On-line boklista 37.Zoologi / book list 37.Zoology

Alla böcker beskrivna på denna sida är kompletta och i god kondition, 8:o samt häftade, om inte annat anges. Frakt/porto samt försäkring tillkommer.
Vi reserveras oss för redan försålda böcker. De flesta konto- och kreditkort accepteras, ange kortnummer och giltighetstid vid beställning. Beställningar sker enklast genom telefon, fax, skriftligt eller e-post.

All items described on this page are complete and in good condition, 8:o and in paperback, unless otherwise stated. Postage and insurance is extra.
We make reservation for already sold books. Most major credit cards are accepted, specify card number and expire date when ordering. Orders are taken by telephone, fax, mail or e-mail.

PRA Antikvariat
Birger Jarlsgatan 44
114 29 Stockholm
Tel/fax: 46+ 8+ 611 03 72.

Söker du en speciell titel eller författare? Använd knappen Sök/Find i din web-läsare.

Looking for a Title / Author? Use Search / Find, in your browser.


1Adamson George. Mina lejon. Joy, lejonen och jag. Borås 1987. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. 331 s. Illustrerad i s/v och färg. 120:-

2Adamson Joy. Den fläckiga sfinxen. Stockholm 1970. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 221 s. Illustrerad med fotografier i s/v. 120:-

3--- Leva fri. Berättelsen om Elsa och hennes ungar. Stockholm 1962. Bonniers. Stor 8:0. Pappband med skyddsomslag. 200 s. Ill. 125:-

4Adlercreutz Carl-Johan., Adlercreutz Johan. Hundar i världen. Norge 2001. ICA Förlaget. 8:o. Kartonage. 464 sid. Rikligt färg ills. ISBN: 91-534-2279-1. Tredje utökade utgåvan. 250:-Gott skick.

5Almquist S., Lagerstedt N. G. W. Lärobok i naturkunnighet. Första delen. Läran om växterna och djuren. Stockholm 1898. Norstedt. Dekorerat klotband. 176 s. Ill. med textillustrationer i s/v samt färglitograferade planscher. 140:-Noteringar med blyerts, lös i bindet.

6Amadon Dean., Brown Leslie. Eagles, hawks and falcons of the World. Contry life books. 4:0. 2 volymes. Clothbd. 945 pp. Nice illustrations in colour. Classical work on the subject. 1500:-Small damage at the foot.

7Andersson Stellan / Svensson Rolf. Det vilda Sverige. Tjeckoslovakien 1980. Bra Böcker. 218 sid. Vitt förlagskartonage med ill. skyddsomslag. Rikligt färg ill. 100:-

8Andersson Tommie (red)., Karlsson Johnny. red. Djurens underbara värld. 4. Däggdjur. Verona 1982. Bokorama. 4:o. Förlagets konstläder med skyddsomslag. 174 sid. Rikligt färg ills. 150:-

9 Asköviken. Ett naturreservat i mälarbygd. Västerås 1991. ICA-förlaget. Förlagsband. 120 s. Ill. 70:-

10Attenborough David Den levande planeten Stockholm 1984. pappbd. med sk. omslag. 8:o. 320 sid. rikligt med färgills. 100:-

11Axelrod Herbert R., Degen Bernd. The Allure of Discus. USA 1991. T.F.H. Hardback. Folio. (192) pp. Richly ill. in color. 500:-

12Banks Edith. Djurens kamouflage. Hong Kong 1980. Förlagshuset Fyris (Uppsala). ("Fyrisbiblioteket".) 4:o. Plastlaminatbd. 93 s. Rikt färgillustrerad. 100:-

13Barnett Lincoln. Livets mirakel. En bok om livsformernas utveckling på jorden - en upptäcktsfärd i Darwins spår. Malmö 1961. Allhems. 307 sid. Grönt förlagsläderband med ill. skyddsomslag. Rikliga färg och s/v fotografier och ill. 250:-Skyddsomslaget är nött. Bandet i övrigt i gott skick.

14Beatham Bentley Photography for bird-lovers London 1911 Clothbd, 175 pp. 175:-

15Behm Jaktlexikon Stockholm 1920. hfr.bd. 175:-

16Bengtsson Simon., Brundin Lars., Malaise René., Roman A., Sjöstedt Yngve. Insektsfaunan inom Abisko nationalpark. Uppsala 1931. Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 16 och 17.) I-II. 64 + 68 s. m. 1 karta i vol. I. 150:-

17Berg Bengt. Farligt storvilt. Stockholm 1959. Tidens förlag. Limbunden med klotrygg. 319 s. m. sv/v illustrationer. 150:-

18 Bergens jägar och fiskeförening Bergen 1945. hfr.bd. 209 sid. s/v ills. med dedikation till Bengt Berg. 125:-

19Bergman Sucksdorff Astrid. Gläntan, en naturbok. Italien 1984. Rabén & Sjögren. 4:0. Förlagsband med skyddsomslag. 140 s. Ill. 150:-

20--- Möten med djur i skogar, vid vattendrag, kring hus. Milano 1990. ICA-förlaget. Förlagsband. 141 s. Ill. 100:-

21Bergqvist Ulf., Wennerdahl Maj. Gotland. Stockholm 1989. Utbildningsförlaget Brevskolan. Häfte. 8:o. 138 sid. S/v och färg ills. Andra upplagan, första tryckningen. 100:-

22Blomberg Rolf. Såna djur finns. Stockholm 1958. Tidens Bokklubb. 4:o. Dekorerat förlagsband. 198 sid. S/v ills. Andra upplagan. 31:a-40:e tusendet. 100:-Gott skick. Saknar skyddsomslag.

23Blount Kitty edit., Crowley Maggie. Encyclopedia of Dinosaurs & prehistoric life. Verona 2001. Dorling Kindersley Book. 4:0. Publishersbd. with dustwrapper. 376 pp. Ills. 350:-

24Boije Carl Gustaf. Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållningen, uti hwilken tillkänna gifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå. til en indrägtig landthushållnings inrättande och wårdande, besynnerligen en nog gagnande fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga sjukdomar, hämmar den förderfweliga fåre-döden. Stockholm 1756. Lor. Ludv. Grefing. XIV, 396 s, (1) . ordförklaring samt 2 s. handskrivna ordförklaringar. Samtida halvläderband. Något slitet. 1900:-Liten skada i nedre delen av ryggen. Gamla namnteckningar.

25 Boken om naturen I-II Stockholm 1953. hfr.bd. 8:o. 447+440 sid. s/v ills. 200:-

26Borgese Elisabeth Mann. The Oceanic Circle. Governig the seas as a global resource. USA 1998. UN University. 240 pp. Black hardback. Ill. cover. 150:-

27Brown Leslie. Die Greifvögel. Ihre Biologie und Ökologie. Spain 1979. Verlag Paul Parey. Large 8:0. Clothbd. with dustwrapper. 256 pp. Ills. 200:-

28Brusewitz Gunnar. Sjö, anteckningar från en strand. W&W. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 96 s. Ill. 170:-

29Buel J. W. The living world: a complete natural history of the world's creatures, fishes, reptiles, insects, birds and mammals etc. USA 1888. Desmond Publishing. 4:0. Dec. Clothbinding embellished with over 1200 elegant engravings. Illustrating the animals of the earth in their natural condition, and Magnificent colored plates. 1000:-Slightly worn upper capital.

30Burton Maurice. ed. The world beneath the sea. Italy 1974. Orbis. 4:0. Clothbd. 128 pp. Ills. 150:-

31Burton Robert. How birds live. Belgium 1977. Galley Press. 4:0. Publishersbd. with dustwrapper. 160 pp. Ills. 125:-

32Bölsche W. Kärlekslifvet i naturen. En kärlekens utvecklingshistoria. I-II. Stockholm 1906. Fröléen & Comp. Dekorerat originalklot. 336 s. + (3). : 343 s. + (4). 150:-Blyertsunderstrykningar och enstaka lösa sidor.

33Caras Roger Djurens privatliv Stockholm 1978. Klotbd. 4:o. Riko. ill. i färg. 125:-

34--- The private life of animals London 1974. Clothbd. 4:o 223 sid. Ills. in color. 125:-

35Chandoha Walter. From Kittens to Cats. Prague 1963. Paul Hamlyn. Cloth with dustjacket. 4:o. 240 pp. Richly illustrated with photos in b/w. 200:-

36Christoferson Birger. Författarnas naturlära. Svenska naturskildrare i ord och bild. Lund 1973. Bo Cavefors Bokförlag. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 203 s. Illustr. 150:-

37Cole Charles J., Hardy Laurence M. Systematics of North American Colubrid Snakes Related to Tantilla Planiceps (Blainville). No place 1981. American Museum of Natural History. (Bulletin of the American Museum of Natural History, Volume 171, article 3, pages 199-284, figures 1-39, tables 1-30.) Saddle-stitched paperback. 199-284 pp. with tables and illustrations. 200:-

38Cornish Charles J. De levande djuren på jorden. Populära skildringar från livet i naturen. Stockholm 1925. Fröléen & comp. Vackert marmorerade halvklotband (gulddekorerade) med marmorerade snitt. 3 vol. 648 + 629 + 653 sid. 24,5 x 18 cm. Med talrika illustrationer och kolorerade planscher direkt efter fotografier. Andra tillökade upplagan. 300:-Blekt rygg, betydande slitage på pärmarnas nederkanter, ett par stötskadade hörn, eljest gott skick.

39Cornish Charles J. (utg.). De lefvande djuren på jorden. Populära skildringar från lifvet i naturen under medverkan af framträdande zoologer utgifna af Charles J. Cornish. Del II. Fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur. Amsterdam 1903. Fröleen & Comp. (Stockholm). Förlagets stramt dekorerade gröna klotband. 4:o. 399, (1) s., m. sv/v illustrationer, och 12 färgplanscher. Något slitage på kapitälen, eljest gott skick. Ej blekt. 250:-

40Curry-Lindahl Kai. Ecological Studies on Mammals, Birds, Reptiles and Amphibians in the Eastern Belgian Congo. Part II. Tervuren 1960. Musée royal du Congo Belge. Softback. 4:o. 170 pp. + (41) with XX plates on separate leafs. 200:-Small damage to head and foot.

41--- Fåglar över land och hav. En global översikt av fåglarnas flyttning. Örebro 1975. Albert Bonniers förlag (Stockholm). 4:o. Förlagets stramt dekorerade klotimiterande pappersband med skyddsomslag. 243 s., färgillustrerad. Skyddsomslaget slitet. 200:-

42Curry-Lindahl Kai., Wachtmeister Hans. Natur i Blekinge. Uppsala 1957. Svensk Natur. 4:0. 362 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

43Curry-Lindahl Kai., Rosenberg Erik. Natur i Närke. Göteborg 1947. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 286 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

44Curry-Lindahl Kai., Hörstadius Sven. Natur i Uppland. Göteborg 1948. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 320 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

45Curry-Lindahl Kai. Natur i Västerbotten och Norrbotten. Uppsala 1956. Svensk Natur. 4:0. 432 s. Ill. 400:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

46Curry-Lindahl Kai., Walldén Bertil. Natur i Västmanland. Uppsala 1958. Svensk Natur. 4:0. 421 s. Ill. 250:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

47Curry-Lindahl Kai., Elofson Olof. Natur i Ångermanland och Medelpad. Uppsala 1953. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 392 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

48Curry-Lindahl Kai., Fries Carl. Natur i Östergötland. Göteborg 1949. Svensk Natur. 4:0. Halvklotband. 356 s. Ill. 275:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

49Dahl Christine (texturval)., Dahl Erik (bildkommentarer och texturval)., Handrick Helmut (färgfoto). Naturens lov. Malmö 1965. Allhems förlag. 4:o. Klotband med skyddsomslag. 347 s., färgillustrerad. Skyddsomslaget slitet. 200:-

50Dalton Stephen. Insekter i flykten. Stockholm 1978. Forum. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 155 s. Ill. 175:-

51Douglas-Hamilton Iain & Oria. De vilda elefanterna. Stockholm 1975. Bonniers. Stor 8:0. Pappband med skyddsomslag. 260 s. Ill. 125:-

52Downer John. Lifesense, our lives through animal eyes. Great Britain 1991. BCA. Hardcover with dustjacket. 4:o. 224 pp. Illustrated with photos in color. 200:-

53Durango Sigfrid red., Svärdson gunnar red. Svenska Djur, fåglarna. Stockholm 1950. Norstedts. 655 s. Halvläder band. Rikligt illustrerad. 200:-Förord av Frans G. Bengtsson.

54Durrell Gerald., Durrell Lee. För naturvännen. En praktisk handledning till naturen. Verona 1984. Wahlström & Widstrand. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 320 s. Ill. 200:-

55Eckstein Karl Dr. Die Schmetterlinge Deutschlands, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie. 4 Teile in 1 Band. Stuttgart 1913 - 23. K.G. Lutz Verlag. Golddek. halblederband. 8:o. Band I. (i) 120 Seiten. Allgemeiner Teil. spezieller Teil. 1. die Tag falter. Band 2. (i) 84 Seiten. Die Schwärmer und Spinner. Band 3. (i). 96 Seiten. Mit besonderer Berûcksichtung der Biologi. Band 4. 84 Seiten. Mit besonderer Berücksichtung der Biologi. Mit 64 Farbendrucktafeln und zahlreiche Textabbildungen. 1200:-

56Edberg Rolf. De glittrande vattnens land Stockholm 1980. Dek. förlagsband. 4:o. 254 sid. Färg ills. 100:-

57--- Droppar av vatten, droppar av år Höganäs 1984. förlagsbd.med sk. omslag. 8:o. 189 sid. färg ills. 125:-

58Eigener Wilhelm. IPC stora djurlexikon. Uppsala & Braunschweig 1971. IPC - International Publishing Company (Örebro). 2 vol. 4:o. Konstläderband. 533 s., rikt färgillustrerade. 350:-

59Ekman Sven. Djur i de svenska fjällen. Stockholm. 1944. Svenska turistföreningens förl. Förlagets halvläderband i fint skick. 428 sid. Rikligt illustrerad med s/v. fotografier. STF´s publ.nr 876. 400:-STF´s handböcker om de svenska fjällen. 3.

60Engel Leonard. I havet. Holland 1964. Svalan/Bonniers. 4:0. Förlagsband. 188 s. Ill. 50:-

61Evans Peter. Ourselves and other Animals. From the TV series with Gerald and Lee Durrell. Suffolk 1987. Century. Cloth with dustjacket. 4:o. 220 s. Ill. 125:-

62Felix J., Hísek K. Tidens stora bok om Europas fåglar. Czechoslovakia 1984. Tidens förlag. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 318 s. Ill. 250:-

63Fisher James., Tory Peterson Roger. The World of Birds. A Comprehensive Guide to General Ornithology. London 1964. Macdonald & Co. Publishers decorated blue cloth binding, 4:o, 288 pages. Richly illustrated with maps, drawings and photos in colour and b/w. 300:-No dust-jacket

64Forbush Edwards Howe. Natural history of the birds of eastern and central north america. USA [1939]. Houghton Mifflin company. Cloth. 4:o. XXVI + 554 pp. + (2) + 97 plates in colour. Ill. 350:-

65Fries Carl. Bäverland. Stockholm 1960. Nordisk Rotogravyr. Klotband med skyddsomslag. 188 s. Ill. 80:-

66--- Bäverland. Stockholm 1940. Nordisk Rotogravyr. Litet 4:o-häfte med "falskt skyddsomslag". 246 s. Sv/v djuptrycksillustrationer samt kartskisser. 150:-

67--- Svensk natur från hav till fjäll. Del I. Stockholm 1950. Svenska bokförlaget / Bonniers. Halvklotband. 433, (1) s. m. sv/v illustrationer. Tillskrift på försättsblad. 125:-

68Färnström Nils. Haspelfiske. Örebro 1958. Lindqvists förlag. Ryggklot band. 111 s. Ill. 125:-

69--- Sex kapitel om spinnfiske. Stockholm 1934. Wahlström & Widstrand. Häftad. 87 s. Ill. 60:-

70Färnström Nils (red.). MIN BÄSTA FISKEFÄRD. Kända sportfiskare berätta. Stockholm 1951. Wahlström & Widstrand. Häftad 8:o, 212 sidor. Ill. med s/v fotografier. 85:-Lite nött.

71Gaunitz C. B. Människan och småkrypen. Våra bästa vänner, våra värsta fiender. Stockholm 1948. Lindfors bokförlag AB. Klotrygg med mjuka pappärmar. 132 s. Ill. 75:-Skick som ny.

72Gillsäter Sven. Ett sånt djurliv på Kolmården. Ungern 1983. Bra Böcker. 4:0. Konstläderband. 189 s. Ill. 100:-

73--- Gillsäters Ark. En resa i ord och bild. Tjeckoslovakien 1979. Trevi. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 191 s. Ill. 150:-

74--- Gillsäters Ark. En resa i ord och bild. Tjeckoslovakien 1979. Bra Böcker. 4:0. Limhäftad. 191 s. Ill. 120:-

75--- Mera vilt än tamt. Stockholm 1974 Trevi. 4:o. Förlagsklot. 190 sid. Fotoillustrerad. 150:-

76--- Pingviner i vind. En reseskildring från Falklandsöarna. Motala 1969. Forum. Klotband. 161 s. Illustr. 80.-

77--- Våg för våg. En resa bland polcirkelns djur. Motala 1962. Forum. Pappband. 147 s. Ill. 80:-

78--- Öga mot öga. Stockholm 1959. Forum. Dekorerat klotband. 167 s. Ill. i s/v och färg. 90:-

79Glyn Richard (red). All världens hästar. Storbritannien 1971. Tidens Förlag. 4:o. Klotband med skyddsomslag. 128 sid. Färg ills. 225:-Gott skick.

80 Gotlänsk Husdjursskötsel 1947-1987. En krönika över verksamheten. Uddevalla 1987. Hanseproduktion AB. Pappband. 100 s. S/v fotoill. 125:-

81Graebner Karl-Erich. Naturen - livets oändliga mångfald. Tjeckoslovakien 1974. Bokförlaget Bra Böcker (Höganäs). 4:o. Klotband med skyddsomslag. 232 s., rikt färgillustrerade. Skyddsomslaget slitet, eljest gott skick. 110:-

82Groschoff Vera I., Roedelberger Franz A. Förtrollande övärld. 250 bilder från Indiska oceanens och Stilla havets djurvärld. Switzerland 1966. IPC. Stor 8:0. Dekorerat klotband. 216 s. Ill. 250:-

83Grzimek Bernhard. Även noshörningar hör alla människor till. Kampen för Afrikas djurvärld. Stockholm 1963. Bonniers. 4:o. Pappersband. 209, (1) s., rikt illustrerade i färg och sv/v. 85:-

84Grönlund Herman. Jakt för livet. Vildmarksberättelser från Lappland. Uo Uå (Viborg 1990?). Land. Förlagsband. 140 s. Ill. 125:-

85Göran Brunius. Svenska fjärilar i text och bild. U. o. 1977. Eget förlag. Dekorerat klotband. (2), 67, (1, 2) s. Färgplanscher med kommentarer. Dedikation. 150:-

86Haarke Wilhelm Die Schöpfung der Tierwelt. Leipzig und Wien 1893. bibliographisches Institut. Halbfr. Bindung. Goldekoriert. 4:0. (i) X pp. 557 pp. (iv). Komplett mit 1 Karte und 20 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt. Dazu 469 Abbildungen im Text. The colour prints are cromo lithografies. 900:-Stained and slightly faded spine.

87Hagberg Knut. Fåglar i bygd och obygd. Stockholm 1944. Albert Bonniers förlag. Limbunden med klotrygg. 222, (1) s. m. sv/v illustrationer. 160:-

88Haglund Bertil. Från kust till fjäll. Bilder från Västerbotens natur och fågelliv. Stockholm 1937. Lars Hökerbergs Bokförlag. 199 s Ill. 150:-

89--- Från Kust till kalfjäll. Bilder från Västerbottens natur och fågelliv. Stockholm 1937. Lars Hökerbergs bokförlag. Ryggklotband. 198 s. + (4). Med 117 bilder efter fotografier tagna av Bertil Haglund och Bengt Lundgren. 170:-

90--- Jakten. Jägarens handbok Stockholm 1951 Guldek. Klotbd.398 sid. s/v & färg ills. 140:-

91Hale E. The Bioligy of Lichens. England 1974. Edward Arnold. 181 pp. Ills. 100:-

92Halldin Oscar. Fågeljakt med kamera. Stockholm 1935. Nordisk Rotogravyr. Stor 8:0. Klotband. Opaginerad. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

93Halstead L.B. Caselli Giovanni (Ills.) Dinosaurier. Tryckt i Belgien 1979. Utg. av Bokförl. Bra Böcker. 4:o. Dekorerat förlagsklotbd samt omslag. 120 s. Rikt illustrerad i färg. 125:-Fint skick.

94HAMILTON PERCy. Ridning. En handledning. Stockholm 1923. Wahlström & Widstrand Andra upplaga. 234 s. med 56 illustrationer. Förlagets gröna dekorerade klotband. 300:-Fint skick, Gammal namnteckning å försättsbl.

95Handrick Helmut. Glimt av paradiset. En bildbok i färg från en grön liten ö med 58 färgfotografier tagna av författaren. Malmö 1960. Allhems förlag. Förlagets gulddekorerade klotband. 160 sid. 4:o. 30 x 22 cm. Andra upplagan. 200:-

96Hanneberg Peter. Seychellerna fristad i oceanen. En bok om unik natur på isolerade öar. Laholm 1984. Liber. Klotband med skyddsomslag. 144 s. Rikt ill. med bilder i färg och s/v. 100:-

97Hass Hans. Manta. Teufel im Roten Meer. Germany 1952. Verlag Ullstein. Gold decorated cloth. 180 pp. + (4). + 77 plates in b/w and 2 maps. 140:-

98Hauser O., Larsson Robert. Människan för 100,000 år sedan. Stockholm 1918. Hugo Gebers förlag. Tredje upplagan. Samtida halvfranskt band med gulddekorerad rygg samt marmorerade pärmar. VII + (1) + plansch + 133 s. + (1). Rikt illustrerad med fotografier och skisser i s/v på separata planschblad. 200:-Ytterst liten skada i kapitälet. Annars bra skick.

99Heck Heinz (inledn.)., Lindgens Arthur., Mohr Erna., Sjögren Bengt (bearb.)., Tratz E. P., Zimmerli F. N. Djurvärldens sista oaser. Med viltvårdare och kamerajägare i nationalparker jorden runt. Stockholm 1957. Tidens bokklubb. Förlagets tryckta pappersband. 240 s. (varav bildsidor 17-128). 100:-

100Heimans E. De dierenwereld in woord en beeld. Amsterdam No year (1940). Holkema & Warendorf. 4:0. Green clothbd. 125 pp. B/w photoills. 200:-

101Helms O. Danske Fugle. I Skov, Mark og Mose. Kobenhavn 1942. Gads forlag. Förlagets dekorerade hårdpappband. (v) 12 - 108 sid. (ii). Samt seksten farvetrykte tavler efter akvareller af Ingeborg Fredriksen. 200:-

102--- Danske Fugle ved Stranden. Kobenhavn 1927. Gads forlag. Förlagets dekorerade hårdpappband. 4:o. (v) 10 - 97 sid. (i) Samt seksten farvetryckte tavler efter akvareller af Ingeborg Fredriksen. 200:-

103--- Fåglar i våra trädgårdar. Stockholm 1925. J. A. Lindblads Förlag. 4:0. Klotband. 132 s. samt 14 plancher. 130:-Översatt och bearbetad av Carl Fries.

104Hjortberg Gustaf Frid. Swenska Boskaps=Afwelen til sin rätta Wård och Skötel uti Helsos och Sjukdomstid, igenom Pröfwade Medel och Nyttige Råd, til Landtmanna tjenst ihopsamlade af. Götheborg 1776. Immanuel Smitt. Samtida halvläderband. XIV, företal 40 s., 536 s. samt Ritningar på Några Machiner 8 s. inkls. 3 helsidor träsnitt med 6 fig. och 21 s. register samt 9 sidor tillägning Instruction 3300:-Ryggen lätt sliten. Gamla namnteckning å pärmens insida.

105Holmgren Aug. Emil. Om skadeinsekter inom hus, deras kännetecken, utveckling och lefnadssätt, samt medlen att utrota dem. Stockholm 1879. J. Beckmans förlag. 111 s. Ill. 450:-

106Horn Anna. Min bit på jorden. Tjeckoslovakien 1982. Bra Böcker. Konstläder med skyddsomslag. 4:o. 226 s. Ill. 125:-Lätt skadat skyddsomslag.

107Hubertus. På jaktstigen och på sjön. Stockholm 1892. Bonniers. Häfte. (4) + 168 s. 150:-Naggad i kanterna, lätt fuktskadad.

108Hudson W.H. The book of a naturalist by W.H. Hudson Author of "The naturalist in La Plata". Second editon. London No date c 1900. Hodder and Stoughton Limited. Publishers gold decorated leather-binding. 366 pp. Second edition. 1000:-Rare. A bit worn by age.

109Johansson Adolf. De röda huvudena. Stockholm 1917. Albert Bonniers Förlag. Mycket vackert privatbundet rött halvläderband med marmorerade pärmar. Rikt gulddekorerad rygg med 5 upphöjda bind. Grön titeletikett i läder. Bunden med främre omslaget. Blå stänkta snitt. 318 sid. S/v ills. Elfte upplagan. 200:-Gott skick. Tillskrift på smutstitelbladet.

110Jonsson Sixten., Linnman Nils. Färöarna - fåglar och fångster. Stockholm 1959. LTs förlag. Ryggklot med skyddsomslag. 4:o. Opaginerad. [113 s.]. Ill. 200:-

111Jukes Thomas H. Molecules and evolution. New York and London 1966. Columbia University Press. Publishers cloth. with dust-cover. 285 pp. Illustrated. 150:-

112Jägerskiöld L.A. Nordens fåglar. Stockholm 1930. Bonniers. 170 tavlor (helsidesplanscher) av Olof Gylling. 4:o. Vackert halvläder band med klot pärmar. Marmorerade snitt. 8 upphöjda bind. Guldornerad rygg. 76 sid, tavlor 1-165. Bunden i Bonniers bokbinderi. 1750:-Andra upplagan.

113Jägersköld L.A Naturens liv i ord och bild Stockholm 1930. I-IV. inkl. ny följd. Halvfranska bd. 448 s.+ 880 s.+ 448 s + 880 s. 375:-

114Jägersten Gösta., Nilsson Lennart. Liv i hav. Stockholm 1959. Tidens Förlag. Halvklot band. 184 s. + (3). Mycket rikligt helsids illustrerad med Lennart Nilssons fantastiska fotografier i s/v. 300:-Förord av Harry Martinsson. Ett av Lennart Nilssons tidiga arbeten.

115Kalliola Reino. Suomen Luonto. (Vuodenaikojen Vaihtelussa). Helsinki 1951. söderström. Förlagets gulddek. klotband med skyddsomslag. 4:o. 387 sid. rikligt fotoiluustrerad. 250:-Författarens dedik. Inlaga: Maskinskriven rescension för Nya Argus nr 1-2 1952 av lektor börje Hörnblad. 2 A4-sid. florpapper. Kalliolas andra fristående del av sitt klassiska verk om finlands natur. Från STF:S bibliotek.

116Klingender Francis. Animals in Art and Thought. To the End of the Middle Ages. Great Britain 1971. Routledge and Kegan Paul. 4:0. Clothbd. with dustwrapper. 580 pp. Illust. 450:-

117Klum Mattias, Odöö Hans. När dimman lättar. Boken om regnskogens världar. Laholm 1992. Bokförlaget Eko. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 150 s. + (2). Rikt illustrerad med fotografier i färg. 170:-

118Kolthoff Gustaf. Vårt villebråd, beskrifvet af jägare och fackmän. Stockholm 1896. Fr. Skoglunds förlag. 2 volymer. Dekorerade klotband. 8:o. 826 s. Ill. 700:-Fint skick.

119Lagercrantz S. Beiträge zur Kulturgeschichte der afrikanischen Jagdfallen. Stockholm 1938. Bokförlags aktiebolaget (sic) Thule. (The Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm (Statens etnografiska museum) New Series Publication No. 5.) 4:o. 177 S., mit schw/w illustrationen, und XVI Tafeln, ein Paar von diese Farbige. 350:-

120Landell Nils-Erik. Markernas visdom. Italien 1990. Rabén & Sjögren. Förlagsband med skyddsomslag. 160 s. Rikt ill. i färg och s/v. 100:-

121--- Maskarnas visdom. Stockholm 1990. dek. papp bd. 4:o. 160 sid. färgills. 120:-

122Landquist John. Charles Darwin. Liv och verk. Stockholm 1959. Natur & Kultur. Privatbundet klotband med titeletikett i rött läder med guldtext. Främre och bakre omslag medbundna. 224 sid. Med dedikation, "Bo Bergman från vännen JL". 300:-Fint skick.Illustrerad med ett fotografi på Charles Darwin.

123 Le livre de la nature, ou le vrai sens des choses. Explique´& mis a la portée des enfans. Londres 1788. Chastanier. small 8:o. Old hard paper binding. XII, 71 pp. (XVI leasons for children in the art of understanding nature). 1000:-A bit worne by age, and a waterstain from page I-XII, covering 1/3, of the pages.

124Lee Mrs. R. ANECDOTES OF THE HABITS AND INSTINCTS OF THE BIRDS, REPTILES, AND FISHES. With Illustrations by Harrison Weir. London Grant and Griffith, MDCCCLIII. (1853). Publishers blue decorated clothbd. vi, 410 pp.+ 24 pp. (a cat. of new and popular works)+ 6 plrs. Spine broken 1100:-

125Lidman Hans. Tusen vingar Stockholm 1970. 1:a uppl. Dek. klotband med skyddsomslag. 8:o 214 sid. Illstr. i s/v. 225:-

126Lilja N. Menniskan. Hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse ur naturhistorisk synpunkt beaktade. Stockholm 1889. Albert Bonniers Förlag. Dekorerat klotband. 379 sid. Försedd med närmare 450 illustrationer. 400:-Femte upplagan.

127Lindau Åke Bättre naturbilder; så fotograferar du djur, natur, jakt och fiske Stockholm 1991. dek. pappbd. 8:o. 72 sid. rikl. med ills. i färg och s/v. 110:-

128Lindblad Jan. Djungelbokens värld. Örebro 1979. Bonniers. Klotband. 247 s. Ill. 100:-

129--- Guayana. Ett tropiskt vildmarksrike. Örebro 1975. Bonniers. 4:0. Pappband med skyddsomslag. 188 s. Ill. 150:-

130--- Mitt gröna paradis. Stockholm 1969. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 210 s. Ill. 125:-

131--- Stenålder och vita indianer. Spanien 1977. Bonniers. Klotband. 188 s. Ill. 125:-

132--- Stenålder och vita indianer. Spanien 1977. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 188 s. Ill. 125:-

133Lindhé Curt. Med spinnspö i charterbagaget. Borås 1971. LTs förlag. Förlagets klotband med skyddsomslag. 159 s. Rikt illustrerad i s/v. 125:-

134--- Vad har fisken för sig. Biologiska fiskekåserier. Falköping 1969. LTs förlag. 159 s. 150:-

135Lindroth Carl H., Nilsson Lennart. Myror. Oskarshamn 1959. Forum. Förlagets klotband med skyddsomslag. 4:o. 95 s. + (1). Rikt illustrerad med fotografier i s/v. 250:-Skyddsomslaget skadat.

136Lindroth Carl H., Notini Gösta. Svenska djur. Insekterna. Uddevalla 1949. Norstedts. Klotband. 4:0. 645 s. + (2). Ill. 200:-

137Lindroth Carl H., Notini Gösta. Svenska djur. Insekterna. Uddevalla 1949. Norstedts. Halvskinnband med övre guldsnitt. 4:0. 645 s. + (2). Ill. Slitet exemplar. 200:-

138Ljungquist Axel. Möten med älgar. Stockholm 1979. LTs förlag.Häftad. 64 s. Ill. 50:-

139Lundgren Alexander., Notini Gösta. Boken om bina. Stockholm 1943. Bonniers. Stor 8:0. Halvklotbans. 546 s. Illust. 300:-

140Lönnberg Einar Fjällrävstamman i Sverige. Uppsala 1927. Andra upplagan, Almqvist & Wiksell (Stockholm). (K. Svenska vetenskapsakademiens skrifter i naturskyddsärenden, n:r 7.) 23 s. 60:-

141Maeterlinck Maurice. Bikupan (La vie des Abeilles). Stockholm 1909. Albert Bonniers Förlag. Halvläderband med marmorerade pärmar. Gulddekorerad rygg. Marmorerade snitt. 226 sid. Andra upplagan. 250:-Lätt sliten rygg. Kantstött på ett ställe.

142--- Das leben der termiten. Stuttgart 1927. Deutsche verlags-anstalt. Cloth. 194 pp. + (2). Ill. 80:-

143--- La vie des abeilles. Paris 1917. Bibliothèque-Charpentier. Half cloth. (6) + 311 pp. + (3). 250:-

144--- La vie des termites. Paris 1927. Bibliothèque-Charpentier. Half cloth. 217 pp. + (5). 300:-

145Magnus Olaus. Olaus Magnus historia om de nordiska folken. Fjärde delen, sjuttonde-tjugoandra boken. Uppsala & Stockholm 1925. Michaelisgillet. 4:0. Häftad. Ouppskuren. 330 s. Rikt illustrerade. Även kallad Djur och Jakt delen. 400:-

146Malm Anders Erik. Skriverier i det gröna. Nacka 1982. ICA Bokförlag (Västerås). Stor 8:o. Färgillustrerat plastlaminatbd. 160 s. Färgillustrerad. 85:-

147Marshall Thomas Elizabeth. Av tigrars stam. En bok om kattdjur och deras kultur. Borås 1995. Wahlström & Widstrand (Stockholm). Limbundet pappersband med skyddsomslag. 281 s. m. sv/v illustrationer. 100:-

148McBride Chris. De vita lejonen i Timbavati. Norwich 1979. Bonniers. Klotband med skyddsomslag. 4:o. 221 s. Ill. 100:-

149Montgomery John. The world of cats. Verona 1968. Paul Hamlyn. Cloth with dustjacket. 4:o. 141 s. Ill. 170:-

150Moss Cynthia. Elefantminnen. Tretton år med en elefantfamilj. Borås 1988. Legenda. Klotband med skyddsomslag. 328 s. Ill. 150:-

151Munthe Axel. En gammal bok om människor och djur. Stockholm 1932. Bonniers. Klotband. 230 s. 130:-

152 Naturens under. Belgium 1990. Det Bästa. Förlagsband. 4:o. 335 s. Rikt illustrerad i färg. 200:-

153Niedieck Paul. Mit der Büchse in Fünf Weltteilen. Beschreibung von 14 Jagdexpeditionen. Vierte auflage. Berlin 1922. Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Green ill. cloth. 394 pp. B/w ill + 1 map. Fourth edition. Written in German. 500:-A little worn on the back-spine.

154Nilsson Göran Ur ett landskap U.o.o.å. c:a 1980. pappbd. med sk. omslag. 4:o. 31 sid. 30 st. ill. helsidespl. 80:-

155Nilsson Hj., Örborn A. Svinskötsel. Stockholm 1945. Lantbruksförbundets tidskrift AB. Ryggklotband. 174 s. Ill. 100:-

156Nothorst Hjalmar. Om Ayrshire-rasen, åkerbruket och ost-tillverkningen i södra Skottland. Lund 1889. Gleerups. 60 s. 1 plansch. 200:-

157Odelberg Carl. Älg och rådjur. Stockholm 1959. Nordisk Rotogravyr. Klotband med skyddsomslag. 122 s. Ill. 100:-

158Olsson Viking. Fåglarnas år. Stockholm 1956. Nordisk rotogravyr. Förlagsband. 4:o. 144 s. Ill. 125:-

159Pesson Paul. Insekter från hela världen. Paris 1958. Forum. Klotband. 4:o. 207 s. Ill. 125:-

160Pettersson Rolf Europas Rovfåglar. Tryckt i Jugoslavien 1984. Blått dekorerat klotband med skyddsomslag. Kasset i klot. 4:o. 170 sid. Rikt illustrerad. Utgiven av Aquila förlag. I denna bibliofilupplaga ingår en av G Pettersson signerad och numrerad originallitografi i 385 ex. Detta ex med nr 216. 1600:-Som ny!

161Poole Robert M. edit. The wonder of birds. Chicago 1983. National Geographic Society. 4:0. Clothbd. 280 pp. Ills. 150:-

162Portielje A.F.J. Dierenleven in artis. Holland 1939. Verkade's fabrieken. 4:0. Halfclothbd. 73 pp. Ills. 750:-

163Pritchard Andrew. A History of Infusoria, living and fossil. London 1842. Whittaker and Co. Brown halfleatherbd with beautifully marbled boards. Golddecorated spine with 4 slightly elevated bindings. Marbled edges and inner boards. VIII, 439 pp. 12 plates. 2500:-Good condition.

164Roberts, Charles G. D. Babes of the Wild London, New York, Toronto och Melbourne 1912, Cassell and Company. 8:o. (Olivgrönt) Klbd m. pappersapplikation i färgtryck. 243 s. m. 32 s/v ill. och frontespis i färg (Warwick Reynolds). 300:-Lätt försvagat, eljest välhållet.

165Roedelberger Franz A. / Groschoff Vera I. Förtrollande djurvärld. 300 foton av djurungar från hela världen. Bern, Schweiz 1969. IPC International. 260 sid. Dekorerat ljusblått klotband. Ill skyddsomslag. S/v och färg ill. Översättning av Roland Adlerberth. 200:-

166Rosén, Bo m. fl. Fridlyst Stockholm 1960. hfr.bd. 4:o. 212 sid. rikl. med färgills 100:-

167Rosén Bo. red. Fridlyst Stockholm 1960. Raben & Sjögren. Halvklotband. 212 sid. Ills. 125:-

168Rosenius Paul Min jakt med kamera. Första samlingen. Lund 1912. Ljus. Stor 8:0. Halvklotband. 165 s. Ill. 200:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

169--- Min jakt med kamera. Ny samling. Lund 1924. Gleerups. 4:0. Halvklotband. 243 s. Ill. 300:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

170--- Måkläppen. Fågelriket på Falsterbo rev. Stockholm 1926. Åhlén & Åkerlunds förlag. Ryggklot med dekorerade pärmar. 4:o. (2) + färgplansch + 249 s. + (3). Ill. i texten samt med separata planscher i färg. 400:-Med Emil Heijnes exlibris.

171Rudbeck Olof d y Fogelboken. I-II. Del I: Fogelboken. Del II: Historisk, konstvetenskaplig och ornitologisk kommentar av Tomas Anfält, Gunnar Broberg, Allan Elenius & Gunnar Brusewitz. Förord av Thomas Tottie. Stockholm 1985. René Coeckelberg. Folio. 3 s. 103. (8) s.+ 165 planscher. Bibliofilupplaga om 1499 ex. detta med nr 761. Förlagets mörkblå klotband med tillhörande fodrad kassett. Fint skick. 5000:-

172Rydén Hope Näckrosdammen, 4 år med en bäverfamilj Stockholm 1990. pappbd. med sk. omslag. 8.o. 254sid. s/v ills. 100:-

173Rösiö Folke. Svenska fåglar. 100 fågelbeskrivningar med fotografier och färgbilder. Stockholm 1955. Saxon & Lindström. Ryggklotband. 500 s. Ill. Mindre åverkan på pärmens ytterkant. 100:-

174Sand Lennart. Det besjälade landskapet. Naturen genom en konstnärs ögon. Falun 1989. Förlags AB Scripta Naturalia. 4:0. Klotband med skyddsomslag. 128 s. Ill. 150:-

175Scharp Dag W. Djuren och vi. Djurskydd - Viltvård - Naturskydd. Uddevalla 1964. Förlagshuset Pebe AB. Konstläder. 4:o. 504 s. Rikt ill. i s/v. 170:-

176--- Djuren och vi. Djurskydd - Viltvård - Naturskydd. Uddevalla 1957. Svensk bokfilm. Förlagets måttfullt dekorerade blå helskinnband med helt guldsnitt. 4:o. 479 s. Rikt ill. i s/v. 300:-

177Schmitz Arne. Naturfotograferna. Italien 1985. Bra Böcker. Förlagsband. 4:o. 262 s. Rikt illustrerad i färg. 150:-

178Sederholm J. J. Forntidens djurvärld med särskild hänsyn till ryggradsdjuren. Helsingfors 1916. Bonniers. Klotband. 176 s. Ill. med 137 fig. 50:-

179Sheppard P. M. Naturligt urval och ärftlighet. DDR 1971. Prisma. Pocket. 236 s. Ill. 60:-

180Singer Peter Djurens frigörelse Nora 1992. Klot m. sk. omslag 8:o 294 sid. 125:-

181Sjöstedt Yngve. I Västafrikas urskogar. Natur och djurlifsskildringar från en zoologisk resa i Kamerun. Stockholm 1904. Fröléen och comp. förlagets gulddek. klot. Illustrerad med helssides färglitografier samt teckningar och fotografier. 350:-Kartan saknas.

182Sokolov-Mikitov Ivan. Året i skogen. Portugal 1978. Tidens förlag. Förlagets pappband. 4:o. 96 s. Ill. i färg av G. Nikolskij. 75:-

183Sommer Johan Gottfried. Bibliothek i populär naturkunnighet. Naturmålningar ur Speciella Physiken I-IV. Stockholm 1837-38. Zacharias Haeggström. 4 samtida guldornamenterade svarta halvfranska band. Marmorerade pärmar. 408 + 386 + 309 + 288 sid. Med 3 utvikbara gravyrer. 1500:-Lös sida. I:234. Banden ngt. nötta.

184Stanek V. J. Sällsamt i djurens värld. Tjeckoslovakien 1968. Tidens bokklubb (Stockholm). 4:o. Klotband med skyddsomslag. 141, (2) s., rikt illustrerad i färg och sv/v. 125:-

185Stellar V. Dethier E. Djurens beteenden. Stockholm 1965. Bokförlaget Aldus / Bonniers. 150, + (7) s. Liten 8:o. 70:-Gott antikvariskt skick.

186Sucksdorff Arne Gryning Stockholm 1950. klotbd. 223 sid. s/v ills. 300:-

187--- Gryning Stockholm 1950. klotbd. 8:o. 223 sid. s/v ills. 300:-

188--- Mark och människor. Stockholm 1960. Nordisk Rotogravyr. Klotband med skyddsomslag. 52 s. samt planscher. 100:-

189Svenska Draghundtjänst. Draghunden, Handledning i draghundstjänst. Stockholm 1934. Esselte AB. Dek. häfte. 42 s. + (10) (annonser). 100:-Instruktionsbok, i gott skick.

190Svenska Jägarförbundet Viltvård. Viltet, människan och miljön. Kursbok utgiven av Svenska Jägarförbundet. Kungälv 1974. Svenska Jägarförbundet. Förlagsband. 247 s. Ill. 100:-

191Svenska Naturskyddsförenings Årsskrift. Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens årskrift. 1935. Häftad 110:-En liten fläck i snittet.

192Swedrup Görel., Swedrup Ivan. Allt om hunden. Danmark 2003. ICA Förlaget. 8:o. Kartonage. 160 sid. Färg ills. ISBN: 91-534-2478-6. Sjuttonde upplagan. 200:-Gott skick.

193Swedrup Ivan. Allt om hunden. Motala 1959. ICA-Förlaget. Ryggklot. 8:o. 152 sid. S/v ills. 80:-

194Swenader Gustaf. 60 utvalda unika fågelillustrationer i stentryck. Stockholm 1981. Förlagshuset Eken AB. Folio ( 35 x 25cm ). Förlages gulddekorerade helläderband med en örn i Relief å främre pärm, förvarad i tillhörande kassett. Helt guldsnitt. Bibliofilupplaga om 300 ex, detta med nr 214. (20) + 60 helsides stentryck i färg på fåglar förekommande i våra trakter. 3000:-Nyskick.

195Taylor David. Bonniers stora bok om katter. Hong Kong 1993. Bonnier Alba. 4:0. Förlagsband. 192 s. Ill. 175:-

196The House of Representatives. Report of the International Polar Expedition to Point Barrow, Alaska, in response to the resolution of The House of Representatives of December 11, 1884. Washington 1885. Government printing office. Clothbd. 695 pp. Illustrated in b/w and colour. Several beautiful lithographies + 1 folded map. 4000:-Loose in binding. Worn edges.

197Thomson C. G. Skandinaviens insecter, en handbok i entomologi, till elementar-läroverkens tjenst. Lund 1862. F. Berlings förlag. Halvfranskt band, kapitälet trasigt. 392 s. Ill. 350:-

198Thorell T. Zoologiens grunder, efter Milne Edwards m.fl. I-II. [bundet i tre volymer] Stockholm 1860-1865. Axel Hellstens förlag. Samtida halvfranska band med gulddekorerad rygg. (8) + 333 s. + (3). : (8) + 281 s. + (1) : (14) + 283-505 s. + (1). Rikt illustrerad i s/v. 375:-Gott skick.

199Torson Bernt. Småvilt. Stockholm 1945. Stor 8:0. 218 s. Illustrerad av Aram Norrman. 100:-

200Tschudi Friedrich von. Das Thierleben der Alpenwelt. Naturansichten und thierzeichnungen aus dem schweizerischen Gebirge. Mit 24 Illustrationen nach originalzeichnungen von Rittmeyer und Georgy. Leipzig 1860. Weber. Fünfte verbesserte Auflage. golddekoriertes verlagsklot. 533 seiten. Illustriert. 500:-

201Tullgren Albert., Wahlgren Einar. Svenska insekter. En orienterande handbok vid studiet av vårt lands insektfauna. [bundet i tre band]. Stockholm 1920-1922. P.A.Norstedt & Söners förlag. Halvklot med marmorerade pärmar. 4:o. VI + (2) + 304 s. : 305-584 s. : 585-812 s. Illustrerad med 9 färgplanscher och 642 illustrationer i texten. 800:-Banden något nötta.

202Tweedie Michael. Insekter. En introduktion till insekternas biologi. Stockholm 1979. Bonniers. Förlagsband med skyddsomslag. 216 s. Ill. 70:-

203Tylínek Erich. 24 photos. Prague. Artia. Portfolio with 24 photos in b/w with 4 pages introduction by Dr. Ludvig Baran. 4:o. 250:-Very nice photos of animals.

204 Ur djurens verld. Skildringar af en del märkvärdiga nyttiga eller skadliga djur. Stockholm 1870. Oscar L Lamms förlag. Inbunden i samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar, 4.o. 28 s. samt 14 vackra kolorerade planscher med flera avbildningar på varje. Ryggen trasig, nästan ett slakt ex. 600:-Ryggen trasig.

205Ursing Björn. Däggdjur och fåglar. Svensk djurvärld del 1. Stockholm 1951. Nordisk rotogravyr. Förlagets klotband med skyddsomslag. 347 sid. Illustrerad med planscher. 100:-

206Varg kaisa Vägarna fram Göteborg 1937. hft. 8:o 127 sid. s/v ills. 75:-

207Wahlstedt Jens I pandans tecken. Boken om Världsnaturfonden WWF. Italien 1996. ICA bokförlag (Västerås). 4:o. Förlagets pappersband med skyddsomslag. 155 s., rikligt färgillustrerad. 100:-

208Walldén Bertil. Västeråstraktens växt- och djurliv. Västerås 1955. 236 s. Ill. 125:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

209Wesslén Stig. På Lapplandsfjällen bland björnar. Stockholm 1940. Norstedts. Liten 4:0. Halvklotband med omslagen medbundna. 174 s. Ill. 175:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.

210--- På Lapplandsfjällen bland björnar. Stockholm 1940. Kungl. boktryckeriet. P.A. Norstedt och söner. 4:o. Halvfranskt band. (4) + 174 s. + (6). Ill. i s/v. Inbunden med omslag. gulddekorerad rygg. 225:-

211--- På Lapplandsfjällen bland björnar. Stockholm 1940. Kungl. boktryckeriet. P.A. Norstedt och söner. 4:o. Klotband. 174 s. + (2). Ill. i s/v. Inbunden med omslag. 175:-

212--- På Lapplandsfjällen bland björnar. Stockholm 1940. Kungl. boktryckeriet. P.A. Norstedt och söner. 4:o. Dekorerat häftat. 174 s. Ill. i s/v. 125:-

213Whipple A.B.C. (övers. Hans-Eric Stenborg.) Val i Sikte. Stockholm 1955. W & W. Förlagets Ryggklotband med marmorerade pärmar. 315 s. Främre och bakre omslag medbundet. 80:-Om de amerikanska valfångarna på 1800-talet, deras hårda prövningar och äventyr.

214White Gilbert. The Natural History and antiquities of Selborne, in the county of Southhampton. London 1888. Swan Sonnenschein and Co. Contemporary golddec green cloth binding with gilt edges. xxii + (2) + 1 - 568 s. Sixth edition with ten letters not included in any other edition of the work illustrated with engravings by Thomas Bewick and others. 850:-The Standard edition by E. T. Bennett. Thoroughly revised, with additional Notes, by James Edmund Harting, F.L.S., F.Z.S. The outer-spine with damages.

215Wilson Ron. Hotade djurarter. Hong Kong 1980. Förlagshuset Fyris (Uppsala). ("Fyrisbiblioteket".) 4:o. Plastlaminatbd. 93 s. Rikt färgillustrerad. 100:-

216Wright Wilhem von. Svenska fjärilar. I-III vol. (I-II. samt kommentardel). Stockholm 1989. Coeckelbergs. Faksimilutgåva av von Wrights Swenska Fjärilar (Målade för greve Nils Bonde 1828-35.) Förlagets vackra gulddekorerade röda helläderband med 4 upphöjda bind samt tillhörande kassett. Bundna och tryckta av Grafiche Milani. Stora 8:o. Innehåller sammanlagt 292 helsides färgplansher. Vol I: (4), Titelsida, 148 helsides färgplanscher, (6).+ Vol II: (2), Titelsida, 144 helsides färgplanscher, (6).+ Vol III: Kommentardel av Björn Dahl: (2), 127 sid. (4), De Wrightska bilderna av allt från däggdjur till insekter och mollusker, utgör den absoluta höjdpunkten i 1800-talets nordiska produktion av naturalhistoriska illustrationer, fullt i paritet med det yppersta som framställts av Europas stora kulturnationer. Faksimilutgåvan är framställd i 4000 exemplar varav 1699 exemplar reserverats för det svenska språkområdet. Detta verk har nummer 844. Vid framställningen av denna faksimilutgåva har konservator Jonas Palm vid Uppsala Universitetsbibliotek ansvarat för särtagningen och, sedan verket färdigställts, den därpå följande restaureringen av originalbandet. Verket har härigenom sida för sida kunnat reproduceras direkt efter originalet. Vid färgseparering och tryckning har det vidare genom fortlöpande jämförelse med originalet i normerad belysning varit möjligt att uppnå en mycket hög originaltrohet. Eftersom originalinlagan är väl bevarad och med obetydlig åldersändring av papperets färgton och få fläckar, har bakgrundstonen inte reproducerats. Fjärilsbilderna har istället frilagts varsamt. Papperet har specialtillverkats av det anrika pappersbruket Cartiere Enrico Magnani i Pescia. Det består uteslutande av rena bomullsfibrer, är neutralt limmat och buffrat för att bibehålla ett neutralt pH-värde; allt för att så långt som möjligt säkerställa papperets åldersbeständighet. Färgsepareringen har anförtrotts åt A. de Pedrini i Milano (Vol I) och Schwitter AG i Allschwil i Schweiz (Vol II). 5000:-Bibliofilupplaga. Detta verk har nummer 844. Fint skick.

217Young J.Z The Life of Vertebrates. Great Britain 1964. Oxford Clarendon Press. Hardback. pp. 820. Illustrated. 175:-Second edition.

218Åby Lars Myskoxen, ett urtidsdjur med framtidshopp. Stockholm 1968. Klot bd. med sk. omslag. 8:o. ej paginerad (komplett). s/v ills. 100:-

219Åkerman Jan. ( Red). Stora Jaktboken. Stockholm 1965. Natur & Kultur. Andra upplaga. Liten 4:o Förlagets skinnryggband. 559 sid. Illustrerad med både fotografier och teckningar. Gott skick. 300:-Tjugosex författare, femton fotografer och åtta tecknare.

220Öhrn Bertil. Fågelsjöar i södra och mellersta Sverige. Stockholm 1940. Nordisk Rotogravyr. Halvfranskt band ( Hedberg). Liten 4:0. 255 s. Ill. 575:-

221--- Fågelsjöar i södra och mellersta Sverige. Stockholm 1940. Nordisk Rotogravyr. 4:0. Klotband. 255 s. Ill. 150:-Från Svenska Turistföreningens Bibliotek.


Menysida. Föregående lista. Nästa lista.

e-post till PRA-antikvariat/e-mail to PRA-antikvariat