On-line boklista 16.Norrlandica / book list 16.Norrland

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1* [Västerbotten, årg. 52, 1971], Dahlstedt Helge (om sikfiske)., Gustafson Peter (om säljakt)., Nisbeth Åke (om glas)., Zachrisson Sune (om gammalt glas)., Ågren K. (om mat i gamla tider)., Ågren Per-Uno (om båtar och båtbyggeri). Västerbotten. 1971. Västerbottens läns hembygdsförenings årsskrift. Umeå 1968. Limhäftad. 288 s. m. sv/v illustrationer. 80:-

2Abrahamsson Tore. Kebnekaise. Stockholm 1968. Norstedts. 4:0. Förlagsband. 280 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

3Andersson Gunnar., Birger Selim. Den Norrländska florans geografiska fördelning och invandringshistoria. Uppsala 1912. Almqvist & Wiksell. 4:0. Halvfranskt band (skadat). 416 s. Ill. 450:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

4Andersson Sven-Olof. Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland. Bark percentages for timber and pulpwood of pine and spruce in Northern Sweden. Stockholm 1952. Statens skogsforskningsinstitut (Meddelanden, band 41, nr 5). Klammerhäftad. 40 s. 120:-

5Axelson Alfhild. Det gamla Piteå. Postumt publicerade artiklar från tiden fram till mitten av 1960-talet. Del 1. Piteå 1971. Tvär 8:0. Konstläderband med skyddsomslag. 210 s. Ill. 125:-

6Bergling Ragnar. Kyrkstaden i övre Norrland. Skytteanska samfundets handlingar. Acta Societatis Skytteanae. No 3 1964. Uppsala 1964. Almqvist & Wiksells. Dekorerat häftat. 402 s. Ill. i s/v. 225:-Med författarens dedikation.

7Bilberg Johan. Refactio solis inoccidui...Midnats solens rätta och synlige rum uti norrlanden, effter ... Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695. Stockholm. 1695. Rött halvläder band av senare datum, har tillhört STF´s bibliotek. paralelltext på latin samt svenska. Titelblad samt de fjorton första sidorna av dedikation, plus sida (103), med den svenska texten saknas. (XI) 102 sid. + 5 planscher graverade på båda sidor (alla), planscherna föreställer jordens förhållande gentemot solen mm. 6500:-Varsamt restaurerad. Några sidor i slutet av verket bruntonade av ålder. STF´s Exlibris.

8Björkman Erik. Studier över ljusets betydelse för föryngringens höjdtillväxt på norrländska tallhedar. On the influence of light on the height-growth of the pine plants on pine-heaths in Norrland. Stockholm 1945. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt häfte 34, n:r 10. Stor 8:o. 497-542 s. Ill. 75:-

9Boberg Torsten., Olander Gösta. Svensk fjällsport. Handledning vid färder i fjällen sommar och vinter. Stockholm 1935. Bonniers. Halvklot från STF. 222 s. Ill. Främre omslaget medbundet. 120:-Stämpel från STF på omslag, smutstitel och titelblad.

10Borelius Fredrik. Där forntiden lever. Tornedalsstudier. Uppsala 1936. J. A. Lindblads Förlag. Halvklotband. 200 s. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

11Chaillu Paul B. Midnattssolens land, sommar och vinter resor i Sverige, Lappland, Norge och Norra Finland. I-II. Örebro 1881-1883. Lindhska Bokhandeln. 2 band. 8:o. Röda halvläderband med gulddekorerad rygg och 4 upphöjda bind. Stänkta snitt. 1 utvikbar panorama + XVI + 532 sid + (1) ; 1 ill + XX + 548 + (1). Med 240 träsnitt illustrationer. 1500:-Ren och fin inlaga. Samtida namnteckning på försättsbladet och titelbladet i bägge exemplar. Lätt slitna kanter.

12--- Midnattssolens land. Sommar och vinter resor i Sverige, Lappland, Norge och Norra Finland. Örebro 1881. Lindhska Bokhandeln. Halvläder med gulddekorerad rygg. 532 s. 240 ill. Översatt av Hugo Gamelius. 450:-Endast del 1.

13Crottet Robert., Méndez Enrique. I sameland. Gütersloh 1968. LTs förlag. Förlagets laminatband med skyddsomslag, stor 8:o, 31 sidor text plus 56 planschblad med fotografier i s/v och färg av Enrique Méndez. 125:-

14Crottet Robert. Lapplands andra ansikte. Borås 1966. LTs förlag. Förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 166 sidor. Illustrerad av Enrique Méndez. 100:-Om skoltsamerna.

15Cunado Indigno. Stovlarna er bedre. et ufrivilligt Eksperiment ved Polcirkeln. Privatbundet dekorerat halvklotband. 4:o. (i) 111 sid. Ett av två exemplar. Maskinskrivet . Om författarens utflykt från Köpenhamn till Nordkalotten i Augusti 1949. 500:-

16Curry-Lindahl Kai. Sarek Stora Sjöfallet Padjelanta - Europas tre största nationalparker. Stockholm 1969. Rabén & Sjögren. Dekorerat häft. 154 s. + (4). Rikt illustrerad i s/v. 100:-

17--- Sarek Stora Sjöfallet Padjelanta. Three National Parks in Swedish Lapland. Stockholm 1968. Rabén & Sjögren. Decorated soft cover. 141 p. incl. 2 maps. 125:-

18Dahlgren Lotten. Norrländska Släktprofiler. I-II. Stockholm 1911. Två Gulddek. klotband med skyddsomslag. 379, 280 sid. Ills. Episoder och minnen hämtade ur Fredrika och Erik Svedboms bref och familjepapper. 250:-

19Edström Einar. I fäbod och timmerkoja. Stockholm 1954. LTs förlag. Ryggklot. 172 s. Ill. av Lindorm Liljefors. 110:-

20Ehnmark Elof red. Norlandica. Skriftserie utgiven av norrlands nation i Uppsala. Uppsala 1939-1947. Almqvist & Wiksells boktryckeri A.B. I-IV volymer. 137 s. 143 s. 126 s. 94 s. Ill. i s/v. 220:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

21Ekholm Gunnar. Norrland. En studie i landsdelens äldre bebyggelsehistoria och kulturgeografi. Lund 1942. Sydsvenska geografiska sällskapet (Särtryck ur Svensk geografisk årsbok 1941; Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, N:o 172). Klammerhäftad. 142-168 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

22Eklund Bo. Om granens årsringsvariationer inom mellersta Norrland och deras samband med klimatet. The Annual Ring Variations in Spruce in the Centre och Northern Sweden and their Relation to the Climatic Conditions. Stockholm 1957. Statens skogsforskningsinstitut (Meddelanden, band 47, nr 1). Klammerhäftad. 63 s. 160:-

23Ekman Sven. Djur i de svenska fjällen. Stockholm. 1944. Svenska turistföreningens förl. Förlagets halvläderband i fint skick. 428 sid. Rikligt illustrerad med s/v. fotografier. STF´s publ.nr 876. 400:-STF´s handböcker om de svenska fjällen. 3.

24Ekström K.O Tulu i skogen Göteborg 1913. Elander boktryckeri. Halv klot. 171 s. 125:-Utdrag ur Norrlandsförfattaren. Alias Gubben Noak.

25Elfman N. O. Några skogsarbetstekniskt betydelsefulla drag hos vinterklimatet i Norrland och Dalarna. Stockholm 1950. Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning (SDA, Meddelande n:r 31; särtryck ur Norrlands Skosvårdsförbunds tidskrift 1948, häfte II). Klammerhäftad. 31, (1) s. m. en karta. 120:-

26Englund C.E. Remsor ur norrland. Falköping 1935. Axel Holmströms förlag. 144 s. 100:-

27--- Trasiga sagor. Stockholm 1931. Bonniers. 89 s. 100:-

28Fahlgren Karl. Skellefte sockens historia. Uppsala 1953-56. 3 volymer. 4:0. Klotband. 455, 376, 376 s. Ill. 550:-

29--- Skellefteå stads historia. På uppdrag av Skellefteå stad skriven till 100-årsjubileet. Uppsala 1945. Almqvist & Wiksells boktryckeri aktiebolag. Dekorerat klotband. VII. + 471 s. + (3). Ill. i s/v. Tre utvikskartor. 450:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

30Falk J.A. Lapp-Levi. Mariestad 1927. Lindblads förlag. Ryggklot band. 331 s. 90:-Berättelse.

31Forsgren Nils. Porjus. Pionjärverket i ödemarker. Stockholm 1983. Porjus Arkivkommitté/Vattenfall. 4:0. Pappband med skyddsomslag. 95 s. Ill. 125:-

32Forslund Björn. Året på fjället. Stockholm 1964. Gebers. Ill. pappband. 195 s. Ill. 50:-

33Forslund Björn. Persson Bert. Vi turistar på Nordkalotten. Falköping 1965. Gebers. Ill. pappband. 80 s. Ill. 50:-

34Forsström Johan Erik. I norrlandsstäder och lapplandsbygd år 1800. Johan Erik Forsströms dagbok öfver resan i Norrland och Finnmarken 1800 och i Roslagen 1801. Stockholm 1917. Aktiebolaget Nationalförlaget. Häft. (1) plansch + 159 s. 250:-Stötta hörn.

35Friberg Nils. Vägarna i Västernorrland. Typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland. Stockholm/Härnösand 1951. Stor 8:0. 2 volymer. Klotband. 398, 432 s. Ill. 400:-Meddelande från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola Nr 80 A. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

36Fries Carl. Skogsland och fjäll. Italien 1986. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. 321 s. Illustrerad i s/v. 100:-

37Friis J.A. Lajla. Skildringar från Finmarken. Stockholm 1882. Bonniers. Halvklot band, något slitet. 250 s. 300:-Inlagan något fläckad. En fals sprucken.

38Granberg Georg. Hälsningar från fjällen. Stockholm 1958. J.A. Lindblads förlag. 61 s. 75:-

39--- Människor i fjällen. Stockholm 1954. Harriers förlag. Konstläder ryggband. 125 s. Ill. 60:-

40Grape Zacharias. Öfversigt af culturens tillstånd i Norrland under catholska tidehvarfet. Upsala 1851. Wahlström & Co. Marmorerat pappband. 16 s. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Pärmarnas falsar slitna.

41Gudjohnsen Th. S. Kebnekaise. Uppsala 1989. A & W. Folio. Klotband i pappkasett. Facsimile. Nr. 437/990. 103 sid samt 4 sid. eftertext. Utvikbara kartor. 1400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

42Gustafson Bertil. Rosén Bo. Välkommen i markerna. Norrland. Stockholm 1971. Nordstedts. Ill. pappband. 216 s. Ill. 50:-

43Gösta Lindquist Lappland Stockholm 1954. Bonniers. 4:o. Halvklotband. 182 sid. Rikt illustrerad med s/v fotografier. 125:-

44H. Hofberg Sverige. Illustrerad Handbok för resande och dejemte ett minne för dem som besökt landet. II. Dalarne och Norrland. Stockholm 1886. Bonniers. Guldek. rött klotband. Med 58 ills. och 13 kartor. 500:-Andra Upplagan. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

45Hammarskjöld Dag. Från Sarek till Haväng. Stockholm 1961. Sv. turistföreningen. 114 s. Vinjetter. 200:-

46Hanneberg Peter. Levande älv. Längs Kalixälven från fjäll till hav. Örebro 1991. Streiffert. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 120 s. Ill. 125:-

47Holmberg Åke. Sverige norrut med Stina och Anders. Örebro 1965. Liber. Klotrygg band. 152 s. Ill. 75:-

48Hülphers A.A. Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen II Bandet om Westerbottens städer. Wefterås 1797. Tryckt hos Joh. L. Horrn. 8:0. Halvfranskt band. XVI, 160 s. 1200:-

49--- Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen om Westerbotten. I bandet. Wefterås 1789. Tryckt hos Joh. L. Horrn. 8:0. Halvfranskt band. XIV, 344 s. samt Herdaminne 64 s. Utvikbar colorerad karta. 2000:-Bandet något slitet. Sprucken i ena falsen. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

50--- Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad. Wefterås 1771. Tryckt hos Joh. L. Horrn. Dekkorerat häfte. XI, 129 sid + 32. reg. Utvikbar karta. Bunden med Kort utdrag af Kyrkoherden i Grundsunda Hans Jon. Tunaei herdaminne. 2200:-Exlibris.

51Hvarfnar Harald., Janson Sverker. Från Norrlands älvar och fjällsjöar. Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska undersökningar i samband med kraftverksbyggen och sjöregleringar. Stockholm 1960. Riksantikvarieämbetet. 4:0. Klotryggband. 130 s. samt 123 bilder. 300:-

52Hörnell Sven. Kungsleden. Abisko - Kebnekaise - Saltoluokta. En bildberättelse. Sverige 1971. Sven Hörnell. Illus. förlagsband. Utan paginering. Illus. 175:-Gott skick.

53--- Land under midnattssol. Ultraförlaget AB. Fotodekorerat klotband. 4:o. 42 s. 100:-

54--- Mitt Lappland. Sarek. Kebnekaise. Torne Träsk. Italien 1997. Rabén Prisma. Klotband med skyddsomslag. Folio. Tredje upplagan, andra tryckningen. Rikligt färg och s/v ills. 239 sid. ISBN: 91-518-2631-3. 450:-Gott skick.

55Johansson Ulf. Red. Norrlandsälvar. Uppsala 1992. Svenska turistföreningen. Förlagsband. 216 s. Rikt illustrerad i s/v och färg. 100:-Svenska turistföreningens årsbok 1993.

56--- Norrlandsälvar. Uppsala 1992. Svenska Turistföreningen. Laminerat förlagsband, 8:o, 216 sidor. STF:s årsbok 1993. 50:-

57Johnson Eyvind. Vinterresa i Norrbottnen. Stockholm 1955. Bonniers. Pappband. 131 s. 100:-

58Kommittén för planering av Indalen. Indalen - ett historiskt källflöde. Sundsvall 1979. Kommittén för planering av Indalen. Häft. 232 s. Ill. i färg samt s/v. 100:-Har tillhört STF's bibliotek.

59Laage-Hellman Bror (synpunkter på biltransporter)., Leijonhufvud Axel C:son (om traktordrift)., Leijonhufvud Axel E:son (om motortransporter kontra gällande författningar)., Sundberg Ulf (om terminalproblem). Transportproblem inom det norrländska skogsbruket. Transportation Problems in North Swedish Forestry. Föredrag vid SDA:s motorkurs i Strängnäs 1948-1949. Lectures in 1948-1949. Summarys (sic) in English. Norrtälje 1950. Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning (SDA, Meddelande n:r 39-42; särtryck ur Svenska Skogsvårdsföreningens tidskrift 1949:6, 1950:1, 2). 77 s. Ill. 185:-

60Lindholm P.A. Västerbottens län hembygdsbok. Stockholm 1930. Lindblads förlag. 387 s. Ill. 120:-Skolupplagan.

61Lindholm Valdemar. När solen sjunker. Stockholm 1912. Nordiska förlaget. 268 s. 120:-

62Lindroth Per Gustaf., Sundqvist Gösta. Per Gustav Lindroths resejournal från 1797. Falköping 1976. Gösta Sundqvist. Ryggklot. 163 s. + (5). 160:-

63Lundgren Svante. Hav och fjäll. Stockholm 1959. Nordisk Rotogravyr. Dekorerat häft. 156 s. Rikligt Ill. i s/v. 50:-Bokblocket något snett.

64--- Hav och fjäll. Stockholm 1959. Nordisk Rotogravyr. Klotband med skyddsomslag. 156 s. Rikligt Ill. i s/v. 85:-

65--- Hav och fjäll. Stockholm 1959. Nordisk Rotogravyr. Klotband. 156 s. Rikligt Ill. i s/v. 75:-

66--- Kungsleden. Stockholm 1955. Nordisk Rotogravyr. 4:0. 159 s. Ill. 150:-

67--- Skogen och älven. Stockholm 1951. Nordisk rotogravyr. Häftad med skyddsomslag. 176 s. Rikt illustrerad i s/v. 125:-Med bladet "Tekniska data till bilderna i skogen och älven".

68Lundqvist Berndt. Från Luleå till Ofoten, reseanteckningar. Stockholm 1888. Pappbd. 30 s. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

69Lundqvist Magnus. red. Norrland. Natur, befolkning och näringar. Stockholm 1942. Industrins utredningsinstitut. Halvklotband. 594 s. Ill. samt utvikbara kartor i ficka. 150.-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

70Löwegren Gunnar. Les forets et les industries forestieres du Norrland. Stockholm 1945 Chambre de Commerce suédoise en France. Publishers paper-binding. 68 pp. + 1 map over Norrland. 100:-

71Malmberg Bo. Från backstusittare till arrendator. Olaga bosättningar och upplåtelser av arrenden i de nordligaste länen. Umeå 1985. Skrivarförlaget/Länsbildningsförbundet i Västerbotten. 189 s. m. sv/v illustrationer. 120:-

72Manker Ernst. Bortom fjällen, mark och människor i Lappland. Stockholm 1957. Folket i bild. Pappband med skyddsomslag. 189 s. S/v fotoill. 150:-Fotografier av förf.

73--- Markens människor. Folk och upplevelser mellan Idre och Könkämä. Stockholm 1944. Medéns. 218 s. S/v fotoill. 250:-Fotografier av förf.

74--- Markens människor. Folk och upplevelser mellan Idre och Könkämä. Stockholm 1944. Medéns. Halvklot band med omslagen medbundna. 218 s. S/v fotoill. 275:-Fotografier av förf.

75--- På tredje botten. Minnesbilder. Falköping 1967. LTs förlag. 256 s. Ill. 150:-

76--- Rajd och karavan. Stockholm 1958. LTs förlag. Klotband. 264 s. S/v fotoil. 150:-

77--- Viddernas vandrare, valda skildringar från landet i norr. Stockholm 1959. Folket i bild. Klotband med skyddsomslag. 189 s. S/v fotoill. 150:-Fotografier av förf.

78--- Viddernas vandrare, valda skildringar från landet i norr. Stockholm 1959. Folket i bild. 189 s. S/v fotoill. 120:-Fotografier av förf.

79--- Vägen går krokigt, strövtåg i ett hörn av Lappland. Stockholm 1936. Hökerbergs. Ou. Halvfranskt klotband med omslagen medbundna. 261 s. Ill. samt karta. 300:-Med 156 illustrationer efter författarens fotografier. Exemplaret som nytt.

80--- Över vidderna. Skisser och studier från landet i norr. Stockholm 1952. LTs förlag. 304 s. Ill. 170:-

81Melander E. Vildmarkslif i norrskenslandet, skildrat för ung och gammal. Stockholm 1909. P.A. Norstedts 6 Söners Förlag. Halvläder band med guldtext på ryggen. Marmorerade snitt. 239 s. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Främre omslaget är löst.

82Mellin G.H. Sveriges nomader. Bilder från fjellöknarnas herdelif. Stockholm 1876. Bonniers. Halvfranskt band. 141 s. 500:-Aqvareller från en resa, af. R-y samt En hemlighet för verlden af Emilie Flygare-Carlen.

83Munsterhjelm Ludv. Trapperliv i Lappland. Andra samlingen. Helsingfors 1921. Holger SChildts förlagsaktiebolag. 159 s. 200:-

84Nordström Ludvig. Stor-Norrland. Stockholm 1927. Albert Bonniers förlag. Häftad. 314 s. + (2). Illustrerad i s/v. 100:-

85 Norrland, förutsättningar och problem. Malung 1957. Tidens förlag. 83 s. Ill. 75:-

86Pallin And. Norrlands södra kustlandskap. Stockholm 1913. Andra upplagan, W & W. 12.o. Gulddekorerat klotband. VII + 208 s. Med 58 illustrationer samt 7 kartor och stadsplaner. 200:-svenska turistföreningens resehandböcker XI.

87Park Gustaf red., Tomasson Torkel red. Samefolkets egen tidning. Årgång 1932 till 1945 samt 1949 och 1946 nr 3, 1947 nr 1, 3, 4. 1948 nr 1, 2. 2000:-

88Ramm Axel Red. Norrlands Ciceronen. Vägvisare för resande. Göteborg 1909. Wald. Zachrissons Boktr. AB. Rött gulddekorerat klotbd. 248 sid. Rikt illustreradb med bla, annonser s/v fotografier mm. 300:-

89 Redogörelse öfver undersökningar och utredningar angående den s. k. Inlandsbanan från hamnplats å bohuslänska kusten till lämplig punkt å statsbanan Luleå-Riksgränsen utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg år 1908. Stockholm 1909. Endast bilagorna. Mjukt häfte med klotrygg. Tvär folio (40x52 cm). (2), Bilagor 1-8, 9a-b, 10a-b, 11, a-k (sammanlagt 24 kartor, flertalet utvikbara och i färg), (2) s. Omslagets framsida och titelsidan trasiga, avbrutna utmed ryggen och sköra, inlagan för övrigt i gott skick. STF:s stämpel och notering i bläck om upplämnandet dit 10/10 1934. 1500:-

90Riwkin-Brick Anna. Nomaden des Nordens. Stockholm 1961. Rabén & Sjögren. (88) s. med 71 s/v fotoillustrationer. Opaginerad. 8:o. Häftad. Omslag med färgfoto, vit och orange rygg. 100:-

91Rosen Eric von. Trolltiven. Stockholm 1960. Nordisk Rotogravyr. Klotband med dekorerat skyddsomslag. 135 s. Anteckningar och bilder från Tiveden. 125:-

92Sahlström Ragnar. Sommarljust land. Natur och människor i nordligaste Sverige förr och nu. Malmö 1963. Ryggklot band. 238 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

93Saxner Anno. I lappland. Stockholm 1946. Å&Å. Tvät 4:0. Opaginerad. ill. i färg. 110:-Bilderbok.

94Steckzén Bertil. Övre Norrland i tidningarna åren 1740-1810. Luleå 1958. Föreningen Norrbottens främjande. Häft. 241 s. Ill. i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

95Svante Lundgren Sarek. Färder och iaktagelser i fjällen mellan luleälvarna. Stockholm 1946. Nordisk Rotogravyr. 93 sid. Ills. 125:-

96--- Vildmark Stockholm 1958. Folket i Bilds Förlag. 148 sid. Ills. 75:-

97Svenonius Fredr. Sammandrag af reseturer i Lappland samt öfriga delar af Väster- och Norrbottens län. Stockholm 1909. Fjärde upplagan, W & W. 12:0. Klotimiterande pappband. (1) + 98 s. Utvikbar karta. 100:-Svenska turistföreningens resehandböcker 9.

98--- Sammandrag af reseturer i Lappland samt öfvriga delar af Väster- och Norrbottens län. Stockholm 1909. W & W. 12:0. Grönt klotband. (1) + 98 s. Utvikbar karta. 100:-Svenska turistföreningens resehandböcker 9.

99Svenska turistför. (fotoill.). Svenska turistför:s årsskrift 1993. Norrlandsälvar. Stockholm 1993. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat plastfolieband. 215, (1) s., ill., delvis i färg. 100:-

100Svenska turistföreningen. Svenska Turistföreningens Resehandböcker IX. Lappland samt öfriga delar af Väster- och Norrbottens län. Stockholm 1912. 195 sid. Kartor + s/v illustr. Förlagsbunden. Förlagets röda klotband med guldtext. Femte upplagan. Utarbetad av Fredrik Svenonius. 200:-

101--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XI. Norrlands Södra Kustlandskap. Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Stockholm 1913. 12:o. Gulddek. klotband. 208 sid. Med 58 Ills. samt 7 kartor och stadsplaner. En Utvikbar karta. 200:-Andra Upplagan.

102Sveriges Geologiska Undersökning. Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen Kiruna NV, NO, SV, SO skala 1:50000 med tre geologiska profiler och ett blockdiagram, samt Beskrivning till berggrundskartbladen. Stockholm 1967. En ficka med kartor samt ett häfte 146 s. med s/v fotoill. 275:-

103Thomasson Lars. De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar 1960-69. Umeå 1971. 149 s. 100:-Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar No 10.

104Tirén Lars. Om hyggesgranen och dess betydelse för de norrländska granskoshyggenas föryngring. On Clearing-Spruce and its Significance to the Reforestation of Spruce Forest Clearings in Northern Sweden. Stockholm 1951. Statens skogsforskningsinstitut (Meddelanden, band 39, nr 8). Klammerhäftad. 28 s. 100:-

105Tornedalica. Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944. Luleå 1971. 271 s. Ill. 175:-Tornedalica nr 12.

106Ullenius Gunnar red. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok 1936 samt 1937. Luleå 1936/1937. Luleå boktryckeriaktiebolag. Klotband. XII planscher + 193 s. + (25) annonser. XII planscher + 177 s. + (27) annonser. Ill. i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

107 Vandringsleder. En vänbok tillägnad Calle Mannerfelt. Stockholm 1993. Norstedts. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 322 s. Ill. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

108Wallquist Einar. Att få komma. Stockholm 1947. Bonniers. Klotband. 226 s. 90:-

109--- Blott en dag. Stockholm 1955. Bonniers. Halvklot band med främre omslag medbundet samt skyddsomslag.220 s. 80:-

110--- Med varandra Stockholm 1949. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 225 s. 90:-

111--- Möte med granne. Stockholm 1943. Bonniers. Dekorerat klot. 273 s. Illustrerad i s/v. Främre omslaget medbundet. 100:-

112--- Väster om väg. Stockholm 1945. Bonniers. Dekorerat häft. 269 s. 90:-

113--- Väster om väg. Stockholm 1945. Bonniers. Dekorerat klot. 269 s. Illustrerad i s/v. Främre omslaget medbundet. 75:-

114Westin Gunnar. red. Övre Norrlands historia. Del II. Tiden 1600-1721. Umeå 1965. Norrbottens och Västerbotens läns landsting. Dekorerat häft. (12) + 431 s. Rikligt illustrerad i s/v. 125:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

115Wiklund K.B De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk. Uppsala 1910. Almqvist & Wiksells boktryckeri A.B. Häft. 4:o 82 s. STF's stämpel på framsidan. 250:-Särtryck ur Le Monde Oriental IV-V, 1910-11. Ursprungligen ur STF's bibliotek.

116Wiksten Åke. Beskrivning och analys av några fasta gallringsförsök i mellersta Norrland. Description and Analysis of Some Thinning Experiments in Central North Sweden. Tall (Pinus silvestris L.). Scots Pine (Pinus silvestris L.). Stockholm 1960. Statens skogsforskningsinstitut (Meddelanden, band 49, nr 6). Klammerhäftad. 56, (7) s. Ill. 165:-

117Wilcke Johan Carl. Tal om de nyaste förklaringar öfver Norr-Skenet. Stockholm 1778. Endast inlagan, oskuren. 110 s. 750:-Något fuktskadad.

118Zackrisson Elsie. De samiska metall depåerna år 1000-1350. Borås 1984. Umeå Universitet. 4:0. 133 s. Ill. 220:-Archaeology and Environment 3.

119Åsbrink Gustav. Sveriges Statsbanor. Nedre Norrland. Stockholm - Storlien med anslutande linjer. Stockholm 1920. Centraltryckeriet. Klotband. (2) + 231 s. + (1). Rikligt illustrerad i s/v. med kartor. Ryggdekor i guld. Ursprungligen häftad, omslagen medbundna. 250:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

120--- Övre Norrland. Långsele-Happaranda och Övertårneå. Hoting-Sorsele. Stockholm 1932. Helläderband. 160 sid. med 82 ills., 28 linjekartor och 6 stadsplaner. 275:-Statens Jänvägars resehandböcker. Skadad i övre delen av ryggen (1cm). saknas.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat