On-line boklista 9.Gotland / book list 9.Gotland

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* STF ÅSKR 1909]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1909. Stockholm 1909. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 495, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 28 sv/v planscher, varav en utvikbar. Omslagets främre del lös i falsen, ryggen släppt i angränsande partier, delvis lös i häftningen. 100:-

2[* STF ÅSKR 1910]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1910. Stockholm 1910. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 462 (2) s., m. sv/v illustrationer, och 22 sv/v planscher, varav en utvikbar. 100:-

3[* STF ÅSKR 1911]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1911. Stockholm 1911. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 415 s., m. sv/v illustrationer, och 21 sv/v planscher, varav en utvikbar. 100:-

4[* STF ÅSKR 1912]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1912. Stockholm 1912. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 407 s., m. sv/v illustrationer, och 21 sv/v planscher varav en utvikbar. 100:-

5[* STF ÅSKR 1914]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1914. Stockholm 1914. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 441, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Främre omslag löst vid falsen, lös i häftningen, fuktlukt. 100:-

6[* STF ÅSKR 1915]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1915. Stockholm 1915. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. XVI, 452 s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Slitet omslag, fuktlukt. 100:-

7[* STF ÅSKR 1916]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1916. Stockholm 1916. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 450, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Fuktskadad (fuktslitage och viss vågighet på omslaget, syrlig lukt). 100:-

8[* STF ÅSKR 1917]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1917. Stockholm 1917. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 367, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. 100:-

9[* STF ÅSKR 1920]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1920. Stockholm 1920. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 326, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 13(25) sv/v pl. 100:-

10[* STF ÅSKR 1921]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1921. Stockholm 1921. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 357, (3) s., m. sv/v illustrationer, och 16(32) sv/v pl. 100:-

11[* STF ÅSKR 1922]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1922. Stockholm 1922. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 364 s., m. sv/v illustrationer, och 15(28) sv/v pl., varav en utvikbar. Fuktlukt. 100:-

12[* STF ÅSKR 1923]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1923. Stockholm 1923. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 392, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 15(29) sv/v pl. Fuktslitage på ryggen, fuktlukt. 100:-

13Ahlqvist David. Gotlänningar. Motala 1945. Förlag Wessman & Petterssons bokhandel. Halvläderband med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen samt 4 lätt upphöjda bind. 172 sid. S/v ill. 175:-Tillskrift.

14--- Självdeklaration och andra gotlandshistorier. Visby 1970. Gotlands Allehanda. Liten 4:0. 179 s. Ill. 150:-

15--- Utsikt från Bringsarve. Motala 1952. Wessman & Pettersson. Privatbundet halvfranskt klotband. 201 s. Ill. 165:-Roman.

16Andersson Aron. red. Johnny Roosval. Forskaren, läraren. Visby 1982. Visum Förlag. Blått förlagskartonage. 144 sid. S/V ills. 100:-

17Andersson K. G. Gotland 1971. Aktuell gotlandskrönika för tiden 1 okt 1970-30 sept 1971. Gotland 1971. Guteförlaget. Klotband. 175 s. Ill. 50:-

18Berg Bengt. Stora Karlsö. En bok om hafvets fåglar. Stockholm 1915. Norstedts. 4:0. Klotband. 401 s. Ill. 350:-

19--- Stora Karlsö en bok om havets fåglar. Stockholm 1918. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Liten 4:o. Klotband m. förgylld titel. 190 s. Rikligt illustrerad m. s/v fotografier. 120:-

20Bergman C.J. Gotländska skildringar och minnen. Visby 1882. Gotlands Allehanda. Första utgåva. 386 sid. 275:-Skadad rygg, lös i bindningen, främre omslags nedre hörn avrivet.

21Bergqvist Ulf., Wennerdahl Maj. Gotland. Stockholm 1989. Utbildningsförlaget Brevskolan. Häfte. 8:o. 138 sid. S/v och färg ills. Andra upplagan, första tryckningen. 100:-

22Berlin Karl. Huru skall man bygga i Visby? Några synpunkter om stadens bebyggande. Visby 1921. Liten 4:0. 30 s. Ill. 60:-

23Berman C. J. Gotlänska skildringar och minnen. Visby 1882. Halvfranskt klotband. 386 s. 200:-

24Berman C.J. Gotländska Skildringar och Minnen. Visby UÅ. Gotlands Allehanda. Häftad. 8:o. 307 sid. Fjärde upplagan. 120:-Gott skick.

25Bjersby Ragnar. Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning rörande P. A. Säves sagesmän. Uppsala 1964. 361 s. 175:-Landsmål-och folkminnesarkivet i uppsala. Serie B:11.

26Björkegren Hans. Bilder av Gotland. Italien 1982. Bonnierfakta. 4:0. Opaginerad. Färg fotoill. 300:-Foto: Arne Beskow.

27Björkegren Rudolf. Gotländskt. Några bilder från Gotlands medeltid och Danska tid. Stockholm 1951. W&W. Privatbundet halvfranskt klotband med omslagen medbundna. 242 s. Ill. 130:-

28--- Gotländskt. Några bilder från Gotlands medeltid och Danska tid. Stockholm 1951. W&W. 242 s. Ill. 100:-

29Bohman Lennart. Gotlands Läns Lansting 1863-1962. Visby 1962. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 323 s. samt porträtt galleri. Ill. 225:-

30--- När tiden ömsar skinn. Karlstad 1981. Press´ Förlag. Pappband. 220 s. Ill. 150:-Gotlandica nr. 22.

31Brusewitz Gunnar., Linné Carl von., Sydow Carl-Otto von (red.) Carl Linnaeus Öländska och Gotländska resa år 1741. England 1975. Wahlström & Widstrand. Svart förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 389 + (8) sidor. Illustrerad av Brusewitz. 250:-

32Dahlberg Erik. Svenska Vägvisare. Gotland. Falköping 1986. Liber. Ill häfte. Pocket. 137 sid. Rikligt s/v ill med kartor. 50:-

33Eckhoff Emil. Janse Otto. Visby stadsmur. Uppsala 1936. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Del II planscher, 91 st. 1500:-Planscherna i förlagets originalmapp. Endast planschdelen.

34Ejendal Barbro & Hollström Håkan Stora Karlsö Värnamo 1997. Arena förlag. Dek förlagsbd.80 sid. St. 8:o. Rikt illustrerad m. färgfoton 200:-Fåglarnas och blommornas ö.

35 En timme i Gotlands fornsal. Valda föremål kort skildrade. Visby 1938. Gotlands Allehanda. Häfte. 23 sid. 1 planbeskrivning. 50:-

36Engström Clas. Insändaren. Stockholm 1969. Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Klotband med skyddsomslag. 175 s. 50:-

37--- Insändaren. Stockholm 1969. Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Förlagsband med ill skyddsomslag. 175 sid. 50:-Förord av Tage Erlander.

38Enström Per Josef. Fri journalist, självbiografisk roman. Visby 1966. Blockband. 144 s. 70:-Förf. ded.

39Erlandson Th. Gotländskt i sägn och sed. En döende kultur. Tredje samlingen. Visby 1946. Förlag AB. Sylve Norrbys Bokhandeln. Blått halvklot band med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 303 sid. Tillskrift. 200:-Med författaren signatur.

40Erlandsson Anna. Bunge museet. Gotland 1976. 24 s. Ill. 40:-

41Erlandsson Th. Gotländska Kulturbilder. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. Stockholm 1947. Nordisk Rotogravyr. Grått klotband med grön titeletikett i läder. 124 + VII. S/v ill. 200:-Leonard Gustafssons Bokbinderi.

42--- Gotlänska kulturbilder. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. Stockholm 1947. Nordisk Rotogravyr. Stor 4:0. Klotband med omslagen medbundna. 124 s. samt plancher. Ill. 300:-

43--- Kulturhistoriska Museet i Bunge, Gotland. Vägledning för besökande. Stockholm 1914. Museets förlag. Stor 8:0. 55 s. Ill. 125:-

44Eskeröd Albert. Gotländska stränder. Helsingborg 1975. LT:s förlag. Fjärde upplagan. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. 302 s. Ill. 100:-Ill. av Erik Olsson. Ex. 2 saknar skyddsomslag och är från Svenska Turistföreningens Bibliotek (kostar 100:-).

45--- Gotländska stränder. Stockholm 1962. LTs förlag. Dekorerat klotband med skyddsomslag. 302 s. + karta över gotland. Illustrerad med teckningar av Erik Olsson. 150:-Ex. 1: Nagg på skyddsomslaget, eljest gott skick (150:-). Ex. 2: Skyddsomslag saknas (kostar 85:-).

46--- Gotlänska stränder. Helsingborg 1975. LT:s förlag. Klotband med skyddsomslag (trasigt). 302 s. Ill. 175:-Ill. av Erik Olsson.

47Forsberg Bo. Dalen, 10 berättelser i en by. U o U å. Gotlands Allehanda. 103 s. Ill. 70:-

48--- Muren. Berättelser om människor på en ö. Visby 1977. Gotlands Allehanda. 135 s. Ill. 85:-Noveller. Förf. ded.

49Freeman Theodor. Pehr Säve och Johan Niclas Cramér. Studier i den religiösa rationalismen i Visby stift. Göteborg 1964. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. Stor 8:0. 402 s. 125:-Förf. ded.

50Fries Carl. De stora öarna i Östersjön. Italien 1978. W&W. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 294 s. Ill. 125:-

51Fritzell Gunnar. Nya synpunkter på Visby stads äldsta historia. Visby 1960. Gotland Allehanda. Häfte. 22 sid. 2 planbeskrivningar. 30:-

52 Frågan om förstatligande av de reguljära sjöfartförbindelserna mellan Gotland och fastlandet. Motion om utredning i riksdagen 1945 samt över motionen avgivna yttranden. Visby 1945. Gotlands Allehanda. 61 sid. Häfte. 50:-

53Fröberg Eric. Stormslagen kust. Visby 1962. Visby Trycker AB. Grönt förlagsklot med guldtext på ryggen. Omslag medbundet. 208 sid. 8:o. 100:-Ex libris.

54Förare Adorée. Gotland på egen hand. Värnamo 1982. Norstedts. 177 s. Ill. 50:-

55Föreningen Gotlands Fornvänner. Gotländskt Arkiv. Meddelanden från Föreningen Gotlands Fornvänner. Föreningen Gotlands Fornvänner. Visby 1933 (V). 94 s. m. sv/v illustrationer. Osprättad. Visby 1937 (IX). 111 s. m. sv/v illustrationer. Osprättad. Visby 1970 (XLII). 108 s. m. sv/v illustrationer. 60:-. * Visby 1971 (XLIII). 124 s. m. sv/v illustrationer. 60:-. * Visby 1972 (XLIV). 136 s. m. sv/v illustrationer. 60:-. * Visby 1973 (XLV). 148 s. m. sv/v illustrationer. 60:-. * Nyköping 1974 (XLVI). 148 s. m. sv/v illustrationer. 60:-. * Nyköping 1975 (XLVII). 144 s. m. sv/v illustrationer. 60:-. Nyköping 1976 (XLVIII).168 s. m. sv/v illustrationer. 75:-. Uddevalla 1982 (Årg. 54). Ill. pappersbd. 206 s. m. sv/v illustrationer. 90:-. Uddevalla 1983 (Årg. 55). Ill. pappersbd. 168 s. m. sv/v illustrationer. 90:- Uddevalla 1986 (Årg. 58). Ill. pappersbd. 280 s. m. sv/v illustrationer. 100:- Uppsala 1987 (Årg. 59). Ill. pappersbd. 254 s., sv/v ill. "Vägen till kulturen på Gotland" 100:-? Uddevalla 1988 (Årg. 60). 263 s., ill., delvis i färg. Ill. pappersbd. 100:-. 2 ex. Uddevalla 1990 (Årg. 62). 260 s., ill., delvis i färg. Ill. pappersbd. 100:-. Uddevalla 1991 (Årg. 63). 304 s., ill., delvis i färg. Ill. pappersbd. 100:-. 2 ex. Uddevalla 1992 (Årg. 64). 296 s. m. sv./v illustrationer. Fotoill. plastlambd. 100:-. 2 ex. Uppsala 1993. (Årg. 65). 240:- s., ill., delvis i färg. Fotoill pappersbd. 100:-. 100:-

56Genrup Kurt. red. Ur Gotlands folkbildningshistoria. Uddevalla 1984. Gotlands Bildningsförbund. Stor 8:0. Förlagsband. 181 s. Ill. 200:-

57Gislestam Torsten. Gotlänska hävdatecknare. Nyköping 1975. Barry Press Förlag. Klotband. 92 s. Ill. 75:-

58Gotlands Hembygdsförening. Från Gutabygd. Minnesblad av Gotlänska Hembygdsföreningar 1925. Visby 1925. 103 s. Ill. 125:-

59Gotlands Idrottsförbund. Jubileumsskrift. Gotlands Idrottsförbund. 1908-1983. Visby 1983. Gotlands Idrottsförbund. 4:o. Häfte. 57 sid. S/v ill. 75:-

60Gotlands kommun. Kommunöversikt för Gotland. Göteborg 1977. 4:0. 35 s. samt kartor. 50:-

61--- Visby, staden inom murarna. Visby 1974. 4:0. 160 s. Ill. i färg och s/v. 200:-

62Gotlands läns hushållningssällskap. Gotlands läns Hushållningssällskaps handlingar. Årgångarna 1918, 1930, 1932, 1934, 1936, 1949, 1965, 1983, 1985-1990, 1992. M.u. 400:-

63 Gotlands Skarskytte- och Jägaregille 125 år. Visby 1961. Gotlänningens Civil. Häfte. 70 sid. S/v ills. 100:-Gott skick.

64Gotlands sällsamheter. Sagor och sannsagor från gutarnas ö. Söderberg Bengt C. Uddevalla 1975. Rabén & Sjögren. Dekorerat förlagsbd. 240 s. Rikt illustrerad. 170:-Fint skick.

65Gotlands Tidningar. Gotland 1974. Gotlandskrönika för tiden 1 oktober 1973-31 december 1974. Visby 1974. Gotlandstryck. Rött förlagskartonage. 8:o. 204 sid. S/v ill. 100:-Ryggen blekt.

66Gotlands Turistförening. Visby och dess minnesmärken jämte en kortare översikt av Gotlands och Visbys historia samt en karta över Visby. Visby 1957. Gotlands Turistförening. 47 s. Ill. samt karta. 50:-

67 Gotlänsk Husdjursskötsel 1947-1987. En krönika över verksamheten. Uddevalla 1987. Hanseproduktion AB. Pappband. 100 s. S/v fotoill. 125:-

68Gotlänska hembygdsrörelsen. Från Guta Bygd 1979. Nyköping 1979. Barry Press. Förlagsband. 122 s. Ill. 60:-

69--- Från Guta Bygd 1989. U o U å. Barry Press. Förlagsband. 172 s. Ill. 60:-

70Gunnarson Inga. Vid hemstrandens länning, episka dikter. Slite 1974. Gotlandskons AB. Opaginerad. 60:-Ill. av Willy Bolin.

71Hagberg Knut. Gotland. Stockholm 1933. Wahlström & Widstrand. Ryggklot med marmorerade pärmar. 162 s. Illustrerad. 125:-

72--- Gotland sommaren 1933. Stockholm 1933. W&W. Halvfranskt klotband. 162 s. 150:-Vignetterna av Charles Larsson.

73--- Gotland sommaren 1933. Stockholm 1933. W&W. 162 s. Vignetter. 100:-Vignetterna av Charles Larsson.

74Hammargren Henning. Gotland, en försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Stockholm 1939. Marinlitteraturföreningens förlag. Vackert mellanbrunt halvklotband med båda omslagen medbundna. Bokbandsarbetet utfört för STF av Knut Hässlers Bokbinderi. 318 s. Illustrerad med kartor, tabeller, fotografier och skisser. 175:-Utsökt skick.

75--- Gotland: En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Stockholm 1939. Marinlitteraturföreningens förlag. Häftad 8:o, 318, [4] sidor. Illustrerad med kartor, tabeller, fotografier och skisser. 150:-

76Hamner J. W. Gotland. Stockholm 1913, Wahlström & Widstrand, 2:a upplagan. Förlagets röda gulddekorerade klotband, 12.0, 174 sid med 61 illustrationer och 8 kartor varav 2 utvikbara. 225:-Gott skick. Från Svenska Tursitföreningens bibliotek.

77Hansson Harald. Gotlands bronsålder. Stockholm 1927. Akademiens Förlag. Grönt klotband. Guldtext på ryggen. 144 sid + 53 planschsid + 3 utvikbara kartor. 200:-Gott skick.

78Hedin Svante. red. Gustaf Larsson, skald, hembygdsforskare och fotograf. Visby 1973. Gotlands Allehanda. Förlagsband. 148 s. Ill. 150:-

79Hejneman Ernst. red. Visby Stift i ord och bild. Stockholm 1951. Iduns. 4:0. Läderband. Heltguldsnitt. 699 s. Ill. 850:-5/30.

80Hellman John. Allmänna sånger i Wisby. Ett 75-årsminne. Visby 1919. Stor 8:0. Pappband. 94 s. 125:-Bandet tape renoverat. 35/125.

81Hidal Sten. K.H. GEZ. von Schéele. Prelat, pilgrim, politiker. Visby 1977. Barry Press Förlag. Ill. förlagskartonage. 147 sid. S/v ill. 150:-

82Isberg Henning. Gotlänsk fromhet. Stockholm 1969. Verbum. 160 s. 40:-

83Jakobsson Henning. Gotland, landet annorlunda Visby 1972. Gotlandskonst AB. 148 s. Ill. 75:-

84Johansson K. Hufvuddragen af Gotlands Växttopografi och Växtgeografi. Stockholm 1897. Norstedt & söner. Samtida halvfranskt band. Stor 8:o. 270 sid inkls. Reg. + utv. karta. Fint skick. Kva. Handlingar Bandet 29. No 1. 700:-Grundade på en kritisk behandling af dess kärlväxtflora. Fint skick.

85Johansson Valton. Sägnernas ö. Gotland i vers och prosa. Gävle 1950. Fahlcrantz & Gummaelius. 232 s. Ryggklot band. 110:-Antologi. Vinjetter Charles Larsson.

86Johansson Valton. red. Gotländsk horisont, litteratu, konst, musik, hembygdsvård. Motala 1946. Wessman & Pettersson. Stor 8:0. 80 s. Ill. 75:-

87Jonsson Maria. Peterson Nisse. Handens verk. Om gotländskt hantverk. Stockholm 1998 Prisma. Förlagsklot med skyddsomslag. 159 sid. Illustrerad med Nisse Petersons färgbilder. 175:-

88Jonsson Marita. Lindquist Sven-Olof.n Vägen till kulturen på Gotland. Uppsala 1988. Gotlands fornsal. Stor 8:0. Förlagsband. 212 s. Ill. 175:-Specialvolym till Gotländskt arkiv 1987.

89Jonsson Stig (red). Visby Stad. Minnesskrift över stadens verksamhet 1863-1970. Del 14: Visby Stad 1952-1970. Visby 1970. Guteförlaget. Brunt förlagsklot. 221 sid + LIII. S/v ill. 100:-

90 Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 1929. Sjunde årgången. Visby 1929. Gotlänningens Boktryckeri. Häfte. S/v ill. 133 sid. 50:-

91Kallstenius Gottfrid (utg. "Valda svenska studentsånger (fullständig text)")., Lenngren Anna Maria ("Skaldeförsök i urval")., Sjöberg Erik ("Vitalis", "Valda skrifter")., Sparrman Anders ("Resa till Goda-hopps-udden, Hottentott och Kafferlanden åren 1772-76")., Säve P. A. ("Samfärdseln på Gotland i gamla tider")., Vitalis (Erik Sjöberg, "Valda skrifter"). För skola och hem. Svensk bokskatt. 6-10. Stockholm 1900. Ljus. Privat halvskinnband med spanskmarmorerat överdragspapper. 51, 75, 4 (dubblering av de första bladen av påföljande del), 63, (1), 55, (1), 74 s. Slitna kanter, eljest gott antikvariskt skick. 180:-

92Karlsson Sture. Förvandlingen. Uddevalla 1972. Rabén & Sjögren. 171 s. 50:-Roman.

93Kask Jan (red). Friedrich Mehler 100 år. Jubileumsskrift. 1996 UO. Svensk Rikskonserter. Häfte. Stor 8:o. 25 sid. S/v ills. 50:-

94Kellgren Gunnar. Gotland 1690-1720. Studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. Södertälje 1942. AB Lundmarks bokhandel. Häftad. XIX + (1) + 240 s. 180:-Ursprungligen från STF's bibliotek. Delvis osprättad. Fint skick.

95Kihlén Åke. Att så tankar. Slite 1973. Åke Kihlén/ Bo Forsberg. Limmhäftad. 20 sid. S/v ill. Bilder av Bo Forsberg. 100:-Signerad av författaren.

96--- Ord om oro. Visby 1980. Åke Kihlén/ Bo Forsberg. Limmhäftad. 23 sid. S/v ill. Bilder av Bo Forsberg. 75:-

97--- Vindfångat. Visby 1976. Åke Kihlén/ Bo Forsberg. Limmhäftad. 25 sid. S/v ill. Bilder av Bo Forsberg. 100:-Signerad av författaren.

98Landell Nils-Erik. Holmåsen Ingmar. Fårö. Örebro 1975. Bonniers. Tvär stor 8:0. Förlagsband. 92 s. Ill. Lätt skada å kapitäl. 100:-

99Lange Birgit. Ringmuren. Uppsala 1935. Gebers. Halvklotband 343 sidor. Främre omslag medbundet. 100:-Roman.

100--- Ringmuren. Uppsala 1935. Gebers. Halvklotband 343 sidor. Främre omslag medbundet. 100:-Roman.

101Leonette Kerstin (utg). Formguide Gotland 2003-2004. Art and craft, design, cafés and restaurants. Visby 2004. limmhäftad. 136 sid. Rikligt färg ills. 50:-

102Linnman Gunnel. m.fl. Stora Karlsö. Visby 1975. Gotlandskonst AB. Klotband. 207 s. Ill. 70:-

103Ljunggren Hans. red. Lambgift för läsaren. Missionshus och församlingar anslutna till Svenska missionsförbundet på Gotland. Falköping 1987. SMF. Förlagsband. 208 s. Ill. 250:-

104Ludin Folke. Visby. Tankar och teckningar från ett litet hus i en liten stad. Stockholm 1966. Vepe förlag. Halvfranskt klotband med omslagen medbundna. 153 s. Ill. 80:-

105Lundberg Erik. Visby. Stockholm 1939. Nordisk Rotogravyr. Soft paper back. 36 pp + 62 water-coloured pictures. B/w ill. Illustrations by Ferdinand Boberg. 400:-Good condition.

106Löfgren Folke. red. Gotland i Stockholm. Stockholm 1956. Gotlands Gillet. 91 s. Ill. 70:-Gotlands gilles 100 års jubileum.

107Mattson Axel. Minnen från förr i tiden. Folklivsberättelser från Gotland. Uddevalla 1983. Codex. Klotband med skyddsomslag. 136 s. Ill. 125:-

108 Minne från Wisby, 28 vyer. U o U å. Sylve Norrby bokhandel. 100:-

109Mosséen Ulf. Artilleriet vid Korsbetningen. Minneskrift med anledning av Kungl. Gotlands Artilleriregementes flyttning från Korsbetningen till Visborgs slätt den 1 Juli 1986. Visby 1986. Godrings Tr. AB. Förlagets klotband. 272 sid. Illustrerad i s/v. 8:o. 275:-Fint skick.

110Munthe Henr. Sveriges raukar jämte exempel på pseudoraukar. Stockholm 1921. 39 s. samt planscher och utvikbar karta. 150:-Sveriges geologiska undersökningar, ser. C. No. 303.

111Munthe Henr. m.fl. Gotlandica till Nils Lithberg den 3 aug. 1933. Stockholm 1933. Liten 4:0. 238 s. Ill. 170:-

112Möllerström Alva. De gutars bygd. Visby 1980. Hanse Production. Häfte. 61 sid. S/v ills. 50:-

113--- En fjärdings väg. Karlstad 1983. Press. Förlagsband. 124 s. Ill. 100:-

114Nihlén John. Gotlands Stenåldersboplatser. Stockholm 1927. Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag. Häftat. 237 s. + (4). Rikligt illustrerad. 200:-Kungl. Vitterhets Historie och antikvitets akademiens handlingar, del 36:3.

115--- Gutar jag mött i skrift och verklighet. Visby 1977. Gotlands Allehanda AB. Klotband med skyddsomslag. 168 s. Ill. 150:-

116Nilson Key. Sjöberg Åke. Stadens sällskap. Sunne 1979. Barry Press AB. Förlagsband. 105 s. Ill. 60:-

117Nilsson G. Lär dig gutarnas mer än 1000-åriga förnämliga idrott Varpakastning. Visby 1933. Eget förlag. 40 s. Ill. 100:-

118Nilsson Nils J. Karlsöarna. Stockholm 1968. Norstedts. Förlagsband. 148 s. Ill. 85:-

119--- Karlsöarna Naturundrens och fornminnenas värld. Stockholm 1947. Nordisk Rotogravyr. 4:o. Fotoillustrerat häfte. 128 s. Mycket rikligt illustrerad m. vackra s/v, helsides fotografier. 100:-

120Nilsson Siv och Key. Gotland, bilder från en ö. Stockholm 1976. LT:s förlag. Förlagsband. 133 s. Ill. 150:-

121--- Öarna runt ön. Helsingborg 1978. LT:s förlag. Förlagsband. 125 s. Ill. 160:-

122Ohlsson Arvid. Arv och eget. Visby 1965. Gotlänningens förlag. 148 s. Ill. 150:-Förf. ded. Bibliofil. Teckningar av David Ahlqvist.

123--- Från gotländska marker. Uppsala 1944. Appelbergs boktryckeriaktieboloag. Mjukpappband, lös i bindet. 151 s. Illustrerad med 30 teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlson. 100:-

124--- Från Gotlänska marker. Uppsala 1944. Lindblads. Privatbundet halvfranskt klotband med omslagen medbundna. 151 s. Ill. 300:-Teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlsson.

125Olofsson Maria. Ekarna Grönska Sent. Mariestad 1942. J.A. Lindblads Förlag. Ill. häftad. 279 sid. 40:-Sliten i nedre kapitäl. Tillskrift.

126Olsson Helga. Karl Nordfeldt. Predikant, Människa, Humorist. Visby 1954. Gotlänningens Tryckeri. Häfte. 92 sid. S/v ill. 50:-

127Pettersson Bengt. Botaniska Notiser 1950, Häfte 1, Lund. Trochobryum carniolicum Breidl. & Beck. Eie seltene Laubmoosart mit disjunkter Verbreitung in Schweden gefunden. Lund 1950. Ljusgrönt häfte. s 61-68. S/v ill. 50:-Särtryck ur Botaniska Notiser 1950.

128--- Dynamiken och konstans i Gotlands flora och vegetation. Uppsala 1958. 4:0. Konstläderband. 288 s. Ill. samt kartor. 350:-Acta Phytogeographica Suecica 40.

129Post Lennart von. Gotlands-agen (Cladium Mariscus R. Br.) i Sveriges postarktikum. Stockholm 1925.Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Grönt häfte. Sid 296-312. 3 st kartor. 75:-

130Press Barry. Stora Karlsö, en välsignad ö. Stockholm 1965. Tullbergs förlag. Förlagsband. 95 s. Ill. 70:-

131Press Laila. (red) Från Guta Bygd 1994. Gotland 1994. Gotlands Grafiska AB. Gult illustrerat förlagsband. 217 s. Rikligt illustrerad med s/v, fotografier. 80:-Från Svenska turistföreningens bibliotek.

132Radhe Birgitta (red). Från Guta Bygd 1983. Årsskrift för den Gotländska hembygdsrörelsen. Visby 1983. Gotlands Hembygdsförbund. Gulgrönt förlagsband. 172 sid. S/v ills. 80:-

133Ramm Axel. Götaland. Stockholm 1900. Wahlström & Widstrand. 12:o. Förlagets gulddekorerade röda klotband. XXII + 1 - 540 s. Två utvikbara kartor. 150:-STF´s resehandbok IV. Innehållande : Östergötland,Småland, Öland, Blekinge, Skåne, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Gotland.

134Richert Ebba. Trollbunden. Gotland 1973. Gotlands Allehanda. 76 s. Ill. 120:-Ill. av Harald Norrby. Förf. ded.

135--- Udda ungen. Nyköping 1977. Barry Press förlag. 109 s. Ill. 70:-Gotlandica nr.9.

136--- Udda ungen. Visby 1977. Barry Press AB. 109 s. Ill. 70:-Självbiografi. Gotlandica 9.

137Romin Karl. Wisby, 30 bilder. Stockholm 1891. Bonniers. 14 s. samt 30 bilder. 125:-Kortfattad text af C. J. Bergman. Lös i bindningen.

138Roos Gustaf W. red. Carl E. Ekman sextio år. 1868 13/9 1928. Stockholm 1928. Rött halvfranskt band med marmorerade pärmar. Rygg med 5 upphöjda bind och guldtext. 131 s. S/v fotoill. Denna bok är nr 301/400. 300:-Vackert ex libris. De blanka sidorna är fyllda med samtida tidningsutklipp om Carl E. Ekman.

139Rosvall Staffan. Halsbandsflugsnappare och skärfläcka. Några Gotländska fåglars historia. Uddevalla 1982. Hanseproduktion AB. 4:0. Pappband med skyddsomslag. 127 s. Ill 175:-

140Rydh Hanna., Schnittger Bror. Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. Stockholm 1940. W&W. 4:0. 87 s. samt LXX plancher. 500:-Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Arkeologiska monografer nr. 5. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

141Samelius Sven. Gotland i bild. Gotland in Pictures. Gotland in Bildern. Stockholm 1959. Saxon & Lindström. Förlagets klotband, stor 8:o, opaginerad. Rikligt illustrerad med fotografier i s/v. 75:-Richly illustrated with b/w photographs. Text in Swedish, English and German. Approximately 115 pp.

142Schlyter. Utdrag af Gotlands-Lagen Stockholm 1920. Privat tryck. Liten 8:0. 30 s. 200:-135/179.

143Sernader Rutger. Gotlands Kvarlevande myrar och träsk. Stockholm 1941. A&W. Hft. 202 sid. Ills. 175:-Sliten med revor i omslaget. Främre omslag löst från inlaga. Inlagan i gott skick.

144Sernander Rutger. Gotlands kvarlevande myrar och träsk. Stockholm 1941. A&W. Privatbundet Halvfranskt klotband. 202 s. Ill. 350:-

145Sjöberg Ake G. Det stora myrodlingsförsöket. Visby 1975. Barry Press Förlags. Häfte. S 87-112. 20:-Särtryck unr Gotländska studier 4, 1975.

146Sjöberg C. J. Några ord om Wisby fornlemmningar m.m. utgifna såsom Upplysningar till Kartan öfver Wisby. Wisby 1857. 30 s. Gråkappa. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

147Sjöstrand Eva. m.fl. Liv på Gotland. Uddevalla 1986. Utbildningsradion AB. Stor 8:0. Förlagsband med skyddsomslag. 143 s. Ill. 250:-

148Skepparegillet i Visby. Medlemsblad. Nr 9. 1 mars 1959. Gotländska rederier II. Visby 1959. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

149--- Medlemsblad. Nr 10. 1 mars 1960. Gotländska rederier III. Visby 1960. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

150--- Medlemsblad. Nr 12. 1 mars 1962. Gotländska rederier V. Visby 1962. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

151--- Medlemsblad. Nr 13. 1 mars 1963. Gotländska rederier VIII. Visby 1963. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

152--- Medlemsblad. Nr 14. 1 mars 1964. Gotländsk sjöfart i färjornas tecken. Visby 1964. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

153--- Medlemsblad. Nr 17. 1 mars 1967. 285 år med skepparegillet. Visby 1967. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

154--- Medlemsblad. Nr 18. 1 mars 1968. Hundra år med Myrstens. Visby 1968. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

155--- Medlemsblad. Nr 19. 1 mars 1969. "Vem skall denna vimpelen hava". Visby 1969. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

156--- Medlemsblad. Nr 21. 1 mars 1971. Vårt gilles fasta punkt. Visby 1971. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

157--- Medlemsblad. Nr 22. 1 mars 1972. Den kära gamla hamnen. Visby 1972. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

158--- Medlemsblad. Nr 23. 1 mars 1973. Det nyaste ansiktet. Visby 1973. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

159--- Medlemsblad. Nr 24. 1 mars 1974. Välkomman fyller 200 år. Visby 1974. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

160--- Medlemsblad. Nr 26. 1 mars 1976. Den farliga lasten. Visby 1976. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

161--- Medlemsblad. Nr 28. 1 mars 1978. Skifte vid styret. Visby 1978. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

162--- Medlemsblad. Nr 29. 1 mars 1979. Ny gillesordförande. Visby 1979. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

163--- Medlemsblad. Nr 30. 1 mars 1980. 80-talets Gotlandsbåt. Visby 1980. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

164--- Medlemsblad. Nr 31. 1 mars 1981. En vågbrytares sorti. Visby 1981. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

165--- Medlemsblad. Nr 32. 1 mars 1982. Skepparegillet 300 år. Visby 1982. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

166--- Medlemsblad. Nr 33. 1 mars 1983. En dag att minnas... Visby 1983. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

167--- Medlemsblad. Nr 34. 1 mars 1984. Hamn som duger. Visby 1984. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

168--- Medlemsblad. Nr 35. 1 mars 1985. Ett skepp för gillet. Visby 1985. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

169--- Medlemsblad. Nr 36. 1 mars 1986. Nytt och gammalt. Visby 1986. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

170--- Medlemsblad. Nr 38. 1 mars 1988. En epok tog slut. Visby 1988. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

171--- Medlemsblad. Nr 53. 1 mars 2003. Efterlängtad färja. Visby 2003. Gotlands Allehanda. Häfte. S/v ill. 50:-

172Snöbohm Alfr. Theod. Gotlands land och folk. Hufvuddragen till en teckning af Gotland och dess öden från äldre till nuvarande tider. Gotland 1975. Gotlandskonst AB. Helläder band. 378 s. samt register. 200:-Facsimilupplaga. 400/1000.

173Sollerman Pelle. Den poetiske kommissarien. Nyköping 1972. Barry Press Förlag. 99 s. Ill. 50:-Roman.

174--- Gotlandskungen. Berättelser grån Gotland. Arlöv 1977. tiden. Klotband med skyddsomslag. 166 s. 75:-

175--- Ryssbrödet. Visby 1972. Gotlanstryck Förlag. Rött konstläderband med guld på främre pärm och rygg. Rött skyddsomslag. 228 sid. S/v ill. 100:-

176Stenberger Mårten. Boken om Gotland. Minnes skrift med anledning av Gotlands återförening med Sverige genom freden i Brömsebro den 13 augusti 1645 Stockholm 1945. 4:0. 2 volymer. Klotband. 445, 702 s. Ill. samt kartor. Richard Steffen Red. 1500:-

177--- Vallhagar. A migration period settlement on Gotland/Sweden Stockholm 1955. Ejnar Munksgaards forlag. 2 vol. 4:0. 1205 pp. 4 maps in pocket. 1500:-

178Stenström Inga. Till det sydgotlänska ängets minne. Stockholm 1946. 284-308 s. Ill. 50:-Särtryck ur Ymer 1945.

179Svahnström Gunnar. Burmeisterska huset. Ett köpmanshus från 1600-talets Visby. Stockholm 1942. Nordisk Rotogravyr. Privatbundet halvfranskt konstläderband med omslagen medbundna. Liten 4:0. 146 s. Rikligt ill. 350:-

180--- Visby under tusen år. Värnamo 1984. AWE/Gebers. Förlagsband med skyddsomslag. Stor 8:0. 291 s. Ill. 250:-

181--- Visby under tusen år. Värnamo 1984. AWE/Gebers. Klotband med skyddsomslag. 291 s. + (1). Rikt illustrerad i s/v. 250:-Nyskick.

182Svenska turistför. (Blått klotbd). Svenska turistföreningens årsskrift 1940. (Gotland). Stockholm 1940. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 395, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

183--- Svenska turistföreningens årsskrift 1945. (Jubileum). Stockholm 1945. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 389, (1) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

184--- Svenska Turistföreningens årsskrift 1966. Gotland. Stockholm 1966. Svenska Turistföreningen. Förlagets klotband med medbundna omslag. 328 s. Ill. 175:-

185Svenska turistför. (Hft.). Svenska turistföreningens årsskrift 1940. (Gotland). Stockholm 1940. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 395, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

186Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1918. Stockholm 1918. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, (24 sv/v ensidesplanscher), 381, (3) s. Sv/v ill. 100:-

187Säve P. A. Åkerns sagor. Spridda drag ur Odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Stockholm 1876. Norstedts. Stor 8:0. 140 s. 250:-Häftes omslaget trasigt, inlagan fin.

188Säve P.A. Svenska Lekar. 1. Gotländska Lekar. Uppsala 1948. Almqvist & Wiksell. Grönspräckligt klotband med grön text på ryggen. Omslagen medbundna. 285 sid. S/v ill. 200:-Gott skick. Ex Libris.

189Söderberg Bengt G. Gareth och Lynette. Äventyrsberättelse från 1400-talets Gotland. Visby 1978. Gotlandskonst AB. 179 s. 80:-

190--- Gotland i historien. Stockholm 1955. Gotlands turistförening. 98 s. Ill. 25:-

191--- Gotlandshistorier. Stockholm 1949. W&W. 85 s. Ill. 45:-Teckningar av Ernst Åkerbladh.

192--- Strövtåg i Gotlands historia. Visby 1971. Gotlandskonst AB. Klotband med omslagen medbundna. 146 s. Ill. 60:-

193--- Visby - en vandring genom sekler. Visby 1972 Gotlandstryck. Cop. Gotlandskonst AB.Hft. 133 s. + innehållsfört. Illustrerad i s/v. 75:-fint skick.

194--- Visby - en vandring genom sekler. Visby 1972 Gotlandstryck. Cop. Gotlandskonst AB.Hft. 133 s. + innehållsfört. Illustrerad i s/v. 75:-fint skick.

195Söderberg Nils Vilhelm. Gotlänskt försvar. Visby 1961. Gotlands militärförenings förlag. Stor 8:0. 200, XXXXV s. 220:-

196Thomsson Rolf. Café Kopparmånen. Klintehamn 1989. 33 s. 20:-

197Ugglas Carl R af. Gotlands medeltida träskulptur till och med höggotikens inbrott. Stockholm 1915. Albert Bonniers förlag. Dekorerat häft. VIII + 684 s. + (2). Illustrerad med fotografier i s/v. 250:-Vissa ark är lösa. Inlagan är endast grovt skuren. Något nött av ålder.

198--- Visby, en bok om en gammal stad. Stockholm 1914. Norstedts. 4:0. Klotband. 74 s. Ill. 100:-Bilder af John Österlund.

199Visby Stads Bibliotek. Centralbiblioteket för Gotlands Län. Årsskrift 1961. Visby 1962. Visby Stads Bibliotek. Blått häfte. 35 sid. 50:-

200--- Årsskrift 1964. Visby 1965. Visby Stads Bibliotek. Brunt häfte. 39 sid. 50:-

201--- Årsskrift 1965. Visby 1966. Visby Stads Bibliotek. Blått häfte. 142 sid. 50:-

202Visby stift. Julhälsningar till församlingarna i Visby stift. Årgångarna 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1952. M.u. 200:-Pris per styck: 40 kronor

203Wennersten Osk. Vilh. En bok om Visby. Visby 1921. J. Ridelius Bokhandeln. 12:o. Ryggklotband med förgylld titel. 92 s. + (6). 3 Kartor och 38 illustrationer. 100:-Förord av Professor Jonny Roosval. 2:dra genomsedda uppl.

204Wennersten Oskar Vilh. En ny bok om Visby. Visby 1913. J. Ridelius bokhandel. Ryggklot band. 78 s. Ill. samt karta. 75:-

205Werkelin Janne. Gotland. Stockholm 1981. Brevskolan. 128 s. Ill. 50:-

206Westerdahl Christer. Kulturhistoria och grottor. Svenska grottor 5. UO UÅ (1982). Sveriges Speolog-Förbund. Gult häfte. 78 sid. S/v ill. 75:-

207 Wisby. U o U å. 24 s/v fotobilder. 150:-

208Östergren Majvor. Gotlänska fynd av solidi och denarer. En undersökning av fyndplatserna. Stockholm U å. 4:0. IV, 68 s. Ill. 100:-Riksantikvarieämbetets Gotlands undersökningar. Arkeologiska skrifter Nr. 1:1981.

209--- Silverskatter och boningshus. Visby 1986. 4:o. Blått häfte. 89 sid. S/v ills + tabeller + kartor. 100:-Riksantikvarieämbetets Gotlandsundesökningar/RAGU. Arkeologiska Skrifter nr 1986:1.

210Österman Richard. Fårö. Förr och nu. Dikter och berättelser. Gotland 1992. 110 s. Ill. 70:-Ill. av Birgitta Lundberg.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat