On-line boklista 26.Sagor / book list 26.Fairy tales

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Andersen H C. Eventyr och historier. Köpenhamn 1862-63. Reitzels Forlag. 2 delar i 1 volym. Halvfranskt band. 440, 430 s. Ill. 800:-

2--- H.C. Andersen's Historier. Med 55 Illustrationer efter Orginaltegninger av V. Pedersen, skaarne i Trae af Ed. Kretzschmar. Köpenhamn 1855. C.A. Reitzels Bo og Arvinger. Första utgåvan. Samtida halvfranskt band med dekorerad rygg samt marmorerade pärmar. (8) + 167 s. + (1). Illustrerad. 1200:-Anteckning på försättsbladet daterad sommaren 1854. Liten skada å kapitäl, nedre 1 cm på sid 65-66 fuktfläckad. Övrigt bra skick.

3--- H.C.Andersens eventyr og historier. I-II. Köpenhamn 1924. Gyldendalske boghandel. Nordisk förlag. 2 blåa original dekorerade klotband. 412 s + 43 s. Med Vilh. Pedersens tegninger. 300:-Namnteckning.

4--- H.C.Andersens eventyr og historier. I-II. Jubilaeumsudgave for danske börn. Köpenhamn 1905. Gyldendalske boghandel. Nordisk förlag. Orginal dekorerat klotband. 430 s. + (2) : 446 s. + (2). Med Vilh. Pedersens og Lorenz Frölichs tegninger. 300:-

5Bakken Hilmar. Snorre tegningene. Oslo 1940. Foreningen for norsk bokkuns. 4:0. Gult klotband. 116 s. Ill. Med omslagen medbundna. 400:-319/375 nummrerade exemplar. Med en ded. av Francis Bull.

6BAUER, JOHN (ILL) JONSSON, ELSE (RED) BLAND TOMTAR OCH TROLL 1967 - 60. ÅRGÅNGEN Åhlén & Åkerlund 1967, 124 s. med 6 dubbelsidiga färgplanscher och svartvita teckningar av John Bauer. Layout av Elsa Kuismanen. Förlagets hft. med färgbild på främre pärm, tecknad av J.Bauer. 250:-:-Fint skick.

7Bauer John., Toss Margareta red. Bland tomtar och troll. Stockholm 1965. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 120 s. 125:-Femtioåttonde årgången. Ill. Einar Norelius.

8Bauer John., Toss Margareta red. Bland tomtar och troll. Stockholm 1964. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 120 s. 125:-Femtiosjunde årgången. Ill. Einar Norelius.

9Bauer John., Toss Margareta red. Bland tomtar och troll. Stockholm 1963. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 127 s. 125:-Femtiosjätte årgången. Ill. Einar Norelius.

10Bauer John., Toss Margareta red. Bland tomtar och troll. Stockholm 1961. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 127 s. 125:-Femtiofjärde årgången. Ill. Einar Norelius. Liten reva å omslag.

11Bauer John., Toss Margareta red. Bland tomtar och troll. Stockholm 1960. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 126 s. 125:-Femtiotredje årgången. Ill. Einar Norelius.

12Bauer John., Strömgren Elly (red). Bland tomtar och troll. Stockholm 1956. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 128 s. 125:-Fyrtionionde årgången. Ill. Einar Norelius.

13Bauer John., Strömgren Elly (red). Bland tomtar och troll. Stockholm 1955. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 127 s. 125:-Fyrtioåttonde årgången. Ill. Einar Norelius.

14Bauer John., Strömgren Elly (red). Bland tomtar och troll. Stockholm 1952. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 127 s. 125:-Fyrtiofemte årgången. Ill. Einar Norelius.

15Bauer John., Toss Margareta red. Bland tomtar och troll. Stockholm 1962. Åhlén & Åkerlund. Förlagsband. 127 s. 125:-Femtiofemte årgången. Ill. Einar Norelius.

16Bauer John., Strömgren Elly (red). Bland tomtar och troll. 50-årsjubileum. John Bauer utgåvan. Stockholm 1957. Åhlén & Åkerlund. Häftad. 126 s. 150:-Femtionde årgången. Ill. John Bauer.

17Berg Björn., Henrikson Alf. Skansen resan. Trevi, 1990, 58 s, originalutg. 4:o. llustrerad av Björn Berg, dek hårdpappband. i fint skick. 150:-

18Berry Francis I Tell of Greenland. An edited Translation of the Saudarkrokur Manuscripts. London 1977. Publishers clothbinding with dustwrapper 202 pp. 160:-

19Bland tomtar och troll. (34). Trettiofjärde årgången. En samling sagor med teckningar av John Bauer och Einar Norelius. Red. Elly Strömgren. Stockholm 1941. Åhlén & Åkerlunds förlag. Dekorerat klotband med monterad plansch. 126 s. Illustrerad i s/v med monterade planscher i färg. 400:-Överstruket namn i övre inre hörnan på smutstitelbladet.

20Bland tomtar och troll. (42). Fyrtioandra årgången. En samling sagor med teckningar av John Bauer och Einar Norelius. Red. Elly Strömgren. Stockholm 1949. Åhlén & Åkerlunds förlag. Dekorerat ryggklotband med monterad plansch. 125 s. + (1). Illustrerad i s/v med monterade planscher i färg. 350:-Namn på insidan av främre pärmen.

21Bland tomtar och troll. (44). Fyrtiofjärde årgången. En samling sagor med teckningar av John Bauer och Einar Norelius. Stockholm 1951. Åhlén & Åkerlunds förlag. Förlagets dekorerade ryggklot. 126 s. + (2). Ill. i färg. 150:-

22Boccaccio Giovanni. Decameron. Stockholm 1924. Aktiebolaget för spridning av litterära verk. Två volymer. 4:0. 453, 394 s. Vackra illustrationer av Lucian Zabel. 450:-

23Bååth A. U. Nials saga från fornisländskan. Med ett tillägg: Darrads-sången. Stockholm 1879. Jos. Seligmann & C:is förlag. Brunt dekorerat orginalklot. VIII + 356 s. + (2). 400:-Lätt sliten å kapitäl.

24Bååth A.U. Isländska Fornsagor i Svensk Tolkning. II. Sagan om Gunnlög Ormtunga och andra sagor. Andra genomsedda upplagan. Stockholm 1910. Aktiebolaget Ljus. Häftad. 113 sid. Osprättad. Saknar bakre omslag. Främre omslag nästan löst. 125:-

25Edlund Mårten. red. Historier från de sju haven. Stockholm 1961. Folket i Bilds förlag. 315 s. 80:-

26Fallada Hans. Märchen vom Stadtschreiber, der aufs Land flog. Würst die Wasser, würst die Weine, Ja, würst selbst noch die Gewürze, dass der Punch auch würzig sei! Berlin 1935. Rowolht verlag. 225 pp + 3. Grey ill cloth. B/w ill. 1-10 tausend. First edition. 750:-

27Grönbech Wilhelm. Nordiska myter. Lund 1978. Natur & Kultur. 153 s. Ill. Häftad. 120:-

28Gyllenborg. Fabler. Af Gyllenborg. ur dess Sednare Vitterhets Arbeten aftryckte. Stockholm 1828. Johan Hörberg. Samtida ryggläderband med pergamenthörn, gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. Frontespis + (6) + 207 s. + (1). 600:-Kapitälet lagat tidigare. 4 cm spricka i främre falsen. Inlagan i skick som ny. Spår efter bortrivet exlibris på insida pärm.

29Holberg Ludvig. Peder Paars. Köpenhamn 1885. J.C. Stochholm forlag. 4:0. Dek. klotband. 148 s. Ill. 200:-Lätt sliten. Illustrerad av Hans Nikolai Hansen.

30Holmström Maria. Hans Christian Andersen Liv och Diktning. Stockholm 1915. Åhlen & Åkerlunds Förlag. Klotband. 496 s. innehåller 56 illustrationer. 150:-Exlibris.

31Kjellgren Sven. Eva i paradiset. Falköping 1990. Impactum. Stor 8:0. Förlagsband. 279 s. Ill. 200:-Illustrerad av Ola Nyberg.

32Kjersmeier Carl (tolkning)., Zieler Mogens (teckningar). Afrikansk Negerdiktning. Ordspråk och dikter, berättelser och sägner. U. o. 1948. Norstedts (Stockholm). Liten 4:o. Förlagets färgtryckta pappersband. (46) opag. s. m. färgillustrationer. 200:-

33Lehmann Edw H.C. Andersen och hans sagor I-VI. Malmö 1958. Förlaghuset Norden AB Malmö. Pappband med klotrygg. 241, 243, 243, 240, 254, 246 sid. Ills. 600:-

34Lindgren Astrid. Bara roligt i Bullerbyn. Örebro 1959. Rabén & Sjögren. 8:o. Ryggklot. S/v ills. 128 sid. 3:e upplagan. 67:e tusendet. 100:-Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.

35--- Karlsson på taket flyger igen. Uddevalla 1962. Rabén & Sjögren. 8:o. Ryggklot. S/v ills. 160 sid. 250:-Gott skick. Namnstämpel på smutstitelbladet.

36Lotus. Tales from Thailand. Fact and Fancy. Singapore 1968. M.P.H. Publications. Soft cover. 177 pp. 100:-Illustrated by Ben Kloezeman.

37Lundkvist Artur. förord. Höga visan. Göteborg u å. 4:0. Säckväv band. 110 s. Ill. i färg. 300:-Illustrationer av Adolf Hallman.

38Marshall, H.E. Stories of Robin Hood Told to the children by H.E. Marshall with pictures by A.S.Forest. London and Edinburgh Tomas Nelson & Sons Ltd. Publishers Decorated clothbd. 12:o. 122 pp. Ills, in colour. 175:-Good condition.

39Meyer Gustaf red. Album för litteratur och konst Stockholm 1890. Beijers. 4:0. Dek. klotband, något slitet. 79 s. samt planscher. 150:-Bidrag bl.a. av Bååth, Melin, Rydberg, Warburg.

40Olsson Bengta. Hunden som gick i skolan. Uppsala 1959. Lindblads. Ryggklotband. 39 s. Illus. 100:-Ur serien Sagotimmen. Illustrerad av Stellan Lüsch.

41Peringskiöld Johan (Utg). Heims Kringla, eller Snorre Sturlusons nordländske konunga sagor. Sive historiae regum septentrionalium, a Snorrone Sturlonide.... Stockholm 1697. Literis Wankiwians. Folio. Samtida helläderband. XXII, 830 s. Endast del 1.1. Mer utkkommit. 12000:-Bandet något slitet. Ena yttre övre/nedre fals spruckna, (2-3 Cm.). Något Lagerfläckad. Den isländska urtexten i sin helhet för första gången utgiven Med svensk och latisk översättning, den förra av Gudmundur Olafsson, den senare av utgivaren. Collijn 368 (för vol 1.1.)

42Sandgren Gustav. Trollsländans sagor. Stockholm 1944. Bonniers. Ryggklotband. 158 s. Illustrerad. 150:-

43Saxner Anno. I lappland. Stockholm 1946. Å&Å. Tvät 4:0. Opaginerad. ill. i färg. 110:-Bilderbok.

44Schonberg Thorsten (illustrationer)., Strindberg August Sagor. Stockholm 1915. Albert Bonniers förlag. Förlagets klotband med tryckt pappersapplikation på frampärmen. (186) s. (opag.) m. färgillustrationer. Fackmässigt reparerad med nya försättsblad och ny klotrygg, på vilken ursprungligt ryggparti med titel monterats. Mindre skada på sista bladet, utan textförlust. 500:-

45Silfverstolpe Gunnar Mascoll. Helgsmål, konst, lyrik och berättelser. Stockholm 1924. Victor Pettersons. 4:0. Halvpergament band. 86 s. Ill. i färg och s/v. 250:-

46Sjögren Margareta. Elsa Beskow och hennes värld. Spanien 1984. Bonnier Fakta. Förlagsband. 4:o. 96 s. Rikt illustrerad i färg. 225:-

47Stahl P.J. Le Premier Cheval Paris. beginning of 20th century. Hetzel. Publishers dec. paer binding. Cloth. spine. c 100 pp. (unpag.) Illustr. 250:-

48Strandberg Olof. Berättelser från de sju havet. Stockholm 1945. Schildts förlag. Ryggklot band. 570 s. Ill. 100:-Ill. av Mark Sylwan.

49Strömberg Th. Baldersfesten. Stockholm 1897. Beijers. Dek. klotband. 164 s. Ill. samt musikbilaga komponerad av A.M. Myrberg. 375:-Illustrationer av Jenny Nyström.

50Surtees R. S. Ask mamma, or, the richest commoner in England. London 1858. Priv. bound half leatherbd. 412 pp. With 13 coloured steeletchings by John Leech. 1200:-

51--- Mr. Facey Romford´s hounds London 1865. Samtida halvfranskt band. (VII), 391 s. 24 colorerade stålstick av John Leech och Hablot Browne. 1900:-

52Säve P. A. Åkerns sagor. Spridda drag ur Odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Stockholm 1876. Norstedts. Stor 8:0. 140 s. 250:-Häftes omslaget trasigt, inlagan fin.

53Söderberg Bengt G. Gareth och Lynette. Äventyrsberättelse från 1400-talets Gotland. Visby 1978. Gotlandskonst AB. 179 s. 80:-

54--- Gotlandshistorier. Stockholm 1949. W&W. 85 s. Ill. 45:-Teckningar av Ernst Åkerbladh.

55Tegnér Esaias. Bihang till Frithiofs saga, episk dikt. Stockholm 1849. Bonniers. Halvläder band. Marmorerade snitt. 116 s. Ill. samt utvikbar karta och lithografiska planscher. 250:-Sliten av ålder.

56 Telje tokar. Saga enligt en gammal sägen berättad för ungdom. Stockholm 1889. F. C. Askerbergs förlag. 47 s. 300:-

57Thomee Gustaf övers.: Lybeck Bertil illust. Berättelsen om Es-Sindibad sjöfararen och Es-Sindibad bäraren. Ur Tusen och en natt. Stockholm 1916. Bonniers. 4:0. Förlagets imiterade pergamentryggsband, något slitet. 84 s. Illust. 150:-

58Zilliacus Emil. Aischylos. De sju mot Thebe. Stockholm 1932. Gebers. Gulddek klotband. 8:o. 106 sid. 100:-

59--- Prometheus. Stockholm 1931. Gebers. Gulddek klotband. 8:o. 106 sid. 100:-


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat