On-line boklista 23.Kungligheter / book list 23.Royalty

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Andersson Ingvar. Erik XIV. Stockholm 1963. W&W. 343 s. 100:-

2Arfwedson Carl David. Konung Carl XI och hans gunstlingar. Historisk roman i två avdelningar af författaren till Förenta Staterna och Canada, m.m. Norrköping 1845. Östlund & Berling. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar och stänkta snitt. 207 s. + (1) + 252 s. 500:-Bandet ngt slitet och kantstött.

3Barnabok. Hans Kungl. Höghet Kronprinsen i underdånighet tillägnad af Samfundet Pro Fide Et Christianismo År 1780. Gravyrer af Jacob Gillberg. Ånyo tryckt från orginalplåtarna och utgifven af Föreningen för Bokhandtverk. Stockholm. Lösa ark. (4) + 16 graverade blad. 500:-Fint skick. Komplett inlaga.

4Beloff Max. The Age of Absolutism 1660-1815. England 1971. Hutchinson University Library. 60:-

5Bergman Johan. Napoleon och världskriget för 100 år sedan. En maktpolitikers saga berättad för svenska folket. Stockholm 1915. Bohlin & co. Förlag. Halvklot med marmorerade pärmar. 192 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad. 100:-

6Bernadotte Lennart. Kungen i bild. En fyrtiårig eriksgata genom Sverige. Stockholm 1948. Esselte AB. Opaaginerad. Ill. 70:-

7Bernhard Carl. Gamla minnen eller Christian VII och hans hof. Stockholm 1842. N. H. Thomson. Halvfranskt band med gröna snitt. 632 s. 100:-

8Bertil prins. Prins Bertil berättar. Tjeckoslovakien 1983. 4:0. Bra Böcker. Konstläderband med skyddsomslag. 182 s. Ill. 80:-

9Boehn Max von. Från Kejsardöme till Republik. Hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Stockholm 1918. Lars Hökerberg. Halvklot. 4:o. 436 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad dels i texten samt med planscher i färg. 200:-

10Brown John. The Northern courts containing original memoirs of the sovereigns of Sweden and Denmark since 1766 including the extraordinary vicissitudes in the live of the grand-children of George II. In two volumes. London 1818. Printed for Archibald Constable and Co. Edinburgh; and Rest Fenner, London. 2 volumes. 353 + 379 pp. Beige leatherbinding with gold decorations on the front, back and spine. Marbled edges. 800:-The spine is partially missing and loose on both volumes. Some foxing in the beginning of the volumes.

11Cederström. Åzelius mfl. Finlandica i Livrustkammaren. Ett urval bilder. Stockholm 1934 Livrustkammaren. Häftat förlagsband. 64 sid. Illustrerad. 100:-Gott skick.

12Celsius Olof. Konung Erik den fjortondes historia, sammanskrefwen efter gamla handlingar af Olof Celsius. Andra, af författaren äkta och förbättrade uplagan. Lund 1795. Joh. Lundblad. Samtida halvfranskt band med fem falska upphöjda bind, titeletikett i mörkt läder, gula pärmar. 341 s. + (1) + (24) register. 1000:-Stötta främre hörn och nött främre pärmkant. Bindningen i mycket bra skick.

13Christina. Självbiografi och afroismer. Stockholm 1966. Natur och Kultur. Pappband med skyddsomslag. 122 s. 75:-Levande litteratur serien.

14Cronholm Abraham. Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. 1-6.2 [8 volymer]. Stockholm 1857-1872. Johan Beckman. B. Cronholm. N.P. Lundberg. Författarens förlag. F. & G. Beijers förlag. Samtida halvläder band med rikt gulddekorerad rygg, mönsterpressade pärmar med blomrankor i mörkgrönt, brunt och rött samt marmorerade snitt. (6) + 490 s. : (8) + 576 s. : (14) + 615 s. + (1) : (16) + 708 s. med utvikbar tabell + (4) + 4 utvikbara tabeller. : (6) + 443 s. + (3) : (6) + 368 s. + III + (1) : (8) + 412 s. + XII : (6) + 509 s. + VIII + (3). 3000:-Gott skick. W.E. Svedelius namnteckning i banden.

15Crusenstolpe Magnus Jacob. Stamfadrens antecedentia. Stockholm 1863. J. L. Brudins förlag. Halvfranskt band. 530 s. 350:-

16 Danske og Norske historieke Mindesange, samlede og med oplysende Inledninger..Landsfaderen Dannemarks og Norges Konge Frederik den siette af taknemmelig Borgerhengivehed allerunderdanigst. Köpenhamn 1810, Thoring & colding. Halvläderband med marmorerade pärmar. 172 s. 400:-Gott skick.

17D`israeli I. An inquiry into the literary and political character of James the First. London 1816. John Murray. Contemporary leatherbinding. Broken spine. 226 pp. Golddecorated spine with 5 slightly elevated bindings. 350:-Worn spine.

18Eklund J. A, Drottning Kristina. En spegelbild av sin samtid. Stockholm 1928. Lindblads förlag. 172 s. 80:-

19Elgklou Lars. Bernadotte. Historien och historier om en familj. Bilbao 1978. Askild & Kärnekull. 4:0. Konstläderband med skyddsomslag. 244 s. Ill. 175:-

20Eneroth Hjalmar. Furstar, fröknar och riddersmän i svensk renässans. Stockholm 1924. Hugo Gebers Förlag. Häftad. 8:o. 288 s. S/v ills. 95:-Något sliten.

21Erckmann-Chatrian. Efter Moskwas brand. Roman från Napoleons dagar. Stockholm 1899. Ljus. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. 151 s. Illustrerad. 100:-

22Eurén Axel. Minnen af utmärkta personer. I-XVI. [2 band]. Gjöthström & Magnusson. 1835-38. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar. Litograferad titelsida + (260). Illustrerad med 64 litograferade planscher. Samtliga häftesframsidor medbundna. 500:-Illustrerad av C.F. Vougt.

23Flosculus. Historia Universalis. ab orbe condito... Chronologia Principum series & Successio Romanorum Pontificium, Augustiss. Imperatorum, SR.I. Electorum. Editio altera. Coloniae 1656. Later golddecorated half-leather binding. Marbled boards. Small 8:0. With 17 full page engravings. (204 portraits of ancient heroes, kings and emperors as well as 17th century kings etc) engraved front. (2), 400 pp (Of which 310 are paginated). 1500:-A bit worne by age. Page 21-28 are loose in the binding.

24Foris de M., Ragois le. Instruction sur l'Histoire de France. I-II [bound together in one bind]. Paris 1824. Prodhomme et Leloutre. Full leather with gold decorated spine and marbled edges. (4) + 1-266 pp. + 1-238 pp. + (2). Illustrated with 69 portraits on plates of French kings from Pharamond, reign 420-428 to Louis XVIII, reign from 1795. 400:-Missing head.

25Forstrand Carl. Konung och adel. Stockholm 1914 Isaac Marcus. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm. Samtida Halvfransk band med ryggförgyllning och marmorerade pärmar. (6)246 s. Med illustrationer. 250:-Något blekt rygg, i övrigt i fint skick.

26Frese de Am Sveriges Hjeltekonungar, Gustaf Wasa, Gustaf II Adolf och Carl XII. Lefnads och karaktersbilder tecknade för ungdomen Stockholm 1872. Bergström & Lindroth. Illustrerat hårdpappband. Ryggen skadad. (1) + 160 s. 6 planscher. 500:-Bearbetning efter Geijer, Odhner m. Fl.

27 Från Vasa till Bernadotte. Fem svenska dynastier. Strängnäs 1981. Utgiven av Skattkammaren i samarbete med Husgerådskammaren-Bernadottebiblioteket och Livrustkammaren. Häfte. 8:o. 32 sid. Färg och s/v ills. 100:-

28Geijer E. G. Teckning af Sveriges tillstånd och af de förnämsta handlande personerna under tiden från konung Carl XII:s död till konung Gustaf III:s anträde af regeringen. Stockholm 1838. A.G. Hellsten. Gråkappa. 381 s. + (3). 400:-Sliten rygg. Fuktrand i övre marginalen drygt 190 sidor.

29Geyl P. Oranje en Stuart 1641-1672. Utrecht 1939. Oosthoek's. Red clothbd. 555 pp. Ills. 350:-

30Gfrörer Aug. Fr. Gustav Adolph, König von Schweden, und seine Zeit. Stuttgart 1863. Adolph Krabbe. Halfclothbd. 818 pp. 500:-

31Gustaf III. Äreminne öfver Lennart Torstenson. Stockholm 1913. Pergamentsband med pärmstämpel. 57 s. 400:-586/600.

32Göransson Göte. Gustav Vasa och hans folk. Stockholm 1984. Bra böcker. Konstläderband med skyddsomslag. 4:o. 267 s. Rikt ill. i färg mestadels. 200:-Fint skick.

33Hagerman Maja. Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Italien 1996. Rabén Prisma. Klotband med skyddsomslag. 436 s. S/v och färg Ill. 150:-

34Hallström Per. Karl den elfte. Historiskt skådespel. Stockholm 1918 Bonniers. Grönt halvläderband (G Hedberg) med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. 192 sid. + 7 sid inklistrad rescension. 250:-Blekt rygg.

35Hedin Svante. Kunglig bildskatt. 1850-1950. Belgien 1991. Bra böcker. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 253 s. Ill. 225:-

36Hedin Sven. Stormän och Kungar. I-II. Hälsingborg 1950. Fahlcrantz & Gumaelius. Dekorerat häft. 512 s. + (4). : 499 s. + (5). Illustrerad med fotografier i s/v. 250:-

37Hennings Beth. Gustav III. En biografi. Norge 1990. Norstedts. Förlagsband. 362 s. 150:-

38Hildebrand Karl. Gustaf V som människa och regent. Malmö 1945-48. AB Svensk Litteratur. 2 volymer. 4:0. Halvklotband. 604, 625 s. Ill. 400:-Pärmarna lätt ljusblekta.

39--- Gustaf V som människa och regent. Malmö 1945-48. AB Svensk Litteratur. 2 volymer. 4:0. Halvklotband. 604, 625 s. Ill. 400:-Pärmarna lätt ljusblekta.

40--- Johan III och europas katolska makter. Studier i 1500-talets politiska historia. Uppsala 1898. A&W. Halvklotband. 321 s. 125:-

41Hjärne Harald. Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Stockholm 1902. Ljus förlag. Vackert privatbundet halvläderband med guldornameterad rygg. 5 upphöjda bind. Marmorerade inre och yttre pärmar. 219 sid. Illustrerad. 250:-Blekt rygg.

42Holmbergsson., Thomée Gustaf. Sextiosju Portraitteckningar till FÄDERNESLANDETS HISTORIA. Sthlm. 1850. Haeggströms. Vackert samtida gulddek. svart klotband. (iii) 16 helsidesplancher av svenska kungar från Oden till Oskar I. Kommenterade minnesverser över samtliga avbildade kungar av Gustaf Thomér. 300:-

43Hultman Barbro. Sommarslottet. Boken om Solliden. Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Italien 1996. Page One Publishing. 4:0. Förlagsband med skyddsomslag. 237 s. Ill. 150:-

44Höjer Torvald. Karl XIV Johan. Stockholm 1948. Saxon & Lindströms Förlag. 172 s. Ill. Häftad. 100:-Särtryck ur Sveriges historia genom tiderna. Skada i kapitäl. Dediktation på främre omslag.

45Höjer Torvald T:son. Bernadotte. Maréchal de France. Roi de Suéde. France 1971. Plon. 2 volyms. Publishersbd. with dustwrapper. 700, 700 pp. 400:-

46Jacobson Gustaf. Svenska konungar och stormän i bild. Stockholm 1936. Natur och kultur. Privat halvklotband. Främre och bakre omslag medbundet. Ryggtitel i läder med guldtext. 144 sid. 4:o. 30 x 21 cm. Med 192 bilder. 250:-Inbunden hos Isbergs, Norrköping. Med ett exlibris (Dani Liebenfeld). Fint skick.

47Johansson Karin. Olycksmaskeraden. En skildring från tjusarkonungens sista dagar. Stockholm 1926. Bonniers. 221 s. Ill. 85:-

48Josephson Ragnar. Kungarnas Paris. Stockholm 1943. Natur och Kultur. 4:0. 200 s. S/v fotoill. 75:-

49Kaus Gina. Katharina den stora. Stockholm 1936. Skoglunds. Förlagets blå klotband med supraexlibris samt ryggtitel i guld. 424 s. Ill. med monterade planscher. Främre omslaget medbundet. 150:-

50 King alberts Book. Suffolk 1915. Decoratet linnenbinding. 188 pp. (i) Richly illustratd. Contains one separate portrait of the belgian king Albert. A typical british book in honour of the crushed belgians and their king. 300:-

51Kuylenstierna Oswald. Kring Karl XII. Karolinska studier. Stockholm 1918. W&W. 162 s. Ill. 100:-Fallsen spräckt.

52Kvaerne Mathis. Langs den gamle kongeveien. Oslo 1965. Lunde & Co's Forlag. Stor 8:0. Konstläderband med skyddsomslag. 119 s. Ill. 100:-

53Lacombe Jaques. Geschichte der königin von Schweden, Christine. Leipzig 1762. Weidmanns. Contemporary leatherbd, titletext in gilt letters. 272 pp. small damage to head, fly-leaf missing. Some old water stains. 1000:-Rare.

54Lagerberg Joen. Kronprinsparets orientresa. Stockholm 1935. Saxon & Lindström. Gulddekorerat linneklot. 4:o. 244 s. Rikt fotoillustrerad i s/v. 250:-

55Leyonhufwud Adam Ludvic. Enväldets stadeliga påföljder och Aggets bittra frugter, tydeligen afftilbrade uti then berättelse, som Sal. herr Rådet, Generalen en Chef och Gouverneuren, Högmålborne herr Greve Adam Ludvic Leyonhufwud, uti thes fångenskap i Tyskland sammanfattat om alla thes tilstötte händelser, ifrån thes inträde uti fädernelandets tjenst år 1700 then 5 Juli, och til thes olyckeliga fångenskap i Tyskland år 1709 then 30 Juli. Samt äfwen och Salige Herr Generalen Carl Creutz sanfärdiga berättelse om then Pultawifta Actionen och Accordet wid Dniepern. Alltsammans sanningen til ggg och uprättelse, samt then ofunnoga allmänheten til tjenst, som härtildags famlat i mörkret om, hwad rätta orsaken warit til thenne Sweriges stora olycka, i dagsljuset framgifwit af En lagbunden Frihets uprigtiga äldstare och trogna Betjänt. Stockholm 1757. Tryckt uti Wildista Tryckeriet. Senare dekorerat hårdpappband, med guldekorerad titeletikett i läder samt gula snitt. Restaurerat och bundet av Fr. Ljunggrens bokbinderi Göteborg. Titelsida + (7) + 457 s. + (5). 1900:-Sista sidan av prenumerant förteckningen saknas. Boken är restaurerad.

56Linderholm Emanuel. Gustaf Vasa och reformationen i Sverige. Stockholm 1917. Nationalförlaget. 62 s. 50:-

57Lindgren Gustaf. Prins Eugens Waldemarsudde. Stockholm 1948. Bonniers. Gulddek. halvfranskt band med marmorerade pärmar. 4:0. (i) 138 sid. (iii). rikligt illustrerad. 200:-Kapitäl- och fotskada.

58Lönnroth Erik. Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv. Stockholm 1986. Norstedts. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 271 s. Ill. 150:-

59Malm Kristian Vilhelm. Svenska konungalängden från och med Gustaf I intill närvarande tid. Med porträtt och Biografier. Stockholm 1842. L:s Gust. Rylander. Samtida halvfranskt band. Graverad titelsida + 123 s. Illustrerad med 17 graverade helsidesplanscher på sveriges kungar. 500:-Kapitälskada ca 7 mm. Titelblad, första två sidorna samt första porträttet lösa i nederkant.

60Meijer-Granqvist Paul Carl X Gustaf. Den förste Pfalzaren på sveriges tron. Ett 250 Årsminne. Stockholm 1910. Askerbergs. Häftat förlagsband. 139 sid. 75:-

61Militärhistoriska avdelningen vid Kungliga Militärhögskolan. Carl X Gustaf och Danmark. Carl X Gustaf-Studier I. Källkritik och krigshistoria. Kristianstad 1965. Militärhistoriska förlaget. Liten 4:o. Häftad. 447 sid. ill. 300:-Gott skick

62Millot L`Abbe Élémens de L´Histoire de France, depuis les Premiers Temps de la Manarchie, jusqu´au Regne de Louis XV; Par L`Abbe Millot, de L`Academie Francais. Nouvelle Edition, continuée jusqu´en milhuit cent vingt-deux. Tome I - IV. Paris 1823. Chez tardieu-Denesle, Libraire. Contemporary leatherbinding, nicely golddecorated . 4 volumes. each containing one engraving. 425, 420, 392, 436 pp. 4000:-Good condition

63Mitford Nancy. Solkonungen. Ludvig XIV och Versailles. Italy 1966. Bonniers. 252 sid. klotband, dekorerade pärmar. Rikt ills. 300:-Omslaget i cellofan skadat.

64Morton Andrew. Diana, hennes egen historia. Borås 1992. Forum. Klotband med skyddsomslag. 184 s. Ill. 110:-Skyddsomslaget saknas. Något snedläst.

65Mühlbach Louise. Fredrik den Store och hans syskon. Vol I - II. Stockholm 1859. Bonniers. Samtida guldornamenterade halvfranska band. Vol I: 516 sid. Vol II: 452 sid. Övre och undre kapitälskada å vol I. Blekta av tiden. 500:-Nötta i falsarna.

66Nationalmuseum. Christina. Drottning av Sverige, en europeisk kulturpersonlighet. Stockholm 1966. Nationalmuseum. 592 s. samt 96 planschsidor. 80:-Nationalmusei utställningskatalog 305.

67Nerman Birger. Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia. Uppsala 1914, K W Appelbergs Boktryckeri. Häftad 8.o, 31 sidor. Dekorerad pärm. 100:-Oläst, men sliten rygg.

68N.N. Fra carmen Sylvas kongerige. Kjobenhavn 1883. Universitetsboghandler Gud. gulddekorerat klotband. guldsnitt. 198 sid. Illustrerad. 200:-Lätt sliten i ena falsen.

69Ohlmarks Åke. Alla kinas härskare. Stockholm 1979. Sjöstrands förlag. Klotband med skyddsomslag. 240 s. Illust. 125:-

70Pauli Georg. Prins Eugen. Hans konst och hans närmaste konstnärskrets. Stockholm 1934. Åhlén & Åkerlunds förlag. Klotband med guldtext samt monterat porträtt av prins Eugen i form av en palett över blindpressad dekor föreställandes penslar under paletten och en krona ovanför densamma. Oblong. (48) samt 2 planscher i färg. Illustrerad i s/v. 100:-

71Platen Gustaf von mfl. Gustaf VI Adolf. Den stora bildberättelsen om kungen. Nacka 1973 Semic. 4:o. Förlagets hårdpappband. 160 sidor. Rikligt illustrerad. 125:-

72Prins Eugen. Från svenska bygder. Malmö 1933. John Kroon. Folio. Vackert gulddek. Helt skinnband. Aderton gouacher och akvareller återgivna i färgfaksimil samt i särskilt häfte 24 teckningar i tontryck jämte en studie över Prins Eugens konst av överintendenten Fi. Dr. Axel Gauffin. 1500:-Lätt sliten i kapitäl, fot och ena falsen. 2 cm skada i ena falsen vid foten.

73Pufendorf Samuel., Pufendorfi Samuelis. Commentariorum de Rebus Suecicis libri XXVI. Ab expeditione Gustavi Adolfi Regis in Germaniam ab abdicationem usque Christinae. Editio altera emendatior. Frankfurt / Francofurti 1705. Friderici Knochii. 2:o. Contemporary leather with gold decorated spine and 6 elevated bindings. Red edges. (2) blank. + (2) engraved titel-page. + (2) titel-page with engraved vignette. + (2) portrait of Samuel Pufendorf. + (14) + 1064 pp. + (22) index. + (2) blank. 3000:-A complete second edition with both engraved titel-page and portrait of Pufendorf. The interior is in very fine condition, looks almost like printed yesterday. The boards is worn and got worn edges, no head or tail to spine and damaged front hinge. All this is only cosmetic damages since the bindings is very good. A perfect object for a re-back since the interior and bindings is almost like new.

74Renland R-d. biografiska teckningar af vår tids största fältherrar och namnkunnigaste statsmän. Sthlm. 1811. Marquardska tr. 8:o. gulddek. samtida halvfranskt band.(iii) 348 sid. Enligt förordet till största delen en övers. från Carl Stein´s Cabinett d. biographischen Gemählden d. merkwürdigsten Personen aus d. neuesten Zeitgesichte, Berlin 1810. 600:-

75Rogberg Carl., Schinkel B von. Minnen ur Sveriges och Norges historia efter år 1814. I-II. 1814-1822. (Motsvarar del IX-X i hela verket). Stockholm 1864-68. Samson & Wallin. Samtida halvfranska band. XIII + (3) + 512 s. : IX + (3) + 331 s. + (1). 250:-Banden lätt nötta av ålder. Inlagan hel och ren.

76Rogge Bernh D:R Gustaf II Adolf ett kristligt hjeltelif Stockholm 1894. Palmquists. Pappband. 120 s. 150:-Minnesblad med anledning af tre hundrade årsdagen af Konung Gustaf II Adolf födelse.

77Salmson A.J. Rikssalen på Gripsholms slott. Historiskt porträttgalleri af Konung Gustaf I:s samtida regenter i Lithocromi och Tontryck. Stockholm c. 1890. Salmson. Förlagets blindpressade klotband. Guldornamenteringar på främre pärmen (Blomstermönster vilket inramar titeltexten). 54 textsidor samt 27 kromolitograferade helsides plancher på europas 1500-tals regenter. (Gustav själv, Elisabeth, Henrik VIII, Maximilian, tyska kurfustar etc.) 1800:-Sällsynt. Ex Libris. Lös i bindet. Halva ryggen är lös men ligger i boken. Inlagan dock i gott skick.

78Samfundet Pro Fide & christianissmo Barnabok. Stockholm [1910]. Föreningen för Bokhandtverk. Nyutgåva, ånyo tryckt från 1780 års originalplåtar. (1, 1 blank, 2) s., (32 (16 ensidesgravyrer)) s. 500:-

79--- Barna-Bok, Hans Kongl. Höghet Kron=Prinsen i underdånighet tilägnad. Stockholm 1780. Samtida halvläderband. 62 sid. Fem gravyrer varav tre kolorerade. 1000:-

80Samuelson Christine. Silvia Drottningen. Italien 1981. Bra böcker. Ill. pappband. 135 s. Ill. i färg. 90:-

81Sandberg Johan Gustaf. Galleri af utmärkta samtida. Första heftet. Andra heftet. Stockholm 1843-44. Norstedts. Vackert marmorerat pappband med titeletikett i röd läder med guldtext på ryggen.. 142 + 167 sid. 3 + 3 litografiska porträttplanscher. 500:-Biografier av Sir R Robert, Espartero, Guizot, Lord J. Russel, O'Connell, Lamartine. Enstaka fläckar. Ex libris. Titelblad restaurerat med japanpapper.

82Schroderus Eric (Olofsson Hans). Historisk relation om konung Christiens then andres medh thet namnet, fördom konungs i Danmark ,grymme tyranij, som han uthi sin regimentz tijdh uthi the try rijken, Swerige, Danmark Norje öfwat hafwer. Uthdragen och sammanhämtat uthur the danskes egen historica.... Stockholm 1644.. 8:o. 18x16,5 cm. (4) + 1-236 sid. Viktigt historiskt arbete på rim baserad på Arild Huidtfelt. Författad av Hans Olofsson, borgmästare i Lidköping samt lagman öfver Östanstång. Nu på nytt reviderad och efter poetiskt aart förbättrat. Samtida halvfranskt band. 5 upphöjda bind, titeletikett i ljust läder. Ett fåtal mindre fläckar på 3 sista bladen, två gamla namteckningar å pärmens insida 5000:-Andra upplaga

83Schröderheim Elis. Elis Schröderheim's skrifter till Konung Gustaf III:s historia. Jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Lund 1892. F. & G. Beijers förlag. Rött ryggläder med rik gulddekor å ryggen samt pärmen. Röda snitt. Frontespis + (6) + 325 s. + (1). Ill. 250:-

84Schuck., Stavenow Katalog över Gustav II Adolfs utställningnen i nordiska museets hall. 1632-1932. Stockholm. Uppsala 1932. Alqvist & Wiksell. Vackert gulddekorerat halläderband. 5 upphöjda bind på ryggen. Övre guldsnitt. 252 sid. 250:-Bibiofil uppl. nr 11/300. Med 112 planscher och supplement till katalogen (separat häfte). Försättsblad löst i bindet.

85Schück Adolf. red., Stavenow Åke (red). Katalog över Gustav II Adolfs utställningnen i nordiska museets hall. 1632-1932. Stockholm. Stockholm 1932. 252 s. Ill. 150:-

86Ségur L. P. Historisk och politisk tafla öfver Europa, ifrån 1736 till 1796, eller Fr. Rep. år IV; innehållande historien om de märkvärdiga händelser under Konung Fredric Wilhelm II:s af Preussen regering; Jemte ett sammandrag af revolutionerne i Holland, Brabant, Pohlen och Frankrike. Stockholm 1812. Tryckt hos Henr. A. Nordström. Utgivet på densammes förlag. Halvläderband med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 256 s. 200:-Endast del 3. Namnteckning på insida pärm.

87Sjögren Otto. Historisk Läsebok för skolan och hemmet. Senare delen. Nya tiden. Stockholm, 1893, P.A. Nordstedts & Söner. 8:o, ryggklot band m. dekorationer. 356 sid. s/v illustrationer löpande i texten. 125:-3:e upplagan. Exlibris. Slitna pärmkanter.

88Skelton, John Sir. Charles I. London 1898. Goupil & Co. Large 4:to. full red morocco, gilt panel with crown in corners and coat of arms in centre, gilt toeld paneled bacl, dablure with red morocco border and gilt rose- and leaf sprays in corner, dablures and end-leaves of dark blue watered silk, gilt top, rest uncut. Illustration after contemporary paintings and documents. Double plates. Facsimile in colors of painting of Charles I by sir Anthony Vandyke. 6000:-No. 400 of an edition of 500 copies on Japanese paper. One spine beginning to crack. Othervice a nice copy.

89 Solemnitetsfesten, som föreföllo i Kongl. Recidence Staden Stockholm, åren 1771 och 1772. Stockholm 1771-72. Kartonnagebd. Folio.(28x44cm) 11 av 18 planscher. (boken innehåller 24 blad) Likprocessionens ordning vid Adolf Fredriks begravning, ritning av Riddarholmskyrkan m gustavianska gravkoret, Dekorerade pelare i Storkyrkan i samband med Gustav III:s kröning, sorgedek. vid Adolf Fredriks gravsättning, mfl. 2000:-Samtliga plancher är kopparstuckna.

90Stenbock Carl Magnus. Erik XIV:s Almanacks-Anteckningar. Hans dagböcker, ritningar och musiknoter i urval. Stockholm 1912. Norstedts. Numrerad bibliofilupplaga i guldekorerad vit pergamentbd. 8:o. Detta exemplar är nummer 12. (iv) 160 sid. (i). Rikligt illustrerad. Ernst Trygger´s Exlibris. 1250:-

91Stille Arthur. Konung Karl XII:s banesår. 1917 års undersökning och i samband därmed gjorda iakttagelser. Stockholm 1918. Norstedts. 4:0. 180 s. samt 1 plus 34 helsides planscher. 350:-

92Struensée et Brandt. Mémoires authentiques et Intéressans, ou Historire des comtes Struensée et Brandt. Londres 1789. Contemporary golddecorated halfleather binding. (2), Front. (full page engraving of Struense), (1), 255 pp. (1). 1325:-The fascinating history of Struense the doctor and lover to the queen who became a dictator before he was executed. The book is a little damaged to the head.

93Strömbom Sixten. Iconographia Gustavi Adolphi/Gustav II Adolf, samtida porträtt. Stockholm 1932. Nordisk Rotogravyr. 4:0. Marmorerat pappband med skyddsomslag. 88 s. samt planscher. 250:-Kapitälskada. Revor i skyddsomslaget.

94Swenne Eric. U.S.A. och kronprinsparet. Stockholm 1926. Gebers. Klotband. 227 s.Ill. 100:-

95Trolle C. H. Överste Gustafsson. Gustaf IV Adolf:s liv efter avsättningen. Stockholm 1923. Gebers. Klotband, blekt rygg. 224 s. Ill. 175:-

96Tschudi Clara. Ludvig den andre. Konung af Bayern. Stockholm 1906. Beijers Bokförlagsaktiebolag. Halvläderband, 157 s. 150:-

97Tunberg Sven. Gustav Vasas konungaval år 1523. Stockholm 1923. Norstedts. 56 s. 75:-Något sliten rygg.

98Uhde Emil Mindeblad om festen d 10 o 11 februar 1859. Hans Majestaet Kong Fredrik VII till Danmark. kjobenhavn 1860. Salomon. Samtida rikt gulddekorerat rött sammetsband. Främre pärmen inramad av geometriska blomster ornament. Dedikation i guld (HANS MAJESTAET KONG FREDRIK VII TIL DANMARK) samt krona och danska riksvapnet i guld. Bakre pärmen inramad av geometriskt blomsterornament i guld. titeltext i guld samt krona och danska riksvapnet i guld. Guldsnitt. 52 opaginerade sidor. 1000:-Mkt vackert konstband. Lättare skada å undre kapitäl. En minneskrift med anledning av 200-årsminnet av den frusna vinterdag 1659 då danskarna framgångsrikt försvarade sin huvudstad mot de belägrande svenskarna.

99Vandal Albert. Bonaparte första konsul. Stockholm 1917. Norstedts. Dekorerat klotband. 450 s. 250:-

100Voltaire Francois. Carl XII:s historia. Smedjebacken 1997. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 512 s. Ill. 175:-

101Voss C. D. Ludvik XIV:ds tidhvarf. I-II. Stockholm 1825. A. Wiborgs Förlag. Två delar i ett samtida halvläderband med marmorerade pärmar. XIV + 222, VIII + 222 s. 4 kopparstuckna porträttsplanscher samt 2 kopparstuckna titelbladsporträtt.. 400:-Stämpel på inre pärm: "Skånska Nationens Bibliotek". Tillskrift: "Gåfva af Staten".

102 Våra kungar. Gustaf I - Oskar II. Stockholm 1874. P.A. Huldbergs Bokhandel. Samtida gulddekorerat blindpressat brunt klotband. Titelblad + 20 lithograferade kungaporträtt + 68 sidor. 250:-Smutstitelbladet, titelbladet och planscherna är lösa i bindet.

103Wittrock Georg. Carl X Gustafs testamente, den politiska striden i Sverige 1660. Uppsala 1908. Almqvist & Wiksell. 362 s. 150:-Omslaget något sladrigt, inlagan osprättad.

104Wrangel F.U. På forskningsfärd efter Bernadotteminnen och andra resor. Stockholm 1917. Albert Bonniers Förlag. Halvläder band med gulddekorerad rygg. Marmorerade snitt. 334 sid. S/v ills. 600:-Exlibris.

105Yi Pu. Ich war Kaiser von China. Wien 1973. Carl Hanser Verlag. Klotband med skyddsomslag. 517 pp. Illustrated. 100:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat