On-line boklista 56.Astronomi / book list 56.Astronomy

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Bilberg Johan. Refactio solis inoccidui...Midnats solens rätta och synlige rum uti norrlanden, effter ... Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695. Stockholm. 1695. Rött halvläder band av senare datum, har tillhört STF´s bibliotek. paralelltext på latin samt svenska. Titelblad samt de fjorton första sidorna av dedikation, plus sida (103), med den svenska texten saknas. (XI) 102 sid. + 5 planscher graverade på båda sidor (alla), planscherna föreställer jordens förhållande gentemot solen mm. 6500:-Varsamt restaurerad. Några sidor i slutet av verket bruntonade av ålder. STF´s Exlibris.

2Björling C. F. E. Meteoriter och kometer.; Om vindarnes lagar och de nyare försöken till väderleks-förutsägelser. [Bundna i en volym]. Lund 1874-1875. F. & G. Beijers förlag. Rött halvfranskt band med fem upphöjda bind samt gulddekor å ryggen. Marmorerade pärmar och marmorerade snitt runt om. (4) + 95 s. + (1). Ill. med 4 planscher samt ill. i texten. (6) + 100 s. + (2). Ill. med 9 kartos samt ill. i texten. 500:-"Populära föredrag av C. F. E. Björling." Med diskret stämpel på titelsidan till Meteoriter och kometer. från Vänersborgs H. A. Läroverks bibliotek.

3Björling. C.F.E. Solen. Populära föredrag av C.P.E. Björling. Sthlm. 1870. Norstedts. Gulddek. klotband. 148 sid. Ill. Tabeller. 200:-Skadad rygg.

4Bredman J. Theoretiska astronomiens grunder för begynnare. Uppsala 1985. Gammalt halvklotband med marmorerade pärmar. Med 7 utvikara tabeller i stentryck. 410 sid. Fint skick. 500:-Gott skick!

5Brockman John (ed.)., Dawkins Richard., Gould Stephes Jay., Matson Katinka (ed.). How Things Are. A Science Tool-Kit for the Mind. St Ives 1995. Weidenfeld and Nicolson (London). Paperbd with dust-jacket. xiii, (i blank), 301 pp. 150:-

6Büdeler Werner. Teleskop raketer och stjärnor. Stockholm 1955. Natur & Kultur.Halvklotband. 203 s. Illust. 100:-

7Calder Nigel. Kometen kommer! Södertälje 1981. Brombergs. FÖrlagsband. 202 s. Ill. 100:-

8Clarke Arthur C., Fairley John., Welfare Simon. Arthur C. Clarkes gåtfulla värld. Japan 1981. Bonnier Fakta (Stockholm). Liten 4:o. Förlagets klotimiterande pappersband med skyddsomslag. 216 s., illustrerad i färg och sv/v. 150:-

9Derham W. Astro-Theology: Or, a demonstration of the being and attributes of god, from a servey of the heavens. London 1758. J. Richardson. Leatherbd. Godldecorated spine with 5 elevated bindings. lvi, 245 pp. 3 copper plates. 1800:-Slightly foxed in the beginning. Signatures on then inner board. Slightly worn on the inner hinges.

10Frend Arthur. Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1805. London 1806. J Mawman. 8:o. IV, 210 pp. incl. index. Astronomical observations during the year 1804. Old binding in cloth. 800:-Second edition. Library stamp.

11--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1806. London 1806. J Mawman. 8:o. IV, 281, I pp. Astronomical observations during the year 1806. Ills. Old binding in cloth. Spine broken. No pages missing. 800:-First edition. Library stamp.

12--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1807. London 1807. J Mawman. 8:o. IV, 263, I pp. Astronomical observations during the year 1807. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

13--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1808. London 1808. J Mawman. 8:o. IV, 252 pp. 5 plates. Astronomical observations during the year 1808. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

14--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1810. London 1810. J Mawman. 8:o. IV, 198 pp. 4 plates. Astronomical observations during the year 1810. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

15--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1811. London 1811. J Mawman. 8:o. IV, 205 pp. Astronomical observations during the year 1811. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

16--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1812. London 1812. J Mawman. 8:o. IV, 223, I pp. Astronomical observations during the year 1812. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

17--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1813. London 1813. J Mawman. 8:o. IV, 192 pp. Astronomical observations during the year 1813. Ills. Old binding in cloth. Good condition. Title page loose from bd. 800:-First edition. Library stamp.

18--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1814. London 1814. J Mawman. 8:o. IV, 204 VIII pp. Astronomical observations during the year 1814. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

19--- Evening Amusements or the Beauty of Heavens Displayed. in which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens during the year 1815. London 1815. J Mawman. 8:o. IV, 188 pp. Astronomical observations during the year 1815. Ills. Old binding in cloth. Good condition. 800:-First edition. Library stamp.

20Frend William. Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1805, are described. London 1805. J. Mawman. Later clothbd. 210 pp. 600:-

21--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1806, are described. London 1806. J. Mawman. Later clothbd. 281 pp. 600:-

22--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1807, are described. London 1807. J. Mawman. Later clothbd. 263 pp. 600:-

23--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1808, are described. London 1808. J. Mawman. Later clothbd. 252 pp. 600:-

24--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1810, are described. London 1810. J. Mawman. Later clothbd. 198 pp. 600:-

25--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1811, are described. London 1811. J. Mawman. Later clothbd. 205 pp. 600:-

26--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1812, are described. London 1812. J. Mawman. Later clothbd. 223 pp. 600:-

27--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1813, are described. London 1813. J. Mawman. Later clothbd. 192 pp. 600:-

28--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1814, are described. London 1814. J. Mawman. Later clothbd. 223 pp. 600:-

29--- Evning Amusement; or, Beauty of the Heavens Displayed. In which several striking appearances, to be observed on various evenings in the heavens, during the year 1815, are described. London 1815. J. Mawman. Later clothbd. 188 pp. 600:-

30Galilei Galileo. Breven om solfläckarna. Helsingborg 1991. Atlantis. Illust. förlagsband. 418 s. Illust. 100:-Svenska samt italiensk parallel text.

31Kjellin Carl Erik. Försök till en Elementar Lärobok i Astronomien, innehållande, jemte Inledning till Läran om Globerna, en kort Underrättelse om Verldssystemet, samt Anvisning att lära känna Stjernorna. Stockholm 1822. A. Wiborgs förlag. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar och stänkta snitt, samt gulddekorerad rygg. XVIII + 279 s. samt utvikbar tabell + (1) + tre utvikbara graverade planscher. 350:-Yttre falsen spräckt. Nött av ålder.

32Lardner Dionysius. On the uranography of Saturn. (Extracted from the memoirs of the Royal Astronomical Society, Vol. XXII.) London 1853. 4:o. Paperbd with marbled edges. (2), 47-102 pp. and 2 b/w plates. Dedicated by author. 1300:-Some water-damage. Uncommon.

33Lundmark Knut. Nya himlar. Från stjärnkunskapens gryning till vintergatornas vintergata. Stockholm 1943. Nordisk Rotogravyr. 4:0. Pergamenryggband med övre guldsnitt. 764 s. Ill. 2000:-

34Martensen-Larsen H. Stjärnhimlens stora problem. Stockholm 1916. J. A. Lindblads förlag. Ill. klotband. 368 s. Ill. 250:-

35Pedersen Olof. Medeltidens världsbild. Astronomi och kultur under medeltiden. Karlshamn 1982. Doxa. 91 s. Ill. 100:-

36Pynchon Thomas. Mason & Dixon. Sverige 2001. Bonniers. Förlagsband med skyddsomslag. 779 s. 300:-

37Sagan Carl. Kosmos Stockholm 1981. Askild & Kärnekull, 1981. 26x20 cm. Förlagets klotband. Rikt illustrerad, övervägande i färg. 150:-Omslag saknas.

38Scully Frank. Behind the flying saucers. USA 1950. Henry Holt and Company. Cloth. XVI + (2) + 230 pp. 150:-

39Semitjov Eugen. De otroliga tefaten. Borås 1974. Askild & Kärnekull. Förlagsband. 286 s. Ill. 90:-

40Sir Robert Stawell. Star-Land, being talks with young people about the wonders of the heavens. London 1896. Cloth bd. with plastic wrapper. 8:o. 376 pp. Ills. A course of lectures adressed to a juvenile audience. 250:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat