On-line boklista 67.Ordböcker / book list 67.Dictionaries

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Almhult Artur. Ord att förklara. Uppsala 1955. Almqvist & Wiksell. Klotband med skyddsomslag. 305 s. 60:-Med stämpel på försättsbladet från Halldins Privatskola.

2Bergstedt Carl Fredrik., Hedlund Sven Adolf. Metriska översättningar från Sanscrit. Med vodtberömda Philosophiska Facultetens Samtycke till offentlig granskning framställda af Mag. Carl Fredrik Bergstedt och Sven Adolf Hedlund. På Gustavianska Auditorium den 8 Mars 1843. Uppsala 1843. Wahlstöm & Låstbom. Samtida marmorerat pappband. 8:o. 127 + XV + innehållsfört. 200:-Genomgående fuktskada i nedre vänstra hörn. Samtida namnteckning.

3Bormiol Mario Letture Italiane per strangeri I-II Milano u.å. klot. 8:o. 494+519 sid. sv/v ills 48+48 st. 100:-

4Brisman Swen. Engelskt och swänskt Hand-Lexicon. Innehållande engelska Orden med deras Betydelser samt Accentuation och Pronunciation. Stockholm, Upsala och Åbo. 1783.Kongl. Acad. bokhandaren M. Swederus. 12:0 Samtida halvfranskt band. 5 upph. bind, Främre o bakre pärmarna slitna f.ö. i gott skick. Graverad titelsida. (3), XII sid. 723 sid. 600:-

5Carlsson Inger., Cederholm Börje., Chiarri Märta., Rangel-Gallardo Joel. Spansk-Svensk Ordbok. 40 000 uppslagsord. Århus 1981. Natur och Kultur. Gult förlagsband. 8:o. 509 sid. ISBN: 91-27-58368-6. 125:-Gott skick.

6Cavallin Christian Latinskt Skol-Lexicon, I Alfabetisk uppställning utarbetadt. Stockholm 1902. Beijers bokförlag. Halvfranskt band. 1 - 786 s. + 1 - 711 s. 300:-Bandet slitet. Inlagan intakt, dock några lösa sidor i början och slutet av bandet.

7--- Latinskt Skol-Lexicon, I Alfabetisk uppställning utarbetadt. Stockholm 1902. Albert Bonniers förlag. Stereotyperad upplaga. Halvskinnbd. 786 sp., 712 sp. 150:-

8Collin S.M.H. Dictionary of coputing/information technology Stockholm 1989. kartonage m. omslag. 342 sid. sv/v ills. 150:-

9Dalin A. F. Dansk-Norsk och svensk ordbok. Stockholm 1869. Halvfransktband (slitet). 675 s. 350:-

10 Dictionaire Chinois-Francais u.o. 1973. clothbd. 646+27 sid. 125:-

11Engström Einar Fransk-Svensk Teknisk Ordbok. Dictionnaire Technique Francais-Suédois. Karlshamn 1982. AB Svensk trävarutidning. 3:e upplaga. Förlagsband. 413 s. 375:-Fint skick.

12--- Svensk-Fransk teknisk ordbok Karlshamn 1983. 3:e upplaga. Förlagets klotband. 8:o. 413 sid. 350:-Fint skick.

13--- Tysk-Svensk Teknisk Ordbok / Deutsch-Schwedisch Polytechnisches Wörterbuch. Karlshamn 1983. AB Svensk trävarutidning. Förlagets konstläderband. 774 s. 500:-

14Friend Joseph H., Guralnik David B. Webster's New World Dictionary of the American Language. College Edition. USA 1966. The World Publishing Company. Publisher's red cloth. Golddecorated spine. 4:o. 1724 pp. 200:-

15Fuchs W.R. Språket tanken och maskinen. Informationsteori och kyberteknik Stockholm 1968. klot m. omslag. 8:o. 354 sid. färg+sv/v ills. 75:-

16Hedström Karl Erik. (Red.) Svensk engelsk ordbok. Stockholm 1992. Natur och kultur. Förlagets klotband. 680 sid. + appendix 10 sid. stor 8:o. 200:-107 600 ord och uttryck.

17Heinichen F.A. Lateinisch - Deutsches Schulwörterbuch. Ausgabe mit Berücfsichtigung ausgewählter mittellateinischer Schriftsteller. Zehnte auflage des ursprünglichen Werfes. Leipzig 1931. B.H. Teubner. 648 pp. Red cloth. Spine with gold text. 150:-The spine has faded a little bit.

18Henrikson Alf. A - En uppslagbok. Västtyskland 1990. Förlag Wiken. Grönt förlagskartonage. Vitt skyddsomslag. 196 sid. 100:-Gott skick.

19Hettemo M. Friesche spraakler Leeuwarden 1832. hfrbd. 8:o. 168 sid 250:-

20Hutchinson Pocket Encyclopedia London 1987. Klot m. omslag. 612 s. 110:-

21 Index vocabolurum quadri linguis u.o. 1958. klot. 8:o. 300:-Lexikon på 4 språk.

22 Index vocabulurum quadrilmgius. 4 språks ordbok Nederland der Haag 1958. klot. opag. 300:-

23Kaltschmidt J Neues vollständigen wörterbuch der Englischen und Deutschen sprachen Leipzig 1849. Hfrbd. 8:o. 781+546 sid 200:-

24Karelskij A.W. Deutsch-Russisches worterbuch Moskva 1991. dek. klot bd. 8:o. 765 sid. 120:-

25Kärre Karl m.fl. Engelsk Svensk ordbok Stockholm 1976. klot. 8:o. 973 sid. 110:-

26Lamartine. Voyage en orient, 1832, 1833. Sammandrag i ett band, med upplysande noter af historiskt, geographiskt och grammatikaliskt innehåll samt fullständig ordbok, till bruk vid undervisningsverken bearbetadt... Stockholm 1847. Zacharias Haeggström. Andra förbättrade upplagan. Samtida halvfranskt band. (4) + 266 s. + (2) + CXC ordbok + (2) reklam. 400:-Lamartines text på franska, förord, innehållsförteckning o.s.v. på svenska. Reva å sid IX-X i ordboken, ingen textförlust. Reva i inre marginalen sid 15-16. Inre falsen skadad sid 16-17.

27 Lateinisch-Deutsches Wörterbuch Leipzig 1848. hfrbd. 8:o. 2172 spalter 150:-

28Lexica Svenkt-Franskt lexicon Stockholm 1995. kartonage. 8:o. 1040 sid. färg ills. 28 000 ord 250:-

29Lexica Skolverket Svenska ord Stockholm 1995. kartonage. 8:o. 859 sid. färg ills. 220:-

30Martinson Y. Ordspråksbok Stockholm 1996. kartonage. 8:o. 890 sid. 170:-

31Pearsall Judy (ed). Concise Oxford English Dictionary. Tenth edition, revised. Suffolk 2002. Oxford University Press. Large 8:o. Publisher's binding with d/w. Unpaginated. 220:-Good condition.

32Prisma Prismas Franska ordbok Stockholm 1933. kartonage. 8:o. 655 sid. 200:-

33Schwarts C Chambers pocket dictionary. Edinburgh 1992. klot m. omslag. 8:o. 1074 sid. 110:-

34Sjögren Haqvini Lexicon Manvale Latino-Svecanum cum Brevi Indice Sveco-Latino, Methodo Qvodammodo nova Holmiae 1775. Jacobi Fil. Nordström. 12:o. Slitet samtida pergament band målat med guldfärg, 3 upphöjda bind. XX + 844 s. Eftersättsbladet saknas. 900:-Slitna falsar.

35Smith Carl. Båtseglareordbok. Stockholm 1974. Stockholms Stadsmuseum. Nordiska Museet i distribution. (6) 144 sid. (2). Rikt illustrerad i s/v. Dekorerat hft. 300:-Detta är faksimilupplaga av 1899 års upplaga från Ny tidning för idrotts förlag. ISBN 91-85238-00-7.

36Ström Fr. Svenska ordstäv Stockholm 1978. kartonage. 8:o. 366 sid. sv/v ills. 125:-

37Svenska akademien. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Stockholm 1985. P.A. Norstedt & Söner. 8:o. Gulddekorerat blått förlagsband. XVI + 616 sid. 10 upplagan, nionde tryckningen. ISBN: 91-1-730242-0. 125:-

38Svenska Akadimien. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Norge 2006. Norstedt. Trettonde upplagan, tredje tryckningen. Det klassiska blå klotbandet, med skyddsomslag, innehållande 1130 s. 150:-Gott antikvariskt skick.

39 The Oxford guide to the English language London 1981. klot. 8:o. 577 sid. 150:- 170:-170:- med omslag

40Uggla Th. Engelskt-Svenskt sjö-och handelslexikon, terminologisk ordbok,... jämte ett bihang,... I-II. Gefle 1878. Aktiebolaget Gefle-postens tryckeri. Samtida gröna klotband med förgylld rygg- och pärmtitel. Blindpressade ornerade speglar på bägge pärmarna. (8) + 1-591 s. + (1). : (2) + 593-1372 s. 900:-Pärmtitel: "Från Malmö Navigationsskola till Hugo Leopold Zachau 1879." Pärmarna något slitna. Engelska - Svenska.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat