On-line boklista 19.Politik / book list 19.Politics

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Abukhanfusa Kerstin. Piskan och moroten. Om könens tilldelning av skyldigheter och rättigheter i det svenska socialförsäkringssystemet 1913-1980. Stockholm 1987. Carlssons. Limhäftad. 450 s. 400:-

2Adenauer Konrad. Erinnerungen 1945-1953. Germany 1965. Deutsche verlags-anstalt. Clothbd. with dustwrapper. 589 pp. Ills. 130:-

3Ahlmark Per. Sveket mot kusterna. Om supertankers, oljeskydd, Östersjön, Brofjorden och riksplanering. Stockholm 1971. Aldus/Bonniers. 93 s. 50:-

4Anderberg Bengt., Cedergren Anders., Ring Stefan., Ångström Jan. Irakkriget. Perspektiv på Politik och Krigföring. Vällingby 2004. Försvarshögskolan. Häftad. (4) + II + 427 s. 150:-

5Andersson J.G. Fred eller förintelse. Sthlm. 1946. En naturforskares syn på världens problem. 304 sid. ill. 125:-Skadad rygg.

6Anerstedt En ärlig man mm. Stockholm 1755. Tryckt hos Lorenz Ludvig Grefing. Senare halvfranskt band. Marmorerade pärmar. (ii). Skaldestycket En ärlig man. (18 ej paginerade sidor). Svar på Skalde Dikten En ärlig man. (Titelsida + 14 ej paginerade sidor.) Gensvar uppå Swaret angående En ärlig man: (22 sid. Ej paginerade) Negotiorum Gestio. Eller Återsvar uppå Gensvaret Angående en ärlig man. (16 id. Ej paginerade). 2500:-Vocis Imago 1755 20 sid. Den sista följdskriften saknas.

7Aurén Sven. Georges Pompidou, de Gaulles efterträdare. Malmö 1969. W&W. Klotband. 163 s. 70:-

8Barnett Ray., Wooding Dan. Triumferande kristendom i Uganda trots Idi Amin. Avesta 1981. Den kristna bokringen. Konstläder med skyddsomslag. 266 s. + (6). Ill. 90:-

9Bedoire Fredric. Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige. Verona 2001. Bonniers. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 275 s. Illustrerad. 300:-

10Bhatia Krishan. Indira. A Biography of Prime Minister Gandhi. USA 1974. Angus & Robertson. Cloth with dustjacket. X + 290 s. + (4). Ill. 100:-

11 Bilagor till väloflige borgare-ståndets Protocoll vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834. Stockholm 1834. 8:o. pp 1-718. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

12Bildt Carl. Uppdrag Europa. Falun 2003. Norstedts. Förlagsband med skyddsomslag. 304 s. Ill. 100:-

13Blair Tony. Min dröm. Idéer för tjugohundratalet. Lund 1999. Hjalmarsson & Högberg. Förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 274 sidor. 100:-

14 Blå-Vit bok om utvecklingen av relationerna mellan Finland och Rådsunionen hösten 1939 i belysning av officiella dokument. Stockholm 1940. Kooperativa förbundets bokförlag. 8:o. Häfte med skyddsomslag. 121 sid. 150:-Internationell Politik 11. Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Finlands Utrikesministerium.

15Bohman Gösta. Tankar om mitt Sverige. Ávesta 1974. Askild & Kärnekull. 227 s. 60:-

16Brown Joe David. Indien. U. o. 1961. Allhems förlag (Malmö).4:o. Förlagets illustrerade pappersband. 160 s., rikt illustrerade, till stor del i färg. 80:-

17Bulow von Bernhard Furst Denkwurdigeiten 1-4. Band 1 - Vom staatssekretariat bis zur marokko-krise. Band 2 - Von der marokko-krise bis zum abschied. Band 3 - Weltkrieg und zusammen-bruch. Band 4 - Jugend und diplomaten Jahre. Berlin 1930. Verlag Ullstein. Four volumes in decorated blue clothbindings. Illustrated. pp. 634, 531, 433, 732. Memoirs of Bernard von Bulow, the german ambassador to Rome, and later appointed secretary of state by Bismarck. A proponent of 'realpolitik', the realism school of modern political idology, his memoirs include dialogue and correspondence with Bismarck. 650:-First edition. Fine condition. Inluded is a review, ripped from The Times (London) no. 1,531 - literary supplement titled 'the German Machiavelli'. An essay of approx. 1,000 words, is an autobiographical scetch with commentary and background history about the young and old Bernard von Bulow, his life and his career.

18Carlsson Signe. Sverige och Storbritannien 1787-1790. Studier i den gustavianska tidens diplomatiska historia. Lund 1944. Gleerupska univ.-bokhandeln. Häft. 331 s. + (3). 150:-Tillskrift på främre omslaget av författaren.

19Chernow Ron. Titan. The life of John D. rockefeller SR. New York 1998 Random House. Publishers cloth with dust-jacket. 774 pp. Illustrated. 250:-isbn: 0679438084

20Chomsky Noam., Rai Milan. Noam Chomsky. En politisk biografi. Smedjebacken 1999. Ordfront. Förlagsband med skyddsomslag. 256 s. 125:-

21Chufrin Gennady. edit. Russia and Asia. The emerging security agenda. Great Britain 1999. Sipri/Oxford University Press. Clothbd. with dustwrapper. 534 pp. 400:-

22Churchill Winston S. Tal inför lyckta dörrar. Hemliga parlamentstal under krigsåren. Stockholm 1946. Skoglunds bokförlag. 153 s. 125:-

23Colbert Jean Baptiste. Testament Politique. Oùl`on voit tout ce qui s`est passe soul le Regne Louis le Grand, jusqu`en l`année 1684. La Haye 1693. Henry van Bulderen. Contemporary golddecorated leatherband. 5 elevated bindings. Rebacked. Corners bumped. (2), Titelpage with engraving, (30) (Epitre au Roy, Avis au Leteur, Table des Chapitres), 501 pp. (2). (The political testament of Jean Baptiste Colbert. Foreign Minister of France under Louis XIV). 3000:-Damaged fott and head. Cracks in both hinges. Interior very good.

24Crusenstolpe Magnus Jacob. 1720, 1772, 1809. Andra upplagan. Stockholm 1837.L.J. Hjerta. Klotbd. 429 s. Kultur och Historiska anteckn. 300:-

25Derogy Jacques. Fallet Raoul Wallenberg. Ystad 1980. Berghs. Klotband med skyddsomslag. 272 s. 100:-

26Deutscher Isaac. Stalin. En politik biografi. Stockholm 1973. René Coeckelberghs Bokförlag. Förlagskartonage med skyddsomslag. 522 sid. 100:-Mindre reva i skyddsomslaget.

27D`israeli I. An inquiry into the literary and political character of James the First. London 1816. John Murray. Contemporary leatherbinding. Broken spine. 226 pp. Golddecorated spine with 5 slightly elevated bindings. 350:-Worn spine.

28Djilas Milovan. Det ofullkomliga samhället. Stockholm 1969. Natur och kultur. 8:o. Häftad. 205 sid. 100:-

29Easterman Daniel. New Jerusalems. Reflections on Islam, Fundamentalism and the Rushdie Affair. Glasgow 1992. Grafton. Paperback, 8:o, 240 pp. 50:-

30Eberan Barbro. Vi är inte färdiga med Hitler på länge än. Uo. 2002. Symposion. Illustrerat förlagsband. 415 s. Illustr. 100:-

31Eriksson Gunnar / Frängsmyr Tore. Idéhistoriens huvudlinjer. Helsingborg 1985. Wahlström & Widstrand. 208 sid. Ill. limmhäftad pocket. 140:-

32Essén Rütger. Bakom Asiens portar. Stockholm 1931. Albert Bonniers förlag. 290 s. jämte sv/v planscher. Ouppskuren. 110:-

33Fahlborg Birger. Sveriges yttre politik. 1664-1668. Akademisk avhandling. Stockholm 1949. Wahlström & Widstrand. Häftad. 619 sid. 150:-Delvis osprättad.

34Forsell Nils. Från Robespierre till Clemenceau. Stockholm 1944. Bonniers. 293 sid. Ill. 100:-Gott skick.

35Forssell Arne. Utrikesförvaltningens historia 1721-1809. Uppsala 1935. Almqvist & Wiksell. 4:0. Paginerad 213-325. 60:-Särtryck ur Den Svenska Utrikeförvaltningens Historia.

36Fridh Göte. Landshövdingarna och deras okända möten. En bok om landshövdingemötena genom tiderna. Stockholm 1994. Civildepartementet. Ill. pappband. 236 s. ISBN 91-38-30388-4. 100:-

37Friesen Hans von. Förändringens land. Det nya Storbritannien. Stockholm 1964. Wahlström & Widstrand. Häftad 8:o, 157 sidor. Fotoillustrerad. 50:-

38Gachon Jean. La politique étrangère des États-Unis. Qui la conduit? Paris 1929. Librairie Félix Alcan. Beautiful orange spine leather with marbled inner and outer boards. Top edge gilt. 252 pp. 1500:-Small note on page 152. Spine worn on few places. Exlibris.

39Gemkow Heinrich. red. Friedrich Engels. Eine Biographie. Berlin 1976. Dietz Verlag. Clothbd. 707 pp. Ills. 150:-

40George Lloyd Earl. Lloyd George. England 1960. Frederick Muller Ltd. Clothbd. with dustwrapper. 248 pp. Ills. 90:-

41Gevorkjan Natalija., Kolesnikov Andrej., Timakova Natalja. Putin Direkt. Samtal med Vladimir Putin. Falun 2001. Bokförlaget Samtid. Förlagskartonage med skyddsomslag. 188 sid. S/v ill. 150:-Förlagsny.

42Gorbatjov Michail. Perestrojka. Ett nytt sätt att se på vårt land och världen. Finland 1988. Forum. Pappband. 245 s. 50:-

43Graham Robert. Iran the illusion of power. Great Britain 1978. Croom Helm. Hardback with dustjacket. 228 pp. 150:-

44Grandville J.J. Lustiga taflor ur djurens lif tecknade af J.J. Grandville. Med text efter franska författare bearbetad af V.E. Öman. Sthlm. 1877. Första svenska upplagan. 4:o. Samtida halvfranskt band. Marmorerad pärmar. Gulddek, rygg. (ii) 344 sid. Rikligt ill. med teckningar av författaren mfl. (Grandville är en pseudonym för Jean Ignace Isidore Gérard 1803-47). Texterna i boken är skrivna av Balzac, George Sand, (en parisisk sparf som reder för att finna en bättre regering.), Benjamin Franklin mfl. 1900:-Ryggen något sliten av ålder.

45Gustafsson Bo urval. V. I. Lenin. Halmstad 1965. W&W. 246 s. 70:-

46Hadenius Stig., Molin Björn., Wieslander Hans. Sverige efter 1900. En modern politisk historia. Stockholm 1972. Aldus. 335 s. 50:-

47Heckscher Gunnar. Brittiska imperiet i krig. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1941. Utrikespolitiska institutet. hft. 32 sid. Utrikespolitiska inst. Broschyrserie. 100:-Gott skick.

48Hedinstam verner von. Vad vilja vi? Tal till studenterna på Grand Hotel. Tal vid ankomsten till Uppsala. Föredrag i föreningen Heimdal. Tal på gillet. Tal vid Östgöta nations uppvaktning. Stockholm 1914. Albert Bonnier. 37 sid. Häftad. Liten 8:o. 100:-Gott skick.

49Heikal Mohamed. Sphinx & Commissar. The Rise and Fall of Soviet Influence in the Middle East. Great Britain 1978. Collins. Hardback with dustjacket. 303 pp. Ill. 150:-

50Henel Andreas Jochim von. Det Anno MDCCXXXV florerande Sverige/ eller Fullkommelig Beskrifning, om den mycket kloka och högst berömmeligste Regerings Författning, Inrättning och Beskaffenhet uti Riket. Til allmän, såväl som enskylt Nytta och Underrättelse, med mycken anvend Möda och förd widlöftlig Correnspondence sammanbracht och författat, Samt til trycket befodrad.. Stockholm (1736). Benj. Gottf. Schneider.(8) 261 s. (32). Titelsidan saknas, samt delar av registret. Dock ersatta med vackra handskrivna sidor av gammalt datum. Bandet är ett 1800-tals ryggklot med förgylld titeltext samt marmorerade pärmar. 800:-Texten komplett med de handskrivna sidorna. Exlibris.

51Hermann Rauschning Vilddjuret och den Stora Freden Stockholm 1941. Natur och Kultur. 214 sid. Skadad titelsida samt namnteckning. 100:-Sökt

52Hirt in Breslau Ferdinand. Land und Volk an der Saar. Breslau 1934. Ferdinand Hirt. Verlagsband Papierband mit Originalumschlag. 176 Seiten. Illustriert mit bildern und Pläne vom Saar. Eine deutsche Meinungsäusserung wegen die Volksabstimmung 1935. Zusätlich eine 21 Seitige Publikation und Preisliste. (Hirts deutsche Sammlung. April 1934.) 200:-

53Hägglöf Gunnar. Det kringrända Sverige. Stockholm 1983. Norstedts. Pappband med skyddsomslag. 370 s. 80:-

54Höglund Zeth. Hjalmar branting och hans livsgärning. I-II vol. Stockholm 1934. Klara ciciltryckeri. Samtida blå halvfranska band. marmorerade pärmar. 527 + 558 sid. fotoillustrerade. 200:-

55Järv Harry Konst är kvalitet. Kulturpolitiska inlägg och utblickar. Uddevalla 1979. Cavefors. Förlagets pappersband med skyddsomslag. 364, (1) s. 100:-

56--- Trollkarl eller lärling? Om krafter och maktstrukturer i samhället. Kristianstad 1986. Atlantis. Förlagsband. 474 s. + (1). Ill. 150:-

57Karolinska förbundet utg. Karolinska Förbundets årsbok 1966. Stockholm 1966. Häftad. 195 s. 125:-

58--- Karolinska Förbundets årsbok 1973. Stockholm 1974. Häftad. 173 s. 125:-

59--- Karolinska Förbundets årsbok 1974. Stockholm 1975. Häftad. 189 s. 125:-

60--- Karolinska Förbundets årsbok 1975. Lund 1976. Häftad. 166 s. 125:-

61--- Karolinska Förbundets årsbok 1977. Lund 1978. Häftad. 142 s. 125:-

62--- Karolinska Förbundets årsbok 1978. Lund 1979. Häftad. 147 s. 125:-

63--- Karolinska Förbundets årsbok 1979-1980. Lund 1981. Häftad. 196 s. 125:-

64--- Karolinska Förbundets årsbok 1981-1982. Lund 1982. Häftad. 242 s. 125:-

65--- Karolinska Förbundets årsbok 1983. Lund 1984. Häftad. 182 s. 125:-

66--- Karolinska Förbundets årsbok 1984. Lund 1985. Häftad. 175 s. 125:-

67--- Karolinska Förbundets årsbok 1985. Lund 1986. Häftad. 167 s. 125:-

68--- Karolinska Förbundets årsbok 1985. Lund 1986. Häftad. 167 s. 125:-

69--- Karolinska Förbundets årsbok 1999. Meddelanden från krigsarkivet XX. Den svenska Fortifikationens bilder. Riga 2001. Karolinska förbundet, Krigsarkivet och Historiska Media. Stor liggande 8:o. Förlagets illustrerade pappersband med skyddsomslag. 144 s., färgill. 150:-

70Klercker Cecilia af (f. Lewenhaupt). Förgången glans. En drottnings statsfru berättar. Stockholm 1944. P. A. Norstedt & Söner. Orange halvklot med marmorerade pärmar. 4:o.317 sid. S/v ills. 100:-

71Krantz Karl Johan Garnisonsstadens politik och ekonomi. Växjö, Jönköping och Eksjö inför bygdregementenas kasernering. Växsjö 1988. Kronobergs läns hembygdsförbund. 244 sid. ills. 125:-

72Kungl. Maj:t. Bihang Till Samtliga Riks-Ståndens Protocoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Första samlingen. Första afdelningen. Kongl. Maj:ts Nådiga Propositioner och Skrifvelser jemte Utdragen af de inför Kongl. Maj:t uti Stats-Rådet i ämnet förde Protocoll. Stockholm 1847-1848. P.A. Norstedt & Söner, mfl. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Blåa snitt. Guldtext på främre pärm: "Af Riddarhusets". Innehåller protokoll på ca 1000 sid. 1000:-Ena falsen spräckt på insidan och utsidan. Exlibris.

73--- Svensk författnings-Samling. Stockholm 1861-1978. Tryckt i Kongl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner. Blått pappband. Innehåller ett flertal författningar mellan åren 1861-1878. 250:-Skadad fot. Naggad kapitäl. Nött i hörnen.

74Machtan Lothar.Fest Joachim C. Hitlers hemlighet. En diktators dubbelliv. Falun 2001. Forum. Klotband med skyddsomslag. 325 s. Illustr. 125:-

75Mansergh Nicholas. Survey of British Commonwealth Affairs, problems of external policy 1931-1939. England 1952. Oxford university press. Blue clothbd. with dustwrapper. 481 pp. 110:-

76Mauriac Claude. Den okände de Gaulle. Stockholm 1971. A&K. 252 s. 65:-

77Mellin G.H. Krigen och Statshvälfningarna i våra dagar. Stockholm 1848. Norstedt & Söner Förlag. Samtida lite nött halvläderband, marmorerade pärmar, Graverad titelsida, 212 sid. + 10 utvikbara kartor i stålstick + 27 utsigter i stålstick. 1400:-Gammal namnteckning på försättbl. samt ägarstämpel å främre pärmens insida. enstaka åldersfläckar i inlagan.

78 Memoires, Historiques et Politiques des Pays-Bas Autrichiens. Dedides a L'Empereur. A Neuchatel 1784, de l'Impremerie de Fauche, Favre & Compaignie. John Pape exlibris. pp 429. Full leather bd, gorldornated Backstrip. Fine condition. 2500:-

79Minh Ho Chi. Prison diary. Hanoi 1972. Foreign languages publishing house. 134 pp. 50:-

80Mook H. J. van The Stakes of Democracy in South-East Asia. London 1950. George Allen and Unwin Ltd. 312 pp. Publisher's cloth with dustwrapper (khakifägad rygg med svart text). 200:-.Good condition.

81Myrdal Gunnar. Amerikas väg. En uppfordran till överflödssamhället. Stockholm 1963. Rabén & Sjögren. 210 s, ou, häftad. 80:-

82Mäkinen Eino red. Finlands Riksdag. Helsingfors 23/5 1957. Utgiven av Finlands Riksdag. 4:o. Klotband med skyddsomslag. 70 s. S/v fotoill. 150:-Trasigt omslag.

83Naess Arne. Gandhi. Smedjebacken 2002. Natur och Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 156 s. 150:-

84Nerman Ture. Ögonvittnen om Hjalmar Branting. Stockholm 1961. Wahlström & Widstrand. Häftad. 8:o. 222 s. Ill. Osprättad. 75:-

85Nilsson Alex. Amerika sådant det är! Förenta Staternas politiska och sociala förhållanden, sammanstälda med Sveriges. Stockholm 1871. Sigfrid Flodins förlag. Samtida halvklot med marmorerade pärmar. Liten 8:o. VII + (1) + 170 s. + (1) errata + (1). 600:-Lätt bruntonad i kanterna på sidorna.

86Nordiska museet. Nordiska museet inför 1900 års riksdag. Jämte några samtida uttalanden i tidningprässen. Stockholm 1900. Norstedt & söner. Samtida svart halvläderband från STF´s bibliotek med vackert marmorerade pärmar. (4) 99 sid. 250:-Motioner om anslag mm. til Nordiska Musset.

87Palmgren Yngve. E. M. Remarque och det stortyska riket. Tradition eller förnyelse. Stockholm 1986. Forfattares Bokmaskin. 150 s. 75:-

88--- Tradition eller förnyelse. Stockholm 1997. Forfattares Bokmaskin. 150 s. 75:-

89Peterson Thage G. Resan mot Mars. Anteckningar och minnen. Falun 1999. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 717 s. + (3). Ill. 100:-

90 Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm år 1818. Stockholm 1818. 3:dje bandet, rörande februari. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg. 656 s. 300:-

91 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834. Stockholm 1834. Sjunde bandet. 8:o. pp 1-906. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

92 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834. Fjerde Bandet. Stockholm 1834. Tryckt hos B.M. Bredberg. 8:o. Gråkappa. 1123 sid. Oskuren. 200:-

93 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834-35. Stockholm 1835. Ninode bandet. 8:o. pp 1-1156. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

94 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1834-35. Stockholm 1835. Tionde bandet. 8:o. pp 1-493. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

95 Protocoll hållna välloflige borgare-ståndet vid urtima riksdagen is Stockholm år 1844. Stockholm 1844. Första bandet. 8:o. pp 1-702. Osprättad i orginal gråkappa. 200:-

96Rai Milan. Noam Chomsky - en politisk biografi. Smedjebacken 1999. Ordfront. Förlagsband med skyddsomslag. 256 sid. 8:o. 125:-

97Rassell Bertrand. Memoarer I-III. Del I 1872-1914, del II 1914-1944, del III 1944-1967 Falun 1867-69. Natur & Kultur. Del I klotband med skyddsomslag, de övriga häftade. 355, 434, 351 s. Illustrerad. 300:-

98Renland R-d. biografiska teckningar af vår tids största fältherrar och namnkunnigaste statsmän. Sthlm. 1811. Marquardska tr. 8:o. gulddek. samtida halvfranskt band.(iii) 348 sid. Enligt förordet till största delen en övers. från Carl Stein´s Cabinett d. biographischen Gemählden d. merkwürdigsten Personen aus d. neuesten Zeitgesichte, Berlin 1810. 600:-

99Renwick Robin Fighting with Allies, America and Britain in peace and war. Great Britain 1996. Publishers bd. with dustwrapper. 15 ills. 315 pp. Incl. Index. 300:-

100 Riksdagens hus. Återflyttningen till Helgeandsholmen. Stockholm 1983. Byggförlaget. Förlagsklot med skyddsomslag. 221 sid. S/v ills. 150:-Två mindre revor i skyddsomslaget.

101Riksdagsbiblioteket. Förteckning över Statliga utredningar 1904-1945. Norrköping 1953. Klotband med skyddsomslag. 1405 s. 400:-

102Ritcheson Charles R. British politics and the American revolution. USA 1954. University of Oklahoma press. Clothbd. with dustwrapper. 320 pp. 110:-

103Rodinson Maxime. Muhamed. Om profetenens liv och islams uppkomst. DDR 1981, Gidlunds. Förlagets gröna pappband. 299 s. 170:-Gott skick.

104Rousseau James Robert-Macaire. Illustrationer av Honoré Daumier Sthlm. 1947. Bibliofila klubben. Hft. m. skyddsomslag. 106 sid. (ii). Illustrerad med teckningar och 4 monterade färgbilder. Tryckt i 500 numrerade ex. varav detta är nummer: 103. Om skojaren och advokaten Robert-Macaire, "Han förkroppsligar vår materialistiska, själviska, giriga, lögnaktiga, skrytsamma och för att tala rent, alltigenom på bluff inställda epok... Detta nittonde århundrade." 300:-Reva i skyddsomslag.

105Rydberg Sven. Unesco. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1949. Utrikespolitiska institutet. 100:-Gott skick.

106Sager Leo. Bismarck, Alexander II och Gortjakov. Stockholm 1950. Norstedts. Häftad. 107 s. Ill. med planscher i s/v. 100:-

107 Samling af Historiska bref Om det Svenska regerings-Sättet i äldre och nyare tider. andra och tredje flocken. (2 vol. i en.) Sthlm 1777. Kungl. tryckeriet. gulddek. halvklotband. Senare bindning. Gunnar von Heidekens Ex Libris. (ii).Titelsida. förord 4 sid. 241 sid. 302 sid.(ii). De första tolv breven voro en brevväxling mellan två Medborgare; men all de övriga är från en och samma hand. Tidigare opublicerade arbeten. 1100:-Exlibris.

108Seneca M. Annaeus. M. Annaei Enecae Rhetoris, Suasoriae, Controversiae, cum Declamationum Excerptis Amsterdam 1639. Lugdun Batavior. Ex Officina Elfeviriana. 12:0 Contemporary pargment binding. (3), 442 pp. + Index. c 150 pp. (3). 1500:-Repaired titlepage. Name and writing on titlepage. One index page with loss of paper and somewhat loss of text. Inkstain on page 22-23 and 288-89. Stains on page 372.

109Sheehy Gail. Hillary's Choice. USA 1999. Random House. Black hardboard with ill. dust jacket. 389 pp. B/w ill. First edition. 100:-With a stain on the edge.

110Shridharani Krishnalal. Mitt Indien. Stockholm 1942. Bonniers. 342 s. 125:-

111Sidney Algernon. Discours sur le Gouvernement et Ambassadeur de la République d'Angleterre prés de Charles Gustave, Roi de Suéde. Tome Premier. A la Haye 1702. Chez Louïs & Henry van Dole, Marchands Libraires, dans le Pooten. Small 8:o. Contemporary leahterbd. Golddecorated spine. Marbled edges. (26) + 451 pp. 1250:-Minor damage to the head. Sligtly worn by age. Otherwise in good condition.

112Sobel Birgitta. Volontär i Peru 1983-1987. Växjö 2005. Ordets Myra. Häftad. 8:o. 116 sid. S/v ills. ISBN: 91-631-6590-2. 75:-Gott skick.

113Stresemann Gustav. Vermächtnis. Der Nachlass in drei Bänden. I-III. Berlin 1932-33. Ullstein. Erstausgabe. Golddekorierte schwarze Lederbände. Vol I: (Vom Ruhrkrieg bis London) 643 Seiten, Vol II: (Locarno und Genf) 608 Seiten, Vol III: (Von Thoiry bis zum Ausklang) 608 Seiten. 800:-

114Swahn Waldemar. Per Albin Hansson. Springpojken som blev statsminister. Stockholm 1942. C.E. Fritzes bokförlags aktiebolag. Ryggklot. 286 s. Illustrerad med fotografi av P.A. Hansson på frontespisen samt 100 illustrationer. Främre omslag medbundet. 200:-

115Thorndike Annelie und Andrew. Das russische Wunder. Potsdam 1962. Verlag Kultur und vorschritt. Verlagsband. im Klot. c. 200 Seiten. fotoillustriert. 300:-

116Thulstrup Åke. Svensk politik 1905-1939. Från unionsupplösningen till andra världskriget. Stockholm 1968. Bonniers. 191 s. 60:-

117Tigerschiöld Brita. Europarådet och Europarörelsen. Världspolitikens dagsfrågor. Stockholm 1949. Utrikespolitiska institutet. 100:-Gott skick.

118Tse-Tung Mao. Skrifter i urval. Uddevalla 1975. Oktoberförlaget. Plastomslag. 461 s. 150:-

119Walker Jennone. Security and Arms Control in Post-Confrontation Europe. Strategic Issue Papers. Gerat Britain 1994. Oxford University Press. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Hardcover+ dustwrapper. pp. 182. 165:-isbn: 0-19-829176-0. Good condition.

120Wattrang Hans. Det kalla kriget. Solna 1963. Prisma. 170 s. 60:-

121Welchert Hans-Heinrich. Als Bismarck gegangenwar, intimitäten der Weltpolotik 1890-1914. Germany 1940. Hanseatiche Verlagsanstalt. Blue clothbd. 286 pp. Photoills. 90:-

122Wells summer. Nu eller aldrig. Stockholm 1945 Bonniers. Häftat förlagsband. 357 sid. 100:Den amerikanske statssekreteraren Summer Wells utkast till ett kommande FN. Samt berättelser om möten med krigets ledande aktörer i Berlin, London, Moskva och fjärran östern.

123Westman C. G. Utrikespolitiska silhuetter. Stockholm 1928. Norstedts. 186 s. 50:-

124Wickman Johannes Seger. Kommentar tillde utrikespolitiska dagshändelserna. Stockholm 1944 Natur och Kultur. Förlagsband 245 sid. 150:-

125--- Vändpunkten. Kommentar till de utrikespolitiska dagshändelserna. Stockholm 1943. Natur & Kultur. Första upplaga. Häftad 239, (1) sidor. 150:-Gott skick.

126Wieselgren, Nils Forssell, Munthe, Arne Forssell Liljedahl Nordiska Administrativa Förbundet. Kungl. Maj:ts Kanslis Historia. Del 1. Kansliets organisation och utveckling intill 1840. Uppsala 1935. Almqvist & Wiksell. Förlagets pappband. 4:o. 373 sid. Sparsamt illustrerad. 150:-

127Wizelius Ingmar edith. Sweden in the Sixties. A symposium of Facts and Views in 17 Chapters. Uppsala 1967. Almqvist & Wiksell. Clothbd. 296 pp. Illust. 150:-

128Zernatto Guido. Sanningen om Österrike. Stockholm 1938. Bonniers. Klotband. 286 s. 100:-

129Åsling Nils G. red. Idéer och realiteter. En bok tillägnad Gunnar Hedlund. Borås 1970. Utgiven av författarna. Klotband med skyddsomslag. 198 s. Ill. 75:-Författare: Gunnar Sträng, Bertil Ohlin, Gunnar Heckscher, Tage Erlander, Gustaf Jonnergård, Thorbjörn Fälldin, Harald Håkansson, Thorsten Streyfferth, Nils G Åsling.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat