On-line boklista 60.Litteraturhistoria / book list 60.History of literature

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Adelborg G.O. Redogörelser och utredningar. Stockholm 1952. W&W. Vilhelm Ekelund-Ivar Conradson-Karl Börjesson. 138 sid. 275:-fint skick.

2Ahlenius Holger. Frankrikes litteratur under medeltiden. Stockholm 1957. Forum. Häft. 582 s. + (2). 100:-

3Ahlström Gunnar Kring Gösta Berlings saga. Sthlm 1959. Natur och Kultur. Hft. 239sid. ill. 100:-Gott skick

4Ahnlund Knut. Diktarliv i Norden. Litterära essäer. Södertälje 1981. Brombergs. Klotband med skyddsomslag. 341 s. 60:-

5Ambatsis Jannis. Nygrekisk litteratur. En översikt från medeltid till nutid. Lund 1970. Natur och kultur (Stockholm). Limbundet pappersband. 188, (6) s. 90:-

6Andersson P. Gunnar. Svenska snillen. Från Stiernhielm till Scheele. Solna 1964. Natur och kultur. Förlagets ryggklotband med skyddsomslag. 325, (3) s. med talrika sv/v illustrationer i texten och 8 (sv/v) planscher. 150:-Några märken och dyl. på skyddsomslaget, eljest gott skick.

7Ardelius Lars., Forsell Lars., Håkanson Björn. Författarnas Litteraturhistoria. 1-3. Södertälje 1980. Malmö 1982. Författarförlaget. Förlagsband med skyddsomslag. 352 s. : 384 s. : 508 s. Ill. 270:-Skyddsomslagen med blekta ryggar.

8Aspenström Werner., Vennberg Karl. Kritiskt 40-tal. Stockholm 1948. Bonniers. Häftad. 398 s. 200:-

9Aspenström Werner (red.)., Dagerman Stig (red.)., Göthberg Lennart (red.)., Hoogland Claes (red.). 40-tal. Stockholm 1944-1947. Albert Bonniers förlag. 1944:1-1947:4 (allt utkommet). Häften, lösa. 1300:-

10Auld William. Angla Antologio 1000-1800. Rotterdam 1957. Universala Esperanto-Asocio. Cloth. 319 pp. 370:-

11Baehrendtz Nils Erik. Alexander Kiellands litterära genombrott. Uddevalla 1952. Forum. Häftad. 404 s. 100:-Bucklig av fukt.

12Beattie William., Clifford James L., De Beer E. S., Fleeman J. D., Greene Donald J., Hardy John., Hilles Frederick W., Hyde Mary., Jack Ian., Ketton-Cremer R. W., Lascelles Mary., Liebert Herman W., Lonsdale Roger., McAdam E. L., Jr., Middendorf John H., Osborn James M. ., Pottle Frederick A., Powell Lawrence Fitzroy (essays presented to)., Quinlan Maurice J., Rae Thomas I., Shackleton Robert., Simmons J. S. G. Johnson, Boswell and their Circle. Oxford 1965. Oxford University Press. Publisher's blue clothbd. xii, 338 pp. 150:-Fine condition.

13Beckman Åsa., Bergh Magnus (red.)., Danius Sara, Ekbom Torsten., Florin Magnus., Munkhammar Birgit., Peterson Marie., Torsson Björner. Staden mellan pärmarna. Litterära friluftsessäer i Stockholm. Värnamo 1998. Albert Bonniers Förlag (Stockholm). 175, (1) s. m. sv/V illustrationer. 120:-

14Belfrage Sixten. Gustavianska dikter i stilhistorisk belysning. Stockholm 1950. Hugo Gebers förlag. Häftad. 154 s. 40:-"Almqvist & Wiksells Akademiska Handböcker".

15Bergh Gunhild. Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen. Akademisk avhandling. Stockholm 1916. Jacob Bagges söners aktiebolag. 279 s. Häftad (gråbrunt omslag). 160:-Gott skick. Osprättad.

16Bergström Lasse. Varför skriver vi? Fjorton unga författare har ordet. Stockholm 1953. Wahlström & Widstrand. Häftad. 123 s. 40:-

17Björkén Cecilia. Into the Isle of Self. Nietzschean Patterns and Contrasts in D. H. Lawrence's The Trespasser. Lund 1996. Lund University Press. (Lund Studies in English 89.) Publisher's saddle-stitched paperback with dust-jacket. 247, (1 blank, 4) pp., with trad. invitation-leaf (spikningsblad) for disputation for doctoral degree. 450:-

18Botton Alain de. Låt Proust förändra ditt liv. Falun 1998. Wahlström & Widstrand. Limbundet pappersband med skyddsomslag. 221, (1) s. m. sv/v illustrationer. Riss på skydddsomslaget, lagad med arkivteyp. 125:-

19Bradbury Malcolm. The Penguin book of modern british short stories. Great Britain 1987. Cloth with dustjacket. 448 pp. 120:-

20Brandell Gunnar. Från 1870 till första världskriget. Stockholm 1974. Aldus. 3 vol. Klotband med skyddsomslag. 398 + 294 + 259 s. med sv/v illustrationer. 200:-

21Brashers H. C., Gotobed Dennis., Petti Vincent An anthology of great british and american authors. Stockholm 1966. Bonniers. Svenska bokförlaget. Cloth with dustjacket. (10) + 355 pp. Ill. 70:-

22Breitholtz Lennart red. Dansk diktning. Uppsala 1970. Almqvist & Wiksell. Pappband med skyddsomslag. 216 s. 120:-Litteraturens klassiker 13.

23--- Medeltidens litteratur. Episk diktning m.m. Surte 1968. Almqvist & Wiksell. Pappband med skyddsomslag. 271 s. 120:-Litteraturens klassiker 4.

24--- Renässansens litteratur. Dramatik och lyrik. Malmö 1975. Almqvist & Wiksell. Pappband med skyddsomslag. 362 s. 120:-Litteraturens klassiker 7.

25--- Tysk dramatik. Goethe. Uppsala 1969. Almqvist & Wiksell. Pappband med skyddsomslag. 377 s. 125:-Litteraturens klassiker 12.

26Bruun Patrick., Harling-Kranck Gunilla., Huldén Lars. Festskrift 5.2.1986. Lars Huldén. Hangö 1986. Svenska litteratursällskapet i Finland. Klotband med skyddsomslag. 213 s. 100:-

27Brøndsted Mogens., Möller Kristensen Sven. Danmarks litteratur. Danmark 1966. Gyldendal. Klotband. 323 s. Ill. 50:-

28Charles Gerda., Clark Barrett H., Lieber Maxim. Great short stories of the world. Prague 1964. Spring books. Cloth with dustjacket. XVIII + 1078 pp. 125:-Slightly damaged dustjacket.

29Diktonius Elmer. Meningar. 1921-1943. Aforismer. Musik. Kivi och Södergran. Mänskor, böcker , städer, natur. Helsingfors 1957. Tidens förlag (Stockholm). Förlagets halvskinnbd m. övre guldsnitt och medbundna omslag. 348, (3, 1 blank) s. 250:-

30Edfelt Johannes., Strindberg Axel. Berättare och förkunnare i svensk litteratur 1719-1941. Stockholm 1942. KF:s bokförlag. 628 s. 65:-

31Edfelt Johannes., Strindberg Axel. Berättare och förkunnare i svensk litteratur 1719-1941. Stockholm 1942. Kooperativa förbundets bokförlag. Ryggklot. 628 s. 50:-

32Edfelt Johannes. Berömda tyska berättare. Stockholm 1959. Folket i bilds förlag. Klotband. 312 s. Ill. Främre omslaget medbundet. 75:-

33--- Berömda tyska berättare. Stockholm 1959. Folket i bilds förlag. Häftad. 312 s. Ill. 75:-Osprättad.

34Edqvist Sven-Gustaf., Söderblom Inga. Litteraturhistoria. Malmö 1985. Biblioteksförlaget. Ryggklotband. 560 s. Ill. 100:-

35Ek Sverker. Göteborgsstudier i litteraturhistoria tillägnade Sverker Ek. Göteborg 1954. Liten 4:0. 414 s. 125:-

36Ekelund Vilhelm. Passioner emellan flykten till naturen. tydlighetens genius. Sthlm. 1927. OU. Hft. 264 sid. 250:-

37Eliot T. S. Om poesi. Stockholm 1958. Albert Bonniers förlag. 176, (1) s. 80:-

38Engström Albert. En brevbok. Brev till Sigrid 1892-1939 valda av Malin Engström och Helmer Lång. Stockholm 1953. Bonniers. Häftad 8:o, 292 sidor. Illustrerad. 75:-

39Espmark Kjell. Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till och med Vit man. Stockholm 1964. Första upplagan, Bonniers. 396, (1) s. 120:-

40Falkenland Lilian., Falkenland Rolf. Skön litteratur. Malmö 1975. Biblioteksförlaget. Förlagsband. 333 s. Ill. 75:-

41Fallström Daniel. Oktober. Stockholm 1928. Åhlen & Åkerlund boktr. Vackert klotband dekorerat med Körsbär i i färg. Främre omslag medbundet, omslaget dekorerat med nedfallande höstlöv i brunt samt guldgult. 8:o. 145 sid. Fint skick. Dedikerad till författaren "Bo Bergman från hans gamle vän" signerad med namnteckning av Daniel Fallström. 300:-Lätt nött å övre kapitäl. Fint skick för övrigt.

42Fogelqvist Torsten. Typer och tankesätt. Litterära utkast. Stockholm 1927. Bonniers. Häftad. 306 s. 50:-

43Friedlaender Kurt. Från Cervantes till James Joyce. Mästerverk inom berättarkonsten... Falköping 1969. Prisma. Pocket. 264 s. Ill. 40:-Med tillskrift på försättsbladet.

44Frykenstedt Holger. Studier i Carl August Ehrensvärds författarskap. Uppsala 1965. Almqvist & Wiksell. Häftad. 456 s. Ill. 70:-"Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Literature 7."

45Furuland Lars. Det moderna genombrottet i Nordens litteratur. Malmö 1971. Wahlström & Widstrand. Pocket. 468 s. 40:-ALMAserien 30.

46Gedda Bertil., Hellgren Folke., Hjern Kjell., Laestadius Lars Levi., Wide Anna-Greta. Maneten. Litterär kalender utgiven av Göteborgs författarsällskap. Uppsala 1946. Hugo Gebers förlag. Häftad. 103 s. 40:-

47Grönbech, Vilh. Hellenismen. I-II. Vol I: Mennesket. Vol II: Gud. Köbenhavn 1939-1940, Poul Brauner. 4:o. 2 Halvskbd. m. marmorerade pärmar. 5 lätt upphöjda bind på ryggen. Medbundna omslag. 2 vol., 422 + 294 s. 500:-Ryggarna lätt nötta.

48Gullberg Helge. Dansk och Norsk diktning. Med litteraturhistorisk orientering. Stockholm 1962. Svenska bokförlaget. VIII + 308 s. Ill. 60:-

49Gustafson Alrik. Den svenska litteraturens historia. 1900-talet. Stockholm 1963. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 348 s. Ill. 125:-

50--- Den svenska litteraturens historia. Före 1900. Stockholm 1963. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 321 s. Ill. 125:-

51Hallman Adolf., Leiser Erwin. Berömda berättare om världsstäder. Stockholm 1956. Folket i bilds förlag. Klotband. 250 s. Bägge omslagen medbundna. Ill. 75:-

52Harding Gunnar. Poesi 1980. Kristianstad 1980. FIB:s lyrikklubb. Förlagsband med skyddsomslag. 144 s. 60:-

53Hedin S.A. Eichhorn C. Fryxell mot Geijer. Bidrag till en granskning af Professor and. Fryxells. Bidrag till sveriges litteraturhistoria. Upsala 1861. Tryckt hos Esaias Edquist. Pamflett. 62 sid. 200:-Två stridskrifter mot anders Fryxell. den ena av politikern mm. S.A. Hedin. Det andra inlägget av Bellmanutgivaren C. Eichorn. namteckning av Claes Annerstedt. (En av de aderton.) Lös i ryggen. Sliten. Främre omslag löst.

54Hedlund Tom. Mitt i 70-talet. 15 yngre svenska författare presenteras. Lund 1975. Forum. Förlagsband. 218 s. Ill. 40:-När?Var?Hur?Serien.

55Hedman G. Richard. Försvunna bibelskrifter och andra litteraturhistoriska essäer. Stockholm 1955. Natur & Kultur. 125 s. 100:-

56Heltoft Aksel., Hillman Rolf. Modern dansk dikt och prosa. Stockholm 1958. Svenska bokförlaget. Häftad. 162 s. 25:-

57Henriques Alf. Svensk litteratur efter 1900. Stockholm 1944. Forum. Halvklot med skyddsomslag. 309 s. Främre omslaget medbundet. 65:-

58Hewett Waterman Thomas. The Frisian Language and Literature: A historical study. USA 1974. Gordon Press (New York). Reprint of 1879 edition. Publisher's red artificial leatherbd. 60 pp. 100:-

59Holm Birgitta. Tusen år av ögonblick. Från den heliga Birgitta till den syndiga. Falun 2002. Albert Bonniers förlag (Stockholm). Limhäftat klotimiterande pappersband med skyddsomslag. 229, (1) s. 80:-

60Holmbäck Bure. Hjalmar Söderberg. Ett författarliv. Stockholm 1988. Bonniers. Förlagets klotimiterande pappersband. 634 texts. och (38) sv/v planschsidor. 200:-Gott antikvariskt skick.

61Holmquist Bengt Red. Ills. Mark Sylwan. Satiricon. De elaka böckernas bok. Stockholm 1958. Tidens förl.Förlagsbd. Skyddsomsl. 517 sid. Femtio författare är representerade i antologin. Den litteraturart som mer än någon annan har varit ett vapen i kampen mot fördomar, vidskepelser, missförhållanden mm. 225:-Gott skick!

62Holmqvist Bengt. 40-tal. En prosaantologi. Sammanställd och försedd med inledning av Bengt Holmqvist. Stockholm 1964. Rabén & Sjögren. Klotband med skyddsomslag. 318 s. 100:-

63Hsun Lu. A Brief History of Chinese Fiction. Peking 1976. Foreign Languages Press. Back cloth bd. with dust wrapper. 437 pp. Illus. Tear in dustwrapper. 225:-

64Hultén C. O. (teckningar)., Vázquez Díaz René. Det okuvliga gräset. En bok om Artur Lundkvist. U. o. 1986. Bonniers (Stockholm). Plastlaminatband. 238, (1, 1) s. 110:-

65Janzon Åke. Svensk poesi. Från Strindberg till Aspenström. Stockholm 1973. Bonniers. Förlagsband. 192 s. 75:-"Svalans lyrikklubb". Med tillskrift på försättsbladet.

66--- Under poeternas himmel. En bok om svensk poesi. Stockholm 1961. FIBs lyrikklubb. Häftad. 120 s. 40:-

67Johansson Bertil., Stevens Michael. Five Canadian Short Stories. Falköping 1968. Gleerup. Softback. 88 pp. Ill. 50:-

68Jägerskiöld Stig. Oskuld och Arsenik Sthlm. 1987. Bonniers. 395 s. inkl. reg. Pappbd. skyddsomslag. C.J.L. Almquist i den Europeiska krisen 1848-1851. 175:-

69Keith-Smith Brian. Essays on Contemporary German Literature. Great Britain 1966. Oswald Wolff. Cloth with dustjacket. 280 pp. 50:-

70Klintberg Bengt. af, Zetterholm Finn. Svensk folkpoesi. U.o. 1984. Tidens förlag. Konstläder med skyddsomslag. 309:- 75:-FIB's lyrikklubb.

71Lagercrantz Olof. Lyrik från sekelskiftet. Stockholm 1945. Bonniers. Halvklot med supraexlibris. 378 s. Främre omslaget medbundet. 100:-

72--- Svensk lyrik 1939-1945. Antologi. Helsingfors 1946. Holger Schildts förlag. Häftad. 430 s. 250:-Tillskrift på försättsbladet.

73 Lagerlöfstudier. Malmö 1958. Selma Lagerlöf-sällskapet. Häftad. 244 s. + (4). Ill. i s/v och färg. 200:-

74Landquist John. Gustaf Fröding. En biografi. Stockholm 1956 Bonniers förl. Privatbundet blått klotband med titeletikett i oxblodsrött läder med guldtext. Båda omslagen medbundna. 398 sidor. Rikligt illustrerad med s/v fotografier. 400:-Dedikation till "Bo Bergman från vännen John Landquist", (namnteckning). Fint skick. Hedersgåva!

75Larsson Hans. Litteraturintryck. Stockholm 1926. Albert Bonniers förlag. 303 s. Mindre fuktfläck. 100:-

76--- Poesiens logik. Stockholm 1922. Fjärde upplagan, Albert Bonniers förlag. 148, (1) s. 80:-

77Lesky Albin. A History of Greek Literature. USA, no year. Apollo Editions, Thomas Y. Crowell Company (first published in English by Methuen 1966). Paperback. xviii, (ii), 921 pp. 150:-

78Levander Hans. Vem är vem i böckernas värld. Litterära gestalter från A till Ö. England 1992. Rabén & Sjögren. Förlagsband med skyddsomslag. Liten 4:o. 253 s. Ill. 150:-

79Lexius Weine. Fyrtionio svenska författarporträtt. Uppsala 1993. Atlantis. Förlagsband med skyddsomslag. 4:o. 102 s. + (2). Ill. 200:-

80Lindblom Paul. Artur Lundkvist i en föränderlig värld. Kristianstad 1976. Tidens förlag. Limhäftat pappersband med skydsomslag. 248 s. 90:-

81Lundell J. A., Noreen Ad. Svensk vitterhet 1850-1900. I urval för skola och hem. I-II. Stockholm 1899-1900. Ljus förlag. Gulddekorerade ryggklot med pärmdekoration i form av vita blomrankor i relief mot brun botten. 384 s. : 420 s. Ill. 230:-

82Lundgren Lars O. Den svenske Sokrates. Sokratesbilden från Rydelius till Gyllensten. Norrtälje 1980. Svenska Humanistiska förbundet. Häftad 8:o, 208 sidor. 50:-Nyskick.

83Lundkvist Artur. Från utsiktstornet. Aktuella utländska författare. Stockholm 1965. Prisma. Pocket. 227, (1) s. 40:-

84--- Mörkskogen. I stället för dagbok. Stockholm 1967. Första upplagan, Albert Bonniers förlag. 244, (1), (2) s. Osprättad. 120:-

85--- Världens härlighet, Prosadikter och andra texter, följda av Elegi för Pablo Neruda. Stockholm 1975. Första upplagan, Bonniers. 236, (5, 1 blank, 2) s. 120:-

86Malmberg Bertil. Förklädda memoarer. Stockholm 1956. Bonniers. O. u. Förlagets klotband med skyddomslag. 226, (4) s. Utmärkt skick. 150:-

87Maltsev Jurij. Den underjordiska ryska litteraturen 1955-1975. Helsingborg 1979. Forum. Klotband. 416 s. 150:-ovanlig!

88Naert Pierre. Stilen i Vilhelm Ekelunds essayer och aforismer. Lund 1949. C.W.K. Gleerup. Häftad. 487 s. 175:-Lätt solkat omslag.

89Nordberg Michael. Eldsjälen från Mallorca och andra medeltida skribenter. Smedjebacken 1998. Rabén Prisma. Klot med skyddsomslag. 264 s. Ill. i färg. 150:-Exlibris.

90Noreen Erik. Från Birgitta till Piraten. Stockholm 1942. Bonniers. 189 s. 125:-

91 Ny lyrik 1947. Stockholm 1947. Bonniers. Häftad. 142 s. 60:-Bo Setterlinds första dikt finns i denna bok. Osprättad.

92Nyman Alf. Till Hans Larsson-minnet. En karakterisktik och en tillrättaläggning. Uppsala 1944. Hugo Gebers förlag (Stockholm). 76, (1, 1 blank, 1) s. m. sv/v frontepis. 75:-

93Reimers Gerd. Diktens Stockholm. Staden som icke är. Bokförlaget Legenda AB. Häftad 4:0 i Opus-serien 1988. Fotoillustrerad. 100:-

94Rossetti Reto., Vatré Henri. Trezoro La Esperanta novelarto 1887-1986. I-II. Budapest 1989. Hungara Esperanto-Asocio. Hardback with dustjacket. 1-477 pp. + (3). : (4) + 485-948 pp. + (4). 630:-

95Rubow Paul V. Litteraere studier. Köpenhamn 1928. Levin & Munksgaards forlag. Klotband. 259 s. 60:-

96Sallnäs Hilding. En bok om Jolo. Promenader i Jan Olof Olssons författarskap. Uddevalla 1981. Liber. Förlagets dekorerade band. 127 s. + (1). Ill. 120:-

97Schück Henrik., Warburg Karl. Huvuddragen av sveriges litteratur. I-III. [I ett band]. Stockholm 1917-18. Hugo Gebers förlag. Halvklot. XII + 1-164 s. + VIII + 1-272 s. + IX + (3) + 1-312 s. 150:-Med understrykningar i blyerts och rödpenna.

98Schück Henrik. Sveriges litteratur intill 1900. Stockholm 1952. Hugo Gebers förlag. Häftad. 623 s. 65:-

99Schön Ebbe (red.). Folklore och litteratur i Norden. Studier i samspelet mellan folktradition och konstdiktning. Helsingborg 1991. Carlsson Bokförlag (Stockholm). Limhäftad. 304 s. 90:-

100Skrutkowski Karin. Litteraturorientering för gymnasieskolan. Örebro 1979. Natur och Kultur. Förlagsband. 432 s. Ill. 100:-

101Sommar Carl Olov. Gunnar Ekelöf. En biografi. Västerås 1989. Bonniers. Förlagets grå klotband med skyddsomslag. 633 s. med talrika sv/v illustrationer. 200:-Gott skick.

102Spiller Robert E. edith. Literary history of the United States; bibliography. USA 1974?. Macmillan Publishing Co. Large 8:0. Clothbd. with dustwrapper. 1466 pp. 250:-

103Staberg Ulf., Thoursie-Moback Margaretha. Litteraturhandboken. Uddevalla 1959. Forum. Förlagsband. 628 s. Ill. 40:-

104Stolpe Sven. Den svenska romantiken. Från Atterbom till Runeberg. Borås 1981. Andra upplagan, Askild & Kärnekull. (Svenska folkets litteraturhistoria.) Limbundet pappersband med skyddsomslag. 407, (1) s. 120:-

105--- Dikt och samhälle. Rydberg, Snoilsky, 80-talet. Borås 1988. Andra upplagan, Legenda (A&K enl. omsl.). (Svenska folkets litteraturhistoria.) Limbundet pappersband med skyddsomslag. 259, (1) s. och 12 sv/v planschsidor. 85:-

106--- François Mauriac och andra essayer. Stockholm 1947. Albert Bonniers förlag. Häftat förhandsexemplar. 292 s. Namnteckning i blyerts: G. Oswald. 60:-Falsrissar på omslaget.

107--- Från runsten till ballad. Helsingfors 1972. Askild & Kärnekull. (Svenska folkets litteraturhistoria.) Pappersband med skyddsomslag. 289, (1) s. och 8 sv/v planschsidor. 90:-

108--- Från runsten till ballad. Borås 1981. Fjärde upplagan, Askild & Kärnekull. (Svenska folkets litteraturhistoria.) Limbundet pappersband med skyddsomslag. 289, (1) s. och 8 sv/v planschsidor. 90:-

109--- Kämpande dikt. 18 författarporträtt. Stockholm 1938. Kooperativa förbundets bokförlag. 192 s. 70:-Övre främre hörn avbrutet.

110--- Linné. Bellman. Kellgren. Borås 1988. Andra upplagan, Legenda (omsl. anger A&K). (Svenska folkets litteraturhistoria.) Limbundet pappersband med skyddsomslag. 325, (1) s. och 8 sv/v planschsidor. 90:-

111--- Myt och verklighet. Från Heliga Birgitta till Lars Forsell. Helsingfors 1972. Askild & Kärnekull. 251, (3) s. 90:-

112--- Selma Lagerlöf. Borås 1980. Askild & Kärnekull. Limbundet pappersband med skyddsomslag. 242, (1) s. och 8 sv/v planschsidor. 85:-

113--- Sven Stolpe berättar August Strindberg. Borås 1978. Askild & Kärnekull. Förlagsband med skyddsomslag. 384 s. Ill. 100:-"Svenska folkets litteraturhistoria".

114--- Vadstena och andra studier. Stockholm 1949. Albert Bonniers förlag. 270, (5) s. Gott skick, osprättad. 75:-

115--- Vasatid och stormaktstid. Borås 1973. Askild & Kärnekull. (Svenska folkets litteraturhistoria.) Trådhäftat pappersband med skyddsomslag. 309, (3) s. och 4 sv/v planschsidor. 90:-

116--- Äventyr i Paris - och annorstädes. Ungern 1984. Bra Klassiker (Höganäs). Limbundet konstläderband med skyddsomslag. 240, (2) s. 90:-

117Strömberg Kjell. Från Anatole France till Samuel Beckett. Modern fransk litteratur i grupp- och närbild. Stockholm 1965. Natur & Kultur. Häftad 8:o, 326 sidor. Ouppskuren. Behandlar bl a Proust, Gide, Sartre, Camus, Cocteau, Sagan. 200:-

118Ståhle Carl Ivar. Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens svenska diktning. Stockholm 1975. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 471 s. 75:-

119Tigerstedt E. N. Bonniers allmänna litteraturhistoria. Från Baudelaire till första världskriget. Stockholm 1971. Bonniers förlag. Förlagsband med välbevarat skyddsomslag, 8:o, 265 + (2) sidor. Illustrerad i s/v. 90:-Mycket gott skick.

120--- Bonniers allmänna litteraturhistoria. Israel Hellas Rom. + Medeltiden. [2 band i 1 volym.] Stockholm 1966. Bonniers. Ryggläder med övre guldsnitt. 1-368 s. + 1-236 s. Ill. 140:-

121--- Bonniers allmänna litteraturhistoria. Medeltiden. De forngermanska och folkspråkliga medeltidslitteraturerna. Stockholm 1966. Bonniers förlag. Förlagsband med välbevarat skyddsomslag, 8:o, 233 + (2) sidor. Illustrerad i s/v. 90:-Mycket gott skick.

122--- Bonniers allmänna litteraturhistoria. Realism och naturalism. Stockholm 1970. Bonniers förlag. Förlagsband med välbevarat skyddsomslag, 8:o, 252 + (3) sidor. Illustrerad i s/v. 90:-Mycket gott skick.

123--- Bonniers allmänna litteraturhistoria. Romantiken. Stockholm 1970. Bonniers förlag. Förlagsband med välbevarat skyddsomslag, 8:o, 362 + (4) sidor. Illustrerad i s/v. 90:-Mycket gott skick.

124--- Svensk litteraturhistoria. Stockholm 1948. Natur & Kultur. Klotband. 583 s. 100:-

125--- Svensk litteraturhistoria. Stockholm 1948. Natur och Kultur. Klotband med skyddsomslag. 583 s. Ill. 125:-

126--- Svensk litteraturhistoria. Solna 1967. Natur och Kultur. Klotband. 618 s. Ill. 150:-

127Tregder P. H. Haandbog i den graeske og latinske litteraturhistorie. Til skolebrug. Köpenhamn 1867. Reitzels förlag. Halvfranskt band, 8:o, X + 208 sidor. 80:-Bandet slitet av ålder och bruk, kapitälskada ca 1 cm, bakre inre falsen spräckt, bandet snedläst.

128Warburton Th. Finlands-svensk litteratur 1898-1948. Helsingfors 1951. Forum. Häftad. 308 s. 45:-

129Wennerberg Klas. Vårgiga och hösthorn. Förklaringar och kommentarer till Erik Axel Karlfeldts dikter. Uppsala 1944. J.A. Lindblads förlag. Häftad. 285 s. + (3). 40:-Slitet omslag. Stämpel på bakre omslaget "Recensions exemplar".

130Wieselgren Per. Från Rökstenen till Harry Martinson. Ett ABC i svensk litteratur. Lund 1936. Gleerups. Häftad. 42 s. 25:-Recensionsexemplar. Ej sprättad.

131Wägner Elin. Hans Larsson. Tal vid inträdet i Svenska akademien den 20 december 1944. Stockholm 1944. Albert Bonniers förlag. 29, (1) s. 75:-

132--- Selma Lagerlöf. I: Från Mårbacka till Jerusalem. Albert Bonniers förlag, Stockholm u. å. (1942).242 s. och åtm. 41 s/v ill. 8:o. Halvklotbd m. främre omslaget medbundet. 75:-.Ryggen blekt och stött upptill och nedtill, eljest gott skick.

133Yrlid Rolf. Svenska diktarhem. En kulturhistorisk bilderbok mde 32 svenska författarmiljöer från 1600-talet fram till våra dagar, från Svedberg och Linné till Piraten och Ahlin. Holland 1965. Svalan. Förlagsband med skyddsomslag. 208 s. Ill. 40:-

134Åhlén Bengt. Svenskt författarlexikon 1900-1940 samt Register och Svenskt författarlexikon 1941-1950. Stockholm 1942-53. Rabén & Sjögren. 4 volymer. Halvfranska band. 523, 524-935, 496, 690 s. 3000:-Liten skada på foten av ett band.

135Öhman Ivar. Berömda berättare. Ny samling noveller med illustrationer av Bertil Bull Hedlund. Stockholm 1952. Folket i bilds förlag. Häftad. 305 s. + (4). Ill. 70:-Osprättad.

136--- Svensk poesi. Från Bo Bergman till Axel Liffner. Stockholm 1954. Folket i bilds förlag. Häftad. 192 s. Ill. 50:-

137--- Tolv moderna poeter. Stockholm 1953. Folket i bilds förlag. Klotband med skyddsomslag. 168 s. Ill. 50:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat