On-line boklista 14.Lyrik / book list 14.Lyrics

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* Vitterhatssamf: Dahlstierna]., Dahlstierna Gunno Eurelius., Noreen Erik (utg.). Samlade dikter. Stockholm 1920-1928. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (VII). 3 vol. 400 + 401-421, (3 blanka, 2 blanka), VI, 128 + 129-169, (1 blank, 1, 1 blank, 1, 1 blank, 1, 1 blank) XVI s. 100:-

2[* Vitterhetssamf: af Leopold]., Fredlund Knut (utg.)., Hanson Åke-Hugo., Holmberg Olle., Leopold Carl Gustaf af. Samlade skrifter. Stockholm 1911-1958, Lund 1968-1980. Svenska författare utgifna af Svenska vitterhetssamfundet (II). 13 vol. (häften). 96 + 97-257, (3 blanka), VIII, (II blanka) + 198, (2 blanka) + 199-362, (II blanka, VIII, II blanka) + 144 + 145-304 + 305-376, XI, (I blank) + 160 + 161-311, (1 blank), X + IX, (I blank), 264 + 192 + 193-366, (2), XI, (I blank) + (ii blanka), IX, (I blank), 303, (1 blank) s. Mer utkommet; upplagan ännu (2009, med hittills 17 häften och 3 bundna vol.) ej avslutad. Osprättade. Insektsangrepp (bokmal?) på sista 12 bladen och bakre omslaget till tionde häftet, begränsad skada utan textförlust. 350:-

3[* Vitterhetssamf: Lenngren]., Hjelmqvist Theodor (utg.)., Lenngren Anna Maria., Warburg Karl (utg.). Samlade skrifter. Stockholm 1916-1926. Svenska författare utgifna af Svenska vitterhetssamfundet (VI). 3 vol. 320 + 321-418, (1, 1 blank), VIII + 320 + XI, (I blank), 321-475 + 160 + 161-240 + 241-368 + 369-464 + 465-647, (1 blank), X, (1, 1 blank, 3, 1 blank) s. 450:-

4[* Vitterhetssamf: Lidner]., Elovson Harald (utg.)., Lidner Bengt. Samlade skrifter. Stockholm 1930-1961. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (XIV). 8 häften (mer utkommet). 192 + 193-338, (1, 1 blank), VII + 160 + 161-320 + 321-467, (1 blank), VI + 128 + 129-368 + 369-540, (1, 3 blanka), XI s. 200:-

5[* Vitterhetssamf: Lucidor]., Lucidor Lars., Sandwall Fredrik (utg.). Samlade dikter. Stockholm 1914-1930. Albert Bonniers förlag (Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet, IV). 4 vol. (häften). Mer utkommet. 320 + [andra häftet saknas] + 160 + 161-256 + 257-445, (3 blanka), XXXI, (I blank), XII s. Osprättade. 275:-

6[* Vitterhetssamf: Nordenflycht]., Borelius Hilma (utg.)., Hjelmqvist Theodor (utg.)., Nordenflycht Hedvig Charlotta. Samlade skrifter. Stockholm 1924-1938. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (XI). Mer utkommet. 272 + 273-439, (1 blank), XIV, (I, I blank, I, I blank) + 256 + [fjärde häftet saknas; kan köpas från förlaget för 65:- (2009)] + 304 + (305)-464 + 465-560 + 561-716, XII s. Osprättade. Skador på omslagen på 1:a och 2:a häftena 350:-

7[* Vitterhetssamf: Runeberg]., Ahlbäck Olav (red.)., Belfrage Sixten (utg.)., Castrén Gunnar (red)., Huldén Lars (utg.)., Lamm Martin (red.)., Nyberg Paul (utg.)., Nyqvist Kerstin (utg.)., Oljelund Lars (utg.)., Panelius Olav (utg.)., Rinman Sven (utg.)., Runeberg Johan Ludvig., Solstrand Helena (utg.)., Thors Carl-Eric (red.)., Tideström Gunnar (utg. och red.)., Wrede Johan (utg.)., Wretö Tore (red.). Samlade skrifter. Stockholm 1933-1959, Lund 1962-1981, Helsingfors 1970-1978. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (XVI). 27 vol. Mer utkommet. (II blanka), X, (I, I blank) 365, (3 blanka) + 160 + 161-316, VIII + 224 + 225-328, V, (III blanka) + VII, (I blank), 148 + VII, (I), 170, (1, 1 blank, 3, 1 blank) + IX, (I blank, i, i blank, iii, i blank), 131, (1 blank, i, i blank), 102, (i, i blank, II blanka) + 272 + 273-518, (2 blanka) + (IV), 7-283, (1) + 98 (1, 1 blank) + [VIII:2 saknas; kan köpas från förlaget för 130:- (2009)] + 416 + 160, (2) + 161-208 + 209-264 + 265-408 + 409-520 + [del X:6 saknas; kan köpas från förlaget för 20:- (2009)] + 176 + 177-357, (2, 1 blank) + 80 + 81-224 + 225-325, (3 blanka) + [XII:2 (3 häften) saknas; kan köpas från förlaget för sammanlagt 130:- (2009)] + 176 (jämte samfundets meddelande n:r 49 med styrelseberättelse för 1962) + 177-325, (1 blank, 1, 1 blank), XI, (I blank) + [XIII:2 och XIV-XVI saknas; kan köpas från förlaget för sammanlagt 462:- (2009)] + (IV), 126, (2) + [XVII:2 saknas; kan köpas från förlaget för 150:- (2009)] + 244, (2 jämte 3 sv/v planscher varav en utvikbar) + [XIX och XX saknas; kan köpas från förlaget för sammanlagt 120:- (2009)] s. Osprättade. 750:-

8[* Vitterhetssamf: Runius]., Noreen Erik (utg.)., Runius Johan. Samlade skrifter. Stockholm 1933-1955. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (XVII). 12 vol. 208 + 209-320, (ii), VII + 160 + 161-317, (3 blanka), IX + 64 + 65-128 + 129-240, 241-320 + 321-368 + 369-376, (2 sv/v planscher), (1 blank, 4, 3 blanka), 96 + 97-208 + 209-363, (2 3 blanka, 1 blank, 1) s 400:-

9[* Vitterhetssamf: Sjöberg (Vitalis)]., Sjöberg Erik (Vitalis)., Vitalis (Erik Sjöberg)., Werin Algot (utg.). Samlade skrifter. Stockholm 1926-1932. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (XII). 4 vol. XX, 320 + 228 + 229-371 + 373-463, (1 blank), VII s. 150:-

10[* Vitterhetssamf: Stagnelius]., Böök Fredrik (utg. och kommentarer)., Stagnelius Erik Johan., Tuneld Ebbe (kommentarer). Samlade skrifter. Stockholm 1911-1919. Albert Bonniers förlag (Svenska författare utgifna af Svenska vitterhetssamfundet; III). 8 vol. X, 402 + 272 + 273-441, (3 blanka), VII, (I blank) + (II blanka), V, (I blank), 347, (1 blank) + (II blanka), VI, 383, (1) + (III, I blank), 97, (2, 1 blank) + (1, 1 blank, 1), 102-281, (1 blank), 207-208, (2) (samt 6(7) sv/v pl.) + (1, 1 blank, 1), 286-498, (II blanka, V, I blank) s. Första vol. bruten i två delar mellan s. 240 och 241, de fyra sista bladen i vol. 3 och 4 har lossnat i häftningen. Osprättade. 500:-

11[* Vitterhetssamf: Stiernhielm]., Nordström Johan (utg.)., Stiernhielm Georg Samlade skrifter. Stockholm 1924-1957 och Lund 1973-1978 (nytryck; avser första delens första bands andra häfte och samtliga tre häften i dess andra band). Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (VIII). Tre delar i 15 häften. Andra delens andra bands andra häfte saknas. 3-143, (1 blank) + X, 145-250 + 179, (1 blank) + 181-356 + 357-556 + 27, CCVIII + CCIX-CCCLXI + 288 + (lucka) + 64 + 65-176 + 177-320 + 96 + 97-176 + 177-272 + 273-490 s. 400:-

12[* Vitterhetssamf: Stiernhielm & Columbus]., Beijer Agne (utg.)., Columbus Samuel., Stiernhielm Georg, Wessén Elias (utg.). Spel om Hercules wägewal. Stockholm 1955. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (XXI). 125, (2, 1 blank) s. Sista lägget, från s. 113, lös i häftningen. Osprättad. 40:-

13[* Vitterhetssamf: Thorild]., Fontaine Casimir (medutg., hft 12 och 13)., Stellan Arvidson (utg.)., Thorild Thomas. Samlade skrifter. Stockholm 1932-1946, Lund 1962-1980. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (XV). 21 vol. (häften). 352 + 353-499, (1 blank), VIII + 208 + 209-431, (1 blank), (II blanka), VI + 160 + 161-320 + 312 + 321-443, (1 blank, II blanka), VI + 64 + 113-160 + 161-336 + 65-356 + 337-472, (V, III blanka) + 337-494, (2 blanka, V, I blank) + 240 + 241-416 + 239, (1) + 241-540, VI, (II blanka) + 192 + 193-368 + XIII (I blank), 369-545, (3 blanka) s. Mer utkommet; upplagan är ännu (2009, med 30 häften utkomna) oavslutad. 800:-

14[* Vitterhetssamf: Wallin]., Liedgren Emil (utg.)., Wallin Johan Olof Dikter. Lund 1955-1967. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (Stockholm; XXII). 7 vol. 112 + 113-288 + 289-502, (ii blanka), XII + 308, X + 160 + 161-318, (1 blank, I blank, III) + (VIII), 216, (4(7) pl.) s. 300:-

15Aaser Ivar. Symra. Tvo tylfter med visor og rim. Kristiania 1922. Gyldendalske Bokhandel. Liten 12:o. Blomdekorerat klot med påklistrad titeletikett på främre pärm. Guldsnitt. 76 sid + innehållsförteckning. 200:-Gott skick.

16Adlerberths Gudm. Jöran Poëtiska arbeten. I-II. i 2 volymer. Sthlm. 1818. Tredje upplagan. Halvfranska band. m. gröna och röda ryggar.(ii), 388 sid.(i), (iv), 355 sid.(i) 500:-Bandet slitna i övre/undre kapitäl

17Adlerbeth G., Horatii., Horatius. Oder och epoder. Stockholm 1817. A. Gadelius. Senare grönt halvklot med ryggtitel i guld. 197 s. + (1). 300:-Försättsbladet saknas. Enstaka lagerfläckar samt enstaka fuktfläckad i sista boken.

18Ahnlund Knut. Diktarliv i Norden. Litterära essäer. Södertälje 1981. Brombergs. Klotband med skyddsomslag. 341 s. 60:-

19Akenside Mark The poetical works of Mark Akenside with the life of the author. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding with marbled boards. xxiv + 263 pp. Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

20Almqvist C. J. L. Sju songes. Ur Törnrosens bok. Bearbetade och harmoniserade för en röst och piano af Knut Håkanson. Stockholm 1916. Bonniers. Vitt klotband med pärmdekoration i guld. 4:o. 50 s. Ill. med originalträsnitt av Sigge Bergström. 275:-Med noter. Solkigt omslag. Lätt nött i foten.

21Aspenström Werner. Dikter. Falun 1997. Albert Bonniers Förlag. Kartonage med skyddsomslag. 8:o. 309 sid. ISBN: 91-0-056408-7. 125:-

22Asplund Karl. Timglaset. Stockholm 1965. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 92 s. + (8). 80:-

23Atterbom P. D. A. Poesiens historia. Örebro 1861. 2 volymer. Halvfranska band. 284, 207 s. 200:-

24Ausonius., Cicero., Columella., Florus., Lucanus., Statius., Terentius., Vegetius. Opera quae supersunt omnia, secundum optimas novissimasque editiones. Vol. 1-20. 1783-87.; De re rustica libri XII, et liber de arboribus &c. Vol. 1-2. 1781.; Epitome rerum romanarum. 1779.; Pharsalia sive de bello civili libri decem. 1779.; Burdigalensis opera, ex editione in usum delphini. 1782.; Opera ex regensione IO. Friderici Gronovii. Vol. 1-2. 1782.; Afri comoediae sex, novissime et accurate ad optimas editiones recognitae. Vol. 1-2. 1788-1789.; Renati artis veterinariae sive mulomedicinae libri quatuor. 1781. Collection of eight different works, all printed in Mannheim between 1779 and 1789 by Cura & Sumptibus Societatis literatae. All bound in contemporary stiff yellow paper boards sprayed with black, red leather labels with gold lettering on spine, Cicero also have paper labels with handwriting telling the contents of every volume. A total of 30 volumes. 8:o. Pages and illustrations as follows: Cicero: Titelpage with engraved portrait of C. + XVI + 352 pp. : 380 pp. : 278 pp. : 344 pp. : 382 pp. : 384 pp. : 380 pp. : 382 pp. : 374 pp. : 358 pp. : 406 pp. : 365 pp. : 334 pp. : 358 pp. : 340 pp. : 422 pp. : 327 pp. : 423 pp. : 368 pp. : 125 pp. + (247) index. - Columella: Titelpage + 306 pp. : 440 pp. - Florus: Titelpage with engraved portrait of Augustus. + 5-239 pp. - Lucanus: Titelpage with engraved portrait of Pompeius. + 5-424 pp. - Ausonius: Titelpage with engraved portrait of Gratianus Augustus. + V-XVI + 400 pp. - Statius: Titelpage with engraved portrait of Augustus Germanicus. + V-VIII + 456 pp. : 327 pp. + (1) Corrigenda. - Terentius: Titelpage with engraved portrait of Terentius. + 5-252 pp. + (4) 'Nova, der neuen Hof- und Akademischen Buchhandlung in Mannheim zur jubilate-mes 1788.' : 230 pp. - Vegetius: 370 pp. All volumes illustrated with woodcut vignettes. 9500:-All good except for two with small damage to head and two that is slightly more worn then the others. Otherwise a good, tight and clean set. Scarce notes with pencil inside some of the volumes.

25 Balader till Bröderna. Stockholm 1926. Bonniers. 105 sid. Förlagets röda klotband med guldtext på ryggen. S/v ill. Illustrerad av Kurt Jungstedt. 350:-

26Baudii Dominici., Baudius Dominicus. Epistolae Semicenturia auctae; Lacunius aliquot Suppletis Accedunt aiusdem. Orationes et Libellvs de Foenore. Amstelodami (Amsterdam) 1662. Typis Ludovici Elzevirii. 12:o. Contemporary leatherbd. Spine with 3 elevated bindings. Red edges. Engraved titlepage + (21) + engraved portrait + 669 pp. Both illsutrations are copper-etchings. 1800:-Long crack in one of the ouoter hinges. Worn spine. Good interior.

27Bellman Carl Michael. Dikter till Gustaf III och Konungahuset. Stockholm 1938. Bonniers. Vackert band med gulddek. pergament rygg. Mkt. fint skick. 218 sid. 300:-Utgiven av Bellmansällskapet.

28Bengtsson Frans G. Inför kvinnan ställd. Efterlämnade dikter i urval av Hjalmar Gullberg. Stockholm 1964. Norstedts. FÖrsta upplagan. Ryggklot med skyddsomslag. 70 s. + (5) + (1). Illustrerad med teckningar av Eric Johannesson. 100:-Nyskick.

29Berg Björn., Henrikson Alf. TVEGGEHANDA. Bilder och vers. Stockholm 1985. Bonniers förlag. Förlagsband med skyddsomslag, 4:o, 199 sidor. Illustrerad av Björn Berg. 150:-Nyskick.

30Bergman Bo. Stockholmsdikter. Stockholm 1963. Bonniers. Liten 4:0. Ryggklotband med skyddsomslag. 116 s. Ill. 125:-Ill. Yngve Berg.

31--- Stockholmsdikter. Stockholm 1947. Bonniers. Liten 4:o. Illustrerat kartonage. 114 s. + (6). Illustrerad av Yngve Berg. 150:-

32Bergman Petter. Engelsk lyrik. Stockholm 1968. Bonniers. Förlagsband. 120 s. 40:-"Svalans lyrikklubb".

33Bernhard Walderman. En bok om Dan Andersson. Stockholm 1941. KFs bokförlag. Ryggklotband. 252 s. 90:-

34Bing Hans., Olls Bert. Våra visdiktare. Italien 1983. Bra bok. Förlagsband. 216 s. Rikt illustrerad i s/v med teckningar. 110:-

35Björn Berg (teckningar)., Henrikson Alf. Medan göken tiger. Sångtexter och talvers. Stockholm 1964. Albert Bonniers förlag. Pappersband med skyddsomslag av silkespapper. 127, (1) s. m. sv/v illustrationer. Skyddsomslaget trasigt. 110:-

36Blair Robert., Schiavonetti Louis (ill). The Grave, a poem. Illustrated by twelve Etching executed by Louis Schiavonetti, from the original inventions of William Blake 1808. London 1808. Printed by T. Bensley. Folio. Black halfleatherbd. Spine with 5 elevated bindings and gold text. XIV + 36 pp + IV. Includes 12 copper-edges plates. First edition. 25000:-Slightly worn on the spine. Good interior.

37Blicher-Clausen J. Violin. Et nutidsdigt med et forspil og intermezzoer. Köpenhamn 1902. Det nordiske forlag, Ernst Bojesen. Grått helklot med vackra gulddek. på framsida och rygg. 228 sid. 100:-Fint skick.

38Blumauer., Stjernstolpe J.M. Blumauers Aenesis. Stockholm 1825. J.A. Probsts Förlag. Tryckt hos J. Hörberg. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. Kopparstick + titelsida + (2) + 34 s + kopparstick + 35-240 s. Andra upplagan. 250:-Lite nött av ålder.

39Boileau., Sainte-Beuve. C.A. Oeuvres de Boileau avec notes et imitations des auteurs anciens. Paris 1886. Jouvet. Goldornamented rebacked leatherbinding. 4 elevated bindings. Illustrated with steel engravings. 400:-Capital sligtly damaged.

40Boye Karin Astarte. Sthlm. 1931 Bonniers. Ou. Häftat förlagsband. 233 sid. 300:-

41--- Dikter. Stockholm 1955. Albert Bonnier. Fyrtioåttonde-femtiofemte tusendet. Förlagets duvblå halvskinnband med övre guldsnitt. 291, (1) s. 150:-

42--- Uppgörelser. Stockholm 1934 Bonniers. Ou. Häftat förlagsband. 223 sid. (1). 500:-Författarens Ex Libris som separat inlaga.

43Brix Hans. Nis Petersen. Liv og Digt. Köpenhamn 1947. Gylendals. Stor 8:0. 290 s. Ill. 200:-

44Broome William Dr. The Poetical works of William Broome. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. COntemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. 142 pp. Fullpage illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

45Browning Elizabeth Barrett. Sonnets from the Portuguese. Portland 1900. Thoamas B Mosher. 155 pp. Paper binding (G. Hedberg). Spine with golden text. 13 x 7 cm. Preface by Edmund Gosse. 400:-A small piece of the head and foot is missing.

46Brunius August. Shakespeare och scenen. Stockholm 1916. Bröderna Lagerströms förlag. Samtida rött halvfranskt band med fem upphöjda bind, titel i guld på ryggen och vackert marmorerade pärmar och försättsblad i samma papper, även de i rött. 126 s. + (1) personregister. + (5). Illustrerad med två fotografiska planscher samt ett antal helsid- och textträsnitt av Arthur Sahlén. Bägge omslagen medbundna. Oskuren. 1000:-Bibliofilupplaga. Nr. XI av XXV. Ett utsökt band för samlaren. Med dediktation: " Herr Bo Bergman förbindligast från förf.." Lätt blekt rygg.

47Bruun Patrick., Harling-Kranck Gunilla., Huldén Lars. Festskrift 5.2.1986. Lars Huldén. Hangö 1986. Svenska litteratursällskapet i Finland. Klotband med skyddsomslag. 213 s. 100:-

48Byron Lord. The poetical works by Lord Byron. collected and arranged with notes by: Walter Scott, Thomas Moore, Thomas Cambell etc. London, Leipzig 1860 Murray, Tauchnitz. gold-decorated half-leather binding. 5 raised bands. Marbled boards. Lithographed front. 827 pp. 1000:-

49Byron Raizis M. Greek poetry translations. Greece 1981. Efstathiadis group. Softback. 248 pp. 150:-Very good condition.

50Byström Olof. Tilläg till kring Fredmans epistlar. Deras tillkomst och utgivning. Stockholm 1946. Bonniers. 191-216 sid. 150:-

51Bååth A.U. Kärlekssagan på Björkeberga. Sommaren 1629. Stockholm 1892. Frithiof Hellbergs Förlag. Brunt dek. klotband med rika gulddek. på främre pärm och rygg. Övre guldsnitt. Röda snitt. 158 sid. S/v ill. Bunden hos A Lindmansson. 200:-Lite lös i inre falsen.

52--- Ungmön från Antwerpen, och andra dikter. Stockholm 1900 Gebers. Guldornamenterat blått klotband. 202 sid. 150:-Gott skick.

53Campbell Thomas. The poetical works of Thomas Campbell. London 1867. George Routledge and Sons. 8:0. Leather binding with richly golddecorated spine. 5 slightly elevated bindings on the spine. Dark title label with gold text on the spine. Marbled inner boards. Gilt edges. LXVII + 465 pp. Illustrated by Thirty-Seven Wood-Cuts. 600:-Excellet condition. Contemporary dedication in the beginning.

54Carlson Stig. Till minnet av en morgondag dikter 1945-1956. Stockholm 1959. FIBs lyrikklubb. Hårdpappband med skyddsomslag. 78 s. + (2). 60:-Fint skick!

55Choraei Michaël. Samlade skaldestycken. Örebro 1826. Tryckt hos N. M. Lindh. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 308 s. 200:-

56--- Samlade skaldestycken Örebro 1826. Andra upplagan. guldek. hfr. band. 8:o. (i), 1 gravyr, XXXIV, 308 sid.(i). 350:-

57Colman George The dramatic works of George Colman I-IV. London 1777 Becket. 4 contemporary golddecorated leather bindings. Gold ornamented backs with red and black title fields in leather. boards surrounded by gold ornament. Frontal boards loose. (Volym I,II;IV). Vol I: (6), 292 pp. (14) (Epilogue). Vol II:(6), 294 pp. (4). Vol III: (4), 324 pp. (2). Vol IV: (2), 348 pp. (2). The rest of the bindings a bit worne by age. 1800:-Rare. The books are in need of rebinding. Damaged heads and feet.

58Combüchen Sigrid. Byron. En roman. Eslöv 1989. Norstedts. Kartonage med skyddsomslag. 495 sid. ISBN: 91-1-881602-9. 150:-

59Coppée Francois. Oeuvres de Francois Coppée. Poésies 1864-1905. Paris 1907. Librairie Alphonse Lemerre. Small 8:o. 15,5 x 9,5 cm. Contemporary red half leather bindings. Marbled boards and edges. Spines with 5 elevated bindings and gold text. (6) + XLIV + 223 pp ; (4) + 238 pp ; (4) + 284 ; (4) + 223 pp ; (4) + 203 pp ; (4) + 298 pp. 3000:-Slightly faded spines.

60Cranér J. (Översatt fr Grekiska) Anakreons sånger. Uppsala 1833. Palmblad & c. 8:o. Halvklotband. 231 sid + innehållsfört. Med kopparstick av Ralf Mengs. 400:-Andra upplagan. Exlibris.

61Dach Simon., Der Vogelweide Walter von., Edfelt Johannes (red.)., Goethe Johann Wolfgang von., Günther Johann Christian., Heine Heinrich., Hofmannswaldau C. H. von., Hölderlin Friedrich., Kürenberg Der von., Morungen Heinrich von., Mörike Eduard., Nietzsche Friedrich., Storm Theodor. Under linden och andra tyska kärleksdikter. Malund 1966. Bok och bild. (Kolibri-serien.) Liten 8:o.Förlagets pappersband. 79, (1) s. 125:-

62Dahlberg Folke (ill.)., Edfelt Johannes., Hedlund Bertil Bull (ill.). Dikter. (Högmässa / I denna natt + Järnålder / Vintern är lång / Sång för reskamrater + Elden och klyftan / Bråddjupt eko). Stockholm 1949. Albert Bonniers förlag. 3 vol. Häftade med "falskt skyddsomslag" i kassett. 144, (5) + 171, (5) + 151, (8) s. m. sv/v illustrationer. 225:-

63Dahlin Olof von. Om himmelens väder. Fyra prosa-stycken ur Witterhets-Arbeten. Stockholm 1953. Skolan för Bokhantverk.Liten 8:o. Blått pappband. 36 sid. S/v ills. Tryckt i 750 exemplar. 60:-

64Delavigne, Casimir. Sept Messénniennes Nouvelles. Paris 1827. Ladvokat. 8:o. Beautiful gold ornatet calfleather bindings, cover and backstrip. All gilt edges. i-ii, 12-235 pp with 2 whole page copper plates and many copper engravings in the text. 2 expandable pages with Rossini's Roman Songs with notes and text. 1900:-4th edition.

65Delille Jacques., Maronis Virgilii. L'Énéide, Traduite en vers Francais, avec des remarques sur les principales beautés du texte. Paris 1804. Chez Giguet et Michaud, Imp.-Libraires. 12:o. IV vol. Leatherbinding with richly golddecorated spines. Blue stained edges. 307 + 284 + 261 + 312 pp. 1500:-Slightly worn spines. Vol I has a small damage on the upper capital.

66 Dikterna om Strindberg. Stockholm 1963. FIBs lyrikklubb. Häftad. 103 s. + (9). Osprättad. 50:-

67Edmondstoune Aytoun William. Lays of The Scottish Cavaliers and other poems. England 1870. William Blackwood and Sons. Stor 8:0. Guld dek. klotband. Guldsnitt. 268 s. Ill. 300:-

68Ekelund Vilhelm. Det andra ljuset Sthlm. 1935. Bonniers. Originalutgåva. Hft. 259 sid. 175:-Reva i främre omslag.

69--- Lyra och Hades Sthlm 1930 Bonniers. Originalutgåva. Hft. 178sid.(i). 160:-Gott skick

70--- Nordiskt och klassiskt. Aforismer. Sthlm 1914. Bonniers. OU. Hft. 117.(i). 175:-

71--- Passioner emellan flykten till naturen. tydlighetens genius. Sthlm. 1927. OU. Hft. 264 sid. 250:-

72--- Sak och sken. Sthlm. 1922. OU. 177 sid. (i). 150:-Reva i främre omslagsblad.

73Ekelund Wilhelm Väst-Östligt. tankar till en minnesdag. Sthlm 1925. hft. 91 sid. Mkt god kondition med bevarat silkesomslag. 160:-1 ngt, slitet ex finns för 125:-

74Ekelöf Gunnar. Diwan över Fursten av Emgion. Stockholm 1965. Bonniers. Klotband. 106 + (4) s. 150:-Originalupplaga. Skyddsomslaget slitet, klotbandet något blekt, eljest i gott skick.

75--- Partitur, ett urval efterlämnade dikter 1965-1968. Stockholm 1969. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 76 s. 250:-

76--- Ung dikt. Stockholm 1940. Albert Bonniers Förlag. Häftad. 8:o. 125:-Fint skick.

77Ekström K.O Tulu i skogen Göteborg 1913. Elander boktryckeri. Halv klot. 171 s. 125:-Utdrag ur Norrlandsförfattaren. Alias Gubben Noak.

78Elovson Harald. Lyrik ur världslitteraturen. En litteraturhistorisk antologi. Lund 1965-66. Gleerups. 2 volymer. Klotband med skyddsomslag. 635, 267 s. 300:-

79Englund C.E. Remsor ur norrland. Falköping 1935. Axel Holmströms förlag. 144 s. 100:-

80--- Trasiga sagor. Stockholm 1931. Bonniers. 89 s. 100:-

81Engström Clas. Insändaren. Stockholm 1969. Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Klotband med skyddsomslag. 175 s. 50:-

82Ferlin Nils. En döddansares visor. Stockholm 1961. Bonniers. Orig. häftad 82 s. 150:-Fyrtionde- fyrtioandra tusende. Fint skick.

83--- Goggles. Stockholm 1943. Bonniers. Nionde-elfte tusende. Ryggklot band. 152 s. 250:-

84--- Kejsarens papegoja. Stockholm 1978. Bonniers. Svalans lyrikklubb. Förlagsband. 95 s. + (3). 80:-

85--- Med många kulörta lyktor. Stockholm 1946. Bonniers. Halvfranskt band. 109 s. 300:-

86Florian J.P. Eliezer Paris 1797.(L´an VI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 179 pp. 200:-Stamp on the title page.

87--- Estelle. Paris 1803.(L´an XI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 212 pp. 200:-Stamp on the title page.

88--- Galatée, pastorale imitée de Cervantes. Paris 1797.(L´an VI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 170 pp. 200:-Stamp on the title page

89--- Gonzalve de Cordour, ou Grenade Reconquise. I-III vol. Paris 1794.(L´an III de la République.) 3 vol. 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 240 + 207 + 222 pp. 500:-Stamp on the title page.

90--- Guilla. Tell. Paris 1797.(L´an VI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. 118 pp. 150:-titel-page is missing. Stamp in the beginning.

91--- Isidore. Paris 1805.(L´an XIII de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. Vol I-II 105 + 105 pp. 200:-Stamp on front leaf from University of Paris.

92--- Les six Nouvelles. Paris 1794.(L´an III de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 176 pp. 200:-With a stamp on the title page.

93--- Melanges de Poésie et de litterature, Paris 1802.(L´an XI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 180 pp. 200:-With as stamp on the title page

94--- Nouveaux Melanges. Paris 1794.(L´an III de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 236 pp. 200:-With a stamp on Title page.

95--- Nouvelles Nouvelles. Paris 1794.(L´an III de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 261 pp. 200:-Stamp on the title page.

96--- Numa Pompilius I-II vol. Paris 1793.(L´an II de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 240 + 214 pp. 400:-Stamp on the title page

97--- Révolutions de Portugal. Paris 1803.(L´an XI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 191 pp. 200:-Stamp on the title page.

98--- Théatre. I-III vol. Paris 1794.(L´an III de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 190 + 199 + 191 pp. 600:-Stamp on the title page.

99--- Vie. Paris 1797.(L´an VI de la République.) 12:0. Paper-binding with leather back. Gold-decorated. Black title etiquttes. Engraved front. 194 pp. 200:-Stamp on the title page.

100Forss Harald. Parnassen i S:ta Clara. Sverige 1968. Rabén & Sjögren. Pappband med skyddsomslag. 150 sid. 150:-

101Franzén Frans M. Columbus eller Amerikas Upptäckt. Poem. Förra delen. Stockholm 1831. Thomson. 12:o. Samtida nött hårdpappband. Marmorerade pärmar. 346 sid. (1). Ill. 250:-Slitna pärmar. Kapitäl saknas 1 cm. Ryggen saknar några bitar. Sid 83-86 är lösa i bindet.

102Fredrik Oscar. Dikter. Stockholm 1897. Eklunds. 4:0. Dek. klotband. Guldsnitt. 222 s. Ill. 200:-

103Friberg Gösta. Vi kommer att leva igen. Indianska myter, dikter och visioner Stockholm 1973. FIB:s lyrikklubb. 224 s. 140:-FIB:s Lyrikklubbs bibliotek 167.

104Frostenson Katarina. Tankarna. Kristianstad 1994. W&w. Klotband med skyddsomslag. 126 s. 180:-

105Fröding Gustaf. Dikter. Lund 1976. Bokförlaget Prisma. Förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 348 sidor. Tillskrift på främre fria förtitelbladet. 75:-Gott skick.

106--- Efterskörd 1-2. Stockholm 1910. Bonniers Boktr. första-tionde tusende. Förlagets röda klotband. Titelsida + vi, 161 sid. + innehållsfört. Del II. Titelsida + 245 sid. + innehållsfört. 300:-Gott skick.

107--- Gustaf Frödings dikter. Stockholm 1954. Bonniers. 8:o. Förlagets blå gulddek. klotband. 354 sid. 100:-Ingår i serie; Den Svenska lyriken. Fyrtiosjätte - femtiofemte tusendet. Ryggen solblekt. Fuktskada på bakre pärm.

108--- Reconvalescentia. Gustaf Frödings sista dikter. Stockholm 1913. W&W. Halvfranskt band. 128 s. 100:-

109Fylkeson Eric. I tjänst. Kristianstad 1983. Janus. Häftad. 56 s. + (8). 60:-

110--- Pojkdockans dikter. Kristianstad 1985. Janus. Häftad. 170 s. + (6). 100:-

111Glover Richard The poetical works of Richard Glover with the life of the author. London [ca. 1800]. Cooke's edition. 12:o. xxxvi, 1-272 pp.+ 4 fullp.illustations and tailpieces. Contemporary golddecorated halfleather binding. Marbled boards. Coppar-etchings. 300 :-Exlibris.

112Goethe. Goethes Gedichte. Zwei Bücher in einem Band. Lepzig c. 1900. Hesse & Beder. Privatgebundenes Lederband. 208 + 232 seiten. Mit einem portrait von Goethe. 250:-

113Goldsmith Oliver The poetical works of Oliver Goldsmith with the life of the auther. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. Upper capital damaged. xxxix + 113 pp + (7). Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 200:-exlibris

114Granberg Georg. Hälsningar från fjällen. Stockholm 1958. J.A. Lindblads förlag. 61 s. 75:-

115Granville Geo. The poetical works of the right hon, Geo. Granville, Lord Lansdowne. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. half leater binding. Marbled boards. xvi + 152 pp. + (4). Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

116Gray Thomas The poetical works of Thomas Gray. London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. xxvi + 71 pp. Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris. End paper loose.

117Gullberg Helge. Dansk och Norsk diktning. Med litteraturhistorisk orientering. Stockholm 1962. Svenska bokförlaget. VIII + 308 s. Ill. 60:-

118Gunnarson Inga. Vid hemstrandens länning, episka dikter. Slite 1974. Gotlandskons AB. Opaginerad. 60:-Ill. av Willy Bolin.

119Günther Christian. Dikter. Stockholm 1913. Albert Bonniers förlag. 95, (1 blank, 2) s. Recensionsex. Osprättad. 300:-

120Gustafsson Barbro. Tvärgränder till vintergatan. En bok om diktens Uppsala. Uddevalla 1980. Zindermans. Pappband med skyddsomslag. 202 s. Ill. 70:-Antologi.

121Hammarsköld L. E. J. Stagnelii samlade skrifter. Stockholm 1824-25. A. Wiborgs förlag. 2 delar i 1 band. Halvfranskt band. 225, 489 s. 450:-

122Harding Gunnar. Poesi 1980. Kristianstad 1980. FIB:s lyrikklubb. Förlagsband med skyddsomslag. 144 s. 60:-

123Harding Gunnar., Kåks Olle. Stjärndykaren. Malmö 1887. Gedins förlag. Klotband med skyddsomslag. Opaginerad. Med ett färgtryck signerad Kåks 68/100. 550:-

124Harding Gunnar. red. Vortex. Den väldiga virveln i London. Ezra Pound och hans epok 1908-1922. Södra Sandby 1990. FIB:s lyrikklubb. Klotband med skyddsomslag. 428 s. Ill. 225:-FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 253.

125Heidenstam Verner von. Dikter/Nya dikter. Stockholm 1944. Bonniers. Ryggläderband. 212, 133 s. 150:-Verner von Heidenstams samlade verk, del 6 och 19 i ett band.

126Heine Heinrich. Buch der Lieder. Berlin 1902 Fischer Verlag. Golddekoriertes Lederband. Goldscnitt. Kleines 8:0. Textrevision und einleitung von Ernst Elster. (Erste ausgabe 1827.). Front.(Portrait von Heine) 250 Seiten, (1). 300:-

127--- Tyskland. En vintersaga. Stockholm 1919. Bonniers. Blå klotband i fint skick. 165 sid. Mycket rar. Vers, till svenskan av Hjalmar söderberg. 300:-

128Heller Frank. Ballader till Bröderna. Stockholm 1926. Bonniers. 105 sid. Privat rött klotband med guldtext på ryggen. S/v ill. Illustrerad av Kurt Jungstedt. 350:-

129Heltoft Aksel., Hillman Rolf. Modern dansk dikt och prosa. Stockholm 1958. Svenska bokförlaget. Häftad. 162 s. 25:-

130Henrikson Alf. Vers. Stockholm 1945. Albert Bonniers förlag. 239, (1) s. Osprättad. 200:-

131Hildegund, syster., Persson Erzsébet (illustrationer). Maria, det är jag. U. o. 1994. Katolska pedagogiska nämnden. Klammerhäftad. 35 s. m. sv/v illustrationer. 70:-

132Holberg Ludvig. Peder Paars. Köpenhamn 1885. J.C. Stochholm forlag. 4:0. Dek. klotband. 148 s. Ill. 200:-Lätt sliten. Illustrerad av Hans Nikolai Hansen.

133Hultsberg Peter. POESI PÅ HIMMELSBERGA. Ölandslyrik. Malmö 1992. Sober Förlag. Häftad 8:o, 108 sidor. 50:-

134Ibsen Henrik. Samlede Digter Verker. Bind I-VII. Kobenhavn 1918. Seven halfleather bd. with decorated backstrip. 363, 421, 383, 319, 367, 399, 413 pp. Collection of Henrik Ibsen's poetry and verse. 500:-

135Isaksson Folke. Vinterresa. Stockholm 1951. Limmhäftat pappband. Ljsblått omslag. 19 x 13 cm. 100:-

136Janzon Åke. Svensk poesi. Från Strindberg till Aspenström. Stockholm 1973. Bonniers. Förlagsband. 192 s. 75:-"Svalans lyrikklubb". Med tillskrift på försättsbladet.

137--- Under poeternas himmel. En bok om svensk poesi. Stockholm 1961. FIBs lyrikklubb. Häftad. 120 s. 40:-

138Jedeur Elof. Odéum. En samling af öfversatta lyriska skaldestycken jemte biographier och orginalförsök utgifne af Elof Jedeur. Götheborg 1832. tryckt hos Sam. Norberg. Pappband. (2) + VI + (2) + 432 s. + 3 utvikbara notblad. 500:-Ryggen lite sliten. Inlagan är hel och ren.

139Jerndorff Aug, Richardt Chr. Romance og digte - Danske og Norske. Kjobenhavn 1882. Gyldendalske boghandels Forlag. 4:o. Gulddekorerat klotband. (4) + 1 - 197 s. + (3). Illustrerad med vinjetter och teckningar. 150:-

140Johansson Valton. Sägnernas ö. Gotland i vers och prosa. Gävle 1950. Fahlcrantz & Gummaelius. 232 s. Ryggklot band. 110:-Antologi. Vinjetter Charles Larsson.

141Jönsson Gabriel. red. Diktens Skåne, en antologi. Stockholm 1948. Bonniers. Halvklot band. 136 s. Ill. 125:-Ill. av Emil Johanson-Thor.

142Kallstenius Gottfrid (utg. "Valda svenska studentsånger (fullständig text)")., Lenngren Anna Maria ("Skaldeförsök i urval")., Sjöberg Erik ("Vitalis", "Valda skrifter")., Sparrman Anders ("Resa till Goda-hopps-udden, Hottentott och Kafferlanden åren 1772-76")., Säve P. A. ("Samfärdseln på Gotland i gamla tider")., Vitalis (Erik Sjöberg, "Valda skrifter"). För skola och hem. Svensk bokskatt. 6-10. Stockholm 1900. Ljus. Privat halvskinnband med spanskmarmorerat överdragspapper. 51, 75, 4 (dubblering av de första bladen av påföljande del), 63, (1), 55, (1), 74 s. Slitna kanter, eljest gott antikvariskt skick. 180:-

143Karlfeldt Erik Axel. Fridolins poesi och dalmålningar på rim. Uppsala 1909. Wahlström & Widstrand. Halvfranskt band med ryggtitel i guld och marmorerade pärmar. (8) + 260 s. 175:-Mycket fint skick.

144--- Fridolins visor och andra dikter. Sthlm 1935 Wahlström & Widstrand. Privatbundet guldornamenterat helläderband. 140 sid. 100:-

145--- Fridolins visor och andra dikter + Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim. Stockholm 1914. Wahlström & Widstrand. 8:o. 2 delar i ett band. Blått halvlädeband med marmorerade inre och yttre pärmar. Marmorerade snitt. Gulddekorerad rygg med 4 upphöjda bind. 120 + 140 sid. Sjunde respektive sjätte upplagan. 200:-Blekt rygg. Exlibris.

146--- Vildmark och kärleksvisor. Stockholm 1935. W&W. Helläderband. 150:-Minnesutgåva.

147Kellgren. Joh. Henr. Gustaf Wasa. Lyrisk tragedi. Stockholm 1912. Bröderna Lagerströms förlag. Samtida rött halvfranskt band med fem upphöjda bind, titel i guld på ryggen och vackert marmorerade pärmar, även de i rött. (2) + (2) 'försättsblad' dekorerade med Vasen. + 75 s. + (5) + (2) 'eftersättsblad' dekorerade med Vasen. + (2). Bägge omslagen medbundna. Oskuren. 600:-Bibliofilutgåva. Nr. 447 av 600. Ett utsökt band för samlaren.

148Kellgren Johan Henric. Skrifter. I-II. Lund 1995. Svenska akademien. Förlagsband med skyddsomslag och pappkassett. 415 s. : 376 s. 250:-Svenska klassiker utgivna av Svenska akademien. Skick som ny.

149Kihlén Åke. Att så tankar. Slite 1973. Åke Kihlén/ Bo Forsberg. Limmhäftad. 20 sid. S/v ill. Bilder av Bo Forsberg. 100:-Signerad av författaren.

150--- Ord om oro. Visby 1980. Åke Kihlén/ Bo Forsberg. Limmhäftad. 23 sid. S/v ill. Bilder av Bo Forsberg. 75:-

151--- Vindfångat. Visby 1976. Åke Kihlén/ Bo Forsberg. Limmhäftad. 25 sid. S/v ill. Bilder av Bo Forsberg. 100:-Signerad av författaren.

152Kjellgren Josef. Themsen flyter förbi, en londonbok. Stockholm 1937. natur och Kultur. Stockholm 1937. Ou. Natur och Kultur. 122 s. 125:-

153Klintberg Bengt. af, Zetterholm Finn. Svensk folkpoesi. U.o. 1984. Tidens förlag. Konstläder med skyddsomslag. 309:- 75:-FIB's lyrikklubb.

154Kylberg Ulf (ill)., Montgomery Bo-Gabriel. Gustavus Adolphus. Äreminne över Gustaf II Adolf. Stockholm 1944. Effellve. 4:o. Häftad. 142 sid. S/v ills. 150:-Gott skick.

155Laboulaye Edouard. Jodocus' Dröm, en Julefortaelling. Marina. Kjöbenhavn 1873. P.G. Philivsens Forlag. 12:o. Rött halvläderband med svarta pärmar. Stänkta snitt. 124 sid. 250:-Gott skick.

156Lagercrantz Olof. Lyrik från sekelskiftet. Stockholm 1945. Bonniers. Halvklot med supraexlibris. 378 s. Främre omslaget medbundet. 100:-

157--- Svensk lyrik 1939-1945. Antologi. Helsingfors 1946. Holger Schildts förlag. Häftad. 430 s. 250:-Tillskrift på försättsbladet.

158--- Svenska Lyriker. Stockholm 1961. Wahlström & Widstrand. 8:o. Häftad. 206 sid. 200:-Med dediktation: Bo Bergman med tacksamhet från vännen Olof L."

159Lagerkvist Pär. Den osynlige. Stockholm 1923. Ou. Bonniers. 123 s. 125:-Omslaget skadat.

160--- Genius. Stockholm 1937. Bonniers. 80 s. 100:-

161--- Hemmet och stjärnan. Stockholm 1942. Bonniers. 97 s. 200:-

162Larsson Hans. På vandring. Stockholm 1909. Albert Bonniers förlag. 62 s. Något sliten, tummad. 100:-

163Leconte De Lisle. Oeuvres de Leconte de Lisle, Poem Antiques. Paris [ca 1880]. Ed. Librairie Alphonse Lemerre, Paris sans. In 12, Cart rel demi basane a dos a nerf a coins (be). 317 pp. 1 ill en noir. Contemporary half leather binding, marbled boards. 225:-

164Lenngren Anna Maria. Samlade skaldeförsök. Stockholm 1890. Bonniers. 4:0. Halvklot band, något slitet. 144 s. Ill. 100:-Illustrationer av Carl Larsson.

165Levertin Oscar. Sista dikter. Stockholm 1927. Bonniers. Häftad. 104 s. + (2). 120:-

166Lidner. Lidners nyare arbeten. Stockholm 1793. Tryckt hos Johan Pehr Lindh. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Marmorerade snitt. Titelblad + IV + 263 s. 450:-Lätt fläckig i inledningen. Genomgående fläck från början t.o.m. sid 45 i nedre insidan hörn.

167Lille De L'Abbe´ M. Les Georgiques de virgile traduites en vers francais. Paris 1791. Chez Delalain, Libraire, rue de la Comedie Francaise. 12:o. 2 volume in 1 binding. Contemporary goldec. leather bindings. Titlepage.+ 116 pp.(1) together with Les Jardins, ou l'art d'embellir les paysages poeme: Titlepage 120 pp.+ (1). 800:-Small damage on the capital.

168Linder Erik Hj. Sommarresa till diktens städer. Malmö 1955. Allhem. Klotband. 106 s. Ill. 120:-Teckningar av Gunnar Brusewitz.

169Lindholm Valdemar. När solen sjunker. Stockholm 1912. Nordiska förlaget. 268 s. 120:-

170Lundkvist Artur. Agadir. Stockholm 1961. Tredje-fjärde tusendet, Bonniers. Häftad med "falskt skyddsomslag". 109, (1) s. 100:-

171Lundkvist Artur., Yunkers Adja (teckningar). Dikter mellan djur och Gud. Stockholm 1944. Första upplagan, Albert Bonniers förlag. 119, (1) s. m. sv/v illustrationer. 120:-

172Lundkvist Artur., Yunkers Adja (teckningar). Dikter mellan djur och Gud. Stockholm 1944. Tidig o. u., Albert Bonniers förlag. 119, (1) s. m. sv/v illustrationer. 250:-

173Lundkvist Artur. Eldtema. Stockholm 1939. Första upplagan, Albert Bonniers förlag. 102 s. 125:-

174--- Korsväg. Stockholm 1942. Första upplagan, Bonniers. 133, (2) s. 150:-

175--- Liv som gräs. Stockholm 1954. Första upplagan, Albert Bonniers förlag. 99, (1, 2 blanka, 2) s. 125:-

176--- Lustgårdens demoni. Stockholm 1973. Första upplagan, Bonniers. 218, (3, 1 blank, 2) s. Osprättad. 110:-

177--- Naket liv. Stockholm 1929. Alb. Bonnier. Orginal upplaga. Häftad. 84 s. 230:-Namnteckning på smutstitelbladet. Fint skick.

178--- Sirensång. Stockholm 1937. Albert Bonniers förlag. 82 s. 125:-

179--- Skinn över sten. Stockholm 1947. Första upplagan, Albert Bonniers förlag. 126, (1, 1 blank, 2) s. 110:-

180--- Texter i snön. Stockholm 1964. Första upplagan, Bonniers. Klotband med främre omslag medbundet samt skyddsomslag. 101, (3, 2) s. 110:-

181--- Texter i snön. Stockholm 1964. Första upplagan, Bonniers. 101, (3, 2) s. Dedikation. 140:-

182--- Tussen bliksems loop ik. Bloemlezing van gedichten gepubliceerd 1928-1977. No place, no year. Nijgh & van Ditmar ('S Gravenhage & Rotterdam). Paperbd with dust-jacket. 98 pp. 200:-

183--- Vindrosor, moteld. Stockholm 1955. Bonniers. Häftad. 120 s. 100:-

184--- Ögonblick och vågor. Stockholm 1962. Millimeterskinnband med övre guldsnitt och (millimeter-)pergamenthörn (Carl Eks Bokbinderi, Örebro 1962, för Bokbindarkonstens vänner; ett av 50 utförda). 94, (1, 1 blank) s. samt efterställda medbundna omslag och tillagt kolofonblad med uppgift om bindningen. Orangeockra skinn och ljust mellanblått överdragspapper med sparsam dekor. 1200:-

185--- Ögonblick och vågor. Stockholm 1962. Första upplagan, Bonniers. Häftad med "falskt skyddsomslag". 94, (1) s. 110:-

186Lundkvist Artur. förord. Höga visan. Göteborg u å. 4:0. Säckväv band. 110 s. Ill. i färg. 300:-Illustrationer av Adolf Hallman.

187Magnusson Gerhard I Vänkretsen. Dikter 1912-22. Stockholm 1922. 8:o. Rött halvfranskt band. PA Nordstedts privatbokbinderi. Div. socialdemokratiske koryfeer på 20-talet, bl.a. Hjalmar Branting och Helge Axelsson Johnsson. 350:-

188Malm Einar. Sprängda Horisonter. Stockholm 1964. Diakonistyrelsens Bokförlag. Ill. Häftad. S/v ill. Oskuren. 82 sid. 55:-

189--- Stormvarning. Stockholm 1935. Nordstedts. Klotband. 88 s. 150:-

190Malmberg Bertil. Lek med belysningar. Stockholm 1953. Bonniers. Ou. 85:-

191Martinson Harry. Aniara. Stockholm 1959. Bonniers. Häftad. 224 s. 150:-

192--- Dikter. Stockholm 1954. Bonniers. 8:o. Förlagets blå gulddek. klotband. 191 sid. 120:-Ingår i serie; Den Svenska lyriken.

193--- Lotsen från Moluckas. Ett radiospel om den portugisiske sjöfararen Magellans världsomsegling 1519-1522. Stockholm 1954. FIB:s lyrikklubb. Häftad. 8:o. 87 sid. S/v ills. 120:-

194--- Längs ekots stigar. Ett urval efterlämnade dikter. Stockholm 1978. Bonniers. Förlagsband med skyddsomslag. 83 s. 100:-

195Meyer Gustaf red. Album för litteratur och konst Stockholm 1890. Beijers. 4:0. Dek. klotband, något slitet. 79 s. samt planscher. 150:-Bidrag bl.a. av Bååth, Melin, Rydberg, Warburg.

196Molière. Ouvres complètes de Molière. Illustrations de Louis-Edouard Fournier. I - XII vol. In 6 bindings. Paris 1893 Dentu. 12:o. Contemporary private half-leather bindings. Gold ornamented backs. Brown and black title etiquttes. 5 elevated bindings. Upper gilt edges. Marbled boards. Covers included in the bindings. 307 + 274 + 257 + 264 + 306 + 282 + 266 + 267 + 192 + 249 + 260 + 225 pp, Illustreded fronts. + 41 full-page prints. 2800:-Beautiful bindings in fine condition.

197Möllerström Alva. En fjärdings väg. Karlstad 1983. Press. Förlagsband. 124 s. Ill. 100:-

198 Mörk sång. Förtyiofem amerikanska negerdikter i översättning av Thorsten Jonsson. Stockholm 1964. Bonniers. Förlagsband. 112 s. Ill. av Birger Lundquist. 65:-"Svaland lyrikklubb".

199Nicander Karl Aug. Hesperider. Örebro 1835. Samtida halvskinnband. (4), 329 s. 200:-Ryggen lös i främre falsen.

200Nordenflychet Hedwig Charlotta. Qwinligit Tankespel För Åhr 1745. Stockholm 1745. Tryckt hos Lars Salvius. Gulddekorerat halvfranskt . Titeletikett på främre pärm för hand skriven. (8) + 174 s. 5000:-Exlibris. Titelblad samt nästföljande 20 sidor fläckiga. Eftersättsblad saknas.

201Norman Birger. Poeter på resa. Stockholm 1959. Tiden-Barnängen tryckeri AB. Häftat. 79 s. + (1). 50:-

202 Ny lyrik 1947. Stockholm 1947. Bonniers. Häftad. 142 s. 60:-Bo Setterlinds första dikt finns i denna bok. Osprättad.

203Ollén Gunnar. Strindbergs 1900-talslyrik. Stockholm 1941. Seelig & Co. Häftad. 365 s. + (3). + Errata. 100:-

204Petersen Nis. Digte. Köpenhamn 1960. Gyldendal. Konstläderband med skyddsomslag. 308 s. 125:-

205Polybius., Sallustius., Thukydides. Bibliothek af Grekiske och Romerske prosaister i Svensk Öfversättning. I-V vol. (2;a,4;e;7;e;10;e bandet i serien). Stockholm 1831-34. Hjerta. 12:o. Samtida guldornamenterade halvläderband med marmorerade pärmar. 596s.+506s.+258s.+471s.+320s. Svensk översättning från grekiskan av P.J. Emanuelsson. 1000:-Fläck 3x0,5 cm å övre ryggen på Thukydides del I.

206Pontén Frithiof (utg.). Latinska författare i urval för gymnasiet och lycéet. I. Poesi. Lund 1940. Åttonde upplagan (översedd), Hugo Gebers förlag (Stockholm). Klotband. 319, (1) s. 60:-

207 Readings in poetry: A selection from the best English poets, from Spenser to the present times: and specimens of several American poets. To which is prefixed, a brief survey of the history of english poetry. London 1834. John W. Parker. Second edition. Enlarged. Half leather with five elevated and golddecorated binds, label on back in red leather with gold lettering, marbled boards and edges. (2) + frontispiece + 448 pp. + (2). 900:-Very good, interior excellent. A interesting work about poetry with names like Pope, Burns, Keats, Wordsworth, Scott, Coleridge among others. A good selection from many of the great poets in anglican poetry.

208Rowe Nicholas The Poetical works of Nicholas Rowe London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. xviii + 138 pp. + iv. Fullpages illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

209Rådström Niklas Dikter Kring Sandra della Qercias liv. Stockholm 1979. W&W. 8:o. Hft. 176 sid. Ills. 85:-

210Schiller Friedrichs von. Sämmtliche Werke. I - XII. (18 vol. + 6 suppl. Insgesamt 24 vol. in 12 Bände.) Stuttgart und Tübingen 1822 - 25. Cotta. Kleines 8:o. Goldornamentiertes Halblederbände. Marmorierte Umschläge. Mit 21 Kupfern. 18 vol. + supplement für vol. I - VI. 273 + 284 + 412 + 327 + 376 + 441 + 410 + 336 + 376 + 345 + 408 + 259 + 340 + 293 + 356 + 403 + 394 + 500 + 400 + 489 + 312 + 278 + 186 + 314 Seiten. 3500:-Mit dem schönen Schiller Portät gestochen von Höfel im ersten Band. Die anderen Titelkupferns nach J.H. Ramberg und L. Schnorr v. Carolsfeld.

211Silfverstolpe Gunnar Mascoll. Helgsmål, konst, lyrik och berättelser. Stockholm 1924. Victor Pettersons. 4:0. Halvpergament band. 86 s. Ill. i färg och s/v. 250:-

212Silfverstolpe Mascoll Gunnar. Helgsmål. Konst, Lyrik, Berättelser. Stockholm 1924. Victor Pettersons Bokindustri AB. 4:o. Hårdpappband med gulddekorerat ryggklot. 86 s. Vackra helsides illustrationer. 200:-Av denna upplagan är 2000 ex. särskilt utförda och överlämnade till firmans kunder och gynnare.

213Silverstolpe Axel Gabriel. Skaldestycken. Andra, tillökta Upplagan. Stockholm 1814. A. Wiborgs Förlag. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar och rikt gulddekorerad rygg. (16) + 488 s. 600:-Lätt sliten. Namnteckning på insida pärm.

214Skjöldebrand A. F. Odin, hjelte-dikt i tio sånger. Stockholm 1816. Olof Grahn. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar, röda snitt och ryggtiteletikett i mörkt läder med guldtext. (2) + VIII + 194 s. Sid 97-194 tryckt på blåtonat papper. 500:-Rester efter "gråkappa" på titelsidan och sid 194. På titelsidans nedre del skrivet med prydlig handstil "A.F. Skjöldebrand, f 1754 +1834.". Exlibris på främre pärmens insida samt signatur. Försätts- och eftersättsbladen brunfläckade i hörnorna, lika så pärmarnas insida.

215Smollett T. The poetical works of T. Smollett, M. D London. No date (ca 1800). Cooke's edition. 12:o. Contemporary golddec halfleather binding. Marbled boards. 71 pp. Fullp. illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

216Snorre. Bitar. Stockholm 1897. Fahlcrantz. Stor 8:0. Dek. klotband. 152 s. Ill. 160:-Illustrerad av Edv. Forsström och Carl Printzensköld.

217Stenhammars Joh. Poetiska skrifter. Stockholm 1807. J.P. Lindh. Samtida gulddekorerat marmorerat halvfranskt band. (1) + xvi + (4) + 1 - 332 s. 700:-Lätt slitet band.

218Stjernhjelm Göran. Samlade vitterhetsarbeten. Upsala 1871. P. Hanselli. Halvkonstläderband. XVI, 199 s. 800:-

219Stjernstolpe J.M. Lunkentus, dramatiserad folksaga på vers. Stockholm 1824. 240 sid. Förlagsband i läder. Rygg med guldtext. 750:-

220 Stratonice. Stockholm 1964. Almqvist & Wiksell. Utgiven av Magnus von Platen. 12:o. Marmorerat pappband med skyddsomslag. 95 sid + 2 s/v ills. Andra upplagan. 100:-Lätt trasigt omslag.

221Strindberg August August Strindbergs dikter. Stockholm 1949. Bonniers. 8:o. Förlagets blå gulddek. klotband. 295 sid. 120:-Ingår i serie; Den Svenska lyriken. Åttonde - tionde tusendet.

222Strömberg Th. Baldersfesten. Stockholm 1897. Beijers. Dek. klotband. 164 s. Ill. samt musikbilaga komponerad av A.M. Myrberg. 375:-Illustrationer av Jenny Nyström.

223Ståhle Carl Ivar. Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens svenska diktning. Stockholm 1975. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 471 s. 75:-

224Tegnér Esaias. Esaias Tegners samlade skrifter. Stockholm 1854. Norstedts. 1- 6 vol, i 3 band. Tre röda vackra helläderband i guld dekorerade med figurer, förgyllt snitt. Gulddekorerade denteller 242 s, 304 s. 304 s, 304 s. 304 s, 308 s. 650:-Lätt blekta ryggar.

225Thomson James. The seasons. London 1794. John Murray. Contemporary full leather with richly gold decorated back and mirror boards. Marbled edges and fly-leafs. (2) + XLV + (3) + 256 pp. + (4). Illustrated with 5 engravings. 900:-A new edition. Adorned with a set of engravings from original designs. To which is prefixed, an essay on the plan and character of the poem, by J. Aikin, M.D. Front spine broken.

226Thomsson Rolf. Café Kopparmånen. Klintehamn 1989. 33 s. 20:-

227Tranströmer Tomas. Dikter på vägen. Stockholm 1958. bonniers. Tredje tusendet (Ou. 1958.) förlagshäfte 47 sid. 250:-

228--- Hemligheter på vägen. Stockholm 1959. Albert Bonniers Förlag. Häfte med blått omslag. 48 sid. Tredje tusendet. 250:-Namnteckning.

229Vennberg Karl. Sju ord på tunnelbanan. Stockholm 1971. Bonniers. Klotband. 76 s. 40:-

230Viksten Hans. Från mina sinnen bilder dikter. Malmö 1978. ALBA. 4:o. Illustrerat pappband. Opaginerad (ca 150 s.) Illustrerad med teckningar av författaren. 350:-

231--- Livsbok. Kallberg 1990. Risbergs tryckeri AB. Dekorerat hårdpapp band. (1) + 1 - 240 s. + (4). Illustrerad med teckningar av författaren. 300:-Fint skick.

232Voltaire Francois. La Henriade, poëme. Paris 1813. Duponcet. 12:o. Contemporary leather with gold decorated spine and gilt mirrors on both boards. Marbled edges. (2) + frontispice + (2) + 1-2 + 270 pp. 300:-Damaged outer front hinge, 2 cm from the head, and also inner front hinge damaged.

233Wahlgren Ariane (red). Modern Isländsk Poesi. Stockholm 1959. FIB:s Lyrikklubb. Liten 8:o. Förlagsband med skyddsomslag. 198 sid. 60:-Enstaka smårevor i omslaget.

234Wahlund Per Erik. Flaskskepp, valda dikter. Stockholm 1962. LTs förlag. 107 s. 75:-

235--- Luftspegling. Stockholm 1967. Bonniers. Dek. pappband. 12:o. 83 sid. 60:-Med författarens dedikation.

236--- Röstlägen. Dikter och omdiktningar. Uddevalla 1971. Rabén & Sjögren. 77 s. 75:-

237Waller Edmund The Poetical works of Edmund Waller. From Mr. Fenton Quarto edition, 1729. London. No date (ca 1800). Printed for C. Cooke edition. 12:o. Contemporary golddec. halfleather binding. Marbled boards. ix + 180 pp. Fullpage illustrations and tail pieces. Coppar-etchings. 300:-exlibris

238Wallin Johan Olof Början till Öfversättning af Eneiden, jemte några smärre Poemer Stockholm 1808. Tryckt hos Henrik And. Nordström. Vackert senare marmorerat kartongband i perfekt skick. Leonard Gustafssons bokbinderi Stockholm. (i), titelsida, 46 sid.(i) 800:-Perfekt exemplar.

239Weichert Augustus. red. Poetarum Latinorum Hostii, Laevii, C. Licinii Calvi, C Helvii Cinnae, C. Valgii Rufi, Domitii Marsi Aliorumque Vitae et Carminum Reliquiae. Lipsiae 1830. Sumptibus et Typis B.G. Teubneri. Contemporary green cloth with golddecorated spine. Marbled edges. Titlepage + (7) + 496 pp. 300:-Sligthly faded spine.

240Wennerberg Klas. Vårgiga och hösthorn. Förklaringar och kommentarer till Erik Axel Karlfeldts dikter. Uppsala 1944. J.A. Lindblads förlag. Häftad. 285 s. + (3). 40:-Slitet omslag. Stämpel på bakre omslaget "Recensions exemplar".

241Werup Jacques Det stora preludiet Uddevalla 1997. Bonniers. Förlagsband med skyddsomsl. 78 sid. Dikter. 100:-Fint skick.

242--- Det stora preludiet Uddevalla 1997. Bonniers. Förlagsband med skyddsomsl. 78 sid. Dikter. 100:-Fint skick.

243Westerström Jenny. Nils Ferlin. Ett diktarliv. Borås 1998. Bonniers. Förlagsband med skyddsomslag. 477 s. Ill. 160:-

244Wilhelm prins. Tropik. Stockholm 1959. P.A. norstedt & SÖners Förlag. Häftad. 85 sid. 150:-Gott skick. Med dedikation: "Bo Bergman med vänskap från förf."

245Winther Christian. Hjorten Flugt. Et Digt. Enledning Og Oplysninger Ved Verner Dahlerup. Köbenhavn 1925. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Förlag. rött klot med rikt gulddekorerad rygg och främre pärm. Guldsnitt. Liten 8:o. 346 sid. 250:-

246Zilliacus Emil. Brunnarna. Valda dikter 1915.1950. Helsingfors 1958. Almquist & Wiksell / Geber. Ill. häftad. 173 sid. 150:-Med författarens dedikation.

247--- Finlands festspel. Helsingfors 1940. Hugo Geber. Ill. häftad. 55 sid. 150:-Med författarens dedikation.

248--- I grottan. Helsingfors 1920. Holger Schildts förlag. 111 sid. Häftad. 75:-

249--- Minnesaltaret. Helsingfors 1936. Hugo Geber. Ill. häftad. 93 sid. 150:-Med författarens dedikation.

250--- Minnesaltaret. Helsingfors 1946. Hugo Gebers Förlag. Häftad. 93 sid. Andra upplagan. 75:-

251--- Offereld. Helsingfors 1938. Bonnier. Ill. häftad. S/v ill. 83 sid. 75:-Med författarens dedikation. Lös i ryggen.

252--- Silverhöst. Helsingfors 1943. Holger Schildt. Ill. häftad. 108 sid. 150:-Med författarens dedikation.

253--- Soluret. Helsingfors 1926. Bonnier. Ill. häftad. 114 sid. 150:-Med författarens dedikation.

254--- Templet. Helsingfors 1931. Holger Schildt. Ill. häftad. 107 sid. 150:-Med författarens dedikation.

255--- Vandring. Helsingfors 1938. Holger Schildt. Ill. häftad. 85 sid. 150:-Med författarens dedikation.

256Ödman N.P. Vexlande Bilder. Prosa och Vers. Stockholm 1893. Fahlcrantz & Co. Tryckt hos Ivar Haeggström. Blått dekorerat klot. 273 sid. 200:-1 exlibris i vardera insida pärm.

257Öhman Ivar. Svensk poesi. Från Bo Bergman till Axel Liffner. Stockholm 1954. Folket i bilds förlag. Häftad. 192 s. Ill. 50:-

258--- Tolv moderna poeter. Stockholm 1953. Folket i bilds förlag. Klotband med skyddsomslag. 168 s. Ill. 50:-

259Österling Anders. Dikten och livet. Stockholm 1961. Bonniers. Häftad. 228 s. + (4). 75:-

260Österman Richard. Fårö. Förr och nu. Dikter och berättelser. Gotland 1992. 110 s. Ill. 70:-Ill. av Birgitta Lundberg.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat