On-line boklista 24.Resor allmänt / book list 24.Travels

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* STF:s resehandb. V, 3:e uppl.]., Svenska turistföreningen. Svenska Turistföreningens Resehandbok V. Stockholm och dess omgifningar. Stockholm 1912. Tredje omarbetade upplagan, Wahlström & Widstrand (i distribution). Förlagets röda skinnimiterande klotband med guldtryck. VIII, 186 s., med sv/v kartor och planer, samt 3 utvikbara kartor i färgtryck utom pagineringen, en av dessa i form av ett löst häfte i ficka innanför bakpärmen. 200:-

2[* STF:s resehandb. V, 4:e uppl., Svenska turistföreningen. Svenska Turistföreningens Resehandbok V. Stockholm och dess omgivningar. Stockholm 1923. Fjärde helt omarbetade upplagan, Wahlström & Widstrand (i distribution). Förlagets röda klotband med guldtryck. 230, (2), XVI s., med sv/v kartor och planer, samt 3 utvikbara kartor i färgtryck utom pagineringen. Kartan i pärmfickan (Stockholm 1:16000) saknas. 120:-

3[* Vitterhetssamf: Ehrensvärd]., Bergh Gunhild (utg.)., Ehrensvärd Carl August. Skrifter. ["Utkast styckevis till en philosophie", "Strödde anmärkningar" (bl. a. resan till Italien och "En nÿ philosophie")]. Stockholm 1922-1925. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (X). 3 vol. 192 + 193-397, (3 blanka, V, I blank) + 400 s. med 3 utvikbara diagrambilagor i sista delen. 180:-

4[* Vitterhetssamf: Wallenberg]., Afzelius Nils (utg.)., Wallenberg Jacob. Samlade skrifter. Stockholm 1928-1941. Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet (XIII). 5 vol. X, 334 + 143, (1 blank) + 145-256 + 257-496 + 497-642, (ii), VI s. 300:-

5 A Pictoral and Descriptive Guide to London. London 1935. Ward, Lock & Co. Fifty-first edition. Publishers cloth softback. XVI + 288 pp. + 1-47 pp. 24 maps and plans, some foldout, and over 100 illustrations. 200:-Very good.

6 A Pictorial and Descriptive Guide to London. With Large Section Plans of Central London; Map of London and Twelwe Miles Round; Railway Maps; Main Roads out of London; Hyde Park and Kengsington Gardens, and Twenty other Maps and Plans. London (1936). Ward, Lock & Co. Fifty-second edition.Decorated red softback. XVI adds. + 288 pp. + 50 pp. adds. With over 100 illustrations. 150:-From the Ward Lock Red Guide series.

7Aalls Jacob. Jacob Aalls Stockholmsreise. Brev til hjemmet fra stortingsdeputasjonens reise til kronprins Oscars bryllup mai-juli 1823. Oslo 1944. Forening for norsk Bokkunst. Dekorerat häft. 222 s. + (2). Illustrerad med teckningar i s/v. 150:-

8Acerbi Giuseppe. Resa i Sverige. Stockholm 1958. Victor Pettersons Bokindustri AB. Häftad. Illustrerad. 125:-Från svenska turistföreningens bibliotek. Översättning av Thure Nyman.

9Ahlman Axel. Sommarvatten och Vinterhav. Malmö. 1957. Gleerups. Samtida häftat förlagsband. 229 sid. 110:-

10--- Sommarvatten och Vinterhav. Malmö. 1957. Gleerups. Samtida häftat förlagsband. 229 sid. 110:-

11Ahlström Gunnar Den Underbara Resan Lund 1942. Gleerups. 271 pp. 100:-Omslaget något slitet. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

12Allen Benedict. I krokodilens bo. Till det innersta av Nya Guinea med Benedict Allen. Borås 1989. Forum. Limhäftat pappersband med skyddsomslag. 301 s. och färgillustrationer. 100:-

13American Automobile Association (AAA) Official Tour Book and Map of Southeastern States. Washington D.C. 1927. AAA. 180 pp. Illustrated with photos and maps in the text. I large folded map over the southeastern States. On the back of the map is an index of cities, towns and villages, with location and population indicated. Highways. Mileage-Highway Numbers. City Maps-Routings. Hotels etc. 500:-From Svenska Turist Föreningens library.

14Andersen Carlo (text), Hansen Leo (fotos). Färöerne i farver. Köbenhavn 1966. Wangels forlag. 2. uändrede oplag. 113 s. (11 pp. summary in English) med 78 fotoillustrationer varav 32 i färg. 4:o. Förlagets mörkblå klotimiterande pappersband med guldtryck samt skyddsomslag med fotoillustration (vit rygg). 170:-.Gott antikvariskt skick.

15Andersson Aron. Pilgrimsfärd till Det heliga landet. Stockholm 1953. Harriers förlag. 7:e upplagan. Ryggklotband med främre omslaget medbundet. 195, (5) s. m. sv/v illustrationer och en karta. Viss försvagning av häftningen mellan sidorna 16 och 17. 90:-

16Andersson Charles John. Sjön Ngami, forskningar och upptäckter under fyra års vandringar i Sydvestra Afrika. Stockholm 1856. Adolf Bonnier. Samtida halvfranska band. 2 band. Vol I: VIII + (10) + 1-247 s. Vol II: 248 - 503 s. 16 stålgravyrer och talrika träsnitts-ill. samt en utvikningsbar karta, med en liten reva. 1400:-Charles A. Är son till L. Lloyd författare av Scandinavian adventures m.m. Band I med lätt skada i kapitälet. Band II är sliten i ena falsen.

17--- Sjön Ngami, forskningar och upptäckter under fyra års vandringar i sydvestra Afrika. Stockholm 1856. Adolf Bonnier. Samtida halvfranskt band. 2 delar i en vol. VIII+ 503 s.+ (10) Register. 16 stålgravyrer och talrika träsnitts-ill. samt en utvikningsbar karta. 1500:-Författaren är son till L. Lloyd författare av Scandinavian adventures m.m. Sliten rygg. Namnteckning. Inklistrad text på insida pärm.

18Andersson Gunnar. Australien. Natur och kultur, studier och minnen. Stockholm 1915. Gebers. Guld dek. klotband. 264 s. S/v fotoill. 250:-Med femtio tavlor och planscher samt trettio textfigurer.

19Andersson J.G. Draken och de främmande djävlarna. Stockholm. 1926. Bonniers. Förlagets dekorerade klotband. Främre omslag medbundet. 542 sid + innehållsfört samt utvikbar karta. 325:-Med författarens dedikation. Fint skick.

20--- Draken och de främmande djävlarna. Stockholm. 1926. Bonniers. Förlagets dekorerade klotband. Främre omslag medbundet. 542 sid + innehållsfört samt utvikbar karta. 225:-

21--- Kineser och pingviner. En naturforskares minnen från jordens fyra hörn. Stockholm 1933. Saxon & Lindströms förlag. Förlagets röda halvläderband. 462 s.+ innehållsfört. Bundet med främre och bakre omslag. Rikligt illustrerad med s/v fotoills. 325:-Med författarens dedikation. Fint skick.

22Andersson Kenneth (Bild), Peter Borgström New York memories. Stockholm. Norstedts Förlag, 1998. Tryckt av Fälth & Häsller, Värnamo. Dekorerat förlagsklot. 197 sid. Rikt illustrerad med av K. Andersson i färg. 150:-Eftersättsbldet saknas.

23André Marius. Sanningen om Kristofer Columbus, hans verkliga äventyr. Stockholm 1931. Natur och Kultur. Klotband. 223 s. 90:-

24André Maurius. Sanningen om Kristoffer columbus. Hans verkliga äventyr. Stockholm 1931 Natur och Kultur. Gulddekorerat blått helläderband. 224 sid. Illustrerad. 250:-Gott skick.

25Andrée S.A. Med Örnen mot polen. Andrées polarexpedition år 1897. Stockholm 1930. Albert Bonniers Förlag. Blått gulddekorerat klotband. Blått övre snitt. 487 s. Ill. Utvikbara kartor. 200:-

26Anvil Elis. Den unga mandarinen. Stockholm 1947. 8:0. Halvklot band. 262 s. 100:-

27Arbin Erik Det hände i korint Stockholm 1944. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. Marmorerat halvklotband. 251 s. 110:-

28Arnold Paul. Bland Japans vise män. Stockholm 1977. Berghs förl. 223 sidor, häftad. 90:-Buddhism i Japan.

29Attorps Gösta. Gubben Noak i Venedig. Uddevalla 1965. Rabén & Sjögren. Klotband med skyddsomslag. 183 s. 75:-

30Audouard Antoine., Baltassat Jean-Daniel., Daniel A.B., Houette Bertrand. Inka. I pumans skugga. Falun 2001. Prisma. 8:o. Förlagsband med skyddsomslag. 383 sid. 2 s/v kartor. ISBN: 91-518-3916-4. 150:-Något snedläst.

31Aurén Sven. Gudarnas gåva. Stockholm 1958. W&W. Ryggklot band med skyddsomslag. 209 s. S/v fotoill. 75:-

32Automobile Association. Treasures of Britain. And treasures of Ireland. England 1968. Drive Publications Limited. First edition. Publishers golddecorated cloth. 4:o. 680 pp. Richly illustrated with photographs in b/w and full color, drawings, 39 pages with color maps. 150:-Very good condition.

33Avenstroup William. På djungelstigar. Helsingfors 1956. Lindqvists förlag. 253 s. S/v foto ill. 50:-

34Axelsson Lisbeth / Jonsson Ullabritt. Örebro sköna å-stad. Örebro 1998. Ljungföretagen AB. 104 sid. Ill pappband. Rikt färg ill. 100:-Med tillskrift på första sida.

35Backman C. J., Göranson Kiellman. Pantherjägaren Bombonnel./ Lejonjägaren Julius Gérards äfventyr i fransyska Afrika, skildrade af honom sjelf. Stockholm 1861, Upsala 1856. J. L. Brudins förlag/C. Wasmuths förlag. Halvfranskt band. 248, 271 s. 450:-Samtida namnteckning. Sliten i kanterna.

36Baedeker Karl. Belgien und Holland nebst dem Grossherzogstum Luxemburg. Handbuch für Reisende. Leipzig 1891 Verlag von Karl Baedeker. Neunzehnte Verbesserte Auflage. Rotes Verlagsband. XXXVIII. 422 Seiten. Mit 13 Karten, 19 Stadtplänen und mehreren Grundrissen. 600:-Los im Rücken.

37--- Belgien und Holland nebst Den Wichtigsten Routen durch Luxemburg. Handbuch für Reisende. Leipzig 1880 Verlag von Karl Baedeker. Fünfzehnte Verbesserte Auflage. Rotes Verlagsband. XXXVIII. 358 Seiten. Mit 36 Karten, 40 Plänen und mehreren Grundrissen. 800:-

38--- Belgien und Holland nebst Den Wichtigsten Routen durch Luxemburg. Handbuch für Reisende. Leipzig 1910 Verlag von Karl Baedeker. vierundzwanzigste Auflage. Rotes Verlagsband. L. 496 Seiten. Mit 36 Karten, 40 Plänen und mehreren Grundrissen. 400:-Nederlandkarte leicht geschadet. Keinem Inhaltsverlust.

39--- Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch für Reisende. Leipzig 1914. Fünfundzwanzigste Auflage, Verlag von Karl Baedeker. Rotes Verlagsband. XLVIII, 504 Seiten. 18 Karten, 36 Plänen und 8 Grundrissen. Gutes Zustand. 400:-

40--- Belgique et Hollande y compris le Luxembourg. Manuel du voyager. Leipzig. Paris 1910 Karl Baedeker Publisher. 19th edition. Red publishers binding. XLII. 500 pp. With 19 mapsand 36 plans. 300:-

41--- Belgium and Holland Including the Grand-duchy of Luxembourg. Handbook for Travellers. Leipzig, London and New York 1910. Karl Baedeker, Publisher, T. Fisher Unwin and Charles Scribner's Sons. lxxxii + 489 pp. with 19 maps, 37 plans of towns, and 8 ground plans. Publisher red cloth with gilt lettering. 450:-.Good condition.

42--- Berlin und umgebungen. Leipzig 1902. Verlag Karl Baedeker. Publisers red cloth binding. X + 223 pp. + (1). Mit 4 Karten, 4 Plänen und 15 Grundrissen With 4 maps, 4 city plans and 15 plans. Zwölfte auflage. 700:-One map with tear. othervice in good condition.

43--- Deutschland in einem Bande. Leipzig 1925. Karl Baedeker. Vierte Auflage. rotes Verlagsband. 453 seiten. Mit 25 Karten und 73 Plänen. 900:-

44--- Deutschland in einem bande. Leipzig 1913. Karl Baedeker. Red cloth with gilt lettering. XXVI + 446 pp. With 19 maps and 68 city plans. 500:-Good with very good maps and plans.

45--- Die Schweiz nebst den angrenzenden teilen von oberitalien, Savoyen und Tirol. Leipzig 1909. Karl Baedeker. Red cloth with gilt lettering. XLII + 572 pp. With 72 maps, 19 city plans and 12 panorama views. 300:-Very good.

46--- Great Britain. Leipzig 1906. Karl Baedeker. Sixth edition. Original red cloth with gilt lettering. LXVI + 606 pp. With 22 maps, 58 plans and a panorama. 400:-A very good copy except for a tear in the Railway map of England and Wales, no loss, and a small repaired tear in the map over Scotland. Repaired on the back side with a swedish christmas stamp from 1911.

47--- Great Britain. Handbook for travellers. Leipzig 1927 Karl Baedeker Publisher. Eight revised edition. Red publishers binding. LXX. 696 pp. With 94 maps and plans, and a panorama. 600:-

48--- Holland. Handbuch für reisende. Leipzig 1927. Karl Baedeker. 26:th edition. Red cloth with gilt lettering. LX + 236 pp. 10 maps, 20 cityplans and 4 plans. 450:-Fine condition, except for a 2 cm tear in Amsterdam map.

49--- Italie Méridionale. Sicile, Sardaigne, Malte, Tunis, Corfou. Leipzig 1912. Karl Baedeker. Red cloth. LIV + 534 pp. With 31 maps and 36 plans. 350:-Inner spine damaged. Otherwise very good.

50--- Italie Méridionale. Sicile, Sardaigne et excursions a Malte, Tunis et Corfou. Manuel du voyageur. Leipzig 1903. Treizième édition, Karl Baedeker, Éditeur. Red cloth. L, 440 pages. 27 cartes et 26 plans. 350:-

51--- Italien. von den Alpen bis Neapel. Leipzig 1931 Verlag von Karl Baedeker. Achte auflage. Rotes Verlagsband. XL, 492 Seiten. Mit 34 Karten, 41 Plänen und 28 Grundrissen. 450:-Exterior is very good, interior is very fine.

52--- Italien von den alpen bis Neapel. Leipzig 1926. Seventh edition. Karl Baedeker. Red cloth with gilt lettering. XLII + 462 pp. With 32 maps, 39 cityplans and 22 plans. 450:-Very fine condition.

53--- Italien von den alpen bis Neapel. Leipzig 1926. Seventh edition. Karl Baedeker. Red cloth with gilt lettering. XLII + 462 pp. With 32 maps, 39 cityplans and 22 plans. 400:-

54--- Italien von den alpen bis Neapel. Leipzig 1903. Karl Baedeker. Fifth edition. Red cloth with gilt lettering. XL + 404 pp. With 26 maps, 29 cityplans and 15 plans. 350:-Interior fine / very fine.

55--- Italien von den Alpen bis Neapel. Kurzes Reisehandbuch. Leipzig 1908. Sechste Auflage, Verlag von Karl Baedeker. Rotes leinenbd. XLII, 412 S. With 25 Karten, 29 Plänen und 23 Grundrissen. 350:-Interior fine / very fine.

56--- Le nord de la France jusqu'a la Loire excepté Paris. Leipzig 1884. Karl Baedeker. First edition. Red cloth with gilt lettering. XXX + 270 pp. 5 maps and 23 city plans. 800:-Fine exterior, very fine interior.

57--- Le nord-ouest de La France. De la frontière belge a la loire excepté Paris. Leipzig 1908. Karl Baedeker. Red cloth. XXXIV + 476 pp. With 11 maps and 35 plans. 400:-Very good.

58--- London und Umgebung. Handbuch für Reisende. Leipzig 1912. Baedeker. Rotes Verlagsband. Siebzehnte Auflage. XXXVI. 346 sid. Mit 4 Karten und 34 Plänen und Grundrissen. 220:-

59--- Londres. Et ses environs. Manuel du voyager. Leipzig. Paris 1913 Karl Baedeker Publisher. Twelth edition. Red publishers binding. XXXVIII. 408 pp. With 5 maps and 43 plans.+ 6 maps over London and register 45 pp. 600:-

60--- München Oberbayern Allgäu. Unterinntal mit Innsbruck Salzburg. Leipzig 1921. Karl Baedeker. Red cloth. XXIV + (8) + 286 pp. + adds. Mit 23 karten, 16 plänen und 2 panoramen. 600:-Very good.

61--- Nordost-Deutschland von der Elbe und der Westgrenze Sachsen an neben Dänemark. Leipzig 1902 Verlag von Karl Baedeker. Siebenundzwanzigste Auflage. Rotes Verlagsband. 434 seiten. Mit 36 Karten und 51 Plänen. 800:-

62--- Nordost-Deutschland (Von der elbe und der westgrenze Sachsen an) nebst dänemark. Handbuch für reisende. Mit 30 Karten und 40 Plänen. Leipzig 1899. Verlag von Karl Baedeker. Sechsundzwanzigste Auflage. Rotes Verlagsband. 500:-Riss im ersten karte.

63--- Nordwest-Deutschland von der elbe und der westgrenze Sachsen An. Leipzig 1892 verlag von Karl Baedeker. Vierundzwanzigste Auflage. Rotes Verlagsband. 292 Seiten. Mit 26 Karten und 28 Plänen. 400:-Schaden am ersten Plan. Zweite Plan ganz los.

64--- Nordwest-Deutschland (von der Elbe und der westgrenze Sachsens an, nebst Hamburg und der westküste von Schleswig-Holstein. Leipzig 1911. Karl Baedeker. Red cloth with gilt lettering. XXX + 451 pp. With 48 maps and 80 cityplans. 400:-Fine exterior and very fine interior.

65--- Nordwest-Deutschland. (Von der Elbe und der westgrenze Sachsens an nebst Hamburg und der westküste von Schleswig-Holstein) Leipzig 1902. Karl Baedeker. Red cloth with gilt letters and marbled edges. XXX + 408 pp. With 39 maps and 59 plans. 400:-

66--- Ober-Italien. Handbuch für Reisende. Leipzig 1902 Verlag von Karl Baedeker. Sechzehnte auflage. Rotes Verlagsband. LXIV. 553 Seiten. Mit 29 Karten, 30 Plänen und 9 Grundrissen. 550:-

67--- Ober-Italien. Handbuch für Reisende. Leipzig 1906 Verlag von Karl Baedeker. Siebzehnte auflage. Rotes Verlagsband. LXIV. 553 Seiten. Mit 30 Karten, 30 Plänen und 10 Grundrissen und 1 Panorama. 550:-

68--- Oberitalien mit Ravenna, FLorenz und Livorno. Leipzig 1911. Karl Baedeker. 18:th edition. Red cloth with gilt lettering. LXX + 710 pp. With 36 maps, 35 cityplans, 10 plans and 1 panorama. 350:-First page repaired with tape. Otherwise fine exterior and very fine interior.

69--- Paris. Et ses environs. Manuel du voyager. Leipzig. Paris 1907 Karl Baedeker Publisher. Sixth edition. Red publishers binding. XXVI. 466 pp. With 14 maps and 32 plans. 300:-

70--- Paris und seine Umgebungen nebst Eisenbahn-Routen durch das Nordöstliche Frankreich. Leipzig 1881 Verlag von Karl Baedeker. Zehnte Auflage. Rotes Verlagsband. XXXVIII. 377 Seiten. Mit 11 Karten, 29 Plänen und Grundrissen. Das Heft hinter dem Register, in welches den pläne von Paris befunden sind, fehlt. Umschlag verblichen und berieben. 400:-

71--- Rheinlande von der Elsässischen bis zur Holländische Grenze, Rheinpfalz. Saargebiet. Leipzig 1925. Karl Baedeker. Dreiunddreissigste Auflage. Rotes Verlagsband. Mit 47 karten, 50 Stadtplänen und grundrissen. 600:-

72--- Rheinlande von der Schweiz bis zur Holländischen Grenze. Leipzig 1892 Verlag von Karl Baedeker. Rotes Verlagsband. Vollständig mit 46 Karten 22 Stadtpläne und mehrere Grundrissen. 600:-Stadtplan über Cöln locker über Mainz ganz locker. Kleine Riss (eine cm) am Stadtplan über Trier. Ûbrigens im guten Zustand.

73--- Schweden und Norwegen nebst den wichstigsten Reiserouten durch dänemark. Handbuch für reisende. Mit 37 Karten, 22 Plänen und mehreren kleinen Panoramen und Grundrissen. Leipzig 1903. Verlag von Karl Baedeker. Neunte auflage. Rotes Verlagsband. 500:-Rücken ein bisschen bleich.

74--- Schweden und Norwegen nebst den wichtigsten Reiserouten durch dänemark. Leipzig 1901 Verlag von Karl Baedeker. Achte Auflage. Rotes Verlagsband. LXVI. 486 Seiten. + Dänisch-Norwegische und Schwedische Sprachlehre. 40 Seiten. Mit 11 Karten, 29 Plänen und Grundrissen. 700:-

75--- Schweden und Norwegen nebst den wichtigsten Reiserouten durch Dänemark. Leipzig 1908. Verlag von Karl Baedeker. Elfte Auflage. Rotes Verlagsband. LXVI. 500 Seiten. + Dänisch-Norwegische und Schwedische Sprachlehre. 40 Seiten. Mit 44 Karten, 26 Plänen mehreren kleinen panoramen und Grundrissen. 600:-

76--- Schweiz. Leipzig 1920. Karl Baedeker. Original cloth. XXXII + 512 pp. + (22). Illustrated with 81 maps, 24 city plans, 14 views. 450:-Exterior is fine tanned spine, interior is very fine.

77--- Spanien und Portugal. Leipzig 1906. Karl Baedeker. Third edition. Red cloth with gilt lettering. XCVIII + 557 pp. + (1). 9 maps, 41 cityplans and 15 floorplans. 500:-Very good. Small repair to first map.

78--- Südbayern. München. Oberbayern - Allgäu - Unterinntal mit Innsbruck - Salzburg. Leipzig 1925. Original red cloth. XXXII + (8) + 346 pp. 26 maps, 25 cityplans and 3 views. 1000:-Very good. From the STF-library.

79--- Süd-Deutschland. Oberrhein, Baden, Württemberg, Bayern und die angrenzenden Teile von Österreich. Handbuch für Reisende. Leipzig 1909. Verlag von Karl Baedeker. Dreissigste Auflage. XXVI + 470 Seiten mit 51 Karten, 45 Plänen und 11 Grundrissen. 8:o. Original rotes Leinenband mit goldene Rücken- und Deckeltitel. 500:-.Gutes Stand.

80--- The United States with excursions to Mexico, CUba, Porto Rico, and Alaska. Leipzig 1909. Karl Baedeker. Red cloth with gilt lettering. CII + 724 pp. With 33 maps and 48 plans. 1800:-Worn inner and outer hinges.

81--- Unteritalien. Sizilien. Sardinien, Malta, Tripolis, Korfu. Handbuch für Reisende. Leipzig 1929 Verlag von Karl Baedeker. Siebzehnte auflage. Rotes Verlagsband. LXVIII. 530 Seiten. Mit 32 Karten, 29 Plänen und 14 Grundrissen. 1000:-

82--- Unter-Italien und sizilien nebst ausflügen nach den Liparischen Inseln, Sardinien, Malta, Tunis und Corfu. Leipzig 1899 Verlag von Karl Baedeker. Zwölfte Auflage. Rotes Verlagsband. L. 427 Seiten. Mit 28 Karten, 19 Plänen. 1200:-

83Baedekers Karl. Österreich. Autoreseführer mit zufahrtsrouten durch Bayen. Zweite auflage. Stuttgart 1958. 288 pp + maps, illustrations. Publishers' red binding. Spine with gold text. Second edition. 200:-

84Bahnsen Svend. Dagar i Wien. Stockholm 1961. Wahlström & Widstrand. Ryggklotband med främre omslaget medbundet och skyddsomslag. 195, (1) s. och sv/v illustrationer. Skyddsomslaget tejplagat. 80:-

85Bajetto Max (tekst), Drakulic Nikola (fotografie) Bali. Gravenhage & Bandung 1952. N. V. Uitgeverij W. van Hoeve. Tweede druk. 84 zijden met 64 zw/w. fotografien. 4:o. Uitgeverijs band in linnen. 150:-.Goed antiquarisches toestand.

86Band Moriz. Dalmatien. Das Land der Sonne. Eine Wanderfahrt an der Adria. Wien. ca 1930. Publishers decorated clothbd. 108 pp. (4). With 142 photos + one map. 300:-Exlibris.

87Bangsted Helge. Vi filma bland eskimåer. Stockholm 1937. Åhlén & Söners förlag. Ryggklot band. 163 s. S/v fotoill. 75:-

88Barthélemy J J. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. I-IX. Paris [ca. 1800]. Richard, Caille et Ravier. Contemporary half leather. (2) + 381 pp. : (2) + 390 pp. : (2) + 394 pp. : (2) + 364 pp. : (2) + 398 pp. : (2) + 383 pp. : (2) + 392 pp. : (2) + 400 pp. : (2) + 337 pp. 1450:-Worn spines and hinges, interior very good.

89--- Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu de quatrième siècle avant l'ère vulgaire. 1-7 (vol 5 missing). Paris. de l'imprimerie de Didot jeune. Quatrième Edition. Red half leather with gold decorated spines. I-VIII + I-CLII + 367 pp. : III-VIII + 517 pp. : III-VIII + 496 pp. : III-VIII + 507 pp. : (6) + 454 pp. : (6) + 552 pp. 2200:-Volume 5 missing. First 70 pages of last volume water damaged, mostly at spine. The pages glued to spine in last volume.

90--- Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l'ere vulgaire. I-VII. Paris 1820. Theodore Dabo. Contemporary halfleather with richly gold ornated back and marbled boards. (4) + 555 pp. : (4) + 603 pp. + (1) + II. : (4) + 571 pp. + (1) + II. : (4) + II + 578 pp. : (4) + 566 pp. + II. : (4) + 522 pp. : (2) + 514 pp. 1500:-More published.

91Bas Ph. M. L'Univers. histoire et description de tours les peoples. Asia Mineure. Paris 1863. Firmin Didot Frères, Fils et C:ie, Éditeurs. 8:o. Later cloth bd. 2 title pages, 1-528 pp, index , 31 engravings and 4 expandable maps. Text in two columns. 1900:-Some foxing.

92Baumgarten Alexander. Nordische Fahrten. Sfizzen und Studien.Durch Skandinavien nach St. Petersburg. Freiburg im Breisgau 1901. Herdersche Verlagshandlung. Dritte auflage mit einen titelbilde in farbebdruck, 161 ills & 1 map. (xxi) 619 pp. incl. index. Contemporary halvleatherbd, somewhat worn. Exlibris. 1000:-

93Beebe William. Med djuphåv och dykarhjälm i tropiska hav. Helsingfors 1927. Natur och Kultur. Stor 8:0. 301 s. Ill. 90:-Något sliten i ryggen.

94Bellamy Frank. Mexico and Central America. A handbook for the Independent Traveller. Great Britain 1977. Wilton House Gentry. Publishers cloth with dustjacket. 224 pp. Illustrated in b/w. 175:-Very good condition.

95Bendix Hans. Resa i Medelhavet. Uppsala 1957. Gebers. Klotrygg band. 180 s. Ill. 110:-Illustrationer av förf.

96Bengtsson Magnus. Ene med Dyr og Mennesker. Et aar i Scoresby sund. Köpenhamn 1927. Steen Hasselbalchs forlag. Stor 8:0. 229 s. Ill. 300:-

97Bergengren Erik. Den illustrerade kofferten. Stråk och strandhugg kring och mitt i Stilla havet. Stockholm 1939. Medéns. Stor 8:0. 255 s. S/v fotoill. 100:-

98--- Gula glimtar, sibiriska nätter och japanska dagar. Stockholm 1936. Medéns förlag. Halvklot band med omslagen medbundna. 278 s. S/v foto ill. 215:-

99Bergman Sten Det fagra landet. Stockholm 1962. Bonniers. 219 s. + (2). Ill. delvis i färg. 75:-

100--- Det fagra landet. Strövtåg i Japan. Stockholm 1962. Albert Bonniers Förlag. Grönt klotband med guldtext på ryggen. 219 sid. S/v ill. 75:-Saknar skyddsomslag.

101Bergman Stig. Vildar och paradisfåglar. Stockholm 1950. Albert Bonniers Förlag. 8:o. Rött halvklot med marmorerade pärmar. Titeletikett i läder med guldtext på ryggen. 269 sid. S/v ills. 1 utvikbar karta. Bägge omslagen medbundna. 150:-Fint skick. Namnteckning.

102Bernardin De Saint-Pierre de Jaques-Henri. Oeuvres de Jaques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre. Vol I-II. Paris MDCCCXXXVI(1836). 2 volumes petit in-4, demi-chagrin rouge au grin trés fin. 785 + 651 pages. Texte sur 2 colonnes. Mises en ordre par L. Aimé-Martin. 2 volumes. Half leatherbd. Marbled boards. Spine with gold text and decorations. Picture of Bernardin in vol I. Edited by L. Aimé-Martin. 2800:-Part of the spine on vol I, missing.

103Bernatzik, Hugo Adolf Resa i Söderhavet Stockholm 1935. N&K. 8:o hft. 140 sid. Ills. 80:-

104Bertarelli L. V. Guida D'Itália Del Touring Club Italiano. Pubblicazion Semestrale N. 3 - 1 Novembre 1915. Piemonte, Lombardia Canton Ticino. Prima Parte. Milano 1916. TCI. Whine red clothbinding. 511 pp. 18 maps + 13 plans. Second edition. 250:-Good condition.

105Bertarelli Luigi Vittorio, Touring Club Italiano Strade di Grande Comunicazione 1-2. Milano 1900, Terza Edizione Interamente Rifatta. Publisher's original dark green cloth, 12:o, 239 (1) + 153 (3) pages + 2 foldable maps. Lots of adverts from the companies of that time inside. 300:-Excellent condition.

106Bertram Hans. Per fly till fasornas land. Stockholm 1934. 240 sid. s/v illustr. Franskhalvbunden. Inbunden. 150:-

107Billow Anders (red.). Bilder från Sverige. Femhundratjugutre originalfotografier, belysande Natur och kultur i gången tid och nutid utgivna i koppartryck av Svenska Journalen under redaktion av Anders Billow. Stockholm 1928. Svenska Journalen. 256 s. sv/v koppartrycksplanscher med bildtexter. 4:o. Förlagets vita halvklotband med blått titelfält och dito överdragspapper. 130:-.Slitet men helt band, inlagan något påverkad av fukt som inte lett till fläckar men däremot gjort bladen något ojämna.

108Birch-Iensen Charles. Ett okänt Mecka. Forskning och äventyr i Etiopien; Stockholm 1960. Natur och Kultur. Klotband med skyddsomslag. 233 s. S/ v fotoill. samt utvikbar karta 110:-

109Bitsch Jörgen. Svart extas. Intryck från Centralafrika. Stockholm 1966. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 150 s. Foto ill. i färg och s/v. 110:-

110--- ULU-världens ände. En resa i Borneos djungel. Stockholm 1960. Bonniers. Hft. 184 s. Ill i färg och s/v. 110:-

111Björkstén Ingmar. Tre veckor i Kina. Reseanteckningar. Falköping 1979. Liber. Förlagsklot med skyddsomslag. Illustrerad i s/v. 100:-

112Blomberg Rolf. Sydvart. Stockholm 1958. Tidens förlag. 222 s. + (2). Ill. 100:-Gott skick.

113--- Sydvart. Stockholm 1953. Tidens bokklubb. Ryggklotband med skyddsomslag. 221 s. med sv/v fotoill. 90:-

114--- Såna djur finns. Stockholm 1958. Tidens Bokklubb. 4:o. Dekorerat förlagsband. 198 sid. S/v ills. Andra upplagan. 31:a-40:e tusendet. 100:-Gott skick. Saknar skyddsomslag.

115--- Vildar. En berättelse om aucaindianerna i Ecuador. Stockholm 1957. Tidens bokklubb. Förlagets ryggklotband med skyddsomslag. 204 s. + (4). Ill. 100:-

116--- Vildar. En berättelse om aucaindianerna i Ecuador. Stockholm 1949. Hugo Gebers förlag. 276 s. med sv/v fotoill. och karta. 150:-Gott skick.

117--- Xavante. Från sköna Rio till de dödas flod. Stockholm 1960. Tidens bokklubb. 143 sid. Dekorerat hårdpappband. S/v och färg ill. 75:-Saknar skyddsomslag.

118Boberg Anna. Genom Indien i Kronprinsparets följe. Stockholm 1928. Nordstedt. 245 sid. Halvläderband. Rött läder med marmorerade pärmar. Rygg med guldtext och fem upphöjda bind. S/v ill. 150:-Binden har slagit sig aningen.

119Boeldeke Alfred. Huvudjägarna och Graciela. Stockholm 1959. Folket i bild. Pappband. 255 s. S/v fotoill. 40:-

120Bolin Johan. BESKRIFNING ÖFWER NORD-AMERIKAS FÖRENTA STATER, I ANSEENDE TILL NATURBESKAFFENHET, DJUR, WEXTER, MINERALIER,...JEMTE SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR OCH RÅD FÖR DEM, SOM WILJA DIT INFLYTTA. Tryckt hos A.O Deurells Enka. Wesjö 1853. Första upplaga. First edition. Original blue paper cover with title text. (2) + 1-258 + 359-364 s. (s. 259-358 felpaginerade.) Ouppsprättat exemplar i fint skick. 5500:-The most widely read Swedish emigrant's guide to the United States.

121--- Beskrifning öfwer Nord-Amerikas Förenta Stater. Med naturhistoriska och andra underrättelser, jemte särskilda upplysningar och råd för dem, som wilja dit inflytta. Amsterdam 1970. Bokförlaget Rediviva. Förlagets gråvita konstläder- (plast-) band med skyddsomslag. (7), (2), 364 s. 70:-Ex 2 saknar skyddsomslag.

122Bolinder Gustaf. Över Anderna till Manastara. På indianstigar genom outforskat land. Stockholm 1937. Bonniers. Häftad. 202 s. + (2) + utvikbar karta. Illustrerad med fotografier i s/v på separata planschblad. 100:-

123Bonavia David. The Chinese. Frome and London 1981. Allen Lane/Penguin Books Ltd (London). Publisher's clothimitating paperbd with dust-jacket. x, (ii), 114, (10 b/w plates), 115-290 pp. 140:-

124Bonsels Waldemar., Dungern Adolph von. Brasilien - paradis och inferno! Stockholm 1933. J. Beckmans bokförlag. Ryggklot. 142 s. Illustrerad med fotografier i s/v på separata planschblad. 120:-

125Borg Inga. Dagboksbilder från Island. Malmö 1977. LT:s förlag. Klotband. 110 s. Ill. 60:-Bilder av Ingegerd Möller.

126Borge Aksel., Hedin Sven. Transhimalaya. Opdagelser og Aeventyr i Tibet. II. Köbenhamn 1912. Gyldendalske boghandel. Nordisk forlag. Dekorerat klotband. 333 s. + (3). Rikt ill. 75:-Enbart del två.

127Bosshard Walter. Mongoliet, viddernas gåtfulla land. Stockholm 1952. Tidens. Pappband. 161 s. S/v fotoill. 60:-

128Boswell James. Esq. The journal of a tour to the Hebrides, with Samuel Johnson, LL.D. Containing Some Poetical Pices By Dr. Johnson, relative to the Tour, and never before published;... London MDCCLXXXVI.(1786). Printed by Henry Baldwin, for Charlie Dilly, in the Poultry. The third edition, Revised and Corrected. Contemporary leatherbd. Titlepage + xv + 1 folded map.442 pp. + 1 pp. adverts. The capital with a small damage The inside in good condition except for the first five pages (a few holes). 3500:-

129Boye Else M. Christiania 1814-1905. Byen og menneskene. Oslo 1976. Gröndahl & Sön forlag A.S. 136 s. med illustrationer i färg och sv/v. Förlagets röda, guldornerade konstläderband med kulört skyddsomslag. 150:-.Mindre revor på skyddsomslaget, eljest gott skick.

130Brassey A. En sjöfärd omkring jorden under elfva månader ombord å jakten Sunbeam. Stockholm 1881. Oskar L. Lamms förlag. Halvläderband med slitna fallsar. 395 s. 118 ill. samt 1 karta. 300:-

131--- En sjöresa i tropikerna. Stockholm 1885. Oscar L. Lamms förlag. Grått orginalklot med rikt svart och gulddekorerad rygg. Svarta blindpressade speglar på främre pärmen inramandes illustration i silver, guld, grått och svart. Blindpressad spegel samt supra- exlibris på bakre pärmen. 451 s. + (1) + IV + utvikbar karta över "Sunbeams" sjöfärd. Rikt illustrerad löpande genom texten. 450:-Biblioteksstämpel från Uppsala universitet på försättsbladet samt titelbladet. Exlibris från Anna Kempff på insidan av främre pärmen. Mycket fint skick.

132Bredow Einar von. Malajisk dagbok. Stockholm 1970. 120 sid. Limhäftad. Pocketbok. 50:-

133Bredsdorff Elias. Kinas vej. Samtaler og rejseindtryk. Denmark 1957. Gyldendal. 365 s. Ill. 130:-

134Brehm A.E. Från Nordpolen till Eqvatorn. Populära föredrag. Stockholm 1890. Fritze's. Rött dek. klotband från förlaget. 469 s. Rikt illustrerad i s/v. av R. Friese, G. Mütsel, A. Richter, Fr. Specht. Översatt av Gust, Elmquist. 350:-Lätt slitet kapitäl, annars gott skick.

135Bremer Fredrika. Livet i gamla världen. Lund 1985. Natur och Kultur. Klotband med skyddsomslag. 233 s. 90:-

136Bremer Wäinö. I sportplan över fyra världsdelar. Helsingfors 1933. Holger Schildts förlag. Pappband. 256 s. Ill. 300:-Stor bit av ryggen borta.

137Bring Samuel Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Almqvist & Wiksell. 1954, XII, 586 s, häftad, (Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie III.) 1900:-Fint skick.

138Brion Marcel. La Resurrection des Villes Mortes. Paris 1938. Payot. Leather back binding. Back with 4 elevated bindings and gold text. 308 pp, avec une carte. 350:-Mesopotamie, Syrie,Palestine,Ègypte, Perse. Hittites, Créte, Chypre.

139Brom John L. Resa i Stanleys spår. Falköping 1959. Gummessons förlag. 325 s. S/v foto ill. 100:-

140Brower Kenneth (Stillahavsstaterna)., Ehrlich Gretel (Bergsstaterna), Hall Donald (New England), Heat-Moon William Least (Mellanvästern), Kilpatrick James J. (Södern I), Lutyk Carol Bittig (red.), Madson John (Staterna kring stora sjöarna), Momaday N. Scott (Staterna i sydväst), Morris Willie (Södern II), Page Jake (Mellanatlantiska staterna), Parfit Michael (förord) Upptäck Amerika. En resa genom femtio stater. Höganäs 1991. Bokförlaget Bra Böcker. 336 s., rikt färgillustrerade. 4:o. Förlagets blå klotband med gulddekor och skyddsomslag med fotodekor (svart rygg med vit text). 150:-.Nyskick.

141Brun R. Magazin for de allernyeste og interessanteste reisebeskrivelser. Köpenhamn 1817. Boghandler Halvläder band, skadad rygg, bit saknas. 432+250 s. 300:-

142Brusewitz Gunnar., Linné Carl von., Sydow Carl-Otto von (red.) Carl Linnaeus Öländska och Gotländska resa år 1741. England 1975. Wahlström & Widstrand. Svart förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 389 + (8) sidor. Illustrerad av Brusewitz. 250:-

143Brögger W. C., Rolfsen Nordahl. Fridtjof Nansen. 1861-1893. Stockholm 1896. P.A. Norstedt & Söners förlag. Rikt gulddekorerat rött orginalklotband. Stor 8:o. (6) + porträtt + 358 s. + (1) innehåll. + (1) + utvikbar karta. Illustrerad med totalt tre kartor i färg samt ett antal illustrationer i s/v. 600:-Ryggen något blekt, mörk fläck, 5x5 mm.

144Buntzen Svend. På världens baksida. Örebro 1947. Svensk ingengörskalenders förlag. 242 s. S/v fotoill. 50:-

145Burckhardt Jacob. Die Kultur der Renaissance in Italien. Leipzig 1904. Veerlag Seeman. 384 pp. Half calf in leather. Spine with gold text and decorations. Top in gold. Excellent quality. Ninth edition. Written in German. 350:-

146Buttet, Chastellain, Chavannes, Failletaz., Montmollin, de, Muyden, van, Schnetzler Lausanne a travers les ages. Lausanne 1906. La Municipalité de Lausanne & Librairie Rouge. 228 pages avec 95 illustrations dans le text et trois tables pliées. Reliure (par Arnold Tissot, Bienne) de démi-cuir avec papier de couverture imprimé décoratif et enteilles dorées. 500:-.Médiocre.

147Bäckström Carl A. Andra kilometern ur min levnadsfilm. Örebro 1930. 183 s. S/v fotoill. 50:-

148Börge Göran. Det andra Italien. Färder mellan nu och då i den italienska södern. Värnamo 1981. Bokomotiv. Beige förlagskartonage med ill. skyddsomslag. Färg och s/v ill. 214 sid. 100:-

149Böök Fredrik. Resa i Sverige från Smygehuk till Pajala. Stockholm 1924. Norstedts. Stor 8:0. Halvklot band. 244 s. Ill. 125:-Teckningar av Gunnar Lindvall.

150--- Resa i Sverige från Smygehuk till Pajala sommaren 1924. Stockholm 1928. Norstedts. Halvklot band. 242 s. 75:-

151--- Resa till Ungern. Stockholm 1931. P.A.Norstedt & Söners Förlag. Dekorerat häft. 4:o. 302 s. + (2). Illustrerad med fotografier i s/v. 150:-

152--- Strövtåg i Danmark. Danmark Uå. Munksgaards forlag. 111 s. Ill. 50:-

153Campbell Donald., Ödman Samuel. Donald Campbells land-resa til Indien och Fra Paolinos da San Bartolomeo resor uti Indien. Stockholm 1801. Samtida halvläderband med marmorerade pärmar. Ljusgröna snitt. (VI), 364 s. samt register. 1700:-Exlibris. Liten samtida signatur på titelbladet.

154Campe. J.H. Nytt geografiskt Bibliotek för ungdom, Eller samling af intresanta Reseskildringar till den uppväxande ungdomens nytta och nöje. Del V-VIII. Stockholm 1812-14. 8:o. Tryckt hos N.M. Lindh. 3 delar i 1 band. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Plansch + titelblad + 170 + utvikbar plansch + titelblad + 182 + plansch + titelblad + 182 + plansch + titelblad 171 sid. Planscherna är kopparstick. Översättn. J.P Wåhlin. 1500:-Lätt fläckad på enstaka ställen. En fläck sträcker sig från sid 182 i del VII till och med sid 1 i del VIII.

155Captain Marryat, C.B., Dickens Charles. American Notes for General Circulation. Bound with; Narrative of the Travels and Adventures of Monsieur Violet, in California, Sonora, and Western Texas. Written by Kaptain Marryat, C.B. New York. 1844. Published by Harper & Brothers, 82 Cliff-st. Contemporary Cloth, 92 pp. + Narrative ; 133 pp + (3). 1100:-Page 17, with a burnmark (5 mm.) Signature on both titlepages. The binding a bit worne by age. Staines on a few pages.

156Carlson Loraine. Mexico: An extraordinary guide. USA 1971. Rand McNally & Company. First edition, first printing. Publishers cloth with dustjacket. 416 pp. illustrated with maps by Neil Carlson. 110:-Excellent condition.

157Carrey Emil. Robin Jouets'resor och äfventyr i Guyanas och Brasiliens urskogar. Stockholm 1878. Askerbergs. Halvfranskt band, slitet av ålder. 342 s. Ill. 300:-Namnteckning.

158Cassel Hjalmar. Det nya östasien. Stockholm 1906. Bonniers. Originalklot. (6) + 364 s. + (4). Illustrerad dels i texten, dels på separata planscher i s/v och färg. 150:-

159Castillon. M. Resan Kring Verlden för barn. Stockholm 1864. Tryckt hos P. G. Berg. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. Marmorerade snitt. 206 s. Illustrerad med 12 Litografiska plancher. 450:-Bandet slitet, nedre yttre falls skadad cirka 2 cm. Inlagan gott skick, dock något fläckad.

160Cather Thomas Thomas Cather´s Journal of a Voyage to America in 1836. London 1955 Rodale Press. Publishers clothbackbd. 48 pp. Ill. 150:-

161Cavling Henrik. London. Stockholm 1905. Wilh. Siléns förlag. Dekorerat originalklot med marmorerade snitt. (4) + 611 s. + (1). Ill. i s/v. 350:-Skadad bakre inre fals. Lite lös i bindningen.

162Cederschiöld Gunnar. Infödingarna på Manhattan, studier och stämningar från New York. Stockholm 1917. Ljus. Klotband med främre omslag medbundet. 272 s. Ill. 60:-

163Cederström Gustaf. Ströftåg och funderingar. Stockholm 1915. Norstedts. Klotband. 190 s. S/v fotoill. 175:-

164--- Ströftåg och funderingar. Stockholm 1915. Norstedts. Halvfranskt band. 190 s. S/v fotoill. 75:-

165Chaillu Paul B. Midnattssolens land, sommar och vinter resor i Sverige, Lappland, Norge och Norra Finland. I-II. Örebro 1881-1883. Lindhska Bokhandeln. 2 band. 8:o. Röda halvläderband med gulddekorerad rygg och 4 upphöjda bind. Stänkta snitt. 1 utvikbar panorama + XVI + 532 sid + (1) ; 1 ill + XX + 548 + (1). Med 240 träsnitt illustrationer. 1500:-Ren och fin inlaga. Samtida namnteckning på försättsbladet och titelbladet i bägge exemplar. Lätt slitna kanter.

166--- Midnattssolens land. Sommar och vinter resor i Sverige, Lappland, Norge och Norra Finland. Örebro 1881. Lindhska Bokhandeln. Halvläder med gulddekorerad rygg. 532 s. 240 ill. Översatt av Hugo Gamelius. 450:-Endast del 1.

167Chaillu Paul B du. Reise i Mellem-Afrika. I-II. Köpenhamn 1862-1863. Boghandler B. Pios forlag. Samtida gulddekorerade halvfranska band med marmorerade pärmar. (2) + utvikbar plansch + 376 s. + (2). : (2) + 316 s. + stor utvikbar karta + (2). Ill. 1000:-Fint skick.

168Christiansson Carl E. Tokyo i närbild. Stockholm 1964. Generalstabens litografiska anstalt. Förlagspappband 280 s. Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 75:-gott skick

169Christopher Peter., Coin Cuenca don Luís Miguel., Dyson John., Sandin Gunnar. Columbus. För rikedom och ära. På spaning efter den verklige Christofer Columbus. Italien 1991. Wiken / Madison press book. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 228 s. Rikt ill. i färg. 150:-Mycket fint skick. isbn: 91-7119-023-6.

170Chun Sue. Beijing Doll. Danmark 2006. Bra Böcker AB (Malmö). Pocket. 223 s. 50:-

171Clark William R. När jorden erövrades. Tjeckoslovakien 1972. Trevi. Liten 4:0. Klotband. 253 s. Rikligt ill. 125:-Några understryckningar i texten.

172Clausen H. V. (red.). Danmark. Et rigt illustreret värk i digt og prosa af danske forfattere. I: Själland, Möen, Falster, Lolland og Bornholm. II: Fyn, Sönderjylland, Nörrejylland, Färöerne og Grönland. Köbenhavn 1934. Gyldendalske boghandel och Nordisk forlag. Särudgave for Föreningen Norden. Medbundet främre omslag + 348 textsidor med sv/v ilustrationer i vol I och (6) inledningssidor till hela verket + medbundet främre omslag + (4) + 354-680 textsidor med sv/v illustrationer + (12) ensidiga sv/v planschblad i vol.II. 4:o. Röda klotband. Ex libris Stockholms folkskolors lärarebibliotek (Kungsholmens skola). 300:-.Ryggar och, partiellt, pärmar blekta, litet stickmärke på rygg, eljest gott skick.

173Club Alpino Sardo. Annuario del Club Alpino Sardo. Anno quatro 1896. Cagliari 1897 iro. Half-leather binding. Golddecorated back. Marbled boards. 93 pp. 500:-

174Club Alpino Siciliano. Club Alpino Siciliano 1896. Anno I (4 numbers in one binding). Palermo, Gennaio 1896. Half-leather binding. Golddecorated back. Marbled boards. 178 pp. 500:-First year of this magazine.

175--- Club Alpino Siciliano 1898. Anno III (4 numbers in one binding). Palermo, Gennaio 1898. Half-leather binding. Golddecorated back. Marbled boards. 103 pp. 450:-Third year of this magazine.

176Cohn-Wiener Ernst (Einleitung). Braunschweig, Hildesheim und der Harz. Leipzig ohne Jahr. Verlag für Kunswissenschaft GmbH (Berlin). In/4:o. XI, (I), 13-93, (3) S. mit 110 schw/w Abb. 350:-

177Commetant Oscar. Tre år i Förenta Staterna. Iakttagelser och skildringar. Stockholm 1860. C.H. Fahlstedts förlag. Samtida halvfranskt band. (2) + 342 s. 700:-Lätt slitet band, något fläckig.

178Conway. The first crossing of spitsbergen. Two articles in one binding. The Geographical Journal april 1897. Brown cloth binding. 353-368 pp. 137-158 pp. + 3 folded maps in colour. 450:-

179Cook´s tours. Holidays in USA and Canada 1936. London 1936 Cook´s. Pamphlette. 40 pp. Several photo-illustrations. (Full-page photos of Empire state building, and the Chicago skyline. etc.) 300:-Rare. Uncirculated copy.

180 Cuirosities of Modern Travel: A Year-Book of Adventure. London 1844. David Bogue. Small 8:o. Contemporary brown cloth. Decorated boards. Golddecoreated spine. Gilt edges. VII + 312 + 16 pp. 350:-Stained front board and the inside of the boards. Stained binding.

181Curtis William (ed.)., Fodor Eugene (ed.). Fodor's Guide to India. Tokyo 1962. Fodor's modern guides, inc. (New York, The Hague, Tokyo). xiv,+650 pp. and 32 unpagined plates, 18 of them in colour, 22 maps and plans. Publisher's clothbd. 200:-Fine.

182Dahl Georg. De vilda vägarna. En färdkrönika från Orinocos bifloder. Stockholm 1969. Albert Bonnier. Orange förlagsklot. 189 + II. S/v ill. 100:-Saknar skyddsomslag.

183Danielsson Bengt. Bengt Danielsson i Söderhavet. Italien 1986. Bokförlaget Bra Böcker (Höganäs). 4:o. Konstläderband med skyddsomslag. 253 s. Färgillustrerad. 150:-

184--- Bumerang. Stockholm 1956. Forum. Brunt ryggklotband med gula pärmar. 298 sid. S/v ill. 80:-Saknar skyddsomslag.

185Danska Turistföreningen. Den Danske Turistforenings Rejsehaandbog. Danmark. Köpenhamn 1899. 226 sid + utvikbara kartor. s/v illustr. Förlagsbunden. Rött band med guldtext. Andra utgåvan. 200:-

186D'Aunoye Grefvinnan. Grefvinnans D'aunoye bref om Spanien. Upsala 1789. Tryckt hos Directeur. Joh. Edman. Samtida marmorerat mjukpapp band (gråkappa) . (4) + 1 - 100 s. + (2). 300:-Öfversatte utur tyska museum. Titelsidan reparerad.

187Davidsson Jan. Beatrica. Världens sista stora järnseglare ex Routenburg, ex Svithiod. 1881-1932. Malmö 1976. Forum. 4:0. Förlagsband. 183 s. Ill. 150:-Kapitälet trasigt.

188Deacon George E. R. red. Människan och havet. Färder fynd forskning. Holland 1964. Norstedts. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 290 s. Ill. 175:-

189Degerstedt Olof. På besök hos Brugalla. Ett spanskt reseminne 1960. Skolan för bokhantverk 1961. 17 sidor, 8:o. Oxblodsfärgat helt skinnband med guldsnitt runtom och inre denteller. Utfört som elevarbete. Bibliofilupplaga utförd i 200 exemplar varav detta är nummer 70. Bunden av AB Nordiska Bokhandeln. Dedicerad av författaren, som här kallar sig Olle Bokbindare, till vännen och kollegan Tage Ericsson. 300:-Mycket gott skick.

190Den Danske Turistbevaegelse Turisten. 1926. Officiellt organ for den Danske turisbevaegelse. Odense 1926. 4:o. Halvklotband. Hela första årgången med 12 nr. Varje nr inneh. 16 sid. Rikligt illustrerad. 150:-Från STF:s bibliotek.

191 Die Alpen - Les Alpes. Monatsschrift des Schweizer Alpenclub. Revue du Club Alpin Suisse. Rivista del Club Alpino Svizzero. Revavisa del Club Alpin Svizzer. 1925. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. Bern. 1925. 1927-1932. Half cloth with marbled boards and goldprint on back. STF's library binding. 8 years in 8 volumes. Illustrated with photographs in b/w and foldout maps. 250:-Price is per year/volume. Very good condition.

192Dower Kenneth Gandar. Det fläckiga lejonet. Jaktexpeditioner i östafrikanska vildmarken och högfjäll. Helsingfors 1938. W&W. 278 s. S/v fotoill. samt utvikbar karta. 75:-

193Dumrath O. H. Jordens erövring. De geografiska upptäckternas historia från äldsta tider till våra dagar. Stockholm 1922. Fröléen & Comp. 2 volymer. Dek. klotband. 640, 639 s. Ill. 500:-

194--- Jordens erövring. De geografiska upptäckternas historia från äldsta tider till våra dagar, efter egenhändiga anteckningar, dagböcker, berättelser och skildringar av och om de förnämsta sjöfarare, kolonisatörer, upptäcksresande och geografer samt de bästa moderna källor. I-II. Stockholm 1923-1924. Fröléen & Comp. Halvfranska band med rikt gulddekorerade ryggar. Ryggtiteletiketter i rött läder. 640 s. : 640 s. Rikt illustrerade i s/v och färg. 250:-Hyllslitage å ena bandet.

195Durrell Lawrence. Prosperos cell. En bok om Korfu. Stockholm 1963. Norstedts. Dekorerat häft. 155 s. 120:-Osprättad.

196Dyott G.M. Människojakt i djungeln. Sökandet efter tre forskningsresande vilka försvunnit i Brasiliens vildmark. Uppsala 1930. Gebers. 250 s. S/v fotoill. 70:-

197Edsmyr Folke. På läkaruppdrag i Indien. Stockholm 1958. Harriers Förlag. Förlagsband med skyddsomslag. 229 s. Rikt ill. i s/v. 80:-Lätt naggat skyddsomslag.

198Ehrensvärd Augustin, Eklund Hans. Efterskrift samt renskriven typografisk text och bildförteckning till Augustin Ehrensvärds "Anteckningar under en resa i Finland 1747". Efterskrift och första häftet. Stockholm 1970. Föreningen Norden. 46 + 50 sid. Häftade pappband med dekorerade skyddsomslag. Riktligt s/v ill. Andra häftet saknas. 300:-Första häftet är oskuret.

199Ehrensvärd Carl August. Resa til Italien 1780, 1781,1782 Stockholm 1978 Rediviva.Guldekorerat helläderband. 4:0 (v) 105 sid. samt 30 helsidesplanscher. Facsimilutgåva med 30 ej publicerade avbildningar av Ehrensvärds akvarallerade teckningar från resan. 500:-

200Ekman E.J. Reseminnen från Tyrolen, Italien, Schweiz och Nordafrika. Stockholm 1892. Ekmans förlag. Rött dek. klotband. 264 s. S/v fotoill. 150:-Med 195 illustrationer.

201--- Reseminnen från Tyrolen, Italien, Schweiz och Nordafrika. Stockholm 1892. Ekmans förlag. Blått dek. klotband. 264 s. S/v fotoill. 150:-Med 195 illustrationer.

202--- Reseminnen från Tyrolen, Italien, Schweiz och Nordafrika Stockholm 1892. E.J. Ekmans Förlagsexpedition. 4:o. Brunt dekorerat klotband. 264 s. 195 illustrationer. 150:-

203Ekstrand Einar Erik Jorden Runt på Trettio År. Aten- Buenos Aires- Tokio- Geneve. Stockholm 1944. Nordstedt. 467 sid. 95:-

204El Mallakh Ragaei. Saudi Arabia. Rush to Development. Profile of an Energy Economy and Investment. Guilford 1982. Croom Helm. Publisher's hard back with d/w. 8:o. 472 pp. 200:-Good condition.

205Elgström Anna Lenah. Collijn Gustaf. U.S.A. Liv och teater. Stockholm 1927. Bonniers. 457 s. S/v fotoill. 65:-

206Elmes Rick (ill.)., Graham Stephen. Twice Round the London Clock and More London Nights. Hertford 1933. Ernest Benn Limited (London). First edition. Publisher's reddish brown clothbd. viii, 224 pp. with b/w illustrations. 100:-Fine condition. Minor marks on covers but no paleing.

207Erdmann W. Meine Schicksal heisst Kathena. Hamburg 1970 Oetinger. Verlagsband. 224 seiten. Fotoillustriert. 150:-

208Eriksson John. Djuphav och vulkanöar. En naturalists dagbok från Albatross' världsomsegling. Stockholm 1953. Aktiebolaget svensk litteratur. Klotband. 4:o. (2) + 323 s. + (1) + utvikbar karta + (1). Rikt illustrerad med fotografier i färg och s/v. 250:-Gott skick.

209--- Djuphav och vulkanöar. En naturalists dagbok från Albatross' världsomsegling av John Eriksson. Den svenska djuphavsexpeditionens läkare. Stockholm 1956. Svensk litteratur. Förlagets konstläder med gulddekorerad rygg. 4:o. 323 s. + stor utvikbar världskarta. Rikt illustrerad med fotografier i s/v och färg. 250:-Nedre främre hörn på främre pärmen skadad.

210Erlandson Th. Gotländskt i sägn och sed. En döende kultur. Tredje samlingen. Visby 1946. Förlag AB. Sylve Norrbys Bokhandeln. Blått halvklot band med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 303 sid. Tillskrift. 200:-Med författaren signatur.

211Ersson Valter. Vår nyckel till England. Helsingborg 1978. LTs förlag. Klotband med skyddsomslag. 157 s. Ill. 70:-

212Eskelund Karl. De röda mandarinerna. Reseskildring från Kina. Stockholm 1959. Tidens. Pappband. 212 s. Ill. med fotografier i färg. 70:-Biblioteks stämplar.

213Ewers Hanns Heinz. Som Rahjans gäst i Indialand. Helsingfors 1921. Lars Hökerbergs förlag. Dekorerat häft. 254 s. + (2). Ill. i s/v. 100:-Lätt skadad i falsarna.

214Eyre-Todd George. Scotland for the holidays. Printed 1911.Mc corquodale & co. Ltd, Glasgow & London. Dec. Soft cover. 8:o. 170 pp. + 1 folded map in pocket. Richly illustrated in b/w. The illustrations are mostly from photographs by J. Valentine & Son, Ltd. Dundee. 300:-Good condition.

215Falk-Rönne Arne. Petrus långa väg till Rom Uddevalla 1978. IPC International Publishing Company (Örebro). Konstläderbd. 304 s. med ett 40-tal illustrationer, några i färg, och flera kartor. Skyddsomslaget har rissar, eljest gott skick. 120:-

216--- Vägen Paulus vandrade. En resa i aposteln Paulus fotspår. Falköping 1969. Andra upplagan, IPC International Publishing Company (Örebro). Konstläderbd. med skyddsomslag. 350 s. och 32 färgplanscher. Skyddsomslaget har rissar, eljest gott skick. 120:-

217--- Vägen till Betlehem. Stockholm 1965. Bokförlaget Forum och Diakonistyrelsens bokförlag. Klotimiterande pappersband m. skyddsomslag. 189, (1) s., med en karta, och 74 planscher, de flesta i färg. Skyddsomslaget har rissar med materialförlust, eljest gott skick. 120:-

218Farb Peter. Face of North America. The Natural History of a Continent. USA 1963. Harper & Row, Publishers. Publishers blue cloth with dustwrapper. 316 pp. B/w ills. 125:-Small tear in the dust wrapper.

219Farson Negley. I båt genom Europa. Helsingfors 1927. Natur och kultur. Klotband med omslagen medbundna. 284 s. S/v fotoill. 300:-

220--- Med spinnspö jorden runt. Stockholm 1951. Tidens förlag. Ryggklot band. 180 s. Ill. 165:-Ill. av C.F. Tunnicliffe.

221--- Med spinnspö jorden runt. Stockholm 1943. Tidens förlag. Ryggklot band. 202 s. Ill. 200:-Ill. av C.F. Tunnicliffe.

222Farwell Byron. Stanley. Helsingfors 1960. Norstedts. 359 s. Nio xylografier ur Stanleys verk samt en karta. 200:-

223Fawcett Brian. Försvunna städer, försvunna spår, boken om överste Fawcett. Uddevalla 1953. Forum. 330 s. S/v fotoill. 75:-

224Fawcett P H. Exploration Fawcett. London 1953. Hutchinson. Publisher's green cloth, 8:o, 312 pages. B/w photos and decorations by Brian Fawcett, maps on front and back endpapers. The first true account of the authors escapades in South America (Matto Grosso). 300:-Corners slightly bumped.

225Ferrner Bengt. Resa i Europa. En astronom, industrispion och teaterhabitué genom Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien. Uppsala 1956. A&W. Liten 4:0. Ryggläder band. Övre guldsnitt. Fodral. 572 s. 2 utvikbara kartor. 600:-

226Festschrift. Festschrift zur Fünfzigjahrfeier der Semmeringbahn. Vienna 1904. 55 pp. Half calf in leather. b/w illustrations. Written in German. 900:-

227Fiedler Arkady. Den sjungande fiskens flod. Stockholm 1950. Natur och Kultur. 232 s. 50:-

228Finlay Ross. Touring Scotland. The Unknown Highlands. Perth to Inverness. Great Britain 1970. G. T. Foulis & co. Ltd. Hardback with dustjacket. IX + (1) + 201 pp. + (1). 100:-

229Fischer Egon., Krauß Neidhardt. Unterwegs zu Burgen Schlössern und Parkanlagen in Mecklenburg. Erfurt 1991. Hinstorff Verlag (Rostock). 4:o. Papierbd mit Schutzumschlag vom Verlag. 174, (1) S. mit 96 Fotoillustrationen in Farbe. 180:-

230Fleming Peter. Intervju med Kina. Helsingfors 1936. Wahlström & Widstrand. Vackert halvfranskt band med svarta titeletiketter i läder å ryggen, marmorerade pärmar samt snitt i samma mönster. Fyra lätt upphöjda falska bind. 305 s. + (3). Främre omslaget medbundet. 250:-Mycket fint skick. Något blekta ryggar.

231Flodén Dan. Vidgad horisont. En krönika om resor förr och nu. Arboga 1964. Stor 8:0. Ryggklotband. 160 s. Ill. 125:-

232Forbath Peter. Den siste hjälten. Finland 1989. Bokförlaget Legenda AB. Förlagsband med skyddsomslag. 674 sid. S/v ills. 150:-Gott skick.

233Forbes Rosita. Raisuli, bergens sultan. Stockholm 1925. Natur och Kultur. Halvfranskt band med främre omslag medbundet. 237 s. S/v foto ill. 370:-

234Foss Michael Undreamed Shores. England´s wasted Empire in America. London 1974. Harrap publ. Publishers clothbinding with dustwrapper. 186 pages incl. Index. Richly illustr. With photos in b/w and colour. 175:-

235Franck Harry A. Wandering in northern China. Illustrated with 171 unusual photographs by the author with a map showing his route. New York 1923. The century co. XX, 502 pp illustrated whith excellent photos as well as one map over the journy. 1000:-Harry Franck author of the classical A Vagabond Journy of the world. Slightly torn d/w.

236Franzén Frans Michael. Resedagbok 1795-1796. Borås 1977. LTs förlag. Klotband med skyddsomslag. 250 s. Ill. 200:-

237Freuchen Peter. Min andra ungdom. Stockholm 1941. Bonniers. Klotband. 274 s. S/v fotoill. 125:-

238--- Peter Freuchens bok om de sju haven. Stockholm 1958. Klotband. 421 s. Ill. 250:-

239Fries Carl. Svensk Kust Stockholm 1944. Börtzells tryckeri; 4:o. Pappband. 473 s. Rikligt med fotografier. 250:-

240Friesen Hans von. Förändringens land. Det nya Storbritannien. Stockholm 1964. Wahlström & Widstrand. Häftad 8:o, 157 sidor. Fotoillustrerad. 50:-

241Funch Elsbeth. Korta bref från en lång resa. Stockholm 1909. Wahlström & Widstrand. Halvfranskt band med 5 bind och gulddekorerad rygg. 366 s. Ill. 450:-

242--- Korta bref från en lång resa. Stockholm 1909. Wahlström & Widstrand. Halvklot med ryggetikett i läder. (8) + 366 s. Ill. 150:-Gott skick.

243--- Reskamrater. Stockholm 1928. W&W. Klotband. 275 s. S/v foto ill. 100:-

244Gallmann Cookie. Jag drömde om Afrika. Finland 1992. Norstedts. Häftad med skyddsomslag. 306 s. Ill. 100:-

245Gardi René. Tsad, den glömda sjön. Stockholm 1958. Forum. Klotband med skyddsomslag. 197 s. S/v foto ill. 120:-

246Gardner Edmund G. The story of Florence. England 1903. J.M. Dent & Co. Clothbd. 435 pp. Ills. 250:-40 ills. by Nelly Erichsen.

247Gatti Attilio. Urskogens sång. Upptäckter och äventyr under min åttonde afrikanska expedition. Helsingfors 1938. Natur och Kultur. 245 s. S/v foto ill. 75:-

248Geer Gerard de. Afrikansk rapsodi. Stockholm 1955. Bonniers. 227 s. S/v foto ill. 50:-

249Gheerbrant Alain. Expedition Sälla Jaktmarker. Stockholm 1955. Tidens. Pappband. 283 s. S/v fotoill. 50:-

250--- Expedition Sälla Jaktmarker. Stockholm 1955. Tidens. Pappband med skyddsomslag. 283 s. S/v fotoill. 65:-

251Gillsäter Sven. Öga mot öga. Stockholm 1959. Forum. Dekorerat klotband. 167 s. Ill. i s/v och färg. 90:-

252--- Öga mot öga. Stockholm 1962. Bonniers. Förlagsband, 8:o, 240 sidor. Illustrerad i färg och s/v. Med kartor och vinjetter tecknade av Anders Henschen. 40:-

253--- Öga mot öga. Stockholm 1962. Bonniers förlag. Förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 240 sidor. Ny upplaga. Fotoill. i färg och s/v. Kartor och vinjetter tecknade av Anders Henschen. 50:-

254Gjörwell. red. Almänna Rese-Beskrifwaren eller Sammandrag af De Nyaste och Bästa Rese-Besjrifningar, hälst de som nyligen utkommit; til uplysning af andra länders geographie, natural-historia, statsförfatning, hushållning, lärdom, bruk och seder. Uti bref författat. Första Bandet. Första Flocken. Stockholm 1780. Joh. A. Carlbohm. 8:0. 360 s. Samtida halvfranskt band. Graverad frontespice. 1000:-Första bandet. Första flocken. Från Wattrangska biblioteket. Exlibris.

255Goldschmidt-Björkman Elsa. Söder om solen. Stockholm 1953. Norstedts. 246 s. S/v foto ill. 50:-

256Gonzales Melitón. El Gran Chaco Argentino. Buenos Aires 1890. Compañia Sud-Americana de Biiletes de Banco. Publisher´s gold decorated red clothbinding. xx 214 pp.(2). 4:o. Gilt edges. Illustrated with b/w. photos. 900:-Good condition.

257Gosselman Carl August. Resa i Colombia, åren 1825 och 1826. Stockholm 1830. Förra delen. Ill. pappersband, ryggen trasig. Med 1 plansch av två, samt karta. Oskuren. Andra upplagan. 350:-Sliten rygg. Pärmarna lite lösa.

258--- Resa i Norra Amerika. Nyköping 1835. 2 del. i 1 vol. Pappband med sliten rygg, en del fläckar i inlagan. 326, 332 s. 1200:-

259--- Resa i Norra Amerika. Nyköping 1835. Halvfranskt band. Marmorerade snitt. 2:dra delen av 2. 332 s. 800:-

260Gotlands Tidningar. Gotland 1974. Gotlandskrönika för tiden 1 oktober 1973-31 december 1974. Visby 1974. Gotlandstryck. Rött förlagskartonage. 8:o. 204 sid. S/v ill. 100:-Ryggen blekt.

261Granqvist Anna-Maria, Jörneryd Mats O., Stern Rikard Resehandboken om konsten att resa på egen hand. Helsingborg 1991. Schmidts Boktryckeri AB. Förlagets mjukpapp band. 207 s. Rikligt illustrerad med teckningar och fotografier av författarna. 100:-

262Granö. J.G. Das Formengebäude des nordöstlichen altai. Turku, Åbo 1945. 8:o. 361 pp. Mit 18 karten und 27 figuren im text. Publicationes Instituti Geographici Turkuensis. No. 20. 200:-

263Granö J.S. Das formengebäude des nordöstlichen altai. Turku, Abo 1945. Mit 18 karten und 27 figuren im text. Publicationes Instituti Geographici Turkensis No. 20. 8:o. 361 pp. 200:-

264Great western Railway Co. Paddington St. London W. The Cornish Riviera. Our National Health & Pleasure Resort. How to go there and what to see there. London 1908. Great Western Railway Company. Publishers paper-binding. 130 pp. Illustrated. 500:-Rare.

265Great Western Railway Company, Paddington Station, London W. South Wales. The Country of Castles. Its Annals Antiquities and Attractions. London 1907. Great Western Railway Company. Publishers paper-binding. 208 pp. + 1 folded colour map of South Wales. 500:-Rare. Worn inner spine.

266Gren Erik. Indien. Stockholm 1959 Natur & Kultur. Häftat förlagsband. 317 sid. 100:-

267Grön Otto (red). Hvor skal jeg bo i sommer. 1933. Illustreret Danmark, Sverige, Norge. Badhoteller, sommerpensionater samt vinter og sommerkursteder, hoteller. Sevaerdigheter og udflugter. Pensionspriser. Köpenhamn 1933. 314 sid. Rikt illustrerad med s/v bilder och kartor. Limmhäftat pappband. 25:e årgången. 4:e upplagan. Utgiven med bistånd av Svenska Turistföreringen. Skriven på danska. 300:-Från STF´s Bibliotek.

268Guerville A.B. de. Egypten i våra dagar. Stockholm 1906. Norstedts. 347 s. S/v foto ill. 225:-

269Guggisberg C.A.W. Bland lejon och elefanter. Upplevelser i Afrika bland stäppernas och skogarnas människor och djur. Stockholm 1955. Lindblads förlag. Stor 8:0. 221 s. S/v foto ill. 75:-

270Gunther John. Inside Africa. New York 1955. Harper & Brothers. 952 pp. Publisher's cloth (ryggen svart med ränder i guld och grönt). 250:-.Some creasing on spine, otherwise good.

271Guppy Nicholas. Wai-Wai, genom skogarna norr om Amazonasfloden. Stockholm 1959. Forum. 333 s. S/v fotoill. 65:-

272--- Wai-Wai, genom skogarna norr om Amazonasfloden. Stockholm 1959. Forum. Klotband med skyddsomslag. 333 s. S/v fotoill. 90:-

273Gutzmer Karl., Harenberg Bodo (Hrsg.). Chronik der Stadt Bonn. Braunschweig 1988. Chronik-Verlag (Dortmund). In/4:o. Leinenwandbd mit Schutzumschlag. 303 S. mit zahlreiche farbige Illustrationen. 100:-

274Gwen alias Else Kleen., Kleen Else (Gwen). Hur där såg ut. Över England till Frankrike 1916. Stockholm 1917. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Häfte med "falskt skyddsomslag". (4), 235 s. 110:-Gott antikvariskt skick.

275Hagen Wolfgang von. Djungel bland molnen, på jakt efter Aztekernas heliga fågel. Stockholm 1943. Natur och Kultur. 186 s. Några s/v fotoill. 75:-

276Haglund Sven. I omnibus från Karesuando till Östratorp. Stockholm 1927. Wahlström & Widstrand. Häftad. 8:o. 192 sid. S/v ills. 100:-Lätt naggat omslag.

277Hallgren Sören., Isaksson Olov. Färöbilder. Stockholm 1976. LT:s förlag. Stor 8:0. Förlagsband. 176 s. Ill. 150:-

278Halliburton Richard. Den flygande mattan. Helsingfors 1934. Holger Schildts förlag. Klotband med titeletikett på ryggen i svart läder med guldtext. 302 + (2). Illustrerad med ett antal fotografiska planscher i s/v. 100:-

279Hallman Adolf. Köpenhamn. Stockholm 1945. Bonniers. Stor 8:0. Klotband med omslagen medbundna samt skyddsomslag. 104 s. Ill. 250:-

280--- Köpenhamn. Stockholm 1944. Bonniers. Stor 8:0. Klotband med omslagen medbundna. 104 s. Ill. 250:-

281--- Mest om Paris. Ett urval reseberättelser och memoarkapitel. Stockholm 1969. Bonniers. Ill. pappband. 152 s. Ill. 110:-

282Hallström Per. Våren till mötes, resebrev. Stockholm 1925. Bonniers. Klotband. 116 s. S/v fotoill. 80:-Resebrev från bl.a. Tunis, Alger.

283Hamrin Agne. En vår i Grekland. Stockholm 1960. Bonniers. Häftad. 247 s. S/v fotoill. 90:-

284Han Suyin. Destination Chungking. London 1954. Jonathan Cape (1953 edition). ix,+(2),+8-287 pp. Publisher's clothbd. 120:-Paled back, otherwise good.

285 Handbook to Holland. London [1920:s] Ward, Lock & Co. Seventh edition. Red flexible cloth with gilt lettering on the spine and black lettering on the front board. 176 pp. 18 maps, some foldout, and 60 illustrations. 200:-Very good.

286Hansen Thorkild. La mort en Arabie. Une expédition danoise 1761-1766. Suisse (1981). Éditions de l'aire. 310 pages avec un carte. 125:-

287--- Slavernes kyst. Köpenhamn 1967. Gyldendal. Häftad. 281 s. Ill. 200:-Första delen av den berömda slav trilogin.

288Hanski Eino., Zetterholm Tore. Den överkörda kängurun. Höganäs 1975. Bokförlaget Bra Böcker. 160 s., rikt färgillustrerad. Förlagets gula konstläderband med skyddsomslag (vit rygg). 70:-.Gott skick.

289Harris Audrey. Asien runt. Stockholm 1940. Norstedts. Klotband med främre omslag medbundet. 339 s. Karta. 180:-

290Hartman Gabr. Isr. Lärobok uti allmäna Geografien, jemte sammandrag af gamla geografien. Lund 1839. 10:e uppl. Halvläder.bd. 318,73 sid. Inkl. reg. Slitet bd. Inlagan genomgående lagerfläckad. Pärmens insida och försättsblad med namnt. 400:-Även ett sammandrag med gamla geografien.

291Hartwig Dr G. Naturen og Folkelivet paa Sydhaus-Öerne. skildringar for Dannede af alle Staender. Kjöbenhavn 1868. gulddekorerat halvfranskt band. XV, 640 sid. + 2 kartor samt 4 färglithograferade planscher. Utvikbara kartan saknas. 600:-Ryggen sliten. Utvikbara kartan saknas.

292Haslund Henning. Zajagan, äventyr i Mongoliet. Stockholm 1934. Bonniers. Klotband med omslagen medbundna. 451 s. S/v fotoill. samt utvikbar karta. 360:-

293Hassel Friedrich. Schweden in der neuesten Zeit. Eine statistisch-finanzielle Skizze. Berlin 1865. Mitscher & Röstell. 8:o. 36 sid + utvikbar karta. Vackert marmorerade hårdpapppärmar. 400:-Bindet är nött i ryggen.

294Hastrup Julie. Tyve år blandt grönlendere. Oslo 1945. Gyldendal norsk forlag. Pappband. 170 s. S/v fotoill. 70:-Bandet solblekt.

295Havens P von Nye og forbedrede efterraetninger om det ryssiske rige efter noyere kundskap som han har indsamlet paa hans sidste reyse. Kiöbenhvn 1747. Tryckt paa Autors egen Bekostning. Tryckt hos J.P. Anchersen. Läderband. Gulddekorerad rgg med 5 upphöjda bind. Marmorerade snitt. Marmorerade inre pärmar. XI + 548 s. 1500:-Förste Deel. Sliten rygg. Slitna över och nedre kapitäl.

296Hector D.S. James Cook eller Jorden rundt tre gånger. Stockholm 1894. Norstedt & söners förl. Förlagets dekorerade klotband. 8:o. 296 sid. Illustrerad i s/v. 225:-P.A. Norstedts & Söners ungdomsböcker Nr. 18.

297Hedberg John. Den blå hjorten. Ur en undersökning om huichol-indianernas sätt att leva med naturen och om shamanernas magi. U. o. 1980. Författarförlaget. 192 s., tecknade illustrationer. Pappersband. 130:-.Gott skick.

298Hedin Sven. Bagdad, Babylon, Ninive Stockholm 1917. Första utgåvan. Bonniers. Gulddekorerat klotband. 806 s. 354 bilder samt 5 kartor varav en är utvikbar. 375:-

299--- Chiang Kai-Shek, marskalk av Kina. Stockholm 1939. Bonniers. 302 s. S/v fotoill. samt 1 utvikbar karta. 200:-

300--- Från fronten i väster september-november 1914. Stockholm 1915. Bonniers. Blått klotband. 801 s. Med 300 bilder samt 4 kartor. 250:-

301--- Från fronten i väster september-november 1914. Stockholm 1915. Bonniers. Halvfransktband. 801 s. Med 300 bilder samt 4 kartor. 450:-Hedbergsband.

302--- Från fronten i väster september-november 1914. Stockholm 1915. Bonniers. Rött klotband. 801 s. Med 300 bilder samt 4 kartor. 250:-

303--- Från Peking till Moskva. Stockholm 1924. Bonniers. Privatbundet halvfranskt band med fem upphöjda bind med guldspeglar mellan samt ryggtitel i guld, övre guldsnitt. Bundet av Nordiska Kompaniet. (4) + 380 s. + utvikbar karta i s/v. 350:-Mycket fint band med en lätt nötning nära kapitälet.

304--- Försvarsstriden 1912-14. Stockholm 1951. Fahlcrantz & Gumaelius. Förlagets klotband. 380 s. Bägge omslagen medbundna. 150:-

305--- Gennem Asiens Aeventyrlande. Med illustrationer. Köbenhavn 1904 Gyldendal. Dekorerat grönt klotband. 302 sid. Illustrerad. 600:-Gott skick.

306--- Genom Persien Mesopotamien och Kaukasien. Stockholm 1887.A Bonniers Förlag. Halvklotbd. (klotet med några fläckar). Med 128 Illustrationer efter fotografier och Förf, egna teckningar. xvi 461 s. iii + 2 kartor varav en utvikbar. 900:-Sällsynt. Debutboken.

307--- Jehol, kejsarstaden. Skildringar från de stora mandschukejsarnas hov. Stockholm 1931. Hökerbergs förlag. Dekorerat häft. 283 s. S/v fotoill. 150:-

308--- Jehol, kejsarstaden. Skildringar från de stora mandschukejsarnas hov. Stockholm 1931. Hökerbergs förlag. Halvklotbd, medbundna omslag. 283 s. S/v fotoill. 150:-

309--- Kriget mot Ryssland, minnen från fronten i öster mars- augusti 1915. Stockholm 1915. Bonniers. Blått dek. klotband. 964 s. Med över 400 bilder samt 11 kartor. 350:-Fint skick.

310--- Kriget mot Ryssland, minnen från fronten i öster mars- augusti 1915. Stockholm 1915. Bonniers. Rött dek, klotband. 964 s. Med över 400 bilder samt 11 kartor. 350:-Fint skick.

311--- Mina hundar i Asien. Stockholm 1952. Bonniers. 238 s. S/v fotoill. 185:-ngt lös i inre/främre falsen.

312--- På svensk mark. Resor och minnen. Stockholm 1944. AB Hasse W. Tullbergs förlag. Tidstypiskt halvfranskt band. Guldsnitt. 4:o. 296 s. Rikligt illustrerad i s/v. 350:-Något nött rygg.

313Hedlund Ragnar. Vägar och vildar. Stockholm 1962. Bonniers. 187 sid. s/v illustr. 80:-

314Hedlund S.A. Schweiz, rese-anteckningar i bref jemte redogörelser för landets statsförfattning, försvarsväsen, m.m., från våren 1866. Stockholm 1866. Bonniers. Halvklot band med marmorerade pärmar. 192 s. 1 ill. samt utvikbar tabell. 300:-Lätt skada i kapitäl. Exlibris på bakre pärm.

315Heiden Nicolai. Under Tsarens knutpiska. Skildring från det moderna revolutionära Ryssland. Stockholm 1904. Weijmers förlag. Stor 8:0. Dek. klotband. 544 s. Ill. 250:-Med ett hundratal originalillustrationer.

316Heiman O. (red). Nordia Ciceronen. Nordiska Ciceronens Hotell- och Namnregister. Göteborg 1969. Nordens Polisidrottsförbund. Brunt konstläderband med guldtext på ryggen och främre pärm. 508 sid. Rikligt s/v ill. Andra omarbetade upplagan. 200:-Utgiven av Sveriges, Norges, Danmark och Finlands Idrottsförbund.

317--- Sverige Ciceronen. Göteborg 1963. Sveriges Polisidrottsförbund. Blått ryggklotband. 376 sid. Rikligt s/v ill. 150:-Utgiven av Sveriges, Norges, Danmark och Finlands Idrottsförbund.

318Hellwald F. von. jorden och dess Folk. Allmän Geografi. Med Illustrationer och Tabeller. I-II. I: Amerika. II: Atlantiska Oceanen, Afrika, Asien. Stockholm 1877-78. C. E. Fritze's Bokhandel. Förlagets samtida röda gulddekorerade ryggläderband med klotpärmar. XV + 656 + VI + 689 + X. S/v ills. 300:-Del III saknas i denna uppsättn.

319Hellwald Fredrich von I höga Norden eller Nordpolsforskningarna från äldsta till närvarande tider. Stockholm 1881. Dek. klotband. (ii). 770,(i). 28 plr. 108 träsnitt i texten samt en karta. 700:-Några svagt mörknade fläckar på bakre pärmen, i övrigt ett mycket fint exemplar.

320Hemberg Eugen. Nya jagt- och turistskildringar från tsarernas land. Stockholm 1897. Bonniers. Samtida ryggläderband med pärmhörn av pergament samt marmorerade pärmar. (4) + 254 s. + (2). 450:-Ryggen något sliten, i övrigt fin. Bindningen i bra skick.

321Henriksen Aage. Bali indonesiens pärla. Stockholm 1949 Lindkvists. Häftat förlagsband. 162 sid. Fotoillustrerad + 2 kartor. 125:-

322Hensen V. edit. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Band XIII. Heft I und II. Kiel 1906. Lipsius & Tischer. 428 pp. + 22 ill. Halfleatherbd. Spine with goldtext. From STF.s Library. 500:-Mit 4 Figuren im text und 22 Tafeln.

323Herrmann Paul. Mot okända kuster. Stockholm 1957. Sohlmans förlag. Halvklot med rikt gulddekorerad rygg samt supraexlibris i form av kompassros på främre pärmen. Pärmarna randiga samt övre blått snitt. 500 s. Illustrerad med 57 planscher, XXXII kartor samt 62 textillustrationer. 180:-

324Heyerdahl Thor. Expedition Kon-Tiki. Stockholm 1949. Forum. Halvskinnbd med övre guldsnitt. 206 s. + karta. Rikt illustrerad i s/v. 250:-

325--- Expedition Ra Stockholm 1970. Forum. Förlagets klotband. 331 s. 111 st. Rikt fotoillustrerad i färg och sv/v. 100:-Presskadade pärmar. Eljest gott antikvariskt skick.

326--- Fatuhiva. Tillbaka till naturen. Sverige 1975. Forum. Klotband med skyddsomslag. 358 s. + (2). Rikt illustrerad i s/v. 120:-

327--- Påskön, en gåta som fått svar. Italien 1989. Bar Böcker. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 256 s. Rikt ill. 150:-

328Hielscher Kurt. Das unbekannte Spanien. Baukunst - Landschaft - Volksleben. Berlin 1922. Verlag von Ernst Wasmuth A.-G. In-4:o. Leinenband mit (beriebenes) Schutzumschlag. XXIV Textseiten und 304 Seiten von schw/w Abbildungen in Tiefdruck. Ex libris Erik R. Ygberg. 500:-

329--- Italien. Landschaft und Baukunst. Leipzig 1939. F. A. Brockhaus. Zinnoberrotes, in schwarz dekoriertes (Faschine), Leinenband vom Verlag. Dunkelgraues Oberschnitt. XII, 240 S. (4 S. Einleitung, 2 S. Orts- u. Namenverzeichnis und 240 Tafeln in Kupfertiefdruck.). 150:-Die Rücke ist ein wenig bleicht und das Umschlag aufweist stellweis ein mäßigen Geschmutzung. Die Einlage ist frisch.

330Hintze Ed. (red)., Klencke Herman., Kühne H. TH. (red). Alexander von Humboldts lif och resor. Stockholm 1879. C. E. Gernandts Boktryckeri. Halvklot band med marmorerade pärmar. Rygg med titeletikett i läder med guldtext. 432 s. Ill. 250:-

331Hinz Earl R. Landfalls of Paradise: The guide to Pacific Islands. Covering 33 island groups including Polynesia, Melanesia, Micronesia and the other islands of Oceania. with 150 photographs, 90 charts and 56 Ports of Entry. Ventura, California 1981. Western Marine Enterprises. 4:o. Publishers decorated paper-binding. 384 pp. Illustrated. 400:-Rare.

332Hjelm C. G. Tur och retur Stockholm - Sicilien. Stockholm 1938. Förlaget Filadelfia. Häftad. 36 s. 120:-

333Hoffer William. RÄDDADE! Den dramatiska berättelsen om kollisionen mellan Andrea Doria och Stockholm. Nacka 1981. Bonniers förlag. Förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 230, [1] s. Illustrerad med s/v, fotografier samt med fartygsskisser på första och sista uppslaget. 100:-Gott skick.

334Holdeness T.W. Indien, dess folk och problem. Stockholm 1918. 256 sid. Förlagsbunden. 40:-

335Hollertz Magnus. Resa omkring en mycket liten bit av jorden. Stockholm 1949. Bonniers. Halvfranskt band. 337 s. Ill. 125:-

336--- Resa omkring en mycket liten bit av jorden. Stockholm 1949. Bonniers. 337 s. Ill. 80:-

337Horák Bohusláv (réd.) République Tchécoslovaque. Annuaire 1928. Prague 1928. Éditions "Orbis". Relié de soie (?) rouge. XII, 331, (1 blanque, 1, 1 blanque, 3, 1 blanque), avec illustrations noirs, et un carte en couleur. 200:-

338Hovgaard A. Nordenskiölds rejse omkring Asien og Europa. populairt fremstillet efter mine dagboger. Med 3 kaart, 24 tontryck och 22 i texten indrykte billeder. Kjöbenhavn 1881. Forlagsbureauet. Vackert blindpressat gulddekorerat klotband. Indbunden hos J.Poulsen. 356 sid. Illustrerad. 700:-Gott skick.

339H:son-Ericson, Stig. Knopar på logglinan. Stockholm 1966. Bonniers förl. klotryggbd. Illustrerad med fotografier i s/v. 294 s. 90:-saknar sk, omslag.

340Hubertsson Leif-Owe. Jag reste till Västindien... ... och vann 10.000! Stockholm 1974. Norstedts. Förlagsband med skyddsomslag. 140 s. Ill. 80:-

341Hubmann. Schewe. Moskva. Världstad i öster. Malmö 1960. Allhems. Förlagsband med skyddsomslag. 104 sid. Fotoillustrerad. 100:-

342Huc. Resa i Kina. Stockholm 1864. Axel Hellstens förlag. 8:0. 390 s. Samtida halvfranskt band. 350:-

343Hult Bertil. Jorden runt utan pass. Skildring av en resa som tillkom genom ett vad. Stockholm 1941. Förlag Nordropapress, Skövde. 178 s. 125:-Gott skick.

344Hultin Måns. Resa till Amerika 1864 med emigrantskeppet Ernst Merck. Uppsala 1958. Bokgillet. 180 s. Ill. 95:-

345Hultman Harald. Längs Donau. Strandhugg och strövtåg - på kryss mellan då och nu. Stockholm 1976. Bonniers. Förlagskartonage med skyddsomslag. 220 sid. S/v ill. 130:-

346Humboldt Alexander von. Margillivray. Friherre Alexander von Humboldts resor och forskningar i sammandrag ur hans arbeten. Två volymer i ett band. Stockholm 1836 Elméns. Graverad front. (Porträtt av Humboldt) 251 sid+242 sid. X, (Index). Med sammanlagt 4 helsides gravyrer samt en helsides karta över Orinocco och södre delen av Karibiska havet. 600:-Papperförlust sida 191 del I. (0,5x1,5 cm.) Ingen textförlust.

347Hunziker Dr. W., Krapf. Dr. Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrlehre. Zürich 1942. Druck von Buchdruckerei AG. Berner Tagblatt. Green Cloth. 392 pp. 200:-Lead underlinings in a few places.

348Hyltén-Cavallius Olof. En student upptäcker sitt land 1835. Stockholm 1942. Saxon & Lindström. Häftad. 167 s. Ill. 100:-

349Håkansson Lo. Längtan till Paris. Stockholm 1944. Steinviks Bokförlag AB. 8:o. Häftad. 160 sid. 80:-

350Hägg J., Trolle H af. Minnen och anteckningar från ångkorvetten Gefles expedition till vestkusten af Afrika och Medelhavet åren 1864-1865 under befäl af Herr Kaptenen och Riddaren m. m. A. Pettersén. Stockholm 1867. Bonniers. Blindpressat klotband med pärmdekor i guld. 323 s. 16 ill. samt 2 kartor. Bunden hos I. Elkan. 1500:-Skadad i övre och nedre kapitäl.

351Hägg J. och Trolle af H. Ångkorvetten Gefles expidition till Vestkusten af Afrika och Medelhavet åren 1864-65. Under befäl av herr kaptenen och riddaren mm. A. Pettersén. Sthlm. 1867. Bonniers. First edition. 8:o. Golddec. orig. clothband in good condition. (vi), 323 pp. (i). Complete with 16 fullpage plates and 2 coloured fold maps. The expidition went to Liberia, Alexandria and the Greece islands. 1864-65. 1500:-Good condition

352Höijer Arvid / af Forselles Georg. Guld och gröna skogar. Stockholm 1935. 350 sid. Karta. Franskt halvband i läder. Rygg med guldbokstäver. Övre guldsnitt. 175:-Gott skick.

353Höjer Signe. På stråmatta i Japan. Stockholm 1957. Tidens. Rygg klotband. 160 s. S/v foto ill. 110:-Biblioteks stämplar.

354Hörner Nils. Resa till Lop. Stockholm 1936. Norstedts. Rött halvfranskt band med främre omslag medbundet. 326 s. S/v fotoill. samt utvikbar karta. 250:-

355Höst Per. Hva verden viste meg. Fra ishavet til jungelen. Oslo 1952. H. Aschehoug & Co. 297 s. S/v fotoill. 70:-

356 Illustrerad vägledning genom Stockholm. Führer durch Stockholm. Guide through Stockholm. Guide de Stockholm. Stockholm 1929. Caslon Press. Dekorerat häft. 4:o. 54 s. + (2). Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 250:-Intressant och rolig guide till Stockholm med mycket praktisk information och annonser,

357Illustrierte Fremden-Zeitschrift. Süd und Nord, Sud et Nord, South and North 1910. 1910. 840 pp. Richly decorated with pictures, printings etc. Written in German, French and English. 34x 26 cm. Publishers binding. Blue Spine. White label. 500:-

358Innes Hammond. Den sista resan. Kapten Cooks återfunna dagbok. Stockholm 1979. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 234 s. 90:-

359--- Fjärran länder. Stockholm 1960. Bonniers. 235 s. S/v fotoill. 55:-

360International Book Automation. Marco Polos Resor. Med 17 illustrationer efter gamla träsnitt m. m. Uddevalla 1969. IBA. Rött konstläderband med guldtext på ryggen. 320 sid. S/v ill. 100:-

361Interpress. A thousand years of Poland. Warzawa c. 1970. Interpress. Publishers cloth with dust-cover. Small 4:0. 255 pp. Ill. 150:-

362Irving Washington Christopher Columbus, hans Lefnad och Resor Översättning, med 3 träsnitt. Stockholm 1862. Tryck hos Axel Hellsten. Samtida halvfranskt band med texten: Praemium den 1 Juni 1872, i guld präglat på främre pärmen. (xiii) 225 sid. 300:-

363--- Columbus. Övers. Jakob Gunnarsson Uddevalla 1991. Niloé Klassikerförl. Förlagsbd. 320 sid. 52 helsides illustrationer. 150:-Columbus liv och resor.

364Isaksson Folke. De fjärran ländernas närhet. Resor och uppehåll 1949-89. Borås 1990. Bonniers. Pappband med skyddsomslag. 301 s. 150:-

365Jaberg h.c.p. Pour les 40 ans de la ligne du Gornergrat. 1898-1938. Brigue 1938. l`Administration du Chemin de fer du Gornergrat. Publishers paper binding. 68 pp. (1), Photoillustrated. 250:-

366Jacoby Arnold. Señor Kon-Tiki. Boken om Thor Heyerdahl. Stockholm 1965. Forum. (2) + 307 s. + (1). Ill. i s/v. 150:-

367James J.T. Journal of a tour in Germany, Sweden, Russia, Poland in 1813-14. London 1819. 2 vol. Helläder band. (XVI), 470, 447 pp. Många planscher. Vol. 1 Främre pärmen lös, ryggen skadad. Vol. 2 ryggen fläckad. Inlagan fin. Leatherbd. Damaged on both vol. 3000:-

368Jannasch Hans. Im schatten des negus. Tyskland 1930. Ryggklotband med skadad kapitäl. 179 s. Ill. 100:-

369Jensen, Erik Aalbaek. Livet på Öerne. Sund og baelter. Köbenhavn 1983, Gyldendalske Boghandel Nordisk forlag A/S. 8:o. Konstläderbd m. skomsl. 510 s. varav 10 s. ortsreg., 137 ill. varav 16 i färg samt 21 enkla kartor. 250:-Skomsl. nött, eljest hyggligt skick.

370Johann A.E. Kängurus, Kopra och Koraller. Hälsingfors 1937. Lindqvists förlag. Häftat orginalband. 303 s. S/v fotoill. 90:-

371Johansen Hjalmar. Med Nansen på 86° 14'. Mina minnen från den norska polarexpeditionen. Stockholm 1898. Albert Bonniers förlag. Förlagets gulddek. gröna klotbd. 347, (1) s. m. 75 sv/v illustrationer. Något lös i bindningen, fuktfläck på ryggen (diskret men relativt stor), liten fläck på ryggen, ej blekt. 700:-

372Johansson Eskil. Grönländska strandhugg. Malmö 1994. Ibra Radio. Hft. 112 sid. illustrerad i färg. 120:-fint skick.

373Johnson Amandus. I Marimbans land. Forskningar och äventyr i Angola. Uppsala 1929. Gebers förlag. Halvfranskt band med 4 bind. 303 s. S/v foto ill. 250:-

374Johnson Eyvind. Vinterresa i Norrbottnen. Stockholm 1955. Bonniers. Pappband. 131 s. 100:-

375Johnsson Karin. Öknarnas folk. Stockholm 1935. Nordisk Rotogravyr. Grönt halvfranskt band från Karin Bolins Bokb. med fem upphöjda bind. Bägge omslagen medbundna. 244 s. + utvikbar karta. Ill. 300:-Blekt rygg.

376Jonsson Stig (red). Visby Stad. Minnesskrift över stadens verksamhet 1863-1970. Del 14: Visby Stad 1952-1970. Visby 1970. Guteförlaget. Brunt förlagsklot. 221 sid + LIII. S/v ill. 100:-

377Joslin Mike. Bofo. Helsingfors 1955. Forum. Rött förlagsklot. 196 sid. S/v ill. 100:-Saknar skyddsomslag.

378Julien Paul. Lägereldar längs ekvatorn. Afrikanska hemligheter Stockholm 1946. Natur och Kultur. 233 s. S/v foto ill. 75:-

379--- Orört land. Minnen från tio års blodundersökningar i Ekvatorialafrika. Stockholm 1950. Natur och Kultur. Stor 8:0. Konstläder ryggband med omslagen medbundna. 187 s. S/v foto ill. samt kartor. 260:-

380Kabir Humayun, Bannerje Manik. Folk vid floder.Människor vid floder. Roddare på Padma. Folket i bilds förlag, Stockholm 1953. 331 s. 8:o. Konstläderryggband m. violett och vitt skyddsomslag. 70:-.Välhållen men skyddsomslaget slitet och dess rygg blekt (till grått).

381Kalm Pehr. Pehr Kalms Västgöta och Bohuslänska resa 1742. London 1977. Wahlström & Widstrand. Svarta förlagsband med skyddsomslag. 8:o. 265 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Claes Krantz.

382Kaufmann Richard. Pariserlif på 80-talet. Nya skizzer från det moderna Frankrike. Stockholm 1885. Albert Bonniers förlag. Vackert dekorerat beige klotband i silver, svart, rött, blått och vitt. Med blindpressad spegel på bakre pärmen. (4) + 382 s. + (2). Rikt illustrerad med 6 plansher samt talrika teckningar av franska konstnärer löpande i texten. 200:-Bakre pärmen något rödfläckad.

383Keating Rex. Nubien - landet som försvinner. Stockholm 1963. Lars Hökerbergs bokförlag. Klotband med skyddsomslag. 104 s. Illustrerad. 70:-Lätt skadat skyddsomslag.

384Kellogg J.H. Bilder ur lifvet och naturen. En beskrifning öfver åtskilliga folkslags seder och bruk samt värderika upplysningar angående hälsovård och nykterhet. Stockholm 1901. Skandinaviska förlags-expeditionen. Förlagets dek. klotband. 508 s. Rikligt illustrerad genomgående i s/v. och färg. Bla med träsnitt. 275:-

385Kent Charles. Under Norsk flag. Skildriner og stemninger fra en reise rundt jorden. Oslo 1925. H. Aschehoug & Co. 181 s. Ill. 190:-

386Kingston W.H.G. På Amazonflodens stränder. Stockholm 1896. Askerbergs förlag. Dek. klotband. 439 s. Talrika illustrationer. 100:-Något lös i bindet.

387Kittel Gerd / Bloom Alexander / Langer Freddy. The Final Cut. Route 66. Germany 2002. Thames & Hudson. Ill. soft paperback. 4:o. 175 pp. Richly ill. with 83 colour photographs. 250:-Good condition.

388Kivimäe Sirje (Text)., Kuuskemaa Jüri (Text)., Mahrt Ilka (Text)., Mahrt Paul (Fotos). Estland. Eppelheim 1992. Adam Kraft Verlag (Würzburg). 4:o. Papierbd mit Schutzumschlag vom Verlag. 166, (2) S. Farbfotographien mit Textcommentar. 150:-

389Kjellström Löjtnant C.J.O. Thordeman Löjtnant Bror. Generalstabens Litografiska Anstalt. Sverige i 32 kartblad. Skala 1:500 000. Med fullständigt namnregister. Stockholm 1916 och 1931. Bonniers. 4:o. Förlagets ryggklotband med dekorerade hårdpapp-pärmar. C. 90 sid. (32 kartuppslag). 300:-

390Klein Amanuensen Ernst. Svenska Turistföreningens Resehandböcker XXX. Södermanland. Stockholm 1924. Wahlström & Widstrand. Rött gulddekorerat klot. 199 sid + VI. Med 43 illustrationer, 4 kartor, 5 stadsplaner samt 4 planritningar. 150:-

391Klinckowström A. Bref om de Förente Staterne, författade under en Resa till America, Åren 1818, 1819 och 1820. Förra och senare delarna. Stockholm 1824. Ecksteinska Tryckeriet. Samtida gulddekorerat halvfranskt band med marmorerade pärmar. 496 sid. Graverad titelsida (Amerikanska örnen och skölden), Smutstitelsida (Bref om de Förenta Staterna etc. Förra delen), (2), IX pp. 1 - 242 pp. (2), Graverad titelsida (Som ovan), Smutstitelsida (Bref om de förenta Staternas etc. Senare delen.) III-VIII PP. (2), 243 - 496 pp. Spricka i yttre falsen. Innehåller Klinckowströms brev till allmännheten där han bland annat berättar om sin visit hos president Monroe den 12:e februari 1819. Dessutom: Beskriviningen av Floridas ockupation. "Nödvändig för Förenta Staterna." Brev från New York 1819 respektive 1820. + 1 utvikbar Sjöfartstabell. (Förteckning på Ångbåtarna på Missisippi och dess biströmmar, som komma och gå från New Orleans, under loppet af år 1819. På baksidan: Förteckning öfver Ångbåtarna i New York. Namn på ångbåtarna i Philadelphia år 1818). 4000:-Tidig och ovanlig skildring av USA.

392Klingel Gilbert. Eldfåglarnas ö. Stockholm 1955. Natur och Kultur. Ryggklot band med skyddsomslag. 198 s. S/v fotoill. 70:-

393Knorring Oscar von. Genom Lappland, Skåne & Seeland Sthlm. 1874. P.A. Nordstedt & Söner. Brunt klotbd. 396 s. + reg. Ills. Nött bd. blekt rygg. Reva i övre kapitäl. 400:-Efter en äventyrlig resa i lappland i slutet av 1800-talet skrev journalisten och författaren O.v.K. bl.a. sin initierade skildring om samernas kultur, traditioner och levnadsförhållanden.

394--- Två månader i Egypten Stockholm 1873. Norstedt & Söner. Modernt klotbd. Med 2 kartor 16 träsnitt och litografier. 331 s. 800:-Gott skick

395--- Två månader i Egypten. Stockholm 1873. P.A. Norstedt & Söner. Halvfranskt band med svarta pärmar. Frontespis + (8) + 331 s. + errata + utvikbar karta över Suezkanalen + utvikbar plansch över Suezkanalen. Illustrerad med 16 träsnitt och lithographier. 675:-Ursprungligen från Linköpings Arbetareförenings Boksamling.

396Koch Lauge Report on the expeditions to central east Greenland 1926-39 conducted by Lauge Koch. Kobenhavn 1950. Reitzels förlag.4:o. Privatbundet blått klotbd. 10 sid samt 6 kartor. Utgiven av kommissionen for videnskabelige undersogelser i Gronland. 700:-

397Kraemer Vera von. En resa. Sensationer från östern. Stockholm 1913. 96 sid. s/v illustr. halvläder band. Bandet rikt dekorerat med guld. Rygg med guldtext. Beigt läderband. Gott skick. 250:-Väldigt vackert band.

398Krantz Claes. Att resa på havet. Stockholm 1955 Wahlström & Widstrand. Privatbundet gulddekorerat pappband med linnerygg. 265 sid. Illustrerad med teckningar av författaren. 175:-Gott skick.

399Krarup Nielsen Aage. Aloha, en sydhavsfaerd. Köpenhamn 1939. Gyldendalske boghandel nordisk forlag. Stor 8:0. 200 s. S/v fotoill. 300:-

400--- En hvalfangerfärd gennem troperne til sydishavet. Köpenhamn 1921. Aschehoug. 160 s. S/v fotoill. 80:-

401--- En österlandsfärd. Köpenhamn 1923. Aschehoug. 200 s. S/v fotoill. 80:-

402--- Hans Falk fra Maketu, en dansk Sydhavsfarers liv og eventyr. Danmark 1940. Gyldendalske boghandel. Liten 4:0. 136 s. Ill. 150:-

403--- Landet med de lyckliga leendena. Stockholm 1946. Bonniers. Stor 8:0. 200 s. S/v fotoill. 200:-Om Burma.

404--- Sol over Mexico. Köpenhamn 1950. Gyldendalske. Stor 8:0. 198 s. S/v fotoill. 100:-Slitet ex.

405--- Sol over Mexico. Köpenhamn 1950. Gyldendalske. Halvfranskt band. Stor 8:0. 198 s. S/v fotoill. 200:-Grav kapitälskada.

406--- Till Österlandet jag for. Stockholm 1923. Gebers. 233 s. S/v fotoill. Exlibris. 75:-

407--- Återseende med Östern. Stockholm 1948. Bonniers. 177 s. S/v fotoill. 75:-

408Kristinsson Valdimar., Nordal Johannes Iceland 1966. Handbook Published by the Central Bank of Iceland. Reykjavik 1967. Publisher's leather-imitating binding, 8.o, 390 pages, partly illustrated with photos and tables. 130:-

409Krüger Michael. Himmelfarb. Köping 1996. Brombergs. förlagsband. 190 sid. Den judiske guiden Himmelsfarbs minnen från sina resor i brasiliens djungler 1942. 100:-Fint skick

410--- Himmelfarb. Köping 1996. Brombergs. förlagsband. 190 sid. Den judiske guiden Himmelsfarbs minnen från sina resor i brasiliens djungler 1942. 100:-

411Laestadius Petrus. Journal. Stockholm 1928. Norstedt. 2 vol. Halvläderband med marmorerade pärmar. Lätt gulddekorerade ryggar. 264 + 250 s. Främre försättsblad saknas i båda volymer, den ena med svag inre fals. 350:-

412--- Journal. Stockholm 1928. Norstedts förlag. 2 volymer. Rödbruna halvläder band med marmorerade pärmar, 8:o. Ryggdekoration i form av förgyllda kärvar och girlander. Övre guldsnitt. Främre omslag medbundna, 264 + 250 s. Båda delarna försedda med Emil Heijnes ex libris på insidan av främre pärmen. 450:-Gott skick.

413Lagerberg Joen. Kronprinsparets orientresa. Stockholm 1935. Saxon & Lindström. Gulddekorerat linneklot. 4:o. 244 s. Rikt fotoillustrerad i s/v. 250:-

414Lagréze G.B. De. Pompei, les Catacombes, L'Alhambra. Paris 1872. Halfleather bd with golddec. 8:o. backstrip and 5 raised bands. All edges gilt. Typography by Firmin Didot. 95 engravings. Steel engravings, many full page. 490 pp. 500:-Faded binding and boards. Worn in the corners.

415Landelius Otto Rob. Nerkingar som borgare och äventyrare i främmande land. Göteborg 1936. Rundqvists Bokförlag. Brunt halvläder band med främre omslag medbundna. Gulddekorerad rygg. Stänka pärmar. 111 s. S/v ills. 375:-

416Landström Björn. Columbus. Historien om Amiralen över Oceanen Don Cristóbal Colón och hans resor den västliga vägen till Indien efter samtida källor återberättad. Stockholm 1966. Forum. 4:0. Helklot med skyddsomslag. 208 s. Ill. 200:-

417--- Vägen till Indien. Upptäcktsresor till lands och sjöss från expeditionen till Punt 1493 f.Kr. till upptäckten av Godahoppsudden 1488 e.Kr. Tjeckoslovakien 1971. Bra böcker. 4:0. Helklot med skyddsomslag. 224 s. + (15) register. + (1). Rikt illustrerad med vackra teckningar. 200:-Lätt skadat skyddsomslag.

418Lang Ernest M. (texte et légendes), Schulthess Emile (photographies). Le Congo mystérieux. Zurich 1957. Éditions Silva. 125 pages avec 60 planches en couleur. 4:o. Volum de toile beige d'éditeur. 200:-.Bon condition.

419Langer Bibi. Utanför grinden. En upptäcksfärd till en zambisk by. DDR 1986. Bra Böcker. Klotband. 167 s. Ill. 50:-

420Larsen Gunnar. Stanleys Liv och Resor. Stockholm 1946 Hökenbergs förl. 377 sid + utvikbar karta. Hft. rikt illustrerad i s/v. 150:-Ex. 1 osprättat.

421Larsson Maj. Danska utflykter. Borås 1980. LTS förlag. Klotband med skyddsomslag. 213 s. Ill. 60:-

422Lempriere Wilh. Wilh. Lemprieres Resa uti Marocco, åren 1789 och 90. Stockholm 1795. Tryckt i kongl. Ordens-Tryckeriet, hos Johan Pfeiffer. Samtida halvläder band. 258 s. 800:-Nött i ena falsen.

423Levitsky H. Kiev. a short guide. Moskva 1980. Mistetstvo publishers. Progress publishers. Hardback. 192 pp. Richly illustrated with photographs in b/w and full color. 110:-Excellent condition.

424Lewenhaupt C.A.C. Med Caesar Alexander bland alligatorer och skallerormar. Med Reddy Impen och Taffy. Två vol. i ett band. Med 65 illustrationer efter fotografier. Stockholm 1903 Bonniers. Gulddekorerat halvfranskt band. Marmorerade pärmar. 262 + 163 sid. Illustrerad. 350:-Gott skick.

425--- Med Reddy från Malmö till Memphis m.m. Stockholm 1907. Bonniers. Halvklot band. 262 s. S/v fotoill. 85:-

426Liljeroth Erik. Österling Anders. Kjellberg Sven. Olsson Bror. Skåneland. Malmö 1952. Allhems förlag. Andra upplagan. förlagets gulddekorerade halvklotband. 4:0. c. 200 opaginerade sidor. Rikligt fotoillustrerad. 275:-

427Lillihöök John. Tvenne år bland Zouaverne, minnen och anteckningar från fälttåget uti Italien och expeditioner uti Afrika åren 1859 och 1860. Stockholm 1861. Bonniers. Förlagets gulddekorerade klotband. Front + (6) + 338 sid. + (2). Illustrerad med planscher i både färg och s/v. + utvikbara kartor. 575:-Bandet slitet i inre / yttre falsar. Inlagan i fint skick.

428Linde Ebbe. Västöstligt. Mest om teater. Stockholm 1967. Bonniers. 205 s. 85:-

429Lindroth Per Gustaf., Sundqvist Gösta. Per Gustav Lindroths resejournal från 1797. Falköping 1976. Gösta Sundqvist. Ryggklot. 163 s. + (5). 160:-

430Lindström Claës. Bragd och brott på haven. Med 49 bilder och 20 kartor. Stockholm 1956 Gebers. Gulddekorerat ryggklot. Marmorerade pärmar. 319 sid. Ill. 225:-

431Linnaeus Carl., Linné Carl., Linné Carl von. Carl Linneaus Lapplandsresa år 1732. London 1975. Wahlström & Widstrand. 8:o. Svart förlagsband med skyddsomslag. 277 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow.

432Linné Carl von. Carl Linneaus Skånska resa år 1749. London 1975. Wahlström & Widstrand. Svarta förlagsband med skyddsomslag. 563 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Carl-Otto von Sydow.

433Linnér Sture. Fredrika Bremer i Grekland. Stockholm 1965. Bonniers. Häftad. 158 s. + (2). Ill. 75:-

434Linnqvist Hilding. Grekisk resa. Stockholm 1946. Albert Bonniers. Folio. Klotband. 68 s. Ill. 250:-Gott skick.

435Ljungberg Sven Kina. Flitens land. Malmö 1979. Alba. Förlagsband. 138 s. + (6). Rikligt ill. i s/v. 125:-

436Lovén Sven A. Kring Mount Elgon med vita vänner och svarta. Stockholm 1921. Nordisk rotorgravyr. 8:0. Gulddekorerat pergament ryggband. 195 s. Med fotografier och ill. 500:-

437--- Kring Mount Elgon med vita vänner och svarta. Stockholm 1926. Halvklot band. 200 s. S/v fotoill. 225:-Anteckningar om Mount Elgonexpeditionens öden och äventyr.

438Lovett Richard. United States Pictures. Drawn with pen and pencil. England 1891. The religious tract society. 4:0. Beautifully gold dec. clotbd. 223 pages. Ill. Inlagan något fläckad. Moderate Foxing throughout the interior. 450:-With a map and 157 engravings. The inside with some foxing.

439Lucas, E. V. A Wanderer in Florence 8:e uppl. London 1921, Methuen & Co. Liten 8:o. (Grönt) Klbd. 391 s., 38 s/v ill. och 16 i färg (Harry Morley). 200:-Nött, bakre falsen försvagad.

440Lundberg Ulla-Lena. Öar i Afrikas inre. Borgå 1981. Alba. Pappband med skyddsomslag. 351 s. Ill. med färgfotografier. 120:-

441Lundborg Einar. När Nobile räddades. Uppsala 1928. Hugo Gebers Förlag. Gulddekorerat halvfranskt band med marmorerade pärmar. 224 s. + (2). Med 94 illustrationer och en utvikbar karta. 250:-Einar Lundborgs upplevelser under den svenska spetsbergsexpeditionen 1928.

442Lundgren Egron. En målares anteckningar II. Indien utdrag ur dagböcker och bref. Stockholm 1874. Norstedts & Söner. Gulddekorerat klotband. (8) + 1 - 242 s. + II. 250:-Ryggen blekt av solen med lätt skada.

443--- Lediga stunder i främmande land, utdrag ur dagböcker och bref. Stockholm 1879. Norstedt. Halvklot band. 246 s. Övre titelsidan avklippt. Några ill. 200:-Sid 1 lagad. Ex libris.

444Lundkvist Artur. Så lever Kuba. Stockholm 1965. Tidens förlag. Kartonage med skyddsomslag. 8:o. 179 sid. S/v ills. 125:-Reva i omslaget.

445MacDonald Malcolm. Människor på Borneo. Stockholm 1958. Bonniers. 215, (1) s. och sv/v illustrationer. 100:-

446Magnuson Torgil. Sommar I Toscana. Stockholm 1962. W&W. 173 s. S/v fotoill. 60:-

447Malloy Ruth Lor. Travel guide to the People's Republic of China. USA 1975. William Morrow and Company. Inc. Publishers clothback with dustjacket. XV + (5) + 190 pp. Illustrated. 130:-

448Mangs Frank. Över land och hav. Motala 1941. Harriers. 253 s. S/v fotoill. 45:-

449Mannerfelt Måns. Västgötavägar. III. Från mitten av 1880-talet till våra dagar. Kulturhistorisk exposé. Lund 1945. Carl Bloms boktryckeri. Volym III. Häft. 4:o. 232 s. Ill. i s/v. 150:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

450Manning. Lovett. Faraonernas land, eller Egypten och Sinai. Sthlm 1895. Beijers. Röd gulddekorerad blindpressad förlagsklot. 190 sid. Ill. 350:-

451Marits Pieter. Lotgevallen van een transvaalschen boerenjongen door August Niemann. Rotterdam. No year. Pieter D. Bolle - Nv. Uitgeverij. Illustrated clothbinding. 304 pp. 400:-

452Masefield John. Berättelsen om döde Ned. Stockholm 1939. 282 sid. Franskt halvband i läder. Rygg med guldbokstäver. Handbunden av Gerda Malmgern Bokbinderi, Malmö. 175:-

453Mauclair Camille. Oberitalien. Die schöne kleine Stadt Pavia-Cremona-Piacenza-Mantua Sirmione-Verona-Vicenza-Padua. Novara 1939 (gedruckt). Franz Deuticke (Wien). Großer 8:o. Blaues Leinenband des Verlages. 160 S. mit 188 schw/w Abbildungen (nach Photographien) im Text und 6 Farbtafeln (nach Aquarellen). 100:-Das ziemlich weiche Deckel sind (wahrscheinlich von Feuchtigkeit) ausgebiegen. Sonnenbleichter Rücken, ein wenig los in der Bindung.

454Mayo Katherine. Moder Indien. Stockholm 1929. Albert Bonniers förlag. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt fyra falska upphöjda bind. 370 s. + (2) + utvikbar karta. Illustrerad i s/v på separata planschblad. 150:-

455Mc Elwee William. England. Stockholm 1956. 221 sid. s/v illustr. Limhäftad. Orange och dekorerat omslag. 100:-Nött rygg och framsida.

456MC Govern William M. I förklädnad till Lhasa. Stockholm Bonniers förl. 1924. Samtida halvfransktband med 5 upphöjda bind. Ryggtitel i guld 377 s. (3). Rikt illustrerad med s/v fotografier. 250:-Gott skick.

457Moberg Gösta. Sällsamt land. Genom Saharaöknen till Tibestibergen. Stockholm 1953. Saxon & Lindström. 286 s. S/v foto ill. 150:-

458Mollien G. Resa i det inre Afrika till floderna Senegals och Gambias källor. På Franska regeringens befallning företagen åren 1818, 1819. Samt Resa i Columbien åren 1822 och 1823. Stockholm 1825. Halvfranskt band. (XI), 178, (VI), 295. 1 stick föreställande Bolivar. Exlibris. 1500:-

459Monmarché Marcel. France en 4 volumes. Sud-Est, Le Réseau P.-L.-M. Paris 1928. Librairie Hachette (Les Guides Bleus). Small 8:o. Blue golddecorated cloth. Gold text on the spine. Marbled edges. 519 pp + 22 maps + 1 panorama + 61 plans. 150:-Weak inner spine.

460--- Paris. Sèvres. Versailles, Saint-Germain, Saint-Denis, Chantilly, Vincennes, Fontainebleau. + Appendice Plan de Paris. Paris 1924. Hachette. Blue cloth with gilt letters. CII + 466 pp. + (2) + (4) + 64 pp. 99 plans and maps plus big foldout map in color over Paris. 150:-Inner hinges broken, ligth bumping to corners.

461Morris Joseph E. Beautiful Europe. Belgium. England 1915. A.C. Black Ltd. Blue decorated cloth. 63 s. ills. in color 200:-

462Mounteney-Jephson A.J. Emin Pascha och de upproriska i Sudan. Stockholm 1891. Dek. Klotbd. Svenska upplagan utgifven af E.W Dahlgren Norstedt & Söner Förl. 441 sid. inkls. reg. Rikt illustrerad samt karta och facsimile av mahdins brev till Emin pascha 550:-Fint skick

463--- Emin Pascha och de upproriske i Sudan. Stockholm 1891. Norstedts. Rött dek. klotband. 441 s. Ill. samt utvikbar karta. 220:-Med förord av Henry M. Stanley. Del av kartan saknas, inlagan lös.

464Mundy. G.C. Vandringar i Australien och Vandiemens land. Bearbetad av Friedrich Gerstäcker. Sthlm 1857. J.L. Brudins förlag. Hfr. band. Guldek. rygg.Nedre vänstra hörnet å framsidan skadad. En tidig skildring av Australiens land och folk jämte en ingående beskrivning av englands deportering av fångar till Australien. XI sid. 393 sid.(i). 1800:-

465Mytinger Caroline. Med pensel och penna runt Korallhavet. Stockholm 1943. Esselte. 330 sid. Ill. 75:-

466Mörne Håkan De äventyrliga vägarna. Helsingfors 1929. Holger Schildts förlag. Grönt halvfranskt band från Karin Bolins Bokb. med fem upphöjda bind. Bägge omslagen medbundna. 319 s. + (5) + utvikbar karta. Ill. på separata planschblad. 250:-Blekt rygg.

467Mörner Birger. Aráfis tropiska år. Stockholm 1914. PA. Nordstedt. Gult förlagsklot med guld på främre pärm och ryggen. 251 sid. S/v ill. 150:-

468Nagel. Italien Stockholm 1955. Bonniers. Förlagets klotbant. 960 sid. 92 s/v planritningar. 24 sid färgkarta av Italien. 100:-

469Nakamura Kiharu. En geishas liv. Utan tryckort 2002. Wahlström & Widstrand (Stockholm). Limhäftat pappersband med skyddssomslag. 362, (1) s. m. sv/v illustrationer. 120:-

470Nansen Fridtjof. Fram öfver polarhafvet. Den Norska polarfärden 1893-96. Stockholm 1897. Bonniers. 2 volymer. Röda gulddekorerade klotband. 539, 570 sid. Illustrerad genomgående i texten samt utvikbara kartor. 750:-Banden något slitna i hörn och kapitäl i övrigt fint skick.

471--- On North Polar problems. Geographical Journal November and December 1907. Two magazines in one binding. Gegraphical Journal November and December 1907. 1907. Brown cloth binding. 469-487 pp. 585-602 pp. Including 1 folded colour map over the North-Polar region. 450:-

472Nathorst A.G. Eld och svärd i Sudan eller skräckväldet under Mahdin och Kalifen Abdullahi. Stockholm 1896. W. Billes bokförlag. Halvläderband. xii. 584 s. Med 40 Illustratione i s/v. 250:-

473--- Två somrar i Norra Ishafvet. Stockholm 1900. Beijers förl. Samtida läderbd. Bandet ngt slitet av ålder. Kung Karls land Spetsbergens kringsegling spanande efter Andrée i Nordöstra Grönland. Illustrerad i s/v samt utv. Kartor. Exlibris. Inlagan i gott skick. 1500:-

474Nelson Helge. Den inre kolonisationen i Canada och dess förutsättningar. ur Ymer, tidskrift utgiven av svenska sällskapet för antropologi och geografi årg 1923 H.I. Stockholm 1923 svenska sällskapet för antropologi och geografi. Förlagshäfte. 50 sid. Ill. + kartor i texten. 125:-sällsynt. Lätt naggad i kanten.

475Nelson Lars P. En upptäcksresa genom Sverige. Stockholm 1918. P.A. Norstedt & Söner. Hft (10).418 sid.(12). Med 174 illustrationer. 225:-Till våra landsmän i Amerika.

476Neue Helvetische Gesellschaft. Auslandschweizer-Kommission. Unsere Schweizer Heimat. Ein Buch für Landsleute im Ausland. Zürich ca 1939. Oller Füssli verlag. Dekoriertes Verlagsband. 4:o. (6), 159 Seiten. (2). Mit 16 vielfarbige Bilder, 163 Bilder in Kupfertiefdruck und 1 Farbkarte der Schweiz. (With 16 fullpage colour illustrations as well as 163 black and white pictures.) 1 folded colour map over Switzerland. 400:-From Svenska Turist Föreningens STF:s library.

477Nicander Karl Aug. Pittoreskt universum eller taflor ur hela den kända verlden. Stockholm 1847. Bonniers. Andra upplagan. Halvfranskt band. Liggande 8:o. 181 s + (5). Med 48 stålgravyrer + graverad titelsida. Första bandet av 4. Främre pärmen lös. 800:-

478Nicander Karl August. Minnen från Södern. Efter en Resa i Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien. I-II. Örebro 1831-1839. N.M. Lindhs boktryckeri. Samtida halvfranska band med marmorerade pärmar och snitt samt rikt gulddekorerad rygg. 10 böcker i två volymer. Volym I: 1:a - 4:e boken. (1) Litograferad plansch + (8) + 327 s. + (1) rättelser. Volym II: 5:e - 10:e boken. (1) Litograferad plansch + (4) + 435 s. + (1) rättelser. Illustrerad med ovannämnda 2 litograferade planscher. 1000:-Exlibris på insidan av främre pärmarna samt namnteckning på båda försättsbladen. I band I är försättsbladet och lithografien lätt fläckade. Lite sliten i hörnen, annars i gott skick.

479Nordenskiöld A.E Vegas färd kring Asien och Europa. Stockholm 1880. Beijers förl. 2 volymer. Liten 4:0. Förlagets röda, i guld och svart dekorerade, band med skinnrygg och klotpärmar. XV, + (V), + 508, + VIII-XV, + (I), + frontespis, + IX, + (I), + (II), + (I), + 486, + (2) s. 301 illustrationer i texten och 5 utvikbara kartor i andra delen. 750:-Skadade ytterfalsar, skada med stor materialförlust på kapitäl i vol I, som också är blekt. Inlagorna i gott skick, dock är vol. I:s märkbart gulnad och även, fast måttligt, lagerfläckad

480Nordenskiöld Erland. Forskningar och äventyr i Sydamerika. Stockholm 1915. Bonniers. Grönt halvklot med marmorerade pärmar samt ryggtiteletikett i grönt läder. Färgplansch + (6) + 597 s. + (3) + karta över Bolivia och Brasilien. 271 illustrationer i s/v, delvis på separata planschblad. 600:-Mycket bra skick.

481Nordlander A. Reseminnen från Det Heliga Landet, Egypten och Turkiet. Stockholm 1899. Fritzes Hofbokhandel. Förlagets blåa rikligt gulddekorerade klotband. (10), 480 sid. Illustrerad. 300:-Gott skick.

482Norrman Lars. Det okända Holland. En konstnär reser bortom allfartsvägarna. Stockholm 1955. Bonniers. Liten 4:0. 186 s. Ill. samt karta. 350:-

483--- Det okända Holland. En konstnär reser bortom allfartsvägarna. Stockholm 1955. Bonniers. Liten 4:0. Halvklot band med främre omslag medbundet. 186 s. Ill. samt karta. 750:-Med dedikation och illustration av förf.

484--- I kanot uppför Senegalfloden. Stockholm 1952. Folket i bilds förlag. Ryggklot band. 288 s. S/v foto ill. 50:-

485--- Inok. Stockholm 1949. Bonniers. Klotband. 234 s. Ill. samt s/v fotoill. 1 utvikbar karta. 135:-1 ex. häftad för 100:-. 1 ex. pappband med skyddsomslag för 125:-

486--- Inok. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1949 (tryckt samma år). Förlagets klotband med gräddfärgat skyddsomslag med tryck. Förf:s dedikation och färgreproduktion, av Norrman men ej med Grönlandsmotiv, inlagd innanför främre pärm. 160:-.Välhållet.

487--- Inok. Stockholm 1957. Tidens bokklubb. Fotoillustrerat pappersband med skyddsomslag. 191 s. med talrika teckningar av författaren varav 12 i färg och 3 kartor. 125:-

488--- Målare bland matadorer. Stockholm 1958. Tidens bokklubb. 4:o. Pappersband. 67 s., m. sv/v vinjetter, och 20 färgillustrationer utom pagineringen. 100:-

489 Oberland Bernois. No date (late 19th century). Druck W. Sommer, Berlin-Schöneberg. 4:o. Oblang. Halfleather bd. Marbled boards and edges. 32 pp. Titlepage in colour. 28 fullpage b/w illustrations. 5000:-Worn spine. Interior in good condition. Rare!

490O´Brien Frederick. Mystic isles of the south seas. USA 1921. Hodder and Stoughton, London. First Edition. Publishers decorated cloth. XV + 534 pp. + map + (2). Illustrated with photographs in b/w. 250:-

491--- Mystiska öar i Söderhavet. Stockholm 1926. Albert Bonniers Förlag. Halvklot med mörk titeletikett i läder och ryggtitel i guld samt marmorerade pärmar. 512 s. Illustrerad med en plansch och en utvikbar karta. 175:-Nordiska bokhandelns band. Lätt slitet av ålder.

492--- Solskensöar i Söderhavet. Stockholm 1928. Albert Bonniers förlag. Klotband med ryggtitel i guld. 504 s. + (3). Illustrerad med planscher. Främre omslaget medbundet. 100:-

493Olán Eskil. Bohus Fästning och Kungälvsstad, kort historik samt vägledning för turister Uddevalla 1923. Hallmans boktryckeri. Häftat. 76 s. Fotografier, annonser samt utvikbar karta. 200:-

494Oldendow Knud. Grönland, folk og land i vore dage. Köpenhamn 1936. Forlaget Fremad. Klotband. 214 s. S/v fotoill. samt 1 utvikbar karta. 200:-

495Olofsson Kerstin. 3 dagar i Leningrad. Moskva 1978. Progress. Förlagsband. 255 s. Illustrerad med fotografier. 100:-

496Olsson Jan Olof. Ner till Bosporen. Stockholm 1966. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 157 s. Ill. 250:-Foto: Roland Janson.

497--- Någonstans i Sverige. Stockholm 1974. Bonniers. Klotband. 256 s. Ill. 80:-

498--- Slipsen i Krakow. Stockholm 1971. Bonniers förlag. Dekorerat förlagsband, 8:o, 172, [3] sidor. Illustrerad i s/v. 75:-

499--- Ur välunderrättad källa. Stockholm 1971. Bonniers förlag. Förlagets klotband, 8:o, 194, [2] sidor. Illustrerad i s/v. 125:-

500--- Österut. Människor, resor, historia. Stockholm 1981. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 226 s. 200:-Originalutgåva 7:e-9:e tusendet

501Olsson Walter. Älskat och hatat land. Motala 1949. Harriers förlag. Ryggklot band. 268 s. S/v foto ill. 50:-

502Orléans Henrik af. (Oeléans)., Rundqvist A. H. Sex månader i Indien. Tiger-jagter. Auktoriserad öfversättning efter originalets fjerde upplaga. Stockholm 1889. A.V. Carlson. Samtida helklot med bokstäverna "C. R. D." i stort guldtryck på främre pärmen. (4) + 360 s. + 2 utvikbara kartor. 350:-Med Robert Dicksons initialer på främre pärmen. Troligen är det samme Robert Dickson som var bl.a. överståthållare i Stockholm från 1902.

503Paijkull C. W. En sommar på Island. Reseskildring. Stockholm 1866. Bonniers. Klotband. 335 s. Med 35 illistrationer i träsnitt, 4 litografier i färgtryck och en graverad karta öfver Island. 1000:-Kartan lagad, en del planscher fuktfläckade. Blekt rygg.

504Pallin And. Svenska Turistföreningens Resehandböcker XX. Södermanland och Närke. Stockholm 1912. Wahlström & Widstrand. Rött gulddekorerat klotband. 8:o. 244 sid. Med 53 illustrationer, 3 kartor och 4 planer. 150:-

505--- Södermanland och Närke. Stockholm 1912. Wahlström & Widstrand. Rött klotband. XI + errata + 244 s. Med 53 illustrationer, 3 kartor och 4 planer. 250:-Fint skick. Svenska Turistföreningens Resehandböcker. XX.

506--- Värmland och Dalarna. Svenska turistföreningens resehandböcker. Stocholm 1923. Specialbundet expl. interfolierat med blanka blad. liten 8:o. Stor hopvikt karta. IX, 268 sid. i förlagets röda klotband. 200:-

507Pallin Stig. En stockholmsgrabb på luffen i U.S.A. Stockholm 1926. Beckmans. Ryggklotband. 212 s. S/v fotoill. 120:-

508Palm August. Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika. Stockholm 1901. Författarens förlag. Dek. klotband. 245 s. S/v fotoill. 200:-

509Palm Björn. Farväl till tropikerna. Stockholm 1944. Fahlcrantz & Gumælius. Halvklotband med omslagen medbundna. 308, (1, 1 blank, 1) s. och sv/v pl. Ex libris Gunnar Edeby. Tillskrift. 80:-

510--- Tropikerna var mitt liv. Stockholm 1943. Fahlcrantz & Gumaelius. 318 s. S/v foto ill. 50:-

511Paul, Elliott Mit Paris Kobenhavn 1958. Strubes Forlag. Illustrerade pappband i kartong fodral. Med förord av Kai Friis möller och illustrerat av Mads Stage. pp. 345 Nyskick! osprättad. 400:-

512Payson Herb. Dit näsan pekar. Sju år i Söderhavet. Kristianstad 1983 Rabén & Sjögren. Övers. Osmo Vatanen. Förlagsband med sk. omslag. 266 sid. Illustrerad med karta å pärmarnas insida. 125:-Fint skick.

513Peary E Robert Nordpolens Upptäckt Göteborg 1910. Å & Å. Bonniers tryckeri. Dekorerat klotband. 355 s. Rikligt illustrerat. 400 :-Kapitälet lätt skadat, förövrigt i gott skick.

514Peary R.E. Four years Arctic exploration 1898-1902. 1903. Geographical Journal. An article by Peary bound in gold decorated cloth binding. 646-672 pp. + one folded colour map covering Pearys expiditions 1892 -1902 in the arctic. 450:-

515Peary Robert E. Nordpolens upptäckt. Göteborg 1910. Å&Å. Bonniers tr. Dekoretat klotbd. 355 sid. rikligt illustrerad med författarens fotografier. 800:-Fint ex, dock ngt, blekt rygg.

516Peissel Michel. Vatten som väg. Med svävfarkost på Himalayas floder. Lund 1975. Forum. Klotband med skyddsomslag. 255 s. Rikt ill. i s/v och färg. 80:-

517Persson Folke. Arabesk, teckningar, målningar, minnen. Uppsala 1940. Gebers. Stor 8:0. 124 s. Ill. 80:-

518Peskov Vasili. This is my native land. A soviet journalist's travels. Ryssland 1976. Liten 4:0. Ill. pappband. 196 s. Fotoill. i färg och s/v. 50:-

519Petersson A.G. Reseskildringar Sverige-Norge. Kristinehamn 1917. 239 s. S/v fotoill. 80:-Något slitet ex.

520--- Reseskildringar Sverige-Norge. Kristinehamn 1917. Aktiebolaget Värmlands Boktryckeri. Grönt gulddekorerat klotband. 239 s. S/v fotoill. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

521Petterkvist Lovisa. I Stockholm. Också en resebeskrifning. Stockholm 1892. Hugo Gebers Förlag. 8:o. Halvklot med marmorerade pärmar. Rygg med titeletikett i läder med guldtext. 284 sid. 125:-

522Phillips G. E. De kastlösas hopp. Något om missionsarbetet bland de förtryckt klasserna i Indien. uppsala 1914. F. C. Askerbergs Bokförlagsaktiebolag. Blått häfte. 133 sid. S/v ills. 100:-Delvis osprättad.

523Phillips Wendell. Qataban och Saba. Begravda städer och glömda riken. Stockholm 1957. Tidens. Pappband med skyddsomslag. 251 s. S/v fotoill. 110:-

524Plion-Bernier Raymond. Fètes et Cérémonies de Thaïlande. Bangkok 1969. Charles Barbier Publisher. 194,+(5) pages de text et 40 planches. 200:-Condition agréable.

525Poiret. Herr Poirets bref om Rumidien. Stockholm 1792. Halvfranskt band. IV, Errata, 215, Register. 400:-Inlagan fuktskadad i överkant.

526Poncins Gontran de. Kabloona. Stockholm 1951. Bonniers, Svalan. Klotband med skyddsomslag. 291 s. Ill. 50:-

527--- Kabloona. Stockholm 1942. Bonniers. 358 s. Ill. samt några s/v fotoill. 60:-

528Poulsen Frederik. I det gästfria Europa. Stockholm 1948. Skoglunds. Halvfranskt band med främre omslag medbundet. 326 s. S/v fotoill. 160:-

529--- Vår i Spanien, sommar i England. Stockholm 1951. Skoglund. 329 s. S/v fotoill. 60:-

530Poulsen Fredrik. Liv og rejser. Omkring aarhundredskiftet. Köpenhamn 1946. 243 sid. s/v illustr. Förlagsbunden. Blåvitt omslag. Mörkblå rygg med guldtext. Skriven på danska. 150:-

531Pretorius P.J. Man i djungeln. Stockholm 1948. Bonniers. 213 s. S/v foto ill. 75:-

532Proyart Abbé. Märkwärdiga underrättelser om Loango, Kakongo och flere Afrikanska riken samt Johan Hunters resa til Nya Wallis åren 1787 samt Cap. Edvards resa omkring jorden åren 1790, 1791, 1792. Stockholm 1780, 1797. 2 del. i 1 vol. Samtida halvfranskt band. 252 s. register, 283 s. 1 graverad karta. Lite lös i bindningen. 2600:-

533Prschevalskÿ Nikolai General Prschevalskÿ's forskningsresor i Centralasien 1870-1885. Stockholm 1891. Bonniers. Halvfranskt band, något slitet. 90, 456 s. Kartor, ill., samt planscher. Övers. Sven Hedin 800:-

534Putnam Anne Eisner. Keller Allan. Bland pygméer och leoparder. Stockholm 1956. Tidens bokklubb. Pappband. 220 s. S/v foto ill. 45:-

535Rabot Charles. Les Variations de Longueur des Glaciers dans les Régions Arctiques et Boréales. Genève 1900. Georg & Co, Éditeurs. Half leather bd. Gold text on the spine. Marbled edges. 250 pp. 1 map. 200:-Lite worn in the hinges.

536Ramberg Carl. Bland svarta, gula och röda, minnen från färder rundt jorden. Göteborg 1911. Å&Å. Dek. klotband. 310 s. S/v fotoill. 300:-

537--- Profetens söner. Bilder från Turkiet. Göteborg 1912. Åhlén & Åkerlunds förlag. Förlagets fotodekorerade klotband med rygg- och pärmtitel i guld. (8) + 225 s. + (3). Rikt illustrerad med fotografiska planscher i s/v. 225:-Fint skick.

538Ramhöj Nils. Ur mina ögon / Through my eyes. Teckningar och dagbok från en resa i Bolivia och peru. Drawings and diary from a journey in Bolivia and Peru. Sverige 1984. Fri Press. Förlagsband. Oblong. 110 s. + (2). Rikligt illustrerad med teckningar av Nils Ramhöj. 300:-Tryckt endast i 1500 ex.

539Ramm Axel Red. Norrlands Ciceronen. Vägvisare för resande. Göteborg 1909. Wald. Zachrissons Boktr. AB. Rött gulddekorerat klotbd. 248 sid. Rikt illustreradb med bla, annonser s/v fotografier mm. 300:-

540Rasmussen Steen Eiler. Rejse i Kina. Kobenhavn 1958. Selskabet Bogvennerne. Liten 4:o. Halvpergament band med marmoreradepärmar. Titeletikett i läder. Nybundet i Ungern. 189 s. + (3). Illustrerad med teckningar i både s/v och färg. 600:-Fint skick. En hedersgåva.

541Reichelt K. L. Mot Tibets Gränser. Stockholm 1933. Svenska Kyrkans diakonistyrelses bokförlag. Gult halvklot med marmorerade pärmar. 8:o. 204 sid. S/v ills. 100:-

542Reid Mayne. De unga flodfararna. Äventyr i Nord-Amerikas vildmarker. Stockholm 1923. Bonniers. 159 sid. Förlagets röda ill. ryggklot. 80:-

543--- I rödskinnenns våld. En indianberättelse från södra Amerika. Stockholm 1922. Bonniers. 157 sid. Förlagets röda ill. ryggklot. 80:-

544Reisch Max. Till Kuwait, oljeschejkernas och miljardärernas land. Uddevalla 1955. Natur och kultur. Ryggklot band. 204 s. S/v fotoill. 100:-

545Reisinger, Ernst. Grekland. Landskap och byggnader. Skildringar av tyska greklandsresande. Leipzig 1920. P.A. Nordstedts & Söners Förlag. 4to. Illustrerad. 88 sid. 150:-Skada i kapitalet.

546Rettie Clare. Things seen in Ceylon. London 1929. Seeley, Service & Co. Publ. Dec. Clothbd. 154 pp.(6). With many illustrations & map. The ills. 300:-The binding a little stained.

547Retzius Gustaf. Bilder från Nilens land. Stockholm 1891. Adolf Bonnier. Förlagets dekorerade originalklot. 374 s. + (2). Rikt illustrerad med både mindre textillustrationer, vignettbilder och helsidesillustrationer. 600:-"Skizzer och uppsatser af Gustaf Retzius. I."

548Reuter Fritz. Resan till Konstantinopel. Smärre berättelser. Stockholm 1897. Fröléen & Comp. Förlagets mycket rikt dekorerade orginalklot i rött, grönt, svart samt guld. 969 s. + (1). Rikt illustrerad med text- och helsidesillustrationer av J. Nehrman m.fl. 350:-Mycket bra skick.

549Reynolds James. Italensk kavalkad. Stockholm 1957. W&W. Stor 8:0. 269 s. S/v fotoill. 60:-

550Richter C. F. M. Resor i främmande land. (1. Resa från Messina till Egypten. 2. Sjöresa från Emden till Arkangel. 3. Resa från Nantes till Antillerna. 4. Resa från Messina till Joniska öarne. 5. Resa från Messina till Odessa. Landskrona 1870. J. L. Törnqwists förlag. (6) + 82 + (4) + 86 + (4) + 88 + (4) + 74 + (4) + 91 s. med 5 stålsticksfrontespiser. 8:o. Rött klotband, dekorerat med guldtryck på ryggen och blindpressade pärmar. 500:-Ryggen lätt blekt, lätt skada på övre kapitäl, ena inre falsen delvis sprucken, annars i gott skick.

551Ritter Christiane. Kvinna i polarnatten. Stockholm 1939. Natur och Kultur. 175, (1) s., m. 23 teckningar av författarinnan, och 4 planscher. 150:-

552Robertson R.B. Valen och hans överman. Stockholm 1957. Tidens. Pappband. 224 s. S/v fotoill. 75:-

553Rohde Johan. Journal fra en Rejse i 1892. Danmark 1955. H.P. Rohde. 228 s. Ill. Blått häfte. 125:-

554Rohde Peter P. Israels örkener og Sinai. Köpenhamn 1973. Carit Andersens forlag. Liten 4:0. 188 s. S/v fotoill. 75:-

555Roos Rosalie. Rosalie Roos resa till Amerika 1851-55. Uppsala 1969. Alqvist & Wiksell. Klotband med skyddsomslag. 236 s. 60:-

556Roque Jean de la. Resa till Mokka 1708-1710. Om en resa till Mokka i lyckliga Arabien för inköp av kaffe, företagen för första gången av fransmännen sjövägen runt Godahoppsudden åren 1708-1710. Med en berättelse om besöket hos konungen av Jemen i staden Moab, vilket företogs under fransmännens andra expedition till Mokka åren 1711-1713. Tillika med notiser och historik om kaffet, nämligen kaffetrödets odling och egenskaper och kaffedrickandets utbredning såväl i Asien som i Europa, dess införande i Frankrike och tillkomsten av de första Pariskafeerna. Stockholm 1953. Kooperativa Förbundets Bokförlag. Förlagets pergamentrygg. 8:o. Bruna pärmar med guldemblem. 213 sid. S/v ills. 1 utvikbar bild. 200:-

557Roscoe Thomas. Belgium: in a picturesque tour. London 1841. Longman. 8:0. Green dec. Clothbd 288 pp. With 16 gravures. 1400:-The first ill. and the title page are almost loos from the binding. Faded spine.

558Rosen Eric von. Från Kap till Alexandria. Reseminnen från svenska Rhodesia-Kongoexpeditionen. Stockholm 1919. Albert Bonniers förlag. Rött halvläderband med röda marmorerade pärmar. 4:o. 219 s. Med 113 illustrationer och 3 kartor. Främre omslaget medbundet. 350:-Mycket fint skick.

559Rosen Erwin. Odågan som journalist och sjörövare. Minnen och intryck från Amerika. Stockholm 1915. Wahlström & Widstrand. Grönt halvläderband med marmorerade pärmar. 248 s. 250 :-Blekt rygg. Exlibris.

560Rosen Maud von. Vi tittar på Amerika. Stockholm 1933. Hökerbergs. Halvfranskt band. 301 s. S/v fotoill. 200:-

561--- Vi tittar på Amerika. Stockholm 1933. Hökerbergs. Halvklot band. 301 s. S/v fotoill. 90:-

562--- Vi tittar på Amerika. Stockholm 1933. Hökerbergs. Halvfranskt band med övre guldsnitt. 301 s. S/v fotoill. 250:-

563[Rotterdam]. Rotterdam. Nederlands - English - Francais - Deutsch. Rotterdam 1989. Illustra Holland Books Sales. Publisher's cloth with dust-jacket, 4:o, 101 pp. Richly illustrated throughout. Text in Dutch, English, French and German. Useful as a guide book. 75:-

564Rudbeck T.. Rese-Bilder, samlade i Tyskland år 1839. Stockholm 1841. Hjerta. Samtida ngt, slitet halvfranskt band med marmorerade pärmar. (8), 200 sid. En resa genom ett Tyskland mellan häst och ånga. Från Berlin via Dresden, Bayern, Frankfurt, Köln och Bremen. 225:-

565Ruders C.I. Portugisisk Resa, Beskrifven i Bref till Vänner Stockholm 1803. 1805-09. Carl Delén Tryckare. 4 delar varav 3 blekta samtida halvklotband + 1 band i marmorerat hårdpappband med.; Några anmärkningar öfver Portugall meddelade genom brev som utkom 2 år innan de övriga delarna. vol, 1. vi,309 s. Vol 2. ii 311 s. Vol 3. 281 s.+ Vol 4. i 243 s. Bd. 4 med en fuktfläck i nedre delen av inlagans senare del. 1200:-Verket består av 3 delar samt en del. Några anmärkningar öfver Portugall 1803.

566Rundcrantz Xiao. Röd åklagare. En kvinnas berättelse om brott, makt och korruption i Kina. Falun 2006. Andra tryckningen, 3:e till 5:e tusendet, Bokförlaget DN (Stockholm). Limhäftat pappersband med skyddsomslag. 312 s. jämte 16 planschsidor i färg och sv/v. 80:-

567Rydén Sven (illustrationer)., Wahlund Per Erik. Sverigeresan. En biltur i Fredrik Bööks hjulspår från Smygehuk till Pajala sommaren 1975. (Omslagets undertitel: "Från Smygehuk till Pajala sommaren 1975") Stockholm 1976. Bonniers. Femte-sjunde tusendet. 189 s. med åtskilliga sv/v teckningar. Klotband med skyddsomslag. 130:-Gott skick.

568Rydh Hanna. Kring Medelhavets stränder. Forntid och nutid. Stockholm 1928. Natur och Kultur. 237 s. Ill. samt s/v fotoill. 70:-

569Sadolin Ebbe. På vandring i Venedig. Uppsala 1957. Gebers. Ryggklot band. 171 s. Ill. 125:-

570--- Vandringar i Florens. Stockholm 1964. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 171 s. Ill. 110:-

571Saintine X. B. Le Chemin Des Écoliers Promenade De Paris A Marly-Le-Roy En Suivant Les Bords Du Rhin. Avec 450 Vignettes De G. Doré, Foster, etc. Paris 1861. Librairie De L. Hachette Et C. Contemporary publisher's red golddecorated spine leather binding with blind stamped cloth boards. Spine wih 4 slightly elevated bindings. Gilt edges. 634 pp. Richly b/w ills. 1250:-Previous owner's handwritten dedication.

572Salentiny Fernand. Encyclopedia of World Explorers. From Armstrong to Shakleton. Germany 2002. DuMont monte Verlag. Hardback with dustjacket. 4:o. 420 pp. Richly illustrated in color. 375:-A nice encyclopedia of the explorers of the world, after each explorer there is a small list of further readings. Beuatiful illustrated with maps, reproductions of contemporary engravings and paintings, contemporary photos and also modern photos. isbn: 3832071253

573Sanderson Ivan T. Urskogens liv. Stockholm 1944. Forum. Halvfranskt band. 338 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 80:-

574Scheffler Karl. Italien, Tagebuch einer reise. Leipzig 1916. Insel verlag. Halvpergament band. 310 s. S/v fotoill. 110:-Mit 118 bildertafeln.

575Schenström F. Kopparbergs, Gefleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Stockholm 1900. Wahlström & Widstrand. Rött klotband. XIV + 258 s. + (4). 3 utvikbara kartor i ficka. 175:-

576Schildt Göran. I Odyssevs kölvatten. Stockholm 1951. W&W. Ryggklotband med omslagen medbundna. 277 s. S/v foto ill. 125:-

577--- Upptäcktsfärd i Sverige - med husvagn genom södra Sverige.. Stockholm 1962. Åhlén & Åkerlund. Liten 4:o. Klotband. 178 s. + (2). Illustrerad med s/v fotografier. 100:-

578Schindler Peter. Dagar i mellanitalien. Stockholm 1959. W&W. 202 s. S/v fotoill. 100:-Gott skick.

579--- Dage i Norditalien. Köpenhamn 1956. Hirschsprungs förlag. Rött halvläder band. Rygg med 5 lätt upphöjda bind. 191 s. Ill. 200:-

580Schopenhauer Johanna. Johanna Schopenhauers resa genom Södra Frankrike. Stockholm 1927. Tryckt hos Zacharias Haeggström. 2 del. 131, 186 s. Oskuren. 750:-Luggsliten. Främre omslaget löst. Bakre omslaget saknas.

581Schram E.G., Swederus M.B. Geografisk läsning för skolan och hemmet. I-III. Del I: Asien och Australien. Del II: Afrika och Amerika. Del III: Europa. Stockholm 1888-1890. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Grå halvklot med marmorerade pärmar. Stänkta snitt. 8:o. 3 band. Gulddekorerade ryggar med 4 upphöjda bind. 285 + 314 + 456 sid. 550:-Lätt blekta ryggar.

582Schück Henrik. Ur en resandes anteckningar. Stockholm 1900. Gebers. 3 del. i 1 vol. Halvpergament band. 185, 234, 183 s. 225:-

583Schwerin H. H. von. De stora upptäckternas tidehvarf. Stockholm 1900. Ljus förlag. Halvklotband. 404 s. Ill. 160:-

584Scott John H. MacCallum. Eastern Journey. Worcester & London 1939. The Travel Book Club (London). Publisher's clothbd with dust-wrapper. xii, 276 pp. and 24 b/w plates. 150:-Ex libris Elswig Thunberg. Dust-wrapper worn, otherwise good condition.

585Selander Tom Annorlunda mil med bil. Uddevalla 1968. Rabén & Sjögren. 167 s. Ills. av Sven Rydén. Pappbd. 65:-

586--- Galejans farvatten. Lund 1976. Rabén & Sjögren. Förlagsband med skyddsomslag. 200 s. Ill. med teckningar av Sven Rydén. 100:-

587Severin Timothy. The african Adventure. Four hundred years of exploration in the 'Dangerous Continent'. New York. 1973. E.P. Dutton & Co., Inc. Publishers binding with cover.288 pp.incl. Index. Richly illustradet in both b/w and color. 350:-Good condition.

588Shark Bill., Sundström Pehr W. Söderhavets pärla. Skildringar från Nya Zeeland. Stockholm 1930. L. Lindqvists förlag. 192 s. Ill. Förlagets klotband med guldornerad rygg. 160:-

589Silverstolpe G. A. Allmän geographie, med de efter sista freden skedda förändringarna. Stockholm 1806. Tryckt hos Anders J. Nordström. Samtida halvläderband. (VI), 498 s. 650:-Lätt skada i ena pärmens överkant. Sliten av ålder.

590Sims George R. Living London. It´s work and it´s humor and it´s pathos it´s sights and it´s scenes. London 1902. Cassel and Co. 3 vols. 4:0. Gold dek. Cloth. (VIII), 384, (VIII), 384, (VIII), 383 pp. With over 1400 illustr. in b/w. 1500:-

591Siwertz Sigfrid. Lata latituder. Stockholm 1924. Albert Bonniers förlag. Tredje upplagan. Privat grönt halvklotband med främre omslaget medbundet, marmorerat överdragspapper och dito snitt, titelfält i rött och gråbrunt skinn (Håkan Wahlström). 409 s. m. sv/v illustrationer. 120:-

592Sjöstedt Yngve. I Västafrikas urskogar. Natur och djurlifsskildringar från en zoologisk resa i Kamerun. Stockholm 1904. Fröléen. Slitet klotband. 564 s. Ill. samt trasig karta. 350:-

593--- I Västafrikas urskogar. Natur och djurlifsskildringar från en zoologisk resa i Kamerun. Stockholm 1904. Fröléen och comp. förlagets gulddek. klot. Illustrerad med helssides färglitografier samt teckningar och fotografier. 350:-Kartan saknas.

594Slodkowski Andrew. Poland. A Proud Heritage. Globetrotter Books. Publisher's cloth with dust-jacket, 4:o, 186 sidor. Richly illustrated in colour throughout. 125:-

595Smith W Gordon. Edinburgh. London 1967. Lutterworth Press. Publisher's cloth w. dustjacket, 96 pages, 8:o. Richly illustrated with b/w photos. 100:-

596Spry W.J.J. Korvetten Challengers rejse omkring jorden. Köpenhamn 1879. Thieles bogtrykkeri. 8:0. Halvfranskt band. Övre kapitelet trasigt. 436 s. Med 93 större och mindre avbildningar samt en karta. 475:-

597Stadling J. Genom den Stora Vestern. Stockholm 1883. Utgiven på författarens förlag. Brunt ryggklot med hård papp pärmar. VI + (2) + 328 sid. S/v ills. 400:-Lätt sliten i kapitäl och fot.

598Stavseth Reidar Nordover med hurtigruten. Oslo 1943. Forlagt av Johan Grundt Tanum. Liten 4:o. Förlagets original ryggläderband med dek. pärmar.208 sid. Rikt illustrerad med s/v fotografier samt en utvikbar karta över hurtigrutten i slutet av boken. Bandet lätt slitet. Tillskrift på försättsbladet. 250:-Historie og hverdagsbilder gjennom femti år.

599Stenhammar Chr. Per Ulrik Gernells anteckningar under en resa i det sydliga Europa, m.m. Linköping 1833. 12:0. Samtida halvfranskt band, sprucken i övre pärmbindningen. (X), 312, 2 graverade planscher, 1 med musiknoter, den andra med reva. 400:-

600Stericker John., Stericker Veronica. The Hong Kong Gift Book. Hong Kong 1954. Published by the Authors. 4:o. Publisher's decorated artificial leatherbd. 52 pp., with 39 photoraphs in photogravure (b/w), 12 colour plates and 4 colour prints loose in pocket. Stains and soiling on covers, otherwise good condition. 1200:-

601Sternvall Sigurd. Under regnbågsflaggan, färder och eskapader i den yttersta östern. Stockholm 1929. Bonniers. Halvklotband. 350 s. Ill. 125:-

602Stinnes Clärenore., Söderström Carl Axel (Photos). Im Auto durch zwei Welten. Berlin 1929. Reimar Hobbing. Broschiert. XI, (I blank), 264, (1), (3) S. und 95 Lichtbildern und 2 Routenkarten. 450:-

603Stoddard John L. Glimpses of the world. A portfolio of photographs of the marvelous works of god and man. Prepared under the supervision of the distinguished lecturer and traveler John L. Stoddard containing a rare and elaborate collection of photographic views of the entire world of nature and art. Presenting and describing the choicest treasuers of Europe, Asia, Africa, Australia, North and South America, the old world and the new. Chicago 1894. The Werner company. Richly decorated original green cloth. Oblong 4:o. 549 p. Richly illustrated with a couple of hundred full page photographs in b/w. 900:-The beginning until page 14 are a bit loose.

604Strömberg Kjell. Paris i närbild. Stockholm 1934. Bonniers Förlag. Förlagets dekorerade ljusgröna klotband, 435 sidor, 8:o. Rikt fotoillustrerad. 150:-Välbevarad.

605Stuart Dorothy Margaret. The Book of other lands. England 1927. George G. Harrap. Guld dek. klotband. 304 s. Ill. samt fotoill. 150:-With one hundred and forty illustrations in colour and b/w.

606Ståhl Finn. Ceylon. Sri Lanka. Stockholm 1975. Bonniers förlag. Pocket, 8:o, 119 sidor. Illustrerad med s/v fotografier och kartor. En Sesam reseguide. 50:-

607Ståhlbrandt Marianne. Marianne på resa. Stockholm 1968. Forum. Kartonage. 105 s + (7). 100:-Recept.

608Städtische Verkehrsausschuss Eupen. Eupen. Der Luftkurort geschildert von einem Kurgast. Eupen c. 1910 Braselmann. Verlagsheft. 40 Seiten. Illustriert. Mit einem Plan. 100:-

609Suber Margareta. Jag reste med Bellina. Stockholm 1948. Norstedts. Tredje upplagan. Halvklot med ryggtiteletiketter i läder. 368 s. Ill. i s/v av Hans Ripa. Bägge omslagen medbundna. 100:-

610Suyin Han. Lhasa. Den öppna staden. En resa till Tibet. Malmö 1978. PA. Nordstedt. Gult förlagskartonage. 176 sid. S/v ill. 60:-Saknar skyddsomslag.

611Svedelid Olov. Reseliv Stockholm 2000. Sellin. Liten 4:o. Förlagets hårdpappband med skyddsomslag. 309 s. + (5). Illustrerat. 210:-

612Svenska turistföreningen. Svenska Turistföreningens Resehandböcker IX. Lappland samt öfriga delar af Väster- och Norrbottens län. Stockholm 1912. 195 sid. Kartor + s/v illustr. Förlagsbunden. Förlagets röda klotband med guldtext. Femte upplagan. Utarbetad av Fredrik Svenonius. 200:-

613--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker. Värmland och Dal. Stockholm 1923. 268 sid. Kartor + s/v illustr. Förlagsbunden. Rött band med Guldtext. Författad av And. Pallin. Tredje upplagan. 200:-

614--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1916. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Fjärde upplagan. Liten 8:o. 304 sid., m. 61 s/v illustrationer, jämte 1 stadsplan och 5 kartor, därav 4 utvikbara. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av C.J.E. Hasselberg. 250:-

615--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1916. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Fjärde upplagan. Liten 8:o. 304 sid., m. 61 s/v illustrationer, jämte 1 stadsplan och 5 kartor, därav 4 utvikbara. Förlagets röda skinnimiterande klotband med guldtext. Utarbetad av C.J.E. Hasselberg. 200:-

616--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1916. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Fjärde upplagan. Liten 8:o. 304 sid., m. 61 s/v illustrationer, jämte 1 stadsplan och 5 kartor, därav 4 utvikbara. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av C.J.E. Hasselberg. Sliten, främre ytterfals spräckt, påskrift i svart bläck på främre pärm, "Upplysnin(gsavdelningen vid STF)". 100:-

617--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 3 utvikbara kartor i färg, därav 1 i ficka innanför bapärmen. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av And. Pallin. 250:-

618--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 3 utvikbara kartor i färg, därav 1 i ficka innanför bakpärmen. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av And. Pallin. Sliten. 100:-

619--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 3 utvikbara kartor i färg, därav 1 i ficka innanför bakpärmen. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av And. Pallin. Ryggen lös i främre falsen, pärmfickans karta i två delar. 100:-

620--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 3 utvikbara kartor i färg, därav 1 i ficka innanför bakpärmen. Förlagets vinröda klotband med guldtext. Utarbetad av And. Pallin. Ryggens kapitäl och bas skadade med materialförluster; i sammanhang därmed har också spricka uppstått i det nedre partiet av bakre innerfals. 100:-

621--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 2 utvikbara kartor i färg. Privat halvklotband med trevligt marmorerat överdragspapper. Utarbetad av And. Pallin. Observera att den lösa översiktskarta som brukar sitta i en ficka innanför bakpärmen saknas! Eljest en prydlig volym. 150:-

622--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XII. Dalarna. Stockholm 1916. 256 sid. s/v illustr + kartor. Förlagsbunden. Rött band med guldtext. Utarbetad av Karl Trotzig. Fjärde upplagan. 200:-

623--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XII. Dalarna. Stockholm 1916. 256 sid. s/v illustr + kartor. Diskret grönt (privat?) klotband. Utarbetad av Karl Trotzig. Fjärde upplagan. 150:-

624--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XII. Dalarna. Stockholm 1916. 256 sid. s/v illustr + kartor. Diskret blått (privat?) interfolierat klotband. Utarbetad av Karl Trotzig. Fjärde upplagan. Den karta som brukar sitta innanför bakpärmen saknas. 100:-

625Svenska Turistföreningens Resehandböcker. gottland. Stockholm 1920. Svenska Turistföreningen. 12:o. Rött guldekorerat förlagsband i klot. (1), 182 sid, (1). fotoillustrerad med två kartor i texten. 200:-

626Svensson Roland. Ö och människa. En resa till Napoleons ö Sankt Helena. Stockholm 1968. Bonniers. Klotband. 193 s. samt planscher och ill. 400:-Ded. från förf.

627Sverdrup Otto. Nytt land, fyra år i polartrakten. Stockholm 1904. Albert Bonniers Förlag. 2 volymer. Grönt helläderband (Hedberg) med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg med fyra upphöjda bind. Marmorerade snitt. 503, 522 s. Ill. samt utvikbara kartor. 1000:-Slitna i kanterna. Blekta ryggar.

628Swartz Richard. Room service. Berättelser från det östra Europa. Stockholm 1996. Norstedts förlag AB. 293+(3) s. Förlagets svarta pappersband med (gult) skyddsomslag. 90:-.Gott skick.

629Söderberg, Sten. Resa i flera dimensioner. Ur Svenska turistföreningens årsskrift 1948. U. o. o. å. (se dock undertit. ovan)(tryckt i Sthlm 1948, Centraltryckeriet, Esselte). 8:o. Hft. 194-220 s., s/v ill. 40:-Gott skick.

630Söderberg Rudolf. Genom Skaraborgs län i Västergötland. Stockholm 1923. A.B. Hasse W. Tullbergs boktryckeri. Dekorerat häft. Utvikskarta + 67 s. Rikligt illustrerad i s/v. 100:-En skildring av turistfärder på bil-, kanal- och järnvägar. Ursprungligen från STF's bibliotek.

631Söderhjelm Henning.(Red.) Nordens Kalender Göteborg 1931. 4:o. 197 sid. Historia, reseskildringar och berättelser om Norden. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

632Talcott Dudley Vaill. Norr om Nordkap. Stockholm 1939. Norstedts. Liten 4:0. 223 s. S/v fotoill. samt karta. 150:-

633Taube gurli. Fredrik Wilhelm Scholanders Uplandsresa 1851. Malmö 1955 Allhelms. Förlagets hårdpappband. 51 sid. 150:-Bibliofilupplaga i 999 ex. varav detta är nr. 949.

634Taylor Bayard Nordisk Resa. Sommar och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige. Stockholm 1859. P.G. Berg Översättning. Samtida halvläder band (4), 339 sid. 1200:-Försättbladet saknas. Slitet band. Nedre halvan av ryggen saknas. Fläckad. Stämpel från STF.

635Taylor John. Colourful Britain. Norwich, no year. Jarrold & Sons Ltd. (48) pp., richly illustrated. 4:o. Publisher's illustrated paperbd with dust-wrapper. 100:-Reasonably good condition.

636The Geographical Society of the Pacific. The discovery of San Francisco Bay. The rediscovery of the port of Monterey; the establishment of the Presido, and the founding of the mission of San Francisco. San Francisco, Cal. 1907. Partridge. Contemporary private halfleather binding with marbled boards, ordered by the Swedish Board of Tourism. Golddecorated back. IV, 153 pp. 900:-A fascinated story about adventures who claimed that they sighted the San francisco Bay area as early as 1757 but sorry to say the history of the Bay-area is not that old. To the yaer 1772 ther is no record that any europeen had seen the entrance to the Bay of San Francisco.

637The Geographical Society of the Pacific. (Two volumes in one binding.) Transactions and proceedings of The Geographical Society of the Pacific. The tracks and landfalls of Bering and Chirikof on the Northwest coast of America, from the point of their separation in latitude 49. 10´, longitude 176. 40´west to their return to the same meridian, June,July, august, September, October, 1741. as well as: Two years in Argentina as the consulting engineer of the national Public Parks. San Francisco, Cal. 1902 - 03. Patridge. Contemporary private binding ordered by the Swedish Tourist Board. Gold decorated halfleather binding with marbled boards. (5), 58 pp, + large folded map in black and white regarding the expidition of Bering and Chirikof in 1741. 65 pp. The latter volume with photo illustrations. 900:-A bit worne by age.

638 The Siam Society. Fiftieth Anniversary, Commemorative Publication. Selected Articles from The Siam Society Journal. Bangkok 1954. 2 volumes (1904-1953). Gold-decorated blue artificial leatherbd. (ii), vii, (i blank), 290, (iv) + (iv), 300, (ii) pp. 400:-

639Thomas William Widgery Jr. Från Slott till Koja. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige. Stockholm 1891- F & G Beijers förlag. Stor 8:0. Dek. klotband. 752 s. Ill. 450:-

640Thorburn Uno. Förord av Sune Tamm. Med fidra på världsomsegling. Stockholm 1922. A Bonniers förl. Vackert samtida halvfranskt band från Nord. Bokhandelns bokbinderi med marmorerade pärmar samt gulddekorerad rygg. Fem upphöjda bind. 318 sid. Illustrerad genomgående i texten med s/v fotografier samt utvikbara planscher. 800:-Exlibris från Emil Heijne´s bibl. Fint skick.

641Thos. Cook & Son. Specimens of Cook's independent tours in England, Scotland & Ireland. Season 1904. A Selection of a hundred tours in the most interesting parts of Great Britain and Ireland. London 1904. Ludgate Circus. Ill. soft paperback. 56 pp. B/w ill + 1 map. 200:-Good condition.

642Thümmels von A.M. Sämmtliche Werke 1-8. Leipzig 1839 verlag von Georg Joachim Gösschen. 8:o 4 vols. Golddec. Conteporary halfleatherbd. Illustrated with a portrait of the author in each vol. 338, 235, 162, 213 pp. 950:-Reise in die mittäglichen Provinsen von Frankreich.

643 Til Midnattssol Fjord og Höifjell. Oslo [1920-talet]. Norges statsbaner. Dekorerat häfte. (8). Illustrerad med vacker omslagsbild i färg samt 6 fotografier i s/v och en liten karta. 200:-

644Tomner Lennart Christer Skeels Resedagbok 1619-1627. Malmö 1962. Allhems förlag. Liten 4:o. Pappband. Inplastad. 141 s. Illustrerad. 180:-Delvis osprättad.

645Topsöe V.C.S. Från Amerika. Stockholm 1874. Bonniers. Gulddec. klotband. 423 s. Med 50 ill. och en 1 karta. 300:-Blekt rygg samt skadat kapitäl.

646Treatt Stella Court. Från Kap till Kairo. Helsingfors 1929. Hökerbergs förlag. 231 s. S/v foto ill. samt 1 utvikbar karta. 70:-

647Tregenza L. A. Egyptian years. Great Britain 1958. Oxford university press. Cloth. XX + 198 s. + (1). Ill. with photographs in b/w. 200:-

648Trolle Anna Mörner Stellan Carl mfl. Småländska Archivet. 2:a Delen. häft. 1. Wexiö 1864 Södergren. Förlagshäfte. 112 sid. 500:-Samlade aktstycken om bl.a. Wexiö stads källarfrihet. Om wattentorget i Wexiö, Om rådhusbalerna etc. Sällsynt.

649Turistforeningen for Danmark. Danmarks Rejse og Turistbog 1931. Köbenhavn 1931 Turistforeningen for Danmark. Stor 8:o. Förlagets blindpressade röda klotband. 285 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick.

650--- Danmarks Rejse og Turistbog 1932. Köbenhavn 1932 Turistforeningen for Danmark. Stor 8:o. Förlagets blindpressade blåa linneband. 269 sid. Illustrerad. 200:-Gott skick.

651Underhill Ruth M. Indianerna i USA. Historia, traditioner och nutida livsvillkor. Stockholm 1957. Kooperativa förbundets bokförlag. Blått förlagsklot. Rygg med brun titeletikett och guldtext. 337 sid. S/v ill. + 2 kartor varav en utvikbar. 150:-

652Unonius Gustaf. Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika. Upsala. 1862. W. Schultz´s förlag. 2 vol. Förlagets dekorerade klotbd. (VIII),424,(VI),621, 8 st lihto. 900:-

653Utterström C.Phil. J. Haafners landresa längs med Orixas och Koromandels kuster, på Indiska västra halfön. Stockholm 1810. 3 del. i 1 vol. Halvfranskt band med gulddekorerad. (VI), 104, 133, 108 s. Hörn avrivet sidan 65 i del 2 med liten textförlust. 1750:-

654Vallentin Hugo. London. Skildringar. Stockholm 1912. Albert Bonniers förlag. Halvfranskt band med ryggtitel i guld. (4) + 531 s. + (1) + (3) innehåll. Illustrerad med 24 fotografiska planscher samt 330 illustrationer i texten. 200:-

655Varela Alfredo. Den mörka floden. Stockholm 1955. Folket i bilds förlag. Pappband med skyddsomslag. 275 s. 60:-

656Verdier Yvonne. Tvätterskan, Sömmerskan, Kokerskan. Finland 1988. Prisma Magnum. 378 sid. Ill pocket. S/v ill. Översättning av Jan Stolpe. 75:-

657Verkehrverein für Graubunden Graubünden Schweiz Chur. Uå. (1920tal). Verkehrsverein für Graubünden. Hft, Omslagsbild av Anton christoffel. 56 sid. (Svensk text) 40 helsides fotoillustrationer. samt 1 utvikbar karta. 400:-Gott skick. Bilder nr 15-22 saknas.

658Vinci Alfonso. Samatarer. Resa till världens vildaste folk. 279 s. med karta och ett par sv/v illustrationer i texten samt 54 sv/v planscher och 8 färgplanscher. 8:o. Rött ryggklotband. 100:-.Gott antikvariskt skick

659Vinding Andreas. Resa i Frankrike. Köpenhamn 1950. Gebers. Halvklot band med skyddsomslag. 280 s. Ill. 175:-Teckningar av Arne Ungermann

660--- Resa i Frankrike. Köpenhamn 1950. Gebers. 280 s. Ill. 100:-Teckningar av Arne Ungermann

661Vries Gijsbert de. Pang Paneu de Toenonger. No date. Uitgeverij W. van Hoeve, Deventer. Gedrukt te Wageningen Bij H. Veenman & Zonen. Brown spine cloth with decorated front board. 263 pp. B/w ills. 125:-Good condition.

662Wachtmeister Hugo. På jakt efter solen. Stockholm 1917. Bonniers. Dek. klotband. 388 s. 55 bilder. 170:-

663Wagner Charles. Amerikas hjärta. Stockholm 1906. Norstedts. Klotband. 189 s. 60:-

664Waldenström P. Nya färder i Amerikas Förenta Stater. Stockholm 1902. Normans förlag. Konstläder band. 540 s. S/v fotoill. 100:-

665--- Nya Färder i Amerikas Förenta Stater Stockholm 1902. Normans Förlag. Dekorerat klotband. 540 sid. 190 illustrationer. 225:-Ett hörn av försättsbladet borta. Bandet något slitet av ålder.

666--- Tjugofem år i Kina Stockholm 1916. Sv. Missionsförbundets förl. Vackert dekorerat klotband 471 sid. Inkls. Reg. Rikt illustrerad med s/v fotografier. Stor utvb. Karta över Central-Kina. 500:-Svenska Missonsförbundets Kina mission.

667Wallström Tord. Svenska upptäckare. Tjekoslovakien 1983. Bra Böcker. 4:0. Konstläder band med skyddsomslag. 294 s. Fotoill. i färg och s/v. 200:-Från Gadar Svavarsson till Bengt Danielsson.

668Ward Lock & Co. The Isle of Wight. England. 192 + 65 pp. Cased binding. Red decorated binding. Illustrated guide books. 150:-

669Watt Robert. Igjennem Europa. Reisenotitser. Köpenhavn 1866. Kristian Vissings forlag. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg. (6) + 333 s. + (3). Illustrerad titelsida. 500:-Lätt nötta falsar samt aningen stötta hörn. Ren och hel inlaga.

670Wedar Carin. Alltid Israel. Stockholm 1965. Harriers förlag. Pappband med skyddsomslag. 176 s. S/v fotoill. 65:-

671Wells Carveth. Sex år i den Malajiska djungeln. Helsingfors 1927. Lars Hökerbergs förlag. Dekorerat häft. 206 s. Ill. i s/v på separata planschblad. 90:-Främre inre falsen spräckt, samt yttre främre falsen, 2 cm från kapitäl.

672Wennerholm Eric. Sven Hedin. En biografi. Stockholm 1980. Bonniers. Pappband med skyddsomslag. 304 s. Ill. 225:-Med Sven Hedins bibliografi.

673Wenz Gustav (Herausgeber). In Urwald, Wüste und Steppe Stuttgart 1958. Union Verlag. 298 s. 8:o. Gult klotband. 75:-.Gott antikvariskt skick. Ryggen lätt blekt.

674Werner B. Nybyggerliv blandt Meskito-Indianerne. Köbenhavn 1904. Gyldendal. 284 sid. Illustrerad. 200:-

675Werner Robert. Zwei laufen durch Lappland. Ein Fahrtbericht. Berlin 1934. West-Ost-Verlag, Werner Jöhren. Soft cloth with dustjacket. 79 p. Illustrated with photographs in b/w. 150:-With the authors letter to the Swedish Tourist Association (STF) with his signature. Stamp from STF on flyleaf, titel leaf and on letter.

676Wernlund Richard. Som vinden blåser. En kalmargrabb på sjön och som indisk farmare. Stockholm 1933. Wahlström & Widstrand. Vackert halvfranskt band med svarta titeletiketter i läder å ryggen, marmorerade pärmar samt snitt i samma mönster. Fyra lätt upphöjda falska bind. 195 s. + (3). Främre omslaget medbundet. 250:-Mycket fint skick. Något blekta ryggar.

677Wheeler Olin D. Wonderland 1905. Descriptive of the North West. St:Paul Minnesota. U.S.A. 1905.119 pp. (8) incl folded map of the Northern Pacific Railway and it´s connections in the US. Softcover Illustradet with b/w. photos through out the text. 500:-The back repared with archive tape, othervice in good condition.

678Wiberg Håkan. I England. En bilderbok. Stockholm 1968. Bonniers. Pappband. 144 s. Ill. 60:-

679Wicander Carl Aug. Ett halvår under södra korset Sthlm. 1936. Saxon & Lindström. Klotbd. 188 s. Illustrerad med sv/v fotografier. 125:-

680Wickbom T.G. Konfrontation. Asiatiska resor och reflexioner. Stockholm 1966. P.A.Norstedt & Söner. 8:0. Klotband med skyddsomslag. 194 s. 40:-

681Widegren Per David. Försök till en Ny Beskrifning av Östergötland. Linköping 1817. Petre & Abrahamsson. Sliten gråkappa. (9), 293 sid. (1). 500:-

682Wilhelm Sydfranskt. skildringar från strövtåg i Provence. Stockholm 1931. P. A. Norstedt & Söners förlag. Tredje upplagan. Förlagets måttfullt dekorerade vita klotband med grönt titelfält. 298 s. och 53 sv/v hel- och halvsidesplanscher. 100:-Solkig rygg, eljest gott skick.

683Wilhelm Sveriges Arvfurste Hertig av Södermanland (red.). Min bästa resa. Ny samling under redaktion av Prins Wilhelm. Stockholm 1953. Wahlström & Widstrand. Förlagets halvklotband. 307 s. och 14(10) sv/v pl. Tillskrift till Bengt Berg. 80:-Gott skick.

684Wilson T. Peter Parley´s wonders of the earth, sea and sky. London U å. Darton and Clark. Goldec. clothbd. 12.o. 345 pp. 18 plates, 2 in color, wood-cuts in the text. The binding a little worne. 900:-A new edition , With additions and improvements.

685Wrangel F.U. På forskningsfärd efter Bernadotteminnen och andra resor. Stockholm 1917. Albert Bonniers Förlag. Halvläder band med gulddekorerad rygg. Marmorerade snitt. 334 sid. S/v ills. 600:-Exlibris.

686--- Rikskansleren Axel Oxenstiernas resa till och i Frankrike. Stockholm 1914. Norstedts. Halvklot band. 242 s. Ill. samt karta. 125:-

687--- Ströftåg i New York och annorstädes i USA. Uppsala 1907. Wahlström & Widstrand. Brunt halvklot med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 217 sid. S/v ill. 100:-

688Wulff Thorild. Resa till Kina år 1912. Göteborg 1966. Wettergren & Kerbers förlag. Pappband. 112 s. S/v foto ill. 100:-

689Wöller Joh. Fra Limfjorden til Borobudur. Köpenhamn 1935. Halvfranskt band med 5 bind. Övre guldsnitt. Vackert band. 222 s. 250:-

690Ygeman Ingvar. Afro-asiatisk rapport. Södertälje 1972. Hedberg & Hammar/Foker. 240 s. S/v fotoill. 60:-

691Zetterholm Tore. Tibet. Mellan Buddha och Marx. Höganäs 1981. Bra Böcker. förlagsband med skyddsomslag. 4:o. 175 sid. Fotoillustrerad i färg. 150:-gott skick.

692Zilliacus Emil. Pilgrimsfärder i Hellas. Helsingfors 1923. Holger Schildt. Ill. häftad. S/v ill. 230 sid. 75:-Lös i ryggen.

693--- Tempe och Thermopyle. Uppsala 1956. Gebers. Ryggklot. Främre omslaget medbundet. 161 s. Illustrerad med teckningar i s/v på opaginerade blanka blad. 110:-

694--- Tempe och Thermopyle. Resebilder. Helsingfors 1937. Holger Schildt. Ill. häftad. 202 sid. 50:-Lös i ryggen.

695Zimmermann Eberhard August Willhelm von. Jorden och dess invånare Guiana, Peru, Paraguay och Tukuman samt Deras invånare efter nyaste upptäckter. Stockholm 1819. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (4) + 1 - 368 s. Illustrerad med 5 kopparstick. 550:-Kopparsticket över Pongo vid Manseriche saknas. Sjette delen.

696--- Jorden och dess Invånare; Historisk tafla af det Artonde Århundradets Upptäckter om fremmande Folkslag och Länder; Vestindien och dess invånare efter Nyaste Upptäckter; Stockholm 1818. Zachr. Haeggström. Samtida hårdpappband med 1 charta och 3 plrs. 2:a uppl. 12:o. (8). 376 sid. 500:-Lite lagerfläckad. Kartan något "tummad". Saknar det första titelbladet.

697--- Jorden och dess Invånare; Historisk tafla af det Artonde Århundradets Upptäckter om fremmande Folkslag och Länder; Vestindien och dess invånare efter Nyaste Upptäckter; Andre del. Stockholm 1818. Zachr. Haeggström. Samtida gulddec, halvfransktband med 1 charta och 3 plrs. 2:a uppl. 12:o. (10). 376 sid. 500:-Gott skick.

698--- Jorden och dess invånare; Nordvestra Polarverlden och dess Invånare efter nyaste upptäckter. Stockholm 1816. Zacharias Haeggström. 12:o. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (2), 410, Illustrerad med 3 planscher och en utvb. charta. En plansch saknas.(Fronten,Sir Francis Drake). 500:-Tredje delen. Historisk tafla af det adertonde Århundradets Upptäckter om fremmande folkslag och länder.

699Åsbrink Gustav. Nedre Norrland Stockholm 1931. Victor Pettersons. 8:o. Slitet pappband. Svenska turistföreningens bibliotek. 150 s. 72 illust. 30 kartor, 2 statsplaner. 350:-Statens järnvägars resehandbok.

700Ödman N.P. Ungdoms- och reseminnen. Vers och prosa. Stockholm 1881. Bonniers. Halvfranskt band, övre kapitäl trasigt. 192 s. 100:-

701Ödman Samuel. Hinr. Fridr. Links Resa genom Frankrike, Spanien, och i synnerhet Portugall åren 1797 och följande. Sammandrag. Stockholm 1802. Johan Pfeiffer. Samtida gulddekorerat halvfranskt band. (4) + 208 s. 800:-originalet utkom år 1801 i Kiel. Exlibris.

702Österling Anders. Levant. Stockholm 1924. Bonniers. Tredje upplagan. Häftad. 101 s. + (3). Ill. i s/v med planscher. 100:-

703Österling Karin. Dit näsan pekar. Stockho0lm 1949. Bonniers. Häftad. 208 s. + (32) planscher med fotografier i s/v. 45:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat