On-line boklista 48.Bokväsen / book list 48.Books about Books.

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1 A Brief History of Bookplates in Britain with reference to examples at the Victoria & Albert Museum. London 1979. The Bookplate Society and The Victoria & Albert Museum. Her Majesty's Stationery Office. Softcover. 24 pp. Illustrated in b/w with exlibris. 100:-

2 Aarbog for bogvänner. Stockholm 1922. pappbd. 8:o. 205 sid. sv/v ills. 150:-

3ABF., Olsson Oscar. Bokstugan. Studiecirklarnas tidskrift. 1932. Stockholm 1932. Halvklotband. 470 s. Ill. 100:-

4Afzelius Nils., Etzler Allan, Hamberg Lars, Kjellander Per., Nyman Thure (red.), Olsson Bror. Berömda böcker. Bokhistoriska uppsatser. Tredje samlingen. ; Bokvännens bibliotek 66; Fru Lenngrens skaldeförsök; Anders Fryxell och hans berättelser ur svenska historien; Viktor Rydbergs Singoalla; Fältskärns berättelser; Snoilskys svenska bilder. Stockholm 1964. Sällskapet Bokvännerna. 179 s., s/v ill. 8:o. Förlagets pappersband med titeletikett och klotskoning. 100:-.Gott skick.

5Ahlberg Hjalmar., Thorsell Lennart. Uppland i litteraturen. Uppsala 1955. J. A. Lindblads Förlag. 286 s. 75:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

6Ahlenius Holger., Svensson Georg. Den svenska boken under 50 år. Stockholm 1943. Svenska bokhandlarföreningen. 265 s. Ill. 100:-

7Ahlenius Holger. Frankrikes litteratur under medeltiden. Stockholm 1957. Forum. Häft. 582 s. + (2). 100:-

8Allen Charles Dexter. American Book-Plates. A guide to their study... London 1895. George Bell & Sons. Publishers cloth. (2) + frontis. + XIV + (2) + 437 pp. Ill. in b/w. 700:-Back is faded brownish. Worn in head.

9Almack Edward. Bookplates. London 1904. Methuen & Co. Publishers richly golddecorated cloth. I-II + frontis + III-VIII + 180 pp. + (4). Ill. in b/w. 250:-"Little books on art"

10Andersen Otto Bogladen, den ydre og indre Köpenhamn 1926. hfrbd. 8:o. 123 sid.+annonser. sv/v ills. 160:-

11Andersen Otto, Frölund Aleks. Bogladen. Dens ydre og indre. En vejledning i tekst og billeder. Köpenhamn 1926. Den Danske Boghandler-Medhjælper-Forening. 4:0. Halvläderband. 138 s. Ill. 160:-

12Arnold Arnold. Pictures and stories from forgotten children's books. USA 1969. Dover publ. Oblong 8:0. 170 pp. Ills 75:-

13Art directors club National advertising & editorial art New York 1952. dek. klot. opag. färg och sv/v ills. 31:st annual 450:-

14Asplund Karl. Yngve Berg. Människan och konstnären. Stockholm 1964. Bonniers förlag. Ryggklotband med gulddekorationer och grönfärgat titelfält i skinn, 4:o. Främre och bakre omslag medbundna. Rödfärgat övre snitt, övriga snitt putsade. 232 s. Illustrerad. 150:-

15Baagöe Thomas. Skrift, tryck, band. Om bokkonst i Röhsska Konstslöjdmuseet. Göteborg 1980. Stor 8:0. 77 s. Ill. 100:-

16Beckman Klas (red)., Bengtsson Bengt (red)., Ivervall Karl H. (red). Beckmans 300 år varia. Stockholm 1969. K L Beckmans Tryckerier AB. Liggande 8:o. Brunt ryggläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Guldsnitt. 81 + 316 sid. Färg och s/v ills. Boken är tryckt i en numrerad upplaga av 999 exemplar varav detta är nummer 632. 350:-2,5 cm spricka i ena falsen.

17Bedford John. Victorian prints. England 1969. Cassell. Clothbd. with dustwrapper. 64 pp. Ills. 95:-Collectors Pieces 20.

18Benton Josiah Henry. Johan baskerville, stillgjutare och boktryckare 1706-1775. Uppsala 1954. Gebers. Pappband med skyddsomslag. 101 s. Ill. 75:-Grafiska Institutets Skriftserie 10.

19Bergman Nils. Boktjuven från Norrköping. Stockholm 1975. Sällskapet Bokvännerna. Ryggklotband med skyddsomslag. 140 s. Ill. 90:-

20--- I vimlet bland Thalias barn och diktens koryféer. Stockholm 1970. Rabén & Sjögren. Klotband med skyddsomslag. 144 s. Ill. 85:-

21Bjerstrup Gottfrid red. Tio år bland gamla böcker. 1918-1928. Malmö Uå (1928?). Klammerhäftad med bevarat snöre. 32 s. Illustr. 125:-

22Bjurström Per. Gamla grafiska blad. Motala/Västerås 1974. ICA Förl. Limhäftad. 135 s. Rikt illustrerad. Fint skick. 100:-Grafiska tekniken, konsten, vården, förvaring, förklaringar av termer. mm.

23Björck & Börjesson. Katalog No 331. Engelsk filologi och litteraturhistoria till stor del ur framlidne Professor R. E. Zachrissons bibliotek. Stockholm 1939. Klammerhäftad. 40 s. 100:-

24--- Katalog No 342. Nordiska språk. Stockholm 1940. Klammerhäftad. 65 s. 100:-

25--- Katalog No 344. Reseskildringar. Ett urval huvudsakligen nyare arbeten, svenska eller i svensk översättning. Stockholm 1940. Klammerhäftad. 24 s. 150:-

26--- Katalog No 349. Ett urval värdefulla utländska böcker. Stockholm 1941. Klammerhäftad. 48 s. 100:-

27--- Katalog No 380. Böcker på utländska språk. Urval från vårt lager. Stockholm 1946. Klammerhäftad. 100 s. 100:-

28--- Katalog No 408. Ett urval böcker. Stockholm 1952. Häftad. 111 s. 150:-

29--- Katalog No 416. Billiga böcker till mestadels starkt reducerade priser. Stockholm 1954. Klammerhäftad. 95 s. 100:-

30--- Katalog No 417. Böcker på utländska språk. Stockholm 1955. Häftad. 141 s. 100:-

31--- Katalog No 424. Ett urval böcker på utländska språk. Stockholm 1957. Klammerhäftad. 85 s. 100:-

32--- Katalog No 429. Ett urval böcker. Stockholm 1958. Klammerhäftad. 93 s. 150:-

33--- Katalog No 432. Ett urval böcker. Stockholm 1958. Klammerhäftad. 93 s. 150:-

34--- Katalog nr 319. Filosofi, psykologi, levnadskonst, mystik, teosofi, spiritism. Stockholm 1937. Klammerhäftad. 66 s. 100:-

35--- Katalog nr 339. Teologi. Stockholm 1940. Klammerhäftad. 58 s. 120:-

36--- Katalog nr 432. Ett urval böcker. Stockholm 1959. Klammerhäftad. 98 s. 125:-

37--- Katalog nr 434. Böcker på utländska språk. Stockholm 1962. Klammerhäftad. 111 s. 125:-

38--- Katalog nr 434. Ett urval böcker. Stockholm 1959. Klammerhäftad. 81 s. 125:-

39--- Katalog nr 442. Rariteter, originalupplagor, bibliografi. Stockholm 1962. Klammerhäftad. 69 s. 100:-

40--- Katalog nr 450. Rariteter, originalupplagor, bibliografi. Stockholm 1964. Klammerhäftad. 58 s. 100:-

41--- Katalog nr 464. Ett urval böcker och tidskrifter. Stockholm 1971. Klammerhäftad. 84 s. 100:-

42--- Katalog nr 468. Ett urval böcker. Stockholm 1973. Klammerhäftad. 70 s. 100:-

43--- Katalog nr 469. Ett urval böcker. Stockholm 1974. Klammerhäftad. 68 s. 100:-

44Bland David. Illustrering av böcker. Uppsala 1958. Gebers. Pappband med skyddsomslag. 198 s. Ill. 80:-Grafiska Institutets Skriftserie 16.

45 Bokauktion å pergamentshandskrifter, bullor, inkunabler samt 1500- och 1600-tals-tryck den 9 februari 1916. Stockholm 1916. Stockholms stads bokauktionskammare. 44 s. m. sv/v illustrationer. 60:-

46Bologna Giulia. Miniature Italiane della biblioteca Trivulziana. Milano 1974. Comune di Milano. 4:0. Papperbd. with dustwrapper. 157 pp. Ills. 250:-

47Bonniers Albert förlag. Albert Bonniers förlag. Ett familjeföretag 1837-1962. Etthundratjugofem år. Stockholm 1962. Bonniers. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 393 s. 200:-

48 Books for inner development Washington 1976. hft. 4:o. 361 sid. 225:-

49Bring Samuel (Utg.) Svend Dahls Bibliotekhandbok I-II. Översatt, bearbetad och med bidrag av svenska fackmän utgiven av Samuel E. Bring. Uppsala 1924-31. 577 + 497 sid. Illustrerade. Två privatbundna klotband. Omslagen medbundna. 500:-Gedigna röda privatbundna halvklotbd med rött övre snitt i fint skick.

50Brøndsted Mogens., Kristensen Sven Möller. Danmarks litteratur fra oldtiden til 1870. Denmark 1975. Gyldendals uglebøger. 193 s. 60:-

51Buren Jan Af Det mångfaldigade originalet Borås 1992. Carlssons. Pappband. 293 s. Illustrationer. 175:-

52Burius Anders., Bäärnhielm Göran., Ehrensvärd Ulla., Nilsson Staffan., Olsson Lars. Kungl. biblioteket. Byggnaden & samlingarna. Laholm 1998. Byggförlaget. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 165 s. + (3). Rikt illustrerad i färg. 225:-Skick som ny.

53Butler Darlene J., Butler William E. Modern British Bookplates. Suffolk 1990. Silent books. Hardcover. 58 pp. + (4). Illustrated in b/w. 150:-

54Butler Darlene J., Butler William E. The Golden Era of American Bookplate Design: 1890-1940. Frederikshavn 1986. The Bookplate Society and Forlaget Exlibristen. No. 473/900. Softcover with dustjacket. 4:o. 165 pp. + (5). Illustrated with 101 exlibris in b/w. 400:-No. 473/900.

55Celsius Magnus O. Kort historia över Kungl. biblioteket i Stockholm. Stockholm 1961. Norstedts. Häftad. 154 s. Illustrerad med monterade plansher i s/v och färg. 110:-

56Christiansen Peter., Kyster Anker. Föredrag hållet vid Kunstindustrimuseet 10 april 1929. U o 1969. 4:0. 2 häften, opaginerade. 200:-Facsimil. I kassett

57Clayton Mutiel The print collector London 1929. Herbert Jenkins Ltd. Green cloth. 8:o. 282 pp. B/w ills. 500:-

58Collijn Isak. Det Rosenbergska biblioteket och dess exlibris. Stockholm 1907. Föreningen för bokhandtverk. 4:0. Pergaments band. 37 s. 20 planscher. 1600:-

59--- Det äldsta danska korrekturet. Uppsala 1917. Föreningen för bokhandtverk. Hårdpappband. 4:o. (4) + 9 s. + (2) + utvikbar faksimil + (2). Bägge omslagen medbundna. 100:-Minnesskrift tillägnad Dansk Förening för Boghaandvaerk. Med anledning af den svenska bokutställningens öppnande i Det Danske Kunstundustrimuseum den 5 februari 1917. Bandet slitet av ålder, inlagan mycket fin. Exlibris.

60--- Det äldsta danska korrekturet. Uppsala 1917. Föreningen för bokhandtverk. Häftad. Stor 8:o. 9 s. + utvikbar faksimil. 60:-Ena övre hörnet är brunfärgat. Hörnet på omslaget saknas. Revor i omslaget.

61--- Svensk typografisk atlas. 1400- och 1500-talen. Uppsala 1952. Almqvist & Wiksell. Folio. Halvpergament band. 14, LXXXVII s. Ill. 650:-Ex. 1: I kassett. Ex. 2: I kassett, 800:-. Ex. 3: Utan kassett.

62Collison Robert L. Book collecting. England 1957. Ernest Benn Ltd. Clothbd. with dustwrapper. 244 pp. Ills. 85:-

63Crane Walter. Linie und Form. Leipzig 1901. Hermann Seemann Nachfolger. 4:0. Golddecorated blue cloth. Top edge gilt. 296 pp. B/w ills. Uncut pages. 800:-Faded spine. Large crack in one of the outer hinges. Worn inner hinges.

64Dahl Svend. Bokens historia. Stockholm 1961. Andra omarbetade upplagan, Forum. Förlagets klotband. 287, (1) s. m. sv/v illustrationer. 150:-

65Dahlström Gil (bildred.)., Möllerström Sten. Bra Böcker under 2500 år. Västtyskland 1990. Bra Böcker. Liggande 4:o. Klotband med skyddsomslag. XVI, 349 s. Mycket rikligt illustrerad. 150:-

66Degerstedt Olof. På besök hos Brugalla. Ett spanskt reseminne 1960. Skolan för bokhantverk 1961. 17 sidor, 8:o. Oxblodsfärgat helt skinnband med guldsnitt runtom och inre denteller. Utfört som elevarbete. Bibliofilupplaga utförd i 200 exemplar varav detta är nummer 70. Bunden av AB Nordiska Bokhandeln. Dedicerad av författaren, som här kallar sig Olle Bokbindare, till vännen och kollegan Tage Ericsson. 300:-Mycket gott skick.

67 Detvar på Tiden. Till Tidens förlags 50-årsjubileum i oktober 1962. Stockholm 1962. Tiden. Illust. förlagsband. 210 s. illustr. 120:-

68Diehl Robert. Beaumarchais som Baskervilles efterföljare. Uppsala 1954. Gebers. Pappband med skyddsomslag. 106 s. Ill. 75:-Grafiska Institutets Skriftserie 11.

69Eckersberg Julie. Julie Eckersbergs optegnelser om hendes fader C.W. Eckersberg. Köpenhamn 1917. Marmorerat pappband, övre kapitäl trasigt. Omslagen medbundna. 67 s. Ill. 300:-

70Esselte AB. Stilprov. Stiockholm 1954. Esselte AB. 4:0. Halvklotband. 460 s. 1500:-

71 F. Beck & Son 1845-1893. Stockholm 1893. F. Beck & Son. 21 s. samt 28 plancher. 400:-

72Fisherström Textning för bokkonst, reklam Stockholm 1948. hft. 4:o. 62 sid. 220:-

73Fleetwood H. Svenska medeltida biskopssigill. Stockholm 1951. Lindbergs. 4:o. Mjukt klotband. 104 s. + ca 42 s. med illustrationer. 200:-

74(Flintbeerg J.A.) Bokbindarnes skrå och embete. Anno 1621-1784. Göteborg 1930. Fachsimil utgiven i samband med bokmästareföreningen 300-årsjubiléum. Nummer 68 av 250 numrerade exemplar. (Totala uppl. 500) Hft. (iii) XIIsid. (ii) 120:-

75Folket i bilds konstklubb 50 nutida svenska grafiker Stockholm 1952. Häftad. 8:0. Opag. 125:-

76Forsberg Karl-Erik. Exlibris, monogram och andra märken. Stockholm 1981. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 159 s. Rikligt ill. 250:-

77Frankfurt Book Fair. The book of the Frankfurty Book Fair. Germany 1996. 4:0. Publishersbd. with dustwrapper. 72 pp. Ills. 150:-

78Franzén Nils-Olof. Hur stora författare arbetar. Solna 1963. Prisma. 121 s. 70:-

79Froland, Alex Peter Nansen. Et forsog på en vurdering. Kobenhavn 1962. Gyllendansk Boghandel Nordisk Förlag. pappband med skyddsomslag. 72 sid. Med utvikbar plansch. 100:-Gott skick.

80Föreningen for boghaandvärk. Lorentz Benedicht. Bogtrykker og xylograf i Köbenhavn. I sidste halvdel af det XVI. aarhundrede. Köpenhamn 1920. Forening for boghaandvärk. Modernt läderryggband med marmorerade pärmar. Marmorerade inre pärmar. 130 s. Ill. Oskuren. 1200:-Upplaga 800 ex.

81 Förteckning över framlidne kammarherren A. Celsings boksamling å Lindholm. Försäljningen äger rum 12-26 februari 1916. Stockholm 1916. Stockholms stads bokauktionskammare. 128 s. 120:-

82Gardberg Carl-Rudolf. Kring Gabriel Israel Hartmans boktryckeriplaner år 1805. Åbo 1942. Stor 8:0. 29 s. Ill. 40:-Särtryck ur Boktryckarkonsten i gamla Åbo.

83--- Kring Gabriel Israel Hartmans boktryckeriplaner år 1805. Åbo 1942. Stor 8:0. 29 s. Ill. 100:-Särtryck ur Boktryckarkonsten i gamla Åbo.

84Garnett Porter. Beaumanence. Stockholm 1979. Björkmans. Softcover. 45 pp. Ill. 150:-

85Gedin Andreas (red). Herrar Wahlström & Widstrand. Brev till förlaget 1884-1984. Stockholm 1984. Wahlström & Widstrand. 8:o. Klotband med skyddsomslag. 506 s. S/v ills. 175:-

86Gidlöf Leif. red. Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm. Uppsala 1990. Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad. FÖrlagsband. 236 s. Ill. 200:-Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad vol 100.

87Glaser Curt Die Graphik der Neuzeit. Magdeburg 1922. Bruno Cassirer (Berlin). Dekoriertes Leinenwandbd vom Verlag. 4:o. 585 S. mit zahlreiche schw/w Illustrationen. 600:-

88Grandville., Kunze Horst. Das gesamte werk. I-II. Germany 1971. Henschelverlag Berlin. Svart klotband. 1-800 s. : 801-1624 s. The better part of the book is illustrated with Grandville's drawings. 450:-Exlibris.

89Grip Ragnar Konstförvandter och bokbindare i Sthlm. 1850-1914 Stockholm 1981. 8:o. 285 sid. sv/v ills. 500:-

90Hallberg Åke. Klart för tryck. Grafisk grundkunskap för alla som sysslar med trycksaker. Arlöv 1987. Bokförlaget Spektra. Förlagsband. 262 s. Ill. 100:-

91Halsalle Henry de. Treasure Trove in Bookland. The Romance of Modern First Editions. Edinburgh 1931. T. Werner Laurie. 8:o. Purple cloth with gold decorated spine. XV + 200 pp. 250:-Faded spine.

92Hannover Emil. Kunstfaerdige gamle bogbind indtil 1850. Det danske kunstindustrimuseums udstilling 1906. Köpenhamn 1907. Lehmann & Stages forlag. Klotband med ryggtiteletikett i läder samt bägge omslagen medbundna. 162 s. + (2). Rikt illustrerad med fotografier i s/v av bokband. 900:-Tryckt i 500 ex.

93Hedberg Arvid. Stockholms bokbindare. Band 1. Från tiden 1460 till omkring 1900. Stockholm 1949. Norstedt och söner.Nordiska Museets handlignar 36. Förlagets klotband med främre och bakre omslaget medbundet, 4:o, 420 s. 200:-Lätt fuktrand på ryggen och ett par av sidorna, ryggen blekt.

94Hellquist Elof. Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922. Gleerups. Stor 8:0. Förlagets samtida gulddekorerade halvläderband. (11) LXXIII, 1283 s. (1). 1200:-

95Hobson Anthony. Grandes Bibliothèques. Paris 1971. 317 pp. Richly decorated with b/w and colour photographes and pictures. Green publishers binding. Spine with golden text. Original title "Great Libraries". Writen in French. 550:-No cover.

96Holmström Bengt., Runnquist Åke. Boksverige. Författare, förlag, bokhandel, bibliotek. Stockholm 1971. Aldus/Bonniers. 221 s. 50:-

97Holten Ragnar von., Ljungberg Sven Sven Ljungberg som bokillustratör. Nationalmusei utställningskatalog nr 481. Stockholm 1984. Nationalmuseum. 63 s. med 55 sv/v illustrationer. 100:-.Gott skick.

98Hormia Osmo. Den finska litteraturens historia fram till 1917. Jyväskylä 1982. Akademilitteratur. Pappband. 204 s. S/v ills. 100:-ISBN: 91-7410-151-X.

99Hässler Edvard, Wahlström Lars. Bokbinderier i Stockholm under 1900-talet. Stockholm 1998. Stockholms stad. Förlagets gröna klotband. 230 sid. Ills. Hågkomster och uppgifter om bokbinderier och bokbindare i Stockholm under 1900-talet. 400:-Ny skick!

100Johansson Rune. Svenska bokillustratörer. Stockholm 1959. Sällskapet Bokvännerna. Liten 4:0. Pappband. 137 s. Ill. 150:-

101Johansson Viktor J. Boksamlande och forskning. Valda uppsatser utgivna som minnesskrift. Göteborg 1971. W&W. Stor 8:0. 402 s. Ill. 300:-Osprättad.

102--- Bokvandringar. Uppsatser om böcker och boksamlare. Stockholm 1945. W&W. Stor 8:0. 343 s. Ill. 350:-Osprättad.

103--- Bokvandringar. Uppsatser om böcker och boksamlare. Stockholm 1945. W&W. Stor 8:0. Privatbundet halvklotbd. 343 s. Ill. 450:-Gott skick.

104--- Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. Göteborg 1952. W&W. Stor 8:0. 317 s. Ill. 300:-Osprättad.

105--- Försvar för boksamlaren. Stockholm 1958. W&W. Stor 8:0. 252 s. Ill. 250:-

106--- Försvar för boksamlaren. Stockholm 1958. W&W. Stor 8:0. 252 s. Ill. 300:-Osprättad.

107--- Svenska bibliotek. Stockholm 1946. W&W. Stor 8:0. 339 s. Ill. 175:-Häftesomslaget skadat.

108--- Svenska bibliotek. Stockholm 1946. W&W. Stor 8:0. Privatbundet halvklotband. 339 s. Ill. 275:-Främre och omslag medbundet.

109Jungmarker Gunnar. Svenska grafiker av i dag. Stockholm 1953. Folket i Bilds Konstklubb. 30 s. Ill. 125:-

110Järv Harry Humanismen som salt och styrka Stockholm 1987. klot m. omslag. 8:o. 588 sid. 300:-

111--- Konst är kvalitet. Kulturpolitiska inlägg och utblickar. Uddevalla 1979. Cavefors. Förlagets pappersband med skyddsomslag. 364, (1) s. 100:-

112Kihlberg Leif. I annonsernas spegel. En revy över samhällets förvandling under hundra år. Stockholm 1964. Bonniers. 254 s. Ill. 125:-

113Kiselev N.P. Unknown fragments of the earliest monuments of German and Dutch printing. Moskva 1961. Decorated clothbind. 4:o. 78 pp. Illustrated with plates depicting the unknown fragments of printing. 200:-The text on the fragments is written in latin characters on the opposite page of the plate. The describing text is in russian.

114--- Unknown fragments of the earliest monuments of German and Dutch printing. Moskva 1961. Decorated clothbind. 4:o. 78 pp. Illustrated with plates depicting the unknown fragments of printing. 200:-The text on the fragments is written in latin characters on the opposite page of the plate. The describing text is in russian.

115[Kjell Peterson]. Det roliga börjar hela tiden. Bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996. [Stockholm] 1996. Clio. Förlagets dekorerade klotband, 8:o, 336 sidor. Illustrerad. 150:-En hyllning till Kjell Peterson, som grundade bokförlaget Atlantis och varit verksam i bokbranschen sedan 60-talets början. Innehåller bok- och kulturhistoriska bidrag av Björn Berglund, Peter Englund, Torbjörn Lenskog, Arne Gadd, Matti Klinge, Harry Järv, Stig Ramel, Jan Stolpe, Villy Sörensen, Thomas von Vegesack, Eva Österberg m fl.

116Kleberg Tönnes. Svenskar i Italien. Bibliografisk förteckning över litteraturen om svenskars resor i Italien. Göteborg 1949. Stor 8:0. 102 s. 75:-Acta Bibliothecae Gotoburgensis vol. III.

117Klemin Diana. The illustrated book. Its art and craft. USA 1970. Bramhall House. Small 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 159 pp. Ills. 125:-

118Klimsch Klimsch jahrbuch 1938 Darmstadt 1938. dek. klot.4:o. opag. färg och sv/v ills. 400:-

119Kungl. Akademien för de Fria Konsterna. Tysk bokkonst. Göteborg 1916. 16 s. 40:-

120Küntzel Hans. Böcker och människor. Förlagsminnen. Uppsala 1969. Gebers. Klotband med skyddsomslag. 194 s. 60:-

121--- Ett förlagsjubileum 75 år, några minnesanteckningar med anledning av Hugo Gebers Förlags AB:s sjuttiofemåriga verksamhet. Stockholm 1954. A&W & Gebers. Ryggklotband. 127 s. Ill. 60:-

122 La Blibliothèque Historique de la ville de paris Paris 1969. Hotel de Lamioignon. Clothbinding 4:0. 63 pp. (ii) Illustrated. 250:-

123Lagercrantz Olof. Om konsten att läsa och skriva. Malmö 1986. W&W. Förlagsband. 95 s. 150:-Gott skick.

124--- Om konsten att läsa och skriva. Malmö 1985. W&W. Förlagsband med skyddsomslag. 95 s. 150:-Fint skick.

125Lagerström Svensk Bokkonst. Stockholm 1920. Bröderna Lagerström.Pappband. 4:0. 177 sid (i). Illustrerad efter teckningar av Berta Svensson. 500:-Främre pärmen lös.

126Lagerström Hugo Svensk bokkonst. Studier och anteckningar över särdragen i svensk bokstavsform och svenskt typtryck. Stockholm 1920. 4:0. 177 s. Ill. 300:-

127Laurin Carl G. P. A. Norstedt & Söner, jubileumsskrift 1823-1923. Stockholm 1923. Norstedts. 4:0. Halvpergaments band. 105 s. samt planscher. 250:-

128--- P. A. Norstedt & Söners hundraårsjubileum den första december 1923. Stockholm 1923. Norstedts. 4:0. Halvpergaments band. 77 s. Ill. 150:-

129Lavalleye Jacques. Bruegel and Lucas van Leyden. Complete engravings, etchings and woodcute. Netherland 1967. Tames and Hudson. 4:0. Clothbd. with dustwrapper. Illust. 600:-

130Lee Brian North. British bookplates a pictorial history. Vermont 1979. David & Charles. Cloth with dustjacket. 4:o. 160 pp. Richly illustrated in b/w. 500:-

131Lundahl Carl. Pro novitate pars secunda - Festskrift utgifven av Svenska Bokhandelsmedhjälpare-föreningen till minne av dess 25-åriga tillvaro 1888-1913. Stockholm 1914. 4:0. Halvläderband. 310 s. Illust. 250:-

132Lundell Birger. Förteckning öfver vackra och sällsynta böcker som försäljas lördagen den 12 dec. Stockholm 1914. Stockholms stads bokauktionskammare. 103, (1) s. 120:-

133Lundgren Hj. Borgmästarens testamente och andra skildringar från boksal och sommaräng. Stockholm 1944. W&W. 194 s. 150:-

134Lundgren Hjalmar. Minnets land. Eskapader från bok-kammaren. Stockholm 1943. W&W. 203 s. 150:-

135--- Minnets land. Eskapader från bok-kammaren. Stockholm 1943. W&W. 203 s. 80:-

136Lögdberg Åke. Upphovsrätten och fotografirätten. Uppsal 1978. AWE/Gebers. 209 s. 60:-

137Mardersteig Giovanni. Den märkliga historien om en inkunabels födelse. Stockholm 1973. Sällskapet Bokvännerna. Pappband. 34 s. Ill. 90:-Bokvännens bibliotek Nr 93.

138Mc Lean Ruari. Modern engelsk bokkonst. Uppsala 1956. Gebers. Pappband med skyddsomslag. 78 s. Ill. 75:-Grafiska Institutets Skriftserie 13.

139Meynell Francis. sir. Engelskt boktryck. Uppsala 1951. Gebers. Pappband med skyddsomslag. 61 s. 75:-Grafiska Institutets Skriftserie 6.

140Mezei Kristina. Grafiken är en allvarlig lek. Om Janne Dahls konstnärskap. Kristianstad 2004. JHB Förlag. 4:o. Häfte med omslag. 80 sid. S/v ills. ISBN: 9197438936. 150:-Med författarinnans dedikation. "God Jul o gott nytt år Christer önskar Kristina dec 2004."

141Misciatelli Piero The Piccolamini library in the cathedral of Siena Siena 1926. klot. 8:o. 40 sid. färg och sv/v ills. 400:-

142Misciattelli Piero. The Piccolomini library in the Cathedral of Sienna Siena 1926. Libreria editrice senes. Clothbd. 33 pp. 69 plates. 200:-Small damage in head and foot.

143Muir P. Victorian illustrated books London 1985. klot m. omslag. 8:o. 270 sid.+index färg ills. 300:-

144Nationalmuseum. Elias Martin och hans krets Stockholm 1950. hft. 8:o. 187 sid.+pl. sv/v ills. 100:-

145Nelson Axel. Alfabetets ursprung och den västerlänska skriftens historia till boktryckarkonstens framtädande. Uppsala 1947. Gebers. Pappband. 55 s. Ill. 75:-Grafiska Institutets Skriftserie 1.

146Nielsen Lauritz. Bibliotheca Danica. Systematisk fortegnelse over Den Danske Litteratur Fra 1482 til 1830. Köbenhavn MCMXXVII. (1927.) 4:o (8)+ 353sid.+ (3). Registerdelen. Bundet i ett privat klotband av Leonard Gustaffssons Bokbinderi. Innehåller Författarregister, Anonymregister, samt Sakregister. 1900:-Efter samlingerne i det Kongelige Bibliotek i Köbenhavn, gott stand.

147Nilsson Axel Bokbanddekorens stilutveckling. Göteborg 1922. Röhsska Konstslöjdmuseet. Dekorerat originalhårdpappband. 4:0. (i) 161 sid. (i). med 65 helsidesplanscher. John Papes Ex Libris. 400:-Skada i kapitäl. Med författares dedikation: "Fru Mary von Sydow vördsammast fr. förf."

148Nodier Charles. Bibliomanen. Stockholm 1947. Norstedts. Pappband. 99 s. Ill. 100:-

149Nordenfalk Carl. Bokmålningar Stockholm 1979. klot m. omslag. 8:o. 159 sid. ills. i färg och sv/v. 125:-

150--- Bokmålningar från medeltid och renässans. Uddevalla 1979. Rabén & Sjögren. Klotband med skyddsomslag. 159 s. Ill. 200:-

151Nordqvist Nils. Berömda svenska boktryckare. Stockholm 1972. Sällskapet Bokvännerna. Ryggklotband. 352 s. Ill. 150:-Bokvännens bibliotek 90.

152North Lee Brian. Bookplate collecting in Britain. Past and present. Birmingham 1991. The Bookplate Society and The Apsley House Press. Softcover. 45 pp. + 18 plates in b/w. 400:-Printed in 350 copies of which 300 are for members of the Bookplate Society.

153--- The Ex-libris of Philip Hagreen. Frederikshavn 1987. The Bookplate Society and Forlaget Exlibristen. No. 513/650. Softcover with dustjacket. 4:o. 60 pp. Illustrated in color and b/w with exlibris. 300:-No. 513/650.

154Nyman Thure. Lustresor på bokfloden. Stockholm 1959. Sällskapet Bokvännerna. 108 s. Ill. 60:-

155Nyman Thure (red.) Berömda böcker. Bokhistoriska uppsatser. Andra samlingen. Stockholm 1958. Sällskapet bokvännerna. Pappband med klot skoning. 191 s. Ill. 100:-

156--- Berömda böcker. Bokhistoriska uppsatser. Första samlingen. Stockholm 1955. Sällskapet bokvännerna. Pappband med klot skoning. 203 s, Ill. 100:-

157Olsén Julius. Om Litografi. En festskrift. Julius Olséns Litografiska Anstalt 1918-58. Stockholm 1958. Julius Olséns Litografiska Anstalt. Dekorerat bibliofilband i halvklot. 4:o. 120 sid. (10). Innehåller ett flertal kromo litograferade helsidesplanscher i färg. Nummer 595 i en numrerad bibliofilupplaga om 1000 ex. En genomgång av litografins historia i sverige från pionjärtiden i början av 1800-talet samt reklam, konst och stockholmsbilder. 550:-Dedikation.

158Olsson Bror. Editiones principes av klassiska författare. Uppsala 1954. Gebers. Pappband med skyddsomslag. 66 s. Ill. 75:-Grafiska Institutets Skriftserie 9.

159--- Svenska klassiska bibliografer. Uppsala 1957. Gebers. Pappband med skyddsomslag. 84 s. Ill. 75:-Grafiska Institutets Skriftserie 15.

160Paterson-Smyth J. Bibelns tillkomst. Uppsala 1930. J.A. Lindblads förlag. Klotband. (2) + 169 s. + (3). 150:-

161Paulsson Gregor., Red Hantverkets bok, Boktryckarkonst. Stockholm 1937. 571 sid. Förlagets klotbd. Hantverksmonogram på framsidan. Rygg med guldtext. 4:o. Rikt illustr. Redaktionskommité: Paulsson, Cruse, Häggström, Kulien, Lagerström. 500:-Gott skick.

162Paulsson Gregor., Red Hantverketsbok. Grafiska yrken. Stockholm 1939. 592 sid. Rikligt s/v och färg illustr. Klotband med guldemblem på framsidan. Rygg med guldtext. 4:o. Redaktionskommité: Paulsson, Kroon, Persson, Kumlien. 500:-

163Peterson Bo. Pan på Riddarholmen. Norstedts 1910-1973. Borås 19987. Norstedts. Liten 4:0. Klotband med skyddsomslag.4674 s. Ill. 200:-

164Pinner H. L. Bokens värld under antiken. Stockholm 1952. Sällskapet bokvännerna. 86 s. 75:-Bokvännens bibliotek XI.

165Pirani Emma. Romanische Miniaturen. Mailand 1974. Schuler verlag. Clothbd. with dustwrapper. 159 pp. Ills. 90:-

166Plaut Hermann. Japanische Konversations=Grammatik. Heidelberg 1936. Julius Groos Verlag. Clothbd. VIII, 403 s. 150:-

167Plesner K. F. Bøger og bogsamlere. Bibliofiliens historie. Danmark 1962. Rosenkilde og Bagger. 243 s. 200:-Osprättat. 1500 ex.

168--- Bøger og bogsamlere. Bibliofiliens historie. Danmark 1962. Rosenkilde og Bagger. Häftad med genomskinligt skyddsomslag av papper. 243 s. Vissa skador på skyddsomslaget, eljest gott skick. 125:-

169Presser Helmut. Johannes Gutenberg in zeugnissen und bilddokumenten. Germany 1967. Rowohlt. 173 pp. Ills. 60:-

170Richter Herman. Svensk geografisk bibliografi för år 1931 (jämte tillägg till äldre årgångar). Lund 1933. Sydsvenska geografiska sällskapet (Särtryck ur Svensk geografisk årsbok 1932; Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, Ser. C, n:o 84). Klammerhäftad. 257-279 s. 60:-

171Rohde H. P. Thomas Bewick memoarer. Uddevalla 1954. Niloé. 160 s. Ill. 100:-

172Rudbeck Gustaf. Broderade bokband från äldre tid. Stockholm 1925. 4:0. Halvfranskt band med omslagen medbundna. 110 s. Många helsides ill. i s/v och färg. 900:-

173--- Broderade bokband från äldre tid. Stockholm 1925. Föreningen för bokhantverk. 4:0. Halvfranskt band. 110 s. Ill. 700:-

174Rudbeck Johannes. Svenska bokband under nyare tiden. Bidrag till svensk bokbinderihistoria. I-III i ett band. Stockholm 1912-1914. Föreningen för bokhandtverk. Imiterat pergamentband med titeletikett i mörkt läder med guldtext och stänkta snitt. 4:o. XXX + (2) + 156 s. + (4) + XXVII + (1) + 86 s. + (2) + XXVII + (1) + 82 s. + (2). Illustrerad med 161 figurer. Bibliofilupplaga om 1000 exemplar. 1600:-I fint skick.

175Ryecroft Ur Henry Ryecrofts privata papper Stockholm 1963. kartonage. 8:o. 69 sid. Bokvännernas bokgåva 1963. upplaga 3000 ex. 160:-

176Schedel Hartmann. Weltskronik, Weltescronik. Liber Cronicarum. Nürnberg 1493. Folio. Halfleather bd. with golddecorated backstrip. Facsimile of one of the worlds most famous books*. Woodcut views of all Europes greatest cities. Published in Germany 1990. ISBN: 3-935293-04-6. 5000:-Bibliophile published in 1000 copies.

177Schröder Johan Henrik. Kort historia över Kungliga Gymnasiets i Västerås bibliotek, första delen. Västerås 1971. Stift- och landsbiblioteket. 72 , XXVIII s. 60:-Acta Bibliothecae Arosiensis.

178Silfverstolpe Gunnar Mascoll. Fritzes 1837-1937. Stockholm 1938. 4:0. 116 s. Ill. 75:-

179--- Mina böcker. Stockholm 1955. Sällskapet Bokvännerna. 108 s. Ill. 60:-Bokvännens julbok 1955.

180Sommar Carl Olov. Boksamlare och deras jaktmarker. Stockholm 1968. Sällskapet bokvännerna. Ryggklotband. 176 s. Ill. 125:-Bokvännens bibliotek 85.

181Sotheby Fine english prints London 1975-78. Sotheby's. Half cloth with marbled boards. Gold text on the spine. Bound by Leonards Gustafsson's, book binder. Tvär 8:o. 4 auktionskat. B/w ills. 1000:-

182--- Fine old master engravings London 1973-76. Sotheby's. Half cloth with marbled boards. Goldtext on the spine. Approx 300 pages. 8:o. 1000:-

183Spellman Doreen and Sidney. Victorian music covers. England 1969. Evelyn, Adams & MacKay. Papperbd. with dustwrapper. 72 s. Ills. 70:-

184Spiller Robert E. edith. Literary history of the United States; bibliography. USA 1974?. Macmillan Publishing Co. Large 8:0. Clothbd. with dustwrapper. 1466 pp. 250:-

185Statens kulturråd. Nationalencyklopedin. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetad på initiativ av statens kulturråd. Belgien Uå. Bra Böcker. 20 volymer A - Ö. 4:0. Förlagets blåa konst läderband. 6700:-Fint skick.

186Stockholms Stads Auktionsverk. J. Viktor Johanssons boksamling. Förteckning. Stockholm 1970. 247 s. 300:-

187Stolpe Herman. Resa till Kants och Herders bokhandel. Om en tysk förlagsbokhandel som i år fyllt 235 år. Stockholm 1957. KF:s bokförlag. 16 s. 75:-

188Svenska Bokbindarförbundet Svenska Bokbindarförbundet Historik Stockholm 1943. klot. 8:o. 263 sid. sv/v ills. 210:-

189Svenska Boktryckarföreningen. Svenska Boktryckarföreningen 50 år. Kort historik över boktryckeri-societen och Svenska Boktryckarföreningen utgiven med anledning av föreningens femtioårs jubileum 1893-1943. Göteborg 1943. Zachrissons Boktryckeri AB. Orange klotryggsband med vita pärmar. 400 sid. S/v ill. 125:-

190Svenska sektionen av internationella Xylon. Xylon 84. UÅ. Bildförlaget Öppna Ögon. 4:0. 39 grafiska blad tryckta direkt från stockarna, trägravyrer, träsnitt och linoleumsnitt av 20 svenska grafiker. Förord av Nils G. Stenqvist. Bibliofil upplaga. Rött klotband. 700:-

191Svensson Georg. Förläggaren, boken och marknaden. Stockholm 1964. 44 s. 75:-Föredrag vid Nordiska Bokveckan i Rättvik september 1964.

192--- Konstnären och boken. Stockhlm 1972. Bonniers. Förlagets klotband med skyddsomslag, 8:o, 221 + (2) sidor. 13 kapitel om olika bokillustratörer såsom Maillol, Aubrey Beardsley, Carl Larsson, Matisse,k Akke Kumlien, Adolf Hallman, Evert Taube. Illustrerad i s/v. 150:-Exlibris på främre pärmens insida samt reva på skyddsomslagets baksida.

193Thompson Lawrence S. Boktryckarkonstens uppkomst i Förenta Staterna. Uppsala 1956. Gebers. Pappband med skyddsomslag. 110 s. Ill. 75:-Grafiska Institutets Skriftserie 14.

194Tottie Thomas. Anders Österlings skrifter 1944-1963. Bibliografi. Stockholm 1964. Norstedts. Liten 4:0. 223 s. 120:-

195Valdén, Nils Gösta. Vilhelm Ekelunds boktitlar. Studier utg. av kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1957-1958:1. Lund 1958, C. W. K. Gleerup. 8:o. Klammerhäftad. 20 s. 100:-Gott skick.

196Victoria & Albert museum. Early printers' marks. London 1962. Her Majesty's Stationery Office. Softcover. (4) + 1-28 plates. Illustrated in b/w. 100:-

197Viktor Pettersons Bokindustri. Kort handledning i boktryckar konsten. Stockholm 1951. Victor Pettersons bokindustri. 75 s. Ill. 75:-

198Västgöta-Bengtsson. Om talekonsten...och skrivarglädje. Skövde 1989. Karlstedts bokhandel. Klotband med skyddsomslag. 151 s. Ill. 100:-

199Wahlund Per Erik. Självstudier. Försvarstal och utredningar i humanistisk anda. Uddevalla 1974. Rabén & Sjögren. Förlagsband med medbundet främre omslag, 8:o, 254 + (4) sidor. 75:-

200Wallin Sigurd. Kring Svecia Antiqua. Stockholm 1967. Norstedts. 127 s. Il. 100:-Svenska Humanistiska Förbundet 77.

201Warburg Fredric. Blad ur en Londonförläggares memoarer. Stockholm 1959. Norstedts. 50 s. 40:-

202Westerberg Sten. Sten Westerbergs bibliotek på Beatelund. Katalog I-V vol. Stockholm 1972 Libris. Häftade förlagsband i en vackert marmorerad papp-kassett. Sammanlagt 564 sid. Illustrerad. Komplett 5 volymer inklusive prislistor. 550:-Gott skick.

203Westman Margareta. Språkets lustgård och djungel. Smedjebacken 1995. Norstedts. Pappband med skyddsomslag.236 s. 150:-

204Whally Joyce Irene. The art of Calligraphy, Western Europe and America. London 1980. Clothbd. with dustwrapper. 400 pp. Ill. 500:-

205Wieselgren Harald Lilla Birgittaboken. 500 års minne av hennes kanonisation. Uo Uå (1891). Opaginerad. En studie i typografin i hennes arbeten. Helband i svinläder med präglad dekor av Gustav Hedberg. Bibliofil. 2000:-

206Wieslander Henning. Festskrift med anledning av Örebro Stadsbiblioteks 75-årsjubileum. Örebro 1937.Örebro stadsbibliotek. Liten 4:0. Halvfranskt band. 245 s. Ill. 300:-75/100.

207Wollin Nils G. Svenska stilgjuteriet. Peter Mommas skapelse. Uppsala 1947. Gebers. Pappband. 78 s. Ill. 70:-Grafiska Institutets Skriftserie 3.

208Worringer Wilhelm. Die altdeutsche buchillustration. Germany 1912. R. Piper & Co. 4:0. Clothbackbd. 152 s. Ills. 200:-

209Young Thomas R. Some Yorkshire bookplates. Birmingham 1991. The Bookplate Society and the Apsley House Press. Softcover. Large 8:o. 45 pp. Illustrated in b/w with exlibris. 250:-Printed only in 400 copies of which 100 are for sale.

210Zeller Bernhard (Einführung und Auswahl). Wende der Buchkunst. Literarisch-künstlerische Zeitschriften aus den Jahren 1895 bis 1900. Jahresgabe. Stuttgart 1962. Höhere Fachschule für das graphische Gewerbe Stuttgart. 4:o. 83 S. mit etwa 47 Abb., viele in Farben. Ex libris René Jessen Christensen. 250:-.Rücke oben und unten geschädet, im übrigen gut.

211Zweygbergk Ola. red. Om bokförlag och bokförläggare i Finland. Helsingfors 1951. Finlands förlagsförening. 199 s. 75:-

212Åhlén Bengt. Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Stockholm 1986. Ordfront. Pappband med skyddsomslag. 270 s. Ill. 150:-

213--- Svenskt författarlexikon 1900-1940 samt Register och Svenskt författarlexikon 1941-1950. Stockholm 1942-53. Rabén & Sjögren. 4 volymer. Halvfranska band. 523, 524-935, 496, 690 s. 3000:-Liten skada på foten av ett band.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat