On-line boklista 21.Religion / book list 21.Religion

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Andersen Oskar., Nielsen Fredrik. Kirke lexsikon for Norden. Köpenhamn 1900-29. H. Hagerups forlag. 4:0. 852, XXIII, 912, XXII, 870, 1054 s. 750:-Osprättad.

2Arbin Erik Det hände i korint Stockholm 1944. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. Marmorerat halvklotband. 251 s. 110:-

3Ardrey Robert The Territorial Imperative. London 1967. Collins. 390 pp. Illustrated. A personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations. 200:-

4Baker Eddy Mary. Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften. USA 1985. The first church of Christ, scientist. Klotband med skyddsomslag. (1) + XII uppslag + 1-599 uppslag + 600-687 s. + (5). 150:-

5Barnett Ray., Wooding Dan. Triumferande kristendom i Uganda trots Idi Amin. Avesta 1981. Den kristna bokringen. Konstläder med skyddsomslag. 266 s. + (6). Ill. 90:-

6Baumeisteri Christiani. Elementa Philosophiae recentioris. Usibus Iuuentiutis Scholasticae accommodata et Pluribus sententiis exemplisque ex Veterum Scriptorum Romanurum Monimentis Illustrata. Lipsiae 1740. Gleditschii. Paperbinding. Engraved front.(Portrait of Baumeister), (12), 588 pp. (6). 1000:-Worn by age. Pieces missing of the spine cover. Cover with multiple stains.

7Baur Samuel. Repertorium für alle Amtsverrichtungen eines Predigers. I-XII. Halle 1820. In der Gebauerschen Buchhandlung. 12 volumes. Contemporary halfleatherbd. Marbled boards. Scarcely golddecorated spines with title labels in light leather and gold text. (3) + IV-XX + (3) 4-692 : (5) + IV-X + (3) + 4-724 : (5) + IV-XIV + (3) + 4-746 + (6) : (5) + IV-XIV + (3) + 4-600 : (5) + IV-XXVI + (3) + 4-656 : (5) + IV-XXVI + (3) 4-788 : (5) + IV-VIII + (3) + 4-630 : (5) + IV-VII + (3) + 4-618 : (5) + VI-XII + (3) + 4-692 : (5) + IV + XIV + (3) + 4-702 : (5) + IV-XVIV + (3) + 4-756 : (3)+ IV-XXVI + (3) + 4-778. 1250:-Exlibris in all volumes. The books are worn of age. Especially in the edges.

8Beker Avi (ed). Jewish Communities of the world. USA 1996. Lerner Publications Company. Green publisher's hardback. 256 pp. Colour ills. ISBN: 0-8225-1934-8. 100:-With the editor's dedication.

9Benzelius Ericus. Monumenta historica vetera ecclesiae sveogothicae... etc. Upsaliae 1709. Original helläderband med rik ryggförgyllning, 5 upphöjda bind, renoverat kapitäl. XLVI, 259, IV s. 8000:-

10Briem Efraim. Det underbara Palestina. Med 109 bilder. Stockholm 1938. Bokförlaget Natur & Kultur. Häftad med skyddsomslag, 8:0, 143, [1] sidor. Illustrerad med svartvita fotografier. 125:-Ouppskuren.

11Briem Efraim red. Bibeln som litteratur. Stockholm 1940. Bokförlaget Natur och Kultur. Halvläderband. 1167 s. Illust. i färg ocg s/w. 400:-

12Brondum-Nielsen Johs., Erixon Sigurd., Lid Nils Religionshistoria. Oslo 1942. Bonniers. Dekorerat klotband. Liten 4:o. 162 sid. 200:-

13Broomé Catharina., Rootzén Kajsa. Katolska ordnar och kloster. Stockholm 1964. Petrus de Daciaföreningen. Häftad. 213 s. + (3). 120:-

14Bünting Heinrich. Harmonia evangelistarum, Thet är: Een ganska skön och endrechtigh the fyra helga ewangelisters tilsammanstämmelse, uthi hwilken är... helge Johannis döparens hela lefwerne... Historia om Gudz son... Jesu Christi barndom och upwäxt...vthaff tyske tungomål förswenskat af Hans Påwelsson Low, borgare i Norköping. Stockholm, Ignatius Meurer, 1617, (60) sidor. - (Nytt titelblad:) Then första delen, Harmonia evangelistarium... Stockholm, Ignatius Meurer, 1615. (2), 168 sid, (10). - (Nytt titelblad:). Then andra deelen. Vita Sancti Iohannis Babtistae... Stockholm, Ignatius Meurer, 1615. (4), 53, (3), - (Nytt titelblad:) Then tridie deelen. (i slutet 1617). (4), 473, (13). Folio. Samtida blindpressat läderband med dedikation (Marcus Sigfridsson). Ryggen skadad. Svenskt dedikationsband, Sällsynt. Titeln uppfodrad. En fåtal blad med obetydlig textförlust. (förlust av ett par bokstäver). Brunfläckad. 8500:-Svenskt dedikationsband sällsynt..

15Börjesson Klas, marz Stig, Åberg Göran mfl. (red). Väckelsens folk. Jönköping 1998. Tryckeri AB Småland. Illustrerat förlagsband. 192 s. Rikligt illustrerad med s/v fotografier samt teckningar. 100:-Väckelse och frikyrklighet.

16Consistorium Ecclesiasticum i Uppsala. Förslag till kyrkosånger för Svenska församlingen. Upsala 1793. Enligt Konungens Nådiga Befallning Utgifwet af Consistorium Ecclesiasticum. Samtida halvfranskt band med titeletikett i rött läder samt gulddekorerad rygg och marmorerade pärmar. (8) + 486 s. + (4) anvisningar + (2). 1000:-Med exlibris på inre främre pärmen.

17 Den Svenska Psalmboken. Af Konungen Stadfästad och Gillad, år 1819. Evangelier och Epistlar; samt Böner för offentelig och enskilt Andakt eligt Evangelii-Boks Komiténs nya Förslag. Stockholm 1831-32. Tryck hos P.A. Norstedt & Söner. 2 vol i 1 band. Grönt gulddekorerat helläderband med guldsnitt. 444 + 306 sid. 650.Titelsidan i del I är delvis lös. Sid 5-20 är lösa.

18Derham W. Astro-Theology: Or, a demonstration of the being and attributes of god, from a servey of the heavens. London 1758. J. Richardson. Leatherbd. Godldecorated spine with 5 elevated bindings. lvi, 245 pp. 3 copper plates. 1800:-Slightly foxed in the beginning. Signatures on then inner board. Slightly worn on the inner hinges.

19Doddriges Phil. Betracktelse Om Den sanna Gudacktighetens Början och Tilwäxt Uti En Människas Själ. Stockholm 1773. Tryckt hos Lars Kumblin. Uplagd på bokhandlaren D. Segerdahls Förlag. Samtida halvläder band. 432 s. 300:-

20Easterman Daniel. New Jerusalems. Reflections on Islam, Fundamentalism and the Rushdie Affair. Glasgow 1992. Grafton. Paperback, 8:o, 240 pp. 50:-

21Emporagrius, Eric Gabrielsson. Consistorii Stockholmiensis lusta & extorta defensio antipositorium, de disciplina ecclesiastica, Holmiae 29. novemb. an. 1660.. contra... Dn. Johannis Matthie... episcopi Strengnesis gravisimi positiones auctius.. editas etc. : Strengnesiae, Anno 1661.. Holmia: (typis Meurerianis) 1662. Samtida pergamentband med handskriven ryggtitel. 8:o. (41) 2-328 sid. 2000:-Exlibris. Gott skick.

22 Evangelier och Epistlar. Stockholm 1797. Pehr Lind. 12:0. Samtida läderband med gulddekorerad rygg och pärm. Röd maroquin med grön etiktt. 236 s. samt innehållsförteckning. 450:-

23Ewart Andrew. Berömda kärlekshistorier. Höganäs 1970. Bra Böcker. Dekorerat förlagsband. 281 sid. fotoillustrerad. 150:-

24Franciscus av Assisi. Fioretti. Den helige Francisci underfulla blomsterkrans. Stockholm 1924. J. A. Lindblads Förlag.Liten 4:0. Pergamentband (?) med främre omslag medbundet. Övre guldsnitt. 167 s. 600:-Bibliofil 19/100.

25Freeman Theodor. Pehr Säve och Johan Niclas Cramér. Studier i den religiösa rationalismen i Visby stift. Göteborg 1964. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. Stor 8:0. 402 s. 125:-Förf. ded.

26Froebe-Kapteyn Olga. Man and Transformation. Papers from The Eranos Yearbooks. Volyme 5. USA 1964. Routledge & Kegan Paul. Clothbd. 413 pp. 300:-

27 Gemälde aus der heiligen Schrift I-II. Lüneburg 1821. Herold & Wahlstul. 2 vol. 8:0. Röda samtida läderband. 300:-

28Gerhardi Iohannis. Meditationes sacra. Editio postrema, prioribus emendatior. Amstelodami 1650. Ioann Ianssonium. Half parchment with marbled boards, gilt edges and a red title in leather. Small 12:o. (12) + 290 s. + (4) + (6). 2500:-Very good.

29Giovanni D. Anno Spirituale. opera del Ven. Servo di Dio . Roma 1722. Translated from Spanish. Title and dedication I-XXXV, 524 pp. Contemporary halfpargement bd. with hand written title on pergament backstrip. 1400:-Dedicated to Queen Christina of Sweden.

30Giura Di Giovanni. Virgiliana. Milano-Roma. No year.(1927). Casa Editrice D'arte bestetti e trumminelli. Pargement band. 61 pp. + (7). 300:-Ex libris.

31Gjellerup Karl. Den aeldre Eddas gudesange. Köpenhamn 1895. P. G. Philipsens Forlag. 4:0. Helläderband. Gulddekorerad rygg med 5 lätt upphöjda bind. 325 s. Ill. 1250:-Tegninger af Lorenz Frölich.

32Grollenberg Luc. H. Bildatlas till bibeln. Stockholm 1961. Diakonistyrelsens bokförlag. Ryggklotband med skyddsomslag. 190 s. Ill. 80:-

33Grube A. W. Skildringar ur folkens sedliga och religiösa lif. Stockholm 1863. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 260 s. 9 litogr. planscher. 800:-Dålig inre fals.

34Gud. red. Kyrkio-Lag och Ordning som then Stormächtigste Konung och Herre Herr Carl then Elvfte Sweriges Göthes....Åhr 1686 hafwer låtit författa etc. Stockholm 1697. Smal 8:0. Samtida läderband med 2 hängslen, ett trasigt men medföljer, helt guldsnitt. XVI, 255 s. samt 52 sid. register. 1600:-Blankt försättsblad saknas.

35Handskrift. Bönebok. 1400-tal i romersk humanistisk stil. 3 färger bläck. 89 blad (1 blankt). Vattenmärket kan identifieras som italienskt 1400 tal (Bogain). Senare band, 1800-tal. Ett vackert expl. på den antikva liknande stil, som sedan blev normerande i Västeuropa. 1:sta bladet beskuret utan textförlust. 15th century in Roman humanistic style. 3 different coulors of ink have been used (black, blue, red). 89 pages (1 empty page). The water mark can be identified as Italian 15th century (Bogain). The binding is from early 19th century. Half leather with marbled boards. The first page is cut without any text loss. 30000:-Lös i ena bindet. Lose in one the the bindings.

36Hasselberg Carl J. E. Ernst Arbman och den jämtländska väckelsen på hans tid. Sundsvall 1923. Stiftsrådets förlag. 194 s. Utvikbar plansch. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

37Hedman G. Richard. Försvunna bibelskrifter och andra litteraturhistoriska essäer. Stockholm 1955. Natur & Kultur. 125 s. 100:-

38Hello Ernest. Philosophie et athéisme. Poitiers 1903 (Imp. Blais et Roy). Perrin et C:ie Librairies-Éditeurs (Paris). Nouvelle édition. Reliure de démi-toile rouge avec papier de couverture marbré en purpure et or (de G. Hedberg, relieur du Roi en Stockholm). 332, (3) pages. 350:-Bon.

39Henrikson Alf. Biblisk historia. Gamla testamentet. Sverige 1990. Bonniers. Pappband med skyddsomslag. 321 s. Ill. 110:-

40Hjärpe Jan. Islam, lära och livsmönster. Lund 1980. AWE/ Gebers. 8:o. Häftad. 132 sid. S/v ills. Andra upplagan. 75:-Klisterlapp på insida pärm.

41Hyller Martin. Gyllene skatkista, vthi hwilken ... Jesu Christi ångest, ... död och begraffning; ... vthi ett hundrade och femtijo gudelige ... betrachtelser äre inlagde / igenom Martinum Hyllerum ... ; och nu vppå swenska tungomålet vthaff tyskan ... öfwersatt, och medh egen bekostnad vplagd, aff Catharina Gyllengrip Stockholm 1670. Tryckt av Nicolaus Wankijff. Samtida blindpressat helläderband med 3 falsskador (största ca 4 cm). Översatt från tyskan av Catharina Gyllengrip. I-II i ett band. XX + 508, (II) 3-309 + 330-636 samt (XII) s. register. Collin sp. 406:6. Pagineringen oregelbunden. Försättsblad fattas. Handskrivna kommentarer på eftersättsbladen. 4000:-Tryckt i stor frakturstil. Den kopparstuckna titelsidan fattas.

42 Illustrerad Familjebibel. Stockholm 1957. Harriers Bokförlag. 4:0. Blindpressat helläderband. Övre samt undre guldsnitt. XVI, 1248, 227, XI, 472, XVI s. Rikt illustrerad. Bibliofilupplaga om 3900 ex. detta med nr. 3235. 1100:-Illustrerad av G. Doré. Namnteckning.

43 Illustrerad Familjebibel. Stockholm 1959. Harriers Bokförlag. 4:0. Blindpressat helläderband. Helt guldsnitt. XVI, 1248, 227, XI, 472, XVI s. Rikt illustrerad. Bibliofilupplaga om 5000 ex. detta ex. med nr 4050. Fint skick. 1000:-Illustrerad av G. Doré. 4050/5000.

44Isberg Henning. Gotlänsk fromhet. Stockholm 1969. Verbum. 160 s. 40:-

45Karlsson Ingmar. Islam och Europa. Samlevnad eller konfrontation. Borås 1994,. W&W. Förlagsband med skyddsomslag. 199 s. 100:-

46Kaster Joseph. Mytologisk uppslagsbok. Falun 1993. Tidens förlag. Förlagsband. 192 s. 125:-

47Kjellberg/Åkesson Märkligare Svenska Kyrkor. Stockholm 1874. Kjellberg & Åkesson. Grönt guldekorerat förlagsklotbd. 4:o. (iii) 96 sid. (i). samt 36 färgplanscher i tontryck. (Riddarholmskyrkan, Hedvig Elenora kyrka i Stockholm, Göteborgs Domkyrka, Jockmocks kapell, Strengnes Domkyrka, Wreta Klosters Kyrka mfl. 1200:-Lätt slitet av ålder.

48Kohonen Niilo. Valamo. Historiaa ja kuvia Laatokan luostarisaarilta. Helsinki 1973. Golddecorated cloth. 4:o. 302 pp. + (2). + big colored foldout map in slipcase. Richly illustrated with photographs. 450:-Very good condition.

49Kraft Laurentio Mag. Manuale Hermeneutico-Analyticum Graecae Lingvae Novi Testamenti, Upsalae 1759. Samtida gulddekorerat helläderband. 5 upphöjda bind. 8:o. (12), 480 sid. + 114 sid opaginerat index. Grekiskt lexikon över Nya Testamentet. 750:-Blyertsanteckningar å försättsbladet. enstaka bläckunderstrykningar i texten. Övre kapitälet skadat. dekorationen sliten av ålder.

50Kritzeck James (ed)., Winder R. Bayly (ed). The World of Islam. Studies in honour of Philip K. Hitti. Edinburgh 1959. Macmillan & Co Ltd. Publisher's cloth with d/w. Top edge red. 372 pp. B/w ills. 300:-Good condition.

51Lahr Jane. Searching for Mary Magdalene. A journey through art and literature. Singapore 2006. Welcome Books. 4:0. Publishersbd. with dustwrapper. 239 pp. Ills. 300:-

52Laing Alistair., Napier Michael. The London Oratory. Centenary 1884-1984. Hungary. Trefoil. Hardback with dustjacket. 4:o. 181 pp. + (3). Richly ill. in b/w and color. 150:-

53Laurentii Andrea. Bibliska Chrönikor, thet är all Propheternas och apostlarnas böner etc. Stockholm 1676. Wiisingsberg. Halvläder band med marmorerade pärmar. Liten 8:o. (17) företal samt tre handskrivna sidor, 369 sid. 2250:-Sällsynt. Bandet slitet. Innehållet i gott skick. Reparerad titelsida med liten textförlust.

54Lehmann Edw, Wallengren Hans. Buddha. Malmö 1928. Baltiska förlaget aktiebolag. Gulddekorerat halvfranskt band med marmorerade pärmar. 285 s. + (3). 140:-

55 l'Esprit de Sainte Therese, recueilli de ses oeuvres et de ses lettres, avec ses opuscules. Lyon 1775. Pierre Bruyset Ponthus. Contemporary leather bind with marbled edges. (4) + (XLVII) + (1) + 617 pp. + (3). 500:-Damaged head and worn foot.

56Lewenhaupt Caroline. Vår inre värld. Tankar och utdrag samlade och utgifna av Caroline Lewenhaupt. Stockholm 1922. Wahlström & Widstrand. Förlagets vackra vinröda mockaband, 8:o, 243 sidor. Främre pärmen med titel, bladdekoration och monogram i guld. Guldsnitt. Mycket vackert band i originallåda. 300:-Lådan lös i ena pärmen.

57Lindblom Andreas. På Birgittas vägar. Stockholm 1962. Norstedts. Pappband. 123 s. 90:-

58Ljunggren Hans. red. Lambgift för läsaren. Missionshus och församlingar anslutna till Svenska missionsförbundet på Gotland. Falköping 1987. SMF. Förlagsband. 208 s. Ill. 250:-

59Meresjkovski Dimitri S. Kristus och antikrist. I. Gudarnas död. Julianus avfällingen. Stockholm 1920. Hugo Gebers förlag. Privatbundet halvfranskt band. 335 s. Bägge omslagen medbundna. 150:-

60Murray Robert edit. The church of Sweden, past and present. Malmö 1960. Allhem. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 286 pp. and Ills. 400:-

61Mynster J.P. Predikningar. Andra delen. Stockholm 1819. Haeggström. Ryggläderband. Marmorerade pärmar. 234 sid. 125:-Hörnen stötta.

62Myrberg O. F., Petri Olaus Olai Petri svar på tolf spörsmål om den evangeliska och den påfviska läran. En hufvudskrift från den svenska reformationens tid jämte tvenne reformationstal hållna i Uppsala 1891 och 1893. Stockholm 1893. Norstedts. Rikt guldekorerat helläderband. Rikt gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind och titeletikett i rött läder. Övre guldsnitt. Kantförgyllnig. Vackert marmorerade inre pärmar. 120 s. 1000:-Ett väldigt vackert band i mycket gott skick. Tryckt på handgjort papper. Namnteckning på smutstitelblad.

63Mörk J.H Thecla, eller Den bepröfade trones dygd. Stockholm 1758. Lars SalviII förlag. 2 vackra gulddekorerade halvfranska band, lika vackert marmorerade pärmar samt supraexlibris. Marmorerat snitt. Gust. Hedbergs bokb. De två första delarna i ett band: 236 s + (5) andra delen 272 s. (8). Tredje delen: (16) 448 s. (16). Sällsynt vackert set. 4000:-en del av hörnet på sida 169 lagat, liten textförlust.

64Nohrborg Anders. Den fallna människans salighets-ordning, föreställd, uti betraktelser öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Stockholm 1771. Henr. Fougt. Senare helläderband (1900-tal) med fem upphöjda bind i gammal stil.(faksimil) porträtt av Anders Nohrborg + (2) titelsida + (24) enkelsidiga fotostatkopior av originaltexten + (2) + 1-2 s. + 3-6 s. enkelsidiga fotostatkopior... + 6-1064 s. + 1065-1070 s. enkelsidiga fotostatkopior... + (2) + (11) enkelsidiga fotostatkopior... Vissa sidor restaurerade. 1900:-Boken helt restaurerad, de sidor som saknats är ersatta av faksimil.

65Oehlenschläger Adam. Nordens guder. Et episk Digt. Falun 1841. P.A. Huldberg. Halvklot med marmorerade pärmar. 354 s. + (2). 400:-Mycket fint skick.

66Paulini L. Gothi., Paulinus Laurentius Gothus. Ethicae christianae pars prima, de ratione bene vivedi. : Thet är Catechismi förste deel, om Gudz lagh, ... andra gången aff trycket förfärdighadt, ... Strengnes 1632. Johanne L Barkenio. Andra upplagan, första tryckningen. Samtida pergamentband. (6) + (52) + 563 s. + (5) + (6). 6500:-Detta är första tryckningen som gjordes innan Gustav II Adolfs dödsbud nådde Sverige. Efter det att dödsbudet kommit fram trycktes upplagan om och dedikationen gjordes till drottning Kristina istället samt med tryckåret 1633.

67Peringskiöld Johan. En Book af Menniskiones Slächt och Jesu Christi Börd eller Biblisk Slächt-Register Från Adam, til Iesu Christi heliga Moder Jungfru Maria, och hennes trolåfwade Man Ioseph; Med the förnämsta, Hufwud-Slächters Grenar. Efter then Heliga Skrift och lärda Mäns Böcker Sammansatt af Kongl. Secreteraren och Antiquarien Johan Peringskiöld. Tryckt i Stockholm af Kongl. Antiquitets Archivi Boktryckaren Olof Enaeus, och af Jul. G. Matth: på thet 1713 Åhret efter Christi Födelse, fullbordat. Stockholm 1713. Olof Enaeus. Senare halvfranskt band med röda snitt. Folio. (6) + 210 s. Rikt ill. med träsnitt, bilder och vignetter samt anfanger. Även fyra stora graverade planscher samt graverad titelsida. 4000:-Fin och ren inlaga. Bandet slitet i kanterna. Två av planscherna skurna för mycket i högermarginalen. En reparerad i övre hörnet med förlust. En plansch med förlust i övre hörnet, ej reparerat. Vissa sidor lösa, dock är boken komplett.

68Petersen N.M. Nordisk mytologi. Föreläsningar af N.M. Petersen. Öfversättning från orginalets andra upplaga af E. hildebrand. Med afbildningar efter framstående konstverk tecknade af C.S. Hallbeck. I-IV. Stockholm 1868-1869. Ebeling & Comp. Dekorerat häft. I: 96 s. + III planscher. II: 97-192 s. + IV-VI planscher. III: 193-288 s. + VII-IX. IV: 289-372 s. + XXIV + X-XII planscher. 900:-Oskurna, gott skick.

69Pettersson Abraham. Nattwards=förhör, bestående uti frågor och swar, dem til tjänst, som äro sorgfällige om en rätt wärdighet wid den heliga nattwarden, m.m. Stockholm 1762. Samtida halvfranskt band. 327 s. 500:-

70Phillips G. E. De kastlösas hopp. Något om missionsarbetet bland de förtryckt klasserna i Indien. uppsala 1914. F. C. Askerbergs Bokförlagsaktiebolag. Blått häfte. 133 sid. S/v ills. 100:-Delvis osprättad.

71Ranke Leopold von Die Römischen Päpste I-II München und Leipzig 1923 Dunder & Humblot. Decorated linnenbindings 8:0 (v) 374 pp. (ii). (iv) 375 - 894 pp. (ii). A classical work. 275:-Exlibris, von rosenschöld.

72Rhyzelii Andreae Ol., Rhyzelius Andreas Olavi. Episcoposcopia Sviogothica, eller ett SweaGöthisk Sticht- och Biskops-Chrönika, Om alla Swea- och GöthaRikets Sticht och Biskopar, ifrå början, in til närwarande tid; Bestående af twå Delar. Med några anmerkningar Och fullkomligt Register. Linköping 1752. Gabriel Biörckegren, Linköpings Läns och Stichts Boktryckare. Halvfranskt band med nya pärmar, gammal rygg. (2) gammalt försättsblad + graverad frontespis + titelsida i rött och svart + (23) + 1-360 s. + 1-170 s. + (1) errata + (1) blank + (2) gammalt eftersättsblad. Ill. med dels graverad frontespis samt anfanger och slut-vignetter i träsnitt. 1200:-Boken restaurerad med nya pärmsidor med den gamla ryggen intakt. Inlagan hel och ren. Inga lagerfläckar dock tidvis bruntonad. Finns ett ex, till i sämre skick för 900:-

73Ringgren. Ström. Religionerna i historia och nutid. Stockholm 1964. Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag. Tredje, översedda upplagan. Förlagets purpurfärgade klotband (med titelfält) med främre omslaget medbundet. 492 sid. 175:-

74Rodinson Maxime. Muhamed. Om profetenens liv och islams uppkomst. DDR 1981, Gidlunds. Förlagets gröna pappband. 299 s. 170:-Gott skick.

75Rops Daniel. Dagligt liv i Palestina på Jesu tid. Lund 1976. Klotband med skyddsomslag. 239 s. 75:-

76Ross Floyd H. The Meaning of Life in Hinduism & Buddhism. Great Britain 1952. Routledge & Kegan Paul Ltd. Cloth with dustjacket. XI + (1) + 167 pp. 150:-

77Roy Ladurie Emmanuel Le. Montaillou, en fransk by 1294-1324. Södertälje 1989. Atlantis. Förlagsband. 511 s. 150:-

78Rundblom Oskar. Resans mål var Kina. Stockholm 1949. Svenska kyrkans diakonistyrelsens förlag. Inlagan lös. 95 s. S/v foto ill. 40:-

79Salomon Otto föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau. Med hänsyn till hans uppfostringsuppsatser. I-II Vol. (2 volymer i ett band) Göteborg 1892. Zachrissons. Samtida gulddekorerat halvfranskt band. Vol I: 118 sid. Vol II: 105 sid. Innehåller 20 föreläsningar hållna inför Göteborgs folkskolors lärarkår Vårterminen 1891. (Vol I: föreläsning 1-11. Vol II: föreläsning 12-20). 250:-

80Schott Herico Augusto (ed). Novum Testamentum Graece secundum editiones probatissimas expressum. Nova versione latina illustratum. Indice brevi praecupae diversitatis lectionum et interpretationum instructum. In usum maxime iuventutis litterarum sacrarum studiosae editum. Lipsiae (Leipzig) MDCCCXXV (1825). Sumptibus Fr. Tr. Maerkeri. Contemporary half leather binding with marbled boards. Richly golddecorated spine. Titlepage + XVIII + 691 pp + (3). 750:-Worn spine. Damaged foot.

81Smith Harold F. Buddhistisk livssyn. Stockholm 1954. Natur och kultur. Ryggklot med skyddsomslag. 227 s. 100:-

82Spegel Haquin Guds Werck och Hvila. Stockholm 1705. 2dra upplagan. 4:0. På stort papper. De bägge första titelbladen med röd och svart text . Samtida gulddekorerat skinnband förgyllt med tre kronor i pärmarnas hörn (kronorna med 3 spiror vardera). Guldsnitt runt om. Gulddekorerad rygg med röd titeletikett. Övre kapitäl med skada. 2 titelblad, 26 pp företal och dedikation m.m. 1-296 pp. titelblad (Thet öpna Paradis). 4 blad inledning 1-160 pp, register 12 blad. 6000:-Ett praktexemplar av detta klassiska svenska arbete.

83Spegel Haqvin. Guds werck och hwila:Thet är hela werldenes skapelse, uthi sex dagar af then alsmächtiga Guden fulbordad: Samt then sjunde dagens nödwändiga helgelse, af samma allwisa Gudh instichtad. I + II:Thet Öpna och Tilslutna Paradis. (Ofullständig) Stockholm 1705. Sal. Henrich Keysers enkia. 4:o. Senare halvfranskt band med marmorerade pärmar. Titelblad tryck i rött och svart,stora delar av titelsidan förstört dock restaurerat men med textförlust. Del I: (16). + 298 s. Del II: (12) + 1 - 42 s. + 63 - 64. Sidorna 43 - 63 samt sidorna 64 - 160 i del II saknas.. 700:-Del I komplett. Del II ofullständig. Fuktfläckar på omslaget till del II.

84Stephens George. Svenska Medeltidens Kloster- och Helgona-bok; en samling af de äldste på svenska skrifne Legender och Äfventyr. Efter gamla handskrifter. I. S. Patriks-Sagan. Stockholm 1844. P.A. Norstedt & Söner. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar och röda snitt. (2) + LII + utvikbar faksimil + 89 s. + (1). 150:-Skada å kapitäl och fot.

85Stevenson Robert Louis. Prayers Written at Vailima. London MCMX (1910). Reproduced by the Graphic Engraving Co. for Messrs Chatto & Windus, who publish the volume at 111, St. Martin's Lane. 4:o. Hardcover with gilded title. 24 pp. 700:-Second Impression. 2 exlibris. Dedication on front leaf.

86Sundén Hjalmar. Den heliga Birgitta. Ormungens moder som blev Kristi brud. Uddevalla 1973. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. 255 s. 150:-

87Suzuki Beatrice Lane. Mahayana Buddhism. A Brief Outline. London 1959. George Allen & Unwin Ltd. Cloth with dustwrappers. XXXX + 146 pp. + (6). 200:-Very good.

88Svensk Choralbok. Af Kongl. Psalm-Kommitén gillad och antagen År 1819. Haeffner Ioh. Christ. Fred. Stockholm 1820. Stentryck af C Müller på A. Wiborgs Förlag. Samtida något slitet halvläderband med fem upphöjda bind. Titeletikett i ljustbrunt läder med guldtext. liggande 4:o, höjd,23 cm, bred 32 cm. (2), + 128 litografiska sidor (Stentryck) på tjockt papper. Några fläckar i slutet av boken. En mindre fuktfläck i nedre yttre hörnet av bokens sista tjugo sidor, dock endast i marginalen. 1500:-

89 Sveriges kyrkolag af år 1686, jemte ännu gällande stadganden, genom hvilka den blifvit ändrad eller tillökt. Jönköping 1856. A. J. Rydén. D. F. Bonniers. Samtida halvfranskt band. XXVII + (1) + 670 s. 300:-Genomgående lagerfläckad.

90Swedenborg Emanuel. Om himlen och dess underbara ting och om helvetet. På grund av vad som blivit hört och sett. Stockholm 1944. Bokförlaget Nova Ecclesia. Klotband med guldtext. 479 s. 200:-

91--- Om nya jerusalem och des himmelska lära. Stockholm 1787. Tryckt hos A.J. Nordström. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. 284 s. 2000:-Första tryckta svenska översättningen.

92--- Om yttersta domen och det förstörda Babylon., samt fortsättning om yttersta domen och om andliga väsen. Sthlm. 1907. Nykyrkliga bokförlaget. Hft. 98 sid, 50 sid. 250:-

93--- Sakregister till Apocalypsis Revelata (uppenbarelseboken afslöjad). Stockholm 1919. Nykyrkliga bokförlaget. Trådhäftad. (2) + 111 s. 180:-

94--- Äktenskapliga kärleken (Vishetens förnöjelser) samt Galenskapens välluster angående Horiska kärleken. Sthlm. 1895. Nykyrkliga förlaget. 8:o. Halvläderband. Slitet band. (iii). 609 sid.(i). 350:-

95 The book of Common Prayer, and administration of The Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the use of the United Church of England and Ireland; together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be sung or said in Churches; and the form and manner of making, ordaining, and consecrating of bishops, priests, and deacons. London 1858. Printed by G.E. Eyre and W. Spottiswoode. 12:o in cassette. Contemporary leatherbd. Blindpressed boards. Gilt edges. Unpaginated. Ca 500 p. 300:-A little worn spine.

96 Then swenska psalm-boken, med the stycker som ther til höra, och på följande sida upteknade finnas. Vppå kongl. may:ts nådigste befallning, åhr MDCXCV. öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad. Stockholm, tryckt hos Lorentz Lud. Grefing. : Åhr 1741. Stockholm 1741. Samtida helläderband med två intakta kläppen. 12:0. 420, (xii) 348 s. 4 helsides plancher. Gammalt guldsnitt. 2 blad lagade i marginalen med japanpapper, ett tilltalande exemplar. 3000:-Titelbladet tryckt i rött och svart.

97Thomaeus Jöran J. Christna kyrkans historia uti Swerige, Ifrån de äldsta, till närwarande tider; Sammandragen af Jöran J.Thomaeus. Örebro 1817. Tryckt hos N.M. Lindh. Gråkappa. 561 sid. 350:-Tagen ur band, omslaget (gråkappan) löst.

98Tilesio (Tilesius), Nathanaële. Historiae Passionis Analysis, Christeligh och uthtydeligh förklaring öfver Vår Herres och Frelsares Jesu Christ Saliggörande Pijnos historia... Tryckt i Götheborg aff Amund Grefwe. Åhr 1655. Samtida pergamentbd. (8) 659 s.(1). 3900:-Bindet med mindre skada å kapitäl inlagan med lagerfläckar av ålder, annars i gott skick. Samtida text skriven på kanten.

99Tutu Desmond. Hopp och lidande. Predikningar och tal. Verbum. Förlagsband med skyddsomslag. 178 s. 100:-

100Tybeck Johan. Den kränkta Sanningens förswar emot Smädeskriften, kallad: Bibeln och Swedenborg, samt emot prosten Mallmins förmenta förklaringsord i samma ämne. Stockholm 1824. Tryckt i Marquardska Tryckeriet. Senare lila halvklot med marmorerade pärmar. Stänkta snitt. 176 sid. 400:-Rester av en gråkappa på titelsidan och sista sidan. Blekt rygg.

101Visby stift. Julhälsningar till församlingarna i Visby stift. Årgångarna 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1952. M.u. 200:-Pris per styck: 40 kronor

102Vischer Th. F. Om moderna. Ett bidrag till kunskapen om våra kulturformer och sedebegrepp jemte ett tillägg om cynism. Lund 1880. Lindstedts. Gulddekorerat halvfranskt band. 168 sid. 200:-

103Wallin Johan Olof Början till Öfversättning af Eneiden, jemte några smärre Poemer Stockholm 1808. Tryckt hos Henrik And. Nordström. Vackert senare marmorerat kartongband i perfekt skick. Leonard Gustafssons bokbinderi Stockholm. (i), titelsida, 46 sid.(i) 800:-Perfekt exemplar.

104--- Religions-tal vid åtskilliga tillfällen. I-III. Stockholm 1825, del II 1827 samt del III 1831. Tryckt hos Johan Hörberg. Gulddekorerde halvfranska band med marmorerade pärmar. (8) + 412 s. +(4). ; (7) + 416 sid. ; (2) + XIV + (2) + 414 s. 1500:-

105Wieselgren Harald Lilla Birgittaboken. 500 års minne av hennes kanonisation. Uo Uå (1891). Opaginerad. En studie i typografin i hennes arbeten. Helband i svinläder med präglad dekor av Gustav Hedberg. Bibliofil. 2000:-

106Wildt Johannes Olof Axelsson och hans familj, eller inqvisitionsfängelset. Stockholm 1830. Elméns och granbergs tryckeri. Halvfranskt band 12:0. (ii) 211 sid. (i) 500:-

107Wright Arthur F. Buddhism in Chinese history. USA 1959. Stanford university press. Oxford university press. Cloth with dustjacket. XIV + 144 s. Ill. 100:-

108Årén M. Husaby kyrka efter restaureringen jämte något om dess källa och ruin efter den senares reparation. Skara 1905. Halvklotband. 93 s. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat