On-line boklista 28.Svensk historia / book list 28.Swedish history

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* STF ÅSKR 1909]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1909. Stockholm 1909. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 495, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 28 sv/v planscher, varav en utvikbar. Omslagets främre del lös i falsen, ryggen släppt i angränsande partier, delvis lös i häftningen. 100:-

2[* STF ÅSKR 1910]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1910. Stockholm 1910. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 462 (2) s., m. sv/v illustrationer, och 22 sv/v planscher, varav en utvikbar. 100:-

3[* STF ÅSKR 1911]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1911. Stockholm 1911. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 415 s., m. sv/v illustrationer, och 21 sv/v planscher, varav en utvikbar. 100:-

4[* STF ÅSKR 1912]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1912. Stockholm 1912. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 407 s., m. sv/v illustrationer, och 21 sv/v planscher varav en utvikbar. 100:-

5[* STF ÅSKR 1914]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1914. Stockholm 1914. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 441, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Främre omslag löst vid falsen, lös i häftningen, fuktlukt. 100:-

6[* STF ÅSKR 1915]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1915. Stockholm 1915. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. XVI, 452 s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Slitet omslag, fuktlukt. 100:-

7[* STF ÅSKR 1916]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1916. Stockholm 1916. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 450, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Fuktskadad (fuktslitage och viss vågighet på omslaget, syrlig lukt). 100:-

8[* STF ÅSKR 1917]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1917. Stockholm 1917. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 367, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. 100:-

9[* STF ÅSKR 1920]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1920. Stockholm 1920. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 326, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 13(25) sv/v pl. 100:-

10[* STF ÅSKR 1921]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1921. Stockholm 1921. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 357, (3) s., m. sv/v illustrationer, och 16(32) sv/v pl. 100:-

11[* STF ÅSKR 1922]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1922. Stockholm 1922. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 364 s., m. sv/v illustrationer, och 15(28) sv/v pl., varav en utvikbar. Fuktlukt. 100:-

12[* STF ÅSKR 1923]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1923. Stockholm 1923. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 392, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 15(29) sv/v pl. Fuktslitage på ryggen, fuktlukt. 100:-

13Adlerberths Gudm. Jöran Poëtiska arbeten. I-II. i 2 volymer. Sthlm. 1818. Tredje upplagan. Halvfranska band. m. gröna och röda ryggar.(ii), 388 sid.(i), (iv), 355 sid.(i) 500:-Bandet slitna i övre/undre kapitäl

14Adlersparre C.A. Anteckningar om bortgågne och samtida Sthlm. 1859.Albert Bonnier Förlag. Hlv. klot bd. 284 s. 100:-

15Ahnlund Nils. Tradition och historia. Stockholm 1956. Norstedts. 259 s. 80:-

16--- Tradition och historia. Stockholm 1956. Norstedts. Klotband. 259 s. 125:-

17Ahnlund Nils, Sundberg Halvar G. F., Boëthius Bertil., Sandström K. G. A. Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934. Stockholm 1934. P. A. Nostedt & Söners förlag. 557 s., därav 354 s. text och 93 s/v porträttplanscher. 8:o. Förlagets blå hfr. bd m. medbundna omslag och ÖÄ:s pärmstämpel. 250:-.Hyggligt skick. Ryggen brungrå av blekning.

18Allan Tony. Vikings. The Battle at the end of time. Singapore 2002. Duncan Baird Publishers. Soft paper back. 4:o. 144 pp. Richly colour ills. ISBN: 0-903296-62-5. 300:-New condition.

19Almgren Oscar. Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden. Stockholm 1923. J. A. Lindblads förlag. 190 s. Ill. 75:-

20Almqvist Josef. Den gyllene åldern. Lev lyckligare och längre. Stockholm 1960. Folket i bilds förlag. Konstläderband med skyddsomslag. 4:o. 288 s. Illustrerad i s/v. 200:-

21Ambjörnsson Ronny., Gaunt David. Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna. Malmö 1984. Författarförlaget. Ill. pappband. 490 s. Ill. 150:-

22Ambrius Johnny. Vem är vem i Skånsk historia. Biografiska anteckningar fram till år 1720. Lund 1997. Broström. Illustr. pappband. 174 s Illustr. 200:-

23Andersson Ingvar. Erik XIV. Stockholm 1963. W&W. 343 s. 100:-

24--- Erik XIV. Stockholm 1935. Wahlström & Widstrand. 8:o. Häftat förlagsband m. nedsänkt porträtt. 343 s.+ två helsides porträtt förest. Erik XIV. 125:-Biografi över Erik XVI, biografiserie över svenska konungar

25--- Sveriges historia. Stockholm 1957. Natur & kultur. Sjunde utvidgade upplaga. Förlagets hårdpappbd. 492 sid. Illustrerad med fotografier. 125:-Gott skick.

26--- Sveriges historia. Stockholm 1944. Natur och Kultur. Klotband. 566 s. Ill. 150:-

27Andersson Ingvar (inledning och kommentar)., Banér Gustaf. Gustaf Baners generalguvernörsberättelse 1664-1668. Utgiven med inledning och kommentar av Ingvar Andersson. Lund 1940 och 1968. Gleerup. 2 vol. LXIV, 176 + 77, XV s. 280:-Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund XXX.

28 Andeskådaren Svedenborg. En framställning af denne mans personlighet och underliga lefnadsöde, jemte utdrag ur hans egna berättelser om sina syner och andeskåderier. Stockholm 1851. Tryckt hos N. Marcus. Häfte. Liten 8:o. 157 s. 1 lithografiskt porträtt. 250:-

29Andrén Erik. Skokloster. Ett slottsbygge under stormaktstiden. Stockholm 1948. Nordisk Rotogravyr. Häftad. 4:0. 352 s. Ill. 250:-Gott skick.

30Andström Bobby. Silvia och Kungen. Stockholm 1976. Askild & Kärnekull Förlag AB. 4:o. Förlagsband. 96 sid. Rikligt färg och s/v ills. 75:-Gott skick.

31Anerstedt En ärlig man mm. Stockholm 1755. Tryckt hos Lorenz Ludvig Grefing. Senare halvfranskt band. Marmorerade pärmar. (ii). Skaldestycket En ärlig man. (18 ej paginerade sidor). Svar på Skalde Dikten En ärlig man. (Titelsida + 14 ej paginerade sidor.) Gensvar uppå Swaret angående En ärlig man: (22 sid. Ej paginerade) Negotiorum Gestio. Eller Återsvar uppå Gensvaret Angående en ärlig man. (16 id. Ej paginerade). 2500:-Vocis Imago 1755 20 sid. Den sista följdskriften saknas.

32Ankarcrona Gustaf (red)., Björkenstam Knut (red)., Danielsson Evert (red)., Gustafsson Ingvar (red)., Lundgren Jarl (red)., Odenbring Tor (red). Arméns uppgång och ... 168. kursens på Karlberg krönika över den svenska arméns storhetstid 1960-2000. Virseum 2004. Prinfo - Bergs Alltryck. Kartonage. 8:o. 208 sid. Färg och s/v ills. Kursbok. 200:-Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.

33 Antikvariska studier IV. Stockholm 1950. Wahlström & Widstrand. Häft. 312 s. Ill. 200:-Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Sjuttioförsta delen.

34Asker Björn (red). Karolinska Förbundets Årsbok 2004. Marina bilder från karolinsk tid. Riga 2005. Karolinska Förbundet. Historisk Media. Avlång 4:o. Kartonage med skyddsomslag. 144 sid. Färg ills. 180:-Gott skick.

35Aspelin. Ehnmark mfl. De 50 åren. Sverige 1900-1950. Första och tredje volymerna. Sthlm 1950. Forum. 4:0. Förlagsklot med skyddsomslag. 243 sid. Rikligt illustrerad. 350:- för första, 500:- för tredje.

36Attman Artur. D. Carnegie & Co. 1803-1953. En hundrafemtioårig merkantil och industriell verksamhet. Göteborg 1953. Liten 4:0. Klotband. 385 s. Ill. 350:-

37Axelsson Sven. Sverige i utländska annalistik 900-1400, med särskild hänsyn till de islädska annalerna. Uppsala 1955. 351 s. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

38Bas Philippe Le. Anno 1800. Uddevalla 1962. Zindermans. Förlagsband. 59 s. Ill. 60:-

39Beckman Knut A. En drottning med temperament. Christina av Sverige i Rom. Stockholm 1943. J. Beckmans Bokförlag. Halvläderband med omslagen medbundna. 140 s. Illust. 150:-

40Bedoire Fredric. Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige. Verona 2001. Bonniers. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 275 s. Illustrerad. 300:-

41Beijbom Ulf. Johansson Rolf. Drömmen om Amerika. Stockholm 1971. Forum/Svalan. 4:0. Ryggklot band. 116 s. S/v fotoill. 120:-

42Belfrage Sixten. Carl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet. Lund 1955. Gleerup. 263 s. 125:-Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund 48.

43Bengtsson Frans G. Karl XII:s levnad till uttåget ur Sachsen. II. Från Altranstädt till Fredriskhall. Stockholm 1994. Norstedts förl. Dec. Förlagsband. 343 s, + 320 s, + innehållsförteckn. 150:-gott skick.

44Benneth Solbritt. red., Åhlén Marit. red. Runmärkt, från brev till klotter. Runorna under medeltiden. Borås 1994. Carlssons. Förlagband. 213 s. Illustr. 250:-

45Bennett Robert. Södermanland. Botkyrka kyrka. Uppsala 1975. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 71 s. Ill. 110:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 161. Band IV, häfte 1.

46Bennett Robert., Edenheim Ralph. Södermanland. Fors kyrka. Motala 1976. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 105 s. Ill. 110:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 168. Band V. häfte 1. Oskuren.

47Bennett Robert., Wadström Inger., Wilcke-Lindqvist Ingeborg. Södermanland. Sorunda kyrka. Uppsala 1972. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 122 s. Ill. 110:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 146. Band III. häfte 1.

48Bennett Robert. Södermanland. Torshälla kyrka. Uppsala 1981. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. Förlagsband. 103 s. Ill. 130:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 187. Band V. häfte 2.

49Bennett Robert., Bonnier Ann Catherine. Uppland. Kulla och Hjälsta. Uppsala 1970. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 101 s. Ill. 110:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 134. Band XII, häfte 1.

50Bennett-Lagerlöf Agneta. Vendeltid vid Stenby. Stockholm 1989. Riksantikvarieämbetet och Staterns historiska museer. 4:0. 89 s. Ill. 90:-

51Berg Tor. red. Från medeltid till nutid. Svenska tidsdokument i historisk dräkt. Sverige 1948. Bokförlaget Gothia. 4:0. Helläder band. Guldsnitt. 143 s. Ill. 400:-Bibliofil. 91/100. Framställd åt Lilly Wester.

52--- Från medeltid till nutid. Svenska tidsdokument i historisk dräkt. Sverige 1948. Bokförlaget Gothia. 4:0. Helläder band. Guldsnitt. 143 s. Ill. 350:-nr 222 ex.

53Bergström Otto. Systematisk innehållsförteckning öfver Svenska turistföreningens Årsskrift. Årgångarna 1885-1909. Sthlm. 1910. 8:o. Hft. (iv). 265 sid. Ngt. sliten av ålder 400:-Sällsynt.

54Bergström Rich., Stridsberg O. A. En bok om Sverige. Stockholm 1893. Fahlcrantz & Co. 2 volymer. Ryggklotband. 328, 236 s. Ill. 250:-

55Bernadotte Folke. Slutet. Mina humanitära förhandlingar i Tyskland våren 1945 och deras politiska följder. Stockholm 1945. Norstedts. 161 s. Några ill. 80:-

56Bertil prins. Prins Bertil berättar. Tjeckoslovakien 1983. 4:0. Bra Böcker. Konstläderband med skyddsomslag. 182 s. Ill. 80:-

57Billow Anders. Uppland, Långhundra härad, norra delen. Stockholm 1921. AB Svenska Teknologiföreningens förlag. Liten 4:0. 122 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 12. Band III. häfte 1. Oskuren.

58Billow Anders., Bohrn Erik., Tuulse Armin. Uppland, Långhundra härad, södra delen. Stockholm 1952. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 123-218 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 67. Band III. häfte 2. Oskuren.

59Björkbom Carl. New Sweden Historical Exhibit. 1638-1938. American Swedish Historical Museum, Philadelphia 1938. 70 pp. ills. 170:-

60Björkegren Rudolf. Gotländskt. Några bilder från Gotlands medeltid och Danska tid. Stockholm 1951. W&W. Privatbundet halvfranskt klotband med omslagen medbundna. 242 s. Ill. 130:-

61--- Gotländskt. Några bilder från Gotlands medeltid och Danska tid. Stockholm 1951. W&W. 242 s. Ill. 100:-

62Björkestam Knut. (Red) Så minns vi Kungsbäck. Hälsinge Regementes chefer 1968-1997 berättar. Ljusdal 1998. Bocken. Förlagets Dek. pappband. 4:o. 312 sid. Rikt illustrerad i s/v. 250:-ISBN: 91-630-2735-6.

63Björkquist Manfred (red)., Flood Manne (red)., Frykberg J.E. (red)., Granlund Sten (red). Bondetåget 1914. Stockholm 1914. Utgiven av Erik Åkerlund. Folio. Gulddekorerat helläderband. Inre sammetspärmar. 44 sid + konst del på 2 rikt färg illustrerade uppslag. 300:-Bibliofil 308/1000. Något nött band.

64Björlin Gustaf Text Påhlman John.M. Utgivare Sveriges Krigshistoria i bilder. Stockholm 1914. Bröd. Påhlsman Förl. Liggande Folio 3 vol. Dek. klotbd. Rikligt illustrerad i både s/v och färg. 151 + 146 + 182 sid. 1400:-fint skick

65Bob. Mamsellerna Blanck, historisk roman från Gustaf III:s tid. Stockholm 1900. Nilssons. Dek. klotband. 636 s. Ill. 100:-Illustrationer av Wilhelm Gernandt.

66Bohman Lennart. När tiden ömsar skinn. Karlstad 1981. Press´ Förlag. Pappband. 220 s. Ill. 150:-Gotlandica nr. 22.

67Bohman Nils (red)., Josephsson Robert (red). När Konung Gustaf fyllde 80 år. Stockholm 1938. Åhlén & Åkerlund. Stor 4:o. Häftad. 64 sid. Rikligt s/v ills. 75:-Lös i ryggen. Fläck på bakre pärm. Sliten rygg.

68Bohrn Erik., Tuulse Armin. Uppland, Frösåkers härad. Norra delen. Stockholm 1955. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 423-662 s. Ill. 160:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 75. Band II. häfte 4. Oskuren.

69Bohrn Erik., Curman Sigurd., Tuulse Armin. Uppland, Frösåkers härad. Södra delen. Stockholm 1956. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 663-974 s. Ill. 180:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 75. Band II. häfte 5. Oskuren.

70Bohrn Erik., Vennberg Erik. Uppland, Åkers skeppslag. Stockholm 1950. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 569-718 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 64. Band I. häfte 4. Oskuren.

71Bolin Sture. Skånelands historia. Del 1. Skildringar från tiden före försvenskningen. Malmö 1930. Borelius. Rött halvklotband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. Original framsidan medbunden. 171 s. S/v ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

72Bonnier Ann Catherine. Uppland. Enköpings kyrkor. Uppsala 1984. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 182 s. Ill. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 195. Band X. Oskuren.

73Bonnier Åke (red)., Josephsson Robert (red). Konung Gustaf V 80 år. 1858-1938. Stockholm 1938. Åhlén & Åkerlund. Stor 4:o. Häftad. 97 sid. Rikligt S/v ills. 100:-Sliten rygg.

74Bosaeus Ernst. Tafvelgalleri från stugor i Dalom. Stockholm 1905. Tvär stor 8:0. klotryggsband med dekorerade pärmar. VII, 20 planscher i färg. 300:-tredje upplagan.

75Boyesen Adolph Theodor., Swedenborg Emanuel. A-O, Den sanna kristna religionen som innehåller hela läran om gud för den nya kyrkan. Stockholm 1935. Nykyrkliga Bokförlaget. 944 s. 180:-Omslaget något naggat.

76Brandel Sven. Bo Jonssons borg vid Bjärka-Säby. En utredning angående ruinerna på Bosholme. Uppsala 1929. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. 4:0. Biblioteksband. Imiterat klotband. 74 s, samt 9 helsides planscher. Ill. i texten. 300:-Fuktskada å utvikbara planschen med no 9.

77Brandel Sven., Hedlund Samuel., Westlund Per Olof. Stockholms kyrkor. Bromma kyrka och Västerledskyrkan. Stockholm 1940. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 77 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 49. Band VIII. häfte 1. Oskuren.

78Brandel Sven., Johanson Erik O., Roosval Johnny. Uppland, Värmdö skeppslag. Stockholm 1949. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 403-566 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 62. Band I. häfte 3. Oskuren.

79Bringéus Nils-Arvid. red. Arbete och redskap. Materiell folkkultur på svensk landsbygd före industralismen. Stockholm 1988. Liber. Dek. klotband. 416 s. Ill. Fjärde omarbetade upplagan. Tredje tryckningen. 150:-

80Broman Gunnar (urval)., Erixon Sigurd (utg)., Reenstierna Märta Helena, Stålhane Arvid (utg)., Wallin Sigurd (utg). Årstadagboken. Journaler från åren 1793-1839. Del II. 1813-1825. Stockholm 1949. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Rött halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 554 sid. S/v ills. 350:-Lite lätt kantstött.

81Brusewitz Axel. Kunga makt, herre makt, folk makt. Solna 1964. Prisma. 140 s. 40:-

82Brusewitz Gunnar. Resa i tid och rum. Uppsala 1984. W&W. Pappband med skyddsomslag. 160 s. Ill. 150:-

83Bruzelius Nils. Allmogelifwet i Ingelstads härad i Skåne under slutet af förra och början af detta århundrade. Malmö 1876. Ljunggrens förlag. Klotband. 120 s. 2 utvikbara planscher. Försättsbl. Saknas. 250:-Blekt rygg. Exlibris.

84Brøndsted Johannes. Vikingarna hemma och i härnad. Finland 1986. Prisma/Magnum. 264 s. Häftad pocket. 75:-

85Bull Edv. Jemtland og Norge. Östersund 1970. Wisénska Bokhandelns Förlag. Klotband med skyddsomslag. 247 s. 250:-

86Bursell Barbro. Anläggarna. En studie av yrkesvillkor och yrkeskultur i väg- och vatten- byggnadsbranschen. Arlöv 1984. Nordiska museet. 239 s. Ill. 250:-

87Bååth-Holmberg Cecilia. I heta striders land. Skånska bilder och minnen. Stockholm 1917. J. A. Lindblads Förlag. Halvklotband. 329 s. Ill. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

88--- När seklet var ungt, berättelse från det gamla Lund. Stockholm 1897. Fahlcrantz & Co. 2 delar i 1 volym. Halvklot band. 204, 187 s. 80:-

89Bäckström Joh., Nepos Cornelius Privat informator, eller Enskild handledare igenom Cornelium Nepotem, med stor möda och bekostnad then studerande Swenska Ungdomen till förmodelig tjenst och nytto, wälment framgifwen af thess oförtrutne tjenare Joh. Bäckström. Stockholm 1744. VI, 376 s. Halvläderband med marmorerade pärmar. Skadat i kapitäl. VI, 376 s. 1500:-Parallell text latin-svenska. Sista sidan hörn borta.

90Böttiger Carl Wilhelm. Repetitions-Curs i Allmänna historien för Gymnasie och Student-Examina. Stockholm 1836. Zacharias. Häftat förlagsband. 232 sid. (iii). 150:-

91Böttinger (red)., Rudbeck Reinhold (red)., Trolle (red). Vår Konung och hans gärningar. Minnesskrift med anledning av Konung Gastav V:s 25-åriga regering och hans 75-årsdag. Stockholm 1933. Lindfors. 397 sid. Blått helläderband. Gustav V:s monogram i guld och guld dek. på främre pärmen. Guld dek. på bakre pärmen. Rygg med guld text, guld dek. och fyra upphöjda bind. Guldsnitt. Förgyllda inre denteller. Pärmarnas insidor resp. för- och eftersättsblad vackert marmorerade. S/v ill. 400:-Aningen sliten i falsarna. Nr 225 av 1200. Bunden av PA Nordstedt & Söners bokbinderi.

92Böök Fredrik. Resa i Sverige från Smygehuk till Pajala. Stockholm 1924. Norstedts. Stor 8:0. Halvklot band. 244 s. Ill. 125:-Teckningar av Gunnar Lindvall.

93--- Resa i Sverige från Smygehuk till Pajala sommaren 1924. Stockholm 1928. Norstedts. Halvklot band. 242 s. 75:-

94Carlquist Gunnar. Landshöfdingen Gustaf Wathier Hamilton och hans anteckningar från Karl Johanstiden. Stockholm 1921. Norstedt. Dekorerat häft. (4) + frontespis + 191 s. + errata. Ill. 150:-Fint exemplar.

95Carlsson Signe. Sverige och Storbritannien 1787-1790. Studier i den gustavianska tidens diplomatiska historia. Lund 1944. Gleerupska univ.-bokhandeln. Häft. 331 s. + (3). 150:-Tillskrift på främre omslaget av författaren.

96Cavallie James. Ludendorff och Kapp i Sverige. Ur två förlorares liv. Stockholm 1993. Almqvist & Wiksell. Stor 8:0. Förlagsband. 341 s. Ill. 200:-

97Cederblad Iris (red). Till Minne av Astrid. Sveriges Prinsessa. Belgiens Drottning. A la Mémoire d'Astrid. Reine des Belges. Princesse du Suède. Stockholm 1935. Åhlén & Åkerlund. Stor 4:o. Large 4:o. Häftad. Soft paper back. 73 sid. 73 pp. Rikligt s/v ills. Richly b/w ills. 100:-

98Cederblom Gerda. Svenska folklivsbilder. Stockholm 1923. Nordiska museet. Ryggskinnband med pergamenthörn. 4:o. 40 s. + 100 planscher i färg och s/v. 200:-Ryggen borta, eljest skulle man kunna tala om gott antikvariskt skick.

99Celsius, O. Gustaf Wasa, hielte-dikt uti siu sånger. Sthlm. 1774. H. Fought, 4:o Samtida hfr. band med 5 upph. bind. 195 sid. Ryggen med mindre skada överst och med nötta falsar. Med Sven Walls Ex Libris. Ett fint exempel på Fougts typografi. 1500:-Med namnteckningar i.

100Celsius Olof. Konung Erik den fjortondes historia, sammanskrefwen efter gamla handlingar af Olof Celsius. Andra, af författaren äkta och förbättrade uplagan. Lund 1795. Joh. Lundblad. Samtida halvfranskt band med fem falska upphöjda bind, titeletikett i mörkt läder, gula pärmar. 341 s. + (1) + (24) register. 1000:-Stötta främre hörn och nött främre pärmkant. Bindningen i mycket bra skick.

101Christina. Självbiografi och afroismer. Stockholm 1966. Natur och Kultur. Pappband med skyddsomslag. 122 s. 75:-Levande litteratur serien.

102Cohat Yves. The Vikings. Lords of the Seas. Italy 2004. Thames & Hudson. 175 pp. Ills. 100:-

103Cornell Henrik. Lex communis regni Sueciae vetustior. ("Magnus Erikssons landslag") / E codice B 172 Bibl. Reg. Holm. / Suecice et Britannice praefatus. Edidit Henrik Cornell. / Sumptibus Einar Munksgaard. Hafniae 1943. Köpenhamn 1943. Einar Munksgaard. Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri. Nordisk kunst- og lystryk. Halvpergament med sex upphöjda bind samt två titeletiketter på ryggen i grönt och rött läder med guldbokstäver. På främre pärmen tre kronor i guld på pergamentet. Bandet signerat Petersen & Petersen. Folio, 30x39,5 cm. (2) + XLVI + (2) + 246 s. fotografiska avbildningar av manuskriptet B 172. + (2). 3000:-Med tillskrift på försättsbladet. "Til Herr Legationssekretaer jur. cand. J. Grauers venligst fra Einar Munkgaard Köbenhavn, den 18.1.44." Volym 1 i verket "Corpus codicum Suecicorum medii aevi".

104Crusenstolpe Magnus Jacob. 1720, 1772, 1809. Andra upplagan. Stockholm 1837.L.J. Hjerta. Klotbd. 429 s. Kultur och Historiska anteckn. 300:-

105Curman Gunilla., Curman Sigurd. Uppland, Sollentuna härad, norra delen. Stockholm 1958. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 691-824 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 82. Band VI. häfte 5. Oskuren.

106Curman Sigurd., Roosval Johnny. Stockholms kyrkor. Klara kyrka. Stockholm 1927. Svenska Bokhandelscentralen AB. Liten 4:0. 180 s. Ill. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 23. Band VI, häfte 1. Oskuren.

107Curman Sigurd (red)., Nerman Birger (red)., Selling Dagmar (red). Tiotusen år i Sverige. Uppsala 1945. Statens Historiska Museum. Folio. Pappband. Övre rött snitt. 488 sid. Rikligt färg och S/v ills. 300:-

108Dahlberg Erik. Suecia Antiqua et Hodierna. Kortfattad text till Afbildningarne uti E. Dahlbergs Suecia Antiqua Et Hodierna. Stockholm 1865. Tryckt hos J & A Riis. Stor tvär 8:0. Halvläderband med marmorerade snitt. Guldtext på främre pärm. 105 s. samt avbildningarna. Boken består av häften med beskrivande text där planscerna inte återkommer i nummerordning. Det kan se ut som att planscherna är bundna i fel ordning men så är inte fallet. 3000:-Slitet band. Lätt nött i inre falsarna. Plansch 14 "Stockholmia Metropolis Regni Sueciae Sedes Regia" är naggad i övre kant.

109--- Suecia Antiqua et Hodierna.-001 Stockholm 1924. Liggande folio. Rött halvläderband Något sliten med intakt . 2000:-Första lägget i bindningen håller på att släppa.

110Dahlgren E. W. Louis de Geer 1587 - 1652. Hans lif och verk. I-II. Stockholm 2002. Atlantis/Föreningen Leufsta Vänner. Förlagets pappband. Två volymer. 4:0. 24, XVII, 284, 2; 285-604, 1 s. Illustrerade. 750:-Faksimilutgåva med inledning av György Nováky.

111Davidsson Åke. Elias Martin teckningar till Sveriges historia. Malmö 1956. Allhem. Tvär 4:0. 40 s. samt 65 planscher 200:-

112 Den svenska fotografins historia. Skövde 1983. BonnierFakta. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 344 s. Illustrerad. 400:-

113Derogy Jacques. Fallet Raoul Wallenberg. Ystad 1980. Berghs. Klotband med skyddsomslag. 272 s. 100:-

114Desmaisons Jaques Le Scene. Histoire de la derniere revolution de Suede. (Dúne analyse de l`histoire de ce Pays, pour développer les vraises causes de cet événement. Nouvelle Édition, revue & corrigée. Amsterdam 1782. Original blue wrapper. 291 pp. Uncut. 400:-Worn spine.

115Donat Coupé de St. / Roquefort B. De Mémoires pour servir a l'histoire de Charles-XIV-Jean, Roi de Suède et de Norwège. Vol I-II. Paris 1820. Chez Plancher, Libraire-Éditeur du Manuel des Braves. Half leather binding. Spine with gold decorations. Title field in red leather with gold text. Marbled edges and inner boards. Titlepage + XXIV + 352 pp + 358 pp. 1800:-The spines are worn and the red title-leather is missing on vol I. Vol II has a few stains on front board. Some foxing.

116Eckerdal Anders., Fredrikson Mats., Lindqvist Gunnar., Linge Sverker., Sällberg Jonas. Katedralen i Linköping. Värnamo 2001. Carlssons. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 326 s. Rikt illustrerad i färg. 340:-

117Eckhoff Emil. Janse Otto. Visby stadsmur. Uppsala 1936. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Del II planscher, 91 st. 1500:-Planscherna i förlagets originalmapp. Endast planschdelen.

118Edman Joh. red. Til hans Kongl. Maj:t Konung Carl den XI, Kongl. Regeringens berättelse, angående Regements Förwaltningen under högstbemälte Konungs minderårighet; överlämnad den 18 December 1672, då Konungen sjelf antog Riks Styrelsen. m.m. Upsala 1771. Halvfranskt mockaband. 120, 175 s. samt innehfört. 1000:-

119Ejdestam J. (red)., Hedin Nath. (red)., Nygren Erik (red). Bilder ur Lanthandelns Historia. Västerås 1943. ICA-Förlaget. Dekorerat pappband. 8:o. 355 sid. S/v ills. 150:-Lätt kantstött.

120Ejdestam J. (red)., Hedin Nath. (red)., Nygren Erik (red). Bilder ur Lanthandelns Historia. Västerås 1965. ICA-Förlaget. Dekorerat ryggklot. 8:o. 437 sid. S/v ills. Andra upplagan. 150:-Saknar skyddsomslag.

121Ejdestam Julius. De fattigas Sverige. Halmstad 1969. Rabén & Sjögren. Dekorerat klotband med skyddsomslag. 8:o. 133 sid. 125:-Gott skick.

122Ekelund Jakob Fäderneslandets Historia I sammandrag för begynnare, Stockholm 1844. Zacharias Haeggström. Förlagets hårdpappbd. 320 sid samt tabeller över kungaätterna. gulnade sidor, lös i bindet. 400:-

123Ekelund Vilhelm. Det andra ljuset Sthlm. 1935. Bonniers. Originalutgåva. Hft. 259 sid. 175:-Reva i främre omslag.

124Eklund J. A, Drottning Kristina. En spegelbild av sin samtid. Stockholm 1928. Lindblads förlag. 172 s. 80:-

125Elgklou Lars. Bernadotte. Historien och historier om en familj. Bilbao 1978. Askild & Kärnekull. 4:0. Konstläderband med skyddsomslag. 244 s. Ill. 175:-

126Elling Christian. Stockholms hjärta. Stockholm 1949. Norstedts. Häft. 150 s. Ill. 100:-Osprättad.

127Emporagrius, Eric Gabrielsson. Consistorii Stockholmiensis lusta & extorta defensio antipositorium, de disciplina ecclesiastica, Holmiae 29. novemb. an. 1660.. contra... Dn. Johannis Matthie... episcopi Strengnesis gravisimi positiones auctius.. editas etc. : Strengnesiae, Anno 1661.. Holmia: (typis Meurerianis) 1662. Samtida pergamentband med handskriven ryggtitel. 8:o. (41) 2-328 sid. 2000:-Exlibris. Gott skick.

128Eneroth Hjalmar. Furstar, fröknar och riddersmän i svensk renässans. Stockholm 1924. Hugo Gebers Förlag. Häftad. 8:o. 288 s. S/v ills. 95:-Något sliten.

129Englund Peter. Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Norge 1994. Atlantis. Tredje tryckn. Förlagets dek. Hårdpappband 631 sid. Illustrerad i s/v. fåtal färgills. 125:-Skyddsomslag slitet resp. saknas. Eljest gott skick.

130--- Poltava. Berättelsen om en armés undergång. Helsingborg 1989. Atlantis. Klotband med skyddsomslag. 276 sid. 150:-Tillskrift till tidigare ägare.

131Erichs Malte., Wilcke-Lindqvist Ingeborg. Uppland, Närdinghundra härad, västra delen. Stockholm 1953. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 221-384 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 69. Band III. häfte 3. Oskuren.

132Erichs Malte., Wilcke-Lindqvist Ingeborg. Uppland, Närdinghundra härad, östra delen. Stockholm 1953. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 385-563 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 70. Band III. häfte 4. Oskuren.

133Erikson Alvar. Letters to Erik Benzelius the Younger from learned foreigners. Vol. 1. 1697-1722. Kungälv 1980. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle.250 pp. 100:-Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Humaniora 16.

134Erikson Bo G., Löfman Carl O. Sagan om Sverige. Milano 1990.Natur & Kultur. Förlagsklot med skyddsomsl. 4:o. 256 sid. Inkls. Reg. Rikt illustrerad med foton i färg. 225:-Bilder från forntiden.

135Eriksson Gunnar / Frängsmyr Tore. Idéhistoriens huvudlinjer. Helsingborg 1985. Wahlström & Widstrand. 208 sid. Ill. limmhäftad pocket. 140:-

136Erixon Sigurd. Byalag och byaliv. Kristianstads boktryckeri 1978. Utgiven av Nordiska museet, häftad 4:o, 174 s. Illustrerad med svartvita fotografier och tabeller. 125:-Gott skick.

137Erixon Sigurd o Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Sthlm. 1932. Skoglunds bokförl. I-XII 6 vol. Förlagets halvfranska band. 1500:-Fint skick.

138Erixson Sigurd., Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Ny följd. Del I. Stockholm 1934. Skoglunds bokförlag. Häftad. 4:o. 164 s. Ill. i s/v samt med färgplanscher. 150:-Från STF's bibliotek. Stämpel från STF på titelsidan.

139Erixson Sigurd., Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Ny följd. Del II. Stockholm 1934. Skoglunds bokförlag. Häftad. 4:o. (4) + 165-323 s. + (5). Ill. i s/v samt med färgplanscher. 150:-Från STF's bibliotek. Stämpel från STF på titelsidan.

140Erixson Sigurd., Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Ny följd. Del V. Stockholm 1936. Skoglunds bokförlag. Häftad. 4:o. 168 s. Ill. i s/v samt med färgplanscher. 150:-Från STF's bibliotek. Stämpel från STF på titelsidan.

141Erixson Sigurd., Wallin Sigurd. Svenska kulturbilder. Ny följd. Del VI. Stockholm 1936. Skoglunds bokförlag. Häftad. 4:o. (4) + 169-336 s. + (2). Ill. i s/v samt med färgplanscher. 150:-Från STF's bibliotek. Stämpel från STF på titelsidan.

142Erlandsson Th. Kulturhistoriska Museet i Bunge, Gotland. Vägledning för besökande. Stockholm 1914. Museets förlag. Stor 8:0. 55 s. Ill. 125:-

143Eskeröd Albert. Årets äring. Etnologiska studier i skördens och julens tro och sed. Lund 1947. Nordiska Museet. Häftad. 4:o. 381 s. + (3). 250:-Nordiska Museets Handlingar: 26. Från STF's bibliotek. Stämpel på titelsidan. Främre omslaget med reva tvärs över, reparerat med tejp. Osprättad.

144Fahlborg Birger. Ett blad ur den Svenska Handelsflottans historia 1660-1675. Göteborg 1933. 74 s. 50:-Sjöfartsmuseet, Göteborg I.

145--- Sveriges yttre politik. 1664-1668. Akademisk avhandling. Stockholm 1949. Wahlström & Widstrand. Häftad. 619 sid. 150:-Delvis osprättad.

146Falkenstam Curt. Minan. En kriminalreporters minnen. Södertälje 1981. Askild & Kärnekull. Förlagsband med skyddsomslag. 312 s. Illustr. 200:-

147--- Polisernas krig. Borås 1983. Askild & Kärnekull. Förlagsband med skyddsomslag. 303 s. Något illust. 200:-

148Fjellman Margit. Ett år med Kungen. UÅ (1957) Åhlén & Åkerlund. 4:o. Rygg klot. 64 sid. S/v ills. 75:-

149Flathe Ludwig. Gustav Adolf und der dreissigjährige krieg. I-IV. Dresden 1841-42. Eduard Bieksch & Comp. 4 volumes in 2 bindings. 12:o. Contemporary red golddecorated leatherbd. Nice dec. back. 1029 pp. 47 beautiful hand-coloured lithographs. 2250:-Both books have a damaged head. Vol III-IV have a large crack in one of the outer hinges.

150(Flintbeerg J.A.) Bokbindarnes skrå och embete. Anno 1621-1784. Göteborg 1930. Fachsimil utgiven i samband med bokmästareföreningen 300-årsjubiléum. Nummer 68 av 250 numrerade exemplar. (Totala uppl. 500) Hft. (iii) XIIsid. (ii) 120:-

151Flintberg Jacob Albrecht. Anmärkningar till sweriges Rikes Sjö-lag, jämte författningarna om hwarje, å utrikes ort wistande Swensk Agents, handels-Agents eller General handels-Agents, med handel och sjöfart gjemenskap ägande skylldigheter och rättigheter. Utgifne, tillika med Orda-Register, af Jacob Albrecht Flintberg. Lagmann. Ny och förbättrad upplaga. Sthlm 1802. Tryckt hos Anders zetterberg. Samtida gulddek. halvfranskt band med 5 upph. bind. (iv)734sid.(ii). 1300:-Mycket breda marginaler i detta ex. Smutstitelbladet fattas, lätt skada på övre kapitäl.

152Floderus Erik. Sigtuna. Sveriges äldsta medeltidsstad. Stockholm 1941. Gebers. 160 s. Ill. 100:-

153Fogelmarck Stig. C.F. Adelcrantz. Ett gustavianskt konstnärsöde. Borås 1995. Natur och Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 147 s. Illus. 400:-Vitterhetsakademiens serie Svenska Lärde.

154Fogelström Per Anders. Kring strömmen. Stockholm 1962. Bonniers. Pappband med skyddsomslag. 182 s. samt index och tillägg. Ill. 225:-Teckningar Stig Claeson.

155Forssell Arne. Utrikesförvaltningens historia 1721-1809. Uppsala 1935. Almqvist & Wiksell. 4:0. Paginerad 213-325. 60:-Särtryck ur Den Svenska Utrikeförvaltningens Historia.

156 Fram, Fram, Bondemän! Minnes- och maningsord till Bondetågets ledamöter utgifna af dess arbetsutskott. Stockholm 1914. Tryckt hos P.A. Norstedt & Söner. 8:o. Häfte. 48 sid. S/v ills. 100:-0.5 cm reva på bakre omslag.

157Franzén. Svante Sture eller Möte vid Alvastra. Poem i Tjugo sånger Halvfranskt band. 569 s. 100:-

158Frese de Am Sveriges Hjeltekonungar, Gustaf Wasa, Gustaf II Adolf och Carl XII. Lefnads och karaktersbilder tecknade för ungdomen Stockholm 1872. Bergström & Lindroth. Illustrerat hårdpappband. Ryggen skadad. (1) + 160 s. 6 planscher. 500:-Bearbetning efter Geijer, Odhner m. Fl.

159Friberg Per-Edvin., Ulvås Gunnar. Med Älvsnabben över de sju haven. Malmö 1955. Gebers. Halvklotband med främre omslag medbundet. 206 s. Rikt illustr. 225:-

160Fries Ellen. Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider. Stockholm 1895-1901. Norstedts. 2 delar i 1 band. Halvpergaments band med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. 247 + 219 s. 500:-Namnteckning på försättsbladet.

161Fritzell Gunnar. Nya synpunkter på Visby stads äldsta historia. Visby 1960. Gotland Allehanda. Häfte. 22 sid. 2 planbeskrivningar. 30:-

162Fryxell And. Berättelser ur svenska historien. Till ungdomens tjänst utgifven. Stockholm 1900-04. P.A. Norstedts. Gröna halvklotband med marmorerade pärmar. 46 delar i 12 volymer. 1900:-

163 Från Vasa till Bernadotte. Fem svenska dynastier. Strängnäs 1981. Utgiven av Skattkammaren i samarbete med Husgerådskammaren-Bernadottebiblioteket och Livrustkammaren. Häfte. 8:o. 32 sid. Färg och s/v ills. 100:-

164Fröding H. Berättelser ur Göteborgs historia under gustavianska tiden. Göteborg 1922. Medéns bokhandels aktiebolag. Häftad. 394 s. + (2). Ill. 150:-

165--- Berättelser ur Göteborgs äldsta historia. Göteborg 1908. Wald. Zachrissons förlag. Dekorerat klotband. 366 s. + (2). 200:-Mycket fint skick.

166Funch, Elsbeth. Gestalter och öden. En krönika kring porträtten på Övedskloster. Malmö 1953 Allhems förlag. 4:o. Förlagets halvskinnband med övre guldsnitt och dubbla skyyddsomslag av papper och cellouid. 300 s. varav 69 sid med helsidesplanscher i S/v. samt 11 i färg. Gott skick. Skador neders på skyddomslagens ryggar lagade med plasttape. 300:-Gott skick.

167Gabrielsson Claes., Hagerman Maja. Tusenårsresan. Värnamo 1999. Prisma. Stor 8:0. Förlagsband med skyddsomslag. 236 s. Rikligt illust. 125:-

168Geer Louis de. Tankar öfver Landt=Bruket, Bergs=Rörelsen, Manufaturerne och Handel, m.m...med tillämpadt Äre=minne Öfver Stamfadern herr Louis De Geer, Såsom Svenske Näringarnas Mäktige Befordrare Uti Förra Seculo. Linköping, 1790. tryckte hos Fredric Schonberg och Biörkegren. Samtida pappband. (Gråkappa). Osprättad. 344 sid. + 12 sid register. 600:-Rent och helt ex.

169--- Ur Louis De Geers brevsamling. Stockholm 1929. Norsteds. 383 s. 50:-

170Geijer E. G. Teckning af Sveriges tillstånd och af de förnämsta handlande personerna under tiden från konung Carl XII:s död till konung Gustaf III:s anträde af regeringen. Stockholm 1838. A.G. Hellsten. Gråkappa. 381 s. + (3). 400:-Sliten rygg. Fuktrand i övre marginalen drygt 190 sidor.

171 Genealogica Brahaea, Sive Certisimae traducis. Peruetuvstae prosapiae illustrissimorum comitum. Brahaeorum, comitum in vvisningburg,L. Baronum De Ridboholm et Lindholm, &c. Holmia 1647. 3 dubbelsidiga genealogiska tabeller. 15 grav. Porträtt saknas. Två utvikbara planscher varav en med Braheätten stamträd. Folio. Samtida pergament band. 3 sidor ded. 1 sida släkttavla. 42 sidor text. 4000:-3 dubbelsidiga genealogiska tab, samt 15 grav. portätt saknas

172Gezelius Georg Äreminne Öfver Riks-Cancellern Grefve Axel Oxenstierna. Sthlm. 1774. Joh. Georg Lange. senare marmorerat kartonage. (i) Titelsida med kopparstucken gravyr. 3-56 sid. (i). Boken skriven av Gezelius, kyrkoherde vid Lillkyrka och Öby församling i Närke. 900:-

173Gfrörer Aug. Fr. Gustav Adolph, König von Schweden, und seine Zeit. Stuttgart 1863. Adolph Krabbe. Halfclothbd. 818 pp. 500:-

174Gjellerup Karl. Den aeldre Eddas gudesange. Köpenhamn 1895. P. G. Philipsens Forlag. 4:0. Helläderband. Gulddekorerad rygg med 5 lätt upphöjda bind. 325 s. Ill. 1250:-Tegninger af Lorenz Frölich.

175Gotlands Turistförening. Visby och dess minnesmärken jämte en kortare översikt av Gotlands och Visbys historia samt en karta över Visby. Visby 1957. Gotlands Turistförening. 47 s. Ill. samt karta. 50:-

176Gotlänska hembygdsrörelsen. Från Guta Bygd 1979. Nyköping 1979. Barry Press. Förlagsband. 122 s. Ill. 60:-

177--- Från Guta Bygd 1989. U o U å. Barry Press. Förlagsband. 172 s. Ill. 60:-

178Granberg Olof. Skoklosters slott och dess samlingar. Stockholm 1903. Stor 4:0. Privatbundet rött halvläder band med marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. Marmorerade inre pärmar. 56 s. Ill. Bunden hos C.E. Fritzes Bokbinderi 600:-Sveriges Allmänna Konstförenings Publikation XII. Ytterst lätt nött i falsarna och ena hörnet.

179Graninger Göran m.fl. Emigranter, en bok om den stora utvandringen till Amerika. GDR 1971. Bra Böcker. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 144 s. Ill. 130:-

180Grimberg C., Hildebrand E. Ur källorna till Sveriges historia. I. 1520-1721. Stockholm 1911. Norstedts. Klotband. 320 s. 100:-

181Grönberg Lennart. Nordisk rättshistoriskt litteratur 1976-1980. Lund 1991. Institutet för rättshistoriskt forskning. Stor 8:0. Klotband. 332 s. 250:-Rättshistoriskt bibliotek XLV.

182Grönstedt Johan. Stockholm och Stockhomarne för tjugofem år sedan (1892). Del I. Officiella - Kommunala - Affärslifvet. Del II. Nöjeslifvet. Stockholm 1917. UU. Tryckt av Iduns Tryckeri-Aktiebolag. 2 delar i 1 band. Privatbundet rött klotband med marmorerade snitt. Bandet är bundet hos Östermalms Bokbinderi. 183 + 135 sid. S/v ills. Böckerna är tryckta i 500 numrerade, illustrerade exemplar varav del I är nr 369 och del II är nr 376. 200:-Gott skick. Exlibris.

183Gustaf III. Äreminne öfver Lennart Torstenson. Stockholm 1913. Pergamentsband med pärmstämpel. 57 s. 400:-586/600.

184Gyllenborg G.F. Tåget öfver Bält. Hjelte-dikt i Tolf Sånger. Stockholm 1785. Swederus. Anders Jacob Nordström. Senare halvfranskt band med marmorerade pärmar samt ryggtitel i guld. Graverad titelsida + 335 s. + (1). 1100:-Bandet i fint skick, inlagan något brunfläckad samt med mindre bläckfläck på sid 194.

185Göransson Göte. Gustav Vasa och hans folk. Stockholm 1984. Bra böcker. Konstläderband med skyddsomslag. 4:o. 267 s. Rikt ill. i färg mestadels. 200:-Fint skick.

186Hadenius Stig., Molin Björn., Wieslander Hans. Sverige efter 1900. En modern politisk historia. Stockholm 1972. Aldus. 335 s. 50:-

187Hagberg Knut. Carl Linnaeus. Lund 1978. Natur & Kultur. Klotband med skyddsomslag. 237 s. 150:-

188HAGBOM BENGT. (red.) Kungl Norrlands Artilleriregemente 1893-1993. Beksrivning av regementet och vad som hänt där under dess första sekel. Västervik 1993. Ekblads. Blått gulddekorerat klotband med skyddsomslag. Liten 4:o. (25 x 18 cm.) 514 sid. Illustrerad i både färg och s/v. 275:-Som ny.

189Hagelberg Torsten. red. Svensk turisttidning. Organ för turistväsen och badortsliv. Åttonde årgången 1929. Stockholm 1929. Svenska Turisttidningens Förlag. 4:0. Halvklotband. 566 s. Ill. 450:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Gott skick.

190Hagerman Maja. Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Italien 1996. Rabén Prisma. Klotband med skyddsomslag. 436 s. S/v och färg Ill. 150:-

191Hallberg Sigurd. Från Sveriges storhetstid. Franske legationssekreteraren Charles Ogiers dagbok under ambassaden i Sverige 1634-1635. Stockholm 1914. Norstedts. Halvläder band. 141 s. 200:-

192Hallgren Sören., Isaksson Olov. Bishop Hill, svensk koloni på prärien. Borås 1969. LTs förlag. Förlagsband. 183 s. Ill. 150:-

193Hallström Per. Karl den elfte. Historiskt skådespel. Stockholm 1918 Bonniers. Grönt halvläderband (G Hedberg) med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. 192 sid. + 7 sid inklistrad rescension. 250:-Blekt rygg.

194Hammarskiöld Hans., Herrmanns Ralph. Det levande slottet. Budapest 1978. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. Tvär liten 4:0. 136 s. Ill i färg. 125:-Ryggen blekt.

195Hammarsten Charles. Schulman Eva. Silvia & Carl XVI Gustaf. De första 10 åren. Verona 1986. Allerbok. 4:0. Ill pappband. 127 s. Ill i färg och s/v. 75:-

196 Hans Majestät Konung Gustaf V:s Åttioårsdag. 16/6 1938. Minneshäfte med festprogram. Stockholm 1938. Åhlén & Åkerlund. Häfte. 4:o. 24 sid. S/v ills. 100:-

197Hauge Yngvar. Carl Johan. Stockholm 1942-43. Bonniers. 2 vol. Halvklotband. 307, (2) + 239, (2) s. S/v fotoill. 275:-

198Heckscher Eli F. Svenskt arbete och liv. Från medeltiden till nutid. Stockholm 1985. Bonniers. Pappband med skyddsomslag. 388 s. Ill. 150:-

199Hedberg Frans Stockholmslif Skärgårdsluft. Stockholm 1886. Svanbäcks. Senare gulddekorerat halvfranskt band. 5 upphöjda bind. Lokrantz bokbinderi Stockholm. (ii) Titelblad, 488 sid. Inbundet häfte. (Tredje häftet i en serie från Oscar Lamms Förlag. Omslagets baksida saknas.) boken innehåller berättelser från Stockholm och skärgården. 500:-

200Hedin Svante. Kunglig bildskatt. 1850-1950. Belgien 1991. Bra böcker. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 253 s. Ill. 225:-

201Hedin Sven. Försvars striden 1912-14. Stockholm 1951. Fahlcrantz & Gumaelius. Klotband med omslagen medbundna. 376 s. 150:-

202Heeren Arnold Hermann Ludvig. Handbok uti europeiska statssystemets och dess koloniers historia. Strengnes 1819. Tryckt hosCarl Erik Ekmarck. Guldek. halfranskt band med marmorerade pärmar. Blåa snitt. Gulddekorerad rygg. 8:0. XXVII + 752 sid. (x). 350:-

203--- Handbok uti europeiska statssystemets och dess koloniers historia, ifrån detsammas bildande, sedan uptäckten af båda Indierna, till dess återställande, efter Franska Kejsare Thronens störtande. Fortsättning af Heeren's Handbok uti Europeiska Statsystemets och dess coloniers histora ifrån 1804 till 1818. Strengnes 1819. Trycktt hos Carl Erik Ekmarck. Senare havlklot med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Marrmorerade pärmar. Stänkta snitt. 8:0. Titelblad + s 593-752 + tillägg (28) sid. 150:-Lätt blekt rygg. Exlibris.

204Hellstenius J., Malmström C. G. Sveriges statskunskap, kort sammandrag. Stockholm 1880. W. Schultz. Halvfranskt band. 89 s. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

205Henel Andreas Jochim von. Det Anno MDCCXXXV florerande Sverige/ eller Fullkommelig Beskrifning, om den mycket kloka och högst berömmeligste Regerings Författning, Inrättning och Beskaffenhet uti Riket. Til allmän, såväl som enskylt Nytta och Underrättelse, med mycken anvend Möda och förd widlöftlig Correnspondence sammanbracht och författat, Samt til trycket befodrad.. Stockholm (1736). Benj. Gottf. Schneider.(8) 261 s. (32). Titelsidan saknas, samt delar av registret. Dock ersatta med vackra handskrivna sidor av gammalt datum. Bandet är ett 1800-tals ryggklot med förgylld titeltext samt marmorerade pärmar. 800:-Texten komplett med de handskrivna sidorna. Exlibris.

206Henrikson Alf. Ekot av ett skott. DDR 1986. Bra böcker. 8:0. Förlagsband med skyddsomslag. 273 s. 100:-

207--- Ända från Vendelkråka. En nordisk kronologi. Tjeckoslovakien 1985. Bra Böcker. Förlagets konstläderband med skyddsomslag. 4:o. 360 s. Rikt illustrerad i både färg och s/v. 200:-Gott skick.

208Henschen Ingegerd., Tuulse Armin. Uppland, Vallentuna härad, västra delen. Stockholm 1954. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 105-220 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 72. Band V. häfte 2. Oskuren.

209Henschen Ingegerd., Tuulse Armin. Uppland, Vallentuna härad, östra delen. Stockholm 1953. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 104 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 71. Band V. häfte 1. Oskuren.

210Hentzel Roland red. Mitt Uppsala. Tjugo Uppsalavänner ser på stan. Stockholm 1965. Natur och Kultur. Häftad.226 s. S/v fotoill. 100:-

211Herdin K.W. Uppsala på 1600-talet. Rättsväsendet. Borgerskapet. Uppsala 1926. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 3 vol. 219, 272, 224 s. 300:-

212Hildebrand Bengt. Kungl. Svenska Vetenskaps Akademien, förhistoria, grundläggning och första organisation. Stockholm 1939. Kungl. Vetenskapsakademien. 2 volymer. Liten 4.0. Halvklotband. 885 s. Ill. Knut Hässlers Bokbinderi. 600:-

213Hildebrand Emil. Sveriges historia till våra dagar, fjärde delen Gustav Vasa. Stockholm 1920. Norstedt. Halvfranskt band (blekt). 452 s. Ill. 150:-

214Hildebrand Karl. Johan III och europas katolska makter. Studier i 1500-talets politiska historia. Uppsala 1898. A&W. Halvklotband. 321 s. 125:-

215Hjort Rich. Beskrifning öfver Laske härad i skaraborgs län. Vänersborg 1903. Länstidningens boktryckeri. Privatbundet halvfranskt klotband med marmorerade pärmar. 88 sid. Fotoillustrerad. 400:-Sällsynt. 1 cm. av nedre ryggen saknas. Reva å försättsblad och nästföljande sida. Fuktfläckar å sid 3.

216Hochschild C. F. L. Några blad af Rutger Fredrik Hochscilds anteckningar, Armfeltska konspirationen. Stockholm 1897. Norstedts. 90 s. 125:-Omslagen skadade.

217Hofrén Manne., Kalmar Läns Fornminnesförening. Kalmar Län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 1945-46-47. Meddelanden XXXIII- XXXIV-XXXV. Kalmar 1945-47. Tre delar i en volym. Klotband. 154 s, annonser, 139 s, annonser, 115 s., annonser. Illustr. 200:-

218Hofrén Manne., Kalmar Läns Fornminnesförening. Kalmar Län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 1957-58. Meddelanden XLV- XLVI. Kalmar 1957-58. Två delar i en volym. Klotband. 95 s, annonser, 104 s, annonser. Illustr. 150:-

219Hofrén Manne., Kalmar Läns Fornminnesförening. Kalmar Län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 1959-60. Meddelanden XLVII- XLVIII. Kalmar 1959-60. Två delar i en volym. Klotband. 110 s, annonser, 95 s, annonser. Illustr. 150:-

220Holm Thomas Campanius. Kort beskrivning om provinsen Nya Sverige uti Amerika Stockholm 1988. Rediviva. Pappband med skyddsomslag. 190, 142 s. 220:-Text på ¨gammel svenska¨ samt modern svenska.

221Holmquist Hjalmar. Munkväsendets framväxt. Stockholm 1928. 108 sid. 90:-

222Holmqvist Wilhelm. Sveriges forntid och medeltid. Kulturhistoriskt bildatlas på grundval av statens historiska museums publikation "Tiotusen år i Sverige". Malmö 1949. John Kroon. 4:0. Halvklotband. 408 s. Ill. 450:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

223Håkanson N. H. Ossian. Bland kulturens primärarbetare. Minneskrift, utgiven till Stockholms Grovarbetarefackförenings 40-årsjubileum 21 maj 1928. U. o. 1928. 657 s. + (2) s. källfört. + (2) s. innehållsfört + XCIII s. s/v planscher, blockvis insprängda. 8:o. Hft, gråbeige. 120:-Omslaget i hyggligt skick, inlagan i gott, osprättad.

224Håstad Elis. Sveriges historia under 1900-talet. Stockholm 1965. Aldus. 167 s. Ill. 40:-

225Hägg Erik. Under tretungad flagga, vår seglande örlogsflotta och dess män 1750-1900. Stockholm 1941. AB Svensk Litteratur. 4:0. Förlagets helklotband. 379 s. Ill. 400:-

226Höjer Torvald. Karl XIV Johan. Stockholm 1948. Saxon & Lindströms Förlag. 172 s. Ill. Häftad. 100:-Särtryck ur Sveriges historia genom tiderna. Skada i kapitäl. Dediktation på främre omslag.

227Hökerberg Lars (red)., Sturzen-Becker Vilh. (utg). Hemvännen. Illustreradt Månadsblad. 1875-1878. Första årgången - Fjärde årgången.. Stockholm 1875. P.A. Norstedt & Söner. Halvläderband med gulddekorerad rygg. 96 + 96 + 96 + 104 sid. Rikligt illustrerad med träsnitt. 1000:-Slitna inre falsar och ryggen. Veck och reva på försättsbladet.

228Ingelman Göte. Repslagarens ättlingar. St: Petersburg 1998. Ord & visor förlag. Konstläder band med skyddsomslag. 422 s. 100:-38/500. Med författarens dediktation.

229Ingelman-Sunberg Catharina. Boken om Vikingarna. Värnamo 2004. Prisma Förlag. Häftad. Liten 8:o. 245 sid. Färg och s/v ills. 150:-Gott skick.

230Jakobsson Svante. Från fädernesjorden till förfäders land. Estlandssvenskt bondfolks rymningar till Stockholm 1811-1834, motiv, frekvens, personliga konsekvenser. Uppsala 1976. 250 s. 160:-Acta Universitatis Upsaliensis.

231Janse Otto. Medeltidsminnen från Östergötland. Stockholm 1906. Justus Cederquists förlag. Stor 8:0. Halvklotband. 180 s. 100 bilder i ljustryck och autotypi. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

232Janson Sverker. Kulturvård och samhällsbildning Lund 1974 Berlinska tr. Nord. museets handl. 83. 295 sid. Rikt illustrerad med s/v fotogr. 175:-

233Jansson Sven B. F. Gästriklands runinskrifter. Stockholm 1981. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 4:0. 228 s. 13 plancher. 350:-Sveriges runinskrifter femtonde bandet, första delen. Nyskick.

234Jansson Sven-Bertil. Eriks=krönikan. Tidens förlag. Pappband med skyddsomslag. 242 s. 150:-

235 Jemtländska Härens Hemmarsch 1719. Hedemora 1888. A.F. Lidmans Boktryckeri. Samtida marmorerat pappband. 6 sid + 1 utvikbar karta. 200:-Bandets rygg är slitet. Kartan har enstaka revor.

236Jessen Knud Det förhistoriska tiderna i Europa I-II. Stockholm 1926.Norstedt & Söner. I-II. 495 sid. 440 sid. Hft. Rikt illustrerad med s/v. ills. Naturförhållanden paleolitisk kultur syd & Östeuropa, den yngre stenåldern i mellan väst & nordeuropa. 225:-

237Johannes Magmus: Joannis Magni Swea och Götha Crönika : hwaruthinnan beskrifwes, icke allena the inrikis konungars lefwerne och namnkunnige bedriffter vthi theras eghit fosterland: ... vthan och the vthländske göthers loflighe regimente och store mandom, som the på många ortar vthöfwer wijda : werlden, och särdeles vthi Hispanien och Italien bedrifwit hafwe : aldraförst på åthskillige tijder och rum vthgången på latin / och nu på swenska vthtålkat aff Erico Schrodero. Stockholm 1620. Ignatius Meurer. Helläderband av gammalt datum, Rebacked (6). 1-663 (27) s. Titelsida samt sista textsida i facsimil. Cirka 20 sidor förstärkta i marginalerna, vid renovering av boken. Inlagan i gott skick. Med två fästen för kläppen. 5000:-I nuvarande skick ett tilltalande exemplar.

238Johansson Björn Axel. Regalskeppet Kronan. Italien 1985. Bra Böcker. 4:0. Konsläder band med skyddsomslag. 272 s. Ill. 150:-

239Johansson Karin. Olycksmaskeraden. En skildring från tjusarkonungens sista dagar. Stockholm 1926. Bonniers. 221 s. Ill. 85:-

240Johansson Knut. Voxtorpsboken. Historisk beskrivning över Voxtorps socken. Värnamo 1952. Fälths Tryckeri. Häft. 413 s. + (3). 250:-Något sliten rygg. Från STF's bibliotek.

241Johnsson Pehr. Gården och byn, några drag ur dess utveklingshistoria. Eksjö 1938. Smålands-Tidningens Tryckeri-Aktiebolag. 71 s. Stor 8:0. Häftat. 110:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

242Jonson Erik. Strandblomster. En bukett överräckt till Sven Salén med anledning av hans sextioårsdag den 7 november 1950. Stockholm 1950. Förlags AB Fågel Blå. Tryckt hos Gernandts Boktr. Bundet av Gust. Hedbergs bokbinderi. Blått halvfranskt band. 4:o, 157 sid. Ills 1850:-Bibliofilupplaga 242/300 ex. Ded. från Sven Salén till Antonia och Axel.

243Josephson Ragnar. Det hyperboeiska Upsala. Stockholm 1940. Norstedts. 94 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

244Järbe Bengt. Arbetsliv i Stockholm. Hantverkare och dagkarlar. Kristianstad 1976. Tidens förlag. Pappband med skyddsomslag. 305 s. Ill. 90:-

245Jövinger Gösta (red). Oscar Bernadotte - prins och förkunnare. En bildberättelse. Stockholm 1949. Triangelförlaget. 4:o. Ryggklot. Sigill på främre pärm i guld. 95 sid. S/v ills. 100:-

246Kardell S. J. Minnen från fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zetterström och hans tid. Stockholm 1886. Häfte. (6) + 153 s. 100:-Naggad i kanterna.

247Karlsson Svenolof. Frihetens källa, nordens betydelse för Europa. En antologi. Helsingfors 1992. Nordiska rådet. 4:0. Förlagsband. 217 s. Ill. 225:-

248Karolinska förbundet utg. Karolinska Förbundets årsbok 1966. Stockholm 1966. Häftad. 195 s. 125:-

249--- Karolinska Förbundets årsbok 1973. Stockholm 1974. Häftad. 173 s. 125:-

250--- Karolinska Förbundets årsbok 1974. Stockholm 1975. Häftad. 189 s. 125:-

251--- Karolinska Förbundets årsbok 1975. Lund 1976. Häftad. 166 s. 125:-

252--- Karolinska Förbundets årsbok 1977. Lund 1978. Häftad. 142 s. 125:-

253--- Karolinska Förbundets årsbok 1978. Lund 1979. Häftad. 147 s. 125:-

254--- Karolinska Förbundets årsbok 1979-1980. Lund 1981. Häftad. 196 s. 125:-

255--- Karolinska Förbundets årsbok 1981-1982. Lund 1982. Häftad. 242 s. 125:-

256--- Karolinska Förbundets årsbok 1983. Lund 1984. Häftad. 182 s. 125:-

257--- Karolinska Förbundets årsbok 1984. Lund 1985. Häftad. 175 s. 125:-

258--- Karolinska Förbundets årsbok 1985. Lund 1986. Häftad. 167 s. 125:-

259--- Karolinska Förbundets årsbok 1985. Lund 1986. Häftad. 167 s. 125:-

260--- Karolinska Förbundets årsbok 1999. Meddelanden från krigsarkivet XX. Den svenska Fortifikationens bilder. Riga 2001. Karolinska förbundet, Krigsarkivet och Historiska Media. Stor liggande 8:o. Förlagets illustrerade pappersband med skyddsomslag. 144 s., färgill. 150:-

261Kellberg Per., Topelius Zacharias Fältskärns berättelser från Breitenfeld till Armfelts återtåg. Polen 1967. Bonnier. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 366 s. Ill. 100:-

262Kilström Bengt. Uppland. Litslena kyrka. Uppsala 1969. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 85-156 s. Ill. 110:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 127. Band IX, häfte 2. Oskuren.

263Kilström Bengt Ingmar. Uppland. Härkeberga kyrka. Uppsala 1968. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 75 s. Ill. 100:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 123. Band IX, häfte 1. Oskuren.

264Kinander Ragnar. Smålands runinskrifter. Stockholm 1935-61. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 4:0. 146, XI s. 39 plancher. 342, VII s. 41-104 planscher samt utvikbar karta. 600:-Sveriges runinskrifter fjärde bandet, första och andra häftet. Nyskick.

265Kleberg Johan (red). Kungliga Vasaorden. Uppsala 1944. Almquist & Wiksell. 880 sid. Blått halvläder band med marmorerade pärmar. Rygg med guld text och guld dek. Blått övre snitt. Rikliga s/v foto. 300:-Aningen nött i kanterna. Nr 767 av 1700. Detta exemplar är tryckt för Byrådirektör Karl Söderberg.

266Kleen C. W., K:son Björn E. H. Sveriges försvar. Historisk översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. Stockholm 1927. Svenska bokhandelscentralen AB. 4:0. 3 volymer. Helläderband, helt guldsnitt, lilla statsvapnet i guld på fram pärmarna, 280, 440, 396 s. Ill. 1050:-Fint skick.

267Klein Ernst. Bilder ur Sveriges historia. Svensk kultur från urtid till nutid. Stockholm 1931-32. Nordisk rotogravyr. 4:0. Helläderband. Blåa snitt. 448 s. Ill. samt fotoill. 200:-

268--- Bilder ur Sveriges historia. Svensk kultur från urtid till nutid. Stockholm 1931-32. Nordisk Rotogravyr. 4:0. Halvklotband. 448 s. Ill. 175:-

269Klinge Matti. Östersjövärlden. Helsingfors 1995 (Otava). 176 s. Ills. Nordisk historia i ett nytt perspektiv. 150:-Nyskick.

270Kraft Salomon red., Seitz Heribert red. Historiska bilder. Studier kring vårt lands minnen i Livrustkammaren och andra samlingar. Stockholm 1970. AB Bokverk. 3 volymer. 4:0. Halvläderband med grönt snitt. 461, 539, 524 s. Rikt illustrerad. 600:-

271 Kung Gustaf och hans folk. Stockholm 1950. Åhlén & Åkerlunds Förlag. 4:o. Gulddekorerat illustrerat pappband. Ca 90 sid. Opaginerad. Rikligt s/v ills. 60:-Nött rygg.

272Kungl. Maj:t. Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning, Angående Fyra Riddare=Orden. Gifwen Stockholms Slott i Ordens-Capitlet, Then 26 November 1798. Stockholm 1799. Tryckt i Kongl. Tryckeriet. Folio. Marmorerat pappband. Opaginerad. Kopparstucken gravyr på titelsidan + 6 kopparstuckna planscher. 4000:-Gott skick.

273--- Kungörelser. 1810. Stockholm 1810-1811. Tryckt i kungliga tryckeriet. Samtida gråkappa. Innehåller ett hundratal kungörelser som dateras från januari till december 1810. Innehåller bl.a. fredsfördraget med Napoleon som slöts 6 januari 1810 och ratificerades 2 februari. 2500:-Lite sliten rygg.

274--- Kungörelser. 1811-1812. Stockholm 1811-1812. Tryckt i kungliga tryckeriet. Samtida gråkappa. Innehåller ett hundratal kungörelser som dateras från 9 januari 1811 till 30 december 1812. 2500:-Lite sliten rygg.

275--- Sweriges Rijkes Ständers Beslut, som av den...Stockholm den 3 Nov. 1660. Stockholm 1660. Tryckt hos Henrich Renfer. Häfte i nyare pappbd. 20 sid. 300:-Vapen vignet. Riksdagsbeslut.

276 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens fastigheter av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställda under akademiens eller riksantikvarieämbetets förvaltning. Lund 1960. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Häftad. 250 s. + (2). Ill. 150:-

277Kuylenstierna Oswald. Kring Karl XII. Karolinska studier. Stockholm 1918. W&W. 162 s. Ill. 100:-Fallsen spräckt.

278Kvarning/Ohrelius Vasa. Kungens Skepp. Stockholm 1998. Atlantis. gulddekorerat hårdpappband med skyddsomslag. 173 sid.(ii).Rikligt illustrerad. 200:-

279Kylberg Ulf (ill)., Montgomery Bo-Gabriel. Gustavus Adolphus. Äreminne över Gustaf II Adolf. Stockholm 1944. Effellve. 4:o. Häftad. 142 sid. S/v ills. 150:-Gott skick.

280Kåks Helena., Westholm Erik. En plats i tillvaron. Studier av flyttning till landsbygden. Falun 1994. Dalarnas forskning. 114 s. Ill. 90:-

281Källström Olle. Medeltidens ansikte. Stockholm 1945. Nordisk Rotogravyr. Halvläderband. 4:0. 172 s. Ill. 200:-

282Lacombe Jaques. Geschichte der königin von Schweden, Christine. Leipzig 1762. Weidmanns. Contemporary leatherbd, titletext in gilt letters. 272 pp. small damage to head, fly-leaf missing. Some old water stains. 1000:-Rare.

283Lager Birgitta. Stockholms befolkning på Johan III:s tid. Stockholm 1962. Stadshistoriska institutet. Häftad. 196 s. Ill. 150:-

284Lagerbring Gustaf. Guvernörer och landshöfdingar i Göteborgs & Bohus län 1658-1897. Göteborg 1917. Wald. Zachrissons förlag. Häftad. 194 s. + (2). Ill. 220:-Främre omslaget något trasigt i hörnen.

285Lagerbring Swen. Sammandrag af Swea=Rikes historia, Ifrån de äldsta til de nyaste tider. Stockholm 1778. Tryckt hos Anders J. Nordström / Peter Sekelberg. 3 delar i 1 volym. Del II och III är andra upplaga. Samtida marmorerat pappband. 122, 61, 132 s. 400:-Anteckningar på insida pärm och försättsblad.

286Lagercrantz Bo., Rehnberg Mats. Kungens glada dagar. Bilder från Carl XV:s tid. Stockholm 1954. Wahlström & Widstrand. Häftad. 4:o. 158 s. + (2). Rikt illustrerad. 125:-

287Lagerquist Marshall. Rokokomöbler signerade av ebenister och schatullmakare i Stockholm. Lund 1949. Nordiska Museet. Häftad. 4:o. 200 s. + 126 s/v fotografier på planschblad. Ill. med textillustrationer, färgplansch samt ovan nämnda s/v fotografier. 450:-Nordiska Museets Handlingar: 31. Från STF's bibliotek.

288Laid Eerik. Säden torkar. Sädeuppsättningar i Sverige 1850-1900. En etnologisk undersökning. Lund 1952. LTs förlag. Häftad. Liten 4:0. 344 s. S/v ills. Osprättad. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

289Larsson Lars-Ove. Vem är vem i Svensk historia. Från år 1000 till 1900. Italien 2000. Prisma. Liten 4:0. Förlagsband med skyddsomslag. 208 s. Illustr. 125:-

290Laurin Carl G. Views from Sweden. Stockholm 1921. Norstedts. 4:0. Blue clothbd. 46 s. Ills. 125:-From the Swedish Tourist Organisation.

291Leijonhufvud Karl. Ny svensk släktbok. Stockholm 1906. Norstedts. Stor 8:0. Rött halvläder band med marmorerade pärmar. Rikt gulddekorerad rygg. Marmorerade inre pärmar. 871 sid + XXVIII + XIII + VIII + VI + IV + III + II. 700:-Lite sliten i kanterna. Namnteckning på försättsblad.

292Liljeblad F. Svenska rikets vapen. Stockholm Norrköping 1878. Dekorerat orginalklot med pärmtitel i guld. Oblong 8:o. Errata + 16 chromolitograferade planscher + plansch i s/v + (4) + 1-10 s. 500:-Nött av ålder, lös i bindet. Inlagan i bra skick dock lätt fläckad.

293Lind Gustaf. Stockholmsträdgårdar under gångna tider. Stockholm 1941. Saxon & Lindströms Förlag. 8:o. Linneklotband med brun titeletikett i läder med guldtext på ryggen. Främre omslag medbundet. 222 sid. S/v ills. 250:-Gott skick.

294Lindberg Ernst -Folke Utflykter i den svenska kulturhistorien 1967 Ivar Haeggströms Tryckeri AB. 8:o. Förlagsband. 283 s. Illust. och foto. löpande i texten 100:-Uppsatser i festskrift, ingår även i Nordiska museets & Skansens årsbok

295Lindberg Folke. Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid. Finland 1989. Prisma. 254 s. 80:-

296Lindberg Gunilla. 1900-talet. Handbok i att minnas ett sekel. Lund 1999. Bygd och Natur. Häftad. 8:o. 133 s. Färg och s/v ills. 100:-

297Lindblom Andreas. Femtio år med Birgitta. Birgittastiftelsen 1920-1970. (Malmö 1970) Allhems förlag. Häftad. 121 s. Rikt illustrerad. 100:-

298--- På Birgittas vägar. Stockholm 1962. Norstedts. Pappband. 123 s. 90:-

299Linderholm Emanuel. Gustaf Vasa och reformationen i Sverige. Stockholm 1917. Nationalförlaget. 62 s. 50:-

300Lindgren Erik. Posten i samhället. Skildringar från fyra sekel. Sverige 1986. Posten. Förlagsband. 201 s. Ill. 110:-

301Lindqvist Herman Från istid till framtid. Så blev de första 14000 åren. Värnamo 2002. Norstedts. Förlagsband med skyddsomslag. 728 s. 250:-

302--- Historien om Sverige. Drömmar och verklighet. Värnamo 2000. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 642 s. Ill. 300:-Första uppl, första tryck.

303--- Historien om Sverige. Från islossning till kungarike. Värnamo 1993. Norstedts 8:0. Förlagsband med skyddsomslag. 412 s. 250:-Med dedikationen av författaren.

304--- Historien om Sverige. Från islossning till kungarike. Värnamo 1993. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 412 s. Ill. 200:-

305--- Historien om Sverige. Gustav Vasa och hans söner och döttrar. kung. Värnamo 1993. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 501 s. Ill. 200:-Första upplagan första tryckning.

306Lindqvist Sune. Svenskt forntidsliv. Stockholm 1944. Bonniers. 303 s. Ill. 100:-

307Lindroth Sten. Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden. Södertälje 1997. Norstedts. 749 s. 150:-

308--- Svensk lärdomshistoria. Medeltiden, reformationstiden, stormaktstiden, frihetstiden, gustavianska tiden. Södertälje 1989. Norstedts. 4 volymer. 383, 640, 747, 354 s. Ill. 1000:-

309Lindsjö Ronny. Försvarsfrågan och sjökrigsmaterielens utveckling. En översikt rörande Sverige under 1800 och 1900-talet. U o U å (1978). 140 s. S/v fotoill. 60:-

310Lindwall Bo. Svenska teckningar 1800-talet. Stockholm 1984. Rabén & Sjögren. Klotband med skyddsomslag. 208 s. Ill. 180:-Årsbok för Svenska Statens konstsamlingar 30.

311Ljungberg Sven Runristaren med trägravyrer av författaren. Värnamo 1990. Alba. Förlagsband. 135 s. + (2). Ill. 100:-

312Loenbom Samuel. Kongl. Rådets och Fält=Marskalkens, Herr Grefwe Magni Stenbocks lefwerne. Stockholm 1757. 2 del. i 1 vol. Halvfranskt band, slitet. 151, 324 s. 2 gravyrer, 2 blad lösa. 1500:-

313--- Kongl. rådets och fält-marskalkens, herr grefwe Magni Stenbocks lefwerne. Stockholm 1757-65. Lars salvii förlag. Samtida halvläderband, Något slitet av ålder. Graverad frontespice + Titels. + 151 s. Andra delen. Företal (5), + 324 s, + två kopparstick varav 1 utvikbart.. Tredje delen. Företal (5), + 387 s. + ett utvikbart kopparstick. Fjärde delen. Företal (9), + 340 s, två utvikbara kopparstick. 2500:-Inlagan delvis något gulnad, samt enstaka lagerfläckar.

314Lundberg Birger. Territorell indelning och skatt i Uppland under medeltiden. Uppsala 1972. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 193 s. 110:-

315Lundin Claes. Strindberg August. Gamla Stockholm. Stockholm 1974. Gidlunds. Förlagets hårdpappband. 644 sid. Illustrerad. Utgiven i samarbete med Institutet för folklivsforskning vid Nordiska Muséet och Stockholms universitet. 300:-

316Lundquist Carl Lennart. Council, king and estates in Sweden 1713-1714. Norrtälje 1975. Almqvist & Wiksell. Soft boards. Large 8:0. 215 pp. 100:-

317Lundqvist Bo V-son. Falköpings historia II-III. 1620-1865. Falköping 1946. 4:o. Hft. 461 sid. ill. 200:-Fint skick.

318Lundström Evert. Draken. Roman om en Borgare i 1700-talets Göteborg. Stockholm 1976. Bonniers. Klotband. 251 s. 80:-

319Löfgren Folke. red. Gotland i Stockholm. Stockholm 1956. Gotlands Gillet. 91 s. Ill. 70:-Gotlands gilles 100 års jubileum.

320Löfqvist Karl-Erik. Svensk historia i bild. del I. Forntid och medeltid. Stockholm 1950. Natur & Kultur. Ryggklotband. 140 s. Ill. 70:-

321Lönnroth Erik. Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv. Stockholm 1986. Norstedts. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 271 s. Ill. 150:-

322--- Scandinavians. Selected historical essays. Göteborg 1977. Large 8:0. 211 pp. 75:-

323Magnus Olaus. Olaus Magnus historia om de nordiska folken. Fjärde delen, sjuttonde-tjugoandra boken. Uppsala & Stockholm 1925. Michaelisgillet. 4:0. Häftad. Ouppskuren. 330 s. Rikt illustrerade. Även kallad Djur och Jakt delen. 400:-

324Magnusson Gunda. Magnus Gabriel. Smedjebacken 1993. Timbro. Pappband med skyddsomslag. 142 s. Ill. 110:-

325Malm Kristian Vilhelm. Svenska konungalängden från och med Gustaf I intill närvarande tid. Med porträtt och Biografier. Stockholm 1842. L:s Gust. Rylander. Samtida halvfranskt band. Graverad titelsida + 123 s. Illustrerad med 17 graverade helsidesplanscher på sveriges kungar. 500:-Kapitälskada ca 7 mm. Titelblad, första två sidorna samt första porträttet lösa i nederkant.

326Martin E., Martin Frerik., Martin the Brothers., Selling Gösta (intro). Gustavian pictures, an album by the Martin brothers. Stockholm 1955. Jan-Förlag AB C.E. Fritzes. Green halfleather. Top gilt edge. Tvär 4:o. 18 pp. and 28 plates. 225:-

327Martin Knut. Kungen kommer. Stockholm 1943. Wahlström & Widstrand. 8:o. Häftad. 189 sid. S/v ills. 100:-Fasttejpat visitkort med dediktation på smutstitelbladet.

328Mattson Axel. Minnen från förr i tiden. Folklivsberättelser från Gotland. Uddevalla 1983. Codex. Klotband med skyddsomslag. 136 s. Ill. 125:-

329Meijer-Granqvist Paul Carl X Gustaf. Den förste Pfalzaren på sveriges tron. Ett 250 Årsminne. Stockholm 1910. Askerbergs. Häftat förlagsband. 139 sid. 75:-

330Militärhistoriska avdelningen vid Kungliga Militärhögskolan. Carl X Gustaf och Danmark. Carl X Gustaf-Studier I. Källkritik och krigshistoria. Kristianstad 1965. Militärhistoriska förlaget. Liten 4:o. Häftad. 447 sid. ill. 300:-Gott skick

331 Minne och munterhet. Stockholmiana med porträtt och teckningar samlade av Fredrik Nycander, sekreterare i Sällskapet Stallmästaregårdens Vänner vars femårsperiod 1928-1933 här hugfästes. Stockholm 1934. Förlag Stallmästaregårdens vänner. Grönt gulddekorerat klotband. 8:o. Övre blått snitt. 207 sid. S/v ills. Tryckt i 500 exemplar. 150:-Lätt sliten i ena inre falsen.

332Moselius Carl David. Louis Masreliez' och Carl August Ehrensvärds brevväxling. Stockholm 1934. Föreningen för bokhantverk. Häftad. 8:o. 179 s. Ill. 125:-

333[Münnich Hans Herman Vilhelm] Peppar och salt på Wallenbergska Förklaringen öfver polisbragderna i mars 1864. Med porträtter af Polismästaren Wallenberg och "vittnet" Lindqvist. Stockholm 1864. N. Marcus. Häfte. 21 s. + (3). Med två illustrationer. 150:-Sliten rygg.

334Munthe Arnold. Svenska Sjöhjältar I. Gustaf von Psilander. Stockholm 1899. Norstedts. Häftad. Liten 4:0. 62 s. Ill. Bruntonad och med namnteckning på framsidan. 75:-Svenska sjöhjältar I.

335Munthe Henr. m.fl. Gotlandica till Nils Lithberg den 3 aug. 1933. Stockholm 1933. Liten 4:0. 238 s. Ill. 170:-

336Mustelin Olof. Gustavianska opinioner. M. Anckarsvärds brev till N. G. Schultén 1790-1808. Stockholm 1965. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 144 s. 80:-Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets akademiens handlingar, historiska serien 10.

337Myrberg O. F., Petri Olaus Olai Petri svar på tolf spörsmål om den evangeliska och den påfviska läran. En hufvudskrift från den svenska reformationens tid jämte tvenne reformationstal hållna i Uppsala 1891 och 1893. Stockholm 1893. Norstedts. Rikt guldekorerat helläderband. Rikt gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind och titeletikett i rött läder. Övre guldsnitt. Kantförgyllnig. Vackert marmorerade inre pärmar. 120 s. 1000:-Ett väldigt vackert band i mycket gott skick. Tryckt på handgjort papper. Namnteckning på smutstitelblad.

338Mörner Birger. Maria Aurora Königsmarck. Stockholm 1913. P.A. Norstedt & Söners förlag. Halvfranskt band med rikt gulddekorerad rygg. 5 upphöjda bind. Marmorerade inre och yttre pärmar. Övre guldsnitt. Folio. XVI + 287 s. + (3). Illustrerad med planscher i s/v. 250:-

339Nationalföreningen mot emigrationen. Hem i Sverige. Stockholm 1918-19. Halvfranskt band. 96, 72 s. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

340--- Hem i Sverige. Stockholm 1920-21. Halvfranskt band. 96, 200 s. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

341--- Hem i Sverige. Stockholm 1923-24. Halvfranskt band. 184, 158 s. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

342--- Hem i Sverige. Stockholm 1925-26. Halvfranskt band. 142, 148 s. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

343Nationalmuseum. Christina. Drottning av Sverige, en europeisk kulturpersonlighet. Stockholm 1966. Nationalmuseum. 592 s. samt 96 planschsidor. 80:-Nationalmusei utställningskatalog 305.

344Nerman Birger. Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia. Uppsala 1914, K W Appelbergs Boktryckeri. Häftad 8.o, 31 sidor. Dekorerad pärm. 100:-Oläst, men sliten rygg.

345Nerman Ture. Crusenstolpes kravaller. Historiskt reportage från Stockholm sommaren 1838. Stockholm 1938. Saxon & Lindströms förlag. Häftad. 304 s. Ill. 200:-Fint recensionsex, ouppskuret.

346--- Ögonvittnen om Hjalmar Branting. Stockholm 1961. Wahlström & Widstrand. Häftad. 8:o. 222 s. Ill. Osprättad. 75:-

347Newman Ernst. Lunds domkyrkas historia 1145-1945. Lund 1946. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. Stor 8:0. 2 volymer. Halvfranska band. Övre guldsnitt. 604, 621 s. Ill. 800:-Bibliofilupplaga 66/100.

348Nilsson Fred. Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880-1893. En studie i urban utvandring. Stockholm 1970. Klotband. 392 s. Ill. 150:-Monografier utgivna av Stockholms Kommunförvaltning 31.

349Nilsson Martin P:n. Årets folkliga fester. Stockholm 1915. Hugo Gebers Förlag. Blommigt dekorerat klotband. Marmorerade snitt. Titeletikett i läder med guldtext på främre pärm och rygg. 328 s. Ill. 225:-Lätt sliten och blekt rygg.

350Nilsson-Tannér Per. Byamän. Glimtar och närbilder från de sista originalens tid. Uppsala 1942. Brunt ryggläderband med klotöverdragna pärmar. Omslag och teckningar av Acke Åslund. 155 sid. Ills. 125:-

351Norberg Erik. Fäderneslandets försvar. Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1796-1996. Malmö 1996. Atlantis. Klotband med skyddsomslag. 405 s. Ill. 250:-isbn: 916304181

352Norberg P. Avesta skola. 1642-1872. En folkskola 200 år äldre än folkskolstadgan. Stockholm 1924. Sveriges allmänna folkskollärarförenings litteratursällskap. Häfte. 170 s. 100:-Pedagogiska skrifter. Etthundrasjunde häftet. Från svenska turistföreningens bibliotek. Naggad i kanterna samt ryggskada.

353Norberg Rune., Wilcke-Lindqvist Ingeborg. Uppland, Lyhundra härad, nordöstra delen 2. Stockholm 1967. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 865-972 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 113. Band V. häfte 7. Oskuren.

354Nordberg Albert. En gammal Norrbottensbygd. Anteckningar till Luleå sockens historia. Andra delen. Luleå 1970. Norbottens museum. Muséets dekorerade förlagsband. (iii) 16 sid.(fotografier), 433 - 908 sid.(text) (ii). 100:-

355Nordenstreng Rolf. Vikingafärderna. Stockholm 1915. Norstedts. Hft. 207 s. Ill. Skadat i rygg och främre pärm, dock fullt läsbar. 150:-

356Nordin Carl Gustaf. Minnen öfver namnkunniga svenska män. Uppläste i Svenska Akademien, på Dess Högtidsdagar, åren 1787-1811. Stockholm 1818. Tryckt hos A. Gadelius. Wiborgs Förlag. Brunt halvläderband med svarta pärmar. 2 delar i 1 volym. 254, 391 s. 1100:-Exlibris.

357Nordiska museet. Uppland i Nordiska Museet och Upplandsmuseet. Stockholm 1926. Nordiska Museet. 4:0. 104 s. Ill. 100:-

358Nordström Alf. Vindragarna. Stockholm 1975. Norstedts. 207 s. Ill. 75:-

359Norlin Tobias. Studier i Svensk folklore. Lund 1911. Tryckt hos Håkan Olssons Boktryckeri. Halvläder band. 432 s. samt 16 s. musiknoter. 350:-Lunds Universitets årsskrift N. F. AFD. 1. Bd 7. Nr 5. Övre kapitäl trasigt. Nedre kapitäl slitet.

360Nylén Anna-Maja Folkligt dräktskick i västra Vingåker och Österåker. Lund 1947. Nordiska Museet. Häftad. 4:o. 261 s. + (3). Ill. med textillustrationer och fotografier i s/v samt färgplanscher. 350:-Nordiska Museets Handlingar: 27. Från STF's bibliotek. Stämpel på titelsidan.

361Nyman Gunborg red. Carl Gustafs stad. Reinhold Rademachers manufakturverk och Eskilstuna. Eskilstuna 1959. Eskilstuna Centralbiblotek. 4:0. 226 s. Ill. 175:-

362Nyman Magnus. Upplysningens spegel. Götheborgs Allehanda om Frankrike och världen 1774-1789. Norge 1994. Atlantis. Klotband med skyddsomslag. 269 s. 125:-

363Nyström Barthold. Beskrifning om Swenska hemman och Lägenheter. Stockholm 1784. Pet. Hesselberg. Första upplaga. i samtida halvläderband med fem upphöjda bind. (20x17 cm.) (4)+160 sid. Lätt lagerfläckad samt en namnteckning på titelsidan. Hörnen lätt kantstötta. 650:-

364Nyström J. F. red. Sveriges Rike. Handbok för det svenska folket. Stockholm 1899-02. Expeditionen af Ljus. 4:0. I-II (av III). Rött, i svart och guld dekorerat, klotband. 364, 308 spalter. Ill. Anm.: Förekommer som 3 delar i 2 volymer. Del tre har 566 spalter. 100:-

365Näsström Gustaf. En gustaviansk dagbok. Johan Fischerströms anteckningar för året 1773. Stockholm 1951. Bröderna Lagerström. 169 s. 200:-

366--- Forna dagars Sverige. II. Kulturhistorisk bilderbok om Vasatid och Karolinsk tid. Stockholm 1948. Albert Bonniers Förlag. 4:o. Halvläderband med marmorerade inre och yttre pärmar. Gulddekorerad rygg med 2 stora upphöjda bind. Rött övre snitt. Med bägge omslagen medbundna. 360 sid. S/v ills. 250:-Blekt rygg.

367Ohlmarks Åke. Boken om Gamla stan. En jubileumsskrift. Stockholm 1953. Förlagsaktiebolaget Boken. Förlagets dekorerade bruna klotband. 648 s. + utvikbar karta över Gamla stan i färg. 1000:-Medverkande Oscar Wieselgren samt Vera Siöcrona.

368Olls Bert. Flottare. Uddevalla 1981. Bokförlaget Settern. Tvär 8:0. Förlagsband. 94 s. Illustr. 70:-

369Olson Emil. Utdrag ur Magnus Erikssons landslag, med inledning, anmärkningar och glossar. Lund 1909. Gleerups. 180 s. 200:-Med anteckningar.

370Olsson Peter. Jämtland och Härjedalen under hednatiden. Östersund 1900. Halvfranskt band. 21 s. Ill. 175:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Nött rygg. Reva på smutstitelbladet.

371Oredsson Sverker. Lunds universitet under andra världskriget. Motsättningar, debatter och hjälpinsatser. Malmö 1996. Lunds universiteshistoriska sällskap. 242 s. Nägot illustr. 175:-

372Oxenstierna Eric. Så levde vikingarna. Stockholm 1959. Forum. Ryggklot med skyddsomslag. 4:o. 256 s. Illustrerad i färg och s/v. 220:-

373Palm Carl Wilhelm. Minnen från prästhem i Ärkestiftet. Lund 1933. Gleerup. 284 s. 60:-

374--- Minnen från prästhem i Ärkestiftet. Lund 1933. Gleerup. Klotband. 284 s. 100:-

375Palme Sven Ulric. Sten Sture den äldre. Stockholm 1950. W&W. 312 s. Ill. Slitet exemplar, snedläst och med fuktfläck på ryggen. Inlagan dock ganska bra. 100:-

376Petreio Petro. Een kort och nyttigh Chröica om alla Swerikis och Göthis konungar/ som hafwa både in och vthrijkis regerar ifrån Konung Magogh in til nuvarande högloflig konung Gustaf Adolph. Så och om the Amazoniske Qwinnors bedref, hwar the haffva bodt och regerar, hwadan the äre uthgångne och huru länge theras Reges mente warade: Sampt en oration som hållen år uthi Basel, aff D. Mile Eavaldi Erchiebisto i Ubsala, om Gotha och Swea manliga gärningar. Korteligen uthi tree böter författat arifwin, och nu på nytt förbättrat och uthgången. Stockholm 1614. Tryckt hoos Ignatium. Samtida halvläderbd. Illustrerad titelsida + (6) + 180 + 2 handskrivna sidor. 2000:-Sid 7/8, 39/40 och de sista 8 sidorna saknas. Sid 39/40 och 181/182 är ersatta av handskrivna sidor.

377Pontén Anders. Svensk historia dag för dag. Finland 1998. Bokförlaget Semic. 8:o. Förlagskartonage. 208 sid. 100:-Gott skick.

378 Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm år 1818. Stockholm 1818. 3:dje bandet, rörande februari. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg. 656 s. 300:-

379Pufendorf Samuel., Pufendorfi Samuelis. Commentariorum de Rebus Suecicis libri XXVI. Ab expeditione Gustavi Adolfi Regis in Germaniam ab abdicationem usque Christinae. Editio altera emendatior. Frankfurt / Francofurti 1705. Friderici Knochii. 2:o. Contemporary leather with gold decorated spine and 6 elevated bindings. Red edges. (2) blank. + (2) engraved titel-page. + (2) titel-page with engraved vignette. + (2) portrait of Samuel Pufendorf. + (14) + 1064 pp. + (22) index. + (2) blank. 3000:-A complete second edition with both engraved titel-page and portrait of Pufendorf. The interior is in very fine condition, looks almost like printed yesterday. The boards is worn and got worn edges, no head or tail to spine and damaged front hinge. All this is only cosmetic damages since the bindings is very good. A perfect object for a re-back since the interior and bindings is almost like new.

380Quennerstedt Aug. Carl XII:s Lefnad. Förra och Senare Delen. Stockholm 1916. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Original häften inbundna i ett halvläderband med marmorerade pärmar. Rikt gulddekorerad rygg med fyra upphöjda bind. Marmorerade snitt. Marmorerade inre pärmar. 212 + 228 sid. 400:-Lätt blekt rygg. Annars i gott skick.

381Qvarsell Roger (red)., Sandin Bengt (red). Den mångfaldiga historien. Tio historiker om forskningen inför framtiden. Falun 2000. Historisk Media. 8:o. Förlagskartonage. 233 sid. ISBN: 91-88930-91-2. 150:-Gott skick.

382Rabenius Lars Georg. Lärobok i svenska kameral-lagfarenheten. Försök. Örebro 1832. N.M. Lindh. Andra upplagan. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar. (6) + VII + (3) + 502 s. + 3 tabeller varav en utvikbar + (20) register. + (62) blanka blad. 300:-I registersidan H-K så är det ett hål, 5x15 mm, stående över 6 rader. Eftersättsbladet saknas. Bandet nött av ålder samt med mindre kapitälskada.

383 Register öfver vällofliga Borgare-Ståndets protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859-1860. Stockholm 1862. Tryck hos Joh. Beckman. Samtida halvläderband medstänkta pärmar. Gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind. Grön och orange titeletikett. Röda snitt. 277 s. 300:-Lite lätt sliten av ålder.

384Renqvist K. E. Dana-ör, ett skeppslags historia. Berörande Djursholms och Danderyds tidiga historia och anknyter till omgivande socknar. Stockholm 1968. Askners bokhandel.Konstläder band. 265 s. Ill. 200:-Lös utvikningsbar karta i ficka.

385 Ridderskapet och Adelns den 4, 5, 6, 7 December 1865 hållna öfverläggning angående Kongl. Maj:ts förslag till ny Riksdagsordning, m.m. Stockholm 1866. Tryckt hos E. Westrell. Blått häfte. 270, 23 s. 125:-Blekt rygg.

386Roberts Michael. Sverige under frihetstiden 1719-1772. Falun 1995. Tiden. Klotband med skyddsomslag. 352 s. 175:-Fint skick.

387Rogberg Carl., Schinkel B von. Minnen ur Sveriges och Norges historia efter år 1814. I-II. 1814-1822. (Motsvarar del IX-X i hela verket). Stockholm 1864-68. Samson & Wallin. Samtida halvfranska band. XIII + (3) + 512 s. : IX + (3) + 331 s. + (1). 250:-Banden lätt nötta av ålder. Inlagan hel och ren.

388Rogge Bernh D:R Gustaf II Adolf ett kristligt hjeltelif Stockholm 1894. Palmquists. Pappband. 120 s. 150:-Minnesblad med anledning af tre hundrade årsdagen af Konung Gustaf II Adolf födelse.

389Romdahl Axel L. Studier i Linköpings Domkyrkas Byggnadshistoria. Stockholm 1910. P.A. Norstedt & Söners Förlag. 8:o. Vackert privatbundet marmorerat pappband. Vinröd titeletikett i läder med guldtext på främre pärm. 44 sid. S/v ills. S 40-44 är på tyska. 200:-Mycket gott skick. Exlibris.

390Rosell Ingrid. Uppland, Åsunda härad, södra delen. Stockholm 1966. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 205 s. Ill. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 111. Band XI, häfte 1. Oskuren.

391Rosén Jerker. Från Sveriges stormaktstid. Falköping 1966. Gleerup. 184 s. 60:-

392Ruhnbro Rune. Hembygdsminnen. 24 författare berättar. Spanien 1984. Wiken. Stor 8:0. Pappband med skyddsomslag. 373 s. Ill. 200:-

393Rühs Fr. Svea Rikes historia från de äldsta tider till Konung Carl XII:s död. 1-5 [bundet i 4 band]. Stockholm 1823-1825. E.A. Ortman. Zacharias Haeggström. Samtida orangea halvklot med marmorerade pärmar. XX + 364 s. + (2) + 352 s. : (2) + 574 s. samt utvikbar plansch över släkten Sture. : 707 s. + (1). : 621 s. + (1). 1700:-Ryggen skadad och saknas delvis på band I, övriga ryggar lätt slitna. Bindningen och inlagan dock hel.

394Rydfors Aron. Svensk Medeltidens Rim-Krönikor. Stockholm 1925. AB Magnus Bergvalls Bokförlag. 2 vol. Förlagets imiterade halvpergamentband med guld illustration på främre pärmar. 295 + 239 sid. 200:-

395Rydh Hanna., Schnittger Bror. Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. Stockholm 1940. W&W. 4:0. 87 s. samt LXX plancher. 500:-Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Arkeologiska monografer nr. 5. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

396Sahlberg Gardar. Mera makt åt kungen, revolutionsförsöket 1756. Stockholm 1976. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 246 s. Ill. 85:-Skyddsomslaget med lätt skada.

397Samfundet för hembygdsvård Hembygden. Från stendös till stadshus. Stockholm 1936. Samfundet för hembygdsvård. Nordisk rotogravyr. Bibliofilutgåvan, arkivexemplar/100. Halvpergament med rygg och pärmdekor. 4:o. LXIII. Illustrerad med 64 monterade bilder av Boberg på ark paginerade 1-64. 500:-Denna bibliofilutgåva trycktes i 100 exemplar varav detta är ett onumrerat arkivexemplar.

398Samfundet Pro Fide & christianissmo Barnabok. Stockholm [1910]. Föreningen för Bokhandtverk. Nyutgåva, ånyo tryckt från 1780 års originalplåtar. (1, 1 blank, 2) s., (32 (16 ensidesgravyrer)) s. 500:-

399--- Barna-Bok, Hans Kongl. Höghet Kron=Prinsen i underdånighet tilägnad. Stockholm 1780. Samtida halvläderband. 62 sid. Fem gravyrer varav tre kolorerade. 1000:-

400 Samling af Historiska bref Om det Svenska regerings-Sättet i äldre och nyare tider. andra och tredje flocken. (2 vol. i en.) Sthlm 1777. Kungl. tryckeriet. gulddek. halvklotband. Senare bindning. Gunnar von Heidekens Ex Libris. (ii).Titelsida. förord 4 sid. 241 sid. 302 sid.(ii). De första tolv breven voro en brevväxling mellan två Medborgare; men all de övriga är från en och samma hand. Tidigare opublicerade arbeten. 1100:-Exlibris.

401Samuelson Christine. Silvia Drottningen. Italien 1981. Bra böcker. Ill. pappband. 135 s. Ill. i färg. 90:-

402Samuelsson Ebba. Vår Kung. Stockholm 1969. Williams Förlags AB. Blått pappband med skyddsomslag. 4:o. 55 sid. Rikligt färg och s/v ills. 60:-

403Samuelsson Kurt. Från stormakt till välfärdsstat, svensk samhällsutveckling under 300 år. En jubileumsskrift utgiven med anledning av Sveriges Riksbanks 300-åriga tillvaro. Stockholm 1968. Rabén & Sjögren. Klotband. 348 s. 150:-

404Sandberg Johan Gustaf. Galleri af utmärkta samtida. Första heftet. Andra heftet. Stockholm 1843-44. Norstedts. Vackert marmorerat pappband med titeletikett i röd läder med guldtext på ryggen.. 142 + 167 sid. 3 + 3 litografiska porträttplanscher. 500:-Biografier av Sir R Robert, Espartero, Guizot, Lord J. Russel, O'Connell, Lamartine. Enstaka fläckar. Ex libris. Titelblad restaurerat med japanpapper.

405Sandholm Åke. Klockarämbetet i den svenska kyrkoprovinsen under medeltiden. Ekenäs 1963. Åbo Akademi. 224 s. 125:-Acta Academiae Aboensis humaniora XXVI.

406Schiller Harald. En originell herre. Pehr Tham till Dagsnäs den siste rudbeckianen. Stockholm 1930. Bonnier. Halvfranskt band med främre omslag medbundet. 232 s.Illust. 200:-

407Schroderus Eric (Olofsson Hans). Historisk relation om konung Christiens then andres medh thet namnet, fördom konungs i Danmark ,grymme tyranij, som han uthi sin regimentz tijdh uthi the try rijken, Swerige, Danmark Norje öfwat hafwer. Uthdragen och sammanhämtat uthur the danskes egen historica.... Stockholm 1644.. 8:o. 18x16,5 cm. (4) + 1-236 sid. Viktigt historiskt arbete på rim baserad på Arild Huidtfelt. Författad av Hans Olofsson, borgmästare i Lidköping samt lagman öfver Östanstång. Nu på nytt reviderad och efter poetiskt aart förbättrat. Samtida halvfranskt band. 5 upphöjda bind, titeletikett i ljust läder. Ett fåtal mindre fläckar på 3 sista bladen, två gamla namteckningar å pärmens insida 5000:-Andra upplaga

408Schröderheim Elis. Elis Schröderheim's skrifter till Konung Gustaf III:s historia. Jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Lund 1892. F. & G. Beijers förlag. Rött ryggläder med rik gulddekor å ryggen samt pärmen. Röda snitt. Frontespis + (6) + 325 s. + (1). Ill. 250:-

409Schück Adolf. red., Stavenow Åke (red). Katalog över Gustav II Adolfs utställningnen i nordiska museets hall. 1632-1932. Stockholm. Stockholm 1932. 252 s. Ill. 150:-

410Schück Henrik. Den svenska förlagsbokhandelns historia. Stockholm 1923. Norstedts. 4:0. 2 del. i 1 vol. Halvpergament band. 249, 467 s. Samt 1 vol med Jubileumsskrift 1823-1923. 105 s. samt planscher. 600:-

411--- Engelbrekt. Stockholm 1916. Gebers. Klotband. 221 s. 100:-Biblioteks stämplar.

412--- Engelbrekt. Stockholm 1915. gebers. Halvklot band med främre omslag medbundet. 221 s. 75:-

413--- Från det forna Upsala. Några kulturbilder. Stockholm 1917. Gebers. 232 s. 75:-

414--- Svenska akademiens dagbok 1786-1789. Stockholm 1916. Norstedt. Häftad. X + 591 s. 60:-

415--- Svenska akademiens dagbok 1786-1789. Stockholm 1916. Norstedt. Halvfranskt band. X + 591 s. Främre omslaget medbundet. 200:-

416--- Svenska bilder. Valda smärre skrifter i Svensk kulturhistoria. VII. Stockholm 1941. Bonniers. 302 s. 100:-

417--- Svenska memoarer och bref. I-II. Stockholm 1900. Bonniers. Halvläder band. VI, 238, XV, 278 s. 250:-Två delar i ett band. Öfverste Brelins anteckningar 1809-1818. J. G. Oxenstjernas, Mitt minne. Ono von Troils själfbiografi och reseantekningar i del I. Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref.

418Schück Martin. Vårt land och folk, skildringar af Sveriges natur ooch innebyggare. Stockholm 1867. Bonniers. Halvklot band, något slitet. 3 delar i 1 volym. 226, 216, 168 s. Ill. 225:-

419Seitz Heribert. De tre kronorna. Stockholm 1961. Norstedts. 150 s. Ill. 200:-

420Selling Dagmar Wikingerzeitliche und frühmttelalterliche Keramik in Scweden. Stockholm 1955. V Pettersson bokindustri AB. 4:o. 276 pp. 63 ills. in the text and 574 ills on 72 pages. 450:-Mit 63 Abbildungen in Text und 574 Abbildungen auf 72 Tafeln.

421Selling Gösta. Gustavianska bilder. Ett album av Bröderna Martin. Stockholm 1954. Jan-förlag AB. Tvär 8:0. Ryggklotband med skyddsomslag.20 s. samt 28 planscher. 200:-

422Selling Gösta., Wallin Sigurd. Samfundet S:t Eriks årsbok 1930. Stockholm 1930. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 192 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

423Selling Gösta., Wallin Sigurd. Samfundet S:t Eriks årsbok 1931. Stockholm 1931. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 216 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

424Selling Gösta. Samfundet S:t Eriks årsbok 1932. Stockholm 1932. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 221 s. + (1) + 1-16 s. medlemsregister. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

425--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1933. Stockholm 1933. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 206 s. + (2). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

426--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1934. Stockholm 1934. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 217 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

427--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1935. Stockholm 1935. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 149 s. + (3). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

428--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1936. Stockholm 1936. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 147 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

429Sjöberg Sven. mera om...Frihetstidens Sverige. Stockholm 1962. Läromedelsförlaget. Förlagsband. 72 s. Ill. 50:-

430Sjödén C. C. Stockholms borgerskap under sturetiden med särskild hänsyn till dess politiska ställning. Stockholm 1950. Stor 8:0. 322 s. 150:-Monografier utgivna av Stockholms kommunförvaltning.

431Sjögren Otto. Karl Johan och skandinaviska halfön under unionens anknytningstid. Stockholm 1906. Frölén & comp. Dekorerat klotband. 573 s. Ill. 150:-

432Sjöstrand Albert. Eksjö stad. En minnesskrift vid 500-årsjubileet 1938. Stockholm 1938. Generalstabens litografiska anstalt. Häft. 4:o. 120 s. Rikt illustrerad i s/v. 250:-

433Sjöstrand Eva. m.fl. Liv på Gotland. Uddevalla 1986. Utbildningsradion AB. Stor 8:0. Förlagsband med skyddsomslag. 143 s. Ill. 250:-

434 Skandinaviska student-tåget 1856 (Omslagets och ryggens titel: Det nordiska student-mötet 1856). Stockholm (tryckt:) 1856, Albert Bonniers förlag. 8:o. Nutida hfrbd m. medbundna omslag. 216 s. m. 14 s/v ill. och förteckn. över deltagarna. 650:-Hyggligt skick

435Smedberg Richard. red. Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren 1851-1937. Stockholm 1937. Väg- och Vattenbyggnadsklubben. 4:0. Häftad. 533 s. Ill. 275:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Med författarens dediktation.

436Snöbohm Alfr. Theod. Gotlands land och folk. Hufvuddragen till en teckning af Gotland och dess öden från äldre till nuvarande tider. Gotland 1975. Gotlandskonst AB. Helläder band. 378 s. samt register. 200:-Facsimilupplaga. 400/1000.

437Staff Karl. Några minnesblad. Stockholm 1915. Svenska andelsförlaget. Pergamentrygg band. 94 s. Ill. 60:-19/150.

438 Statssekreteraren Elis Schröderheims anteckningar till Konung Gustaf III:s historia jemte brefvekling emellan Konungen och honom. Örebro 1851. Tryckt hos N.M. Lindhs Tryckeri. Samtida halvläder band med marmorerade pärmar. 254 s. 200:-

439Stenberger Mårten. Boken om Gotland. Minnes skrift med anledning av Gotlands återförening med Sverige genom freden i Brömsebro den 13 augusti 1645 Stockholm 1945. 4:0. 2 volymer. Klotband. 445, 702 s. Ill. samt kartor. Richard Steffen Red. 1500:-

440Stenbock Carl Magnus. Erik XIV:s Almanacks-Anteckningar. Hans dagböcker, ritningar och musiknoter i urval. Stockholm 1912. Norstedts. Numrerad bibliofilupplaga i guldekorerad vit pergamentbd. 8:o. Detta exemplar är nummer 12. (iv) 160 sid. (i). Rikligt illustrerad. Ernst Trygger´s Exlibris. 1250:-

441Stephens George. Svenska Medeltidens Kloster- och Helgona-bok; en samling af de äldste på svenska skrifne Legender och Äfventyr. Efter gamla handskrifter. I. S. Patriks-Sagan. Stockholm 1844. P.A. Norstedt & Söner. Samtida halvfranskt band med stänkta pärmar och röda snitt. (2) + LII + utvikbar faksimil + 89 s. + (1). 150:-Skada å kapitäl och fot.

442Stille Arthur. Konung Karl XII:s banesår. 1917 års undersökning och i samband därmed gjorda iakttagelser. Stockholm 1918. Norstedts. 4:0. 180 s. samt 1 plus 34 helsides planscher. 350:-

443Stille Åke. Studier över Bengt Oxenstiernas politiska system och Sveriges förbindelser med Danmark och Holstein-Gottorp 1689-1692. Uppsala 1947. Almqvist & Wiksell. 286 s. Ill. 125:-

444Stjernfelt Bertil. Ålands hav och öar - brygga eller barriär. Svensk-finsk försvarsfråga 1915-1945. Karlskrona 1991. Förlagsband. 199 s. Ill. 175:-Marinlitteraturföreningen nr 72.

445Stockholms Stadsarkiv. Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. Del VI 1605-1608. Stockholm 1963. Stor 8:0. VIII, 434 sid. 200:-

446--- Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. Del VII 1608-1613. Stockholm 1964. Stor 8:0. 376 s. 200:-

447Strand Algot E. Konung Oskar II, hans lif och verksamhet. USA 1908. Ill. klotband, slitet. 442 s. Ill. 125:-

448Strandberg Rolf. Det hände en gång... Malmö 1960. Eget förlag. Häftad. 160 s. 120:-"Historiska tids- och miljöskildringar"

449--- Kungar, Riksråd och andra dödliga. Malmö 1960. Eget förlag. Häftad. 160 s. 120:-"Historiska berättelser"

450--- Tronföljarval och Vikingafärder. Malmö 1962. Eget förlag. Häftad. 160 s. 120:-"Historiska berättelser"

451Strindberg Axel. Bondenöd och stormaktsdröm. En historia om klasskampen i Sverige 1630-1718. Helsingfors 1971. Gidlunds. 335 s. 90:-

452Strömbom Sixten. Iconographia Gustavi Adolphi/Gustav II Adolf, samtida porträtt. Stockholm 1932. Nordisk Rotogravyr. 4:0. Marmorerat pappband med skyddsomslag. 88 s. samt planscher. 250:-Kapitälskada. Revor i skyddsomslaget.

453Sundberg Stig. Vikingarnas värld. Borgå 1997. Eget förlag. 279 s. Ill. 250:-

454Sundblad Johannes. Gammaldags seder och bruk. Stockholm 1917. Fahlcrants boktr. Hft. 365 s. Tredje upplaga. Skadad rygg. 80:-Främre omslaget löst.

455Sundquist Nils. Kring några "minnesbyggnader" i Uppsala och uppsalatrakten. Uppsala 1972. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. Pappband. 103 s. Fotoill. 75:-

456Svahnström Gunnar. Burmeisterska huset. Ett köpmanshus från 1600-talets Visby. Stockholm 1942. Nordisk Rotogravyr. Privatbundet halvfranskt konstläderband med omslagen medbundna. Liten 4:0. 146 s. Rikligt ill. 350:-

457--- Visby under tusen år. Värnamo 1984. AWE/Gebers. Förlagsband med skyddsomslag. Stor 8:0. 291 s. Ill. 250:-

458Svalenius Ivan. Gustav Vasa. Stockholm 1993. W&W. Förlagsbd. 271 s. inkl. register. 120:-Gott skick.

459Svedelius Erik Wilhelm Anteckningar om mitt förflutna lif. Stockholm 1889. Haegströms. Vackert dekorerat samtida klotband. 8:o. (i) III sid. 638 sid. Med en illustration. Professor Svedelius minnen från sitt liv i Västerås, Uppsala och Lund 1816 - 1887. 300:-

460Svedelius Julia. Nils Bielke. Från Salsta till Capitolium. Stockholm 1949. Natur & Kultur. 206 s. Ill. 100:-

461--- Nils Bielke. Från Salsta till Capitolium. Stockholm 1949. Natur & Kultur. Halvklotband. 206 s. Ill. 175:-

462Svensén Emil. Ur vårt fosterlands historia efter 1809. Stockholm 1909. Hugo Gebers förlag. Dekorerat klotband. 498 s. 121 ill. 150:-

463--- Ur vårt fosterlands historia efter 1809. Med 121 illustrationer och 4 bilagor. Stockholm 1909. Hugo Gebers förlag. Dekorerat klotband. 498 s. 121 s/v ill. 150:-Exlibris.

464Svenska Arkeologiska Samfundet. Forntid för framtid. Festskrift till kung Gustaf Adolf den 11 november 1972 . Malmö 1972. Svenska Arkeologiska Samfundet. Klotband med skyddsomslag. 265 s. Ill. 100:-

465Svenska fornminnesförening. Hävd och hembygd. Svensk Fornminnesföreningens årsskrift 1923. Stockholm 1923. Stor 8:0. 102 s. Ill. 85:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

466Svenska fornminnesföreningen. Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf. Stockholm 1932. Norstedts förlag. Mellanbrunt helskinnband, kantförgyllning, inre denteller, gulddekorationer på rygg och främre pärm. Bunden av Norstedt och söners bokbinderi. 398 sidor. Illustrerad. 300:-

467--- Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf. Stockholm 1932. Norstedts förlag. Mellanbrunt halvklotband. 398 sidor. Illustrerad. 260:-

468 Svenska målares taflor. Träsnitt efter målningar af konstnärer under Carl XV:s tid. Stockholm 1875. Norstedts. 4:0. Gulddekorerat klotband. 47 sidor text samt 63 planscher i träsnitt. Ren och fin inlaga bandet rikligt gulddekorerat. Ryggen lite sliten. 1500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

469Svenska turistför. (Blått klotbd). Svenska turistföreningens årsskrift 1930. Stockholm 1930. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. VIII, (27 ensidesplanscher, varav 4 i färg (Närke)), 336, (2) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

470--- Svenska turistföreningens årsskrift 1931. (Härjedalen). Stockholm 1931. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. VIII, (23 sv/v planscher), 366, (2) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

471--- Svenska turistföreningens årsskrift 1932. (Gästrikland). Stockholm 1932. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. VIII, (1 färgplansch, 1 blank, 23 sv/v planscher, 1 karta), 376, (2) s. m. illustrationer, varav ytterligare en i färg. 100:-

472--- Svenska turistföreningens årsskrift 1933. (Halland). Stockholm 1933. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. (VIII, 7 sv/v planscher, 1 karta), 387, (1) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

473--- Svenska turistföreningens årsskrift 1934. (Jämtland). Stockholm 1934. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. 407, (1) s. m. illustrationer, varav en i färg. 100:-

474--- Svenska turistföreningens årsskrift 1935. (Jubileum). Stockholm 1935. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. 438, (2) s. m. illustrationer, varav några i färg. Ett ex. i grönt klot. 100:-

475--- Svenska turistföreningens årsskrift 1936. (Dalsland). Stockholm 1936. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. 395, (1) s. m. illustrationer, varav några i färg. 100:-

476--- Svenska turistföreningens årsskrift 1937. (Västerbottens län). Stockholm 1937. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. 397, (1) s. m. illustrationer, varav några i färg. 100:-

477--- Svenska turistföreningens årsskrift 1938. (Östergötland). Stockholm 1938. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 399, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

478--- Svenska turistföreningens årsskrift 1939. (Medelpad). Stockholm 1939. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 383, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 17. 100:-

479--- Svenska turistföreningens årsskrift 1940. (Gotland). Stockholm 1940. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 395, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

480--- Svenska turistföreningens årsskrift 1945. (Jubileum). Stockholm 1945. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 389, (1) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

481--- Svenska turistföreningens årsskrift 1951. (1200-talet m. m.). Stockholm 1951. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 350, (1, 1 blank) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

482--- Svenska turistföreningens årsskrift 1954. (Hösten). Stockholm 1954. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 323, (1) s. m. illustrationer, 8 i färg. 100:-

483--- Svenska turistföreningens årsskrift 1955. (Vintern). Stockholm 1955. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 324 s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

484--- Svenska turistföreningens årsskrift 1957. (Berget). Stockholm 1957. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 327, (1) s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

485--- Svenska turistföreningens årsskrift 1963. (Norrbotten). Stockholm 1963. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 320 s. m. illustrationer, 8 i färg. 100:-

486--- Svenska turistföreningens årsskrift 1967. (Västmanland). Stockholm 1967. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 328 s., ill., delvis i färg. 100:-

487--- Svenska turistföreningens årsskrift 1968. (Småland). Stockholm 1968. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotlim-"band" med medbundna omslag. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

488--- Svenska turistföreningens årsskrift 1969. (Ångermanland). Stockholm 1969. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotlim-"band" med medbundna omslag. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

489Svenska turistför. (fotoill.). Svenska turistför:s årsskrift 1984. Medelpad. Stockholm 1984. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat papperslim-"band". 293 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 2 saknar skyddsomslag.

490--- Svenska turistför:s årsskrift 1987. Levande trä. Stockholm 1989. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat papperslim-"band". 215, (3) s., ill., delvis i färg. 100:-

491--- Svenska turistför:s årsskrift 1989. Mest om järn. Stockholm 1989. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat pappersband. 216 s., ill., delvis i färg. 100:-

492--- Svenska turistför:s årsskrift 1991. De stora sjöarna. Stockholm 1991. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat plastfolieband. 216 s., ill., delvis i färg. 100:-

493--- Svenska turistför:s årsskrift 1993. Norrlandsälvar. Stockholm 1993. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat plastfolieband. 215, (1) s., ill., delvis i färg. 100:-

494--- Svenska turistför:s årsskrift 1994. Roslagen. Stockholm 1994. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat plastfolieband. 215, (1) s., ill., delvis i färg. 100:-

495--- Svenska turistför:s årsskrift 1996. Skåne. Stockholm 1996. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå, blindpressade, pappersband. 216 s., ill., delvis i färg. 100:-

496Svenska turistför. (Hft.). Svenska turistföreningens årsskrift 1938. (Östergötland). Stockholm 1938. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 399, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

497--- Svenska turistföreningens årsskrift 1940. (Gotland). Stockholm 1940. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 395, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

498--- Svenska turistföreningens årsskrift 1954. (Hösten). Stockholm 1954. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 323, (1) s. m. illustrationer, 8 i färg. 100:-

499--- Svenska turistföreningens årsskrift 1955. (Vintern). Stockholm 1955. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 324 s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

500--- Svenska turistföreningens årsskrift 1957. (Berget). Stockholm 1957. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 327, (1) s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

501--- Svenska turistföreningens årsskrift 1963. (Norrbotten). Stockholm 1963. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 320 s. m. illustrationer, 8 i färg. 100:-

502--- Svenska turistföreningens årsskrift 1967. (Västmanland). Stockholm 1967. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s., ill., delvis i färg. 100:-

503--- Svenska turistföreningens årsskrift 1968. (Småland). Stockholm 1968. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

504--- Svenska turistföreningens årsskrift 1969. (Ångermanland). Stockholm 1969. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

505--- Svenska turistför:s årsskrift 1970. (Västergötland). Stockholm 1970. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

506--- Svenska turistför:s årsskrift 1971. (Blekinge). Stockholm 1971. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

507--- Svenska turistför:s årsskrift 1972. (Dalarna). Stockholm 1972. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 324 s., ill., delvis i färg. 100:-

508--- Svenska turistför:s årsskrift 1972. (Dalarna). Stockholm 1972. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 324 s., ill., delvis i färg. 100:-

509--- Svenska turistför:s årsskrift 1974. (Öland). Stockholm 1974. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-

510--- Svenska turistför:s årsskrift 1975. (Närke). Stockholm 1975. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-

511--- Svenska turistför:s årsskrift 1976. (Halland). Stockholm 1976. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-

512Svenska turistfören. (Blått pappersb.) Svenska turistför:s årsskrift 1999. Jämtland. Stockholm 1999. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå, blindpressade, pappersband. 216 s., ill., delvis i färg. 100:-

513Svenska turistfören. (m. skomsl.). Svenska turistför:s årsskrift 1977. Jämtland/Härjedalen. Stockholm 1977. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå klotimiterande papperslim-"band" m. skomsl. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-

514--- Svenska turistför:s årsskrift 1978. Göteborg. Stockholm 1978. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå klotimiterande papperslim-"band" m. skomsl. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 3 saknar skyddsomslaget.

515--- Svenska turistför:s årsskrift 1979. Södermanland. Stockholm 1979. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå klotimiterande papperslim-"band" m. skomsl. 320 s., ill., delvis i färg. Skyddsomslaget saknas. 100:-

516--- Svenska turistför:s årsskrift 1980. Västerbotten. Stockholm 1980. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå klotimiterande papperslim-"band" m. skomsl. 348 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 3 saknar skyddsomslag.

517--- Svenska turistför:s årsskrift 1981. Dalsland. Stockholm 1981. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå papperslim-"band" m. skomsl. 312 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 2 saknar skyddsomslag.

518--- Svenska turistför:s årsskrift 1982. Gästrikland. Stockholm 1982. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå papperslim-"band" m. skomsl. 295 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 2 saknar skyddsomslag.

519Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1918. Stockholm 1918. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, (24 sv/v ensidesplanscher), 381, (3) s. Sv/v ill. 100:-

520--- Svenska turistföreningens årsskrift 1928. Stockholm 1928. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, (27 ensidesplanscher, varav 4 i färg (Mårbacka)), 224, (12 färgplanscher, fjällväxter), 225-358, (2) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

521--- Svenska turistföreningens årsskrift 1948. (Adertonhundratalet). Stockholm 1948. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 400 s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 27. 100:-

522--- Svenska turistföreningens årsskrift 1952. (Våren). Stockholm 1952. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

523--- Svenska turistföreningens årsskrift 1956. (Staden). Stockholm 1956. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

524--- Svenska turistföreningens årsskrift 1958. (Stranden). Stockholm 1958. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 312 s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

525--- Svenska turistföreningens årsskrift 1961. (Skåne). Stockholm 1961. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 312 s., ill., delvis i färg; paginering från s. 33. Fuktskadad. 100:-

526--- Svenska turistföreningens årsskrift 1964. (Bohuslän). Stockholm 1964. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s., ill., delvis i färg. 100:-

527--- Svenska turistföreningens årsskrift 1965. (Hälsingland). Stockholm 1965. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s., ill., delvis i färg. 100:-

528 Sverige. Fosterländska bilder. Stockholm 1880. 4:0. Dekorerat klotband. 92 s. Ill. samt 4 utvikbara länskartor 550:-

529 Sveriges kyrkolag af år 1686, jemte ännu gällande stadganden, genom hvilka den blifvit ändrad eller tillökt. Jönköping 1856. A. J. Rydén. D. F. Bonniers. Samtida halvfranskt band. XXVII + (1) + 670 s. 300:-Genomgående lagerfläckad.

530Swahn Waldemar. Haga. Från tjusarkonungens tid till våra dagar. Stockholm 1922. P. A. Norstedts & Söners Förlag. Beige förlagskartonage. 4:o. 88 sid. 100:-

531Swenne Eric. U.S.A. och kronprinsparet. Stockholm 1926. Gebers. Klotband. 227 s.Ill. 100:-

532Söderberg Bengt G. Gotland i historien. Stockholm 1955. Gotlands turistförening. 98 s. Ill. 25:-

533--- Strövtåg i Gotlands historia. Visby 1971. Gotlandskonst AB. Klotband med omslagen medbundna. 146 s. Ill. 60:-

534Söderberg Tom. Bergsmän och brukspatroner i svenskt samhällsliv. Uppsala 1948. Gebers. 80 s. Ill. 70:-Svenska historiska föreningens folkskrifter 12.

535--- Hantverkarna i brytningstid 1820-1870. Stockholm 1955. Sveriges Hantverk- och Småindustriorganisation. Liten 4:0. Halvfranskt band. 156 s. 250:-

536Söderhjelm Alma. Sverige och den franska revolutionen. Bidrag till kännedom om Sveriges och Frankrikes inbördes förhållande i slutet av 1700-talet. Del I. Gustav III:s tid. Helsingfors 1920. Söderström & Co. Förlagsaktiebolag. 8:o. Privatbundet halvlaminatband med marmorerade pärmar. Orangea övre snitt. Guldtext på ryggen. 310 sid. 300:-Restaurerad titelsida. Exlibris. Med författarens dedikation.

537The Swedish Institute. Sweden. Land of outdoor life. Stockholm 1949. Medéns förlag. 4:0. Clothbd. Ills. Unpaginated. Ca 50 p. 100:-From Svenska Turistföreningens Bibliotek.

538Thomas William Widgery Jr. Från Slott till Koja. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige. Stockholm 1891- F & G Beijers förlag. Stor 8:0. Dek. klotband. 752 s. Ill. 450:-

539Thomson A. Stöld av annans hustru, Kristoffers landslag tjuvabalken kapitel I. Lund 1963. Gleerup. Häftad. 8:o. 101 s. 50:-Scripta minora. Med dedikation från författaren.

540Thorisson Jon. red. Ur Snorri Sturlusons Edda. Vikingarnas gudar. Ett mästerverk från medeltiden. Island 1995. Gudruns. Klotband med skyddsomslag. 77 s. Ill. 125:-Fint skick.

541Thorson Ivan red. Svenska artilleriet förr och nu. Uppsala 1944. Almqvist & Wiksell. Stor 8:o. Rött gulddekorerat pappband. 288 s. Ill. 250:-

542Thulstrup Åke. Svensk politik 1905-1939. Från unionsupplösningen till andra världskriget. Stockholm 1968. Bonniers. 191 s. 60:-

543Thålin-Bergman Lena. Det vikingatida Frescati. Uddevalla 1984. Kungl. vetenskapsakademien. Häftad. 32 s. Ill. 100:-

544Tilas Daniel. Anteckningar och brev från riksdagen 1765-1766./ Anteckningar från riksdagen 1769-1770. Stockholm 1974-77. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. 2 volymer. Klotband med skyddsomslag. 524, 334 s. 250:-Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 2 och 3.

545Tilesio (Tilesius), Nathanaële. Historiae Passionis Analysis, Christeligh och uthtydeligh förklaring öfver Vår Herres och Frelsares Jesu Christ Saliggörande Pijnos historia... Tryckt i Götheborg aff Amund Grefwe. Åhr 1655. Samtida pergamentbd. (8) 659 s.(1). 3900:-Bindet med mindre skada å kapitäl inlagan med lagerfläckar av ålder, annars i gott skick. Samtida text skriven på kanten.

546 Topografiska och statistiska uppgifter om Upsala Län. Stockholm 1850. Norstedts. Orginal pappersomslag. 73 s. 250:-

547Trolle C. H. Överste Gustafsson. Gustaf IV Adolf:s liv efter avsättningen. Stockholm 1923. Gebers. Klotband, blekt rygg. 224 s. Ill. 175:-

548--- Överste Gustafsson. Gustaf IV Adolf:s liv efter avsättningen. Stockholm 1923. Gebers förlag. 224 s. Illustr. 125:-

549Trotzig Dag. Slagan och andra tröskredskap. En etnologisk undersökning med utgångspunkt från svenskt material. Lund 1943. Nordiska Museet. Häftad. 4:o. (2) + 207 s. + utvikbar karta. Ill. 300:-Nordiska Museets Handlingar: 17. Från STF's bibliotek. Stämpel på baksidan av smutstitel. Delvis osprättad.

550Tunberg Sven. Gustav Vasas konungaval år 1523. Stockholm 1923. Norstedts. 56 s. 75:-Något sliten rygg.

551Tunberg Sven red. Den svenska utriksförvaltningens historia. Uppsala 1935. Almqvist & Wiksell. 4:0. 548 s. 300:-

552Tuulse Armin. Hossmo, en försvarskyrka med östtorn. Stockholm 1955. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 211 s. Ill. Skyddsomsl. Mit einer Deutschen zuzammenfassung. 200:-Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens handlingar, antikvariska serien, andra delen.

553--- Uppland, Bro härad. Stockholm 1956. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 202 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 76. Band VII. häfte 1. Oskuren.

554--- Uppland, Färentuna härad, västra delen. Stockholm 1954. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 214 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 79. Band VI. häfte 1. Oskuren.

555--- Uppland, Färentuna härad, östra delen. Stockholm 1957. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 379-512 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 79. Band VI. häfte 3. Oskuren.

556--- Uppland, Håbo härad, södra delen. Stockholm 1962. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 205-442 s. Ill. 140:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 94. Band VII, häfte 2. Oskuren.

557--- Uppland, Sollentuna härad, södra delen. Stockholm 1958. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 515-690 s. Ill. 180:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 81. Band VI. häfte 4. Oskuren.

558Upmark Gustaf. Samfundet S:t Eriks årsbok 1906. Stockholm 1906. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + dubbelsidig plansch + 135 s. + (1) + XXV-XLVIII. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

559--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1907. Stockholm 1907. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 150 s. + XLIX-LXXIV. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

560--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1908. Stockholm 1908. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 131 s. + (1) Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

561--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1909. Stockholm 1909. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 151 s. + (1). Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

562--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1912. Stockholm 1912. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 216 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

563--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1913. Stockholm 1913. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 176 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

564--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1914. Stockholm 1914. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 160 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

565--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1918. Stockholm 1918. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 186 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

566--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1919. Stockholm 1919. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 167 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

567--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1920. Stockholm 1920. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 174 s. + (2) Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

568--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1922.; Samfundet S:t Eriks årsböcker 1903-1922. Innehållsförteckning och register. Stockholm 1922. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 151 s. + (1) : (4) + 214 s. + (2). Bägge främre omslagen medbundna. Illustrerade i s/v. 400:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

569--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1923. Stockholm 1923. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 227 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

570--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1924. Stockholm 1924. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 154 s. + 5 utvikbara planscher. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

571--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1925. Stockholm 1925. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 162 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

572--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1926. Stockholm 1926. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 180 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

573--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1927. Stockholm 1927. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 170 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

574--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1928. Stockholm 1928. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 217 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

575Upplands nation. Uppland. Uppsala 1935. Lindblads. Klotband. 415 s. Några s/v fotoill. 50:-

576Valentin Hugo. Frihetstidens riddarhus. Några bidrag till dess karakeristik. Stockholm 1915. Hugo Gebers Förlag. Häftat. 303 s. S/v ill. 125:-Till stor del osprättad. 2 cm reva på omslaget.

577Vegesack Thomas von Smak för frihet, Opinionsbildningen i Sverige 1755-1830. Stockholm 2001. Andra upplaga. Natur & Kultur. Hft. 374 sid. Illustrerad med bla, fotografier. 175:-Fint skick.

578--- Smak för frihet, Opinionsbildningen i Sverige 1755-1830. Falun 1995. Natur & Kultur. Förlagsband m. Skyddomsl. 378 sid. Illustrerad med bla. fotografier. Första utgåva. 175:-Fint skick.

579Vertot Monsieur l'Abbé de. Histoire des révolutions de Suede. I-II. [in one volume]. Paris 1772. Panckoucke. Contemporary half leather with gold decorated spine and red edges. Marbled inner boards. (12) + 1-276 pp. + (4) + 1-268 pp. 700:-Worn boards and large damage to head, parts missing. Exlibris. Nice and clean interior.

580--- Histoire des Révolutions de Suède. Où l'on voit les changemens qui font arrivés dans ce Royaume, au fujet de la Religion & du Gouvernement; Nouvelle Édition. Vol I-III. Paris 1894. Chez les Libraires Associés. 3 vol. Leatherbd. Spine with gold text and decorations. Marbled inner boards. Vol I: Titlepage + (16) + 400 pp. Vol II: Titlepage + 360 pp. Vol III: Titlepage + 488 pp. 800:-Worn by age. Vol I with a smaller damage to the foot. Vol II: With a smaller damage to head and foot. Page 1-2 with a tear, no text loss. Vol III: With a smaller damage to head and foot. Outer hinges worn. Page 19-20 with a corner missing. No text loss.

581--- Histoire des revolutions de Suède ou l'on voit les changements qui sont arrivés dans ce royaume au sujet de la religion et du gouvernement. Tome second. Paris 1829. Lecointe, Librairie. Half leather bd. Marbled boards. Spine with goldtext. 208 pp. 200:-Only vol II. Some foxing in the beginning.

582Voltaire Francois. Carl XII:s historia. Smedjebacken 1997. Norstedts. Klotband med skyddsomslag. 512 s. Ill. 175:-

583--- Charles XII, Roi de Suède. Munster No Date (early 20th century. Imprimerie et Librairie de Theissing. 12:o. Half cloth. 359 pp. 125:-Worn edges.

584--- Histoire de Charles XII, Roi de Suède. Paris, 1835. Treuttel et Würtz. Contemporary golddecorated lether binding. Boards surrounded by leaf ornament in gold. Supra Ex Libris in gold. Collége d`Anillee 1837. (Surrounded by Wreath of laurel). Corners bumped. Worne by age. Gold ornamented back. Red title field with golden letters. Marbled inside the boards as well as the fly-leaf and end paper. (2), Engraved titelpage (Portrait of Voltaire), XXII pp. 347 pp. (2). The book about the swedish king Carl XII made voltaire famous in his time. 750:-

585 Våra kungar. Gustaf I - Oskar II. Stockholm 1874. P.A. Huldbergs Bokhandel. Samtida gulddekorerat blindpressat brunt klotband. Titelblad + 20 lithograferade kungaporträtt + 68 sidor. 250:-Smutstitelbladet, titelbladet och planscherna är lösa i bindet.

586Waerland Are. Brev till en Dalkarl om Kriget. Föredrag hållet i Hagen och Leksands Kyrkoby den 3 och 10 januari 1915. Uppsala 1915. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB. Häfte. Liten 8:o. 32 sid. 100:-Sliten i inre fals.

587Wagner Harald. Falköping genom tiderna IV Falköpings kommunala historia. 1865-1940. Falköping 1940. 8:o Hft. 271 sid. ill. 200:-Ur STF:s bibl.

588Wahlström Lydia. Sverige och England under revolutionskrigens början. Stockholm 1917. P.A.Norstedt & Söner. 8:0. Halvläderband med marmorerade pärmar. Rygg med 4 upphöjda bind. 282 s. 160:-

589Wallin J. Beskrifning öfver badorterna å Sveriges Vestra Kust. Handbok för badgäster. Göteborg 1858. Oscar L. Lamms Förlag. Pappband. 129 s. 7 litografiska planscher. 750:-Fläckad.

590Wallin Sigurd. Karl Johans Stilen. Stockholm 1924. Nordiska Muséets förlag. Samtida privatbundet linneband med guldekorerad ryggetikett i läder. 4:o. 71 sid. Fotoillustrerad. Hanssons bokbinderi Lund. Ett urval av föremål från Nordiska Muséets avdelning för de högre stånden. 200:-Vackert privatbundet linneband.

591Wargentin Per Wilhelm. Tables of mortality based upon the Swedish population prepared and presented in 1766. Stockholm 1930. Lifförsäkrings-AB Thule. Pappband. 68 s. 100:-Text på Engelska och Svenska.

592Westerberg L. L. Westerbergs utförliga Brefställare och rådgifware i lifwets förhållanden. Praktisk hielpreda wid författande af allehanda slags Bref, Uppsatser och Juridiska Skrifter som förekomma i det borgerliga och affärslifwet jemte underrättelser om det metriska mått= och wigtsystemet samt bihang, innehållande alfabetisk förteckning öfwer mer än 4000 i swenska språket förekommande utländska ord, med uttalsbeteckning och förklaring. Tolfte, fullständigt omarbetade upplagan. Norrköping 1886. M.W. Wallbergs förlag. Samtida gulddekorerat privatbundet halfranskt band i klot. Marmorerade pärmar. Leonard Holmströms bokbinderi Sala. XIV sid.(Innehållsförteckning). 351 sid. 300:-Gott skick

593Wetterlign A.C. Tecknignar af Stockholm och dess närmaste omgifningar åren 1825 och 1826. Stockholm 1948. Samfundet St. Erik. Häftat förlagsband. Liggande 4;o. Innehåller ett trettiotal opaginerade stockholmsvyer i färgoffsett tryck. 150:-

594Wetterling A. C. Teckningar af Stockholm och dess närmaste omgifningar åren 1825 och 1826. Stockholm 1948. Samfundet St. Erik. Häftat förlagsband. Liggande 4:o. Innehåller ett trettiotal opaginerade stockholmsvyer i färgoffsett tryck. 150:-

595Wickbom Ukf. Blågula rosor. Nedslag i svensk samtidshistoria 1969-1989. Borås 1993. LT:s förlag. Förlagsband. 294 s. 150:-

596Widegren Per David. Försök till en Ny Beskrifning av Östergötland. Linköping 1817. Petre & Abrahamsson. Sliten gråkappa. (9), 293 sid. (1). 500:-

597Widén Albin. Svenskar som erövrat Amerika. Stockholm 1937. Nordisk Rotogravyr. Liten 4:0.185 s. Ill. 200:-Hörn borta på omslaget.

598Wieselgren, Nils Forssell, Munthe, Arne Forssell Liljedahl Nordiska Administrativa Förbundet. Kungl. Maj:ts Kanslis Historia. Del 1. Kansliets organisation och utveckling intill 1840. Uppsala 1935. Almqvist & Wiksell. Förlagets pappband. 4:o. 373 sid. Sparsamt illustrerad. 150:-

599Wieselgren Harald Ur vår samtid. Femtio porträtt med nekrologer. Stockholm 1880. Norstedt & Söner tr. Dekorerat klotbd. 220 sid. Porträtten skurna af Edward Skill, Ida Falander och Evald Hansen. 350:-

600Wikberg Sven. Gustav Vasa. Halmstad 1944-45. Fritzes. 2 vol. 216, 196 s. 40 plancher. 180:-

601Wilcke-Lindqvist Ingeborg. Uppland, Lyhundra härad, nordöstra delen 1. Stockholm 1966. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 673-863 s. Ill. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 110. Band V. häfte 6. Oskuren.

602--- Uppland, Lyhundra härad, sydvästra delen. Stockholm 1961. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 499-670 s. Ill. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 88. Band V. häfte 5. Oskuren.

603--- Uppland, Sjuhundra härad, nordöstra delen. Stockholm 1958. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Liten 4:0. 361-496 s. Ill. 150:-Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium 80. Band V. häfte 4. Oskuren.

604Willebrand Bengt Magnus von. Den svenska adeln. En demografisk-kulturhistorisk undersökning av Sveriges och Finlands adel. Stockholm 1932. Albert Bonniers Förlag. Häftad. 188 s. Delvis osprättad. 200:-

605Wilson David M. The Vikings and their origins. Scandinavia in the first millennium. Singapore 2003. Thames & Hudson. 144 pp. Ills. 125:-

606Wittrock Georg. Carl X Gustafs testamente, den politiska striden i Sverige 1660. Uppsala 1908. Almqvist & Wiksell. 362 s. 150:-Omslaget något sladrigt, inlagan osprättad.

607Wizelius Ingmar edith. Sweden in the Sixties. A symposium of Facts and Views in 17 Chapters. Uppsala 1967. Almqvist & Wiksell. Clothbd. 296 pp. Illust. 150:-

608Wrangel F.U. På forskningsfärd efter Bernadotteminnen och andra resor. Stockholm 1917. Albert Bonniers Förlag. Halvläder band med gulddekorerad rygg. Marmorerade snitt. 334 sid. S/v ills. 600:-Exlibris.

609--- Rikskansleren Axel Oxenstiernas resa till och i Frankrike. Stockholm 1914. Norstedts. Halvklot band. 242 s. Ill. samt karta. 125:-

610--- Stockholmiana. Stockholm 1912. Norstedts. Halvklotband. 536 s. Ill. 400:-

611Zobel Rein Professor. Walls and towers of Tallinn. Tallinn 1996. Estonian Encyclopaedia Publishers. Paperback. 96 pp. Richly illustrated with photos in color and plans, elevations. 100:-Very good.

612Åberg Alf. Det militära Djurgården. Katrineholm 1982. Utgiven av Kungl. Djurgårdens förvaltning. 4:o. Klotband med skyddsomslag. 104 sid. S/v ills. En karta medföljer. ISBN: 91-970418-2. 200:-Reva i omslagets kapitäl.

613--- Fångars elände. Karolinerna i Ryssland 1700-1723. Lund 1991. Natur och Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 228 s. + (4). Rikt ill. 200:-

614--- Kungaslott och adelsborgar från vasatiden. Stockholm 1966. Forum. Pappband. 166 s. Ill. 150:-

615--- Vår svenska historia. Falköping 1994. Natur och Kultur. Förlagsband. Stor 8:0. 198 s. Ill. 175:-

616--- Vår svenska historia. Lund 1979. Natur och kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 560 s. Ill. 200:-

617Åberg J.O. Snapphanerne. Romantiserade skildringar från Karl XI:s krig i Skåne 1677. Barrikadkämparne. 2 volymer i ett band. Stockholm 1890. Beijers förlag. 4:e upplagan. gulddekorerat halvfranskt band. Ryggen ngt. sliten. (i) 199 sid. 194 sid. (i). 300:-

618Åberg Nils. Förhistorisk Nordisk Ornamentik. Stockholm 1925. J. A. Lindblads Förlag. Halvklotband med marmorerade pärmar. 154 s. Ill. 150:-Föreningen Urds skrifter III. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat