On-line boklista 43.Militaria / book list 43.Military litterature

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* Rulla för armén 1937-38]. Svenska arméns rulla 1937-1938. Innefattande arméns officerare, underofficerare, civilmilitär personal av officers och underofficers tjänsteklass, civilpersonal m. fl. jämte utdrag ur svenska marinens och svenska flygvapnets rullor 1937-1938. Stockholm 1937. Stor 8:o. Klotbd. 749 s. med (21 s.) sv/v illustrationer. 120:-

2[* Rulla för armén m. m. 1923]. Svenska arméns rulla. Innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur svenska marinens rulla m. m. 1923. Stockholm 1923. Stor 8:o. Enkelt ryggklotbd (i kompendiestil, dock med hårda pärmar). 486 s. 120:-

3[* Rulla för armén m. m. 1931]. Svenska arméns rulla. Innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur svenska marinens och svenska flygvapnets rulla m. m. 1931. Stockholm 1931. Stor 8:o. Enkelt ryggklotbd (i kompendiestil, dock med hårda pärmar). 588 s. Vissa skador på ryggen. 120:-

4[* Rulla för armén m. m. 1934-35]. Svenska arméns rulla 1934-1935. Innefattande arméns officerare, underofficerare, civilmilitär personal av officers och underofficers tjänsteklass, civilpersonal m. fl., utdrag ur svenska marinens rulla samt svenska flygvapnets rulla. Stockholm 1934. Stor 8:o. Klotbd. 692 s. med (14 s.) sv/v illustrationer. Betydande kapitälskada, falsriss (dock endast ytterskiktet). 80:-

5[* Rulla för armén m. m. 1935-36]. Svenska arméns rulla 1935-1936. Innefattande arméns officerare, underofficerare, civilmilitär personal av officers och underofficers tjänsteklass, civilpersonal m. fl., utdrag ur svenska marinens rulla samt svenska flygvapnets rulla. Stockholm 1935. Stor 8:o. Klotbd. 696 s. med (14 s.) sv/v illustrationer. 120:-

6[* Rulla för armén m. m. 1936-37]. Svenska arméns rulla 1936-1937. Innefattande arméns officerare, underofficerare, civilmilitär personal av officers och underofficers tjänsteklass, civilpersonal m. fl. jämte utdrag ur svenska marinens och svenska flygvapnets rullor 1936-1937. Stockholm 1936. Stor 8:o. Klotbd. 716 s. med (14 s.) sv/v illustrationer. 120:-

7[* Rulla för försvaret 1940]. Svenska försvarsväsendets rulla 1940. Utarbetad inom Försvarsdepartementet. Stockholm 1940. Stor 8:o. Klotbd. 813 s. med (2 s.) sv/v illustrationer. 120:-

8[* Rulla för försvaret 1942]. Utdrag ur svenska försvarsväsendets rulla 1942. Innefattande armén samt personal vid för försvarsväsendet gemensamma institutioner m. m. Stockholm 1942. Stor 8:o. Klotbd. 761 s. med (2 s.) sv/v illustrationer. 120:-

9[* Rulla för försvaret 1944]. Utdrag ur svenska försvarsväsendets rulla 1944. Omfattande armén m. m. Stockholm 1944. Stor 8:o. Klotbd. 746 s. med (2 s.) sv/v illustrationer. Något sliten, fläckar på omslaget. 120:-

10[* Rulla för försvaret 1946]. Svenska försvarsväsendets rulla 1946. Utarbetad inom Försvarsdepartementet. Stockholm 1946. Stor 8:o. Klotbd. 1104 s. med (2 s.) sv/v illustrationer. 120:-

11[* Rulla för försvaret 1951]. Svenska försvarsväsendets rulla 1951. Utarbetad inom Försvarets kommandoexpedition. Stockholm 1951. Stor 8:o. Klotbd. 1173 s. 120:-

12[* Rulla för försvaret 1957]. Utdrag ur svenska försvarsväsendets rulla 1957, omfattande armén. Utarbetad inom Försvarets kommandoexpedition. Stockholm 1957. Stor 8:o. Klotbd. 1157 s. 120:-

13[* Varbergs m, 18 (1967)]., Carlsson Ingemar (om halländsk mobilisering för över 200 år sedan)., Herner Birger (om sjukvård i Varberg)., Hähnel Märta (om Varbergs fästning)., Löfgren Orvar (om när strandsittarna blev havsfiskare)., Osbeck Pehr (reseberättelse från Bohuslän)., Person Bengt-Arne (red. och om Ivar Johansson och anna Odenstam)., Peterson Bo och Gunnel (om en reseberättelse av prosten Pehr Osbeck år 1776)., Walerius Ernst (om skeppsmotivet på kruk- och kakelugnsmakaregods från Falkenberg). Varbergs museum. Årsbok 1967. Varberg 1967. Adertonde årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Trådhäftad. 191 s. Ill. 100:-

14[* Varbergs m, 38 (1987)]., Adolfsson Ingun (om papperstapeter i Lindströmsgården i Älvsåker)., Gahrn Lars (om Beowulf och Nordhalland)., Jern Henrik (om Ebbe Piik, storgodsägare i det medeltida Halland)., Montell Erik (om Carl Fredrik Pechlin på Varbergs fästning)., Person Bengt-Arne (huvudred. och om målaren Oscar Björck)., Stolt Carl-Magnus (om ett valrevbensfynd på Vendelsö)., Wiking-Faria Pablo (om fyndet av två bakladdade bronskanoner från 1500-talet utanför Marstrand). Varbergs museum. Årsbok 1987. Varberg 1987. Trettioåttonde årgången, Stiftelsen Hallands länsmuseer. Limhäftad. 178 s. Ill. 100:-

15A. E. W. af Klercker (om militär psykologi - Klerker står för omkring en tredjedel av volymernas innehåll)., Abramson E. ("Några fysiologiska synpunkter på den militära utbildningen" - ur Krigsvetenskapsakademiens handlingar 1929)., Björkquist Manfred (etiska och sociala synpunkter på krigsmaktens verksamhet)., Cronquist J. G. L. (om soldatinstruktionens allmänna del)., Cullberg J. O. (om krigsmaktens uppgift och plats)., Dyhlén, kapten (om användandet av ljusbilder)., Ekelöf G. (om arbetsledningens psykologi)., Falk Å. A. (om tillämpning av kursens lärdomar)., Fevrell W. (om allmän psykologi)., Hansson Sigfrid (om industriarbetareungdomens mentalitet)., Jacobsson G. (om handledningen av den bildade ungdomens uppfostran)., Nordenskiöld B. (om stridsdomartjänsten)., Nordlund K. (om allmän pedagogik)., Rosén N. (om befälsföringen och officerens särskilda uppgifter under krig). Militärpedagogiska kursen 1930. Stenciltryck. Två volymer. 4:0. Halvfranska band (lätt slitna), bundna i Boden av R. E. Forsberg. Oregelbunden paginering. Uppskattningsvis 350 + 350 blad, huvudsakligen med tryck endast på ena sidan. En del understrykningar samt anteckningar. 2500:-

16Abshagen Karl Heinz (Mitwirkende bei der Herausgebung), Kordt Erich Wahn und Wirklichkeit. Die Aussenpolitik des Dritten Reiches. Versuch einer Darstellung. Stuttgart 1948. Union deutsche Verlagsgesellschaft. 431 Seiten. Rückenleinenband des Verlags, mit Schutzumschl. 120:-Wohlerhaltet.

17Adenauer Konrad. Erinnerungen 1945-1953. Germany 1965. Deutsche verlags-anstalt. Clothbd. with dustwrapper. 589 pp. Ills. 130:-

18Ahlgren Jan., Linnér Anders., Wigert Lars. Faktaboken om Gripen. U o U å. Häftat förlagsband. 173 s. Ill. ISBN: 91-972803-7-2 100:-Utgåva 5.

19Ahnlund Nils (utg.)., Galt Peder. Peder Galts depescher 1622-1624, utgifna af Kungl. Samfundet för utgifvande af skrifter rörande Skandinaviens historia genom Nils Ahnlund. Stockholm 1920. Kungl. Samfundet för utgifvande af skrifter rörande Skandinaviens historia. (I), (I blank), (I), (I blank), IX, (I blank), 153, (1), (1), (1 blank), (1), (1 blank). 80:-Med titelblad och innehållsförteckning till 25:e delen av "Historiska handlingar". Gott skick.

20Ancker Bo. Vaktparaden kommer! En taktfast rapsodi. Finland 1970. Bok och bild. Sparsamt i gult färgdek. klotband m. skyddsomsl. 112 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

21Anderberg Bengt., Cedergren Anders., Ring Stefan., Ångström Jan. Irakkriget. Perspektiv på Politik och Krigföring. Vällingby 2004. Försvarshögskolan. Häftad. (4) + II + 427 s. 150:-

22Andersson J.G. Fred eller förintelse. Sthlm. 1946. En naturforskares syn på världens problem. 304 sid. ill. 125:-Skadad rygg.

23Andersson Torsten., Hernelius Allan., Johansson Hilding., Pettersson Georg., Strand Axel., Wedén Sven. Handläggningen av säkerhetsfrågor. Utlåtande av Parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären. Stockholm 1968. Justitiedepartementet (SOU 1968:4). Stor 8:o. 127 s. 250:-

24Andrén Nils red. Människor i kris, katastrof och krig. En antologi. Uddevalla 1984. Centralförbundet folk och försvar. Klotband. 96 s. S/v fotoill. 60:-

25Ankarcrona Gustaf (red)., Björkenstam Knut (red)., Danielsson Evert (red)., Gustafsson Ingvar (red)., Lundgren Jarl (red)., Odenbring Tor (red). Arméns uppgång och ... 168. kursens på Karlberg krönika över den svenska arméns storhetstid 1960-2000. Virseum 2004. Prinfo - Bergs Alltryck. Kartonage. 8:o. 208 sid. Färg och s/v ills. Kursbok. 200:-Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.

26Archbold Rick., Ballard Robert D., Marschall Ken (Illustrations). The Discovery of the Bismarck. Italy 1990. Madison Press (Toronto). 4:o. Publisher's paperbd with dust-jacket. 231 pp. 200:-

27Archibald E. H. H. The wooden fighting ship in the Royal Navy. England 1968. Blandford Press. 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 174 pp. Ills. 250:-

28Archives de France. Des Etats généraux au 18 brumaire. La Révolution francaise à travers les archives. Paris 1988. Archives nationales - la documentation francaise. Red cloth with dustjacket. 4:o. 438 pp. + (2). Ill. in b/w and colour, mostly photos of documents concerning 18 brumaire. 500:-

29Arnesson Evertz. Andra bataljonen. Kristianstad 1974. Tidens. Pappband med skyddsomslag. 296 s. 90:-Roman.

30Arnold-Forster Mark. En värld i krig. 1939-1945. Lund 1989. Forum. Förlagsband. 371 s. Kartor och s/v fotoill. 150:-

31Aubry Octave. Sankt Helena. Helsingfors 1937. Mercator. Privatbundet gulddek. halvklotband. Marmorerade pärmar. 543 sid. Illustrerad. 150:-

32Backer Ole Friele. Krigsfotografen. Bergen 1946. A/S J.W. Forlag. Liten 4:o. Halvklotband. 165 s. + (19). Rikligt illustrerad med helsides fotografier i svartvitt. 550:-Texten på norska.

33Balchen Bernt. Kom Nord med meg. Oslo 1958. Gyldendal Norsk Forlag. Klotband med skyddsomslag.259 s. Ill. 125:-

34Basseches Nikolaus. Den okända armén. Ryska arméns karaktär och historia. Stockholm 1943 Lindströms. Häftat förlagsband. 260 sid. 75:-Sliten.

35--- Den ökända armén. Ryska arméns karaktär och historia. Stockholm 1943. Natur & Kultur. 260 s. Ill. 135:-

36Batty Peter. Parish Peter. The divided union. The story of the American Civil War 1861-1865. Netherland 1988. Guild Publ. Small 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 224 pp. Ills. 200:-

37Bauer Eddy. Arnhem - soldater från luften. Norwich 1979. Bokorama/Förlags AB. Grönt gulddekorerat konstläderband. 4:o. 144 sid. Rikligt färg och s/v ills. ISBN: 91-7024-006-X. Serien Andra Världskriget. 125:-

38--- Landstigningen i Normandie. Norwich 1979. Bokorama/Förlags AB. Grönt gulddekorerat konstläderband. 4:o. 144 sid. Rikligt färg och s/v ills. ISBN: 91-7024-004-3. Serien Andra Världskriget. 125:-

39--- Mussolinis fall och kriget om Sydeuropa. Norwich 1983. Bokorama/Förlags AB. Grönt gulddekorerat konstläderband. 4:o. 144 sid. Rikligt färg och s/v ills. ISBN: 91-7024-007-8. Serien Andra Världskriget. 125:-

40--- Pearl Harbor. Norwich 1983. Bokorama / Förlags AB Wiken. 4:o. Förlagets konstläderband med guldtryck. 144 s., rikt illustrerad i färg och sv/v. 100:-

41Bayne-Jardine C.C. World war two. Hong Kong 1987. Longman. 143 s. Ill. samt s/v fotoill. 70:-Modern Times.

42Beevor Antony. Kreta. Erövring och motstånd. Falun 2004. Historiska media. Förlagsband med skyddsomslag. 450 s. Något illust. 150:-

43Bennedich Carl (red.). Ur det gamla gardets öden. En teckning till Kungl. Svea lifgardes minnesfest 1926. Sammanfattad på grundval av arkivaliskt material, samlat och för Kungl. Svea lifgardes historia delvis bearbetat under ledning av Carl Bennedich. Stockholm 1926. P. A. Norstedt & Söners förlag. (8), 281 s., erratablad och utvikbar karta. Chromolitograferad färgill. på sidan (5). 150:-Gott antikvariskt skick.

44Bergholtz., Dyrssen., Hamnström., Kempff., Ölander. Minnesskrift till 45-årsjubileet för officerskursen 1911-1912 vid Kungl. Krigsskolan. Solna 1957. Eget förlag (Stockholm). 98, (1) s. 120:-Gott skick.

45Bergman Johan. Napoleon och världskriget för 100 år sedan. En maktpolitikers saga berättad för svenska folket. Stockholm 1915. Bohlin & co. Förlag. Halvklot med marmorerade pärmar. 192 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad. 100:-

46Bernadotte Folke. I stället för vapen. Stockholm 1948. Norstedts. Rött halvklot band. Marmorerade pärmar. 281 s. S/v fotoill. 65:-

47--- Slutet. Mina humanitära förhandlingar i Tyskland våren 1945 och deras politiska följder. Stockholm 1945. Norstedts. 161 s. Några ill. 80:-

48Bernhardsson Carl Olov. Spionpolisen går på jakt. Stockholm 1952. Natur & Kultur. Förlagets Blå halvskinnband. 612 s. Två blad lätt fuktfläckade? Sv/v fotoillustrationer. 200:-

49 Beskrifning om Swenska Hemman och Jorda-Gods. Första Delen om Hemman i allmänhet. Stockholm 1755-56. Tryckt på Lars Salvii Förlag. Samtida halvläderband med 5 upphöjda bind. XVIII + 250 sid. 2000:-Bandet sliten av ålder. Samtida signatur på pärmens insida.

50Bialoguski Michael. The Petrov story. Australien 1955. William Heinemann Ltd. Clothbd. 247 pp. Ills. 150:-

51Bismark Otto. Gedanken und erinnerungen. Tyskland 1916. Volkausgabe. Orginalhäftes omslag. 2 vol. 406, 398 s. 400:-Herbert Tingstens exemplar.

52Björkestam Knut. (Red) Så minns vi Kungsbäck. Hälsinge Regementes chefer 1968-1997 berättar. Ljusdal 1998. Bocken. Förlagets Dek. pappband. 4:o. 312 sid. Rikt illustrerad i s/v. 250:-ISBN: 91-630-2735-6.

53Björlin Gustaf Text Påhlman John.M. Utgivare Sveriges Krigshistoria i bilder. Stockholm 1914. Bröd. Påhlsman Förl. Liggande Folio 3 vol. Dek. klotbd. Rikligt illustrerad i både s/v och färg. 151 + 146 + 182 sid. 1400:-fint skick

54Björling Johan., Jönsson Ingvar., Walberg Emanuel. Fallet Bergling. Rapport av 1979 års särskilda juristkommission. Stockholm 1979. Justitiedepartementet (Ds Ju 1979:18) och Liber förlag / Allmänna förlaget. Limhäftad. (3), 3, 121 s. Limningen sönderbruten. 120:-

55Blackman Raymond V. B. (Compilation and edition). Jane's Fighting Ships 1961-62. Sampson Low, Marston & Co., Ltd. (London). Jane's fighting ships publishing co., Ltd. Tall 4:o. Publisher's dark blue clothbd. 60 adv., iv-vii, 438 pp., grangerised on inner back cover. B/w illustrations. 380:-

56Blackmore Charles. In the footsteps of Lawrence of Arabia. Hong Kong 1986. Harrap. Small 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 160 pp. Ill. 300:-

57Blaedel Nic. Brott och dumhet, Hitlerkrigets förspel i europeiska storpolitik. Stockholm 1946. Norstedt. Halvklot band. 684 s. 125:-

58Blair Clay. Hitler's U-Boat War. The Hunters 1939-1942. London 1997. Weidenfeld & Nicolson. 8:o. Hardback with d/w. 809 pp. B/w ills. 250:-Good condition. Only part I.

59Boehn Max von. Från kejsardöme till republik. Hundra års fransk kulturhistoria 1814-1914. Stockholm 1918 Hökerberg. Privatbundet guldornamenterat halvläderband. Marmorerade pärmar.436 sid. Illustrerad med färgplanscher samt svartvita bilder i texten. 250:-

60Boman Lars-Gunnar. Pamps dagbok 1834-35. En indelt soldat i Norrbotten. Luleå 1992. Norrbottens museum. Häftad. 160 s. Illustrerad i s/v. 120:-"Bothnica 14"

61Bowen Frank C. Wooden walls in action. England 1951. Halton & Co. Ltd. Big 8:0. Clothbd. 144 pp. Ills. 150:-

62Boyle Andrew. The Climate of Treason. Five who Spied for Russia. England 1979. Hutchinson. Papperbd. with dustwrapper. 504 pp. 120:-

63Brander Seb. Kapt. Tyska Förbundskriget 1866, Utarbetad efter autentiska källskrifter. Helsingfors 1896-97. AB F Tilgman Bok & Stentr. Halvklotbd. med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. Tre delar i ett band. Del 1.XVI.268 s.XII. Del 2.XI. 437 s. LII.(6). Del 3. VIII 228 s. XIV. 500:-Med 4 översiktskartor, 13 bataljkartor och 4 skizzer i texten.

64Brandt Willy. Det organiserade vansinnet. Kapprustning och världssvält. Falköping 1986. Norstedts. 199 s. 50:-

65Bratt Folke. Svenska FN-bataljonen i Egypten. FN-Bat II, 7 maj - 12 oktober 1957. Stockholm 1958. Klotband (blekt rygg). 179 s. samt porträttmatrikel. Nr 113/368, har tillhört Per H. Axelsson 300:-

66Buchanan Meriel. Petrograd, den oroliga staden. Stockholm 1919. Bonniers. 229 s. 150:-

67Bullitt William C. The great globe itself, a preface to world affairs. USA 1946. Charles Scribner's. Klotband. 310 s. 75:-

68Bulow von Bernhard Furst Denkwurdigeiten 1-4. Band 1 - Vom staatssekretariat bis zur marokko-krise. Band 2 - Von der marokko-krise bis zum abschied. Band 3 - Weltkrieg und zusammen-bruch. Band 4 - Jugend und diplomaten Jahre. Berlin 1930. Verlag Ullstein. Four volumes in decorated blue clothbindings. Illustrated. pp. 634, 531, 433, 732. Memoirs of Bernard von Bulow, the german ambassador to Rome, and later appointed secretary of state by Bismarck. A proponent of 'realpolitik', the realism school of modern political idology, his memoirs include dialogue and correspondence with Bismarck. 650:-First edition. Fine condition. Inluded is a review, ripped from The Times (London) no. 1,531 - literary supplement titled 'the German Machiavelli'. An essay of approx. 1,000 words, is an autobiographical scetch with commentary and background history about the young and old Bernard von Bulow, his life and his career.

69Bund Deutscher Verkehrs-Vereine. deutschlands Erholungsstätten, bäder und Kurorte im sommer 1915. Zum Vertrieb freigeben von den stellvertretenden Generalkommandos der sämtlichen deutschen Armeekorps. Deutschland 1915. Deutscher Verkehrs-Vereine. Verlagsheft. 48 Seiten. Illustriert. 100:-

70Bystöm Oscar. Från gamla mötesplatser. Stockholm 1914. Norstets. 175 s. Ill. 80:-

71Cairns Alan. Normandy...40 years on. An illustrated book for veterans and tourists. Basingstoke No date (early 80:s) A Gazette Publication. 8:o. Oblang. 28 pp. B/w ills. 100:-

72Callou L. Technologie Navale. Physique et chimie industrielles matières premières procédés de fabrication et outillage. Paris 1904. Augustin Challamel. Half leather. (8) + 802 pp. Ill. with tables and figures. 600:-Damaged front hinges. Binding still intact.

73Carpozi George jr., Huss Pierre J. Röda spioner i FN. Halmstad 1968. Bokförlaget Spektra. Klotband med skyddsomslag. 320 s. Illustrerad. 100:-

74Cederlöf Olle. Historiens plogbillar. Vapenhistorisk handbok. Malmö 1951. Svenska biblioteksförlaget. Häftad. 8:o. 240 s. Ill. 200:-Sällsynt.

75Cederström. Åzelius mfl. Finlandica i Livrustkammaren. Ett urval bilder. Stockholm 1934 Livrustkammaren. Häftat förlagsband. 64 sid. Illustrerad. 100:-Gott skick.

76Chamberlin William Henry. Den ryska gåtan. Stockholm 1945. Bonniers. Hft. 329 s. 140:-

77Churchill Winston S. Till västs försvar. Vänersborg 1983. Contra. Häfte. 199 s. 60:-

78Claesson Carl-Erik. Giganternas brottning i Stilla Havet. Stockholm 1944. Natur & Kultur. Stor 8:0. 293 s. Kartor. 150:-Lätt skadad i foten.

79Clarette Jules. Paris assiégé 1870-1871. Illustrations par Dore´, Didier, Beaumetz etc. Paris c 1872. Goupil. Folio. Publishers silverdecorated red cloth. Top edge gilt. 154 pp.(2). Richly b/w and colour illustrated. 400:-Worn inner hinges. Damaged spine.

80Clay Lucius. Decision in Germany. London 1950. Heinemann. Publishers cloth-binding. 522 pp. Illustrated. 125:-General Clays own view of the most hot phase of the cold war.

81Close Ian (ed)., Kershaw Andrew (ed). The Desert War. Paulton 1975. Phoebus Publishing Company/BPC Publishing Ltd. 4:o. Soft paper back. 64 pp. B/w and colour ills. 100:-A little worn edges.

82Colbert Jean Baptiste. Testament Politique. Oùl`on voit tout ce qui s`est passe soul le Regne Louis le Grand, jusqu`en l`année 1684. La Haye 1693. Henry van Bulderen. Contemporary golddecorated leatherband. 5 elevated bindings. Rebacked. Corners bumped. (2), Titelpage with engraving, (30) (Epitre au Roy, Avis au Leteur, Table des Chapitres), 501 pp. (2). (The political testament of Jean Baptiste Colbert. Foreign Minister of France under Louis XIV). 3000:-Damaged fott and head. Cracks in both hinges. Interior very good.

83Connor Ken. Elitstyrka SAS. Från ökenkrigare till ghost force. Falun 2001. Historiska media. Förlagsband med skyddsomslag. 464 s. 150:-

84Corona H.C. Atlantdeklarationen. Stockholm 1944. Omnia. 104 sid. Ill häfte. S/v ill. 150:-

85Cowles Virginia. Kaisern. Stockholm 1964. Bonniers. 329 s. Ill. 125:-

86Cox Geoffrey. A Tale of two Battles. Great Britian 1987. William Kimber. Publishersbd. with dustwrapper. 224 pp. Photo illustr. 150:-

87Crispus, C. SALLUSTIUS, ET L. ANNAEUS FLORUS Birminghamiae 1773. Joannis Baskerville. Contemperary golddecorated leatherband. Spine with 5 slightly elevated bindings and a red tile label in leather. Marbled inner boards. The binding was made for Henry J.B. clements. Supraexlibris in front and backcover with clements familyweapon in gold (an eagle, shield and the devise: Patriis Virtutibus). 4:o. 30,5x24 cms. (iv) titelpage. 317 pp. (ii). The binding damaged in the head. 8000:-Exlibris of J.B. Clemens in the book as well.

88Cristofani Mauro. The etruscans. A new investigation. London 1979. Orbis. Publishers cloth with dust-cover. 4:0. 128 pp. Illustrated. 125:-

89Croneau A. Construction pratique des navires de guerre. I-II. Paris 1894. Gauthier-Villars et fils. Half leather. (4) + 379 pp. + (1). : (4) + 616 pp. Ill. with tables and figures. 800:-Worn spines, otherwise good.

90Cronholm Abraham. Sveriges historia under Gustaf II Adolphs regering. 1-6.2 [8 volymer]. Stockholm 1857-1872. Johan Beckman. B. Cronholm. N.P. Lundberg. Författarens förlag. F. & G. Beijers förlag. Samtida halvläder band med rikt gulddekorerad rygg, mönsterpressade pärmar med blomrankor i mörkgrönt, brunt och rött samt marmorerade snitt. (6) + 490 s. : (8) + 576 s. : (14) + 615 s. + (1) : (16) + 708 s. med utvikbar tabell + (4) + 4 utvikbara tabeller. : (6) + 443 s. + (3) : (6) + 368 s. + III + (1) : (8) + 412 s. + XII : (6) + 509 s. + VIII + (3). 3000:-Gott skick. W.E. Svedelius namnteckning i banden.

91Crusenstolpe Magnus Jacob. Taflor och skildringar från Slesvigska kriget år 1864. Stockholm 1864. Bonniers. 4:0. Halvfranskt band, något slitet samt lös i bindningen. 78 s. samt planscher och utvikbara kartor. 500:-Lätt sliten rygg och kanter.

92Curtius Julus Dr. Der Young-Plan. Entstehung und Wahrheit. Stuttgart 1950. Mittelbach. Verlagsband. 122 Seiten. 100:-

93Dallas Gregor. 1918. War and Peace. Great Britain 2002. Pimlico. 616 pp. Ills. 120:-

94Dangerfield Royden., Gordon David L. The Hidden Weapon. The Story of Economic Warfare. New York & London 1947. Harper & Brothers publishers. 238 pp. Publisher's brown cloth. Parts of dustwrapper fixed to fly-leaves and title. 210:-.Good. Some staining on covers.

95Dean Vera Micheles. Europe and the United States. New York 1950. Alfred A. Knopf. ix,+349,+xiii,+(ii) pp. Publisher's cloth with dustwrapper (blå rygg med vit text). 200:-.Good condition.

96Donald David. editor. Divided we fought. A pictorial history of the war 1861-1865. USA 1953. The Macmillan Co. 4:0. Clothbd. 452 pp. Ills. 275:-

97Dulles Allen. The secret surrender. USA 1966. Harper & Row. Clothbd. with dustwrapper. 268 pp. Ills. 125:-

98Dürer Carl Gerhard Um Vaterland und Freiheit. Leipzig 1917. Verlag Hermann Montanus. 4 Band. Verlagsband. Papierband. 112 Seiten. Über 266 Wirklichkeits Aufnahmen aus dem Weltkriege. 200:-

99Dwinger E.E. Armén bakom taggtråden, från Sibiriens krigsfångläger. Stockholm 1930. W&W. Halvfranskt band. 316 s. 125:-Skildring från 1w-kriget.

100Einhorn Lena. Handelsresande i liv. Om viljan och vankelmod i krigets skugga. Falun 1999. Prisma. Förlagsband med skyddsomslag. 522 s. Illustr. 125:-

101Eisenhower Dwight D. Korståg i Europa. Stockholm 1948. Saxon & Lindström. Ryggklotband. 583 s. Ill. 150:-

102Ekelund Christer., Welin Gustaf. The UN in Cyprus. Swedish Peace-keeping Operations 1964-1993. Wiltshire 2004. Hurst & Company. Hardback with d/w. 8:o. 274 pp. B/w ills. 450:-With one of the author's dedication in Swedish.

103Ekholm Gunnar. Forntid och Fornforskning i Skandinavien. Stockholm 1935. Bonniers. Rött halvfranskt band. 4:o. (iv), VI - VIII sid. 384 sid. (i). 150:-

104Ekman Stig., Grimnes Ole Kristian (red). Broderfolk i ufredstid. Norsk-Svenske forbindelser under annen verdenskrig. Otta 1991. Universitetsforlaget. Kartonage med skyddsomslag. 8:o. 332 sid. S/v ills. 250:-Med dedikation.

105 En broder i nöd. Till Norges kämpande folk. Av svenska författare och konstnärer. Stockholm 1942. Albert Bonniers förlag. 105, (7) s. 100:-Omslaget något solkigt, eljest gott antikvariskt skick.

106 Englands vita bok 1914. Skriftväxlingen rörande den Europeiska krisen, på Hans Brittiska Majestäts befallning framlagd för parlamentets båda hus, augusti 1914. Stockholm 1914. Norstedts. Klotband. 175 s. 150:-

107Epstein William. Webster Lucy. We can avert a nuclear war. USA 1983. Oelgeschlager, Gunn & Hain. Konstläder band med skyddsomslag. 181 s. 80:-

108Ergo. Sveriges ödestimme år 195X, då Ryssland tog Sverige Stockholm 1950. Skoglunds bokförlag. Förlags pappband. 202 s. 110:-

109Eriksson Rolf. Modernt krig. Vapnen, vad de förmå och vad de kostar. Stockholm 1940. Bonniers. Tvär 8:0. 64 s. Ill. 200:-Illustratör Sason.

110Evens Richard J. The coming of the Third Reich. Great Britain 2003. Allen Lane. Publishersbd. with dustwrapper. 622 pp. Ills. 300:-

111Fahlborg Birger. Sveriges yttre politik. 1664-1668. Akademisk avhandling. Stockholm 1949. Wahlström & Widstrand. Häftad. 619 sid. 150:-Delvis osprättad.

112 Feltetterretningstjeneste. Mysen (Norge) u. å. Hærens brevskole (kurs 5-21). Häfte med tygrygg (kompendium). (4), 29, (3), 17, (3), 3, (1 blank), 21, (1 blank), 4, (2 blanka), 18, 7, (1 blank), 3, (3 blanka), 20, (6), 4, 2, 32, (1, 1 blank), 2, 27, (2, 1 blank, 1, 1 blank), 18, (1, 1 blank, 1, 3 blanka), 24, 2, 2, (1, 1 blank), 8, 4, (1 blank, 1), 21, (1 blank), (1, 1 blank, 1, 1 blank), 3, (1 blank), 2, 4, 7, (1) s. m. sv/v figurer, stundom med färginslag. Armé- marin- och flygattachéns i Oslo stämpel. 500:-

113Florman C. (red)., Lignell K. (red)., Månsson B. (red)., Uhr P.R. af (red)., Virgin E. (red)., Ångström T. (red). Svenskt flyg och dess män. Stockholm 1940. Mimer. 4:o. Rött halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekoreration på främre pärm. Gulddekorerad rygg med 4 upphöjda bind. Övre guldsnitt. Marmorerade inre pärmar. 637 s. + (5). Rikligt illustrerad. 500:-

114Forman Adrian. Forman's guide to third reich german documents and their values. USA 1966. Adrian Forman. Clothbd. 336 pp. Ills. 350:-Vol. 2.

115Gardi René. Mit Rucksack, Zelt und Kochtopf. ein kleines Wanderbuch. Aarau. Sauerländer Verlag. Kein angegebenes Druckjahr. Linnenband. 8:o (i) 146 Seiten. (ii). Mit illustrationen. 150:-

116Generalstaben. Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet utgivna av Generalstabens krigshistoriska avdelning III. Stockholm 1923. Liten 4:0. 158 s. 50:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

117Gezelius Georg Äreminne Öfver Riks-Cancellern Grefve Axel Oxenstierna. Sthlm. 1774. Joh. Georg Lange. senare marmorerat kartonage. (i) Titelsida med kopparstucken gravyr. 3-56 sid. (i). Boken skriven av Gezelius, kyrkoherde vid Lillkyrka och Öby församling i Närke. 900:-

118Glans Sigurd (red.)., Strand Dieter (red.). Europa i ruiner. Vittnen från krigsslutet 1945 i urval av Sigurd Glans och Dieter Strand. Finland 1995. Norstedts förlag (Stockholm). Förlagets pappersband med skyddsomslag. 302 s. 150:-Gott skick.

119Golding Harry (Ed.). The Wonder Book of Soldiers for Boys and Girls. London, Melbourne and Toronto, no year. Ward Lock & Co., Ltd. Small 4:o. Publisher's back-clothbd with gold-tincured boards, front board illustrated in colour. 264 pp. Richly b/w illustrated. 300:-Good condition.

120Gourko Basil. Minnen och intryck från kriget och revolutionen i Ryssland 1914-1917. Stockholm 1919. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Sv/v frontespis + 368 s. 160:-Omslag med flera nagg, främre omslaget försvagat i falsen.

121Granlund Sven. Halmstad som garnisonsort. Uo Uå. 4:0. 205-284 s. 125:-Särtryck ur bokverket "Svenska stadsmonografier" Halmstadsdelen.

122Grew Joseph C. Tio år i Japan. Stockholm 1945. Ljus. Klotband. 873 s. 125:-Grew var ambassadör i Japan 1932-1942 för USA.

123Grieg Nordahl. Frihet och liv är ett. Stockholm 1983. Norstedts Tryckeri. Klotband med skyddsomslag. 214 s. + (6). 80:-Rapport från två krig.

124Gyllenborg G.F. Tåget öfver Bält. Hjelte-dikt i Tolf Sånger. Stockholm 1785. Swederus. Anders Jacob Nordström. Senare halvfranskt band med marmorerade pärmar samt ryggtitel i guld. Graverad titelsida + 335 s. + (1). 1100:-Bandet i fint skick, inlagan något brunfläckad samt med mindre bläckfläck på sid 194.

125HAGBOM BENGT. (red.) Kungl Norrlands Artilleriregemente 1893-1993. Beksrivning av regementet och vad som hänt där under dess första sekel. Västervik 1993. Ekblads. Blått gulddekorerat klotband med skyddsomslag. Liten 4:o. (25 x 18 cm.) 514 sid. Illustrerad i både färg och s/v. 275:-Som ny.

126Hageby Axel Lind af. Minnen från ett tre-årigt vistande i engelsk örlogstjenst 1857-1859. Stockholm 1860. Adolf Bonnier. Förlagets guldillustrerade klotband med marmorerade snitt. (16) + 1 - 468 s. + (10). Med 27 plancher i stålstick och lithografiska färgtryck samt 4 kartor. 2200:-Bunden av bokbindare I. Elkan.

127Hale Oron James. Germany and the diplomatic revolution. A study in diplomacy and the press 1904-1906. USA 1931. University of Pennsylvania press. Clothbd. 233 pp. 100:-

128 Hallands landstormsförbund. Minnesskrift 1908-1943. Halmstad 1943. Meijels Bokindustri. Häftad. 4:0. 120 s. Ill. 100:-Sliten i kanterna.

129Hallberg Severin. Svensk officersmatrikel. I. Generalitetet, generalstaben och infanteriet. Stockholm 1921. Hasse W. Tullbergs förlag (i distribution hos A.-B. Seelig & komp.). Halvklotband. XII, 534 s. 250:-

130Hallin daniel C. "The Uncensored War". The Media and Vietnam. USA 1986. Oxford University Press. 8:o. Spinecloth with d/w. 285 pp. ISBN: 0-19-503814-2. 150:-Good condition.

131Hammargren Henning. Gotland, en försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Stockholm 1939. Marinlitteraturföreningens förlag. Vackert mellanbrunt halvklotband med båda omslagen medbundna. Bokbandsarbetet utfört för STF av Knut Hässlers Bokbinderi. 318 s. Illustrerad med kartor, tabeller, fotografier och skisser. 175:-Utsökt skick.

132--- Gotland: En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Stockholm 1939. Marinlitteraturföreningens förlag. Häftad 8:o, 318, [4] sidor. Illustrerad med kartor, tabeller, fotografier och skisser. 150:-

133Hammarskiöld Ludvig., Nordström Gunnar., Palmstierna C. F., Zeeh Erik. Slaget vid Jankow. 1645 - 24/2 - 1945. Minnesskrift utarbetad och utgiven av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning. Stockholm 1945. Försvarsstaben krigshistoriska avdelning. (Militärlitteraturföreningen N:o 192.) Liten 4:o. 156, (3) s., med sv/v illustrationer, och två utvikbara kartor. 150:-

134Hammer Kjølsen Frits. Mitt livs loggbog. En søofficers og diplomats erindringer før og efter 9. april 1940. København 1957. Berlingske forlag. 302, (1) s. och sv/v planscher. Snedläst, falsrissar. 125:-

135Hamrin Agne. I fascismens Europa. Stockholm 1979. Bonniers. Pappband. 261 s. 80:-

136Hansson Joakim. Ett kvartssekel för Nylands brigad. Ekenäs 1988. 100 s. 60:-Nylands brigads gille 1963-1988.

137Hardy A. C. Kampen på havet. Sjökrigshändelserna under andra världskriget. Malmö 1950. Allhems förlag. Stor 8:0. Halvklotband. Två delar i en volym. 227, 213 s. Ill. 200:-

138Hargreaves Reginald. Berömda fältslag. Verona 1973. Forum. 158 s. Ill. 40:-

139Harman Nicholas. Dunkirk. The necessary myth. Great Britain 1980. Hodder and Stoughton. Publishersbd. with dustwrapper. 271 pp. Illustr. 225:-

140Harning Anderz. Gerilla. Ystad 1975. Rabén & Sjögren. 176 s. 80:-

141Hart Liddell. The memoirs of Captain Liddell Hart. I-II. Graet Britain 1965. Cassell. 2 volyms. Clothbd. with dustwrapper. 434, 334 pp. 400:-

142Hase von Georg. Fregattenkapitän. Die Kriegsmarine erobert Norwegens Fjorde. Erlebnisberichte von Mitkäpfern. Leipzig, Hase & Koelher Verl. 1940. Back clothbd. with cover. 436 pp. Illustrated with 34 pictures and 5 maps. inner front spine starting to break. 400:-Rare.

143Hassell Ulrich von. The von Hassell diaries 1938-1944. The story of the forces against Hitler inside Germany. England 1948. Hamish Hamilton. Clothbd. 365 pp. 125:-

144Heckmann Wolf. Rommels krig i Afrika. "Ökenrävar" mot "ökenråttor". Vänersborg 1980. Berghs förlags AB (Malmö - Stuttgart - Zürich). Limhaftat pappersband med skyddsomslag. 436 s. och sv/v illustrationer. 120:-

145Heckscher Gunnar. Brittiska imperiet i krig. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1941. Utrikespolitiska institutet. hft. 32 sid. Utrikespolitiska inst. Broschyrserie. 100:-Gott skick.

146Hedin Sven. Fünfzig Jahre Deutschland. Leipzig 1938. F. A. Brockhaus. Leinenbd. 255, (1) S. und 21 schw/w Abbildungen. 200:-

147Heinkel Ernst. Stürmisches leben. Die aufsehenerregenden Memoiren des Welt-bekannten deutschen Flugzeugindustriellen. Stuttgart 1953. Mundus. Zweite Auflage. Verlagsklot mit Umschlag. 561 seiten. Illustriert. 175:-Mit einer erzählung von der erste Flieg einer reaktions Flugzeug der Welt im 1939.

148Helfferich Karl. Vom kriegsausbruch bis zum uneingeschränkten U-Bootkrieg. Tyskland 1919. Ullstein & Co. Pappband. 430 s. 200:-Fallsarna något spruckna.

149Hellström Carl. Om Stockholms Garnison samt Borgarebeväpning från äldre till nyare tid. Stockholm 1907. Aktiebolaget Fortuna Förlag. Blått halvklot med marmorerade pärmar. Titeletikett i läder och guldtext på ryggen. 8:o. Stänkta snitt. 164 sid. Främre omslag medbundet. 200:-Gott skick. Namnstämpel på titelbladet.

150Hemming-Sjöberg A. Domen över Qusling. Stockholm 1946. Natur & Kultur. Halvklotband. 517 s. Ill. 150:-

151Henderson Simon. Instant Empire. Saddam Hussein's Ambitions for Iraq. USA 1991. Mercury House. 8:o. Soft paper back. 271 pp. B/w ills. 150:-Sticker on the front board.

152Hernelius Allan., Hilding Per., Holmberg Carl., Leijon Anna-Greta., Nyquist Yngve., Polstam Åke. Översyn av spioneribrottet m. m. Betänkande avgivet av spionbrottsutredningen. Stockholm 1979. Justitiedepartementet (Ds Ju 1979:6) och Liber förlag / Allmänna förlaget. Limhäftad. (5, 1 blank), 101 s. Avskrift ur Arbetet 10/4-79, DN 12/4-79, intejpad innanför främre omslaget. 250:-

153Herre Franz Radetzky. Eine Biographie Köln 1981 Kiepenheuer & Witsch. Verlagsband. 246 seiten. Illustriert. Eine Biographie über Österreichs Feldmarshall 1766 - 1858. Der Mann der schon im anfang 19:e Jahrhundert der aufstieg Russlands und USA vorgesehen hat und schon damals glaubte dass die zukunftige hoffnung Europas liegt in eine Union. 100:-

154Hersey John. Hiroshima. Great Britain 1946. Penguin Books. Small 8:o. Soft paper back. 119 pp + 7 p. 100:-Signature.

155Herz Ulrich red. Alva och Gunnar Myrdal i fredens tjänst. Uddevalla 1971. Rabén & Sjögren. 179 s. 50:-Med bibliografi.

156Hesse Fritz. Das spiel um Deutschland. Tyskland 1953. Paul List verlag. Gult klotband. 444 s. 75:-

157Hindenburg von. Aus meinem leben. Tyskland 1920. G. Hirzel. Pappband. 409 s. Lösa utvikbara kartor. 275:-

158Hirn Marta. Sveaborg genom två sekler. Ett bildurval med text. Borgå 1948. Werner Söderström Osakeyhtiö (Borgå och Helsingfors). 4:o. Pappersband. (6), 128 s. med 287 sv/v bilder jämte kommentarer. Omslaget i dåligt skick, inlagan i gott. 100:-

159Hirsch Richard. Sovjet spionerna, det ryska spioneriet i Nord-Amerika Stockholm 1947. Bonniers. Förlags pappband. 206 s. 110:-

160Hirt in Breslau Ferdinand. Land und Volk an der Saar. Breslau 1934. Ferdinand Hirt. Verlagsband Papierband mit Originalumschlag. 176 Seiten. Illustriert mit bildern und Pläne vom Saar. Eine deutsche Meinungsäusserung wegen die Volksabstimmung 1935. Zusätlich eine 21 Seitige Publikation und Preisliste. (Hirts deutsche Sammlung. April 1934.) 200:-

161 Histoire de Henri de la Tour D'Auvergne, Vicomte De Turenne, Marechal-General des Armées du Roi. Tome Premier. Livre I-III. A la Haye (The Hague) 1736. Chez Jean Neaulme. 12:o. Contemporary leather binding. Blindpresses boards. Golddecorated spine. Red edges. (2) + titlepage + engraved portrait + XII + 109 pp ; 110-226 pp ; 227-371 pp. The book contains 7 copper-etchings in the text and 5 folded copper-etchings. 3000:-Only Vol I. Minor damage to the head. Spine a little worn of age. A small stain cover the edge from the beginning to page 100.

162Hjärne Harald. Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Stockholm 1902. Ljus förlag. Vackert privatbundet halvläderband med guldornameterad rygg. 5 upphöjda bind. Marmorerade inre och yttre pärmar. 219 sid. Illustrerad. 250:-Blekt rygg.

163Holm Torsten. m.fl. Kungl. Upplands regementes historia. Uppsala 1958. Almqvist & Wiksell. FFörlagets klotband. 491 s. Illustr. samt två utvikbara kartor. 225:-

164Horn Carl von. Fredens soldater. Stockholm 1966. Norstedts. 407 s. S/v fotoill. 100:-

165Hough Richard. Fighting Ships. England 1969. Michael Joseph. 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 304 pp. Ills. 350:-

166Howarth David. Dagen D. Den allierade invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Vänersborg 1959. Forum. 304 s. illustr. 125:-

167Hulot M. Instruction sur le service de l´Artellerie. A l´usage de MM. les Élèves de Écoles militaires établies à Sain-Cyr et à Saint-Germain; Precedee d´une Instruction sur les armes a feu at armes blanches portatives. Paris, Magimell. 1813. Troisiéme edition. Contemporay green halvleather binding with red title field. Golden title text. Gold decorated spine with small flowers. Marbled boards. xii, 283 pp. + 4 folding plates. 3300:-Standard artillery book, fine condition.

168Humble Richard. American Civil War. London 1991. PRION. Publishers decorated hardpaperband. Dustcover. (iii) 264 pp. (i).Richly illustrated. About the second last war on North American soil. 350:-

169Hägg Erik. Under tretungad flagga, vår seglande örlogsflotta och dess män 1750-1900. Stockholm 1941. AB Svensk Litteratur. 4:0. Förlagets helklotband. 379 s. Ill. 400:-

170--- Örlogsliv. Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. Stockholm 1943. AB Svensk litteratur. 4:0. Halvfranskt band. 310 s. Ill. Bandet slitet. 500:-

171--- Örlogsliv. Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. Stockholm 1943. AB Svensk litteratur. 4:0. Halvfranskt band. 310 s. Ill. Gott skick. 700:-

172--- Örlogsliv. Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. Stockholm 1943. AB Svensk litteratur. 4:0. Förlagets helklotband. 310 s. Ill. Gott skick. 400:-

173Höhne Heinz., Zolling Hermann. Den stora spionskandalen. Historien om General Gehlen och den Västtyska hemliga tjänsten. Vänersborg 1972. Berghs. 488 s. 140:-

174Jaern Alb. Så kom befriarna. Oslo 1945. Ekko forlag. Förlagets dekorerade pappband. 114 träsnitt samt dagbokskommentarer till varje bild. Albert Jaerns hemliga illustrerade dagbok innifrån det ockuperade Norge. 1940-45. 300:-

175Jaern lb. Så kom befriarna, utdrag ur min dagbok 1940-1945. Oslo 1945. Ekko forlag. Opaginerad. 106 träsnitt. 300:-

176Jakobson Max. Vinterkrigets diplomati 1939-40. Stockholm 1967. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 259 s. 300:-

177Jasani Bhupendra. Space weapons. The arms control dilemma. England 1984. Taylor & Francis. Clothbd. with dustwrapper. 255 pp. 110:-

178 Jemtländska Härens Hemmarsch 1719. Hedemora 1888. A.F. Lidmans Boktryckeri. Samtida marmorerat pappband. 6 sid + 1 utvikbar karta. 200:-Bandets rygg är slitet. Kartan har enstaka revor.

179Jernström Erik Jägarna i världskriget. Helsingfors 1933. AB. F. Tilgmann OY. 4:o. Vackret guldekorerat helläder band. 180 s. Rikligt illustrerat med fotografier. 650:-

180Johansen Jens. Danmark-Norges Deltagelse i Den store Nordiske Krig. Sönderjyllands Befrielse. Köbenhavn 1935. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Generalstaben. Vackert halvpergament band med marmorerade pärmar, titeletikett i läder nybundet i Ungern. 326 s. Illustrerad samt med utvikbar karta. 900:-Exlibris.

181Johansson Alf W. Den nazistiska utmaningen. Aspekter på andra världskriget. Falköping 1983. Tiden. 142 s. 50:-

182--- Europas krig. Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleontiden till andra världskriget slut. Tiden 1989. 8:o. 416 s. Illustrerad med fotografier och kartor. Förlagsband med skyddsomslag. 200:-Fint skick

183Joosten Paul A. Trial of the major war criminals before The international military tribunal. Nuremberg. Vol. I, II, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI. (out of 42) Nuremberg 1947. The international military tribunal. Publishers golddecorated blue cloth binding. 200:-200 SEK per volume.

184Josephson Fr. Schultz W.T. Svenska underofficerarnas historia. Stockholm 1938. 2 vol. Klotband med blåa titeletiketter i läder. 4:0. 640, 437 s. 300:-Gott skick

185Jägerskiöld Stig. Gustaf Mannerheim 1918. Helsingfors 1967. Holger Schildts. Häftat förlagsband med skyddsomslag. 8:o. 410 sid. Fotoillustrerad. 150:-

186--- Riksföreståndaren. Gustaf Mannerheim 1919. Helsingfors 1969. Holger Schilts Förlag. 8:o. Klotband med skyddsomslag. 335 sid. S/v ills. 200:-Omslaget skadat i kapitäl.

187Karnow Stanley Vietnam. A History London 1994. Pimlico (Random House UK Ltd). xvi+768 pp., including extensive b/w ills and more than 80 pp of notes, index etc. Paperback. 140:-Worn, but acceptable for reading.

188Karolinska förbundet utg. Karolinska Förbundets årsbok 1966. Stockholm 1966. Häftad. 195 s. 125:-

189--- Karolinska Förbundets årsbok 1973. Stockholm 1974. Häftad. 173 s. 125:-

190--- Karolinska Förbundets årsbok 1974. Stockholm 1975. Häftad. 189 s. 125:-

191--- Karolinska Förbundets årsbok 1975. Lund 1976. Häftad. 166 s. 125:-

192--- Karolinska Förbundets årsbok 1977. Lund 1978. Häftad. 142 s. 125:-

193--- Karolinska Förbundets årsbok 1978. Lund 1979. Häftad. 147 s. 125:-

194--- Karolinska Förbundets årsbok 1979-1980. Lund 1981. Häftad. 196 s. 125:-

195--- Karolinska Förbundets årsbok 1981-1982. Lund 1982. Häftad. 242 s. 125:-

196--- Karolinska Förbundets årsbok 1983. Lund 1984. Häftad. 182 s. 125:-

197--- Karolinska Förbundets årsbok 1984. Lund 1985. Häftad. 175 s. 125:-

198--- Karolinska Förbundets årsbok 1985. Lund 1986. Häftad. 167 s. 125:-

199--- Karolinska Förbundets årsbok 1985. Lund 1986. Häftad. 167 s. 125:-

200--- Karolinska Förbundets årsbok 1999. Meddelanden från krigsarkivet XX. Den svenska Fortifikationens bilder. Riga 2001. Karolinska förbundet, Krigsarkivet och Historiska Media. Stor liggande 8:o. Förlagets illustrerade pappersband med skyddsomslag. 144 s., färgill. 150:-

201Katz Mikael (övers). Den stora massakern. Hur de europeiska judarna förintades 1933-45. Yad Vashem, Jerusalem. 4:o. Häftad. 77 sid. S/v ills. Institutet till minne av de judiska offren för nazismen i samarbete med Centrum för judisk utbildning och kultur i Skandinavien. 100:-Gott skick.

202Keegan John. Encyclopedia of World War II. Japan 1977. Bison Books Limited. 4:o. Red cloth. 256 pp. B/w and colour ills. ISBN: 0-600-39382-8. 300:-Good condition.

203Kellberg Per., Topelius Zacharias Fältskärns berättelser från Breitenfeld till Armfelts återtåg. Polen 1967. Bonnier. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 366 s. Ill. 100:-

204Kenworthy J.M. Vor kommenden kriegen. Die zivilisation am scheidewege. Tyskland 1928. Wilhelm Braumüller. Klotband. 383 s. 200:-Anteckningar samt understrykningar.

205Kissinger Henry. Memoarer. De första åren i vita huset. Stockholm 1979. P. A. Norstedt & Söners förlag. Limhäftat pappersband med skyddsomslag. 828, (1) s. och sv/v illustrationer. 150:-

206Kissinger Henry A. Försvar och utrikespolitik. Stockholm 1962. 4:0. Pappband. 343 s. 110:-

207--- Problems of National Strategy. USA 1965. Frederick A. Praeger. Klotband med skyddsomslag. 477 s. 90:-

208Kleen C. W., K:son Björn E. H. Sveriges försvar. Historisk översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. Stockholm 1927. Svenska bokhandelscentralen AB. 4:0. 3 volymer. Helläderband, helt guldsnitt, lilla statsvapnet i guld på fram pärmarna, 280, 440, 396 s. Ill. 1050:-Fint skick.

209Knightley Phillip. Krigets första offer är sanningen. Krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare. Finland 2004. Ordfront. Förlagsband med skyddsomslag. 572 s. 220:-Skick som ny, med stämpel på övre snittet "Recensions ex".

210Kommiten för frihetskrigets historia. Finlands frihetskrig år 1918. Helsingfors 1921. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag. 2 volymer. Stor 8:0. Ryggläderband. 363, 584 s. Illust. 300:-

211Kommitten för utrikespolitiska upplysning. Krigsutbrottet i dokumentens belysning. II. Den tyska dokumentsamlingen och andra dokument. Stockholm 1939. Kooperativa förbundets bokförlag. 118 s. 100:-Skyddsomslaget slitet, det egentliga omslaget däremot påfallande fräscht, trots begynnande skada i främre falsens nedersta del.

212Kuby Erich. Mitt krig. Anteckningar från 2129 dagar. Stockholm 1977. Rabén & Sjögren. Klotband med skyddsomslag. 443 s. 100:-

213Kühlmann Rickard von. Die diplomaten. Berlin 1939. Reimar Hobbing. Rött klotband. 171 s. 8 planscher. 70:-

214Kungl. Maj:t. Betänkande och förslag af den utaf Kungl. Maj:t den 3 februari 1905 tillsatta kommitté för utarbetande af förslag, angående organisationen af arméns centrala förvaltningsmyndighet m.m. Stockholm 1905. Ivar Haeggströms Boktryckeri A.B. Vinrött klotband med guldtext på främre pärm och rygg. 162 s. 200:-Lätt lös i ena inre falsen. Skada i övre kapitäl.

215Kvarning/Ohrelius Vasa. Kungens Skepp. Stockholm 1998. Atlantis. gulddekorerat hårdpappband med skyddsomslag. 173 sid.(ii).Rikligt illustrerad. 200:-

216Laar Mart. Det glömda kriget. Den väpnade motståndsrörelsen i Estland 1944-1956. Estland 2007. Grenader. 47 s. Illust. 150:-

217--- Estland under andra världskriget. Estland 2007. Grenader. 71 s. Illust. 150:-

218--- Röd terror. Den Sovjetiska ockupationsmaktens förtryck av Estland. Estland 2007. Grenader. 47 s. Illust. 150:-

219 L'Album de la Guerre 1914-1919. Histoire photographique et documentaire reconstituée chronologiquement a l'aide de clichés et de dessins publiés par "L'Illustration" de 1914 a 1921. Édition augmentée de documents inédits et comprenant de nombreuses reproductions en couleurs, ainsi qu'un texte sommaire constitant un véritable "Précis d'histoire". Tome Premier + Tome Second. Paris 1926. Illustration. 2 vol. Golddecorated leather binding. Golddecorated spine. pp 1-660 + 661-1304 + 1 folded map + Tableau Chronologique + Table des chapitres. Hundreds and further hundreds of b/w and colour illustrations and pictures from the 1st World War. 1500:-Front leaf have been folded in both volumes. The title page has been folded and has a big tear in vol II. The spines are worn and has faded. The edges are worn. The books are very heavy!!!

220Lauts Jan. Wehr und Waffen Leipzig 1939. Neue erweiterte auflage. Hartpapierband mit Umschlag Ein Riss im Vorderen Umschlag. (i). 127 Seiten (i) Mit eine grosse farbdarstellung von historischen Deutschen Uniformen. Schwarzwiss illustrationen von Ernst Dölling und Karl Ahlfeldt. Deutsche Kriegsgesichte von Völkerwanderzeiten bis zum ersten Weltkrieg. 250:-

221Leche Hakon. Generalstabschefen Bildt och Sveriges försvar. Uddevalla 1992. Militärhistoriska förlaget. Pappband med skyddsomslag. 190 s. 100:-

222Legler Thomas. Muralt Albrecht von. Beresina. En stor armés undergång i Ryssland. Stockholm 1942. Söderström & C:o. 216 s. 120:-

223Linder Ragnar. Det var Bohus bataljon. Uddevalla 1948. Egilsförlaget. Halvklotband. 317 s. Ill. 175:-

224Lindsjö Ronny. Försvarsfrågan och sjökrigsmaterielens utveckling. En översikt rörande Sverige under 1800 och 1900-talet. U o U å (1978). 140 s. S/v fotoill. 60:-

225Loenbom Samuel. Kongl. rådets och fält-marskalkens, herr grefwe Magni Stenbocks lefwerne. Stockholm 1757-65. Lars salvii förlag. Samtida halvläderband, Något slitet av ålder. Graverad frontespice + Titels. + 151 s. Andra delen. Företal (5), + 324 s, + två kopparstick varav 1 utvikbart.. Tredje delen. Företal (5), + 387 s. + ett utvikbart kopparstick. Fjärde delen. Företal (9), + 340 s, två utvikbara kopparstick. 2500:-Inlagan delvis något gulnad, samt enstaka lagerfläckar.

226Löfgren Sven. Mellan hakkorset och trikoloren. Stockholm 1935. Holger Schilt. 140 s. 110:-

227MacArthur Douglas. Douglas MacArthurs Minnen. Malmö 1965. Bokförlaget Corona. Klotband med skyddsomslag. 521 s. Illust. 150:-

228Macdonald John. Great battles of the Civil War. Foreword by John Keegan. New York 1988 Collier. 4:o. Publishers paper-binding. 200 pp. Richly illustrated. 200:-

229Macksey Kenneth. Godwin's saga. A Commando Epic. Great Britain 1987. Brasse's Defence Publ. Clothbd. with dustwrapper. 149 pp. Photo illustr. 110:-

230MacMillan Harold. The blast of war 1939-45. England 1967. MacMillan. Red clothbd. with dustwrapper. 765 pp. Ills. 100:-

231Maindron M. Le Tournoi de vauplassans Paris 1899. Libraire Borel. Beautiful contemp. goldec. clothbind. 5 elevated bind. Tvär 8:0. (ix) 412 pp. (ix) richly illustrated. 300:-

232McNeill William Hardy. The Greek dilemma. War and Aftermath. London 1947. Victor Gollancz Ltd. Blue cloth with titel on back in gold letters. 240 pp. Illustrated with map over central Athens. 270:-Very good copy. Exlibris from the swedish embassador Ragnar Kumlien and also the books original invoice from the royal bookdealer C.E.Fritzes to Mr Kumlien.

233Meijer-Granqvist Paul Carl X Gustaf. Den förste Pfalzaren på sveriges tron. Ett 250 Årsminne. Stockholm 1910. Askerbergs. Häftat förlagsband. 139 sid. 75:-

234Mellin G.H. Krigen och Statshvälfningarna i våra dagar. Stockholm 1848. Norstedt & Söner Förlag. Samtida lite nött halvläderband, marmorerade pärmar, Graverad titelsida, 212 sid. + 10 utvikbara kartor i stålstick + 27 utsigter i stålstick. 1400:-Gammal namnteckning på försättbl. samt ägarstämpel å främre pärmens insida. enstaka åldersfläckar i inlagan.

235Meredith Roy. Mr. Lincoln's General: U.S. Grant, an illustrated autobiography. New York 1981. Bonanza. 4:o. Clothbd. with dustwrapper. 252 pp. Ills in b/w. One large separate map of battlefields, Virginia. 250:-

236Meurling Per. Spionage och sabotage i Sverige. Kristianstad 1954. Folkupplagan. 4:o. Förlagets röda halvskinnband. (VII, I blank), 443 s. m. sv/v illustrationer. 200:-

237Militärhistoriska avdelningen vid Kungliga Militärhögskolan. Carl X Gustaf och Danmark. Carl X Gustaf-Studier I. Källkritik och krigshistoria. Kristianstad 1965. Militärhistoriska förlaget. Liten 4:o. Häftad. 447 sid. ill. 300:-Gott skick

238Miller David. The World's Navies. An illustrated review of the navies of the world. Spain 1992. Salamander Books Ltd (London). Tall 4:o. Publisher's cloth-imitating paperbd with dust-jacket. 144 pp. Richly illustrated in colour. 250:-

239Miller Webb. Jag fann ingen fred. Stockholm 1937. Bonniers. Klotband. 285 s. 100:-

240Molander Harald. En Lyckoriddare. Berättelse från 1600-talet. Stockholm 1897. Wahlström & Widstrand. Halvfranskt band med ryggetikett i läder. 356 s. 200:-

241Montgomery Bernad Law Viscount. Krigskonstens historia. Great Britain 1970. Militärlittraturföreningen. Klotband. 572 s. rikt illustr. 300:-

242Montross Lynn. The United States Marines. New York 1959. Montross. 4:o. Publishers binding. 242 pp. Photoillustrated. 225:-

243Mook H. J. van The Stakes of Democracy in South-East Asia. London 1950. George Allen and Unwin Ltd. 312 pp. Publisher's cloth with dustwrapper (khakifägad rygg med svart text). 200:-.Good condition.

244Moran lord. Winston Churchill, kamp för livet 1940-1965. Ur Lord Morans dagböcker. Stockholm 1966. Norstedt. 2 vol. Klotband. 346, 696 s. 150:-

245Mosséen Ulf. Artilleriet vid Korsbetningen. Minneskrift med anledning av Kungl. Gotlands Artilleriregementes flyttning från Korsbetningen till Visborgs slätt den 1 Juli 1986. Visby 1986. Godrings Tr. AB. Förlagets klotband. 272 sid. Illustrerad i s/v. 8:o. 275:-Fint skick.

246 Mot sexfaldig övermakt. Stockholm 1918. Dahlberg & C:ie (i distribution). Klammerhäftad. 16 s. jämte utvikbar färgkarta. 150:-

247Mowrer Edgar. Tyskland vrider klockan tillbaka. Stockholm 1933. Tidens förlag. 304 s. 125:-

248Mühlbach Louise. Fredrik den Store och hans syskon. Vol I - II. Stockholm 1859. Bonniers. Samtida guldornamenterade halvfranska band. Vol I: 516 sid. Vol II: 452 sid. Övre och undre kapitälskada å vol I. Blekta av tiden. 500:-Nötta i falsarna.

249Myrdal Gunnar. Varning för fredsoptimism. Stockholm 1944. Bonniers. 354 s. 130:-Om Amerikansk inrikespolitik.

250Naess Ragnar Em. Marschen till Märkäjärvi. Stockholm 1940. Albert Bonniers förlag. 266 s. 150:-

251Naval education and training Command. Basic military Requirements. Washington 1981. US government. Publishers paper binding 4:o. 300 pp. Illustrated. 250:-

252Nevill Ralph. British military prints. London 1909. The Connoisseur Publishing Company. 4:0. Modern spine leather binding. lii (text) + 1-72 pages with fullpage illustrations in colour and b/w. One plate a bit lose from the binding. 2000:-

253Norberg Erik. Fäderneslandets försvar. Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1796-1996. Malmö 1996. Atlantis. Klotband med skyddsomslag. 405 s. Ill. 250:-isbn: 916304181

254Norstedt & Söner P.A. Läsning för härens och flottans manskap. Stockholm 1910. Andra utgåvan. 558 sid. Halvläder band. Beige rygg med rött titelfält och guldtext. 300:-

255Nyström Barthold. Beskrifning om Swenska hemman och Lägenheter. Stockholm 1784. Pet. Hesselberg. Första upplaga. i samtida halvläderband med fem upphöjda bind. (20x17 cm.) (4)+160 sid. Lätt lagerfläckad samt en namnteckning på titelsidan. Hörnen lätt kantstötta. 650:-

256Nörlund Niels. Kampen om Tyskland. Fra Potsdam til Bonn. Köpenhamn 1950. Berlinske forlag. Rött konstläder band. 219 s. 80:-

257Oberdörffer Dr. med. Das Heilsystem der Arischen Entwicklungslehre. Leipzig und Herrliberg 1918. Golddekoriertes Verlagsband. Klot. III. 130 Seiten. (1). Ein frühes Rassentheorethisches Arbeit. (A system of curing the arian evolution Leipzig 1918. An early race theoretical work which influented the nazis.) 1250:-

258Ostelius Hans. Rymdens fåglar. Ryktbara flygplan. Stockholm 1943. Bokförlaget Natur och Kultur. 154 s. med sv/v illustrationer. 100:-Slitet omslag, eljest gott antikvariskt skick.

259Ott Estrid. Med Finlands lottor i fält. Helsingfors 1940. Medéns Förlags Aktiebolag. Häftad. 8:o. 173 sid. S/v ills. I stort sett osprättad. 100:-Skada i foten. Skada i kapitäl. Ryggen har nästan släppt i bindet.

260Paderewski. Schümmer. Convention entre la Pologne et la Ville libre de Danzig Paris 1920. Pampl. 4:0. 24 pp. The official peace treaty negotiated by the allies in Versaille, considering the separation of Danzig from Germany. With all 40 articles. 500:-a bit worne by age.

261Persson Anders. Vi är förrådda. Tjeckoslovakiens undergång 1938. Stockholm 1978. Ordfront. 96 s. Ill. 60:-

262Persson Carl., Sundelin Anders Utan omsvep. Ett liv i maktens centrum. F 1990. Norstedts (Stockholm). Llimhäftat pappersband med skyddsomslag. 479 s. jämte 28 sv/v planschsidor. 80:-

263Peterson K.E. Öfversigt af Rysslands härordning utarbetad inom generalstabens militärstatistiska afdelning. Stockholm 1890. Halvfranskt band, foten skadad. (VIII), 376 s. Med mycket tillskrivet. 600:-

264Phillips W. Alison. Polen. Stockholm 1917. Tidens förlag ("Modärnt vetande"). Liten 8:o. Klotband. 266 s. m. 1 karta. 150:-

265Plievier Theodor. Stalingrad. Munich, Germany 1959. 512 pp. Hardcover. Red spine with gold text. 110:-

266Popoff Haralan. Det var på Stalins tid. 13 år i fängelse. Stockholm 1965 Slaviska missionen. häftat förlagsband. 297 sid. Illustrerad. 150:-

267Poten Bernhard. Unser Volk in Waffen. Berlin & Stuttgart (u.a). W. Speman Verlag. Folio. Gilt ornated half moroccan bd. Richly golddecorated spine with 5 elevated bindings. MArbled edges. pp. 385. Richly Illustrated. Bound by Gust. Hedberg in Stockholm. 1000:-Ills by Chr. Speyer. Top/bottom of boards/spine worn. Otherwise in good condition.

268Pritchard John R. Riksdagshusbranden. Finland 1974. Aldus. 159 s. Ill. 75:-

269Pufendorf Samuel., Pufendorfi Samuelis. Commentariorum de Rebus Suecicis libri XXVI. Ab expeditione Gustavi Adolfi Regis in Germaniam ab abdicationem usque Christinae. Editio altera emendatior. Frankfurt / Francofurti 1705. Friderici Knochii. 2:o. Contemporary leather with gold decorated spine and 6 elevated bindings. Red edges. (2) blank. + (2) engraved titel-page. + (2) titel-page with engraved vignette. + (2) portrait of Samuel Pufendorf. + (14) + 1064 pp. + (22) index. + (2) blank. 3000:-A complete second edition with both engraved titel-page and portrait of Pufendorf. The interior is in very fine condition, looks almost like printed yesterday. The boards is worn and got worn edges, no head or tail to spine and damaged front hinge. All this is only cosmetic damages since the bindings is very good. A perfect object for a re-back since the interior and bindings is almost like new.

270Quinto Titulo Evoluciones de Linea. Madrid 1855. Manuel Minesa. Contemp. golddec. leather binding. 205 pp. With 23 folded pictures of various battle formations. 300:-

271Rehbinder C. M. V. I fransk krigstjenst. Minnen från Frankrike och Norra Afrika under tjenstgöring i franska arméen 1878-1880. Kristiania 1924. Nye Nordiske forlag. Ryggpappband. 315 s. Ill. 150:-

272Reid William. Vapen genom tiderna. Kastvapen och eldvapen. Madrid 1984. Wahlström & Widstrand (Stockholm). 256 s., illustrerad i sv/v och tvåfärg. 100:-

273Rekkedal Nils Marius Red. Operationskonst. Essäer om operativt tänkande och operationskonst. Gävle 2004. Försvarshögskolan. 208 s. 250:-

274Renwick Robin Fighting with Allies, America and Britain in peace and war. Great Britain 1996. Publishers bd. with dustwrapper. 15 ills. 315 pp. Incl. Index. 300:-

275Reutersvärd Knut. Kadettlif på Karlberg för 50 år sedan. Stockholm 1908. Gustaf Lindströms förlag. 152 s. med 20 sv/v illustrationer. Illustrerat omslag. 125:-Betydande riss på det ojämnt gulnade omslagets kapitäl.

276Richard Jules. Le Salon Militaire de 1886. Sans lieu d'imprimature, sans date. Jules Moutonnet, Éditeur (Paris, 1886). In-4. Deux volums. Volum I: Relié avec dos de cuir. (4), 90, (1) pp. avec 2 gravures dans le text. Volum 2: Portefeuille avec dos de cuir. Gravures 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15-17, 19, 20, 24-27, 32-38, 40-45, 47-50 (ici nombrés conforme à la liste dans volum 1, pages 89-90), en tout 33. 600:-

277Robert Henri. Franska krigargestalter. Stockholm 1928. Skoglunds bokförlag. Marmorerat halvfranskt band med 5 upphöjda bind. 214 s. Illustrerad. 150:-

278Robert Stephen H. The house that Hitler built. England 1939. Methuen publishers. Hardcover. 406 pp. 150:-

279Rooney David. Burma victory. Imphal, Kohima and the Chindit issue, March 1944 to May 1945. Great Britain 1992. Arms and Armour. Publishersbd. with dustwrapper. 208 pp. Illus. 150:-

280Rosell Lennart (red). Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes Historia. Östersund 1966. AB Wisénska Bokhandelns Förlag. Blått gulddekorerat klot. 8:o. 580 sid. S/v ills. 300:-Gott skick.

281Rounds Frank. A window on Red Square. England 1953. Frederick Muller Ltd. Clothbd. with dustwrapper. 240 pp. 75:-

282 Rulla innefattande arméns styrelse, indelning, skolor, verk och inrättningar samt officers- och underofficerskårerna jämte tjänsteställningslista, förteckning över styrelser m. m. 1926. Stockholm 1926. Svenska underofficersförbundet. Ryggklotbd. 541, (3) s. m. en sv/v illustration (utom annonssidorna). Lös i falsarna, delvis spräckt. 150:-

283 Rulla över svenska arméns officers- och underofficerskårer samt adressregister m. m. 1931. Stockholm 1931. Svenska underofficersförbundet. Ryggklotbd. 603, (3) s. Lös i falsarna. 150:-

284Ryan Cornelius. Slutstriden, slaget om Berlin 16 april-2 maj 1945. Stockholm 1968. Bonniers. Förlagsband. 334 s. Ill. 150:-

285Rydberg Sven. Unesco. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1949. Utrikespolitiska institutet. 100:-Gott skick.

286Ryding-Berg Stefan. Skyddslagen. Kommentar till lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. Stockholm 1991. Norstedts juridik. 130 s. m. sv/v illustrationer. 250:-

287Sandberg Johan Gustaf. Galleri af utmärkta samtida. Första heftet. Andra heftet. Stockholm 1843-44. Norstedts. Vackert marmorerat pappband med titeletikett i röd läder med guldtext på ryggen.. 142 + 167 sid. 3 + 3 litografiska porträttplanscher. 500:-Biografier av Sir R Robert, Espartero, Guizot, Lord J. Russel, O'Connell, Lamartine. Enstaka fläckar. Ex libris. Titelblad restaurerat med japanpapper.

288Schacht Hjalmar Dr. Meher geld. Meher Kapital. Meher arbeit 1949. Otto Meissners verlag. Häftat. 119 s. 180:-

289Schwarzkopf, H. Norman (General) Man Behöver inte vara hjälte. En Självbiografi. Ungern 1993. Wiken förlag. Förlagsband med skyddsomslag. 491 sid. Illustrerad med s/v foton. 150:-ISBN 91-7119-252-2

290Semler Eric. m.fl. The language of nuclear war, an intelligent citizen's dictionary. USA 1987. Harper & Row. 310 pp. 80:-

291Seybolt Taylor B. Humanitarian Military Intervention. The Conditions for Success and Failure. Great Britain 2007. Sipri/Oxford University Press. Clothbd. with dustwrapper. 294 pp. 250:-

292Shepperson George. Imperialism and the balance of power. France 1969. Paul Hamlyn. 4:0. Konstläder band. 128 pp. Ills. 85:-The Hamlyn History of the World in Colour. Vol, 17.

293Shotwell James T. War as an instrument of national policy and its renunciation in the pact of Paris. USA 1929. Harcourt, Brace and Co. Klotband. 310 s. 100:-

294Silfverstolpe Carl. Kungl. Svea Livgardes fyrahundraårsjubileum. Minnesskrift. Stockholm 1927. Åhlén & Åkerlund. 89 sid. Limmhäftat pappband. Vackra s/v ill. Bibliofilupplaga. Nr 152 av 350. 110:-Framsida, baksida och rygg nötta. Rygg delvis lös.

295Sjövall P. G. (utg.). Svensk officersmatrikel. III. Marinen och flygvapnet. Stockholm 1935. Svensk officersmatrikels förlag. Klotband. 218, (34) s. Skada på kapitäl. 150:-

296--- Svensk officersmatrikel. IV. Reservofficerare. Lund 1933. C. W. K. Gleerup. Klotband. 309 s. Mindre skada på kapitäl. 150:-

297--- Svensk officersmatrikel. V. Landstormen. Lund 1933. C. W. K. Gleerup. Klotband. 131 s. 150:-

298Southey Robert The life of Nelson. London 1895. Brickers and Son. 8:0. Samtida halvfranskt band med röd etikett. 12 gravyer. En plansch lös. Cont. Leatherbd. 12 engr. 1 lose. 1200:-

299Stampfer Fredrich. Die vierzehn jahre der ersten Deutschen republik. Hamburg 1947. Auerdruck verlag. Rött klotband. 690 s. 100:-

300Stevenson David. The history of the first world war. Great Britain 2004. Allen Lane. Publishersbd. with dustwrapper. 729 pp. Ills. 300:-

301Stjernfelt Bertil. Ålands hav och öar - brygga eller barriär. Svensk-finsk försvarsfråga 1915-1945. Karlskrona 1991. Förlagsband. 199 s. Ill. 175:-Marinlitteraturföreningen nr 72.

302Stokes Donald. Män bakom segern. Örebro 1944. Steinsvik förlag. 232 s. 60:-

303Stål Carl Lärobok i topografien för linie-officerare Stockholm 1835. Tryckt hos Johan Hörberg. 8.o. Samtida marmorerat pappband. Slitet. 140 s. Med utviksbar tabell. 350:-

304Stålhane H red. Världskrigets lärdomar och Svenska armen. Stockholm 1919. Norstedt. Halvfranskt band. 181 s. 150:-

305Svensén Emil. Ur vårt fosterlands historia efter 1809. Med 121 illustrationer och 4 bilagor. Stockholm 1909. Hugo Gebers förlag. Dekorerat klotband. 498 s. 121 s/v ill. 150:-Exlibris.

306Svenska Underofficersförbundet Sveriges Underofficerare Göteborg 1947. Svenska Underofficersförbundet. 4:o. Gulddek. ryggläder band. 942 sid. Ills. med s/v fotografier. No. 2320. 500:-Skadatkapitäl och fot. Slitna falsar.

307Symons Julian. Buller's campaign. England 1963. The Cresset press. Clothbd. 312 pp. Some b/w photoills. 75:-

308Söderberg Nils Vilhelm. Gotlänskt försvar. Visby 1961. Gotlands militärförenings förlag. Stor 8:0. 200, XXXXV s. 220:-

309Taylor A.J.P. From Sarajevo to Potsdam. Norwich 1966. Thames and Hudson. 8:o. Cloth with d/w. 216 pp. B/w and colour ills. 100:-Dedication on the front leaf.

310The British dominions General Insurance Company. War Facts and Figures. An encyclopaedia of useful informations. London. Issued by the british dominions. No year (1914). Illustrated soft paper cover. 178 pp. + (66) pages with photographs. 350:-An encyclopaedia of useful information statistics, photographs maps etc. Compiled from the most reliable sources.

311The World´s Warships Blackman Raymond V.B. London 1963. MacDonald & co. Third and completely revised edition.Golddec. green clothband. (i) 256 pp. (i). Richly illustrated with photos of various battleships. The author is editor of the famous Jane´s fighting Ships. 200:-

312Thorndike Annelie und Andrew. Das russische Wunder. Potsdam 1962. Verlag Kultur und vorschritt. Verlagsband. im Klot. c. 200 Seiten. fotoillustriert. 300:-

313Thorson Ivan red. Svenska artilleriet förr och nu. Uppsala 1944. Almqvist & Wiksell. Stor 8:o. Rött gulddekorerat pappband. 288 s. Ill. 250:-

314Thvani Avg. Jacobi. Historiarvm svi temporis. Tomi Seccvndi. Parisiis 1606. Ambrosivm & Hieronymvm. Contemp. pargment binding. Engraved titelpage. 886 pp. + Index (17 unpaginated pages.) (1). 1650:-The body is an a very good condition. Thvani or de Thou, french statesmen, historian and poet ranks among the most famous of The 16th century book collectors. He brought together a large library.

315Tigerschiöld Brita. Europarådet och Europarörelsen. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1949. Utrikespolitiska institutet. 100:-Gott skick.

316Time-Life Books Inc. World War II. Across the Rhine. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

317--- World War II. Across the Rhine. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

318--- World War II. Blitzkrieg. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

319--- World War II. China-Burma-India. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

320--- World War II. Island Fighting. Toledo 1980. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

321--- World War II. Partisans and Guerillas. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

322--- World War II. Prelude to War. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Third American printing. 100:-

323--- World War II. Prelude to War. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Third American printing. 100:-

324--- World War II. Prisoners of War. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

325--- World War II. Red Army Resurgent. USA 1982. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Fourth American printing. 100:-

326--- World War II. Rising Sun. Toledo 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

327--- World War II. Russia Besieged. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

328--- World War II. The Air War in Europe. USA 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

329--- World War II. The Battle of Britain. Toledo 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

330--- World War II. The Battle of Britain. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

331--- World War II. The Battle of the Atlantic. Toledo 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

332--- World War II. The Battle of the Atlantic. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

333--- World War II. The Italian Campaign. Toledo 1980. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

334--- World War II. The Italian Campaign. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

335--- World War II. The Mediterranean. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

336--- World War II. The Nazis. USA 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Third American printing. 100:-

337--- World War II. The Resistance. USA 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

338--- World War II. The Rising Sun. USA 1978. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

339--- World War II. The Road to Tokyo. USA 1979. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

340--- World War II. The Second Front. Toledo 1981. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

341--- World War II. The Secret War. USA 1982. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. Second American printing. 100:-

342--- World War II. The War in the Dessert. USA 1977. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

343--- World War II. Victory in Europe. USA 1982. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

344--- World War II. War in the Dessert. Toledo 1980. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First European printing. 100:-

345--- World War II. War under the Pacific. USA 1980. Time-Life. Publisher's ill. hardcover. 208 pp. Richly b/w and colour ill. First American printing. 100:-

346Tornedalica. Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944. Luleå 1971. 271 s. Ill. 175:-Tornedalica nr 12.

347Turnbull Patrick. Dunkirk. Anatomy of Disaster. Great Britain 1978. B T Batsford Ltd.Publishersbd. with dustwrapper. 186 pp. Some photo illustr. 100:-

348Tute Warren. m.fl. D-Day. England 1974. Sidgwick & Jackson. Stor 8:0. Konstläder band med skyddsomslag. 256 s. S/v fotoill. 150:-

349Uhde Emil Mindeblad om festen d 10 o 11 februar 1859. Hans Majestaet Kong Fredrik VII till Danmark. kjobenhavn 1860. Salomon. Samtida rikt gulddekorerat rött sammetsband. Främre pärmen inramad av geometriska blomster ornament. Dedikation i guld (HANS MAJESTAET KONG FREDRIK VII TIL DANMARK) samt krona och danska riksvapnet i guld. Bakre pärmen inramad av geometriskt blomsterornament i guld. titeltext i guld samt krona och danska riksvapnet i guld. Guldsnitt. 52 opaginerade sidor. 1000:-Mkt vackert konstband. Lättare skada å undre kapitäl. En minneskrift med anledning av 200-årsminnet av den frusna vinterdag 1659 då danskarna framgångsrikt försvarade sin huvudstad mot de belägrande svenskarna.

350Utrikepolitiska Institutet. Kriget 1939-1945. Vol I-IV. Nazismens segerår / Blod, svett och tårar / Angriparnas nederlag / Lexikon och dokument. Stockholm 1945-1947. 392 + 306 + 439 + 298 sid. Förlagets halvklotband. Röda ryggar med guldtext. 400:-

351Voipio Anni. Finlands fältmarskalk. Finland Uå (1942). Hugo Gebers Förlag. Häftad. 8:o. 194 s. Ill. 200:-Lätt sliten i ena inre falsen.

352Wallensteen J.A. Krigs-Lagarne af den 11 Juni 1868 och Kongl. Förordningen om deras införande. Med tillägg ur allmän lag och särskilda författningar jemte hänvisningar och sakregister m.m. Stockholm 1870. Norstedts & Söner. Samtida rött vackert gulddekorerat klotband, förgyllt snitt samt förgyllda denteller. Främre och bakre pärm dekorerat med inre speglar i guld. XIV + 1 - 444 s. + (1). 650:-

353Wallerfelt Bengt. Si vis pacem- para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975. Västervik 1999. C O Ekblads & Co. Probus förl. Förlagsband.214 sid. 130:-Nyskick. ISBN 91-87184-60-5

354Warren-Howe Russell. Weapons. The shattering truth about the international game of power, money and arms. England 1981. Abacus. 798 pp. 150:-

355Wattrang Hans. Det kalla kriget. Solna 1963. Prisma. 170 s. 60:-

356Weibull Curt. Bismarck och krigsutbrottet 1870. Stockholm 1944. Bonniers. 120 s. 70:-

357Welchert Hans-Heinrich. Als Bismarck gegangenwar, intimitäten der Weltpolotik 1890-1914. Germany 1940. Hanseatiche Verlagsanstalt. Blue clothbd. 286 pp. Photoills. 90:-

358Wells summer. Nu eller aldrig. Stockholm 1945 Bonniers. Häftat förlagsband. 357 sid. 100:Den amerikanske statssekreteraren Summer Wells utkast till ett kommande FN. Samt berättelser om möten med krigets ledande aktörer i Berlin, London, Moskva och fjärran östern.

359Wendt Johannes Eich Lothar Schiffe auf druckgraphischen Blättern. Rostock 1985. Veb Hinstorff Verlag. Linnenband mit umschlag.(i) 160 sid (i) Ausgewählte Marindrucke des 15. bis 17 Jahrhunderts. 200:-

360Wennerström Stig. Från början till slutet. En spions memoarer. Stockholm 1972. Albert Bonniers förlag. Sextonde-tjugufemte tusendet. Förlagets klotband med skyddsomslag. 288 s. 75:-

361Wennerström Thorsten. Stockholms Stads Borgargarde genom tiderna. Stockholm 1937. Victor Petterssons Bokindustri. Häftad. 4:o. S/v och färg ills. 260 sid. 100:-Delvis osprättad.

362Westin Bo red. Försvarshögskolan 1951-1976. Uddevalla 1976. Försvarshögskolan. Blått klotband. 127 s. Några s/v fotoill. 100:-

363Whipple A. B. C. The Seafarers Fighting Sail. Spain 1979. Time-Life Books. Publishersbd. 4:0. 184 pp. Illus. 200:-

364Wiberg Allan. En dåres åsikt om kriget. Stockholm 1918. Ljus förlag. Halvfranskt band. 88 s. 80:-Reva 1 blad.

365Wickman Johannes Seger. Kommentar tillde utrikespolitiska dagshändelserna. Stockholm 1944 Natur och Kultur. Förlagsband 245 sid. 150:-

366Williams John. Frankrikes fall. Finland 2005. Svenskt militärhistoriskt bibliotek. Förlagsband med skyddsomslag. 176 s. Ill. 130:-

367Wrangel Fr. Krigshistoriens grunddrag. Försök till lärobok för Krigshögskolan. 2 volymer i ett band. Stockholm 1866. Norstedts. Samtida guldekorerat halvläderband. 4 upphöjda bind. 8:o. (i) 148 sid. Vol 2. Stockholm 1875. 325 sid. (ii) Vol I skildrar krigskonstens historia fram till antikens slut. Vol 2 skildrar utvecklingen fram till 30-åriga kriget. 300:-En tredje del utkommit.

368Yeats-Brown F. Bengal lancer. England 1931. Victor Gollancz Ltd. Black Clothbd. 288 pp. 130:-Good condition. Clean!

369Young Desmond. Rommel. Stockholm 1950. Hökerbergs förlag. 314 s. Ill. 140:-

370Zernatto Guido. Sanningen om Österrike. Stockholm 1938. Bonniers. Klotband. 286 s. 100:-

371Ziemke Earl. Slaget om Berlin. Tredje rikets fall. Finland 1971. Aldus. 160 s. Ill. 75:-

372Åberg Alf. Det militära Djurgården. Katrineholm 1982. Utgiven av Kungl. Djurgårdens förvaltning. 4:o. Klotband med skyddsomslag. 104 sid. S/v ills. En karta medföljer. ISBN: 91-970418-2. 200:-Reva i omslagets kapitäl.

373--- Fångars elände. Karolinerna i Ryssland 1700-1723. Lund 1991. Natur och Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 228 s. + (4). Rikt ill. 200:-

374Åberg J.O. Snapphanerne. Romantiserade skildringar från Karl XI:s krig i Skåne 1677. Barrikadkämparne. 2 volymer i ett band. Stockholm 1890. Beijers förlag. 4:e upplagan. gulddekorerat halvfranskt band. Ryggen ngt. sliten. (i) 199 sid. 194 sid. (i). 300:-

375Åhslund Bengt. red. Livhusarerna. Ett svenskt kavalleriregementes nutidshistoria. Uddevalla 1986. Livregementets husarers historiekommitte. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 553 s. Ill. 400:-

376Östra Underofficersföreningen. Östra Underofficersföreningen. Minnesskrift 1928 - 1932. Stockholm 1933. Fahlcratz. Samtida dekorerat hårdpappband. 4:o. (iv) 5 - 50. (porträtt) (i). 53 185 sid.(Medlemsförteckning) (i). Porträttgalleri, biografiska uppgifter samt historik. 150:-Lätt sliten i kanterna.

377--- Östra Underofficersföreningen. Minnesskrift 1928 - 1938. Stockhokm 1938. Fahlcrantz. Samtida guldekorerat hårdpappband. 4:o. (i) 236 sid. (i). Innehåller ett Porträttgalleri, biografiska uppgifter samt historik. (Inbjudan till föreningens tio års jubileum samt porträtt av bokens förste ägare bifogas.) 150:-Lätt sliten i kanterna.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat