On-line boklista 2.Botanik / book list 2.Botany

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Adlerz A. Bladmossflora för Sveriges lågland, med särskilt avseende på arternas utbredning inom Närke. Örebro 1907. Halvfranskt band, fallsarna spruckna. (IV), 242 s. samt 57 planscher. anteckningar i blyerts. 250:-

2Adlerz E. Anteckningar till Hieracium-floran i Närke. Lund 1903. C. W. K. Gleerup (Separat ur Botaniska notiser för år 1903). 145-217 s. och XII sv/v pl. 100:-

3--- Potentilla thuringiaca BERNH. *Goldbachii (RUPR.) funnen uti Närke. Lund 1903. C. W. K. Gleerup (Särtryck ur "Botaniska notiser" för år 1903). 45-47 s. och 3 pl., varav 2 i färg. Främre omslaget löst. 80:-

4Aichele D. Schwegler H.W. Unsere Moos und Farnpflanzen. Stuttgart 1956. Klotband. 181 s. Rikl. ill. 75:-

5 Allmän Svensk Trädgårdstidning 1937. Stockholm 1937. 4:o. klotbd. (4), 766, (2) sid. s/v ills. 350:-Roliga annonser

6 Allmän Svensk Trädgårdstidning 1938. Stockholm 1938. 4:o. klotbd. (4), 767, (1) sid. s/v ills. 350:-Roliga annonser

7 Allmän Svensk Trädgårdstidning 1939. Stockholm 1939. 4:o. klotbd. (4), 767, (1) sid. s/v ills. 350:-Roliga annonser

8 Allmän Svensk Trädgårdstidning 1940. Stockholm 1940. 4:o. klotbd. (4), 767, (1) sid. s/v ills. 350:-Roliga annonser

9Almgren Gun. Lyckas med din trädgård. Tyskland 1998. Bokförlaget Semic. Förlagband. 93 s. Ill. 100:-

10ALMQUIST, ERIK OCH ASPLUND, ERIK. Stockholmstraktens växter : Förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer med fyndorter och frekvensuppgifter. Stockholm 1937. Illustrerad med kartor. Botaniska sällskapet. Förlaget gröna pärmdekorerade kklotband. 8:o. CXXIV,+ 364 s.+ utvikbar karta. 300:-2:a upplaga. Illustrerad med kartor. Fint skick.

11Almquist Erik. Floran inom Ängsö nationalpark. Uppsala 1930. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 13.) 47 s. m. 1 karta. 80:-

12 Alpine Flowers. Zürich Uå. 1 large folded "flowermap". in color with 57 ills. Orig. wrapper. 100:-

13Andersson Gunnar., Birger Selim. Den Norrländska florans geografiska fördelning och invandringshistoria. Uppsala 1912. Almqvist & Wiksell. 4:0. Halvfranskt band (skadat). 416 s. Ill. 450:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

14Andersson Lars & Söderblom Lars. Svensk Natur. Malmö 1987. Sv. Turistföreningen. Förlagsband med skyddsomslag. 272 sid. Sparsamt illustrerad. 100:-I skick som ny.

15Andersson N.J. Atlas öfver den Skandinaviska florans naturliga familjer. Stockholm 1849. Nött halvfranskt band. 29 s. 29 planscher. Brun färgad samt fläckad. 300:-

16--- Inledning till Botaniken. Stockholm. 1859. J& A Riis. Samtida halvskinnbd. (2),XV,(1),46,IV, 47-188,(2),IV 189-380. pp. Med 190 träsnitt, upptagande 1221 fig. 600:-I enlighet med undervisningsplanen i nu gällande Stadga för Elemtärläroverken.

17Andersson Sven-Olof. Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland. Bark percentages for timber and pulpwood of pine and spruce in Northern Sweden. Stockholm 1952. Statens skogsforskningsinstitut (Meddelanden, band 41, nr 5). Klammerhäftad. 40 s. 120:-

18Andrén H. Beskrivning till kartan över Hamra nationalpark år 1926. Uppsala 1927. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 8.) 8 s. jämte den färgtryckta kartan självt, i ficka innanför bakre omslaget. 400:-

19 Annals of the Missouri Botanical Garden. Volume II, numbers 1-&-2 (Anniversary Proceedings), 3 and 4. Saint Louis (Missouri) 1915. The Board of Trustees of the Missouri Botanical Garden. 3 volumes. Short 4:o. Saddle-stitched paperbacks. 841 pp. with b/w illustrations. 250:-

20 Annals of the Missouri Botanical Garden. Volume II, numbers 1-&-2 (Anniversary Proceedings), 3 and 4. Volume III, number 1. Saint Louis (Missouri) 1915-1916. The Board of Trustees of the Missouri Botanical Garden. 4 volumes. Short 4:o. Saddle-stitched paperbacks. 1-401 + 403-658 + (8), 659-841 + 200 pp. with b/w illustrations. 300:-

21Areschoug F.W.C. Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna. Lund 1881. Gleerups förlag. 2:dra upplagan. Ryggläderband med dekorerade pärmar. (XXII), 585 s. 250:-Skadad i kapitälet. Exlibris från tidigare ägare.

22--- Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna. Lund 1881. Gleerups förlag. 2:dra upplagan. Halvklot band. (XXII), 585 s. 400:-Noteringar i texten.

23--- Skånes flora, innefattande de fanerogama och ormbunkartade växterna. Lund 1881. Gleerups förlag. 2:dra upplagan. Halvklot band. (XXII), 585 s. 450:-

24Arnell H. Wilh. (om Jungermania ventricosa Dicks. närstående levermossearter)., Jungner R. (om ett fall av fasciation hos Berberis vulgaris LIN., Kellgren A. G. (om Ombergflorans papilionaceer)., Lindwall Joh. (om några enskildes herbarier i norden 1772)., Sernander Rutger (om den Norrländska kalktuff-floran)., Skårman J. A. O. (om Salix hastata X repens. nov. hybr.)., Starbäck Karl (mykologiska notiser). Botaniska notiser för år 1890. Häftet 3. Lund 1890. C. W. K. Gleerup. 99-160 s. 120:-

25Arrhenius J. Elementarkurs i botaniken. Upsala 1850. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg. 332 s. 9 planscher. 400:-Fuktskada nedre vänster del av inlagan.

26--- Elementarkurs i botaniken Uppsala 1859. hfr. bd. 8:o. 366 sid. blyertsanteckningar. skadad rygg. 250:-

27--- Elementar-kurs i botaniken. Upsala 1850. Wahlström & C. Andra upplagan. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg och marmorerade snitt. (4) + 332 s. + 9 utvikbara planscher. 300:-Två äldre namnteckningar på insidan av pärmen samt försättsbladet.

28Arwidsson Th. Floran inom Peljekaise nationalpark. Uppsala 1926. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 5.) 34 s. 80:-

29--- Floran inom Sonfjällets nationalpark. Uppsala 1930. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 12.) 37 s. 80:-

30--- Floran inom Töfsingdalens nationalpark. Uppsala 1934. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 25.) 47 s. m. 1 sv/v karta. Osprättad. 80:-

31Arwidsson Th. (om norrländska gasteromycetlokaler)., Fries Nils (om Crucibulum vulgare Tul. och Cyathus striatus Pers., två gastermyceter med tetrapolär könsfördelning., Julin Erik (om Zoocecidier i Lappland)., Sylvén Nils (red.)., Vallin Hervid (om fanerogamer och kryptogamer på Hallands Väderö)., Åkerberg Erik (om bastard mellan Poa pratensis L. X Poa alpina L., artificiellt framställd). Botaniska notiser för år 1936. Häfte 6. Lund 1936. C. W. K. Gleerup. 519-610, VIII s. 120:-

32Asplund Erik. Floran inom Garphytte nationalpark. Uppsala 1925. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 4.) 35 s. 60:-

33Aurivillius Chr. Förteckning å svenska nationalparker samt å fridlysta naturminnesmärken. Uppsala 1926. Andra upplagan, Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 6.) 45 s. 80:-

34Bergelin J. Theod. Albrecht Thaers Grundsatser i den Rationella Landthushållningen Stockholm 1861. Halvläderband 445 sid. + reg. Tredje Sv. Uppl. Med författarens porträtt samt biografi. Slitet ex. Fläckad. 350:-Tabeller mm.

35Bewley W.F. Comercial Glass house erops. London 1950. 510 sidor illustrerade i s/v. Klotband. 350:-Hur man odlar i glashus.

36Billbäck Bertil Frukt och bär. Vägledning i fruktodling. Stockholm 1941. KF-förlag. Klotband. 244 s. Ill. 250:-

37Blomberg Albert. Om hybridbildning hos de fanerogama växterna. Akademisk Afhandling som med vidtberömda filosofiska fakultetens i Upsala samtycke för den filosofiska grandens erhållande till offentlig granskning framställes af Albert BLomberg. Stockholm 1872. Tryckt hos P.A. Nymans Tryckeri. Häfte. 8:o. 41 sid. 150:-Lös i bindet. Med författarens dedikation på främre omslag.

38Boerner Franz. Taschenwörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Berlin 1951. Clothbd. Damaged (VII), 395 pp. 90:-

39Bohlin Anders., Geijer Mats. Halle- och Hunnebergs flora. Lund 1989. Svensk Botanisk Tidsskrift. Häftad. 184 s. Rikt ill. 100:-

40Bolin Lorentz. Bilder från det mellansvenska kulturlandskapet: Veta socken ur naturvårdssynpunkt. Härkebergatrakten, en landskapsstudie. Stockholm 1944. Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag. Ryggklotband. 118 s. m. sv/v illustrationer. 60:-

41--- Blommorna och människan. Stockholm 1965. A&W. Femte upplaga. Deokrerat förlagsband. 266 sid. (2). Genomgående illustrerad med s/v. fotografier av växter. 100:-Fint skick.

42--- Träd. Stockholm 1956. Natur & Kultur. 4:0. Klotband. 112 s. Ill. 110:-

43Bonner James., Galston Arthur W. Principles of Plant Physiology. USA 1952. W. H. Freeman and Company. Clothbd. 499 pp. Illustr. 120:-

44Bouvin Prosper Haveplanternes skadedyr og deres bekämpelse Köpenhamn 1950. hfr.bd. 4:o. 346 sid. s/v ills. 3:e utg. 250:-3:e utg.

45Bradley Steven. Sommar i trädgården. Kina 1999. Bokförlaget Forum. 4:o. Spiralbunden med utanpåliggande rygg. 112 s., färgillustrerad. 220:-

46Broberg Gunnar., Eriksson Gunnar., Jonsell Bengt., Nordenstam Bertil. Bergianska botanister. Bergianska stiftelsen och dess professorer under första seklet. Stockholm 1991. Atlantis. Förlagets klotband med skyddsomslag. 144 s. Illustrerad i s/v och färg. 120:-

47Brusewitz Gunnar., Linné Carl von., Sydow Carl-Otto von (red.) Carl Linnaeus Öländska och Gotländska resa år 1741. England 1975. Wahlström & Widstrand. Svart förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 389 + (8) sidor. Illustrerad av Brusewitz. 250:-

48Brusewitz Gunnar. Resa i tid och rum. Uppsala 1984. W&W. Pappband med skyddsomslag. 160 s. Ill. 150:-

49--- Sjö, anteckningar från en strand. W&W. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 96 s. Ill. 170:-

50Böcher Tyge W m.fl. Grönlands flora. Köpenhamn 1957. P.Haase forlag. Klotband. 313 s. Ill. 350:-

51Bölsche W. Kärlekslifvet i naturen. En kärlekens utvecklingshistoria. I-II. Stockholm 1906. Fröléen & Comp. Dekorerat originalklot. 336 s. + (3). : 343 s. + (4). 150:-Blyertsunderstrykningar och enstaka lösa sidor.

52Carlgren Mauritz. m.fl. Skogsbruk och skogsindustrier i norra Sverige. Uppsala 1925. Almqvist & Wiksell. 4:0. Halvklotband. 541 s. Ill. 300:-Norrländskt handbibliote. X. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

53Clapham A.R. Flora of the British Isles. Cambridge 1958. Klotband. (LI), 1591 s. 100:-

54Constantin & Dufour Nouvelle flore des champignons Paris u.å.(c:a 1900) klot bd. liten 8:o. 318 sid. ills. samt färgkarta. 140:-

55Cowen D. V. Flowering Trees and Shrubs in India. Bombay 1957. Thacker & Company. Publisher's artificial leatherbd with dust-jacket. xvi, (ii), 142 pp., with numerous b/w illustrations, and LX colour-plates (repr. from paintings by Cowen). 250:-

56Crispus, C. SALLUSTIUS, ET L. ANNAEUS FLORUS Birminghamiae 1773. Joannis Baskerville. Contemperary golddecorated leatherband. Spine with 5 slightly elevated bindings and a red tile label in leather. Marbled inner boards. The binding was made for Henry J.B. clements. Supraexlibris in front and backcover with clements familyweapon in gold (an eagle, shield and the devise: Patriis Virtutibus). 4:o. 30,5x24 cms. (iv) titelpage. 317 pp. (ii). The binding damaged in the head. 8000:-Exlibris of J.B. Clemens in the book as well.

57Curry-Lindahl Kai., Wachtmeister Hans. Natur i Blekinge. Uppsala 1957. Svensk Natur. 4:0. 362 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

58Curry-Lindahl Kai., Rosenberg Erik. Natur i Närke. Göteborg 1947. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 286 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

59Curry-Lindahl Kai., Hörstadius Sven. Natur i Uppland. Göteborg 1948. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 320 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

60Curry-Lindahl Kai. Natur i Västerbotten och Norrbotten. Uppsala 1956. Svensk Natur. 4:0. 432 s. Ill. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

61Curry-Lindahl Kai., Walldén Bertil. Natur i Västmanland. Uppsala 1958. Svensk Natur. 4:0. 421 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

62Curry-Lindahl Kai., Elofson Olof. Natur i Ångermanland och Medelpad. Uppsala 1953. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 392 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

63Curry-Lindahl Kai., Fries Carl. Natur i Östergötland. Göteborg 1949. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 356 s. Ill. 275:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

64Curtis W. The students flora of Tasmania Part I. Tasmanien 1956. Clothbd. bd. part I. 8:o. 234. pp. b/w. ills. 200:-A second vol, published.

65Dahl Carl G. Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. Äpplen och päron. Stockholm 1929. Bonniers. Halvfranskt band. 424 s. samt XXVI planscher. 1700:-

66Dahl F.A. Om åkerjordens afdikning. Stockholm 1855. Bonniers. Halvfranskt band. 99 s. 4 planscher, 1 karta, 33 träsnitt i texten. Övre bit av försättsbladet bort klippt. Fuktfläckar sista 3 bladen. 400:-

67Dalla Torre K.W. von. Botanische bestimmungstabellen für die flora von Österreich, m.m. Wien 1912. Clothbd. 220 pp. 50:-

68Danielsson Bengt. Härjedalens kärlväxtflora. Västervik 1994. SBT-förlaget.Stor 8:0. Förlagsband. 368 s. Ill. 350:-

69Delin Lars., Jonzon Sven-Gösta. Naturvårdslagen. Stockholm 1969. Norstedts. Pappband med skyddsomslag. 268 s. 75:-

70Düben M.W. von. Handbok i vextrikets naturliga familjer, m.m. Stockholm 1870. Andra upplagan. Halvklot band. 546 s. 225:-

71Edland H Roser i farver. Köbenhavn 1995 Politikens Forlag. Förlagets linneband med skyddsomslag. 192 sid. Rikligt illustrerad. 125:-Gott skick.

72Efraimsson, R. m. fl. Blomsteråret på Waldemarsudde Stockholm 1982. Dek. pappbd. 4:o. 95 sid. rikl. med färgills. 175:-

73Ekbrant Linus. Våra vänner rumsväxterna. En handbok i skötseln av blomster- och bladväxter. Tredje upplagan, Saxon & Lindströms förlag. Klotryggbd m. fotoillustrerade plastlaminatpärmar. 32(16) färgpl. och 304 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

74Ekenmark Gustaf. Afhandling om den förbättrade och förenklade Nya Magerska linspinnings-methoden, m.m. Stockholm 1848. Tryckt hos Lundberg & Comp. Marmorerat pappband. 39 s. 1 utvikbar plansch. 800:-

75Eklund Bo. Om granens årsringsvariationer inom mellersta Norrland och deras samband med klimatet. The Annual Ring Variations in Spruce in the Centre och Northern Sweden and their Relation to the Climatic Conditions. Stockholm 1957. Statens skogsforskningsinstitut (Meddelanden, band 47, nr 1). Klammerhäftad. 63 s. 160:-

76Eklund Ole. Beiträge zur Flora der Insel Wormsö in Estland. Helsingfors 1929. (Acta Societatis pro fauna et flora fennica, 55, N:o 9) Broschiert. 136 S., mit einer Karte, und IV schw/w Tafeln. 400:-

77Ekman E. L. Galium Mollugo L. och dess underarter i Sverige. Lund 1912. C. W. K. Gleerup (Separat ur Botaniska notiser för år 1912). 289-296 s. 50:-

78Ekman Henrik., Pettersson Börje. Ekarnas hagar. HJelsingborg 1987. LTs förlag. 4:0. Förlagsband. 143 s., Ill. 200:-

79Elfman N. O. Några skogsarbetstekniskt betydelsefulla drag hos vinterklimatet i Norrland och Dalarna. Stockholm 1950. Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning (SDA, Meddelande n:r 31; särtryck ur Norrlands Skosvårdsförbunds tidskrift 1948, häfte II). Klammerhäftad. 31, (1) s. m. en karta. 120:-

80Elling Christian. Shakespeare. Indsyn i hans verden og dens poesi. Landskabet. København 1959. G. E. C. Gads Forlag. Färgillustrerat omslag. 163, (4) s. m. sv/v illustrationer. 150:-

81Elliot R.C. The Genus Lewisa. Bedford c. 1966. Alpine garden Society. Publishers paper-binding. 76 pp. Photo-illustrated. 100:-

82Elliott Roy. Alpine Gardening. London 1963. Vista Books. Gilt clothbinding, no dustwrapper. 320 pp. Richly illustated with fullpage photographys in b/w. 375:-First edition.

83Ericson Nina., Irvine Simon Om Trädgårdar. Stockholm 1998. Prisma. 4:o. Förlagets hårdpappband med skyddsomslag. 263 s. Boken är mycket rikligt illustrerad med helsides fotografier i färg av Nina Ericson. 375:-

84Erikson Arne. Odla blommor. Kristianstad 1967. Ill. pappband. 288 s. Ill. 50:-

85Faxén Lars., Fries Carl., Selander Sten m.fl. Vi och vår natur. Stockholm 1934. Bonniers. Halvfranskt band. 271 s. Ill. 850:-Mycket vackert band.

86Feuk Ditte. Lusthus & långa höstar. Promenader bland koloniträdgårdar. Värnamo 1998. Prisma. 4:0. Pappband med skyddsomslag. 141 s. Ill. 250:-

87Fredén Erland. Maskinell markberedning i norrländskt storskogsbruk. Stockholm 1958. Forskningsstiftelsen SDA (Meddelande nr 61; Särtryck ur Norrlands skogsvårdsförenings tidskrift, häfte 3, 1958). 297-425 s. Ill. Ded. på omslaget. 275:-

88Fries Carl. De stora öarna i Östersjön. Italien 1978. W&W. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 294 s. Ill. 125:-

89Fries Th. M. Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné. Uppsala 1893 samt 1897 Upsala univeristets Årskrift Program VII. Akademiska Boktr. 2 delar i ett samtida halvfranskt band.502, VII. sid. 1200:-Exlibris. Lätt sliten i falsarna.

90--- Bilder ur växtverlden. Stockholm 1868. J. Arrhenii förlag. Samtida klotband. (4) + 179 s. + 18 illustrationer i texten. 250:-Exlibris.

91Fries Thore C. E. Floran inom Vaddetjåkko nationalpark. Uppsala 1925. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 3.) 22 s. Stämpel på främre omslag. 60:-

92Fristedt Robert Fredric. Växtgrografisk skildring af södra Ångermanland. Uppsala 1837. 40 s. Lös i häftningen, fuktskada, lagerfläckar. 100:-

93Föreningen för skogsvård i Norrland. Kort handledning i Skogshushållning. Stockholm 1914. Fahlcrantz. Klotband. 315 s. Ill. 150:-

94Gillet. Nouvelle flore Francaise. Paris 1879. Klotband. (XXIV), 763 s. Ill. 125:-

95Girvin Brenda. Food & flowers, a book of decorative recipes. England 1952. The studio publ. Papperbd. with dustwrapper. 95 s. Ills. 50:-

96Goodwin Henry B. Täppan som sommarnöje - trädgårdsboken för nybörjaren. Stockholm 1925. Albert Bonniers förlag. 128 s. Illustrerad med 86 s/v fotografier av Goodwin. 800:-

97Graebner Paul. Taschenbuch zum Pflanzenbestimmen. Stuttgart 1918. Half clothbd.. 199 pp. Num. ills. 95:-

98Green Sven Nya trädgårdsboken I-II Stockholm 1968. Det Bästa. Förlagets ryggklotband samt skyddomslag. 4:o. 404 + 392 sid. Rikt färgillustrerad. 350:-Första upplaga i fint skick.

99Greer Harold E., Salley Homer E. Rhododendrons hybrids a guide to their origins. Portland 1986. Timber Press. 4:o. Green clothbinding with illustrated dustjacket. 391 pp. Very richly illu with fine color photos. 500:-Good condition!

100Grovs. A. Lilies. London no year (1945). Hopper Pearson. Illustarated clothbinding. 116 pp. With eight coloured plates. 100:-

101Guild Tricia. Blomma. Verona 1998. Bokförlaget Max Ström. Dekorerat klotband. 8:o. 144 opaginerade sidor. Rikligt färg ills. ISBN: 91-972574-9-4. 250:-Gott skick.

102Gullers K.W, Strandell Birger. Linnés Sverige. Höganäs 1977. Bra Böcker. Stor 80. Opaginerad. Rikligt ill. 150:-

103Gustafsson C.A. Skogvaktaren. Tidskrift för skogsägare, skogstjänstemän, jägare, trädgårdsodlare m.fl. Organ för de svenska skogsmannaförbundet. Elfte årgången. Gefle 1901. Skogsmannaförbundet. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. 150:-Ngt nött. Sällsynt. Från STF:s bibliotek.

104Gustafsson Jan-Erik. Markutnyttjande och jordbruksutveckling i Kina sedan 1949. Stockholm 1981. Kungl. Tekniska högskolan, Sektionen för lantmäteri, Institutionen för kulturteknik (meddelande 3:39). I-II. 4:o. Limhäftad (kompendium i A4). XI, 150, (1) + (xiv), XIV, (1), 107, (3) s. m. sv/v kartor och diagram. 200:-

105Gustafsson L Å Vandringar i växtriket Stockholm 1982. 187 sidor illustrerad i färg. Klotband med skyddsomslag. 150:-

106Gustafsson Lars Åke Vandringar i ett växtrike. Stockholm 1982. klotbd. med sk. omslag. 8:o. 186 sid. färgills. 140:-

107Hach Hillevid. Tankar i min trädgård. Stockholm 1889. Förlagsbunden. Rött omslag med guldtext. 153 sid. 180:-

108Haller, Albrecht von Primae Lineae Physiologiae.... Laussane. 1771.Frank Grasset et Socios. Contemporary calf. Marbeld innerboards, gilt backstrip. Raised bands. Title vignette, (12), 562 pp. The fourth edition (revised). 3500:-Fine condition.

109Handrick Helmut. Glimt av paradiset. En bildbok i färg från en grön liten ö med 58 färgfotografier tagna av författaren. Malmö 1960. Allhems förlag. Förlagets gulddekorerade klotband. 160 sid. 4:o. 30 x 22 cm. Andra upplagan. 200:-

110Hanneberg Peter. Seychellerna fristad i oceanen. En bok om unik natur på isolerade öar. Laholm 1984. Liber. Klotband med skyddsomslag. 144 s. Rikt ill. med bilder i färg och s/v. 100:-

111Hansgirg Anton. Beiträge zur kenntniss der flora von Böhmen. Prag 1882. Half clotbd. Plates, not compl. 200:-

112Harding Winton. Saxifrages. The genus saxifraga in the wild and in cultivation. Surrey 1976. St. John`s. Publishers paper-binding. 134 pp. Photo-illustrated. 100:-

113Harris Thistle Y. Wild flowers of Australia Sydney 1962. gulddek. klot bd. 4:o. 206 sid. 67 färg planscher. 330:-

114Hartman C. utg. - (Smitt Johan Wilh.) Skandinaviens Förnämsta Ätliga och Giftiga Svampar. Stockholm 1874. EM. Girons förlag. Förlagets röda gulddekorerade klotband. VII, 71 s,(1). samt 8 dubbelsidiga planscher med 82 kolorerade svampar avbildade. Bandet slitet av ålder, något sliten inlaga. 900:-

115Hedegaard Johannes. Formering af Rhodedendron og andre haveplanter. Holstebro 1970 Hedegaard. Häftat förlagsband. 107 sid. Illustrerad. 100:-

116Heimans E. Geillustreerde flora van Nederland. Amsterdam 1960. Tvär 8:0. Clothbd. 1182 pp. Ills. 250:-

117Henne S. D. L. Anweisung wie man eine Baumschule von Obstbäumen im Grossen anlegen und gehörig unterhalten solle. neben eine vollständige Beschreibung der vornehmen darinn vorkommenden Obstsorten befindlich. Nebst einer deutlichen Anweisung zum Tropfen und Otulieren, und einer vorrede vom Nutzen der grossen Baumschule und Beplantzung der Heerstrassen mit Obstbäumen; Imgleichen einer neuer vorrede, so einer neue Entdeckung enthält. Vollständig mit 6 Kupferplatten. Halle 1796. Verlegt und gedrückt Johann Christian Hendel. Fünfte vollständig vermehrte Auflage. Vollständig mit 6 Kupferplatten. ( Frontsp. + 5 Gefaltene Kupferplatten von verschiedene Obst-sorten. Marmoriertes Papierband aus der Zeit. Frontsp. (2), 426 Seiten. (How to cultivate and maintain a large collection of fruit-trees. + 6 engravings of which 5 are folded. contamporary marbled paperboards. 5th. Extended edition. 9000:-Ungewöhnlich. Band ein bisschen Geschadet im Rücken. Inhalt im guten Kondition. (The binding is a little worn by age. othervice in good condition. Rare.)

118Heribert-Nilsson N. Ärftlighetsförsök med blomfärgen hon Anagallis arvensis. Lund 1912. C. W. K. Gleerup (Separat ur Botaniska notiser för år 1912). 229-235 s. 50:-

119Holzhausen, Axel m. fl. Trädgårdstidningen 1902. Stockholm 1902. 8:e årg. Hlv. klotbd. 8:o. 356 sid. s/v ills. 410:-Roliga annonser

120Holzhausen A. Odlade Växter I-IV. Stockholm 1941-43. ca 1050 sid. 3 halvfranska band. Illustrerad. 600:-Finns 2 ex. i lager för tillfället.

121Hudson W.H. The book of a naturalist by W.H. Hudson Author of "The naturalist in La Plata". Second editon. London No date c 1900. Hodder and Stoughton Limited. Publishers gold decorated leather-binding. 366 pp. Second edition. 1000:-Rare. A bit worn by age.

122Hultén Eric. red. Våra svenska flora i färg jämte ett urval växter från de nordiska grannländerna. Jugoslavien 1985. Esselte kartor AB. 2 volymer. 4:0. Konstläderband med skyddsomslag. 380 s, 176 planscher, 381-646 s, 177-304 planscher, samt register. 500:-

123Hälsingborgs trädgårdsförening Rhodedendronsektionen. Något om rhodedendron. Hälsingborg 1984 Hälsingborgs trädgårdsförening. Förlagshäfte. 132 sid. 100:-gott skick.

124Högberg D. Svensk Flora innefattande Sveriges Phanerogamvexter; Med en kort, förberedande Vextlära. För Nybörjare. Örebro 1843. N.M. Lindhs Boktr. P.m. Lindhs Förlag. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. viii, 92 s. (vextlära) + 294 s. (floran) inkls, Register. + 3 helsides plrs. med växter. 850:-Fint skick.

125Ica Stora boken om krukväxter. Västerås 1979. dek. pappbd. 4:o. 222 sid. färgills. 80:-

126Illustrerad trädgårdstidning . Illustrerad Trädgårdsskrift. Månadsskrift för trädgårdskonstens idkare och vänner i Norden. Årg. 1, samt Årg. 4-5 . Göteborg 1858, 61, 62. Handelstidningens Bolags Tryckeri. Två samtida halvklotband i grått med marmorerade pärmar. Årg 1: Titelsida, (1), 104 s. samt 12 kolorerade och 6 okolorerade litograferade planscher. Årg 4: Titelsida, (1), 96 sid, samt 12 kolorerade litograferade planscher och 41 figurer i träsnitt. Årg 5: Titelsida, (1), 96 sid, samt 12 kolorerade litografier och 60 figurer i tränsitt. 5000:-Totalt 42 litografier varav 36 kolorerade, 6 okolorerade och 101 träsnitt. Blommor och frukter vackert avbildade på helsidesplanscherna. Ren och fin inlaga. Banden något nötta. Namnteckning på försättsbladet.

127Isaksson Folke. Det gröna året. Stockholm 1954. Bonniers. Illustrerat häfte. 84 s. + (3). 80:-

128Jepsen Hans Lyngby. Brännvin och brännvinskryddning. Stockholm 1996. W & W. 114 sidor, kartonnageband. Fint skick. 100:-Isbn: 91-46-16987-3

129Johansson K. Hufvuddragen af Gotlands Växttopografi och Växtgeografi. Stockholm 1897. Norstedt & söner. Samtida halvfranskt band. Stor 8:o. 270 sid inkls. Reg. + utv. karta. Fint skick. Kva. Handlingar Bandet 29. No 1. 700:-Grundade på en kritisk behandling af dess kärlväxtflora. Fint skick.

130Johns Leslie. red. IPC blomsterbok. Om krukväxter och blomsterarrangemang. Italien 1975. IPC. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 195 s. Ill. 150:-

131Jonsson S & S. Örtabok Helsingborg 1988. 256 sid. Dekorerat hård pappband.Rikt illustrerad i färg. 90:-Inskrift på försättsbladet.

132Kalliola Reino. Suomen Luonto. (Vuodenaikojen Vaihtelussa). Helsinki 1951. söderström. Förlagets gulddek. klotband med skyddsomslag. 4:o. 387 sid. rikligt fotoiluustrerad. 250:-Författarens dedik. Inlaga: Maskinskriven rescension för Nya Argus nr 1-2 1952 av lektor börje Hörnblad. 2 A4-sid. florpapper. Kalliolas andra fristående del av sitt klassiska verk om finlands natur. Från STF:S bibliotek.

133Kgl. skogs och lantbruksakademien. Svenskt jordbruk och skogsbruk Uppsala 1962. hfr. bd. 4:o. 631 sid. s/v ills. 225:-

134Kluge Heidelore. Frisk och vacker med Tea Tree olja. Borås 1999. W&W. 89 s. Ill. 120:-

135Klum Mattias, Odöö Hans. När dimman lättar. Boken om regnskogens världar. Laholm 1992. Bokförlaget Eko. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 150 s. + (2). Rikt illustrerad med fotografier i färg. 170:-

136Kohlhaupt Paula. Alpenblumen. Stuttgart 1967 Belser. Verlagsband mit Umschlag. 256 Seiten. Illustriert mit vilem Farbplanschen. 125.-

137Lagerberg Torsten. Svenska fjällblommor. Sv. Turistföreningens förl. Börtzells tr. Sthlm. 1940. Andra tillökade upplagan. 18 sid. + 200 planscher. Förlagets linne band 110:-Saknar omslag. Ngt skadad i kapitälet.

138--- Vilda växter i norden. I-III. Stockholm 1937-1939. Natur och Kultur. Halvfranska band med randade pärmar och övre guldsnitt. XXVIII + 1-448 s. + 1-280 planschsidor. : XXIV + 449-848 s. + 281-540 planschsidor. : XXVI + 849-1296 s. + 541-1341 planschsidor. 600:-

139Lahall Jan-Peter., Odöö Hans. Så Skimrande. Bilder från den svenska naturen. Örebro (1999). Klotband med skyddsomslag. 4:o. 224 s. Rikt ill. med fotografier. 300:-

140Landell Nils-Erik. Markernas visdom. Italien 1990. Rabén & Sjögren. Förlagsband med skyddsomslag. 160 s. Rikt ill. i färg och s/v. 100:-

141--- Maskarnas visdom. Stockholm 1990. dek. papp bd. 4:o. 160 sid. färgills. 120:-

142Landquist John. Charles Darwin. Liv och verk. Stockholm 1959. Natur & Kultur. Privatbundet klotband med titeletikett i rött läder med guldtext. Främre och bakre omslag medbundna. 224 sid. Med dedikation, "Bo Bergman från vännen JL". 300:-Fint skick.Illustrerad med ett fotografi på Charles Darwin.

143Larsson Bo. red. Bondens självbild och natursyn. Stockholm 1994. Nordiska museet. 148 s.Ill. 75:-Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 6.

144 Le livre de la nature, ou le vrai sens des choses. Explique´& mis a la portée des enfans. Londres 1788. Chastanier. small 8:o. Old hard paper binding. XII, 71 pp. (XVI leasons for children in the art of understanding nature). 1000:-A bit worne by age, and a waterstain from page I-XII, covering 1/3, of the pages.

145Leach David G. Rhododendrons of the world. New York 1961. Charles Scribner's sons. 4:o. Golddec. clothbinding with illustrated dustjacket. 544 pp. Richly illustrated with photos in color. 500:-

146Lewenhaupt Claës., Lewenhaupt Tony. Äng. Tjekoslovakien 1989. Bra Böcker. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 182 s. Ill. 150:-

147Lind Gustaf. Stockholmsträdgårdar under gångna tider. Stockholm 1941. Saxon & Lindströms Förlag. 8:o. Linneklotband med brun titeletikett i läder med guldtext på ryggen. Främre omslag medbundet. 222 sid. S/v ills. 250:-Gott skick.

148Lindberg Per Sigurd. Stockholmsfloran. Exakta växtställen för samtliga arter. Värnamo 1983. Norstedts förlag. Laminerat pappband, 8:o, 280. Rikt illustrerad med kartor, skisser och fotografier i färg. 150:-

149Lindblads M. A., Romell Lars., Sandeberg Herman. D:r M. A. Lindblads svampbok... jämte anvisningar om svampars insamling, förvaring och anrättning. Stockholm 1901. Iduns kungl. hofboktryckeri. Förlagets dekorerade klotband. (12) + 166 s. 100:-Utan de fyra planscherna som medföljde.

150Lindfors Th. Växtskyddsråd Malmö 1952. 4:o 47 sidor + 100 helsides tabeller. Illustrerad. 150:-

151--- Växtskyddsråd Malmö 1952. 4:o. 47 tabeller. s/v ills. 150:-

152LINDMAN, C A M. Vi och våra blommor. En bok om prydnadsväxterna inne och ute. W&W. Stockholm 1929. 2:a upplaga. 4:o. VIII, 433 (3) sidor + 80 planscher i färg. Vackert halvfranskt band med förgylld ryggtitel, 5 upphöjda bind och övre guldsnitt. 500:-Fint skick.

153Lindman C.A.M. Illustrerad skol och exkursionsflora över Sveriges kärlväxter. Stockholm 1928. Klotband. 330 s. Ill. 150:-

154--- Svensk Fanerogamflora. Stockholm 1918. P.A. Norstedt & Söners förlag. Ryggklotband. 639 s. + (1). Illustrerad. 200:-

155--- Vi och våra blommor. En bok om prydnadsväxterna inne och ute. Stockholm 1913. W&W. 4:0. 2 volymer. Klotband. 415 s. Ill. 650:-

156--- Vi och våra blommor. En bok om prydnadsväxterna inne och ute. Stockholm 1929. W&W. 2 Samtida halvläderband. Stor 8:0. VIII, 433 (3) s. 80 planscher i färg. 500:-Gott skick.

157Linnaeus Carl., Linné Carl von., Sallberg Harald. Fyra Skrifter. Stockholm 1964. Lindfors bokförlag AB. Häftad. 4:o. 160 s. Illustrerad av Harald Sallberg. Osprättad. 400:-

158Linnaeus Carl., Linné Carl von., Sallberg Harald. Fyra Skrifter. Stockholm 1964. Lindfors bokförlag AB. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 160 s. Illustrerad av Harald Sallberg. 350:-

159Lowe D.B., Smith G.F. Androsaces. Birmingham 1977. The Alpine Garden Society. Clothbinding with dustjacket. 140 pp. Illustrated. 200:-

160Lundin Yngve. Hemträdgårdens frukter och bär. Göteborg 1944. Sveriges Pomologiska Förening. 131 s. Ill. 125:-

161Lundqvist G. De Svenska fjällens natur. Stockholm 1944. Klotband med läderetikett. 440 s. 2 lösa kartor i ficka. Ill. 400:-Svenska turistföreningens publ. nr 875.

162Malm Anders Erik. Skriverier i det gröna. Nacka 1982. ICA Bokförlag (Västerås). Stor 8:o. Färgillustrerat plastlaminatbd. 160 s. Färgillustrerad. 85:-

163Malme Gust. O., Malme Rut. Floran i Hamra nationalpark. Uppsala 1932. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 23.) 25, (1) s. 60:-

164Malme Gust. O. A:n. Lavvegetationen i Dalby-Söderskogens nationalpark. Uppsala 1934. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 27.) 12 s. 40:-

165Marret Léon. Les fleurs de la Cote D'azur. Paris 1926. Ill. Clothbd. 428 pp. Num. ills. with ills. in b/w. and colour. 225:-

166Martin W. The flora of New Zealand. Whitcombe and Tombs LTD 1961. Clothbd. (XVII), 335 pp. Num. ills. 300:-

167 Missouri Botanical Garden twenty-first annual report. St. Louis 1910. The Bord of Trustees. Large 8:0. Clothbd. 195 pp. Ills. 150:-From Svenska Turistföreningens Bibliotek.

168 Missouri Botanical Garden twenty-second annual report. St. Louis 1911. The Bord of Trustees. Large 8:0. Clothbd. 103 pp. 108 plates. 200:-From Svenska Turistföreningens Bibliotek.

169 Missouri Botanical Garden twenty-third annual report. St. Louis 1912. The Bord of Trustees. Large 8:0. Clothbd. 207 pp. Ills. 150:-From Svenska Turistföreningens Bibliotek.

170Moldenke Harold N. American wild flowers. USA 1949. D. van Nostrand Company, Inc. Golddecorated green cloth. XXV + (1) + 453 pp. Illustrated with plates in color. 75:-

171Murbeck Sv. Zur Kenntnis der Gattung Rumex. Lund 1913. C. W. K. Gleerup (Separat ur Botaniska notiser för år 1913). 201-237 S. 100:-

172 Naturens under. Belgium 1990. Det Bästa. Förlagsband. 4:o. 335 s. Rikt illustrerad i färg. 200:-

173Neuman L.M. Herbarium Suecicum, förteckning öfver Sveriges fanerogamer i enlighet med Sveriges flora. Lund 1901. Klotband. 71 s. Anteckningar i texten. 75:-

174Neuner Andreas. Svampar. Västerås 1978. ICA förlaget. 144 s. Rikligt illustrerad i färg. 100:-174 olika arter beskrivna 91 avbildade i färg.

175Nicolaisen Aage Bo bedres blomsterbog Köpenhamn 1967. klot bd. med sk. omslag. 4:o. 144 sid. s/v och färgills. 60:-

176Nilsson Fredrik. Odling av frukt och bär. Stockholm 1958. Saxon & Lindströms. Häftad med illustrerat skyddsomslag. 296 s. Rikligt illustrerad. 100:-

177 Nordisk Illustreret havebrukslexikon Köpenhamn 1945.I-III. vol. 5:de upplaga ca. 2500 sidor. Välvårdade halvfranska band. Rikligt illustrerad med s/v fotografier. 560:-Klassisk arbete om trädgården.

178Nothorst Hjalmar. Om Ayrshire-rasen, åkerbruket och ost-tillverkningen i södra Skottland. Lund 1889. Gleerups. 60 s. 1 plansch. 200:-

179Novak F. A., Stork Adelaïde (svensk bearb.). Den stora blomboken. Tjeckoslovakien 1972. Folket i bilds förlag (Stockholm). Klotband. 596, (3) s. Genomillustrerad, huvudsakligen i sv/v. Solkigt omslag. 150:-

180Novak F. A., Stork Adelaïde (svensk bearb.). Den stora blomboken. Tjeckoslovakien 1977. Fjärde upplagan, Folket i bilds förlag (Stockholm). Klotband med skyddsomslag. 596, (3) s. Genomillustrerad, huvudsakligen i sv/v. Skyddsomslaget mycket medfaret. 125:-

181Nyman C.F. Svenska fanerogam-flora för skol-ungdom. Örebro 1873. Skadat klotryggband. (L), 342 s. 75:-

182Ohlsson Arvid. Svenska Orkideer. Uppsala 1951. Almqvist & Wiksells. Klotband med skyddsomslag. 169 s. + (2). Rikligt illustrerad med fotografier, hels. plancher i färg och s/v. av Gunnar Klintberg samt författaren. 350:-Med förord av professor J.A. Namnfeldt.

183Pakenham Thomas., Roberts Jonathan. Mythic Woods. The World's Most Famous Remarkable Forests. Italy 2004. Weidenfeld & Nicolson. Publisher's binding with d/w. 4:o. 175 pp. Colour ills. 250:-

184Pal B. P. Beautiful Climbers of India. Bombay 1960. Indian Council of Agricultural Research. Publisher's clothbd with dust-jacket. 105 pp., richly colour-illustrated. 100:-

185Palmer Laurence E. Fieldbook of natural history. New York 1949. Whittlesey House. Clothbinding. 664 pp. Richley illustrated. 200:-

186Palmstruch J. W. Svensk botanik. Stockholm 1803. Häftad, inga pärmar. 69 planscher med textdel (plansch 73 - 144, plansch 85 urskuren, textdel kvar), bundet med Tillägg hörande till Första och Andra Tomen af Svensk Botanik (I-XXII s.). Samt Rigister öfver Andra Tomen af Svensk Botanik (14 s.). 12000:-Bl.a. planscherna Flugsvamp, Iris, Morot, Sälj, Hvit Näckört, Tall.

187Pedersen A. Nordisk illustrered havebrugslexikon Köpenhamn 1945. I-III. hfr.bd. 4:o. 770+827+991 sid. 450:-

188Persson Herman., Waldheim Stig. Mossfloran i Garphyttans nationalpark. Uppsala 1940. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 38.) 43 s. 60:-

189Persson Herman. Mossfloran i Hamra nationalpark. Uppsala 1943. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 42.) 80:-

190Persson Herman., Weimarck H. Mossfloran i Norra Kvills nationalpark. Uppsala 1939. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 36.) 80:-

191Persson Herman. Stenshuvuds mossflora. Uppsala 1935. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 29.) 26 s. 80:-

192Persson T. editor. Structure and Function of Northern Coniferous Forests. Arlöv 1980. Papperbd. 609 pp. Ills. 200:-Ecological Bulletins 32.

193Pettersson Bengt. Botaniska Notiser 1950, Häfte 1, Lund. Trochobryum carniolicum Breidl. & Beck. Eie seltene Laubmoosart mit disjunkter Verbreitung in Schweden gefunden. Lund 1950. Ljusgrönt häfte. s 61-68. S/v ill. 50:-Särtryck ur Botaniska Notiser 1950.

194--- Dynamiken och konstans i Gotlands flora och vegetation. Uppsala 1958. 4:0. Konstläderband. 288 s. Ill. samt kartor. 350:-Acta Phytogeographica Suecica 40.

195Pihl Nils foto., Romare Pernilla text. Bondens jord. En gård - ett sätt att leva. Värnamo 2001. W&W. Förlagsband med skyddsomslag. Stor 8:0. 264 s. Rikt illustr. 350:-

196Pizzetti Mariella. Rumsväxter. Italien 1979. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 288 s. Rikt ill. i färg. 150:-

197Post Lennart von. Gotlands-agen (Cladium Mariscus R. Br.) i Sveriges postarktikum. Stockholm 1925.Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Grönt häfte. Sid 296-312. 3 st kartor. 75:-

198Regenspurger Joseph. m.fl. Samling af Rön och afhandlingar rörande Landtbruket, som til Kongl. Wetenskaps Akademien bliwit ingifne. Tom. I. och II. Stockholm 1775. Tryckt hos H. Fougt. Samtida Halvfranskt band. 2 delar i 1 volym. X, 276, 352 s. 3 utvikbara planscher. 1600:-

199Reuterswärd Gösta Hur en trädgård kommer till. Råd för villa, torp och radhus. Solna 1968. Natur och kultur. Pappersband med skyddsomslag. 82, (1) s. Rikligt illustrerad med s/v fotografier. 130:-

200--- Ideer bland blommor och grönt. Uppslag för tomt och trädgård. Solna 1962. Natur och kultur. Pappersband med skyddsomslag. 95 s. Rikligt illustrerad med s/v fotografier. 130:-

201Reuterswärd Maud S. Svenska landskapsblommor Stockholm 1985. papp bd. 12:o. 167 sid. färgills. 50:-

202Richter Walther. Orchid care. A guide to cultivation and breeding. Germany 1972. The MacMillan Co. Clothbd. with dustwrapper. 212 pp. Ills. 150:-

203Rochford Th. The collingridge book of cacti and other succulents. Middlesex 1976. klotbd. med sk.omslag. 4:o. 168 sid. rikl. med färgills. 150:-

204Rosén, Bo m. fl. Fridlyst Stockholm 1960. hfr.bd. 4:o. 212 sid. rikl. med färgills 100:-

205Rosén Bo. Fridlysta Växter. Stockholm 1966. Bokförlaget Liber. Förlagets illustrerade halvklotband. 62 s. Illustrerad av Andre Sollier. 100:-

206Rosén Bo. red. Fridlyst Stockholm 1960. Raben & Sjögren. Halvklotband. 212 sid. Ills. 125:-

207Rosenvinge L. Kolderup. Grönlands Havalger. Köpenhamn 1893. Halvläder band. 765-981, 2 plancher, samanfattning på franska 125, 1 planch. Saertryk af "Meddelelser om Grönland". III. 1000:-Lätt sliten i falsarna.

208Rudd Robert L. BIOCIDER OCH DEN LEVANDE NATUREN. Naturförstöringens samhälleliga och biologiska konsekvenser. Halmstad 1968. Wahlström & Widstrand. Förlagets originalutgåva i pocket i W&W-serien, 8:o, 295 sidor. 75:-Blyertsmarkeringar förekommer på några ställen i boken. På framsidan finns rester av en förlagsetikett.

209Ruys J.D., Ruys Mien, Ruys TH. Våra vackra perenner. Stockholm 1954. Natur och Kultur. 4:o. Klotband med skyddsomslag. 261 s. + (3). Rikligt illustrerad med helsids fotografier samt ritningar löpande i texten. 200:-

210Sahlström Ragnar. Sommarljust land. Natur och människor i nordligaste Sverige förr och nu. Malmö 1963. Ryggklot band. 238 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

211Samuelsson Lars-Eric., Schenkmanis Ulf. Trädgårdspraktikan. Året runt i trädgården. Malmö 1991. Litteraturfrämjandet. Ill. förlagsband. 205 s. Ill. 100:-

212Schinz H. Keller R. Flora der Schweiz. 2. Teil: Kritische Flora. Zürich 1914. 2 vol. Clothbd. damaged capitals. (XXXII), 648 pp, (XVIII), 582 pp. 300:-

213Schmei Otto. Flora von Deutschland. Heidelberg 1960. Plastat klotband. 549 s. Ill. 75:-

214Schröter Ludwig. Taschenflora des Alpen-Wanderers. 207 colorierte und 10 Scwarze Abbildungen von Verbreiteten Alpenplanzen. Zürich c.1930. Raustein. Achtzehnte und Neunzehnte (Doppel-)Auflage. schönes blumendekorierte grünes Verlagsband. (1), c. 80 Text seiten und 207 colorierte und 10 Schwarze Abbildungen. 500:-Gut Erhalten.

215Sernander Rutger. Gotlands kvarlevande myrar och träsk. Stockholm 1941. A&W. Privatbundet Halvfranskt klotband. 202 s. Ill. 350:-

216Sinclair Rohde Eleanour. A Garden of Herbs. Revised and enlarged edition (first published 1969), Dover Publications, New York u.å. xxii+300 s. 10 s/v ill. 8:o. Hft Gulbrunt omslag m. plastyta. 80:-.Välhållet.

217Sjöberg Ake G. Det stora myrodlingsförsöket. Visby 1975. Barry Press Förlags. Häfte. S 87-112. 20:-Särtryck unr Gotländska studier 4, 1975.

218Skottsberg Carl. Växternas liv. Populärvetenskaplig handbok. 1-11. Malmö 1953-1956. Förlagshuset Norden AB. Förlagets röda halvfranska band med gulddekorerade ryggar. Stor 8:o. (8) + 284 s. : (8) + 312 s. : (8) + 267 s. : (8) + 336 s. : (8) + 299 s. : 274 s. + (8) + 323 s. : (8) + 308 s. : (8) + 333 s. : (8) + 296 s. : (10) + 303 s. Ill. i s/v dels i texten, dels på separata planschblad. 800:-

219Smith Harald. Vegetationen och dess utvecklingshistoria i det centralsvenska högfjällsområdet. Uppsala 1920. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. Halvfranskt band. 238 s. Ill. samt 2 utvikbara kartor. 250:-

220Sonesson Nils. Praktisk trädgårdsskötsel. Stockholm 1962. Bonniers. Förlagsband. 256 s. Ill. 150:-

221Stenberger Mårten. Vallhagar. A migration period settlement on Gotland/Sweden Stockholm 1955. Ejnar Munksgaards forlag. 2 vol. 4:0. 1205 pp. 4 maps in pocket. 1500:-

222Stenström Inga. Till det sydgotlänska ängets minne. Stockholm 1946. 284-308 s. Ill. 50:-Särtryck ur Ymer 1945.

223Stevenson Violet. Örtagårdens härligheter. Hur man odlar och använder örter och kryddväxter. Hong Kong 1976. Bonniers. 4:0. Ill. pappband. 144 s. Fotoill. 150:-

224Stråge A L Eterneller och vilda växter Stockholm 1993. 176 sid. Illustrerad i färg. Dekorerat Pappband. 125:-

225Stråge Anna Lisa Eterneller och vilda växter. Danmark. 1993. 8:o. dek. förlagsbd. 176 sid. färgills. 125:-

226Suber Nils Champinjonodling. Helsingborg 1978. Andra upplagan, LTs förlag (Stockholm). Plastlaminatbd. 101 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

227--- I svampskogen. Uddevalla 1975. Rabén & Sjögren. Andra omnarbetade upplagan. Förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 224 textsidor illustrerade med s/v teckningar och fotografier samt avslutande del om 32 sidor med färgfotografier. 125:-

228--- I svampskogen. Uddevalla 1975. Rabén & Sjögren. Andra omarbetade upplagan. Förlagets klotband, 8:o, 224 textsidor illustrerade med s/v teckningar och fotografier samt avslutande del om 32 sidor med färgfotografier. 75:-

229--- Svampstudier Stockholm 1981. klot bd. med sk. omslag. 8:o. 156 sid. s/v ills. 100:-

230Sucksdorff, Astrid Bergman Blommor Stockholm 1978. dek.pappbd. 4:o. ej paginerad. 90:-

231Sucksdorff Arne Gryning Stockholm 1950. klotbd. 8:o. 223 sid. s/v ills. 300:-

232Sundstedt Fredrik. Den svenska växtvärlden. En botanisk läsebok. Stockholm 1935. Nordisk Rotgravyr. Ryggklotband. 382 s. Illustrerad med fotografier. 120:-

233Svenska Linnésällskapet. Svenska Linnésällskapets årsskrift. 1919-1977 1982-1993. Uppsala 1919-1993. Svenska Linnésällskapet. Almqvist & Wiksell. Samtliga delar häftade. Årgångarna 1919-1967 osprättade. 2500:-Mycket fint svit, knappast läst.

234Svenska Naturskyddsförenings Årsskrift. Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens årskrift. 1935. Häftad 110:-En liten fläck i snittet.

235Sveriges lantbruksuniversitet. Garpenbergs Bruks skogar, utnyttjande och skötsel genom tiderna. Kungälv 1980. 160 s. Ill. 85:-

236Sveriges pomologiska förening. Sveriges pomologiska förenings årsskrift. Stockholm. Aftonbladets tryckeri. Häftat. Årgångarna: 1901, (2:a årg.) 1902, (3:e årg.) 1921, 22:a årg (kvartalshäfte 4). 1922, 23:e årg (kvartalshäfte 1). 1923, 24:e årg (Kvartalshäfte 1). 1925, 26:e årg Kvartalshäfte 1-2). 1926, 27:e årg (kvartalshäfte 1-2). 1927, 28:e årg. 1928, 29 årg (kvartalshäfte 1) . 1939, 40:e årg. 1940, 41:e årg. 1941, 42:a årg. 1942, 43:e årg. 1944, 45:e årg. 1947,48:e årg. 1948, 49:e årg. 1949, 50:e årg. 1950, 51:a årg. 1951, 52:a årg. Illustrerade. 100:-/ per årg./del. 100:-/st.

237Swartström Karin red. Stora trädgårds boken. Danmark 1993. ICA-bokförlag. Liten 4:0. Förlagband. 183 s. Ill. 150:-

238Swederus G. Nyaste Bonde-Praktika, Omgjord efter den Gamla. Gefle 1836. Joh. Olof Linn. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. II + 270 sid. 300:-Skadad rygg. Slitet band.

239Sylvén Nils. Om Pleurospermum austriacum (L.) HOFFM. och dess nuvarande förekomst i Sverige. Stockholm 1912. (Separattryck ur Svensk Botanisk Tidskrift 1912, Bd 6, h. 3.) 697-716 s., m. 1 sv/v karta, och 1 sv/v pl. 90:-

240Sätherberg Herman Blomsterkonungen. Bilder ur Linnés lif. Stockholm 1879. Norstedts. Samtida guldekorerat klotband. (iv) 137 sid. (ii). Illustrerad. 175:-Nedre delen av ryggen skadad och i behov av reparation. Exlibris. Namnteckning.

241Thedenius K. Fr. Uplands och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter Stockholm 1871. Bonnier. Halvfranskt orginalband. 8:o. 524 s. 350:-Gott skick. Exlibris.

242Tirén Lars. Om hyggesgranen och dess betydelse för de norrländska granskoshyggenas föryngring. On Clearing-Spruce and its Significance to the Reforestation of Spruce Forest Clearings in Northern Sweden. Stockholm 1951. Statens skogsforskningsinstitut (Meddelanden, band 39, nr 8). Klammerhäftad. 28 s. 100:-

243Torgny Ove. I Linnés spår genom Sverige. Finland 2001. Bilda förlag. Förlagsband. 264 s. Illust. 150:-

244Tullgren Alb. Trädgårdens Skadedjur Stockholm 1934. 240 sidor illustrerad i s/v. Halv Klotband. 100:-Något slitet band.

245Ulvinen Arvi. Untersuchungen über die Strand- und Wasserflora des Schärenhofes am mittleren Mündungsarm des Flusses Kymijoki in Südfinnland. Helsingfors 1937. (Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon Kasvitieteellisiä Julkaisuja Osa 8. N:o 5 / Annales Botanici Societatis Zoologicæ-Botanicæ Finnicæ Vanamo Tom. 8. N.o 5.) Broschiert. IV, 152, (1) S. mit 14 schw/w Abb., 37 Karten und 23 Tabellen im Text. Vorne Umschlag los. Auf dem Titelblatt Dedikation vom Verf.; die Name des Genehmers, im oberen Rand, ist ohne ferner Textverlust Weggeschiedet. 350:-

246Ursing Björn. Svenska Växter i text och bild. Fanerogamer Stockholm 1944. Nordisk Rotogravyr. Förlagets halvfranska band med marmorerade pärmar.398 sid. inkls, bilder och beskrivningar över arter. 200:-Rikt illustrerad med färgplanscher av växter, Gott skick.

247--- Svenska Växter i text och bild. Fanerogamer. 001 Stockholm 1976. P.A. Nordstedt & Söners Förlag. Förlagsband med skyddsomslag. 391 sid. inkls, bilder och beskrivningar över arter. 200:-Rikt illustrerad med färgplanscher av växter. Isbn: 911764402x

248--- Svenska Växter i text och bild. Kryptogamer. Stockholm 1976. P.A. Nordstedt & Söners Förlag. Förlagsband med skyddsomslag. 529 sid. inkls, bilder och beskrivningar över arter. 200:-Rikt illustrerad med färgplanscher av växter. Isbn: 9117222427

249--- Svenska Växter i text och bild. Kryptogamer. Stockholm 1964. 43:e-57:e tusendet. Nordisk rotogravyr. Förlagets gröna dekorerade klotband. 529 sid. 8:o. Färgillustrerad. 200:-Rikt illustrerad med färgplanscher av växter.isbn: 9117222427

250--- Svenska växter i text och bild. Kryptogamer.002 Nordisk Rotogravyr Stockholm 1949, 1-5 tusende. Förlagets pärmdekorerade klot band. 529 sid. Rikt illustrerad med växtbilder i färg och informativa detaljteckningar. 200:-Fint skick.

251Vahlman Flora von Bayern Stuttgart 1914. klot bd. 4:o. 840 sid. 21 st. s/v ills. 500:-

252Vaupell Christian. De Danske Skove. Kjöbenhavn 1863. P.G. Philipsens Forlag. Vackert gulddekorerat klotband. Marmorerade inre pärmar. 8:o. Med 21 i texten indtrykte illustrationer og et titelbillede efter originaltegninger af Nordahl Grove o. fl. samt et kort. 1000:-Exlibris. Lätt kapitälskada och spricka i ena falsen. Lätt fläckad.

253Veirulf Olle. Skogarnas utnyttjande i Älvdalen före storskiftet. Uppsala 1937. 48 s. Stor utvikbar karta i ficka. Geographica, skrifter från Upsala Universitets Geografiska Institution. Nr 5. 600:-

254 Värmlands skogsbruk, fordom och nu. Filipstad 1929. Värmlandsutställningen. 198, XLIX s. Ill. 175:-

255Wagner Paul Trädgårdsväxternas Näring Stockholm 1912. 2:a upplaga 116 sidor Illustrerad med 16 planscher Klotband. 75:-

256Wahlin Bertil. Vår i markerna. Handbok till programserien i Radioskolan våren 1964. Stockholm 1964. Sveriges radio. 102 s. 80:-

257Walldén Bertil. Västeråstraktens växt och djurliv. Västerås 1955. Stor 8:0. 235 s. Fotoill. 75:-

258--- Västeråstraktens växt- och djurliv. Västerås 1955. 236 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

259Weimarck Gunnar., Weimarck Henning. Atlas över Skånes flora. Lund 1985. Naturvetenskapliga forskningsrådet genom dess botaniska centralredation. Stor 8:o. Förlagets fotoillustrerade plastlaminatbd. 640 s. m. sv/v illustrationer. 275:-

260Weller Verlag Pflanzen-Atlas zu Schlecht, Unsser Familienartzt. Berlin SW. 68. 1909. Weller Verlag. Beautiful jugendstyle decorated publishers binding. 8:o. Keine numrierte Seiten. 25 Seiten beschreibende Text. Mit 87 Heilplanzen auf 24 Tafeln. 500:-

261Whittle Tyler Michael. Jakten efter grönt guld. Växtjägarnas äventyr. Stockholm 1978. LTs förlag. Klotband med skyddsomslag. 261 s. + (3). Illustrerad med fotografier i s/v. 100:-Gott skick!

262Wiksten Åke. Beskrivning och analys av några fasta gallringsförsök i mellersta Norrland. Description and Analysis of Some Thinning Experiments in Central North Sweden. Tall (Pinus silvestris L.). Scots Pine (Pinus silvestris L.). Stockholm 1960. Statens skogsforskningsinstitut (Meddelanden, band 49, nr 6). Klammerhäftad. 56, (7) s. Ill. 165:-

263Wikström Joh.Em. Stockholms flora eller korrt Beskrifning af de vid Stockholm i vildt tillstånd förekommande Växter. Med en Inledning, innehållande En översikt af Stockholms - Traktens Natur-beskaffenhet. Förra delen. Jemte Charta öfver Stockholms omgifningar på en mils afstånd. Stockholm 1840. Tryckt hos Norstedt & Söner. Titelsida (Floran 1840). + (VIII) + Titelsida (Inledningen 1839). + (VI) + 185 s + (V) + 423 s. + Tillägg till florans förra del. 27 s. + (III) + Karta över Stockholm. Bundet i ett samtida halvfranskt band, varsamt renoverat, lagerfläckat i början och slutet av inlagan. 3000:-Sällsynt.

264Wimarck Henning och Gunnar Atlas över Skånes flora Lund 1985. Förlagetsband 141 sidor text, 499 sidor med kartor. Boken sammanfattar vetandet om den skånska floran fram till vår egen tid. 300:-Samma författare skrev Skånes flora 1963.

265Zeitler Walther. Der König des Bayerwaldes. Grafenau 1977 Morsak. Linnenband vom Verlag mit Schutzumschlag. 229 Seiten. Fotoillustriert. 125::-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat