On-line boklista 53.Geologi / book list 53.Geology

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Ahlmann H. W:son. Ragundasjöns geomorfologi. Stockholm 1915. Norstedts. 4:0. 125 s. Ill. samt kartor. 175:-Särtryck ur Sv. geol. unders. Ser. Ca n:o 12.

2Alin Johan. Göteborgstrakten. Geologi, landskapsformer och kulturområden jämte exkursionsrutter. Göteborg 1912. Wald. Zachrissons Boktryckeri A.B. Häftad. VIII + 68 s. + utvikskarta. 60:-

3Baumann Oscar (über der Sansibar-Archipel. mit Pemba, Gukassian A. (über den Parallellismus der Gebirgsrichtungen)., Kändler Max (über Kritik orometrischer Werte und Richtungsverhältnisse der Kamm- und Thalbildungen im Thüringerwald i. e. S.)., Ratzel Friedrich (Hrsg.)., Schöne Emil (über dem Fläming)., separates Heft, mitgebundenes)., Wagner Paul (über den Seen des Böhmerwaldes). Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. Vierter Band. ("Beiträge zur Geographie des mittleren Deutschland. Herausgegeben im Auftrag des Vereins für Erdkunde und der Carl Ritter-Stiftung von Friedrich Ratzel" und "Der Sansibar-Archipel. Ergebnisse einer mit Unterstützung des Vereins für Erdkunde zu Leipzig 1895/96 ausgeführten Forschungsreise. Drittes Heft: Die Insel Pemba und ihre kleineren Nachbarinseln.". Altenburg 1899. Verlag von Duncker & Humblot (Leipzig). Halblederband, für STF (Schwedischer Turistenverein, dessen Referenzbibliothek es angehört hat) ausgeführt. VII, (I blank), (II), 382, (II), 16 S. und IV Farbtafeln, 9 schw/w Fotoabb. und 3 Karten, zwei von diese ausfaltbaren, ein zudem im Farbe gedruckt. 200:-

4Bergsten Karl Erik. Studier över Baltiska issjön i norra Vätternområdet. Lund 1937. Sydsvenska geografiska sällskapet (Särtryck ur Svensk geografisk årsbok 1937; Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, N:o 132). Klammerhäftad. 98-108 s. m. sv/v illustrationer. 30:-

5Björkman Erik. Studier över ljusets betydelse för föryngringens höjdtillväxt på norrländska tallhedar. On the influence of light on the height-growth of the pine plants on pine-heaths in Norrland. Stockholm 1945. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt häfte 34, n:r 10. Stor 8:o. 497-542 s. Ill. 75:-

6Blackwelder Eliot. United States of North America. Uo Uå. 4:0. Halvklot band. 258 s. Ill. 200:-

7Blochlin A. A. (Generalredaktor). Beiträge zur Kenntnis des Quartärs der UdSSR. Als material zun den Vorträgen der Sowjet-Delegation auf det III. Konferenz der Internationalen Assoziation für Quartärforschung. Leningrad und Moskau 1936. Hauptverwaltung für Geologie, Sowjet-Sektion der INQUA. 8:o. 154 S. u. 4 ausfaltbare Tabelle. Leinenband. 75:-.Wohlerhaltet.

8Bradley Wilmot H. Origin and microfossils of the oil shale of the green river formation of Colorado and Utah. Washington 1931. United States department of the Interior. Departmentgrey papercover. IV + 58 pp. Illustrated with a number of plates, illustrations in the text, one big foldout map and four big foldout diagrams. 200:-Professional paper 168.

9Caldenius Carl C:zon. Ragundasjöns stratigrafiska och geokronologi Stockholm 1924. Norstedts. 4:0. 91 s. samt kartor. 175:-Särtryck ur Sveriges geologiska undersökningar, ser. Ca n:o 12.

10De Geer Gerard. Geochronologia Suecica Priciples text, Geochronologia Suecica Principles Atlas. Stockholm 1940. Almqvist & Wiksells. Ett häftat band samt en kartonnerad mapp, Text med planscher 1-53 och 65 illust. i texten. Atlas med planscher 54-90. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. 350:-Kungliga Svenska Vetenskapsakademins handlingar. Tredje Serien band 18 N:o 6

11Flodström I. Naturförhållandena i Sverige. En naturhistorisk skildring. Uppsala 1918. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. STF's halvfranska biblioteksband med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar och snitt. VII + (1) + 218 s. Illustrerad i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

12Forselles J.H. af., Kallstenius G.S., Lagerhjelm P. Hydrauliska Försök, anställda vid Fahlu Grufva, Åren 1811-1815. Andra delen. Stockholm 1822. Tryckt hos Georg Scheutz. Häftad. 352 s. Tabeller, matematiska formler samt 6 utvikbara gravyrer. 600:-Endast del 2. Fläck i nedre hörnet på omslaget.

13Forsselles J.H. Af. Geognostisk Karta Öfver Sverige.Södra delen till 64`n. Latitud på bruks-Socitetetens anmodan upprättad af J.H. Forsselles under åren 1838-1855. Stockholm. 1838-55. J.F. Meyer. Lith. Inst. 18 Blad i Färglitografi 49 x 55 cm. Skala 1:800 000. 1800:-Fint skick.

14Geijer Per Bergrunden inom malmtrakten Kiruna- Gällivare- Pajala Stockholm 1931. Sveriges geologiska undersökning. 225 sid. med en karta. Illsustrerad med s/v foton. 125:-

15Granlund Erik., Wennerholm Sten. Sambandet mellan moräntyper samt bestånds- och skogstyper i Västerbottens lappmarker. Stockholm 1935. Sveriges geologiska undersökning (Ser. C: Avhandlingar och uppsatser. N:o 384.; Särtryck ur årsbok 28 (1934) n:o 4) 65 s. 140:-

16Halden, Bertil E. Svenska Jordarter. Stockholm 1923. Teknologernas Handelsförenings Förlag. 144 sid. Illustrerad. 250:-Teknologernas Handelsförenings Publikationer N:r 53. Serie A, N:r 21.

17Holmström Leonard. Om strandliniens förskutning å Sveriges kuster. Stockholm 1888. Norstedts. 4:0. Halvfranskt band. 99 s. samt 8 taflor. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

18Hoppe Gunnar. Isrecessionen från Norrbottens kustland, i belysning av de glaciala formelementen. Uppsala 1948. 112 s. En utvikbar karta. Upsala Universitets Geografiska Institution. Nr 20. 100:-

19Kulling Oskar Bergbyggnaden inom Björkvattnet-Virisen-området i västerbottensfjällens centrala del. En studie i den kaledoniska bergskedjans geologi. Stockholm 1933. Norstedts. 422 s. Ill. samt 44 tavlor. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

20--- Bergbyggnaden inom Björkvattnet-Virisen-området i västerbottensfjällens centrala del. En studie i den kaledoniska bergskedjans geologi. Med ded, av författaren. Stockholm 1933. Norstedts. 422 s. Ill. samt 44 tavlor. 180:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

21Lindhagen Carl., Roos Gustaf W. Jordfördelningen i Värmlandslän och därmed sammanhängande förhållande. Stockholm 1913. Liten 4:0. 3 volymer. Klotband. 231, 351, 651 s. 950:-Jordundersökningens betänkande I-III.

22Magnusson Nils H. Persbergs malmtrakt och berggrunden i de centrala delarna av Filipstads Bergslag. Stockholm 1925. 4:0. 237 s. Ill. samt två utvikbara kartor i ficka längst bak. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

23Magnusson Nils H. m.fl. Sveriges geologi. Stockholm 1949. Svenska bokförlaget. 424 s. Ill. samt s/v fotoill. 150:-

24 Maps and memoirs on Swedish Geology. A catalogue published by the Geological Survey of Sweden. Stockholm 1910. Centraltryckeriet. Softback. 132 s. + 2 foldout maps. 400:-

25Munthe Henr. Om nordens, främst baltikums senkvartära utveckling och stenåldersbebyggelse. Kungl. svenska Vetenskapsakademins handlingar. Tredje serien. Band 10 N:o 1. Med 16 tavlor och 37 figurer i texten. Stockholm 1940. Almqvist & Wiksell. Förlagshäfte. 242 sid. Illustrerad. + 16 utvikbara kartor i färg. 400:-

26--- Sveriges raukar jämte exempel på pseudoraukar. Stockholm 1921. 39 s. samt planscher och utvikbar karta. 150:-Sveriges geologiska undersökningar, ser. C. No. 303.

27 Naturens under. Belgium 1990. Det Bästa. Förlagsband. 4:o. 335 s. Rikt illustrerad i färg. 200:-

28Nordenskjöld Carl Erik. Några sjötyper i Kalmar län. Lund 1937. Sydsvenska geografiska sällskapet (Särtryck ur Svensk geografisk årsbok 1937; Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, N:o 133). Trådhäftad. 109-118 s. m. sv/v kartor i texten och en kartplansch (över Humeln). 50:-

29Sandell Arne. Djupsjön-Flatsjön. Ett par sjöbäcken inom Dalformationen och några synpunkter på deras genesis. Lund 1937. Sydsvenska geografiska sällskapet (Särtryck ur Svensk geografisk årsbok 1937; Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, N:o 135). Trådhäftad. 140-145 s. m. sv/v illustrationer. 30:-

30--- Tektonik och morfologi inom dalformationen med omgivande urbergsterräng. Lund 1941. Gleerups. 220 s. Ill. samt utvikbara kartor. 80:-

31Sjöblom Carl-Axel. Transport studies in molten salts. Göteborg 1968. Acta Universitatis Gothoburgensis. Unbound. 16 pp. 100:-Abstracts of Gothenburg dissertations in science.

32Spurr Josiah Edward. The Ore Magmas. A series of essays on ore deposition. USA 1923. McGraw-Hill. Two volumes. Dark blue clothbds. with gilt titles. 430, 430-915 s. Illustrated. 440:-First edition, secodn impression. Good condition.

33Sundelin Uno. Fornsjöstudier inom Stångåns och Svartåns vattenområden, med särskild hänsyn till den sen- och postglaciala klimatutvecklingen. Stockholm 1917. A a. 4:0. Enbart främre omslag kvar. 290 s. Ill. samt s/v fotoill. och kartor. 100:-

34Sveriges Geologiska Undersökning. Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen. Kiruna NV, NO, SV, SO. Skala 1:50000. Med tre geologiska profiler och ett blockdiagram. Stockholm 1967. Sveriges geologiska undersökning. Pappmapp. 8 stora utvikbara kartor samt två planscher med tre profiler och ett blockdiagram. 150:-

35--- Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen Kiruna NV, NO, SV, SO skala 1:50000 med tre geologiska profiler och ett blockdiagram, samt Beskrivning till berggrundskartbladen. Stockholm 1967. En ficka med kartor samt ett häfte 146 s. med s/v fotoill. 275:-

36Sörlin Anton. Jorden och livet. Berg, slätter och hav genom årsmillionerna. Stockholm 1954. Hökerbergs. 384 s. Ill. 120:-

37 Vår fantastiska värld. Tyskland 1982. Det Bästa. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 432 s. Rikt illustrerad i färg. 200:-

38Ängeby Olof. Gäddedeforsen. En studie över en älvavkoppling. Lund 1942. Sydsvenska geografiska sällskapet (Särtryck ur Svensk geografisk årsbok 1941; Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, N:o 169). Klammerhäftad. 93-106 s. m. sv/v illustrationer. 50:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat