On-line boklista 30.Topografi / book list 30.Topography

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1[* STF ÅSKR 1909]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1909. Stockholm 1909. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 495, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 28 sv/v planscher, varav en utvikbar. Omslagets främre del lös i falsen, ryggen släppt i angränsande partier, delvis lös i häftningen. 100:-

2[* STF ÅSKR 1910]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1910. Stockholm 1910. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 462 (2) s., m. sv/v illustrationer, och 22 sv/v planscher, varav en utvikbar. 100:-

3[* STF ÅSKR 1911]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1911. Stockholm 1911. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 415 s., m. sv/v illustrationer, och 21 sv/v planscher, varav en utvikbar. 100:-

4[* STF ÅSKR 1912]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1912. Stockholm 1912. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 407 s., m. sv/v illustrationer, och 21 sv/v planscher varav en utvikbar. 100:-

5[* STF ÅSKR 1914]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1914. Stockholm 1914. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 441, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Främre omslag löst vid falsen, lös i häftningen, fuktlukt. 100:-

6[* STF ÅSKR 1915]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1915. Stockholm 1915. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. XVI, 452 s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Slitet omslag, fuktlukt. 100:-

7[* STF ÅSKR 1916]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1916. Stockholm 1916. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 450, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. Fuktskadad (fuktslitage och viss vågighet på omslaget, syrlig lukt). 100:-

8[* STF ÅSKR 1917]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1917. Stockholm 1917. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 367, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 24 sv/v planscher. 100:-

9[* STF ÅSKR 1920]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1920. Stockholm 1920. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 326, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 13(25) sv/v pl. 100:-

10[* STF ÅSKR 1921]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1921. Stockholm 1921. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 357, (3) s., m. sv/v illustrationer, och 16(32) sv/v pl. 100:-

11[* STF ÅSKR 1922]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1922. Stockholm 1922. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 364 s., m. sv/v illustrationer, och 15(28) sv/v pl., varav en utvikbar. Fuktlukt. 100:-

12[* STF ÅSKR 1923]., Svenska turistföreningen. Svenska turistföreningens årsskrift 1923. Stockholm 1923. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, 392, (2) s., m. sv/v illustrationer, och 15(29) sv/v pl. Fuktslitage på ryggen, fuktlukt. 100:-

13[* STF:s resehandb. V, 3:e uppl.]., Svenska turistföreningen. Svenska Turistföreningens Resehandbok V. Stockholm och dess omgifningar. Stockholm 1912. Tredje omarbetade upplagan, Wahlström & Widstrand (i distribution). Förlagets röda skinnimiterande klotband med guldtryck. VIII, 186 s., med sv/v kartor och planer, samt 3 utvikbara kartor i färgtryck utom pagineringen, en av dessa i form av ett löst häfte i ficka innanför bakpärmen. 200:-

14[* STF:s resehandb. V, 4:e uppl., Svenska turistföreningen. Svenska Turistföreningens Resehandbok V. Stockholm och dess omgivningar. Stockholm 1923. Fjärde helt omarbetade upplagan, Wahlström & Widstrand (i distribution). Förlagets röda klotband med guldtryck. 230, (2), XVI s., med sv/v kartor och planer, samt 3 utvikbara kartor i färgtryck utom pagineringen. Kartan i pärmfickan (Stockholm 1:16000) saknas. 120:-

15A. Marcus, J. Paludan, J. Smith., K. Sönderby, O. Gelsted Det danske land. Westermanns forlag u. o. o. å., (1932). 4:o, Privatbundet ryggpergamentband med medbundna omslag (Bundet av Erik B. Thomsen), Med exlibris från Artur Nyström och René Jessen Christensen. 250 + (4) s., 116 s/v ill. Signearad av Mads Stage i slutet av boken. 1500:-Fint skick.

16 A Pictorial and Descriptive Guide to London. With Large Section Plans of Central London; Map of London and Twelwe Miles Round; Railway Maps; Main Roads out of London; Hyde Park and Kengsington Gardens, and Twenty other Maps and Plans. London (1936). Ward, Lock & Co. Fifty-second edition.Decorated red softback. XVI adds. + 288 pp. + 50 pp. adds. With over 100 illustrations. 150:-From the Ward Lock Red Guide series.

17Aarsrud Christian. Red. Fisken från Vänern. Västgöta-Dal 1991. Uddevalla 1991. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Dekorerat klotband. 224 s. Rikligt ill. 75:-En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.

18--- Frågor och svar. Fakta kring kulturhistoria i Älvsborgs län. Västgöta-Dal 1992. Uddevalla 1992. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Dekorerat klotband. 240 s. Rikligt ill. 75:-En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.

19Aarsrud Christian. Red., Nissen Peter (red.), Rex Svensson Karin (red.), Rosell Kristina (red.), Törnblom Görel (red.), Winberg Clary red. Västgöta-Dal 1994; Konst. Konstlivet i Älvsborg. En årsbok från Älvsborgs länsmuseum, Vänersborg. Vänersborg 1994. Vänersborgs länsmuseum. 170 s. med 76 illustrationer, de flesta i färg. Förlagets kvadratiska plastlaminatsband, blekgrönt med fotodekor. 100:-.Gott skick.

20Abrahamsson Tore. Kebnekaise. Stockholm 1968. Norstedts. 4:0. Förlagsband. 280 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

21Acerbi Giuseppe. Resa i Sverige. Stockholm 1958. Victor Pettersons Bokindustri AB. Häftad. Illustrerad. 125:-Från svenska turistföreningens bibliotek. Översättning av Thure Nyman.

22Ahlberg Birgitta.Svenska turistföreningens förlag Göta Kanal. En färd med kanalbåt Göteborg- Stockholm Stockholm 1959 Statlanders Tryckeri 3.e uppl. Dek. Klotbd. 125 s. Fotoills. 100:-Har tillhört STF's bibliotekl.

23Ahlberg Elof, Lindälv Gunnar Halland. Hembygdsböckerna. Göteborg 1927. 372 sid. Ills. 80:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

24Ahnlund Henrik. red. Västgöta-Dal 1983. Uddevalla 1983. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Dekorerat klotband. 157 s. Rikligt ill. 75:-En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.

25--- Västgöta-Dal 1984. Uddevalla 1984. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Dekorerat klotband. 237 s. Rikligt ill. 75:-En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.

26--- Västgöta-Dal 1985-86. Uddevalla 1986. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Dekorerat klotband. 276 s. Rikligt ill. 75:-En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.

27--- Västgöta-Dal 1987. Uddevalla 1987. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Dekorerat klotband. 240 s. Rikligt ill. 75:-En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.

28--- Västgöta-Dal 1988. Uddevalla 1988. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Dekorerat klotband. 173 s. Rikligt ill. 75:-En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.

29Aho Heikki (ed). Picturesque Finland Helsinki 1948. The Otava Publishing Co. Spinrcloth. 4:o. 192 pp. Richly b/w ills. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

30Aistrup Inga (foto), Dhejne Hans (intro), Schneiders Toni (foto). Danmark. Terra Magica. Malmö 1957. Allhem. Röd klot med guldtext på framsidan och ryggen. Ill. skyddsomslag. Rikligt färg och s/v ill. 85 sid. 100:-

31Aldskogius Maj. Uppsala. Samhällsgeografiska studier. Uppsala 1977. Kulturgeografiska Institutionen vid Uppsala Universitet. 176 s. Ill. 110:-Geografiska regionstudier Nr 12. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

32Alexandersson Göran mfl (red). Värendsbygder. -001 Alvesta 1969. Norra Allbo Hembygdsförening. XIX, (10), 116, (1) s. med s/v illustrationer. Smutstitelsidan, (I), följs av ett slags divisionstitelsida utan impressum med titeln "Sven Joann // Miljö och verksamhet // En bildsvit", därefter följer III-XIX ensidestryckta blad med sv/v fotoillustrationer från denne konstnärs ateljé och sv/v reproduktioner av dennes målningar samt 10 opag. sidor med återgivning av recensioner och biografiska upgifter. Först därefter följer tidskriftens titelblad och en egentliga årsbokens 2-116, (1) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

33--- Värendsbygder 1960-1964, 1966-1976, 1980-1982, 1986-1988, 1990-1994. Alvesta 1960-1994. Norra Allbo Hembygdsförening. 27 vol.; S/v illustrationer. 2000:-

34Algård Göran (foto)., Roland Romell (text). Sverige i bilder. Sweden Schweden Suecia. Stockholm 1963. Gebers. 124 s. Rikt ill. Liten 4:o. Förlagets blå klotband. 80:-Inre främre falsen spräckt, eljest gott antikvariskt skick.

35Alin Johan., Hofstedt Lars. Göteborg och dess omnejd. Lund 1922. Gleerups. 100 s. Ill. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

36Alin Johan. Göteborgstrakten. Geologi, landskapsformer och kulturområden jämte exkursionsrutter. Göteborg 1912. Wald. Zachrissons Boktryckeri A.B. Häftad. VIII + 68 s. + utvikskarta. 60:-

37Alm Harald Kärlek på Jorden. Falun 1969. Seelig & Co. Gulddek. vitt klotband. 256 sid. Ills. 125:-

38Althin Torsten. Finspånga Bilder Minnesskrift. Stockholm 1943. Nordisk Rotogravyr. Ryggklotband. 63 s. Illustrerad m. s/v fotografier. 100:-

39American Automobile Association (AAA) Official Tour Book and Map of North Central States. Washington D.C. 1926. AAA. Decorated pamphl. 100 pp. Illustrated. + 2 folded maps. (1 small green Key Map. Numerals on this map correspond to routes described in the pampl. 1 large road map over North Central States). Listing and describing higway-routings as well as city maps-routing. 400:-From Svenska Turistföreningens library.

40Andersen Carlo (text), Hansen Leo (fotos). Färöerne i farver. Köbenhavn 1966. Wangels forlag. 2. uändrede oplag. 113 s. (11 pp. summary in English) med 78 fotoillustrationer varav 32 i färg. 4:o. Förlagets mörkblå klotimiterande pappersband med guldtryck samt skyddsomslag med fotoillustration (vit rygg). 170:-.Gott antikvariskt skick.

41Anderson Anders. Skattunge Socken. ppsala 1954. 248 s. Ill. 175:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

42Anderson Hans. För vårens skull. Stockholm 1968. LTs Förlag. Illustrerat förlagsband med skyddsomslag. 63 s. + (1). Illustrerad med teckningar av författaren. 170:-Från Svenska Turistförenings Bibliotek.

43--- Minns du sommaren? Halmstad 1971. Hallandspostens boktryckeri ab. Dekorerat kartonage med skyddsomslag. 44 s. Illustrationer av författaren. 50:-

44Anderson Iwar., Arbman Holger., Erixon Sigurd., Holmström Richard., Liljeroth Erik., Svensson S. Artur. Östergötland. Malmö 1958. Allhems förlag. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 4:o. 736 sid med 940 illustrationer varav över 100 i fyrfärgskliché eller offsetfaksimil i två eller flera färger, 436 i djuptryck på gravyrpapper och 224 på konsttryckpapper. 600:-Lätt naggat skyddsomslag.

45Anderson William. Bleking. Några uppsatser i hembygdsundervisningens tjänst. Lund 1916. Gleerups. Halvklotband. Privatbundet. 89 sid. Ills. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

46Andersson Curt H. (Red.) Från stad och byggd i Medelpad. 1953, 1954, 1955. Sundsvall 1955. 285+5 sid. Ills. Tre årgångar sammanbundna i ett band. 140:-

47--- Från stad och byggd i Medelpad. 1956, 1957, 1958. Sundsvall 1958. 46, 96, 48 sid. Ills. Tre årgångar sammanbundna i ett band. 140:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

48Andersson Gunnar. Australien. Natur och kultur, studier och minnen. Stockholm 1915. Gebers. Guld dek. klotband. 264 s. S/v fotoill. 250:-Med femtio tavlor och planscher samt trettio textfigurer.

49Andersson Gunnar., m.fl. Öfre Dalarne förr och nu. Stockholm 1903. W&W. Halvpergaments band. 560 s. Ill. samt utvikbar karta, med reva. 300:-Något lös i bindningen. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

50Andersson Ingrid. Barnet. Bland timmerflottare på Lövudden. Borås 1979. Rabén & Sjögren. Häftat. 244 s. + (4). 90:-

51Andersson Ingvar. Köpenhamn. Malmö 1967. Allhems Förlag. Gulddekorerat imiterat helläder band med illustrerat skyddsomslag. 272 s. + ca. 100 opaginerade sidor med helsids fotografier i s/v. 200:-

52Areen Ernst. Borgholm, stadens och badortens historia. Stockholm 1924. Halvklotband. 104 s. Ill. 350:-Acta Oelandica II.

53Arfwedson C.D. Läse=Bibliothek af Den Nyaste Utländska Litteraturen i Svensk Öfversättning. Del II. Förenta Staterna och Canada, åren 1832, 1833, 1834. I tvenne delar. Stockholm 1835. L.J. Hjerta. 2 delar i ett band. Halvläder band med marmorerade pärmar. Stor 12:0. 674 s. 1250:-Slitet band. Slitna falsar. Nött övre kapitäl.

54Arnbog Tore. Natur i Hälsingland och Härjedalen. Göteborg 1951. Svensk Natur. 4:o. 73 sid. Rikt illustrerad med s/v fotografier. 250:-

55Arosenius F. Beskrifning öfver provinsen Dalarne. Falun 1862-68. Halvfranskt band. 75, 68, 38, 48, 31, 54, 61, 131, 42, 64, 47, 44, 64, 92, 66 s. 2000:-Enstaka svaga fuktfläckar i nedre marginalen.

56Arvidsson Björn. Nordisk sommar - skärvor av livsmiljöer. Uddevalla 1986. Litteraturfrämjandet/Bokförlaget Settern. Klotband med skyddsomslag. 96 s. Ill. 150:-

57Asklund Erik., Ljunggren Reinhold. Söder om Trosa. Stockholm 1956. 141 sid. Ills. Med 34 pennteckningar av Reinhold Ljunggren. 150:-

58Asplund Karl. En Stenhammarkrönika. Stockholm 1954. Norstedts. 76 s. Ill. 70:-

59Aurén Sven. Hallarna i Paris. Uddevalla 1967. W&W. Häftad. 132 s. Rikt ill. med fotografier i s/v av Tore Johnson. 100:-

60--- Livet i min dal. Malmö 1978. W&W. Pappband med skyddsomslag. 167 s. 70:-

61Axelson Alfhild. Det gamla Piteå. Postumt publicerade artiklar från tiden fram till mitten av 1960-talet. Del 1. Piteå 1971. Tvär 8:0. Konstläderband med skyddsomslag. 210 s. Ill. 125:-

62Axelsson Lisbeth / Jonsson Ullabritt. Örebro sköna å-stad. Örebro 1998. Ljungföretagen AB. 104 sid. Ill pappband. Rikt färg ill. 100:-Med tillskrift på första sida.

63Baedeker Karl. Belgien und Holland nebst dem Grossherzogstum Luxemburg. Handbuch für Reisende. Leipzig 1891 Verlag von Karl Baedeker. Neunzehnte Verbesserte Auflage. Rotes Verlagsband. XXXVIII. 422 Seiten. Mit 13 Karten, 19 Stadtplänen und mehreren Grundrissen. 600:-Los im Rücken.

64--- Belgien und Holland nebst Den Wichtigsten Routen durch Luxemburg. Handbuch für Reisende. Leipzig 1880 Verlag von Karl Baedeker. Fünfzehnte Verbesserte Auflage. Rotes Verlagsband. XXXVIII. 358 Seiten. Mit 36 Karten, 40 Plänen und mehreren Grundrissen. 800:-

65--- Belgien und Holland nebst Den Wichtigsten Routen durch Luxemburg. Handbuch für Reisende. Leipzig 1910 Verlag von Karl Baedeker. vierundzwanzigste Auflage. Rotes Verlagsband. L. 496 Seiten. Mit 36 Karten, 40 Plänen und mehreren Grundrissen. 400:-Nederlandkarte leicht geschadet. Keinem Inhaltsverlust.

66--- Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch für Reisende. Leipzig 1914. Fünfundzwanzigste Auflage, Verlag von Karl Baedeker. Rotes Verlagsband. XLVIII, 504 Seiten. 18 Karten, 36 Plänen und 8 Grundrissen. Gutes Zustand. 400:-

67--- Belgique et Hollande y compris le Luxembourg. Manuel du voyager. Leipzig. Paris 1910 Karl Baedeker Publisher. 19th edition. Red publishers binding. XLII. 500 pp. With 19 mapsand 36 plans. 300:-

68--- Berlin und umgebungen. Leipzig 1902. Verlag Karl Baedeker. Publisers red cloth binding. X + 223 pp. + (1). Mit 4 Karten, 4 Plänen und 15 Grundrissen With 4 maps, 4 city plans and 15 plans. Zwölfte auflage. 700:-One map with tear. othervice in good condition.

69--- Great Britain. Handbook for travellers. Leipzig 1927 Karl Baedeker Publisher. Eight revised edition. Red publishers binding. LXX. 696 pp. With 94 maps and plans, and a panorama. 600:-

70--- Italien. von den Alpen bis Neapel. Leipzig 1931 Verlag von Karl Baedeker. Achte auflage. Rotes Verlagsband. XL, 492 Seiten. Mit 34 Karten, 41 Plänen und 28 Grundrissen. 450:-Exterior is very good, interior is very fine.

71--- Londres. Et ses environs. Manuel du voyager. Leipzig. Paris 1913 Karl Baedeker Publisher. Twelth edition. Red publishers binding. XXXVIII. 408 pp. With 5 maps and 43 plans.+ 6 maps over London and register 45 pp. 600:-

72--- Nordwest-Deutschland von der elbe und der westgrenze Sachsen An. Leipzig 1892 verlag von Karl Baedeker. Vierundzwanzigste Auflage. Rotes Verlagsband. 292 Seiten. Mit 26 Karten und 28 Plänen. 400:-Schaden am ersten Plan. Zweite Plan ganz los.

73--- Ober-Italien. Handbuch für Reisende. Leipzig 1902 Verlag von Karl Baedeker. Sechzehnte auflage. Rotes Verlagsband. LXIV. 553 Seiten. Mit 29 Karten, 30 Plänen und 9 Grundrissen. 550:-

74--- Ober-Italien. Handbuch für Reisende. Leipzig 1906 Verlag von Karl Baedeker. Siebzehnte auflage. Rotes Verlagsband. LXIV. 553 Seiten. Mit 30 Karten, 30 Plänen und 10 Grundrissen und 1 Panorama. 550:-

75--- Paris. Et ses environs. Manuel du voyager. Leipzig. Paris 1907 Karl Baedeker Publisher. Sixth edition. Red publishers binding. XXVI. 466 pp. With 14 maps and 32 plans. 300:-

76--- Paris und seine Umgebungen nebst Eisenbahn-Routen durch das Nordöstliche Frankreich. Leipzig 1881 Verlag von Karl Baedeker. Zehnte Auflage. Rotes Verlagsband. XXXVIII. 377 Seiten. Mit 11 Karten, 29 Plänen und Grundrissen. Das Heft hinter dem Register, in welches den pläne von Paris befunden sind, fehlt. Umschlag verblichen und berieben. 400:-

77--- Schweden und Norwegen nebst den wichtigsten Reiserouten durch dänemark. Leipzig 1901 Verlag von Karl Baedeker. Achte Auflage. Rotes Verlagsband. LXVI. 486 Seiten. + Dänisch-Norwegische und Schwedische Sprachlehre. 40 Seiten. Mit 11 Karten, 29 Plänen und Grundrissen. 700:-

78--- Schweden und Norwegen nebst den wichtigsten Reiserouten durch Dänemark. Leipzig 1908. Verlag von Karl Baedeker. Elfte Auflage. Rotes Verlagsband. LXVI. 500 Seiten. + Dänisch-Norwegische und Schwedische Sprachlehre. 40 Seiten. Mit 44 Karten, 26 Plänen mehreren kleinen panoramen und Grundrissen. 600:-

79--- The United States with excursions to Mexico, CUba, Porto Rico, and Alaska. Leipzig 1909. Karl Baedeker. Red cloth with gilt lettering. CII + 724 pp. With 33 maps and 48 plans. 1800:-Worn inner and outer hinges.

80--- Unteritalien. Sizilien. Sardinien, Malta, Tripolis, Korfu. Handbuch für Reisende. Leipzig 1929 Verlag von Karl Baedeker. Siebzehnte auflage. Rotes Verlagsband. LXVIII. 530 Seiten. Mit 32 Karten, 29 Plänen und 14 Grundrissen. 1000:-

81--- Unter-Italien und sizilien nebst ausflügen nach den Liparischen Inseln, Sardinien, Malta, Tunis und Corfu. Leipzig 1899 Verlag von Karl Baedeker. Zwölfte Auflage. Rotes Verlagsband. L. 427 Seiten. Mit 28 Karten, 19 Plänen. 1200:-

82Baedekers Karl. Österreich. Autoreseführer mit zufahrtsrouten durch Bayen. Zweite auflage. Stuttgart 1958. 288 pp + maps, illustrations. Publishers' red binding. Spine with gold text. Second edition. 200:-

83Baerentzen, Em. Danske Billeder fra Land og Sö, efter Danske Landskbsmalere. Udförte i Farvelithographi i Em. Baerentzen & Cos lith, Inst. Kjöbenhavn. Uå. (ca 1870). Vackert rött originalband i helt läder. Rikt förgyllt. Helt guldsnitt. Tvär-folio. Litograferat titelblad i guldfärg, samt inneh.fört. 48 text sidor och 48 litograferade vyer i färg. Planscherna uppfodrade på kartong med litograferad ram mm. Något lös i bindet dock intakt, samt några lagerfläckar. 9000:-

84Band Moriz. Dalmatien. Das Land der Sonne. Eine Wanderfahrt an der Adria. Wien. ca 1930. Publishers decorated clothbd. 108 pp. (4). With 142 photos + one map. 300:-Exlibris.

85Bárdarson Hjálmar R. Ice and fire, contrasts of Icelandic nature. Holland 1971. Klotband med skyddsomslag. Tvär stor 8:0. 171 s. Fotoill. i färg och s/v. 150:-

86Beckman Leif. Humor från Småland. Det bästa av de småländska humoristerna, en kavalkad i ord och bild. Malmö 1958. Bernces förlag. Klotband. 183 s. Illustr. 90:-

87Bennett Ross. edit. The New America's Wonderlands. Our National Parks. USA 1980. National Geographic. Small 4:0. Leather backb with dustwrapper. 463 pp. Ills. 140:-

88Berg Bengt. Stora Karlsö en bok om havets fåglar. Stockholm 1918. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Liten 4:o. Klotband m. förgylld titel. 190 s. Rikligt illustrerad m. s/v fotografier. 120:-

89Berg Björn., Zweigbergk Eva von. Stockholmspromenader. Stockholm 1956. Wahlström & Widstrand. Häftad. 150 s. Illustrerad av Björn Berg. 85:-

90Berg Joh. Aug. Bilder ur svenska folklifvet. Göteborg 1855. Bonniers förl. Folio, 39,5 x 50 cm. Nära samtida klotband med skadad rygg, slitet i övrigt, dock intakt. Titelsida + (24) + 12 tecknigar. Teckningarna efter originaler af B. Nordenberg, K. Zoll, J. W. Wallander, J. Höckert och B. Wennerberg. Utförda i tontryck af Arnz & Co. i Düsseldorf. Paralelltext på Tyska respektive Engelska. En gammal fuktfläck (ca 5 cm.) genomgående i text samt teckningar i övre västra hörn, i övrigt inga skador å text eller teckningar. Fläcken håller sig i marginalen av teckningarna och text. 3000:-Sällsynt i komplett skick. Upplaga om 1500 ex.

91Bergbom Gunnar., Köhler Bertil. Norrbotten. Luleå 1974. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. (192). Rikt illustrerad i färg och s/v. 120:-

92Bergengren Ulf (red). Bonniers världsgeografi. Stockholm 1962. Bonnier. Ryggläderband med guldtext på ryggen. Blåa klotpärmar. Skyddsomslag. 495 sid. Rikligt färg och s/v foto ill. 275:-

93Bergfors Georg, Neander Albin Norrbotten I-II. Läsebok för skola och hem. Uppsala 1928. Halvklotband. Privatbunden. 390, 353 sid. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

94Bergling Ragnar. Kyrkstaden i övre Norrland. Skytteanska samfundets handlingar. Acta Societatis Skytteanae. No 3 1964. Uppsala 1964. Almqvist & Wiksells. Dekorerat häftat. 402 s. Ill. i s/v. 225:-Med författarens dedikation.

95Berglund Hans Västkusten och Göteborg. Stockholm 1925. Wahlström & Widstrand. 12:o. Rött klotband. X + 301 s. + (19). Med 75 illustrationer och 11 kartor. 200:-Tredje omarbetade upplagan. Svenska turistföreningens resehandböcker XVII.

96Bergman C.J. Gotländska skildringar och minnen. Visby 1882. Gotlands Allehanda. Första utgåva. 386 sid. 275:-Skadad rygg, lös i bindningen, främre omslags nedre hörn avrivet.

97Bergman Sucksdorff Astrid., Vogel-Rödin Gösta. Buores Buores. Medmänniskor i norr. Holland 1975. Bra Böcker. Konstläder med skyddsomslag. 200 s. Rikt illustrerad i färg. 100:-

98Bergman Sven. Seklernas Vadstena. Vadstena 1955. Vadstena affärstryck. Dekorerat klotband. 538 s. + (4). Ill. i s/v. Omslagen medbunda har dock lossnat. 125:-Lös i bindningen. Ursprungligen från STF's bibliotek.

99Bergquist Erik Harry. Strängnäs domkyrka. Eskilstuna 1958. Halvkonstläderband. 127 sid. En utvikbar byggnadsplan. 150:-Främre inre falsen spräckt. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

100Bergsten K. E. red. Staden. Några stadsbygdsproblem. Göteborg 1955. Elanders boktryckeri aktiebolag. Häft. 103 s. + stor utvikskarta. Ill. i s/v. 100:-Utgiven av geografklubben i Göteborg i anslutning till 25-årsjubiléet år 1955. Urpsrungligen från STF's bibliotek.

101Bergstrand-Poulsen Elisabeth. Värendsfolk, värendskvinnor, värendsmän. livets och årets festdagar. Stockholm 1948. Norstedts. Klotrygg band med skyddsomslag. 111 s. Ill. 70:-

102Bergström Beata., Hagberg Knut. I Arontorp där blommar en ros. Öländska motiv skildrade i bild. Stockholm 1965. Nordisk Rotogravyr. Dekorerat förlagsband med skyddsomslag, tvär 8:o, 82 s. Rikt illustrerad med s/v fotografier. 150:-omslaget lätt slitet.

103Bergström J. N. Illustrerad beskrifning öfver Östergötland. Stockholm 1890. Bonniers. Liten 8:0. 15,5 cm/hög. Av ålder slitet halvfranskt band. 32 sidor samt 2 kartor och 20 illustrationer. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Nött rygg.

104Bergström Lars. Höga Kusten. Stockholm 1975. Bonniers. 4:o. Gulddek. pappband med skyddsomslag (skadat.) 80 sid. Ills 125:-

105--- Höga kusten. Stockholm 1975. Bonniers. Förlagets klotband med guldtext. 80 s. Rikligt ill. i färg. 110:-Saknar skyddsomslag.

106Bergström Rich., Stridsberg O. A. En bok om Sverige. Stockholm 1893. Fahlcrantz & Co. 2 volymer. Ryggklotband. 328, 236 s. Ill. 250:-

107Berling E. W. Lund korta anteckningar om staden och dess omgivningar. Stockhom 1977. Tryckmans. Häftat. 165 s. + (4). Illustrerat med plankarta över Lund. 150:-Nytryck efter originalet från 1879.

108Berman C. J. Gotlänska skildringar och minnen. Visby 1882. Halvfranskt klotband. 386 s. 200:-

109Berman C.J. Gotländska Skildringar och Minnen. Visby UÅ. Gotlands Allehanda. Häftad. 8:o. 307 sid. Fjärde upplagan. 120:-Gott skick.

110Bernhard Carl Gustaf. Abisko naturvetenskapliga station. Uddevalla 1985. Kungl. Vetenskapsakademien. Blockband. 61 s. + (3). Rikt illustrerad. Bägge omslagen medbundna. 125:-

111Bertarelli L. V. Guida D'Itália Del Touring Club Italiano. Pubblicazion Semestrale N. 3 - 1 Novembre 1915. Piemonte, Lombardia Canton Ticino. Prima Parte. Milano 1916. TCI. Whine red clothbinding. 511 pp. 18 maps + 13 plans. Second edition. 250:-Good condition.

112Bertarelli Luigi Vittorio, Touring Club Italiano Strade di Grande Comunicazione 1-2. Milano 1900, Terza Edizione Interamente Rifatta. Publisher's original dark green cloth, 12:o, 239 (1) + 153 (3) pages + 2 foldable maps. Lots of adverts from the companies of that time inside. 300:-Excellent condition.

113Beskow Hans. Bruksherrgårdar i Gästrikland. Stockholm 1954. Limmhäftat band. Skyddsomslag. 4:o. 330 sid. s/v ill. 250:-Ryggen och bakre delen av skyddsomslaget saknas. Framsidan 1 dm lös i nedre kant.

114Beskow Hans., Holmström Richard., Svensson S. Artur. Norrbotten, ett bildverk. Malmö 1958. Allhem. 4:0. Klotband. 250 s. samt planscher. 1000:-

115Beskow Hans. Stockholm. Malmö 1967. Allhem. 4:0. Blått klotbd. med skyddsomslag. 138 s. samt bilddel ( ca: 150 s. ). 450:-

116--- Stockholm. Malmö 1967. Allhem. 4:0. Blått klotbd. 138 s. samt bilddel ( ca: 150 s. ). 400:-

117Beskow Hans. Liljeroth Erik. Stockholm Malmö 1967. Allhem. Halvläder band med övre guldsnitt samt skyddsomslag. 138 s. samt stor bild del. 450:-Fint skick.

118Biasi Mario de. Finlandia. Silhuett i Öster. Switzerland Uå (1967). Tammi, Helsinki. Förlagsband med skyddsomslag. Liten folio. 155 + (1). Rikligt färg och s/v ills. 200:-Omslaget med revor. Tillskrift.

119Biebl richard. Bei Lappen und Rentieren. Paul Zsolnay Verlag. Clothbackbd. with dustwrapper. 201 pp. Ills. 300:-From Svenska Turistföreningens Bibliotek.

120Bildt C. Anteckningar från Italien af en svensk diplomat. Stockholm 1896. Norstedts. Guld dek. klotband. 259 s. S/v fotoill. 200:-

121 Billingsbygden av Skaraborgsbygden. Separathäftning 1 av del III, andra avdelningen. Socknar i Kåkinds, Gudhems, Valle härad. Hjo 1939. Hjo tryckeri aktiebolag. Dekorerat häft. (8) + 337-632 s. Ill. i s/v. 100:-Något kantstött. Ursprungligen från STF's bibliotek.

122Billow Anders. Öland. Stockholm 1925, Wahlström & Widstrand. Förlagets gulddekorerade klotband, 12.o, 121 (5) sid. med 28 illustrationer och 5 kartor varav en utvikbar. I serien Svenska Turistföreningens Resehandböcker Resehandböcker. 200:-Gott skick. Från Svenska Turistföreningens bibliotek.

123Billow Anders (red.). Bilder från Sverige. Femhundratjugutre originalfotografier, belysande Natur och kultur i gången tid och nutid utgivna i koppartryck av Svenska Journalen under redaktion av Anders Billow. Stockholm 1928. Svenska Journalen. 256 s. sv/v koppartrycksplanscher med bildtexter. 4:o. Förlagets vita halvklotband med blått titelfält och dito överdragspapper. 130:-.Slitet men helt band, inlagan något påverkad av fukt som inte lett till fläckar men däremot gjort bladen något ojämna.

124Biuw Anita. Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern. Borås 1992. Stockholms stad. Dekorerat hårdpappband. 353 s. + (1) + (5) lista över Monografier utgivna av Stockholms stad. Rikt illustrerad i s/v. 150:-Stockholmsmonografier nr. 76. Ursprungligen från STF's bibliotek.

125Bjurulf Hjalmar. Östra Småland och Öland. Hembygdsböckerna. Stockholm 1934. J. A. Lindblads Förlag. Halvklot band. 336 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

126Björk Barbro, Schnell Jan-Bertil (Red.) Sundsvallsstrejken 1879. Sundsvall 1979. 297 sid. Ills. Samtida dokument och historisk belysning. 125:-

127Björkegren Hans. Bilder av Gotland. Italien 1982. Bonnierfakta. 4:0. Opaginerad. Färg fotoill. 300:-Foto: Arne Beskow.

128Björkhem Uno. Tullgarn -ett kungligt stycke natur i Södermanland. Stockhom 1992. Förlagsbunden. 145 sid. Ills. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

129Björklund Pelle, Holm Lennart (red.), Rudberg Eva., Wiklund Karin Från bostadsnöd till önskehem. Borås 1991. Centraltr. Stockholms Stad. Stockholmsmonografier vol, 104. Dekorerat förlagsband. 259 sid. Rikt illustrerad i s/v samt färg. 180:-Stockholms kooperativa bostadsförening 1916-1991.

130Björkman Helena., Båvestam Urban., Karlström Ulla., Nauclér Martin., Östlund Håkan. STOCKHOLM GLOBE ARENA. Globen - ett dokument som skildrar tillkomsten. Helsingborg 1989. Byggförlaget. Förlagets klotband, kvadratisk 4:o, 107 + [1] sidor. Genomgående illustrerad med fotografier varav en del i färg. Huvudfotograf är Martin Nauclér. 150:-

131Björkman P. Beskrifning öfver Wermland, innefattande historiska, geografiska, politiska, ecclesiastica och ekonomiska uppgifter samt statistiska tabeller, jemte inledning om Wermländningarnas lynne, karaktér och dialekt, m.m. Carlstad 1842. Tryckt hos J. Lundberg. Halvläder band med marmorerade pärmar. 224 s. samt register. 1000:-Skadat övre kapitäl. Lagad titelsida.

132Björkvall Per. Jerisrova. Lapplandsminnen 1947-1992. Grankulla 1992. Häft. 4:o. (6) + 219 s. + (3). 200:-Skrivmaskinstext med enstaka kartor.

133Björlanda Socken. Björlanda socken genom tiderna. Uppsala 1955. Pappband med gulddek. klotrygg. 260 sid. Ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

134Boberg Torsten. Fjällturer i Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1920. Wahlström & Widestrand. 12:o. Rött klotband. IV + 182 s. En utvikbar karta. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker.

135Boëthius Bertil. Järngruvorna i Åhl. Stockholm 1985. Proprius. Häftat förlagsband. 232 s. Fotoillustrerad. 125:-Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson.

136Boëthius Gerda., Svenska turistföreningen. Ornäs. Dalarna: 2. Stockholm 1938. Svenska Turistföreningens små häften. STF:s publ. Nr. 686 Klammerhäftad. 8 s. Illustr. 70:-

137Boëthius Johannes. red. Orsa, en sockenbeskrivning. Stockholm 1950-57. Nordisk Rotogravyr. Stor 8:0. 3 volymer. Grovt klotband. 617, 630, 810 s. Ill. 500:-

138Bohrn Erik. Nyköpings Renässansslott och Herkules mida. Stockholm 1941. 241 sid, LXXXIV plancher. Ills. Häftad.Lätt skada å ryggen. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

139Bolin Edvard (red.)., Hammarberg Lotti (red.)., Waldenström Barbro (red.). Brommaboken 1983. Bromma hembygdsförenings årsskrift. U. o. o. å. Eget förlag. Årgång 54. 144 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

140Bolin Edvard (red.)., Hammarberg Lotti (red.)., Waldenström Barbro (red.). Brommaboken 1984. Med artiklar om Kanton och Drottningholm. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Stockholm 1984. Eget förlag. Årgång 55. 127, (1) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

141Bolin Edvard (red.)., Hammarberg Lotti (red.)., Waldenström Barbro (red.). Brommaboken 1986. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Stockholm 1986. Eget förlag. Årgång 57. 126, (2 blanka) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

142Bolin Sture. Skånelands historia. Del 1. Skildringar från tiden före försvenskningen. Malmö 1930. Borelius. Rött halvklotband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Stänkta snitt. Original framsidan medbunden. 171 s. S/v ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

143Boman Lars-Gunnar. Pamps dagbok 1834-35. En indelt soldat i Norrbotten. Luleå 1992. Norrbottens museum. Häftad. 160 s. Illustrerad i s/v. 120:-"Bothnica 14"

144Bonniers Förlag Stockholm och dess omgifningar. Illustrerad handbok för resande. Stockholm 1887. Bonniers förl. Förlagets dek, klotbd. 212 s. Med nära 100 illustrationer samt planer och kartor öfver Stockholm, dess omgifningar, Djurgården och Uppsala. Femte ånyo omarbetade upplagan. Något sliten av ålder. 400:-

145Bonsels Waldemar., Dungern Adolph von. Brasilien - paradis och inferno! Stockholm 1933. J. Beckmans bokförlag. Ryggklot. 142 s. Illustrerad med fotografier i s/v på separata planschblad. 120:-

146 Book of Wiews in Western Canada. Beginning of last century. Canada. C.a 100 unnumbered pages. Broschure. Showing Canada as it looked during the end of the wild west era. 150:-Cover lose.

147Borge Aksel., Hedin Sven. Transhimalaya. Opdagelser og Aeventyr i Tibet. II. Köbenhamn 1912. Gyldendalske boghandel. Nordisk forlag. Dekorerat klotband. 333 s. + (3). Rikt ill. 75:-Enbart del två.

148Borgegård Sven-Olov Engsö -skärgård i Mälaren Katrineholm 1988. Västerås Kulturnämnd. Förlagsbinden. 132 sid. Ills 110:-

149Borgegård Sven-Olov. red. Engsö, skärgård i Mälaren. Katrineholm 1988. Förlagsband. 132 s. Ill. 125:-Västerås Kulturnämds skriftserie. Nr 18, 1988.

150Borgman G. Försök till beskrifning öfver Kila Socken. Strengnäs 1828. Carl Erik Ekmarck Tr. samtida pappersbd. Grav. titelsida + 82 sid.+ grav karta över Sätra hälsobrunn + utvb.tabell. ryggen. 5 Häftet i Westmanlands Läns Kongl. Hushållssällskaps handlingar. 1100:-Skadad i ryggen, Sällsynt.

151--- Försök till beskrifning öfver Kila Socken. Strengnäs 1828. Carl Erik Ekmarck Tr. Samtida pappersbd. Grav. titelsida + 82 sid.+ grav karta över Sätra hälsobrunn + utvb.tabell. 5 Häftet i Westmanlands Läns Kongl. Hushållssällskaps handlingar. 1100:-Skadad i ryggen, Sällsynt.

152Boström Håkan. Kalenderblad från Sörmland. Uddevalla 1980. Liber. Pappband. 173 s. Ill. 60:-

153Boye Else M. Christiania 1814-1905. Byen og menneskene. Oslo 1976. Gröndahl & Sön forlag A.S. 136 s. med illustrationer i färg och sv/v. Förlagets röda, guldornerade konstläderband med kulört skyddsomslag. 150:-.Mindre revor på skyddsomslaget, eljest gott skick.

154Bramstång Mats. Sällsamheter i Blekinge. Falköping 1977. Förlagsbunden. 258 sid. Ills. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

155Brehm A.E. Från Nordpolen till Eqvatorn. Populära föredrag. Stockholm 1890. Fritze's. Rött dek. klotband från förlaget. 469 s. Rikt illustrerad i s/v. av R. Friese, G. Mütsel, A. Richter, Fr. Specht. Översatt av Gust, Elmquist. 350:-Lätt slitet kapitäl, annars gott skick.

156Brodin Linus. Värmland. En handbok för turister. Karlstad 1925. Värmlands Turisttrafikförening. 78 s. Illustrerad med s/v fotografier, samt karta. 110:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

157Broomé Hans. Källvik, en småländsk brunns- och badort. Uppsala 1970. Kalmar läns museum. Pappband. 94 s. Ill. samt utvikbar karta. 110:-

158Brun S. & Vestlund A. Gamla Hälsingekultur. Hudiksvall 1931. 111 s. Ill. Hft. 80:-Medelanden från Hälsinglands fornminnessällskap. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

159Bruun Chr., Nielsen O., Petersen A. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- & Literaturhistorie, Köpenhamn 1866-67. Gyldendalske Boghandeln. Halvläderband. 398 s. 150:-

160Bruun Chr., Nielsen O., Petersen A. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- & Literaturhistorie, Köpenhamn 1865-66. Gyldendalske Boghandeln. Halvläderband. 413 s. 150:-

161 Bulletin de la Société Neuchateloise de Géographie. Tome XIV 1902-1903. Neuchatel 1902. Paul Attinger. Contemporary half leather bind with marbled boards and edges. 270 pp. Richly illustrated. 5 maps, one in colour and foldout. 64 figures in b/w, some full page. XXXI photos in b/w on 29 plates. 24 plates with paintings by Paul Huguenin in color, some foldouts. 1100:-A wonderful book about a journey from the american west coast to Australia and back. Very good interior. Some shelfwear and a small damage in the head. From the STF library.

162Bure Kristjan (red). Faeröerne. Turistforeningen for Danmark årbog 1951. Ringkjöbing 1951. A. Rasmussens Boktr.Omslag, Sikker Hansen. Trykt i 35,000 eksemplarer. Dekorerat Häfte 144 sidor samt en karta över området S/v. Fotografier/ Illustrationer löpande i texten. Gott skick. 250:-Faeröarnas naturforhold, Lidt om faeröske folk og dets skikke. Om sprog i skrift og tale. Landbruget, grindefangst, fugleliv, mm.

163Burman Eva., Eriksson Henry. I Dan Anderssons fotspår - strövtåg i Grangärde finnmark. Barcelona 1979. Bonniers. Tvär 4:o. Klotband m. skyddsomslag. 92 s. Rikligt illustrerad m. fotografier i s/v och färg. 100:-

164Büschings Anton Fredr, Prof. Univers. Göttingen A.F. Büschings Allmänna afritning af Europa; Eller Inledning til Grundelig och Nyttig Kännedom, Af De Europeiska Rikens och Republikers Geographiska Beskaffenhet, Naturliga förmåner, Statförfatning, och Öfriga Märckvärdigheter. Öfversättning från Tyskan. Upsala 1763. Samtida slitet hårdpappbd. Smutstitel saknas. Titelsida (v) 138 sid. Väl använd. 550:-Tidigt läromedel. Sällsynt.

165Buttet, Chastellain, Chavannes, Failletaz., Montmollin, de, Muyden, van, Schnetzler Lausanne a travers les ages. Lausanne 1906. La Municipalité de Lausanne & Librairie Rouge. 228 pages avec 95 illustrations dans le text et trois tables pliées. Reliure (par Arnold Tissot, Bienne) de démi-cuir avec papier de couverture imprimé décoratif et enteilles dorées. 500:-.Médiocre.

166Bååth-Holmberg Cecilia. Från Drottningens ö. Bilder och stämningar. Stockholm 1920. J. A. Lindblads Förlag. Halvklotband. 476 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

167--- Västmanland. Intryck och Bilder. Stockholm 1904. A.B. Ljus. 175:-

168Bäckman J. Geografiska bilder för hemmet och skolan. Ordnade af J. Bäckman. I-III. [Sverige - Europa - De Främmande Verldsdelarne]. Stockholm 1887, 1889, 1890. Albert Bonniers Förlag. Tvär 4:o. Förlagets ryggklot med rikt dekorerade pärmar. 64 s. : 54 s. : 64 s. Rikt illustrerad i s/v. 500:-Inre falsarna spräckta, inlagorna i bra skick, banden nötta av ålder.

169 Bäcks by. En krönika om en gammal nordvästerbottnisk kustby. Sammanställd och utgiven på uppdrag av Bäcks byamän. Stockholm 1968. Ivar Haeggström AB. Ryggklot. 291 s. Illustrerat i s/v. 150:-

170Böök Fredrik. Resa i Sverige från Smygehuk till pajala. Stockhom 1934. Halvklotband. 244 sid. Ills. 120:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

171--- Strövtåg i Danmark. Danmark Uå. Munksgaards forlag. 111 s. Ill. 50:-

172Cardot E. Manuel de L'arbre pour l'enseignement sylvo-pastoral dans les écoles. Paris 1913. Touring-club de France. Ill. hard paper back. 4:o. B/w photo ill. 94 pp. 200:-

173--- Manuel de L'arbre pour l'enseignement sylvo-pastoral dans les écoles. Paris 1907. Touring-club de France. Ill. hard paper back. 4:o. B/w photo ill. 93 pp. 200:-

174Carling Aug. Getinge i forntid och nutid, ett försök till sockenbeskrivning. Halmstad 1927. AB J. B. Meijel. 175 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

175Carlquist G. (red.) En Bok om Skåne Lund 1936. John Kron. Gulddek halvfranskt band. 400 sid. Ills med s/v fotografier. 225:-

176Carlsson Fr. Från Skåne Stockholm 1905. Wahlstrom & Widstrand. Illustrerat klotband. Privatbundet. 77 sdi. Med 160 illustrationer. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

177Carlsson Harry. Norrköping. Bilderbok. Norrköping 1955. Föreningen gamla Norrköping. Dekorerat halvklot. 190 s. Rikligt illustrerad med teckningar i s/v. 150:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

178Carlung Aug. Getinge i forntid och nutid. Ett försök till sockenbeskrivning. Halmstad 1927. 175 sid. Ills. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

179Cassel Hj. Jönköpings omgifningar. En vägledning för turister som besöka Jönköpingstrakten. Jönköping 1895. Jönköpings kretsförening af Svenska Turistföreningen. Tvär 8:0. 60 sid. 19 illustrationer samt utvikbar karta. Sällsynt! 500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

180Cassel Hjalmar. Det nya östasien. Stockholm 1906. Bonniers. Originalklot. (6) + 364 s. + (4). Illustrerad dels i texten, dels på separata planscher i s/v och färg. 150:-

181Cavling Henrik. London. Stockholm 1905. Wilh. Siléns förlag. Dekorerat originalklot med marmorerade snitt. (4) + 611 s. + (1). Ill. i s/v. 350:-Skadad bakre inre fals. Lite lös i bindningen.

182Cederbom L.A. Västergötland. Stockholm 1922. Lindblads. Halvfranskt band med främre omslag medbundet. 400 s. Fotoill. 75:-

183Cesar Herman S.J. (edit). Collected essays on the economics of Coral Reefs. Borås 2000. 244 pp. Colour tables and maps. Publisher's decorated cased binding. Published with support by Sida. 100:-

184Christiansson Hans., Holmström Richard., Liljeroth Erik., Lindman Stig., Svensson S. Artur., Westerlund Ernst., Ågern Per-Uno. Västerbotten. Malmö 1969. Allhems förlag. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 4:o. 512 sid. Rikligt illustrerad. Volymen är tryckt i djuptryck, boktryck och offset på Aktiebolaget Allhems Tryckerier i Malmö, där också bokbinderiarbetet utförts. 800:-Lätt naggat skyddsomslag.

185Christiansson Hans., Holmström Richard., Liljeroth Erik., Lindman Stig., Svensson S. Artur., Westerlund Ernst., Ågern Per-Uno. Västerbotten. Malmö 1969. Allhems förlag. Förlagets klotband med skyddsomslag. 4:o. 512 sid. Rikligt illustrerad. Volymen är tryckt i djuptryck, boktryck och offset på Aktiebolaget Allhems Tryckerier i Malmö, där också bokbinderiarbetet utförts. 500:-Lätt naggat skyddsomslag.

186Christiansson Olof. Hallandshistorier. Stockholm 1946. Wahlström & Widstrand. Dekorerat häftad. 232 s. 50:-Något kantstött.

187C.H.Rundgren Norrköpings Kyrko-tidning år 1861. No. 1-16. Norrköping 1861. Norrköpings Kyrko-tidning. 250 sid. Marmorerat hårdpappband. Tredje årgången. 300:-

188Cinthio Erik., Olsson Bror. Lunds domkyrka. En skildring i ord och bild av Lundadomen genom tiderna. Malmö 1953. Allhem. Klotband med skyddsomslag. 1-49 s. + (1) + (64) sidor med fotografier. + (4) planer + errata + (4). Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 200:-Skyddsomslaget lätt skadat.

189Claes Claesson Kungälvsbygden - en bildrapsodi. Uddevalla 1959. Bohusläns grafiska Aktiebolag. Fotodekorerat häft. 4:o. 64 s. Rikligt illustrerad med fotografier i s/v. 100:-

190Clausen H. V. (red.). Danmark. Et rigt illustreret värk i digt og prosa af danske forfattere. I: Själland, Möen, Falster, Lolland og Bornholm. II: Fyn, Sönderjylland, Nörrejylland, Färöerne og Grönland. Köbenhavn 1934. Gyldendalske boghandel och Nordisk forlag. Särudgave for Föreningen Norden. Medbundet främre omslag + 348 textsidor med sv/v ilustrationer i vol I och (6) inledningssidor till hela verket + medbundet främre omslag + (4) + 354-680 textsidor med sv/v illustrationer + (12) ensidiga sv/v planschblad i vol.II. 4:o. Röda klotband. Ex libris Stockholms folkskolors lärarebibliotek (Kungsholmens skola). 300:-.Ryggar och, partiellt, pärmar blekta, litet stickmärke på rygg, eljest gott skick.

191Cnattingius Nanna, Nevéus Torgny red. Från Östra Aros till Uppsala. Uppsala 1986. Almqvist & Wiksell. Häftat förlagsband. 308 s. Illustrerad. 200:-Uppsala stads historia VII. En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala.

192Collin F. Slättbygden av skaraborgsbygden. Mellersta slättbygden_Skaraslätten. Andra avdelningen av del IV. Hjo 1929. 8:o. Hft. Sid 197-400. 100:-Bra skick. Ur STF:S bibl.

193Collin Karin Den Stora spinnrocken. Sägner och och tidsbilder kring Iggesundsbruks historia. Uppsala 1935. 245 sid. Ills. 125:-

194Colling F Slättbygden av Skaraborgsbygden. Nedere Slättbygden-Varaslätten. 3:e avdelningen av del IV. Hjo 1931. 401-656 sid. + I-XI. Hft. 100:-Ur STF:s bibl. Bra skick.

195Commissioners of the Palisades Interstate Park Trail Map. Bear mountain and Harriman sections of the Palisade Interstate Park. New York City. Iona Island. 1937. Pamphfl. 16 pp. Description and small maps över the park. + 1 large folded map in colour. (Trail map of the Bear Mt.-Harriman section of the Palisades Interstate Park). 300:-From Svenska Turist Föreningens library.

196Cook´s tours. Holidays in USA and Canada 1936. London 1936 Cook´s. Pamphlette. 40 pp. Several photo-illustrations. (Full-page photos of Empire state building, and the Chicago skyline. etc.) 300:-Rare. Uncirculated copy.

197Crottet Robert., Méndez Enrique. I sameland. Gütersloh 1968. LTs förlag. Förlagets laminatband med skyddsomslag, stor 8:o, 31 sidor text plus 56 planschblad med fotografier i s/v och färg av Enrique Méndez. 125:-

198Crottet Robert. Lapplands andra ansikte. Borås 1966. LTs förlag. Förlagsband med skyddsomslag, 8:o, 166 sidor. Illustrerad av Enrique Méndez. 100:-Om skoltsamerna.

199Curry-Lindahl Kai., Wachtmeister Hans. Natur i Blekinge. Uppsala 1957. Svensk Natur. 4:0. 362 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

200Curry-Lindahl Kai., Rosenberg Erik. Natur i Närke. Göteborg 1947. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 286 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

201Curry-Lindahl Kai., Eklundh Albert. Natur i Småland. Göteborg 1950. Bokförlaget svensk natur. Halvläderband med marmorerade pärmar. 4:o. (2) + 442 s. + karta + (2). Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 300:-

202Curry-Lindahl Kai., Hörstadius Sven. Natur i Uppland. Göteborg 1948. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 320 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

203Curry-Lindahl Kai. Natur i Västerbotten och Norrbotten. Uppsala 1956. Svensk Natur. 4:0. 432 s. Ill. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

204Curry-Lindahl Kai., Walldén Bertil. Natur i Västmanland. Uppsala 1958. Svensk Natur. 4:0. 421 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

205Curry-Lindahl Kai., Elofson Olof. Natur i Ångermanland och Medelpad. Uppsala 1953. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 392 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

206Curry-Lindahl Kai., Fries Carl. Natur i Östergötland. Göteborg 1949. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 356 s. Ill. 275:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

207Curry-Lindahl Kai. Sarek Stora Sjöfallet Padjelanta - Europas tre största nationalparker. Stockholm 1969. Rabén & Sjögren. Dekorerat häft. 154 s. + (4). Rikt illustrerad i s/v. 100:-

208--- Sarek Stora Sjöfallet Padjelanta. Three National Parks in Swedish Lapland. Stockholm 1968. Rabén & Sjögren. Decorated soft cover. 141 p. incl. 2 maps. 125:-

209Dahlberg Folke. Göta kanal. Stockholm 1954. Wahlström & Widstrand. 174 s. Sv/v ill. av frf. 100:-

210--- Tiveden. Stockholm 1978. Wahlström & Widstrand. Förlagsband m. skyddsomslag. 110 s. + (3). Illustrerad, 100:-

211Dahlbäck Eva (Red.) 54 år i Lappland. Stockholm 1957. Nordisk Rotogravyr. Pappband med klotrygg. 140 sid. Ills. 150:-

212Dahlgren F.A. Viser på varmlanske tongmåle Stockholm 1924. Norstedt. 12:o. Hård pappband. 134 s. 100:-

213Dahlgren Lotten. Ransäter, värmländska släktminnen. Stockholm 1923. W&W. Läderrygg band. 277 s. Ill. 80:-

214--- Ransäter Värmländska släktminnen. Uppsala 1905. Almqvist & Wiksells. Klotband. 31 s. Illustrerad. 100:-utvikbara noter på Jänta å ja.

215--- Ur Ransäters familjearkiv. Uppsala 1907. Almqvist & Wiksells. Klotband. 204 s. Illusterad med fotografier i s/v. 100:-

216Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund. Dalarna 1999. Framtidstro. Dalarnas hembygdsbok årgång 69. Borlänge 1999. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund. 344 sid. Rikt i llustrerad. 100:-

217--- Kulturhistoriska sevärdheter i Dalarna. Historical sites and cultural events in Dalarna. Falun 1966. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund. 176 sid. Ills 100:-

218--- Kyrkklockor, Klockare och Klocksägner i Dalarne. Strängnäs 1928. Svenska Kurkans Diakonistyelsen. 222 sid. Ills. En Studie över Dalarnes Kyrkklockor i Historien, Kulten och Folktron. 200:-

219Dalarnas hembygdsförening. Kulturhistoriska sevärdheter i dalarna. Summarized in english. Falun 1965 Falu nya boktryckeri. 176 sidor. Fotoillustrerad. 75:-

220Dalslands Folkhöskoleförening Färgelanda Tidskrift. 1921-49. Färgelanda. 1921-49. Dalslands Högskoleförening. Häfte. Ills. Årgång 2-30 (saknas häfte 1, 1933, häfte 2, 1945 och häfte 2, 1947). Två häften/årgång. 30:- /st.Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. 30:-/st.

221Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. Hembygden. 1932. Göteborg 1932. 147 s. samt LII annonser. 100:-

222--- Hembygden. 1933. Göteborg 1933. 162 s. samt XLV annonser. 100:-

223--- Hembygden. 1934. Göteborg 1934. 197 s. samt LII annonser. 100:-

224--- Hembygden. 1938. Göteborg 1938. 158 s. samt LVI annonser. 100:-

225--- Hembygden. 1940. Göteborg 1940. 157 s. samt XLVII annonser. 100:-

226--- Hembygden. 1941. Göteborg 1941. 163 s. samt L annonser. 100:-

227Danielsson Gillis (red. och text)., Palm Bertil (red. och text)., Palm Göran sen. (om votivskepp)., Sven Lindberg (red.)., Wickman Ingrid (om hemslöjdinventering). Ölands hembygdsförbund. En minnesskrift vid 10-årsjubileet 1964. Kalmar 1964. Eget förlag. 111, (1) s. m. sv/v illustrationer. 70:-

228Danska Turistföreningen. Den Danske Turistforenings Rejsehaandbog. Danmark. Köpenhamn 1899. 226 sid + utvikbara kartor. s/v illustr. Förlagsbunden. Rött band med guldtext. Andra utgåvan. 200:-

229de Geer Gerad. Dalkarlssjön. Några glimtar av Bergslagens natur och historia. Stockholm 1957. Bonniers. Ill. pappband. 151 s. 100:-

230De Geer Gerard. Bergslagsrapsodi. Stockholm 1953. Bonniers. Halklotband. 225 sid. Ills. 80-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

231 Det svenska Finland. En orientering. Stockholm 1948. Svensk-Finlands vänner. Klotband. 281 s. + (3). Ill. 150:-

232 Det östasiatiske Kompagni. Aktieselskapet. Kobenhavn 1947. aktieselskapet. Förlagets hårdpappband. 74 sid. Ill. 200:-

233Dickson Walter. Mitt Halland. Uddevalla 1979. LiberFörlag. Dekorerat klotband. 177 s. Ill. 125:-Teckningar av Nils Johnsson Bue.

234 Die Alpen - Les Alpes. Monatsschrift des Schweizer Alpenclub. Revue du Club Alpin Suisse. Rivista del Club Alpino Svizzero. Revavisa del Club Alpin Svizzer. 1925. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. Bern. 1925. 1927-1932. Half cloth with marbled boards and goldprint on back. STF's library binding. 8 years in 8 volumes. Illustrated with photographs in b/w and foldout maps. 250:-Price is per year/volume. Very good condition.

235Diõs Anders. Västerås. Anders Diõs bygger... Malung 1969. 228 sid. s/v och färg illustr. Limhäftad. 90:-

236 Ditt Värmland. Värmländska kulturmiljöer. Kulturprogram för Värmland och värmlänningar. Karta över redovisade kulturmiljöer. Göteborg u. å. (godk. f. spridn. 1989). Lantmäteriverket. Färgkarta över Värmland, dubbelsidig, 120 x 95 resp. 96 x 93 cm, skala 1:150000, med 381 kulturmiljöer inprickade, jämte register. I enkel färgtryckt pappersmapp. 120:-

237Djurklou G. Nerikes folkspråk och folklif. Södertälje 1978. LiberFörlag. Illustrerat klotband. 10, XII, 136 s. ISBN 91-38-04364-5. 100:-Facsimileutgåva av "Ur Nerikes folkspråk och folklif" från 1860.

238Djurklou N.K. Bidrag till Wermlands antiqvariska topografi. Karlstad 1954. Dek. pappband. 243 sid. Ills. 230:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

239Dunér E., Wibling H. Isaberg, en origentering. Örebro 1929. Isabergs turistförening. 19 s. Ill. 85:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

240Dunér N.C. Kungliga Vetenskaps Societetens i Upsala Tvåhundraårsminne. I. Minnesskrift vid Tvåhundraårsfesten d. 19 november 1910. II. Protokoll af 1711 - Stadgar af 1719 och 1728. III. Dedalus Hyperboreus, Facsimile. Upsala 1910. Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling. Häftad. Stor 8:o. Porträtt + (4) + 73 sid (3) + (8) + 23 sid + (3) + 25-138 sid + 1-16 + (13) + flertalet planscher. 250:-Sliten i kanterna. Spricka i ryggen. Lätt skada i foten och kapitäl.

241Durrell Lawrence. Prosperos cell. En bok om Korfu. Stockholm 1963. Norstedts. Dekorerat häft. 155 s. 120:-Osprättad.

242Eckerbom Nils-Peter., Sahlin Fritz Blå Kalender IV. Örebro 1966. Tryckcentralen. Kartonage. 139 s. 150:-

243Edberg Rolf. De glittrande vattnens land Stockholm 1980. Dek. förlagsband. 4:o. 254 sid. Färg ills. 100:-

244Edenheim Walther. Dringenbergska gården. Malmö 1964. 125 s. Ill. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

245Edsmyr Folke. På läkaruppdrag i Indien. Stockholm 1958. Harriers Förlag. Förlagsband med skyddsomslag. 229 s. Rikt ill. i s/v. 80:-Lätt naggat skyddsomslag.

246Edström Einar. I fäbod och timmerkoja. Stockholm 1954. LTs förlag. Ryggklot. 172 s. Ill. av Lindorm Liljefors. 110:-

247Ehnmark Elof red. Norlandica. Skriftserie utgiven av norrlands nation i Uppsala. Uppsala 1939-1947. Almqvist & Wiksells boktryckeri A.B. I-IV volymer. 137 s. 143 s. 126 s. 94 s. Ill. i s/v. 220:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

248Einar Bosaeus Jämtland. Vandringar och Äventyr. Stockholm 1929. Bonniers. Klotband. 238 sid. Rikt Illustrerad med s/v fotografier. 200:-Biblioteksstämpel.

249Ejendal Barbro & Hollström Håkan Stora Karlsö Värnamo 1997. Arena förlag. Dek förlagsbd.80 sid. St. 8:o. Rikt illustrerad m. färgfoton 200:-Fåglarnas och blommornas ö.

250Ekelund Th. Från gamla prästhem i Värmland och på Dal. Lund 1930. Gleerupska Univ. - bokhandeln. Häftat. (6) + 1 - 236 s. Illustrerad med s/v fotografier. 80:-

251Ekholm Friedman Kajsa. Trubbel i paradiset. Hawaiianernas återkomst. Stockholm 1998. Carlssons. Förlagsband. 391 s. 150:-Nyskick.

252Elling Christian. Venezia. Iagttagelser mellem skuepladser. Köpenhamn 1959. Det Berlingske Bogtrykkeri. Ryggklot. 72 s. Ill. med 44 planscher. 85:-

253Elvin Axel. red. Bonniers stora världsatlas. I-II Stockholm 1949-1951. Albert Bonniers förlag AB. Gulddekorerat ryggläderband med pärmar klädda i linne samt marmorerade snitt. Stor folio, (49x33cm). Band I: Kartdel, 139 kartor. Band II: Registerdel, (2) + 225 s. 1500:-

254Englund J. A. Gedungsen eller Ragundasjöns Utgräfning. Stockholm 1853. Tryckt hos Isaac Marcus. Original omslag. 185 s. Utvikbar karta. 750:-Slitet omslag med enstaka revor.

255Engqvist Per., Müllern Carl-Fredrik., Söderholm Hans. Beskrivning och bilagor till hydrogeologiska kartan över Uppsala Län. Uppsala 1983. Sveriges Geologiska Undersökning. 4:0. 84 s. Ill. 100:-

256Eriksson Ulf G. Bohuslän. Jönköping 1992. Utbildningsförlaget Brevskolan. Häftad. 152 s. Rikt ill. 70:-

257--- Dalarna. Uddevalla 1988. Brevskolan. Illustrerat förlagsband. 118 s. Rikligt foto illustrerad. 60:-

258Erixon Byar, Gårdar och hus under Bjärka-Säby Kristianstad 1984. Nordiska Museet. 170 sid. 150:-

259Erkner Gunnar (teckningar och bildtexter)., Johansson Karl Erik i Backe (text). Timmervägen. Längs Ångermanälven från Stekenjokk till Härnösand. Stockholm 1972. P. A. Norstedt & Söners förlag. Förlagets klotband med skyddsomslag. 116, (1) s. m. sv/v illustrationer. 70:-

260Erlandson Th. Gotländskt i sägn och sed. En döende kultur. Tredje samlingen. Visby 1946. Förlag AB. Sylve Norrbys Bokhandeln. Blått halvklot band med marmorerade pärmar. Guldtext på ryggen. 303 sid. Tillskrift. 200:-Med författaren signatur.

261Erlandsson Th. Gotlänska kulturbilder. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. Stockholm 1947. Nordisk Rotogravyr. Stor 4:0. Klotband med omslagen medbundna. 124 s. samt plancher. Ill. 300:-

262Eskeröd Albert. Gotländska stränder. Stockholm 1962. LTs förlag. Dekorerat klotband med skyddsomslag. 302 s. + karta över gotland. Illustrerad med teckningar av Erik Olsson. 150:-Ex. 1: Nagg på skyddsomslaget, eljest gott skick (150:-). Ex. 2: Skyddsomslag saknas (kostar 85:-).

263--- Gotlänska stränder. Helsingborg 1975. LT:s förlag. Klotband med skyddsomslag (trasigt). 302 s. Ill. 175:-Ill. av Erik Olsson.

264--- Skånes Kust Stockholm 1960. LTs Förlag. Dekorerat klotband. 223 sid. Ills. 225:-

265Eurén D. M. Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar. Saltsjösidan. [2 blad]. Stockholm (1897). Central-Tryckeriet. Två, på väv uppfodrade, stora utvikbara färgkartor i klotomslag. Saltsjösidans vestra del: skärgården närmast Stockholm. Skala 1:50 000. Bikarta: Edsviken. Skala 1:50 000. Saltsjösidans östra del: fortsättning af skärgården till Furusund, Sandhamn och Dalarö. Skala 1:100 000. Bikarta: Garnsviken. Skala 1:50 000. Bikarta: Skärgården vid Norrtelje. Skala 1:200 000. Bikarta: Skärgården s. om Dalarö. Skala 1:200 000. 1200:-Mycket fint skick. Sällsynt.

266Ewers Hanns Heinz. Som Rahjans gäst i Indialand. Helsingfors 1921. Lars Hökerbergs förlag. Dekorerat häft. 254 s. + (2). Ill. i s/v. 100:-Lätt skadad i falsarna.

267Fahlgren Karl. Skellefte sockens historia. Uppsala 1953-56. 3 volymer. 4:0. Klotband. 455, 376, 376 s. Ill. 550:-

268--- Skellefteå stads historia. På uppdrag av Skellefteå stad skriven till 100-årsjubileet. Uppsala 1945. Almqvist & Wiksells boktryckeri aktiebolag. Dekorerat klotband. VII. + 471 s. + (3). Ill. i s/v. Tre utvikskartor. 450:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

269Falck Magnus, Wirde Gottlieb. Blekinge. Stockholm 1925. W & W. 12:o. Gulddekorerat klotband. VI + (2) + 164 s. + (8). Med 31 illustrationer, 4 stadsplaner och 2 kartor. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker XVIII.

270Falkman J. Orternas undervisningar. Stockholm 1860. 8:o. 184 sid. Grönt Halvklotband. Marmorerat. Rygg med guldtext. 250:-

271Falköpings Stadsfullmäktige. Falköping. Förr och nu. Falköping 1910. A.B. Falköpings tidnings tryckeri. Häft. 318 s. + (2). + utvikbar karta. Ill. i s/v. 150:-Skadad ryggfot. Ursprungligen från STF's bibliotek.

272Fehr Isak. Anteckningar om Strengnäs. Strängnäs 1902, Westerlundska Boktryckeriet. Särtryck utfört i 50 exemplar. Samtida halvskinnband med marmorerade pärmar, 8:o. 39s. + utvikbar karta. 200:-Urspr. från STF:s bibliotek. Aningen nötta falser.

273--- Strängnäs, det forna och det nuvarande. Strängnäs 1910. 44 s. Ill. samt utvikbar karta. 60:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

274Fehr Isak. (red). Strengnäs kyrkomuseum samt notiser om staden och dess domkyrka. Strengnäs 1892. Westerlundska boktryckeriet. Halvfranskt band med marmorerade pärmar samt marmorerade snitt. 64 s. Illustrerad. 150:-från svenska turistföreningens bibliotek.

275Festin Eric. Register till Jämten. Uppsala 1936. Heimbygdas förlag. Häft. 56 s. 150:-Litterär kalender för natur och folkliv förr och nu i Jämtland och Härjedalen. 1906, 1908-1912. (årg. 1-6) ; Föreningen Jämtslöjds årsbok 1913-1922. (årg. 7-16) ; Heimbygdas tidsskrift. II. Jämten 1923-1936. (årg. 17-30). Ursprungligen från STF's bibiliotek.

276Festin Eric (utg.)., Hasselberg Carl J. E. (festskrift till) Festskrift till Carl J. E. Hasselberg på hans 75-årsdag XVI. V. MCMXXXI; Heimbygdas tidskrift I: Fornvårdaren, band IV, årgång 1931 och 1932. Östersund 1931. Heimbygdas förlag. 400 s. med sv/v illustrationer. 300:-.Osprättad. Omslaget zonvis gulnat. Eljest gott skick.

277Festin Erik (Red.). Jämten 1929-30. Östersund 1929, 1930. Två volymer i ett halvklotband. Privatbunden. 260, 240 sid. Ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

278--- Jämten 1933-34. Östersund 1933, 1934. Två volymer i ett halvklotband. Privatbunden. 256, 304 sid. Ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

279--- Jämten 1937-38. Östersund 1937, 1938. Två volymer i ett halvklotband. Privatbunden. 288, 256 sid. Ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

280--- Jämten 1939-40. Östersund 1939, 1940. Två volymer i ett halvklotband. Privatbunden. 289, 296 sid. Ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

281--- Jämten 1943. Östersund 1943. Häftad. 296 sid. Ills. 90:-Föreningen Heimbygdas årsbok 1943.

282--- Jämten 1944. Östersund 1944. Häftad. 272 sid. Ills. 90:-Föreningen Heimbygdas årsbok 1944.

283--- Jämten. Föreningen Jämtslöjd Årsbok 1919. Uppsala 1919. Halvklotband. Privatbunden. 160 sid. Ills. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

284--- Jämten. Föreningen Jämtslöjd Årsbok 1920. Uppsala 1920. Halvklotband. Privatbunden. 163 sid. Ills. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

285Festschrift. Festschrift zur Fünfzigjahrfeier der Semmeringbahn. Vienna 1904. 55 pp. Half calf in leather. b/w illustrations. Written in German. 900:-

286Fimmerstad Gust. Kring Fimmersta och Månsarud. Stockholm 1949. LT:s förlag. Brunt ryggklot med marmorerade pärmar. 316 sid. S/v ill. 100:-Saknar skyddsomslag.

287 Finsponga Bilder en skrift från STAL 1952. Stockholm MCMLII. Utgiven av Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström. Häftat. 67 s. Rikligt illustrerad m s/v fotografier. 100:-Svenska turistföreningens bibliotek.

288Floderus Erik. Eskilstuna. Eskilstuna 1950. J.O. Öberg & Sons Boktryckeri. Häftat. 54 s. + (2). Fotoillustrerat samt en utvikbar karta. 100:-Svenska turistföreningens bibliotek.

289Flodström I. Naturförhållandena i Sverige. En naturhistorisk skildring. Uppsala 1918. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. STF's halvfranska biblioteksband med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar och snitt. VII + (1) + 218 s. Illustrerad i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

290Folkhögskolan i Boden Elevförbund. Nordanbygd Årsskrift 1903. Luleå 1903. Halvfranskt band. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

291--- Nordanbygd Årsskrift 1906. Luleå 1906. Halvfranskt band. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

292Forsberg Hjalmar., Lanner Axel. Hälsingborg och dess omnejd. En hjälpreda vid undervisningen om hembygden. Hälsingborg 1924. Ryggklotband. 184 s. Ill. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

293Fors-Bergström Ejnar. Island i stöpsleven. Stockholm 1930. Lars Hökerbergs Förlag. Häftad. 197 s. Ill. 125:-

294Forsgren Nils. Den effekfulla älven. Stänk från Luleälvens kraftfulla historia. Luleå 1990. Vattenfall Norrbotten och Porjus Arkivkommitte. 4:0. Illustrerat förlagsband. 281 s. 200:-

295--- Porjus. Pionjärverket i ödemarken. Stockholm 1982. Förlagsband med skyddsomslag. 4:o. 93 s. + (4). Rikligt illustrerad i s/v & färg. 110:-

296--- Porjus. Pionjärverket i ödemarker. Stockholm 1983. Porjus Arkivkommitté/Vattenfall. 4:0. Pappband med skyddsomslag. 95 s. Ill. 125:-

297Forslund Björn. Året på fjället. Stockholm 1964. Gebers. Ill. pappband. 195 s. Ill. 50:-

298Forslund Björn. Persson Bert. Vi turistar på Nordkalotten. Falköping 1965. Gebers. Ill. pappband. 80 s. Ill. 50:-

299Forss Harald. Krumelurer i skomakarstan. Kristianstad 1978. Rabén & Sjögren. Klot med skyddsomslag. 182 s. Ill. 80:-

300--- Skomakarstan. Örebro 1965. Rabén & Sjögren. Pappband med skyddsomslag. 190 s. Ill. 110:-

301Forsslund Karl Erik. Med Dalälven från källorna till havet. Del I. Österdalälven. Bok X. Bjursås och Ål. Stockholm 1923. 4:o. Å&Å Förl. Med 174 bilder i texten, 1 plansch i färgtryck och 37 uppteckningar av låtar. 192 sid + innehållsfört. 300:-

302--- Med Dalälven från källorna till havet. Del I. Österdalälven. Bok X. Bjursås och Ål. Stockholm 1923. 4:o. Å&Å Förl. Med 174 bilder i texten, 1 plansch i färgtryck och 37 uppteckningar av låtar. 192 sid + innehållsfört. 250:-

303--- Med Dalälven från källorna till havet. Del II. Västerdalälven. Bok IX. Floda. Stockholm 1928. 4:o. Å&Å Förl. Med 233 bilder i texten, 1 planscher i färgtryck och 76 låtar. 228 sid + innehållsfört. 300:-

304--- Med Dalälven från källorna till havet. Del II. Västerdalälven. Bok V. Wanån. Stockholm 1926. 4:o. Å&Å Förl. Med 188 bilder i texten, 1 plansch i färgtryck och 18 uppteckningar av låtar. 164 sid + innehållsfört. 230:-Fint skick.

305--- Med Dalälven från källorna till havet. Del II. Västerdalälven. Bok X. Mockenfjärd och Södra Gagnef. Stockholm 1926. 4:o. Å&Å Förl. Med 255 bilder i texten, 1 plansch i färgtryck och 77 uppteckningar av låtar. 240 sid. 300:-Fint skick.

306--- Med Dalälven från källorna till havet. Del II. Västerdalälven. Bok X. Mockenfjärd och Södra Gagnef. Stockholm 1928. 4:o. Å&Å Förl. Med 255 bilder i texten, 1 plansch i färgtryck och 77 uppteckningar av låtar. 240 sid. 240:-

307Forsström Johan Erik. I norrlandsstäder och lapplandsbygd år 1800. Johan Erik Forsströms dagbok öfver resan i Norrland och Finnmarken 1800 och i Roslagen 1801. Stockholm 1917. Aktiebolaget Nationalförlaget. Häft. (1) plansch + 159 s. 250:-Stötta hörn.

308Friberg Nils. Vägarna i Västernorrland. Typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland. Stockholm/Härnösand 1951. Stor 8:0. 2 volymer. Klotband. 398, 432 s. Ill. 400:-Meddelande från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola Nr 80 A. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

309Fries Carl. De stora öarna i Östersjön. Italien 1978. W&W. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 294 s. Ill. 125:-

310--- Den svenska södern. Stockholm 1963. Wahlström & Widstrand. Förlagets klotband med skyddsomslag. 305 s. Rikligt illustrerad med fotografier i s/v. 100:-Ex. 1: Gott skick. Ex. 2: Skyddsomslaget skadat (kostar 70:-).

311--- Skogsland och fjäll. Italien 1986. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. 321 s. Illustrerad i s/v. 100:-

312--- Svensk bygd. Odlarens verk i vår natur. Stockholm 1957. AB Svensk litteratur. Förlaget ljusblå halvfranska band. Guld text på ryggen. Övre guldsnitt. 486 sid. Färg och s/v foto ill. 200:-

313--- Svensk kust, några naturbilder. Malmö 1947. AB Svensk Litteratur. 4:0. Halvfranska band. 469 s. Ill. 450:-

314Friis J.A. Lajla. Skildringar från Finmarken. Stockholm 1882. Bonniers. Halvklot band, något slitet. 250 s. 300:-Inlagan något fläckad. En fals sprucken.

315Frinnman Nils-Eric. Blekinge i litteraturen. Blekingeförfattare från 1800-talet till 1950. Pixbo 1976. Sobers landskapsböcker. Klotband med skyddsomslag. 343 s. Ill. 100:-

316Fröding H. Berättelser ur Göteborgs historia under gustavianska tiden. Göteborg 1922. Medéns bokhandels aktiebolag. Häftad. 394 s. + (2). Ill. 150:-

317--- Berättelser ur Göteborgs äldsta historia. Göteborg 1908. Wald. Zachrissons förlag. Dekorerat klotband. 366 s. + (2). 200:-Mycket fint skick.

318Funch Elsbeth. Korta bref från en lång resa. Stockholm 1909. Wahlström & Widstrand. Halvklot med ryggetikett i läder. (8) + 366 s. Ill. 150:-Gott skick.

319 Fünfter rechenschaftsbericht. des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Niederösterreich. (Geschäftsjahr 1907). Wien 1908. Verlag des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Niederösterreich. 108 pp. Halfleatherbd. Goldtext on the spine. 250:-

320Furuskog Jalmar. Vårt land. Stockholm 1955. Bonniers. Gulddekorerat halvläder band med skyddsomslag. Övre guldsnitt. IX + 392 s. + utvikbar karta i färg. Främre omslaget medbundet. 250:-

321Förare Adorée. Gotland på egen hand. Värnamo 1982. Norstedts. 177 s. Ill. 50:-

322Gabrielsson Jan. Det sällsamma Dalarna. Uppslagsbok för tillresande. Uddevalla 1975. Rabén & Sjögren. Förlagsband. 226 s. Ill. 150:-

323Gadd Arne. Kust i väster. Malmö 1975. Forum. Klotband med skyddsomslag. 217 s. + karta. Rikt illustrerad. 220:-Fint skick.

324 Gamla Gefle. Synpunkter, idéer och förslag från en kommunal kommité Gävle 1972 Bok och Offset AB. Liggande 4:o Dekorerat häfte, 64 sidor rikt illustrerad med både fotografier och teckningar i s/v. 170:-

325 Gamla Märsta i ord och bild. Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening, 1980. 58 s. m. s/v ill. 4:o (eg. A4). Limmad m. brun klisterremsrygg och mjuka pärmar (kompendiestil). 50:-.Hyggligt skick.

326 Gamla och nya Ystad. Ystad 1912. Fritz W. Larsson. 157 sid. En utvikbar karta. Ills. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

327Gaunt William. Chelsea. England 1954. B.T. Batsford Ltd. Red clothbd. with dustwrapper. 191 pp. Ills. 90:-

328Geijer Agnes., Geijerstam Bergliot af. Geijersgården i Ransäter. Vägledning för besökande. Stockholm 1943. Geijerska släktföreningen.34 s. samt 7 planscher. 60:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

329Geijer Per Bergrunden inom malmtrakten Kiruna- Gällivare- Pajala Stockholm 1931. Sveriges geologiska undersökning. 225 sid. med en karta. Illsustrerad med s/v foton. 125:-

330Geografiska Sällskapet i Finland Geografiska Sällskapets i Finland 50-årsfest. Helsinki 1938. Geografiska Sällskapet i Finland. Häftad. 332 sid. Ills. 50:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

331--- Terra. Geografiska Sällskapets i Finland Tidskrift. 1932-1935. Årg. 44-47. Helsinki 1932-35. Geografiska Sällskapet i Finland. Häfte. Årg. 44-47. 4 volymer per årg. 500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

332Germain Felix. Cimes et visages de Savoie. Frankrike 1960. Arthaud. Stor 8:0. 212 s. Rikligt med fotoill. i färg och s/v. 75:-

333Géza Moussong. Turista Közlöny. Turista Tanügyi Folyóirat. Budapest 1906. Golddecorated green publishers binding. 264 pp. Illustrated. 200:-

334Gezelius Rolf (red.). Brommaboken 1988. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Stockholm 1988. Eget förlag. Årgång 59. 136 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

335--- Brommaboken 1991. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Stockholm 1991. Eget förlag. Årgång 62. 128 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

336--- Brommaboken 1994. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Stockholm 1994. Eget förlag. Årgång 65. 128 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

337--- Brommaboken 1995. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Stockholm 1995. Eget förlag. Årgång 66. 128 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

338Gierow A., Wrangel Evert. Sverige i färg och bild. Malmö 1936. Allhem. Halvfranskt band med övre rött snitt. 229 s. Ill. i s/v och färg. 175:-

339Gleditsch K.G. Reisehåndbok over Norge. Oslo 1925. Forlaget av H. Aschehoug & Co. 12:o. Gulddekorerat klotband. XI + (1) + 1 - 223 s. + (20). Med karta. 100:-

340--- Reisehåndbok over Norge. Oslo 1925. Forlaget av H. Aschehoug & Co. 12:o. Gulddekorerat klotband. XI + (1) + 1 - 223 s. + (20). Med karta. 100:-

341Gleditsch Kristian. De höyeste fjellene i Nord-Norge. Oslo 1960. A.W. Bröggers Boktrykkeri A/S. Häftad. 121 s. 1 utvikbar karta samt en stor utvikbar lös karta. 150:-Saertrykk av Norsk Geografisk Tidskrift Bind XVII, 1959-60, hefte 1-4.

342 Glimpses of historical areas east of the Mississippi river. Washington 1937. The National Park Service. Soft paper back. 105 pp. Ills. and maps. 125:-From Svenska Turistföreningens Bibliotek.

343Goddard W. G. Formosa. A study in chinese history. Great Britain 1966. Macmillian. Cloth with dustjacket. XVII + (1) + 229 pp. + (1). Ill. Maps. 160:-Slightly damaged dustjacket.

344Goethe Richard. Medelpads Finnmarker. Stockholm 1945. 294 sid. Ills. Kulturhistoriska underslkningar rörande den finska kolonisationen inom mellersta Norrland under 15-, 16, och 1700-talen. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

345Gotlands kommun. Kommunöversikt för Gotland. Göteborg 1977. 4:0. 35 s. samt kartor. 50:-

346--- Visby, staden inom murarna. Visby 1974. 4:0. 160 s. Ill. i färg och s/v. 200:-

347Gotlands sällsamheter. Sagor och sannsagor från gutarnas ö. Söderberg Bengt C. Uddevalla 1975. Rabén & Sjögren. Dekorerat förlagsbd. 240 s. Rikt illustrerad. 170:-Fint skick.

348Gotlands Tidningar. Gotland 1974. Gotlandskrönika för tiden 1 oktober 1973-31 december 1974. Visby 1974. Gotlandstryck. Rött förlagskartonage. 8:o. 204 sid. S/v ill. 100:-Ryggen blekt.

349Gotlands Turistförening. Visby och dess minnesmärken jämte en kortare översikt av Gotlands och Visbys historia samt en karta över Visby. Visby 1957. Gotlands Turistförening. 47 s. Ill. samt karta. 50:-

350Gralén Josef S. Närke. Stockholm 1926. Bonniers Hembygdsböcker. Häfte. 51 s. + (3). Illustrerad med fotografier i s/v. 75:-

351Granberg Georg. Boken om Funäsdalen. Stockholm 1950. MHF:s förlag. Ryggklotband. 79 s. Ill. 120:-

352--- Hemma i fjällen. Örebro 1965. Libris. Konstläder med skyddsomslag. 83 s. 100:-

353--- I Härjedalens fjällvärld. Uppsala 1949. 132 sid.Häftad. 175:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

354--- Människor i fjällen. Stockholm 1954. Harriers förlag. Konstläder ryggband. 125 s. Ill. 60:-

355Grandin Karl-Arvid. Ilsholm. Stockholm 1967. Konsläder band. 114 s. färgfoto ill. 100:-

356Grane A. Det Västerås som går 1946. Västerås 1946. Västmanlands folkblads tryckeri. 4:o. Häftat. 71 s. Illustrerad. 75:-

357Great western Railway Co. Paddington St. London W. The Cornish Riviera. Our National Health & Pleasure Resort. How to go there and what to see there. London 1908. Great Western Railway Company. Publishers paper-binding. 130 pp. Illustrated. 500:-Rare.

358Great Western Railway Company, Paddington Station, London W. South Wales. The Country of Castles. Its Annals Antiquities and Attractions. London 1907. Great Western Railway Company. Publishers paper-binding. 208 pp. + 1 folded colour map of South Wales. 500:-Rare. Worn inner spine.

359Grödinge hembygdsförening. Grödinge en hembygdsbeskrivning. Eskilstuna 1945. J.O. Öberg & Sons Boktryckeri. Häftat. 131 s. + (1). Rikligt illustrerad med s/v fotografier samt utvikbara kartor. 100:-

360Gudelis Vytautas. Kursiu nerija ir marios. Vilnius 1960. Valstybine Politines Ir Mokslines Literaturos Leidykla. Publishers cloth. 4:o. 18 pp. + (2) + 195 photographs in b/w. + (3) + map on flyleaf. With separate synopsis and list of illustrations in Russian, German and English. 20 pp. 1000:-Beautiful photographs of the Curonian Lagoon and the Curonian Spit.

361Gudjohnsen Th. S. Kebnekaise. Uppsala 1989. A & W. Folio. Klotband i pappkasett. Facsimile. Nr. 437/990. 103 sid samt 4 sid. eftertext. Utvikbara kartor. 1400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

362Gullers. Göteborg i bilder. Sthlm 1939. Bonniers. Förlagshäfte. 4:0. c. 60 sid (97 sv/v bilder jämte kortfattad text på fyra språk). Främre omslaget löst. 200:-Främre omslaget löst. Med fotografier av Gullers.

363Gullers K W Sverige. En resa genom tiderna. Stockholm 1961. P.A.Norstedt & Söner. Klotband med dekorerat skyddsomslag. 4:o. 80 s. Rikt fotoillustrerad. 200:-

364Gullers K.W, Munthe Gustaf. Norrköping. Stockholm 1953. Svenska Turistförlaget. 4:0. Ryggklotband. 80 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

365Gustaf Rydstedt Häggenås Hembygdsbok. Tistegården. Östersund 1933. Jämtlands-postens tryckeri. Häft. 93 s. + (3). Ill. i s/v. Från STF's bibliotek med stämpel på framsida. 100:-

366Gustafson Bertil. Rosén Bo. Välkommen i markerna. Norrland. Stockholm 1971. Nordstedts. Ill. pappband. 216 s. Ill. 50:-

367Guvå Lars., Rönnqvist Lars Gunnar. Trysunda - en ö i Höga Kusten. Bjästa 1983. Cewe-förlaget. Liggande 8:o. Förlagets pappersband med skyddsomslag. 134 s., rikt illustrerade i färg och sv/v. 120:-

368Gösta Lindquist Lappland Stockholm 1954. Bonniers. 4:o. Halvklotband. 182 sid. Rikt illustrerad med s/v fotografier. 125:-

369 Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap 1814-1964. Uddevalla 1964. Klotband. 230 s. Ill. 75:-

370Göthe Gustaf. Om Umeå lappmarkers svenska kolonisation från mitten av 1500-talet till omkr. 1750. Uppsala 1929. Halvklotband. 484 s. Utvikbar karta. 650:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

371H. Hofberg Sverige. Illustrerad Handbok för resande och dejemte ett minne för dem som besökt landet. II. Dalarne och Norrland. Stockholm 1886. Bonniers. Guldek. rött klotband. Med 58 ills. och 13 kartor. 500:-Andra Upplagan. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

372Hagberg Knut. Gotland. Stockholm 1933. Wahlström & Widstrand. Ryggklot med marmorerade pärmar. 162 s. Illustrerad. 125:-

373--- Gotland sommaren 1933. Stockholm 1933. W&W. Halvfranskt klotband. 162 s. 150:-Vignetterna av Charles Larsson.

374--- Vägar i Västergötland. Stockholm 1957. Wahlström & Widstrand. Dekorerat häft. 153 s. Ill. i s/v. 100:-Något kantstött. Ursprungligen ur STF's bibliotek.

375Hagelberg Torsten. red. Svensk turisttidning. Organ för turistväsen och badortsliv. Åttonde årgången 1929. Stockholm 1929. Svenska Turisttidningens Förlag. 4:0. Halvklotband. 566 s. Ill. 450:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Gott skick.

376Haglund Bertil. Från Kust till kalfjäll. Bilder från Västerbottens natur och fågelliv. Stockholm 1937. Lars Hökerbergs bokförlag. Ryggklotband. 198 s. + (4). Med 117 bilder efter fotografier tagna av Bertil Haglund och Bengt Lundgren. 170:-

377Haglund Sven. I omnibus från Karesuando till Östratorp. Stockholm 1927. Wahlström & Widstrand. Häftad. 8:o. 192 sid. S/v ills. 100:-Lätt naggat omslag.

378Hagnell Axel. Swedberg Sven. Sverige, glimtar från vårt lands natur och arbetsliv. Gävle 1954. Skolförlaget. Konstläderband. 447 s. S/v fotoill. 60:-

379Hall Bo G. (red). Gästrike-Hälsinge Nation 350 år - en jubileumsskrift. Uppsala 1996. Kristianstads boktryckeri AB. 4:o. Illustrerat förlagsband. 264 s. Illustrerad med fotografier och teckningar. 150:-från svenska turistföreningens bibliotek

380Hall Ingrid. Vänersborgs museum och Johan Adolf Andersohn. Uddevalla 1989. Älvsborgs Länsmuseum. Stor 8:0. Förlagsband. 57 s. Ill. 90:-

381Hallands Folkhögskola Katrineberg 1873-1923. Falkenberg 1923. Häftad. 175 sid. Ills 85:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

382Hallands Hembygdsförbund Vår bygd 1918. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Kungsbacka 1918. Nordhallands tryckeri A.B. Häft. 24 s. Ill. med insatta fotografier samt träsnitt. 100:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

383--- Vår bygd 1919. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Kungsbacka 1919. Nordhallands tryckeri A.B. Häft. 27 s. + (5) annonser. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

384--- Vår bygd 1920. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Göteborg 1920. Landsbygdens tryckeri. Häft. 25 s. + (3) annonser. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

385--- Vår bygd 1921. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Göteborg 1921. Joh. Olssons Eftr. Boktryckeri. Häft. 24 s. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

386--- Vår bygd 1922. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Göteborg 1922. Isacsons. Häft. 32 s. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

387--- Vår bygd 1923. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Göteborg 1923. Wald. Zachrissons Boktryckeri A.B. Häft. 39 s. + (1) annons. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

388--- Vår bygd 1924. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Göteborg 1924. A.B. John Antonsons Boktryckeri. Häft. 31 s. + (1) annons. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

389--- Vår bygd 1925. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1925. Tidn. Hallands Boktryckeri. Häft. 31 s. + (1) annons. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

390--- Vår bygd 1926. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1926. Tidn. Hallands Boktryckeri. Häft. 40 s. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

391--- Vår bygd 1928. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1928. Tidn. Hallands Boktryckeri. Häft. 63 s. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

392--- Vår bygd 1934. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1934. Tidn. Hallands boktryckeri. Dekorerat häft. (1) plansch + 75 s. + (20) annonser. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

393--- Vår bygd 1936. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1936. Tidn. Hallands boktryckeri. Dekorerat häft. (4) + 59 s. + (20) annonser. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

394--- Vår bygd 1938. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1938. Tidn. Hallands boktryckeri. Dekorerat häft. (1) plansch + 98 s. + (4) planscher + 99-100 s. (24) annonser. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

395--- Vår bygd 1939. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1939. Tidn. Hallands boktryckeri. Dekorerat häft. (1) plansch + 92 s. + (18) annonser. Samt (4) planscher. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

396--- Vår bygd 1941. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1941. Tidn. Hallands boktryckeri. Dekorerat häft. 48 s. + (8) planscher + (28) annonser. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

397--- Vår bygd 1942. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1942. Tidn. Hallands boktryckeri. Dekorerat häft. (1) plansch + 68 s. + (20) planscher + (26) annonser. Ill. i s/v. 85:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

398--- Vår bygd 1943. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. Halmstad 1943. 60, 4 sid. Ills. 85:-

399Hallands Naturskyddsförening Hallands Natur. Årsskrift 1951. Halmstad 1951. 28 sid. Ills. 40:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

400--- Hallands Natur. Årsskrift 1953. Halmstad 1953. 51 sid. Ills. 40:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

401--- Hallands Natur. Årsskrift 1954. Halmstad 1954. 50 sid. Ills. 40:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

402--- Hallands Natur. Årsskrift 1955. Halmstad 1955. 41 sid. Ills. 40:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

403--- Hallands Natur. Årsskrift 1957. Halmstad 1957. 55 sid. Ills. 40:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

404--- Hallands Natur. Årsskrift 1958. Halmstad 1958. 56 sid. Ills. 40:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

405Hallgren Sören., Isaksson Olov. Färöbilder. Stockholm 1976. LT:s förlag. Stor 8:0. Förlagsband. 176 s. Ill. 150:-

406Hallman Adolf. New York. Stockholm 1956. Bonniers. Dekorerat klotband med skyddsomslag. 157 s. Färg och s/v ill. 300:-

407--- New York. Stockholm 1956. Bonniers. Dekorerat klotband med skyddsomslag. 157 s. Färg och s/v ills. 350:-Lätt slitet omslag.

408Hammarlund Henning. Båstad och Bjärebygden. Badorterna Båstan, Malen, Torekow och Skälderviken. Lund 1922. Gleerups Förlag. Häftad. 8:o. 140 sid. S/v ills. 150:-Mindre reva i övre hörnet på sid 139-140 utan textförlust.

409Hammarskjöld Dag. Från Sarek till Haväng. Stockholm 1961. Sv. turistföreningen. 114 s. Vinjetter. 200:-

410Hamner J. W. Gotland. Stockholm 1913, Wahlström & Widstrand, 2:a upplagan. Förlagets röda gulddekorerade klotband, 12.0, 174 sid med 61 illustrationer och 8 kartor varav 2 utvikbara. 225:-Gott skick. Från Svenska Tursitföreningens bibliotek.

411Hamrin Agne. En vår i Grekland. Stockholm 1960. Bonniers. Häftad. 247 s. S/v fotoill. 90:-

412Hanneberg Peter. Levande älv. Längs Kalixälven från fjäll till hav. Örebro 1991. Streiffert. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 120 s. Ill. 125:-

413Hannerberg David. Närkes landsbygd 1600-1820. Folkmängd och befolkningsrörelse. Åkerbruk och spannmålsproduktion. Göteborg 1941. Stiftelsen Saxons Närkesarkiv. Häft. (1) + 253 s. + (3). Illustrerad med kartor och grafer i s/v. 250:-Närke - Studier över landskapets natur och odling N:r. III. Lätt kantstött. Ursprungligen från STF's bibliotek.

414Hansén J. P. Från Dellens nejder. Trollsägner - Humoresker. Lindesberg 1924. Eget förlag. 32 s. Med förord av Doktorinnan Ida Gawell-Blumenthal (Delsbostintan) 110:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

415Hanski Eino., Zetterholm Tore. Den överkörda kängurun. Höganäs 1975. Bokförlaget Bra Böcker. 160 s., rikt färgillustrerad. Förlagets gula konstläderband med skyddsomslag (vit rygg). 70:-.Gott skick.

416Harplinge Hembygds- och Fornminnesförening Harplinge. En bok om hembygden. Halmstad 1927. 353 sid. Ills. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

417Hartman Gabr. Isr. Lärobok uti allmäna Geografien, jemte sammandrag af gamla geografien. Lund 1839. 10:e uppl. Halvläder.bd. 318,73 sid. Inkl. reg. Slitet bd. Inlagan genomgående lagerfläckad. Pärmens insida och försättsblad med namnt. 400:-Även ett sammandrag med gamla geografien.

418Hasselberg C. J. E. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1916. W & W. 12:o. Gulddekorerat klotband. XIV + 304 s. Med 61 illustrationer, 5 kartor och 1 stadsplan. 100:-svenska turistföreningens resehandböcker

419Hauberg P. Bornholm i billeder og text. Köpenhamn 1879. Eget förlag. Ryggklot band. 72 s. Ill. samt planscher. 300:-Något slitet.

420Hedberg Ulla. red. Värmland. Uddevalla 1986. Bohusläningens boktryckeri. Illusterat förlagsband. 111 s. Rikligt illustrerad med fotografier i s/v samt färg. 100:-

421Hedin Göran. Red. Ett Svenskt Järnverk. Sandviken 1862-1937. Uppsala 1937. 4:o. 442 sid. 225:-

422Hedin Svante. red. Gustaf Larsson, skald, hembygdsforskare och fotograf. Visby 1973. Gotlands Allehanda. Förlagsband. 148 s. Ill. 150:-

423Hedin Sven. På svensk mark. Resor och minnen. Stockholm 1944. AB Hasse W. Tullbergs förlag. Tidstypiskt halvfranskt band. Guldsnitt. 4:o. 296 s. Rikligt illustrerad i s/v. 350:-Något nött rygg.

424Hedlund Hans. Över berg och backar. 40 vandringar i Göteborgs omgivningar. Stockholm 1933. Generalstabens litografiska anstalt. Klotband med gulddekor och mjuka pärmar. 164 s. Illustrerad i s/v med fotografier samt ett stort antal detaljerade kartor. 100:-

425Hehn Viktor. Italien. Ansichten und Streiflichter. Berlin 1892. Gebrüder Borntraeger. Original decorated cloth. XXX + (2) + 299 pp. + (1). 75:-

426Heinonen Raimo, Ojaharju Jorma Vaasa / Vasa. Vaasa 1989. 4:0. Konstläderband med skyddsomslag. Opaginerad. Rikt ill. Parallel text på finska och svenska. ISBN 951-9358-80-3 80:-

427Hellbom Thorleif. Ett stilla gathörn. Malmö 1992. Carlssons. Ill. pappband. 152 s. Ill. 110:-Teckningar Hasse Erikson.

428Hellwald F. von. jorden och dess Folk. Allmän Geografi. Med Illustrationer och Tabeller. I-II. I: Amerika. II: Atlantiska Oceanen, Afrika, Asien. Stockholm 1877-78. C. E. Fritze's Bokhandel. Förlagets samtida röda gulddekorerade ryggläderband med klotpärmar. XV + 656 + VI + 689 + X. S/v ills. 300:-Del III saknas i denna uppsättn.

429Helmer Lång (red.) Vårt Skåne Uddevalla 1987. Settern. Förlagsbunden. 136 sid. Ills 100:-

430Henrikson Gunnar. Mäster möter framtiden. Nyköping 1990. 239 sid. s/v illustr. Förlagets pappband. Hantverk i Norrköping 1790-1990. 120:-

431Henrikson Stig (ill.)., Lorentz Gunnar (red.) Småländsk rapsodi. En antologi utgiven av Smålands nation i Lund Lund 1958. Smålands nation. 221 s. Sv/v illustrationer och en färgill. 8:o. Rött halvskinnbd. Medbundna omslag. 150:-.Gott skick.

432Hensen V. edit. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Band XI, heft 2. 1898. Kiel 1903. Lipsius & Tischer. Halfleatherbd. 217-408 pp. Illus. From STF.s Library. 300:-Mitt 6 Figuren im Text 2 Tafeln und 1 Porträt.

433--- Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Band XII, heft 1 und 2. 1899-1902. Kiel 1903. Lipsius & Tischer. Halfleatherbd. 396 pp. Illus. From STF.s Library. 500:-Mitt 6 Figuren im Text 2 Tafeln und 1 Porträt.

434--- Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Band XIV, heft 1. 1907-1908. Kiel 1908?. Halfleatherbd. 224 pp. Illus. From STF.s Library. 300:-Mitt 1 karten

435--- Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Band XV, heft 1 und 2. 1911-1913. Kiel 1913. Lipsius & Tischer. Halfleatherbd. 432 pp. Illus. From STF.s Library. 500:-Mitt 30 Figuren, 1 Karte, 1 graphischen Darstellung im Text und 7 Tafeln.

436Hentzel Roland red. Mitt Stockholm. Tjugotvå utlänningar ser på stan. Stockholm 1959. Natur och Kultur. Förlagsband med skyddsomslag. 204 sid. S/v ills. 125:-Tillskrift.

437--- Mitt Uppsala. Tjugo Uppsalavänner ser på stan. Stockholm 1965. Natur och Kultur. Häftad.226 s. S/v fotoill. 100:-

438Herdin K.W. Uppsala på 1600-talet. Rättsväsendet. Borgerskapet. Uppsala 1926. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. 3 vol. 219, 272, 224 s. 300:-

439Hillgren Bror. En bok om Delsbo. Stockholm 1925-26. Eget förlag. 3 delar i 1 volym. Halvklotband. 118, 126, 132 s. Ill. 450:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

440 Historisk-statistisk Beskrifning öfver Jönköping från äldre till närvarande tid Jönköping 1861. Nordström & son. (4) 144 s. Halvklotband utan ryggtitel. De tryckta pappersomslagen uppfodrade på pärmarna. 6 st. utvikbara tabeller. 1650:-Gott skick.

441Hjelmérus A. Västerbottnisk hembygdsforskning, Skelleftebygden. Umeå 1915. Ryggklotband. 96 s. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

442Hjern Kjell. Västkustsommar. Kamerareportage i det förgångna. Stockholm 1978. Bonniers. 4:o. 27 x 24 cm. Förlagsband med skyddsomslag. 119 sid. Illustrerad med 123 fotografier i s/v. 125:-

443Hjort Rich. Beskrifning öfver Laske härad i skaraborgs län. Vänersborg 1903. Länstidningens boktryckeri. Privatbundet halvfranskt klotband med marmorerade pärmar. 88 sid. Fotoillustrerad. 400:-Sällsynt. 1 cm. av nedre ryggen saknas. Reva å försättsblad och nästföljande sida. Fuktfläckar å sid 3.

444Hjorth Harriet. Kring ett gammalt hus i Sigtuna. En dokumentärroman om livet i Sigtuna. Adertonhundratalet. Del V av Staden. Uddevalla 1978. Rabén & Sjögren. Förlagsband med skyddsomslag. 310 s. 100:-

445--- Sigtuna i nöd och lust. En dokumentärroman om livet i Sigtuna Sjuttonhundratalet. Uddevalla 1973. Rabén & Sjögren. Förlagsband med skyddsomslag. 231 s. 100:-

446Hjorth Wetterström Harriet. Utö, ön som var ett paradis. Stockholm 1945. Bonniers. Liten 4:0. Häftad. 400 s. Ill. 100:-Omslaget medfaret, lös i häftningen.

447Hjulström, Arpi, Lövgren. Sundsvallsdistriktet 1850 - 1950. Uppsala 1955. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. Häftad med dekorerat skyddsomslag. V + 418 s. + stor karta i ficka. Samt med utvikskarta i texten. Ill. i s/v. 250:-Geographica. Skrifter från Uppsala universitets geografiska institution. Med författarens dedikation på titelbladet.

448Hodge Edmund W. Enjoying the Lakes, from post-chaise to National Park. England 1957. Oliver and Boyd. Green clothbd. with dustwrapper. 221 pp. Ills. 90:-

449Hollman Ernst. Flundre Härad. del 1. Trollhättan 1938. Halvklotband. 480 s. Ill. 250:-Flundrebygdens Fornminnes- och Hembygdsförenings publikationer N:r 1. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

450Holmberg Axel Em., Westerberg L. Europeiska nationerna, deras seder, bruk och klädedrägter. ;Om Skandinavien och dess inbyggare. Stockholm 1848-1849. J.J. Flodins förlag. Modernt hårdpappband med ryggetikett i svart läder. Plansch + 1-332 s. + 1-48 s. + (6). Illustrerad med litograferade planscher i färg. 1200:-

451Holmberg Åke. Sverige norrut med Stina och Anders. Örebro 1965. Liber. Klotrygg band. 152 s. Ill. 75:-

452Holmstedt Folke. Lyngsjö, kyrkan och socknen genom tiderna. Lund 1956. Berlingska boktryckeriet. Häftat. 1 - 98 s. + (4). Illustrerat med fotografier. 90:-

453Holmström Richard., Liljeroth Erik., Schnell Ivar., Svensson S. Artur. Skåne. Malmö 1962. Allhems förlag. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 4:o. 232 + (387) sid. Rikligt illustrerad. Volymen är tryckt i djuptryck, boktryck och offset på Aktiebolaget Allhems Tryckerier i Malmö, där också bokbinderiarbetet utförts. 700:-

454Holmström Richard., Liljeroth Erik., Schnell Ivar., Svensson S. Artur. Uppland. Malmö 1964. Allhems förlag. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. Gulddekorerad rygg. Övre guldsnitt. 4:o. (2) + 214 + (352) sid. Rikligt illustrerad. Volymen är tryckt i djuptryck, boktryck och offset på Aktiebolaget Allhems Tryckerier i Malmö, där också bokbinderiarbetet utförts. 600:-

455Holmström Richard. Värmland. Malmö 1966. Allhems. 4:o. Förlagets gulddekorerade klotband med skyddsomslag. (16) + 1 - 126 s. Mycket rikligt illustrerad med s/v fotografier. 200:-

456Holmström Richard. red. Ett bildverk om Skåne. Malmö 1962. Allhem. 4:0. Halvfransktband. 232 s. samt bilddel. 600:-

457--- Ett bildverk om Småland. Malmö 1964. Allhem. 4:0. Halvläderband. 112 s. samt bilddel. 600:-

458--- Gästrikland. Malmö 1973. Allhem. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 455 s. Ill. 550:-

459--- Göteborg. Malmö 1960. Allhem. Konstläderband med skyddsomslag. 4:0. 98 s. samt bilddel. 300:-

460--- Göteborg. Malmö 1960. Allhem. Halvfranskt band. 4:0. 98 s. samt bilddel. 500:-

461--- Medelpad. Malmö 1975. Allhem. Klotband. 470 s. Ill. 400:-

462--- Uppland, ett bildverk. Malmö 1964. Allhem. 4:0. Klotband med skyddsomslag ( något trasigt ). 214 s. samt bilddel. 475:-

463--- Uppland, ett bildverk. Malmö 1964. Allhem. 4:0. Klotband med skyddsomslag ( något trasigt ). 214 s. samt bilddel. 375:-

464--- Värmland. Malmö 1956. Allhems förlag. 4:0. Förlagets halvläderband med skyddsomslag. 209 s samt bilddel. Rikligt illustrerad både i s/v och färg. 900:-Omslaget något slitet.

465--- Västerbotten. Malmö 1969. Allhem. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 512 s. Ill. 750:-

466--- Västergötland. Malmö 1955. Allhem. 4:0. Klotband. 158 s. samt bilddel. 450:-

467--- Öland. Malmö 1963. Allhem. 4:0. Halvfransktband med skyddsomslag och övre guldsbitt. 319 s. Ill. 600:-

468Hoydal Gunnar Långt bortifrån med Färöarna i hjärtat Lindköping 1992. Linnaeus förlag. Klotband med skyddsomslag. 107 s. 100:-

469Hülphers A.A. Andra afdelningen, Innhållande tredje, fjerde, femte och sjette delarna af Geographien öfwer Swerige. UO UÅ. Halvläder band med marmorerade pärmar. 288 s. samt stort register. 500:-Saknar titelsidan. Ort och År kan inte fasställas.

470--- Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen II Bandet om Westerbottens städer. Wefterås 1797. Tryckt hos Joh. L. Horrn. 8:0. Halvfranskt band. XVI, 160 s. 1200:-

471--- Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen om Westerbotten. I bandet. Wefterås 1789. Tryckt hos Joh. L. Horrn. 8:0. Halvfranskt band. XIV, 344 s. samt Herdaminne 64 s. Utvikbar colorerad karta. 2000:-Bandet något slitet. Sprucken i ena falsen. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

472--- Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad. Wefterås 1771. Tryckt hos Joh. L. Horrn. Dekkorerat häfte. XI, 129 sid + 32. reg. Utvikbar karta. Bunden med Kort utdrag af Kyrkoherden i Grundsunda Hans Jon. Tunaei herdaminne. 2200:-Exlibris.

473--- Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Tredie Samlingen om Herjedalen. Westerås 1777. Tryckt hos Joh. L. Horrn. Senare halvläder band. 124, 8 s. 1750:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

474Hultenberg Hjalmar. Ur Ölands häfder, kort sammandrag för turister. Eskilstuna 1923. 105 s. Ill. 110:-

475Humboldt Alexander von. Margillivray. Friherre Alexander von Humboldts resor och forskningar i sammandrag ur hans arbeten. Två volymer i ett band. Stockholm 1836 Elméns. Graverad front. (Porträtt av Humboldt) 251 sid+242 sid. X, (Index). Med sammanlagt 4 helsides gravyrer samt en helsides karta över Orinocco och södre delen av Karibiska havet. 600:-Papperförlust sida 191 del I. (0,5x1,5 cm.) Ingen textförlust.

476Hustich Ilmari. Finland Förvandlas. Helsingfors 1967. Holger Schilts Förlag. Häftad. 8:o. 104 sid + utvikabar karta. S/v ills. 60:-

477--- Lappland lever. Helsingfors 1946. Medéns. 250 s. Ill. 90:-

478Hutchinson Alex H. Try Lapland London 1870 Chapman & Hall. 228 pp. Green contemporary clothbd. Exlibris. Ills and folded map. A fresh field for summer tourists. 1100:-The folded map with a tear. (2 cm).

479Hvarfner Harald Lappmarkens förvandling. En bilderbok till Einar Wallquist Luleå 1972. Norrbottens museum. Illustrerat förlagsband. 119 s. Illustrerad med fotografier. 100:-

480Hylltén-Cavallius Ragnar. Konstnärsringen. Sthlm. 1941. Nord rotogravyr förl. Stor 8:o. Halvfr. band. 194 sid. med 17 essayer. ill. 100:-

481Hägg Erik. Sjömännens historia. Karlskorna 1926. 116 sid. Ills 100:-Tredje upplagan

482Hälsinglands Fornminnessällskap., Stenberger Mårten. Katalog över samlingarna i Enångers Gamla Kyrka. Hudiksvall 1929. 56 s. 75:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

483Högberg Olof., Svenska turistföreningen., Wide Anders. Ljungans Ådalen. Från turist- och fornmminnessynpunkt. Stockholm 1910. Svenska Turistföreningens vägvisare No 46. Klammerhäftad. 32 s. Illustr. 200:-

484Högman Ingvar. Mälaren. Stockholm 1951. W&W. 136 s. 70:-

485--- Mälaren. Stockholm 1951. Häftad. 137 sid. Ills. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

486Högman Olov. En Härjedalsbok. Likt och olikt om och från Lillhärdal. Uppsala 1936. Heimbygdas Förlag. Häftad. 8:o. 404 sid. ills. Skadad rygg. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

487Hörling Folke. Genom kikaren. Skövde U å. NLT. 4:0. Förlagsband. 111 s. Ill. 150:-

488Hörnell Sven. Land under midnattssol. Ultraförlaget AB. Fotodekorerat klotband. 4:o. 42 s. 100:-

489--- Mitt Lappland. Sarek. Kebnekaise. Torne Träsk. Italien 1997. Rabén Prisma. Klotband med skyddsomslag. Folio. Tredje upplagan, andra tryckningen. Rikligt färg och s/v ills. 239 sid. ISBN: 91-518-2631-3. 450:-Gott skick.

490Ingvar Cilla? Till Skåne. En Kärleksförklaring från Cilla Ingvar. ???? Privatbunden. 46 sid. rikt illustrerad. Minnen av förf. hembygd i ord och bild. 100:-

491Interpress. A thousand years of Poland. Warzawa c. 1970. Interpress. Publishers cloth with dust-cover. Small 4:0. 255 pp. Ill. 150:-

492Isaksson Olov. Tärna förvandlad bygd Borås 1975. LT Förlag. Dekorerat förlagsbd. 143 s. Rikligt illustrad. 150:-Fint skick

493Isberg A.V. Historisk-Topografiska Utställningen för Malmö stad. Den 17 Juli-15 Sept. 1907. Malmö 1921. A-B Lundgrens Söners Förlag. 27 sid. 90:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

494Jacobsson Bengt. Nils Månsson Mandelgren i Dalarna. Kristianstad 1981. LTs förlag. Förlagsband. 173 s. Ill. 150:-Mycket fint skick.

495--- Nils Månsson Mandelgren i ÖStergötland. Kristianstad 1985. LTs förlag. Förlagsband. 151 s. Rikt ill. 150:-

496Jakobsson Henning. Gotland, landet annorlunda Visby 1972. Gotlandskonst AB. 148 s. Ill. 75:-

497Jannes Elly. Renarna visar vägen. Med sirkaslappar genom Sarekfjällen. Stockholm 1943. Kooperativa förbundets bokförlag. Ryggklot. (2) + 156 s. + (6). Utvikskarta. Ill. i s/v. 150:-Ursprungligen från Abisko Turiststation genom STF.

498--- Renarna visar vägen. Med sirkaslappar genom Sarekfjällen. Stockholm 1943. Kooperativa förbundets bokförlag. Ryggklot. (2) + 156 s. + (6). Utvikskarta. Ill. i s/v. 150:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

499Jansson Assar. Ur Kumla sockens historia. Västerås 1954. Halvklotband. 358 s. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

500 Japan. The Pocket Guide. Tokyo 1955. Japan travel bureau. Hardback. (2) + (24) plates in b/w. + I-VII + 8-147 pp. + (1). 100:-

501Jensen, Erik Aalbaek. Livet på Öerne. Sund og baelter. Köbenhavn 1983, Gyldendalske Boghandel Nordisk forlag A/S. 8:o. Konstläderbd m. skomsl. 510 s. varav 10 s. ortsreg., 137 ill. varav 16 i färg samt 21 enkla kartor. 250:-Skomsl. nött, eljest hyggligt skick.

502Joahnsson i Backe Karl Erik. Kiruna. Stad och vildmark. Stockholm 1977. Klotband med skyddsomslag. 167 sid. Ills. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

503Johannesson Gösta Skåne, Blekinge och Halland landskap. Arlöv 1981. Nordstedt. Förlagsbunden med skyddsomslag. 329 sid. Ills. 230:-

504Johanson A.O. Sandhult. Gammalt och nytt. Borås 1954. Sandhults hembygdsförening. Halvklot. 269 s. + (3). Ill. i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

505Johansson Anders. Utsikt mot Öland. Stockholm 1989. LTs förlag. Illustrerat förlagsband. 81 s. Rikligt fotoillustrerad av Anders Johansson i både färg och s/v. 75:-

506Johansson Gustav Svenska ortnamsändelser. Göteborg 1954. Författarens Förlag. Rött halvklotband med papp pärmar. Guldtext på ryggen. 234 sid. 200:-Lätt slitet.

507Johansson K. Hufvuddragen af Gotlands Växttopografi och Växtgeografi. Stockholm 1897. Norstedt & söner. Samtida halvfranskt band. Stor 8:o. 270 sid inkls. Reg. + utv. karta. Fint skick. Kva. Handlingar Bandet 29. No 1. 700:-Grundade på en kritisk behandling af dess kärlväxtflora. Fint skick.

508Johansson Knut. Voxtorpsboken. Historisk beskrivning över Voxtorps socken. Värnamo 1952. Fälths Tryckeri. Häft. 413 s. + (3). 250:-Något sliten rygg. Från STF's bibliotek.

509Johansson Ulf. Red. Norrlandsälvar. Uppsala 1992. Svenska turistföreningen. Förlagsband. 216 s. Rikt illustrerad i s/v och färg. 100:-Svenska turistföreningens årsbok 1993.

510--- Norrlandsälvar. Uppsala 1992. Svenska Turistföreningen. Laminerat förlagsband, 8:o, 216 sidor. STF:s årsbok 1993. 50:-

511Jonsson Maria. Peterson Nisse. Handens verk. Om gotländskt hantverk. Stockholm 1998 Prisma. Förlagsklot med skyddsomslag. 159 sid. Illustrerad med Nisse Petersons färgbilder. 175:-

512Jonsson Marita. Lindquist Sven-Olof.n Vägen till kulturen på Gotland. Uppsala 1988. Gotlands fornsal. Stor 8:0. Förlagsband. 212 s. Ill. 175:-Specialvolym till Gotländskt arkiv 1987.

513Jonsson Sixten., Linnman Nils. Färöarna - fåglar och fångster. Stockholm 1959. LTs förlag. Ryggklot med skyddsomslag. 4:o. Opaginerad. [113 s.]. Ill. 200:-

514Jonsson Stig (red). Visby Stad. Minnesskrift över stadens verksamhet 1863-1970. Del 14: Visby Stad 1952-1970. Visby 1970. Guteförlaget. Brunt förlagsklot. 221 sid + LIII. S/v ill. 100:-

515 Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. 8 maj - 30 sept. Göteborg 1922. Tryckt av Wald. Zachrissons Boktryckeri AB. HJäftad. 8:o. 61 sid. S/v ills. 100:-

516Jäderberg Eva (red.). Brommaboken 1996. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Stockholm 1996. Eget förlag. Årgång 67. 128 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

517--- Brommaboken 1999. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Stockholm 1999. Eget förlag. Årgång 70. 128 s. m. illustrationer, delvis i färg. 100:-

518Järbe Bengt. Sällsamheter i Stockholmstrakten. Norr och Väst om sta'n. Kristianstad 1987. Rabén & Sjögren. Förlagsband. 343 s. Ill. 150:-

519Järnvägsstyrelsen Kungliga Några ord om järnvägarnas historia i Värmland. Karlstad 1947. Häftad 8:o. 28 sid. (i). Fotoillustrerad 200:-

520Järpe Anna (red.)., Lepasoon Urve (red.)., Wilstadius Gun (red.). Blekingeboken 1980-1984. Karlskrona 1980-1984. 5 vol. Sv/v illustrationer. 90:-

521Jönsson Ola. Mitt Norrbotten. Laholm uå. Förkagsbunden. pp 108. Photography of scenery and communities in Norrboten. 100:-

522--- Norrbottensbilder. Pictures from Norrbotten. Kalix Uå. Förlagsband. Tvär liten 4:0. 105 s. 125:-

523--- Skärgård i Norr. Northern Achipelago. Luleå 1990. Förkagsbunden. pp 108. Photography of Northern achipelago in Sweden. 100:-

524Kalliola Reino. Suomen Luonto. (Vuodenaikojen Vaihtelussa). Helsinki 1951. söderström. Förlagets gulddek. klotband med skyddsomslag. 4:o. 387 sid. rikligt fotoiluustrerad. 250:-Författarens dedik. Inlaga: Maskinskriven rescension för Nya Argus nr 1-2 1952 av lektor börje Hörnblad. 2 A4-sid. florpapper. Kalliolas andra fristående del av sitt klassiska verk om finlands natur. Från STF:S bibliotek.

525Kalm Pehr. Pehr Kalms Västgöta och Bohuslänska resa 1742. London 1977. Wahlström & Widstrand. Svarta förlagsband med skyddsomslag. 8:o. 265 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Claes Krantz.

526Kardell S. J. Minnen från fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zetterström och hans tid. Stockholm 1886. Häfte. (6) + 153 s. 100:-Naggad i kanterna.

527Karlsson Axel. Hagby rundkyrka. Kort beskrivning. Kalmar 1935. 19 s. 50:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

528 Karta över Stockholms och Uppsala län samt Stockholms överståthållareskap. Stockholm 1946. Generalstabens litografiska anstalt. Karta i skala 1:200 000 i enkel pappersmapp, 4.0. Separat namnregister. 350:-Mappen har pappersförlust på baksidan och ett litet riss.

529Keatinge Margaret Clark., Khayat Marie Karam. Lebanon Land of the Cedars. Beirut 1960. Khayats. Cloth. XII + 162 pp. + (6). Ill. 100:-

530Kellgren Gunnar. Gotland 1690-1720. Studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. Södertälje 1942. AB Lundmarks bokhandel. Häftad. XIX + (1) + 240 s. 180:-Ursprungligen från STF's bibliotek. Delvis osprättad. Fint skick.

531Kellin Helge. Wärmeland i sitt ämne och i sin upodling. Karlstad 1941. 295 s. 300:-Värmlands odlingshistoria under 6000 år.

532Kellogg J.H. Bilder ur lifvet och naturen. En beskrifning öfver åtskilliga folkslags seder och bruk samt värderika upplysningar angående hälsovård och nykterhet. Stockholm 1901. Skandinaviska förlags-expeditionen. Förlagets dek. klotband. 508 s. Rikligt illustrerad genomgående i s/v. och färg. Bla med träsnitt. 275:-

533Kennedy Jean. Here is India. USA 1945. Charles Scribner's sons. Publishers decorated cloth. (6) + 154 pp. Richly illustrated in b/w. 110:-

534Kjellberg Carl M. Uppsala Beskrivning. Uppsala 1914. Wretmans boktryckeri. 12:o. Halvklot band med marmorerade pärmar. 104 s. Med 21 illustrationer och 1 karta. 125:-Från Svenska turistföreningens bibliotek.

535Kjellberg Sven T., Svensson S Arthur. Slott och herresäten i Sverige. Kungliga slotten. Malmö 1971. Allhems förlag. Rikt illustrerad. Två volymer. 342, 351 s. Förlagets röda konstläderband med skyddsomslag. 500:-

536Kjellberg Sven T., Svensson S. Artur. Slott och herresäten i Sverige. Uppland I-II. Malmö 1967. Allhems förlag. Rikt illustrerad. 388, 366 sidor + en utvikbar karta. Förlagets röda konstläderband. Text av Bengt G. Söderberg. 650:-

537Kjellberg T. Sven Vallby. Kulturhistoriska Notiser. Västerås 1926. Bergs tr. 156 sid. Ills- 80:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

538Kjellin Helge. m.fl. Värmland, ett storslaget och egenartat landskap. Stockholm 1946. AB Svensk Litteratur. 4:0. Halvfranskt band. 497 s. Ill. 425:-

539Kjellin Maja. Göteborg genom tre sekler. Stockholm 1950. 98 sid. En utvikbar karta. 90:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

540Kjellström Löjtnant C.J.O. Thordeman Löjtnant Bror. Generalstabens Litografiska Anstalt. Sverige i 32 kartblad. Skala 1:500 000. Med fullständigt namnregister. Stockholm 1916 och 1931. Bonniers. 4:o. Förlagets ryggklotband med dekorerade hårdpapp-pärmar. C. 90 sid. (32 kartuppslag). 300:-

541Kjersen Sven Västmanland och Närke. Stockholm 1923. Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. VIII + 289 s. + (3). Med 68 illustrationer, 3 kartor och 2 stadsplaner. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker XXIX.

542Klein Amanuensen Ernst. Svenska Turistföreningens Resehandböcker XXX. Södermanland. Stockholm 1924. Wahlström & Widstrand. Rött gulddekorerat klot. 199 sid + VI. Med 43 illustrationer, 4 kartor, 5 stadsplaner samt 4 planritningar. 150:-

543Klein Ernst., Svenska turistföreningen. Södermanland. Stockholm 1924. Svenska turistföreningen. Konstläderband. 199 s. Ill. samt karta. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker.

544Klein Ernst Amanuensen. Uppland. Stockholm 1922. Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. VIII + 1 - 200 s. Med 45 illustrationer, 3 kartor och 1 stadsplan. 125:-Svenska turistföreningens resehandböcker. XXVIII.

545Klingspor Carl Arvid. Svenska slott och herresäten. Ekenäs Stockholm 1887: Centraltr. 4:0. Bunden i ett samtida halvfranskt band med 29 sid. text samt en helsidesill på slottet. 400:-Från Svenska Turisföreningens Bibliotek.

546--- Svenska slott och herresäten. Högsjögård. Stockholm 1885. I. Haegströms boktr. Bunden i ett samtida halvfranskt band. 4:0. 29 sid. samt 2 helsidesills. i färg. 400:-Från Svenska Turistföreningens bibliotek.

547Klockhoff O. Utg. Meddelanden från östergötlands Fornminnesförening 1903. Linköoing 1903. A.B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri. Häft. 38 s. Rikt Illustrerad i s/v. 80:-Inlagan lös.

548Klum Mattias, Odöö Hans. När dimman lättar. Boken om regnskogens världar. Laholm 1992. Bokförlaget Eko. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 150 s. + (2). Rikt illustrerad med fotografier i färg. 170:-

549Knorring Oscar von. Genom Lappland, Skåne & Seeland Sthlm. 1874. P.A. Nordstedt & Söner. Brunt klotbd. 396 s. + reg. Ills. Nött bd. blekt rygg. Reva i övre kapitäl. 400:-Efter en äventyrlig resa i lappland i slutet av 1800-talet skrev journalisten och författaren O.v.K. bl.a. sin initierade skildring om samernas kultur, traditioner och levnadsförhållanden.

550--- Två månader i Egypten Stockholm 1873. Norstedt & Söner. Modernt klotbd. Med 2 kartor 16 träsnitt och litografier. 331 s. 800:-Gott skick

551--- Två månader i Egypten. Stockholm 1873. P.A. Norstedt & Söner. Halvfranskt band med svarta pärmar. Frontespis + (8) + 331 s. + errata + utvikbar karta över Suezkanalen + utvikbar plansch över Suezkanalen. Illustrerad med 16 träsnitt och lithographier. 675:-Ursprungligen från Linköpings Arbetareförenings Boksamling.

552Knöppel Arvid. Svarta riddare och andra natur- och djurlifsskildringar från den småländska skogsbygden. Stockholm 1912. W&W. Halvfranskt band. 235 s. 250:-Liten skada på kapitälet. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

553Kohl. Nordwestdeutsche Skizzen fahrten zu Wasser und zu Lande. Zweiter Teil. Bremen 1909. Schüneman. Verlagsband. 439 Seiten. 100:-

554Kommittén för planering av Indalen. Indalen - ett historiskt källflöde. Sundsvall 1979. Kommittén för planering av Indalen. Häft. 232 s. Ill. i färg samt s/v. 100:-Har tillhört STF's bibliotek.

555Koskenniemi V.A. Das Malerische Finnland Helsinki 1927. Government Printing Office. Original Wrapper. 4:o. 18 pp. Ills. with b/w photograps. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

556--- La Finlande Pittoresque Helsinki 1923. Government Printing Office. Original Wrapper. 4:o. 15 pp. Ills. with b/w photograps. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

557Kraemer Vera von. En resa. Sensationer från östern. Stockholm 1913. 96 sid. s/v illustr. halvläder band. Bandet rikt dekorerat med guld. Rygg med guldtext. Beigt läderband. Gott skick. 250:-Väldigt vackert band.

558Kraft Salomon och Lindberg Folke. Linköpings historia. 1 Uppsala 1946. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. Häft. 1: 338 s. Illustrerad i s/v. Samt s/v planscher. 100:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

559--- Linköpings historia. 1-2:2 Uppsala 1946. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. Häft. 1: 338 s. 2:1: 381 s. 2:2: 382-722 s. Illustrerad i s/v. Samt s/v planscher. 250:-

560--- Linköpings historia. 1-2:2 Uppsala 1946. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB. Halvklot med gulddekor. 1: 338 s. 2:1: 381 s. 2:2: 382-722 s. Illustrerad i s/v. Samt s/v planscher. 350:-

561Kraks legat. Kraks kort over Kobenhavn 1934. Kobenhavn 1934 kraks. innehåller 15 dubbelsidiga detaljkartor över köpenhamn i färg och svart/vitt. samt en översiktskarta i färg + en utvikbar färgkarta över innerstaden. + inlaga: Omnibusruter. 300:-

562Krüger Michael. Himmelfarb. Köping 1996. Brombergs. förlagsband. 190 sid. Den judiske guiden Himmelsfarbs minnen från sina resor i brasiliens djungler 1942. 100:-Fint skick

563--- Himmelfarb. Köping 1996. Brombergs. förlagsband. 190 sid. Den judiske guiden Himmelsfarbs minnen från sina resor i brasiliens djungler 1942. 100:-

564 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens fastigheter av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställda under akademiens eller riksantikvarieämbetets förvaltning. Lund 1960. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Häftad. 250 s. + (2). Ill. 150:-

565Kågén Elis. Mellan Sommen och Vättern. Linköping 1966. Elis Kågéns förlag. 4:0. 259 s. Ill. 150:-

566Kågén Elis. red. Från sommarbygd till Vätterstrand. Sjunde samlingen. Linköping 1963. Tranås Hembygdsgille. 4:0. 230 s. Ill. 150:-

567Kågen Ellis Mellan Somen och Vättern. Ett Bildverk. Linköping 1966. Ellis Kågen Förlag. 4:o. 258 sid. Ills med s/v fotografier. 250:-

568--- Mellan Somen och Vättern. Ett Bildverk. Andra delen. Linköping 1966. Ellis Kågen Förlag. 4:o. Gulddek. klotband. 259 sid. Ills med s/v fotografier. Andra delen 425:-?

569Källkvist Lennart. Fostviken 200 år. 1750-1950. Stockholm 1949. 268 sid. Ills. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

570L. W. Ahlm (efternamnet framgår av s. 6!). Djäkneberget vid Vesterås. Skildrat af en gammal djäkne. Med vyer, karta anmärkningar och register. Stockholm 1900. Karlsbrödraförbundets förlag (Västerås). Utvikbar karta + (xvi) illustrationssidor m. 8 sv/v planscher + 80 textsidor. Omslag med reliefdekor i 2 färger. 250:-Visst slitage på omslaget. Gott antikvariskt skick.

571Lagerbring Gustaf. Guvernörer och landshöfdingar i Göteborgs & Bohus län 1658-1897. Göteborg 1917. Wald. Zachrissons förlag. Häftad. 194 s. + (2). Ill. 220:-Främre omslaget något trasigt i hörnen.

572Lagerqvist Lars O. Medevi Brunn 300 år. 1678-1978. Historia och byggnadsbeskrivning. Motala 1978. Printex affärstryck AB. Förlagsband. 196 s. Rikligt illustrerad i s/v. 125:-

573Landell Nils-Erik. Holmåsen Ingmar. Fårö. Örebro 1975. Bonniers. Tvär stor 8:0. Förlagsband. 92 s. Ill. Lätt skada å kapitäl. 100:-

574--- Vårt vackra Sverige. Naturen och människan i samspel, upptäcktsfärder i ett föränderligt landskap. Örebro 1978. Bonniers. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 80 s. Fotoill. i färg och s/v. 80:-Reva i skyddsomslaget

575--- Vårt vackra Sverige. Naturen och människan i samspel, upptäcktsfärder i ett föränderligt landskap. Örebro 1978. Bonniers. 4:0. Ill. pappband. 80 s. Fotoill. i färg och s/v. 70:-

576Langenfelt Gösta (red.). Bromma hembygdsförenings årsskrift [år 50-52] 1950. SAMBUNDEN MED: Bromma hembygdsförenings årsskrift 1951. OCH: Bromma hembygdsförenings årsskrift 1952. Stockholm 1950, 1950 (sic) resp. 1952. Eget förlag. Årgång 21, 22 & 23. Rött klotband (för S. T. F.) med främre omslagen medbundna. 89, (7), 79, (5), 96, (7) s. m. sv/v illustrationer. 300:-

577Larsson Carl. En Dalasockens Historia. I-II. Stockholm 1920, 1939. Två Band. 287, 303 sid. Två utvikbara kartor i första bandet. Ills. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

578Larsson Lennart. Trelleborg. Trellborg 1967. Trelleborgs stad. 4:0. Klotband med skyddsomslag. Opaginerad. Ill. 125:-The text in Swedish, English and German.

579Larsson Maj. Danska utflykter. Borås 1980. LTS förlag. Klotband med skyddsomslag. 213 s. Ill. 60:-

580Leander Sigfrid. red. En bok om Blekinge. Minnesskrift i anledning av Landshövding Sven Hagströmers ämbetstid 1924-1942. Karlskrona 1942. Blekinge Musei- och Hembygdsförbund. 4:0. Klotband med främre omslag medbundet. 752 s. Ill. 500:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

581Lepasoon Urve (red.)., Werdenfels Åke (Red.) Blekingeboken 1986-1991. Karlskrona 1986-1991. 6 vol. Sv/v illustrationer. 500:-

582Levén Torsten. Vendels kommun, en kort historik. Tierp 1952. 106 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

583Lewis Eiluned., Lewis Peter. The Land of Wales. Woking 1937. B. T. Batsford Ltd (London). First publ. Publisher's red clothbd. viii, 120, 32 pp. and 127 illustrations, of them 1 (the frontespiece) in colour. 60:-Good condition.

584 Lidingön och dess natur Stockholm 1927. Norstedt & Söner. Samtida helklotbd. med titeletikett176 s. Ills. s/v fotografier. Exlibris. 250:-fint skick.

585Liedgren Rut. I Sölvesborg på 1800-talet. Lund 1974. Nordiska museet. 365 s. S/v fotoill. 300:-Nordiska museets handlingar 86.

586Lignell And. Beskrifning öfver Grefskapet Dal. Stockholm 1851-52. Norstedts. 2 volym. Halvfranska band. XVI, 446, 267 s. 1000:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

587Liliequist Marianne. Nybyggarbarn. Barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850 - 1920. Stockholm 1994 Carlssons. Häftat förlagsband. 269 sid. 100:-

588Liljeroth Erik., Olsson Bror., Wickman Bertil. Ett bildverk om Lund. Malmö 1951. Allhems förlag. 4:0. Halvklotband, liten skada vid foten. 184 s. Ill. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

589Liljeroth Erik., Schnell Ivar. Södermanland Malmö 1965, Allhems Förlag. Rött halvfranskt band med skyddsomslag, 4.o. Ryggen med gulddekor, övre guldsnitt. Rikt illustrerad i färg och s/v, 477 (2) sid. Under redaktion av I Schnell, R Holmström och S Artur Svensson. 400:-Gott skick.

590Liljeroth Erik., Schnell Ivar. Södermanland. Malmö 1965, Allhems förlag. Klotband. 4.0. 480 sidor, rikt illustrerad, delvis i färg. 240:-

591Liljeroth Erik., Nyblom Elsa Västmanland. Malmö 1957, Allhems Förlag. Förlagets blå klotband med skyddsomslag, 4.o. 547 (1) sidor. Under redaktion av Richard Holmström och S Artur Svensson, bildtexter av Richard Holmström och Assar Jansson. Rikt illustrerad i färg och svart/vitt. 400:-Gott skick

592Liljeroth Erik., Nyblom Elsa Västmanland. Malmö 1957, Allhems Förlag. Förlagets blå klotband utan skyddsomslag, 4.o. 547 (1) sidor. Under redaktion av Richard Holmström och S Artur Svensson, bildtexter av Richard Holmström och Assar Jansson. Rikt illustrerad i färg och svart/vitt. 475:-Gott skick

593Liljeroth Erik. Österling Anders. Kjellberg Sven. Olsson Bror. Skåneland. Malmö 1952. Allhems förlag. Andra upplagan. förlagets gulddekorerade halvklotband. 4:0. c. 200 opaginerade sidor. Rikligt fotoillustrerad. 275:-

594Lindberg Carl. Terrängordet köl (käl, kielas). En betydelsehistorisk och -geografisk undesökning. Uppsala 1941. En utvikbar karta. 320 sid. Akademisk avhandling. 175:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

595Linde B. Europas metropoler, reseäventyr. Stockholm 1919. Premiebibliotekets förlag. Halvklot band. 436 s. Ill. samt s/v fotoill. 80:-

596Linde Ebbe. Göteborg. Stockholm 1948. Wahlström & Widstrand. Häftad. 159 s. Ill. med reproduktioner efter etsningar av Folke Persson. 80:-

597Lindell Thord. Östergötland, en rapsodi i färg. Stockholm 1954. AB Grafisk konst. 4:0. Opaginerad. Fotoill. i färg. 35:-

598--- Östergötland. Hembygdsböckerna. Stockholm 1937. J. A. Lindblads Förlag. Halvklotband. 470 s. Ill. 80:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

599Linder Erik Hj. Sommarresa till diktens städer. Malmö 1955. Allhem. Klotband. 106 s. Ill. 120:-Teckningar av Gunnar Brusewitz.

600Linder Ulla. Glimtar från det Linköping som är borta. Stockholm 1938. Nordisk rotogravyr. Stor 8:0. Halvfranskt band. 186 s. S/v fotoill. 300:-

601Lindgren Astrid. Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult. Stockholm 1973. Bokvännerna. 41 s. Ill. 200:-Bokvännens bokgåva 1973.

602Lindgren Rune M. Red. Jämtlands författare. Kalix 1977. CEWE-förlaget. Liggande liten 4:o. Klotband med illustrerat skyddsomslag. 134 s. Bitvis illustrerat med teckningar. 85:-

603Lindholm P.A. Västerbottens län hembygdsbok. Stockholm 1930. Lindblads förlag. 387 s. Ill. 120:-Skolupplagan.

604Lindqust David. red. Härnösands stift i ord och bild. Stockholm 1953. 4:0. Halvfranskt band. 896, XIX s. Ill. samt utvikbar karta. 400:-

605Lindqvist Anne. red. Linköping 700 år. Uddevalla 1987. Förlagsband. 144 s. Ill. 125:-Meddelanden från Östergötlands Länsmuseum.

606Lindroth Per Gustaf., Sundqvist Gösta. Per Gustav Lindroths resejournal från 1797. Falköping 1976. Gösta Sundqvist. Ryggklot. 163 s. + (5). 160:-

607Lindskog Elsa. Pilgrimsleden vid Klarälven. Karlstad 1985. 152 sid. ills 80:-

608Lindström Birgit. I Sparvinge by, en berättelse från Österlen. Uo Uå. bokförlaget Scania.79 s. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

609Lindström Rune. Ett spel om en väg som till himla bär. Stockholm 1956. Svenska Kyrkans Diakoniststyrelses bokförlag. Vackert dekorerat ryggklotband. 99 s. + (6). Sex dalmålningar. 160:-

610Linnaeus Carl., Linné Carl., Linné Carl von. Carl Linneaus Lapplandsresa år 1732. London 1975. Wahlström & Widstrand. 8:o. Svart förlagsband med skyddsomslag. 277 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow.

611Linné Carl von. Carl Linneaus Skånska resa år 1749. London 1975. Wahlström & Widstrand. Svarta förlagsband med skyddsomslag. 563 s. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 250:-Redigerad av Carl-Otto von Sydow.

612Linnman Gunnel. m.fl. Stora Karlsö. Visby 1975. Gotlandskonst AB. Klotband. 207 s. Ill. 70:-

613Ljungberg Axel. Längst forna färdleder. Stockholm 1960. 47 s. Ill. 75:-Utgiven av Sparbanken i Enköping med anledning av dess 125-års verksamhet.

614--- Uppländska bilder. Uppsala 1955. 4:0. Pappband. 107 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

615Ljungberg Sven Kina. Flitens land. Malmö 1979. Alba. Förlagsband. 138 s. + (6). Rikligt ill. i s/v. 125:-

616--- På Öland. Bonniers 1980. Med 45 trägravyrer av författaren. Dek. förlagbd. 141 s. (2). 150:-Fint skick.

617Lo-Johansson Ivar. Under de gröna ekarna i Sörmland. Berättelser från ett landskap. Sverige 1976. Forum. Dekorerat förlagsband. 210 s. Ills. ISBN.91-37-0638-7 70:-Trägravyrer av Sven Ljungberg.

618Lounimo R. Lappi väreissään. Lapland in colours. Porvoossa 1965. Werner Söderström. Cloth with dustjacket. 117 pp. Richly illustrated in colour. 100:-Both finnish and english text.

619Lovén Björn. Resa längs Rhen. Från källan till havet. Malmö 1963. Allhem. Förlagets dekorerade ryggklot. (8) + 68 s. Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 220:-

620Ludin Folke. Visby. Tankar och teckningar från ett litet hus i en liten stad. Stockholm 1966. Vepe förlag. Halvfranskt klotband med omslagen medbundna. 153 s. Ill. 80:-

621Ludvig Nils. Mitt Skåne. Lund 1950. W&W. 212 s. Ill. 55:-

622Lund Atle. En bok om Västergötland. Lund 1921. Gleerup. Halvklotband. 216 s. Ill. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

623Lundberg A. V. Vadstena Omberg och Alvastra - anteckningar. Stockholm 1909. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri. Skinnband med 4 upphöjda bind, samt gulddekorationer på ryggen. 138 s. Illustrerad med fotografier. Ny upplaga. 300:-Gott skick.

624Lundberg Oskar. Upplands Fornminnesförenings tidskrift. Uppsala 1925 - 26. Almqvist & Wiksells boktryckeri. Liten 4:o. Häftat. 101 s. Illustrerad. 100:-

625Lundborg Lennart. Petersen Björn. red. Halland. Årgång 57. 1974. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län. Halmstad 1974. AB Civiltryckeriet. Fotodekorerat häft. 168 s. Rikligt illustrerad i s/v. 50:-

626--- Halland. Årgång 58. 1975. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län. Halmstad 1975. AB Civiltryckeriet. Fotodekorerat häft. 152 s. Rikligt illustrerad i s/v. 50:-

627Lundgren H. Två gamla beskrifningar öfver Norrköping. Efter originalhandskrifterna i Linköpings Stiftsbibliotek. Norrköping 1916. Östergötlands Dagblads Nya AB:s Tryckeri. Häft. 91 s. + (2). 150:-Urpsrungligen från STF's bibliotek.

628Lundgren Svante. En vecka - en vår. Stockholm 1961. Nordisk rotogravyr. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 128 s. Rikt illustrerad i s/v. Skadat omslag. 100:-Boken handlar om vårt avlånga land, dess natur, exploatering mm.

629--- Hav och fjäll. Stockholm 1959. Nordisk Rotogravyr. Dekorerat häft. 156 s. Rikligt Ill. i s/v. 50:-Bokblocket något snett.

630--- Hav och fjäll. Stockholm 1959. Nordisk Rotogravyr. Klotband med skyddsomslag. 156 s. Rikligt Ill. i s/v. 85:-

631--- Hav och fjäll. Stockholm 1959. Nordisk Rotogravyr. Klotband. 156 s. Rikligt Ill. i s/v. 75:-

632--- Kungsleden. Stockholm 1955. Nordisk Rotogravyr. 4:0. 159 s. Ill. 150:-

633--- Kust. En bildberättelse från ostkusten. Stockholm 1956. Nordisk Rotogravyr. 4:0. Klotband. 170 s. Ill. samt utvikbar karta. 250:-

634--- Myr. Färder i Sjaunja - Sveriges största sumpmarksområde. Stockholm 1952. Nordisk rotogravyr. Dekorerat klotband. 136 s. Rikt illustrerad i s/v. 250:-

635--- Skogen och älven. Stockholm 1951. Nordisk rotogravyr. Häftad med skyddsomslag. 176 s. Rikt illustrerad i s/v. 125:-Med bladet "Tekniska data till bilderna i skogen och älven".

636--- Stiglöst land. Fjäll och tundramarker i nordligaste Sverige. Stockholm 1949. Nordisk rotogravyr. Klotband. 180 s. + utvikbar karta. Rikti llustrerad i s/v. 250:-

637Lundh Herbert. Det glömda Uppsala. Uppsala 1963 Almqvist & Wiksell. Gulddekorerat blått linneband. 200 sid. Illustrerad. 100:-

638Lundh-Eriksson Nanna. Skåne. Hembygdsböckerna. Stockholm 1921. J. A. Lindblads Förlag. Halvklotband. 278 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

639Lundholm Kjell. Vars då -bilder ur Norrbottens kulturhistoria. Uppsala 1949. 132 sid. Häftad. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

640Lundquist Gösta. Lappland. En bilderbok om fjäll och människor. Med förord av Dag Hammarskjöld. Stockholm 1960. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 128 s. Rikt illustrerad i s/v. 110:-Skyddsomslaget skadat.

641Lundqvist Berndt. Från Luleå till Ofoten, reseanteckningar. Stockholm 1888. Pappbd. 30 s. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

642Lundqvist Bo V-son. Falköpings historia II-III. 1620-1865. Falköping 1946. 4:o. Hft. 461 sid. ill. 200:-Fint skick.

643Lundqvist Jan., Olsson Jan Olof. Stockholm. Stockholm 1968. Stadskollegiets Reklamkommitté. Häftad 8:o, 57 sidor. Rikt illustrerad i färg och s/v av Jan Lundqvist. 75:-

644Lundqvist Magnus. red. Norrland. Natur, befolkning och näringar. Stockholm 1942. Industrins utredningsinstitut. Halvklotband. 594 s. Ill. samt utvikbara kartor i ficka. 150.-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

645Lundqvist Margit, Lundqvist Rolf Halländska strövtåg. Halmstad, Spektra 1970. Pappband. 149 sid. Ills. 120:-

646Lundqvist Margit, Lundqvist Rolf I Blekingebygder. Halmstad 1985. Spektra. Förlagsband med skyddsomslag. 150 s. Illustr. 100:-

647Lundqvist V:son Bo. Falköpings historia. Falköping 1940. A.B. Falköpings tidnings tryckeri. Häftad. 4:o. 2 volymer. Volym 1: Falköping genom tiderna I. Från äldsta tid till omkring år 1620. 251 s. + 2 utvikskartor. Volym 2: Falköping genom tiderna II-III. 1620-1865. 461 s. Ill. i s/v. 450:-Urpsrungligen från STF's bibliotek.

648Lunds Universitets Geografiska Institution Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution. 1933. Nr. 85-94 Lund. 1933. SydSvenska Geografiska Sällskapet. Häfte. Ills. Geografiska meddelanden. Nr. 85-94 (saknas nr. 86). 20:- /st.Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

649--- Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution. 1934. Nr. 99-116 Lund. 1933. SydSvenska Geografiska Sällskapet. Häfte. Ills. Geografiska meddelanden. Nr. 99-116 (saknas nr. 106). 20:- /st.Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

650--- Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution. 1951. Nr. 286-298. Lund. 1951. SydSvenska Geografiska Sällskapet. Häfte. Ills. Geografiska meddelanden. Nr. 286-298. 20:- /st.Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

651--- Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution. 1954. Nr. 319-333. Lund. 1954. SydSvenska Geografiska Sällskapet. Häfte. Ills. Geografiska meddelanden. Nr. 319-333. 20:- /st.Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

652Lundström Evert. Draken. Roman om en Borgare i 1700-talets Göteborg. Stockholm 1976. Bonniers. Klotband. 251 s. 80:-

653Lyttkens Alice. Hven - en bok om ön i Öresund. Stockholm 1958. Bonniers. 96 s. Ill. 80:-

654Lång Helmer. Skrönor från Skåne. Arlöv 1998. Akademiförlaget Corona. Förlagsband. 171 s. Ill. 100:-

655 Lärobok i Historien och Geografien för Begynnare Stockholm 1840 Elmérs & Granbergs Tr. Femte uppl. Översedd. Samtida halvläderbd. 106 sid. 400:-Nött av ålder.

656Löfberg Bertil. Västernorrland med höga kusten. Bjästa 1976. CEWE - Förlaget. Tvär 8:o. Illustrerat förlagsband. 207 s. + (3). Rikligt fotoillustrerat. 100:-

657Lönn P. G. (red.). Skånes goda sidor. Ett försök till porträtt av en landsända. Helsingborg 1976. Arbetet (Malmö). 4:o. Limhäftad. 176 s., rikt färgillustrerade. 80:-

658Löwegren Gunnar. Les forets et les industries forestieres du Norrland. Stockholm 1945 Chambre de Commerce suédoise en France. Publishers paper-binding. 68 pp. + 1 map over Norrland. 100:-

659 Magasinskvarteret i Göteborg. Ett grosshandlarkvarter under hundra år. GÖteborg 1967. Klotband. 99 s. Ill. 100:-

660Magnuson Torgil. Sommar I Toscana. Stockholm 1962. W&W. 173 s. S/v fotoill. 60:-

661 Mahaweli Saga. Challenge & respons. Sri Lanka 1985. The Mahaweli authority of Sri Lanka. Hardback with dustjacket. 4:o. (6) + 103 pp. Richly illustrated. 100:-Dustjacket with damages.

662Malmberg Gustaf., Nordén Arthur. Vårt Gamla Norrköping. Bidrag till dess klturhistoria. Norrköping 1913. Halvklotband. 239 s. Ill. 175:-

663Malsingborgs och Malmö Museer Utställning av 1400-tal och 1500-tals tryck samt konstnärliga bokband. Ur Thore Virgins samling på Qvarnfors. Malmö 1943. 64 sid, 16 plancher. Illls. med s/v fotografier. 100:-

664Malungs Hembygdsförening Skinnarebygd 1950-1958. Malung 1950-1958. Malungs Hembygdsförening. 7 vol. Ills. 750:-

665--- Skinnarebygd 1976-77 och 1979-1991. Malung 1977-1991. Malungs Hembygdsförening. 14 vol. Ills. 1900:-

666Mancall Mark. Formosa today. USA 1964. Frederick A. Praeger. Cloth with dustjacket. VI + (4) + 171 pp. 110:-

667Mandelgren Nils Månsson. Brev från en resande konstnär Jämtland: Härjedalen 1868-1869. Heimbygdas Förlag/Jämtlands läns museum, Östersund, 1979. 165 s. Rikt illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. 125:-Fint skick.

668Manker Ernst. Bortom fjällen, mark och människor i Lappland. Stockholm 1957. Folket i bild. Pappband med skyddsomslag. 189 s. S/v fotoill. 150:-Fotografier av förf.

669--- Markens människor. Folk och upplevelser mellan Idre och Könkämä. Stockholm 1944. Medéns. 218 s. S/v fotoill. 250:-Fotografier av förf.

670--- Markens människor. Folk och upplevelser mellan Idre och Könkämä. Stockholm 1944. Medéns. Halvklot band med omslagen medbundna. 218 s. S/v fotoill. 275:-Fotografier av förf.

671--- På tredje botten. Minnesbilder. Falköping 1967. LTs förlag. 256 s. Ill. 150:-

672--- Rajd och karavan. Stockholm 1958. LTs förlag. Klotband. 264 s. S/v fotoil. 150:-

673--- Tjörn och bron. Halmstad 1969. LTs förlag. Klotband. 176 s. Ill. 150:-

674--- Viddernas vandrare, valda skildringar från landet i norr. Stockholm 1959. Folket i bild. Klotband med skyddsomslag. 189 s. S/v fotoill. 150:-Fotografier av förf.

675--- Viddernas vandrare, valda skildringar från landet i norr. Stockholm 1959. Folket i bild. 189 s. S/v fotoill. 120:-Fotografier av förf.

676--- Vägen går krokigt, strövtåg i ett hörn av Lappland. Stockholm 1936. Hökerbergs. Ou. Halvfranskt klotband med omslagen medbundna. 261 s. Ill. samt karta. 300:-Med 156 illustrationer efter författarens fotografier. Exemplaret som nytt.

677--- Över vidderna. Skisser och studier från landet i norr. Stockholm 1952. LTs förlag. 304 s. Ill. 170:-

678Manker Ernst (text). Lappland i färg - Lapland in colour - Lappland in Farben - La Laponie en couleurs. Stockholm 1961. Aktiebolaget Grafisk konst. 4:o. (40) s./pp./S./pages. färgplanscher/colour-plates/Farbtafeln/planches med/with/mit/avec text. 100:-

679Manne Hofgren Helgerum i Tjust. Personkrönika och byggnadshistoria. Stockholm 1949. Nordisk Rotogravyr. Gulddek. helklotband. 136 sid. Ills med s/v fotografier. 300:-

680Mannerfelt Måns. Västgötavägar III. Från mitten av 1800-talet till våra dagar. Lund 1945. Carl Bloms boktryckeri. 4:o. Häftat. 227 s. + (3). Illustrerat. 150:-

681--- Västgötavägar. III. Från mitten av 1880-talet till våra dagar. Kulturhistorisk exposé. Lund 1945. Carl Bloms boktryckeri. Volym III. Häft. 4:o. 232 s. Ill. i s/v. 150:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

682Mannerfelt o. Danielson H. Sven Eriksons och Rydboholms Fabrikers Historia. Borås 1924-34. 2 vol. Stor 8:0. 251, 68, 24, samt tab. och kartor, 246 s. Fotoill. 300:-

683 Maps and memoirs on Swedish Geology. A catalogue published by the Geological Survey of Sweden. Stockholm 1910. Centraltryckeriet. Softback. 132 s. + 2 foldout maps. 400:-

684Marklund Göran. Skola i glesbygd. En krönika i text och bild om folkundervisningen i Jörns socken. Örebro 1982. Natur och Kultur. Förlagsband. Oblong. 263 s. + (1). Rikt illustrerad i s/v. 150:-Fint skick.

685Marklund Göran (sammanställare och kommentator). Hundra mil oppåt marka. Om Jörn i litteraturen och litteraturen i Jörn - högt uppifrån liden i klart väder liksom nerifrån myrkanten i dimma. Bjästa 1980. CEWE-Förlaget. Liggande 8:o. Pappersband med skyddsomslag. 181, (1) s. m. sv/v illustrationer. 75:-

686Mattson Axel. Minnen från förr i tiden. Folklivsberättelser från Gotland. Uddevalla 1983. Codex. Klotband med skyddsomslag. 136 s. Ill. 125:-

687Matz Edvard. Mälardalens sällsamheter. Uddevalla 1973. Rabén & Sjögren. Förlagsband. 244 s. Ill. 125:-

688--- Mälardalens sällsamheter. En bok om saga och sägen, historisk verklighet och diktarmiljöer kring Mälaren och Hjälmaren. Uddevalla 1978. Rabén & Sjögren. Förlagsband. 244 s. Ill. 125:-

689--- Sällsamheter Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland. Arlöv 1979. Förlagsbunden. 273 sid. Ills. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

690Mayo Katherine. Moder Indien. Stockholm 1929. Albert Bonniers förlag. Halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt fyra falska upphöjda bind. 370 s. + (2) + utvikbar karta. Illustrerad i s/v på separata planschblad. 150:-

691 Med Himalayaexpeditionen till Tirich Mir. Stockholm 1951. Forum. Klotband. 212 s. Ill. i s/v och färg på separata planscher. 150:-

692 Med Himalayaexpeditionen till Tirich Mir. Stockholm 1951. Forum. Original dekorerat häft. 212 s. Ill. i s/v och färg på separata planscher. 150:-

693Mee Arthur. London, heart of the Empire and wonder of the World. England 1953. Hodder & Stoughton. Red clothbd. with dustwrapper. 877 pp. Ills. 150:-

694Melander E. Vildmarkslif i norrskenslandet, skildrat för ung och gammal. Stockholm 1909. P.A. Norstedts 6 Söners Förlag. Halvläder band med guldtext på ryggen. Marmorerade snitt. 239 s. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek. Främre omslaget är löst.

695--- Ödemarksöden. Stockholm 1911. P.A. Norstedt & söners förlag. Häftad. (4) + 236 s. 80:-

696Mellin G.H. Krigen och Statshvälfningarna i våra dagar. Stockholm 1848. Norstedt & Söner Förlag. Samtida lite nött halvläderband, marmorerade pärmar, Graverad titelsida, 212 sid. + 10 utvikbara kartor i stålstick + 27 utsigter i stålstick. 1400:-Gammal namnteckning på försättbl. samt ägarstämpel å främre pärmens insida. enstaka åldersfläckar i inlagan.

697--- Sveriges nomader. Bilder från fjellöknarnas herdelif. Stockholm 1876. Bonniers. Halvfranskt band. 141 s. 500:-Aqvareller från en resa, af. R-y samt En hemlighet för verlden af Emilie Flygare-Carlen.

698Menzing Hans. Västgötska bilder. Skövde 1988. 4:0. Förlagsband. 112 s. Ill. 300:-

699mfl i red., Sjögren, Zackrisson Bygden årsskrift 1925. Södertälje 1925. Östra Södermanlands kulturhstoriska förening i Södrtälje. Häftat. 136 s. + (8). rikligt illustrerad. 100:-Svenska turistföreningens bibliotek.

700Millroth Thomas Utsmyckningen av Centralstationen i Stockholm 1994 Ödeshög 1994. Karin Almlövs Förlag. Kartonage med dekorerat tjockt skyddomsl. 92 s. iv. Vackert illustrerad med fotografier i både färg & s/v. 150:-Nyskick.

701Modin Erik. Gamla Tåsjö, anteckningar om hembygden. Örebro 1916. Halvklotband. XV, 402 s, (2). samt utvikbar karta. 400:-Från STF`s Bibliotek.

702Molin Harry. Karlholms bruks bok. En krönika kring ett upplandsbruk. Stockholm 1950. Karlholms AB. Liten 4:0. Kant klotband. 335 s. Fotoill. 265:-

703Monmarché Marcel. Paris. Sèvres. Versailles, Saint-Germain, Saint-Denis, Chantilly, Vincennes, Fontainebleau. + Appendice Plan de Paris. Paris 1924. Hachette. Blue cloth with gilt letters. CII + 466 pp. + (2) + (4) + 64 pp. 99 plans and maps plus big foldout map in color over Paris. 150:-Inner hinges broken, ligth bumping to corners.

704Morris Joseph E. Beautiful Europe. Belgium. England 1915. A.C. Black Ltd. Blue decorated cloth. 63 s. ills. in color 200:-

705Mosséen Ulf. Artilleriet vid Korsbetningen. Minneskrift med anledning av Kungl. Gotlands Artilleriregementes flyttning från Korsbetningen till Visborgs slätt den 1 Juli 1986. Visby 1986. Godrings Tr. AB. Förlagets klotband. 272 sid. Illustrerad i s/v. 8:o. 275:-Fint skick.

706Munthe Gustaf. Göteborg- Hamnstaden. Stockholm 1947. 4:o. Pappband med klotrygg. rikt ills. med s/v fotografier. Vackra helsidetryck . 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

707Mörkfors Gunnel Östergyllen. Östergötland 1989. Östergötlands länsmuseum och författarna. Illustrerat förlagsband. 135 s. Rikligt fotoillustrerad. 80:-Konst och kultur under 10000 år. Från Svenska turist föreningens bibliotek.

708Mörkforss Gunnel. Östergötland 1990. Östergötland 1990. Östergötlands länsmuseum och författarna. Illustrerat förlagsband. 128 s. rikligt illustrerad 80:-Från svenska turist föreningens bibliotek.

709Mörne Håkan De äventyrliga vägarna. Helsingfors 1929. Holger Schildts förlag. Grönt halvfranskt band från Karin Bolins Bokb. med fem upphöjda bind. Bägge omslagen medbundna. 319 s. + (5) + utvikbar karta. Ill. på separata planschblad. 250:-Blekt rygg.

710N. P-n Illustrerad Helsingborgs Historia i tre afdelningar. Helsingborg 1901. Helsingborgs-postens tryckeri. Gulddekorerat klotband. 352 s. Rikligt illustrerat med fotografier och illustrationer samt en utvikbar karta. 350:-Första afdelningen: Gamla Helsingborg. Andra afdelningen: Nya Helsingborg. Tredje afdelningen: Helsingborgs närmaste grannskap på båda sidor om sundet.

711 Natur i Älvsborgs län. Inventering och handlingsprogram för allmän naturvård. Kungsbacka 1976. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Dekorerat förlagsband. 599 s. Ill. i s/v. 105:-Kraftig mekanisk skada på frampärmens övre ytterhörn. Inre rygg bruten. Ursprungligen från STF's bibliotek.

712Nelson Helge. Den inre kolonisationen i Canada och dess förutsättningar. ur Ymer, tidskrift utgiven av svenska sällskapet för antropologi och geografi årg 1923 H.I. Stockholm 1923 svenska sällskapet för antropologi och geografi. Förlagshäfte. 50 sid. Ill. + kartor i texten. 125:-sällsynt. Lätt naggad i kanten.

713Nihlén John. Det Sällsamma Småland. Lund 1977. Förlagsbunden. 205 sid. Ills. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

714--- Gotland. Stockholm 1930. W & W. 12:o. Gulddekorerat klotband. 176 s. Illustrerad samt utvikbar karta. 100:-Svenska turistföreningens resehandböcker.

715--- Gotlands Stenåldersboplatser. Stockholm 1927. Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag. Häftat. 237 s. + (4). Rikligt illustrerad. 200:-Kungl. Vitterhets Historie och antikvitets akademiens handlingar, del 36:3.

716Nikolai sockens kommunfullmäktige. Nikolai Socken. Nyköping 1945. 160 sid. Ills. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

717Nilsson Hans. Trosa torg förr och nu. Stockholm 1986. Axplock. Stor 8:0. Pappband. 110 s. S/v fotoill. 70:-

718Nilsson Nils. Västkust. Stockholm 1935. Nordisk Rotogravyr. Förlagets ills. klotband. 240 sid. Ills. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

719Nilsson Nils J. Karlsöarna. Stockholm 1968. Norstedts. Förlagsband. 148 s. Ill. 85:-

720--- Karlsöarna Naturundrens och fornminnenas värld. Stockholm 1947. Nordisk Rotogravyr. 4:o. Fotoillustrerat häfte. 128 s. Mycket rikligt illustrerad m. vackra s/v, helsides fotografier. 100:-

721--- Västkust. Stockholm 1935. Nordisk Rotogravyr. Stor 8:0. Ryggläder band. 240 s. Ill. 250:-

722--- Västkust. Stockholm 1935. Nordisk Rotogravyr. Stor 8:0. Häftad. 240 s. med 179 sv./v. illustrationer. Brunbeige rygg med brun text. 100:-Sliten. Bakre omslag saknas.

723Nilsson Siv och Key. Gotland, bilder från en ö. Stockholm 1976. LT:s förlag. Förlagsband. 133 s. Ill. 150:-

724--- Öarna runt ön. Helsingborg 1978. LT:s förlag. Förlagsband. 125 s. Ill. 160:-

725Nilsson-Tannér Per., Svensson Gunnar. Härjedalen, ett bildverk, med Hogdalssocknarna. Malmö 1968. Allhem. 4:0. Klotband. 320 s. Ill. 800:-

726Nilsson-Tannér Per. Härjedalen med Hogdalssocknarna. Malmö 1968. Allhem. 4:0. Halvfranskt band. 101 s. samt bilddel 800:-

727--- Jämtland i färg. Frösötornets förlag. 4:o. Illustrerat klotband. 32 s. Rikligt fotoillustrerat i färg. 85:-

728--- Jämtland. "Mittens rike" Stockholm 1949. 177 sid. Ills. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

729--- Jämtland och Härjedalen Natur, Kultur Och folk.Östersund 1936. Blockbd. Leoanard Gustafssons Bokb. 433 sid. Rikligt illustrerad med s/v foton. 300:-En krönika i ord och bild.

730--- Konung Gustaf VI Adolfs eriksgata. Jämtland-Härjedalen. Stockholm 1955. Barnes Dag. 4:o. 55 sid. Häftad. Rikt illustrerad. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

731N.N. Delsbomålet. Upptecknat efter en gammal delsbogumma. Uppsala 1908. Almqvist & Wicksell. förlagshäfte. 16 sid. 150:-

732Norberg P. Avesta skola. 1642-1872. En folkskola 200 år äldre än folkskolstadgan. Stockholm 1924. Sveriges allmänna folkskollärarförenings litteratursällskap. Häfte. 170 s. 100:-Pedagogiska skrifter. Etthundrasjunde häftet. Från svenska turistföreningens bibliotek. Naggad i kanterna samt ryggskada.

733Nordberg Albert. En gammal Norrbottensbygd. Anteckningar till Luleå sockens historia. Andra delen. Luleå 1970. Norbottens museum. Muséets dekorerade förlagsband. (iii) 16 sid.(fotografier), 433 - 908 sid.(text) (ii). 100:-

734Nordén Arthur., Svenska turistföreningen. Östergötland. Stockholm 1923. W & W. 12:o. Gulddekorerat klotband.327 s. + (1). Med 64 illustrationer 4 kartor och 3 stadsplaner. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker XXIII.

735Nordenskiöld Erland. Forskningar och äventyr i Sydamerika. Stockholm 1915. Bonniers. Grönt halvklot med marmorerade pärmar samt ryggtiteletikett i grönt läder. Färgplansch + (6) + 597 s. + (3) + karta över Bolivia och Brasilien. 271 illustrationer i s/v, delvis på separata planschblad. 600:-Mycket bra skick.

736Nordensvan Georg. Gripsholm och dess konstskatter. Stockholm 1903. Ljus förlag. Halvklotband. 149 s. Ill. Andra upplagan. Genomsedd och tillökad. 200:-Från Svenska Turistföreningens bibliotek.

737--- Gripsholm och dess konstskatter. Stockholm 1903. Aktiebolaget Ljus. Liten 4:o. Vackert halvfranskt band med marmorerade pärmar, förgyllda titeletiketter, 5 upphöjda bind samt marmorerade snitt, handbunden från AB Nordiska Bokhandeln. 149 s. Illustrerad. 300:-Exlibris. Andra upplagan genomsedd och tillökad.

738Nordhagen Per Jonas., Weibull Jörgen. Natur och nationalitet. Nordisk bildkonst 1800-1850 och dess europeiska bakgrund. Italien 1992. Wiken. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 256 s. Ill. 250:-

739 Nordiska museets tjugofemårsminne. 1873-1898. Stockholm 1900. P.A. Norstedt & söner. STF's biblioteksband med marmorerade pärmar och snitt. 127 s. Ill. med separata planscher i s/v. 200:-"Handlingar angående Nordiska museet. 4." Skadad i ytan å ryggen. Inget strukturellt. Annars mycket fin.

740Nordquist Bengt. Förr och nu i Stockholm med Arvid Nordquist 100 år. Sthlm 1984. Nordquist. Förlagsklot med skyddsomslag. 208 sid. Ill. 125:-Gott skick.

741Nordström Aug. Luleåkultur. Luleå 1925. 255 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

742Nordström Gert. Stockholms blodbad. Ett drama från 1520 i bild och text. Uddevalla 1979. Cikada. Förlagsband. 119 sid. Ill. 150.-

743Nordström Ludvig. Stor-Norrland. Stockholm 1927. Albert Bonniers förlag. Häftad. 314 s. + (2). Illustrerad i s/v. 100:-

744 Norrbotten av skilda författare. Göteborg 1921. Norrbottens Läns Jubileumsutställnings bestyrelse. 2 volymer i 1 band. Klotband. 233, 409 s. Ill. 350:-2 blad lagade med tape.

745 Norrbotten av skilda författare. I-II. Göteborg 1921. Norrbottens läns jubileumsutställnings bestyrelse. Klotband. 233 s. + (3). : 409 s. + (3). Rikt illustrerad med fotografier i s/v samt kartor, en del utvikbara. 800:-Nummer 88/100.

746 Norrland, förutsättningar och problem. Malung 1957. Tidens förlag. 83 s. Ill. 75:-

747Numelin Ragnar. Finland. Kortfattad resehandbok. Helsingfors 1928. Söderström & C:o förlags AB. Klotband. 90 s. 4 utvikbara kartor. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

748Nyberg Daga. Sällsamheter i Jämtland. Kristianstad 1988. Förlagsbunden. 404 sid. Ills. 200:-

749Nydahl Bertil (ed). Sweden in the world. A comparative graphic survey. Shell 1950. Swedish Institute for Cultural Relations. 28 pp. 4:o. White dustjacket. Richly colour ill. 500:-Rare!

750Nygren C. E. Carlstads stads historia under de 50 åren närmast före branden 1865. Göteborg 1914. 278 s. Ill. 100:-Omslagen något slitna.

751Nygren. C.E. Carlstads Historia. Göteborg 1914. Wald. Sachrissons tr. Halvklotband. 278 sid. ills. Omfattande de femtio åren före stadens brand. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

752--- Karlstads Brand. Göteborg 1915. Wald. Sachrissons tr. Halvklotband. 361 sid. ills. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

753Nylander Erik. Arild och Kullaberg. Ett nordiskt arkadien, med en av Sveriges mest idylliska badorter. Malmö 1942. 253 s. Ill. 175:-Med särtrycket att medtagas på promenader. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

754Nyman Gunborg red. Carl Gustafs stad. Reinhold Rademachers manufakturverk och Eskilstuna. Eskilstuna 1959. Eskilstuna Centralbiblotek. 4:0. 226 s. Ill. 175:-

755Näsström, Gustaf. Resa med riksens antikvarier. Ur Svenska turistföreningens årsskrift 1950. U. o. o. å. (se dock undertiteln ovan). 8:o. Hft (ljusblått). 278-306 s., s/v ill. 60:-Gott skick

756Näsström Gustaf. Hemma på Hallandsåsen. Alqqvist Wiksells/Gebers 1955. 36 sid. Ills. 100:-

757--- Mitt Dalarna. Borås 1972. Centraltryckeriet. Förlagets klotband m. illustrerat skyddsomslag. 141 s. + (2). Illustrerat m. fotografier i s/v. 70:-

758Ohlson Ragnar. En bok om Jämtland. Östersund 1978. Wisénska Bokhandelns Förlag. Liten 4:0. Konstläderband med skyddsomslag. 176 s. Ill. 150:-

759Ohlsson Arvid. Arv och eget. Visby 1965. Gotlänningens förlag. 148 s. Ill. 150:-Förf. ded. Bibliofil. Teckningar av David Ahlqvist.

760--- Från gotländska marker. Uppsala 1944. Appelbergs boktryckeriaktieboloag. Mjukpappband, lös i bindet. 151 s. Illustrerad med 30 teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlson. 100:-

761--- Från Gotlänska marker. Uppsala 1944. Lindblads. Privatbundet halvfranskt klotband med omslagen medbundna. 151 s. Ill. 300:-Teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlsson.

762Okome hembygdsförening. Okome. En bok om hembygden. Hjalmstad 1956. 189 sid. Ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

763Olán Eskil. Bohus fästning och Kungälvs stad. Kort historik samt vägledning för turister. Uddevalla 1923. Aktiebolaget Seelig & C:o. Dekorerat häft. 76 s. + utvikskarta. Rikligt illustrerad i s/v. 100:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

764--- Bohus Fästning och Kungälvsstad, kort historik samt vägledning för turister Uddevalla 1923. Hallmans boktryckeri. Häftat. 76 s. Fotografier, annonser samt utvikbar karta. 200:-

765Oldertz Carl., Rosén Bo. Sveriges nationalparker. Stockholm 1961. Rabén & Sjögren. Klotband. 422 s. Ill. 200:-

766Olofsson Kerstin. 3 dagar i Leningrad. Moskva 1978. Progress. Förlagsband. 255 s. Illustrerad med fotografier. 100:-

767Olsson Albert. Liljeroth Erik. Halland. Malmö 1953. Allhem. Klotband med skyddsomslag. 268 s. Rikt ill. 300:-

768Olsson Bror. Liljeroth Erik. Ett bildverk om Lund. Malmö 1961. Allhem. Halvklotband med skyddsomslag. 184 s. Rikt ill. 300:-Namnteckning bortklippt från försättbladet.

769--- Västergötland. Malmö 1967. Allhem. Halvläderband med övre guldsnitt samt skyddsomslag. 158 s. samt stor bild del. 550:-Fint skick.

770Olsson Jan Olof. Jolo i Sverige. Stockholm 1976. Bonniers. O. u. Klotband med skyddsomslag. 209 s. 150:-

771Oosten S.W.A. van. Brazilië Holland no printing year. Uitgeversmaatschappij. Clothbd. 280 pp. Photoills. 150:-

772Orléans Henrik af. (Oeléans)., Rundqvist A. H. Sex månader i Indien. Tiger-jagter. Auktoriserad öfversättning efter originalets fjerde upplaga. Stockholm 1889. A.V. Carlson. Samtida helklot med bokstäverna "C. R. D." i stort guldtryck på främre pärmen. (4) + 360 s. + 2 utvikbara kartor. 350:-Med Robert Dicksons initialer på främre pärmen. Troligen är det samme Robert Dickson som var bl.a. överståthållare i Stockholm från 1902.

773Orlowicz Mieczyslaw. Poland and its curiosities. (A Tourist's Guide). With a map of Poland and 70 illustrations. Warsaw 1927. Ministry of Public Works. Red halfcloth with marbled boards. Gold text on the spine. Small 8:o. 118 pp + 1 folded map of Poland. Richly b/w ills. 500:-Bound by The Swedish Tourist Organisation.

774Pallin And. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. W & W. 12:o. Gulddekorerat klotband. XII + 323 + (5). Med 54 illustrationer, 7 kartor och 1 stadsplan. 100:-Svenska turistföreningens resehandböcker X. Femte omarbetade upplagan.

775--- Norrlands södra kustlandskap. Stockholm 1913. Andra upplagan, W & W. 12.o. Gulddekorerat klotband. VII + 208 s. Med 58 illustrationer samt 7 kartor och stadsplaner. 200:-svenska turistföreningens resehandböcker XI.

776--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XX. Södermanland och Närke. Stockholm 1912. Wahlström & Widstrand. Rött gulddekorerat klotband. 8:o. 244 sid. Med 53 illustrationer, 3 kartor och 4 planer. 150:-

777--- Södermanland. Stockholm 1924. W & W. 12:o. Gulddekorerat klotband. V + 199 s. + (3). Med 43 illustrationer, 4 kartor, 5 stadsplaner samt 4 planritningar. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker XXX.

778--- Södermanland och Närke. Stockholm 1912. Wahlström & Widstrand. Rött klotband. XI + errata + 244 s. Med 53 illustrationer, 3 kartor och 4 planer. 250:-Fint skick. Svenska Turistföreningens Resehandböcker. XX.

779--- Värmland och Dal. Stockholm 1917. Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. VIII + 352 s. Med 79 illustrationer, 4 kartor och 4 stadsplaner. 100:-Andra omarbetade utgåvan. Svenska turistföreningens resehandböcker.

780--- Värmland och Dalarna. Svenska turistföreningens resehandböcker. Stocholm 1923. Specialbundet expl. interfolierat med blanka blad. liten 8:o. Stor hopvikt karta. IX, 268 sid. i förlagets röda klotband. 200:-

781--- Västergötland. Stockholm 1922. W & W. 12:o. Förlagets gulddekorerade klotband. IX + 272 s. Med 82 illustrationer, 8 kartor och 6 stadsplaner. 200:-Andra omarbetade upplagan. Svenska turistföreningens resehandböcker.

782Pallin And., Strömberg E. Ångermanland och Medelpad. Stockholm 1926. Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. 1 - 155 s + (9). Med 37 illustrationer och 6 kartor. 150:-Svenska turistföreningens resehandböcker.

783Pallin And. Ångermanland och Medelpad. Stockholm 1926. W & W. 12.o. Gulddekorerat klotband. 155 s. + (7). Med 37 illustrationer och 6 kartor. 75:-Svenska turistföreningens resehandböcker XXXIII. Boken är skadad och saknar titelsida.

784Pallin And., Svenska turistföreningen. Östergötland. Stockholm 1916. W & W. 12:o. Förlagets gulddekorerade klotband. XII + 246 s. + (1). Med 57 illustrationer, 4 kartor och 3 stadsplaner. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker XXIII..

785Palm August. Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika. Stockholm 1901. Författarens förlag. Dek. klotband. 245 s. S/v fotoill. 200:-

786Palmblad W.F. Lärobok i Geografien, för Elemntarläroverk Örebro 1861 N.M.Lindh. Elfte uppl. Samtida halvfransktbd. 352 sid inkls. Reg. Smutstitel saknas. 450:-Ånyo översedd av IV. U Sörensson

787Palmborg Lars. Litteratörernas Lund. Lund 1985. Signum. Förlagsband. 362 s. Ill. 100:-

788Palmer Margit. Örebro. Stockholm 1966. Bonniers. Pappband med skyddsomslag. 209 s. Ill. 100:-Teckningar av Stig Olsson.

789Palmquist Carl-Eric. Eskilstuna. Eskilstuna 1959. Eskilstuna Fotoklubb. Grå klotband. 4:o. 88 sid. Rikligt s/v ill. 150:-

790 Panorama. Ett prisbilligt bilder-album för vänner af jordbeskrifning och naturskildring i 80 taflor med text. Stockholm 1871. Albert Bonniers Förlag. Blått klotband med rikt blindpressade pärmspeglar samt utsmyckad pärmtitel i guld. 4:o. (4) + 42 s. Illustrerad med 80 planscher. 500:-Bandet nött av ålder. Bägge inre falsarna spräckta. Inlagan lös i bindet med enstaka fläckar.

791 Panorama. Ett prisbilligt bilder-album för vänner af jordbeskrifning och naturskildring i 80 taflor med text. Stockholm 1871. Albert Bonniers Förlag. Brunt klotband med rikt blindpressade pärmspeglar samt utsmyckad pärmtitel i guld. 4:o. (4) + 42 s. Illustrerad med 80 planscher. 500:-Bandet nött av ålder. Ena inre falsen spräckt. Inlagan nästan lös i bindet med enstaka fläckar.

792Parikas Kiriastus. Eesti Kuurordid ja Suvituskohad. Kur und Badeorte Estlands. Tallinnas 1934. Publishers decorated paper-binding. 100 pp. Richly photo-illustrated. 300:-

793Peissel Michel. Vatten som väg. Med svävfarkost på Himalayas floder. Lund 1975. Forum. Klotband med skyddsomslag. 255 s. Rikt ill. i s/v och färg. 80:-

794Petersens Lennart af. Skånskt i mina egna fotspår. Lund 1995. Carlssons. 4:0. Förlagsband. 149 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

795Petterson Täpp John-Erik. red. Mora. Ur Mora, Sollerö, Venjans och Våmhus socknars historia. Malung 1984. Mora kommun. 2 volymer. Liten 4:0. Klotband med skyddsomslag. 627, 654 s. Ill. 750:-

796Pettersson Carl Anton. Lappland, dess natur och folk. Stockholm 1988. Redivia. Tvär 4:0. Klotband. 62 s. samt färg planscher. 650:-

797Pira Sigurd. Gamla färdevägar och kultställen i Holaveden. Anteckningar och studier. Tranås 1923. 65, (1 blank, 1) s. 200:-

798Post Lennart von., Svenska turistföreningen. I utsiktstornet på Mösseberg. Västergötland: 1. Stockholm 1938. Svenska Turistföreningens små häften. STF:s publ. Nr. 684. Klammerhäftad. 8 s. Illustr. 70:-

799Post Lennart von., Svenska turistföreningen. Odensjön, Skäralid, Klöva Hallar. Skåne: 1. Stockholm 1938. Svenska Turistföreningens små häften. STF:s publ. Nr. 679. Klammerhäftad. 16 s. Illustr. 70:-

800Post Lennart von., Svenska turistföreningen. Säters dal. Dalarna: 1. Stockholm 1938. Svenska Turistföreningens små häften. STF:s publ. Nr. 682. Klammerhäftad. 16 s. Illustr. 70:-

801Post Lennart von., Svenska turistföreningen. Tylösand, en halländsk sandbukt. Halland: 1. Stockholm 1938. Svenska Turistföreningens små häften. STF:s publ. Nr. 681. Klammerhäftad. 8 s. Illustr. 70:-

802Press Barry. Stora Karlsö, en välsignad ö. Stockholm 1965. Tullbergs förlag. Förlagsband. 95 s. Ill. 70:-

803Press Laila. (red) Från Guta Bygd 1994. Gotland 1994. Gotlands Grafiska AB. Gult illustrerat förlagsband. 217 s. Rikligt illustrerad med s/v, fotografier. 80:-Från Svenska turistföreningens bibliotek.

804Qvarnström A. W. Anteckningar om Söderala Socken i Gefleborgs Län, efter äldre och nyare tryckta och otryckta källor. Söderhamn 1901-04. 3 häften i 1 band. Pappband. 97 s. + 170s. + planscher + 120 s. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

805Ramm Axel. Götaland. Stockholm 1900. Wahlström & Widstrand. 12:o. Förlagets gulddekorerade röda klotband. XXII + 1 - 540 s. Två utvikbara kartor. 150:-STF´s resehandbok IV. Innehållande : Östergötland,Småland, Öland, Blekinge, Skåne, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Gotland.

806Ramm Axel Red. Norrlands Ciceronen. Vägvisare för resande. Göteborg 1909. Wald. Zachrissons Boktr. AB. Rött gulddekorerat klotbd. 248 sid. Rikt illustreradb med bla, annonser s/v fotografier mm. 300:-

807Ramsing H.U. Kobenhavns Historie og Topografi i Middelalderen I-III. Kodenhavn 1940. Ejnar Munksgaards Forlag. Tre delar i tre volymer. Marmorerade halvfranska band. Vol I: 309 s. Vol 11: 287 s. Vol III: 243 s. + 8 s. kartor. Rikligt illustrerade. 1500:-

808Rask Lennart. red. Västmanland, svenskt mittland. AB Svensk Litteratur. 1956. 4:0. Halvfranskt band. 415 s. Ill. 300:-

809--- Västmanland. Svenskt Mittland. Stockhoplm 1956. Svensk Litteratur. Halvklotband. 1416 sid. Ills. En Utvikbar karta. 220:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

810Reclus Onésime. Manuel de l'eau suite et complèment du manuel de l'arbre pour servir a l'enseignement sylvo-pastoral dans les écoles. Paris 1911. Touring-club de France. Ill. hard paper back. 102 pp. B/w photo ill. 200:-

811 Redogörelse öfver undersökningar och utredningar angående den s. k. Inlandsbanan från hamnplats å bohuslänska kusten till lämplig punkt å statsbanan Luleå-Riksgränsen utarbetad genom Kungl. Järnvägsstyrelsens försorg år 1908. Stockholm 1909. Endast bilagorna. Mjukt häfte med klotrygg. Tvär folio (40x52 cm). (2), Bilagor 1-8, 9a-b, 10a-b, 11, a-k (sammanlagt 24 kartor, flertalet utvikbara och i färg), (2) s. Omslagets framsida och titelsidan trasiga, avbrutna utmed ryggen och sköra, inlagan för övrigt i gott skick. STF:s stämpel och notering i bläck om upplämnandet dit 10/10 1934. 1500:-

812Rehnberg Mats. Siljan. Lund 1950. W&W. 135 s. 90:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

813Rehnberg Mats. red. Sverige i fest och glädje. Stockholm uå. 4:o. Pappband med klotrygg. 254 sid. Rikt Ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

814Reid Mayne. De unga flodfararna. Äventyr i Nord-Amerikas vildmarker. Stockholm 1923. Bonniers. 159 sid. Förlagets röda ill. ryggklot. 80:-

815Reimers Gerd. Diktens Stockholm. Staden som icke är. Bokförlaget Legenda AB. Häftad 4:0 i Opus-serien 1988. Fotoillustrerad. 100:-

816Retzius Gustaf. Bilder från Nilens land. Stockholm 1891. Adolf Bonnier. Förlagets dekorerade originalklot. 374 s. + (2). Rikt illustrerad med både mindre textillustrationer, vignettbilder och helsidesillustrationer. 600:-"Skizzer och uppsatser af Gustaf Retzius. I."

817Ridder Alfred de. Belgien en översikt. Stockholm 1928. C.E. Fritzes Kungl Hofbokhandel. Halvfranskt band med marmorerade pärmar. Frontespis + 141 s. + (3). Med utvikbar karta i färg. Rikt illustrerad i s/v med fotografier. 200:-Mycket fina fotografier på stadsvyer, byggnader och landskap.

818Risenfors Åke. m.fl. Gammalt och nytt i Töllsjö. Glimtar från socknens liv under de senare hundra åren. Borås 1955. Klotband. 91 s. Ill. 110:-

819Riwkin-Brick Anna. Nomaden des Nordens. Stockholm 1961. Rabén & Sjögren. (88) s. med 71 s/v fotoillustrationer. Opaginerad. 8:o. Häftad. Omslag med färgfoto, vit och orange rygg. 100:-

820Rollof Yngve. Sveriges Vattenvägar. Stockholm 1977. Förlagsbunden. 336 sid. Ills. 90:-

821Roman Abraham. Berättelse om Norrbotten och dess Lappmarker. Stockholm 1818. Zacharias Haeggström. Senare halvläder band. Marmorerade snitt. 133 s. 1500:-Kartan ej med. Sliten rygg. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

822Romdahl Axel L., Svenska turistföreningen. Folkungabrunnen i Linköping. Östergötland: 1. Stockholm 1938. Svenska Turistföreningens små häften. STF:s publ. Nr. 683. Klammerhäftad. 8 s. Illustr. 70:-

823Romin Karl. Wisby, 30 bilder. Stockholm 1891. Bonniers. 14 s. samt 30 bilder. 125:-Kortfattad text af C. J. Bergman. Lös i bindningen.

824Roosval Albin (redaktion). Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny Följd. Östergötland (7 häften, I(1), II(4), III(5), IV(14), VI(30), VI(37), VII(43)) och därtill Västmanland (2 häften, I(3) och (10) Stockholm [1923]. E. Lundquists bokförlag. 9 häften i kassett. Västmanland: Titelblad med vidhängande innehållsförteckning jämte smutstitel (ligger innanför frampärmen i häfte I), I (3:e häftet totalt i den nya följden, innehåller Målhammar, Gäddeholm och Jäders bruk, 32 s.) och [II] (10:e, Jäders bruk (forts.), Wirsbo, Kohlswa, 33-66 s., meddelande om prishöjning från förl. fäst på frampärmen). Östergötland: Titelblad jämte smutstitel till hela Östergötlanddelen (ligger löst innanför frampärmen till häfte I), I (1:a häftet totalt i den nya följden, innehåller Fridhem och Björnsnäs, 32 s.), II (4:e, Hults bruk, Marieborg, Norsholm, 33-64 s.), III (5:e, Bolltorp, Stegeborg, Broxvik, 65-96 s., reva på omslaget), IV (14:e, Broxvik (forts.), Olstorp, Linköpings slott, 97-128 s.), "VI" [V] (20:e, Linköpings slott (forts.) och Vadstena slott, 129-160 s.), VI (37:e, Vadstena slott och Adelsnäs, 161-192 s.), VII (43:e, Adelsnäs (forts.), Norra Freberga, Hylinge, 193-224 s.) och VIII (Hylinge (forts.), Söderö, Gusum, 225-258 s., omslaget saknas ). 700:-.Samlingskort för ett bestånd som kanske inte skall säljas som ett paket.

825Rosander Göran. red. Karl-Erik Forsslund - författaren, folkbildaren, hembygdsvårdaren. Värnamo 1991. Fälths tryckeri. Dekkorerat förlagsband. 304 s. Foto illustrerad. 150:-

826Roscoe Thomas. Belgium: in a picturesque tour. London 1841. Longman. 8:0. Green dec. Clothbd 288 pp. With 16 gravures. 1400:-The first ill. and the title page are almost loos from the binding. Faded spine.

827Rosén Bo. Mina fjäll. Stockholm 1964. Folket i Bilds förlag. Häftad. 160 s. Illustrerad i s/v. 100:-Recensionsexemplar.

828--- Siljans bygden. Stockholm 1965. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Häftat. 128 s. Illustrerat m. fotografier. 80:-

829Rosén Johan. Varbergs historia. Författad och offentliggjord i Götheborgska magasinet 1759. Lund 1923. C. W. K. Gleerups förlag. Dekorerat häft. 134 sw. + (2) + (III) planscher varav 2 utvikbara. 150:-Svenska bygder i äldre beskrivningar. Med anmärkningar och register. Utgivna av Jöran Sahlgren. Halland II. Rosén: Varbergs historia. Ursprungligen från STF's bibliotek.

830Rosen Karl D.P. (Red.) Svenska Orter. Ortbeskrivning A-K, L-Ö. Stockholm 1934. Generalstaben Litografiska Anstalt. Två gulddek. halvklotband. XXVII, 704, 705-1479 sid. Atlas över Sverige med ortbeskribning. 450:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

831Rosenius-Högman Ruth Uppgifter om Sätra Brunn. Västerås 1937. 96 sid. Ills med s/v fotografier. En utvikbar karta. 100:-

832Ruhnbro Rune. Den cyklande hoffotografen. Ur Kungl Hoffotografen Samuel Lindskogs arkiv. Borås 1990. Carlssons. Förlagsband. 192 s. Rikt ill. 300:-

833--- Hembygdsminnen. 24 Författare berättar. Spanien 1984. Wiken. Pappband med skyddsomslag. 373 sid. Rikt illustrerad. 200:-

834Runa. Fyra lapplandsskizzer. Stockholm 1911. A.V. Carlsons bokförlags-aktiebolag. Dekorerat klotband. 163 s. 100:-

835Rundt Joel. Suomen Vuosi. Året runt i Finland. Diktantologi med bilder. Finland 1951. Werner Söderström. 4:o. Ryggklot med skyddsomslag. 223 sid + s 123-131. S/v ills. 75:-Slitet omslag. Tillskrift.

836Ryberg Rolf (red). Sörmlands bygden 1987. Katrineholm 1987. Sörmlands Grafiska AB. Förlagsband. 247 s. Rikligt fotoillustrerad. 80:-Södermanlands hembygdsförbunds årsbok, femtiofemte årgången.

837Rydberg Sven. Det stora Kopparberget en tidsresa . Värnamo 1988. Fälths tryckeri. Klotband med skyddsomslag. 254 s. Illustrerad. 100:-

838Rydelius Ellen. Med Ellen Rydelius i Holland. Stockholm 1957. Bonniers. 191 s. 50:-Resehandbok.

839Rydh Hanna.v red. Jämtland och härjedalen, hembygdsbok. Uppsal 1948. J. A. Lindblads Förlag. Klotband. 574 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

840Rönnow Sixten (red.). Bromma hembygdsförenings årsskrift 1940. Stockholm 1941. Eget förlag. Årgång 11. 67, (8) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

841--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1941. Stockholm 1942. Eget förlag. Årgång 12. 88, (8) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

842--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1942. Stockholm 1943. Eget förlag. Årgång 13. 72, (9) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

843--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1943. Stockholm 1944. Eget förlag. Årgång 14. 83, (11) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

844--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1944. Stockholm 1944. Eget förlag. Årgång 15. 96, (11) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

845--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1945. Stockholm 1946. Eget förlag. Årgång 16. 132, (8) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

846--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1946. Stockholm 1947. Eget förlag. Årgång 17. 76, (8) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

847--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1947. Stockholm 1947. Eget förlag. Årgång 18. 87, (13) s. m. sv/v illustrationer. 80:-

848--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1948. Stockholm 1948. Eget förlag. Årgång 19. 98, (13) s. m. sv/v illustrationer. 80:-Vattenskadad.

849--- Bromma hembygdsförenings årsskrift 1949. Stockholm 1949. Eget förlag. Årgång 20. 112 s. m. sv/v illustrationer. 80:-

850Sadolin Ebbe. Vandringar i Florens. Stockholm 1964. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 171 s. Ill. 110:-

851Sahlström K. E. Gudhems härads fornminne. Skövde 1932. Skövdeortens Hembygds- och Fornminesförening. 291 s. Ill. samt lös utvikbar karta. 250:-Reva i omslaget. Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie N:r 3. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

852--- Kåkinds härads fornminnen. Skövde 1928. Skövdeortens Hembygds- och Fornminesförening. 291 s. Ill. samt lös utvikbar karta. 250:-Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie N:r 2. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

853Sahlström K.E. Gudhems härads fornminnen. Skövde 1932. Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag. Häft. Stor 8:o. 291 s. + karta i ficka. 1:o. Ill. i s/v. 250:-Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie N:r 3.

854Sahlström Ragnar. Sommarljust land. Natur och människor i nordligaste Sverige förr och nu. Malmö 1963. Ryggklot band. 238 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

855--- Sommarljust land. Natur och människor i nordligaste Sverige förr och nu. Malmö 1963. Häftad. 238 s. Illustrerad i s/v. 125:-

856Saintine X. B. Le Chemin Des Écoliers Promenade De Paris A Marly-Le-Roy En Suivant Les Bords Du Rhin. Avec 450 Vignettes De G. Doré, Foster, etc. Paris 1861. Librairie De L. Hachette Et C. Contemporary publisher's red golddecorated spine leather binding with blind stamped cloth boards. Spine wih 4 slightly elevated bindings. Gilt edges. 634 pp. Richly b/w ills. 1250:-Previous owner's handwritten dedication.

857Salomonsson Carl Köping -ett bildverk om en gammal stad som blivit en modern industristad, stadd i rask utveckling. Köping 1965. Bärgsbladets tr. Halvklotband. 2:a uppl. 104 sid. Ills. 120:-

858 Salsta - en 1600-talsgård idag. U. o. o. å., sannolikt särtryck ur STF:s årsbok. 8:o. Ljusblått hft. 106-120 s., s/v bilder med kortare kommentarer. 40:-Gott skick.

859Samelius Sven. Gotland i bild. Gotland in Pictures. Gotland in Bildern. Stockholm 1959. Saxon & Lindström. Förlagets klotband, stor 8:o, opaginerad. Rikligt illustrerad med fotografier i s/v. 75:-Richly illustrated with b/w photographs. Text in Swedish, English and German. Approximately 115 pp.

860Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Djursholm 1889-1939. Årgång 1940 Djursholm. 1940. Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. 274 sid. Ills. Skadat i ryggen. 200:-Renoverigsobjekt. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

861Sandgren Gustav. Trosa. Stockholm 1960. Bonniers. Pappband med trasigt kapitäl. 85 s. Ill. 50:-Ill. med målningar av Reinhold Ljunggren.

862--- Trosa. Stockholm 1960. Bonniers. Häftad i kasset. 85 s. Ill. 75:-Ill. med målningar av Reinhold Ljunggren.

863Sardell E. Malmö Allmänna Vägvisare 1933. Malmö 1933. E sardell E. 152 sid. En löstagbar karta över malmö. Sextonde Årgången. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

864Schildt Göran. Upptäcktsfärd i Sverige - med husvagn genom södra Sverige.. Stockholm 1962. Åhlén & Åkerlund. Liten 4:o. Klotband. 178 s. + (2). Illustrerad med s/v fotografier. 100:-

865Schiller Harald (red.) Västgötaland. De vida vyernas landskap. Stockholm 1947. Aktiebolaget Svensk litteratur. 255+(2) s. m. sv/v illustrationer. 4:o. Halvskinnband med övre guldsnitt och mörk pressad dekor (små heraldiska lejon) på ryggen. 300:-Spår av fuktskada å rygg, likväl gott skick.

866Schimdt. Karl Af. Anteckningar rörande Helgona Kyrka. Nyköping 1896. Nyköping, E. D. Cederskogs boktryckeri, 1896. Stor 8:o. (8),+ X,+ 292 s.+ 10 planscher i ljustryck. Privatbundet halvklot i grönt med marmorerade pärmar. Främre och bakre omslag medbundet. 2 hörn i sakregistret lagade, ingen textförlust. Fint bunden. 500:-

867Schissler Pehr. Jerlsö Sokns i helsingeland, beskrifning, så til thess antiqvitet som oeconomie. Stockholm 1753. Gråkappa. 84 s. 6 planscher, de flesta utvikbara, samt träsnitt i texten 4000:-

868--- Jerlsö sokns i Helsingeland beskrifning. Holland 1972. Bokförlaget Rediviva. Pappband. III, 90 s. samt 4 utvikbara plancher. 150:-Facsimilupplaga i fint skick.

869Schlegel Bernhard. Bergqvara gods och slott i Småland. Stockholm 1897. Stor 8:0. 94 s. 1 plansch. 300:-Tryckt i 300 ex.

870Schmitz Arne. Naturfotograferna. Italien 1985. Bra Böcker. Förlagsband. 4:o. 262 s. Rikt illustrerad i färg. 150:-

871Schneiders Toni. Sverige. En bildrapsodi. Malmö 1959. Allhems Förlag. Svart ryggklot med ill hårddpapp pärmar. 10 sid + 84 färg och s/v ills + 1 utvikbar karta. 125:-

872Schnell I., Ståhle C.I.. Rannsakningar om antikviteter i Södermanland 1667-1686. Nyköping 1938. Häftad. XX, 103 sid. Ills. 200:-Sörmlänska handlingar nr. 5. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

873Schnell Ivar. Eskilstuna. Eskiltuna 1939. Ills. klotband. 151 sid. Ills. 4 utvikbara kartor. 180:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

874--- Eskilstuna. En gammal stad fyller 300 år. Nyköping 1959. Halvfranskt band. 157 sid. Ills. 100:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

875--- Grödinge Socken. Nyköping 1971. Gust. Österbergs Tryckeri AB. Häftat. 120 s. Rikligt illustrerad m. s/v fotografier. 100:-Södermanlands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för hembygdsundervisning nr. 25.

876--- Villåttinge. En Bilderbok. Eskilstuna 1955. Rikt ills. med s/v fotografier. 110:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

877--- Vägvisare genom Södermanland. En studiehandledning i hembygdskunskap. Sverige 1971. 128 s. Ill. 50:-

878Scholander Fredrik Wilhelm., Taube gurli. Fredrik Wilhelm Scholanders Uplandsresa 1851. En resedagbok. Malmö 1955. Allhems förlag. Pappband. 51 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

879Schram E.G., Swederus M.B. Geografisk läsning för skolan och hemmet. I-III. Del I: Asien och Australien. Del II: Afrika och Amerika. Del III: Europa. Stockholm 1888-1890. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Grå halvklot med marmorerade pärmar. Stänkta snitt. 8:o. 3 band. Gulddekorerade ryggar med 4 upphöjda bind. 285 + 314 + 456 sid. 550:-Lätt blekta ryggar.

880Schück Henrik. Från det forna Upsala. Några kulturbilder. Stockholm 1917. Gebers. 232 s. 75:-

881Schück Martin. Vårt land och folk, skildringar af Sveriges natur ooch innebyggare. Stockholm 1867. Bonniers. Halvklot band, något slitet. 3 delar i 1 volym. 226, 216, 168 s. Ill. 225:-

882Schwarz Hansi (prod). På ruinens brant. 30 år med VisFestivalen i Västervik. Värnamo 1995. Tryckt hos Fälths Tryckeri. Pappband. 8:o. 240 sid. S/v ills. Medföljande CD. ISBN: 91-630-3345-3. 150:-Gott skick.

883Schweizerische Verkehrzentrale. Die Schweiz und ihre Schulen. erziehung, Unterricht. Zürich c.1930. Schweizerischen Verkehrzentrale. Papierband vom Verlag. 54 pp. Illustriert. 200:-

884Selander Sten. Lappland. Några sommarströvtåg. Stockholm 1948. Wahlström & Widstrand. Häftad. 159 s. Illustrerad i s/v. 150:-

885Selling Gösta., Wallin Sigurd. Samfundet S:t Eriks årsbok 1930. Stockholm 1930. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 192 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

886Selling Gösta., Wallin Sigurd. Samfundet S:t Eriks årsbok 1931. Stockholm 1931. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 216 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

887Selling Gösta. Samfundet S:t Eriks årsbok 1932. Stockholm 1932. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 221 s. + (1) + 1-16 s. medlemsregister. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

888--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1933. Stockholm 1933. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 206 s. + (2). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

889--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1934. Stockholm 1934. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 217 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

890--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1935. Stockholm 1935. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 149 s. + (3). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

891--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1936. Stockholm 1936. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. 147 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

892Sernader Rutger. Gotlands Kvarlevande myrar och träsk. Stockholm 1941. A&W. Hft. 202 sid. Ills. 175:-Sliten med revor i omslaget. Främre omslag löst från inlaga. Inlagan i gott skick.

893Sernander Rutger. Gotlands kvarlevande myrar och träsk. Stockholm 1941. A&W. Privatbundet Halvfranskt klotband. 202 s. Ill. 350:-

894Severin Göran. red. Gästrikeidrotten före 1950. Gävle 1998. Förlagsbunden. 215 sid. Ills. 90:-

895Sheehy Terence. Ireland and her people. Dublin 1985. Eason & Son Ldt. 4:o. Immiteted leather binding with dust wrapper. XXXII + (ca 150 pp.) Illustrated with pictures. 200:-

896Shiller Harald. Från drottning Margaretas nyckelängar till klosterbrödernas Varnhem. Stockholm 1930. W&W. Halvklotband. 178 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

897--- Kring Hornborgarsjön, en försvinnande sjö. Stockholm 1926. W&W. Halvklotband. 214 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

898Sidenbladh Elis. La Suède. Exposé statistique. Paris 1876. Robert Sager. Contemporary half leather with gold lettering on spine. Foldout map + XI + (1) table + 484 pp. 1000:-Outer hinges and boards worn by age.

899Silén Thure. Tranås av idag. Tranås 1933. 56 s. Hft. Ills. & utvikbar karta. Med Tranås vapen å pärmens framsida. 110:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

900Silfing J. Eksjö. Medeltidsstaden och Arent Byggmästares stad. Till omkring stormaktstidens slut. Jönköping 1949. Eksjös fornminnesförening. 2 volymer. 566, 221 s. 450:-Del II:1 och del II:2. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

901Silfing J. L. Värmlands historia från äldsta tider intill nuvarande. Del 1. Wisnums härad. Rudskoga socken. Skövde 1914. XX, 69 s. 150:-Del 1. Häfte 4.

902Silverstolpe G.A. Almänn Geographie; Med de efter sista freden skedda förändringar. Stockholm 1806 Ander F.Nordström Tr. Samtida halvfranskbd. 495 s. Inkls. Reg. Slitet band. 650:-

903Sjöstedt Yngve. I Västafrikas urskogar. Natur och djurlifsskildringar från en zoologisk resa i Kamerun. Stockholm 1904. Fröléen och comp. förlagets gulddek. klot. Illustrerad med helssides färglitografier samt teckningar och fotografier. 350:-Kartan saknas.

904Sjöstrand Albert. Eksjö stad. En minnesskrift vid 500-årsjubileet 1938. Stockholm 1938. Generalstabens litografiska anstalt. Häft. 4:o. 120 s. Rikt illustrerad i s/v. 250:-

905Sjöstrand Eva. m.fl. Liv på Gotland. Uddevalla 1986. Utbildningsradion AB. Stor 8:0. Förlagsband med skyddsomslag. 143 s. Ill. 250:-

906Skoglund Harald. Skeppsholms församling i Stockholm. Stockholm 1953. Andrén & Holms Boktryckeri. Häftat. 47 s. + (1). 80:-

907Skoog David., Thedin Konrad. Dalsland. Hembygdsböckerna. Uppsala 1929. J. A. Lindblads Förlag. Halvklotband. 385 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

908Skåneföreningen Skåneföreningen 1883 års män. Malmö 1942. Skåneföreningen. Gulddek. halvfranskt band. 95 sid. Jubileumsskrift med anledning av medlemmarnas 60-årsdag. Ills. 100:-

909Skånes Hembyggdsförbund Mandelgren i Skåne II. Skånes Hembyggdsförbund Årsbok 1993. Lund 1993. Skånes Hembyggdsförbund. Förlagsbunden. 188 sid. ills. 110:-

910--- Mandelgren i Skåne. Skånes Hembyggdsförbund Årsbok 1992. Lund 1992. Skånes Hembyggdsförbund. Förlagsbunden. 190 sid. ills. 110:-

911Skånes Naturskyddsförening Skånes Naturskyddsföreningens Årsskrift Lund. 1921, -22, -23, -25, -26, -27, -29, -30, -31, -32, -33, -35, -36, -37, -40, -41, -42, -43, -44. Ills. 50:- /st.Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

912 Småländska Archifvet. 3:e Delen. Brev och handlingar rörande Smålands Historia. Wexjö 1874. C. G. Södergrens Bokhandel. Häftad, omslaget tryckt på Smålandspostens boktryckeri 1887. (1), 1 - 184 s. Främre omslag löst. 1000:-Sökt. Sällan förekommande.

913 Småländska Archifvet. Andra delen. Bref och Handlingar rörande till Smålands Historia. Wexjö 1864-1869. C.G. Södergrens Bokhandel. Häftad (gråkappa). (2), 482 s. Osprättad. . 1200:-Sökt Sällan förekommande.

914Sommar Carl Olov. Litterär vägvisare genom svenska landskap. 1 Skåne, Blekinge och Halland. Arlöv 1981. Raben och Sjögren. Förlagsbunden med skyddsomslag. 281 sid. 125:-

915Sparbanken Gothia. Östergötland. En bok om hembyggden. Malmö 1982. 336 sid. s/v illustr. Förlagsbunden. 75:-

916Spong Bertil. Sju år i Närke. Stockholm 1935. W&W. Klotband. 227 s. Ill. 75:-Vignetter av Einar Forseth. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

917Stabenfeldt Nils (red.)., Tvetaraas R. (red.), Vik Oddmund (red.) Stavanger 1814-1914. Stavanger 1914. Dreyers forlag og bogtrykkeri. 429 s. m. sv/v illustrationer. 4:o. Häftad. 140:-.Fuktskadad ("bugglighet" i inlagan, rikligt med små fläckar på ryggen), visst slitage på omslaget, eljest gott skick, osprättad.

918Stafås Birger. Dalanatur. Dalarna 1981. Dala-demokaraten. Tvär 8:o. Gulddek. Klotband. 55 s. Rikligt illustrerad m. teckningar av Birger Stafås. 125:-

919Stagner J. H:son. Visingsöfornminnen. Lund 1919. Gleerups. 64 sidor samt 28 ills. & tvenne plr. 90:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

920Stale Harald. red. Landstingsbygd. Kalmar läns norra landsting 1862-1962. Västervik 1962. Stor 8:0. Klotband. 415 s. Ill. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

921Statistischen Zentralamt. Die Republik Finnland. Eine Wirtschaftliche und finanzielle übersicht. Helsinki 1920. Printed by Öflund & Pettersson AG. 4:0. Green halfclothbd. Marbled boards. Gold text on the spine. Titlepage + foreword + list of contents + maps and diagram (6 fullpage prints) + 76 pp + 1 folded map. Richly b/w ills. 250:-

922Steckzén Bertil. Övre Norrland i tidningarna åren 1740-1810. Luleå 1958. Föreningen Norrbottens främjande. Häft. 241 s. Ill. i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

923Stenberger Mårten. Hälsingland och Gästrikland. Stockholm 1928. Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. 272 s. Med 47 illustrationer, 3 stadsplaner och 3 kartor. 150:-Svenska turistföreningens resehandböcker XXXIV.

924Stenius Göran. Vatikanen. Helsingfors 1947. Fahlcrantz & Gumaelius. 245 s. S/v fotoill. 60:-

925 Stockholm och dess nejder, en kort framställning af hufvudstadens historia jemte beskrifning på de märkligaste ställen så väl inom densamma som i dess närmaste grannskap. U.o. U.å. Rediviva. Faksimil av 1865 års upplaga. Häftad. (4) + 71 s. + (1). Illustrerad med 40 s/v bilder. 80:-

926Stoddard John L. Glimpses of the world. A portfolio of photographs of the marvelous works of god and man. Prepared under the supervision of the distinguished lecturer and traveler John L. Stoddard containing a rare and elaborate collection of photographic views of the entire world of nature and art. Presenting and describing the choicest treasuers of Europe, Asia, Africa, Australia, North and South America, the old world and the new. Chicago 1894. The Werner company. Richly decorated original green cloth. Oblong 4:o. 549 p. Richly illustrated with a couple of hundred full page photographs in b/w. 900:-The beginning until page 14 are a bit loose.

927Stolpe Sven. Mitt Värmland. Stockholm 1960. Wahlström & Widstrand. Klotrygg. 214 sid. Ills. 80:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

928Ström Krister. Bergslagens pulsåder. Strömsholms kanal 200 år- Katrineholm 1995. Förlagsband. 259 s. Ill. 150:-Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands Läns Museum årsskrift 72, 1995.

929Strömberg Th. Bilder och minnen från södra Mälarstranden. Stockholm 1878. Halvfranskt band med gulddek. rygg. Privatbunden. 134 sid. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

930Stuart Dorothy Margaret. The Book of other lands. England 1927. George G. Harrap. Guld dek. klotband. 304 s. Ill. samt fotoill. 150:-With one hundred and forty illustrations in colour and b/w.

931Stubbendorff Knut. Ishavsreportaget. Uppsala 1928. Hugo Gebers förlag. Dekorerat häft. 140 s. + (4). Med 47 illustrationer. 150:-Sliten av ålder.

932Ståhle Carl Ivar. Studier över de svenska ortnamnen på -ing. På grundval av undersökningar i Stockholms län. Lund 1946. Håkan Ohlssons boktryckeri. Häftad. XXXII + 607 s. 270:-Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademin. 16. Studier till en svensk ortnamnsatlas utgivna av Jöran Sahlgren. 3. Ursprungligen från STF's bibliotek.

933Stål Carl Lärobok i topografien för linie-officerare Stockholm 1835. Tryckt hos Johan Hörberg. 8.o. Samtida marmorerat pappband. Slitet. 140 s. Med utviksbar tabell. 350:-

934Städtische Verkehrsausschuss Eupen. Eupen. Der Luftkurort geschildert von einem Kurgast. Eupen c. 1910 Braselmann. Verlagsheft. 40 Seiten. Illustriert. Mit einem Plan. 100:-

935Sund Tore. Bergens byområde og dets geografiske utvikling 1900-1940. J. D. Beyer A.S. 4:0. 156 s. Ill. 250:-

936Sundbärg Gustav. Sveriges land och folk. Historisk-Statistisk handbok. Stockholm 1901. P.A.Norstedt o& Söner. Halvfranskt band med marmorerade pärmar samt grön titeletikett på ryggen med guldtext. (4) + IX + (1) + 1027 s. + (1) errata. Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 200:-Ryggen något nött av ålder.

937Sundquist Nils. Kring några "minnesbyggnader" i Uppsala och uppsalatrakten. Uppsala 1972. Almqvist & Wiksell. Liten 4:0. Pappband. 103 s. Fotoill. 75:-

938 Sundsvall med omgifningar. Handbok för turister. Sundsvall 1907. J. Sunessons bokhandel. Ryggklotband. 74 s. Ill. samt 3 utvikbara kartor. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

939Svahnström Gunnar. Burmeisterska huset. Ett köpmanshus från 1600-talets Visby. Stockholm 1942. Nordisk Rotogravyr. Privatbundet halvfranskt konstläderband med omslagen medbundna. Liten 4:0. 146 s. Rikligt ill. 350:-

940--- Visby under tusen år. Värnamo 1984. AWE/Gebers. Förlagsband med skyddsomslag. Stor 8:0. 291 s. Ill. 250:-

941--- Visby under tusen år. Värnamo 1984. AWE/Gebers. Klotband med skyddsomslag. 291 s. + (1). Rikt illustrerad i s/v. 250:-Nyskick.

942Svante Lundgren Fjällsommar Stockholm 1963. Folket i Bilds Förlag. 118 sid. Ills. 75:-

943--- Sarek. Färder och iaktagelser i fjällen mellan luleälvarna. Stockholm 1946. Nordisk Rotogravyr. 93 sid. Ills. 125:-

944--- Vildmark Stockholm 1958. Folket i Bilds Förlag. 148 sid. Ills. 75:-

945Svedelius Julia. En ödebygdsfärd. Stockholm 1924. Norstedts. Halvklotband. 190 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

946Svenonius Fredr. Lappland samt öfriga delar af Väster - och Norrbottens län. Stockholm 1912. Femte upplagan, Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. IX + 195 s. Med 10 kartor och 56 bilder i texten samt en af Dr. K. B. Wiklund utarbetad ortnamnslista. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker IX. Ex libris.

947--- Sammandrag af reseturer i Lappland samt öfriga delar af Väster- och Norrbottens län. Stockholm 1909. Fjärde upplagan, W & W. 12:0. Klotimiterande pappband. (1) + 98 s. Utvikbar karta. 100:-Svenska turistföreningens resehandböcker 9.

948--- Sammandrag af reseturer i Lappland samt öfvriga delar af Väster- och Norrbottens län. Stockholm 1909. W & W. 12:0. Grönt klotband. (1) + 98 s. Utvikbar karta. 100:-Svenska turistföreningens resehandböcker 9.

949Svenonius Fredr., Svenska turistföreningen. Väster- och norrbottens län. Stockholm 1899. W & W. 12.o. Gulddekorerat klotband. XI + 171 s. Med karta. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker II.

950Svenska Humanistiska Förbundet. Jönköpingsstudier. Stockholm 1949. Norstedts. 165 s. 60:-Minnesskrift.

951Svenska Journalistföreningens Hallandskrets. Halländsk årsbok 1928. Halmstad 1929. 194 sid. Ills. 125:-Andra Årgången.

952 Svenska Slott och Herresäten. Ekensberg. Stockholm 1886. I Haegströms boktr. 4:0. 24 sidor text. Bunden i ett samtida halvfranskt band med en helsideillustration av slottet. 400:-Från Svenska Turistföreningen Biblotek.

953Svenska turistför. (Blått klotbd). Svenska turistföreningens årsskrift 1930. Stockholm 1930. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. VIII, (27 ensidesplanscher, varav 4 i färg (Närke)), 336, (2) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

954--- Svenska turistföreningens årsskrift 1931. (Härjedalen). Stockholm 1931. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. VIII, (23 sv/v planscher), 366, (2) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

955--- Svenska turistföreningens årsskrift 1932. (Gästrikland). Stockholm 1932. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. VIII, (1 färgplansch, 1 blank, 23 sv/v planscher, 1 karta), 376, (2) s. m. illustrationer, varav ytterligare en i färg. 100:-

956--- Svenska turistföreningens årsskrift 1933. (Halland). Stockholm 1933. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. (VIII, 7 sv/v planscher, 1 karta), 387, (1) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

957--- Svenska turistföreningens årsskrift 1934. (Jämtland). Stockholm 1934. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. 407, (1) s. m. illustrationer, varav en i färg. 100:-

958--- Svenska turistföreningens årsskrift 1935. (Jubileum). Stockholm 1935. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. 438, (2) s. m. illustrationer, varav några i färg. Ett ex. i grönt klot. 100:-

959--- Svenska turistföreningens årsskrift 1936. (Dalsland). Stockholm 1936. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. 395, (1) s. m. illustrationer, varav några i färg. 100:-

960--- Svenska turistföreningens årsskrift 1937. (Västerbottens län). Stockholm 1937. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blåa klotband med medbundna omslag. 397, (1) s. m. illustrationer, varav några i färg. 100:-

961--- Svenska turistföreningens årsskrift 1938. (Östergötland). Stockholm 1938. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 399, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

962--- Svenska turistföreningens årsskrift 1939. (Medelpad). Stockholm 1939. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 383, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 17. 100:-

963--- Svenska turistföreningens årsskrift 1940. (Gotland). Stockholm 1940. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 395, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

964--- Svenska turistföreningens årsskrift 1945. (Jubileum). Stockholm 1945. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 389, (1) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

965--- Svenska turistföreningens årsskrift 1951. (1200-talet m. m.). Stockholm 1951. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 350, (1, 1 blank) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

966--- Svenska turistföreningens årsskrift 1954. (Hösten). Stockholm 1954. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 323, (1) s. m. illustrationer, 8 i färg. 100:-

967--- Svenska turistföreningens årsskrift 1955. (Vintern). Stockholm 1955. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 324 s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

968--- Svenska turistföreningens årsskrift 1957. (Berget). Stockholm 1957. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 327, (1) s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

969--- Svenska turistföreningens årsskrift 1963. (Norrbotten). Stockholm 1963. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 320 s. m. illustrationer, 8 i färg. 100:-

970--- Svenska Turistföreningens årsskrift 1966. Gotland. Stockholm 1966. Svenska Turistföreningen. Förlagets klotband med medbundna omslag. 328 s. Ill. 175:-

971--- Svenska turistföreningens årsskrift 1967. (Västmanland). Stockholm 1967. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotband med medbundna omslag. 328 s., ill., delvis i färg. 100:-

972--- Svenska turistföreningens årsskrift 1968. (Småland). Stockholm 1968. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotlim-"band" med medbundna omslag. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

973--- Svenska turistföreningens årsskrift 1969. (Ångermanland). Stockholm 1969. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets klotlim-"band" med medbundna omslag. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

974Svenska turistför. (fotoill.). Svenska turistför:s årsskrift 1984. Medelpad. Stockholm 1984. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat papperslim-"band". 293 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 2 saknar skyddsomslag.

975--- Svenska turistför:s årsskrift 1987. Levande trä. Stockholm 1989. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat papperslim-"band". 215, (3) s., ill., delvis i färg. 100:-

976--- Svenska turistför:s årsskrift 1989. Mest om järn. Stockholm 1989. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat pappersband. 216 s., ill., delvis i färg. 100:-

977--- Svenska turistför:s årsskrift 1991. De stora sjöarna. Stockholm 1991. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat plastfolieband. 216 s., ill., delvis i färg. 100:-

978--- Svenska turistför:s årsskrift 1993. Norrlandsälvar. Stockholm 1993. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat plastfolieband. 215, (1) s., ill., delvis i färg. 100:-

979--- Svenska turistför:s årsskrift 1994. Roslagen. Stockholm 1994. Svenska turistföreningens förlag. Fotoillustrerat plastfolieband. 215, (1) s., ill., delvis i färg. 100:-

980--- Svenska turistför:s årsskrift 1996. Skåne. Stockholm 1996. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå, blindpressade, pappersband. 216 s., ill., delvis i färg. 100:-

981Svenska turistför. (Hft.). Svenska turistföreningens årsskrift 1938. (Östergötland). Stockholm 1938. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 399, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

982--- Svenska turistföreningens årsskrift 1940. (Gotland). Stockholm 1940. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 395, (1) s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

983--- Svenska turistföreningens årsskrift 1954. (Hösten). Stockholm 1954. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 323, (1) s. m. illustrationer, 8 i färg. 100:-

984--- Svenska turistföreningens årsskrift 1955. (Vintern). Stockholm 1955. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 324 s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

985--- Svenska turistföreningens årsskrift 1957. (Berget). Stockholm 1957. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 327, (1) s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

986--- Svenska turistföreningens årsskrift 1963. (Norrbotten). Stockholm 1963. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 320 s. m. illustrationer, 8 i färg. 100:-

987--- Svenska turistföreningens årsskrift 1967. (Västmanland). Stockholm 1967. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s., ill., delvis i färg. 100:-

988--- Svenska turistföreningens årsskrift 1968. (Småland). Stockholm 1968. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

989--- Svenska turistföreningens årsskrift 1969. (Ångermanland). Stockholm 1969. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

990--- Svenska turistför:s årsskrift 1970. (Västergötland). Stockholm 1970. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

991--- Svenska turistför:s årsskrift 1971. (Blekinge). Stockholm 1971. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 336 s., ill., delvis i färg. 100:-

992--- Svenska turistför:s årsskrift 1972. (Dalarna). Stockholm 1972. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 324 s., ill., delvis i färg. 100:-

993--- Svenska turistför:s årsskrift 1972. (Dalarna). Stockholm 1972. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 324 s., ill., delvis i färg. 100:-

994--- Svenska turistför:s årsskrift 1974. (Öland). Stockholm 1974. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-

995--- Svenska turistför:s årsskrift 1975. (Närke). Stockholm 1975. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-

996--- Svenska turistför:s årsskrift 1976. (Halland). Stockholm 1976. Svenska turistföreningens förlag. Limhäftad. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-

997Svenska turistfören. (Blått pappersb.) Svenska turistför:s årsskrift 1999. Jämtland. Stockholm 1999. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå, blindpressade, pappersband. 216 s., ill., delvis i färg. 100:-

998Svenska turistfören. (m. skomsl.). Svenska turistför:s årsskrift 1977. Jämtland/Härjedalen. Stockholm 1977. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå klotimiterande papperslim-"band" m. skomsl. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-

999--- Svenska turistför:s årsskrift 1978. Göteborg. Stockholm 1978. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå klotimiterande papperslim-"band" m. skomsl. 320 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 3 saknar skyddsomslaget.

1000--- Svenska turistför:s årsskrift 1979. Södermanland. Stockholm 1979. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå klotimiterande papperslim-"band" m. skomsl. 320 s., ill., delvis i färg. Skyddsomslaget saknas. 100:-

1001--- Svenska turistför:s årsskrift 1980. Västerbotten. Stockholm 1980. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå klotimiterande papperslim-"band" m. skomsl. 348 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 3 saknar skyddsomslag.

1002--- Svenska turistför:s årsskrift 1981. Dalsland. Stockholm 1981. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå papperslim-"band" m. skomsl. 312 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 2 saknar skyddsomslag.

1003--- Svenska turistför:s årsskrift 1982. Gästrikland. Stockholm 1982. Svenska turistföreningens förlag. Förlagets blå papperslim-"band" m. skomsl. 295 s., ill., delvis i färg. 100:-Ex. 2 saknar skyddsomslag.

1004Svenska turistföreningen. Alla tiders landskap. STF 1994. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 328 sid. Ills. 150:-

1005--- Bilder från Jämtland. Pictures from Jämtland. Stockholm 1950. 4:o. Klotband. 96 sid. Rikt illustrerad med s/v fotografier. 100:-

1006--- Fjällturer, Jämtland, Härjedalen, Dalarna. Stockholm 1953. Svenska Turistförningens Förlag. Klotband. 477 s. 200:-STF:s fjällturböcker. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1007--- La Suède pittoresque. No. 45. Stockholm 1910. Wahlström & Widstrand. Decorated paperback. 4:o. (4) + (64) photographs in s/v. + (8) adds. 220:-From the STF-library.

1008--- Skåne. Skåne, the southernmost province of Sweden. Schonen, die Südlichste Provinz Schwedens. STF:s publikation n:o 449. Malmö 1929. STF. 4:o. Förlagets pappband. c. 70 sidor svart/vita fotoillustrationer. 150:-

1009--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker IX. Lappland samt öfriga delar af Väster- och Norrbottens län. Stockholm 1912. 195 sid. Kartor + s/v illustr. Förlagsbunden. Förlagets röda klotband med guldtext. Femte upplagan. Utarbetad av Fredrik Svenonius. 200:-

1010--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker. Värmland och Dal. Stockholm 1923. 268 sid. Kartor + s/v illustr. Förlagsbunden. Rött band med Guldtext. Författad av And. Pallin. Tredje upplagan. 200:-

1011--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1916. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Fjärde upplagan. Liten 8:o. 304 sid., m. 61 s/v illustrationer, jämte 1 stadsplan och 5 kartor, därav 4 utvikbara. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av C.J.E. Hasselberg. 250:-

1012--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1916. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Fjärde upplagan. Liten 8:o. 304 sid., m. 61 s/v illustrationer, jämte 1 stadsplan och 5 kartor, därav 4 utvikbara. Förlagets röda skinnimiterande klotband med guldtext. Utarbetad av C.J.E. Hasselberg. 200:-

1013--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1916. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Fjärde upplagan. Liten 8:o. 304 sid., m. 61 s/v illustrationer, jämte 1 stadsplan och 5 kartor, därav 4 utvikbara. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av C.J.E. Hasselberg. Sliten, främre ytterfals spräckt, påskrift i svart bläck på främre pärm, "Upplysnin(gsavdelningen vid STF)". 100:-

1014--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 3 utvikbara kartor i färg, därav 1 i ficka innanför bapärmen. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av And. Pallin. 250:-

1015--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 3 utvikbara kartor i färg, därav 1 i ficka innanför bakpärmen. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av And. Pallin. Sliten. 100:-

1016--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 3 utvikbara kartor i färg, därav 1 i ficka innanför bakpärmen. Förlagets röda klotband med guldtext. Utarbetad av And. Pallin. Ryggen lös i främre falsen, pärmfickans karta i två delar. 100:-

1017--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 3 utvikbara kartor i färg, därav 1 i ficka innanför bakpärmen. Förlagets vinröda klotband med guldtext. Utarbetad av And. Pallin. Ryggens kapitäl och bas skadade med materialförluster; i sammanhang därmed har också spricka uppstått i det nedre partiet av bakre innerfals. 100:-

1018--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker X. Jämtland och Härjedalen. Stockholm 1926. Svenska turistföreningen (Wahlström & Widstrand, Stockholm, i distribution). Femte upplagan. Liten 8:o. 323, (5) sid., m. sv/v illustrationer och kartor i texten, och 2 utvikbara kartor i färg. Privat halvklotband med trevligt marmorerat överdragspapper. Utarbetad av And. Pallin. Observera att den lösa översiktskarta som brukar sitta i en ficka innanför bakpärmen saknas! Eljest en prydlig volym. 150:-

1019--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XI. Norrlands Södra Kustlandskap. Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Stockholm 1913. 12:o. Gulddek. klotband. 208 sid. Med 58 Ills. samt 7 kartor och stadsplaner. En Utvikbar karta. 200:-Andra Upplagan.

1020--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XII. Dalarna. Stockholm 1916. 256 sid. s/v illustr + kartor. Förlagsbunden. Rött band med guldtext. Utarbetad av Karl Trotzig. Fjärde upplagan. 200:-

1021--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XII. Dalarna. Stockholm 1916. 256 sid. s/v illustr + kartor. Diskret grönt (privat?) klotband. Utarbetad av Karl Trotzig. Fjärde upplagan. 150:-

1022--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XII. Dalarna. Stockholm 1916. 256 sid. s/v illustr + kartor. Diskret blått (privat?) interfolierat klotband. Utarbetad av Karl Trotzig. Fjärde upplagan. Den karta som brukar sitta innanför bakpärmen saknas. 100:-

1023--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XVII. Västkusten. (Bohuslän, Göteborg, Halland) Stockholm 1925. 12:o. Gulddek. klotband. 301 sid. Med 75 Ills. samt 11 kartor. Två utvikbara kartor. 150:-Tredje upplagan

1024--- Svenska Turistföreningens Resehandböcker XXXIV. Hälsingland och Gästrikland. Stockholm 1928. 12:o. Gulddek. klotband. 272 sid. Med 47 Ills. samt 3 kartor och 3 stadsplaner. En Utvikbar karta. 150:-

1025--- Svenska turistföreningens årsskrift. Årgångarna 1896, 1897, 1899, 1902, 1906, 1908, 1916-1918, 1937-1940. Bundna i gråa halvklotband. 1899 finns i dublett i grönt halvklotbd. 200:-1896-1908, 200:-/st. 1937-1940, 100:-/st. Fint skick samtliga vol.

1026--- Svenska Turistföreningens årsskrift 1886-1888. Stockholm 1981. Svenska Turistföreningen. XI, 26, 20, 21, 39, 56, 88 sid. 250:-Faksimilutgåva.

1027--- Svenska Turistföreningens årsskrift 1891. Stockholm 1983. Svenska Turistföreningen. 242 s. 200:-Faksimilutgåva.

1028--- Svenska turistföreningens årsskrift 1918. Stockholm 1918. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, (24 sv/v ensidesplanscher), 381, (3) s. Sv/v ill. 100:-

1029--- Svenska turistföreningens årsskrift 1928. Stockholm 1928. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. VIII, (27 ensidesplanscher, varav 4 i färg (Mårbacka)), 224, (12 färgplanscher, fjällväxter), 225-358, (2) s. m. sv/v illustrationer. 100:-

1030--- Svenska turistföreningens årsskrift 1948. (Adertonhundratalet). Stockholm 1948. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 400 s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 27. 100:-

1031--- Svenska turistföreningens årsskrift 1952. (Våren). Stockholm 1952. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s. m. sv/v illustrationer; paginering från s. 25. 100:-

1032--- Svenska turistföreningens årsskrift 1956. (Staden). Stockholm 1956. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

1033--- Svenska turistföreningens årsskrift 1958. (Stranden). Stockholm 1958. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 312 s. m. illustrationer, 8 i färg; paginering från s. 17. 100:-

1034--- Svenska turistföreningens årsskrift 1961. (Skåne). Stockholm 1961. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 312 s., ill., delvis i färg; paginering från s. 33. Fuktskadad. 100:-

1035--- Svenska turistföreningens årsskrift 1964. (Bohuslän). Stockholm 1964. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s., ill., delvis i färg. 100:-

1036--- Svenska turistföreningens årsskrift 1965. (Hälsingland). Stockholm 1965. Svenska turistföreningens förlag. Häftad. 328 s., ill., delvis i färg. 100:-

1037--- Tusen sevärdheter i Sverige. Stockholm 1960. 334 s. Ill. 40:-Formgivning och teckningar av Bertil Kumlien.

1038 Svenska turistföreningen; Jönköping Sverige. 20 s/v originalfotografier monterade i album. Blåaktigt helskinnband med helt guldsnitt, inre denteller och guldtryck på främre pärm. 750:-Bandet blekt till brunaktig nyans, kapiäl trasigt, slitet.

1039Svenska turistföreningen. Utg. Svenska turistföreningen vägvisare N:o 17. Svenska Bilder, Bilder Aus Schweden, Vievs of Sweden, Vues de la suéde. Stockholm 1901. Centraltr. DEkorerat hft. Oblong 82 helsides fotografier i s/v. från hela Sverige. Två hundöron i övrigt gott skick. 175:-

1040Svenska Turistföreningens Resehandböcker. gottland. Stockholm 1920. Svenska Turistföreningen. 12:o. Rött guldekorerat förlagsband i klot. (1), 182 sid, (1). fotoillustrerad med två kartor i texten. 200:-

1041Sveriges Geologiska Undersökning. Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen. Kiruna NV, NO, SV, SO. Skala 1:50000. Med tre geologiska profiler och ett blockdiagram. Stockholm 1967. Sveriges geologiska undersökning. Pappmapp. 8 stora utvikbara kartor samt två planscher med tre profiler och ett blockdiagram. 150:-

1042Swedish Tourist Club. Views of Sweden. Stockholm. Leipzig 1895. Oblange 12:o. Pamphlette. Wahlström & Widstrand. 1895. c. 30 pp. 150:-Loose and worn title page.

1043Sylvan Bo. Östergötland 1988;Konstmöten. Uddevalla 1988. Bohuslänningens boktryckeri. Illustrerat förlagsband. 125 s. Rikligt illustrerat. 80:-Svensk 1900-talskonst i östergötland. Svenska turistföreningens bibliotek.

1044Söderberg, Sten. Resa i flera dimensioner. Ur Svenska turistföreningens årsskrift 1948. U. o. o. å. (se dock undertit. ovan)(tryckt i Sthlm 1948, Centraltryckeriet, Esselte). 8:o. Hft. 194-220 s., s/v ill. 40:-Gott skick.

1045Söderberg Bengt G. Visby - en vandring genom sekler. Visby 1972 Gotlandstryck. Cop. Gotlandskonst AB.Hft. 133 s. + innehållsfört. Illustrerad i s/v. 75:-fint skick.

1046--- Visby - en vandring genom sekler. Visby 1972 Gotlandstryck. Cop. Gotlandskonst AB.Hft. 133 s. + innehållsfört. Illustrerad i s/v. 75:-fint skick.

1047Söderberg Bengt G. red. Bygden kring älvarna. Kungälv under 1000 år. Vänersborg 1959. Svensk Bokfilm. 4:0. Helläderband med helt guldsnitt. 503 s. Illustr. 275/300 för N. R. Jessen. 450:-

1048Söderberg Rudolf. Genom Skaraborgs län i Västergötland. Stockholm 1923. A.B. Hasse W. Tullbergs boktryckeri. Dekorerat häft. Utvikskarta + 67 s. Rikligt illustrerad i s/v. 100:-En skildring av turistfärder på bil-, kanal- och järnvägar. Ursprungligen från STF's bibliotek.

1049Söderberg Sven. Saga och teknik. En bok om Trollhättan vid 50-årsjubileet. Stockholm 1965. Trollhättans kulturnämnd. Helklot med skyddsomslag. 4:o. 219 s. Rikligt illustrerad i s/v. & färg. 200:-Med författarens dedikation på försättsbladet. Skyddsomslaget skadat.

1050Södermanlands Hembygdsförbund. Sörmländska fornminnen 1 Grödinge. Södermanlands hembygdsförbund. Uå. Häftat. 84 s. Rikligt illustrerad. 100:-Från svenska turist föreningens bibliotek.

1051Söderström Rose-Marie. Tre 1700-talsmiljöer. Bålby. Sturehof. Kavaljersflygeln på Gripsholm. Lund 1993. Signum. Förlagsklot med omslag. Lagad reva (3 cm.) 256 sid. rikt illustrerad med fotografier i s/v och färg. 300:-Fint skick.

1052Tahm Wilh. Beskrifning öfver Örebro Län. Beskrifning öfver Westerås Län. Beskrifning öfver Upsala län. Stockholm 1849-50. C. A. Bagges förlag. 3 delar i 1 samtida halvläder band med moarmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Marmorerade snitt. Titelsida + (2) + 148; Titelsida + (2) + 172 sid; Titelsida + (2) + 212 + (4). 850:-Slitna falsar. Sliten av ålder. Fin inlaga.

1053Tannér Nilsson Per. Jämtland-Härjedalen. Konung Gustaf VI Adolfs eriksgata. Stockholm 1955. Barnens Dag. 4:o. Illustrerat häfte. 55 s. Rikligt fotoillustrerat. 100:-

1054Tham. Wilh. Beskrifning öfver Örebro Län. Westerås Län. Uppsala Län. 1849-50. P.A. Norstedt & söner. C.A.Bagges förl. De tre verken bundna i ett samtida halvskinnband. med marmorererade pärmar.(4), 148 s. + (4), 171 s, (1). + (4), 212 s, (4). 850:-Bandet i hyggligt skick. Inlagan i fint skick. Från STF´s Bibliotek.

1055Thaning Olof. red. Jämtland/Härjedalen. Nacka 1977. Esselte Herzogs, Nacka. Förlagets illustrerade klotband m. skyddsomslag. 320 s. Rikligt illustrerad i färg. 75:-

1056--- Svenska Turistföreningens årsskrift 1963. Stockholm 1963. Svenska Turistföreningens Förlag. Vackert privatbundet rött halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind. Övre guldsnitt. 320 sid. Färg och s/v ills. 100:-Fint skick.

1057The Geographical Society of the Pacific. The discovery of San Francisco Bay. The rediscovery of the port of Monterey; the establishment of the Presido, and the founding of the mission of San Francisco. San Francisco, Cal. 1907. Partridge. Contemporary private halfleather binding with marbled boards, ordered by the Swedish Board of Tourism. Golddecorated back. IV, 153 pp. 900:-A fascinated story about adventures who claimed that they sighted the San francisco Bay area as early as 1757 but sorry to say the history of the Bay-area is not that old. To the yaer 1772 ther is no record that any europeen had seen the entrance to the Bay of San Francisco.

1058Thulin Sven mfl. Hågkomster och livsintryck. Uppsalaminnen. 3 vol. Den eviga ungdomens stad. Bland professorer och studenter. Uppsala minnen. Uppsala 1936-38. Lindblads. Vackra halfranska läderband. Marmorerade pärmar. Grå och röda titeletiketter med guldskrift. 5 upphöjda bind. Forsbergs bokbinderi Stockholm. medbundna omslag. 359 sid + 456 sid + 337 sid. Illustrerad. 500:-Vackra band i gott skick. Nedre kapitäl vol I skadad.

1059 Till Hembygden en julhälsning till församlingarna i Strängnäs stift. Stockholm 1923. Ernst Westerbergs Boktryckeri. Häftat. 135 s. Illustrerat med s/v fotografier. 100:-Från stiftsrådet tjugonde årgången.

1060Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening. Tjustbygden. Årsbok 1966. Västervik 1966. Häftad 4.o, 124 sidor, illustrerad. 90:-

1061--- Tjustbygden. Årsbok 1969. Västervik 1969. Häftad 4.o, 123 sidor, illustrerad. 90:-

1062Tollstorp J.P. Wadstena och dess omgifning. Historiskt romantiskt målning. Tecknad under en sommarresa kring Wettern. Wadtena 1832. Tryckt hos J.P. Tollstorp. Bundet i ett halvläderband från tiden med marmorerade pärmar, Titel i guldtext å ryggen. Bandet lätt slitet i falsarna. 1000:-Gammal namnteckning å titelsidans övre högra hörn.

1063Tomkinsons, Michael. Michael Tomkinson's Kenya. Oxford 1992. Michael Tomkinson publ. Hardcover in dw. pp. 128. ills. Fine condition. 160:-3rd edition.

1064 Topografiska och statistiska uppgifter om Halmstads län. Stockholm 1847. 80 s. Vissa skador på ryggen. 200:-

1065 Topografiska och statistiska uppgifter om Upsala Län. Stockholm 1850. Norstedts. Orginal pappersomslag. 73 s. 250:-

1066Tranås Hembygdsgille. Från Sommarbygd till Västerstrand. Särtryck ur fjärde samlingen. Häftad 4:o. 24 sid. Ills. 75:-

1067Tresk Olof. Kemi & Torne lappmarker 1642-1643. Stockholm 1928. Nordisk Rotogravyr. Folio. Ryggklotband. 26 s. samt kartor i faksimil. 1000:-

1068Trolle Anna Mörner Stellan Carl mfl. Småländska Archivet. 2:a Delen. häft. 1. Wexiö 1864 Södergren. Förlagshäfte. 112 sid. 500:-Samlade aktstycken om bl.a. Wexiö stads källarfrihet. Om wattentorget i Wexiö, Om rådhusbalerna etc. Sällsynt.

1069Trotzig Karl. Dalarna. Stockholm 1922. Femte upplagan, Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. VI + (1) + 251 s. + (5). Med 62 illustrationer, 4 kartor och 1 stadsplan. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker XII.

1070--- Dalarna. Stockholm 1916. Fjärde upplagan, Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. VIII + 256 s. Med 55 illustrationer, 3 kartor och 1 stadsplan. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker XII.

1071--- Dalarna. Stockholm 1912. Tredje upplagan, Wahlström & Widstrand. 12:o. Gulddekorerat rött klotband. VII + 1 - 214 + (1) s. Med 49 illustrationer, 3 kartor och 1 stadsplan. 250:-Svenska turistföreningens resehandböcker XII. Tredje upplagan.

1072--- Hedemora Sads historia. En hembygdsbok. Hedemora 1943. 4:0. Halvfranskt band. 646 s. Ill. 600:-Bibliofil, 23/200.

1073Trotzig Rådman. Dalarna. Stockholm 1934. Svenska turistföreningens förlag. 12:o. Gulddekorerat klotband. 248 s. Utvikbar karta. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker.

1074--- Dalarna. Stockholm 1934. Svenska turistföreningens förlag. 12:o. Gulddekorerat klotband. 248 s. Utvikbar karta. 200:-Svenska turistföreningens resehandböcker.

1075Tunander Britt., Tunander Ingemar. Stickspår till sockerbruket. Trelleborg 1980. Sockerbolaget. 59 s. med sv/v illustrationer. 150:-

1076Turi Johan. Mui'talus sámiid birra. Uppsala 1965. Kungl Skolöverstyrelsen. Förlagsband. Oblong. XVI + 125 s. + (3). Illustrerad i s/v. 330:-

1077Turistföreningen i Finland. Lappland. Handbok för turister. Helsingfors 1938. Turistföreningen i Finland. Klotband med skyddsomslag. 109 s. Ill. samt lös utvikbar karta i ficka. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1078--- Lappland. Handbok för turister. Helsingfors 1938. Turistföreningen i Finland. Klotband. 109 s. Ill. samt lös utvikbar karta i ficka. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1079 Turistföreningens i Finland årsbok. 1914. (Turisttidskrift Årgång III, N:o. 1-6. Januari-December.) Helsingfors 1914. Turistföreningen. Halvfranskt band med marmorerade pärmar och snitt. XX + (21) medlemslistor + (1) + 180 s. Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 400:-Mycket fint skick. Från STFs bibliotek.

1080 Turistföreningens i Finland årsbok. 1915. (Turisttidskrift Årgång IV, N:o. 1-4. Januari-December.) Helsingfors 1915. Turistföreningen. Halvfranskt band med marmorerade pärmar och snitt. XX + (22) medlemslistor + 102 s. Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 400:-Mycket fint skick. Från STFs bibliotek.

1081 Turistföreningens i Finland årsbok. 1916-1919. (Turisttidskrift Årgång V-VIII, N:o. 1-6. Januari-December.) Helsingfors 1916-1919. Turistföreningen. Halvfranskt band med marmorerade pärmar och snitt. I-XLIV (inkl. medlemslistor) + 1-128 s. + I-XXXVIII (inkl. medlemslistor) + 1-122 s. + 1-68 s. + 88 s. Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 400:-Skadat kapitäl och fot, samt översta 3 cm av främre falsen, annars fint skick. Från STFs bibliotek.

1082Täby Hembygdsförening. Rönninge by. En gamal by i Täby. Täby 1983. Täby Hembygdsförening. 128 s. Ill. 100:-Täby Hembydsförenings skriftserie Nr 17. Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1083 Uddevalla vägledning för turister och resande Göteborg 1914. Zachrisson. 12:o. Häftat. 42 s. Fotografier, illustrationer och kartor. 80:-

1084Ugglas Carl R af. Visby, en bok om en gammal stad. Stockholm 1914. Norstedts. 4:0. Klotband. 74 s. Ill. 100:-Bilder af John Österlund.

1085Ullberg Gösta. En bok om Kall, gränsbygd i Jämtland. Vaasa 1988. Wisénska Bokhandelns Förlag. Klotband med skyddsomslag. 432 s. Ill. 300:-

1086Ullenius Gunnar red. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok 1936 samt 1937. Luleå 1936/1937. Luleå boktryckeriaktiebolag. Klotband. XII planscher + 193 s. + (25) annonser. XII planscher + 177 s. + (27) annonser. Ill. i s/v. 200:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

1087--- Västergötlands Fornminnesförenings tidsskrift. Femte delen. Fjärde och femte häftena. Skara 1947-1948. Västergötlands tryckeri aktiebolag. Häft. 184 s. + (42) annonser. Ill. i s/v. 50:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

1088Ullström Karl-Erik. Text och layout. Rottneros i bilder. Förlag Grafisk Konst AB. uå. (ca,1960). Dek. Hft. 32 sid. färgfotoillustrerad. 250:-Sällsynt.

1089Upmark Gustaf. Samfundet S:t Eriks årsbok 1906. Stockholm 1906. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + dubbelsidig plansch + 135 s. + (1) + XXV-XLVIII. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1090--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1907. Stockholm 1907. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 150 s. + XLIX-LXXIV. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1091--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1908. Stockholm 1908. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 131 s. + (1) Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1092--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1909. Stockholm 1909. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 151 s. + (1). Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1093--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1912. Stockholm 1912. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 216 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1094--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1913. Stockholm 1913. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 176 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1095--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1914. Stockholm 1914. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 160 s. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick.

1096--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1918. Stockholm 1918. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 186 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1097--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1919. Stockholm 1919. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 167 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1098--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1920. Stockholm 1920. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 174 s. + (2) Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1099--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1922.; Samfundet S:t Eriks årsböcker 1903-1922. Innehållsförteckning och register. Stockholm 1922. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 151 s. + (1) : (4) + 214 s. + (2). Bägge främre omslagen medbundna. Illustrerade i s/v. 400:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1100--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1923. Stockholm 1923. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 227 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1101--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1924. Stockholm 1924. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 154 s. + 5 utvikbara planscher. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1102--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1925. Stockholm 1925. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 162 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1103--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1926. Stockholm 1926. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 180 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1104--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1927. Stockholm 1927. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + plansch + 170 s. Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1105--- Samfundet S:t Eriks årsbok 1928. Stockholm 1928. Wahlström & Widstrand. STF's röda helklot med svart ryggtiteletikett i läder. (8) + 217 s. + (1). Främre omslaget medbundet. Illustrerad i s/v. 250:-Mycket fint skick. Liten etikett från STF på främre pärmens insida.

1106Upplands Enskilda Bank. Wästerbergslagen i Dalarna. Gruvornas, Syttornas och Smedernas Gamla Bygd. Ludvika 1932. Häftad. 46 sid. En utvikbar karta. 200:-

1107Upplands nation. Uppland. Uppsala 1935. Lindblads. Klotband. 415 s. Några s/v fotoill. 50:-

1108 Vandringsleder. En vänbok tillägnad Calle Mannerfelt. Stockholm 1993. Norstedts. Stor 8:0. Klotband med skyddsomslag. 322 s. Ill. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1109Vejde P. G. Åryd. Anteckningar om en gård och ett järnverk i Småland. Växjö 1954. Liten 4:0. 132 s. Ill. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1110Venedey J. Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar och rikt gulddekorerad rygg. 317 s + (3) + utvikskarta + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar". Illustrerad med 24 stålstuckna planser. 800:-Bandet något nött av ålder.

1111--- Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida halvfranskt band. 317 s + (1) + utvikskarta + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar". Illustrerad med 24 stålstuckna planser. 700:-Främre fals sprucken. Bandet i övrigt något nött av ålder.

1112--- Engelska ostindien. Hindustans natur, folk, historia och seder. Stockholm 1858. J. L. Brudins förlag. Samtida ryggläderband med pergamenthörn samt gulddekorerad rygg. 317 s + (3) + 80 s. "Nyheter från alla verldsdelar" + utvikbar karta + 24 stålstuckna planscher. 800:-Bandet något nött av ålder.

1113Viksten Albert. Mitt paradis. LTs förl 1977. Förlagsband med skyddsomslag. 224 sid. Ills. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1114 Villa Carlotta and the Lake of Como. Milan, Italien, 1938. The Villa Carlotta committee. Softcover. 4:o. (16) + LXXXI + (3). 81 photos in black and white of the Villa Carlotta and the surroundings. 350:-Originally from the STF library.

1115von Rosen Britta. Sällsamheter i Södermanland. Arlöv 1983. Förlagsbunden. 251 sid. Illustrerad. 150:-Med dedikation från författaren.

1116Vries H.M. de. The importance of Java seen from the air. Batavia 1928. G. Kolff & Co. A book devoted to the interests of the Island of Java. With the co-operation of the Military Air Force, the State Railways, the Municipalities and numerous private concerns. Publishers illustrated half cloth bd. Illustrated on most every page with b/w, arial photos by the Military Air Force and others. Text by the Editor. 332 pp. Translation by H.J. Bridge. 2000:-Fine condition.

1117 Vår fantastiska värld. Tyskland 1982. Det Bästa. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 432 s. Rikt illustrerad i färg. 200:-

1118Värmlands Fornminnes och Museiförening. Värmland förr och nu. 1958. Karlstad 1958. 180 sid. Ills. 50:-Årgång 56

1119Värmlands Hembygdsförbund. Värmland vår Hembygd. Karlstad 1956. 195 sid. Rikt Ills. med s/v fotografier. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1120Värmlands Museum. 100 sevärdheter i Värmland. Karlstad 1961. Wermlands-tidnings boktryckeri. Dekorerat hårdpapp band. 135 s. Illustrerd m. fotografier i s/v. 100:-

1121--- Historik och vägledning. Karlstad 1929. Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 39 s. Fåtal illustrationer i s/v. 60:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1122Wahlén Ingvar. Mitt småländska paradis. Falköping 1972. A&K. Ill. pappband. 151 s. Ill. 60:-

1123Wahlund Per Erik. Londonpromenader. Strövtåg, förälskelser och mysterier. Stockholm 1967. Bonniers. Pappband. 238 s. Ill. 50:-Teckningar av Yngve svalander.

1124Waldén Bertil. Närke. Malmö 1960. Allhem. 4:0. Halvfranskt band med övre guldsnitt. 480 s. Rikt Ill. 600:-

1125--- Siggebohyttan - vägledning för besökande. Örebro 1930. Örebro Dagblads Tryckeri. Häftat. 47 s. Illustrerad. 100:-

1126Walldén Bertil. Västeråstraktens växt och djurliv. Västerås 1955. Stor 8:0. 235 s. Fotoill. 75:-

1127Wallén Carl Christian. Glacial-meterological investigations on the Kårsa glacier in Swedish Lappland 1942-1948. Stockholm 1949. pp. 240. Inaugeral dissertation for the degree of doctor of philosophy, faculty of science of Stockholm University. 300:-Reprinted from Geografiska Analer 1948-1949. From Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1128Wallin Sigurd. Gränna. En byggnadshistorisk översikt. Stockholm 1952. Kommitten för Granna Stads historia. 4:o. 38 sid. 64 s/v fotografier. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1129Wallin Ulla. Staden vid havet. Lysekil. Trollhättan 1962. 4:o. Pappband. 96 sid. Ills. s/v fotografi. 100:-

1130Wallquist Einar. Att få komma. Stockholm 1947. Bonniers. Klotband. 226 s. 90:-

1131--- Blott en dag. Stockholm 1955. Bonniers. Halvklot band med främre omslag medbundet samt skyddsomslag.220 s. 80:-

1132--- Med varandra Stockholm 1949. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 225 s. 90:-

1133Ward Lock & Co. The Isle of Wight. England. 192 + 65 pp. Cased binding. Red decorated binding. Illustrated guide books. 150:-

1134Wedberg Birger. Lidingöliv i gamla dar. Stockholm 1924. Norstedt. 341 s. Ill. 200:-

1135Wennersten Osk. Vilh. En bok om Visby. Visby 1921. J. Ridelius Bokhandeln. 12:o. Ryggklotband med förgylld titel. 92 s. + (6). 3 Kartor och 38 illustrationer. 100:-Förord av Professor Jonny Roosval. 2:dra genomsedda uppl.

1136Wennersten Oskar Vilh. En ny bok om Visby. Visby 1913. J. Ridelius bokhandel. Ryggklot band. 78 s. Ill. samt karta. 75:-

1137Werdenfels Åke (Red.) Blekingeboken 1998. Lund 1999. Förlagsbunden. 202 sid. Ills. Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund och Blekinge Museum. 90:-

1138--- Blekingeboken 1999. Lund 1999. Förlagsbunden. 195 sid. Ills. Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund och Blekinge Museum. 90:-

1139Werkelin Janne. Gotland. Stockholm 1981. Brevskolan. 128 s. Ill. 50:-

1140Werner B. Nybyggerliv blandt Meskito-Indianerne. Köbenhavn 1904. Gyldendal. 284 sid. Illustrerad. 200:-

1141Werner Robert. Zwei laufen durch Lappland. Ein Fahrtbericht. Berlin 1934. West-Ost-Verlag, Werner Jöhren. Soft cloth with dustjacket. 79 p. Illustrated with photographs in b/w. 150:-With the authors letter to the Swedish Tourist Association (STF) with his signature. Stamp from STF on flyleaf, titel leaf and on letter.

1142Wesslén Stig. På Lapplandsfjällen bland björnar. Stockholm 1940. Kungl. boktryckeriet. P.A. Norstedt och söner. 4:o. Halvfranskt band. (4) + 174 s. + (6). Ill. i s/v. Inbunden med omslag. gulddekorerad rygg. 225:-

1143--- På Lapplandsfjällen bland björnar. Stockholm 1940. Kungl. boktryckeriet. P.A. Norstedt och söner. 4:o. Klotband. 174 s. + (2). Ill. i s/v. Inbunden med omslag. 175:-

1144--- På Lapplandsfjällen bland björnar. Stockholm 1940. Kungl. boktryckeriet. P.A. Norstedt och söner. 4:o. Dekorerat häftat. 174 s. Ill. i s/v. 125:-

1145Westberg Hans. Östanå pappersbruk i Hälsingland. Sundsvall 1965. Iggesunds Bruk AB. Klotband. 173 s. Ill. 200:-

1146Westeson Hjalmar. Bergtagen. Verklighetsskildringar och noveller. Stockholm 1931. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. Halvklot med marmoreade pärmar. 152 s. Illustrerat i s/v. Främre omslaget medbundet. 60:-

1147Westholm Erik. Mark, människor och moderna skiftesreformer i dalarna. Falun 1992. Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala Universitet. 226 s. 100:-Geografiska regionstudier Nr 25.

1148Westin Gunnar. red. Övre Norrlands historia. Del II. Tiden 1600-1721. Umeå 1965. Norrbottens och Västerbotens läns landsting. Dekorerat häft. (12) + 431 s. Rikligt illustrerad i s/v. 125:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

1149Westling Gottfrid. Linköpings domkyrka. Motala 1889. H. Carlssons bokhandel. Halvfranskt band. 56 s. 150:-STF's tidstypiska biblioteksband. Ursprungligen från STF's bibliotek.

1150Westlund Per-Olof. Gripsholm under Vasatiden. En bygnadshistorisk undersökning. Lund 1948. 328 sid, 23 plancher. Häftad. Ills. Osprättad. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1151Wetterling A. C. Sepiateckingar och akvareller från Stockholm och dess närmaste omgivningar åren 1825 och 1826. Stockholm 1948. Samfundet S:t Erik. Häftad. Oblong 8:o. (4) + (50) teckningar samt två akvareller. 75:-

1152Wiberg Håkan. I England. En bilderbok. Stockholm 1968. Bonniers. Pappband. 144 s. Ill. 60:-

1153Widegren Per David. Försök till en Ny Beskrifning av Östergötland. Linköping 1817. Petre & Abrahamsson. Sliten gråkappa. (9), 293 sid. (1). 500:-

1154Wiklund K.B De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk. Uppsala 1910. Almqvist & Wiksells boktryckeri A.B. Häft. 4:o 82 s. STF's stämpel på framsidan. 250:-Särtryck ur Le Monde Oriental IV-V, 1910-11. Ursprungligen ur STF's bibliotek.

1155Wilhelm prins. Höstdagar därhemma Västerhavets män Lappmarken. Stockholm 1937. Nordisk Rotogravyr. Liten 4:o. slitet förlag pappband. Rikligt foto illustrerad. 100:-Tre filmessayer

1156--- Svenskt land. Stockholm 1952. Norstedts. 4:0. halvläderband. Övre guldsnitt. 413 s. S/v fotoill. samt ill. 5:e upplagan. 20:e tusendet. 350:-Revor i skyddsomslaget.

1157Wilstadius Gun (red.). Blekingeboken 1956-1976. Karlskrona 1956-1976. 19 vol. De två första volymerna (1956-57 och 1958-59) i halvklotband, övriga volymer häftade. Sv/v illustrationer. 1700:-

1158--- Blekingeboken 1978. Karlskrona 1978. 202 s. m. sv/v illustrationer. 90:-

1159--- Blekingeboken 1979. Karlskrona 1969. 216 sid. m. sv/v illustrationer. 90:-

1160Wimarck Henning och Gunnar Atlas över Skånes flora Lund 1985. Förlagetsband 141 sidor text, 499 sidor med kartor. Boken sammanfattar vetandet om den skånska floran fram till vår egen tid. 300:-Samma författare skrev Skånes flora 1963.

1161Winberg Clary red. Kyrkan. Om kyrkobyggare och tro. Uddevalla 1997. Älvsborgs länsmuseum. Förlagsband. 256 s. Ill. i s/v. & färg. 125:-Västgöta-dals årsbok 1995/96.

1162Winge J.M. Lärobok i Geographi och Historia för Folkscholor och Nybörjare Stockholm 1861. J&A Riis. Förra delen : Geographi. Samtida halvläderbd. 71 s. Väl använd men i gott skick. 125:-

1163Witt-Strömer Bo. red. Ljusdal. Anteckningar från en kulturbygd. Ljusdal 1958. Pappband. 200 s.Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1164Wrangel Ewert red. Sverige i färg och bild. Malmö 1936. Allhem. I-II. 226 s. sammanlagt. Fotoill. i färg och s/v. 200:-

1165Wästberg Per. Östermalm. Med fotografier av Lennart Af Petersens Stockholm 1962. W & W. Förlagsband. 166 sidor text samt ca 80 s/v fotografier. Sk. omslag saknas. Andra upplagan. 200:-

1166Zetterholm D.O. Ångermanländska dialektsamlingar. Härnösand 1942. Härnösands Boktryckeri Aktiebolag. Häfte. 199 - 204. sid. 95:-Särtryck ur "Ångermanland 1940-1941".

1167Zilliacus Emil. Romerska vandringar och raster vid vinbrunnar och vattenfontäner. Uppsala 1950. Hugo Gebers förlag. Klotrygg med skyddsomslag. 238 s. + (2). Ill. 80:-

1168Zsigmondy. Paulcke. Die Gefahren der Alpen. Erfahrungen und Ratschläge. München 1922. Rother Verlag. Dekoriertes Verlagsband. 387 Seiten. Illustriert. 200:-

1169Åbo stads historiska museum. Hantverksmuseet på Klosterbacken i Åbo. Åbo 1972. Sydvästkusten. förlagshäfte. 63 sid. Ill. 6:e omarbetade upplagan. 60:-

1170Åhrman L. E. Beskrifning öfver provinsen Gestrikland. Stockholm 1861. Norstedts. Halvklotband. 293 s. 700:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1171Åhstrand Petter. Beskrifning öfwer Öland. Besynnerligen det Norra Motet eller Fögderiet. Inledning av Anders Martinsson. Östervåla 1979. Brombergs. Ill. pappband. 16, 274, 14 s. 150:-

1172Åkerhielm E. Vätterlandskapen, resehandbok omfattande delar av Småland, Östergötland, Närke och Västergötland. Linköping 1918. Vätterns Turisttrafikförening. 150 s. Ill. samt 2 utvikbara kartor. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1173--- Vätterlandskapen resehandbok omfattande delar av Småland, Östergötland, Närke och Västergötland. Linköping 1918. Linköpings Lithografiska Aktiebolag. Klotband. 150 s. Illustrerad med s/v fotografier samt en utvikbar karta. 95:-

1174Åkerhielm Helge. Stockholm i berättelser och bilder. Stockholm 1953. Lars Hökenbergs förl. Liten 4:o. Förlagets klotryggsband med bägge omslagen medbundna. 264 sid. Illustrerad med 22 helsidesplanscher. 125:-Till minne av Stockholms 700-årsjubileum.

1175Åkesson Ester. Färöarna. Bland hvalfångare och folkvisedansare. Stockholm 1983. Minab/Gotab. Häftad. 117 s. S/v ill. 125:-Faksimiltryck av 1911 års upplaga.

1176Ålund O.W. övers. Världens hufvudstäder. Stockholm 1892. Bonniers. 4:0. Guld dek. klotband. 502 s. samt 325 Ill. 475:-

1177--- Världens hufvudstäder. Stockholm 1892. Bonniers. 4:0. Guld dek. klotband. 502 s. samt 325 Ill. Från STF:s bibliotek. 375:-Yttre falsar spruckna, inre lösa.

1178Ångermanlands Hembygdsförbund. Ångermanland Årsbok. Örnsköldsvik 1956 - 1979. Ågrens Boktryckeri. Häftat. Årsbok. 1956 nr. 5. 1964 nr 9. 1967 nr 10. 1969 nr 11. 1974 nr 13. 1979 nr 14. Illustrerade. 100:-/st

1179Åsbrink Gustav. Från Västerhavet till Östersjön. Resehandbok över Bergslagernas, Stockholm-Västerås-Bergslagens, Gäfle-Dala och Södra Dalarnes Järnvägar. Göteborg 1923. Wettergren och Kerber. 232 sid. Ills. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1180--- Sveriges Statsbanor. Nedre Norrland. Stockholm - Storlien med anslutande linjer. Stockholm 1920. Centraltryckeriet. Klotband. (2) + 231 s. + (1). Rikligt illustrerad i s/v. med kartor. Ryggdekor i guld. Ursprungligen häftad, omslagen medbundna. 250:-Ursprungligen från STF's bibliotek.

1181--- Övre Norrland. Långsele-Happaranda och Övertårneå. Hoting-Sorsele. Stockholm 1932. Helläderband. 160 sid. med 82 ills., 28 linjekartor och 6 stadsplaner. 275:-Statens Jänvägars resehandböcker. Skadad i övre delen av ryggen (1cm). saknas.

1182Åslund Daniel. Genom Lappmarken. Från Pältsa i norr till Staika i söder. Hässleholm 1996. Carlsson Bokförlag. Förlagsband. Tvär 8:o. 144 s. Rikligt och vackert illustrerad i färg. 200:-Nyskick.

1183Öberg Theofil. Sura socken. Västerås 1953. På kommunens uppdrag. Halvklotband. 605 s. Ill. Två utvikbara kartor i ficka. 350:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

1184Öhrn Bertil. Fågelsjöar i södra och mellersta Sverige. Stockholm 1940. Nordisk Rotogravyr. Halvfranskt band ( Hedberg). Liten 4:0. 255 s. Ill. 575:-

1185Örebro läns fornminesförening. Bilder från stad och land. Historiskt topografiska studier. Örebro 1905. Fornminesföreningen. Liten 4:o. Samtida gulddekorerat halvfranskt band. Marmorerade pärmar. 185 sid. Illustrerad med 3 graverade planscher, fotoplanscher samt bilder i texten. + i utvikbar karta över Örebro. 1500:-Bibliofilupplaga 112 ex, varav detta är nr: 59. Från STF:s bibliotek.

1186 Österlen i mina tankar. Uo Uå. 4:0. Förlagsband. 113 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat