On-line boklista 17.Planschverk / book list 17.Illustrated books

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Baerentzen, Em. Danske Billeder fra Land og Sö, efter Danske Landskbsmalere. Udförte i Farvelithographi i Em. Baerentzen & Cos lith, Inst. Kjöbenhavn. Uå. (ca 1870). Vackert rött originalband i helt läder. Rikt förgyllt. Helt guldsnitt. Tvär-folio. Litograferat titelblad i guldfärg, samt inneh.fört. 48 text sidor och 48 litograferade vyer i färg. Planscherna uppfodrade på kartong med litograferad ram mm. Något lös i bindet dock intakt, samt några lagerfläckar. 9000:-

2Berg Joh. Aug. Bilder ur svenska folklifvet. Göteborg 1855. Bonniers förl. Folio, 39,5 x 50 cm. Nära samtida klotband med skadad rygg, slitet i övrigt, dock intakt. Titelsida + (24) + 12 tecknigar. Teckningarna efter originaler af B. Nordenberg, K. Zoll, J. W. Wallander, J. Höckert och B. Wennerberg. Utförda i tontryck af Arnz & Co. i Düsseldorf. Paralelltext på Tyska respektive Engelska. En gammal fuktfläck (ca 5 cm.) genomgående i text samt teckningar i övre västra hörn, i övrigt inga skador å text eller teckningar. Fläcken håller sig i marginalen av teckningarna och text. 3000:-Sällsynt i komplett skick. Upplaga om 1500 ex.

3Bosaeus Ernst. Tafvelgalleri från stugor i Dalom. Stockholm 1905. Tvär stor 8:0. klotryggsband med dekorerade pärmar. VII, 20 planscher i färg. 300:-tredje upplagan.

4Brandes Heinrich Wilhelm. Bibliothek i Populär Naturkunnighet. Del II. Populära föreläsningar öfver Allmänna fysiken. Häfte I-III. Stockholm 1838-39. Zacharias Haeggström. 3 volymer i 2 band. Gulddekorerade halvfranska band. Marmorerade pärmar. XI, 383 + 400 + 568 sid. Komplett med 15 utvikabara plancher.(Ritningar, formler och maskiner). 1500:-Sällsynt.

5Dahlberg Erik. Suecia Antiqua et Hodierna. Kortfattad text till Afbildningarne uti E. Dahlbergs Suecia Antiqua Et Hodierna. Stockholm 1865. Tryckt hos J & A Riis. Stor tvär 8:0. Halvläderband med marmorerade snitt. Guldtext på främre pärm. 105 s. samt avbildningarna. Boken består av häften med beskrivande text där planscerna inte återkommer i nummerordning. Det kan se ut som att planscherna är bundna i fel ordning men så är inte fallet. 3000:-Slitet band. Lätt nött i inre falsarna. Plansch 14 "Stockholmia Metropolis Regni Sueciae Sedes Regia" är naggad i övre kant.

6--- Suecia Antiqua et Hodierna.-001 Stockholm 1924. Liggande folio. Rött halvläderband Något sliten med intakt . 2000:-Första lägget i bindningen håller på att släppa.

7Dahlström C.A. Gäst Norna. Teckningar ur hvardagslifet. Stockholm 1858. Ryggklotband. 48 s. samt 24 stålstick. Inlagan lös. 1000:-

8Elgström Ossian. Människor och andar. Eskimåmyter i bild. Stockholm 1921. Folio. Privatbundet i klotband med titeletikett i läder på främre pärm. Blåa snitt. 76 s. samt de separat inklistrade planscherna. Fint skick. 3000:-Nils Bonnier´s före detta exemplar. Bibliofiluppl. 240/300. ex.

9Eugen prins., Levertin Oscar. Svenska Landskap af Eugen. Med en inledande essay af Oscar Levertin: Stockholmsnaturen i Svensk dikt. Stockholm 1905. Albert Bonniers Förlag. Linneklot med guldtext på främre pärm. Tvär 4:o. 35 sid + 30 helsides planscher. 150:-Sid 33-35 är lösa i bindet.

10Grandville., Kunze Horst. Das gesamte werk. I-II. Germany 1971. Henschelverlag Berlin. Svart klotband. 1-800 s. : 801-1624 s. The better part of the book is illustrated with Grandville's drawings. 450:-Exlibris.

11Gurlitt Cornelius. Das Französische Sittenbild des achtzehnten Jahrhunderts im kupferstich. München/Leipzig 1913. Im Verlag von Julius Bard, Berlin. Für schweden: C.E. Fritzes Kgl. Hofbuchhandlung. Halfleather binding with marbled inner and outer boards. Golddecorated spine with 5 elevated binding. Top edge gilt, other edges uncut. 4:o. Engraved titlepage + I-III + (1) + 1-40pps. + 1-100 pp. Including 100 coppar-edgings. + 41-62 pp. 1000:-Small 2 cm damage to the foot. Otherwise slightly worn. Small stain in the lower corner continuing from page 43-86.

12Hoppe Ragnar. Stockholm tecknat av tio konstnärer. Stockholm 1927. Nordisk Rotogravyr. Helläderband med förgyllda speglar och inre denteller. Oblong 4:o. (10) + (2) + 66 monterade planscher. 650:-

13Lavalleye Jacques. Bruegel and Lucas van Leyden. Complete engravings, etchings and woodcute. Netherland 1967. Tames and Hudson. 4:0. Clothbd. with dustwrapper. Illust. 600:-

14Lespinasse Pierre. Lavreince. Paris 1928. Les Beaux-Arts. Édition d'études et de documents. Halfleather binding with marbled boards. Spine with 5 elevated boards. Marbled inner boards. Folio. 30 pp + XLIII engravings. 1000:-Bibliofil 50/250. A little worn on the corners and edges. Small damage on lower capital.

15Liljeblad F. Svenska rikets vapen. Stockholm Norrköping 1878. Dekorerat orginalklot med pärmtitel i guld. Oblong 8:o. Errata + 16 chromolitograferade planscher + plansch i s/v + (4) + 1-10 s. 500:-Nött av ålder, lös i bindet. Inlagan i bra skick dock lätt fläckad.

16Lindblom Andreas. Picturesque Skansen. The world-famous open-air museum in Stockholm. A past in Sweden which still lives. U.å. (efter 1954) Stockholm. AB Svensk Litteratur. Esselte AB. Ryggklot med titeletikett på främre pärmen i blått läder med guldtext. Tvär 4:o. 12 monterade fotografiska färgplanscher. I ficka på insidan av främre pärmen, inledande text av Andreas Lindblom. 250:-Text in both english and swedish.

17Lovett Richard. United States Pictures. Drawn with pen and pencil. England 1891. The religious tract society. 4:0. Beautifully gold dec. clotbd. 223 pages. Ill. Inlagan något fläckad. Moderate Foxing throughout the interior. 450:-With a map and 157 engravings. The inside with some foxing.

18Nicander Karl Aug. Pittoreskt universum eller taflor ur hela den kända verlden. Stockholm 1847. Bonniers. Andra upplagan. Halvfranskt band. Liggande 8:o. 181 s + (5). Med 48 stålgravyrer + graverad titelsida. Första bandet av 4. Främre pärmen lös. 800:-

19Palmstruch J. W. Svensk botanik. Stockholm 1803. Häftad, inga pärmar. 69 planscher med textdel (plansch 73 - 144, plansch 85 urskuren, textdel kvar), bundet med Tillägg hörande till Första och Andra Tomen af Svensk Botanik (I-XXII s.). Samt Rigister öfver Andra Tomen af Svensk Botanik (14 s.). 12000:-Bl.a. planscherna Flugsvamp, Iris, Morot, Sälj, Hvit Näckört, Tall.

20Ritchie Leitch. Windsor Castle and Its Environs. London 1840. Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans. Original green cloth with golddecorated front board and gilt edges. VIII + 274 pp. Illustrated with 15 engravings made after the original drawings by the first artist. 2200:-Heath's Picturesque Annual 1840.

21Salmson A.J. Rikssalen på Gripsholms slott. Historiskt porträttgalleri af Konung Gustaf I:s samtida regenter i Lithocromi och Tontryck. Stockholm c. 1890. Salmson. Förlagets blindpressade klotband. Guldornamenteringar på främre pärmen (Blomstermönster vilket inramar titeltexten). 54 textsidor samt 27 kromolitograferade helsides plancher på europas 1500-tals regenter. (Gustav själv, Elisabeth, Henrik VIII, Maximilian, tyska kurfustar etc.) 1800:-Sällsynt. Ex Libris. Lös i bindet. Halva ryggen är lös men ligger i boken. Inlagan dock i gott skick.

22Samfundet för hembygdsvård Hembygden. Från stendös till stadshus. Stockholm 1936. Samfundet för hembygdsvård. Nordisk rotogravyr. Bibliofilutgåvan, arkivexemplar/100. Halvpergament med rygg och pärmdekor. 4:o. LXIII. Illustrerad med 64 monterade bilder av Boberg på ark paginerade 1-64. 500:-Denna bibliofilutgåva trycktes i 100 exemplar varav detta är ett onumrerat arkivexemplar.

23Schröter Ludwig. Taschenflora des Alpen-Wanderers. 207 colorierte und 10 Scwarze Abbildungen von Verbreiteten Alpenplanzen. Zürich c.1930. Raustein. Achtzehnte und Neunzehnte (Doppel-)Auflage. schönes blumendekorierte grünes Verlagsband. (1), c. 80 Text seiten und 207 colorierte und 10 Schwarze Abbildungen. 500:-Gut Erhalten.

24 Stockholms-byggnader från äldre och nyare tider. 30 planscher. Stockholmerbauten von älterer und neuerer Zeit. 30 tafeln. Stockholm Uå. Joh. Hellsten. Halvklotband. Folio. 30 planscher. 1500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Skada i foten.

25Sydsvenska dagbladet snällposten. Sydsvenska dagbladet snällpostens riksnummer 1914. Industri Konst Jordbruk. Malmö 1914. Förlags-aktiebolagets i Malmö boktryckeri. Ryggklot med marmorerade pärmar. Folio. (2) + 58 s. + (12). Rikt illustrerad i färg och s/v. Mkt annonser. Enstaka illustrerade helsidesannonser tryckta på opaginerade blad av typ smörpapper. 500:-Enstaka revor reparerade med icke arkivbeständig tejp.

26Tylínek Erich. 24 photos. Prague. Artia. Portfolio with 24 photos in b/w with 4 pages introduction by Dr. Ludvig Baran. 4:o. 250:-Very nice photos of animals.

27 Ur djurens verld. Skildringar af en del märkvärdiga nyttiga eller skadliga djur. Stockholm 1870. Oscar L Lamms förlag. Inbunden i samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar, 4.o. 28 s. samt 14 vackra kolorerade planscher med flera avbildningar på varje. Ryggen trasig, nästan ett slakt ex. 600:-Ryggen trasig.

28Wahlstedt Jens Skolplanschernas Sverige. Bondeåret och naturen. Milano 2005. W&W. Liten 4:0. Ill. pappband. 144 s. Ill. ISBN 91-46-21310-4 250:-

29Wetterling Boye. Kongl. Svenska Museum. Samling af Contur-teckning, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne. Stockholm 1821, 1822, 1823. 3 del. i 1 vol. Halvfranskt band. Opaginerad. 70 planscher. Plansch 22 och 23 saknas. Planscherna 41-44 fel paginerade. 1600:-

30--- Kongl. Svenska Museum. Samling af Contur-teckning, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne. Stockholm 1821, 1822, 1823. 3 del. i 1 vol. Halvfranskt band. Opaginerad. 72 planscher. 1800:-

31Wåhlin Karl. Swenska Konstverk. Reproducerade i ljustryck. Warner Silfversparres Nya Grafiska Aktiebolag. Stockholm 1893. Tryckt hos Iduns Tryckeri Aktiebolag. Folio. En dekorerad halvklot mapp med 6 planscher och 2 s text. Reproduktioner av Cederström, Edelfelt, Kronbergr, Malmström, Sirén och Zorn. 1000:-Lite skadad i kapitäl och fot och ena hörnet. Annars i gott skick.

32Zerner Henri. École de Fontainebleau. Gravures. France 1969. Arts et métiers graphiques. Cloth with dustjacket. 4:o. XLVI + (2) + (284). Richly illustrated in b/w. 900:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat