On-line boklista 15.Fiske / book list Fishes

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* Varbergs m, 22 (1971)]., Bernander Inga (om klockarna i Värö)., Edman Gösta (halländskt fiske i förvandling)., Person Bengt-Arne (red.)., Sander Ruth (om Hellsunds kakelugnsmakeri i Varberg)., Walerius Ernst (om guld- och silversmeder i Falkenberg). Varbergs museum. Årsbok 1971. Varberg 1971. Tjugoandra årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Trådhäftad. 191 s. Ill. 100:-

2[* Varbergs m, 28 (1977)]., Bringéus Nils-Arvid (om kistebrev som förlagor till sydsvenska bonadsmålningar)., Edman Gösta (om brickfiske i Rolfsån)., Hallberg Göran (om halländska ortsnamn)., Herner Birger (om kustsanatoriet Apelviken)., Jern Henrik (om träarkitektur i Varberg)., Karlson Torsten (om Varbergs slottskyrka)., Person Bengt-Arne (huvudred.). Varbergs museum. Årsbok 1977. Varberg 1977. Tjugoåttonde årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Trådhäftad. 247 s. Ill. 100:-

3[* Varbergs m, 36 (1985)]., Artelius Tore (om en stenåldershydda vid Toftaås)., Edman Gösta (fiskerinäringen i Halland)., Hjelmstedt Lennart (om Alfred Lundgren och Varbergs arbetarförening)., Jern Henrik (om arkitekten Yngve Rasmussen och Gerlachska huset i Varberg)., Jonsäter Mats (om arkeologi och vägbyggen)., Lundqvist Lars (om en bronsåldersboplats vid Tyllered)., Montell Erik (om Varbergs fästning)., Nordqvist Bengt (om en stenåldersboplats vid Marsagården)., Person Bengt-Arne (huvudred.)., Schützler Lillemor (om arkeologi och vägbyggen)., Streiffert Jörgen (om en stenåldersboplats vid Marsagården vid Tvååker)., Strömberg Bo (om Fagared och om förhistorisk och medeltida järnhantering i Halland)., Wickerts-Jensen Mari (om stenåldersboplatser vid Olsegården vid Tvååker). Varbergs museum. Årsbok 1986. Varberg 1986. Trettioåttonde årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Trådhäftad. 196 s. Ill. 100:-

4* [Västerbotten, 1972], Zachrisson Sune (red.) Västerbotten. 1972. Umeå 1972. Limhäftad. (II), 228, (2) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

5* [Västerbotten, årg. 52, 1971], Dahlstedt Helge (om sikfiske)., Gustafson Peter (om säljakt)., Nisbeth Åke (om glas)., Zachrisson Sune (om gammalt glas)., Ågren K. (om mat i gamla tider)., Ågren Per-Uno (om båtar och båtbyggeri). Västerbotten. 1971. Västerbottens läns hembygdsförenings årsskrift. Umeå 1968. Limhäftad. 288 s. m. sv/v illustrationer. 80:-

6Almgren Bertil., Bielke Johan. Fiske som hobby. Uddevalla 1964. Forum. Förlagsband. 248 s. Ill. 55:-"När Var Hur serien."

7Andersson Martina. Lättlagat för jägare och fiskare. Kristianstad 1995. Bokförlaget Settern. Stor 8:0. Förlagsband. 95 s. Ill. 80:-

8Appelberg Jarl. Amatörfiskaren. Stockholm 1954. Saxon & Lindström. 111 s. Ill. 100:-8 färplanscher.

9Birkesten Olle. Kustspinn. Stockholm 1958. Wahlström & Widstrand. Häftad. 136 s. Ill. 65:-

10Borgström Georg. Revolution i världsfisket. Halmstad 1966. LTs förlag. Häftad. 296 s. Ill. 75:-

11Burns Eugene. Haspelspinn i söt- och saltvatten. Stockholm 1957. Bonniers. Förlagsband. 179 s. Ill. 120:-

12Cederberg Göran red. Flugfiskarens drömvatten. Spanien 1991. Nordbok. 4:0. Förlagsband. 167 s. Ill. 220:-

13Farson Negley. Med spinnspö jorden runt. Stockholm 1951. Tidens förlag. Ryggklot band. 180 s. Ill. 165:-Ill. av C.F. Tunnicliffe.

14--- Med spinnspö jorden runt. Stockholm 1943. Tidens förlag. Ryggklot band. 202 s. Ill. 200:-Ill. av C.F. Tunnicliffe.

15Färnström Nils. Haspelfiske. Örebro 1958. Lindqvists förlag. Ryggklot band. 111 s. Ill. 125:-

16--- Sex kapitel om spinnfiske. Stockholm 1934. Wahlström & Widstrand. Häftad. 87 s. Ill. 60:-

17--- Spinnfiske. Örebro 1958. AB Lindqvists förlag. Häftad. 83 s. + (5). Ill. 50:-Skada i kapitäl och inre främre fals.

18--- Spinnfiske. Örebro 1958. AB Lindqvists förlag. Ryggklot. 85 s. Ill. 60:-

19Färnström Nils (red.). MIN BÄSTA FISKEFÄRD. Kända sportfiskare berätta. Stockholm 1951. Wahlström & Widstrand. Häftad 8:o, 212 sidor. Ill. med s/v fotografier. 85:-Lite nött.

20Grubbström Ulf. Börja fiska. Insjö & Skärgård. Mete, haspel, spinn. Med recept på läckra fiskrätter. Uddevalla 1986. ICA bokförlag. Förlagsband. 152 s. Ill. 80:-

21Haglund Bertil. Det nappar, fiskarens handbok. Uddevalla 1952. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 255 s. Ill. 75:-

22Hohle Per. Shooting and fishing in Norway. Oslo. U.å. Dreyers forlag. Halvfranskt band. 4:o. 1-31 s. + (1) + 91 planscher. + VIII + (6). 200:-

23Hubertus. På jaktstigen och på sjön. Stockholm 1892. Bonniers. Häfte. (4) + 168 s. 150:-Naggad i kanterna, lätt fuktskadad.

24Jacobsson Nils. Följ med och meta. Stockholm 1951. Hökerbergs. 199 s. 110:-

25Lindblom Gerhard. Jakt- och fångstmetoder bland afrikanska folk. I-II. Stockholm 1925-1926. Etnografiska Riksmuseet. Victor Petterssons Bokindustriaktiebolag. Häftade. 138 s. : 157 s. Illustrerade med 61 resp. 122 bilder i s/v. 500:-Del ett, till större delen sprättad, del två, osprättad. Del ett med slitet främre omslag. Del ett är bruntonad.

26Lindhé Curt. I toltans dal, om fiske, natur och människor kring Ångermanälvens källflöden. Borås 1968. LT:s förlag. 121 s. S/v fotoill. 80:-

27--- I toltans dal, om fiske, natur och människor kring Ångermanälvens källflöden. Borås 1968. LT:s förlag. Klotband med skyddsomslag. 121 s. S/v fotoill. 150:-

28--- Med spinnspö i charterbagaget. Borås 1971. LTs förlag. Förlagets klotband med skyddsomslag. 159 s. Rikt illustrerad i s/v. 125:-

29--- Mina sjöar. Borås 1962. LTs förlag. Stor 8:o. 143 s. Ill. 150:-

30--- Vad har fisken för sig. Biologiska fiskekåserier. Falköping 1969. LTs förlag. 159 s. 150:-

31Mather E.J. Fiskarlif vid Doggerbank. En berättelse om missionsveerksamheten bland storsjöfiskarena vid englands ostkust. Lund 1889. 276 sid. s/v illustr. Förlagets militärgröna klotband. Framsida med guldtext. Rygg med guldtext och guld illustr. Översatt av Maria Sandberg. Illustrationer av J.R. Wells och C.J. Staniland. 200:-

32Nilsson Olle W. Flugfiske. Örebro 1995. ICA förlaget. Stor 8:0. Förlagsband. 144 s. Ill. 230:-

33--- Fritidsfiske. Stockholm 1966. Fiskefrämjandet. Förlagsband. 206 s. Ill. 60:-

34Sandberg Nisse. Mest om spinnfiske. Motala u.å. ICA-förlaget. Ryggklot. 128 s. Ill. 120:-

35Schager Carl H. Svenskt fiskerilexikon. Stockholm 1920. W&W. Läderrygg band. 519 s. 300:-

36 Sportfiskarens årsbok 1993. Viborg 1992. Natur & Kultur / Legenda. Förlagsband. 117 s. + (24). Ill. 50:-

37Sternberg Rune. Sportfiske 92. Årsboken för sportfiskare. Kristianstad 1992. Semic. Häftad. 127 s. Ill. 25:-

38Törnblom Olle. Spinn- och flugfiske. Stockholm 1946. Bonniers. Häftad. 92 s. Ill. 60:-

39--- Sportfiske i Sverige. Ett samlingsverk över svenskt sportfiske och sportfiskeklubbar. Stockholm 1940. Mimer. Halvfranskt band. 4:o. 497 s. Ill. 250:-Sliten. Skadad i kapitäl.

40Wennerling Axel. Då räcker armarna inte till. En fritidsfiskares upplevelser. Lund 1978. Rabén & Sjögren. Förlagsband. 139 s. Ill. 60:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat