On-line boklista 63.Etnografi / book list 63.Ethnography

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* Issue 59:2, Jan. 1971]., Chandler David P. (on Cambodia's relations with Siam in the Early Bangkok period)., Euayporn Kerdchoay (on Nang Talung, the shadow theatre of southern Thailand)., Griswold A. B. (on King Lödaiya of Sukhodaya and inscriptions)., Hogan David W. (on coastal tribes)., Kacha-ananda Chob (on Yao family structure)., Dessaint Alain Y. (on Lisu Settlement Patterns)., Kauffmann H. E. (on social and religious institutions of the Lawa)., Nagara Prasert na (on King Lödaiya of Sukhodaya and inscriptions)., Oblas Peter (on Thai foreign policy and the role of the American Foreign affaires advisor 1909-1925)., Smithies Michael (on village Mons of Bangkok and on Nang Talung, the shadow theatre of southern Thailand)., Solheim Wilhelm G. II. (on southeast Asian archaeology)., Terwiel B. J. (on the five precepts and ritual in rural Thailand)., Walker Anthony R. (blessing feasts and ancestor propitiation among the Lahu Nyi). The Journal of the Siam Society. January 1971. Volume 59 part 2. Bangkok 1972. Paperback. (6), 473, (15) pp., with tables and illustrations in the text, and 11, 19, 7, 3 b/w plates, 7 of them unfolding and 1 unfolding table. 80:-80:-

2[* Issue 60:1, Jan. 1972]., Chandler David P. (on Cambodia's relations with Siam in the Early Bangkok period)., Euayporn Kerdchoay (on Nang Talung, the shadow theatre of southern Thailand)., Griswold A. B. (on King Lödaiya of Sukhodaya and inscriptions)., Hogan David W. (on coastal tribes)., Kacha-ananda Chob (on Yao family structure)., Dessaint Alain Y. (on Lisu Settlement Patterns)., Kauffmann H. E. (on social and religious institutions of the Lawa)., Nagara Prasert na (on King Lödaiya of Sukhodaya and inscriptions)., Oblas Peter (on Thai foreign policy and the role of the American Foreign affaires advisor 1909-1925)., Smithies Michael (on village Mons of Bangkok and on Nang Talung, the shadow theatre of southern Thailand)., Solheim Wilhelm G. II. (on southeast Asian archaeology)., Terwiel B. J. (on the five precepts and ritual in rural Thailand)., Walker Anthony R. (blessing feasts and ancestor propitiation among the Lahu Nyi). The Journal of the Siam Society. January 1972. Volume 60 part 1. Bangkok 1972. Paperback. (6), 473, (15) pp., with tables and illustrations in the text, and 11, 19, 7, 3 b/w plates, 7 of them unfolding and 1 unfolding table. 80:-

3 1942, h. 3-4, h. 239 fr. början; Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av folkets levnadssätt; Svenska landsmål och svenskt folkliv; Archives des traditions populaires suédoises. Tidskrift utgiven av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala genom Dag Strömbäck. Stockholm, tryckt 1944, P. A. Norstedt & söner. Hft. 225-336 s. Svenska turistföreningens biblioteks stämpel. 50:-Hyggligt skick.

4Bajetto Max (tekst), Drakulic Nikola (fotografie) Bali. Gravenhage & Bandung 1952. N. V. Uitgeverij W. van Hoeve. Tweede druk. 84 zijden met 64 zw/w. fotografien. 4:o. Uitgeverijs band in linnen. 150:-.Goed antiquarisches toestand.

5Brehm A.E. Från Nordpolen till Eqvatorn. Populära föredrag. Stockholm 1890. Fritze's. Rött dek. klotband från förlaget. 469 s. Rikt illustrerad i s/v. av R. Friese, G. Mütsel, A. Richter, Fr. Specht. Översatt av Gust, Elmquist. 350:-Lätt slitet kapitäl, annars gott skick.

6Celander, H., Dahlstedt, K.-H., Ejdestam, J., Ekenvall, V., Eriksson, M., Grundström, H., Strömbäck, D., Harva, U., Hedström, G., Holm, G., Levander, L, Lindroth, Hj., Nilsson, M. P:n, Sandklef, A., Sundqvist, A. 1946, h. 1-4, h. 250 fr. början; 69:e årg.; Den finske såningsguden; Barfotagång och kretsgång - en en gång; Dialektuppteckningens metoder; Kärnstavens benämningar på svenskt språkområde; Hanavrå Måns; Omfärd vid besittningstagande av jordegendom; Frillesåsmärket; Dalmålsordboken, Från; Notiser från Västerbotten; Ett korrumperat ställe i Konung Alexander; Gå vad och ritha uatha; Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 1944-45; Svenska landsmål och svenskt folkliv; Archives des traditions populaires suédoises. Tidskrift utgiven av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala genom Dag Strömbäck. Stockholm, tryckt 1947, P. A. Norstedt & söner. Hft. 210 s. Svenska turistföreningens biblioteks stämpel. 50:-Hyggligt skick.

7Chandler Billie T. Japanese Family Life with Doll-and-Flower Arrangements. Japan 1963. Charles E. Tuttle company. Lavishly decorated cloth. 57 pp. + (1). Beautiful illustrated with photos in color of Doll-and-Flowers arrangements. 120:-

8Christiansen, Hallfrid, Eriksson, M., Gustavson, H., Hedblom, F., Hedström, G., Hoff, Ingeborg, Holmberg, B., Johannisson, T., Lundberg, O., Nikander, G., Seip, D. A., Strömbäck, D. 1949, h. 1-4, h. 255 fr. början; 72:a årg.; Studier över "dämpade vokaler" i svenska folkmål. I.; Et norsk grensemål; Ramsor vid liebryning; Skjetvemålet; Replik til dr. Ingeborg Hoff; Richard Steffen. Några minnesord; P. Einar T. Lindkvist; Undersökningar av svenska dialekter och folkminnen 1947-48; Svenska landsmål och svenskt folkliv; Archives des traditions populaires suédoises. Tidskrift utgiven av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala genom Dag Strömbäck. Stockholm, tryckt 1949, P. A. Norstedt & söner. Hft. (4) + 222 s. 50:-Hyggligt skick.

9Cranstone B. A. L. Melanesia, a short ethnography. London 1961. Published by the Trustees of the British Museum. Green soft back. 115 pp. Ills. 400:-

10Dreyer W. Naturfolkens lif. Stockholm 1899. Expeditionen af Ljus. 4:0. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. Guld text på ryggen. Titelsida + 3 färgplanscher + 416 spalter (208 s). Rikligt ill. 400:-

11Ekholm Friedman Kajsa. Trubbel i paradiset. Hawaiianernas återkomst. Stockholm 1998. Carlssons. Förlagsband. 391 s. 150:-Nyskick.

12Eriksson, Manne, Hedström, Gunnar m. fl. (utg.), Lundell, J. A. (+) 1945, h. 2, h. 246 fr. början; Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av folkets levnadssätt på landsmål huvudsakligen ur landsmålsföreningarnas samlingar; Svenska landsmål och svenskt folkliv; Archives des traditions populaires suédoises. Tidskrift utgiven av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala genom Dag Strömbäck; Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv III.3. 2: Texter från Skåne utgivna av Ingemar Ingers. Stockholm, tryckt 1946, P. A. Norstedt & söner. Hft. 30 s. Svenska turistföreningens biblioteks stämpel. 50:-Hyggligt skick.

13Festin Eric (utg.)., Hasselberg Carl J. E. (festskrift till) Festskrift till Carl J. E. Hasselberg på hans 75-årsdag XVI. V. MCMXXXI; Heimbygdas tidskrift I: Fornvårdaren, band IV, årgång 1931 och 1932. Östersund 1931. Heimbygdas förlag. 400 s. med sv/v illustrationer. 300:-.Osprättad. Omslaget zonvis gulnat. Eljest gott skick.

14 Finland. Land folk rike. Stockholm 1923. Albert Bonniers förlag. Första delen. 462 s., illustrerad, delvis i djuptryck, en färgplansch. 4:o. Förlagets bruna klotband. 200:-.Gott antikvariskt skick.

15Hedberg John. Den blå hjorten. Ur en undersökning om huichol-indianernas sätt att leva med naturen och om shamanernas magi. U. o. 1980. Författarförlaget. 192 s., tecknade illustrationer. Pappersband. 130:-.Gott skick.

16Hellwald F. von. jorden och dess Folk. Allmän Geografi. Med Illustrationer och Tabeller. I-II. I: Amerika. II: Atlantiska Oceanen, Afrika, Asien. Stockholm 1877-78. C. E. Fritze's Bokhandel. Förlagets samtida röda gulddekorerade ryggläderband med klotpärmar. XV + 656 + VI + 689 + X. S/v ills. 300:-Del III saknas i denna uppsättn.

17Holmberg Axel Em., Westerberg L. Europeiska nationerna, deras seder, bruk och klädedrägter. ;Om Skandinavien och dess inbyggare. Stockholm 1848-1849. J.J. Flodins förlag. Modernt hårdpappband med ryggetikett i svart läder. Plansch + 1-332 s. + 1-48 s. + (6). Illustrerad med litograferade planscher i färg. 1200:-

18Hutchinson H.N. Jordens folk, illustrerad skildring af seder, bruk, lefnadssätt, fester och ceremonier hos jordens nu lefvande folkslag. Stockholm 1903. Beijers förlag. 2 vol. 4:0. Dek. klotband. 302, 289 s. Rikligt med s/v fotoill. 275:-

19Kallstenius, Gottfrid (upptecknare). 1935, h. 2, h. 213 fr. början; Från Värmlands bärgslag. Historier på folkmål; Svenska landsmål ock svenskt folkliv; Archives des traditions populaires suédoises. Tidskrift utgiven genom J. A. Lundell. 1935, h. 2, h. 213 fr. början; Bidrag till kännedomen om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XXI.3. Stockholm 1935, P. A. Norstedt & söner. Hft. 110 s. + tit. och inneh. till bd XXI. S.T.F:s biblioteks stämpel. 50:-Hyggligt skick.

20Kjersmeier Carl (tolkning)., Zieler Mogens (teckningar). Afrikansk Negerdiktning. Ordspråk och dikter, berättelser och sägner. U. o. 1948. Norstedts (Stockholm). Liten 4:o. Förlagets färgtryckta pappersband. (46) opag. s. m. färgillustrationer. 200:-

21Kokko Yrjö. De fyra vindarnas väg. Malmö 1949. Gleerup. Liten 4:0. 339 s. S/v fotoill. 230:-

22Lagercrantz S. Beiträge zur Kulturgeschichte der afrikanischen Jagdfallen. Stockholm 1938. Bokförlags aktiebolaget (sic) Thule. (The Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm (Statens etnografiska museum) New Series Publication No. 5.) 4:o. 177 S., mit schw/w illustrationen, und XVI Tafeln, ein Paar von diese Farbige. 350:-

23Laurin Carl G. Folklynnen. Stockholm 1916. P.A. Norstedt & söners förlag. Rött halvfranskt band med fem upphöjda bind samt gulddekorerad rygg. Marmorerade pärmar och snitt. (2) + X + (2) + 311 s. + (3). Ill. 200:-

24Liljefors, Roland (utarbetat av). Register till tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv 1878-1938; Svenska landsmål och svenskt folkliv 1878-1938, Register till. Stockholm, tryckt 1940, P. A. Norstedt & söner. Hft. (blekblått). X + (1) + 174 s. 50:- .Gott skick.

25Lindblom Gerhard. Jakt- och fångstmetoder bland afrikanska folk. I-II. Stockholm 1925-1926. Etnografiska Riksmuseet. Victor Petterssons Bokindustriaktiebolag. Häftade. 138 s. : 157 s. Illustrerade med 61 resp. 122 bilder i s/v. 500:-Del ett, till större delen sprättad, del två, osprättad. Del ett med slitet främre omslag. Del ett är bruntonad.

26Linderholm, Emanuel (samlare och utg.). 1939, h. 3, 230 fr. början; Signelser och besvärjelser från medeltid ock nytid; Svenska landsmål ock svenskt folkliv; Archives des traditions populaires suédoises. Tidskrift utgiven genom J. A. Lundell (+) och Herman Geijer. 1939, h. 3, h. 230 fr. början. Stockholm 1935, P. A. Norstedt & söner. Hft. 257-473 + (1)(Resumé) + VIII (tit., reg. och förkortningar) s. 50:-Hyggligt skick.

27Lundell, J. A. (+) (utg.). 1943-44, h. 8, h. 244 fr. början; B46 (del av); Hushållning och levnadssätt i Skåne efter olika meddelare; Svenska landsmål och svenskt folkliv; Archives des traditions populaires suédoises. Tidskrift utgiven av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala genom Dag Strömbäck. Stockholm, tryckt 1945, P. A. Norstedt & söner. Hft. 6 + 53-76 s. Svenska turistföreningens biblioteks stämpel. 50:-Hyggligt skick.

28Nordenskiöld Erland. Forskningar och äventyr i Sydamerika. Stockholm 1915. Bonniers. Grönt halvklot med marmorerade pärmar samt ryggtiteletikett i grönt läder. Färgplansch + (6) + 597 s. + (3) + karta över Bolivia och Brasilien. 271 illustrationer i s/v, delvis på separata planschblad. 600:-Mycket bra skick.

29 Nordisk kultur IX; Folkevisor (Nordisk kultur IX A, utg. av Knut Liestöl); Folksägner och Folksagor (Nordisk kultur IX B, utg. av C. W. von Sydow). Stockholm, Oslo och Köbenhavn. Albert Bonniers, H. Ascehoug & Co.:s och J. H. Schultz' förlag. VIII+295+(1)+XXVIII+(IV) s. jämte VIII insprängda sv/v planschblad. Halvklotband med marmorerat överdragspapper och medbundna omslag. 200:-.Gott skick.

30Plion-Bernier Raymond. Fètes et Cérémonies de Thaïlande. Bangkok 1969. Charles Barbier Publisher. 194,+(5) pages de text et 40 planches. 200:-Condition agréable.

31 Salsta - en 1600-talsgård idag. U. o. o. å., sannolikt särtryck ur STF:s årsbok. 8:o. Ljusblått hft. 106-120 s., s/v bilder med kortare kommentarer. 40:-Gott skick.

32Springfeldt Peter., Wastenson Leif. red., Öberg Sture. Sveriges National Atlas. Befolkningen. Italien 1991. 4:0. Konstläderband med skyddsomslag. 176 s. Ill. 200:-

33Sundblad Johannes. Gammaldags seder och bruk. Stockholm 1888. Fahlcrantz & Co. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg. 384 s. 150:-

34 The Siam Society. Fiftieth Anniversary, Commemorative Publication. Selected Articles from The Siam Society Journal. Bangkok 1954. 2 volumes (1904-1953). Gold-decorated blue artificial leatherbd. (ii), vii, (i blank), 290, (iv) + (iv), 300, (ii) pp. 400:-

35Thomaeus Jan. Byarnas bilder. Folkets förbisedda konst. Stockholm 1991. Carlsson Bokförlag. 232 s., illustrerad, delvis i färg. Förlagets brokigt fotodekorerade plastlaminatband. 90:-.Gott skick.

36Vinci Alfonso. Samatarer. Stockholm 1960. Bonniers. Förlagsband. 279 s. Ill. 100:-

37Wallance J.H. Bränvin och Salt, ett Läkemedel emot Gikt, Rheumatism, Andtäppa, Lungsot och andra åkommor, uppfunnet av William Lee Esq. Översättning från Engelskan. Facsimilupplaga av 1843 års upplaga utgiven 1962. Original häfte. 60 sid. 150:-Delvis osprättad.

38Zimmermann Eberhard August Willhelm von. Jorden och dess invånare, Brasilien, Chile och Patagonien samt deras invånare efter de nyaste upptäckter. Stockholm 1820. Zacharias Haegström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (4) + 1 - 310 s. + (1). Illustrerad med 3 utvikbara planscher. 600:-Sjunde delen. maskhål på sid 119 förövrigt i gott skick.

39--- Jorden och dess invånare Guiana, Peru, Paraguay och Tukuman samt Deras invånare efter nyaste upptäckter. Stockholm 1819. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (4) + 1 - 368 s. Illustrerad med 5 kopparstick. 550:-Kopparsticket över Pongo vid Manseriche saknas. Sjette delen.

40--- Jorden och dess invånare; Nordvestra Polarverlden och dess Invånare efter nyaste upptäckter. Stockholm 1816. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (2), 410, Illustrerad med 3 planscher och en utvb. charta. En plansch saknas.(Fronten,Sir Francis Drake). 500:-Tredje delen. Historisk tafla af det adertonde Århundradets Upptäckter om fremmande folkslag och länder.

41--- Jorden och dess invånare;Guinea och dess Invånare efter Nyaste upptäckter. Stockholm 1817. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (10) + XLVII + 1 - 391 s. Illustrerad med 1 karta och 5 planscher. 500:-Första delen, andra upplagan. Sidan III- IV av förordet saknas. Historisk tafla af det adertonde Århundradets Upptäckter om fremmande folkslag och länder.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat