On-line boklista 65.Naturvetenskap / book list 65.Science

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Beck-Friis Chr., Körner J., Lundström E. Elektroteknisk handbok. I-IV. Stockholm 1943. Natur och Kultur. Andra genomsedda upplagan. Halvfranska band med klotpärmar med svart pärmdekor. Marmorerade snitt runt om. 1-632 s. : (8) + 633-1264 s. : (8) + 1265-1832 s. : (8) + 1833-2256 s. Rikt ill. 400:-

2Bell Charles. Bibliothek i Populär Naturkunnighet. Andra Afdelningen, innehållande Bridgewater-Afhandlingarne om Guds i Skapelsen Uppenbarade Allmagt, Vishet och Godhet. IV. Stockholm 1842. Zacharias Häggström. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. 295 sid. Innehåller 5 utvikbara lithografiska planscher. Lithografierna är gjorda av J.C. Boklund. 400:-Lite lätt nött av ålder.

3Bergens Museum. Naturen. Illustrert månedsskrift for populaer naturvidenskap. 1931. Bergen U å,(1931). Halvklotband. 384 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

4Berl E., Lunge G Taschenbuch für die anorgansich-chemische Grossindustrie. Berlin 1907. Verlag Julius Springer. Kunstlederband, 8:o, 299 Seiten, mit 15 in den Text gedruckten Figuren. 100:-Guter zustand.

5Bernhard Carl Gustaf. Abisko naturvetenskapliga station. Uddevalla 1985. Kungl. Vetenskapsakademien. Blockband. 61 s. + (3). Rikt illustrerad. Bägge omslagen medbundna. 125:-

6Björling C. F. E. Meteoriter och kometer.; Om vindarnes lagar och de nyare försöken till väderleks-förutsägelser. [Bundna i en volym]. Lund 1874-1875. F. & G. Beijers förlag. Rött halvfranskt band med fem upphöjda bind samt gulddekor å ryggen. Marmorerade pärmar och marmorerade snitt runt om. (4) + 95 s. + (1). Ill. med 4 planscher samt ill. i texten. (6) + 100 s. + (2). Ill. med 9 kartos samt ill. i texten. 500:-"Populära föredrag av C. F. E. Björling." Med diskret stämpel på titelsidan till Meteoriter och kometer. från Vänersborgs H. A. Läroverks bibliotek.

7Björling. C.F.E. Solen. Populära föredrag av C.P.E. Björling. Sthlm. 1870. Norstedts. Gulddek. klotband. 148 sid. Ill. Tabeller. 200:-Skadad rygg.

8Calder Nigel. Einsteins universum. Uppsala 1980. Bromberg. förlagsband. 242 s. Ill. ISBN 91-85342-84-x. 120:-

9--- Kometen kommer! Södertälje 1981. Brombergs. FÖrlagsband. 202 s. Ill. 100:-

10Cederholm Charlie., Nilsson Lennart. Strömkarl. En krönika om Vattenfall dess miljöer och människor jubileumsåret 1959. Stockholm 1959. Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Ryggklot. (140). Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 90:-Med stämpel på smutstitelbladet "Svenska turistföreningens bibliotek".

11De Laeft Sigfrid J. Arkeologins metoder och problem. Sthlm. 1958 Natur & Kultur. Häftat förlagsband. 198 sid. Ill. med 16 planscher. 100:-

12E. Picard En Blick på Vetenskapens Historia Stockholm 1937. Nordstedt. Förlagshäftad. 79 sid. Skadad rygg. 80:-

13Eklöf., Petersson., Sjöström. Maskinelement. Stockholm 1965. Norstedts. Dekorerat klot. (8) + 160 s. Rikt ill. 90:-

14Finkelnburg Wolfgang. Einführung in die atomphysik. Berlin 1958. Springer verlag. Clothbinding. (2) + XI + (1) + 537 + (3). 150:-Text in german.

15F.P.B. Petite Aritmétique. suivi ou Petit Système Métrique des Excercices de Calcul et des Problèmes sur les quatre Règles. Paris 1892. Bound in halfpargement bd. With original decorated boards. 12:0. (iii). 36 pp.(ii).72 pp.(iv).72 pp.(ii).72 pp.(i). 500:-The backbinding is damaged.

16Friesen von Sten. Om mått och män. Toledo 1987. Bra Böcker. Förlagsband med skyddsomslag. 216 s. Rikt ill. i färg. 120:-

17Fröberg A.P. Facit-bok till lärobok i räknekonsten. Göteborg 1870. Handelstidningens förlag. Ryggläderband. 110 sid. Med tabeller. 150:-Sliten.

18Gaarder Torbjörn (Red.) Naturen. Illustrert maanedsskrift för populaer naturvetenskap. Bergen 1926. Bergern Museum. Halvklotband. Privatbundet. 384 sid. Ills. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

19Handler Philip., Smith Emil L., Stetten de Witt., White Abraham. Principles of biochemistry. USA 1954. McGraw-Hill book company. Cloth. XII + (1) + 1149 pp. Ill. 100:-

20Hensen V. edit. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Band XI, heft 2. 1898. Kiel 1903. Lipsius & Tischer. Halfleatherbd. 217-408 pp. Illus. From STF.s Library. 300:-Mitt 6 Figuren im Text 2 Tafeln und 1 Porträt.

21--- Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Band XII, heft 1 und 2. 1899-1902. Kiel 1903. Lipsius & Tischer. Halfleatherbd. 396 pp. Illus. From STF.s Library. 500:-Mitt 6 Figuren im Text 2 Tafeln und 1 Porträt.

22Hogben Lancelot. Vetenskap för alla. Stockholm 1948. Andra upplagan, Kooperativa förbundets bokförlag. Klotband med ryggtiteletikett. XV, (I blank), 780 s. m. sv/v illustrationer. 120:-

23Mariager P. (övers), Pouchet, F. A. Dr. Naturens Vidundere. Populaire Naturskildringer fra det uendeligt Smaaes og det uendeligt Stores Verden. Kjöbenhavn.1869. Thieles Bogtr. Philipsens forlag. Samtida halvfranskt band . XX 475 s. samt 182 illustrationer många helsidesills samt en Cromolithografi. Gott skick. 650:-Oversat og bearbeidet efter Originalets anden Utgave. Fina avbildningar av dinosaurier från forskningens barndom.

24Oseen C. W. Johan Carl Wilcke. Experimental-fysiker. Uppsala 1939. Kungl. Svenska vetenskapsakademien. Häftad. 4:o. (10) + 397 s. + (3). 200:-Osprättad. Fint skick.

25Reichmann W. J. Rätt och fel i statistik. En introduktion till den moderna statistikens grunder. Stockholm 1964. Wahlström & Widstrand. Häftad. 244 s. 55:-

26Roberts, Michael. The Estate of Man. London 1951. Faber and Faber. Blue cloth. pp 156. On the sustainability of natural resources and concerns for humanity in her environment. 200:-first edition.

27Sandström Gösta E. Tunnlar. Stockholm 1960. Hörsta förlag. Förlagets ryggklot. 103 s. + (1). Ill. i s/v. 150:-

28Semitjov Eugen. Den hundraåriga spådomen. Borås 1975. Askild & Kärnekull. Förlagsband. 255 s. Ill. 100:-

29Sjöblom Carl-Axel. Transport studies in molten salts. Göteborg 1968. Acta Universitatis Gothoburgensis. Unbound. 16 pp. 100:-Abstracts of Gothenburg dissertations in science.

30Sommer Johan Gottfried. Bibliothek i Populär Naturkunnighet. Del I. Naturmålningar ur Speciella Physiken. Häfte I-IV. Stockholm 1837-1838. Zacharias Haeggström. 4 delar i 2 band. Gulddekorerade halvfranska band. Marmorerade pärmar. 408 + 386 + 309 + 288 sid. Samt 2 utvikbara gravyrer. 1500:-Sällsynt. Lätt skada på övre kapitäl. Band I.

31Trouessart E.L. Microbes, ferments and Moulds. London 1894. Kegan, Trench, Trübner. Third edition. golddec. clothband. (ii). V-XI pp. 314 pp. (ii). With 107 ills, in the text, (Vol LVII in the international Scientific series). 500:-Good condition.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat