. 350:-Tagen ur band, omslaget (gråkappan) löst.

1063Thorndike Annelie und Andrew. Das russische Wunder. Potsdam 1962. Verlag Kultur und vorschritt. Verlagsband. im Klot. c. 200 Seiten. fotoillustriert. 300:-

1064Thulin Sven mfl. Hågkomster och livsintryck. Uppsalaminnen. 3 vol. Den eviga ungdomens stad. Bland professorer och studenter. Uppsala minnen. Uppsala 1936-38. Lindblads. Vackra halfranska läderband. Marmorerade pärmar. Grå och röda titeletiketter med guldskrift. 5 upphöjda bind. Forsbergs bokbinderi Stockholm. medbundna omslag. 359 sid + 456 sid + 337 sid. Illustrerad. 500:-Vackra band i gott skick. Nedre kapitäl vol I skadad.

1065Thurén Torsten. Är det verkligen sant. Orientering i källkritik. Stockholm 1976. Esselte Studium. 156 s. 100:-Några understryckningar.

1066Thyselius Petrus Dissertatio de Fatis Historiae Apud Romanos. Upsalae 1789. Gråkappa. (Paperbinding). Titelpage+swedish dedikation page from the author, 17 sid. 14 sid. 15 sid. 26 sid. 17 sid. (ii). 10 sid. 20 sid. 4 sid. 17 sid. (ii) 46 sid. (ii) 17-30 sid. 10 sid. (i). 8 sid. 14 sid. 12 sid. 14 sid. 19 sid. 32 sid. 18 sid. (i) 17-29 sid. 8 sid. 16 sid. 13 sid. 16 sid. 24 sid. 22 sid. 13 sid. 20 sid. (i) 21-30 sid. 14 sid. (i) 28 sid. 22 sid. 3-8 sid. 12 sid. (i) 11-18 sid. 32 sid. (i) 33-40 sid. 23 sid. (i) 17-27 sid. 14 sid. 10 sid. (i) 11-15 sid. 16 sid. (ii) 17-28 sid. (i) 33-44 sid. (ii) 54 sid. (iii) 55-66 sid. (ii) 67-86 sid. (ii). 87-105 sid. (ii) 24 sid. (i) 73-95 sid. Ingår i samlingspärm 1-17. Bratt Andreas Uppsala 1789. 47 disputationer och akademiska avhandlingar i bl.a. medicin, historia, juridik och vältalighet. 800:-Worn spine, nött rygg.

1067Thålin-Bergman Lena. Det vikingatida Frescati. Uddevalla 1984. Kungl. vetenskapsakademien. Häftad. 32 s. Ill. 100:-

1068Tigerschiöld Brita. Europarådet och Europarörelsen. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1949. Utrikespolitiska institutet. 100:-Gott skick.

1069Tigerstedt Robert. Dokument ur medicinens historia under sextonde och sjuttonde århundradet. (Paracelsus - Vesalius - Colombo - Harvey - Malpighi - Rudbeck - Paré - Sydenham). Till svenska återgivna av Robert Tigerstedt. Illustrerad. Sthlm 1921. 564 sidor. Halvklotband med marmoreade pärmar (privatbundet). 450:-Privatbundet band i gott skick..

1070Tilesio (Tilesius), Nathanaële. Historiae Passionis Analysis, Christeligh och uthtydeligh förklaring öfver Vår Herres och Frelsares Jesu Christ Saliggörande Pijnos historia... Tryckt i Götheborg aff Amund Grefwe. Åhr 1655. Samtida pergamentbd. (8) 659 s.(1). 3900:-Bindet med mindre skada å kapitäl inlagan med lagerfläckar av ålder, annars i gott skick. Samtida text skriven på kanten.

1071Tillyard Stella. Den ädle medborgaren. Edward Fitzgerald 1763 - 1798. Stockholm 1998. Norstedts. Förlagets klotband med skyddsomslag. 319 sid. 140:-Bra skick.

1072Time-Life Books Inc. World War II. Across the Rhine. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

1073--- World War II. Across the Rhine. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

1074--- World War II. Blitzkrieg. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

1075--- World War II. China-Burma-India. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1076--- World War II. Island Fighting. Toledo 1980. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

1077--- World War II. Partisans and Guerillas. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1078--- World War II. Prelude to War. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Third American printing. 100:-

1079--- World War II. Prelude to War. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Third American printing. 100:-

1080--- World War II. Prisoners of War. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1081--- World War II. Red Army Resurgent. USA 1982. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Fourth American printing. 100:-

1082--- World War II. Rising Sun. Toledo 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

1083--- World War II. Russia Besieged. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1084--- World War II. The Air War in Europe. USA 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1085--- World War II. The Battle of Britain. Toledo 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

1086--- World War II. The Battle of Britain. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

1087--- World War II. The Battle of the Atlantic. Toledo 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

1088--- World War II. The Battle of the Atlantic. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

1089--- World War II. The Italian Campaign. Toledo 1980. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

1090--- World War II. The Italian Campaign. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1091--- World War II. The Mediterranean. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1092--- World War II. The Nazis. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Third American printing. 100:-

1093--- World War II. The Resistance. USA 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1094--- World War II. The Rising Sun. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

1095--- World War II. The Road to Tokyo. USA 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1096--- World War II. The Second Front. Toledo 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

1097--- World War II. The Secret War. USA 1982. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

1098--- World War II. The War in the Dessert. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1099--- World War II. Victory in Europe. USA 1982. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1100--- World War II. War in the Dessert. Toledo 1980. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

1101--- World War II. War under the Pacific. USA 1980. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

1102Tjerneld Staffan. Södra teatern. U. o. o. å. Svenska Riksteatern. 190 + (2) s. m. sv/v illustrationer. Flanellmönstrat gräddgult plastlaminatband m. illustration och svart text. 110:-.Gott skick.

1103--- Wallenbergs. Stockholm 1969. Albert Bonnier. Häftad. 8:o. 222 sid. Fotoillustrerad. 150:-Gott skick.

1104Tomner Lennart Christer Skeels Resedagbok 1619-1627. Malmö 1962. Allhems förlag. Liten 4:o. Pappband. Inplastad. 141 s. Illustrerad. 180:-Delvis osprättad.

1105Toynbee Arnold. Ikeda Daisaku. Choose life, a dialogue. Japan 1976. Oxford Uni. press. Clothbd. with dustwrapper. 348 pp. 200:-

1106 Trakerna. Göteborg 1980. Statens historiska museum. 256 s. Ill. 90:-

1107Trevor William. Ödets narrar. DDR 1985. Bokförlaget Bra Böcker (Höganäs). Limbundet pappersband med skyddsomslag. 251 s. 60:-

1108Trewin Copplestone Se Konsten - Världskonsten i samhällshistoriskt perspektiv. Bonniers 1986. Klotband med skyddsomslag. Liten 4:to. 384 sid. Gott skick. 225:-isbn: 9134504834

1109Troels-Lund. Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede. Denmark 1929-1931. Gyldendalske boghandel/ Nordisk forlag. 14 delar i 4 volymer 4:0. Halvläderband. Praktupplagan med utökat bildmaterial. Danska språket. 1250:-

1110Trolle Anna Mörner Stellan Carl mfl. Småländska Archivet. 2:a Delen. häft. 1. Wexiö 1864 Södergren. Förlagshäfte. 112 sid. 500:-Samlade aktstycken om bl.a. Wexiö stads källarfrihet. Om wattentorget i Wexiö, Om rådhusbalerna etc. Sällsynt.

1111Trotzig Dag. Slagan och andra tröskredskap. En etnologisk undersökning med utgångspunkt från svenskt material. Lund 1943. Nordiska Museet. Häftad. 4:o. (2) + 207 s. + utvikbar karta. Ill. 300:-Nordiska Museets Handlingar: 17. Från STF's bibliotek. Stämpel på baksidan av smutstitel. Delvis osprättad.

1112Troyat Henri. Katarina den Stora 1729-1796. Falun 1993. Norstedts. 448 s. kartonnage 175:-

1113--- Katarina den Stora 1729-1796. Malmö 1979. Norstedts. Förlagsband med skyddsomslag. 448 s. Något illust. 150:-

1114--- Peter den Store. Malmö 1981. Norstedts. Förlagsband med skyddsomslag. 324 s. Något illust. 100:-

1115 True stories from modern history. London 1825. J. Harris. Leather backbd. 312 pp. Ills. 550:-

1116Tschudi Friedrich von. Das Thierleben der Alpenwelt. Naturansichten und thierzeichnungen aus dem schweizerischen Gebirge. Mit 24 Illustrationen nach originalzeichnungen von Rittmeyer und Georgy. Leipzig 1860. Weber. Fünfte verbesserte Auflage. golddekoriertes verlagsklot. 533 seiten. Illustriert. 500:-

1117Turistforeningen for Danmark. Danmarks Rejse og Turistbog 1931. Köbenhavn 1931 Turistforeningen for Danmark. Stor 8:o. Förlagets blindpressade röda klotband. 285 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick.

1118--- Danmarks Rejse og Turistbog 1932. Köbenhavn 1932 Turistforeningen for Danmark. Stor 8:o. Förlagets blindpressade blåa linneband. 269 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick.

1119Turquan Joseph. Generalskan Bonaparte. Kejsarinnan Josephine. Stockholm 1896. Looström & Komp:s Förlag. Gulddekorerat halvfranskt band. 2 del. i 1 volym. 258, 217 s. Ills. 350:-Vackert band.

1120Tuulse Armin. Sveriges kyrkor. Uppland. Bro härad. Band VII, häfte 1. Stockholm 1956. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 202 s. Illustrerad. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

1121--- Sveriges kyrkor. Uppland. Färentuna härad, västra delen. Band VI, häfte 1. Stockholm 1954. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 214 s. Illustrerad. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

1122--- Sveriges kyrkor. Uppland. Färentuna härad, östra delen. Band VI, häfte 3. Stockholm 1957. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 379-512 s. Illustrerad. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

1123--- Sveriges kyrkor. Uppland. Håbo härad. Södra delen. Band VII, häfte 2. Stockholm 1962. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad med skyddsomslag. 205-442 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

1124 Två miljoner år. Berättelsen om människan. Italien 1981. Reader's Digest. / Det Bästa. Ryggklot. 4:o. 491 s. Ill. 200:-Slitet exemplar.

1125 Twenne nöjsamma berättelser för barn och ungdom. Jönköping 1856. Tryckt hos J. Björk & Comp. Förlagshäfte. 16 sid. Komplett med 7 gravyrer. 150:-Sällsynt. Bunden i pappersomslag.

1126Tybeck Johan. Den kränkta Sanningens förswar emot Smädeskriften, kallad: Bibeln och Swedenborg, samt emot prosten Mallmins förmenta förklaringsord i samma ämne. Stockholm 1824. Tryckt i Marquardska Tryckeriet. Senare lila halvklot med marmorerade pärmar. Stänkta snitt. 176 sid. 400:-Rester av en gråkappa på titelsidan och sista sidan. Blekt rygg.

1127Täckholm Vivi. Faraos blomster. Trelleborg 1976. Generalstabens Litografiska Anstalt. 8:o. Illustr. pappband. 308 sid. S/v ills. 125:-

1128--- Levande forntid. Strövtåg i Kairomuseet. Trelleborg 1976. Generalstabens Litografiska Anstalt. Dekorerat hårdpapp band. 267 s. + (7). Illustrerat med fotografier och teckningar. 125:-

1129Tägil Sven. Europa - historiens återkomst. Södertälje 1992. Gidlunds. Pappband. 492 s. 225:-

1130Uhde Emil Mindeblad om festen d 10 o 11 februar 1859. Hans Majestaet Kong Fredrik VII till Danmark. kjobenhavn 1860. Salomon. Samtida rikt gulddekorerat rött sammetsband. Främre pärmen inramad av geometriska blomster ornament. Dedikation i guld (HANS MAJESTAET KONG FREDRIK VII TIL DANMARK) samt krona och danska riksvapnet i guld. Bakre pärmen inramad av geometriskt blomsterornament i guld. titeltext i guld samt krona och danska riksvapnet i guld. Guldsnitt. 52 opaginerade sidor. 1000:-Mkt vackert konstband. Lättare skada å undre kapitäl. En minneskrift med anledning av 200-årsminnet av den frusna vinterdag 1659 då danskarna framgångsrikt försvarade sin huvudstad mot de belägrande svenskarna.

1131Upmark Gustaf. Samfundet S:t Eriks årsbok 1906. Stockholm 1906. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + dubbelsidig plansch + 135 s. + (1) + XXV-XLVIII. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1132--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1907. Stockholm 1907. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 150 s. + XLIX-LXXIV. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1133--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1908. Stockholm 1908. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 131 s. + (1) Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1134--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1909. Stockholm 1909. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 151 s. + (1). Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1135--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1912. Stockholm 1912. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 216 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1136--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1913. Stockholm 1913. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 176 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1137--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1914. Stockholm 1914. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 160 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1138--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1918. Stockholm 1918. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 186 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1139--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1919. Stockholm 1919. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 167 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1140--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1920. Stockholm 1920. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 174 s. + (2) Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1141--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1922.; Samfundet S:t Eriks årsböcker 1903-1922. Innehållsförteckning och register. Stockholm 1922. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 151 s. + (1) : (4) + 214 s. + (2). Bägge främre omslagen medbundna. Illustrerade i s/v. 400:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1142--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1923. Stockholm 1923. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 227 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1143--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1924. Stockholm 1924. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 154 s. + 5 utvikbara planscher. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1144--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1925. Stockholm 1925. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 162 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1145--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1926. Stockholm 1926. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 180 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1146--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1927. Stockholm 1927. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 170 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1147--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1928. Stockholm 1928. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 217 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1148Utrikepolitiska Institutet. Kriget 1939-1945. Vol I-IV. Nazismens segerår / Blod, svett och tårar / Angriparnas nederlag / Lexikon och dokument. Stockholm 1945-1947. 392 + 306 + 439 + 298 sid. Förlagets halvklotband. Röda ryggar med guldtext. 400:-

1149Vecko-Journalen. Vecko-Journalen. Illustrerad tidning för svenska hem 1916. Komplett årgång. Stockholm 1916. Åhlén & Åkerlund. 4:o. Guldornamenterat grönt läderband. 874 sid. Rikligt illustrerad. 200:-Lös i ryggen. Bindningen intakt.

1150Velander-Philip Alma. Paris. Stockholm 1932. W&W. Halvklot band med främre omslag medbundet. 315 s. Ill. samt s/v fotoill. 75:-

1151Velleius Paterculus Caius. C. Velleii Paterculi quae supersunt. Nicolaus Heinsius Dan. F. recensuit et castigationum libellum addidit. Amsterdam 1678. Ex Officina Elzeviriana. Contemporary leather binding with four elevated binds, rich gold decor on back and gilt supra exlibris on front and back boards. The same exlibris on inside of front board. 12:o. Engraved titelpage + 8 pp. dedication by Nicolaus Heinsius. + (5) Lectori Salutem. + (5) + De Velleii Paterculi vita et scriptis... + 1-115 pp. Historiae Romanae, + (29) Index. + 1-108 pp. Velleianarum Castigationum liber. (7) + Addenda Castigationibus. + (5) Index Castigationum Velleianarum. 5700:-Exlibris from "B de Bebenbourg Seren.Elect Colon Prim Minister Stat Et Suprem Cancellar"

1152Venedey J. Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar och rikt gulddekorerad rygg. 317 s + (3) + utvikskarta + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar". Illustrerad med 24 stålstuckna planser. 800:-Bandet något nött av ålder.

1153--- Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida halvfranskt band. 317 s + (1) + utvikskarta + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar". Illustrerad med 24 stålstuckna planser. 700:-Främre fals sprucken. Bandet i övrigt något nött av ålder.

1154--- Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida ryggläderband med pergamenthörn samt gulddekorerad rygg. 317 s + (3) + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar" + utvikbar karta + 24 stålstuckna planscher. 800:-Bandet något nött av ålder.

1155Venedikov Ivan. Thracian treasures from Bulgaria. A special exhibition held at the British Museum. January-March 1976. London 1976. British Museum Publications Ltd. Publishers softback. 96 pp. + numerous plates. 100:-

1156Venedikov Ivan. Gerassimov Todor. Thrakische Kunst. Bibliofilauflage. Mit 354 abbildungen. Wien- München 1973. Schroll & Co. Diese bibliofilauflage ausgegeben von Stureförlaget 1980 und ist mit nur 50 Exemplare herausgegeben worden. Dieses Exemplar hat nummer 4. Goldornamentiertes Kunst-Lederband. Goldschnitt. 4:o. 368 Seiten. 354 Abbildungen auf Tafeln, davon 43 farbig, 67 Zeichnungen im tex. / Thrakian art. Limited edition. this is number 4 out of 50. With 354 full page illustrations. 1500:-Bibliofilauflage. Nummer 4 von 50.

1157Veritas. Det norske Veritas 1864 - 1964. Sikkerhet till sjos. Oslo 1964. det Norske Veritas. 4:o. Förlagsklot med skyddsomslag. 177 sid. Illustrerad. 125:-

1158Verkehrverein für Graubunden Graubünden Schweiz Chur. Uå. (1920tal). Verkehrsverein für Graubünden. Hft, Omslagsbild av Anton christoffel. 56 sid. (Svensk text) 40 helsides fotoillustrationer. samt 1 utvikbar karta. 400:-Gott skick. Bilder nr 15-22 saknas.

1159Verlag Leon Sauners Buchhandlung Stettin Deutsch-Schwedisches Jahrbuch 1939 Germany 1939. Verlag Leon Sauniers Buchhandlung Stettin. Clothbd. 192 pp. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1160Vertot Monsieur l'Abbé de. Histoire des révolutions de Suede. I-II. [in one volume]. Paris 1772. Panckoucke. Contemporary half leather with gold decorated spine and red edges. Marbled inner boards. (12) + 1-276 pp. + (4) + 1-268 pp. 700:-Worn boards and large damage to head, parts missing. Exlibris. Nice and clean interior.

1161--- Histoire des Révolutions de Suède. Où l'on voit les changemens qui font arrivés dans ce Royaume, au fujet de la Religion & du Gouvernement; Nouvelle Édition. Vol I-III. Paris 1894. Chez les Libraires Associés. 3 vol. Leatherbd. Spine with gold text and decorations. Marbled inner boards. Vol I: Titlepage + (16) + 400 pp. Vol II: Titlepage + 360 pp. Vol III: Titlepage + 488 pp. 800:-Worn by age. Vol I with a smaller damage to the foot. Vol II: With a smaller damage to head and foot. Page 1-2 with a tear, no text loss. Vol III: With a smaller damage to head and foot. Outer hinges worn. Page 19-20 with a corner missing. No text loss.

1162--- Histoire des revolutions de Suède ou l'on voit les changements qui sont arrivés dans ce royaume au sujet de la religion et du gouvernement. Tome second. Paris 1829. Lecointe, Librairie. Half leather bd. Marbled boards. Spine with goldtext. 208 pp. 200:-Only vol II. Some foxing in the beginning.

1163--- Historie des révolutions de Suède. Paris 1810. De l'imprimerie des frères mamé. Contemporary full leather with richly golddecorated back and marbled inner boards and edges. (6) + 362 pp. 1000:-Endpapers missing, no text though. A little worn on the edges. A little wotn in the head.

1164Vigfusson Gudbrand (ed). Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during The Middle Ages. Icelandic Sagas and other historical documents relating to the settlements and descents of the Northmen on The British Isles. Vol I. Orkneyinga Saga, and Magnus Saga, with appendices. London 1887. Published by the authority of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury, under the direction of the Master of the Rolls. Contemporary whine red half cloth with black hard boards. 4 + 1 foldable reprint + 1 reprint + LIII + 426 + 40. Several reprints of the medieval Icelandic Sagas. 2000:-A little worn in the edges. 1 reprint loose from the binding.

1165Viravong Maha Sila. History of Laos. USA 1964. Paragon Book Reprint Corp., 1964 Reprint ed. 8vo. 147pp. original cloth, slightly stained. 300:-Translation from the Laotian by the U.S. Joint Publications Research Service.

1166Vischer Th. F. Om moderna. Ett bidrag till kunskapen om våra kulturformer och sedebegrepp jemte ett tillägg om cynism. Lund 1880. Lindstedts. Gulddekorerat halvfranskt band. 168 sid. 200:-

1167Vogt Johan. Memorandum till Nordens Konungar om den dårskap varmed världen styres. Stockholm 1962. J.W. Cappelens Forlag. Häfte. 85 sid. Påklistrat plastomslag. 80:-Gott skick.

1168Voltaire Francois. Charles XII, Roi de Suède. Munster No Date (early 20th century. Imprimerie et Librairie de Theissing. 12:o. Half cloth. 359 pp. 125:-Worn edges.

1169Vries H.M. de. The importance of Java seen from the air. Batavia 1928. G. Kolff & Co. A book devoted to the interests of the Island of Java. With the co-operation of the Military Air Force, the State Railways, the Municipalities and numerous private concerns. Publishers illustrated half cloth bd. Illustrated on most every page with b/w, arial photos by the Military Air Force and others. Text by the Editor. 332 pp. Translation by H.J. Bridge. 2000:-Fine condition.

1170 Vår samtid, en skildring af de Europeiska händelserna sedan Februari-Revolutionen 1848, de nyaste Europeiska konstitutionerne samt biografiska teckningar af åtskilliga bland nyaste tidens mest ryktbara personligheter. Stockholm 1850. Bonniers. Liten 4:0. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Rörigt paginerad. Ca 400 sid. Stål och träsnitt ills. 450:-Fläckad. Slitet band. Skada i övre kapitäl. Sliten i ena falsen.

1171 Våra kungar. Gustaf I - Oskar II. Stockholm 1874. P.A. Huldbergs Bokhandel. Samtida gulddekorerat blindpressat brunt klotband. Titelblad + 20 lithograferade kungaporträtt + 68 sidor. 250:-Smutstitelbladet, titelbladet och planscherna är lösa i bindet.

1172Värmlands Fornminnes och Museiförening. Värmland förr och nu. 1958. Karlstad 1958. 180 sid. Ills. 50:-Årgång 56

1173Waerland Are. Brev till en Dalkarl om Kriget. Föredrag hållet i Hagen och Leksands Kyrkoby den 3 och 10 januari 1915. Uppsala 1915. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB. Häfte. Liten 8:o. 32 sid. 100:-Sliten i inre fals.

1174Wahlqvist Bertil. Vikingarnas öar. Stockholm 1996. Atlantis. Kartonage med skyddsomslag. 249 s. Illustrerad. 110:-

1175Wahlström Lydia. Sverige och England under revolutionskrigens början. Stockholm 1917. P.A.Norstedt & Söner. 8:0. Halvläderband med marmorerade pärmar. Rygg med 4 upphöjda bind. 282 s. 160:-

1176Wahlström Sten., Weibull Jörgen. Historia på plats. Jugoslavien 1990. Bokförlaget Bra Böcker. Stor 8:o. Linneband med illustrerat skyddsomslag. 174 s. Ill. 125:-

1177Waldemarsson Eva. Kungens stad. Borås 1969, LT:s Förlag. Häftad 8:o, 395 (1) s. 75:-Snedläst.

1178Walin. Schager. Virgin. Kokbok. Stockholm 1953 Norsedts. 321 sid. 75:-

1179Waliszewski K. Katarina II af Ryssland. En kejsarinnas roman. Stockholm 1897. Albert Bonniers boktryckeri. Halvfranskt band med marmorerade pärmar, gulddekorerad rygg med den ryska örnen samt röda snitt. (2) + Frontespis + (2) + 539 s. + (1). 300:-Något lös i bindet. Ryggen solblekt.

1180--- Katarina II af Ryssland. En kejsarinnas roman. Stockholm 1897. Albert Bonniers boktryckeri. Halvfranskt band med marmorerade pärmar, gulddekorerad rygg med den ryska örnen samt röda snitt. (2) + Frontespis + (2) + 539 s. + (1). 300:-Något lös i bindet samt något blekt rygg.

1181Wallance J.H. Bränvin och Salt, ett Läkemedel emot Gikt, Rheumatism, Andtäppa, Lungsot och andra åkommor, uppfunnet av William Lee Esq. Översättning från Engelskan. Facsimilupplaga av 1843 års upplaga utgiven 1962. Original häfte. 60 sid. 150:-Delvis osprättad.

1182Wallerfelt Bengt. Si vis pacem- para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975. Västervik 1999. C O Ekblads & Co. Probus förl. Förlagsband.214 sid. 130:-Nyskick. ISBN 91-87184-60-5

1183Wallin Sigurd. Gustaviansk stil. Stockholm 1926. Nordiska Muséets Förlag. Samtida privatbundet linneband med gulddekorerad ryggetikett i läder. 4:o. Hanssons bokbinderi Lund. 72 sid. Fotoillustrerad. Ett urval ur Nordiska Nuséets avdelning för de högre stånden. 300:-Vackert privatbundet linneband.

1184--- Kyrkoinredning för herremän. Gångna dagars högreståndskultur. Stockholm 1948. Skoglunds. 4:o. Förlagets dekorerade hårdpappband. 225 sid. Med 162 fotoillustrationer i djuptryck. 400:-

1185--- Svensk rokoko. stockholm 1924. Nordiska Muséets Förlag. Samtida privatbundet linneband med guldekorerad läderetikett. 4:o. 72 sid. fotoillustrerad. Hanssons bokbinderi Lund. En samling stilprov ur Nordiska Muséets avdelning för de högre stånden. 300:-Vackert privatbundet linneband.

1186Warner Rex. Övers. Ingeborg von Rosen. Den unge Caesar. Norstedts förl. Tryckt i Norge 1990. Dekorerat Förlagsband .325 sid. 140:-Denna bok publicerades ursprungligen i två delar. Den unge Caesar och Caesar - Härskaren. Denna utgåva innehåller båda i en volym.

1187Warren Peter. The Aegan civilisation. London 1975. Phaidon. Publishers cloth with dust-cover. 4:0. 152 pp. Illustrated. 125:-

1188Wattrang Hans. Ryska revolutionen i dokument. Halmstad 1966. Prisma. Originalpocket. 133 s. Ill. 50:-

1189Watts Sheldon. Västeuropas sociala historia 1450-1720. Vänersborg 1987. Författarförlaget. Ill. pappband. 378 s. 140:-

1190Wells H.G. The outline of History. Being a Plain History of Life and Mankind. London 1923. Cassell and Company, Ltd.4:o. Golddecorated cloth. XIX + 631 pp. B/w ills. The Definitive Edition. Revised and Rearranged by the Author. 200:-Slightly faded spine.

1191Wells summer. Nu eller aldrig. Stockholm 1945 Bonniers. Häftat förlagsband. 357 sid. 100:Den amerikanske statssekreteraren Summer Wells utkast till ett kommande FN. Samt berättelser om möten med krigets ledande aktörer i Berlin, London, Moskva och fjärran östern.

1192Wennerdahl Wilhelm Anders. Lexicon mythico-Historicum, eller Kort och tydelig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nympher, högtider, offer, caeremonier, bilder, namnkunnoga konungar, m.m.m Linköping 1748. Halvläderband med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 636 s. 8:o. 1500:-Sprucken i ena falsen.

1193Wennerström Thorsten. Stockholms Stads Borgargarde genom tiderna. Stockholm 1937. Victor Petterssons Bokindustri. Häftad. 4:o. S/v och färg ills. 260 sid. 100:-Delvis osprättad.

1194Werner B. Nybyggerliv blandt Meskito-Indianerne. Köbenhavn 1904. Gyldendal. 284 sid. Illustrerad. 200:-

1195Westerberg Sten. Sten Westerbergs bibliotek på Beatelund. Katalog I-V vol. Stockholm 1972 Libris. Häftade förlagsband i en vackert marmorerad papp-kassett. Sammanlagt 564 sid. Illustrerad. Komplett 5 volymer inklusive prislistor. 550:-Gott skick.

1196Westerhagen Curt von. Nietzsche Juden Antijuden. GmbH.,Weimar. Dietsch & Brückner. (1931) 78 S.(1). 200:-

1197Westin Gunnar. red. Övre Norrlands historia. Del II. Tiden 1600-1721. Umeå 1965. Norrbottens och Västerbotens läns landsting. Dekorerat häft. (12) + 431 s. Rikligt illustrerad i s/v. 125:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

1198Westman C. G. Utrikespolitiska silhuetter. Stockholm 1928. Norstedts. 186 s. 50:-

1199Wet Christian R de. Striden mellan Boers och Engelsmän. Stockholm 1903. Bonniers. Rött halvfranskt band med 5 bind. 474 s. 100 ill. många helsides. 350:-

1200Wetter Erik. m.fl. Med kungen på Acquarossa, den arkeologiska utgrävningen av en Etruskisk stad. Malmö 1972. Allhem. Klotband med skyddsomslag. 200 s. Ill i färg och s/v. 150:-Reva i skyddsomslaget.

1201Wheeler Margaret. History was buried. A source book of archaeology. USA 1967. Galahad books. Small 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 431 pp. Ills. 150:-

1202Wickbom Ukf. Blågula rosor. Nedslag i svensk samtidshistoria 1969-1989. Borås 1993. LT:s förlag. Förlagsband. 294 s. 150:-

1203Wickman Johannes Seger. Kommentar tillde utrikespolitiska dagshändelserna. Stockholm 1944 Natur och Kultur. Förlagsband 245 sid. 150:-

1204Widén Albin. Svenskar som erövrat Amerika. Stockholm 1937. Nordisk Rotogravyr. Liten 4:0.185 s. Ill. 200:-Hörn borta på omslaget.

1205Wieland C. M. Horazens satiren aus dem Lateinischen übersekt und mit Einleitungen und erlauternden Anmerkungen. Neue verbesserte Ausgabe. I-II. Leipzig 1804. In der Weidmannischen Buchhandlung. Two volumes in 1 binding. Contemporary paperbinding. Red edges. VIII + 312 pp + 254 pp + (2). 350:-Binding is very worn of age.

1206Wieselgren, Nils Forssell, Munthe, Arne Forssell Liljedahl Nordiska Administrativa Förbundet. Kungl. Maj:ts Kanslis Historia. Del 1. Kansliets organisation och utveckling intill 1840. Uppsala 1935. Almqvist & Wiksell. Förlagets pappband. 4:o. 373 sid. Sparsamt illustrerad. 150:-

1207Wieselgren Harald Ur vår samtid. Femtio porträtt med nekrologer. Stockholm 1880. Norstedt & Söner tr. Dekorerat klotbd. 220 sid. Porträtten skurna af Edward Skill, Ida Falander och Evald Hansen. 350:-

1208Wiesenthal Simon. Rättvisa - men inte hämnd. Memoarer. Lund 1989. Natur och Kultur. 422 sid. Förlagsklot. Grått band. Gult ill skyddsomslag. S/v ill. Översättning av Dag malm. 170:-

1209Wilcke Lindqvist Ingeborg. Sveriges kyrkor. Uppland. Bro och Vätö skeppslag. Band II, häfte 2. Stockholm 1940. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 119-234 s. Illustrerad. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

1210--- Sveriges kyrkor. Uppland. Lyhundra härad, sydvästra delen. Band V, häfte 5. Stockholm 1961. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 499-671 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

1211--- Sveriges kyrkor. Uppland. Sjuhundra härad, nordöstra delen. Band V, häfte 4. Stockholm 1958. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad med skyddsomslag. 361-496 s. Illustrerad. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.

1212Willebrand Bengt Magnus von. Den svenska adeln. En demografisk-kulturhistorisk undersökning av Sveriges och Finlands adel. Stockholm 1932. Albert Bonniers Förlag. Häftad. 188 s. Delvis osprättad. 200:-

1213Williams Francis. Englands nya väg, efterkrigspolitik och framtidsproblem. Stockholm 1950. Tidens. Klotband. 349 s. 40:-

1214Williams Neville red. Människans vidgade värld. Historiens milstolpar 1215-1588. Vol III. Malmö 1971. Bernces Förlag. 4:0. Rött klotband med skyddsomslag. 160 s. Rikligt färg och s/v ills. 175:-

1215Wilson Ian. Historiska hemligheter. Oupptäckta platser, gravar, vrak och skatter. Kristianstad 1988. Rabén & Sjögren. Klotband med skyddsomslag. 205 s. Ill. 200:-

1216Winge. Lärobok i allmänna och svenska historien, för begynnare. Sthlm 1839. Haeggström. Förlagets pappband. Tredje upplagan. 84 sid, (6) + en utvikbar tabell. Sliten. 100:-Sliten. Lös i häftningen.

1217Winge J.M. Lärobok i Geographi och Historia för folkscholor och nybörjare. Stockholm 1855. Tionde upplagan. Klotband. 68 s. Omslagen medbundna. Fuktfläckar sista sidorna. 125:-

1218--- Lärobok i Geographi och Historia för Folkscholor och Nybörjare Stockholm 1861. J&A Riis. Förra delen : Geographi. Samtida halvläderbd. 71 s. Väl använd men i gott skick. 125:-

1219Winther Christian (utg.). Mythologisk haandbog. Kjobenhavn 1850. Philipsens Forlag. Halvklotband. 401 Sid. Ill. 200:-Något lös i bindet.

1220Wirsén E. af. Från Balkan till Berlin. Stockholm 1943. Albert Bonniers Förlag. Häftad. 8:o. 340 sid. S/v ills. 125:-Skada i foten. Namnteckning.

1221Witt Horst. Die wahrhaftige "abcontrafactur" der see- und hansestadt Rostock des krämers vicke schorler. Rostock 1989. Hinstorff verlag. 124 pp. Ills. 9 folded plates loose in a cloth holder. 400:-Good condition.

1222Wollin Nils G. Sveriges kyrkor. Stockholm. Skeppsholmskyrkan. Band IX, häfte 1. Stockholm 1942. Generalstabens litografiska anstalts förlag. Limhäftad. 154 s. Illustrerad. 200:-Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Från STF's bibliotek.

1223Wrangel Fr. Krigshistoriens grunddrag. Försök till lärobok för Krigshögskolan. 2 volymer i ett band. Stockholm 1866. Norstedts. Samtida guldekorerat halvläderband. 4 upphöjda bind. 8:o. (i) 148 sid. Vol 2. Stockholm 1875. 325 sid. (ii) Vol I skildrar krigskonstens historia fram till antikens slut. Vol 2 skildrar utvecklingen fram till 30-åriga kriget. 300:-En tredje del utkommit.

1224Wright Arthur F. Buddhism in Chinese history. USA 1959. Stanford university press. Oxford university press. Cloth with dustjacket. XIV + 144 s. Ill. 100:-

1225Wright Georg Henrik von. Vetenskapen och förnuftet. Borgå 1987. Bonniers. Kartonage med skyddsomslag. 8:o. 154 sid. 150:-

1226Wright Wilhem von. Svenska fjärilar. I-III vol. (I-II. samt kommentardel). Stockholm 1989. Coeckelbergs. Faksimilutgåva av von Wrights Swenska Fjärilar (Målade för greve Nils Bonde 1828-35.) Förlagets vackra gulddekorerade röda helläderband med 4 upphöjda bind samt tillhörande kassett. Bundna och tryckta av Grafiche Milani. Stora 8:o. Innehåller sammanlagt 292 helsides färgplansher. Vol I: (4), Titelsida, 148 helsides färgplanscher, (6).+ Vol II: (2), Titelsida, 144 helsides färgplanscher, (6).+ Vol III: Kommentardel av Björn Dahl: (2), 127 sid. (4), De Wrightska bilderna av allt från däggdjur till insekter och mollusker, utgör den absoluta höjdpunkten i 1800-talets nordiska produktion av naturalhistoriska illustrationer, fullt i paritet med det yppersta som framställts av Europas stora kulturnationer. Faksimilutgåvan är framställd i 4000 exemplar varav 1699 exemplar reserverats för det svenska språkområdet. Detta verk har nummer 844. Vid framställningen av denna faksimilutgåva har konservator Jonas Palm vid Uppsala Universitetsbibliotek ansvarat för särtagningen och, sedan verket färdigställts, den därpå följande restaureringen av originalbandet. Verket har härigenom sida för sida kunnat reproduceras direkt efter originalet. Vid färgseparering och tryckning har det vidare genom fortlöpande jämförelse med originalet i normerad belysning varit möjligt att uppnå en mycket hög originaltrohet. Eftersom originalinlagan är väl bevarad och med obetydlig åldersändring av papperets färgton och få fläckar, har bakgrundstonen inte reproducerats. Fjärilsbilderna har istället frilagts varsamt. Papperet har specialtillverkats av det anrika pappersbruket Cartiere Enrico Magnani i Pescia. Det består uteslutande av rena bomullsfibrer, är neutralt limmat och buffrat för att bibehålla ett neutralt pH-värde; allt för att så långt som möjligt säkerställa papperets åldersbeständighet. Färgsepareringen har anförtrotts åt A. de Pedrini i Milano (Vol I) och Schwitter AG i Allschwil i Schweiz (Vol II). 5000:-Bibliofilupplaga. Detta verk har nummer 844. Fint skick.

1227Wundt Wilhelm. m.fl. Allgemeine geschichte der philosophie. Leipzig, Berlin 1913. B.G.Teubner. Zweite, vermehrte und verbesserte auflage. Publishers golddecorated cloth. (2) + IX + (1) + 620 pp. + (2). 350:-Good condition.

1228Wåhlberg Per Arne. Cirkus i Sverige. Bidrag till vårt lands kulturhistoria. Spanien 1992. Carlsson förlag. Förlagsband. 360 s. Illustrerad i s/v. 150:-Nyskick.

1229Wästberg Pär. Alice och Hjördis. Två systrar. Dagböcker och 1885-1964. Borås 1994. Wahlström & Widstrand. Kartonage med skyddsomslag. 8:o. 401 sid. S/v ills. ISBN: 91-46-16554-1. 160:-

1230Wörner Friedrich J. Burgen und Schlösser der Hohenzollern. Geschichte und Baukultur eine Dynastie. Wiesbaden 1981 Lilien. 4:o. Verlagsband. 309 Seiten. Illustriert. 200.-

1231Yergin Daniel & Stanislaw Joseph Kommandohöjderna. Stockholm 1998 Norstedt tr. Övers. Margareta Eklöf. Förlagsband med skyddsomsl. 533 s. Illustrerad med s/v. Fotografier. Den Svenska utgåvan av The Commanding Heights. 300:-Berättelsen om marknadens globala renässans.

1232Yi Pu. Ich war Kaiser von China. Wien 1973. Carl Hanser Verlag. Klotband med skyddsomslag. 517 pp. Illustrated. 100:-

1233Yourcenar Marguerite. Kejsar Hadrianus' minnen. Helsingfors 1954. Forum. Häftad. 8:o. 286 s. Nionde-Tionde tusendet. 125:-

1234Zancka Herman Theodor von. Rasputin. Societetskvinnan, systemet i Ryssland och världshändelserna. Stockholm 1917. A.-B. Dahlberg & Co:s förlag. 226 s. 80:-Sliten, främre omslaget löst, taperemsor, omslaget och smutstitelbladet solkiga, vattenskadad.

1235Zeitler Walther. Der König des Bayerwaldes. Grafenau 1977 Morsak. Linnenband vom Verlag mit Schutzumschlag. 229 Seiten. Fotoillustriert. 125::-

1236Zetterholm Tore. Tibet. Mellan Buddha och Marx. Höganäs 1981. Bra Böcker. förlagsband med skyddsomslag. 4:o. 175 sid. Fotoillustrerad i färg. 150:-gott skick.

1237Zilliacus Emil. Vid brasan med Horatius. Stockholm 1953. Almqvist & Wicksell. förlagshäfte. 24 sid. 75:-

1238Zilliacus Konni. Ur Finlands nyaste historia. Stockholm 1900-01. Wahlström & Widstrand. 2 band. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind och två titeletiketter i rött och beige läder. Marmorerade snitt. Marmorerade inre pärmar. Plansch I-XIX + titelsida + 163 ; Plansch XX-XXXI + CXXXIX + 151 sid. 400:-Blekta ryggar.

1239--- Ur Finlands nyaste historia. Stockholm 1900-01. Wahlström & Widstrand. 2 band. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerade ryggar med 4 upphöjda bind. Supra Exlibris på främre pärmar i guld. 163 + Plansch I-XIX ; Plansch XX-XXXI + CXXXIX + 151 sid. 300:-Lätt slitna.

1240Zimmermann Eberhard August Willhelm von. Jorden och dess invånare, Brasilien, Chile och Patagonien samt deras invånare efter de nyaste upptäckter. Stockholm 1820. Zacharias Haegström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (4) + 1 - 310 s. + (1). Illustrerad med 3 utvikbara planscher. 600:-Sjunde delen. maskhål på sid 119 förövrigt i gott skick.

1241--- Jorden och dess invånare Guiana, Peru, Paraguay och Tukuman samt Deras invånare efter nyaste upptäckter. Stockholm 1819. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (4) + 1 - 368 s. Illustrerad med 5 kopparstick. 550:-Kopparsticket över Pongo vid Manseriche saknas. Sjette delen.

1242--- Jorden och dess Invånare; Historisk tafla af det Artonde Århundradets Upptäckter om fremmande Folkslag och Länder; Vestindien och dess invånare efter Nyaste Upptäckter; Stockholm 1818. Zachr. Haeggström. Samtida hårdpappband med 1 charta och 3 plrs. 2:a uppl. 12:o. (8). 376 sid. 500:-Lite lagerfläckad. Kartan något "tummad". Saknar det första titelbladet.

1243--- Jorden och dess Invånare; Historisk tafla af det Artonde Århundradets Upptäckter om fremmande Folkslag och Länder; Vestindien och dess invånare efter Nyaste Upptäckter; Andre del. Stockholm 1818. Zachr. Haeggström. Samtida gulddec, halvfransktband med 1 charta och 3 plrs. 2:a uppl. 12:o. (10). 376 sid. 500:-Gott skick.

1244--- Jorden och dess invånare; Nordvestra Polarverlden och dess Invånare efter nyaste upptäckter. Stockholm 1816. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (2), 410, Illustrerad med 3 planscher och en utvb. charta. En plansch saknas.(Fronten,Sir Francis Drake). 500:-Tredje delen. Historisk tafla af det adertonde Århundradets Upptäckter om fremmande folkslag och länder.

1245--- Jorden och dess invånare;Guinea och dess Invånare efter Nyaste upptäckter. Stockholm 1817. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (10) + XLVII + 1 - 391 s. Illustrerad med 1 karta och 5 planscher. 500:-Första delen, andra upplagan. Sidan III- IV av förordet saknas. Historisk tafla af det adertonde Århundradets Upptäckter om fremmande folkslag och länder.

1246Zobel Rein Professor. Walls and towers of Tallinn. Tallinn 1996. Estonian Encyclopaedia Publishers. Paperback. 96 pp. Richly illustrated with photos in color and plans, elevations. 100:-Very good.

1247Zweig Stefan. Maria Stuart. Stockholm 1935. Skoglunds förlag. 457 sid. s/v illustr. Översatt av Hugo Hultenberg. 150:-

1248--- Sternstunden der Menschheit. Fünf historische Miniaturen. Frankfurt 1960. Insel-Verlag. Förlagets pappband, 79, [1] sidor. 40:-Insel Bücherei 165.

1249Åberg Alf. Från skvalkvarn till storkraftverk. Stockholm 1962. Pappband med klotrygg. 205 sid. Rikt illustrerad. Om den enskilda och kommunala kraftindustrins tillkomst och utveckling. 140:-

1250--- Fångars elände. Karolinerna i Ryssland 1700-1723. Lund 1991. Natur och Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 228 s. + (4). Rikt ill. 200:-

1251--- Vår svenska historia. Lund 1979. Natur och kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 560 s. Ill. 200:-

1252Åberg Nils. Den historiska relationen mellan senromersk tid och nordisk folkvandrings tid. Stockholm 1956. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 254 s. Ill. 150:-

1253--- Den nordiska folvandringstidens kronologi. Stockholm 1924. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Folio. 83 s. Ill. 250:-Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien monografiserie N:o 14.

1254Åbo stads historiska museum. Hantverksmuseet på Klosterbacken i Åbo. Åbo 1972. Sydvästkusten. förlagshäfte. 63 sid. Ill. 6:e omarbetade upplagan. 60:-

1255Åkerhielm Helge. Brott från hela vägen. Stockholm 1945 Hökerbergs. Gulddekorerat klotband med skyddsomslag. 633 sid. 150:-

1256Ålund. O. W. Amerika. Dess upptäckt, eröfring och fyrahundraåriga utveckling. Stockholm 1892. Albert Bonniers förlag. Vackert dekorerat klotband med rikt gulddekorerad rygg. (2) + karta över USA + (6) + 373 s. + (3). Illustrerad med 35 porträtt, 31 scener och vyer samt 10 kartor. 225:-

1257Ödeen Nils. Studier i smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ortsnamnsforskning. Lund 1927. bloms. Häftat förlagsband. 490 sid. 300:-tio centimeters reva å främre omslaget. sliten.

1258Örebro läns fornminesförening. Bilder från stad och land. Historiskt topografiska studier. Örebro 1905. Fornminesföreningen. Liten 4:o. Samtida gulddekorerat halvfranskt band. Marmorerade pärmar. 185 sid. Illustrerad med 3 graverade planscher, fotoplanscher samt bilder i texten. + i utvikbar karta över Örebro. 1500:-Bibliofilupplaga 112 ex, varav detta är nr: 59. Från STF:s bibliotek.

1259Östasiatiska museet. Koreansk keramik. Korean ceramics. Utställningskatalog. Exhibition catalogue. Stockholm 1966. Östasiatiska muséet. Förlagshäfte. Publishers paper-binding. 59 sid. Rikligt illustrerad. Richly illustrated. 150:-

1260Zölner Johan Friedrich. Om menniskoslägtets ursprung. Stockholm 1801. Tryckt hos Carl Delén och J.G. Forsgren. Samtida halvläderband med stänkta pärmar. Gulddekorerad rygg och rödstänkta snitt. 8:o. (2) + II + 168 sid. 400:-Gott skick.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat