On-line boklista 3.Danskspråkig litteratur / book list 3.In Danish language

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1A. Marcus, J. Paludan, J. Smith., K. Sönderby, O. Gelsted Det danske land. Westermanns forlag u. o. o. å., (1932). 4:o, Privatbundet ryggpergamentband med medbundna omslag (Bundet av Erik B. Thomsen), Med exlibris från Artur Nyström och René Jessen Christensen. 250 + (4) s., 116 s/v ill. Signearad av Mads Stage i slutet av boken. 1500:-Fint skick.

2Aaser Ivar. Symra. Tvo tylfter med visor og rim. Kristiania 1922. Gyldendalske Bokhandel. Liten 12:o. Blomdekorerat klot med påklistrad titeletikett på främre pärm. Guldsnitt. 76 sid + innehållsförteckning. 200:-Gott skick.

3Ahlefeldt - Laurvig Jorgen, Uldall Kai. Fajencer fra fabriken i ST. Kongensgade. Kobenhavn 1970. Gyldendal. 4:o. Förlagets band. 338 s. Rikligt illustrerad i både s/v och färg. 400:-Exlibris

4Andersen Carl. Nye Genrebilleder. Kjöbenhavn 1869. Forlag Gad. Thieles Bogtrykkeri. 12:o. Halvklot med svarta pärmar. Guldtext på ryggen. 125:-Lätt nött av ålder. Samtida namnteckning på försättsblad.

5Andersen H C. Eventyr och historier. Köpenhamn 1862-63. Reitzels Forlag. 2 delar i 1 volym. Halvfranskt band. 440, 430 s. Ill. 800:-

6--- H.C. Andersen's Historier. Med 55 Illustrationer efter Orginaltegninger av V. Pedersen, skaarne i Trae af Ed. Kretzschmar. Köpenhamn 1855. C.A. Reitzels Bo og Arvinger. Första utgåvan. Samtida halvfranskt band med dekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (8) + 167 s. + (1). Illustrerad. 1200:-Anteckning på försättsbladet daterad sommaren 1854. Liten skada å kapitäl, nedre 1 cm på sid 65-66 fuktfläckad. Övrigt bra skick.

7--- H.C.Andersens eventyr og historier. I-II. Köpenhamn 1924. Gyldendalske boghandel. Nordisk förlag. 2 blåa original dekorerade klotband. 412 s + 43 s. Med Vilh. Pedersens tegninger. 300:-Namnteckning.

8--- H.C.Andersens eventyr og historier. I-II. Jubilaeumsudgave for danske börn. Köpenhamn 1905. Gyldendalske boghandel. Nordisk förlag. Orginal dekorerat klotband. 430 s. + (2) : 446 s. + (2). Med Vilh. Pedersens og Lorenz Frölichs tegninger. 300:-

9Andersen Nexö Martin. Pelle erobreren. Köpenhamn 1933. Gyldendal. 896 s. 125:-Fjärde upplagan.

10Andersson Ingvar. Köpenhamn. Malmö 1967. Allhems Förlag. Gulddekorerat imiterat helläder band med illustrerat skyddsomslag. 272 s. + ca. 100 opaginerade sidor med helsids fotografier i s/v. 200:-

11Andrup Otto., Ilsöe Peter., Nörlund Poul. Danmarks Historie i Billeder med udblik til de andre nordiske lande. Köbenhavn 1965. Gyldendal. Klotrygg. Ca 350 s/v bilder + index. 80:-Lätt kantstött.

12Bajer Fredrik. Nordens, saerlig Danmarks nevtralitet under krimkriget. Köpenhamn 1914. Schults forlagsboghandel. 826 s. 85:-

13Bengtsson Magnus. Ene med Dyr og Mennesker. Et aar i Scoresby sund. Köpenhamn 1927. Steen Hasselbalchs forlag. Stor 8:0. 229 s. Ill. 300:-

14Birket-Smith Kaj., Freuchen Peter., Mathiassen Therkel. Knud Rasmussen mindeudgave. Köpenhamn 1934. Gyldendalske boghandel. 3 volymer. Stor 8:0. Röda halvfranskaband. 348, 416, 392 s. Ill. samt kartor. 1800:-

15Boesen Gudmund., Böje Chr. A. Gammelt Danskt sölv til bordbruk. Köpenhamn 1948. Hassings forlag. 4:0. Pappband med skyddsomslag. 35 s. samt 496 avbildningar 650:-Lätt nött skyddsomslag.

16Bredsdorff Elias. Kinas vej. Samtaler og rejseindtryk. Denmark 1957. Gyldendal. 365 s. Ill. 130:-

17Brix Hans. Nis Petersen. Liv og Digt. Köpenhamn 1947. Gylendals. Stor 8:0. 290 s. Ill. 200:-

18Bruun Chr., Nielsen O., Petersen A. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- & Literaturhistorie, Köpenhamn 1866-67. Gyldendalske Boghandeln. Halvläderband. 398 s. 150:-

19Bruun Chr., Nielsen O., Petersen A. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- & Literaturhistorie, Köpenhamn 1865-66. Gyldendalske Boghandeln. Halvläderband. 413 s. 150:-

20Brøndsted Johannes. Guldhornene. En oversigt. Köpenhamn 1954. Nationalmuseet. Häftad med skyddsomslag. 86 s. + (2) + 3 utvikbara planscher. 100:-

21Brøndsted Mogens., Möller Kristensen Sven. Danmarks litteratur. Danmark 1966. Gyldendal. Klotband. 323 s. Ill. 50:-

22Brøndsted Mogens., Kristensen Sven Möller. Danmarks litteratur fra oldtiden til 1870. Denmark 1975. Gyldendals uglebøger. 193 s. 60:-

23Böcher Tyge W m.fl. Grönlands flora. Köpenhamn 1957. P.Haase forlag. Klotband. 313 s. Ill. 350:-

24Carlsen Per Hjald., Nielsen Karl. Danmark i Glimt. Glimpses from Denmark. Streiflichter aus Dänemark. Apercus du Danemark. O.å. (1950-tal). Illustrationsforlaget. Häftad med skyddsomslag. Liggande 4:o. (24) plansher i s/v. 150:-

25Chaillu Paul B du. Reise i Mellem-Afrika. I-II. Köpenhamn 1862-1863. Boghandler B. Pios forlag. Samtida gulddekorerade halvfranska band med marmorerade pärmar. (2) + utvikbar plansch + 376 s. + (2). : (2) + 316 s. + stor utvikbar karta + (2). Ill. 1000:-Fint skick.

26Christmas Walter. Australien og ny Zealand. Köpenhamn 1903. Gyldendalske boghandels forlag. Halvfranskt band med 5 upphöjda bind. 322 s. S/v fotoill. Exlibris. 450:-

27Curie Eva. Madame Curie. Danmark 1943. Gyldendalske. Ryggläder band. 330 s. S/v fotoill. 75:-

28Dansk Samvirke. Danmarkposten 1921-22. Danmark 1921-22. Liten 4:0. Halvklotband. Ills. 600:-Årgång 2 och 3. 12 nummer per år.

29--- Danmarkposten 1921-22. Danmark 1921-22. Liten 4:0. Halvklotband. Ills. 600:-Årgång 2 och 3. 12 nummer per år.

30--- Danmarkposten 1923-24. Danmark 1923-24. Liten 4:0. Halvklotband. Ills. 600:-Årgång 4 och 5. 12 nummer per år.

31--- Danmarkposten 1926-27. Danmark 1926-27. Liten 4:0. Halvklotband. Ills. 600:-Årgång 7 och 8. 12 nummer per år.

32--- Danmarkposten 1928-29. Danmark 1928-29. 4:0. Halvklotband. Ills. 600:-Årgång 9 och 10. 12 nummer per år.

33--- Danmarkposten 1930. Danmark 1930. 4:0. Halvklotband. Ills. 350:-Årgång 11. 12 nummer.

34--- Danmarkposten 1931. Danmark 1931. 4:0. Halvklotband. Ills. 350:-Årgång 12. 12 nummer.

35Dansk tourist forening Dansk Touristtidende Kjöbenhavn 1894. Årgång 1. Nr.1-12, Nr.4 och 7 saknas dock. Årgång 2. Nr.2- 11. 4:o. Halvfransktband. Från Svenska Turistföreningens bibliotek. Bandet slitet i ryggen. 350:-Sällsynt

36Drachmann Holger Der var engang. Köpenhamnn 1887, Gyldendals Bokhandels Förlag, 2:a omarbetade upplagan. Liten 8:o, 154 s. i samtida band. 200:-På Danska.

37Eckersberg C.W. Linearperspectiven, anvendt paa Malerkunsten. En Raekke af perspectiviske Studier. Kjöbenhavn 1841. I commission hos Universitaets-Boghandler C.A. Reitzel. Folio. 11 Blade i Folio med text. Facsimil utgiven av Arne Malmberg, Olof Thyr, Krister Petersson, Hans Eklund, Sölve Olsson. Tryckt i Stockholm 1977. Denna upplaga är om 800 exemplar. ISBN: 91-85238-06-6. 800:-Fint skick.

38Edward C. J., Haslund ole., m.fl. International Møbelhaandbog. Møbelstiler og Møbeltyper gennem Tiderne. Köpenhamn 1955-57. Alfred G. Hassings Forlag. 4:o. Halvpergamentsband. 3 volymer. 334, 350, 250 s. Illustr. 1800:-

39Elling Chr. Herregaards haver. Köpenhamn 1934-39. Egmont H. Petersen. Folio. Halvfranskt band. Paginerad 167-359 s. Ill. 1500:-15 Herrgårdar, 6 fattas.

40Elling Christian. Rom arkitekturens liv fra Bernini til Thorvaldsen. Gyldendal 1956. 4:o. Gulddekorerat halvpergament bd. XIII + 536 s. + (18). Mycket rikligt illustrerd med helsides fotografier på arkitektur i s/v. 1600:-

41 En konges taffel. Guldsmedekunst og borddækning i det 18. århundrede Köpenhamn 1988. Christian VII's Palæ, Amalienborg. 4:0. 264 s. Ill. 125:-Utställnings katalog.

42Fleuron Svend. Det rode kobble. Kjobenhavn 1919. Gyldendalske boghandel. Nordiska Forlag. Vackert gulddekorerat halvfransktband med marmorerade pärmar och marmorerade snitt från Gust. Hedbergs bokbinderi. 218 s. 300:-Gott skick.

43Francke Nils., Madsen Sören., Mens Pierre., Persson Leif-Göran. Öresundsbron. Malmö (2000). Öresundsbro konsortiet. Klotband med skyddsomslag. Oblong. 128 s. Rikt illustrerad i färg. 600:-Skick som ny.

44Fridericia J. A. Revolutionen og Napoleon I. 1789-1815. Köpenhamn 1937. Gyldendalske boghandel. Nordisk forlag. Häftad. (10) + 235 s. + (3). 75:-Understrykningar i blyerts. Exlibris.

45Froland, Alex Peter Nansen. Et forsog på en vurdering. Kobenhavn 1962. Gyllendansk Boghandel Nordisk Förlag. pappband med skyddsomslag. 72 sid. Med utvikbar plansch. 100:-Gott skick.

46Föreningen for boghaandvärk. Lorentz Benedicht. Bogtrykker og xylograf i Köbenhavn. I sidste halvdel af det XVI. aarhundrede. Köpenhamn 1920. Forening for boghaandvärk. Modernt läderryggband med marmorerade pärmar. Marmorerade inre pärmar. 130 s. Ill. Oskuren. 1200:-Upplaga 800 ex.

47Galschiöt M. Skandinaver i Rom for halvhundred aar siden. Köpenhamn 1923. Halvfranskt band. 291 s. Ill. 500:-Billederne efter tegninger af Niels Bredal.

48Galsworthy John. En Helgen. Köbenhavn 1935. H.Hagerup. Triers bogtr. Anden udgave. Oversat efter St. Progress, af G. Ipsen. I-III del, i ett halvklotbind med marmorerade pärmar. Främre omslag medbundet. 307 sid. 200:-Fint skick.

49Grammaticus Saxo. Den Danske krönicke som Saxo Grammaticus screff, halfffierde hundrede Aar forleden: Nu först aff latinen udsaet, flittelige offuerseet oc forbedret, aff Anders Söffrinsson Vedel. Kiöbenhaffn 1575. Hans Stöckelman, Andream Gutterwitz. Helpergamentband med ryggtitel i guld, bundet 1961. Titelblad i faksimil. + (34) + DXLVII s. + (33). 10000:-Genomgående halvmåneformad fuktfläck i nedre marginalen, 1 cm i radie. Skadade sidor fackmässigt renoverade i kanterna. Registret i slutet med vissa fuktfläckar samt noteringar i marginalerna. Ex libris.

50Grut Edmund. Kina i stöbeskeen. Köpenhamn 1947. Gyldendal. Ryggläder band. 158 s. S/v fotoill. samt kartor. 120:-

51Haestrup Ole. Håndbog for Keramiksamlere. Köpenhamn 1987. Lademann. Förlagets klotband med skyddsomslag. 256 sid. Illustrerad i s/v med 220 sidor register över silverstämplar. Med en stämpel från tidigare ägare. 100:-

52Hammerich Fr. Danmark under adelsvaelden (1523 -1660). I-II. Kjobenhavn 1854. Tryckt hos Louis Riein. Halvfranskt band. Två volymer i ett band. Vol I: 1-228 s. + (2). Vol II: titelsida + 1-193 s.+ (3). 200:-Exlibris.

53Hannover Emil. Kunstfaerdige gamle bogbind indtil 1850. Det danske kunstindustrimuseums udstilling 1906. Köpenhamn 1907. Lehmann & Stages forlag. Klotband med ryggtiteletikett i läder samt bägge omslagen medbundna. 162 s. + (2). Rikt illustrerad med fotografier i s/v av bokband. 900:-Tryckt i 500 ex.

54Hedin Sven. Gennem Asiens Aeventyrlande. Med illustrationer. Köbenhavn 1904 Gyldendal. Dekorerat grönt klotband. 302 sid. Illustrerad. 600:-Gott skick.

55Hjort Ivar. Kobenhavn og omegn. Kobenhamn 1925. Hjorts forlag. Klotband, med guldillustrerad text. VI + 320 s. + (2). Med 300 illustrationer och 12 kort. 275:-

56Holberg Ludvig., Liebenberg F. L. Den danske Skueplads eller Holbergs Comedier. Köpenhamn 1876. Utgiven av F.L. Liebenberg. Forlagsbureauet i Kjobenhavn. Grönt dekorerat klotband. 592 s. Andra upplagan. 350:-Lite nött i övre kapitäl.

57Holberg Ludvig. Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergts Samtlige Comedier i eet Bind. utgivne ved A.C Boye. Kiöbenhavn. 1852. Anden Utgave. Forlagt af forlags-foreningen. Samtida halvläderbd. xvi 712 s.(1) 300:-Något lagerfläckad samt något sliten.

58--- Moralske Tanker. Deelte udi 2 Tomos (delar). Tom I. Kiöbenhavn 1756, J. P. Anchersen. D. Liten 8:o. Samtida halvskbd. Mörktonat titelfält. (4) + 608 s. 2000:-Endast del I. Försvagat i främre falsen, Hörn och ryggens över- och nederkant slitna. Namnteckning på titelbladet.

59--- Peder Paars. Köpenhamn 1885. J.C. Stochholm forlag. 4:0. Dek. klotband. 148 s. Ill. 200:-Lätt sliten. Illustrerad av Hans Nikolai Hansen.

60Holst H. P. Den lille Hornblaeser. Kjobenhavn 1902. Gyldendalske Boghandels Forlag. Liten 4:o. Illustrerat klotband med förgylld titel. 134 s. + (2). Med illustrationer av R. Christiansen. 300:-Rimmad dansk barnbok. Fina illustrationer!

61Jaeger Frank. Alvilda, sengelaesning for unge og gamle. Köpenhamn 1969. Gyldendal. 223 s. 75:-Noveller.

62Jerndorff Aug, Richardt Chr. Romance og digte - Danske og Norske. Kjobenhavn 1882. Gyldendalske boghandels Forlag. 4:o. Gulddekorerat klotband. (4) + 1 - 197 s. + (3). Illustrerad med vinjetter och teckningar. 150:-

63Johansen Jens. Danmark-Norges Deltagelse i Den store Nordiske Krig. Sönderjyllands Befrielse. Köbenhavn 1935. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Generalstaben. Vackert halvpergament band med marmorerade pärmar, titeletikett i läder nybundet i Ungern. 326 s. Illustrerad samt med utvikbar karta. 900:-Exlibris.

64Jörgensen Ove., Nyberg Tore. Sejlruter i Adam af Bremens danska överden. Uddevalla 1992. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 37 s. 95:-Antikvariskt arkiv 74.

65Kaufmann Hanne. Lyre og slagtöj. I anledning av Dansk Författerforenings 75-årsjubiléum. 1894 - 1969. Köbenhavn 1969. Lademann. 4:o. Dekrerat förlagsband i kassett. 121 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick.

66Klindt-Jensen Ole. Bornholm i Folkevandringstiden og forudsætninger i tidlig jernalder Köpenhamn 19577. Nationalmuseet. 4:0. 323 s. Illustrationer samt utvikbara plancher. Omslaget något luggslitet. 550:-Nationalmuseets skrifter. Större beretninger II.

67Knudsen, Mogens, Lundbo, Orla, Schwartz, Walter. Satire og humor i dansk tegnekunst. Köbenhavn u. å., Carit Andersens Forlag. 4:o. Ryggskbd. 304 s. m. 275 s/v ill. och 12 färgplanscher. 250:-Välhållet.

68Knudsen Gunnar. Dampskibe og sömaend i forrige århundrede. 165 s. Ill.Köpenkamn 1979. Chr. erichsens forlag. 4:0. Förlagsband. 300:-

69Krarup Nic., Stavnstrup P. Dansk Historie. Siden Stavnsbaandets Lösning. Köbenhavn 1942. H. Hirschsprungs Forlag. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. 332 sid. S/v ills. 150:-Gott skick.

70Krarup Nielsen Aage. Aloha, en sydhavsfaerd. Köpenhamn 1939. Gyldendalske boghandel nordisk forlag. Stor 8:0. 200 s. S/v fotoill. 300:-

71--- En österlandsfärd. Köpenhamn 1923. Aschehoug. 200 s. S/v fotoill. 80:-

72--- Hans Falk fra Maketu, en dansk Sydhavsfarers liv og eventyr. Danmark 1940. Gyldendalske boghandel. Liten 4:0. 136 s. Ill. 150:-

73Krogh Knud J. Kirkjubøstolene og Kirkjubøur. Et brudstykke af det færøske bispesædes historie. Tórshavn 1988. Emil Thomsen. 4:o. Kartonage md skyddsomslag. Medföljande kassett. 135 sid. Färg och s/v ills. 400:-Gott skick.

74Laboulaye Edouard. Jodocus' Dröm, en Julefortaelling. Marina. Kjöbenhavn 1873. P.G. Philivsens Forlag. 12:o. Rött halvläderband med svarta pärmar. Stänkta snitt. 124 sid. 250:-Gott skick.

75Leopold, Svend. Hyggelige tider. 2:a uppl. U. o. o. å., Det Schubotheske forlag. Liten 8:o. Ryggskbd från Gust. Hedberg, Sthlm med. lätt upphöjda bind markerade m. guld och titeletikett. 177 s. 400:-Ryggen fläckad nedtill, eljest gott skick.

76--- Prinsesse Charlotte. Roman om Frederik VII's moder. Kjöbenhavn och Kristiania 1917, Gyldendalske boghandel och Nrdisk forlag. 8:o. Naturfärgat ryggskbd m. mörk titeletikett och marmorerade snitt; omslagen medbundna (G. Hedberg, Sthlm). 254 s. 400:-Inlagan gulnad, eljest välhållet.

77Leth André. Kronborg, slottet og de kongelige sale. Köpenhamn 1964. Opaginerad. 59 plansch sidor. 75:-Text på Danska, Engelska, Franska, Tyska.

78Mangor A M. Kogebog for smaa huusholdninger, indeholdende Anviisning til forstjellige Retters og Kagers Tillavning, med nöiagtig angiven Maal og Waegt. I-II. Köpenhamn 1857. Thieles Bogtrykkeri. Elfte upplagan. Samtida halvfranska band med marmorerade pärmar och guldornerade ryggar. XVIII + 298 s. : VIII + 176 s. 1200:-Banden nötta av ålder. Band två med spräckt fals, ca 2 cm.

79Mariager P. (övers), Pouchet, F. A. Dr. Naturens Vidundere. Populaire Naturskildringer fra det uendeligt Smaaes og det uendeligt Stores Verden. Kjöbenhavn.1869. Thieles Bogtr. Philipsens forlag. Samtida halvfranskt band . XX 475 s. samt 182 illustrationer många helsidesills samt en Cromolithografi. Gott skick. 650:-Oversat og bearbeidet efter Originalets anden Utgave. Fina avbildningar av dinosaurier från forskningens barndom.

80Mortensen Niels Th. H.C. Andersen-Illustratoren Vilhelm Pedersen. Köpenhamn 1949. 106 sid. s/v illustr + självporträtt. Vitt illustrerat förlagsband. Bundet av Karl Fredskovs bogbineri. Boken är på danska. 100:-

81Müller Sophus. Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske archaeologi. Köpenhamn 1897. Det Nordiske Forlag. Halvpergament med mörk titeletikett i läder på ryggen samt marmorerade pärmar. (6) + 712 s. Med 441 textillustrationer i s/v samt 6 planscher i färg. 500:-

82 Nationalmuseets bog om sjaeldne fund fra de seneste aar. Köpenhamn 1925. Gyldendalske boghandel. 68 s. Ill 200:-

83N.N. Fra carmen Sylvas kongerige. Kjobenhavn 1883. Universitetsboghandler Gud. gulddekorerat klotband. guldsnitt. 198 sid. Illustrerad. 200:-Lätt sliten i ena falsen.

84Nörlund Niels. Kampen om Tyskland. Fra Potsdam til Bonn. Köpenhamn 1950. Berlinske forlag. Rött konstläder band. 219 s. 80:-

85Oldendow Knud. Grönland, folk og land i vore dage. Köpenhamn 1936. Forlaget Fremad. Klotband. 214 s. S/v fotoill. samt 1 utvikbar karta. 200:-

86Paul, Elliott Mit Paris Kobenhavn 1958. Strubes Forlag. Illustrerade pappband i kartong fodral. Med förord av Kai Friis möller och illustrerat av Mads Stage. pp. 345 Nyskick! osprättad. 400:-

87Petersen Arthur. Tyge Brahe. Köpenhamn 1924. I kommission hos G.E.C.GAD. Brunt dek. klotband. Stänkta snitt. 207 s. Ill. 175:-

88Petersen Nis. Digte. Köpenhamn 1960. Gyldendal. Konstläderband med skyddsomslag. 308 s. 125:-

89Petersen Robert Storm. Proppen i og andre historier. Köpenhamn 1960. Branner og Korch. Orange ill. häfte. 97 sid. S/v ill. Osprättad. 125:-

90Plesner K. F. Bøger og bogsamlere. Bibliofiliens historie. Danmark 1962. Rosenkilde og Bagger. 243 s. 200:-Osprättat. 1500 ex.

91--- Bøger og bogsamlere. Bibliofiliens historie. Danmark 1962. Rosenkilde og Bagger. Häftad med genomskinligt skyddsomslag av papper. 243 s. Vissa skador på skyddsomslaget, eljest gott skick. 125:-

92Pontoppidan Erich. Origines Hafnienses Eller Den kongelige Residens-Stad Kjöbenhavn, Forestillet i sin Oprindelige Tilstand, Fra de aeldste Tider af, indtil dette Seculi Begyndelse... Genudgivet med en efterskrift af Sv. Cedergren Bech. Danmark Rosenkilde og Bagger 1973. Vackert halvläderband. Rikt gulddekorerad rygg med titeletikett i rött läder och guldtext. Övre stänkt snitt. (34) 512 s. (12). Flertalet utvikbara planscher och illustrationer. 750:-Fint skick.

93Pontoppidan Henrik. Lykke-Per finder skatten. Köpenhamn 1898. Det Nordiske Forlag. Bogforlaget Ernst Bojesen. Halvklot med marmorerade pärmar. Främre omslaget + (4) + 157 s. + (1). 150:-Med främre omslaget medbundet.

94Ramsing H.U. Kobenhavns Historie og Topografi i Middelalderen I-III. Kodenhavn 1940. Ejnar Munksgaards Forlag. Tre delar i tre volymer. Marmorerade halvfranska band. Vol I: 309 s. Vol 11: 287 s. Vol III: 243 s. + 8 s. kartor. Rikligt illustrerade. 1500:-

95Rasmussen Steen Eiler. Rejse i Kina. Kobenhavn 1958. Selskabet Bogvennerne. Liten 4:o. Halvpergament band med marmoreradepärmar. Titeletikett i läder. Nybundet i Ungern. 189 s. + (3). Illustrerad med teckningar i både s/v och färg. 600:-Fint skick. En hedersgåva.

96Remarque Erich Maria. Triumfbuen. Kobenhamn 1947. Gyldendal. Halvfransktband. 425 s. 200:-Översatt till Danska av Sonja Heise.

97Rohde Johan. Journal fra en Rejse i 1892. Danmark 1955. H.P. Rohde. 228 s. Ill. Blått häfte. 125:-

98Rohde Peter P. Israels örkener og Sinai. Köpenhamn 1973. Carit Andersens forlag. Liten 4:0. 188 s. S/v fotoill. 75:-

99Rubow Paul V. Litteraere studier. Köpenhamn 1928. Levin & Munksgaards forlag. Klotband. 259 s. 60:-

100Runeberg Joh. Ludv. Faenrik Stål. Danmark 1927. Gyldendalske boghandel Nordiska forlag. Gulddekorerat läderband. 285 s. + (4). Med Albert Edelfelts illustrationer. 150:-Texten är på Dansk.

101Schindler Peter. Dage i Norditalien. Köpenhamn 1956. Hirschsprungs förlag. Rött halvläder band. Rygg med 5 lätt upphöjda bind. 191 s. Ill. 200:-

102Sick J. Fr. Nogle bidrag til Christiern den andens historie under landflygtigheden. Köpenhamn 1860. C.A.Reitzels Forlag. Helklot med pärmtitel i guld samt med blindpressade och förgyllda pärmspeglar. 4:o. (2) + Frontespis föreställande Christian II + (4) + 98 s. + (2). Illustrerad med 5 litograferade planscher samt 2 kartor varav en utvikbar. 600:-Mycket fint skick.

103Sommer Johan Gottfried. Bibliothek i Populär Naturkunnighet. Del I. Naturmålningar ur Speciella Physiken. Häfte I-IV. Stockholm 1837-1838. Zacharias Haeggström. 4 delar i 2 band. Gulddekorerade halvfranska band. Marmorerade pärmar. 408 + 386 + 309 + 288 sid. Samt 2 utvikbara gravyrer. 1500:-Sällsynt. Lätt skada på övre kapitäl. Band I.

104Spry W.J.J. Korvetten Challengers rejse omkring jorden. Köpenhamn 1879. Thieles bogtrykkeri. 8:0. Halvfranskt band. Övre kapitelet trasigt. 436 s. Med 93 större och mindre avbildningar samt en karta. 475:-

105Tregder P. H. Haandbog i den graeske og latinske litteraturhistorie. Til skolebrug. Köpenhamn 1867. Reitzels förlag. Halvfranskt band, 8:o, X + 208 sidor. 80:-Bandet slitet av ålder och bruk, kapitälskada ca 1 cm, bakre inre falsen spräckt, bandet snedläst.

106Troels-Lund. Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede. Denmark 1929-1931. Gyldendalske boghandel/ Nordisk forlag. 14 delar i 4 volymer 4:0. Halvläderband. Praktupplagan med utökat bildmaterial. Danska språket. 1250:-

107Turistforeningen for Danmark. Danmarks Rejse og Turistbog 1931. Köbenhavn 1931 Turistforeningen for Danmark. Stor 8:o. Förlagets blindpressade röda klotband. 285 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick.

108--- Danmarks Rejse og Turistbog 1932. Köbenhavn 1932 Turistforeningen for Danmark. Stor 8:o. Förlagets blindpressade blåa linneband. 269 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick.

109Tuxen Poul. Aeventyr fra det gamle Indien ved Poul Tuxen. Köpenhamn 1924. G. E. C. Gads forlag. Häftad. 168 s. 100:-Med reklambroschyr för serien "Aeventyr fra mange lande".

110Undset Sigrid. Kristin Lavaransdatter. Kransen; Husfrue; Korset. Kristiania 1922. Forlagt av H. Aschehoug & Co. 3 vol in 3 bd. Gold illustrated clothbd. Kransen: 366 pp. Husfrue: 497 pp. Korset: 521 pp. 400:-Exlibris. The book is written in danish.

111Vaupell Christian. De Danske Skove. Kjöbenhavn 1863. P.G. Philipsens Forlag. Vackert gulddekorerat klotband. Marmorerade inre pärmar. 8:o. Med 21 i texten indtrykte illustrationer og et titelbillede efter originaltegninger af Nordahl Grove o. fl. samt et kort. 1000:-Exlibris. Lätt kapitälskada och spricka i ena falsen. Lätt fläckad.

112Voss Knud. Skagenmålarna. Aalborg 1994. Stok-Art. 4:0. Ill. pappband. 263 s. Ill. 350:-Fint skick. ISBN.87-7600-196-2

113Watt Robert. Igjennem Europa. Reisenotitser. Köpenhavn 1866. Kristian Vissings forlag. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg. (6) + 333 s. + (3). Illustrerad titelsida. 500:-Lätt nötta falsar samt aningen stötta hörn. Ren och hel inlaga.

114Weilbach Frederik. Bidrag av Christian Elling og Niels Maare. Frederiksbergs Slot og Frederiksberg have. Köbenhavn 1936. Nyt Nordiskt forlag. Arnold Busck. Privarbundet ljusbrunt ryggläderband. Ryggen rikt gulddekorerad, titeltext i guld. Pärmarnas in och utsidor klädda i ljust rispapper. Med tillhörande kassett även den klädd i ljust rispapper. Kassetten skinnskodd i fot och huvud. Bundet av Anker Kyster, utfört till Erik Wettergren 16 April 1943. Folio. 127 sid. text + 125 illustrationer i s/v. i texten. + 65 teckningar och fotografier på helsidesills. De flesta utvikbara. 5000:-En passande hedersgåva..Vackert och i fint skick.

115Winther Christian. Hjorten Flugt. Et Digt. Enledning Og Oplysninger Ved Verner Dahlerup. Köbenhavn 1925. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Förlag. rött klot med rikt gulddekorerad rygg och främre pärm. Guldsnitt. Liten 8:o. 346 sid. 250:-

116Winther Christian (utg.). Mythologisk haandbog. Kjobenhavn 1850. Philipsens Forlag. Halvklotband. 401 Sid. Ill. 200:-Något lös i bindet.

117Wöller Joh. Fra Limfjorden til Borobudur. Köpenhamn 1935. Halvfranskt band med 5 bind. Övre guldsnitt. Vackert band. 222 s. 250:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat