On-line boklista 52.Arkeologi / book list 52.Archeology

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* Blekingeboken 1960]., Atterman Ingemar (red.)., Bengtsson Bengt (om Skottsbergska gården i Karlshamn)., Berglund Björn E. (om stenåldersboplatsen Pysslingebacken)., Hammelin Axel (om vägbanken vid Näs)., Hellner Brynolf (om en stridsyxa från Grims kula på Verkö)., Nilsson Gunnar (om Sankta Gertrud)., Pegelow Erik (om Vämöparken)., Svensson Sigfrid (om väderstrecken). Blekingeboken. Årsbok för medlemmarna i Blekinge Musei och Hembygdsförening. Årg. 38 1960. Karlskrona 1960. Blekinge Musei och Hembygdsförenings förlag. 184 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

2[* Blekingeboken 1964]., Atterman Ingemar (red.)., Berglund Björn E. (om hällkistorna på Inlängan och landskapsbilden i Blekinges östra skärgård för 250 år sedan)., Granfors Karl (om Holje å)., Larsson Lars-Olof (om medeltida godskomplex)., Lindahl Harald (om handelshuset Kock och Järnavik)., Nilsson Nils (om jaktkanoten)., Sjöberg Ludvig (om Holländarehuset i Karlshamn)., Wilstadius Paul (om guld- och silversmeder i Ronneby under 1600-talet). Blekingeboken. Årsbok för medlemmarna i Blekinge Musei och Hembygdsförening. Årg. 42 1964. Karlskrona 1964. Blekinge Musei och Hembygdsförenings förlag. 232 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

3[* Varbergs m, 25 (1974)]., Bernander Inga (om när Halland blev svenskt)., Dahllöf Kristina (om bad i Varberg)., Jonsäter Mats (om Prästgårdskulle i Veddige)., Karlson Torsten (om en altarkalk från Källsjö)., Melin Eva Kristina (om Varbergs teater)., Person Bengt-Arne (red.)., Petersen Björn (red. och om en kappsläde från Särö)., Särlvik Ingegerd (om Prästgårdskulle i Veddige)., Åsgrim Agneta (om kvarnar i Varbergs kommun). Varbergs museum. Årsbok 1974. Varberg 1974. Tjugofemte årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Trådhäftad. 207 s. Ill. 100:-

4[* Varbergs m, 26 (1975)]., Bernander Inga (om Värö prästgård)., Bringéus Nils-Arvid (hantverkarsviten i det sydsvenska bonadsmåleriet)., Brockman Ann-Marie (om halländska skeppsporträtt)., Edman Gösta (om det halländska laxfisket)., Hallberg Göran (om stationsnamnen vid Falkenbergs järnväg)., Malmqvist Axel (om konstnären Sven Jonson)., Person Bengt-Arne (huvudred.)., Weiler Eva (om en nyupptäckt boplats i Gällinge). Varbergs museum. Årsbok 1975. Varberg 1975. Tjugosjätte årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Trådhäftad. 236 s. Ill. 100:-

5[* Varbergs m, 34 (1983)]., Carlsson Kristina (om arkeologiska undersökningar i Ny Varberg)., Jern Henrik (om konstnärer i 1700-talets Varberg: Johan Stålbom, Henrik Sebastian Sommar, Benjamin Patersen, Adolph Spaak, Henrik Wibeck och Jacob Magnus Hultgren)., Person Bengt-Arne (huvudred.)., Schützler Lillemor (om ett kvarter i 1500-talets Ny Varberg)., Skanse Peter (om en fiskeskuta)., Tornehed Stig (Linnélärljungar och ostindienpräster i Halland)., Ullberg-Loh Kajsa (om en nyupptäckt kapellgrund söder om Ny Varberg)., Vide Sten-Bertil (om "Födelsedags-Album", tryckt i Varberg 1908). Varbergs museum. Årsbok 1983. Varberg 1983. Trettiofjärde årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Trådhäftad. 175 s. Ill. 100:-

6[* Varbergs m, 36 (1985)]., Artelius Tore (om en stenåldershydda vid Toftaås)., Edman Gösta (fiskerinäringen i Halland)., Hjelmstedt Lennart (om Alfred Lundgren och Varbergs arbetarförening)., Jern Henrik (om arkitekten Yngve Rasmussen och Gerlachska huset i Varberg)., Jonsäter Mats (om arkeologi och vägbyggen)., Lundqvist Lars (om en bronsåldersboplats vid Tyllered)., Montell Erik (om Varbergs fästning)., Nordqvist Bengt (om en stenåldersboplats vid Marsagården)., Person Bengt-Arne (huvudred.)., Schützler Lillemor (om arkeologi och vägbyggen)., Streiffert Jörgen (om en stenåldersboplats vid Marsagården vid Tvååker)., Strömberg Bo (om Fagared och om förhistorisk och medeltida järnhantering i Halland)., Wickerts-Jensen Mari (om stenåldersboplatser vid Olsegården vid Tvååker). Varbergs museum. Årsbok 1986. Varberg 1986. Trettioåttonde årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Trådhäftad. 196 s. Ill. 100:-

7* [Västerbotten, 1983]., Ågren Per-Uno (red.). Västerbotten. 1983. Umeå 1983. Limhäftad. 292 s. m. sv/v illustrationer. 80:-

8* [Västerbotten, 1993], Lundgren Britta M. (red.). Västerbotten. 1993. Umeå 1993. Limhäftad. 244 s. m. sv/v illustrationer och några i färg. 80:-

9* [Västerbotten, årg. 39, 1958], Cederberg Torsten (om två broschyrer från 1808-09 års krig)., därtill red.)., Hasslöf Olof (om arkeologiska båtfynd)., Lindman Stig (om konstnärerna J. M. Lindqvist och Victoria Nygren i Norsjö)., Pettersson O. P. (om bönder och nybyggare inom Åsele lappmark)., Wachtmeister Carl-Fredrik (om Umetraktens fåglar)., Westerlund Ernst (om folklig läkekonst, Westin Gunnar. red., Wijnbladh Mauritz (om Skytteanska samfundet). Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1958. Umeå 1958. (XVI), 234, (27) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

10* [Västerbotten, årg. 40, 1959], Cederberg Torsten (om Umeås väg till universitetsstad)., Gavelin Rut (om ett trolldomsmål i Gafsele)., Ivarsson Axel (kommentarer till O. P. Petterssons artikel om bönder och nybyggare inom Åsele lappmark, införd i västerbotten 1957 och 1958)., Lundberg J. A. (om bomärken på Holmön)., Olsson Karin (om Umeå landsförsamlings kyrka)., Svanlund Edla (om folkskollärartillvaro i Lappmarken)., Westerlund Ernst (om leksaker (springgås, sprättskorv m. m.), även red.)., Westin Gunnar. red. Västerbotten. Vätterbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1958. Umeå 1958. (XVI), 234, (27) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

11* [Västerbotten, årg. 42, 1961], Christiansson Hans (kring stenåldern)., Gaunitz Sven (om Ammarnäs)., Hammarström Katarina (om konstnären Lars Larsson i Åbyn)., Lindman Stig (om konstnärerna Viola Allvar, Torsten Bergmark, Lennart Gram, Martin Holmgren, Albert Johansson, Stig Lindberg, Rolf Erling Nygren, Eric Andreas Roos, Kjell Rosén, John Thorgren och David Wretling)., Lindström Alex (om Gerhard Gerhardsson, en västerbottnisk läsarhövding och schartauan)., Westerlund Ernst (om livets högtider, etnologi, även red.)., Westin Gunnar. red. Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1961. Umeå 1961. (VI), 254, (27) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

12* [Västerbotten, årg. 43, 1962], Axelson Sven (om Magnus Erikssons kungakröning 1336 och hans norska anspråk)., Gaunitz Sven (om Skrattabborrtjärn och bläckblå tjärnen i Sorsele)., Hansson Sven (om Jon Larsson-dramat i Latikberg)., Hjelmérus K. G. (om Västerbottens lärdomsskolor och biskop C. G. Nordin)., Jonsson Sune (om bygdefotografer)., Karlsson Roland (om Risåträskgården i Burträsk)., Kernell Gunnel (om Risåträskgården i Burträsk)., Thålin Harry (om de fasta fornlämningarna i Västerbottens kustland)., Westerlund Ernst (om lövängar, även red.)., Westin Gunnar. red. Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1962. Umeå 1962. (VI), 182, (22) s. m. sv/v illustrationer. Snedpressad, främre omslag något knycklat. 80:-

13* [Västerbotten, årg. 44, 1963], Eriksson Karin (om Umeåarkitekten C. Fr. E. Sandgren)., Jonsson Sune (om flottning)., Lindman Stig (om Västerbottenskonstnärerna Pär Andersson, Margit Blixt-Bjärup, Inger Ekdahl, Valter Gibson, Berta Hansson, Sven Höglund, Aline Rolf och Bertil Ågren)., Westerlund Ernst (om arkeologi, dessutom red.)., Westin Gunnar. red. Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1963. Umeå 1963. (VIII), 168, (22) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

14* [Västerbotten, årg. 45, 1964], Egerbladh Ossian (om ett dråp i Agnäs 1686)., Lundholm Kjell (om stenåldersboplatser vid Umeälven inom Lycksele socken)., Rosander Göran (om skidor och snöskor)., Westerlund Ernst (red.)., Westin Gunnar. red., Ågren Per-Uno (om orden "modstulen" och "maktstulen" samt om trähuskonstruktioner ur utställningen "Träålder"). Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1964. Umeå 1964. (VI), 195, (1 blank, 22) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

15* [Västerbotten, årg. 47, 1966], Bergström-Andelius Emma (om lapska rotkorgar)., Loménie Louis Henri de (om Jean François Regnards resa i Norrland 1655). Hansson Sven (om rävjakt och ekorrjakt och konsten att flå en ekorre)., Nordström Folke (om konstnären Sture Meijer), Thalin Harry (om fornlämningstyper och nivåförhållanden i övre Norrlands kustland)., Zachrisson Inger (red.)., Ågren Katarina (om lapska rotkorgar)., Ågren Per-Uno (red.). Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1966. Umeå 1966. (iv, XIV), 211, (1 blank, 20) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

16Almgren Bertil. red. Tor Vol. XIX, 1980-1982. Motala 1983. 254 s. Ill. 80:-

17Almgren Bertil. red., Gräslund Bo. red. Tor Vol. XVII, 1975-1977. Motala 1978. 421 s. Ill. 80:-

18Almgren Oskar. Opuscula Archaeologica Oscari Montelio Septuagenario Dicata. Stockholm 1913. 4:0. 448 s. Ill. 450:-

19Ambrosiani Björn. Birka. Svartajordes hamnområde. Arkologisk undersökning 1970-1971. Stockholm 1973. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 251 s. Ill. 170:-Rapport C1 1973.

20Andronicos Manolis. Vergina. The Royal tombs and the Ancient City. Athens 1992. Ekdotike Athenon S.A. 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 244 pp. 300:-

21Anund Johan. Domkyrkoplan i Uppsala. Uppsala 1992. Riksantikvarieämbetet. 64 s. Ill. 75:-Rapport UV 1992:7.

22Appelgren Katarina. Järnåldersgravar utgrävda i Grimsta, Upplands-Väsby. Tierp 1988. Riksantikvarieämbetet. 16 s. Ill. 50:-

23Arango Jesús Cano. Precolumbian ceramics. Bogota 1979. Plaza & Janes. Hardback with dustjacket. 196 s. Richly illustrated with photographs in b/w and color. 250:-Good condition.

24Arbman Holger. Schweden und das karolingische Reich. Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhunderts. Stockholm 1937. Bokförlags aktiebolaget Thule. Broschiert. 271, (1 blanke), mit 42 Abbildungen im Text, und 74 Tafeln, 2 von diesen farbigen. 300:-

25Arbman Holger. red. Situne Dei 1942. Sigtuna 1942. 111 s. Ill. 100:-

26--- Situne Dei 1944. Sigtuna 1944. 89 s. Ill. 100:-

27--- Situne Die 1943. Sigtuna 1943. 155 s. Ill. 100:-

28Bandi Hans-Georg., Maringer Johannes. Istidens konst. Wageningen (Nederl.) 1955. Natur och kultur (Stockholm). 4:o. Förlagets klotband med skyddsomslag. 170, (2) s., illustrerad i färg, svart och rött. 150:-

29Baudou Evert. Gustaf Hallström - arkeolog i världskrigens epok. Borås 1997. Natur & Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 320 s. Illus. 200:-

30Bennett Agneta. Karleby och Gärtuna. Bebyggelse och gravar från bronsålder och järnålder i Östertälje socken, Södermanland. Stockholm 1984. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 269 s. Ill. 150:-Rapport UV 1984:29.

31Bennett-Lagerlöf Agneta. Vendeltid vid Stenby. Stockholm 1989. Riksantikvarieämbetet och Staterns historiska museer. 4:0. 89 s. Ill. 90:-

32Bibby Geoffrey. The testimony of the spade. Great Britain 1957. Collins. Cloth. 448 s. Ill. with photographs on separate plates in b/w. 200:-

33Biuw Anita. Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern. Borås 1992. Stockholms stad. Dekorerat hårdpappband. 353 s. + (1) + (5) lista över Monografier utgivna av Stockholms stad. Rikt illustrerad i s/v. 150:-Stockholmsmonografier nr. 76. Ursprungligen från STF's bibliotek.

34Blomqvist Ragnar., Mårtensson A. Thulegrävningen 1961. En berättelse om vad grävningarna för Thulehuset i Lund avslöjade. Lund 1963. Kulturhistoriska museet. 300 s. Ill. 225:-

35Boëthius Axel. Etruscan culture. Land and people. Archeological research and studies conducted in San Giovenale and its enviroments by members of the Swedish institute in Rome. Malmö 1962. Allhem. Decorated clothbinding. Big 4:o. (22) + 478 p. + (2). 52 plates, 5 maps, 9 aerial photomaps, 6 drawings plus numerous illustrations in b/w throughout the text. 350:-

36Bóna István. Das Hunnenreich. Gyoma (Ungarn) 1991. Corvina (Budapest). 80, (16 S. mit XXX Farbtafeln), 81-294, (2) S. mit schw/w Illustrationen im Text. 500:-

37Braidwood Robert J. Människor före historien. Halmstad 1960. Forum. Pappband med skyddsomslag. 262 s. Ill. 65:-

38Brandel Sven. Bo Jonssons borg vid Bjärka-Säby. En utredning angående ruinerna på Bosholme. Uppsala 1929. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. 4:0. Biblioteksband. Imiterat klotband. 74 s, samt 9 helsides planscher. Ill. i texten. 300:-Fuktskada å utvikbara planschen med no 9.

39Bratt Peter. red. Brånsålder och äldre järnålder i Stockholms län. Stockholm 1997. Stockholms läns museum. 4:0. 112 s. Ill. 90:-

40Bratt Peter. red., Lundström Åsa. red. Yngre järnålder och historisk arkeologi i Stockholms län. Stockholm 1999. Stockholms läns museum. 4:0. 130 s. Ill. 150:-

41Breasted James Henry. Ur människosläktets äldsta historia. Stockholm 1925. Norstedts. 493 s. 110:-

42Brober Anders. red. Arkeologi i Sverige. 1, ny följd. Uppsala 1991. Riksantikvarieämbetet. Förlagsband. 494 s. Ill. 175:-

43Broberg Anders. red. Arkeologi i Sverige 1987. Uppsala 1990. Riksantikvarieämbetet. Förlagsband. 443 s. Ill. 175:-

44--- Arkeologi i Sverige. Ny följd 2. Värnamo 1992. Riksantikvarieämbetet. Förlagsband. 464 s. Ill. 175:-

45Browall Hans. Alvastra pålbyggnad, social och ekonomisk bas. Stockholm 1986. Stockholms universitet. 4:0. 195 s. samt bilddel och två lösa kartblad. 175:-Theses and papers in North-European Archaeology 15.

46Brøndsted Johannes. Guldhornene. En oversigt. Köpenhamn 1954. Nationalmuseet. Häftad med skyddsomslag. 86 s. + (2) + 3 utvikbara planscher. 100:-

47Burenhult Göran. Speglingar av det förflutna. England 1986. Bokförlaget Bra Böcker (Höganäs). 4:o. Klotband med skyddsomslag. 351 s., illustrerade i färg och sv/v. 200:-

48Buschor Ernst. Griechische Vasenmalerei mit 163 abbildungen. Zweite auflage. München 1914. R. Piper und Co. Verlag. Yellow decorated paper hardback. 4:o. 229 pp + 163 b/w ill. 150:-

49Bååth A. U. Nordiskt forntidslif. Stockholm 1890. Fahlcrantz & Co. Dekorerat klotband. 241 s. 175:-

50Carlsson Kristina. Kungahälla Arkeologi 1989. Göteborg 1991. Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län. 4:0. 96 s. Ill. 100:-Kulturhistorisk rapport 22.

51Carlsson Ronnie., Ljung Jan-Åke. Kvarteret Tryckeriet, Örebro, Närke. Stockholm 1994. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 103 s. Ill. 125:-Rapport 1994:69.

52Ceram C. W. Fynd, forskare och forntidsgåtor. Arkeologins roman. Stockholm 1955. KF:s Bokförlag. Häftad. 454 s. + (2). Ill. 150:-

53--- Så talade fynden. Arkeologins frammarsch i text och bild. Köln 1958. Bokförlaget Forum AB (Stockholm). Klotband. 360 s., med 310 illustrationer i djuptryck, och 16 färgplanscher. 100:-Arkeologiska fynd.

54Chen Heyi, Qian Hao, Ru Suichu Out of China's earth. Archeological discoveries in the People's republic of China. New York and Beijing 1981, Harry N. Abrams Inc. Publishers and China Pictoral. Huge 4:o. Flag-red cloth-binding with gold-lettering. 206 pp. with. 286 ills., most of them in full color. 300:-Covers slightly soiled, otherwise good copy.

55Curle C. L. Pictish and Norse finds from the Brough of Birsay 1934-74. Aberdeen 1982. 4:0. 141 pp. Ills. 130:-

56Dahlbäck Göran. Det medeltida Sverige. Uppland. Tiundaland 1:2. Ulleråkers och Vaksala härader och Uppsala stad. Stockholm 1984. Riksantikvarieämbetet. 374 s. 150:-Fint skick.

57--- Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344-1527. Stockholm 1977. Almqvist & Wiksell. 430 s. 150:-Studier till det medeltida Sverige 2.

58De Laeft Sigfrid J. Arkeologins metoder och problem. Sthlm. 1958 Natur & Kultur. Häftat förlagsband. 198 sid. Ill. med 16 planscher. 100:-

59Drotz Margareta., Ekman Tomas. Kumla Ättebacke, 1000 år i Härads Kumla. Stockholm 1995. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 174 s. Ill. 125:-Rapport 1995:32.

60Eckhoff Emil. Janse Otto. Visby stadsmur. Uppsala 1936. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Del II planscher, 91 st. 1500:-Planscherna i förlagets originalmapp. Endast planschdelen.

61Ehrén Svenolov., Klindt-Jensen Ole. Vikingarnas värld. Milano 1967. Forum. 4:o. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. 235, (5) s. Rikt illustrerad med teckningar i färg och sv/v. 200:-Gott skick.

62Ekholm Gunnar. Forntid och Fornforskning i Skandinavien. Stockholm 1935. Bonniers. Rött halvfranskt band. 4:o. (iv), VI - VIII sid. 384 sid. (i). 150:-

63--- Norrland. En studie i landsdelens äldre bebyggelsehistoria och kulturgeografi. Lund 1942. Sydsvenska geografiska sällskapet (Särtryck ur Svensk geografisk årsbok 1941; Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, N:o 172). Klammerhäftad. 142-168 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

64Ekman Tomas., Neander Karin. Järnåldersgården vid Snytberga. Stockholm 1994. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 85 s. Ill. 100:-

65Ekre Rune. Ny bild av medeltidens Lödöse. Göteborg 1968. 70 s. Ill. 75:-Särtryck ur Göteborg förr och nu.

66 En timme i Gotlands fornsal. Valda föremål kort skildrade. Visby 1938. Gotlands Allehanda. Häfte. 23 sid. 1 planbeskrivning. 50:-

67Eriksson Jan E. G., Karlberg Inge. Tönsberg fornminnesområde. En statusrapport over den arkeologiske registrering av middelalderbyen. Norge 1994. Riksantikvaren. 4:0. 188 s. Ill. 110:-

68Eriksson Thomas, Ählström Jan. Graneberg, ett romartida gravfält. Bromma 1997. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 137 s. Ill. 125:-UV Uppsala rapport 1997:19.

69Eriksson Thomas Hus och gravar i Görla. Stockholm 1995. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 196 s. Ill. 175:-UV Stockholm rapport 1995:29.

70Erlandsson Th. Gotlänska kulturbilder. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. Stockholm 1947. Nordisk Rotogravyr. Stor 4:0. Klotband med omslagen medbundna. 124 s. samt plancher. Ill. 300:-

71Evens John G. An introduction to environmental archaeology. England 1978. Paul Elek. Clothbd. with dustwrapper. 154 pp. Ill. 100:-

72Ferm Olle. Det medeltida Sverige. Uppland. Simtuna, Torstuna. Fjärdhundraland 1:8. Stockholm 1994. Riksantikvarieämbetet. 255 s. 150:-Fint skick.

73Franzén Britt-Marie. Bålsta och brunna. Järnåldersbygd. Arkeologi på väg- undersökningar för E18. Bromma 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 257 s. Ill. 150:-UV-Uppsala rapport 1996:11.

74Franzén Britt-Marie., Göthberg Hans. Nyckelby och Valla, boplatser och gravar från äldre järnålder. Arkeologi på vär, undersökningar för E18. Bromma 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 104 s. Ill. 100:-UV-Uppsala rapport 1996:15.

75Franzén Britt-Marie. Skäggsta, Fiskvik och Prästtorp, Litslena sn, Uppland. Arkeologi på väg, undersökningar för E18. Bromma 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 241 s. Ill. 125:-

76Friis Johansson mfl. De förhistoriska tiderna i Europa. I-II vol. Stockholm 1926. Norstedts. Häftade förlagsband. 495 sid, 440 sid. Illustrerade. 225:-

77García y Bellido A. Las colonizaciones púnica y griega en la peninsula Ibérica. Madrid 1954. (IV congreso internacional de ciencias prehistóticas y protohistóricas.) 30 páginas y XX Lám. 80:-Bueno condición.

78Grönbech Wilhelm. Nordiska myter. Lund 1978. Natur & Kultur. 153 s. Ill. Häftad. 120:-

79Gustawsson K. A. Fornminnesvård. Vården av våra fornminnen i landskapet. Stockholm 1965. Nordstedts. 67 s. Ill. 90:-

80--- Norrtäljetrakten under forntiden. Lund 1945. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 164 s. Ill. 150:-Handlingar 62 delen.

81Gustawsson K. A., Kvarning L-Å. Stensö by. Ett levande kulturminne. Lund 1976. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 80 s. Ill. 75:-

82Göransson J. Skånes Landsbygd. Historisk och arkeologisk beskrifning. Malmö 1904. Emil Jansson tr. Gulddek. halvfranskt band. 147 sid. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

83Hagberg Ulf Erik. Ölands järnåldergravfält. Volym II. Kalmar 1991. Statens historiska museer. 4:0. Förlagsband. 517 s. Ill. 350:-

84Hamberg Per Gustaf. Proxima Thule. Sverige och Europa under forntid och medeltid. Stockholm 1962. Norstedts. 4:0. 238 s. Ill. samt planscher. I pappkassett. 500:-Tack vare kassetten är boken i mycket gott skick.

85Hansen Gitte. Den overordnede bebyggelsetopografi omkring 1190 i Bergen. Bergen 1994. Riksantikvaren. 4:0. 191 Ill. samt karta. 100:-

86Hansson Harald. Gotlands bronsålder. Stockholm 1927. Akademiens Förlag. Grönt klotband. Guldtext på ryggen. 144 sid + 53 planschsid + 3 utvikbara kartor. 200:-Gott skick.

87Hao Qian. Out of China's earth. Archeological discoveries in the People's Republic of China. Japan 1981. Harry N. Abrams, Inc. Publishers. Cloth binding. Big 4:o. 206 p. + (2). Richly illustrated in full colour. 300:-

88Hasselmo Margareta. Kvarteret S:t Örjan, Söderköping, Östergötland. Bromma 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 40 s. Ill. 100:-

89Hauptman-Wahlgren Katherine. Ett gårdsgravfält i Härads Kyrkby. Stockholm 1995. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 99 s. Ill. 150:-UV Stockholm rapport 1995:10.

90--- Ett yngre järnåldersgravfält och boplatslämningar i Tibble vid Täby Centrum. Stockholm 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 70 s. Ill. 125:-UV Stockholm rapport 1996:42.

91Hedman Anders. Gravar och bebyggelseutveckling i Arninge, Täby sn, Uppland. Stockholm 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 180 s. Ill. 125:-Rapport 1996:180.

92Hellström Pontus., Hyenstrand Åke. Swedish archaeological bibliography 1976-1980. Borås 1983. Almqvist & Wiksell. Stor 8:0. 111 pp. 125:-

93Herity Michael. Eogan George. Ireland in prehistory. England 1989. Routledge. Stor 8:0. 302 s. Ill. 180:-

94Hermanns-Audardottir Margret. Islands tidiga bosättning. Umeå 1989. Umeå Universitet. 4:0. 184 s. Ill. 220:-

95Higgins Reynold. The archaeology of minoan crete. Great Britain 1973. The Bodley Head. Hardback with dustjacket. 111 s. + (1). Richly illustrated with photographs in b/w and full color. 100:-Very good condition.

96 Historical relics unearthed in new China. Beijing 1972. Foreign language press. Clothbinding with dustjacket. Big 4:o. (5) + 217 pictures on unpaginated pages.. + (1) + list of pictures. 250:-Foreword and list of pictures in chinese. Pamphlet with english translation of foreword and list of pictures.

97Holmqvist Wilhelm. Gravfältet vid Barkaby. Stockholm 1956. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 48 s. 11 planscher. 60:-Antikvariskt arkiv 5.

98Holmqvist Wilhelm. red. Excavations at Helgö I-XII. Upsala 1961-94. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 4:0. 241 s. 77 plates, 290 s. 79 plates, 235 s. 49 plates, 267 s. 24 plates, 150 s. Ills, 50 s. Ills, 177 s. Ills, 64 s. Ills, 98 s. Ills, 178 s. Ills, 72 s. Ills, 78 s. Ills. 4000:-Nyskick.

99Hunter J. R. Rescue Excavations on the Brough of Birsay 1974-1982. Edinburgh 1986. 4:0. 230 pp. Ills. 150:-

100Hvarfnar Harald., Janson Sverker. Från Norrlands älvar och fjällsjöar. Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska undersökningar i samband med kraftverksbyggen och sjöregleringar. Stockholm 1960. Riksantikvarieämbetet. 4:0. Klotryggband. 130 s. samt 123 bilder. 300:-

101Hyenstrand Åke. red. Dokumentation-forskning. En fältarkeologisk programdiskussion. Stockholm 1981. Riksantikvarieämbetet. 197 s. 100:-

102--- Forntid i förändring. Aktuell arkeologi III. Stockholm 1992. Stockholms Universitet. 142 s. 75:-SAR Nr 25.

103Ingelman-Sunberg Catharina. Boken om Vikingarna. Värnamo 2004. Prisma Förlag. Häftad. Liten 8:o. 245 sid. Färg och s/v ills. 150:-Gott skick.

104Isacson Lars (illustrationer)., Sundström Erik. Tio tusen år i Botkyrka. En bok för ungdomar och vuxna om Botkyrkas intressanta historia. Jönköping 1985. ABF Botkyrka-Salem. Illustrerat pappersband. 126, (2) s. 110:-

105Jakobsson Mikael. Metodstudier och tolkningsmöjligheter. Sverige 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 111 s. Ill. 90:-Skrifter nr 20.

106James E.O. Gravarna berättar. En bok om förhistoriska religioner. Finland 1986. Prisma. Pocket. 252 s. Ill. 50:-

107Janson Rune. Det medeltida Sverige. Uppland. Tiundaland 1:4. Tierps Våla, Vendels, Olands och Närdinghundra härad. Stockholm 1974. Riksantikvarieämbetet. 374 s. 150:-

108Jensen Stig. By, marsk og geest 3. Årsberetning 1990. Den antikvariske samling i Ribe. Ribe 1990. Den antikvariske Samling i Ribe. 54 s. Ill. 50:-

109Johansson Gust. De Norröna Trosartiklarna. Göteborg 1968. Nordiska Boktryckeri AB. Brunt klotband. 79 sid. 100:-Gott skick.

110Johansson Jan. Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige. Om bogård, balk och stiglucka. Sverige 1993. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 109 s. Ill. 100:-Antikvariskt arkiv 76.

111Jörgensen Ove., Nyberg Tore. Sejlruter i Adam af Bremens danska överden. Uddevalla 1992. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 37 s. 95:-Antikvariskt arkiv 74.

112Kaliff Anders. Skälv, en gård och ett gravfält från äldre järnålder. Värnamo 1993. Riksantikvarieämbetet. Stor 8:0. 147 s. Ill. 125:-

113Kaliff Anders. red., Larsson Mats. red. En väg med historia. Forntidens östgötar i nytt ljus. Värnamo 1992. Riksantikvarieämbetet. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 89 s. Ill. 125:-

114Karlenby Leif. Ett tvärsnitt genom Gamla Uppsala socken. Arkeologiska undersökningar inför gång- och cykelvägen mellan Gamla Uppsala och Storvreta. Värnamo 1993. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 128 s. Ill. samt 5 planer 125:-Rapport UV 1993:3.

115Kraft John. En historisk vandring i badelundabygden. Västerås 1989. 4:0. 48 s. Ill. 60:-

116Kyhlberg Ola. red. Arkeologi i Sverige III. Stockholm 1994. Riksantikvarieämbetet. Förlagsband. 533 s. Ill. 175:-

117Lagerqvist Lars., Nathorst-Böös Mynt. Stockholm 1968. Pan/Norstedts. 316 s. 90:-

118Lamm Kristina. Arkeologi på väg. Undersökningar för E18 Enköping-Bålsta. Stockholm 1989. Riksantikvarieämbetet. 4:0. Förlagsband. 175 s. Ill. 150:-

119--- Helgöundersökningen samt forskningsprojektet. Årsrapport 1978. Stockholm 1978. Riksantikvarieämbetet och Staterns historiska museer. 4:0. 175:-

120Larsen Jan Henning. Universitetets Oldsaksamling. Årsbok 1991/1992. Drammen 1993. 206 s. Ill. 75:-

121Larsson Stefan. Nedbrytning av urbana kulturlager. Stockholm 1995. Statens historiska museer. 190 s. Ill. 125:-Konserveringstekniska studier. Rapport RIK 9.

122Laurent-Täckholm Vivi. FARAOS BLOMSTER. En kulturhistorisk-botanisk skildring av livet i Gamla Egypten byggd på verklighetens grundval och med bilder från de sista årens grävningar. Stockholm 1951. Natur & Kultur. Förlagets ljusbruna halvfranska band med blindpräglad dekor på ryggen och färgat titelfält, 4:o, 298 sidor. Illustrerad med s/v fotografier. 550:-

123Lehmann Walter. Altmexikanische kunstgeschichte ein entwurf in umrissen. Leipzig ca 1922. Verlag Ernst Wasmuth. Hardcover. Small 4:o. 1-27 pp. + (1) + (1) foldout table. + 1-48 pp. photos in b/w, 100:-Orbis Pictus / Weltkunst-bücherei. Band 8. Damaged spine.

124Lindborg Henrik., Schönbeck Mattias., Äijä Karin. Tallboda. Bromma 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 201 s. Ill. 125:-UV Linköping Rapport 1996:46.

125Lindeblad Karin. En järnåldersboplats vid Högby gamla tomt ,Borgs sn, Östergötland. Linköping 1995. Riksantikvarieämbetet. 79 s. Ill. samt 2 lösa kartor. 125:-

126Lindqvist Sune. Svenskt forntidsliv. Stockholm 1944. Bonniers. 303 s. Ill. 100:-

127Lugn Pehr. Egypten i fynd och forskning, andra samlingen. Stockholm 1924. Gebers. 174 s. Ill. 150:-

128Lundberg Erik. Topografiska stadsundersökningar I. Söderköping. Stockholm 1928. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 62 s. Ill. 100:-Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien handlingar del 39:1.

129Magnusson Magnus. Fynd i Bibelns länder. Kristianstad 1979. Rabén & Sjögren. Liten 4:o. Pappersband. 240 s. m. sv/v illustrationer. 90:-

130Marstein Oddlaug. Sko og andre gjenstander i laer. En typologisk analyse. Meddeleleser nr. 23. Trondheim 1989. 4:0. 184 s. Ill. 75:-

131Molander Bengt. Vetenskapsfilosofi. Göteborg 1988. Bokförlaget Thales. 285 s. 110:-

132Montelius Oscar. La Suéde préhistorique. Stockholm 1874. Norstedts. Brown clothbd. 172 pp. Ills. 500:-From the Swedish Turistorganisation.

133Moora H. Die Vorzeit Estlands. Tartu 1932. Akadeemiline Kooperatiiv. Softback. 90 pp. + map. Ill. 150:-Very good. With discrete stamp from STF on front board. Not disturbing the overall impression at all.

134Moore Ruth. Felande länken. Utvecklingens historia. Stockholm 1954. Tidens förlag. Ryggklotband. 345 s. 60:-

135Müller Sophus. Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske archaeologi. Köpenhamn 1897. Det Nordiske Forlag. Halvpergament med mörk titeletikett i läder på ryggen samt marmorerade pärmar. (6) + 712 s. Med 441 textillustrationer i s/v samt 6 planscher i färg. 500:-

136Muniksgaard Elisabeth. Oldtidsdragter. Odense 1974. Nationalmuseet (København). Pappersband. 206, (1) s. med sv/v illustrationer. 200:-

137Munthe Henr. Om nordens, främst baltikums senkvartära utveckling och stenåldersbebyggelse. Kungl. svenska Vetenskapsakademins handlingar. Tredje serien. Band 10 N:o 1. Med 16 tavlor och 37 figurer i texten. Stockholm 1940. Almqvist & Wiksell. Förlagshäfte. 242 sid. Illustrerad. + 16 utvikbara kartor i färg. 400:-

138Naess Jenny-Rita. Undersökelser i jernalderens gravskikk på Voss. Norway 1996. Arkeologisk museum i Stavanger. 4:0. 167 s. 46 planscher. 120:-

139 Nationalmuseets bog om sjaeldne fund fra de seneste aar. Köpenhamn 1925. Gyldendalske boghandel. 68 s. Ill 200:-

140Nerman Birger., Schück Adolf., Thordeman Bengt. Jorden ger. Svenska forskningar och fynd från senare år. Stockholm 1931. Skoglunds förlag. Stor 8:0. 232 s. Ill. 80:-

141Nilsson Anders. Grönsta. Stockholm 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 78 s. Ill. 100:-

142Nilsson Martin P:n. De arkeologiska upptäckterna i den klassiska Södern och den forna Orienten. Stockholm 1933. Norstedts. Halvklotband. 328 s. 90:-3 ex. Ex. 1: Halvklotband, främre omslaget medbundet, ex libris Romare. Kostar 90:-. Ex. 2: Häftat. Kostar 90:-. Ex. 3: Häftat, slitet omslag med skador på ryggen, ex libris Erik R. Ygberg. Kostar 80:-.

143Nylander, Carl. Den djupa brunnen. Stockholm 1964, Wahlström & Widstrand. 8:o. Hft. 222 texts. m. 26 s/v ill. och 26 s/v planscher. 100:-Gott skick.

144Olausson Michael. Skavsta, två gårdar med gravfält från äldre järnålder vid Nyköpings flygplats. Stockholm 1992. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 230 s. Ill. 125:-Rapport UV 1992:6.

145Persson A. W. Kungagraven i Dendrá, guldfynd och andra fynd från utgrävningarna 1926 och 1927. Stockholm 1928. Bonniers. Stor 8:0. 164 s. Ill. 90:-

146Petré Bo. red. Bebyggelsearkeologiska exempel. Mälarområdet, Skåne, Östergötland. Stockholm 1987. Stockholms Universitet. 4:0. 43 s. Ill. 75:-Arkeologiska rapporter nr 19.

147Phillips Wendell. Qataban och Saba. Begravda städer och glömda riken. Stockholm 1957. Tidens. Pappband med skyddsomslag. 251 s. S/v fotoill. 110:-

148Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and social sciences. 1994. 43. 4. 369-432. Estonian Academy of Sciences. 369-432 pp. + XXX plates. Illustrated in the text with maps, plans, elevations and drawings, some foldout, plus photographs on separate plates. 110:-Text in russian, estonian, english and german.

149Redelius Gunnar. Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland. Stockholm 1972. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 52 s. Ill. 90:-Antikvariat arkiv 45.

150--- Sigtunastudier. Historia och byggnadskonst under äldre medeltid. Lidingö 1975. 134 s. Ill. 125:-

151Riksantikvarieämbetet., Statens historiska museer. Arkeologi i Sverige 1980. Stockholm 1983. 4:0. 307 s. Ill. 200:-RAÄ 1983:3.

152Riksantikvarieämbetet., Statens historiska museer. Arkeologi i Sverige 1981. Sverige 1984. 358 s. Ill. 185:-RAÄ 1984:3.

153Riksantikvarieämbetet. Byggnadsminen 1978-1988. Uppsala 1989. Riksantikvarieämbetet. Förlagsband. 450 s. Ill. 125:-

154Rosenfeld Andrée., Ucko Peter J. Grottkonst. Italien 1967. Aldus/Bonniers. 256 s. Ill. 70:-

155Runcis Janis. Gravarna vid Fridhem, ett gravfält från yngre bronsålder-äldre järnålder. Stockholm 1996. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 101 s. Ill. 125:-Rapport UV 1996:14.

156Rydh Hanna., Schnittger Bror. Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. Stockholm 1940. W&W. 4:0. 87 s. samt LXX plancher. 500:-Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Arkeologiska monografer nr. 5. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

157Sahlström K. E. Kåkinds härads fornminnen. Skövde 1928. Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförening. 105 s. Ill. samt utvikbar karta. 125:-Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie nr 2.

158Sander Fredrik. Dr. Guldhornen från Gallehus i Slesvig. Stockholm 1880. P.A. Norstedts Söner. Liten 4:o. Vackert halvpergament band bundet i Ungern med marmorerade pärmar, titeletikett i läder. 98 s. 4 st. utvikbara sidor med afbildningar i träsnitt. 900:-Exlibris. Nordens yppersta fornfynd upptäckta och åter förlorade. En hedersgåva.

159--- Hvem var Sigurd Fafnersbane?. Stockholm 1883. P.A. Norstedt & Söner. Liten 4:o. Vackert halv pergament band med marmorerade pärmar titeletikett i läder, nybundet i Ungern. Illustrerade med runstenar och runskrift. 1100:-Exlibris. Ett bidrag till frågans besvarande hemtadt från runskriften å rökstenen i Östergötland. Fläckad inlaga. En hedersgåva.

160Schade Günter (Gesamtleitung). Die Welt der Etrusker. Archäologische Denkmäler aus Museen der sozialistischen Länder. Staatliche Museen zu Berlin, Hauptstadt der DDR, Altes Museum vom 4. Oktober bis 30. Dezember 1988. Zwickau 1988. Henschelverlag Kunst und Gesellschaft (Berlin). Kleines in/4:o, Leinenwandband vom Verlag mit Schutzumschlag. 436 S. mit zahlreiche Abb., 81 von diesen in Farbe. Ex libris René Jessen Christensen. 200:-

161Schiller Harald (red.) Västgötaland. De vida vyernas landskap. Stockholm 1947. Aktiebolaget Svensk litteratur. 255+(2) s. m. sv/v illustrationer. 4:o. Halvskinnband med övre guldsnitt och mörk pressad dekor (små heraldiska lejon) på ryggen. 300:-Spår av fuktskada å rygg, likväl gott skick.

162Sefve Ivar. Människan och hennes föregångare. Stockholm 1944. Bokförlaget Natur och Kultur. Häftad 8:o, 160 sidor. Illustrerad i svart/vitt med teckningar och fotografier. Ex Libris. 60:-

163Seling Klas-Göran. Agrarian settlements and hounting grounds. Stockholm 1979. Akademilitteratur. 4:0. 120 pp. Ills. 200:-Theses and Papers in North-European Archaeology 8.

164Selling Dagmar Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare. Stockholm 1945. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 138 s. Ill. 100:-Osprättad. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien handlingar del 59:3..

165Slomann Wencke. Universitetets Oldsaksamling. Norske Oldfunn IX. Saetrangfunnet. Oslo 1959. Universitetets Oldsaksamling. 4:0. 62 s. samt XII planscher. 175:-

166Smithsonian Institution. Explorations and field-work of the Smithsonian Institution in 1925. USA 1926. 132 s. S/v fotoill. 100:-Smithsonian Miscellaneous Collections volume 78, Number 1.

167Stagner J. H:son. Visingsöfornminnen. Lund 1919. Gleerups. 64 sidor samt 28 ills. & tvenne plr. 90:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

168Stenberger Mårten. Öland under äldre järnåldern. Stockholm 1933. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 4:0. 306 s. Ill. samt utvikbar karta. 600:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

169Stjernquist Berta. red. Prehistoric Graves as a Source of Information. Uppsala 1994. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 267 pp. Ills. 125:-

170Stockholms Stadsmuseum., Söderlund Kerstin. Östra Riddarholmen. Arkeologisk utredning. U o o Å, 1991? 4:0. Plastomslag. 100 s. Ill. 100:-

171Strömberg Märta. Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen. Lund 1968. Gleerups. 4:0. Clothbackbd. 249 pp. Ills 400:-

172--- Die megalithgräber von Hagestad, zur problematik von grabbauten und grabriten. Lund 1971. Rudolf Habelt Verlag/Gleerups förlag. Small 4:0. Clothbackbd. 396 pp. Ills. 300:-Acta Archaeologica Lundensia series in 8:o. N:o 9.

173 Studier tillägnade Gunnar Ekholm 19 13/3 34. Göteborg 1934. Liten 4:0. 303 s. Ill. 200:-

174Svenska Arkeologiska Samfundet. Forntid för framtid. Festskrift till kung Gustaf Adolf den 11 november 1972 . Malmö 1972. Svenska Arkeologiska Samfundet. Klotband med skyddsomslag. 265 s. Ill. 100:-

175--- Swedish archaeology 1981-1985. Uddevalla 1985. Stor 8:0. 223 pp. 165:-

176Svenska fornminnesförening. Hävd och hembygd. Svensk Fornminnesföreningens årsskrift 1923. Stockholm 1923. Stor 8:0. 102 s. Ill. 85:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

177Svenska fornminnesföreningen. Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf. Stockholm 1932. Norstedts förlag. Mellanbrunt helskinnband, kantförgyllning, inre denteller, gulddekorationer på rygg och främre pärm. Bunden av Norstedt och söners bokbinderi. 398 sidor. Illustrerad. 300:-

178--- Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf. Stockholm 1932. Norstedts förlag. Mellanbrunt halvklotband. 398 sidor. Illustrerad. 260:-

179Svensson Karin Rex. Hällristningar i Älvsborgs län. En inventering av samtliga kända hällristningar i Dalsland och Göta Älvdalen. Uddevalla 1982. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Tvär 4:0. Klotband med skyddsomslag. 96 s. Ill. 225:-

180Säfvestad Ulf. Riksantikvarieämbetet. Medeltida agrarbebyggelse och exploateringsarkeologi, kuskapspotential och problemformulering. Artiklar från seminariet på Lövsta Bruk November 1993. Stockholm 1995. Riksantikvarieämbetet. 4:0. 80 s. Ill. 110:-UV Stockholm rapport 1995:20.

181Thomas David Hurst. Archaeology. USA 1979. Holt, Rinehart and Winston. 510 pp. Ills. 250:-

182Thordeman Bengt red. Arkeologiska forskningar och fynd. Studier utgivna med anledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolf sjuttioårsdag 11:11:1952. Stockholm 1952. Svenska Arkeologiska samfundet. 4:0. Helläderband. 463 s. Illust. 400:-Bibliofil, Nr 226.

183Thålin-Bergman Lena. Det vikingatida Frescati. Uddevalla 1984. Kungl. vetenskapsakademien. Häftad. 32 s. Ill. 100:-

184Ugglas Carl R. Bidrag till den medeltida guldsmedskonstens historia II. Stockholm 1948. W&W. Stor 8:0. 384 s. Ill. samt planscer. 250:-Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens handlingar 64:1.

185Ullén Inga. Halsring och krumkniv. Bromma 1996. Riksantikvarieämbetet. Liten 4:0. 64 s. Ill. 90:-

186Ullén Inga. red. Om brunnar. Diskussion kring brunnar på Håbolandet. Stockholm 1995. Riksantikvarieämbetet. Stor 8:0. 82 s. Ill. 110:-

187Venedikov Ivan. Thracian treasures from Bulgaria. A special exhibition held at the British Museum. January-March 1976. London 1976. British Museum Publications Ltd. Publishers softback. 96 pp. + numerous plates. 100:-

188Vestfold Historielag. Vestfold minne. 1994. U o o Å. 52 s. Ill. 50:-

189Västergötland Fornminnesförening. Arkeologi i Västergötland. Skara 1975. 333 s. Ill. samt 7 lösa kartor i ficka. 150:-Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1975-1976.

190Wallenberg Berit. Lovö kyrka som byggnadsverk. Stockholm 1984. 4:0. Klotband. 63 s. Ill. 75:-

191Wetter Erik. m.fl. Med kungen på Acquarossa, den arkeologiska utgrävningen av en Etruskisk stad. Malmö 1972. Allhem. Klotband med skyddsomslag. 200 s. Ill i färg och s/v. 150:-Reva i skyddsomslaget.

192Wheeler Margaret. History was buried. A source book of archaeology. USA 1967. Galahad books. Small 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 431 pp. Ills. 150:-

193Wihlborg Anders (red.). Arkeologi och naturgas i Skåne. Lund 1985. Riksantikvarieämbetet (RHÄ UV-Syd's skriftserie, nr 6). Klammerhäftad. 36 s. m. sv/v illustrationer. 40:-

194Wirgin Jan. Kejsarens armé. Soldater och hästar av lergods från Qin Shihuangs grav. Stockholm 1984. Östasiatiska museet. 4:0. Förlagsband. 100 s. Ill. 100:-

195Woolley Leonard. Forntiden i dagen. Arton fyndberättelser från hela världen. Stockholm 1963. Klotband med skyddsomslag. 179 s. Ill. 120:-

196Zackrisson Elsie. De samiska metall depåerna år 1000-1350. Borås 1984. Umeå Universitet. 4:0. 133 s. Ill. 220:-Archaeology and Environment 3.

197Åqvist Cecilia. red. Kastelholms slott. Arkeologiska undersökningar 1984. Keramikstudier. Mariehamn 1989. Museibyrån. 4:0. 408 s. Ill. 125:-

198--- Kastelholms slott. Arkeologiska undersökningar 1985-1989. KS 30-KS 52. Bibliografi, myntsammanställning, osteologisk analys C14-analys. Mariehamn 1991. Museibyrån. 4:0. 623 s. Ill. 250:-

199Äijä Karin. Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg. Stockholm 1991. Riksantikvarieämbetet. 40 s. Ill. 50:-

200Östergren Majvor. Gotlänska fynd av solidi och denarer. En undersökning av fyndplatserna. Stockholm U å. 4:0. IV, 68 s. Ill. 100:-Riksantikvarieämbetets Gotlands undersökningar. Arkeologiska skrifter Nr. 1:1981.

201--- Silverskatter och boningshus. Visby 1986. 4:o. Blått häfte. 89 sid. S/v ills + tabeller + kartor. 100:-Riksantikvarieämbetets Gotlandsundesökningar/RAGU. Arkeologiska Skrifter nr 1986:1.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat